Page 1

jaargang 87 28 08 2013

35 Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Informatie Pag. 8

van de

s$RUKBEZOCHTESTART #ULTUUREVENEMENT s2AADSADVIESVERGADERINGENENSEPTEMBER s-ISLEIDENDEADVERTENTIEVERKOOP s/FlCIÑLEBEKENDMAKINGEN

voor een

uitvaart

met persoonlijke zorg

Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66

www.pegasusuitvaart.nl

Cursus wandelletsel van start De EHBO vereniging Meerssen-Bunde gaat voor de leden welke in het bezit zijn van de aantekening verbandleer en kleine ongevallen een cursus wandelletsel organiseren. Plaats van handeling,’ de Stip’ Groep 1 start op maandag 2 september om 19.30 uur. De volgende les op maandag 23 september. Groep 2 start op maandag 16 september om 19.30 uur. De volgende les is op maandag 30 september. Docent is Vivian Willems. In een achttal hoofdstukken komen verschillende aspecten van het ontstaan van de diverse soorten blaren, omschrijving van de gebruikte verbandmaterialen en hulpmiddelen, hygiëne, praktische aanwijzingen voor de stapsgewijze behandeling van de diverse wandelletsels ( blaren, kneuzingen, warmte letsels), ook aan preventie wordt aandacht besteed tijdens deze opleiding. Maandag 9 september is weer de eerste herhalingsles na de zomervakantie waar wij diverse vervoertechnieken zullen behandelen.

Ambachtelijke Bakkerij Kleintjens

1 September: méér dan 200 stands! Zondag 1 september 2013 is het centrum van Meerssen weer het decor van de grote Jaarmarkt. Eén van de gezelligste markten in de regio op de Meerssense Markt voor de historische Basiliek en de omliggende straten. Er is voor jong en oud een gevarieerd aanbod met een rommelmarkt, kraampjes met diverse waren, eetkraampjes, demonstraties van o.a. verenigingen en volop afwisselend entertainment. De winkels zijn die zondag ook geopend. De markt bevindt zich op loopafstand van het bus-/treinstation en de diverse parkeerplaatsen. En dit jaar zijn er meer dan 200 stands! Entree is gratis en de Jaarmarkt begint om 10:00 en duurt tot 17:00 uur. Meer informatie vindt u op de site www.jaarmarktmeerssen.nl

Gasthuisstraat 20, Meerssen tel. 043-3642283

Donderdag Brooddag Melk- of Tarwebusbroden 3 voor €4,95 Vrijdag t/m woensdag Toeslag appel/abrikozen vlaai €8,25 Bienestich aardbeien middel €7,50 Bananensoezen 3 voor €3,50 Zondag op de jaarmarkt nonnevotten, Heerlijke berlinerbollen en wafels.

verse

Meerssens Mannenkoor pakt uit op de Jaarmarkt Op de komende Jaarmarkt van zondag 1 september zal het Meerssens Mannenkoor eens flink uitpakken! In de afgelopen 6 maanden zijn de leden van het koor druk bezig geweest om her en der leuke spullen te vergaren die voor verkoop geschikt zijn. Het is teveel om op te noemen. Maar liefst 3 marktkramen heeft het koor gereserveerd om haar spulletjes te etaleren en tegen zeer scherpe prijzen aan te bieden. De volledige opbrengst komt ten goede aan het Meerssens Mannenkoor. Wij nodigen u van harte uit om onze marktkramen te bezoeken en te kijken of er iets van uw gading bijzit. U vindt onze stand ter hoogte van Bunderstraat 23. Komt dat zien, komt dat zien!! Mocht u zelf nog leuke spulletjes kwijt willen dan kunt u deze op zaterdag 31 augustus inleveren bij het Meerssens Mannenkoor, p.a. Bunderstraat 23, Meerssen. Alvast bedankt en tot ziens op zondag 1 september op de Jaarmarkt in Meerssen. Voor verdere informatie: Guido Severijns (043-3549494) en Wiet Lemmens (043-3580478).

Arnold Opreij Haarden & Sierbestrating Willem Alexanderweg 4 6222 NC Maastricht T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl

Zondags geopend 16 -19 uur aanbiedingen zie achterpagina

Kaartclub De Keizer Vrijdag 11 oktober starten wij weer met de nieuwe competitie kwajongen voor het seizoen 2013 / 201. Er kunnen zich nog nieuwe kaarters opgeven. Dus hebt u zin om op vrijdagavond een potje te kaarten onder het genot van een hapje en een drankje geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Guido of Jos van café de Keizer telefoon 3643919 of 06-54263733.

voor meerwaarde in wonen en leven

Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Weerterveld 10 6231 ND Meerssen

Al 26 jaar kwaliteit en service voor een betaalbare prijs!

www.wonenmeerssen.nl

www.thewi.nl T (043) 363 03 44


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 2

Huisartsen

Trajekt welzijn Heuvelland

CliĂŤntenraad (Minimabeleid)

Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008

Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen ........................3644222 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder werkdag van 9 tot 10.30 u.

Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ..................... 088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp.

Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski .. 043-3089035 Recepten ................................. 043-4558432

www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ............................................. 1-1-2 Drugsmeldpunt ..................... 043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer Ongevallen

1-1-2 1-1-2

Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 15-19.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren ..3661617 / 3661706.

Luchtvaart Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schiphol Centrum, tel. ................ 0800-8543487 www.minvenw.nl/loket

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur ............................... 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via ........................ 043-3652020

Regiotaxi (Omnibuzz)

Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Swaans Overdag 043-3648935 bij spoed 043-3654423 ‘s avonds ,’s nachts en in de weekends: de huisartsenpost .. 043-3877777 www.huisartsswaans.praktijkinfo.nl Praktijkondersteuner: Mw M. Duyckers Huisartsenpraktijk Wiertz.. 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost ................. 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl

Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG

Ottenheijm - JWM Muris - I MeuwissenBerix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. 043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5.......... 043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35........................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-18:30

Tandartsen Weekenddienst - Valkenburg - Meerssen Bunde - Margraten - Berg & Terblijt - Cadier & Keer - Ulestraten - Schimmert 31 Aug. en 1 Sept. Hardy J./ J.P. Kon. Juli-

analaan 14 VALKENBURG tel. 043-6013959 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ..................... 043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht Meerssenerweg 23 .................. 043-638452 W. van de Kerkhof, Maastricht Brusselseweg 381 .................. 043-3470173

Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van tevoren). Informatie of klachten: 0900Huid- en oedeemtherapie 3310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.) Huisartsen Centr. Meerssen. 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Dierenbescherming

Dierenbescherming Maastricht

Reisvaccinaties

Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Travel Doctor Meerssen Algemeen nr ........................ 0900-4433224 Huisartsen Centrum Meerssen ....3089038 Zwerfkat nr ............................ 043-3632197

Vaccinatie Centra Limburg (VCL)

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Welzijn

Huisartsenpraktijk Meerssen

www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl

Politie

Welzijn

043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Woningstichting

Vrijwilligersondersteuning Meerssen Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilligerswerkheuvelland.nl.

volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Om de Toren 4, 6191 KZ Beek .. 0900-0101 Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Werkgebied: Limburg en Brabant NoordTel.: 043-3644222. rob.leseur@trajekt.nl Zuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Sevagram thuiszorg

Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland ....................... 6011911

Verloskundigepraktijk Meerssen e.o.

Steunpunt Voedselbank Meerssen

Kuileneindestraat 5e in Meerssen Postadres: Postbus 69 - 6230 AB Meerssen Centraal telefoonnummer: .. 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Website: www.voedselbanklimburg.nl Praktijk voor psychotherapie en stres- Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388 Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Verloskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borgharen, Beek, Berg & Terblijt. ... 043-3642570

scounselling

Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953.

AltraCura Thuiszorg. Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl..............tel: 043-3580721

Info & Documentatie Service, GGD ZL Praktijk voor Acupunctuur Meerssen. Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn. Ma t/m do .............. 046-850 54 50 ids@ggdzl.nl Diabeteslijn .....................(033) 463 05 66 info@dvn.nl voor alle vragen over diabetes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland

Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en hun ouders/opvoeders............................... 043-3261847 E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Meerssen ................................ 043-3648526 Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, 6231 HC Meerssen................. 043-3642916 Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD Bunde...................................... 043-3652255 Mv. M. Janssen, Hulserstraat 69 6243 BL Geulle ..................................... 043-3645750

Bechterew Vereniging Maastricht Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusselt zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL Steunpunt Mantelzorg ....... 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voor man- telzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos. Stichting Organized www.organized.nu Dagbesteding, coaching en maatwerk

Huurdersvereniging

Kringloopcentrum

Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Dins`>}\Ă&#x160; }iĂ&#x192;Â?Â&#x153;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; UĂ&#x160; 7Â&#x153;i\Ă&#x160; £ä°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x201C;°ääĂ&#x160; Ă&#x2022;Ă&#x160; iÂ&#x2DC;Ă&#x160; ÂŁ{°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x2021;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160; Â&#x153;Â&#x2DC;\Ă&#x160;ÂŁ{°ääĂ&#x160;Â&#x2021;ÂŁĂ&#x2021;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160;6Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?\Ă&#x160; ÂŁ{°ääÂ&#x2021;ÂŁÂ&#x2122;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160;<>Ă&#x152;iĂ&#x20AC;`>}\Ă&#x160;£ä°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x17D;°ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;

Gezondheidswijzer

het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenberg- GGD-gebouw Maastricht. .... 043-3821717 straat 21 Geulle ..................... 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Seni- Thuiszorg Groenekruisdomicura oren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u. Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................. 043-3690690 Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend. ................................................ 043-3690 670 Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Maria Geulle. Enkel voor inwoners van Uitleen hulpmiddelen: ........ 043-3690 660 Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: de kernen Geulle en Bunde ................................................ 043-3690 620 De kosten 3 gangen maaltijd zijn â&#x201A;Ź6,65 Inlichtingen: Goed geregeld thuisbegeleiding Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. Processieweg 10 6243 BB Geulle bellen met Jos Klein 06-20960732 Tel: ......................................... 043-3640979 St. Gehandicapten Organisatie Meers- Wmo-Platform sen (GOM) Pastoor M. Sterckenstr. 6 Mevr. A. Bos-van Bun ............. tel 3643238 Meerssen .................. info@gommeerssen.nl Mevr. J. Gommers ................... tel 3643743 www.gommeerssen.nl

Gemeenschapshuis

Bibliotheek Meerssen ....... 043-3642411

Open werkdag van 9-10 u... 043-3661662

Trajekt Maatschappelijk werk en In- Voor alle vragen met betrekking tot geformatie en Advieswinkel: Spreekuren handicapten- en ouderenzorg. van ma t/m vrij van 9-10.30 u. en verder Slachtofferhulp regio zuid-oost

Huurdersver. Meerssen Secretariaat Wonen Meerssen 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen. Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl Postbus 100, 6230 AC ........... 043-3664777 Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. Website: www.wonenmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl Gemeenschapshuis De Koel Rothem C.v.-storingen en storingen warmwater- Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen voorziening: 0900-1405 Tel.: 06-20610704 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: ................................................. 043-3664777 Niet-dringende technische klachten: Kringloopcentrum Zuid reparatieverzoek (schriftelijk) of Watermolen 14, 6229 PM Maastricht melding@wonenmeerssen.nl) (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Bibliotheek

Zorgloket gemeente Meerssen

Kienen Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid.

Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen,...............043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl Houdings- en Bewegingstherapie Cesar & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, 6231EB Meerssen .............. T 06-47022177

St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ Meerssen ............................... 043-8501995 email: info@tzvm.nl Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde

Elly Boer: â&#x20AC;&#x153; Cirkel ouder-kind coaching â&#x20AC;&#x153; www.cirkelouder-kindcoaching.nl Tel 06-48043928

Buurtzorg Meerssen Thuiszorg voor verpleging en verzorging (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com

Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en Emotionele Hulpverlening

Natuurgeneeskunde Praktijk klassieke homeopathie & voedingsadvies praktijk Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V ............. 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. ..... 043-3650128

ATRIA praktijk voor natuurgeneeskunde en coaching Bunde Lid VBAG 043-3641418 / 06-23437139

Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl ......................... 043-3635011 Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en VoetreďŹ&#x201A;ex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-8001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten. Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije Hulserstraat 35 Geulle, ........ 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl .......... 06 10684174 Stiltij medidatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld....... 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl ............. 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen ....... 06-23166680 Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst Centrum Carma www.yogacarma.nl

Logopedie

Jeanine America logopediste - HuisDrs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid artsencentrum Meerssen; 06-11316703 van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wil- Proost de Beaufortstraat 1 info@logopemarstraat 38, Meerssen, 043-3110170, diemeerssen.nl www.logopediemeerssen.nl www.praktijkjoycewetzels.nl Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl â&#x20AC;&#x2122;t Vliegje Bunde Schoolpad 7043-3645968 Medialuna Logopedisten Olleke Bolleke Meerssen Communicatie, eten en drinken Past. Dom. Hexstraat 10 ....... 043-3646997 Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Olleke Bolleke Rothem Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Past. Geelenplein 6 ............... 043-3655780 Telefoon.................................. 043-3581711 Pinkeltje Ulestraten Dorpstraat 1........................... 043-3642936 Pinokkio Geulle Hagendoornweg 2................. 043-3655101 Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 T: 06-47022177 Stichting Synagoge Meerssen www.cesartherapiemeerssen.nl Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Fysiotherapie & Medisch ďŹ tness Telefoon.....043-3655 527 / 06-21 55 7530

Peuterspeelzalen

Cesartherapie

Stichting Synagoge

Familieopstellingen

Centrum voor fysiotherapie & medische ďŹ tness Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen

Familie-, Systeem & Organisatieopstellingen Tel 043-3644066 www.medischeďŹ tness.nl

met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3647987

www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

VERANDERATELIER

RIET ELIĂ&#x2039;NS

Voor al uw kleding- en lederreparaties en maatkleding Eeckersteghe 26 te Elsloo T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

P. Sassen v.o.f. Grondverzet-transport sLEVERENZANDGRIND sCONTAINERVERHUUR sGRONDWERKGROOTKLEIN sRIOLERINGEN Bunde

043 364 14 68


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 3

Juridische PROBLEMEN?

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon

tel. 043 - 3642223

voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice

TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en verkoop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiĂŤnten. Voor meer info: www.kamla.nl

JeGroen Tuinen voor AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385

jeroen@jegroen.nl

Vloerbedekking - Gordijnen - Zonwering Behang - Bed-en badtextiel Insectenhorren - Stomerij-depot

Goed advies en gedegen vakmanschap Carteijnstraat 6, 6241 CC Bunde Tel. 043-3647303 / 06-53376836 E-mail: info@pricken.nl

www.robkrauth.nl Verhuisdiensten 043-458 2991 Bel vrijblijvend!

6 gespecialiseerde advocaten

bij U om de hoek.

Van Uden Cratsborn advocaten

Hoogveldweg 2 6231 ET Meerssen tel. 043 â&#x20AC;&#x201C; 364 00 94 fax. 043 - 364 06 90 info@maastrichtadvocaten.nl www.maastrichtadvocaten.nl

TE HUUR centrum Meerssen 2

Winkel/kantoorruimte + 60 m - Tel: 06 - 537 145 16

TE HUUR Markt 30, Meerssen Horeca gelegenheid + 200 m2 (incl. kelder) Tel: 06 - 537 145 16

FRANSE TAAL in Bunde Ă 9â&#x201A;Ź/les, bij Aline in groepen Inschrijving voor voorlopig rooster overdag: Conversatie Niv 5/6, wo 14u (vloeiend Frans spreken) Beginners Niv 2, do 11u (1 jaar Frans op school gehad) Tevens ook do 19u (i.g.v. fulltime werk) Niv 3/4 Stuur wensen en uitleg naar ambilingua@gmail.com

Beauty & Wellness Meerssen 043-3111999 * Wassen, knippen, blowen â&#x201A;Ź12,50 * Elke woensdag kinder knipdag â&#x201A;Ź7,00 (tot 12 jaar) * Schoonheidsspecialiste: kijk op onze site voor meer informatie. www.beautyenwellnessmeerssen.nl Kom ook ontstressen en ontspannen bij Centrum Carma. Ons nieuwe seizoen start per 2 september. Hatha yoga, Zwangerschapsyoga, Meditatie, Taiji, Qigong. Voor info: www.yogacarma.nl

Actie Veldsla per 100 gr. â&#x201A;Ź Trostomaten per 500 gr. â&#x201A;Ź Pizza di Lilianne per St. â&#x201A;Ź Zoondigse Sop per Kg. â&#x201A;Ź Wegens omstandigheden voorlopig woensdag t/m zaterdag geopend !!!

0.59 0,39 3,99 3,99

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

â&#x20AC;&#x2DC;DE KOELâ&#x20AC;&#x2122;

Meerssen, Weerterveld of Beatrixhaven, kantoorruimte, groot: Circa 80 vierkante meter. Info: jcengc@gmail.com

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

Te koop/Gevraagd goud - zilver - bijoux - curiosa- kunst3URĂ&#x20AC;WHHUYDQVOHFKWV%7:RSGHLQVWDOODWLH YDQHHQĂ XLVWHUVWLOOH'DLNLQZDUPWHSRPSDLUFR PHWPDDUOLHIVWMDDUJDUDQWLH1HHPFRQWDFW PHWRQVRSYRRUHHQRIIHUWHRSPDDW

2

Te Huur/te Koop, Bedrijfsruimte 360/720m . B.Visschersstraat 131-133 te Ulestraten. Info: 06-53791442.

5HFKWVWUDDW0DDVWULFKW 7 :ZZZYRUPOLFKWQO(LQIR#YRUPOLFKWQO

Live accordeonmuziek spaarvereniging bergkabaal Organiseert op as. Maandag 2 sept. In cafĂŠ bergrust vanaf 15 uur live accordeonmuziek door de bolsterband. Deze band bestaat uit 14 personen waaronder 9 accordeonisten. CafĂŠ en zaal open vanaf 12 uur. Wij hopen jullie in grote getale te mogen begroeten en zien jullie graag in cafĂŠ bergrust op de kruisberg. Beleefd uitnodigend spaarvereniging bergkabaal.

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

TE HUUR GEVRAAGD per 1-12-2013 in de gemeente

antiek - oosterse - moderne tapijten- complete inboedels evt. bezemschoon www.dogwood.nl geopend woensdag-zaterdag 1100-1700 uur Dogwoods Meerssenerweg 83 Maastricht 043-3625777

www.tuinklusron.nl

Nieuwe oogst APPELS en PEREN Diverse soorten PRUIMEN Dagelijks verse AARDBEIEN en BLAUWE BESSEN

AARDAPPELS (kruimig vastkokend en friet) tegen betaalbare prijzen Verder diverse soorten appels Tevens: sinaasappels, mandarijnen, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien.

Jaarmarkt Op zondag 1 september is er jaarmarkt in Meerssen, ĂŠĂŠn van de gezelligste markten in de regio, niet alleen op het marktplein maar ook in de omliggende straten en in de Stationstraat! Natuurlijk is de Wereldwinkel tijdens de jaarmarkt open en in de kraam voor de winkel vindt u een keur aan Fair Trade cadeauartikelen, kleurrijke handgemaakte producten afkomstig uit de hele wereld. Speciale jaarmarkt- aanbieding: keramiek uit Thailand: kopjes, mokken, schaaltjes, fleurig gedecoreerd, vaatwasbestendig en geschikt voor de magnetron. Naast deze aantrekkelijk geprijsde aanbieding krijgt u tijdens de jaarmarkt, bij aankoop van meer dan â&#x201A;Ź7,50 een geurkussentje cadeau!

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek â&#x20AC;&#x201C; Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag Dinsdags gesloten

TE KOOP

KOOPZONDAG 1 SEPT. A.S. van 11.00 tot 17.00 uur

U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

Nieuwe Aardappels (Velox) Victor Waelen Raar 31, Meerssen Tel. 364 87 34 Dagelijks geopend

Jaarmarkt 1 sept Meerssen

043-3110170 info@praktijkjoycewetzels.nl www.praktijkjoycewetzels.nl Burgemeester Wilmarstraat 38 6231 GW Meerssen


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

Rijwielhuis Jean-Pierre Dieteren Ruimt op! Om plaats te maken voor de collectie 2014. Tot 25% korting op modellen 2013*

< Ê / Ê   /Ê"*Ê\ - Elektrische Fietsen - race fietsen - atb`s - gewone fietsen * actie geldt niet bij inruil en nfp

www.j-pdieteren.nl 6ˆi}i˜ÃÌÀ>>ÌÊ£ÊÊÊUÊÊÊÈÓ{£Ê ÊÊ Õ˜`iÊÊÊUÊÊÊä{·ÎÈ{n™Î™

ZOMERACTIE: Boek TOTENMETSEPTEMBERen krijg één maand GRATIS* (* Bij het boeken van een advieskuur!) Kilo’s afvallen, het lijkt zo makkelijk, maar is het dat ook? Enthousiaste verhalen over weer een nieuwe methode, een nieuw revolutionair dieet, over adviezen van een nieuwe dieetgoeroe, ze voorspellen allemaal dat kilo’s kwijtraken snel en gemakkelljk gaat. Maar als het al lukt om gewicht te verliezen voor hoe lang blijft dat dan? De ervaring leert dat vrijwel iedereen binnen korte tijd terug komt op het oude gewicht of vaak nog een paar kilootjes meer. Verantwoord en blijvend afvallen is geen spoedklus. De kilo’s zijn er beetje bij beetje bij gekomen en moeten er geleidelijk aan ook weer af om tot een blijvend resultaat te komen. Nog één keer in je leven afvallen ... maar dan wel goed! “Bij ons kan dat écht,” zeggen El-

len en Susanne, coaches bij Ladyline Maastricht, “want met onze wetenschappelijk bewezen ‘Energy Balance’ methode val je zeker af, tot wel een kilo per week, en dat zonder hongergevoel. Een complete behandeling duurt maar een uurtje, bestaat uit 20 minuten bewegingstherapie, een huidverbeterings-kuur én een persoonlijk voedingsadvies gebaseerd op normale alledaagse voedingsmiddelen, afgestemd op jouw individuele energieverbruik.

Thermo - CryoLipide (Cryolipolyse). Dé oplossing voor Man en Vrouw Nú bij Ladyline Maastricht hét alternatief voor liposuctie, zonder operatie de definitieve verwijdering van vetcellen..dus: Beter in je vel! De nieuwste uitvinding op het gebied van plaatselijke figuurcorrectie voor het definitief verwijderen van vetcellen d.m.v. onderkoeling. In slechts 3 behandelingen difinitief van uw probleemzones af zoals op de buik, billen en benen met Thermo-CyroLipide.

Onze individueel op maat gesneden kuren zijn helemaal gericht op geleidelijk en blijvend afvallen zonder dat je stofwisseling verstoord wordt. Daardoor blijf je ook na de kuur stabiel op gewicht. Dat is: Nog één keer in je leven afvallen ... maar dan wel goed I”, aldus Ellen.

Voordelen Cryo behandeling: * Vet definitief weg & betaalbaar * Gemiddeld slechts 3 behandelingen * Voor mannen en vrouwen * Geheel pijnloos * Geen operatie * Zeer veilig en effectief * Geen bijwerkingen * Geen herstelperiode

Wij zijn Ellen en Susanne en wij zien vestigingsmanagers van Ladyline Maastricht. Al 20 jaar helpen wij vrouwen met succes om het gewicht en figuur te krijgen waarbij zij zich goed voelen. Onze ervaring op het gebied van gewichtsbeheersing staat borg voor een perfect resultaat. Ons advies luidt: als je blijvend wilt afvallen maak er dan geen haastklus van, dat werkt nooit. Ga nog één keer in je leven afvallen... maar dan wel goed! Wil jij ook het gewicht berieken én behouden waarbij jij je goed voelt? Zet dan vandaag nog de eerste stap en maak een afspraak met ons voor een gratis en vrijblijvend ’Advies op maat’ gesprek. Binnen een uur weet je dan precies wat Ladyline voor je gaat betekenen en weet je zeker dat jij deze keer wél succesvol en blijvend afvalt. Daar gaan wij persoonlijk voor zorgen. Bel ons ú voor een afspraak op telefoonnummer 043 - 325 46 66

Nieuw bij Ladyline; Cryolipolyse, dé doorbraak in plaatselijke figuurcorrectie

VOOR

NA

>03;<662*4 64=(5.2>01;&


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

‘N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Oudste ansichtkaart Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

REPARATIE VAN ALLE MERKEN tmet vooraf prijsopgave en 2 maanden garantie tVerkoop van alle bekende merken naai- en lockmachines tVerkoop naaifournituren tKleding verstelwerk tStomerij Depot Rijksweg zuid 112 | 6161 BR Geleen | T (046) 474 68 07 Scharnerweg 86 | 6224 JJ Maastricht | T (043) 363 88 22

Voor zover bekend de oudste ansichtkaart van de Bunderstraat, gefotografeerd in 1890. Van openbare voorzieningen was nog geen sprake. Zelfs elektriciteitspalen ontbreken en auto’s waren ondenkbaar.

Succesvolle start van “Meerssen in de ban van…Meerssens Talent” De opening bij Meerssen Papier werd druk bezocht en vooral de aanwezigheid van Arthur Tielens, zoon van Jos Tielens, die met ontsluiting van de deur van de Villa Weert de tentoonstelling van zijn vader opende. Daarvoor sprak Jack Giesen van Meerssen Papier een welkomstwoord uit en wethouder Jim Janssen verwoordde in een mooi betoog de waarde van kunst in de gemeenschapsvorming. Zo werd het startsein gegeven van vier weken “In de ban van…Meerssens Talent”.

Beste mensen, Zoals inmiddels iedereen weet sluiten wij op 4 september onze deuren. Wij zijn inmiddels gestart met de uitverkoop van onze voorraad. Vanaf woensdag 28 augustus geven wij kortingen van minimaal 30%. Profiteer mee en kom ons nog bezoeken. Trouwe klandizie wordt beloont. Alle artikelen lopen mee in deze opruimingsactie (muv geneesmiddelen en zuigelingenvoeding). Sla je slag en profiteer. Graag tot ziens ETOS Mullenders Bunde Sint Rochusstraat 22 in Bunde

Op zondag 25 augustus lieten 36 Meerssense kunstenaars hun werk zien in de diverse locaties met solistische vioolmuziek van Paulina Rook passend bij de ruimte en de kunstwerken. In Exposie werden schilderijen getoond door mensen met en zonder beperking. In Weert waren meer dan 30 mensen actief bij de wandeling langs de watermolens en waterlopen. De lezingen van Frank Hovens en Frank Wormer vonden een zeer enthousiast publiek in de tentoonstellingshal. Naar schatting waren in dit weekend 1200 bezoeken te registreren . Volgend weekend weer nieuwe activiteiten: met de tentoonstellingen in Overbunde, Vliek, Proosdijschuur, Villa Weert en de tentoonstellingshal van Meerssen Papier. Ook speciale aandacht voor de literatoren Marie Koenen en Felix Rutten in Ave Maria Geulle Boven, de bekende Meerssenaren in de bibliotheek ,en niet te vergeten een lezing over Jos Tielens en rondleidingen door de fabriek in volle productie. De rondleidingen door Kasteel Geulle zijn al volgeboekt. (voor precies programma: www.meerssenindebanvan.nl) Werkgroep KCET

Dorpen zijn flexibeler dan je denkt! De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) wordt overspoeld met voorbeelden uit de praktijk, waaruit blijkt dat dorpen op eigen kracht sociale vraagstukken omzetten in kansen. Innovatieve en creatieve oplossingen voor vraagstukken zoals krimp, vergrijzing en ontgroening worden daarom uitgelicht op de bijeenkomst ‘Inspiratie uit de Regio – Zuid Limburg’ op 11 september a.s. vanaf 19:00 uur in het Klooster te Wittem. Bent u geïnteresseerd als persoon, bewonersinitiatief, dorpsorganisatie, maatschappelijke organisatie, u allen bent van harte welkom. Inspirerende voorbeelden: Wat spreekt nu beter tot de verbeelding dan het uitdiepen van bovengenoemde thema’s aan de hand van de inspirerende voorbeelden uit de eigen Regio. Ook in Zuid Limburg zijn deze voorbeelden en initiatieven in veelheid van dorpen in ontwikkeling. De veranderende bevolkingssamenstelling loopt synchroon met een veranderende behoefte aan zorg, welzijn sport en cultuur aanbod in een dorp. Gepaard met overheidsbezuinigingen stijgt de vraag om kritisch te kijken naar het voorzieningsaanbod in een dorp. Denktank Reimerstok heeft de krachten gebundeld en is dorpsgrens overstijgend en in gezamenlijkheid op zoek gegaan naar wat de mogelijkheden zijn voor scholen in krimpende gemeenschappen. Op de bijeenkomst delen o.a. zij hun ervaring met het voeren van de dialoog omtrent dit vraagstuk in één van de zes inspiratie sessies. Verder op het programma aandacht voor vernieuwende zorginitiatieven waar burgers zelf de zorg voor hun mede burgers oppakken. Ook belichten we nieuwe ontwikkelingen waarbij steeds meer maatschappelijke organisaties en ook bewonersorganisaties slimme allianties met ondernemers sluiten. Hoe zo’n samenwerkingsrelatie tot stand komt en do’s en dont’s worden toegelicht. Aanmelden Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen, geïnspireerd te raken en eigen inspirerende voorbeelden, ideeën en vragen te delen met leden van dorpsorganisaties, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Inschrijven kan via het digitale formulier op www.vkkl.nl.

Anders muziek maken met Musica Nova Meerssen Het Limburgse land is doorspekt met hafabra. Harmonieën, fanfares en brassbands. Hierin spelen koper- en hout-blazers in diverse samenstellingen. Het karakter van deze verenigingen ligt heel ver uiteen. Bij de éne vereniging ligt het accent op sfeer en gezelligheid en er zijn verenigingen die het niveau zover op schroeven dat hun spel niet van het professionele te onderscheiden is. Musica Nova Meerssen musiceert onder muzikale leiding van Axel Urlings en profileert zich door een combi van boven vermelde doelen. UÊ iÊÀi«ï̈iÃÊ∍˜Êœ“Ê`iÊÌÜiiÊÜiŽi˜]Ê UÊ-iV…ÌÃÊÌÜiiÊ}ÀœÌiÊVœ˜ViÀÌi˜Ê«iÀʍ>>À] UÊ1ˆÌʅiÌÊ}ÀœœÌʜÀŽiÃÌÊ∍˜Ê`ˆÛiÀÃiÊi˜Ãi“LiÃÊ}ivœÀ“iiÀ`Ê`ˆiÊÛ>ŽiÀÊi˜Êœ«Ê

Jaarmarkt 1 sept Meerssen speciale gelegenheden optreden. Het nivo van de muzikanten en de gespeelde muziek is heel divers. Zo is er voor elk wat wils. Gevorderde muzikanten krijgen de kans om te soleren en aspirant-leden kunnen in de geborgenheid van een sectie doorgroeien naar een goed amateurniveau. Op 15 september treden we om 13.30 uur op in het Proosdij park. Bij deze nodig ik u van harte uit om in een goede ambiance naar onze klanken te komen luisteren. Voor meer informatie kun je terecht op de site: http://musicanovameerssen. nl/ neem contact op met Carla Lemaire (043-3645056) `of stuur een e-mail naar bestuur@musicanovameerssen.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Basiliek v/h Heilig Meerssen Sacrament Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 zaterdag 31 augustus: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00bijzondere collecte voor het onderhoud van de Basiliek. jaardienst Mathias Dierx; Gerda Dupuits-Frissen en Wil Dupuits; Jo van der Coelen off.; Marja Mullenders-Pluymaekers off.; Jo Tilmans off. zondag 1 september: 22e ZONDAG DOOR HET JAAR. 11.00 bijzondere collecte voor het onderhoud van de Basiliek. zang: dameskoor jaardienst ouders Krauth-Clairbois; Alice Heijnens-Lambrichs; Dora Mullenders-Nelissen; Kiki Wagemans-Sijstermans; Hub en Antoinette Dohmen-Simonis maandag 2 september: 16.00 aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 rozenkrans 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken dinsdag 3 september: Verjaardag van de Wijding van de kathedraal. 10.00 H.Mis in Beukeloord donderdag 5 september: 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed. 15.30 vespers 19.00 Math Conings en Hubertina Leenders vrijdag 6 september: 07.45 kerkelijk morgengebed 08.00 voor priesterroepingen en roepingen voor het religieuze leven zaterdag 7 september: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 jaardienst ouders Lahaye-Hendrix; jaardienst ouders Tilmans-Merk; jaardienst Frans Odekerken; jaardienst Trees Odekerken-Tilmans; Sjang en Fien Ramaekers; Jo Tilmans off.

Parochie St. JosephArbeider zaterdag 31 augustus: 19.00 gestichte jaardienst overleden echtpaar J. Habets-Glaesmakers; jaardienst overleden echtpaar Dumoulin-VandenBoorn; uit dankbaarheid t.g.v. een 40jarig huwelijk woensdag 4 september: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar. 15.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Mechtildis Helena RoedenSpronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders zaterdag 7 september: 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

Parochie

H. Agnes Bunde Zaterdag 31 augustus 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag Opluistering: Dameskoor Intenties: H. Mis voor Paula Bisscheroux- Muijtjens (off) H. Mis voor Jean Luijten (off) H. Mis voor Hub Frissen H. Mis voor mevr. Veenhof- Hoekstra Gest. H. Mis voor Sjeng Heijnen- Aussems H. Mis voor Jo Gerets Zondag 1 september 11.30 uur H. Mis Intenties: H. Mis voor Wynand Wijnen (off) H. Mis voor Frans Winten (off) H. Mis voor Nelly Slangenvan Kempen Jaardienst voor ouders Hanssen- Thomissen H. Mis voor Wim Meijers (off) Gest. jaardienst voor ouders Lousberg- Hanssen Maandag 2 september 19.00 uur Marianoveen Dinsdag 3 september 8.30 uur Rozenkrans Woensdag 4 september 9.00 uur H. Mis voor overledenen fam. Klerks- Brabers H. Mis voor fam. Lemmens- Lardinois Gest. H. Mis voor ouders

pagina 6 Loenis-Lelkens Donderdag 5 september 9.00 uur Gest. H. Mis ouders Loenis- Lelkens H. Mis tot intentie van de weldoeners van de kerk Vrijdag 6 december Geen H. Mis Ziekencommunie Zaterdag 7 december 14.30-15.30 uur uitstellen Allerheiligste; stille aanbidding; biechtgelegenheid 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag Intenties: H. Mis voor Paula Bisscheroux- Muijtjens (off) Jaardienst voor Gus Muijtjens H. Mis voor Maria Oberndorff- Duysings (off) H. Mis voor Jacqueling Slangen Jaardienst voor Frans Lambrichs Gest. Jaardienst voor echtpaar Harie en Marie Everts- Bours Gest. jaardienst voor echtelieden Penners- Slangen Vandaag is er een tweede collecte voor bestrijding energiekosten

Parochie H. Catharina Ulestraten Pastorie Ulestraten: ma, woe, vr: 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Fr. Ceriani, tel.: 043-3111579 Priesterwachtdienst dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie) zaterdag 31 augustus: 14.30 uur: Eucharistische Aanbidding met biechtgelegenheid 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld zondag 01 september: Tweeëntwintigste zondag door het jaar 09.00 uur: gest. jrd. voor ouders DejongSolberg; gest. H. Mis voor Annie ClaessensClement; voor overleden ouders Sef Gardeniers en Elisabeth Schoenmakers en overleden familieleden; voor Fien CortenVrouenraats; voor Leny Houtvast-Notermans (coll.); voor Rosie Willems-Jacobs en zoon Wilbert vanwege haar naamfeest; maandag 02 september: 19.00 uur: Marianoveen in Bunde dinsdag 03 september: verjaardag van de wijding van de kathedraal van Roermond 09.00 uur: H. Mis in Moorveld woensdag 04 september: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar 09.00 uur: gest. jrd. voor Barbara Heijnen en Lambert Peters; voor pastoor Kerckhoffs; donderdag 05 september: 09.00 uur: H. Mis in Bunde vrijdag 06 september: 09.00 uur: H. Mis in Geulle 10.30 uur: H. Mis in Moorveld (Ave Maria) zaterdag 07 september: 14.30 uur: Eucharistische Aanbidding in Bunde 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld

Parochie St. Martinus

Geulle Giro 1179675 bank 11.65.01.391 Vrijdag 30 augustus: 09.00 uur: H. Mis. Zondag 1 september: 22e Zondag door het Jaar. 10.15 uur: H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders; H. Mis voor Sophie PluisBeckers; H. Mis voor Jan Peters; H. Mis als 1e Jaardienst voor Lies Notten-Keijsers; H. Mis voor Theo Maas en overl. ouders; H. Mis voor overl. ouders Wouters-Schmeitz en kleinzoon maurice Wouters (St.); H. Mis als Jaardienst voor Hubert Jonkhout (St.). Vrijdag 6 september: OCHTEND: Ziekencommunie. 09.00 uur: H. Mis. Zondag 8 september: 23e Zondag door het Jaar. 10.15 uur: H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders; H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Muijtjens-Loenis; H. Mis als Jaardienst voor Hubertus Kurvers en Catharine Pinxt (St.).

Protestantse Gemeente Maas – Heuvelland Kern: Valkenburg/Meerssen Elke zondag om 10 u. dienst in de Kloosterkerk Valkenburg, Oosterweg 1. Info: Ds. Harry de Reus 06-20280345; mw. M. Davidse 043 -3640100

Parochie WaalsenMoorveld

Ons meerssens 456

Herman en Sjarel zitte aan un taofelke in un kroeg. Ut gesjprek geit euver ditsjes en detsjes. “ Ich höb twje vriendinne,” zaet Sjarel. “De ein is tandTel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Giro 4153797, arts-assistente en de ander is oonderwiezeres. Ut toeval wilt dat ut allebeij bankrek. 116502037 - v. Gezinsbijdrage. Giro beeldsjwan maedsjes zeen, die beits waal get zeen in mich. Zegk tich dien 1056996, Bankrek. 116501006 Kerkbestuur meining ins, mét welke ,volges tich, zal ich un verkjerring aan goon?” “Mét de oonderwiezeres natuurlik,” zaet Herman. “Ein tandarts-assistente Vrijdag 30 augustus: 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. zaet altied ‘de volgende estebleef’ , meh un oonderwiezeres zaet ‘en noe Zaterdag 31 augustus: nog eine kjer van vaor aaf aan’.” 22e Zondag door het Jaar. 19.15 uur: H. Mis als 2e Jaardienst voor Jeanette Penders-Lahoije; H. Mis voor Zr. Willibrorda (4); H. Mis als Jaardienst voor ouders Claessens-Kengen; H. Mis voor een overledene; H. Mis voor Sjeng Freens en Annie Freens-Loontjens; H. Mis voor Louis Smeets (1). Dinsdag 3 september: 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 6 september: OCHTEND: Ziekencommunie. 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 7 september: 23e Zondag door het Jaar. 19.15 uur: H. Mis voor Zr. Willibrorda (5); H. Mis voor Louis Smeets (2); H. Mis voor een overledene; H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Zeehers-Notten (St.). Opluistering: Kerkelijk Zangkoor.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem zondag 1 september: 22e ZONDAG DOOR HET JAAR. 10.00 zang: zangkoor Cantate Maria Blazek-Ummels off.; Mia JanssenCaris

Baptisten Gemeente Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

Wordt vervolgd, Michel Bruynen

ZUS SCHETTERS-MAGERMANS *05-02-1925 + 18-07-2013

Wat een prachtig afscheid hebben we haar kunnen geven. De mooie mis, bloemen, muziek, de vele mensen in de kerk, de kaarten, mails en de mooie woorden, BEDANKT. Zij zal voor altijd in onze harten blijven. We willen u uitnodigen de zeswekendienst met ons te vieren op zondag 1 september om 11 uur in de Basiliek te Meerssen. Marjan en Anton Roebroek-Schetters en kinderen Zeven Zillenerf 31, 3293 Kaggevinne, België

Christelijke gemeente ‘De stem van de Goede Herder’ Zondag 1 September 10.00 evang. J.W.N. van Dooijeweert in Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelen-plein 6 Rothem-Meerssen. Info 043-3654551

Harmonie St. Caecilia Geulle Boekenbeurs Zondag 15 september Geulle De winterjassen en truien hangen weer in de etalages. Opeens gaat de wekker en is het nog schemerachtig. Er wordt voorzichtig al weer nagedacht over wanneer de winterbanden gemonteerd moeten worden. Het is weer de tijd van het jaar dat geleidelijk het buitenleven weer verandert in het leven binnenshuis. Het op de bank of de luie stoel lezen van een mooi of informatief boek past perfect bij de langer wordende avonden. Het voorlezen van een sprookje aan uw kind of kleinkind is toch een mooie bezigheid tijdens een herfstbui. Om deze ontspannen momenten mogelijk te maken organiseert Harmonie St. Caecilia Geulle dit jaar weer een boekenbeurs.De boekenbeurs vindt plaats op zondag 15 september. Vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur staan de deuren van Cultureel Centrum de Harmoniezaal gastvrij open. De Harmoniezaal is gelegen aan de Hulserstraat 77 in Geulle. Een groot aantal boeken worden in alle soorten en maten en op een goed gerubriceerde manier ter verkoop aangeboden. Evenals vorig jaar zullen de boeken weer per kilo verkocht worden. De kilo-prijs is zeer aantrekkelijk namelijk €3,00. Onze dank aan Slagerij De Nobelen uit Bunde, die hiervoor een oude, maar zeer secure weegschaal ter beschikking stelt. De entree van de boekenbeurs bedraagt slechts €1,50, inclusief een vers gezet kopje koffie of thee.U bent van harte welkom op zondag 15 september in de Harmoniezaal in Geulle. We adviseren u een goede draagtas mee te nemen.

23 augustus was het een jaar geleden dat mijn allerliefste Marianne overleed. De Auw Kirk in Bunde was te klein. Het crematorium in Eijsden was meer dan ruim gevuld. Nu is het een goed moment om iedereen te bedanken voor alles wat jullie voor Marianne betekend hebben, en voor mij nog betekenen. Ik ben nog steeds geroerd dat jullie lieten zien wat voor een bijzonder persoon Marianne was. Ik ben trots op haar, en haar uitstraling maakt het verwerken van haar verlies minder zwaar.

Corneliuswandeling van Meerssen naar Borgharen Op zondag 15 september 2013 organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden een wandeling vanuit de H.Sacramentsbasiliek van Meerssen naar Borgharen, in het kader van het jaarlijkse Corneliusoctaaf. De pelgrims vertrekken om 09.00 uur met het pelgrimsreisgebed uit Meerssen en maken een wandeling van 14 km. via Overbunde, Boskant (pauze) en de kapel van Brommelen (bezinning). In de Corneliuskerk van Borgharen is om 13.30 uur een afsluitende samenkomst met –uiteraard- de zegen met de relikwie van de H.Cornelius. Een uur later wandelen de pelgrims langs een kortere weg via kasteel Vaeshartelt (8 km) terug naar Meerssen, waar ze plm. 16.15 uur aankomen. Om mee te doen is opgave vooraf niet nodig: om 09.00 uur present zijn in de basiliek van Meerssen is voldoende. Men kan zich ook om 11.00 uur bij de pelgrims aansluiten bij de Banneux-kapel te Brommelen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; een vrije gave wordt op prijs gesteld. Borgharen, gelegen aan de Maas ten noorden van Maastricht, is sinds 1773 heiligdom van de H.Cornelius. Deze paus leefde rond het jaar 250, in een tijd van vervolgingen. Als krachtige verdediger van het geloof stierf hij de marteldood. Hij wordt als beschermheilige aangeroepen tegen zenuwziekten en overspannenheid. De verering is waarschijnlijk vanuit Kornelimünster (bij Aken) naar Borgharen gekomen en van daaruit verder in Nederland verspreid. Tijdens de acht dagen (octaaf) rond het jaarfeest van de H.Cornelius, 16 september, trekken nog altijd velen naar Borgharen. Deze pelgrimage heeft de naam gekregen van ‘Haardergaank’: de ‘gang’ (bidweg) naar (Borg)haren.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 7

Succesvolle opening Geulgalerie

St. Agnesplein 12, Bunde GSM: +31 (0)6 55 16 05 05

Mevrouw Mariette Konings had een succesvolle opening van haar expositie in de Geulgalerie: Van 24 augustus tot 20 september kunt u haar werk bezichtigen. Een heleboel activiteiten kunt u meebeleven met Meerssen in de ban van..: 24 augustus vond de officiële opening plaats in Weert bij Meerssen Papier. Volgende week zal er op 1 september in de bibliotheek een uitzending zijn van RTME, een forum met als thema ‘carrière vanuit Meerssense roots’: Een aantal mannen en vrouwen met een carrière vanuit Meerssense roots gaan in het forum aan de hand van stellingen in op hun carrière en de rol van Meerssen daarin. Het forum vindt plaats van 12.30 tot 14.30 uur in de Bibliotheek van Meerssen en kan door maximaal 100 mensen live worden bijgewoond. Toegang is gratis. RTME TV maakt opnames zodat andere belangstellenden later thuis het forum kunnen volgen. Daarna zal in zorgcentrum Cicerogroep Ave Maria locatie Geulle de opening plaatsvinden van de tentoonstelling van Marie Koenen en Felix Rutten, waarna een debat volgt over het werk van beiden. U bent van harte welkom de activiteiten bij te wonen. Verder: Jeugdafdeling: Wat wil je later worden: mediatentoonstelling over beroepen. Leescafé: In de vitrinekasten nieuwe producten van de Wereldwinkel. Informatieve afdeling: weer naar school Gezondheid: coach jezelf CJG: Weer (gezellig en veilig) naar schoo Inloopochtend Boekstart, 2 september Stella Academia: 16 september “The Fifties” Geulgalerie: vanaf 28 september fotoweergave te zien van Meerssen in de ban van.... Voordeelmetjebiebpas: kijk voor meer info op de website www.voordeelmetjebiebpas.nl Openingstijden bibliotheek: >>˜`>}Ê\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ ˆ˜Ã`>}\Ê}iϜÌi˜ÊUÊ7œi˜Ã`>}\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ä䇣ǰÎäÊÕÊUÊ

œ˜`iÀ`>}\Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ6Àˆ`>}\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰääÊÕÕÀ Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

www.toetiefroetieshop.nl

AANBIEDINGEN 100 gr. 500 gr. 500 gr. 500 gr.

Griekse salade Bistro krieltjes gekruid Broccoli Tasty Tom tomaten

€ 1,29 € 1,49 € 0,99 € 1,49

KNALLER VAN DE WEEK

Bakpruimen á 500 gram

€ 0,99

MEGA KNALLER 500 gr. Hollandse Rode Bessen per doosje

2 doosjes

€ 2,00

€ 3,50

Deze acties zijn geldig van dinsdag 27 Aug t/m zaterdag 31 Aug 2013

Meerssens Mannenkoor in Berg aan de Maas

ˆÌʍ>>ÀÊÜiÀ`ÊۜœÀÊ`iÊÈÇiʎiiÀʅiÌÊ"œ}Ã̇ dankfeest in Berg a/d Maas gehouden. Reeds viermaal eerder hadden wij met ons koor een optreden verzorgd in de CultuÀiiÊÃ̜iÌÊi˜ÊÜiÊˆ˜ÊÓää{]ÊÓääÈ]ÊÓääÇÊi˜Ê 2012. Dit tot volle tevredenheid van de optochtcommissie en vele toeschouwers.

Advertorial

Start 1 oktober in Meerssen: Omarm je Leven! We worden opgevoed met het idee dat we moeten streven naar een “lang en gelukkig” sprookjesleven. Een ideaal dat weinig te maken heeft met de alledaagse realiteit. Want het leven is zoveel meer dan alleen maar rozengeur en maneschijn. Er komen altijd momenten waarop we neerslachtig zijn, twijfels hebben, bang zijn, intens teleurgesteld of onzeker. De cursus “Omarm je Leven!” baseert op het uitgangspunt dat het willen vermijden van psychische of lichamelijk pijn niet werkt. In plaats daarvan leidt het tot een krampachtige poging om een HALF leven te leiden, wat uiteindelijk je ontevredenheid of je klachten nog versterkt. “Omarm je leven!” leert je de methoden om de “onprettige, pijnlijke “ Ž>˜Ìi˜ÊÛ>˜Ê…iÌʏiÛi˜ÊÌiʏiÀi˜Ê>>˜Û>>À`i˜°Ê<œÊVÀiliÀʍiÊ`iÊÀՈ“Ìiʜ“Ê met aandacht, in het Hier en Nu en vanuit je eigen waarden te leven.

Enkele maanden geleden werd ik door de voorzitter van de Culturele stoet benaderd of er interesse was bij het Meerssens Mannenkoor om wederom de stoet op te luisteren met een zeeroverslied in de groep van de Vliegende Hollander. Op een van de repetities heb ik de leden gepolst of hier animo voor was en ruim 35 leden gaven aan mee te zullen doen Een optreden met minimaal 30 leden was dan ook de eis van de optochtcommissie. Mijn }i`>V…Ìi˜Ê}ˆ˜}i˜Ê“iÌii˜Ê˜>>ÀʅiÌʍ>>ÀÊÓääÇÊ̜i˜Ê܈Êˆ˜Ê`iÊ ÕÌÕÀiiÊÃ̜iÌʅiÌʏˆi`ÊÛ>˜Ê`iÊ Machtigste Koning met succes en plezier hadden gezongen. In goed overleg kreeg ik het klaar Cursuslocatie: Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen en De Gouden Draad Schimmert om datzelfde lied nu ook in 2013 in de Culturele stoet ten gehore te brengen. Start cursus: 1 oktober 2013, 19.30 – 22.00 u (6 avonden) Na even speuren kwam de reeds opgenomen mp3 en de bladmuziek van de Machtigste KoMeer info/aanmelden: 045-4040650 of info@degoudendraad.nl ning tevoorschijn, waardoor wij niet veel moeite hoefden te doen om dit lied ten gehore te Kijk op onze website www.degoudendraad.nl voor ons complete workshop aanbod: Mindfulness, Rust brengen. Mp3 en bladmuziek werd door mij per mail verspreid om thuis te kunnen oefenen in de Chaos, Leven vanuit de essentie, Vrijheid van binnenuit, en meer en de tekst van buiten te leren. Op maandag 5 augustus en maandag 12 augustus, de eerste 2 repetities na de vakantie, werd Advertorial het lied nog eens goed gerepeteerd en het voelde goed aan. Het leek nu of alles op rolletjes zou lopen, maar dit was helaas niet zo. Op zondagmorgen 18 augustus waren de weersvoorspellingen allesbehalve goed te noemen. Donkere wolken pakten zich samen boven Berg a/d Maas. Maar wie de Bergenaren goed kent weet dat deze mensen niet snel bij de pakken gaan neerzitten. Alle voorbereidingen werden getroffen om het feest te kunnen laten doorgaan. Om even voor 13.00 uur kwamen de zangers van ons koor het dorp binnen bij de entreepost en wij reden gezamenlijk naar de feesttent. Hier werd iedereen nog voorzien van een muts en sjaaltje om ons toch maar op zeerovers te laten lijken. Ook werden hier door mij de deelnemende leden geteld en ik kwam helaas maar tot 24 leden, terwijl wij volgens contract minimaal 30 leden moesten leveren. Maar ja, niet lang geërgerd en om 13.30 uur namen wij onze positie in vóór het verongelukte schip van de Vliegende Hollander. Toen de stoet eindelijk in beweging kwam begon het weer te regenen en het is daarna ook niet meer opgehouden. De neervallende regen kon de leden van het Meerssens Mannenkoor echter niet deren en wij zongen vrolijk en herhaaldelijk het lied van de Machtigste Koning. Hierbij gestimuleerd door het enthousiasme en applaus van de vele toeschouwers. Bijna geheel doorweekt bereikten wij de overvolle feesttent. Het was wel frappant dat nu opeens de zon tevoorschijn begon te komen. Na enkele glaasjes samen gedronken te hebben gingen de leden van het koor weer terug naar Meerssen en lieten mij alleen achter met al dat bier. Die avond en de dag erna heb ik veel Meerssen, Burg. L Ortijestraat 9 complimenten gekregen over ons optreden. Vooral de complimenten van de stoetvoorzitter en zijn vrouw, die deze mooie stoet weer in elkaar hebben gezet, hebben mij voldoening gegeven. (Jef Willems) In een mooie straat gelegen geheel te renoveren Het Meerssens Mannenkoor repeteert iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Brasserie-Zaal DinnerTime, en te moderniseren halfvrijstaand woonhuis Markt 5 te Meerssen. Loop gewoon eens binnen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kijk ook op onze website: www.meerssensmannenkoor.nl met uitbouw, garage en tuin op het zuiden

TE KOOP

OPEN HUIS: ZA 31 AUG 13.00- 14.00, DI 3 SEPT 17.30- 18.30, DO 5 SEPT 17.30- 18.30

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Info: www.tijshillen.nl 043-3655655


Meerssen

Informatie van de gemeente

Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 9

Jaarmarkt 1 sept Meerssen Grote belangstelling bij opening Cultuurevenement 2013

Succesvolle start â&#x20AC;&#x2DC;Meerssen in de ban vanâ&#x20AC;ŚMeerssens Talentâ&#x20AC;&#x2122;

Sfeervol

 Op zondag 25 augustus 2013 werd onder grote belangstelling het officiĂŤle startsein gegeven voor de tweede editie van het Cultuurevenement Meerssen. Het cultuurevenement â&#x20AC;&#x2DC;Meerssen in de ban vanâ&#x20AC;ŚMeerssens Talentâ&#x20AC;&#x2122; vindt plaats van 24 augustus t/m 15 september 2013 (uitsluitend in de weekeinden) en is voor iedereen gratis toegankelijk. Tijdens het drie weken durende evenement kunt u genieten van exposities en activiteiten op enkele schitterende erfgoedlocaties in de gemeente Meerssen. Het evenement heeft ook dit jaar weer een aantal themaâ&#x20AC;&#x2122;s, namelijk papier, beeldende kunstenaars tweedimensionaal, architectuur & literatuur en muziek. Rondom deze themaâ&#x20AC;&#x2122;s is een gevarieerd programma met activiteiten samengesteld. Het eerste weekend van â&#x20AC;&#x2DC;Meerssen in de ban vanâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x2122; heeft nu al ruim 1.200 bezoekers op de been gebracht.

Misleidende advertentieverkoop stadsplan / -plattegrond  Gemeente Meerssen heeft signalen ontvangen dat bedrijven, verenigingen en instellingen per brief, fax en telefoon worden benaderd voor vermelding op een stadsplan / plattegrond Meerssen. Let op: dit bedrijf werkt NIET samen met de gemeente. Geeft het bedrijf aan dat u door ondertekening van het ontvangen formulier afziet van (verdere) deelname? Onderteken niets. Kleine lettertjes kunnen grote gevolgen hebben. Lokaal Totaal De gemeente Meerssen informeert u altijd tijdig (via gemeentelijke media en per gemeentelijke, door het college van B&W ondertekende brief) over het verschijnen van een nieuwe gemeenteplattegrond of gemeentegids Meerssen. De gemeente werkt hiervoor samen met uitgeverij Lokaal Totaal. Vragen? Twijfels? U kunt altijd contact opnemen met het gemeentelijke bureau Communicatie, tel. 043-3661608 / 043-3661618. Email: info@meerssen.nl. 

Onderhoudswerkzaamheden wegen  Momenteel worden kleine reparatiewerkzaamheden verricht aan het

Gemeente Meerssen Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9.00 en 10.00 uur. Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland CliĂŤntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur, tel. 043-8507100. ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Loket Bouwen & Milieu tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 Griffiebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

OfficiĂŤle opening bij Meerssen Papier De officiĂŤle opening van het Cultuurevenement Meerssen 2013 vond plaats bij Meerssen Papier. Tijdens de openingsmiddag was er bijzondere aandacht voor het werk van Jos Tielens, kunstenaar van de Meerssense School en telg uit het geslacht Tielens, eigenaren van de vroegere Tielens Papierfabriek, nu â&#x20AC;&#x2DC;Meerssen Papierâ&#x20AC;&#x2122;. Bijzonder was de aanwezigheid van Arthur Tielens, die met ontsluiting van de deur van â&#x20AC;&#x2DC;Villa Weertâ&#x20AC;&#x2122; de tentoonstelling van zijn vader Jos Tielens opende. Daaraan voorafgaande sprak directeur Jack Giesen van Meerssen Papier een welkomstwoord. Wethouder Jim Janssen, die onder andere Kunst & Cultuur, Erfgoed & Toerisme in zijn portefeuille heeft, verwoordde in een mooi betoog de waarde van kunst in de gemeenschapsvorming. Vier weken genieten van kunst Met dit alles werd het startsein gegeven voor vier weken â&#x20AC;&#x2DC;In de ban vanâ&#x20AC;Ś Meerssens Talentâ&#x20AC;&#x2122;. Op zondag 25 augustus lieten 36 Meerssense kunstenaars op de verschillende locaties hun werken zien onder begeleiding van solistische vioolmuziek van Paulina Rook. Bij Exposie in Meerssen werden schilderijen getoond door mensen met en zonder beperking. In buurtschap Weert nam een grote groep mensen deel aan de wandeling langs watermolens en waterlopen. Lezingen van Frank Hovens en Frank Wormer werden zeer enthousiast onthaald door het publiek in de tentoonstellingshal van Meerssen Papier. Volgend weekend kunt u genieten van tal van nieuwe activiteiten. Zo zijn er weer gratis tentoonstellingen te bezichtigen en is er bijvoorbeeld een speciale kookworkshop voor kinderen (svp aanmelden). Gevarieerd programma Bezoek de tentoonstelling in de prachtige Kapel Overbunde in Bunde, kom naar de expositie in de sfeervolle Tiendschuur van Landgoed Vliek in Ulestraten, kom genieten van kunst in de voormalige Proosdijschuur in Meerssen, de schitterende Villa Weert, of de ruime tentoonstellingshal van Meerssen Papier in buurtschap Weert bij Rothem. Ook is er speciale aandacht voor het literaire werk van het kunstenaarsechtpaar Marie Koenen en Felix Rutten in zorgcentrum AvĂŠ Maria te Geulle-boven en is er een lezing over Jos Tielens. Verder zijn er rondleidingen door Meerssen Papier in volle productie. De rondleidingen door Kasteel Geulle zijn helaas al volgeboekt. Volledig programma: www.meerssenindebanvan.nl Toegang is gratis. 

Nieuws in het kort Geen politiespreekuur bestuurscentrums$EPOLITIEHOUDTINDEKOMENDE periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Drijvende krachten cultuurevenements/PWWWMEERSSENINDEBANVANNL maakt u in de komende weken kennis met de drijvende krachten achter het Cultuurevenement Meerssen. Deze week maakt u kennis met MariĂŤtte Paris-Vankan, een van de trekkers van het project â&#x20AC;&#x2DC;Papierâ&#x20AC;&#x2122;. Raadsadviesvergaderingens/PWOENSDAGENDONDERDAGSEPTEMBER 2013 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang: 19 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune (via nieuwe hoofdingang aan de zijkant van het gebouw). Op aanmelding kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Koninklijke onderscheidings!FGELOPENZONDAGHEEFTDEBURGEMEESTER een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Jos Kamp uit Geulle. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten als oprichter, inspirator en artistiek leider van Ensemble 88 dat dit jaar het 25-jarig bestaansfeest viert. Landelijke Burendag 2013s"UURTENWORDENLEUKER SOCIALERENVEILIGERALS buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Daarom is het mogelijk als buurt een aanvraag tot 500 euro in te dienen om Burendag in onze gemeente te kunnen uitvoeren. Dit jaar is het mogelijk geld aan te vragen wanneer je Burendag viert op 20, 21 of 22 september 2013. Het aanvraagformulier moet uiterlijk maandag 2 september 2013 om 12.00 uur bij het Oranje Fonds binnen zijn. Informatie: www.burendag.nl.

Meerssen, 28-08-2013 Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

www.meerssen.nl

asfalt van diverse wegen in de gemeente Meerssen. De werkzaamheden zullen nog ca. een week duren en kunnen tot overlast leiden voor omwonenden en weggebruikers. Het gemeentebestuur vraagt hiervoor uw begrip. Vragen? Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 / 043-3661706 E-mail: info@meerssen.nl 

Openbare Bekendmakingen Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiĂŤle bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten. Verleende vergunning evenement Marathon Meerssen Betreft: Marathon Meerssen Plaats: parcours in Meerssen met start en finish op Markt Meerssen Datum en tijd: zondag 8 september 2013 van 11.00 tot 17.00 uur De volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: - Markt en Kerkstraat van zaterdag 07-09-2013 08.00 uur tot maandag 09-09-2013 12.00 uur. Tevens parkeerverbod. - Beekstraat en Kruisstraat op zondag 08-09-2013 van 10.00 tot 17.00 uur. - Gasthuisstraat, Humcovenstraat, Visweg, Vogelzang en Kuileneindestraat op zondag 08-09-2013 van 10.00 tot 13.30 uur. Parkeerverbod Een parkeerverbod geldt voor Synagogeplantsoen en Kuileneindestraat aan de westzijde tussen de Kookstraat en rotonde Op de Beukel/Lange Raarberg op zondag 0809-2013 van 09.00 tot 17.00 uur.

Inzagetermijn: van 29-08-2013 t/m 9-10-2013 Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte, tel. 043-3661702. Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina). Informatie: Carlo Poolen, 043-3661677. Email: carlo.poolen@meerssen.nl. Omgevingsvergunningen Aangevraagde omgevingsvergunningen s VERGROTENWONINGENBERGINGMET gedeeltelijke onderkeldering, Oranje Nassaustraat 3 Meerssen; s VERGROTENWONING Koningin Julianastraat 18 Bunde. Geen bezwaar/beroep mogelijk.

sint bernardusstraat 5 | maastricht | 043 321 22 11 | www.zenden.nl

Scouting Meerssen open weer haar deuren voor een nieuwe seizoen In de komend weken begint scouting Meerssen weer aan een nieuwe scoutingseizoen met heel veel avonturen voor iedereen. Hierbij is naast bestaande leden ook weer plaats voor nieuwe avontuurlijk ingestelde kinderen en jongeren. Scouting Meerssen: jong, avontuurlijk en actief. In de afgelopen weken zijn de Meerssens Scouts druk bezig geweest met de geslaagde zomerkampen: zo waren de jongeren te gast in Munstergeleen waar ze verschillende avonturen en een leuke tijd hebben meegemaakt. De ouderen (tussen 14 en 18 jaar) hebben twee weken lang honderden scouts uit de rest van de wereld op bezoek gehad tijdens de Marsna Jamborette. Hieruit blijkt dat Scouting voor elk wat wils heeft.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure) s KAPPENKASTANJEBOOMNOODKAP Gravensteinstraat 6 Bunde. Bezwaar mogelijk.

Meerssen 28-08-2013

Dank aan alle donateurs Via deze weg willen we iedereen bedanken die afgelopen week Harmonie en Drumband St. Agnes gesteund heeft door het kopen van donateurskaarten of het doneren van een kleine bedrage. We hopen jullie dit jaar weer te kunnen verrassen met de verschillende muzikale activiteiten in Bunde en omstreken. Meer informatie over onze activiteiten is te vinden op www.harmoniebunde.nl

Vijblijvend Kortom voor alle jeugd van Meerssen is er wel een leeftijdgroep. Scouting Meerssen daagt alle jongens en meisjes van 5 tot 21 jaar uit om tijdens een of enkele van de bijeenkomst te komen kijken, en we garanderen je dan een gezellige en spannende avond, die je naar meer doet verlangen. Weet je het nog niet zeker: kom gerust eens kijken, de eerste 4 bijeenkomsten zijn gratis!!! Waar is Scouting Meerssen/St. Jozefgroep te vinden: Het gebouw, waar alle scouts bijeenkomen is gelegen aan de: Past. De Reimstraat 43 te Meerssen, naast de Stip, achter de Gymzaal. Kijk bij welke leeftijdsgroep je thuishoort en kom op die avond/ochtend kijken bij het scoutinggebouw. Er is altijd wel een vrijwilliger die je meer informatie kan geven. Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website: www.scoutingmeerssen.nl of bel naar: 0654397820

IVN Ulestraten, zomerwandeling op zondag 1 september, Rivierpark Maasvallei (Grensmaas) bij Itteren

Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepaginaâ&#x20AC;&#x2122;s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Dus vanaf nu hoeft zich niemand meer te vervelen op donderdagavond! Kom eens snel een kijkje nemen en speel mee! Want Scouting betekent avontuur waarbij je elke week iets anders doet. Je kunt het zo leuk niet bedenken, of je doet het wel eens!

Wie kan er bij Scouting Meerssen terecht: Met het nieuwe seizoen is bij alle leeftijdgroepen weer plaats voor nieuwe leden. Deze kunnen op de volgende tijdstippen terecht: vanaf 24 augustus a.s.: Jongens en meisjes van 5 tot 8 jaar: bij de Bevers; op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur, vanaf 29 augustus a.s.: Jongens van 8 tot 11 jaar: bij de Welpen, Mowgli: op donderdagavond van 18.30-20.30 uur vanaf 27 augustus a.s: Meisjes van 8 tot 11 jaar: bij de Welpen, Shanti; op dinsdag van 18.30 uur tot 20.30 uur vanaf 23 augustus a.s. Jongens van 11 tot 14 jaar; bij de verkenners; op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur vanaf 23 augustus a.s. Meisjes van 11 tot 14 jaar; bij de Gidsen; vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur vanaf 30 augustus a.s. Jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar; bij de Sheroâ&#x20AC;&#x2122;s; vrijdag van 19.00 tot 21.30 uur Scouting en voetballen samen mogelijk! Vanaf nu is het voor jongens mogelijk om zowel voetbal als Scouting als hobby te hebben. De clubavond bij Scouting voor de Welpen (dit zijn de jongens van 8 tot en met 11 jaar) is namelijk verplaatst van de woensdagavond naar de donderdagavond. De tijden zijn gelijk gebleven, namelijk van 18.30uur tot 20.30uur.

Het project Grensmaas aan de noordkant van Maastricht heeft 3 doelen: rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding van de maasoevers. Na de werkzaamheden ontstaat een aaneengesloten gebied van 1000 hectare natuur dat samen met het Rivierpark Maasvallei aan Belgische zijde een geheel gaat vormen. Vanaf 25 augustus 2013 is het grensoverschrijdend Rivierpark Maasvallei (Grensmaas) de officieel geopend voor het grote publiek. Het IVN Ulestraten wilt u uitnodigen om op zondag 1 september o.l.v. Fred Erkenbosch mee te wandelen in de mooie omgeving van Itteren langs de Grensmaas. U kunt dan met eigen ogen zien hoe dit gebied na de grote overstromingen in de jaren negentig van de vorige eeuw is veranderd in een veilig gebied met een prachtige natuur. De werkzaamheden in de omge-

ving Borgharen zijn in 2013 voltooid. In Itteren bekijken we van af het uitkijkpunt de werkhaven. Aan de overzijde ligt Hochter Bampd, het meest zuidelijk gelegen natuurgebied langs de Grensmaas. hier is de voormalige zomerdijk verlaagd en kreeg de Maas bij hoog water alle ruimte. Nu een bijzonder natuurgebied. Als u wilt genieten van de adembenemend uitzichten en de afgeronde rivierverruiming dan hopen we velen van u te mogen begroeten op deze wandeling. Denk aan gepaste kleding en schoeisel. We vertrekken om 13.30 uur achter de kerk in Ulestraten (carpoolen) of om 14.00 uur op de parkeerplaats Brigidastraat,hoek Ruyterstraat, Itteren. Info 043-3644647. Deelname is gratis, ook voor niet/IVN/leden

Kiezelmarkt Afgelopen zondag 18 â&#x20AC;&#x201C;08 was weer onze gezellige rommelmarkt, deze werdt wederom weer gehouden op de parkeerplaats van confectie atielier SMEETS. Daarom weer hartelijk dank aan de Heer Smeets voor het gebruik van deze voortreffelijke locatie, verder willen wij ook de standhouders en de vele bezoekers aan deze rommelmarkt danken voor hun medewerking. Een special woord van dank aan REINDERS HORECA SERVICE uit Meerssen voor het verzorgen van de innerlijke mens, dit was wederom voortreffelijk. De opbrengst van deze rommelmarkt wordt wederom verdeeld aan diverse goede Doelen binnen onze Gemeente. Alle medewerkers bedankt voor jullie geweldige inzet, tot volgend jaar. De organisatie.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 10

zaterdag

31 AUGUSTUS DRESSCODE: - STRAND-OUTFIT - BERMUDAâ&#x20AC;&#x2122;S - SHORTS Let op: inclusief een mobiele frituurwagen!! 'HEHVWYHUNOHGH%HDFKJDQJHUV RQWYDQJHQHHQ ZDDUGHERQYRRUHHQOHNNHUWXXWIULWHVELMGH PRELHOHIULWHVNUDDP 0HHULQIRZZZSOXVSDUW\DOOQO

Auw Kèrk, Burchtstraat 2, Bunde Min. Leeftijd: 25+ Music: Disco Latino

30+ Beach party op 31 augustus AUW KERK BUNDE 70/80/90/00â&#x20AC;&#x2122;S & DANCE (INCLUSIEF VEEL ZOMERSE HITS.....) Music: DJ(predikant) Walter Willems & Disco Latino Drive-Inn Show De hele kerk is dan weer omgetoverd in een strandachtig decor met visnetten, palmbomen &........zand! Dresscode: strand-outfit, hawaihemden, bermudaâ&#x20AC;&#x2122;s, shorts, topjes, duikbril.........etc. etc. Let op: in het kader van ons 8-jarig bestaan als 30+ Party 4 All is de volgende aktie: de best 8 verklede badgasten krijgen een waardebon voor een lekker gratis tuut frites bij de mobiele friteskraam buiten!! Sowieso krijgen de 1e 150 bezoekers een leuk Beach Party gadget aangeboden? - entree: â&#x201A;Ź 6,- (gĂŠĂŠn voorverkoop, op tijd aanwezig zijn!!) - Doors open: 21:00 - 02:30 uur - minimumleeftijd: 25 jaar - riant rokerscafĂŠ 1e verdieping met panoramisch uitzicht op de dansvloer - bewaakte garderobe aanwezig - security www.30plusparty4all.nl

Joey Litjens â&#x20AC;&#x2DC;goes Hollywoodâ&#x20AC;&#x2122; en slaat nieuwe weg in Onze eigen Limburgse Joey Litjens zal tijdens de KnastercrossÂŽ 2013 met als thema â&#x20AC;&#x153;Hollywoodâ&#x20AC;? aanwezig zijn als ambassadeur van de KnastercrossÂŽ. Tevens zal hij zich ook presenteren als trainer/coach van jong motortalent. Hij zal samen met Boy van Geleen gedurende dit weekend een aantal motorclinics voor aanstormende coureurs verzorgen. Jong talent (tussen de 6-12 jaar) kan zich hiervoor aanmelden via de site www.knastercross.eu. Ondanks zijn zware crash (in 2009) en een jarenlange revalidatie die daarop volgde, is de passie, de drive voor de motorsport nog steeds aanwezig. Nooit heeft hij zich er bij neer kunnen ĂŠn willen leggen dat hij niet meer zou kunnen racen of op een crossmotor zou kunnen zitten. Zijn professionele loopbaan als motorcoureur is dan wel over, maar zijn leven bestaat nog altijd uit alles rondom de motorsport. Eerst als professioneel coureur in de GPâ&#x20AC;&#x2122;s, nu dus als full-time motorsport (KNMV MT2-)trainer en begeleider van (jonge) coureurs in de professionele motorsport.

Zij Actief, afdeling Meerssen De zomer leek eindeloos te duren. We hebben kunnen genieten van de vrije tijd en het prachtige weer. Maar nu zijn we toch stiekem blij dat de activiteiten van onze vereniging weer gaan beginnen. Op donderdag 5 september openen we het tweede deel van ons jaarprogramma met een muzikale avond met medewerking van Proeme Poasje. Wiel en Willem zullen met veel muziek en humor de avond opluisteren. Deze avond begint om 19.30 uur in de Stip te Meerssen. Leden en introducĂŠs zijn van harte welkom!

Studente journalistiek schrijft boek over Bundese harmonieorkest, Julia Simon Bunde - Een boek over de St. Agnes harmonie en drumband van Bunde waarin de vereniging, haar leden, geschiedenis en toekomst ter sprake komen. Daarmee ging Julia Simon, studente journalistiek te Utrecht, deze zomer aan de slag. ,,Ik dook het archief in, interviewde leden en nam een kijkje bij de repetities. Het resultaat is vanaf twee september te zien op de website van de St. Agnes harmonie en zal door de vereniging worden uitgedeeld bij publieke gelegenheden.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ,,Het idee was om een soort geschreven documentaire te maken van een vereniging. Ik kom zelf uit Bunde, waar ik altijd lid was van de tennis- en hockeyclub. Om in staat te zijn objectief naar een vereniging te kijken, koos ik echter bewust voor iets waar ik nog niets van af wist. Zo kwam ik bij de St. Agnes harmonie en drumband terecht.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ,,Ik ging op zoek naar speciale verhalen en mensen die de vereniging weerspiegelen. In het boek staan acht portretinterviews waarin leden praten over hun liefde voor muziek en het groepsgevoel dat zoâ&#x20AC;&#x2122;n vereniging in hen naar voren brengt. Maar ook de nadelen van een hobby zo veeleisend als de harmonie, en de problematiek waarmee veel harmonieorkesten in deze tijd te kampen hebben komen naar voren.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ,,Doordat er in veel Limburgse dorpen sprake is van vergrijzing, hebben sommige harmonieorkesten moeite met ledenwerving. Daarnaast wordt de band met de kerk, waaraan orkesten van oudsher gekoppeld zijn, steeds minder. Ook de hoge kosten die dit soort verenigingen moeten ophoesten voor instrumenten en kostuums eisen hun tol, mede door bezuinigingen van gemeentesubsidies. Hierdoor is er steeds vaker sprake van fusies tussen harmonieorkesten.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ,,Het St. Agnes harmonieorkest lijkt echter goed om te gaan met dit soort problemen: Alle leden boven de achttien jaar moeten deelnemen aan activiteiten om geld in te zamelen voor de vereniging. Om jonge leden te werven worden er workshops gegeven op basisscholen, wat een goed gevuld jeugdorkest tot gevolg heeft. Tot slot zijn alle leden die ik heb gesproken ervan overtuigd dat de St. Agnes harmonie en drumband nog lang niet zal verdwijnen uit Bunde, omdat het voor hen een factor is die het dorp verbindt.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ,,Een van de dingen die mij het meeste opviel was hoe zeer verbonden de leden zich met elkaar voelen. Voorzitter Leo Direks (58) maakte tijdens ons interview het grapje dat de relaties zo positief en waardevol zijn, dat ze wel â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;harmonieusâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; te noemen zijn. Er wordt niet voor niets gesproken van de St. Agnes-familie.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

Op donderdag 19 september gaan we Cadeauverpakkingen maken o.l.v. Marianne Remmel. De kosten van deze avond zijn 10 euro. Je kunt je tot 6 sept. a.s. hiervoor opgeven bij Rosie Beltgens, tel. 3647025 of bij Marie-JosĂŠ Peters tel., 3113322

Vrijmarkt Bunde Op zaterdag 31 augustus organiseert Buurtvereniging Oost voor de eerste maal de â&#x20AC;&#x153;Vrijmarkt Bundeâ&#x20AC;?! Iedereen is welkom op de Vrijmarkt, en de entree voor bezoekers is gratis! Op deze dag biedt de Vrijmarkt voor jong en oud de mogelijkheid om op straat spulletjes te kopen en te verkopen, onder het genot van een hapje en een drankje en leuke activiteiten voor de kinderen. De gehele Prins Willem Alexanderlaan zal hiervoor op 31 augustus worden afgezet, zodat er op de stoep verkoopplaatsen kunnen worden gecreĂŤerd en men op het gemak alle uitgestalde waar kan bekijken. Verder zal er een centraal horecapunt worden ingericht waar men kan genieten van een barbecue en diverse alcoholische en non-alcoholische versnaperingen. De markt zal plaatsvinden van 12.00 uur tot 18.00 uur. Na afloop is er op het horecaplein nog de gelegenheid tot een gezellig samenzijn. Kortom: het moet een gezellige dag worden waarop wij met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen samen kunnen zijn om in een ontspannen sfeer van elkaar en alle activiteiten te genieten! Kijk voor meer informatie op onze website: www.buurtoost.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 11

Scouting Geulle opent haar deuren Vorig jaar heeft scouting Geulle al bericht gegeven over haar verhuizing naar de “oude school”. Op 14 september gaan we het gebouw officieel en feestelijk openen. Dit willen we samen vieren met iedereen via een open dag en een receptie.

Korvetweg 20-22, 6222 NE, Maastricht, Telefoon: 043 – 3638585

Onze deuren zijn vanaf 10.00 tot 17.00 op zaterdag 14 september geopend voor jong en oud tijdens onze open dag. Op deze dag zullen verschillende activiteiten te doen zijn, waaronder het maken van een tekening op afstand, het blussen van (nep) “vuurtjes” en het door een “spinnenweb” heen klauteren. Tevens zal tijdens die middag een wandeltocht zijn.

Ma t/m Vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 u. Zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00 u.

Om 20.00 zal voor iedereen die hier belangstelling voor heeft, het gebouw officieel geopend worden, waarna de receptie, tot 23.30, zal plaatsvinden.

2x per week op dinsdag en donderdag APK

De open dag en de receptie vinden plaats op het scoutinggebouw. Het adres hiervan is: Hulserstraat 17 te Geulle.

Profile Tyrecenter Maastricht

AKTIE nu €17,

50

Nationale APK autobon ook geldig. Wij zijn er ook voor particulieren.

Fit - Fit - Fit - Fit - Fit ͊'ƌĂƟƐƉƌŽĞŇĞƐ͊<ŽŵĞŶĚŽĞŵĞĞ͊ ŝŶƐĚĂŐGeulle 'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐŚƵŝƐĚĞ<ŽůůĞŬĂŵƉ 9.30 - 10.30 uur

55+

10.30 - 11.30 uur tŽĞŶƐĚĂŐGeulle Cafe De Gäöllenaer zaal 16.30 - 17.30 uur 17.30 - 18.30 uur

Hopelijk tot 14 september! Tevens zullen op zaterdag 21 september de nieuwe groep bevers beginnen. De bevers zullen hun opkomsttijd hebben op zaterdag van 14.00 tot 15.15. Meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@ scoutinggeulle.nl of kijk op onze website www.scoutinggeulle.nl

ŽŶĚĞƌĚĂŐhůĞƐƚƌĂƚĞŶ 'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƐŚƵŝƐ͛Ŷ,ƵƉƉĞů 20.30 - 21.30 uur

Meld je aan: Silke Relitzki 06-148 750 48

dak- en bouwservice

Gubbels voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 Fax 043-3654048

Dinsdag 3 sept., informatiebijeenkomst over Ondersteuning hoofd/halskanker, Jeanny Reinaerst, 14.00-16.00 uur. Donderdag 5 sept.: Inloopavond voor naasten van mensen met kanker, 19.30-21.30 uur.

Stratenmakersbedrijf G&S (sier)bestrating

Donderdag 5 sept. Inloopavond voor naasten van mensen met kanker. 19.30-21.30 uur.Soep met een verhaal. Iedere vrijdag samen eten, 12.00-13.00 uur (€1,-)

en materialen past. a. somyasingel 37 6231 hm meerssen gsm: 0614716659 bgg: 0614718562 www.gs-bestrating.tk

Voegbedrijf Dave Lemmens Dave Lemmens Burg. Murisstraat 64 6231 GL Meerssen

t 043-3652757 m 06-52502762 c.lemmensvoncken @lijbrandt.nl

Voorlichting over ondersteuning bij Rouw: elke donderdagavond 19.00-20.00 uur door Irene Hovers of Iet Steijvers.

Statiegeld-flessenactie 2013

Bel 043-3580093 Offermans Witgoed Beekstraat 24 Meerssen

www.offermansmeerssen.nl

Tot de zestiende!

“Mini-tour van HomeRun in de gemeente Meerssen“ De band HomeRun timmert al enkele jaren aan de weg. De band voor jouw ultieme feest. Een band die op een pakkende wijze de betere rockcovers brengt en op een verfrissende wijze het publiek aan zich bindt! Met muzikanten die ambitieus en vol overgave een goed stuk muziek brengen. Met muzikanten die met bewezen succes de juiste snaar weten te raken en de sfeer erin brengen. Met muzikanten die performen met goed in het gehoor liggende rocksongs. Het eerste optreden zal zijn op zaterdag 31 augustus in de Walk In in Ulestraten. De aanvang zal omstreeks 21.00 uur zijn. Het volgend optreden is op 15 september in het park in Meerssen, omstreeks 19.00 uur. Dit in het kader van “Meerssen in de ban van . .Cultuur en Muziek“

Na het succes van vorig jaar organiseert de Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten op zaterdag 5 oktober 2013 haar tweede statiegeld-flessen-actie. Deze statiegeld-flessen-actie staat geheel in het teken voor het aanschaffen van nieuw instrumentarium voor onze jeugd. Het enige wat wij nodig hebben zijn lege statiegeldflessen. Dit kunnen A-merk flessen zijn, maar ook flessen van huismerken waar statiegeld opstaat (Lidl, Aldi, Jumbo, etc.). Lege flessen/kratten bier worden ook opgehaald. Over het ophalen van de flessen zullen wij u in september berichten. De jeugd van de fanfare heeft de toekomst, dus spaart u allen uw statiegeldflessen op voor de toekomst van onze fanfare. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het organiserende comité van de Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten via het e-mailadres: steuncomite97@concordia-ulestraten.nl

Wasdroger defect?

Inschrijven is wel noodzakelijk via info@lopersgroepulestraten.nl

Zondag 1 sept.: Bakje Troost: ontmoeting van mensen die een dierbare verloren hebben. “Vakantie verhalen”. 13.30-15.00 uur.

Donderdag 5 sept.: wandelen, Beleef natuur en kunst in het Ransdalerveld. Vertrek 13.00 uur met stadsbus naar station en Veolia-trein naar Klimmen. (€3,-).

voor al uw

voor de koffie en de vlaai jij hoeft alleen maar in te schrijven en te komen.

Toon Hermans Huis Maastricht:

Need2CooldownRun Je hebt maandenlang getraind, jezelf van alles ontzegd, grenzen verlegd, fantastische lopers ontmoet en dan is het na 8 september voorbij??? Dacht het niet, maandag 16 september komen we om 19.00 uur op de Markt in Meerssen bijeen, We lopen een kort rondje, ontmoeten al die andere lopers en krijgen bij “de Keizer” een kopje koffie met een stukje vlaai. Tijd om ervaringen te delen, plannen te maken, contacten te leggen, foto’s te kijken etc. Wij zorgen

A.S. ZONDAG 1 SEPT. vanaf 16 u.Live Muziek in CAFÉ LANGS DE BEEK Door

JO LAHOYE

BIER EN FRIS VANAF € 1,50 (Ja , Echt waar)

Café open vanaf 14 uur


Week- en nieuwsblad De Geulbode

REKLAME VAN 30 AUG. T/M 5 SEPT. Soepvlees met been 500 gr................. €3,95 Pepersteak 100 gr................................. €2,05 Gebraden kalfsgehakt 100 gr. ........... . €1,35 Ambacht. slagersleverworst 100 gr.. €0,90

DINSDAG: Gepan. hamlappen 4 halen 3 betalen! WOENSDAG: Vers gehakt 500 gr......................... €2,75 Braadworst 500 gr. ........................ €2,95 DONDERDAG: Malse biefstuk 100 gr. ................... €2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: Kip in pilafsaus

500 gram €6,45 Garant voor kwaliteit

Slagerij v.d. NOBELEN en ZN. St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

H. van den BOORN naaimachines v.o.f.

- Naaimachines voor huishoud, ambacht en industrie - Eigen servicedienst

Tel. 043 - 364 41 45

Past. Halmansstraat 1 (bij de kerk) Ulestraten (gem. Meerssen) Openingstijden: maand. t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en verder volgens afspraak

Glashandel H. Cuypers B.V. Watermolen 27, 6229 PM Maastricht Telefoon 043 -321 46 64 Fax 043 - 326 00 69 E-mail: info@glashandelcuypers.nl www.glashandelcuypers.nl Maastrichtse glashandel - glasslijperij - spiegelfabriek

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

Presentatie IVN-Ulestraten Noorwegen fietsland? Op woensdag 4 september 2013 zal Henny Klos in het clubhome van IVNUlestraten een voordracht houden over fietsen in Noorwegen. De presentatie gaat nu eens niet over de lange afstand fietstochten, zoals de route naar de Noordkaap, of de Noordzee kustroute, maar over een tweetal kortere tochten. Daarbij worden beelden vertoond van de prachtige natuur waar deze tochten door voeren. In tegenstelling tot de eerste twee meer bekende lange afstandsroutes, die een lange voorbereiding en veel tijd vragen, kun je deze fietsen als je gewoon in Noorwegen op vakantie bent. Gewoon boeken, en met gehuurde fietsen op pad gaan.Tochten van een paar dagen dus. De eerste is de tocht langs het Telemarkkanaal en de tweede is de tocht over de “Rallarvegen”. Dit is de oude weg die is aangelegd over de Hardangervidda voor de bouw van de spoorlijn tussen Oslo en Bergen. De presentatie begint om 19.30 uur in het clubgebouw van IVN-Ulestraten, in de kelderruimte van het gemeenschapshuis tegenover de kerk. Toegang is gratis, ook voor niet-leden. Info: 043-3644647

pagina 12

De spierweek van het Prinses Beatrix Spierfonds – in actie tegen spierziekten De tweede week van september is door het Prinses Beatrix Spierfonds uitgeroepen tot spierweek. De week dat heel Nederland in actie komt tegen spierziekten! Zo gaan ruim 31.000 vrijwilligers van 8 t/m 14 september langs de deuren en starten mensen een actie om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. In Nederland lijden er ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. En daar zijn er 600 verschillende van. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren. Er zitten zo’n 600 spieren in een mensenlichaam en die sturen alles aan. Van een glimlach tot een wandeling. Van drinken tot plassen. Van lachen tot ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, dankzij de financiering van het fonds is er onder andere een levensreddend medicijn voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne. De spierweek is één van de belangrijkste weken in het jaar voor mensen met een spierziekte. Steun het Prinses Beatrix Spierfonds en geef aan de collectant, actievoerder of maak een bijdrage over via giro 969! Kijk voor meer informatie op prinsesbeatrixspierfonds.nl. U kunt zich ook als collectant melden bij Rinie Timmermans-Frijns, 043-3647315!

Meerssen in de ban van ..... Afgelopen weekend is de 2de editie van het succesvolle evenement MEERSSEN IN DE BAN VAN ..... van start gegaan en draait dus op de mooiste locaties in Meerssen en Bunde alles om KUNST en wel in de breedste zin van het woord. Diverse Meerssense kunstenaars die exposeren in Kloosterkapel (Bunde), Kasteel Vliek (Ulestraten) en Proosdijschuur (Markt Meerssen) vindt u ook terug op de kunstkaarten van MARSNA CARE. Marsna Care, een van de Goede Doelen van ART CARD FOR CHARITY , ondersteunt dit jaar de Stichting Vrienden van de Basiliek, en wel specifiek het actuele grote sponsorproject: de Restauratie van de Glas-in-loodramen van onze prachtige Basiliek in Meerssen. De 3 bordjes voor de Basiliek zijn het bewijs dat Art Card for Charity, Marsna Care en CIGO als sponsoren onlangs een financiële bijdrage hebben geleverd in de vorm van 3 x €250,00 bestemd voor de eerder genoemde restauratie. Dus met de aankoop van de unieke ‘Meerssense’ kunstkaarten (collectors’ items) uit de collectie van Marsna Care wordt positief bijgedragen aan de Restauratie. Een mooie wenskaart komt altijd van pas, haal dus snel een voorraadje kunstkaarten in huis! Nu is het moment om een set kunstkaarten bij CIGO (Meerssen), bij Tabakszaak Senff (Bunde) of bij De Bloomerie (Geulle) te kopen. Tijdens de speciale actie ontvangt u nu bij aankoop van 5 kaarten een tijdloze kunst-verjaardagskalender van Maastricht voor slechts €7,00 (i.p.v. €12,00), gegarandeerd jarenlang kijkplezier. Er is ’n grote keuze aan kaarten, als u van kunst houdt en daarbij ook nog Goede Doelen een warm hart toe draagt.

Schutterij Sint Remigius Bondsfeest Doenrade Het laatste bondsfeest van het seizoen is dit jaar in Doenrade. Zondag 1 september vertrekt de bus om 12:15. In verband met de jaarmarkt vertrekt de materiaalwagen bij friture ’t Kuulke om 12:00. We sluiten in de optocht

Sierbestratingen & herbestratingen Terras & opritten Grondwerken & minigraver Kleine sloopwerken Meidoornlaan 14a 6241 BN Bunde

Gsm: 06-21855059 Gsm: 06-21855060

A.S. ZONDAG 1 SEPTEMBER MET DE JAARMARKT MEERSSEN GEOPEND Laatste opruiming!

Stationstraat 10 * Meerssen 043-3655112 * info@nummer-t10n.nl

www.nummer-t10n.nl bijna de rij want we hebben nummer 19. Als oefening voor het bondsfeest wordt donderdag 29 augustus buiten gerepeteerd door de hele schutterij. Aanvang: 20:00. Koningsreceptie De receptie van ons koningspaar Arno en Angela Claessens - en de jeugd/ burger koning(in) – kon in juni wegens trieste familieomstandigheden niet doorgaan. Deze is verplaatst naar zaterdag 5 oktober, in plaats van het Remigiusfeest. Agenda: Donderdag 29 augustus: - Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 - Repetitie muziekkorps, 19:30-20:00 - buitenrepetitie hele schutterij, 20:00 Zaterdag 31 augustus: - oefenen schieten, 19:00 Zondag 1 september: - Bondsfeest Doenrade (nr. 19), vertrek 12:15 Zaterdag 5 oktober: - Koningsreceptie, De Keizer

Kaartclub de Gäöllenaer De geweldige zomer is nog niet voorbij maar toch zijn wij al bezig voor de start van de nieuwe kwajongkaart competitie voor het seizoen 2013-2014. Eveneens als voorgaande jaren zal er op maandagavond gekaart worden en we starten om 20.00 uur, natuurlijk in café de Gäöllenaer gelegen op de Hulserstr. in Geulle. Op maandag 9 september zal er om 20.00 uur een korte vergadering zijn om de koppelsamenstelling door te geven en om het afgelopen seizoen even de revue te laten passeren, hierna zal er voor de eerste keer gekaart worden voor de dagprijs, welke iedere maandag kan worden gewonnen, de competitie zal op maandag 23 september starten ook om 20.00 uur. Wij zijn naarstig op zoek naar mensen die graag willen meedoen aan de competitie, ook als je geen partner hebt ben je van harte welkom op deze gezellige avonden welke zullen duren tot ongeveer 23.00 uur. Wil je meer info neem dan gerust contact op met Robbert Notten tel. 0622802018 na 19.00 uur. Of kom gewoon langs op maandag 9 september 20.00 uur. En denk eraan je bent nooit te oud of te jong om mee te doen.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

DINSDAG 27 AUGUSTUS BEKER SUSTEREN – SV MEERSSEN OM 20.00 UUR!!! ZATERDAG 31 AUGUSTUS BEKER SV MEERSSEN – BEST VOORUIT OM 18.00 UUR!!! SV Meerssen 1 - Gemert 1 Beker 2 – 4 Ondanks dat de 2 – 4 nederlaag anders doet vermoeden, Meerssen had zeker zo veel kansen als Hoofdklasser Gemert. De pech voor Meerssen was dat 3 maal de lat een treffer van Meerssen in de weg stond. De eerste kans was voor Gemert doch de vrije bal ging naast. 5 minuten later raakte Remco Kivit de bal niet vl in kansrijke positie. Rond het kwartier werd een kopbaldoelpunt van Meerssen wegens buitenspel afgekeurd. Een afstandsschot leidde 3 minuten later de 0 – 1 in van Gemert. Via doelman Lennart kwam de bal tegen de binnenkant van de paal en voordat Lennart zich kon oriënteren waar de bal was, lag deze al in het net. De volgende kansen waren voor Meerssen. Eerst soleerde Daimy Nijenhuis langs 3 man doch hij schoot naast. Vervolgens schoot ook Lennart Moonen naast toen de doelman uit zijn doel was. In de 40e minuut treft Michiel Knops uit een hoekschop slechts de lat. 2 minuten later staat 0 – 2 op het scorebord via een schuiver. Een minuut later brengt Roy Andriën uit een voorzet van Dogan Golpek van links weer hoop in de Meerssense harten., doch weer een minuut later verdwijnt een klutsbal in het doel van Meerssen (1 – 3). Daimy treft in de slotminuut niet meer dan de lat. Met een geflatteerde 1 – 3 voorsprong bereikt Gemert de rust. Na de pauze blijft Meerssen vechten voor een beter resultaat. Dogan schiet van afstand net over en Daimy doet hetzelfde na een mooie aanval over veel schijven. 20 minuten voor tijd krijgt Meerssen een strafschop wegens het wegduwen van Lennart Moonen. Roy Andriën benut deze subliem (2 – 3). Maarten Neuhaus krijgt 2 minuten later de kans op de gelijkmaker, doch van 4 meter duwt hij de bal met de knie over. Uit een strafschop loopt Gemert 8 minuten voor tijd uit naar 2 – 4. Toch blijft Meerssen aandringen en krijgt nog 2 kansen. Maarten maakt de bal goed vrij en schiet vervolgens tegen de doelman aan. Tenslotte schiet Daimy in blessuretijd nog via de lat over. Geleen 2 - SV Meerssen 2 Beker 2 – 1 Wijlre 4 – SV Meerssen 4 Beker 3 – 0 SV Meerssen 5 – RKUVC 4 Beker 0 – 5 Bekerprogramma Dinsdag 27 augustus SC Susteren 1 -SV Meerssen 1 20.00 uur Donderdag 29 augustus SV Meerssen 2 – Leonidas W. 2 18.45 uur Zaterdag 31 augustus SV Meerssen 1 – Best Vooruit 1 18.00 uur Zondag 1 september SV Meerssen 2 – SCM 2 11.15 uur SV Meerssen 4 – RKASV 6 10.30 uur Vilt 2 – SV Meerssen 5 10.30 uur Zondag 8 september SV Meerssen 4 – Hulsberg 4 10.30 uur RKVCL 3 – SV Meerssen 5 11.00 uur Zaterdag 14 september RVU 1 – SV Meerssen 1 18.00 uur

pagina 13

RT

SV MEERSSEN JEUGD

Uitslagen Beker zaterdag 24 augustus SV Meerssen A1 – SC Jekerdal A1 3 – 2 RVU A1 – SV Meerssen A2 2 – 1 SV Meerssen B1 – RKHSV B1 5 – 0 SCG C1 – SV Meerssen C2 3 – 7 SV Meerssen C3 – Scharn C4 0 – 6 Bekerprogr. woensdag 28 augustus SV Meerssen A2 – ST. Rood Groen LVC’01/Vijlen A1 20.15 uur SV Meerssen B2 – Leonidas W. B1 18.30 Bekerprogr. zaterdag 31 augustus Voerendaal A1 – SV Meerssen A1 14.30 SV Meerssen A2 – Spaubeek A1 14.30 Eijsden B1 – SV Meerssen B1 15.15 uur SV Meerssen B2 – Daalhof B1 12.30 uur SV Meerssen C1 – Heer C1 12.30 uur SV Meerssen C2 – Simpelveld C1G 11.00 uur Simpelveld C2G – SV Meerssen C3 11.30 uur Bekerprogramma woensdag 4 sept. SV Meerssen C2 – Caesar/Vos Investm. C2 18.30 uur BMR C1G – SV Meerssen C3 18.30 uur

VV RVU WWW.RVU.EU

GEULDALDERBY RVU 1 – SV MEERSSEN 1 OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER A.S. OM 18:00 UUR !!! Uitslagen RVU 1 - OVCS 1 2-0 (0-0) Mick Reneerkens 2x. RVU 1 - Wittenhorst 1 (beker) 2-2 (0-1) Stefan Hagens en Paul Odekerken RVU 2 - Schimmert 2 (beker) 3-0 (1-0) OVCS Vr. 1 – RVU Vr. 1 (beker) 5-0 (3-0) RVU 1- Wittenhorst 1 2-2 Voor Rvu en Wittenhorst is de kop eraf, waar afgelopen seizoen beeindigd werd met dezelfde wedstrijd in competitie verband, was vandaag het affiche gelijk alleen in bekerverband. Een eerste echte test in aanloop naar het nieuwe seizoen. Vanaf het eerste fluitsignaal trekt Wittenhorst het initiatief naar zich toe. De Horstenaren, die nagenoeg over hetzelfde elftal beschikken als het afgelopen seizoen, proberen via hun positiespel de druk op het Rothemse doel op te voeren. Dit levert een aantal kleine mogelijkheden op, maar de organisatie aan Rothemse zijde is prima en de ploeg geeft niks weg. Tot aan de 36e minuut is er geen vuiltje aan de lucht, maar dan besluit Lars Blenckers het, na een slecht verwerkte bal, eens van een afstand, 0-1 Na rust komt RVU een stuk agressiever voor de dag, en laat zien dat het ook aardig wat voetballend vermogen in de ploeg heeft. In de 46e minuut is het raak, aanspeelpunt Willems controleert, bedient Van de Geijn, die lanceert Hagens, en zonder te aarzelen ramt deze de bal achter de verbouwereerde doelman, 1-1. De vreugde is helaas van korte duur, een ongelukkig verwerkt voorzet geeft Bart Spreeuwenberg tot twee keer toe de mogelijkheid om de voorsprong weer te herstellen, de tweede is raak. RVU toont veerkracht en in de 68e minuut is het Paul Odekerken die na goed doorzetten de eindstand bepaald op 2-2. Aanstaande dinsdag gaat RVU op bezoek in Geldrop, en omdat EHC-Heuts in de landelijke beker acteert, zal de volgende bekerwedstrijd van Wittenhorst zaterdag aanstaande zijn tegen hetzelfde Geldrop.

Oefenwedstrijd dinsdag 3 september: Horn 1 – SV Meerssen 2 20.00 uur

Programma: Dinsdag 27 augustus a.s. 19:30 uur Geldrop 1 - RVU 1 (beker)

Competitiestart 1e, 2e en 3e elftal zondag 8 september: SV Meerssen 1 – SSS’18 1 14.30 uur WDZ 2 – SV Meerssen 2 11.30 uur Leonidas W. 3 – SV Meerssen 3 11.00

Donderdag 29 augustus a.s. 18:45 uur Walram 2 - RVU 2 (beker) 18:45 uur RVU Vr. 1 - Amstenrade Vr. 1 (beker)

KAARTAVONDEN 2013-2014 Deze staan ingepland op de volgende donderdagen: 12 september, 10 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 27 februari, 20 maart, 10 april, 1 mei en 22 mei. Indien er personen zijn die willen stoppen met kaarten, dit gaarne doorgeven vóór 1 september 2013 bij Jozelien Habets (043-3644298).

Zaterdag 31 augustus a.s. 18:00 uur EHC 1 - RVU 1 (beker) Zondag 1 september a.s. 11:00 uur GSV’28 - RVU 2 (beker) 12:00 uur RVU Vr. 1 - RKVVL/Polaris Vr. 1 (beker) Zondag 8 september a.s. Aanvang competitie 14:30 uur DESO 1 - RVU 1 11:00 uur RVU 2 - Scharn 3

KEURSLAGER KOOPJE

Gepan. Schnitzels 4 stuks..... €6,95 KANT EN KLAAR

VLEESWAREN & SALADE’S

Boterhamworst 100 Gram ............................ €0,98 Gebakken pastei 100 Gram ............................ €1,10 Kalkoenworst 100 Gram ............................ €1,89 Huzaren-salade 500 Gram ............................ €4,00 Tonijnsalade 100 Gram ............................ €1,69

€6,95

Ovenbroodjes

€1,95

Woensdag gehaktdag KILO ................................................

€5,

4 halen 3 betalen Entre Côte (gratis kruidenboter)

100 GRAM.............

Zuurvlees

PER STUK.............

Duitse biefstukken (tartaar)

€1,98

Gebraden Gehaktballen 4 halen 3 betalen 500 GRAM.............

EXTRA VOORDELIG

50

KEURSLAGER (1890) AMERICA SlagersJongvanbijoudsher de tijd!

Donderdag marktaanbieding: Halve Kipfilet:

4 STUKS ...............

€5,50

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP RVU B1 – LVC’01/Vijlen B1 13.00 u. Scharn C3 – RVU C1 11.15 u. RVU C2 – LVC’01/Vijlen C1 11.30 u. Zaterdag 14 september a.s. 18:00 uur RVU MB1 Vrij RVU 1 - SV Meerssen 1 RVU D1 ZT* in Vaesrade 09.50 u. Zondag 15 september a.s. 11:00 uur RVU E1 ZT* in Noorbeek 09.50 u. SVME 2 - RVU 2 RVU F1 ZT* in De Heeg 09.55 u. 11:00 uur VV SCM 7 - RVU 3 ZT staat voor Zwaluwen Toernooi 12:00 uur RVU Vr. 1 - Mierlo Hout Vr. 1 Programma woensdag 04 september Activiteitenkalender: 2013 (Beker): Vrijdag 6 september a.s. Huldiging RKVVM/Sibbe C1 – RVU C1 18.30 u. jubilarissen Theo Derkx en Dave Welzen RVU C2 – Eijsden C3 18.30 u. en BBQ. Aanvang: 20:00 uur. Programma zaterdag 07 september Eind september a.s. Aanvang loterij (Start Competitie): Donderdag 24 oktober a.s. RVU A1 – Wijnandia/Minor A1 14.00 u. Algemene Ledenvergadering SCG B1 – RVU B1 15.00 u. Vrijdag 29 november a.s. UOW’02 MB1 – RVU MB1 13.00 u. Sinterklaasavond Senioren RKASV C1 – RVU C1 13.00 u. Maandag 2 december a.s. RVU C2 – Walram C2 11.30 u. Sinterklaasfeest Mini-F en F-jeugd??? RVU D1 – Geusselt Sport D1 09.30 u. Kerstballentournooi RVU-Jeugd RVU E1 – RKSVB E1 10.30 u. Vrijdag 27 december a.s. RVU F1 – RKMVC F1 09.30 u. Spookspeurtocht RVU Zaterdag 4 januari 2014 Programma zaterdag 14 september Nieuwjaarsbijeenkomst Spcl. Jekerdal A2 – RVU A1 15.00 u. Tweede Vriendinnendag op maandag RVU B1 – Geusselt Sport B1 13.00 u. RVU MB1 – RKHSV MB2 13.00 u. 2 september a.s. !!! 11.00 u. Op maandag 17 juni j.l. organiseerden RVU C1 – Bunde C1 Geulsche Boys C1 – RVU C2 12.15 u. wij onze eerste Vriendinnendag. 11.45 u. Wij waren toen zeer tevreden over de Spcl. Jekerdal D4 – RVU D1 10.30 u. opkomst van maar liefst zestien meis- RKMVC/Epen E1 – RVU E1 09.30 u. jes. Zoals beloofd, organiseren wij een SV Simpelveld F2 – RVU F1 tweede Vriendinnendag. Deze wordt gehouden op maandag 2 september a.s. om 18:45 uur op het Sportpark van RVU. De bijeenkomst is om 18:30 uur. De meisjes, die eerder hebben deelgenomen aan onze Eerste Vriendinnendag, krijgen binnenkort een schriftelijke uitBeorotrenburg nodiging voor de Tweede Vriendinnenm S dag. Andere meisjes, in de leeftijd van 8 t/m 12 jaren, zijn eveneens van harte welkom bij deze voetbalactiviteit. U kunt daaromtrent ook contact opSCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF nemen met jeugdcoördinator Hay Dolmans (h.dolmans@lijbrandt.nl) Wedstrijduitslagen: RKUVC 1 - Bunde 1 1-2 UITSLAGEN RVU-JEUGD Bunde 2 - KVC Oranje 2 2-1 Uitslag maandag 19 augustus: IVS VR1 - Bunde VR1 7-0 RKVVL/Polaris A1 – RVU A1 2 – 3 Bunde B1 - Berg’28/Vilt B1 6-2 Uitslagen zaterdag 24 augustus 2013 Geuss Sport C1 - Bunde C2 1-6 (Beker): RVU A1 – SV Meerssen A2 2 – 1 Bunde MC1 - Scharn MC1 7-0 Hellas B1 – RVU B1 0–8 Wedstrijdprogramma di 27 aug. RVU C1 – Bunde C1 21 – 0 18:45 uur Bunde 1 - De Heeg 1 RKMVC/Epen C1 – RVU C2 12 – 1 Scharn MB1 – RVU MB1 0–2 Wedstrijdprogramma wo 28 aug. Programma woensdag 28 augustus 18:30 uur De Heeg B1 - Bunde B1 18:30 uur Bunde B2 - Gulpen/Zwart-Wit 2013 (Beker): Spaubeek A1 – RVU A1 19.30 u. B1 RVU B1 – RKMVC B1 19.30 u. Wedstrijdprogramma do 29 aug. RVU MB1 – RKHSV MB1 19.00 u. 20:00 uur Groene Ster 2 - Bunde 2 (Let op alle 3 aanvangstijden zijn ver- Wedstrijdprogramma za 31 aug. anderd) 18:00 uur Bunde 1 - RKHBS 1 Programma zaterdag 31 augustus 2013 15:00 uur Bunde B1 - Daalhof B2 12:45 uur Spaubeek B1G - Bunde B2 (Beker): LVC’01/Vijlen A1 – RVU A1 14.30 u. 13:15 uur Bunde C2 - Zwart - Wit/Gulpen C1G 11:00 uur RVU 3 - Leonidas 5 14:00 uur Fortuna Sittard 2 - RVU Vr. 1

13:15 uur Bunde C3 - RKVVM/Sibbe C1 14:00 uur Haslou MC1 - Bunde MC1 Wedstrijdprogramma zo 1 sep. 12:00 uur Bunde 2 - Caesar/Vos 2 12:00 uur Bunde VR1 - Hoensbroek VR1 Voor meer informatie: www.vvbunde.nl Veteranen Limbricht – Veteranen Bunde 1-4 Vandaag weer de eerste wedstrijd na de zomervakantie. Daar de meeste veteranen al een tijdje niet meer gesport hadden (op de altijd weer fanatieke mountainbikers na….) werd een beetje met gemengde gevoelens naar deze wedstrijd uitgekeken. Hoe zou het gesteld staan met lijf en leden? De wedstrijd begon met een aanvallend Limbricht dat Bunde een beetje overrompelde. De ene na de andere aanval golfde richting doel van Guido, die zijn doel met kunst- en vliegwerk schoon hield. Bal tegen de paal, rolt over de doellijn tegen de andere paal en dan eruit! Frank vond dat Guido nog niet genoeg te doen had en speelde terug op hem terwijl er nog twee Limbrichtspelers stonden na de laatste afgeslagen aanval. Guido liet zich echter niet kennen en kon ook nu een doelpunt verhinderen. Toch moest Bunde buigen en Limbricht kon 1-0 scoren. Bunde ging echter niet bij de pakken neerzitten en kwam vanaf nu in zijn spel. In alle linies was Bunde nu sterker. En als je voorin dan een Robin hebt waar je heel vaak een bal aan kwijt kan en met zijn snelheid constant voor gevaar zorgt dan redt je het wel! De 1-1 liet niet lang op zich wachten. Robin profiteerde van een pass van Sascha en scoorde in de lange hoek. Niet lang daarna kon hij de 2-1 scoren door goed doorzetten en een beetje geluk met een van richting veranderde bal in alweer de lange hoek. Na de rust werd Frank (die in de eerste helft een elleboog in zijn ribben kreeg..) vervangen door good old Frans die een goede tweede helft afleverde. De verdediging stond nu als een huis en de posities werden waar nodig steeds heel goed overgenomen. Pascal speelde een dijk van een wedstrijd en Erik speelde laatste man of hij nooit anders gedaan had. Robbin en Konradt hebben er twee concurrenten bij!! Na enkele gemiste kansen kon Math (viermaal is scheepsrecht..!) door goed doorzetten en na een pass van Robin de 1-3 scoren. Nu kon Bunde iets meer vrijuit spelen en de tegenstander had nog maar een enkele kans; Pascal werd onderuit gelopen door de spits van Limbricht en deze kon Guido passeren en scoren, ware het niet dat Frank stond te vlaggen of zijn leven ervan afhing vanwege een door hem geconstateerde overtreding.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

RT

Tot ongenoegen van de tegenstander nam de scheidsrechter deze beslissing over en keurde het doelpunt af. Niet lang daarna kon Robin na een steekpass van Sascha zijn derde doelpunt aantekenen en was het 1-4. Na het laatste fluitsignaal kon Bunde met een goed gevoel van het veld afstappen. Het was een leuke en sportieve wedstrijd tegen een sportieve tegenstander en geleid door een objectieve scheidsrechter. Zo wil je iedere week voetballen!

pagina 14 Wedvlucht Rethel 25-8-2013 Deelname 86 duiven wijze komt het publiek op de markt ook meer aan hun trekken en kunnen ze Gebr.Rings 1-2-4-5-20-21 G.Bours 3-8-13-17-19 H.Jacobs 6-7-12-18 Rob Houben hun lopers onderweg nog meer aanmoedigen. Op zowel de 5, 10 als de 21,1 9-16-22 Cortenraad-Slangen 10-11 R.Franssen 14-15 SAMENSPEL BEEK B.U.G. Wedvlucht Marche 19-8-2013 Deelname 1509 late jonge duiven De Vrijheid R.Franssen 2-39 H.Nijsten 4-133-143-160-164-166-179-181-252-287289-290-298-303-305-345-348-349-357-358-360-373-375-378 J.Vandenboorn 18-66-274-282-316-322-354 J.V.Oppen 26-35-37-38-59-60-134-136-208-209-217233-301-313-320-325-374 Kurvers-De Weerd 48-49-52-55-56-57-62-64-71-72-7579-102-106-107-110-111-112-115-119-122-126-128-156-159-271-297-300 H.Cobben 98-187-319 Gebr.Rings 109-242-279 J.Houben 135-321 H.Jacobs 145-146-152-158267-286-362-364 Th.Krutzer 168 Rob Houben 169-171 Cortenraad-Slangen 240331-336-337-339-342 J.Bemelmans 255

Wedvlucht Marche 19-8-2013 Deelname 439 oude duiven G.Gielissen &Zn 4-81 Gebr.Rings 7-8-9-10-11-14-15-16-30-36-37-40-43-45-49-50-52In de kleedkamer werd Paul, ter gele- 53-61-62-63-67-69-71-77-79-86-87-104 J.V.Oppen 72-73 Mike Smeets 80 Th.Krutzer genheid van zijn 60e verjaardag de dag 96 erna, in het zonnetje gezet en kreeg een lekkere fles Schrobbeler overhandigd Wedvlucht Marche 25-8-2013 Deelname 1668 late jonge duiven zodat hij zich zondagochtend moed kan De Vrijheid indrinken! We hopen dat hij nog zeker H.Jacobs 3-18-23-26-67-69-71-77-80-88-214-218-222-234 Gebr.Rings 16-17-20-2527-29-32-35-37-39-51-53-61-104-120-128-138-143-149-198-367-398 J.Vandenboorn tot zijn 80e onze coach blijft!! Volgende week thuis tegen de vetera- 34-45-111-185-192-196-199-237-240-266-268-279 H.Cobben 44 H.Nijsten 72-126129-136-144-147-163-174-202-219-289-314-315-318-324-339-340-351-363-414 Rob nen van Jekerdal 2. Houben 130-134-141-256-259 Kurvers-De Weerd 139-188-190-201-205-207-226231-252-257-410-411-412-415 R,Franssen 332 J.Houben 409 P.D.V. DE VRIJHEID RAAR

km kan ingeschreven worden als een team. Ieder loper loopt individueel en de tijden van de eerste drie lopers worden bij elkaar opgeteld en doen mee voor de einduitslag. De Jeugdloop start om 15:30 uur. De Jeugdloop kent drie leeftijdscategorieën. 4 Tot en met 6 jarigen lopen één ronde van 400 meter, 7 tot en met 9 jarigen lopen twee ronden (800 meter) en 10 tot en met 12 jarigen lopen drie ronden (1.200 meter). De voorinschrijving is verlengd tot en met dinsdag 3 september, dus twijfel niet en schrijf nu in! Ga naar www.marathonmeerssen.nl voor meer info.

Schutterij St. Barbara

Na weken van vergaderen en voor bereiden was het afgelopen zaterdag 24 aug. zover.Het moment van de waarheid .Om 11.00 uur kwam de schutterij bij elkaar in ons schutters lokaal cafè Starclub waarna de schutterij zich op weg ging maken naar ons Koningspaar Paul en Suus.Daar werd nog even stil gestaan onder het genot Wedvlucht Marche 25-8-2013 Deelname 511 oude duiven De Vrijheid van een drankje en kon de weg gevolgt worden naar Wedvlucht Sezanne 11-8-2013 Gebr.Rings 7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-21-23-28-30-31-33-34-35-37-39- onze schutters wei.Toen de Burgemeester Dhr Schmid en Pastoor van MeDeelname 106 duiven H.Jacobs 1-2-4-5-7-11-12-23-27 Corten- 40-41-45-47-55-56-58-64-66-69-74-76-85-86-95-107 G.Gielissen &Zn 52-100-113 ijgaarden aanwezig waren ging de schutterij zich opstellen waarna de Burgeraad-Slangen 3-8-9-16 H.Cobben 6-13- TH.Krutzer 54 H.Cobben 124 meester een toespraak hield en Pastoor het gebed .De schroebeleer werd rond 18-24 R.Franssen 10-15 Gebr.Rings Wedvlucht Rethel 25-8-2013 Deelname 361 duiven De Vrijheid gedeeld.Het start schot kon gegeven worden door beide heren en het schieten 14-19-20-22-25-26 Rob Houben 17-21 Gebr.Rings 3-4-7-8-85-86 G.Bours 5-13-58-81-83 H.Jacobs 11-12-57-82 Rob Houben kon beginnen de spanning was goed voelbaar onder de schutters voor de 17-79-87-88-90 Cortenraad-Slangen 18-22 R.Franssen 77-78 titel, werd het toch een keizer of een koning het laatste schot was geraakt en Samenspel Beek B.U.G. de nieuwe Koning was bekend Willem van het Veer werd de nieuwe Koning Wedvlucht Sezanne 11-8-2013 Deelname 556 duiven van Schutterij st Barbara.Willem is voor de vereniging geen onbekende en De Vrijheid H.Jacobs 26-27-32-34-45-59hoopte dan ook ooit `n keer Koning te kunnen worden. De blijdschap was 60-122 Cortenraad-Slangen 28-47-50-80 dan ook groot toen het moment van de waarheid kwam.Ook werd het Burger H.Cobben 43-63-103-125 R.Franssen koningschieten weer in het leven geroepen ook daar werd het spannend onder 51-78 Gebr.Rings 77-107-108-121 Rob de schutters They Bours schoot het laatste schot .En werd Burger koning van Houben 98-120 Schutterij st Barbara.De instalatie van onze nieuwe Koning Willem van het Wedvlucht Marche 19-8-2013 De wandeltochten van W.C. Amby staan al 28 jaar Veer kon beginnen.Na een mooie toespraak van Paul kon het feest beginnen Deelname 460 late jonge duiven en ging nog even door tot in de late uurtjes..

Zondag 1 September wandeltochten te Amby

R.Franssen 1-8 H.Nijsten 2-37-4148-49-50-54-55-63-71-72-73-75-7879-92-93-94-96-97=98-101-103-104 J.Vandenboorn 3-18-67-69-81-85-95107-109 J.V.Oppen 4-5-6-7-15-16-3840-57-58-59-60-77-80-83-86-102-105 Kurvers-De Weerd 9-10-11-12-13-1417-19-20-21-22-23-25-26-27-29-30-3132-33-34-35-36-45-47-66-74-76-113 H.Cobben 24-56-82 Gebr.Rings 28-6268 J.Houben 39-84-115 H.Jacobs 42-4344-46-65-70-99-100 Th.Krutzer 51 Rob Houben 52-53-106 Cortenraad-Slangen 61-87-88-90-91-108-110-111-112-114 J.Bemelmans 64 Wedvlucht Marche 19-8-2013 Deelname 158 oude duiven G.Gielissen&Zn 1-31 Gebr.Rings 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1516-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28-2932-33-35-36-39-40 J.V.Oppen 26-27 Mike Smeets 30-37 Th.Krutzer 34 J.Vandenboorn 38 Wedvlucht Marche 25-8-2013 Deelname 591 late jonge duiven H.Jacobs 1-4-6-8-20-21-22-24-25-2760-62-64-67 Gebr.Rings 2-3-5-7-9-1011-13-14-15-18-19-26-28-30-32-3741-44-54-94-95-143 J.Vandenboorn 12-17-29-49-52-53-55-68-69-75-76-77139-142-147 H.Cobben 16-104-105 H.Nijsten 23-31-33-36-42-43-45-47-5763-78-79-80-81-83-87-89-90-92-93-100110-112-113-116-120-121-126-130 Rob Houben 34-35-39-72-74 Kurvers-De Weerd 38-50-51-56-58-59-65-66-7173-97-98-99-101-102-103-106-109129-132-134-136-138-144-145-146 Cortenraad-Slangen 40-46-48-61-7082-84-85-88-91-107-111-124-125-127128-131-133-135-140-141 R.Franssen 86-117-122 J.Houben 96-115-118-148 J.Bemelmans 108-137 Th.Krutzer 114119-123 Wedvlucht Marche 25-8-2013 Deelname 152 oude duiven Gebr.Rings 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-2425-26-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 G.Gielissen &Zn 27 Th.Krutzer 28

garant voor kwaliteit.

Op zondag 1 september a.s. zal er voor de 28ste keer in successie gestart worden met de wandeltochten Amby. De wandeltochten vanuit Amby, buitengebied van Maastricht,zijn zeer de moeite waard daar wij grenzen aan het prachtige gebied van heide, landerijen en bossen. Onze tocht zal dit jaar gaan richting Bemelen, Cadier en Keer en Savelsbos. Tussen Bemelen en Op ’t Rooth is een mergelgroeve waar men nog altijd mergel wint. Het Savelsbos staat bekend als hellingbos met holle wegen en paden. Tevens is het rijk aan kalksteen en bevind er zich een vuursteenmijn. U kunt vanuit het bos ook genieten van vele vergezichten. Er zijn ook vele weilanden rondom dit bos met fruitbomen die in het najaar ook een geweldige kleurenpracht laten zien. Gestart wordt vanuit Gemeenschapshuis Amyerhoof Severenplein 27 te Amby- Maastricht (wijk 25) tel: 043-3634651. Inschrijven 7 en 14 km van 7.00 uur tot 14.00 uur, 22 en 28 km. van 7.00 uur tot 12.00 uur. Kosten voor bondsleden bedragen €1,50 ( met stempel IVV), voor niet-bondsleden €2,50. ( €0.25 sticker) Het is best de moeite waard om voor deze tocht eens lekker de wandelschoenen aan te trekken en met ons mee te wandelen ,en te genieten van deze prachtige omgeving. De organisatie heeft kosten nog moeite gespaard om U een geweldige dag aan te bieden, die natuurlijk perfect is georganiseerd zoals U gewend bent. Tot 1 september dus. De tochten gaan onder alle weersomstandigheden door. Voor verdere inlichtingen over de tochten kunt u terecht bij coördinator: dhr. Ber Schuimer tel.043-3622538 W.C. Amby

Zondag 8 september 16de editie Marathon Meerssen: schrijf nu in! Nadat de pastoor de deelnemers heeft gezegend zal op zondag 8 september aanstaande om 11:00 uur op de markt in Meerssen het startschot klinken voor de 16de editie van de Marathon Meerssen. Tijdens dit evenement komt elke loper, jong en oud, getraind en ongetraind, aan zijn of haar trekken. En ook het publiek kan genieten van de gezelligheid op de markt, de lopers en de ingrediënten aan entertainment. Het evenement dat op 8 september aanstaande plaatsvindt op de markt in Meerssen is de laatste jaren uitgegroeid tot een volwaardig loopevenement in de regio met een diversiteit aan afstanden. De halve marathon kent een mooi parcours door de Limburgse heuvels. De deelnemers aan de hele marathon lopen deze lus twee keer. Het is tevens mogelijk om de marathon als duo te lopen. Iedere loper loopt dan een halve marathon. De 5 en 10 km vinden plaats op een 2,5 km parcours. Op deze

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

AXI

Tel. 3648000

IMMERMANS BV HUMCOVERSTRAAT 124 MEERSSEN

Paul en Suus bedankt voor het afgelopen geweldig Schutters seizoen. Willen van het Veer wensen wij voor het komende Schutters seizoen een geweldige tijd They en Pauline Bours welkom bij Schutterij st Barbara als Burger koning Langs deze weg wil Schutterij st Barbara alle aanwezige bedanken voor deze geweldige dag.

Kindervakantiewerk Rothem 2014 Hallo kids en ouders, Het bivak zit er weer op. We kunnen spreken van een zeer geslaagde week. Dit is mede door jullie inzet tot stand gekomen. Tevens willen wij Wonen Meerssen bedanken voor de sponsoring van de shirts voor de kinderen en we willen de inwoners van Rothem bedanken voor hun bijdrage, op welke manier dan ook, aan het 75 jarig bestaan van SJWR. Want dankzij u zijn de kinderen afgelopen bivak kunnen gaan zwemmen, eten en laser-gamen. En voor het volgende bivak, in 2014, staat een Efteling bezoek gepland. Voor het volgend jaar zijn we weer plannen aan het maken en de datum is al bekend. Het bivak van 2014 zal plaats vinden van 18 t/m 22 augustus. Dus kunnen jullie hier al rekening mee houden met het plannen van de vakantie. Komend jaar gaan we naar ’t Kraanven in Loon op Zand, (locatie van 2012) maar als extraatje gaan we dit jaar een dag met de kids naar de Efteling. Dit willen we niet doen zonder uw toestemming. U kunt zelf aangeven of uw kind met of zonder begeleiding in de Efteling rond zal lopen. Tijdens de inschrijfavond voor het bivak van 2014, op 8 oktober 2013 om 19.00 uur in de kelder van de Koel, kunt u aangeven of uw kind met of zonder begeleiding in de Efteling mag rondlopen. In verband met het Efteling bezoek is het komende jaar het totaalbedrag voor het bivak verhoogd met €10,-. Dus €80,- ipv €70,- waarvan de helft te voldoen bij inschrijving. Het hele bedrag ineens mag ook. Groetjes, de leiding.

Stiltij Stiltij is een wijsheidsplek, dat wil zeggen, een ruimte waar wijsheid is te vinden. Je kunt er terecht om te onderzoeken of te ontdekken dat het leven meer is dan een natje en een droogje. Ons leven behelst meer dan uit de naar buiten gerichte, gewoontegetrouwe handelingen en denkbeelden. Door dit in alle openheid en eerlijkheid te onderzoeken kun je jezelf en je leven verhelderen en begrijpen wat je werkelijk bent. Een traditioneel, beproefd hulpmiddel uit de wijsheidstradities van Oost en West is meditatie. Stiltij biedt meditatie aan vanuit de zentraditie. Levendig zitten met lichaam, adem en geest, hier en nu volledig aanwezig en betrokken, is de praktijk van het oefenen. Daarnaast is er de visiekant van het onderricht dat helpt om zicht te krijgen op je diepste motief en op de wetmatigheden van het bestaan. Daarom gaan visie en praktijk in de trainingen bij Stiltij altijd samen. Er zijn drie oefendisciplines bij Stiltij: meditatie, expressie, en krijgskunst. Deze disciplines bedienen het hele terrein van geest, adem, en lichaam. Je leert de juiste verhoudingen kennen van binnen en buiten, mens-zijn en functies, leegte en vorm. Tevens is er ruime gelegenheid tot extra verdieping, voor wie optimaal wil toekomen aan innerlijke kwaliteit. Op zaterdag 31 augustus houdt Stiltij open dag tussen 13 en 17 uur. Je kunt dan komen kennismaken en kijken wat Stiltij te bieden heeft. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, loop gerust binnen! Adres: Heerenstraat 75, Moorveld (Geulle)


pagina 15

Week- en nieuwsblad De Geulbode

Nieuwe actie van cigo en De bloomerie i.s.m. Art card for charity Prachtige kunst-verjaardagskalender ‘maastricht’ van arjen van prooijen voor slechts €7,00 verkrijgbaar bij aankoop van 5 kunstkaarten (€9,95) voor goede doelen uit de collectie van art card for charity en marsna care. een korting van maar liefst €5,00 voor dit collectors’ item! Nu hebt u eindelijk de kans uw oude volgeschreven verjaardagskalender in het kleinste ‘kamertje’ van ‘t huis te vervangen door een mooier exemplaar, dat een plek verdient in de keuken of zelfs woonkamer! Want met deze kunst-verjaardagskalender van excellente kwaliteit kunt u wisselend genieten van 12 unieke kunstprenten van Maastricht; een geweldige aanbieding en uniek cadeau voor uzelf of de komende feestdagen! En met de aankoop worden tevens o.a. het Toon Hermans Huis en de Hospice Maastricht gesteund! Verder aandacht voor het evenement MEERSSEN IN DE BAN VAN ....., voor MARSNA CARE en VRIENDEN VAN DE BASILIEK Nu eind augustus de 2de editie het succesvolle evenement MEERSSEN IN DE BAN VAN ....... van start gaat, draait op diverse locaties in GrootMeerssen alles om KUNST en wel in de breedste zin van het woord. Ook de aparte ‘Meerssense’ kunstkaarten uit de collectie van Marsna Care dragen hier een steentje aan bij. Marsna Care, een van de Goede Doelen van Art Card for Charity, ondersteunt dit jaar de Stichting Vrienden van de Basiliek, en wel specifiek het actuele grote sponsorproject: de Restauratie van de Glas-in-lood-ramen van de prachtige Basiliek in Meerssen. De 3 bordjes voor de Basiliek zijn het bewijs dat Art Card for Charity, Marsna Care en CIGO als sponsoren onlangs een financiële bijdrage hebben geleverd in de vorm van 3 x €250,00 bestemd voor de eerder genoemde restauratie. Een mooie wenskaart komt altijd van pas, haal dus snel een voorraadje kunstkaarten in huis! Nu is het moment om een set kunstkaarten bij CICO te kopen en de tijdloze kunst-verjaardagskalender van Maastricht voor slechts €7,00 (i.p.v. €12,00) te bemachtigen, gegarandeerd jarenlang kijkplezier. Er is enorm veel keus aan kaarten, als u van kunst houdt en daarbij ook nog Goede Doelen een warm hart toe draagt. Verkooppunten in Meerssen, Bunde en Geulle: UÊ "]Ê iiŽÃÌÀ>>ÌÊÈä UÊ7iÀi`܈˜Ži]Ê-Ì>̈œ˜ÃÌÀ>>ÌÊn UÊ/>L>ŽÃâ>>ŽÊ-i˜vv]Ê-Ì°Ê}˜iëiˆ˜Ê£Ê UÊ iÊ œœ“iÀˆi]ÊՏÃiÀÃÌÀ>>ÌÊǙÊ Info: 06-5575 6655 www.artcardcharity.nl www.marsnacare.nl www.multi-art.nl NIEUW: Het complete assortiment van bijna 100 MULTI ART-CARDS, nu exclusief verkrijgbaar bij CIGO. Neem voor het totale aanbod alvast een kijkje op de nieuwe site www.multi-art.nl. Deze fraaie en unieke serie kunstkaarten van Multi Art zijn (net zoals alle kunstkaarten van Art Card for Charity en Marsna Care) multifunctioneel en het hele jaar door voor alle gelegenheden te gebruiken. Tijdloos en niet aan mode onderhevig, zoals het echte kunst betaamt! And last but not least steunt u met uw aankoop altijd ’n Goed Doel, bijv. Terre des Hommes en het Rode Kruis. Multi Art-cards: luxe dubbele kaarten met envelop: €2,50 p/st en 5 stuks voor slechts €11,00.

Limburg preuve streekbrunch Zondag 1-9-2013 van 11.00-13.00 uur in de geheime tuin van buitenplaats Vaeshartelt. Vervolgens opening van de tuinen en het bijenpaviljoen. Op Buitenplaats Vaeshartelt tussen Maastricht en Meerssen rondom het kasteel zal dit gebeuren zich afspelen. De vorige editie was met 40 streekproducenten op de Streekmarkt en 4.000 bezoekers een groot succes. Centraal op het festival staat het streekproduct in al zijn facetten. Vast onderdeel is de Limburg Preuve Streekbrunch op zondagochtend die ook dit jaar weer wordt opgeluisterd door de muzikale klanken van de Rothems Harmonie. Zij doen voor het derde jaar achter elkaar mee en zijn zo’n beetje het huisorkest van Vaeshartelt tijdens “Preuve Limburg”. Op een bijzonder mooie locatie zal de harmonie onder leiding van Wim Heinrichs de deelnemers van de brunch klanken serveren die uitstekend samen gaan met de Limburgse streekproducten. Vorig jaar mocht men 330 gasten begroeten. Dit jaar hebben 510 deelnemers zich op gegeven en is de brunchdeelname uitverkocht. De brunch wordt geserveerd aan lange tafels in de Geheime Tuin van Buitenplaats Vaeshartelt. Bij slecht weer wordt de brunch naar binnen verplaatst, maar de organisatie hoopt net als de vorige jaren weer op een mooie zomerdag. Aansluitend aan de brunch worden de nieuw aangelegde Tuinen van Vaeshartelt en het Bijenpaviljoen feestelijk geopend en opengesteld voor het publiek, waar we u ook graag bij uitnodigen. Ook hier is een rol weggelegd voor Rothem’s Harmonie. Want de harmonie gaat een optocht vooraf richting de tuinen en het Bijenpaviljoen. Het Bijenpaviljoen is overigens afkomstig van de Floriade in Venlo en overgenomen door de “Stichting Tuinen van Vaeshartelt”. Gouverneur Bovens en burgemeester Hoes van Maastricht zullen de harmonie vergezellen tijdens deze muzikale tocht naar die tuinen. Verder heeft u gelegenheid de Streekmarkt te bezoeken en te genieten van alles wat het festival verder te bieden heeft voor jong en oud. Meer informatie over het festival kunt u vinden op www.limburgpreuvefestival.nl

Succesvol Slotconcert Limburgs Orgelfestival 2013 in Meerssens’ Basiliek Voor een goed gevulde Meerssense Basiliek organiseerde de plaatselijke “Circulus” van de Samenwerkende Orgelvrienden Limburg voorverleden zondag een interressant geprogrammeerd slotconcert van het orgelfestival 2013. Dit concert, gedragen door solo- en begeleidingsspel op de beide Basiliekorgels van Tjeu Zeijen, kreeg een zeer interressante invulling en variatie door hoogstaand koper-ensemblespel en zang in diverse combinaties. Professioneel samenspel van Alpenhoorns en het grote Basiliekorgel was een niet alledaags muzikaal evenement. Met name de sopraanzang van Yvonne Nijsten in ensemble met trompetspel van Anna Freeman en trombonebegeleiding van Harry Ries, gedragen op een goed gedoseerde orgelbegeleiding van Tjeu Zeyen, waren van een indrukwekkend artistiek niveau. De Limburgse Orgelfestivalorganisatie deelt het slotconcert, zeer terecht, jaarlijks aan een andere festival-deelnemende plaats in de Euregio toe. Nog in de ban van deze muzikale belevenis, zou dit eigenlijk een jaarlijks Meerssens cultureel evenement moeten kunnen worden. Circulus Musicus Marsanus, 24.8.2013

Koninklijke Onderscheiding voor Jos Kamp uit Geulle Ridder in de Orde van Oranje Nassau Op zondag 25 augustus 2013 reikte waarnemend burgemeester mr Hans Schmidt een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Jos Kamp (68) uit Geulle. De heer Kamp is musicus van beroep. Hij wordt voorgedragen vanwege zijn bijzondere verdiensten als oprichter, inspirator en artistiek leider van Ensemble 88. Ensemble 88 viert dit jaar haar 25-jarig bestaansfeest. De heer Jos Kamp wordt Koninklijk onderscheiden tijdens de jubileumproductie Time changes-Changes in Time van Ensemble 88. Ensemble 88 brengt hedendaagse klassieke (kamer)muziek ten gehore. De heer Kamp wordt getypeerd als een musicus met een soort zendings-drang. Hij is ervan overtuigd dat je publiek ook kennis moet laten maken met contemporaine muziek, moderne muziek die ook de moeite van het beluisteren waard is, vaak experimenteel en vernieuwend, echter niet altijd even gemakkelijk te doorgronden. Het betekent dan ook dat je het publiek zult moeten veroveren, steeds weer opnieuw. Samenwerking en vernieuwing De decorandus is een van die weinige vrijwilligers, die onvermoeibaar en met nimmer aflatende energie de kar blijft trekken en muziek van moderne componisten met Ensemble 88 uitvoert. Hij zoekt naar samenwerking met andere kunstdisciplines om op deze manier een bredere interesse te kweken. De heer Kamp is een persoon die steeds weer opnieuw nieuwe wegen inslaat. Hij behoort tot een van de weinige pioniers in deze provincie die zich in de afgelopen 25 jaar onverminderd is blijven inzetten om muziek van moderne componisten een podium te bieden die ze verdient. Hij stimuleert de ontwikkeling van de hedendaagse (kamer)muziek. Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer Jos Kamp heeft zich langdurig op een inspirerende, stimulerende en innovatieve manier ingezet voor de samenleving, in het bijzonder op het gebied van de cultuur. Een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau doet recht aan zijn belangrijke, veelzijdige en langdurige verdiensten voor het culturele leefklimaat in de Euregio.

VVV Zuid-Limburg geeft 5.000 minuten Zuid-Limburg weg ‘Like’ en houd de facebooksite in de gaten VVV Zuid-Limburg is steeds actiever op het gebied van social media zoals facebook, twitter, pinterest en youtube. Middels interactieve content, foto’s, video’s, acties, themacampagnes en gerichte advertenties informeert VVV Zuid-Limburg haar fans over alles wat er in Zuid-Limburg

te doen is. Binnenkort verwacht de VVV de 5000ste fan op Facebook te verwelkomen. Deze mijlpaal wil de VVV niet ongemerkt voorbij laten gaan. VVV Zuid-Limburg gaat 5.000 Zuid-Limburg minuten weggeven aan één van de 5000 VVV Zuid-Limburg facebook fans wanneer de teller op 5000 likes staat. ‘Like’ VVV Zuid-Limburg Op Facebook telt de VVV Zuid-Limburg inmiddels ruim 4.300 likes en de reacties en nieuwe likes blijven binnenkomen. De pagina heeft inmiddels een bereik van meer dan 32.000 facebookers per week. Bezoekers die de facebookpagina ‘liken’, blijven op de hoogte over Zuid-Limburg, kunnen waardevolle tips delen & geven en kunnen nu kans maken op 5.000 Zuid-Limburg minuten. 5.000 Zuid-Limburg minuten Bestaande facebook fans van VVV Zuid-Limburg hoeven niets te doen en maken automatisch kans. Nieuwe fans kunnen via www.winbijvvvzuidlimburg.nl op ‘vind ik leuk’ klikken. Eén van de 5.000 fans wint 5.000 minuten ZuidLimburg. Fans die de grens van 5.000 fans passeren, maken geen kans meer. De winnaar wordt bekendgemaakt via het facebookprofiel van VVV Zuid-Limburg. De prijs bestaat onder andere uit 2 hotelovernachtingen incl. ontbijt in het viersterren ‘Landhotel Alberts’ o.b.v. 2 personen.

Gezocht: Vrijwilligers Ziekenhuisbegeleiding Als mensen niet goed op eigen kracht een ziekenhuis, tandarts of andere hulpverlener kunnen bezoeken dan is het fijn wanneer ze een beroep kunnen doen op een vrijwilliger . Als zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg biedt u, naast emotionele steun, een luisterend oor en een helpende hand. Voordat u samen naar het ziekenhuis of de specialist gaat heeft u eerst contact met de coördinator intensieve vrijwilligerszorg voor bijzonderheden. U kunt zelf aangeven welke en hoeveel dagen u beschikbaar en ontvangt een onkostenvergoeding en verzekering. Bent u diegene die we zoeken? Neem dan gerust contact op met Marlies Maas of Fieke Damoiseaux, coördinatoren intensieve vrijwilligerszorg van Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL per telefoon 043-3215046 of per e-mail info@ voormantelzorgers.nl. Wilt u meer informatie over onze organisatie? Kijk dan op www.voorzorgvrijwilligers.nl

RTME Deze Week Radio Kabel 87.5 FM Ether 106.8 FM Tekst-TV kanaal 22+ of 480 Mhz, Ziggo kanaal 47

Gasthuisplantsoen 69 6231 JZ Meerssen. tel. 043-365 66 96 www.rtme.nl

RADIO MAANDAG 07-08 Op Reis met (H) 10-12 Koffie Plaza

15-17 RTME @ Work 19-21 ‘t Sportpodium 21-23 Muziekexpress

DINSDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

19-20 Tijd voor Toenagers 20-22 De Platenkast

WOENSDAG 10-12 Koffie Plaza 16-18 De Muziekdwas

18-20 Timo a la carte 20-21 Cabaret 21-22 LP Parade

DONDERDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

18-20 Rockin’ in Country 20-22 Platenpaleis 22-23 Tied veur Beat

VRIJDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

19-21 Soundtrack 21-23 SPAM

ZATERDAG 10-12 Weekendwekker 12-14 Proficiat Grwat Meerssen

14-16 De Muziekdwas (H) 16-18 Generatiekloof 18-19 Dean on air

ZONDAG 09-10 Zondagochtend Klassiek 10-11 Op reis met .. 11-13 Schlagerparade

13-15 Golden Oldie Parade 15-17 Generatiekloof (H) 21-23 Blue Notes

TELEVISIE ZATERDAG 20-24 RTME RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips ZONDAG 00-24 RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips MAANDAG 00-24 RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 16

Albert Heijn Dijkstra

Hamsteréééén! Brand bier pijpjes Krat 12 flesjes Varkenspoulet Limburgs ambacht

Kilo

8 98

6.

98

AH excellent Biefstuk vanaf donderdag

2 stuks schaal per 300 gr.

6.95

86 4. 79 7.69 11. 07 99

5. 8.

Slagers achterham Kalfsleverworstje Vers van ‘t mes 100 gr.

2.19

1.

09

Chiquita Bananen

Slagerij Keulen

Per stuk 250 gr.

1.89

1.

49

Kersenvlaai Bakker vd. Weerdt

35% korting

1.89

1 kilo

1.

9.79

23

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 26 augustus t/m zondag 1 september

8.

75

Groot

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

Geulbode 35 13  

Geulbode van woensdag 28 augustus 2013

Advertisement