Page 1

jaargang 87 04 09 2013

36 Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Informatie Pag. 8

van de

s)"!.BELANGRIJKEOPROEP ondernemers s0ROGRAMMA#ULTUUREVENEMENT s3PREEKRECHTBIJRAADSADVIESVERGADERINGEN s/FlCIĂ‘LEBEKENDMAKINGEN

Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Jeugdloop Marathon Meerssen Jeugdloop slogan 2013; Zet jezelf in beweging voor een ander!’

Wij verzorgen uw uitvaart zoals Ăş dat wilt.

UNICEFLOOP Zondag 8 september vindt er de 6e editie plaats van de Jeugdloop Meerssen. Een fantastisch evenement voor de jeugd van 4 t/m 12 jr. Dit jaar gaan we ons inzetten voor Unicef en dat maakt dat we er een educatief traject aan koppelen vóór en dóór kinderen. Onder het motto â&#x20AC;&#x2DC;help een handje met je voetenâ&#x20AC;&#x2122; gaan we ons inzetten om geld in te zamelen voor deze kinderrechtenorganisatie. Unicef wil graag geld inzamelen voor kinderen in andere landen die het niet zo goed hebben als wij. Daarom zouden wij het op prijs stellen met de UNICEF sponsor envelop naar familie, kennissen, buren, ouders etc. te gaan om te vraKatja Mevissen & gen voor een kleine bijdrage. Dit hoeven geen gulle giften te zijn, Unicef is blij Tilly Daemen met elk bedrag dat ze ontvangen. Wij zijn er voor u en uw nabestaanden. Unicef: â&#x20AC;&#x2DC;help een handje met je voeOok als u niet bij ons verzekerd bent. tenâ&#x20AC;&#x2122; Deze envelop aanbiedingen is verkrijgbaar bij ROVI sport zie achterpagina te Meerssen of te downloaden via 046 43 71 700 | www.daemen-dela.nl onze site www.mavoor een rathonmeerssen. nl. Als je zaterdag of zondag a.s. jouw startnummer komt ophalen in de Keizer op de Markt te Meersmet persoonlijke zorg sen, dien je de â&#x20AC;&#x2DC;gevuldeâ&#x20AC;&#x2122; UNICEF envelop in te leveren. Aan het eind van de dag zal het totale bedrag dat alle kinderen samen hebben Pastoor Dominicus Hexstraat 6 Willem Alexanderweg 4 opgehaald bekend gemaakt wor6222 NC Maastricht 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 den. De voorbereidingen zijn in T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl volle gang, we hebben voor de vawww.pegasusuitvaart.nl kantie de scholen in de gemeente Meerssen e.o. bezocht voor het geven van een korte introductie in de klaslokalen en het overhandigen van de inschrijfformulieren. De kinderen reageerde heel enthousiast en dat belooft wat! www.wonenmeerssen.nl Hopelijk kunnen we zoals voor4PPTVYVIV[THHPLY gaande jaren ruim 350 kinderen AP[THHPLYZ verwachten en er een onvergeteWONINGAANBOD ONLINE lijke ervaring van maken. GRATIS LOOPTRAINING Om de kinderen s-GR4HEUNISSENPLANTSOEN"UNDE alvast warm te maken bieden we s+UILENEINDESTRAAT$-EERSSEN GRATIS looptrainingen aan o.l.v. s3T!GNESSTRAAT"UNDE van deskundige begeleiding. Woe s$ON"OSCOSTRAATGARAGE 5LESTRATEN 4 september 13.00 â&#x20AC;&#x201C; 14.00u Locatie: Voetbalvelden van SV Meers- Sportieve groet, PU sen. Iedereen is welkom, ook ben Commissie Jeugdloop Meerssen ,SLJ[YVNYHZTHHPLYZ )LUaPULTHHPLYZ je (nog) niet ingeschreven voor de Zijn er nog vragen neem contact op met de jeugdloop. Kom in beweging en Jeugdcommissie via de website of neem con=,92667Â&#x2039;=,9/<<9Â&#x2039;65+,9/6<+Â&#x2039;:,9=0*, Machines voor: doe mee! (â&#x20AC;Ś Laat uw kind mee- tact op met Anita Verstappen Bedrijventerrein â&#x20AC;&#x2DC;De Valkenbergâ&#x20AC;&#x2122; TUIN EN PARK LANDBOUW GRONDVERZET doen!) T 06 41 99 1678 www.marathonmeerssen.nl LADEN EN LOSSEN REINIGING GLADHEIDBESTRIJDING Valkenburg a/d Geul Â&#x2039; T 043 - 608 92 00 Â&#x2039; www.frissen.nl

Arnold Opreij

Zondags geopend 16 -19 uur

Bezoek onze vernieuwde showtuin!

/L[ILZ[L]VVYI\P[LU

voor meerwaarde in wonen en leven

uitvaart

GEGARANDEERD DE BESTE PRIJS EN HOOGSTE KWALITEIT t KUBUSKOZIJN RECHTE VERBINDING, 90 ° HOEK, EXCLUSIEF VOOR LIMBURG t VERBETERDE HOUTLOOK, DUIDELIJK ANDERS EN ALLEEN BIJ KURA

KUNSTSTOF KOZIJNEN

KURA GEEFT UW PAND EEN EIGEN GEZICHT WEERTERVELD 1, MEERSSEN T 043 - 352 02 00 WWW.KURA.NL


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 2

Huisartsen

Trajekt welzijn Heuvelland

Cliëntenraad (Minimabeleid)

Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008

Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen ........................3644222 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder werkdag van 9 tot 10.30 u.

Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ..................... 088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp.

Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski .. 043-3089035 Recepten ................................. 043-4558432

www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ............................................. 1-1-2 Drugsmeldpunt ..................... 043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer Ongevallen

1-1-2 1-1-2

Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 15-19.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren ..3661617 / 3661706.

Luchtvaart Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schiphol Centrum, tel. ................ 0800-8543487 www.minvenw.nl/loket

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur ............................... 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via ........................ 043-3652020

Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Swaans Overdag 043-3648935 bij spoed 043-3654423 ‘s avonds ,’s nachts en in de weekends: de huisartsenpost .. 043-3877777 www.huisartsswaans.praktijkinfo.nl Praktijkondersteuner: Mw M. Duyckers Huisartsenpraktijk Wiertz.. 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost ................. 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl

Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG

Ottenheijm - JWM Muris - I MeuwissenBerix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. 043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5.......... 043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35........................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-17:30

Tandartsen Weekenddienst - Valkenburg - Meerssen Bunde - Margraten - Berg & Terblijt - Cadier & Keer - Ulestraten - Schimmert 7 en 8 sept. Tandarts H. Hellebrekers van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen

Regiotaxi

Reisvaccinaties

Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr ........................ 0900-4433224 Zwerfkat nr ............................ 043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Vrijwilligersondersteuning Meerssen

Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilli- Zorgloket gemeente Meerssen Open elke werkdag van 9-10 uur. gerswerkheuvelland.nl. ................................................. 043-3661662 Trajekt Maatschappelijk werk en In- Voor alle vragen met betrekking tot geformatie en Advieswinkel: Spreekuren handicapten- en ouderenzorg. van ma t/m vrij van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Slachtofferhulp regio zuid-oost Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Om de Toren 4, 6191 KZ Beek .. 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordTel.: 043-3644222. rob.leseur@trajekt.nl Zuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Sevagram thuiszorg

Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland ....................... 6011911

Gezondheidswijzer

het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenberg- GGD-gebouw Maastricht. .... 043-3821717 straat 21 Geulle ..................... 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Seni- Thuiszorg Groenekruisdomicura oren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u. Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................. 043-3690690 Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend. ................................................ 043-3690 670 Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Maria Geulle. Enkel voor inwoners van Uitleen hulpmiddelen: ........ 043-3690 660 de kernen Geulle en Bunde Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: De kosten 3 gangen maaltijd zijn €6,65 ................................................ 043-3690 620 Inlichtingen: Goed geregeld thuisbegeleiding Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. Processieweg 10 6243 BB Geulle bellen met Jos Klein 06-20960732 Tel: ......................................... 043-3640979 St. Gehandicapten Wmo-Platform Organisatie Meerssen (GOM) Mevr. A. Bos-van Bun ............. tel 3643238 Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen Mevr. J. Gommers ................... tel 3643743 info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl Steunpunt Voedselbank Meerssen Kuileneindestraat 5e in Meerssen Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Ver- Centraal telefoonnummer: .. 045-5331933 loskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borg- Website: www.voedselbanklimburg.nl haren, Beek, Berg & Terblijt. ... 043-3642570 Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388

Praktijk voor psychotherapie en stres- St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ scounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953.

Meerssen ............................... 043-8501995 email: info@tzvm.nl

Praktijk voor Acupunctuur Meerssen.

Info & Documentatie Service, GGD ZL Pastoor Dominicus Hexstraat 21,

Voor al uw vragen over gezondheid en 6231 HE Meerssen, 043-8517737 welzijn. Ma t/m do .............. 046-850 54 50 www.acupunctuurmeerssen.nl ids@ggdzl.nl Houdings- en Bewegingstherapie Cesar Diabeteslijn .....................(033) 463 05 66 & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, info@dvn.nl voor alle vragen over diabe- 6231EB Meerssen .............. T 06-47022177 tes en over de producten en diensten van Stichting Organized www.organized.nu de Diabetesver. Nederland Dagbesteding, coaching en maatwerk

Stichting uit eigen beweging

‘t Versterken van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en hun ouders/opvoeders............................... 043-3261847 E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl

Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde

Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ www.cirkelouder-kindcoaching.nl Tel 06-48043928

Burg. Beckersweg 75, 6261 NZ Mheer Buurtzorg Meerssen tel. 043-4572264 Za en zon/feestdagen De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen Thuiszorg voor verpleging en verzorging

Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ..................... 043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht Meerssenerweg 23 .................. 043-638452 (Omnibuzz) W. van de Kerkhof, Maastricht Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van Brusselseweg 381 .................. 043-3470173 tevoren). Informatie of klachten: 09003310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. Travel Doctor Meerssen 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.) Huisartsen Centrum Meerssen ....3089038

Dierenbescherming

Welzijn

Huisartsenpraktijk Meerssen

www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl

Politie

Welzijn

(incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Meerssen ................................ 043-3648526 Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, Emotionele Hulpverlening 6231 HC Meerssen................. 043-3642916 Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. WilBunde...................................... 043-3652255 marstraat 38, Meerssen, 043-3110170, Mv. M. Janssen, Hulserstraat 69 6243 BL www.praktijkjoycewetzels.nl Geulle ..................................... 043-3645750

AltraCura Thuiszorg. Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl..............tel: 043-3580721

Bechterew Vereniging Maastricht

Gemeenschapshuis

Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusseld zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl

Gemeenschapshuis De Koel Rothem

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL

Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Steunpunt Mantelzorg ....... 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voor man- telzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos.

Vaccinatie Centra Limburg (VCL) 043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Woningstichting

Huurdersvereniging

Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC ........... 043-3664777 Huurdersver. Meerssen Secretariaat Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl Website: www.wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: Voor al uw kleding- en ................................................. 043-3664777 lederreparaties en Niet-dringende technische klachten: maatkleding reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl) Eeckersteghe 26 te Elsloo

VERANDERATELIER

RIET ELIËNS

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen ....... 043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Dins`>}\Ê }iϜÌi˜Ê UÊ 7œi\Ê £ä°ä䇣ӰääÊ ÕÊ i˜Ê £{°ä䇣ǰÎäÊÕÊUÊ œ˜\Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ6Àˆ\Ê £{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰääÊÕÕÀ

T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

Kringloopcentrum Kringloopcentrum Zuid Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Stichting Synagoge Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon.....043-3655 527 / 06-21 55 7530

Natuurgeneeskunde Praktijk voor klassieke homeopathie en voedingsadvies Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg ............ 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V ............. 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. Bel voor afspraak................... 043-3650128

ATRIA praktijk voor natuurgeneeskunde en coaching Bunde Lid VBAG 043-3641418 / 06-23437139

Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl ......................... 043-3635011 Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreflex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-8001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije Hulserstraat 35 Geulle, ........ 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl .......... 06 10684174 Stiltij medidatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld....... 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl ............. 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680

Familieopstellingen Familie-, Systeem & Organisatieopstellingen

met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3647987 www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

Logopedie Logopedie Meerssen; Jeanine America logopediste Huisartsencentrum Meerssen; Proost de Beaufortstraat 1 06-11316703 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen.nl Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon.................................. 043-3581711

Cesartherapie Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 T: 06-47022177 In geval van nood eerst de eigen parochie- www.cesartherapiemeerssen.nl priester bellen, dan Beukeloord Telefoon..........................................3642226 Huid- en oedeemtherapie

Priesteroproep

Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen. 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl Iedere dinsdag kienen door Kiencombina- info@huidtherapiemeerssen.nl tie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid. ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7 043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10… 043-3646997 Fysiotherapie & Medisch fitness Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 …043-3655780 Centrum voor fysiotherapie Pinkeltje Ulestraten & medische fitness Dorpstraat 1…043-3642936 Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen Pinokkio Geulle Tel 043-3644066 www.medischefitness.nl Hagendoornweg 2 043-3655101

Kienen

Peuterspeelzalen


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 3

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon

tel. 043 - 3642223

voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice

In Elsloo, Stationsstr. 25: alle kledingreparaties, schoenreparaties, leerreparaties, sleutelservice, depot stomerij, alles onder één dak bij

TEXTIELMODE CHRISTEL VLUGGEN T. 046-4377009 (maandags gesloten) TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en verkoop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiënten. Voor meer info: www.kamla.nl

Actie The place to be als het gaat om de vakkundige verzorging van uw honden en katten. Alleen op afspraak!

500 gr. Holl. Aardbeien + 500 gr. Blauwe bessen = € 4,99 5 Kg. Aardappelen € 2,99 Geschrapte Krielaardappelen per Kg. € 1,50 Tip proef onze Boerenzuivel (kaas toetjes en ijs) wat uit de buurt komt smaakt en is verantwoord!! Helaas voorlopig woensdag t/m zaterdag geopend

Tot snel.. endy Roberts W

Burg. Murisstraat 123 Telefoon 043 - 364 94 33

INFO@GROOVYGROOMERS.NL

6231 GJ Meerssen Mobiel 06- 513 537 91

WWW.GROOVYGROOMERS.NL

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

JeGroen Tuinen voor AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385

jeroen@jegroen.nl

THEO SMEETS Interieurs voor alle doeleinden !!

MONTAGEBEDRIJF

TE HUUR: Luxe appartement met groot terras, Markt

Meerssen + 100 m2 Prijs €900,- excl. Info: 06-53714516 Literatuur FRANSE TAAL à 9€/les in groep 6/7 pers Overdag: Niv 5/6, do 09.30 (vloeiend Frans spreken) Een Franse boek lezen en analyseren in het Frans Info: Aline T.06-175 969 33 / ambilingua@gmail.com

Bent U op zoek naar een interieur voor woon- en/of slaapkamer of voor uw kantoor, enz.

Start week 37 FRANSE TAAL à 9€/les, 6/7 pers/groep Overdag: Niv 5/6, do 09.30 (vloeiend Frans spreken) Beginners Niv 2, ma 11.30 (1 jaar Frans op school gehad) Info : Aline T.06-175 969 33 / ambilingua@gmail.com

Wij geven U het juiste advies m.b.t. materialen, kleur of afmetingen...

Te koop/Gevraagd goud - zilver - bijoux - curiosa- kunst-

Informeer geheel vrijblijvend:

antiek - oosterse - moderne tapijten- complete inboedels evt. bezemschoon www.dogwood.nl geopend woensdag-zaterdag 1100-1700 uur Dogwoods Meerssenerweg 83 Maastricht 043-3625777

T 043-3649344 F 043-3646779 Past. A. Somyasingel 245 6231 HT Meerssen

Te Huur/te Koop, Bedrijfsruimte 360/720m2.

www.tuinklusron.nl

www.theosmeets.nl

B.Visschersstraat 131-133 te Ulestraten. Info: 06-53791442.

TAXI MOVI

Privé bijles/studiebegeleiding/cito-training voor alle leeftijden. Brugklasbegeleiding T: 043-3644178 / 06 11187222 M: inge.laeven@leerkr8.nl I: leerkr8.nl

Luchthaven Service van 1 persoon tot 6 personen Alle luchthavens:

GRATIS AFVALLEN

Zaventem - Düsseldorf - Köln Eindhoven - Charleroi - Schiphol

BODYFIT BUNDE T: 043 - 364 54 93

CONDITIE VERBETEREN

ALLE EMAILS WORDEN BEANTWOORD

BODYFIT BUNDE T: 043 - 364 54 93

Tel. +32 (0)497 545 325

ENERGIE OPBOUWEN

RESERVEER NU!!

BODYFIT BUNDE T: 043 - 364 54 93

JOS.REIZEN1@TELENET.BE

Schildercursus Patrick Rijs Ulestraten klein groepje max. 7 pers. Dinsdagochtend Woensdagavond Donderdagochtend: patrick.rijs@kpnmail.nl 15 lessen € 150,00 043 3112191 - 06 15072029

10.00 – 12.30 uur 19.30 – 22.00 uur 10.00 – 12.30 uur http://www.patrick-rijs.nl Start: 10-11 en 12 september

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

Ook voor kleine schilder karweitjes Tel: 06-29198846

NAJAARS

MODE

GEMEENSCHAPSHUIS

‘DE KOEL’

Nieuwe oogst APPELS en PEREN

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

Diverse soorten PRUIMEN Dagelijks verse AARDBEIEN en BLAUWE BESSEN

AARDAPPELS (kruimig vastkokend en friet) tegen betaalbare prijzen Verder diverse soorten appels Tevens: sinaasappels, mandarijnen, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien.

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek – Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag Dinsdags gesloten

U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

ZATERDAG 7 SEPTEMBER ZIJN ALLE ZOMER RESTANTEN VOOR €25 !!! ACTIE IS GELDIG ALLEEN OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER !!! OP = OP

Rommelmarkt Meerssen

In oktober 2013 start TRAJEKT met lessen Nederlands voor anderstaligen. Ze zullen plaatsvinden op de dinsdagmiddag.

Harmonieke “Zouw Zwa Geire” organiseert een rommelen snuffelmarkt op zondag 20 oktober a.s. van 10.00 – 16.00 uur in “de Stip” te Meerssen. U kunt in een gezellige sfeer snuffelen tussen de aangeboden waren bij diverse kramen. Tijdens de markt is er ook volop gelegenheid om te genieten van een kopje koffie met vlaai, wafels, soep en belegde broodjes.

Voor meer informatie en/of aanmelden: 043-3644222 en vragen naar Rob Leseur.

Inlichtingen via telnr. 043-3643388.

Gratis Nederlandse les


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

Ook tweede weekend van “in de ban van…..” Zeer goed bezocht Door de combinatie van het grote aantal belangstellenden voor de rondleidingen in “Meerssen Papier” , de Jaarmarkt in Meerssen Centrum en de Kunstroute in Ulestraten was er ook veel meer drukte bij de tentoonstellingen en lezingen in het tweede weekend van “In de ban van …Meerssens Talent.” Samen iets doen levert gelukkig resultaat op.!! Opmerkelijk is de nieuwsgierigheid van mensen naar het werk van Jos Tielens,goed dat hij opnieuw aandacht krijgt. Let op de uitzending van RTME (komt nog) vanuit de bibliotheek: bekende Meerssenaren in gesprek over hun leven en werk in Meerssen. In ieder geval ongeveer 2500 bezoeken bij onze activiteiten in dit weekend.

Daphne Dumoulin

Formido Maastricht bestaat

VRIJDAG 20 EN ZATERDAEGR 21 SEPTEMB

25 JAAR! 25% y z a r C 2 voordeel! En u viert het met ons mee!

* G N I T KOR AANKOPEN ! OP BIJNA AL UW

*Alleen geldig bij Formido Maastricht Zie spelregels in de bouwmarkt!

DAGEN

LANG

Formido Maastricht Nijverheidsweg 40 Tel.: 043-361 40 20

Blijf op de hoogte van onze acties/aanbiedingen en meldt u aan: formido.nl/nieuwsbrief

Dan om 14.00 uur in de Harmoniezaal te Geulle (Hulserstraat 77 6243BM): Tentoonstelling en lezingen van Paul Smeets en Michiel Kruidenier over Joan van der Meij , Geullenaar en beroemd architect (bekend van de” Amsterdamse School”.)bovendien wandeling naar de door hem ontworpen atelier woning. Op zondag om 13.30 uur in “Ontmoet Anna”( Stationsgebouw) lezing over Alphons en Theo Boosten met een wandeling langs( en soms in) de door hen gerealiseerde gebouwen. Ook kunt u het hele weekend de wandeling maken langs de watermolens en waterlopen in de omgeving van Meerssen Papier (folder bij tentoonstellingshal Meerssen Papier te Weert) Op zondag 8 sep. blijft de tentoonstelling over Joan van der Meij open. (met toelichting van Paul Smeets). ALLE andere tentoonstellingen zijn ook weer het hele weekend open van 11.00 uur tot 17.00 uur. Ook EXPOSIE, Montfortlaan 7a te Meerssen. Trouwens op woensdag 4 sep.is er een kinderworkshop bij Smores(chocolate) (inschrijven: 06-23907278) en 11 sep. is er een kinderworkshop koken bij Sam=Sam om 13.00 uur. (inschrijven: 043-3642080) (meer informatie: www.meerssenindebanvan.nl) Werkgroep KCET (Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme)

Huis. Thuis. Formido.

Het derde weekend staat voor de deur en er is weer een mooi programma .Zie maar: op 7 en 8 september a.s. ARCHITECTUUR-WEEKEND met op zaterdag Piet Mertens over Joseph Cuypers om 11.30 in” Ontmoet Anna” (Stationsgebouw) de lezing , daarna wandeling met uitleg langs Vredeskapel, Basiliek en Proosdijklooster;


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

â&#x20AC;&#x2DC;N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Hotel Notten Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

14.00 uur volgt ons concert op de locatie Pater Raskinkade. De rest van de middag kunnen we genieten van de zangkunst van andere koren en ensembles. De organisatie laat zelfs een Volkoren-tram rijden langs alle podia. Ook de Kunstmarkt die gelijktijdig met het festival wordt gehouden, kan met de tram bereikt worden! Aan het einde van de middag wordt het festival afgesloten met een gezamenlijk optreden van alle koren in de Museumtuin van Aarschot. Dat wordt werkelijk een heel bijzondere gebeurtenis met misschien wel meer dan 1000 zangers en zangeressen! Hotel Notten in Meerssen op de Bunderstraat 18.

Voor verdere informatie: www.aarschotvolkoren.be

Zes Poolse lopers tijdens Marathon Meerssen dankzij Douzelage Mooie donatie van â&#x201A;Ź604,20 opgehaald tijdens openingsfeest schooljaar Basisschool de Lindegaerd Rothem Het geweldige openingsfeest van het schooljaar van basisschool de Lindegaerd staat de leerlingen, familie en leraren nog vers in het geheugen. Het was weer een zonnige, gezellige maar vooral succesvolle avond. Dankzij de geweldige prestatie van Taverne de Ster, Eric en Petra Crauwels, zijn alle gasten weer culinair verrast. De muzikale noot werd geheel belangeloos verzorgt door Roger Borgman, Johnny Memphis, Frans Theunisz en de Schintaler. De kinderen werden getrakteerd op een optreden van een ballonnenclown die zich ook nog een omtoverde in een geweldige vuurspuwer. Zelfs onze directrice heeft haar vurige vaardigheden getoond. En de avond was niet compleet geweest zonder onze enige echte eigen presentator Marco Persoon. Dit jaar hebben we tijdens het feest geld ingezameld voor het prachtige doel Team Limburgia dat zich inzet voor Duchenne Heroes. En vol trots kondigen wij aan dat er de mooie donatie van â&#x201A;Ź604,20 is opgehaald. Door de hulp van onze sponsors hebben wij deze gulle bijdrage kunnen leveren. Wij willen daarom zeker al onze sponsors enorm bedanken. Aron Nijs Fotografie, Brasserie Friends Bunde, Thisa by Nicole Smeets, Silly Old Suitcase by Maartje Beijer, Cyrille Joskin, Ijssalon Thera ,Quarius, Karin Vrencken, EetcafĂŠ Celinjo, Saveurs Meerssen, Ut Bruudsje Meerssen, Ut Hummeke, Elvita, Hairline, Rongen BV, Renders Makelaardij, Bloemenhuis de Zonnestraal Meerssen en de organisatie van de Kiezelmarkt in Rothem . Wij nodigen u graag uit om eens kijkje te nemen op de site www.marsnamagazine.nl . Hier kunt nog meer fotoâ&#x20AC;&#x2122;s terug zien van het onvergetelijke feest. Wij zien er nu al naar uit om volgend jaar wederom een fantastisch feest te organiseren. Een traditie die wij als oudervereniging met veel plezier blijven voortzetten.

GäÜls mannenkoor gmk naar aarschot (b)

Aanstaande zondag starten zes Poolse lopers op ĂŠĂŠn van de wedstrijden tijdens het marathon Meerssen evenement. De vereniging Meerssen in Europa, beter bekend als â&#x20AC;&#x153;Douzelageâ&#x20AC;?, probeert op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het dichter bij elkaar brengen van bewoners van de 27 partnergemeentes in de Europese Unie.

Onder het titel â&#x20AC;&#x153;AarschotVolKorenâ&#x20AC;? wordt op zaterdag 14 september a.s.voor de 2e keer in deze Vlaamse stad een uniek festival gehouden. Meer dan 50 koren en muziekensembles van allerlei snit verzorgen dan een optreden. Men kan genieten van alle mogelijke vormen van zangkunst: de repertoires variĂŤren van klassiek, gevarieerd (zoals van GMK), gospel, pop, folk tot wereldmuziek. Overbodig te zeggen, dat al die optredens niet op ĂŠĂŠn locatie kunnen plaatsvinden. De organisatie ruimt daarvoor niet minder dan 12 verschillende podia in verspreid over de binnenstad. Niet alleen Belgische, maar ook heel wat Nederlandse gezelschappen nemen aan dit festival deel. Zo werd ook het GMK voor deze happening geselecteerd. Wij, de zangers van het GMK, maken er ook een gezellige dag van samen met onze dames, onze trouwste supporters! Met een gezamenlijk ontbijt starten we de dag, waarna de bus ons naar Aarschot brengt. Van 13.30 â&#x20AC;&#x201C;

Sport is daarvoor natuurlijk een uitstekend instrument. Sport verbroedert en vergemakkelijkt het overwinnen van taal-en cultuurbarrières. In dat kader heeft Douzelage de afgelopen tijd reclame gemaakt voor de Marathon Meerssen en met resultaat. Zaterdag 7 september arriveert een busje uit onze Poolse partnergemeente Chojna(spreek uit: Hojna) met 6 lopers en 2 begeleiders. Twee echtparen van middelbare leeftijd lopen respectievelijk de 10 km en de halve marathon, een man van 59 jaar loopt eveneens 10 km en de nestor van de groep, de 70-jarige Tadeusz Wójcik loopt een halve marathon.

CHINEES INDISCH AFHAALCENTRUM

Dankzij de enthousiaste medewerking van een aantal leden van de Douzelage kunnen de diverse lopers bij gastgezinnen worden ondergebracht. De groep uit Chojna reist in de loop van de zondagmiddag weer terug naar huis. Wij zijn erg verheugd dat we op deze manier weer wat extra internationaal cachet aan de Meerssense Marathon kunnen geven.Het geeft ons extra motivatie om ons ervoor in te zetten dat meer deelnemers uit andere Douzelagegemeentes dit mooie voorbeeld gaan volgen de komende jaren.

Meerssen in dialoog

Bij duurzaamheid gaat het om milieu, economie en mensen. Goed leven en werken in Meerssen gaat verloren als we niet in verbinding komen en blijven met elkaar. In verbinding, zonder oordeel en vanuit het hart. Niet spreken over elkaar, maar met elkaar. Dat is waar Meerssen in Dialoog zich op richt. Wij werken aan duurzame verbindingen tussen mensen, verenigingen en organisaties, doordat we een open dialoog met elkaar mogelijk maken.

â&#x20AC;?DOUBLE DRAGONâ&#x20AC;? Aanbiedingmenuâ&#x20AC;&#x2122;s

YRRUjSHUVRQHQHQSHUVRQHQ geldig september)

Menu A.

Menu B

Â&#x2021;%DEL3DQJDQJÂ&#x2021; Â&#x2021;.LSĂ&#x20AC;OHWPHW*RQ%DR sausÂ&#x2021; Â&#x2021;)RH<RQJ+DL Â&#x2021;Â&#x2021;6DWpÂ&#x2021; Â&#x2021;.OHLQH/RHPSLD¡V Â&#x2021; Â&#x2021;PHWZLWWHULMVWÂ&#x2021;

Â&#x2021;%DEL3DQJDQJÂ&#x2021; Â&#x2021;7MDS7MR\Â&#x2021; Â&#x2021;.RH/RH<XN Â&#x2021; Â&#x2021;6DWpÂ&#x2021; Â&#x2021;.OHLQH/RHPSLD¡V Â&#x2021; Â&#x2021;PHWZLWWHULMVWÂ&#x2021;

â&#x201A;Ź16,20 â&#x201A;Ź15,90

Menu voor 4 personen

Â&#x2021;%DEL3DQJDQJÂ&#x2021;7MDS7MR\ Â&#x2021;)RH<RQJ+DLÂ&#x2021;.RH/RH <XNÂ&#x2021;6DWpÂ&#x2021;*HEDNNHQ EDQDDQÂ&#x2021;.OHLQH/RHPSLD¡V Â&#x2021;.URHSRHNÂ&#x2021;PHW1DVLHQ %DPL

â&#x201A;Ź31,80

OPENINGSTIJDEN: Maandag van 16.00-21.00 uur / Dinsdag gesloten / Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 16.00-21.00 u. zondag van 12.00-21.00 u. U kunt ook telefonisch bestellen. * FEESTDAGEN ZIJN WIJ GEOPEND van 12.00-21.00 uur

Een dialoog is een gesprek waarin inwoners rond een tafel samen komen. Gewoon om hun verhaal te doen. Gewoon om te luisteren naar het verhaal van de ander. Spreken en luisteren van mens tot mens. Dat samen, doet iets positiefs. Voor jezelf en voor de ander bij jou in de buurt. Ook in 2013 is weer een Dag van De Dialoog, op 8 en 9 november a.s.. Gratis. Dan bieden dialoogtafels op diverse locaties jou de kans met buurtgenoten in contact te komen en te leren kennen. Nieuwsgierig? Meld je aan voor onze nieuwsbrief via www.meerssenindialoog.nl.

67$*1(63/(,1&$%81'(

TEL. 043 - 364 74 88

Stichting Meerssen in Dialoog


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Basiliek v/h Heilig Meerssen Sacrament Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 zaterdag 7 september: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 jaardienst ouders Lahaye-Hendrix; jaardienst ouders Tilmans-Merk; jaardienst Frans Odekerken; jaardienst Trees Odekerken-Tilmans; Sjang en Fien Ramaekers; Jo Tilmans off.; ouders Jacobs-Nelissen; Jef Voncken en Catrien Voncken-Rose; Jan Schoenmaekers off; Rieny LambrechtsWillems off. zondag 8 september: 23e ZONDAG DOOR HET JAAR. 10.00 jaardienst Ralph Maenenen ouders Neven van der Weerdt; Hub en Antoinette Dohmen-Simonis; Jan Brune; jaardienst Theo Dolmans; jaardienst Peter en Robert Janssen; jaardienst Eugene Adam maandag 9 september: H. Petrus Claver, priester. 16.00 aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 rozenkrans 19.00 ouders Pluymakers-Degens en kinderen Jacques, Bert en Nico dinsdag 10 september: 10.00 H. Mis in Beukeloord donderdag 12 september: De heilige naam van Maria. 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed. 15.30 vespers 19.00 voor de arme zielen in het vagevuur vrijdag 13 september: 07.45 kerkelijk morgengebed 08.00 voor priesterroepingen en roepingen voor het religieuze leven zaterdag 14 september: Kruisverheffing, Feest. 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 jaardienst Itie Lazarus; jaardienst ouders Lazarus-Janssen en zoon Jan; jaardienst Leo Camps; Gerda Dupuits-Frissen en Wil Dupuits: Jo Tilmans off.; Jef Voncken en Catrien Voncken-Rose.

Parochie St. JosephArbeider zaterdag 7 september: 19.00 jaardienst Gilbert Wijsen; voor de leden en vrijwilligers van het Parochieel Ziekencomite Meerssen-West bij gelegenheid van Nationale Ziekendag woensdag 11 september: 15.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Roeden en overleden ouders zaterdag 14 september: Kruisverheffing, Feest. 19.00 jaardienst overleden ouders v.d. Akker-Bolscher en Paula v.d. Akker

pagina 6 8.30 uur Rozenkrans Woensdag 11 september 9.00 uur H. Mis voor overledenen fam. Wijnen en Hettema Donderdag 12 september 9.00 uur H. Mis uit dankzegging Vrijdag 13 september Geen H. Mis Zaterdag 14 september 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag Opluistering: Dameskoor Intenties: Jaardienst voor ouders Leo en Miet Voncken- Rokx Jaardienst voor ouders Wim Molhoek en Helène Claessen Gest. jaardienst voor echtelieden Lonissen- Groenen Gest. H. Mis voor de ouders Jos RamakersAussems en zoon Bér

Parochie H. Catharina Ulestraten Pastorie Ulestraten: ma, woe, vr: 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Fr. Ceriani, tel.: 043-3111579 Priesterwachtdienst dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie) zaterdag 07 september: 14.30 uur: Eucharistische Aanbidding in Bunde 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld zondag 08 september: Drieëntwintigste zondag door het jaar 09.00 uur: gest. jrd. voor Lambert en Liza van Weersch-Frenken; voor Fien Bisscheroux-Schetters (coll.); voor Lei Pluijmakers (coll.); voor Frans Hendriks (coll.); voor Tiny Ummels-Jacobs (coll.); Na afloop van de H. Mis is er gelegenheid informeel afscheid te nemen van pastoor Federico Ceriani. maandag 09 september: H. Petrus Claver, priester 19.00 uur: Marianoveen in Bunde dinsdag 10 september: 09.00 uur: H. Mis in Moorveld woensdag 11 september: 09.00 uur: voor Willem Notermans; donderdag 12 september: H. Naam van Maria 08.30 uur: H. Mis in de Tridentijnse ritus 09.00 uur: H. Mis in Bunde vrijdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar 09.00 uur: H. Mis in Geulle 10.30 uur: H. Mis in Moorveld (Ave Maria) zaterdag 14 september: Feest van de Kruisverheffing 14.30 uur: Eucharistische Aanbidding met biechtgelegenheid 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld

Parochie St. Martinus

Geulle Giro 1179675 bank 11.65.01.391

Vrijdag 6 september: OCHTEND: Ziekencommunie. 09.00 uur: H. Mis. Zondag 8 september: 23e Zondag door het Jaar. 10.15 uur: H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders; H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Muijtjens-Loenis; H. Mis als Jaardienst voor Hubertus Kurvers en Catharine Pinxt (St.). Vrijdag 13 september: 09.00 uur: H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.). Zondag 15 september: 24e Zondag door het Jaar. Zaterdag 7 september 10.15 uur: H. Mis voor de zielenrust van 14.30-15.30 uur uitstellen Allerheiligste; Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun stille aanbidding; biechtgelegenheid beider ouders; Jaardienst voor Wilhelmus 17.45 uur Eucharistieviering van de Curfs en Pauline Drummen (St.). zondag Intenties: H. Mis voor Paula Bisscheroux- Muijtjens (off) Jaardienst voor Gus Muijtjens H. Mis voor Maria Oberndorff- Duysings (off) H. Mis voor Jacqueling Slangen Jaardienst voor Frans Lambrichs Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Gest. Jaardienst voor echtpaar Harie en Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags Marie Everts- Bours Gest. jaardienst voor om 10 u. Info: tel. 06-12211914 echtelieden Penners- Slangen Vandaag is er een tweede collecte voor bestrijding energiekosten ‘De stem van de Goede Herder’ Zondag 8 september 11.30 uur H. Mis 8-09 10 u. Meulemeester in GemeenschapsIntenties: Jaardienst voor Nieke Hautvast- huis De Koel Past. Geelen-plein 6 RothemKonings Jaardienst voor Frits Bonfrère Meerssen. Info 043-3654551 H. Mis voor Wim Meijers (off) H. Mis voor Berthe Wintraecken- Spiertz (off) Jaardienst voor ouders Rongen- Ummels, zoon Jan en dochter Irene Jaardienst voor Silvia Basten- Pieters kern: Valkenburg - Meerssen Vandaag is er een tweede collecte voor bestij- Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 ding energiekosten Elke zondag om 10 uur dienst in de Maandag 9 september Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg 19.00 uur Marianoveen Voor meer informatie zie onze website Dinsdag 10 september www.maas-heuvelland.nl

Parochie

H. Agnes Bunde

Baptisten Gemeente

Christelijke gemeente

Protestantse Gemeente Maas - Heuvelland

Parochie WaalsenMoorveld

Ons Meerssens 457 VREUNDSJAP Vreundsjap opboewe is belangriek in ut leeve

Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Giro 4153797, Men haet vrun veur ummer, bankrek. 116502037 - v. Gezinsbijdrage. Giro en vrun veur eeve. 1056996, Bankrek. 116501006 Kerkbestuur Vreundsjap is gebazeerd op respek en vertroewe Vrijdag 6 september: OCHTEND: Ziekencommunie. 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 7 september: 23e Zondag door het Jaar. 19.15 uur: H. Mis voor Zr. Willibrorda (5); H. Mis voor Louis Smeets (2); H. Mis voor een overledene; H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Zeehers-Notten (St.); H. Mis voor Nellie Vranken-Maesen. Opluistering: Kerkelijk Zangkoor. Dinsdag 10 september: 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 13 september: 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. H. Mis voor een overledene. Zaterdag 14 september: 24e Zondag door het Jaar. 19.15 uur: Plechtige Zeswekendienst voor Zr. Willibrorda; H. Mis voor Louis Smeets (3); H. Mis voor een overledene; H. Mis voor ouders Dekkers-Hoven; Jaardienst voor overl. ouders J. Lemmens-Haye (St.). Opluistering: Kerkelijk Zangkoor.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem zondag 8 september: 23e ZONDAG DOOR HET JAAR. 10.00 jaardienst Anita Mullers-Hamstra; jaardienst Hub Gulpen

Jonge zorgvrijwilligers gezocht! Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar jongeren die de pool jonge zorgvrijwilligers komen versterken. Steunpunt Mantelzorg biedt diverse vormen van vrijwilligerswerk: werken in de vrijwillige thuiszorg, steun voor mensen met dementie, ziekenhuisbegeleiding, respijtzorg voor mantelzorgers en begeleider van de activiteiten voor jonge mantelzorgers. Kijk eens op de website www.voorzorgvrijwilligers. nl of www.voorjongemantelzorgers. nl naar een impressie van onze ondersteuning. Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken. Ben je tussen de 18 en 30 jaar en wil je een paar uurtjes per maand vrij maken om je in te zetten voor anderen? Of ben je als 1e of 2e jaarsstudent op zoek naar een zinvolle stageplek? Bel of mail dan naar het steunpunt voor het plannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We kijken dan samen welke mogelijkheden er zijn. Je ontvangt bij het steunpunt vrijwilligerswerk op maat, deskundige begeleiding, scholing, een verzekering, onkostenvergoeding en een waardevolle vermelding op je CV! Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Joyce Willemsen, coördinator intensieve vrijwilligerszorg per email j.willemsen@voormantelzorgers.nl of per telefoon 043-3215046.

Unne hechte band wha op men kint boewe. Met vrun kinste oonderein deenger besjpreeke Al mooste met probleeme soms tied drin sjteeke. Vreundsjap is un sjouwer um teege-aan te leune in meujlikke tieje oonderein zich sjteune. Vreundsjap is, get veurein euver höbbe, in ut leeve loat v’r doa in eeder geval mher noa sjreeve. Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Septembermaand Corneliusmaand Corneliusoctaaf 2013 “haardergaank” Borgharen Het is een bekend gegeven dat veel gedoopten een andere invulling geven aan hun leven als gelovigen. De regelmaat van de zondagsviering, en de ermee verbonden geloofsverdieping, gaat steeds meer naar de achtergrond. Daarnaast zien we andere vormen van zoeken naar zingeving, naar houvast, naar plaatsen en momenten waar stilte en rust uitnodigen tot bezinning. Bedevaartgangers en pelgrimerende mensen die een houvast zoeken, die het niet meer alleen kunnen, die hun hart willen uitstorten, die bemoediging nodig hebben. Juist in onze tijd van individualisme utiliteitsenken worden de mensen op zichzelf teruggeworpen en komen ze vaak in een leegte, in een soort woestijn terecht. En het zijn juist de woestijnervaringen die mensen tot bezinning brengen en een omkeer bewerken. Al vanaf 1773 is het heiligdom van de H. Cornelius te Borgharen bij Maastricht een bekende pelgrimsplaats waar ieder jaar duizenden pelgrims, individueel of in groepsverband, rust en bemoediging zoeken en nieuwe impulsen opdoen voor hun leven. Het hoogtepunt is het octaaf van de H. Cornelius, meer bekend als de “Haardergaank”, dat jaarlijks gevierd wordt rond zijn sterfdag, 16 september. Hij stierf de marteldood vanwege zijn standvastige geloofsgetuigenis. Tijdens dit octaaf met de Haardergaank, de pelgrimstocht naar Borgharen, komen duizenden pelgrims uit de omliggende plaatsen en de wijde omgeving, tot ver uit Duitsland en België, naar Borgharen om de reliek van deze heilige te vereren en om er rust, vrede, verzoening, steun en troost te vinden, maar ook om te danken voor de ondervonden bijstand. De H. Cornelius wordt aangeroepen tegen keelziekten, stuipen, zenuwlijden, overspannenheid en ziekten van het hoornvee. De H. Cornelius wordt sinds 1773 aantoonbaar in Borgharen vereerd en daarmee is Borgharen de oudste bedevaartplaats van deze heilige in Nederland. In 2003 hebben we groots de 1750e sterfdag van de H. Cornelius herdacht en hierbij ook pauselijke erkenning gekregen in een door de paus verleende bijzondere zegen aan allen die met het heiligdom verbonden zijn. In dat jaar hebben we ook aan paus Johannes Paulus II een miniatuurkopie van het beeld van de H. Cornelius in Rome mogen aanbieden. Het heiligdom is tijdens het octaaf dagelijks geopend van 12.00 uur tot 19.30 uur, op zondagen van 09.30 uur tot 18.00 uur. In deze tijd kunt u terecht voor een persoonlijk bezoek met vereren van de reliek en om deel te nemen aan de in het programma opgenomen vieringen. Ook een persoonlijk gesprek en H. Cornelius met reliek het Sacrament van Boete en Vergeving behoren tot de mogelijkheden. Korte samenvatting van het programma: UÊ6Àˆ`>}Ê£ÎÊÃi«Ìi“LiÀÊÓä£Î°Ê£™°ääÊÕÕÀÊ*iV…̈}iʜ«i˜ˆ˜}ÃۈiÀˆ˜}Ê`œœÀÊ}À°Ê M. Hanneman, deken van Maastricht. UÊ<œ˜`>}Ê£xÊÃi«Ìi“LiÀÊÓä£Î°Ê£ä°ääÊÕÕÀÊ>>À`iÀ}>>˜ŽÊ“iÌÊ>>˜ÃÕˆÌi˜`Ê«iV…‡ tige hoogmis. Verdere vieringen om 15.00 en 17.00 uur. UÊ>>˜`>}Ê£ÈÊÃi«Ìi“LiÀÊÓä£Î°Ê Viering van de 1760e sterfdag van de H. Cornelius. UÊ œ˜`iÀ`>}Ê£™ÊÃi«Ìi“LiÀÊÓä£Î°ÊÓä°ÎäÊÕÕÀ°ÊˆV…Ì«ÀœViÃÈiÊÛ>˜>vÊ`iÊ>Àˆ>Ž>‡ pel, gevolgd door een H. Mis in de parochiekerk. UÊ<œ˜`>}ÊÓÓÊÃi«Ìi“LiÀÊÓä£Î°Ê-ÕˆÌˆ˜}Ã`>}ÊÛ>˜Ê`iÊ>>À`iÀ}>>˜Ž°Ê-ÕˆÌˆ˜}ۈi‡ ring met feestelijke H. Mis om 10.30 uur door Mgr. W. van Rens, deken van Sittard. Zegen op voorspraak van de H. Cornelius om 15.00 uur. UÊ >}iˆŽÃÊ∍˜ÊiÀÊۈiÀˆ˜}i˜Êœ“Ê£x°ääÊi˜Ê£™°ääÊÕÕÀ°Ê UÊ >}iˆŽÃʜ«Ê…iÌÊۜiÊÕÕÀ]ÊÛ>˜Ê£Ó°ääÊÕÕÀÊ̜ÌʣǰääÊÕÕÀ]Êâi}i˜Êœ«ÊۜœÀëÀ>>ŽÊ van de H. Cornelius, waarna tonen en vereren van de reliek. Uitgebreide informatie en programma wordt ruim verspreid via de kerken in de omgeving en ook gepubliceerd in de regionale pers en via de landelijke katholieke agenda en op de website: www.parochieborgharen.nl Groepen en parochies die een eigen viering willen houden en ook zij die meer informatie wensen kunnen contact opnemen met het parochiesecretariaat. Adresgegevens en informatie: Parochiesecretariaat H. Cornelius Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen Tel. 043 –3632967; E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 7

U komt toch ook kijken en luisteren?

iÊ-̈V…̈˜}ʺ6Àˆi˜`i˜ÊÛ>˜Ê`iÊ ˆLˆœÌ…iiŽÊiiÀÃÃi˜»ÊœÀ}>˜ˆÃiiÀ`iʜ«Ê✘‡ `>}Ê£ÊÃi«Ìi“LiÀÊÛ>˜Êˆ˜Ê…iÌʎ>`iÀÊÛ>˜ÊiiÀÃi˜Ê˜Ê`iÊL>˜ÊÛ>˜oÊii˜ÊvœÀÕ“Ê “iÌÊ>ÃÊ̅i“>ʼV>ÀÀˆmÀiÊÛ>˜ÕˆÌÊiiÀÃÃi˜ÃiÊÀœœÌý°Ê7iʎ՘˜i˜ÊÌiÀÕ}ʎˆŽi˜Êœ«Êii˜Ê}iÏ>>}`Ê iÛi˜i“i˜Ì°ÊÊ,/ ʓ>>ŽÌiʜ«˜>“iÃÊ`ˆiÊ`iʎœ“i˜`iÊÜiiŽÊœ«ÊÌÛÊÌiÊâˆi˜ÊâՏi˜Ê∍˜°

iÊ6Àˆi˜`i˜ÊÛ>˜Ê`iÊ ˆLˆœÌ…iiŽÊiiÀÃÃi˜ÊœÀ}>˜ˆÃiÀi˜Êœ«Êâ>ÌiÀ`>}Ê£{ÊÃi«Ìi“LiÀʈ˜Ê…iÌʎ>`iÀÊ Û>˜ÊiiÀÃi˜Ê˜Ê`iÊL>˜ÊÛ>˜oÊii˜Êœ«i˜ÕV…Ìvˆ“ÊۜœÀʅiÌʅiiÊ}i∘\ʅiÌʏiÛi˜ÊÛ>˜Ê*ˆ° iÌʏiÛi˜ÊÛ>˜Ê*ˆÊÛiÀÌiÌʅiÌʜ˜}iœœvˆŽiÊÛiÀ…>>ÊÛ>˜Ê`iÊâiÃ̈i˜>Àˆ}iʘ`ˆ>Ãiʍœ˜}i˜Ê*ˆÊ`ˆiʘ>Ê ii˜ÊÃV…ˆ«LÀiՎÊÓÓÇÊ`>}i˜Êˆ˜Êii˜ÊϜi«ÊœÛiÀÊ`iÊÀœÌiÊ"Vi>>˜ÊÛ>>ÀÌʓiÌÊii˜Ê…Þi˜>]Êii˜ÊâiLÀ>Ê “iÌÊii˜Ê}iLÀœŽi˜ÊLii˜Êi˜Êii˜Ê̈}iÀÊÛ>˜ÊÓääʎˆœ°Ê i˜ÊLՈÌi˜}iܜœ˜Êv>˜Ì>ÈiÀˆŽiÊvˆ“ÊۜœÀÊ œ˜}Êi˜ÊœÕ`]ʓiÌÊÛiiÊ…Õ“œÀÊi˜Ê«À>V…̈}iÊLii`i˜° iÌʏiÛi˜ÊÛ>˜Ê*ˆÊ`À>>ˆÌʜ«Êâ>ÌiÀ`>}Ê£{ÊÃi«Ìi“LiÀʜ“Ê£™°ääÊÕÕÀʈ˜Ê…iÌÊ«>ÀŽÊÛ>˜ÊiiÀÃÃi˜Ê­LˆÊ`iÊ œÀˆlÌÌi®°Ê ii“ÊâivÊ`iŽi˜ÃʜvÊÃ̜ii˜Ê“ii°Ê ˆÊÏiV…ÌÊÜiiÀÊ}>>ÌÊ`iÊvˆ“ÛœœÀÃÌiˆ˜}ʘˆiÌÊ`œœÀ° "«Ê“>>˜`>}>ۜ˜`Ê£ÈÊÃi«Ìi“LiÀʎ՘ÌÊÕʈ˜Ê`iÊLˆLˆœÌ…iiŽÊ˜œÃÌ>}ˆÃV…Ê}i˜ˆiÌi˜ÊÛ>˜ÊLii`i˜Êi˜Ê Ž>˜Ži˜ÊՈÌÊ`iÊ>Ài˜Ê6ˆv̈}°Ê˜Ê`iʏi∘}ʺ/…iʈv̈iûÊâ>Ê7œÕÌiÀÊÛ>˜Ê,œ“œ˜`ÌÊ`iâiÊ«iÀˆœ`iÊ VՏÌÕÕÀ…ˆÃ̜ÀˆÃV…ÊLi˜>`iÀi˜° WOUTER VAN ROMONDTʈÃÊLii`i˜`Ê՘ÃÌi˜>>ÀÊi˜Ê£iÊ}À>>`ÃÊ`œVi˜ÌÊ/iŽi˜i˜]Ê՘Ã̇Êi˜Ê Տ‡ ÌÕÕÀ}iÃV…ˆi`i˜ˆÃ°ÊˆÊ…iivÌʏiÃ}i}iÛi˜Êœ«Ê`iÊ* "ʜ«ÊÀÕL>]Ê`iÊ,-* "ʈ˜Ê>>ÃÌÀˆV…ÌÊi˜Ê œ«Ê…iÌÊ-"* 1ʈ˜ÊՏ«i˜°Ê6ˆ>Ê`ˆÛiÀÃiʈ˜Û>Ã…œiŽi˜Êâœ>Ãʜ°>°ÊvˆœÃœvˆi]Ê>ÀV…ˆÌiVÌÕÕÀ]ʓœ`i]Ê “ÕâˆiŽ]Êvˆ“]ÊLii`i˜`iʎ՘ÃÌÊi˜Ê`iÈ}˜ÊâՏÌÊÕʎi˜˜ˆÃ“>Ži˜Ê“iÌÊ`iʎiÕÀÀˆŽiʎ>À>ŽÌiÀˆÃ̈iŽi˜Ê Û>˜Ê`iÊܜiˆ}iÊ>Ài˜Ê6ˆv̈}°Ê˜Ûœi`i˜ÊÛ>˜Êœ°>°Ê…iÌÊ̜œ“]Ê`iÊÀ>ŽiÌ]Ê`iÊiÕ}`VՏÌÕÕÀ]Ê*>LœÊ *ˆV>ÃÜ]Ê>VŽÃœ˜Ê*œœVŽÊâՏi˜Ê`Ո`iˆŽÊܜÀ`i˜°Ê iʏi∘}Êâ>ÊâˆV…ÊۜœÀ>ÊVœ˜Vi˜ÌÀiÀi˜Êœ«Ê`iÊ 6iÀi˜ˆ}`iÊ-Ì>Ìi˜]ÊÀ>˜ŽÀˆŽÊi˜Ê i`iÀ>˜`ʈ˜Ê`iâiÊ«iÀˆœ`i°Ê>>˜`>}Ê£ÈÊÃi«Ìi“LiÀÊÓä£ÎÆÊ/ˆ`\Ê Óä°ääÊÕÕÀÆÊœV>̈i\Ê ˆLˆœÌ…iiŽÊiiÀÃÃi˜°Ê*ÀˆÃ\Ê6œœÀÛiÀŽœœ«ÊÎÊiÕÀœ]Ê{ÊiÕÀœÊ>>˜Ê`iÊâ>>Êi˜Êœ«Ê ÛiÀ̜œ˜ÊÛ>˜Ê`iÊLˆiL«>ÃÊLiÌ>i˜ÊLˆLˆœÌ…iiŽi`i˜Ê€ÊÓ]xä°ÊReserveren gewenst.

St. Agnesplein 12, Bunde GSM: +31 (0)6 55 16 05 05 www.toetiefroetieshop.nl

AANBIEDINGEN 100 gr. 500 gr. 1 st. 1 doosje

St.Pieter Aardappelen

Een geslaagd forum: carrière vanuit Meerssense roots

iÊ6Àˆi˜`i˜ÊÛ>˜Ê`iÊ ˆLˆœÌ…iiŽÊiiÀÃÃi˜ÊœÀ}>˜ˆÃiiÀ`i˜Ê œ«Ê✘`>}Ê£ÊÃi«Ìi“LiÀʈ˜Ê…iÌʎ>`iÀÊÛ>˜ÊiiÀÃi˜Ê˜Ê`iÊL>˜Ê Û>˜oÊii˜ÊvœÀՓʓiÌÊ>ÃÊ̅i“>ʼV>ÀÀˆmÀiÊÛ>˜ÕˆÌÊiiÀÃÃi˜ÃiÊ ÀœœÌý ÃÊvœÀՓ}>ÃÌi˜ÊÜ>Ài˜Ê>>˜Üiâˆ}ÊœiÊ`iÊœ˜}Ê­œÕ`‡`ˆÀiV‡ ÌiÕÀÊ ˜˜œÛœ®]Ê >˜˜iŽiÊ 6>˜`iÜ>Ê ­…>˜`L>ÃÌiÀ®]Ê ,œ`iÀˆVŽÊ Û>˜Ê ÌÌiŽÕ“Ê ­,Ê «ÀˆiÃÌiÀ®]Ê ˜˜ˆiÊ iÕÌÃÊ ­ÛÀœÕ`ÛÀœÕÜÊ ˆ˜Ê ÀÕÃÌi®]Ê jÈÀjiÊÛ>˜Ê`iÀÊiˆ`iÊ­À…iՓ>̜œ}i®]ʘÃÊ->˜}i˜Ê ­ÃV…ÀˆvÃÌiÀ®]Ê,i˜jÊ7ˆi“ÃÊ­œÕÀ˜>ˆÃÌ®Êi˜Ê>À“i˜Ê…ˆÃi˜Ê ­vˆœÃœœv®°Ê iÊ}>ÃÌi˜Ê}ˆ˜}i˜Êˆ˜Ê…iÌÊvœÀՓʜ˜`iÀʏiˆ`ˆ˜}ÊÛ>˜Ê i˜Ê-V…ˆvviiiÀÃÊ>>˜Ê`iʅ>˜`ÊÛ>˜ÊÃÌiˆ˜}i˜Êˆ˜Êœ«Ê…Õ˜ÊV>À‡ ÀˆmÀiÊi˜Ê`iÊÀœÊÛ>˜ÊiiÀÃÃi˜Ê`>>Àˆ˜°Ê-Ìiˆ˜}i˜Ê>Ãʼ˜Ê`iÊ }i“ii˜ÌiÊiiÀÃÃi˜Êۜ˜`Êi˜Êۈ˜`ʈŽÊۜ`œi˜`iʈ˜Ã«ˆÀ>̈iÊ ÛœœÀʓˆ˜Êœœ«L>>˜½]Ê iÊVi˜ÌÀ>iʏˆ}}ˆ˜}ʈ˜Ê`iÊ ÕÀi}ˆœÊˆÃÊ Li>˜}ÀˆŽiÀÊ`>˜Ê`iÊ}ÀœÌiÊ>vÃÌ>˜`Ê̜ÌÊ`iÊ,>˜`ÃÌ>`]Êi˜Ê¼ iÊ }i“ii˜ÃV…>«Ê Û>˜Ê iiÀÃÃi˜Ê ˆÃÊ œ˜`iÀÃÌi՘i˜`Ê >>˜Ê “ˆ˜Ê ÃÕVViÃ½Ê ->“i˜Ê “iÌÊ ii˜Ê «œl̈ÃV…Ê ˆ˜ÌiÀ“iââœÊ `œœÀÊ ,œÕŽiÊ Û>˜Ê`iÊœiŽ]Êii˜Ê}iëÀœŽi˜ÊVœÕ“˜Ê`œœÀÊ,i˜jÊ7ˆi“ÃÊi˜Ê “Õ∎>iʜ“ˆÃ̈˜}Ê`œœÀÊ-ÌiÛi˜Ê œÀ“ÊâœÀ}`iÊ`ˆÌÊۜœÀÊii˜Ê ˆ˜ÌiÀiÃÃ>˜Ìiʓˆ``>}ÊۜœÀÊâœÜiÊ}i˜œ`ˆ}`i˜Ê>ÃÊ}>ÃÌi˜° RTME maakte opnames van het forum, deze zijn de komende weken op RTME TV te zien. Volg ons ook op Facebook (@VriendenBibliotheekMeerssen ) en Twitter (@VriendenBieb) voor meer actuele activiteiten, zoals de openluchtfilm Life of Pi die op 14 september in het park van Meerssen wordt vertoond.

Statiegeld-flessenactie 2013

"«Êâ>ÌiÀ`>}ÊxʜŽÌœLiÀÊÓä£ÎʜÀ}>˜ˆÃiiÀÌÊ`iÊœ˜ˆ˜ŽˆŽiÊ>˜‡ v>ÀiÊ œ˜VœÀ`ˆ>ÊՈÌÊ1iÃÌÀ>Ìi˜Ê…>>ÀÊÌÜii`iÊÃÌ>̈i}i`‡viÇ Ãi˜‡>V̈i°Ê iâiÊÃÌ>̈i}i`‡viÃÃi˜‡>V̈iÊÃÌ>>ÌÊ}i…iiÊˆ˜Ê…iÌÊ ÌiŽi˜ÊÛ>˜Ê`iʍiÕ}`°Ê iâiÊ>V̈iÊܜÀ`Ìʘ>“iˆŽÊՈÌ}iۜiÀ`Ê `œœÀÊ`iʍiÕ}`i`i˜ÊÛ>˜Ê`iÊv>˜v>ÀiÊÊۜœÀʅiÌÊ>>˜ÃV…>vvi˜Ê

€ 0,69 € 0,89 € 0,69 € 1,79 2,5 kilo € 1,75 5 kilo € 3,00

MEGA KNALLER dikke Blauwe & Witte druiven 500 gram

Activiteiten in september UÊiÕ}`>v`iˆ˜}Ê7>ÌÊ܈Êiʏ>ÌiÀÊܜÀ`i˜\ʓi`ˆ>Ìi˜Ìœœ˜ÃÌiˆ˜}ʜÛiÀÊLiÀœi«i˜ UÊÊiiÃV>vjʘÊ`iÊۈÌÀˆ˜iŽ>ÃÌi˜ÊÌi˜Ìœœ˜ÃÌiˆ˜}ʜÛiÀʅiÌÊÜiÀŽÊi˜ÊiÛi˜ÊÛ>˜Ê>ÀˆiÊœi˜i˜Êi˜Ê iˆÝÊ,ÕÌÌi˜ UʘvœÀ“>̈iÛiÊ>v`iˆ˜}Ê>˜`>V…ÌÊۜœÀÊëii̍iÃʓiÌʅiÌÊ}i∘]ÊÏ>ÛiÀ˜ˆ UÊi✘`…iˆ`ë՘ÌʘvœÀ“>̈iʜÛiÀÊ`ÀÕ}à UÊ Ê7iiÀÊ­}iâiˆ}Êi˜ÊÛiˆˆ}®Ê˜>>ÀÊÃV…œœ UÊÊ£{ÊÃi«Ìi“LiÀÊ iÊÃÌ°Ê6Àˆi˜`i˜ÊÛ>˜Ê`iÊ ˆLˆœÌ…iiŽÊÛiÀ̜œ˜ÌÊ`iÊ vˆ“ʺ…iÌʏiÛi˜ÊÛ>˜Ê*ˆ»Êˆ˜Ê…iÌÊ*ÀœœÃÌ`ˆ«>ÀŽ°Ê>˜Û>˜}Ê£™°ääÊ ÕÕÀ]Ê̜i}>˜}Ê}À>ÌˆÃ°Ê ii“Êii˜ÊÃ̜iÊi˜Êii˜Ê`iŽi˜Ìiʓii° UÊÊ£ÈÊÃi«Ìi“LiÀÊi∘}ʺ iʈv̈iûÊ`œœÀÊ7œÕÌiÀÊÛ>˜Ê,œ“œ˜`ÌÊ º…iÌʏiÛi˜ÊÛ>˜Ê*ˆÊiՏ}>iÀˆiÊ/œÌÊÓäÊÃi«Ìi“LiÀÊiÝ«œÃˆÌˆiÊ>‡ ÀˆiÌÌiÊœ˜ˆ˜}ÃÊ6>˜>vÊÓnÊÃi«Ìi“LiÀÊvœÌœÜiiÀ}>ÛiÊÊÛ>˜ÊºiiÀÇ Ãi˜Êˆ˜Ê`iÊL>˜ÊÛ>˜°°°°» Openingstijden bibliotheek: >>˜`>}Ê \Ê £{°ä䇣™°ÎäÊ ÕÊ UÊ ˆ˜Ã`>}\Ê }iϜÌi˜Ê UÊ 7œi˜Ã`>}\Ê £ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ä䇣ǰÎäÊÕÊUÊ œ˜`iÀ`>}\Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ 6Àˆ`>}\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰääÊÕÕÀ Adres: *>À>iÜi}Êxn]ÊÈÓÎ£Ê ÊiiÀÃÃi˜]Ê/i°\Êä{·ÎÈ{Ó{££ Website:ÊÜÜÜ°LˆLˆœÌ…iiŽ“iiÀÃÃi˜°˜ÊÊÊÊE-mail:ʈ˜vœJLˆLˆœÌ…iiŽ“iiÀÃÃi˜°˜

Aardappelsalade Hollandse Sperziebonen Hollandse komkommer Frambozen á 125 gram

€ 1,25 Deze acties zijn geldig van dinsdag 03 Sept t/m zaterdag 07 Sept 2013

IVN Heuvelland met Sterwandeling

Het leven van Pi

i˜Ê >V…ÌÌ>Ê 6 ‡>v`i‡ ˆ˜}i˜Êˆ˜Ê`iÊÀi}ˆœÊ<Ո`‡ ˆ“LÕÀ}ʓ>Ži˜Ê✘`>}Ê £xÊ Ãi«Ìi“LiÀÊ iŽÊ Û>˜‡ ՈÌÊ`ˆÛiÀÃiÊ«iŽŽi˜Êii˜Ê Û>˜Ê˜ˆiÕÜʈ˜ÃÌÀՓi˜Ìi˜ÊۜœÀʜ˜âiʍiÕ}`°ÊiÌÊi˜ˆ}iÊ ÌœV…Ìʘ>>ÀÊii˜ÊVi˜ÌÀ>>Ê Ü>ÌÊ܈Ê˜œ`ˆ}ʅiLLi˜Ê∍˜Êi}iÊÃÌ>̈i}i`viÃÃi˜ÊÛ>˜Ê «Õ˜Ì°Ê6œœÀÊÓä£ÎʈÃÊ`ˆÌÊ`iÊ vÀˆÃ`À>˜ŽÊœvÊÛ>˜ÊLˆiÀ°Ê"œŽÊŽÀ>ÌÌi˜ÊŽÕ˜˜i˜Êˆ˜}iiÛiÀ`Ê >ÃÌiiÌՈ˜Ê"Õ`Ê6>Ži˜LÕÀ}° ܜÀ`i˜°ÊÊiÌʜ«…>i˜ÊÛ>˜Ê`iÊviÃÃi˜Êâ>Êœ«Êâ>ÌiÀ`>}ÊxÊ œŽÌœLiÀÊÓä£ÎÊÌÕÃÃi˜Ê£ä\ääÊi˜Ê£x\ääÊÕÕÀÊ}iLiÕÀi˜°Ê7ˆÊ 6 ÊiÕÛi>˜`ÊÛiÀÌÀiŽÌʜ“Ê£ä°ÎäÊÕÕÀÊÛ>˜>vʅiÌÊ-Ì>̈œ˜ÊÛ>˜Ê7ˆÀiÊ­*>À>i‡ ÛiÀâœiŽi˜ÊÕÊ`iÊviÃÃi˜ÊۜœÀÊ£ä\ääÊÕÕÀÊLՈÌi˜Ê>>˜Ê`iÊ Üi}®ÊۜœÀÊii˜ÊÀœÕÌiÊÛ>˜ÊV>°ÊÇ]xʎ“Ê­Ó]xÊÕÕÀ®°Ê˜Ê`iʎ>ÃÌiiÌՈ˜Ê­}À>̈ÃÊۜœÀÊ`iÊ `iÕÀÊÌiÊâiÌÌi˜°Ê-Ì>>˜ÊiÀÊ}ii˜ÊviÃÃi˜Ê>>˜Ê`iÊ`iÕÀ]Ê`>˜Ê `ii˜i“iÀîÊ∍˜ÊiÀÊÌ>ÊÛ>˜ÊiՎiÊ>V̈ۈÌiˆÌi˜°Ê >>À˜>>ÃÌÊۈ˜`ÌÊÕʜ°>°Ê̅i“>‡ âՏi˜Ê܈Ê>>˜Lii˜Êi˜ÊÛÀ>}i˜ÊœvÊÕÊviÃÃi˜ÊۜœÀʜ˜ÃÊ ÌՈ˜i˜]Ê`iÊ-œi˜Ã“œi˜]Êii˜Êۏ>>ˆi˜L>ŽŽiÀˆÊ­“iÌÊ«ÀœiÛi˜t®Êi˜Êۜ`œi˜`iÊ …iivÌ°ÊiivÌÊÕÊ}ii˜Ê«>>ÌÃʜ“Ê`iÊviÃÃi˜ÊÌiÊÛiÀâ>“ii˜]Ê >˜`iÀiÊâ>Ži˜Êœ“ÊLˆÊÃ̈ÊÌiÊÃÌ>>˜°Ê ÀÊ∍˜Ê}ii˜ÊŽœÃÌi˜ÊۜœÀÊ`iÊ`ii˜i“iÀÃÊi˜Ê `>˜ÊŽÕ˜ÌÊÕʜœŽÊ`iÊÃÌ>̈i}i`Lœ˜˜i̍iÃÊÛ>˜Ê`iÊ܈˜ŽiÊ ˆi`iÀii˜ÊˆÃÊÜiŽœ“° ë>Ài˜Êi˜Ê`iâiÊ>>˜Êœ˜ÃʜÛiÀ…>˜`ˆ}i˜° iʍiÕ}`ÊÛ>˜Ê`iÊ v>˜v>ÀiʅiivÌÊ`iÊ̜iŽœ“ÃÌ]Ê`ÕÃÊë>>ÀÌÊÕÊ>i˜ÊÕÜÊÃÌ>‡ ̈i}i`viÃÃi˜Êœ«ÊۜœÀÊ`iÊ̜iŽœ“ÃÌÊÛ>˜Êœ˜âiÊv>˜v>Ài° Voor meer informatie kunt u contact opnemen met steuncomite97@concordia-ulestraten.nl

Ook VDL Nedcar werkt mee aan succes knastercross® 2013 "“Ê `iÊ Žœ“i˜`iÊ i`ˆÌˆiÊ Û>˜Ê `iÊ ˜>ÃÌiÀVÀœÃÃÁÊ œ«Ê È]ÇÊ i˜Ê nÊ Ãi«‡ Ìi“LiÀÊ ÌiÊ iՏiÊ Üi`iÀœ“Ê ÃÕV‡ ViÃۜÊÌiʓ>Ži˜ÊâՏi˜Êii˜Ê£n‡Ì>Ê “i`iÜiÀŽiÀÃÊ Û>˜Ê 6 ‡ i`V>ÀÊ Ìˆ`i˜ÃÊ `iÊ œ«‡Ê i˜Ê >vLœÕÜÊ …Õ˜Ê ŽÀ>V…Ìi˜ÊۜœÀÊ`iʘ>ÃÌiÀVÀœÃÃÁÊ ˆ˜âiÌÌi˜°Ê iâiʓi`iÜiÀŽiÀÃÊâˆÌ‡ Ìi˜Êˆ˜Êii˜ÊœÛiÀLÀÕ}}ˆ˜}ëiÀˆœ`iÊ̜ÌÊ`iʘˆiÕÜiÊv>LÀˆiŽÊ ÜiiÀÊ}iÀii`ʈÃÊۜœÀʅiÌÊ«Àœ`ÕViÀi˜ÊÛ>˜Êˆ˜ˆ½Ã°Ê iʓi‡ `iÜiÀŽiÀÃÊ ÛiÀÀˆV…Ìi˜Ê ÛÀˆÜˆˆ}iÀÃÜiÀŽÊ ˆ˜Ê …iÌÊ Ž>`iÀÊ Û>˜Ê…iÌÊâœ}i˜>>“`iÊÜiÀŽvˆÌ‡«Àœ}À>““>]ÊۜœÀÊ}i“ˆ`‡ `i`Ê£ÈÊÕÕÀÊ«iÀÊÜiiŽ°ÊiÌÊÜiÀŽ}iLˆi`ÊۜœÀÊ`ˆÌÊ«ÀœiVÌÊ œ“Û>ÌʅiÌÊ}Àœ˜`}iLˆi`ÊÌi˜ÊâՈ`i˜ÊÛ>˜>vÊ`iÊ}i“ii˜ÌiÊ V…̇-ÕÃÌiÀi˜°Ê >>ÃÌʅ՘ʈ˜âiÌÊۜœÀÊ`iʘ>ÃÌiÀVÀœÃÃÁÊ âˆ˜Ê iÀÊ ˜œ}Ê “iiÀ`iÀiÊ ÛÀˆÜˆˆ}iÀÃ>V̈ۈÌiˆÌi˜Ê Ü>>ÀÊ 6 ÊLˆÊLiÌÀœŽŽi˜ÊˆÃ°Ê ˆÛœœÀLii`Ê`iÊ<Ո`‡ˆ“LÕÀ}ÃiÊ Ã̜œ“ÌÀiˆ˜“>>ÌÃV…>««ˆ]ÊÛiiÊâœÀ}‡Êi˜Êœ˜`iÀ܈ÃœÀ}>‡ ˜ˆÃ>̈iÃÊi˜Ê˜>ÌÕÕÀ“œ˜Õ“i˜Ìi˜°Ê"œŽÊ…iLLi˜Ê∍Ê}i«>À‡ ̈Vˆ«iiÀ`ÊLˆÊ…iÌÊ<° Het gehele vrijwilligersproject duurt tot aan de opstart van de fabriek in 2014. Overigens zijn er in totaal zo’n 250 vrijwilligers die samen elk jaar opnieuw ervoor zorgen dat het Knastercross® evenement mogelijk is.

- Heeft u overgewicht? - Heeft u een haat/liefde verhouding met eten? - Bent u gemotiveerd om uw ongezonde gewoonten aan te passen? - Wilt u geen dieet maar wel afvallen? - Uw gezondheid staat voorop? - U wilt niet denken in verboden voedingsmiddelen

Als u zich hierin herkent kan ik u helpen. Wilt u meer weten? Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Monique Waltmans 043-3626882 Karposthegge 45 info@moniquewaltmans.nl 6225 KJ Maastricht www.moniquewaltmans.nl

Heeft uw kind overgewicht? Ook dan kunt u bij mij terecht! Ik begeleid kinderen met de methode:

De gezonde basis voor het hele gezin

De consulten worden door diverse zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg de voorwaarden.


Meerssen

Informatie van de gemeente Start landelijke campagne in Meerssen op woensdag 4 september 2013

Oproep MKB: kom naar de IBANpromotiebus en doe de IBAN-check! Meerssen loopt voorop bij overgang op IBAN  Op woensdag 4 september 2013 start De

Sfeervol

Nederlandsche Bank de campagne Over-op-IBAN. De IBAN-promotiebus brengt op deze eerste dag een bezoek aan Meerssen, omdat deze gemeente in Nederland voorop loopt wat betreft volledige overgang op het gebruik van IBAN. Wat is IBAN? Deze afkorting staat voor International Bank Account Number. Dit is een rekeningnummer, dat in alle 32 landen van de Europese Unie op dezelfde manier is opgebouwd. Vanaf 1 februari 2014 zijn betalingen alleen nog mogelijk met het het langere IBAN-nummer (18 tekens). Daarvoor dienen ondernemers voorbereidingen te treffen. Met name binnen het MKB dienen nog de nodige stappen te worden gezet. Het IBAN-promotieteam wil de MKB-ondernemers daarbij helpen.

De promotiebus rijdt als eerste naar het Drielandenpunt in Vaals voor een kort gesprekje met een plaatselijke ondernemer. Vandaar uit rijdt de promotiebus naar Meerssen. De promotiebus neemt standplaats in op de Beekstraat bij het Bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. Daar kunnen ondernemers en andere belangstellenden van 15-17 uur terecht voor alle informatie over de veranderingen binnen het betalingsverkeer en een eventuele ‘IBAN-check’.

Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9.00 en 10.00 uur. Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland Cliëntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur, tel. 043-8507100. ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Loket Bouwen & Milieu tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 Griffiebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 04-09-2013

www.meerssen.nl

Dus MKB-ondernemers: kom woensdag 4 september tussen 15 en 17 uur naar de promotiebus op de Beekstraat in Meerssen en doe de IBAN-check! Blijk van waardering Om 15.30 uur neemt wethouder Financiën Jim Janssen een speciale blijk van waardering in ontvangst van DNB en BNG. De gemeente Meerssen is als eerste BNG-klant volledig overgestapt op het gebruik van IBAN-nummers bij al haar betalingen, inclusief incasso’s. Om 17 uur vertrekt de bus weer naar Amsterdam. Vervolgens brengt het promotieteam in de komende periode een bezoekje aan alle provincies en diverse zakelijke evenementen. Een overzicht van de plekken waar de campagnebus zich op enig moment bevindt, is te vinden op www.overopIBAN.nl. IBAN-najaarstour Tijdens de campagne Over-op-IBAN rijdt een promotiebus van DNB door heel Nederland om iedereen te informeren over de overgang op het internationale bankrekeningnummer IBAN. De campagne duurt twee maanden en is voornamelijk bedoeld om het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te informeren dat men tijdig moeten starten met de noodzakelijke voorbereidingen. Maar ook partuliere rekeninghouders zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de IBAN-promotiebus. Meer informatie: www.overopiban.nl

Speciaal voor kids! Trouwens: voor de kinderen is er op woensdag 4 september 2013 een speciale - en overheerlijke ! - kinderworkshop bij chocolaterie Smores aan de Beekstraat in Meerssen. Inschrijven is nog mogelijk via telefoon 06-23907278. Op woensdag 11 september is er om 13 uur een speciale kook-kinderworkshop bij restaurant SamSam in Meerssen. Ook hiervoor zijn nog aanmeldingen mogelijk via telefoon 043-3642080. Toegang tot én deelname aan alle activiteiten van het Cultuurevenement is ook nu weer gratis! Meer informatie: www.meerssenindebanvan.nl 

Deze week weer inzameling plastic verpakkingsafval

PROGRAMMA

Gemeente Meerssen

Zaterdag én zondag: wandeling langs watermolens en waterlopen Ook kunt u het hele weekend een heerlijke wandeling maken langs de rustieke watermolens en waterlopen in de omgeving van Meerssen Papier (wandelroute is gratis verkrijgbaar in de tentoonstellingshal van Meerssen Papier in buurtschap Weert). En uiteraard kunt u ook in het komende weekeinde van 11-17 weer genieten van schitterende exposities op diverse historische ‘erfgoed-locaties’ en een bezoekje brengen aan tentoonstellingshal Expositie, Montfortlaan 7a in Meerssen. Hier kunt u het creatieve werk bezichtigen van mensen met en zonder een beperking.Zaterdag 7 en zondag 8 september 2013:

Derde weekend Cultuurevenement Meerssen  Afgelopen weekend was er opnieuw grote belangstelling voor de tentoonstellingen en activiteiten van het Cultuurevenement ‘Meerssen in de ban van...Meerssens Talent! Dit was mede te danken aan het feit dat Jaarmarkt Meerssen, Kunstroute “Kuns in ’t Dörrep” Ulestraten, rondleidingen Meerssen Papier en overige activiteiten en tentoonstellingen van het Cultuurevenement Meerssen met elkaar samenvielen. Komend weekend in het teken van Architectuur Ook het komende weekend is een bezoek aan het cultuurevenement ‘Meerssen in de ban…’ zeer de moeite waard. Op zaterdag 7 en zondag 8 september 2013 is er het speciale ‘Architectuur-weekend’. Zaterdag 7 september 2013 Architect Joseph Cuypers Op zaterdag 7 september is er een lezing plus rondleiding door de bekende architect Piet Mertens over architect Joseph Cuypers, gevolgd door een rondleiding langs prachtige oude gebouwen in het historische hart van Meerssen. Aanvang 11.30 uur bij Ontmoet Anna (Stationsgebouw 1) in Meerssen. U kunt dan binnenlopen. Architect Joan van der Meij Op zaterdag 7 september begint om 14.00 uur in de Harmoniezaal aan de Hulserstraat 77 in Geulle een speciale tentoonstelling over het werk en leven van de bekende architect Joan van der Meij. Paul Smeets van de stichting Joan van der Meij en architect Michiel Kruidenier houden beiden een lezing. Ook is er een begeleide wandeling naar de vroegere, zeer markante woning (met atelier) van deze beroemde architect, die onder andere bekend is van de ‘Amsterdamse School’. Zondag 8 september 2013 Architecten Alphons en Theo Boosten Op zondag 8 september begint om 13.30 uur bij Ontmoet Anna (Stationsgebouw 1) in Meerssen een boeiende lezing over - vader en zoon - Alphons en Theo Boosten met een wandeling langs (soms in) door hen gerealiseerde gebouwen. Op zondag 8 september is ook weer de tentoonstelling over Joan van der Meij geopend, waarbij Paul Smeets u graag nadere toelichting verstrekt.

 Op donderdag 5 september en vrijdag 6 september 2013 wordt het plastic verpakkingsafval weer ingezameld. Het volledige inzamelschema treft u aan in de Afvalwijzer 2013 op www.meerssen.nl. 

Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 9

Nu GEEN INSCHRIJFKOSTEN tot 1 oktober

Actie: wordt super snel mega fit Fitter, energieker, sterker; herboren NIEUW IN LIMBURG • • • • • • •

Leefstijlprogramma van 8 weken Incl. GRIT explosieve training-challenge 30 min. Incl. voedings-challenge Incl. intensieve controle- en evaluatiemomenten Incl. gratis alle andere sportactiviteiten Nu voor slechts €18,50 per week (€8,50 voor leden) Zonder verplichting

Aangifte Hondenbelasting Reminder  Nieuwe hond? Nog niet gemeld bij de gemeente? U kunt uw hond nog t/m 31 december 2013 aanmelden voor de hondenbelasting zonder een boete te krijgen. Meer weten? Zie www.meerssen.nl (menuoptie dienstverlening -> belastingen).  Nieuws in het kort Burgernet s/PVRIJDAGSEPTEMBERSTARTDELANDELIJKECAMPAGNE@-ELD je aan bij Burgernet’. Ruim één miljoen burgers hebben zich al aangemeld om politie en hun gemeente te helpen met het bestrijden van criminaliteit en het terugvinden van vermiste personen. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden via www.burgernet.nl. Dus doe mee! Raadsadviesvergaderingens/PWOENSDAGENDONDERDAGSEPTEMBER 2013 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang: 19 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune (via nieuwe hoofdingang zijkant gebouw). Op aanmelding kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Nachtafsluiting A2s2IJKSWATERSTAATVOERTINDENACHTVANDONDERDAGOPVRIJDAG 6 september 2013 onderhoudswerkzaamheden uit aan de A2. Daarvoor gaat de A2 dicht van donderdag 5 september 21.00 uur tot vrijdag 6 september 05.00 uur van oprit 50 Maastricht-Aachen Airport tot knooppunt Kruisdonk in de richting van Maastricht. Vanaf knooppunt Kerensheide wordt het doorgaande verkeer omgeleid. Zie voor meer informatie: www.vananaarbeter.nl. Of bel gratis met 0800-8002. Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

Openbare Bekendmakingen Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiële bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten. Aangevraagde omgevingsvergunningen s KAPPENBOMENBurg. Binckhorststraat 53 Meerssen s VERGROTENWONINGParallelweg 12 Meerssen s GEDEELTELIJKWIJZIGENVERLEENDE omgevingsvergunning 2010-0068 (wijzigen gevels noord- en westzijde gymzaal) Burg. Hein Cortenstraat Ulestraten Geen bezwaar/beroep mogelijk. Wet milieubeheer - Verleende gedoogbeschikking Betreft: het onder voorwaarden verlenen van een gedoogbeschikking

aan: Vollenhoven Oliën BV te Tilburg voor het oprichten van een onbemand afgiftepunt voor motorbrandstoffen en vervangen van reclame op het perceel plaatselijk bekend als Ambyerweg 2 te Meerssen (verzonden 29-08-2013). Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit. Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte, tel. 043-3661702. Wie kan bezwaar instellen: belanghebbenden, schriftelijk en gemotiveerd bij het college B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina). Informatie: Carlo Poolen, tel. 043-3661677 E-mail: carlo.poolen@meerssen.nl. Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepagina’s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608. Meerssen 04-09-2013 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

goed ringen ver

rgverzeke ullende) zo

anv

Door veel (a

Interesse en voorwaarden? Bel met BodyFit 043-3645493 voor meer informatie! Meidoornlaan 1a 6241 BN Bunde ( NL ) | T. 043-364 54 93| info@bodyfitbunde.nl | www.bodyfitbunde.nl

Opening expositie #13 kunstketting 7 + 8 september In het weekend van 7 en 8 september opent bij Galerie Kunstproeven een nieuwe expositie met het werk van multitalent Cel Dewaide. Cel schildert, tekent en dicht. In woord en beeld schept hij zijn eigen wereld waarin melancholie en levensvreugde hand in hand gaan. Hij vertelt graag verhalen, verzacht zijn werkelijkheid met sprookjesfiguren, maar schuwt de waarheid niet. Hij haalt ergens naar hier in kleurrijke beelden, en laat anderen er van meegenieten. In dit zelfde weekend wordt ook de jaarlijkse Kunstketting 2013 georganiseerd; fietsen langs kunst in Stein, Elsloo en Urmond. Kunstproeven is een van de startplaatsen van de route. Een deelnemerslijst inclusief fietsroute is bij ons verkrijgbaar. Tijdens dit weekend zal kunstenaar/dichter Cel Dewaide zijn gedichten voordragen. Koop je tijdens de expositie een werk van hem, dan ontvang je een van zijn gedichtenbundels cadeau. Dochter Juulke Dewaide, ook gezegend met veel talent, zal de poëzievoordrachten van vader afwisselen met live muziek in de singer-songwriter traditie. Zij zingt en begeleidt zichzelf op gitaar. Kunstenares Marjan Smit exposeert glasobjecten. Ze is een van de weinige echte sandcasters in Nederland. De massieve glasobjecten laten stoere, robuuste lijnen zien. Kom je dichtbij dan ontdek je sprookjesachtige details, een vrolijke en ontembare fantasie. De kleuren zijn aards en diep, vitaal en sprekend. Verder te zien en te koop unieke tassen gemaakt van gerecyclede festivalbanners van het label Ti-Ka Bags en leren en stoffen tassen van gerecyclede materialen en vintage onderdelen van het label By-Nic. Het rekje met de kleding van het duurzame modelabel Solmode is weer aangevuld met nieuwe items en we hebben permanent een rek met artistieke 2e hands kleding en accessoires staan. En uiteraard kun je ook nog steeds voor een uniek, vaak handgemaakt cadeau(tje) bij ons terecht. We pakken het met liefde en origineel voor je in. Waar: Galerie Kunstproeven, Kruisstraat 7, 6171 GC Stein Wanneer: Opening expositie + kunstketting; Weekend van 7 en 8 september, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. De expositie #13 Kunstketting 2013 met werk van o.a. Cel Dewaide, Marjan Smit, Liliane Konings en Josine Meulenberg is te bezoeken op iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur en loopt tot en met zondag 24 november.

Rijwielhuis Jean-Pierre Dieteren Ruimt op! Om plaats te maken voor de collectie 2014. Tot 25% korting op modellen 2013*

< Ê / Ê   /Ê"*Ê\ - Elektrische Fietsen - race fietsen - atb`s - gewone fietsen * actie geldt niet bij inruil en nfp

Meer info op www.kunstproeven.nl of bel Liliane Konings op 06 20 48 89 97

IVN afdeling Elsloo bestaat 50 jaar Op zondag 15 september a.s. presenteert IVN zich aan de inwoners van Elsloo en daarbuiten ter gelegenheid van de 50 – jarig bestaan van de vereniging. De activiteiten van IVN sluiten naadloos aan bij het Aelser Vlaaie Fjes, dat georganiseerd wordt door buurtvereniging ’t Dörp. Voor de fotografen onder u is er gelegenheid om foto’s te maken en deze voor 5 september op te sturen naar ivnfoto@outlook.com. De opdracht luidt “de natuur in Elsloo”. Na jurering door een vakkundige jury zijn er 3 prijsjes voor de beste 3 inzendingen. www.ivn.nl/afdeling/elsloo

www.j-pdieteren.nl 6ˆi}i˜ÃÌÀ>>ÌÊ£ÊÊÊUÊÊÊÈÓ{£Ê ÊÊ Õ˜`iÊÊÊUÊÊÊä{·ÎÈ{n™Î™


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 10

€50,- waard. Speel zelf mee, of geef eens een kienkaart cadeau. Leuk als presentje, ook met het oog op de komende Sinterklaas- en Kerstperiode. U steunt de renovatiewerkzaamheden van de Basiliek én maakt daarbij ook nog eens kans op een leuke geldprijs. Stichting “Vrienden van de Basiliek bedankt allen die reeds een machtigingsformulier hebben ingevuld tijdens de Jaarmarkt of dit via de website van de stichting hebben ingestuurd voor hun deelname en wenst hen speelplezier én succes toe!

Profile Tyrecenter Maastricht Korvetweg 20-22, 6222 NE, Maastricht, Telefoon: 043 – 3638585 Ma t/m Vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 u. Zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00 u.

2x per week op dinsdag en donderdag APK

AKTIE nu €17,50 Nationale APK autobon ook geldig. Wij zijn er ook voor particulieren.

- BADKAMER -TEGELWERK or al uw klusse - SCHILDERWERK o V n! - TIMMERWERK - LOODGIETERSWERK - PLAFONDS enz. Verder alle voorkomende klussen!!! Repenhof 22, 6241 DA Bunde - 06-29383403 E-mail: klusbedrijfkurvers@home.nl

Meerssen gaat thuis kienen met de vrienden van de Basiliek Bijna is het zover! In voorafgaande weken hebben wij u reeds uitvoerig ingelicht over de nieuwe activiteit van “Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen”, gericht op de fondsvorming voor het behoud van ons monumentale kerkgebouw, en dan nu met name gericht op de restauratie van de glas-in-lood ramen. Deze actie betreft het Thuis Kienen. U koopt een of meerdere kienkaarten middels het invullen van een machtigingsformulier en de rest gaat haast automatisch. En dat geldt zowel voor de betaling per jaar, half jaar of kwartaal, alsook voor de toezending van de kienkaart(en), naar het door u opgegeven adres, én de benadering van de prijswinnaars door het Thuis Kiencomité. Dat betekent dat, indien u niet in de gelegenheid bent de maandelijkse trekkingsuitslag te bekijken in de Geulbode of op de website van de stichting u, ingeval u een prijs heeft gewonnen, deze toch ontvangt. De verkoop van de Thuis Kienkaarten is inmiddels gestart, onder andere via de website van de Vrienden van de Basiliek, waar u het machtigingsformulier kunt downloaden, en het reglement kunt inzien. Daarnaast treft u de in de eerstvolgende editie van de Geulbode zowel een informatiebrochure aan, als ook een machtigingsformulier. Oók is het mogelijk bij een aantal verkooppunten in Meerssen (momenteel al bij HEMA, CIGO en kapsalon Ubachs) kienkaarten te kopen, en/of machtigingsformulieren in te leveren. De deelname is voor de duur van een jaar. De kosten per kaart bedragen €3,= per maand. Na ontvangst van het ingevulde machtigingsformulier ontvangt u uw kienkaart(en) en het reglement binnen twee weken op het door u opgegeven (e-mail)adres. Maandelijks trekt het comité, onder het toeziend oog van een notaris, de 75 winnende kiennummers. De eerste kaart die vol is, levert een eerste prijs op van €250,-, de tweede prijs bedraagt €100,-, en de derde prijs is

Donaties zijn ook van harte welkom op bankrekeningnummer NL38RABO03523.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Zie ook de website www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Dit is een publicatie van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen.

uw zorgen in vertrouwde en deskundige handen

meer informatie? vanoppenjuridischadvies.nl • 00316 53 908 272

Meerssen in de ban van ..... Nog tot medio september vindt in Meerssen de 2de editie van het succesvolle evenement MEERSSEN in de BAN van .....! plaats. Alles draait nu om KUNST op de mooiste locaties in Meerssen en Bunde en wel in de breedste zin van het woord. Diverse Meerssense kunstenaars die in Kloosterkapel (Bunde), Kasteel Vliek (Ulestraten) en Proosdijschuur (Markt Meerssen) exposeren, vindt u ook terug op de kunstkaarten van MARSNA CARE. Marsna Care, een van de Goede Doelen van ART CARD FOR CHARITY, ondersteunt dit jaar de Stichting Vrienden van de Basiliek, en wel specifiek het actuele grote sponsorproject: de Restauratie van de Glas-inlood-ramen van onze prachtige Basiliek in Meerssen. De 3 bordjes voor de Basiliek zijn het bewijs dat Art Card for Charity, Marsna Care en CIGO als sponsoren onlangs een financiële bijdrage hebben geleverd in de vorm van 3 x €250,00 bestemd voor de eerder genoemde restauratie. Dus met de aankoop van de unieke ‘Meerssense’ kunstkaarten (collectors’ items) uit het assortiment van Marsna Care wordt aan de huidige Restauratie positief bijgedragen. Een mooie wenskaart komt altijd van pas, haal dus snel een voorraadje kunstkaarten in huis! Nu is het moment om een set kunstkaarten bij CIGO (Meerssen), bij Tabakszaak Senff (Bunde) of bij De Bloomerie (Geulle) aan te schaffen. Tijdens de speciale actie ontvangt u nu ook nog bij aankoop van 5 kaarten een tijdloze kunst-verjaardagskalender van Maastricht van Arjen van Prooijen voor slechts €7,00 (i.p.v. €12,00), gegarandeerd jarenlang kijkplezier. Wie van kunst houdt kan z’n hart ophalen bij CIGO, Tabakszaak Senff en De Bloomerie and last but not least steunt u met uw aankoop ook nog een Goed Doel.

Scrap metal Omdat grondstoffen meestal duur zijn, zijn de mensen in ontwikkelingslanden vaak zeer inventief geworden in het hergebruiken van wat voorhanden is. Een mooi voorbeeld zijn de metalen siervogels uit Zimbabwe, gemaakt van scrap metal, afgedankt metaal. De siervogels worden stuk voor stuk met de hand gemaakt van olievaten en ander oud ijzer afval. Eerst worden de olievaten gereinigd, bewerkt en tot onderdelen geknipt, dan worden daarvan de vogels in elkaar gelast. Vogels van diverse pluimage en verschillende afmetingen worden zeer natuurgetrouw uitgebeeld: een kiwi is een kiwi en ook een kraanvogel herken je meteen als zodanig. Op de vogels wordt tenslotte een beschermende laklaag aangebracht, zodat zij niet alleen binnenshuis mooi staan, maar ook een aanwinst zijn voor in de tuin.

Voor de scrap metal vogels en andere producten kunt u dagelijks terecht in Wereldwinkel Meerssen.

Kruisberg 2, 6231 RK Meerssen Telefoon: 043-851 32 61 info@ducommercemeerssen.nl www.ducommercemeerssen.nl

Het is weer gewoon gezellig tussen de bruggen! Onlangs opende Cafe Du Commerce, gelegen aan de Kruisberg 2 te Meerssen, weer haar deuren. Vanaf 1 augustus is het cafe overgenomen door Rainier & Nicole. Een horeca-echtpaar dat haar sporen verdiende in Gelderland. Samen met hun 6-jarig dochtertje zijn zij afgelopen zomer verhuisd naar Meerssen. Zij wonen boven het cafe en kunnen op die manier alle energie steken in de exploitatie van het cafe. De start was niet gemakkelijk. De moeder van Rainier overleed in de periode dat zij bezig waren met de inrichting en de opening. Om die reden werd er geen groots openingsfeest gehouden maar kozen Rainier & Nicole ervoor om in alle rust kennis te maken met hun gasten. En dat is niet zo heel moeilijk voor ze want zij kennen deze streek. Veel van hun familie en vrienden wonen hier in de buurt en hoewel ze het dialect niet spreken, verstaan ze het goed, doen zij hun best het te leren, en hebben ze ook graag dat er gewoon dialect wordt gesproken. Dat hoeft niet per se limburgs te zijn want iedereen is welkom bij Rainier & Nicole. Wat dat betreft hadden ze geen betere locatie kunnen uitkiezen. Want of het nou de mensen uit de buurt zijn, de touristen uit binnen en buitenland, de chauffeurs, vertegenwoordigers, forenzen, pelgrims of mensen die gewoon even een rustmomentje zoeken, allemaal kunnen ze de gastvrijheid en gezelligheid ervaren. Dat was decennia geleden al de kracht van het cafe tussen de bruggen en je kunt goed merken dat daar ook nu weer het accent ligt. Het is niet voor niets dat Rainier & Nicole als motto hebben gekozen: “Gewoon gezellig!” Dat stralen ze zelf uit en dat komt van 11:00 uur ’s morgens tot middernacht terug in alles wat ze doen: De entourage, de muziek, het eten en zelfs het biertje wordt met sfeer getapt. De menukaart is speciaal. Niet omdat het culinaire hoogstandjes zijn, maar vanwege de ruim gevulde streekgerechten, zoals het ambachtelijke Zoervleisj en Knien, en de lekkere snitzels, sate en hamburgers. De koffie is speciaal en samen met de warme Schrobbeler met slagroom kun je ’s zomers en ’s winters heerlijk genieten op het (overdekte) terras of binnen aan de bar, de tonnen of de gezellige houten stube-zitjes. Het bier is goed getapt en samen met “een Firemannetje” wordt de beleving compleet. Toch vinden Rainier & Nicole dat allemaal niet het belangrijkste. Natuurlijk moeten het eten en de drank goed zijn, maar waar het hen werkelijk om gaat dat is de onderlinge sfeer, de gastvrijheid en het gevoel dat je als gast jezelf kunt zijn. Dat er naar je geluisterd wordt maar ook dat je rustig je krantje kunt lezen. Dat je kunt lachen en plezier kunt beleven, maar ook dat er gehuild kan worden als dat op dat moment bij het leven hoort. Die sociale functie stralen ze uit want voor hen is een cafe, zoals ze zelf zeggen, geen “stapel stenen” maar zijn het de mensen die samen het cafe op de kaart zetten. Dat maakt van Du Commerce weer een bijzondere horeca-gelegenheid waar je je thuis zult voelen en waar je graag terug zult komen, gewoon omdat het er zo “gewoon gezellig” is, 6 dagen per week van dinsdag tot en met zondag, van 11:00 uur tot sluiting….

Kaartclub De Keizer Vrijdag 11 oktober starten wij weer met de nieuwe competitie kwajongen voor het seizoen 2013 / 201. Er kunnen zich nog nieuwe kaarters opgeven. Dus hebt u zin om op vrijdagavond een potje te kaarten onder het genot van een hapje en een drankje geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Guido of Jos van café de Keizer telefoon 3643919 of 0654263733.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 11

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN “MEERSSEN IN DE BAN VAN…MEERSSENS TALENT” Minderdervaliden middelpunt tijdens schilderworkshop. Resultaten te zien tijdens cultuurevenement ‘Meerssen in de ban van…’ De werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme van de gemeente Meerssen organiseerde op 7 augustus in gemeenschapshuis de Stip, met medewerking van Stichting GOM en Stichting Kompas Nederland, voor de eerste keer een activiteit voor mensen met een beperking. Tijdens het cultuurevenement ‘Meerssen in de ban van…Meerssens Talent’ van 24 augustus t/m 15 september, worden de werken tentoongesteld aan het publiek in EXPOSIE, te Montfortlaan Meerssen en in de hal van Meerssen Papier, elk weekend van 11.00 uur tot 17.00 uur. PROGRAMMA Woensdag 4 september 13.00 uur: Smores Meerssen — Kinderworkshop ‘Meerssen in de ban van …Mini chocolate masters’. Inschrijving: info@smores.nl of via tel. 06-23907278. Extra aandacht voor dit weekend getiteld ”Meerssen in de ban van.. Architectuur in Meerssen” Zaterdag 7 september 11.00 uur - 1700 uur: Alle tentoonstellingen open. 11.30 uur: Joseph Cuypers: lezing en rondleiding door Ir. Piet Mertens. (ouddirecteur Academie van Bouwkunst, architect etc. Locatie: Proosdijschuur Markt Meerssen. 14.00 uur: Opening tentoonstelling over Joan van der Meij. Lezing door Paul Smeets en Michiel Kruidenier. Locatie: Harmoniezaal Geulle. 16.00 uur: Wandeling Watermolens en waterlopen rond Papierfabriek. Locatie: Weert. (Folder wandeling bij hal papierfabriek). Zondag 8 september 11.00 uur - 17.00 uur: Alle tentoonstellingen open, óók Geulle (Harmoniezaal) over Joan van der Meij o.b.v. Paul Smeets. 13.30 uur: Lezing over Alphons en Theo Boosten door Fred Humblé (bij “Ontmoet Anna”, Station Meerssen). Daarna wandeling langs objecten van Boosten met inkijk in huizen (folder met route verkrijgbaar ook op andere dagen bij CIGO, (Beekstraat 60 Meerssen).

Woensdag 11 september 13.00 uur: Hotel Restaurant SamSam Volderstraat Meerssen: Kinderworkshop ‘Meerssen in de ban van…. jong kooktalent’. Inschrijven: info@samsam-meerssen.nl of via tel: 043-3642080. Zaterdag 14 september 11.00 uur - 17.00 uur: Alle tentoonstellingen open. Wandeling: Boosten (verkrijgbaar bij CIGO en Proosdijschuur, Markt Meerssen.) Wandeling: Watermolens en waterlopen rond Papierfabriek (Weert) (folder hal Meerssen Papier.) 13.00 uur en 15.00 uur: Rondleiding St. Martinuskerk Geulle. 13.00 uur: Smores: Kinderworkshop Clea Betlem - Renaissance ‘Meerssen in de ban van.. Mini chocolate masters’. Inschrijving: info@smores.nl of via tel. 06-23907278. 14.00 uur: Rondleiding Kasteel Vliek, Ulestraten door Fred Erkenbosch. Verzamelen: Parkeerplaats Kasteel Vliek. 18.00 uur: Film in het Proosdijpark i.s.m. Vrienden van de Bibliotheek. 18.00 uur Voorprogramma. 19.00 uur: Hoofdfilm. Zondag 15 september 11.00 uur - 17.00 uur: Alle tentoonstellingen open. Vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur: Muziekfeest Proosdijpark. Tevens onthulling kunstwerk Sjra Schoffelen in het Proosdijpark. Gedurende deze maand óók Preuveriekes (amuse) wandeling en- fietstocht. Door Groot Meerssen. Vanaf 28 september Fotografie over het evenement “Meerssen in de ban van.. Meerssens Talent 2013”. Locatie: Geulgalerie.(bij Stella Maris) Geopend tijdens openingstijden bibliotheek tot 6 oktober. en is geopend van 9:30 uur tot 16:00 uur. De entree is gratis.

Nieuws van het Basilicakoor Computer Meerssen cursussen bij SeniorWeb Zondag as, mis het niet, de 16de Klimmen editie van Marathon Meerssen

Dit is ook een mooie gelegenheid om na een opruimbeurt thuis de overbodige spullen te koop aan te bieden via een kraam op onze markt.

Voor de meeste leden is de vakantieperiode afgelopen en zijn de repetities weer begonnen. Op zondag 15 september a.s. staat de eerste uitvoering in het nieuwe seizoen al op het programma, n.l. het opluisteren van de H. Mis in de Parochiekerk van Genhout om 9.30 uur. Het koor zal dan de “a capella Mis” van C. Monteverdi uitvoeren alsmede enkele motetten.

Voor meer informatie over een kraam kunt U contact opnemen met mevr. I. van den Boorn (043-4092518 of 06-22021841)

De derde ronde computercursussen 2013 zal, bij voldoende belangstelling, vanaf 30 september 2013 (week 40) worden gehouden. Zoals gebruikelijk zullen de navolgende cursussen worden gepland, cursus Windows 8 (volgeboekt, nieuwe cursus wordt gepland), basiscursus Windows 7, Windows 7 deel 2, internet en e-mail Windows 7, workshop Tips en Trucs, workshop tablets (iPad en Android tablets) alsmede de cursus digitale fotografie met Picasa.

Het gebruik van de eigen laptop en tablet tijdens deze cursussen / workshops wordt dringend aanbevolen! Nadere informaties en inschrijving bij secretaris Sjef Gulpers ( telefoon: 0455 31 60 47 ). Nadere informaties zijn Zondag 22 september a.s. zal het koor in onze eigen Basiliek de meerstem- ook opvraagbaar via een email aan mige mis “Missa in C” van Joann Eernst Eberlin uitvoeren. Op dinsdag 15 het secretariaat sjefgulpers@live.nl oktober a.s. zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Dit jaar zal op verzoek van het Kerkbestuur weer een kerstconcert worden gehouden op zondag 15 december a.s. Plaats en programma zullen tijdig bekend gemaakt worden. Noteert u alvast deze datums!

Snuffelmarkt K.O.H. Eijsden

Het Basilicakoor Meerssen is voornemens om in het voorjaar van 2014 de Op zondag 15 september organiseert prachtige “Krönungs Messe”van W.A. Mozart uit te voeren. Nadere informade supportersvereniging van de Kotie hierover volgt te zijner tijd in de Geulbode en via onze website ninklijke Oude Harmonie van Eijsden www.basilicakoor.nl een snuffelmarkt. Op de markt kan Mocht u ook graag deze mis willen zingen, meldt u dan aan als lid van ons men in een gezellige sfeer snuffelen koor tijdens de repetitie op dinsdagavond in de Proostenkelder achter de Ba- tussen de aangeboden waren bij de siliek. Zoals u reeds vaker gelezen zult hebben, kunnen wij nog altijd nieuwe diverse kramen. Er is een ruim assorleden, sopranen, alten, bassen en tenoren, goed gebruiken en tijdens de timent aan waren uitgestald. Tijdens repetitie wordt ook nog steeds gratis aan stemvorming en koorscholing ge- de markt is er volop gelegenheid om daan ! En zoals u weet vinden de repetities in de “zomermaanden” (van april even rustig na te genieten bij een tot oktober ) plaats in de Proostenkelder en in de “wintermaanden”(van heerlijk kopje koffie met vlaai of zelfoktober tot april) in de feestzaal van lunchcafé Diner time aan de Markt te gemaakte wafels. De markt wordt gehouden in de zaal van de K.O.H. aan Meerssen. de Prins Bernhardstraat 4 te Eijsden Graag zouden wij u als nieuw lid welkom willen heten!

Aanstaande zondag is het weer zover. Vanaf de markt in Meerssen vertrekken om 11:00 uur de eerste lopers op de 5, 10 km en de halve en hele marathon. ‘s Middags, vanaf 15:00 uur, is het de beurt aan de jeugd. Na-inschrijven kan nog op zaterdag 7 september aanstaande op de markt in Meerssen bij café de Keizer tussen 13:30 en 17:00 uur. Op de dag zelf is alleen na-inschrijving voor de Jeugdlopen mogelijk. Ook als u niet deelneemt, bent u van harte welkom om te genieten van het entertainment en de lopers een hart onder de riem te steken door ze bij de doorkomt op de markt aan te moedigen voor hun volgende ronde. Blijf dus niet thuis en doe mee of kom kijken! Meer informatie op: marathonmeerssen.nl

Weekaanbieding Week 36 De pakketten kunt u telefonisch, tel. 06-51967780 of online www.versonderweg.nl bestellen. Gratis bezorgd in gemeente Meerssen, Itteren en Borgharen.

Versvoordeelpakketten van deze week : pakketnr. 1 1 ijssla 1 komkommer 1 courgette 4 tomaten 1 bosje radijs 3 nectarine’s 2 bananen 3 appels

pakketnr. 2 3 appels 3 bananen 3 peren 3 kiwi’s 1 meloen 3 nectarine’s 3 manderijnen

pakketnr. 3 1 sla 1 bloemkool 1 komkommer 4 tomaten 1 spitskool 1 meloen 3 bananen 3 appels 3 peren 3 nectarine’s

pakketnr. 4 4 appels 4 bananen 4 peren 4 kiwi’s 1 meloen 4 manderijnen 4 handsinas. 500 gr. druiven 3 nectarine’s 3 perziken

Voor € 7,50

voor € 7,50

voor € 12,50

voor € 13,50

De zomer begint opnieuw deze week. Bij aankoop van een pakket 1 kg trostomaten voor 0,59 euro!!! Voor verse groente en fruit hoeft u uw deur niet meer uit!! Vraag naar onze spaarkaart.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

REKLAME VAN 6 T/M 12 SEPTEMBER Schenkel 500 gr..................................... €3,75 Cordon Bleu 100 gr............................... €1,30 Leverkaas 100 gr. ................................ . €1,10 Zure kalfspastei 100 gr. ...................... €1,25

DINSDAG: Zigeunerschnitzels 4 halen 3 betalen! WOENSDAG: Vers gehakt 500 gr......................... €2,75 Braadworst 500 gr. ........................ €2,95 DONDERDAG: Malse biefstuk 100 gr. ................... €2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: Kant en klare Zuurvlees

500 gram €6,75

Garant voor kwaliteit

Slagerij v.d. NOBELEN en ZN. St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

dak- en bouwservice

Gubbels voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 Fax 043-3654048

pagina 12

Feestavond van stichting UK98 Ulestraten was 110% SPITZE Ons jubileumjaar is voor driekwart achter de rug. Die startte met een te gekke, uitverkochte herenzitting in januari, gevolgd door mooie Koningsdag en in mei een speciaal sponsormatinee, waar onze trouwe sponsoren informeel hebben geborreld. Helaas is door de weeromstandigheden de Wip-out en het discovoetbal, de dag voor onze jeugd, niet door kunnen gaan. In juli hadden we in samenwerking met de school en de oudervereniging de ”Laatste schooldag”. De dag erna was er ons sportief evenement, het Beachvolleybal toernooi. Afgelopen vrijdag, op onze feestavond ter gelegenheid van ons 15 jarig jubileum, speelde de top-band “Wir sind Spitze”. Zij waren SPITZE, “No Credit” was SPITZE, de sfeer was SPITZE, maar vooral de grote opkomst van jullie als bezoekers was zeeeeer SPITZE. Het was weer tijden geleden dat er een gezellige, grote menigte in d’n Huppel op stap is gegaan. Als stichting zijn we trots erop dat u deze avond erbij was en dit feest van 15 jaar bestaan met ons heeft gevierd. Wij maken ons op voor de laatste (jubileum) activiteiten, zoals de Sinterklaasintocht en met de kerst zal UK98 een donatie aan de ouderenvereniging geven, om hun kerstviering muzikaal te kunnen opluisteren. Wij willen onze trouwe sponsoren van harte bedanken voor hun steun in 2013 en hopen jullie in aankomende sponsorronde weer te mogen behouden, om ons als stichting dié activiteiten te kunnen verzorgen die de mensen van het dorp bij elkaar brengt. UK98 bedankt ook Nynke, Julie en hun personeel voor de verzorging van de horeca, dat was ook SPITZE. Voor foto’s zie Marsna Magazine, www.marsnamagazine.nl Tot ziens bij een van ons aankomende evenementen. UÊ-ˆ˜ÌiÀŽ>>Ș̜V…ÌÊ1iÃÌÀ>Ìi˜ÊÓ{ʘœÛi“LiÀÊÓä£Î UʈmÀÀiâˆÌ̈˜}Ê1iÍÌÀ>œÌiÊ£™Ê>˜Õ>ÀˆÊÓä£{ Stichting UK98

www.uk98.nl

Feestmiddag op de dag van de ouderen Na het succes van de voorgaande jaren, zal ook dit jaar weer een SENIORENMIDDAG georganiseerd worden in Meerssen. Deze middag vindt plaats op ZATERDAG 5 OKTOBER 2013. Het Seniorenplatform, gesubsidieerd door de gemeente Meerssen, heeft er ook dit jaar weer alles aan gedaan om een succesvol amusementsprogramma samen te stellen. Er wordt ook weer gezorgd voor koffie/ thee met vlaai en broodjes. Alle inwoners van Meerssen , ouder dan 55 jaar zijn op deze middag welkom. Deze feestmiddag wordt gehouden in zowel gemeenschapshuis De Stip te Meerssen als in gemeenschapshuis De Huppel te Ulestraten. In beide locaties vindt hetzelfde programma plaats. Wilt u hieraan deelnemen, dan wordt u verzocht onderstaand inschrijfformulier in te vullen en voor 20 september a.s bij een van de volgende bestuursleden in te leveren. In beide locaties is het aantal plaatsen aan een maximum gebonden. Daarom geldt: Wie het eerst komt ,het eerst maalt. Voor Meerssen/Rothem: de heer J.Conings,Bunderstraat 294,6231 EP Meerssen Voor Ulestraten: de heer Th. Moors, Schoolplein 15, 6235 EH Ulestraten Voor Bunde: de heer L.Dolmans, Kastanjelaan 42, 6241 AW Bunde Voor Geulle: de heer F.Simonis, Brommelen 19b, 6243 CM Geulle Voor Waalsen/Moorveld: de heer W.Ramakers, Husenbergpad 11, 6243 AJ Geulle

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

Schutterij Sint Remigius

Voor meer info: Bel of mail 043 - 364 22 25 info@drukkerijmaenen.nl

Erekruisschieten Zaterdag 7 september wordt het erekruisschieten georganiseerd in Doenrade, aanvang 13:00. Iedere schutter die tijdens een bondsfeest minstens eenmaal drie keer achter elkaar raak heeft geschoten, mag deelnemen aan deze individuele wedstrijd. Namens Sint Remigius doet een aantal schutters een gooi naar deze aansprekende prijs.

====================================== Koningsreceptie De receptie van ons koningspaar Arno en Angela Claessens - en de jeugd/burger koning(in) – vindt plaats op Inschrijfformulier Seniorenmiddag zaterdag 5 oktober 2013. zaterdag 5 oktober. Volgens traditie in ons schutterslokaal, Café De Keizer. Aanvang: 20:30. Hierbij verzoekt (Naam)…………………………………………………………………………… Agenda (Adres)…………………………………………………………………………… Donderdag 5 september: (Postcode en woonplaats) ……………………………………………………… - Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 Om met…….personen toegang te krijgen tot de Seniorenmiddag op 5 oktober - Trompetopleiding, 19:30-20:00 2013. - Slagwerkers, 19:30-20:00 Max 2 personen per formulier invullen. - Repetitie trompetten, 20:00-21:00 zaterdag 7 september: ====================================== - Erekruisschieten, Doenrade, 13:00 Dit formulier voor 20 september a.s. inleveren bij de hierboven vermelde be- Zaterdag 5 oktober: stuursleden. U krijgt tijdig bericht voor welke locatie (De Stip of De Huppel) U - Koningsreceptie, Café De Keizer, 20:30 bent ingedeeld. Het bestuur van Seniorenplatform Meerssen.

Gezocht: GEULBODE Bezorgers in Bunde

ronde later 1 bölke staan en was het einde wedstrijd. En toen de klapper van de dag. Ons muziekkorps is een aantal jaren geleden de weg van verjonging en vernieuwing ingeslagen. Onder leiding van hele goede muziekinstructeurs (Stijn en Raymond) is het niveau gestegen en zijn meer en meer jeugdmuzikanten ingestroomd in het korps. En er staan weer nieuwe talenten te trappelen (trommelen). Afgelopen zondag werden de inspanningen prachtig beloond. Onze muzikanten haalden bij de muziekwedstrijden in de 4de divisie een 1ste prijs met 85 punten en dat betekende promotie naar de 3de divisie! Fantastisch en een stimulans om op deze weg verder te gaan. Het was een mooie afsluiting van een zomers schuttersseizoen.

Promotie muziekkorps! Het laatste bondsfeest van het seizoen was dit jaar in Doenrade. We moesten een aantal leden missen omdat zij als organisatoren van de jaarmarkt druk bezig waren in Meerssen. Toch stond het korps er weer goed(gevuld) op. Na een tocht door de binnenlanden van o.a. Munstergeleen kwamen we via Windraak aan in Doenrade. Heet dat navigatiesysteem DomDom? Toch op tijd voor het binnenkomen. Commandant Jurgen Hollands zette de toon van de dag en haalde een 3de prijs voor beste presentatie commandant. Daarna was het prijzenslag. In de optocht haalden we een ereprijs voor beste houding optocht klasse B en 2de prijs beste defilé. John Smeets pakte een hele mooie 3de prijs beste vaandeldrager. Bij de jurywedstrijden liet ons koningspaar zich – zoals het hele seizoen – van hun beste kant zien. Angela haalde een 1ste prijs mooiste koningin en pappie Arno deed er nog een schepje bovenop: ereprijs mooiste koning in militair uniform. De schutters zijn de laatste weken in vorm. In Doonder werden 18 bölkes afgeschoten. Helaas bleef een

Thuiskienen harmonie en drumband St. Agnes Bunde vierde trekking: 54, 49, 64, 39, 53, 33, 14, 75, 55, 47, 21, 72, 31, 44, 11, 10, 24, 29, 4, 36, 59, 3, 50, 42, 69, 34, 16, 23, 25, 40, 15, 46, 63, 1, 78, 87, 84, 8, 85, 12, 89, 30, 18, 80, 19, 26, 35, 38, 88, 70, 7, 68, 61, 57, 51, 27, 82, 74, 79, 41, 5, 66, 71, 17, 28, 60, 67, 52, 6, 13, 76, 2, 58, 62, 22 . De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers: De eerste prijs kaartnummer 40, de gedeelde tweede en derde prijs op kaartnummer 35 en 105. De winnaars ontvangen een bericht.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

ZONDAG 8 SEPTEMBER SV MEERSSEN –SSS’18 (OVERLOON) OM 14.30 UUR!!! SC Susteren 1 - SV Meerssen 1 Beker 3–1 Na 4 minuten had het 0 – 1 moeten zijn. Van 1 meter voor het doel kon de bal tot twee keer toe niet binnen gewerkt worden. Ralph den Rooijen was op zijn post bij de eerste kans voor Susteren. Na een kwartier dook Remco Kivit na een uitstekende dieptepass vrij voor de doelman op. Deze laatste was net te veel voor Remco die tegen hem aan schoot. Hij verwerkte ook met een geweldige safe een pracht schot van Danny Goessens tot hoekschop. Na 20 minuten stokte er iets bij Meerssen toen Daimy Nijenhuis met een blessure het veld moest verlaten. Wel miste Danny Goessens nog een geweldige kans op aangeven van Remco. Vanaf dan liep Susteren echter uit via doelpunten in de 24e en 28e minuut. Er werd te veel ruimte weggegeven. Na 37 minuten gaf Dogan Golpek zijn visitekaartje af met een schot van afstand dat rakelings naast het doel ging. Een minuut later deed hij hetzelfde, het enige verschil was dat zijn schot nu wel doel trof via de binnenkant van de paal (2 – 1). Op slag van rust was Meerssen dicht bij de gelijkmaker doch ook het schot van Raymond Frijns vond geen genade in de ogen van de uitstekende doelman van Susteren. In de 52e minuut kon Ralph een keiharde vrije trap slechts tegenhouden en niet vastpakken waardoor Susteren in de rebound uitliep naar 3 – 1. Ng geen minuut later kon Maarten Neuhaus Meerssen terugbrengen in de wedstrijd. Hij raakte de bal echter maar half. Vanaf dan verzandde het spel meer en meer. Alleen Dogan schoot halverwege de 2e helft net naast. Dit was het laatste wapenfeit! SV Meerssen 1 – Best Vooruit 1 Beker 1–6 Al na 3 minuten keek Meerssen tegen een achterstand aan. Toch kreeg Meerssen kansen op de gelijkmaker. Zo ook Michiel Pluim na 16 minuten doch zijn schot ging slechts centimeters naast. 5 minuten later gebeurde aanvoerder Roy Andriën hetzelfde. In deze fase werden 2 buitenspeldoelpunten (randje buitenspel!) afgekeurd. Na een half uur moest Michiel Knops die bij een rush werd aangetikt, geblesseerd het veld verlaten. Aangezien Meerssen al diverse geblesseerden had en er binnen het veld wat omgezet moest worden, was Meerssen even van slag. Dit leidde in de 34e en 38e minuut tot de 0 – 2 en 0 – 3. Tussen deze 2 doelpunten kopte Michiel Pluim via de lat over. Voor rust had Maarten Neuhaus nog 2 mogelijkheden om Meerssen terug in de wedstrijd te brengen. Eerst kwam hij voor zijn man uit doch kopte naast. Nog geen minuut later schiet de doelman tegen Maarten aan, diens schot gaat vervolgens net naast. Zo ook vergaat het Maarten na 54 minuten, hij raakt de bal maar half. Uit de tegenaanval kopt Best Vooruit de 0 – 4 binnen. Meerssen blijft vechten vor een beter resultaat. De 1 – 4 komt er na 78 minuten. Een goede voorzet van George Simon wordt door Michiel Pluim in doel gewerkt. Meerssen dringt daarna te ver op en krijgt daarvoor in de 80e en 85 minuut de rekening gepresenteerd (1 – 5 en 1 – 6). De laatste kans was voor Dogan Golpek doch hij schiet van 10 meter over. Best Vooruit liet zien dat men niet veel kansen nodig heeft terwijl het bij Meerssen dat volop kansen had, op beslissende momenten net niet was! SV Meerssen 2 – Leonidas W. 2 Beker 3–1 Voor Meerssen 2 maakten Yannick Jacobs, Richard Hannon en Dean Sauer de doelpunten. SV Meerssen 2 – SCM 2 Beker 4 – 0 Ditmaal kwamen de doelpunten van Ramon Notermans in de 5e minuut, Job

pagina 13

RT

Hanssen (36e minuut), Wesley Schoenmaeckers (70e minuut) en na 83 miuten een eigen doelpunt. SV Meerssen 4 – RKASV 6 Beker 1 – 3 Doelpunt van Maarten Cobben. Vilt 2 - SV Meerssen 5 Beker 3 - 1 Competitiestart 1e, 2e en 3e elftal zondag 8 september SV Meerssen 1 – SSS’18 1 14.30 uur WDZ 2 – SV Meerssen 2 11.30 uur Leonidas W. 3 – SV Meerssen 3 11.00 uur Bekerwedstrijden 4e en 5e op 8 september SV Meerssen 4 – Hulsberg 4 Beker 10.30 uur RKVLCL 3 – SV Meerssen 5 Beker 11.00 uur Programma zaterdag 14 september RVU 1 – SV Meerssen 1 18.00 uur Programma zondag 15 september SV Meerssen 2 – Willem I 2 11.15 uur SV Meerssen 3 – RKHSV 3 09.30 uur IASON 3 – SV Meerssen 4 10.00 uur Heer 6 – SV Meerssen 5 09.30 uur KAARTAVONDEN 2013-2014 Deze staan ingepland op de volgende donderdagen: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 27 februari, 20 maart, 10 april, 1 mei en 22 mei. Indien er personen zijn die willen stoppen met kaarten, dit gaarne doorgeven vóór 1 september 2013 bij Jozelien Habets (043-3644298).

SV MEERSSEN JEUGD

KEURSLAGER KOOPJE

EXTRA VOORDELIG

4 Stroganoff burgers + 4 speklappen

Gevulde varkensfilet 4 halen 3 betalen

Samen.....€5,95 KANT EN KLAAR

Kippen Ragout

€6,95

500 GRAM.............

Gehaktballetjes in tomatensaus

€5,95

500 GRAM.............

Gegrilde spareribs

€1,10

100 GRAM.............

Speler van de week Speler van de week bij de eerste thuiswedstrijd van SV Meerssen tegen SSS`18 op zondag 8 september 2013 is Finn Heijnen. Finn is 8 jaar en speler bij de F1. Zijn favoriete club is SV Meerssen, Feijenoord en MVV en zijn speler is Wesley Sneijder.

Opruimen en met zijn vader naar het werk gaan doet Finn niet graag hij voetbalt en speelt liever buiten. Finn zit in groep 5A van de basisschool. We wensen Finn en zijn familie een leuke en sportieve wedstrijd toe.

€1,98

100 GRAM.............

VLEESWAREN & SALADE’S

Rauwe boerenham 100 Gram ............................ €2,69 Italiaanse grillworst 100 Gram ............................ €1,10 Zeeuws spek 100 Gram ............................ €1,29 Kipsalade 100 Gram ............................ €1,39 Ham-preisalade 100 Gram ............................ €1,19

Woensdag gehaktdag GEHAKT EN/OF BRAADWORST KILO

€5,50 Donderdag marktaanbieding:

KEURSLAGER (1890) AMERICA SlagersJongvanbijoudsher de tijd!

Cordon Bleus:

3 STUKS ...............

€5,95

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP

VV RVU

Bekeruitslagen woensdag 28 augustus SV Meerssen A2 – ST. Rood Groen WWW.RVU.EU LVC’01/Vijlen A1 0 - 10 SV Meerssen B2 – Leonidas W. B1 0 - 2 Bekeruitslagen zaterdag 31 augustus SV Meerssen A2 – Spaubeek A1 1 – 3 A.s. vrijdag Huldiging van de jubilarisSV Meerssen B2 – Daalhof B1 0 – 10 sen Theo Derkx (60) en Dave Welzen SV Meerssen C2 – Simpelveld C1G 0 – 10 (25) !!! Bekerprogramma woensdag 4 september SV Meerssen C2 – Caesar/Vos Investm. C2 18.30 uur BMR C1G – SV Meerssen C3 18.30 uur Programma zaterdag 7 september Nuenen A1 – SV Meerssen A1 13.45 uur SV Meerssen A2 – Leonidas W. A1 14.30 uur SV Meerssen B1 – Caesar/Vos Investm. B1 12.30 uur Leonidas W. B2 – SV Meerssen B2 13.00 uur SV Venray C1 – SV Meerssen C1 13.15 SVME C1 – SV Meerssen C2 13.00 uur SV Meerssen C3 – Heer C2 11.00 uur Scharn D3 – SV Meerssen D1 11.15 uur SV Meerssen D2 – Simpelveld D2G 11.00 uur SV Meerssen E1 – Voerendaal E1 09.30 Bunde E2 – SV Meerssen E2 10.30 uur SV Meerssen E3 – Simpelveld E2G 09.30 uur SV Meerssen E4 – Scharn E11 09.30 uur Bunde F1 – SV Meerssen F1 09.30 uur SV Meerssen F2 – Bunde F2 09.30 uur SVME F1 – SV Meerssen F3 09.30 uur Bunde F4 – SV Meerssen F4G 09.30 uur

Pepersteak

zwakke bal van de Geldropse doelman. Hierdoor behoudt Geldrop een goede mogelijkheid om de 2e ronde te bereiken en zal het voor RVU een hele moeilijke opgave worden om alsnog door te bekeren.

Programma Zondag 8 september a.s. Aanvang competitie 14:30 uur DESO 1 - RVU 1 Clash van het Geuldal RVU - SV Meers- 11:00 uur RVU 2 - Scharn 3 sen op zaterdag 14 september 2013 !!! 11:00 uur RVU 3 - Leonidas 5 14:00 uur Fortuna Sittard 2 - RVU Vr. 1 Uitslagen: Zaterdag 14 september a.s. Clash van Geldrop 1 - RVU 1 (beker) 1-0 het Geuldal 2013 Walram 2 - RVU 2 (beker) 0-1 18:00 uur RVU 1 - SV Meerssen 1 RVU Vr. 1 - Amstenrade Vr. 1 (beker) Zondag 15 september a.s. 3-4 11:00 uur SVME 2 - RVU 2 EHC 1 - RVU 1 (beker) 0–0 11:00 uur VV SCM 7 - RVU 3 GSV’28 - RVU 2 (beker) 0–2 12:00 uur RVU Vr. 1 - Mierlo Hout Vr. 1 RVU 2 kwalificatie 2e ronde RVU Vr. 1 - RKVVL Vr. 1 (beker) 0 – 3 Activiteitenkalender Geldrop 1 - RVU 1 (beker) 1-0 Op dinsdagavond een uitwedstrijd spelen na een goede tachtig km gereisd te hebben vergt immer veel energie. Zo ook de wedstrijd van afgelopen dinsdag tussen Geldrop en RVU. Geldrop had haar eerste wedstrijd verliezend afgesloten tegen EHC, waar RVU een punt behaalde tegen Wittenhorst. Voor beide ploegen gold dus dat een nederlaag de kansen op doorbekeren aanzienlijk zou doen slinken. De wedstrijd begon, op het overigens voortreffelijke nieuwe kunstgrasveld van Geldrop, en het spelbeeld was nagenoeg gelijk aan dat van de wedstrijd tegen Wittenhorst. geldrop kreeg het initiatief en RVU gaf weinig ruimte en loerde op mogelijkheden. Waar afgelopen zaterdag de organisatie fier overeind bleef aan Rothemse zijde, blijkt tegen Geldrop de scherpte iets minder aanwezig. Na een aantal kleine mogelijkheden, met name afkomstig van de razendsnelle rechtsbuiten van Geldrop, moet in de 41e minuut jongeling Joey van Mulken, enigszins ongelukkig, voor de 2e keer een overtreding bekopen met een gele kaart. Dit zorgt er voor dat er in de tweede helft, zich een eenzijdige wedstrijd afspeelt met name op de Rothemse helft. RVU heeft het echter aan de uitstekend keepende Pim Gubbels te danken dat het lange tijd uitzicht heeft op een punt. Echter in de 81e minuut wordt hij na een vlijtende steekpass van Myrain Jordan, geklopt door de spits van Geldrop die behendig de keeper voorbij gaat en de bal in het lege doel deponeert. Hiermee lijkt het duel beslist, ware het niet dat RVU onverwacht nog 2 behoorlijke mogelijkheden krijgt om, een op basis van werklust, verdiend punt mee naar huis te nemen. Echter een poging van Hagens belandt op de deklat en medeinvaller Tanger had iets te veel tijd nodig na een onderschepping van een

Vrijdag 6 september a.s. Huldiging jubilarissen Theo Derkx en Dave Welzen en BBQ. Aanvang: 20:00 uur. Eind september a.s. Aanvang loterij Donderdag 24 oktober a.s. Algemene Ledenvergadering Vrijdag 29 november a.s. Sinterklaasavond Senioren Maandag 2 december a.s. Sinterklaasfeest Mini-F en F-jeugd??? Kerstballentournooi RVU-Jeugd Vrijdag 27 december a.s. Spookspeurtocht RVU Zaterdag 4 januari 2014 Nieuwjaarsbijeenkomst

UITSLAGEN RVU-JEUGD Uitslag maandag 26 augustus 2013: SV Meerssen C1 – RVU C1 1–1 Uitslagen woensdag 28 augustus 2013 (Beker): Spaubeek A1 – RVU A1 1–4 RVU B1 – RKMVC B1 9–0 RVU MB1 – RKHSV MB1 1–2

UOW’02 MB1 – RVU MB1 RKASV C1 – RVU C1 RVU C2 – Walram C2 RVU D1 – Geusselt Sport D1 RVU E1 – RKSVB E1 RVU F1 – RKMVC F1

13.00 u. 13.00 u. 11.30 u. 09.30 u. 10.30 u. 09.30 u.

Programma zaterdag 14 september Spcl. Jekerdal A2 – RVU A1 15.00 u. RVU B1 – Geusselt Sport B1 13.00 u. RVU MB1 – RKHSV MB2 13.00 u. RVU C1 – Bunde C1 11.00 u. Geulsche Boys C1 – RVU C2 12.15 u. Spcl. Jekerdal D4 – RVU D1 11.45 u. RKMVC/Epen E1 – RVU E1 10.30 u. SV Simpelveld F2 – RVU F1 09.30 u.

Bertrenburg Smoo SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF

Wedstrijduitslagen: Bunde 1 - De Heeg 1 11-0 Bunde 1 - RKHBS 1 1-1 Bunde 2 - Caesar/Vos 2 3-6 Groene Ster 2 - Bunde 2 4-2 Bunde VR1 - Hoensbroek VR1 1-1 Bunde B1 - Daalhof B2 5-0 De Heeg B1 - Bunde B1 0-8 Bunde B2 - Gulpen/Zwart - Wit B1 0-12 Bunde C2 - Zwart - Wit/Gulpen C1G 1-6 Haslou MC1 - Bunde MC1 2-6 Wedstrijdprogramma wo 4 sep. 18:30 uur Daalhof C1 - Bunde C1 18:30 uur Bunde C2 - Heer C2 18:30 uur GSV’28/Caesar MC1 - Bunde MC1

Wedstrijdprogramma do 5 sep. 18:30 uur Bunde 3 - SCG 3 Wedstrijdprogramma vr 6 sep. 19:00 uur Bunde C1 - Keer C1 Wedstrijdprogramma za 7 sep. 14:00 uur Rood Gr./Vijlen B1 - Bunde B1 15:00 uur Bunde B2 - RKASV B2 13:15 uur Bunde C1 - Simpelveld C1G 13:00 uur Schimmert C1 - Bunde C2 12:00 uur Abdissenb. MC1 - Bunde MC1 11:00 uur RKVVM/Sibbe D1 - Bunde D1 11:45 uur Bunde D2 - Heer D2 Programma woensdag 04 september 11:45 uur Bunde MD1 - Willem 1 MD1 2013 (Beker): 09:00 uur Scharn E1 - Bunde E1 RKVVM/Sibbe C1 – RVU C1 18.30 u. 10:30 uur Bunde E2 - Meerssen E2 RVU C2 – Eijsden C3 uitgesteld 11:30 uur RKVVL/Pol E3 - Bunde E3 (Wordt waarschijnlijk volgende week 10:30 uur Bunde E5 - Leonidas E5 gespeeld) 09:30 uur Bunde F1 - Meerssen F1 09:30 uur Meerssen F2 - Bunde F2 Programma zaterdag 07 september 09:30 uur Bunde F4 - Meerssen F4G 2013 (Start Competitie): 17:00 uur RKVVM - Bunde Veteranen RVU A1 – Wijnandia/Minor A1 14.00 u. SCG B1 – RVU B1 15.00 u. Uitslagen zaterdag 31 augustus 2013 (Beker): LVC’01/Vijlen A1 – RVU A1 1–2 RVU B1 – LVC’01/Vijlen B1 4–2 RVU MB1 Vrij Scharn C3 – RVU C1 0–6 RVU C2 – LVC’01/Vijlen C1 0 – 10 RVU D1 Niet Bekend RVU E1 is derde in de poule geworden en dus helaas uitgeschakeld in de beker. RVU F1 Niet Bekend


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

pagina 14

RT

5-9-15-28-45-76-79-94-120 Rob Houben 11-64-116-132 Kurvers-De Weerd 16-17-23-29-30-32-33-34-47-50-5162-63-67-71-72-73-74-75-84-85-86Wedstrijdprogramma zo 8 sep. 89-96-98-100-102-103-104-106-10814:30 uur Bunde 1 - DBSV 1 113-114-117-126-128-138-139-14112:00 uur Bunde 2 - SCM 2 142-143-144-145-149 J.Vandenboorn 10:00 uur Bunde 3 - Hulsberg 18-42-43-44-61-105-111-151 H.Nijsten 12:00 uur DVO VR1 - Bunde VR1 22-31-37-46-55-65-68-70-80-88-92-93-95-97112-127-129-130-133-136-137-150-152 Voor meer informatie: Cortenraad-Slangen 26-27-35-40-48-49www.vvbunde.nl 52-53-54-57-90-109-110-118-119-122Vet. Bunde – Vet. SC Jerkerdal2 6-6 123-135-148-153 R.Franssen 38-140-147 Vandaag weer bezoek van de veteranen G.Gielissen &Zn 56-82-107-124-146 van Jekerdal 2. Altijd een sportieve en Mike Smeets 66 Th.Krutzer 81-83-131 fijne tegenstander. Daar Bunde 1 een J.Houben 87 H.Cobben 99-125 bekerwedtrijd thuis speelde, speelden we vandaag op het tweede veld Wedvlucht Charleville 31-8-2013 en dat was weer even wennen. Coach Deelname 142 oude duiven Paul was een paar dagen op retraite Gebr.Rings 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13met zijn Paula en Bert nam zijn hon- 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-26neurs waar. Erik moest vandaag weer 27-29-30-32-33-34-35 Th.Krutzer 4-31 het doel verdedigen, zoals reeds eerder Mike Smeets 24-35 H.Cobben 28 vermeld heeft hij ondertussen alle po- Wedvlucht Orleans 1-9-2013 sities gehad! Rob Knubben was na een Deelname 115 jonge duiven langere blessure ook weer van de partij. G.Bours 1-4-9-10-29 H.Welzen 2-3-13Bunde kwam na vijf minuten op voor- 21-26-27 H.Smulders 5-6-15-17-20-22 sprong door een doelpunt van onze H.Jacobs 7-8-16-19-24-28 Gebr.Rings 11snelle Robin; 1-0. Ondanks het betere 12-14-25 Rob Houben 18 R.Franssen 23 spel van Bunde kwam Jekerdal toch ge- Samenspel Beek B.U.G. lijk door een bal die na een voorzet in één keer op de pantoffel werd genomen Wedvlucht Charleville 31-8-2013 en onhoudbaar in het doel verdween; Deelname 1808 late jonge duiven 1-1. Bunde bleef aandringen en kwam De Vrijheid een minuut later op 2-1 door een tref- Gebr.Rings 1-2-3-6-20-21-27-32-42-49fer van Sascha. Daarna was het weer 52-77-83-84-120-121-159-163-170-252Jekerdal dat weer een minuut later ge- 255-256-277-314-318-376-422 H.Jacobs lijkmaakte en zelfs alweer één minuut 18-28-55-131-190-306-324-390 Rob later op voorsprong kwam door een Houben 40-264 Kurvers-De Weerd onverwacht schot in de korte hoek; 2-3. 60-66-117-133-136-144-147-148-204Na de rust werd Frank vervangen door 220-235-262-263-275-280-294-295Frans en Rob door Robert. Bunde gaf nu 304-305-357-359-360-369-402-418gas en kwam door een doelpunt van 421-424-428-433-440 J.Vandenboorn Robin weer gelijk; 3-3. Bij de sporadi- 72-172-173-175-259-439 H.Nijsten 106sche uitvallen van Jekerdal waren ze 143-161-200-248-265-276-278-328-366net altijd iets sneller dan de verdedi- 379-380-397-417 Cortenraad-Slangen gers van Bunde. Daarbij moet vermeld 125-128-156-165-217-219-238-240-247worden dat de doelman van Jekerdal 250-374 R.Franssen 162 G.Gielissen ontzettend goed keepte en menige &Zn 249-347-451 Mike Smeets 274 honderd procent kans om zeep hielp. Th.Krutzer 345-350 J.Houben 365 Daardoor kwam Jekerdal weer op voor- H.Cobben 420 sprong; 3-4. Robert Meij had een goede Wedvlucht Charleville 31-8-2013 invalbeurt en kon beheerst de gelijk- Deelname 496 oude duiven De Vrijheid maker scoren; 4-4. Twee minuten later Gebr.Rings 3-4-6-9-10-16-24-31-34-38werd Sascha gevloerd in het strafschop- 39-40-41-42-43-45-50-54-61-76-80-87gebied en benutte Huub de strafschop 97-98-99-121-122 Th.Krutzer 8 Mike feilloos; 5-4. Eindelijk weer een voor- Smeets 88 sprong! Toen Robin drie minuten later de 6-4 scoorde leek het kat in het bak- Wedvlucht Orleans 1-9-2013 Deelname kie! Echter, Jekerdal kon na twee coun- 310 jonge duiven De Vrijheid ters toch weer gelijk maken door twee G.Bours 1-8-40-41 H.Welzen 2-7-45 lucky shots en zo eindigde de wedstrijd H.Smulders 15-18-52-72 H.Jacobs 36-37in 6-6. Jekerdal had een punt gewonnen 56 Gebr.Rings 42-43-46 Rob Houben 73 en Bunde twee punten verloren! Volgende week uit tegen de veteranen van Margraten.

TVC Star Club Vrijdag 13 September Competitie start NTVB Programma : Klasse 1B ’t Weverke - Star Club I Klasse 2 A Star Club II - De Capucijn II Star Club III - Randstad I www.cafestarclub.nl

HV Marsna

Het seizoen is van start gegaan. Bijna alle teams hebben vorige week deelgenomen aan het Heuvellandtoernooi, en onze Dames 1 hebben afgelopen weekend het eerste voorbereidings toernooi gehad. Volgende week is gereserveerd voor de eerste bekerronde maar de teams van Marsna zijn hiervoor vrijgeloot. Dat betekent dus dat voor de teams van HV Marsna de competitie in het weekend van 14 en 15 september van start gaat. Hopelijk zien we weer veel van onze supporters terug op de tribune om de teams aan te moedigen en daarna nog nakletsen bij Frans in sportcafé Marsana.

P.D.V. DE VRIJHEID RAAR Wedvlucht Charleville 31-8-2013 Deelname 611 late jonge duiven Gebr.Rings 1-2-3-4-6-7-8-10-12-13-1419-20-21-24-25-36-39-41-58-59-60-6977-78-91-101-115-121-134 H.Jacobs

SJAAK MAT VAN START Sjaak Mat stond te popelen om te beginnen, maar eerst moest natuurlijk nog even onze kastelein herdacht worden. Frits Werts speelde een ratingpartij tegen Wouter Reinink, en liet zien waarom hij kampioen was geworden. Met een wonderschone combinatie werd Wouter ondanks zijn lichte voorsprong (offer?) het bos in gestuurd. Giel Dreessen is goed begonnen door Jean Janssen te verslaan. Jean is altijd een taaie tegenstander, zo ook nu. Op een gegeven moment zag Jean het echter niet meer zitten, en gaf (terecht?) relatief vroeg op. Peter Claassens hoorde ook bij de winnaars. Raoul Vogels was niet in voor een verrassing en liet zich langzaam naar de slachtbank leiden. Danny Hitz had het niet al te zwaar tegen Pierre Bergs. De voorsprong werd mooi uitgebreid, en toen Pierre de dame inleverde tegen een toren, was de klus geklaard. Hubert Willems was de snelste. Klitsklets, een pak slaag voor Jo van Schevikhoven. Mooie, snelle aanval dus. Camiel Verboeket en Jos Pluijmaekers speelden een uike partij. Jos kwam een pion achter, maar Camiel durfde het niet aan, en bood remise aan. Jan Daems en Rita Nagypál hadden ook een mooie pot die in remise eindigde. Jan leek vanuit de opening ten onder te gaan, maar kreeg alles weer in evenwicht. Het was de afscheidspartij voor Hongaarse Rita, die haar vader meegenomen had als gastspeler. Deze laatste bleek over een zestal partijen te sterk voor Peter Nijman. Aspirant-lid Paul Sanders liet een goede indruk achter. Roel Koch en Wouter Reinink waren geen partij voor hem, en Peter Nijman en Danny Hitz waren zeer te spreken

over zijn niveau. Hadden we toch bijna good-old Lucas Vaessen vergeten. Hij metselde weer alles dicht, en wachtte geduldig op het moment dat hij Henk van Well kon verrassen met een uitval. Dat gebeurde uiteraard laat nadat Henk goed partij had geboden. Uitslagen: Nagypál - Daems J.Janssen - Dreessen Koch - Sanders Claassens - Vogels Werts - Reinink van Well - Vaessen Willems - van Schevikhoven J.Pluijmaekers - Verboeket Hitz - Bergs

½-½ 0-1 0-1 1-0 1-0 0-1 1-0 ½-½ 1-0

BC. Star Club Dinsdag 10 september a.s. starten wij weer met onze onderlinge competitie in het libre biljart. Wij spelen deze competitie op de dinsdagavonden aanvang rond de klok van 20.00 uur, geïnteresseerden om op deze avonden gezellig een partij, in onderling competitie verband (dus geen uitwedstrijden) te biljarten kunnen zich aanmelden in ons clublokaal: Café Star Club Bunderstraat 21, Tel: 043 – 3642670 Email: star.club@planet.nl www.cafestarclub.nl

Friettoernooi TC Bunde Zaterdag 31 augustus was het Adoptie/friettoernooi bij T.C. Bunde. Het was prachtig weer en jong en oud ging gezellig samen de baan op. In duo’s van een junior en een senior speelde men tegen een ander junior/senior duo. Er werden hele leuke wedstrijden gespeeld. Tussendoor was er friet met snacks voor de spelers en voor de supporters. Een verslag van de eerste World Tour Dag van de meiden van Bunde 2, oranje 2: Zondag 1 september: wat was het vroeg vanochtend, maar de meiden stonden te trappelen om de eerste competitiewedstrijd te spelen. Het team heeft super gespeeld. Er werd ge-enkeld en gedubbeld en er werden rake ballen geslagen. De tegenstanders waren geen doetjes, sterker nog, het waren soms stevige kerels die dachten dat ze makkelijk van de dames konden winnen. Echt niet dus. Ze kregen er soms flink van langs. Er werd gewonnen, er werd verloren en het was soms heel erg spannend (3 sets, matchpoints). Uiteindelijk naar huis met 4 gewonnen potjes, een topprestatie!! Nu weer lekker trainen! Op zondag 6 oktober staat de tweede World Tour op het programma en spelen we in ‘Shangai.’

Nieuwe actie van cigo, wereldwinkel, tabakszaak senff en de bloomerie i.s.m. Art card for charity PRACHTIGE KUNST-VERJAARDAGSKALENDER ‘MAASTRICHT’ VAN ARJEN VAN PROOIJEN VOOR SLECHTS €7,00 VERKRIJGBAAR BIJ AANKOOP VAN 5 KUNSTKAARTEN (€9,95) voor GOEDE DOELEN uit de collectie van ART CARD FOR CHARITY en MARSNA CARE. Een korting van maar liefst €5,00 voor dit collectors’ item! Nu hebt u eindelijk de kans uw oude volgeschreven verjaardagskalender in het kleinste ‘kamertje’ van ‘t huis te vervangen door een mooier exemplaar, dat wellicht een plek verdient in de keuken of zelfs woonkamer! Want met deze kunst-verjaardagskalender van excellente kwaliteit kunt u wisselend genieten van 12 unieke kunstprenten van Maastricht; een geweldige aanbieding en uniek cadeau voor uzelf of voor de komende feestdagen! En met de aankoop worden tevens o.a. het Toon Hermans Huis en de Hospice Maastricht gesteund! Een mooie wenskaart komt altijd van pas! Haal dus snel een voorraadje kunstkaarten in huis! Nu is het moment om een set kunstkaarten bij CIGO (Meerssen), bij Tabakszaak Senff (Bunde), Wereldwinkel (Meerssen) of bij De Bloomerie (Geulle) aan te schaffen en de tijdloze kunst-verjaardagskalender van Maastricht voor slechts €7,00 (i.p.v. €12,00) te bemachtigen, gegarandeerd jarenlang kijkplezier. Verkooppunten in Meerssen, Bunde en Geulle: UÊ "]Ê iiŽÃÌÀ>>ÌÊÈä UÊ7iÀi`܈˜Ži]Ê-Ì>̈œ˜ÃÌÀ>>ÌÊn UÊ/>L>ŽÃâ>>ŽÊ-i˜vv]Ê-Ì°Ê}˜iëiˆ˜Ê£Ê UÊ iÊ œœ“iÀˆi]ÊՏÃiÀÃÌÀ>>ÌÊǙÊ Info: 06-5575 6655 www.artcardcharity.nl www.marsnacare.nl www.multi-art.nl

Wandeltocht “Te Voot” geslaagd Op zondag 18 augustus jongstleden organiseerde Stichting “Te Voot” haar 7e wandeltocht in Geulle-Moorveld en omgeving. Na een zeer goede voorbereidingsdag op zaterdag, waren de weergoden ons tijdens de wandeltocht redelijk goed gezind en mochten we niet klagen. Zeer zeker ook niet met de opkomst van het aantal wandelaars. Evenals voorgaande jaren was ook dit jaar één route uitgezet, die geschikt was voor rolstoelen. SGL heeft dit jaar wederom met een groep deelgenomen aan deze tocht en wij hebben mooie reacties hierover mogen ontvangen.. Bij terugkomst waren het niet alleen zij maar alle wandelaars op alle routes hadden blijkbaar genoten. Wederom van iedereen geweldige verhalen over de routes en de sfeervolle pauzeplaatsen mogen ontvangen. Stichting “Te Voot” organiseert wandeltochten, waarvan de opbrengst naar de jeugd van Geulle-Moorveld gaat . Dit jaar gaat onze opbrengst naar “werkgroep School dorp” in Geulle- Moorveld en zij zullen dit op een goede manier gaan gebruiken. Noteer 24 augustus 2014 alvast in uw agenda, want dan zullen wij ook weer een prachtige wandeltocht voor u organiseren. Ook kunt u via onze site www.tevoot.nl en Facebook alle ontwikkelingen volgen. Mede dankzij de steun van vele bedrijven, organisaties en dorpsgenoten kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde wandeltocht. Hartelijk dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook! Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer op u rekenen. Stichting “Te Voot”

Airportservice Stein Alle luchthavens: Brussel-Koln-DusseldorfEindhoven-Schiphol

Tel: 046-4332153

www.taxifrenken.nl

043-3648000

NIEUW: Het complete assortiment van 100 gevarieerde MULTI ART-CARDS, nu exclusief verkrijgbaar bij CIGO. Neem voor het totale aanbod alvast een kijkje op de nieuwe site www.multi-art.nl Deze fraaie en unieke serie kunstkaarten van Multi Art zijn (net zoals alle kunstkaarten van Art Card for Charity en Marsna Care) multifunctioneel en het hele jaar door voor alle gelegenheden te gebruiken. Tijdloos en niet aan mode onderhevig, zoals het echte kunst betaamt! And last but not least steunt u met uw aankoop altijd ’n Goed Doel, bijv. Terre des Hommes en het Rode Kruis. Multi Art-cards: luxe dubbele kaarten met envelop: €2,50 p/st en 5 stuks voor slechts €11,00.

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Zonnebloem, afdeling Meerssen Boottocht op woensdag 28 augustus 2013 Op woensdag 28 augustus j.l. om 9.00 uur vertrok een gezelschap van 80 personen, gasten en vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Meerssen, naar de haven in Stein. Het gezelschap werd gecompleteerd door 35 Zonnebloemgasten van de afdeling Urmond en 11 bewoners van Licht en Liefde uit Maastricht. De tweejaarlijkse boottocht met de makkelijk toegankelijke boot van De Veerman vertrok via het Julianakanaal richting het noorden. Een toeristische route met uitzicht op de nabij de oevers gelegen jachthavens en dorpjes gaf een volledig andere ervaring dan vanuit de auto via de A-2. De boot van de Veerman is goed geoutilleerd met een goede service en keuken. Vanuit het benedendek is naar alle kanten vrij en ruim uitzicht en op het bovendek kan in de buitenlucht worden genoten van al datgene wat aan het oog voorbijtrekt. Op de heenreis werd zowel in de sluis van Born als de sluis van Maasbracht 12 meter lager geschut. Via Wessem werd de Postmolenplas in Heel bereikt. Het voormalig grintgebied met dieptes tot 30 meter is prachtig gelegen tussen het groen. Een gebied waar veel watersport wordt beoefend met uitzicht op prachtig gelegen vakantiewoningen. Het natuurgebied rondom Stevensweert was vanaf het dek de moeite waard om te bewonderen. Op de boot werden de aanwezigen goed verwend. Na vertrek koffie met een keuze uit diverse soorten vlaai. Een lunch met diverse broodsoorten, diverse soorten kaasen vleesbeleg, confituren en salades met rundvlees en gestoofd runderpoulet met ter afsluiting fruitsalades. Op de terugreis koffie/thee met cake. Omstreeks 17.15 uur kwam de haven van Stein weer in het vizier. Bij het verlaten van de boot bleek uit de vele enthousiaste reacties dat deze dag, mede door het zonnige weer, aan de gestelde verwachtingen had voldaan. Bij terugkomst bij de Stip in Meerssen werden circa 300 zonnebloemen verdeeld onder de gasten en vrijwilligers. Jos Houten en Pierre Simons, activiteitencommissie Zonnebloem, afdeling Meerssen.

Pastoorswisseling Edith Stein-cluster Pater Federico Ceriani, pastoor van het H. Edith Stein-cluster, omvattende de parochies van Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten, is door zijn oversten in overleg met Mgr. Wiertz per medio september benoemd in Oost-Berlijn. Als zijn opvolger tot pastoor in het Edith Stein-cluster is per 1 september benoemd pater Ismaël Quequesana, voorheen kapelaan in de parochies van dit cluster. Pastoor Ceriani heeft er de voorkeur aan gegeven op bescheiden wijze afscheid te nemen. Dat zal de komende zondagen in de vier parochies gebeuren na de H. Mis van die dag. De installatie tot pastoor van pater Quequesana zal plaatsvinden tijdens de hoogmis van 11.30 uur op zondag 29 september in de parochiekerk van Bunde. De installatie zal worden verricht door deken Mgr. M. Hanneman van Maastricht. Pastoor Quequesana zal bij zijn zielzorgelijke werk worden bijgestaan door pater Tristán Pérez, die per 1 september is aangesteld tot parochie assistent.

Thomashuis Ingendael Thomashuis Ingendael, wonen in een prachtige oude boerderij aan de rand van het bos. En dit in Bunde, een dorp op nog geen 10 minuten van Maastricht. Een dorp met alle voorzieningen en een prettige bevolking. Wie wil dat niet? Voor mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en behoefte aan goede, persoonlijke zorg op maat, hoeft dit geen droom te blijven. In Thomashuis Ingendael wordt die warme woon- en zorgplek gerealiseerd. Thomashuis Ingendael wordt al ruim 7 jaar gerund door Max en Marij de Barbanson. Zij zijn de zorgondernemers en verantwoordelijk voor de zorg en sfeer in huis. Zij wonen zelf ook in het pand. Daardoor zijn de contacten heel direct en de communicatielijnen kort. Samen met een klein team van begeleiders en vrijwilligers, staan zij garant voor de persoonlijke manier van zorg verlenen en de open, gezellige woonplek. Met een jarenlange ervaring, ook in de reguliere zorgwereld, zijn zij erg gemotiveerd om dat te realiseren. Op dit moment is er een prachtige kamer vrij. Wij zouden het gezellig vinden weer een vol huis te hebben. Ken jij of ben jij onze nieuwe huisgenoot? Bel voor informatie met 043-3655959 of mail naar thomashuisbunde@home.nl. Veel groeten en misschien tot gauw! Max, Marij, Louis, Stefan, Eva, Tom, Heike, Emalie, Lidy, Sandra, Rob en Sylvana, een poot van onze viervoeter Daddy.

KVW Meerssen Loterij KVW Meerssen. De winnende nummers zijn: 382 603 151 261 375 117 81 404 108 29 287 437 135 303 86 144 491 429 475 441 467 31 178 120 388 264 638 222 401 421 165 162 214

pagina 15

492

293

164

Prijzen kunnen na telefonisch overleg en inleveren van lootje afgehaald worden bij Rob Vossen, Gansbaan 51a, 6231LN Meerssen. Telefoon: 0627066971 KIENEN, KIENEN, KIENEN, KIENEN!!!!!!!!! KVW Meerssen doet al meerdere jaren 1 of 2 maanden per jaar een deel van het kienen verzorgen. Met deze activiteit krijgt KVW geld in het laatje, waar we weer extra dingen mee kunnen doen voor de kids. De vrijwilligers van KVW Meerssen zorgen dat de mensen die kien roepen, hun kaart gecontroleerd wordt en uiteindelijk de geldprijs ontvangen. In de maand september en november is KVW weer aan de beurt. Gisteren hebben we de 1ste kien avond gehad. We hebben nog 4 dinsdagen te gaan, 10, 17, 24 september. Het kienen vindt plaats in café-zaal De Vos, Vliegenstraat 56 te Bunde. De zaal is open om 18u, het kienen zal starten om 19.15u. Wij hopen jullie te mogen zien op 1 van deze kienavonden! Bestuur van KVW Meerssen

40e Rommelmarkt Scouting Amby * zondag 8 september * 10.00 - 16.00 uur * Ambyerstraat-Zuid 90, Amby-Maastricht * Vele uitgesorteerde kramen * Entree €1,25 Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers binnen onze vereniging wordt dit jaar een bijzondere mijlpaal bereikt!! Lang geleden in gang gezet en door vele enthousiaste vrijwilligers gecontinueerd, organiseert Scouting Amby dit jaar alweer voor de 40e keer haar jaarlijkse rommelmarkt. Een rommelmarkt die al jaren niet weg te denken is uit Amby en omstreken. De rommelmarkt van Scouting Amby is al vele jaren een begrip doordat onze markt zich onderscheid van andere markten in de regio door alle spullen uitgesorteerd aan te bieden. Na al die jaren komen er nog steeds vele bezoekers van heinde en verre voor onze diversiteit aan leuke spulletjes. De entreeprijs bedraagt €1,25, voor kinderen tot 12 jaar is de rommelmarkt gratis te bezoeken.

RTME Deze Week Radio Kabel 87.5 FM Ether 106.8 FM Tekst-TV kanaal 22+ of 480 Mhz, Ziggo kanaal 47

Gasthuisplantsoen 69 6231 JZ Meerssen. tel. 043-365 66 96 www.rtme.nl

RADIO MAANDAG 07-08 Op Reis met (H) 10-12 Koffie Plaza

15-17 RTME @ Work 19-21 ‘t Sportpodium 21-23 Muziekexpress

DINSDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

19-20 Tijd voor Toenagers 20-22 De Platenkast

WOENSDAG 10-12 Koffie Plaza 16-18 De Muziekdwas

18-20 Timo a la carte 20-21 Cabaret 21-22 LP Parade

DONDERDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

18-20 Rockin’ in Country 20-22 Platenpaleis 22-23 Tied veur Beat

VRIJDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

19-21 Soundtrack 21-23 SPAM

ZATERDAG 10-12 Weekendwekker 12-14 Proficiat Grwat Meerssen

14-16 De Muziekdwas (H) 16-18 Generatiekloof 18-19 Dean on air

ZONDAG 09-10 Zondagochtend Klassiek 10-11 Op reis met .. 11-13 Schlagerparade

13-15 Golden Oldie Parade 15-17 Generatiekloof (H) 21-23 Blue Notes

TELEVISIE ZATERDAG 20-24 RTME RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips ZONDAG 00-24 RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips MAANDAG 00-24 RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips

Voor wie wil snuffelen tussen honderden boeken, kleding in alle soorten en maten, keukenspulletjes, meubels enz., is deze rommelmarkt absoluut een must! En als u tijdens het bezoek aan de rommelmarkt even een pauze wilt nemen, kunt u voor een hapje en een drankje, tegen zeer schappelijke prijzen, bij verschillende stands terecht. Mede door de opbrengst van de rommelmarkt kunnen we heel veel leuke activiteiten voor onze Scoutingleden organiseren en nieuwe materialen kopen.

Openluchtfilm in het park van Meerssen Houd de agenda vrij en breng een worst naar St Clara, want de eerste keer dat er een openluchtfilm in het park van Meerssen wordt vertoond wilt u er natuurlijk bij zijn EN wilt u mooi weer hebben. Op zaterdag 14 september organiseren De Vrienden van de Bibliotheek Meerssen in het kader van Meersen In de ban van… een openluchtfilm voor het hele gezin: het leven van Pi. Het leven van Pi vertelt het ongelooflijke verhaal van de zestienjarige Indiase jongen Pi die na een schipbreuk 227 dagen in een sloep over de Grote Oceaan vaart met een hyena, een zebra met een gebroken been en een tijger van 200 kilo. Een buitengewoon fantasierijke film voor jong en oud, met veel humor en prachtige beelden. DE openluchtfilm start op zaterdag 14 september om 19.00 uur in het park van Meerssen (bij de Gloriëtte), de voorfilms starten al om 18.00 uur. Neem zelf dekens of stoelen mee! Graag tot 14 september: Vrienden van de Bibliotheek Meerssen NB Bij slecht weer gaat de film niet door. Volg ons ook op Facebook (https://www.facebook. com/VriendenBibliotheekMeerssen ) en Twitter (https://twitter.com/VriendenBieb)

Voor al uw Gas, Water en C.V. installaties R. Feron Tussen de Bruggen 29 6231 CA Meerssen E-mail: info@itf-feron.nl

fax: (043) 850 03 33 GSM: 06 54 71 39 20 tel. (043) 364 97 27

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE

Waar zou ik mijn schoenen kunnen laten repareren, of mijn sleutel laten bijmaken? Moet ik daarvoor naar Maastricht? Dat is helemaal niet nodig! Natuurlijk gaat u daarvoor naar de specialist!

“De Sjoester vaan Mestreech” Nieuwstraat 18 Maastricht René Claasens & Henk Op ‘t Veld Tel. 043 - 3263010

U kunt uw reparaties afgeven bij: R. Claasens, Holstraat 95 Rothem tel. 3649215 (na 18.00 uur) J. Claasens, B. Binckhorststr. 16 Meerssen tel. 3642989

Daarna kunt u uw reparaties prima verzorgd door de vakman binnen een dag weer ophalen of thuis laten bezorgen.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 16

Albert Heijn Dijkstra Wij wensen Richard Mullenders veel succes!! DaniĂŤlle, Vivian en Wendy van harte welkom in ons team. Een groot gedeelte van het Etos assortiment is bij ons verkrijgbaar.

Verse braadworst

Runderpoulet

Limburgs ambacht

Limburgs ambacht

Kilo

6.69

5.

49

Rundergoulash Slagerij Keulen

Bak 500 gr.

500 gram

49 6.69 11. 49 99

5. 8.

Grolsh bier

3.99

13.39

3.

9.

49

Krat

99

Wit

3.89

Kruimelpuddingvlaai 79 9.

2 Bak Ă 500 gr.

1.

Bakker vd. Weerdt

Groot

8.

Pitloze druiven 99

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 2 september t/m zondag 8 september

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

75

Geulbode 36 13  

Geulbode van woensdag 4 september 2013

Geulbode 36 13  

Geulbode van woensdag 4 september 2013

Advertisement