Page 1

jaargang 87 21 08 2013

34 Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Spectaculaire schooljaaropening Op ’t Hwagveld

Informatie Pag. 8

van de

s5ITNODIGINGOPENING cultuurevenement s%XTRARAADSADVIESVERGADERINGOP s/NDERHOUDWEGEN s/FlCIĂ‘LEBEKENDMAKINGEN

Arnold Opreij

Bezoek onze vernieuwde showtuin! Willem Alexanderweg 4 6222 NC Maastricht T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl

voor een

uitvaart

met persoonlijke zorg

Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66

www.pegasusuitvaart.nl

PRINT NU bij AH Dijkstra uw foto’s vanaf uw mobiel of USB stick.

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar kwamen de kinderen van basisschool Op ’t Hwagveld weer naar school. Al spoedig zagen ze dat de speelplaatsen er anders uitzagen dan op de dag dat de zomervakantie begon. Wat was hier gebeurd? Was er in de vakantie doorgewerkt? Wie had dit gedaan en waarom? Op al deze vragen kregen de kinderen al snel antwoord tijdens de spectaculaire schooljaaropening.

Wij verzorgen uw uitvaart zoals Ăş dat wilt.

Basisschool Op ’t Hwagveld doet mee aan een tweejarig project genaamd Activ Living. Dit project heeft als doel prikkels in en buiten school aan te brengen, waardoor kinderen geneigd zijn meer te bewegen. Een actieve levensstijl helpt mee aan een goede gezondheid.

Katja Mevissen & Tilly Daemen

Wij zijn er voor u en uw nabestaanden. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

046 43 71 700 | www.daemen-dela.nl

De werkgroep bestaat uit ouders en een leerkracht van de basisschool, mensen van de GGD, universiteit Maastricht en de gemeente. De werkgroep besloot de speelplaats onder handen te nemen. Nieuwe spellijnen werden geverfd, de kleuterspeelplaats veranderde in een verkeersplein en spelen (hinkelbaan en twisters) werden middels pleinplakkers aangebracht. Daarnaast werden de nodige materialen gekocht, zoals ballen, springtouwen en voetbalgoals. Een heuse ‘swinxs’ (buitenspeelcomputer) maakte het geheel af. Wethouder J. Janssen opende samen met twee kleine verkeersdeelnemers het prachtige verkeersplein. Bovenstaande werd mede mogelijk gemaakt door de GGD, Gamma bouwmarkt te Meerssen en Rovi Sport te Meerssen. Sponsoren, heel hartelijk dank voor jullie grote bijdrage. Ook werd peuterspeelzaal Olleke Bolleke verwelkomd die in de zomervakantie hun intrek in school had genomen. De twee- en driejarigen genoten van al dat spektakel. Toen Simon a Campo, 3-voudig NK kegeljongleren, ook nog zijn kunstjes liet zien, was het feest compleet. Prachtig! Schooljaar 2013-2014 is goed van start gegaan.

voor meerwaarde in wonen en leven

Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

www.wonenmeerssen.nl

WONINGAANBOD ONLINE

Lezing over fresco’s van Giotto en zijn volgers

s3TEEGSTRAAT-EERSSEN s$ON"OSCOSTRAATGARAGE 5LESTRATEN s0AST!3OMYASINGELGARAGE -EERSSEN

Voorafgaand aan zijn frescotocht van 10 t/m 19 oktober, houdt franciscaan Mattie Jeukens op woensdagavond 18 september een lezing over de beroemde fresco’s van Giotto en zijn volgers en over mozaïeken in Florence en Ravenna. Doordat hij al 18 jaar voettochten organiseert in ItaliÍ is hij vertrouwd geraakt met de frescokunst en met de verhalen daarbij over Franciscus en de Bijbelse afbeeldingen. Van zijn ontdekkingen maakt hij graag anderen deelgenoot. De lezing wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk gelegen aan de Pres. Rooseveltlaan/hoek Voltastraat en begint om 20.00 uur.

Jaarloterij CV de Beerbieters Op 08-08-2013 heeft ten kantore van notaris Thissen, Avenue Ceramique 105, de eerste Trekking plaatsgevonden met de vogende resultaten: 1e prijs, lotnr. 078 2e prijs, lotnr. 250 - 3e prijs, lotnr. 277 4e prijs, lotnr 053 - Extra prijs, lotnr 014

TOP SHELF PARKET Weerterveld 13 6231 NC MEERSSEN Tel: 043-36 43 412 Fax: 043-36 47 913 www.topshelf.nl E-mail: info@topshelf.nl

STOFVRIJ-renoveren * Hertog vloeren (www.stofvrijschuren.nl) * Quick-Step parket en laminaat * Div. kwaliteit laminaat * Piet Boon vloeren TRAPRENOVATIE * Kährs Fineerparket en meer * Sterdealer Solid Floors * Antigua klik-PVC en PVC 5 Sterren Specialist * Exclusieve Celenio vloeren van www.wonenwonen.nl * Vloerverwarming ook ingefreesd

Parket van de bovenste plank


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 2

Huisartsen

Trajekt welzijn Heuvelland

Cliëntenraad (Minimabeleid)

Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008

Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen ........................3644222 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder werkdag van 9 tot 10.30 u.

Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ..................... 088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp.

Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski .. 043-3089035 Recepten ................................. 043-4558432

www.huisartsenmeerssen.nl

Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ............................................1-1-2 Drugsmeldpunt ................... 043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer Ongevallen

1-1-2 1-1-2

Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 15-19.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren ..3661617 / 3661706.

Luchtvaart Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schiphol Centrum, tel. ................ 0800-8543487 www.minvenw.nl/loket

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur ............................... 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via ........................ 043-3652020

Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Swaans Overdag 043-3648935 bij spoed 043-3654423 ‘s avonds ,’s nachts en in de weekends: de huisartsenpost .. 043-3877777 www.huisartsswaans.praktijkinfo.nl Praktijkondersteuner: Mw M. Duyckers Huisartsenpraktijk Wiertz.. 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost ................. 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl

Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG

Ottenheijm - JWM Muris - I MeuwissenBerix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. 043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5.......... 043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35........................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-17:30

Tandartsen Weekenddienst - Valkenburg - Meerssen Bunde - Margraten - Berg & Terblijt - Cadier & Keer - Ulestraten - Schimmert 24 en 25 augustus Tandarts R. Vankan

Laathofstraat 14, 6325 CZ Berg & Terblijt, telefoon 043-6040313 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen

Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ..................... 043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht Meerssenerweg 23 .................. 043-638452 (Omnibuzz) W. van de Kerkhof, Maastricht Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van Brusselseweg 381 .................. 043-3470173 tevoren). Informatie of klachten: 09003310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. Travel Doctor Meerssen 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.) Huisartsen Centrum Meerssen ....3089038

Regiotaxi

Reisvaccinaties

Dierenbescherming Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr ........................ 0900-4433224 Zwerfkat nr ............................ 043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Welzijn

Huisartsenpraktijk Meerssen

www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl

Politie

Welzijn

Vaccinatie Centra Limburg (VCL) 043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Gemeenschapshuis Gemeenschapshuis De Koel Rothem Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Woningstichting

Vrijwilligersondersteuning Meerssen

Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilli- Zorgloket gemeente Meerssen Open elke werkdag van 9-10 uur. gerswerkheuvelland.nl. ................................................. 043-3661662 Trajekt Maatschappelijk werk en In- Voor alle vragen met betrekking tot geformatie en Advieswinkel: Spreekuren handicapten- en ouderenzorg. van ma t/m vrij van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Slachtofferhulp regio zuid-oost Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Om de Toren 4, 6191 KZ Beek .. 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordTel.: 043-3644222. rob.leseur@trajekt.nl Zuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Sevagram thuiszorg

Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland ....................... 6011911

het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenberg- GGD-gebouw Maastricht. .... 043-3821717 straat 21 Geulle ..................... 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Seni- Thuiszorg Groenekruisdomicura oren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u. Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................. 043-3690690 Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend. ................................................ 043-3690 670 Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Maria Geulle. Enkel voor inwoners van Uitleen hulpmiddelen: ........ 043-3690 660 de kernen Geulle en Bunde Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: De kosten 3 gangen maaltijd zijn €6,65 ................................................ 043-3690 620 Inlichtingen: Goed geregeld thuisbegeleiding Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. Processieweg 10 6243 BB Geulle bellen met Jos Klein 06-20960732 Tel: ......................................... 043-3640979 St. Gehandicapten Wmo-Platform Organisatie Meerssen (GOM) Mevr. A. Bos-van Bun ............. tel 3643238 Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen Mevr. J. Gommers ................... tel 3643743 info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl Steunpunt Voedselbank Meerssen Kuileneindestraat 5e in Meerssen Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Ver- Centraal telefoonnummer: .. 045-5331933 loskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borg- Website: www.voedselbanklimburg.nl haren, Beek, Berg & Terblijt. ... 043-3642570 Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388

Praktijk voor psychotherapie en stres- St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ scounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953.

Stichting uit eigen beweging

‘t Versterken van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en hun ouders/opvoeders............................... 043-3261847 E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl

Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde

Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ www.cirkelouder-kindcoaching.nl Tel 06-48043928

Buurtzorg Meerssen De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen Thuiszorg voor verpleging en verzorging

(incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Meerssen ................................ 043-3648526 Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, Emotionele Hulpverlening 6231 HC Meerssen................. 043-3642916 Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. WilBunde...................................... 043-3652255 marstraat 38, Meerssen, 043-3110170, Mv. M. Janssen, Hulserstraat 69 6243 BL www.praktijkjoycewetzels.nl Geulle ..................................... 043-3645750

AltraCura Thuiszorg. Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl..............tel: 043-3580721

Bechterew Vereniging Maastricht

Kringloopcentrum Kringloopcentrum Zuid Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusseld zwembad in Maastricht 043-3644486 Stichting Synagoge Meerssen www.bobm.nl Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Steunpunt Mantelzorg ....... 043-3215046 Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen 8.30-12.30 uur www.voor man- telzorgers.nl Telefoon.....043-3655 527 / 06-21 55 7530

Stichting Synagoge

info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos.

VERANDERATELIER

RIET ELIËNS

Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Dins`>}\Ê }iϜÌi˜Ê UÊ 7œi\Ê £ä°ä䇣ӰääÊ ÕÊ i˜Ê £{°ä䇣ǰÎäÊÕÊUÊ œ˜\Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ6Àˆ\Ê £{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰääÊÕÕÀ

Praktijk voor Acupunctuur Meerssen.

Voor al uw vragen over gezondheid en 6231 HE Meerssen, 043-8517737 welzijn. Ma t/m do .............. 046-850 54 50 www.acupunctuurmeerssen.nl ids@ggdzl.nl Houdings- en Bewegingstherapie Cesar Diabeteslijn .....................(033) 463 05 66 & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, info@dvn.nl voor alle vragen over diabe- 6231EB Meerssen .............. T 06-47022177 tes en over de producten en diensten van Stichting Organized www.organized.nu de Diabetesver. Nederland Dagbesteding, coaching en maatwerk

Huurdersvereniging

Bibliotheek Meerssen ....... 043-3642411

Meerssen ............................... 043-8501995 email: info@tzvm.nl

Info & Documentatie Service, GGD ZL Pastoor Dominicus Hexstraat 21,

Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC ........... 043-3664777 Huurdersver. Meerssen Secretariaat Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl Website: www.wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: Voor al uw kleding- en ................................................. 043-3664777 lederreparaties en Niet-dringende technische klachten: maatkleding reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl) Eeckersteghe 26 te Elsloo

Bibliotheek

Gezondheidswijzer

T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

Priesteroproep In geval van nood eerst de eigen parochiepriester bellen, dan Beukeloord Telefoon..........................................3642226

Natuurgeneeskunde Praktijk voor klassieke homeopathie en voedingsadvies Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg ............ 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V ............. 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. Bel voor afspraak................... 043-3650128

ATRIA praktijk voor natuurgeneeskunde en coaching Bunde Lid VBAG 043-3641418 / 06-23437139

Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl ......................... 043-3635011 Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreflex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-8001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije Hulserstraat 35 Geulle, ........ 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl .......... 06 10684174 Stiltij medidatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld....... 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl ............. 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680

Familieopstellingen Familie-, Systeem & Organisatieopstellingen

met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3647987 www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

Logopedie Logopedie Meerssen; Jeanine America logopediste Huisartsencentrum Meerssen; Proost de Beaufortstraat 1 06-11316703 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen.nl Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon.................................. 043-3581711

Cesartherapie Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl

Huid- en oedeemtherapie

Kienen Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid.

Fysiotherapie & Medisch fitness Centrum voor fysiotherapie & medische fitness Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen Tel 043-3644066 www.medischefitness.nl

Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen. 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Peuterspeelzalen ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7 043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10… 043-3646997 Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 …043-3655780 Pinkeltje Ulestraten Dorpstraat 1…043-3642936 Pinokkio Geulle Hagendoornweg 2 043-3655101


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 3

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon

tel. 043 - 3642223

voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice

In Elsloo, Stationsstr. 25: alle kledingreparaties, schoenreparaties, leerreparaties, sleutelservice, depot stomerij, alles onder ĂŠĂŠn dak bij

TEXTIELMODE CHRISTEL VLUGGEN T. 046-4377009 (maandags gesloten) TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en verkoop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiĂŤnten. Voor meer info: www.kamla.nl

Actie The place to be als het gaat om de vakkundige verzorging van uw honden en katten. Alleen op afspraak!

Limburgse pruimen per Kg. â&#x201A;Ź 1,98 Druiven Victoria per Kg. â&#x201A;Ź 1,98 Trostomaten per Kg. â&#x201A;Ź 0,98 2e Kg.Gratis en let op!! Franse of Deense Wraps 2st. â&#x201A;Ź 5,00 Wegens omstandigheden voorlopig iedere dinsdag gesloten!

Tot snel.. endy Roberts W

Burg. Murisstraat 123 Telefoon 043 - 364 94 33

INFO@GROOVYGROOMERS.NL

6231 GJ Meerssen Mobiel 06- 513 537 91

WWW.GROOVYGROOMERS.NL

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

JeGroen Tuinen voor AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385

THEO SMEETS

jeroen@jegroen.nl

MONTAGEBEDRIJF

Kom ook ontstressen en ontspannen bij Centrum Carma. Ons nieuwe seizoen start per 2 september. Hatha yoga, Zwangerschapsyoga, Meditatie, Taiji, Qigong. Voor info: www.yogacarma.nl

Tevens ook voor uw badkamer.......

Teken- en schildercursussen vanaf 16 september. Volwassenen (beginners en gevorderden), tieners en kinderen vanaf vijf jaar. Keuze uit themaâ&#x20AC;&#x2122;s of vrij werk. Inschrijven t.e.m. 31 augustus bij Thuisgalerie en Kunstatelier Jos Schols, tel. 043-3643010; www.josschols.nl.

Italiaans voor vakantiegangers in kleine groepjes vanaf 12 sep in de vergaderzaal van CafĂŠ de Keizer op de grote markt in Meersssen. Kijk voor volledig cursusaanbod op www.italianoperte.nl. Bel voor info Jacqueline 06-25591477 of e-mail jecmhogenhuis@msn.com.

Last minute naar Italie, Gardameer, Lazise Prive vakantiehuis te huur vanaf 24 aug a.s. t/m Herfstvakantie 20 okt. 3 slp.kmrs, max 6 pers. 1 min. van het strand. Leuk te combineren met vlucht vanaf MaastrichtBergamo met Ryan-Air v.v. Voor info e-mail naar jecmhogenhuis@msn.com

Heeft de badkamer een aanpassing nodig of wilt U alles gebruiksvriendelijker maken d.m.v. een inloopdouche.... Wij helpen U graag. Ook voor interieurs van slaapkamer, kantoor of studeer/hobbykamer.

Informeer geheel vrijblijvend: T 043-3649344 F 043-3646779 Past. A. Somyasingel 245 6231 HT Meerssen

www.theosmeets.nl

TAXI MOVI

Luchthaven Service van 1 persoon tot 6 personen

Schilder nodig?

Alle luchthavens:

Voor al uw Schilderwerk. Bel: 06-44722022

TE HUUR GEVRAAGD per 1-12-2013 in de gemeente Meerssen, Weerterveld of Beatrixhaven, kantoorruimte, groot: Circa 80 vierkante meter. Info: jcengc@gmail.com

Beauty & Wellness Meerssen 043-3111999 * Wassen, knippen, blowen â&#x201A;Ź12,50 * Elke woensdag kinder knipdag â&#x201A;Ź7,00 (tot 12 jaar) * Schoonheidsspecialiste: kijk op onze site voor meer informatie. www.beautyenwellnessmeerssen.nl Hathayoga voor een evenwichtige, rustige geest ĂŠn een soepel en sterk lichaam. Gratis proeďŹ&#x201A;es! Er zijn nog enkele plaatsen vrij op dinsdag- en woensdagochtend. info: Ria Habets, 043-3640610, 06-55803132 www.yogabunde.nl

NIEUWE COLLECTIE DAMES BROEKEN van Gardeur en Toni

3URĂ&#x20AC;WHHUYDQVOHFKWV%7:RSGHLQVWDOODWLH YDQHHQĂ XLVWHUVWLOOH'DLNLQZDUPWHSRPSDLUFR PHWPDDUOLHIVWMDDUJDUDQWLH1HHPFRQWDFW PHWRQVRSYRRUHHQRIIHUWHRSPDDW 5HFKWVWUDDW0DDVWULFKW 7 :ZZZYRUPOLFKWQO(LQIR#YRUPOLFKWQO

Diverse soorten PRUIMEN Dagelijks verse aardbeien en blauwe bessen AARDAPPELS (kruimig vastkokend en friet) tegen betaalbare prijzen Verder diverse soorten appels Tevens: sinaasappels, mandarijnen, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien.

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek â&#x20AC;&#x201C; Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag Dinsdags gesloten

U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

www.tuinklusron.nl

Zaventem - DĂźsseldorf - KĂśln Eindhoven - Charleroi - Schiphol ALLE EMAILS WORDEN BEANTWOORD

Tel. +32 (0)497 545 325

RESERVEER NU!! JOS.REIZEN1@TELENET.BE

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

â&#x20AC;&#x2DC;DE KOELâ&#x20AC;&#x2122;

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

1 September: mĂŠĂŠr dan 200 stands!

Zondag 1 september 2013 is het centrum van Meerssen weer het decor van de grote Jaarmarkt. EĂŠn van de gezelligste markten in de regio op de Meerssense Markt voor de historische Basiliek en de omliggende straten. Er is voor jong en oud een gevarieerd aanbod met een rommelmarkt, kraampjes met diverse waren, eetkraampjes, demonstraties van o.a. verenigingen en volop afwisselend entertainment. En dit jaar zijn er meer dan 200 stands! Entree is gratis en de Jaarmarkt begint om 10:00 en duurt tot 17:00 uur. Meer informatie vindt u op de site ww.jaarmarktmeerssen.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

Kinderdagverblijf & Buitenschoolse Opvang op de boerderij

› › › ›

NIEUWE EN UNIEKE LOCATIE PROFESSIONELE, KLEINSCHALIGE OPVANG GROENE BUITENRUIMTE MET DIEREN AANDACHT VOOR IEDER KIND!

K e l m o n d e r s t r a a t 6 6 · B e e k - K e l m o n d · Te l . 0 6 -2 0 4 9 5 1 3 7 O p e n : M a a n d a g t / m v r i j d a g v a n 7. 3 0 – 1 8 . 3 0 u u r

www.utbuurke.nl Maak de droom waar!

6301 CW Valkenburg aan de Geul T 043 601 63 94 info@museumlandvanvalkenburg.nl www.museumlandvanvalkenburg.nl

KWF Kankerbestrijding regio MOORVELD (Geulle) zoekt vrijwilligers die tijdens de collecteweek van 2 tot en met Open 7 september 2013 een uurtje de tijd hebben om samen met ruim 100.000 an- Di– Vr: 11.00 -17.00 uur deren te collecteren. Help nu mee! Za – Zo: 13.00 – 17.00 uur Miljoenen mensen delen een droom. Een wereld waarin kanker niet langer Entree een dodelijke ziekte is. Help mee die droom waarheid te maken en collecteer Volwassenen: € 6,00 p.p. mee in de collecteweek van 2 tot en met 7 september 2013. Want iedereen Kinderen tot 12 jaar met begeleiding volwassene(n): gratis verdient een morgen. Groepstarief (minimaal 15 personen) € 4,50 pp Museumkaart: gratis Meld je nu aan! Kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte bel naar 043-8502088 of mail ons op andrea.cramer@home.nl

Grasduinen in het museum Museum Land van Valkenburg opent deuren van schatkamer Ter gelegenheid van zijn 65-jarig bestaan opent het Museum Land van Valkenburg van 1 september tot 3 november de deuren van zijn depot voor twee beeldend kunstenaars: Jenneke van der Weijden en Gertha Sijbers. Zij willen onderzoeken wat het museum in 65 jaar aan schatten heeft verzameld en zullen een expositie vormgeven op basis van de historische objecten en kunstwerken die zij in het depot aantreffen. Met de ordening die ze aanbrengen, willen ze nieuw licht werpen op het museumbezit. Aan de hand van fotografie, beeld en geluid zullen ze het spoor van het verleden volgen en de objecten met de moderne wereld verbinden. De bezoekers van het museum kunnen Jenneke van der Weijden en Gertha Sijbers ‘in actie’ zien en de expositie-in-wording op de voet volgen. Hierbij zal samenwerking gezocht worden met inwoners die met het verleden van Valkenburg en omgeving verbonden zijn. Hun verhalen kunnen de maatschappelijke relevantie naar voren brengen van het museumbezit dat aan de Valkenburgse gemeenschap is nagelaten. Zo maken bezoekers met hun verhalen deel uit van het proces en dragen ze bij aan de vormgeving van de expositie. Grasduinen in het museum 1 september – 3 november 2013 Museum Land van Valkenburg Grotestraat Centrum 31

Jeugd komt aan haar trekken tijdens marathon Meerssen

drie ronden (1.200 meter). Het loopparcours voor de jeugd is afgezet met dranghekken en een lint zodat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. Er lopen begeleiders mee en de ouders van de kinderen van 4 en 5 jaar mogen ook meelopen. De start van de Jeugdloop vindt plaats op de markt van Meerssen, die voor dit evenement sfeervol is ingericht. Tevens is door KVW Meerssen voor de nodige entertainment (schminken, springkussen) gezorgd van 13:30 – 17:00 uur op de binnenplaats van de gemeente Meerssen.

Op de woensdagmiddagen van 28 augustus en 4 september vinden ter voorbereidingen van de Jeugdloop nog training plaats van 13.00 uur Ook dit jaar organiseert Ma- tot 14.00 uur op het sportterrein rathon Meerssen op zondag van SV Meerssen. 8 september in samenwerking met Wonen Meerssen Deelname aan de Jeugdloop been Unicef een Jeugdloop draagt slechts 2 euro. Doe vooral voor leerlingen van de ba- dus mee en steun met jouw deelname Unicef door sponsors te zoesisscholen. ken voor jouw loop! Dat beweging stimuleren onder de jeugd een goede Naast de Jeugdloop biedt de organizaak is, heeft de Stichting Marathon Zuid-Limburg erkend. Voorzitter Frans satie voor de volwassenen diverse Dullens: “De jeugd heeft de toekomst! Die moeten we zeker stimuleren om te andere afstanden. Natuurlijk de klasbewegen en op deze manier op een speelse wijze kennis te laten maken met sieke marathon over een parcours met de loopsport. Het is een onderdeel dat we met trots aanbeiden aan de jeugd 362 uitdagende hoogtemeters. van de basisscholen”. Daarnaast zijn er nog de halve maraDe Jeugdloop thon en de 5 en 10 km loop. Het evenekent drie leefment wordt uiteraard met de nodige tijdscategorieën. Limburgse gezelligheid omlijst, zo 4 Tot en met 6 kunnen de deelnemers na afloop gejarigen lopen nieten van een echt stuk Limburgse één ronde van vlaai en een gratis massage. 400 meter, 7 tot Zie voor meer info: en met 9 jarigen www.marathonmeerssen.nl lopen twee ronof volg ons via Facebook. den (800 meter) en 10 tot en met 12 jarigen lopen


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

‘N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Hoog water Sinterklaas Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

ADMINISTRATIES

Uw professionele partner in administratie- en belastingzaken

Magere speklappen Hamlappen

Jos Wiekken Vliegenstraat 30 6241 CH Bunde T 043 - 365 51 21 M 06 - 52 04 29 88 E jos@fincq.nl I www.fincq.nl

500 gram 500 gram

€ 4,20 € 4,50

Uit eigen keuken Sint Nicolaas doet Itteren aan 1962. Ondanks hoog water. Ingezonden door G. Lardinois.

Praktijk Joyce Wetzels Graag wil ik u bekend maken met mijn praktijk voor psychische en emotionele hulpverlening. In mijn praktijk bied ik hulp aan mensen die in meerdere of mindere mate een steun in de rug nodig hebben om hun leven een positieve draai te geven. Soms is het zo dat je, door allerlei mogelijke oorzaken, helemaal vastgelopen bent en geen idee hebt hoe je daar in je eentje uit kunt komen. Leven is dan overleven geworden. Psychische / emotionele hulpverlening kan je dan ondersteunen om uit dat dal te komen. Maar ook als het leven je niet zo zwaar valt en je toch hulp kunt gebruiken op bepaalde gebieden in je leven, kunt u in mijn praktijk terecht. U kunt bijvoorbeeld denken aan verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, een burn-out, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen of iedere andere problematiek waardoor u psychisch en/of emotioneel uit balans bent geraakt. Ik probeer me in de hulpverlening van anderen te onderscheiden door mijn werkwijze via de contextuele therapie (voor uitleg over deze werkwijze nodig ik u uit mijn website te bekijken: www.praktijkjoycewetzels.nl). Maar meer nog probeer ik me te onderscheiden door echt de tijd voor u te nemen en u de aandacht te geven die we juist in moeilijke tijden vaak zo hard nodig hebben. Dit doe ik ondermeer door nooit twee gesprekken achter elkaar te plannen. Het is mijn intentie u een plek te bieden waarin u in rust uw verhaal kunt vertellen en van daaruit, met ondersteuning en begeleiding van mij, op zoek gaat naar mogelijkheden voor verandering in de door u gewenste richting. Bent u geïnteresseerd in de hulpverlening dan kunt u vrijblijvend bellen (043-3110170) of de website raadplegen voor meer informatie.

Fancy fair 10 en 11 augustus 2013 speeltuin st. Joseph In het weekeinde van 10 en 11 augustus vierde wij onze jaarlijkse fancy fair. De fancy fair werd gestart met een kindermiddag. Tijdens deze middag zorgde poppenkast de Diedeldoos ervoor dat de vele aanwezige kinderen een leuke middag hadden Verder werd er natuurlijk veelvuldig gebruik gemaakt van diverse tentjes en natuurlijk de schminkhoek. Om 20.30 uur werd zoals al vele jaren de fancy fair met daverend saluut geopend door schutterij ST. Barbara waarna dj Vriegezellig zorgde voor een gezellig muziekje. Ook het rad van fortuin draaide weer als vanouds. De zondag startte traditioneel met koffie en vlaai voor het bestuur en vrijwilligers. Hierna kon de fancy fair van start gaan en werden de eerste lootjes voor het rad verkocht en draaide dj Vriegezellig weer diverse muzikale deuntjes. Rond 16.00 bezocht traditie getrouw zaate hermennie zou zwa geire weer de speeltuin en speelde enkele nummers. Na het optreden van de zaate heremennie werden er nog diverse prijzen verdeeld bij het rad en werd het rond de klok van 20.00 uur tijd om de trekking van de grote loterij te verrichten. Nadat dit gebeurt was werd er nog even door gefeest en was de fancy fair 2013 weer om.

Boerenham 100 gram € 2,40 Grill-spek 100 gram € 1,90 Huzaren-salade 1 kg. € 6,75 wegens vakantie gesloten van 27 augustus t/m. 10 september, 11 september zijn wij er weer.

Slagerij WELTENS uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

HERFSTVAKANTIE!

MAANDAG 14 T/M VRIJDAG 18 OKTOBER Volledig verzorgde 5-daagse excursiereis per bus naar de Normandische invasiestranden. Ontdek alles over D-Day (6 juni 1944), de opmaat van de bevrijding van Europa. Kijk voor uitgebreide info en prijzen op www.normandre.nl of bel 06 - 38 30 57 54 voor een folder. Anja Thijssen en André van Bree

Normandre D-Day themareizen TOE AAN IETS NIEUWS VOOR UW KINDERFEESTJE THUIS?

Uitslag grote loterij speeltuin St. Joseph 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs

Dames / Herenrijwiel Meubelcheque t.w.v. €250,00 Reiskoffer Tafelbarbecue Grillplaat Wijnpakket Waardebon Waardebon Waardebon Waardebon

lotnr 1533 1759 501 2446 2168 1865 787 362 805 2216

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen af te halen na telefonische afspraak Wil Roijen 043-3647038

Donateurskaartenactie Harmonie & Drumband St. Agnes Deze week komen leden van Harmonie & Drumband St. Agnes langs de deuren! Dit is de week van onze jaarlijkse donateurskaartenactie. Met jullie steun en onze sponsoren is het mogelijk om onze verschillende muzikale activiteiten in Bunde en omstreken te zorgen. We hopen ook dit jaar weer op jullie steun.

KIJK EENS OP:

BIRTHDAYKIDZ.NL

VERKLEEDKISTEN/THEMAKISTEN EN MEER… VOOR EEN ONVERGETELIJK KINDERFEESTJE.

Fabienne Habets-Reumers Geulpark 7, Valkenburg aan de Geul Tel.: 06-14401309

Mail: info@birthdaykidz.nl

Web: www.birthdaykidz.nl

EHBO vereniging Ulestraten - Geulle start op 16 september 2013 een nieuwe EHBO cursus (bij voldoende deelnemers) Deze cursus wordt gegeven op maandagavond. Tijdstip: van 19.00 tot 21.30 uur Aantal lessen: 10 (incl. examen) Locatie: Gemeenschapshuis D’n Huppel te Ulestraten De kosten van de cursus zijn €125,= (dit is incl. boek, examen, materiaalkosten en 1 jaar lidmaatschap van de vereniging) Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer informatie ? Neem dan contact op met: Marie José Duijkers 06 23766817 E-mail: cursus@ehbo-ulestraten.nl www.ehbo-ulestraten.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 6 Vrijdag 30 augustus Geen H. Mis Zaterdag 31 augustus 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag Opluistering: Dameskoor Intenties: H. Mis voor Paula BisscherouxMuijtjens (off) H. Mis voor Jean Luijten (off) H. Mis voor Hub Frissen H. Mis voor mevr. Veenhof- Hoekstra Gest. H. Mis voor Sjeng Heijnen- Aussems H. Mis voor Jo Gerets

Basiliek v/h Heilig Parochie Meerssen H. Catharina Sacrament Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Ulestraten Tel. 043-3648178 Pastorie Ulestraten: zaterdag 24 augustus: H. Bartholome¸s, apostel, patroon van de parochie. Weekend van 24 en 25 augustus MIVA collecte 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 familie Pisters en familie v.d. Mullen; Jef Lipsch en ouders Kengen-Debeij; Jo Tilmans off. zondag 25 augustus: 21e ZONDAG DOOR HET JAAR. 11.00 zang: dameskoor, jaardienst overleden ouders Maenen-Simons; jaardienst overledenen van de familie Knols-Meijers en Goossen-Goossens; jaardienst Jean Tonnaer; jaardienst ouders Lardinois-Ummels; Gert Merkelbach-Niessen maandag 26 augustus: 16.00 aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 rozenkrans 19.00 voor priesterroepingen en roepingen voor het religieuze leven dinsdag 27 augustus: H. Monica. 10.00 H. Mis in Beukeloord donderdag 29 augustus: Marteldood van de heilige Johannes de Doper. 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed. 15.30 vespers 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken vrijdag 30 augustus: 07.45 kerkelijk morgengebed 08.00 voor hen die offerden zaterdag 31 augustus: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 bijzondere collecte voor het onderhoud van de Basiliek, jaardienst Mathias Dierx; Gerda Dupuits-Frissen en Wil Dupuits; Jo van der Coelen off.; Marja Mullenders-Pluymaekers off.; Jo Tilmans off.

ma, woe, vr: 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Fr. Ceriani, tel.: 043-3111579 Priesterwachtdienst dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie) zaterdag 24 augustus: H. Bartolomeus, apostel 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld zondag 25 augustus: Eenentwintigste zondag door het jaar 09.00 uur: gest. jrd. voor Maria Anna Ummels; gest. jrd. voor ouders RamakersAarts en zoon Jo; kerkdeurcollecte MIVA maandag 26 augustus: 19.00 uur: Marianoveen in Bunde dinsdag 27 augustus: H. Monica 09.00 uur: H. Mis in Moorveld woensdag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar 09.00 uur: voor Lucie Duijsings-Jaspers; voor Harrie van Dongen; donderdag 29 augustus: Marteldood van de H. Johannes de Doper 09.00 uur: H. Mis in Bunde vrijdag 30 augustus: 09.00 uur: H. Mis in Geulle 10.30 uur: H. Mis in Moorveld (Ave Maria) zaterdag 31 augustus: 14.30 uur: Eucharistische Aanbidding met biechtgelegenheid 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld

Jeanette Penders-Lahoije; H. Mis voor Zr. Willibrorda (4); H. Mis als Jaardienst voor ouders Claessens-Kengen;

Weer enkele uitdrukkingen, veelal uit de oude doos:

Parochie H. Hart van Jezus Rothem zondag 25 augustus: 21e ZONDAG DOOR HET JAAR. 10.00 zeswekendienst Jacques Paulussen

Baptisten Gemeente Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

Christelijke gemeente ‘De stem van de Goede Herder’ 25-08 10 u. R. van Loon in Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelen-plein 6 RothemMeerssen. Info 043-3654551

Protestantse Gemeente Maas – Heuvelland Elke zondag om 10 u. dienst in de Kloosterkerk Valkenburg, Oosterweg 1. Info: Ds. Harry de Reus 06-20280345; mw. M. Davidse 043 -3640100

In de ban van.... Meersens talent In het kader van het grote cultuurevenement Meerssen in de ban van.... Meersens talent vindt vanaf 31 augustus t/m 15 september 2013 iedere zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur allerlei kunst, cultuur en preuveriekes plaats. Voor verdere informatie wat betreft het programma zie www.meersenindebanvan.nl

Parochie

St. Martinus

Geulle

Parochie St. JosephArbeider

Parochie

H. Agnes Bunde Zaterdag 24 augustus 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag. Opluistering: Gemengd Koor Intenties: H. Mis voor Miet KeijsersHermans (off) Jaardienst voor Ria Rouwet- Stijns, H. Mis voor Helena Landstra- Odekerken (off), H. Mis voor Paula Bisscheroux- Muijtjens (off) Zondag 25 augustus 11.30 uur H. Mis Kinderwoorddienst Intenties: Jaardienst voor Inte Hettema.H. Mis voor Wim Meijers (off) Gest. H. Mis voor de levende en overledenen van de fam. Bouwens-Roex, Gest. H. Mis voor Anna Lemmens, Jaardienst voor pastoor Gerard Stassen. Gest. jaardienst voor ouders van Oers-Hezen Maandag 26 augustus 19.00 uur Marianoveen Dinsdag 27 augustus 8.30 uur Rozenkrans Woensdag 28 augustus 9.00 uur H. Mis Donderdag 29 augustus 9.00 uur H. Mis voor overledenen van de familie Bronckers

21e Zondag door het Jaar. 10.15 uur: H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders; H. Mis voor Bastiaan Damen (5); H. Mis voor een overledene; H. Mis als Jaardienst voor ouders Bollen-Troquete en ouders Bollen-Gerets; H. Mis voor ouders Paulissen en kinderen (St.); Jaardienst voor ouders Simonis-Frissen (St.); H. Mis voor Truia Vossen, Alice en Jan en ouders Vossen-Dekkers (St.); H. Mis voor Lei Kurvers. Vrijdag 30 augustus: 09.00 uur: H. Mis. Zondag 1 september: 22e Zondag door het Jaar. 10.15 uur: H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders; H. Mis voor Sophie PluisBeckers; H. Mis voor Jan Peters; H. Mis als 1e Jaardienst voor Lies Notten-Keijsers; H. Mis voor Theo Maas en overl. ouders.

verpauperd: vernoaljestig bibberen: raazele weinig mensen: meen luu slecht ter been: kröppel riek: reek harkje: reekske spring-over: bökske sjpringe schiet wat op: maak get vöraan! chocolade: sjoklaat muggenplaag: mögkeploag scheuren: sjaore schuren: sjoore hard lopen: vetse struinen: jatse drentele of kuieren: saajele slakkengang: op zun ellef en dertigste Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Op 24 augustus 2013 is het 50 jaar geleden dat,

Jan en Marie-Louise Hendriks Giesen

Kern: Valkenburg/Meerssen

Bij galerie Exposie, Montfortlaan 7-A te Meerssen zullen tijdens dit cultuurevenement 6 kunstenaars (Jo Bindels, Sandor Sinko, Armand Wachelder, Diana Gambardella, Sandra Curfs en Giro 1179675 Willemien Pieter) van Kunst van het bank 11.65.01.391 Kijken van Stichting Kompas Nederland exposeren. De kunstenaarsgroep Vrijdag 23 augustus: 09.00 uur: H. Mis voor Tilke Janssen, overl. van Kunst van het Kijken bestaat uit ouders, broer en zus (St.); H. Mis voor de kunstenaars met en zonder handicap. De flyer over deze expositie is bijgezaterdag 24 augustus: H. Bartholome¸s, arme zielen in het vagevuur (St.). voegd. apostel, patroon van de parochie. Weekend Zondag 25 augustus: van 24 en 25 augustus MIVA collecte 19.00 voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken woensdag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar. 15.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Roeden en overleden ouders zaterdag 31 augustus: 19.00 gestichte jaardienst overleden echtpaar J. Habets-Glaesmakers; jaardienst overleden echtpaar Dumoulin-VandenBoorn; uit dankbaarheid b.g.v. een 40jarig huwelijk

Ons meerssens 455

Samen in het huwelijksbootje zijn gestapt. Dit heugelijke feit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Wij vieren dit op zaterdag 24 Augustus as. Feestadres is: Gemeenschapshuis “De Stip” Past. Dominicus Hexstraat 10, 6231 HG Meerssen. Gelegenheid tot feliciteren is er van 18.30 uur tot 20.00 uur. Jan en Marie-Louise Hendriks Giesen Past. Dominicus Hexstraat 20, 6231HG Meerssen

Wim we danken je voor alle goede zorgen. Je was onze super kastelein. Schaakvereniging Sjaak Mat

Schutterij st. Barbara

Gaarne nodigen wij u uit om deze expoOok voor ons stond afgelopen zondag 18 aug. het laatste sitie te komen bezoeken bij galerie Exposie, Montfortlaan 7-A te Meerssen. Bondsfeest op het programma en wel ging de reis naar Epen. Het weer zat helaas wat tegen en werd de optocht gelopen met behoorlijk wat regen.Na de optocht werd er geschoten en ons Koningspaar maarkte zich op om zich te presenteren voor de jury.Aan het schieten kwam al snel een eind.Maar we kunnen wel zeggen dat Paul een mooie 3 de plaats heeft ontvangen van mooiste koning in uniform.Het feest kon beginnen .Om 21.00 uur werden we weer opgehaald waar de reis terug vond naar ons Schutters lokaal Cafè starclub. De zenuwen beginnen nu te komen want a.s zaterdag 24 aug is het dan zover wie wordt onze nieuwe Koning of wordt onze huidige Koning Keizer we zullen het gaan zien daarom nodigen we ook iedereen uit die de schutterij een warm hart toe draagt dit samen met ons te gaan mee maken op onze SchutDe Vrienden van de Bibliotheek Meers- ters weide Tussen de Bruggen naast de hondenver. de Leo`s dit evenement sen organiseren op zondag 1 septem- zal beginnen om 13.00 uur.Ook zal er geschoten kunnen worden om de titel ber in het kader van Meersen In de Burgerkoning of koningin hiervoor zal dan een kleine vergoeding voor worden ban van… een forum met als thema gevraagt dus beste mensen kom en waag een kans. ‘carrière vanuit Meerssense roots’ Programma: Een aantal mannen en vrouwen met Woensdag 21 aug :werken op de schutters weide aanvang 18.00 uur een carrière vanuit Meerssense roots Donderdag 22 aug:repetitie gehele schutterij aanvang 19.30 uur Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Giro 4153797, gaan in het forum aan de hand van Vrijdag 23 aug.:werken opbouwen schutters weide aanvang 18.00 uur bankrek. 116502037 - v. Gezinsbijdrage. Giro stellingen in op hun carrière en de rol Zaterdag 24 aug:Koningsvogel schieten en Burgers koning schieten Verzame1056996, Bankrek. 116501006 Kerkbestuur van Meerssen daarin. len 11.00 uur Cafè starclub in uniform. Zondag 25 aug:meer info volgt.

Betreft forum: carrière vanuit Meerssense roots

Parochie WaalsenMoorveld

Vrijdag 23 augustus: 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. H. Mis voor een overledene. Zaterdag 24 augustus: 21e Zondag door het Jaar. 19.15 uur: H. Mis als Jaardienst voor Lenie Fredrix-Vossen; H. Mis voor Zr. Willibrorda (3); H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Zeegers-Martens (st.) en tevens voor ouders Martens-Janssen. Opluistering: Volkszang. Dinsdag 27 augustus: 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 30 augustus: 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 31 augustus: 22e Zondag door het Jaar. 19.15 uur: H. Mis als 2e Jaardienst voor

Het forum vindt plaats op zondagmid- Dus beste mensen tot zaterdag 24 aug. dag 1 september van 12.30 tot 14.30 vriendelijk uitnodigend het bestuur Schutterij st. Barbara uur in de Bibliotheek van Meerssen en kan door maximaal 100 mensen live worden bijgewoond. Toegang is gratis. RTME TV maakt opnames zodat andere belangstellenden later thuis het forum kunnen volgen.

Tuinfeest zorgcentrum Vroenhof op zondag 1 september a.s.!

Graag tot 1 september: Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een tuinfeest in de tuin van zorgcentrum Vrienden van de Bibliotheek Meers- Vroenhof in Houthem, en wel op zondag 1 september a.s. van 14.00 tot 18.00 sen uur. We nodigen u van harte uit om een bezoekje te komen brengen. Volg ons ook op Facebook (https://www. U kunt onder meer genieten van een zomermarkt, een barbecue, ponyrijden, facebook.com/VriendenBibliotheek- kinderanimatie en live muziek. Ook kunt u uw geluk beproeven bij het rad van Meerssen ) en Twitter (https://twitter. geluk. U kunt rekenen op de gebruikelijke gezelligheid! com/VriendenBieb) Tot ziens op het tuinfeest van Vroenhof, Putweg 1 te Houthem!


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 7

Geulgalerie en andere activiteiten Nu de scholen weer zijn begonnen, start Bibliotheek Meerssen weer met haar activiteiten. Hieronder al een eerste aankondiging: Mevrouw Mariette Konings bijt het spits af met haar expositie in de Geulgalerie: Van 24 augustus tot 20 september kunt u haar werk bezichtigen. Daarna zal er vanaf 28 september een fotoweergave te zien zijn van Meerssen in de ban van.... Ook de ouders met babyâ&#x20AC;&#x2122;s nodigen we van harte uit naar de bibliotheek te komen, onze inloopochtend van Boekstart zal zijn op 2 september vanaf 9.30 tot 11.00 uur. Met Stella Academia hebben we een flitsende lezing over â&#x20AC;&#x153;The Fiftiesâ&#x20AC;?: Wouter van Romondt zal u de ins en outs vertellen van deze periode. Verder: Jeugdafdeling:

Wat wil je later worden: mediatentoonstelling over beroepen.

LeescafĂŠ:

In de vitrinekasten nieuwe producten van de Wereldwinkel.

Informatieve afdeling:

weer naar school

Gezondheid:

coach jezelf

CJG:

Weer (gezellig en veilig) naar school

St. Agnesplein 12, Bunde GSM: +31 (0)6 55 16 05 05 www.toetiefroetieshop.nl

AANBIEDINGEN 100 gr. 100 gr. 500 gr. 2 st.

Pasta-Pesto salade Pasta Provencaal salade Hollandse Trostomaten dikke Koolrabie

â&#x201A;Ź 0,99 â&#x201A;Ź 0,99 â&#x201A;Ź 0,69 â&#x201A;Ź 0,99

KNALLER VAN DE WEEK

1 Kilo Pink Lady appels

MEGA KNALLER

Voordeelmetjebiebpas: kijk voor meer info op de website www.voordeelmetjebiebpas.nl Openingstijden bibliotheek: >>Â&#x2DC;`>}Ă&#x160;\Ă&#x160;ÂŁ{°ääÂ&#x2021;ÂŁÂ&#x2122;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160; Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;`>}\Ă&#x160;}iĂ&#x192;Â?Â&#x153;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;UĂ&#x160;7Â&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;`>}\Ă&#x160;£ä°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x201C;°ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;ÂŁ{°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x2021;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160;

Â&#x153;Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;`>}\Ă&#x160;ÂŁ{°ääĂ&#x160;Â&#x2021;ÂŁĂ&#x2021;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160;6Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?`>}\Ă&#x160;ÂŁ{°ääÂ&#x2021;ÂŁÂ&#x2122;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160;<>Ă&#x152;iĂ&#x20AC;`>}\Ă&#x160;£ä°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x17D;°ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC; Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

Stichting Meerssen Events Charlemagne Preuve Festijn

â&#x201A;Ź 1,99

Cantaloupe meloen Galia meloen per stuk

SAMEN

â&#x201A;Ź 1,00

â&#x201A;Ź 1,49

Deze acties zijn geldig van dinsdag 20 Aug t/m zaterdag 24 Aug 2013

De Stichting Meerssen Events kijkt met een goed gevoel terug op het eerste Charlemagne Festijn afgelopen weekend op de Markt in Meerssen. De reacties van het publiek en van de deelnemers in de verschillende tenten waren heel positief. De zaterdag was precies zoals gehoopt, mooi weer, veel bezoekers, gezellig en lekker eten en drinken en bijkletsen tot in de late uurtjes. En dat begeleid met gevarieerde muziek. De zondag was door de vele regen helaas minder, maar er zijn toch nog heel wat bezoekers geweest en het goede gevoel was er toch ook weer. Uiteraard gaan we met alle betrokkenen nog verder napraten om te horen waar dingen anders kunnen of moeten. En de financiĂŤle balans moet worden opgemaakt. Kortom, na het gevoel komen de cijfers en de concrete opmerkingen nog. Op dit moment willen we wel al meteen iedereen die zich ingezet heeft bij voorbereiding en opbouw, de 2 dagen zelf heeft meegeholpen, de deelnemers in de tenten, de bands en djâ&#x20AC;&#x2122;s, de winkeliers (met de o.a. nightshopping), de sponsoren, adverteerders, vrijwilligers en begunstigers ĂŠn de omwonenden, die het allemaal weer moesten verdragen, heel hartelijk bedanken. <Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;Â&#x2026;iLLiÂ&#x2DC;Ă&#x160;`Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x160; , Ă&#x160;*, 16 Ă&#x160; -/ Ă&#x160;Â&#x201C;i`iĂ&#x160;Â&#x201C;Â&#x153;}iÂ?Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;Ă&#x160; gemaakt. Op naar de 2e versie volgend jaar. De Stichting Meerssen Events

Nieuw in Bunde peuterdans Dansstudio Op den Camp bestaat dit schooljaar 15 jaar. Dit wordt op het einde van het schooljaar gevierd met een prachtige voorstelling in het prestigieuze theater aan het Vrijthof. NIEUW in dit jubileum jaar is dans voor de peuters. Peuterdans is voor alle jongens en meisjes van 2 ½ tot 4 jaar. Peuters zijn van nature gevoelig voor bewegen en muziek. Tijdens de lessen wordt de peuter geprikkeld en gestimuleerd om zijn bewegingsmogelijkheden, muzikaliteit en taal te ontplooien. Het ontwikkelen en stimuleren door middel van zang, dans, bewegen en muziek maakt het nog leuker om te leren. De themaâ&#x20AC;&#x2122;s, materialen en muziek zijn afgestemd op de belevingswereld van de peuter. De verbetering van de motoriek draagt tevens bij aan het zelfvertrouwen en gedrag van de peuter. Het belangrijkste voor de peuter is lekker bewegen en plezier maken samen met andere kinderen en/of ouder. Kom jij ook lekker dollen, rollen, dansen, springen, zingen en nog meer! Kijk dan op: www.dansstudio-opdencamp.nl

Betreft openluchtfilm in het park van Meerssen De Vrienden van de Bibliotheek Meerssen organiseren op zaterdag 14 september in het kader van Meersen In de ban vanâ&#x20AC;Ś een openluchtfilm voor het hele gezin: het leven van Pi. Het leven van Pi vertelt het ongelooflijke verhaal van de zestienjarige Indi-

- Heeft u overgewicht? - Heeft u een haat/liefde verhouding met eten? - Bent u gemotiveerd om uw ongezonde gewoonten aan te passen? - Wilt u geen dieet maar wel afvallen? - Uw gezondheid staat voorop? - U wilt niet denken in verboden voedingsmiddelen?

Als u zich hierin herkent kan ik u helpen. Wilt u meer weten? Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Monique Waltmans 043-3626882 Karposthegge 45 info@moniquewaltmans.nl 6225 KJ Maastricht www.moniquewaltmans.nl

ase jongen Pi die na een schipbreuk 227 dagen in een sloep over de Grote Oceaan vaart met een hyena, een zebra met een gebroken been en een tijger van 200 kilo. Een buitengewoon fantasierijke film voor jong en oud, met veel humor en prachtige beelden. Het leven van Pi draait op zaterdag 14 september om 19.00 uur in het park van Meerssen (bij de GloriĂŤtte). Neem zelf dekens of stoelen mee. Graag tot 14 september: Vrienden van de Bibliotheek Meerssen NB Bij slecht weer gaat de film niet door. Volg ons ook op Facebook (https://www.facebook.com/VriendenBibliotheekMeerssen ) en Twitter (https://twitter.com/VriendenBieb)

Voorkom rioolverstopping Als er spullen in het riool komen, die daar niet in thuis horen, kan het riool verstopt raken en kunnen pompen vast lopen. Dat kost geld en geeft problemen voor het milieu. Dan komt het rioolwater via overstort in oppervlaktewater. Wat mag er in het riool en wat niet? Wel in het riool mag: alles wat uit het menselijk lichaam komt en toiletpapier en restanten van voeding die door het zeefje in de gootsteen passen.

Heeft uw kind overgewicht? Ook dan kunt u bij mij terecht! Ik begeleid kinderen met de methode:

De gezonde basis voor het hele gezin

De consulten worden door diverse zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg de voorwaarden.

Verder mag u restanten van huishoudelijke schoonmaakmiddelen in het riool spoelen. Dit mogen geen agressieve middelen zijn, die horen thuis bij het klein chemisch afval. Dus geen chloor en ook geen frituurvet of olie. Een van de grootste boosdoeners bij verstoppingen zijn diverse soorten reinigingsdoekjes. Die worden steeds vaker gebruikt, watjes voor gezichtsreiniging, als babybillendoekje, of voor het schoonmaken van sanitair, vloeren, meubels of brillen. De reinigingsdoekjes zijn vast afval en mogen daarom niet in het toilet, ook al melden fabrikanten op de verpakking soms iets anders. Milieudefensie Meerssen meerssen@milieudefensie.nl tel. 364 3740


Meerssen

Informatie van de gemeente Start 2e editie Cultuurevenement Meerssen op zaterdag 24 augustus 2013

Sfeervol

Meerssen in de banâ&#x20AC;Ś van Meerssens Talent!

 Vorig jaar heeft de eerste editie plaatsgevonden van het Cultuurevenement â&#x20AC;&#x2DC;Meerssen in de ban vanâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x2122;. Gezien de enorme belangstelling krijgt het cultuurevenement dit jaar een vervolg: van zaterdag 24 augustus t/m 15 zondag september 2013 kunt u genieten van de tweede editie van het Cultuurevenement Meerssen. Dit jaar is Meerssen in de ban van... Meerssens Talent! Tijdens het drie weken durende evenement kunt u in de weekeinden genieten van exposities en activiteiten op enkele schitterende erfgoedlocaties in de gemeente Meerssen. Het evenement heeft ook dit jaar weer een aantal themaâ&#x20AC;&#x2122;s: papier, beeldende kunstenaars tweedimensionaal, architectuur & literatuur en muziek. Rondom deze themaâ&#x20AC;&#x2122;s is een gevarieerd programma met activiteiten samengesteld. Het volledige programma treft u aan op www. meerssenindebanvan.nl.

Gemeente Meerssen Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9.00 en 10.00 uur. Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland CliĂŤntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur, tel. 043-8507100. ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Loket Bouwen & Milieu tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 Griffiebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 21-08-2013

www.meerssen.nl

E-Geulbode 34_13_p08_09 Gem aangepast.indd 1

Uitnodiging opening Wethouder Kunst en Cultuur Jim Janssen zal het cultuurevenement op zaterdag 24 augustus 2013 openen. Aanvang 15 uur bij Meerssen Papier in de buurtschap Weert. Gemeente Meerssen en de leden van de werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed & Toerisme nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn! Gevarieerde openingsdag Bijzondere aandacht tijdens de openingsmiddag heeft het werk van Jos Tielens, kunstenaar van de Meerssense School. In de vlakbij Meerssen Papier gelegen â&#x20AC;&#x2DC;Villa Weertâ&#x20AC;&#x2122; kunt u werken van zijn hand bezichtigen. In de hal van Meerssen Papier kunt u kunstwerken zien van leerlingen van het Stella Maris College. Daarnaast hebben kinderen van alle basisscholen uit de gemeente Meerssen met papier een prachtig landschap vervaardigd. Meerssen Papier toont producten van het bedrijf en vooral van haar specialiteit: het vervaardigen van watermerken. Ten slotte kunt u kennismaken met het werk van mensen met een beperking. Het Cultuurevenement Meerssen is mogelijk dankzij de medewerking van vele vrijwilligers. Toegang is gratis. Informatie: www.meerssenindebanvan.nl.Onderhoudswerkzaamheden wegen Momenteel worden kleine reparatiewerkzaamheden verricht aan het asfalt van diverse wegen in de gemeente Meerssen. De werkzaamheden zullen nog ca. een week duren en kunnen tot overlast leiden voor omwonenden en weggebruikers. Het gemeentebestuur vraagt hiervoor uw begrip. Vragen? Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 / 043-3661706 E-mail: info@meerssen.nl 

Week- en nieuwsblad De Geulbode

/6%2:)#(46!.$%!#4)6)4%)4%. h-%%233%.).$%"!.6!.x-%%233%.34!,%.4v

Openbare Bekendmakingen Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiĂŤle bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten. Wijziging CAO Ambtenaren Betreft: de CAO voor gemeenteambtenaren (CAR/UWO) is op een aantal punten aangepast. De aanpassingen betreffen â&#x20AC;&#x2DC;wijziging hoofdstuk 10dâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;verplaatsingskostenâ&#x20AC;&#x2122;. Inzage: tot en met 13-09-2013 in het bestuurscentrum (op afspraak). Informatie: Irene van der Venne (afdeling Bedrijfsvoering), tel. 043-3661609. E-mail: irene.van.der.venne@meerssen.nl Verleende vergunning evenement Betreft: Knastercross Plaats: landbouwpercelen aan Cruisboomveld, Geulle Datum en tijd: van 6 september 2013 15.00 uur tot 8 september 2013 20.00 uur. De Vliegveldweg tussen Cruisboomveld en Hagendoornweg is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Inzagetermijn: van 22-08-2013 t/m 2-10-2013 Waar ter inzage: klantenbureau Ruimte (op afspraak), tel. 043-3661702. Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina). Informatie: Carlo Poolen, tel. 043-3661677. Email: carlo.poolen@meerssen.nl. Omgevingsvergunningen

s LEGALISERENUITBOUW Korte Raarberg 52 Meerssen s TIJDELIJKPLAATSENSTACARAVAN Groeneweg 3 Bunde Geen bezwaar/beroep mogelijk Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor: s VERBREDENINRIT Prins Bernhardlaan 32 Bunde s VELLENHOUTOPSTANDENnabij recreatievijver Itteren Bezwaar mogelijk Voorgenomen verlening omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprodecure) s PLAATSENMERGELZUILEN Vliek 1 Ulestraten Zienswijzen mogelijk Mandaatbesluit Betreft: Mandaat, volmacht-, en machtigingsbesluit 2009, 2e wijziging 2013. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 augustus 2013. Het besluit bevat een overzicht van bevoegdheden waarvan het is toegestaan dat deze door medewerkers van de gemeente Meerssen worden uitgeoefend namens de burgemeester dan wel het college van Burgemeester en Wethouders. In het bijzonder door deze wijziging het mandateren van de bevoegdheid tot het uitoefenen van bestuursdwangbevoegdheden aan de afdelingshoofden. In werking: met ingang van 22-08-2013. Informatie: Ruud Baltesen, tel: 043-3661782. E-mail: Ruud.Baltesen@meerssen.nl.

Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepaginaâ&#x20AC;&#x2122;s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608. Meerssen 21-08-2013 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Aangevraagde omgevingsvergunningen s PLAATSENERFAFSCHEIDING Iepenlaan 2a Bunde

pagina 9

Zaterdag 24 augustus: 15.00 uur: OfďŹ ciĂŤle Opening â&#x20AC;&#x153;Meerssen in de ban van â&#x20AC;Ś Meerssens Talentâ&#x20AC;?. Plaats : Meerssen Papier (Weert).

s s s s s s

Ook opening van de tentoonstelling in Villa Weert met werk van Jos Tielens en in de hal tentoonstelling van: PAPIERWERKVANBASISSCHOOLLEERLINGEN WERK3TELLA-ARISLEERLINGEN WERKMENSENMETEENBEPERKING PRODUCTENVAN-EERSSEN0APIER WATERMERKENVAN-EERSSEN0APIER FOTOGRAlEPAPIERFABRIEK.5ENOUDEFOTOSVAN7EERTEN0APIERFA briek.

Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

7OENSDAGSEPTEMBER UUR3MORES-EERSSENÂ&#x2C6;+INDERWORKSHOP@-EERSSENINDEBANVAN x-INICHOCOLATEMASTERS)NSCHRIJVINGINFO SMORESNLOFVIATEL Extra aandacht voor dit weekend getiteld â&#x20AC;?Meerssen in de ban van.. Architectuur in Meerssenâ&#x20AC;?

!ANBIEDINGBROCHUREOVER*OS4IELENSBIJOPENING Zondag 25 augustus/PENINGTENTOONSTELLINGENVANNOGINLEVENZIJNDE -EERSSENSE BEELDENDEKUNSTENAARS DIMENSIONAAL s +LOOSTERKAPEL"UNDEUUR s 6LIEK5LESTRATENUUR s 0ROOSDIJSCHUUR-ARKT-EERSSENUUR s )N%80/3)% -ONTFORTLAAN -EERSSENVAUUR Opening expositie met werk van mensen met een beperking 13.30 uur:%ERSTEWANDELINGMETALSTHEMA7ATERMOLENSENWATERLOPENRONDOMDE0APIERFA BRIEK7EERT 2OTHEM &OLDERMETWANDELINGBIJHALPAPIERFABRIEKTEVERKRIJGEN 16.00 uur: ,EZINGOVERDEOUDSTEGESCHIEDENISVAN4IELENS0APIERFABRIEK NU-EERSSEN0APIER DOOR&RANK(OVENSENEENLEZINGVAN&RANK7ORMEROVER7EERTENDEACTIVITEITENINDELANDGOE derenzone. Locatie: tentoonstellingshal van Meerssen Papier. Zaterdag 31 augustus 11.00 uur - 17.00 uur: Alle tentoonstellingen open. 6ANAF UUR 2ONDLEIDINGEN DOOR PAPIERFABRIEK TIJDENS PRODUCTIE OM HET HALF UUR DUUR ONGEVEERMINUTEN 15.00 uur: )NHALPAPIERFABRIEKLEZINGOVER*OS4IELENSDOOR0IET-EIJERS 13.00 uur - 15.00 uur - 17.00 uur: ,EZING RONDLEIDING EN EXPOSITIE MEVR4ONINO IN +ASTEEL 'EULLEDOORDEHEERENMEVR4ONINOVANTEVORENINSCHRIJVENMAXPERSONEN/PGEVENBIJ *EAN'ERARDSTEL OFE MAILBROER KPNMAILNL 13.00 uur: (OTEL 2ESTAURANT3AMSAM6OLDERSTRAAT-EERSSEN +INDERWORKSHOP@-EERSSENINDEBANVANx*ONGKOOKTALENT )NSCHRIJVINGINFO SAMSAM MEERSSENNLOFVIATEL 14.00 uur: +ASTEEL6LIEK5LESTRATENRONDLEIDINGDOOR&RED%RKENBOSCH6ERZAMELENOPDEPAR KEERPLAATS+ASTEEL6LIEK Zondag 1 september: 11.00 uur - 17.00 uur: !LLETENTOONSTELLINGENOPEN7ANDELING7ATER MOLENSENWATERLOPENRONDOMDE0APIERFABRIEK,OCATIE7EERT FOLDERMETWANDELINGINTEN toonstellingshal Meerssen Papier) 12.30 uur - 14.30 uur: "IBLIOTHEEK -EERSSEN 0ARALLELWEG BIJ 3TELLA -ARIS INTERVIEW MET BE

Kunstzinnig Ulestraten 2013 De Ulestratense kunstenaars Hub Schoenmakers, Jan de Rooy en Patrick Rijs organiseren op zondag 1 september voor de vierde keer de kunstroute â&#x20AC;&#x2DC;Kuns in â&#x20AC;&#x2122;t dĂśrrepâ&#x20AC;&#x2122;. Zij nodigen een tiental (amateur-) kunstenaars uit om hun deuren te openen voor het publiek. De kunstenaars laten u in hun eigen huis of atelier kennis maken met verschillende vormen van hedendaagse kunst.

Zaterdag 7 september 11.00 uur - 1700 uur: Alle tentoonstellingen open. 11.30 uur: *OSEPH#UYPERSLEZINGENRONDLEIDINGDOOR)R0IET-ERTENSOUD DIRECTEUR!CADEMIE VAN"OUWKUNST ARCHITECTETC,OCATIE0ROOSDIJSCHUUR-ARKT-EERSSEN 14.00 uur: /PENINGTENTOONSTELLINGOVER*OANVANDER-EIJ,EZINGDOOR0AUL3MEETSEN-ICHIEL +RUIDENIER,OCATIE(ARMONIEZAAL'EULLE 16.00 uur: 7ANDELINGENINKIJKINWERKVAN*OANVANDER-EIJIN'EULLEEVT(UIS3CHIEVERSBERG VAN"OOSTEN 16.00 uur: Wandeling Watermolens en waterlopen rond Papierfabriek. Locatie: Weert. &OLDERWANDELINGBIJHALPAPIERFABRIEK Zondag 8 september 11.00 uur - 17.00 uur:!LLETENTOONSTELLINGENOPEN Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;K'EULLE(ARMONIE ZAAL OVER*OANVANDER-EIJOBV0AUL3MEETS 13.30 uur: ,EZINGOVER!LPHONSEN4HEO"OOSTENDOOR&RED(UMBLĂ?BIJh/NTMOET!NNAv 3TATION -EERSSEN $AARNAWANDELINGLANGSOBJECTENVAN"OOSTENMETINKIJKINHUIZENFOLDERMETROUTE VERKRIJGBAAROOKOPANDEREDAGENBIJ#)'/ "EEKSTRAAT-EERSSEN Woensdag 11 september 13.00 uur: (OTEL2ESTAURANT3AM3AM6OLDERSTRAAT-EERSSEN+INDERWORKSHOP@-EERSSENINDEBANVANxJONG KOOKTALENT)NSCHRIJVENINFO SAMSAM MEERSSENNLOFVIATEL Zaterdag 14 september 11.00 uur - 17.00 uur: !LLETENTOONSTELLINGENOPEN7ANDELING"OOSTEN VERKRIJGBAARBIJ#)'/EN0ROOSDIJSCHUUR -ARKT-EERSSEN 7ANDELING7ATERMOLENSENWATERLOPEN rond Papierfabriek (Weert) (folder hal Meerssen Papier.) 13.00 uur en 15.00 uur: 2ONDLEIDING3T-ARTINUSKERK'EULLE 13.00 uur: 3MORES+INDERWORKSHOP@-EERSSENINDEBANVAN-INICHOCOLATEMASTERS )NSCHRIJVINGINFO SMORESNLOFVIATEL 14.00 uur: 2ONDLEIDING+ASTEEL6LIEK 5LESTRATENDOOR&RED%RKENBOSCH 6ERZAMELEN0ARKEERPLAATS+ASTEEL6LIEK 18.00 uur: &ILMINHET0ROOSDIJPARKISM6RIENDENVANDE"IBLIOTHEEKUUR Voorprogramma. 19.00 uur: (OOFDlLM Zondag 15 september 11.00 uur - 17.00 uur: Alle tentoonstellingen open. Vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur: -UZIEKFEEST0ROOSDIJPARK4EVENSONTHULLINGKUNSTWERK3JRA3CHOF FELENINHET0ROOSDIJPARK'EDURENDEDEZEMAANDĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;K0REUVERIEKESAMUSE WANDELINGEN lETS TOCHT$OOR'ROOT-EERSSEN Vanaf 28 september&OTOGRAlEOVERHETEVENEMENTh-EERSSENINDEBANVAN-EERSSENS4ALENT v,OCATIE'EULGALERIEBIJ3TELLA-ARIS 'EOPENDTIJDENSOPENINGSTIJDENBIBLIOTHEEKTOTOK tober.

Bij â&#x20AC;&#x2DC;Kuns in â&#x20AC;&#x2122;t dĂśrrepâ&#x20AC;&#x2122; komt u in een ongedwongen sfeer in aanraking met kunst. Tijdens de route kunt u de verschillende kunstenaars ontmoeten en hun werken bekijken. Vanzelfsprekend zijn de werken ook te koop. Kortom, u bent van harte welkom op zondag 1 september aanstaande tussen 11.00 en 17.00 uur. De deelnemende kunstenaars zijn herkenbaar aan ballonnen in de primaire kleuren rood, blauw en geel. Bij de kunstenaars kunt u op deze dag een plattegrond van de hele route krijgen.

DIAGNOSEâ&#x20AC;Ś Multiple Sclerose: informatie over het ziektebeeld Steunpunt Mantelzorg organiseert op di 17 sept van 19.00 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst over Multiple Sclerose (MS). Ervaringsdeskundige mevrouw Ank van der Heijden (MSVN) bespreekt de verschijnselen van het ziektebeeld MS en de betekenis hiervan voor zowel de patiĂŤnt als de mantelzorger. Voor deze activiteit nodigen wij mantelzorgers uit ĂŠn degene voor wie zij zorgen. U bent van harte welkom in Zorgcentrum De Bron, Breusterhof 45 in Eijsden. Aanmelden: U kunt zich telefonisch aanmelden op werkdagen van 8.30 -17.00 uur: 043 â&#x20AC;&#x201C; 321 50 46 of per e-mail: info@voormantelzorgers.nl Kijkt u ook eens op onze website: www.voormantelzorgers.nl

We hopen u op 1 september te mogen begroeten. Kunstroute Kuns in â&#x20AC;&#x2122;t dĂśrrep in Ulestraten 1e zondag van september

Nieuws in het kort Geen politiespreekuur bestuurscentrums$EPOLITIEHOUDTINDEKOMENDE periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Vrijwilliger in het groens$EACTIE'ROENEN$OENSTIMULEERTVRIJWILLIGERSWERK op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties kunnen van 15 augustus tot en met 29 september 2013 projecten aanmelden en stemmen werven voor de Groen en Doen-prijsvraag. De acht projecten met de meeste stemmen worden beoordeeld door een deskundige jury. Zij maken kans op prijzen van â&#x201A;Ź 25.000,- en â&#x201A;Ź 5.000,-. Drijvende krachten cultuurevenements/PWWWMEERSSENINDEBANVANNL maakt u in de komende weken kennis met de drijvende krachten achter het Cultuurevenement Meerssen. Deze week maakt u kennis met Clemens Degenaar, trekker van het project â&#x20AC;&#x2DC;Meerssense beeldende kunstenaarsâ&#x20AC;&#x2122;. Op â&#x20AC;&#x2122;t Hwagveld opent schooljaars$EKINDERENVANBASISSCHOOL/PT(WAGVELD hadden op 12 augustus 2013 hun eerste schooldag. Tijdens de vakantie bleek de werkgroep Active Living druk in de weer te zijn geweest. Zij hadden op het schoolplein een echt verkeersplein gemaakt. Het nieuwe verkeersplein werd op feestelijke wijze in gebruik genomen. Extra raadsadviesvergaderings/PWOENSDAGAUGUSTUSVINDTDE volgende openbare raadsadviesvergadering plaats. Aanvang: 19 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune (via nieuwe hoofdingang aan de zijkant van het gebouw).

KENDE-EERSSENAREN INSAMENWERKINGMET6RIENDENVANDE"IBLIOTHEEKEN24-%2ADIO 4ELEVISIE Meerssen). 15.00 uur: /PENING TENTOONSTELLING MET WERK EN FOTOGRAlE VAN -ARIE +OENEN EN &ELIX 2UTTEN 'EULLE"OVEN !VE-ARIA4ENTOONSTELLINGGAATDAARNANAARBIBLIOTHEEK-EERSSENMETDEDAARGEL DENDEOPENINGSTIJDENTOTSEPTEMBER 15.30 uur: ,EZINGENFORUMOVERWERK-ARIE+OENENEN&ELIX2UTTEN DOOR7IEL+USTERS !DRI'ORIS SENEN,OU3PRONCK,OCATIE!VE-ARIA 'EULLE"OVEN

BASISSCHOLEN ZIJN NA DE SCHOOLVAKANTIE ALWEER VAN START GEGAAN MET WERKEN MET PAPIER.

TE KOOP

Weekaanbieding Week 34

Meerssen, Klinkenhof 8

De pakketten kunt u telefonisch tel 06-51967780 of online www.versonderweg.nl bestellen. Gratis bezorgd in gemeente Meerssen, Itteren en Borgharen.

Rustig gelegen, moderne woning met inpandige garage. Perfecte afwerking, leuke tuin en instapklaar!

Versvoordeelpakketten van deze week: pakketnr. 1 1 ijssla 1 komkommer 1 spitskool 4 tomaten 2 nectarineâ&#x20AC;&#x2122;s 2 perziken 2 bananen 2 pink lady

pakketnr. 2 2 pink lady 2 bananen 500 gr. pruimen 3 kiwiâ&#x20AC;&#x2122;s 3 perziken 3 nectarineâ&#x20AC;&#x2122;s 2 manderijnen

Voor â&#x201A;Ź 7,50

voor â&#x201A;Ź 7,50

pakketnr. 3 1 sla 500 gr. witlof 1 komkommer 4 tomaten 500 gr. boontjes 2 kg. aardappelen 3 bananen 3 perziken 3 nectarineâ&#x20AC;&#x2122;s bak aardbeien 3 granny smith voor â&#x201A;Ź 12,50

pakketnr. 4 4 pink lady 3 bananen 3 nectarineâ&#x20AC;&#x2122;s 3 perziken 10 perssinas 4 manderijnen bak aardbeien 500 gr druiven

Deelnemende kunstenaars: Jan de Rooy Dorpstraat 14 Schilderijen Lisha Nelissen Dorpstraat 31 Beelden en schilderijen Amara Valencia Dorpstraat 31 Beelden en Sieraden Patrick Rijs Dorpstraat 38 Schilderijen Hub Schoenmakers Kennedystraat 12 Schilderijen Marlies Gulikers Kasteelstraat 48 Schilderijen Mimi Moonen Kasteelstraat 47 Schilderijen Truus PlummenVliek 30 Batik en andere bij antiekhandel Hendriks textielkunst Jan Schoenmakers Burg. Visschersstraat 26 Schilderijen Maartje Schoenmakers Burg. Visschersstraat 26 Schilderijen gem. techniek

Wij starten weer! NIEUW PEUTERDANS

Dansen voor beginners en gevorderden. Inschrijving vanaf 2 ½ jaar. Doe een gratis proeďŹ&#x201A;es. Bel:043-3630661 of 06-10060155

www.dansstudio-opdencamp.nl

voor â&#x201A;Ź 13,50

Winstpakker: 1 kg wortelen 1 kg nieuwe uien, 1 ijssla voor â&#x201A;Ź 1,98 Knaller: 15 perssinas voor â&#x201A;Ź 1,98 Voor verse groente en fruit hoeft u uw deur niet meer uit. Vraag naar onze spaarkaart !!!

Vraagprijs â&#x201A;Ź 219.000,- k.k.

Info: www.tijshillen.nl 043-3655655 Jan de Rooy

19-08-13 19:51


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 10

Mindervaliden middelpunt tijdens schilderworkshop Resultaten te zien tijdens cultuurevenement ‘Meerssen in de ban van…’

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

De werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme van de gemeente Meerssen organiseerde op 7 augustus in gemeenschapshuis de Stip, met medewerking van Stichting GOM en Stichting Kompas Nederland, voor de eerste keer een activiteit voor mensen met een beperking. Tijdens het cultuurevenement ‘Meerssen in de ban van…Meerssens Talent’ van 24 augustus t/m 15 september, worden de werken tentoongesteld aan het publiek. Programma De middag werd geopend door Jacques Giesen en Peter Vrehen. Daarna gaf Marie-Louise Gerets uitleg over het programma, waarbij eenieder kennis kon maken met Egyptisch papier dat gemaakt is van de langs de Nijl groeiende Papyrus. Vervolgens kregen de genodigden een informatieve film over Meerssens Papier te zien. Het papier waar belangstellenden tijdens ‘Meerssen in de ban van…’, ook mee kunnen kennismaken in de papierfabriek in Weert/Meerssen. En het papier waar de deelnemers aan de schilderworkshop vervolgens hun schilderkunsten op toonden.

Profile Tyrecenter Maastricht Korvetweg 20-22, 6222 NE, Maastricht, Telefoon: 043 – 3638585 Ma t/m Vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 u. Zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00 u.

2x per week op dinsdag en donderdag APK

AKTIE nu €17,50 Nationale APK autobon ook geldig. Wij zijn er ook voor particulieren.

Fanfare Sint Martinus Geulle start nieuwe “repetitieseizoen” goed op Op de laatste zondag van de zomervakantie heeft Fanfare Sint Martinus met een barbecue voor alle leden en relaties een prima start gemaakt van het nieuwe muzikale seizoen. Ruim 70 personen genoten in de tuin van de familie Ummels niet alleen van de prachtige omgeving en van een goed gekoeld drankje, maar zeker ook van een prima verzorgde barbecue. Bij dezen hartelijk dank aan de familie Ummels voor het beschikbaar stellen van de locatie. Activiteiten van de Fanfare op korte termijn zijn onder andere: het opluisteren van de huwelijksmis van een spelend lid, op zondag 15 september verzorgt de Fanfare in Meerssen een concert, dit in het kader van het evenement “Meerssen in de ban van…” en op zondag 6 oktober organiseert het Damescomité de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs.

Uitnodiging opening Meerssen in de ban van … Meerssens Talent! Vorig jaar heeft de eerste editie plaatsgevonden van het Cultuurevenement ‘Meerssen in de ban van…’. Gezien de enorme belangstelling in 2012 zal het cultuurevenement dit jaar een vervolg krijgen. Van 24 augustus t/m 15 september 2013 vindt de tweede editie plaats van het Cultuurevenement Meerssen. Dit jaar is Meerssen in de ban van... Meerssens Talent! Tijdens het drie weken durende evenement kunt u in de weekeinden weer genieten van exposities en activiteiten op enkele schitterende erfgoedlocaties in de gemeente Meerssen. Het evenement heeft ook dit jaar weer een aantal thema’s, namelijk: papier, beeldende kunstenaars tweedimensionaal, architectuur & literatuur en muziek. Rondom deze thema’s is een gevarieerd programma met activiteiten samengesteld.

uw zorgen in vertrouwde en deskundige handen

meer informatie? vanoppenjuridischadvies.nl • 00316 53 908 272

St Aloysius patronaat Meerssen: het opnieuw ontdekte vaandel van Edmond Bellefroid Tijdens de tentoonstelling 75 jaar basiliek, is er bij toeval een fraai vaandel opgedoken in bezit van het natuurhistorisch museum te Meerssen. Jammer genoeg in een wat verwaarloosde staat. Het betreft een vaandel met als titel “St Aloysius patronaat Meerssen “. Dit vaandel werd ergens in de jaren 20 of 30 van de vorige eeuw in opdracht gemaakt door de destijds opkomende Maastrichtse kunstenaar Edmond Bellefroid (1893-1971). Van Edmond Bellefroid kennen we uit deze periode een aantal fraaie gebatikte wandkleden, sjaals en vaandels, oa. die voor de kerk in Rothem. Een aantal wandkleden en sjaals zijn thans ondergebracht in het Nederlands textielmuseum te Tilburg. Charlotte Scharmann schreef in 2009 een monografie over Edmond Bellefroid en is uitermate in haar nopjes met deze vondst. Dit exemplaar is namelijk nog nergens beschreven. Volgens haar is dit vaandel afwijkend van de wat barokke stijl die Bellefroid doorgaans hanteert. De handen zijn wat meer gestileerd, de figuren zijn wat eenvoudiger weergegeven. Het zou heel goed een van zijn eerste opdrachten kunnen zijn geweest. Edmond Bellefroid maakte in de jaren 30 furore als designer van de Sphinx en na de 2e Wereld Oorlog bij de Mosa porselein. Voor enkele van zijn ontwerpen kreeg hij prijzen en deze bevinden zich thans in musea. Bellefroid heeft korte tijd in Meerssen een winkel gehad , samen met een andere Meerssense kunstenaar, Alphons Volders. Maar nader onderzoek is beslist nodig. Heeft u meer informatie voor ons, stuurt u dan een mail. Laten we hopen dat het vaandel bewaard blijft en straks een mooie plek krijgt toebedeeld in Meerssen. Hans Wijnen - Stichting De Meerssense School - Hajaww@gmail.com

Kindervakantiewerk 2014 Hallo kids en ouders, Het bivak zit er weer op. We kunnen spreken van een zeer geslaagde week. Dit is mede door jullie inzet tot stand gekomen. Tevens willen wij Wonen Meerssen bedanken voor de sponsoring van de shirts voor de kinderen en we willen de inwoners van Rothem bedanken voor hun bijdrage, op welke manier dan ook, aan het 75 jarig bestaan van SJWR. Want dankzij u zijn de kinderen afgelopen bivak kunnen gaan zwemmen, eten en laser-gamen. En voor het volgende bivak, in 2014, staat een Efteling bezoek gepland. Voor het volgend jaar zijn we weer plannen aan het maken en de datum is al bekend. Het bivak van 2014 zal plaats vinden van 18 t/m 22 augustus. Dus kunnen jullie hier al rekening mee houden met het plannen van de vakantie. Komend jaar gaan we naar ’t Kraanven in Loon op Zand, (locatie van 2012) maar als extraatje gaan we dit jaar een dag met de kids naar de Efteling. Dit willen we niet doen zonder uw toestemming. U kunt zelf aangeven of uw kind met of zonder begeleiding in de Efteling rond zal lopen. Tijdens de inschrijfavond voor het bivak van 2014, op 8 oktober 2013 om 19.00 uur in de kelder van de Koel, kunt u aangeven of uw kind met of zonder begeleiding in de Efteling mag rondlopen. In verband met het Efteling bezoek is het komende jaar het totaalbedrag voor het bivak verhoogd met €10,-. Dus €80,- ipv €70,- waarvan de helft te voldoen bij inschrijving. Het hele bedrag ineens mag ook. Groetjes, de leiding.

Uitnodiging opening De wethouder van Kunst en Cultuur Jim Janssen zal het cultuurevenement op zaterdag 24 augustus 2013 openen. Aanvang 15 uur bij Meerssen Papier in het buurtschap Weert. De Gemeente Meerssen en de werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed & Toerisme (KCET) nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Bijzondere aandacht Bijzondere aandacht tijdens de openingsmiddag heeft het werk van Jos Tielens, kunstenaar van de Meerssense School. In Villa Weert (vlakbij Meerssen Papier) kunt u werken van zijn hand bezichtigen. In de hal van Meerssen Papier kunt u kunstwerken zien van leerlingen van het Stella Maris College. Daarnaast hebben kinderen van alle basisscholen uit de gemeente Meerssen met papier een prachtig landschap vervaardigd. Meerssen Papier toont producten van het bedrijf en vooral van haar specialiteit: het vervaardigen van watermerken. Tenslotte kunt u kennismaken met het werk van mensen met een beperking. Het volledige programma treft u aan op www.meerssenindebanvan.nl

Inbouwapparatuur defect? Bel 043-3580093 Offermans Witgoed Beekstraat 24 Meerssen

www.offermansmeerssen.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbodepagina 11        ! " #$ %%%% &  ' ( ! ! () *+ !! 

  

 67 !    5   /08&5 !9500 / //:5 0   

 0  ;-  0  (5 0: :

<  /5 0! 3,** * *  ! *      # 3 %<    *      => # * *   

     #3    %  ,**  $ ?@(  !       ( ! ! + 

#3     ,* / ( 2 * 6#      :8  # # # (      D* 6#+  *    ?E F6G6 22 #

*      # 0 *  # &    * #A    !     #@ ? 08&5

(    *    B  *

C #9 *  *  * 

> 0   0 (5 0: :

<  /  .?  5  0 ;8 0/= < 0 / !82  ) 000  /0 0)0 / /7 / !@5  0> 

 <<: 0 04

 ! 0 / !4 ! ! A 0!

/= C  5

            !  "  #$  % & ' (%% 

) *  *     !* !      #+ ,**  $ -..      -    ,*/ ( # 10(       *  010   + *      # $  2 *   ,**  

$   (%%    #$       % *    #+   ,*3 4    * 

  * #(       #5 ,* / ( %  & ' 6   / *   7 8 !  ,*5 # &*       # 9   * : 8 # # ;     #/   *        #

>5 B93/ 0/ 5B

( 0  0/= C  5 ! ( /05  00      0 /0 ! 3  *      !  H    *   @#      !           # (     ,* 5%*I  *  

,-  . / %/ 01 2,034 ,/ -0  50 10( ! ( 525.

/= < 0

-( .  '     

       

/0 '     05 93/ 0/ 5!82 5  / 0 0 0 / 3/  /0!

  0 3 *   #

3  C  @0 7  :@ @0  7     :@ @& :@# K     ** # 3   

& I  * 

 2*  #+ 2#> *  2#6    #   :  * J # ** # *?E F6G6 22F>#                   

 !     "#$% &  ' ( )  *

 + ( ,

* L   !  7     #   :8 # ** # # 9 ?E F6G6 2)DD#


Week- en nieuwsblad De Geulbode

REKLAME VAN 23 T/M 29 AUGUSTUS Soepvlees zonder been 500 gr. .......... â&#x201A;Ź5,25 Sucade (lappen) 500 gr. ....................... â&#x201A;Ź5,95 Preskop 100 gr. ................................... . â&#x201A;Ź1,20 Gebraden gehakt 100 gr. .................... â&#x201A;Ź1,10

DINSDAG: Hamlappen 4 halen 3 betalen! WOENSDAG: Vers gehakt 500 gr......................... â&#x201A;Ź2,75 Braadworst 500 gr. ........................ â&#x201A;Ź2,95 DONDERDAG: Malse biefstuk 100 gr. ................... â&#x201A;Ź2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: Babi Pangang

500 gram â&#x201A;Ź 5,95 Garant voor kwaliteit

Slagerij v.d. NOBELEN en ZN. St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

dak- en bouwservice

Gubbels voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 Fax 043-3654048

pagina 12

Uitnodiging voor de Kick-off Meerssen in Dialoog op 4 september 2013 Dag geĂŻnteresseerde van de dialoog, De Dag van de Dialoog maken we samen! Wil jij dit jaar ook (weer) meedoen en je inzetten voor een mooiere samenleving waarin we samen prettiger leven, wonen en werken in Meerssen? Dit jaar organiseert Meerssen in Dialoog de derde editie van de Dag van de Dialoog op 8 en 9 november. In de aanloop naar deze dagen organiseert Meerssen in Dialoog een Kick-off op 4 september aanstaande. Graag willen we je hiervoor uitnodigen! Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Ieder jaar horen wij na afloop van de Dag van de Dialoog â&#x20AC;&#x153;Dit moeten we vaker doenâ&#x20AC;?. Dit jaar bieden we je daartoe gelegenheid. Kom voorproeven tijdens de kick-off. Samen met deelnemers, gespreksleiders, tafelorganisatoren en andere sympathisanten van de dialoog. Een avond in goed gesprek met elkaar, luisteren naar de ander en ruimte om over onze dromen te vertellen. Programma 4 september 2013 19.30 welkomstwoord â&#x20AC;&#x201C; Jos - kennismaken met elkaar 19.45 nieuws Dag van de Dialoog 2013 â&#x20AC;&#x201C; thema kansen/uitdagingen in 2013 â&#x20AC;&#x201C; training gespreksleiders - dialoogtafels 20.30 speeddialoog in groepen van 6-8 mensen 21.30 gezamenlijk napraten - hoe bundelen we onze energie? 22.00 afsluiting Locatie Ontmoet Anna Stationsplein 1 te Meerssen

  

 T   W       06-14716659 QDF\#KRPHQOÂ&#x2021;ZZZQDF\QO

TE HUUR: Praktijk/Kantoorruimte (o.a. administratieve en medische beroepen)

Keizer Lothariusstraat 19 te Meerssen-Rothem Huurprijs: â&#x201A;Ź 1.100,- per maand inclusief Gebruiksoppervlakte 86 m2

T. 043-3218111

Boekjes en wenskaarten Wij verkopen wenskaarten uit de collectie Floris, kaarten voor elke gelegenheid. Bijzonder te weten is, dat Floris een Nederlandse onderneming vier belangrijke punten hanteert bij het produceren en verhandelen. 1. de producten zijn gemaakt van recycled (oud) papier 2. inkten zijn op basis van plantaardige oliĂŤn 3. de producten worden meertal samengesteld door gehandicapten 4. 10% van de winst gaat naar ziekenhuizen voor arme Indiase boeren Natuurlijk zijn de kaarten van het Liliane fonds nog steeds bij ons te koop, bij aankoop van vijf kaarten een mooie kaart cadeau. Wat betreft boekjes is er een uitgebreide collectie, bv. notitieboekjes, themaboekjes, boekjes voor en over opaâ&#x20AC;&#x2122;s en omaâ&#x20AC;&#x2122;s.

Wil je deelnemen aan de Kick-off op 4 september en al voorproeven wat er in november staat te gebeuren? Meld je dan nu aan via een mail naar welkom@meerssenindialoog.nl De dialoog is er voor iedereen! Ken je mensen die graag meer willen weten over de Dag van de Dialoog? Wij waarderen het als je deze informatie aan anderen in jouw netwerk wilt doorvertellen. Ze zijn van harte welkom zich aan te melden voor de Kickoff. Zorg dat je op de hoogte blijft van de Dag van de Dialoog en meld je aan voor onze nieuwsbief via http://www.meerssenindialoog.nl/mailing/ Je bent van harte welkom 4 september aanstaande! Namens Meerssen in Dialoog, Jos Kester, voorzitter welkom@meerssenindialoog.nl

Start teken- en schildercursussen bij Jos Schols Kunstenaar en 1e graads docent Jos Schols start op 16 september met nieuwe herfstcursussen tekenen en schilderen voor volwassenen (beginners en gevorderden), tieners en kinderen vanaf vijf jaar. Keuze uit portret, landschap, bloemen, stilleven, dieren, model, collage of vrij werk. De volwassenen hebben les doordeweeks overdag of â&#x20AC;&#x2122;s avonds en de jeugd op zaterdagen. Bij mooi weer in de natuur. U kunt inschrijven tot en met 31 augustus bij Thuisgalerie en Kunstatelier Jos Schols, Valkenburg aan de Geul, tel. (043) 364 30 10 of www.josschols.nl

A.s. Zondag 25 augustus

LIVE MUSIC met â&#x20AC;&#x153;No creditâ&#x20AC;? vanaf 18.00 uur

Tot ziens bij CafĂŠ Regina

Ope Meersjes Kampioensjap Petanque Zaterdag 17 augustus: het Ope Meersjes Kampioensjap Petanque. Een dag eerder, vrijdag de 16de, gingen de leden van het Genootschap Remigius en genodigden al de strijd aan met de 3 bĂślkes. Een geslaagde en gezellige bijeenkomst met een anders-dan-anders activiteit. De banen waren dus al warm gedraaid voor de strijd om de Op Meersjense Petanque Titel een dag later. Het weer was super, de barbecue heet en de drank koud. 16 teams traden aan in het strijdperk. De nodige supporters maakten het nog gezelliger. Na een aantal spannende wedstrijden was de felbegeerde titel voor een drietal van onze sjĂśtterie: Harold Engwegen, Rudy Heijnen en Jan Kerckhoffs. Een compliment voor een aantal van onze leden die ook dit jaar zorgden voor een prima organisatie. Muziekrepetities afgelast De muziekrepetities van donderdag 22 augustus gaan niet door. De zaal is die avond niet beschikbaar. Bondsfeest Doenrade Het laatste bondsfeest van het seizoen is dit jaar in Doenrade. Zondag 1 september vertrekt de bus om 12:15. We sluiten in de optocht bijna de rij want we hebben nummer 19. Als oefening voor het bondsfeest wordt donderdag 29 augustus buiten gerepeteerd door de hele schutterij. Aanvang: 20:00. Koningsreceptie De receptie van ons koningspaar Arno en Angela Claessens - en de jeugd/burger koning(in) â&#x20AC;&#x201C; kon in juni wegens trieste familieomstandigheden niet doorgaan. Deze is verplaatst naar zaterdag 5 oktober, in plaats van het Remigiusfeest. Meer informatie wordt binnenkort bekend gemaakt. Agenda Donderdag 22 augustus: - geen muziekrepetities Zaterdag 24 augustus: - oefenen schieten, 19:00 Donderdag 29 augustus: - buitenrepetitie hele schutterij, 20:00 Zondag 1 september: - Bondsfeest Doenrade (nr. 19), vertrek 12:15 Zaterdag 5 oktober: - Koningsreceptie, De Keizer

Start-to-Run powered by the Atletiekunie weer in Ulestraten!! Lopersgroep Ulestraten organiseert in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, Marathon Meerssen en Wilma Running ( dĂŠ hardloopspeciaalzaak van Limburg) een serie looptrainingen voor de absolute beginner. Gedurende zes trainingen leg je de basis voor een goede loopconditie en ben je in staat 3 km te hardlopen. Naast het verbeteren van je conditie zul je merken dat je ook nog aardig wat gewicht gaat verliezen. De trainingen starten op zaterdag 7 september om 9.30 uur op de velden van voetbalvereniging RKUVC in Ulestraten. Voor deze zes trainingen betaal je 45 euro. De voordelen op een rijtje: UĂ&#x160;Ă&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x160;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â?iÂ&#x2C6;`Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x153;viĂ&#x192;Ă&#x192;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iÂ?iĂ&#x160;VÂ&#x153;>VÂ&#x2026;°Ă&#x160;"Â&#x2DC;Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;iĂ&#x160;>`Ă&#x203A;Â&#x2C6;iĂ&#x192;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Â&#x2C6;ningsschema. UĂ&#x160;Ă&#x160;{Ă&#x160;Â&#x201C;>>Â&#x2DC;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â?Â&#x2C6;`Â&#x201C;>>Ă&#x152;Ă&#x192;VÂ&#x2026;>ÂŤĂ&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x152;Â?iĂ&#x152;Â&#x2C6;iÂ&#x17D;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2C6;i]Ă&#x160;}Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160;Ă&#x152;Â?iĂ&#x152;Â&#x2C6;iÂ&#x17D;>}>âÂ&#x2C6;Â&#x2DC;i]Ă&#x160; gratis 4 maanden verzekerd gedurende het sporten en korting op Atletiekunie producten. UĂ&#x160;Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160;-Ă&#x152;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x152;Â&#x153;,Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x160;>}>âÂ&#x2C6;Â&#x2DC;iĂ&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x17D;Ă&#x160;i`Â&#x2C6;Ă&#x152;Â&#x2C6;iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;,Ă&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2DC;iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;7Â&#x153;Ă&#x20AC;Â?`° UĂ&#x160;Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;vĂ&#x2022;Â&#x2DC;VĂ&#x152;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;iiÂ?Ă&#x160;Â&#x2026;>Ă&#x20AC;`Â?Â&#x153;Â&#x153;ÂŤĂ&#x192;Â&#x2026;Â&#x2C6;Ă&#x20AC;Ă&#x152;° UĂ&#x160; Â&#x2C6;}Â&#x2C6;Ă&#x152;>Â?iĂ&#x160;Â&#x2DC;Â&#x2C6;iĂ&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x192;LĂ&#x20AC;Â&#x2C6;iv° UĂ&#x160;Ă&#x160;Â?Ă&#x192;Ă&#x160; iĂ?Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Ă&#x160; LiĂ&#x192;Ă&#x152;iÂ?Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}]Ă&#x160; Â&#x2026;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160; ,iÂ&#x2DC;>Ă&#x152;iĂ&#x160; 7iÂ&#x2DC;Â&#x2DC;iÂ&#x201C;>Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160; Ă&#x203A;Â&#x2C6;>Ă&#x160; Â?iĂ&#x160; MP3-speler. Aarzel niet langer, doe jezelf een groot plezier en schrijf je in via : www.starttorun.atletiekunie.nl Voor meer informatie kun je mailen met Bert Ramakers, info@lopersgroepulestraten.nl Wil je meer weten over lopen bij Lopersgroep Ulestraten, meedoen aan onze trainingen of beginnen met lopen, neem dan contact op met Bert.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

pagina 13

RT

VV RVU WWW.RVU.EU

KEURSLAGER KOOPJE

EXTRA VOORDELIG

Souflaki steaks 4 stuks €6,50

Eigen gemaakte Hamburgers 4 halen 3 betalen Cordon Bleu 85 PER STUK.............€1,

KANT EN KLAAR

ZATERDAG 24 AUGUSTUS BEKER SV MEERSSEN – GEMERT OM 18.00 UUR!!! DINSDAG 27 AUGUSTUS BEKER SUSTEREN – SV MEERSSEN OM 20.00 UUR!!! ZATERDAG 31 AUGUSTUS BEKER SV MEERSSEN – BEST VOORUIT OM 18.00 UUR!!! SV Meerssen 1 – EVV 1 0 – 1 Na een half uur werd het enige doelpunt gescoord. Meerssen gaf goed partij tegen Topklasser EVV. DVO 1 – SV Meerssen 1 1 – 2 Meerssen kwam via Dogan Golpek en Maarten Neuhaus op 0 – 2. DVO 2 – SV Meerssen 2 4 – 3 Groot-Meerssen-Toernooi in Ulestraten SV Meerssen – RVU 1 – 1 (Dogan Golpek maakte in de slotfase gelijk!) Bunde – SV Meerssen 1 – 0 Geulsche Boys – SV Meerssen 0 – 3 SV Meerssen – RKUVC 1 – 0 RVU wint het toernooi! Bekerprogramma: Zaterdag 24 augustus SV Meerssen 1 Gemert 1 18.00 uur Zondag 25 augustus Geleen 2 - SV Meerssen 2 11.00 uur Wijlre 4 – SV Meerssen 4 13.45 uur SV Meerssen 5 – RKUVC 4 11.00 uur Dinsdag 27 augustus SC Susteren 1 -SV Meerssen 1 20.00 uur Donderdag 29 augustus SV Meerssen 2 – Leonidas W. 2 18.45 uur Zaterdag 31 augustus SV Meerssen 1 – Best Vooruit 1 18.00 uur Zondag 1 september SV Meerssen 2 – SCM 2 11.15 uur SV Meerssen 4 – RKASV 6 10.30 uur Vilt 2 – SV Meerssen 5 10.30 uur Zondag 8 september SV Meerssen 4 – Hulsberg 4 10.30 uur RKVCL 3 – SV Meerssen 5 11.00 uur Oefenwedstrijd dinsdag 3 september Horn 1 – SV Meerssen 2 20.00 uur Competitiestart 1e, 2e en 3e elftal zondag 8 september SV Meerssen 1 – SSS’18 1 14.30 uur WDZ 2 – SV Meerssen 2 11.30 uur Leonidas W. 3 – SV Meerssen 3 11.00 uur KAARTAVONDEN 2013-2014 Deze staan ingepland op de volgende donderdagen: 12 september, 10 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 27 februari, 20 maart, 10 april, 1 mei en 22 mei.

SV MEERSSEN JEUGD Bekerprogramma zaterdag 24 augustus SV Meerssen A1 – SC Jekerdal A1 14.30 RVU A1 – SV Meerssen A2 14.00 uur SV Meerssen B1 – RKHSV B1 12.30 uur Heer B2 – SV Meerssen B2 13.30 uur SCG C1 – SV Meerssen C2 13.00 uur SV Meerssen C3 – Scharn C4 11.00 uur

RVU wint Groot-Meerssen-Tournooi 2013! Dinsdag 20 augustus a.s. 19:00 uur RVU 1 -OVCS 1 Zaterdag 24 augustus a.s. 18:00 uur RVU 1 – Wittenhorst 1 (beker)

Gehaktballetjes in tomatensaus 95

Uitslagen RVU-elftallen: UOW’02 - RVU 1 GMT Ulestraten (zaterdag) SV Meerssen - RVU RVU - RKUVC Geulsche Boys - Bunde Bunde - SV Meerssen RKUVC - Geulsche Boys GMT Ulestraten (zondag) Geulsche Boys – SV Meerssen Bunde - RVU RKUVC - Bunde Geulsche Boys – RVU SV Meerssen - RKUVC

Varkenslapjes in champ. roomsaus 95

4-6 1-1 7-0 0-4 1-0 3-1 0-3 0-2 3-1 0-7 1-0

Eindstand Groot Meerssen Tournooi RKUVC 2013 1. RVU 4-10 2. SV Meerssen 4-7 3. Bunde 4-6 4. RKUVC 4-6 5. Geulsche Boys 4-0 Programma: Dinsdag 20 augustus a.s. 19:00 uur RVU 1- OVCS 1 Zaterdag 24 augustus a.s. 18:00 uur RVU 1 - Wittenhorst 1 (beker) Zondag 25 augustus a.s. 11:00 uur RVU 2 - Schimmert 2 (beker) 12:00 uur OVCS Vr. 1 – RVU Vr. 1 (beker) Dinsdag 27 augustus a.s. 18:45 uur Geldrop 1 - RVU 1 (beker) Donderdag 29 augustus 18:45 uur Walram 2 - RVU 2 (beker) 18:45 uur RVU Vr. 1 - Amstenrade Vr. 1 (beker) Tweede Vriendinnendag op maandag 2 september a.s. !!! Op maandag 17 juni j.l. organiseerden wij onze eerste Vriendinnendag. Wij waren toen zeer tevreden over de opkomst van maar liefst zestien meisjes. Zoals beloofd, organiseren wij een tweede Vriendinnendag. Deze wordt gehouden op maandag 2 september a.s. om 18:45 uur op het Sportpark van RVU. De bijeenkomst is om 18:30 uur. De meisjes, die eerder hebben deelgenomen aan onze Eerste Vriendinnendag, krijgen binnenkort een schriftelijke uitnodiging voor de Tweede Vriendinnendag. Andere meisjes, in de leeftijd van 8 t/m 12 jaren, zijn eveneens van harte welkom bij deze voetbalactiviteit.

500 GRAM.............

UITSLAGEN RVU-JEUGD Uitslag zaterdag 17 augustus: Walram B1 - RVU B1 2-2 (1-0) RVU C1 – Schimmert C1 8–0

LVC’01/Vijlen A1 – RVU A1 RVU B1 – LVC’01/Vijlen B1 Scharn C3 – RVU C1 RVU C2 – LVC’01/Vijlen C1 RVU MB1 RVU D1 ZT* in Vaesrade

14.30 u. 13.00 u. 11.15 u. 11.30 u. Vrij 09.50 u.

€5,

€6,

Lasagna 500 GRAM.............

€5,25

Gebraden gehakt 100 Gram ............................ €1,10 Italiaanse kiprollade 100 Gram ............................ €1,89 Snijworst 100 Gram ............................ €1,10 Kipsalade 100 Gram ............................ €1,39 Vleessalade 100 Gram ............................ €1,10

Woensdag gehaktdag Gehakt en/of Braadworst KILO ..

€5,50 Donderdag marktaanbieding:

KEURSLAGER (1890) AMERICA SlagersJongvanbijoudsher de tijd!

Runderpoulet:

KILO .........................

€9,98

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP Samenspel Beek B.U.G. Wedvlucht Troyes 17-8-2013 Deelname 495 duiven Programma woensdag 04 september De Vrijheid Rob Houben 20-28-3381=96-118 H.Cobben 31 Gebr.Rings 2013 (Beker): RKVVM/Sibbe C1 – RVU C1 18.30 u. 34-35-72-123 H.Jacobs 44-45RVU C2 – Eijsden C3 18.30 u. 55-56 J.Houben 51-99 R.Franssen 64 Programma zaterdag 07 september Cortenraad-Slangen 74-77-112 RVU E1 ZT* in Noorbeek 09.50 u. RVU F1 ZT* in De Heeg 09.55 u. ZT staat voor Zwaluwen Toernooi

2013 (Start Competitie): RVU A1 – Wijnandia/Minor A1 14.00 u. SCG B1 – RVU B1 15.00 u. UOW’02 MB1 – RVU MB1 13.00 u. RKASV C1 – RVU C1 13.00 u. RVU C2 – Walram C2 11.30 u. RVU D1 – Geusselt Sport D1 09.30 u. RVU E1 – RKSVB E1 10.30 u. RVU F1 – RKMVC F1 09.30 u. Programma zaterdag 14 september Spcl. Jekerdal A2 – RVU A1 15.00 u. RVU B1 – Geusselt Sport B1 13.00 u. RVU MB1 – RKHSV MB2 13.00 u. RVU C1 – Bunde C1 11.00 u. Geulsche Boys C1 – RVU C2 12.15 u. Spcl. Jekerdal D4 – RVU D1 11.45 u. RKMVC/Epen E1 – RVU E1 10.30 u. SV Simpelveld F2 – RVU F1 09.30 u.

U kunt daaromtrent ook contact opnemen met jeugdcoördinator Hay Dolmans (h.dolmans@lijbrandt.nl)

Programma maandag 19 augustus: RKVVL/Polaris A1 – RVU A1 19.30 u. Programma zaterdag 24 augustus 2013 (Beker): RVU A1 – SV Meerssen A2 14.00 u. Bekerprogramma woensdag Hellas B1* – RVU B1 12.30 u. 28 augustus *Hellas is een nieuwe vereniging voortSV Meerssen A2 – ST. Rood Groen gekomen uit SCKR (Ransdaal) en KlimLVC’01/Vijlen A1 20.15 uur mania (Klimmen). De wedstrijd wordt SV Meerssen B2 – Leonidas W. B1 gespeeld in Ransdaal. 18.30 uur RVU C1 – Bunde C1 11.00 u. RKMVC/Epen C1 – RVU C2 13.00 u. Bekerprogramma zaterdag Scharn MB1 – RVU MB1 11.00 u.* 31 augustus * Let op: aanvangstijdstip vervroegd Voerendaal A1 – SV Meerssen A1 14.30 (was 15.00 uur) SV Meerssen A2 – Spaubeek A1 14.30 Eijsden B1 – SV Meerssen B1 15.15 uur Programma woensdag 28 augustus SV Meerssen B2 – Daalhof B1 12.30 uur 2013 (Beker): Spaubeek A1 – RVU A1 18.30 u. SV Meerssen C1 – Heer C1 12.30 uur 18.30 u. SV Meerssen C2 – Simpelveld C1G RVU B1 – RKMVC B1 RVU MB1 – RKHSV MB1 18.30 u. 11.00 uur Simpelveld C2G – SV Meerssen C3 Programma zaterdag 31 augustus 11.30 uur 2013 (Beker): Bekerprogramma woensdag 4 september SV Meerssen C2 – Caesar/Vos Investm. C2 18.30 uur BMR C1G – SV Meerssen C3 18.30 uur

500 GRAM.............

VLEESWAREN & SALADE’S

Bertrenburg Smoo SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF

Wedstrijdprogramma za 24 aug. 18:00 uur RKUVC 1 - Bunde 1 15:00 uur Bunde B1 - Berg’28/Vilt B1 12:30 uur BMR/Slenaken B1 - Bunde B2 13:15 uur Bunde C1 - Keer C1 Verplaatst?? 12:45 uur Geusselt Sport C1 - Bunde C2 11:00 uur RVU C1 - Bunde C3 13:15 uur Bunde MC1 - Scharn MC1 Wedstrijdprogramma zo 25 aug. 12:00 uur Bunde 2 - KVC Oranje 2 10:00 uur Bunde 3 - SCG 3 10:15 uur IVS VR1 - Bunde VR1 Voor meer informatie: www.vvbunde.nl

P.D.V. DE VRIJHEID RAAR Wedvlucht Troyes 17-8-2013 Deelname 102 duiven Rob Houben 1-2-4-16-17-20-26 H.Cobben 3 Gebr.Rings 5-6-13-21 H.Jacobs 7-8-10-11 J.Houben 9-18-24 R.Franssen 12-22 Cortenraad-Slangen 14-15-19-23-25

FRIET-TOERNOOI d.d 31 augustus 2013 Karate Do PORA Meerssen traint met bondscoach Japan Masao Kagawa, bondscoach van het Japanse karate team was het weekend van 18 augustus in Europa. Hij is zelf meervoudig wereldkampioen en begeleidde het Japanse team naar de WK titel vorig in Parijs. Karate Do Pora Meerssen toog met een grote groep naar Hasselt om deel te nemen aan zijn trainingen ( 2 sessies van elk 1 ½ uur).

Het friettoernooi georganiseerd door TC Bunde is een uniek gezelligheids evenement. Dit jaar zijn ook de leden van Meerssen, Geulle en Ulestraten van harte welkom. Elke combinatie van junior + senior kan meedoen. Dus geef je samen op met een partner (hoeft overigens geen lid te zijn). Alleen opgeven mag ook, dan zoeken wij een adoptieouder of adoptiekind. Dus vraag je vader, moeder, opa, oma, oom, tante, buur, kennis, vriend of vriendin.

Er worden alleen dubbels gespeeld. Indeling geschiedt op sterkte, zodat iedereen leuke partijen kan spelen; het aantal Het was een zeer inspirerende erva- partijtjes is afhankelijk van het aantal ring die een diepe indruk achterliet bij deelnemers. de groep. In het midden van de groep Masao Kagawa, omringt door karate- Het toernooi is op ZATERDAG 31 AUGUSka’s van Karate Do Pora Meerssen. TUS VAN ± 16.00 TOT 20.00 UUR, maar Voor wie het niet weet: Karate is een sport en verdedigingskunst die beoefend kan worden van jong tot oud. Van zeer fanatiek tot recreatief. Een aanrader voor iedereen die aan zijn of haar conditie, kracht en houding wil werken en ook zelfverdediging en zelfvertrouwen. Zie voor lestijden en andere info www.pora.nl.

de tijden hangen ook een beetje af van het aantal deelnemers. Geef wel even op in welke categorie je wil spelen: 1. miniveld 2. driekwart veld 3. grootveld 4. grootveld-competitieniveau


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

RT

De prijs voor een zak frieten en 1 snack is voor leden 3,00 euro. Introducé’s en zgn. mee-eters (ouders, zusjes, broers, partners, echtgenotes, vrienden) kunnen mee smullen voor 4,00 euro/p.p.

pagina 14 klasse tot 18 jr. waarin hij vanaf januari 2014 zal De organisatie van deze middag is in handen starten. van 4 organisaties: Avé Maria, Ouderen vereniVoor die tijd staan er echter nog diverse nationale en internationale toernooien op de agenda.

Heb je zin om eens te komen kijken of om eens mee te trainen met Judo club Bunde, kom dan eens een kijkje nemen op onze trainingsdagen dinsdag of donderdag. Op beide avonden starten we om VOOR NIEUWE TC BUNDE LEDEN (vanaf 17.45 uur met de jongste (vanaf 6 jr.) tot 19.30 uur 2013) geldt een speciale introductieprijs dan starten we met de ouderen. Voor vragen kun van 1,00 euro. je altijd contact opnemen met Judo Club Bunde via GEEF JE OP EN KOM GEZELLIG MEE- secretariaat@judoclubbunde.nl DOEN OP 31 AUGUSTUS EN WIL/KUN JE Wie weet schuilt er in jou iemand waarmee men NIET TENNISSEN KOM DAN GEWOON over een paar jaar ook rekening mee moet houden VOOR DE GEZELLIGHEID!!!! op grote judo toernooien. INSCHRIJVEN VOOR DINSDAG 27 AUJay, van harte gefeliciteerd met je resultaat, een GUSTUS AS. resultaat om trots op te zijn. Judo Club Bunde Inschrijven via e-mail: (marion.lahaije@ziggo.nl / tvanalphen01@onsbrabantnet.nl of in de kantine (intekenlijst). Inschrijven betekent betalen, ook al blijk je op de dag zelf verhinderd te zijn !!!! A.s. Vrijdag 24 aug. 2013 starten wij met kaarten. e Degenen die interresse hebben om mee te kaarten zijn van harte welkom. Er kan gekaart worden onderling of in competitie verband.

Kaartclub langs de beek

5 plaats Jay Mulleneers European Cup Judo Sindelfinger

Opgeven kan bij Cafe langs de beek Gasthuisstraat 165 in Meerssen of telefonisch 043De Bundense judoka Jay Mulleneers 3646995. heeft zich in het weekend van 21-22 en 23 juni goed gepresenteerd op de European Cup Judo in het Duitse Sindelfinger. Op vrijdag middag vertrok Jay Mulleneers met nog 108 man uit Limburg richting Sindelfinger. Het complete Limburgse team bestond uit judoka’s van JC Hercules, Brunssum, oud Geleen, Bunde en nog enkele Limburgse clubs. Onder begeleiding van coaches van JC Hercules uit Echt ontstond er een sterk ® Limburgs blok tegen de rest. Jay Mulleneers, JC Bunde, startte op zaterdag in de klasse jongens tot 15 jr. tot 55 kg. De eerste 2 partijen verliepen vlekkeloos. Jay bleek oppermachtig te zijn en een plaats op het podium kon niet uitblijven. Echter een totaal foutieve inschatting van de scheidsrechter in de derde partij betekende verlies. Geheel verslagen en gedemotiveerd moest Jay zich terug vechten richting podium, helaas het mocht niet baten.

William van den Putte maakt comeback tijdens Knastercross 2013

ging Waalssen, De Zonnebloem Geulle en de Bibliotheek Meerssen. 22 oktober wordt een bustocht naar Landgoed Mariahoeve te Leende (nabij Eindhoven) gehouden. Aankomst te Leende om ca 10 uur met ontvangst met koffie en vlaai. Vervolgens is er de gelegenheid om te wandelen in dit mooi bosrijke gebied met geasfalteerde paden en vennen. Rond 12 uur is er een zeer uitgebreide lunch en tijdens de middag kunnen de gasten nog genieten van een drankje. Rond 16 uur vertrekken we weer huiswaarts. De bijdrage voor de gasten bedraagt €19,--. 19 november is er de jaarlijkse koopochtend bij de Makado te Beek, georganiseerd door Regio de Maasgouw.

Thuis kienen met stichting vrienden van de basiliek U speelt toch ook mee! In de Geulbode van twee weken geleden berichten wij u reeds dat Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen een nieuwe actie heeft ontwikkeld waarbij de opbrengst wederom ten goede komt aan de huidige renovatie van de glas-inloodramen van de Basiliek van Meerssen. Zoals u inmiddels weet koopt u één of meerdere kienkaarten met elk 15 getallen. De kosten per kaart bedragen €3,- per maand, dus €36,- per jaar. De kaart heeft een geldigheidsduur van één jaar, van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014, tenzij de inleg niet is voldaan. De betaling loopt via een door u getekende machtiging ten behoeve van de automatische incasso voor de duur van 3, 6 of 12 maanden. Eenmaal per maand trekt het comité, in aanwezigheid van een notaris en pastoor Van Meijgaarden, 75 winnende nummers. Per maand bedraagt het totale prijzengeld €400,-, bestaande uit een 1e prijs van €250, een 2e prijs van €100,- en een 3e prijs van €50,-. Zoals reeds aangekondigd start de officiële verkoop van de kienkaarten begin september via onder ander de HEMA en CIGO. De inschrijving start echter al in augustus via de website van de Stichting. Na ontvangst van het ingevulde machtigingsformulier ontvangt u uw kienkaart(en) en het reglement binnen twee weken thuis. In één van de volgende edities van de Geulbode zult u een machtigingsformulier aantreffen. U kunt dit formulier invullen en toesturen of mailen aan één van de leden van het comité, dan wel afgeven bij CIGO of HEMA. Speel zelf mee, of geef een kienkaart cadeau voor verjaardag, Sinterklaas of Kerst. U maakt kans op een leuke prijs én u steunt de renovatiewerkzaamheden van de Basiliek.

- BADKAMER -TEGELWERK or al uw klusse - SCHILDERWERK o V n! - TIMMERWERK - LOODGIETERSWERK - PLAFONDS enz. Verder alle voorkomende klussen!!! Repenhof 22, 6241 DA Bunde - 06-29383403 E-mail: klusbedrijfkurvers@home.nl

de communicatielijnen kort. Samen met een klein team van begeleiders en vrijwilligers, staan zij garant voor de persoonlijke manier van zorg verlenen en de open, gezellige woonplek. Met een jarenlange ervaring, ook in de reguliere zorgwereld, zijn zij erg gemotiveerd om dat te realiseren. Op dit moment is er een prachtige kamer vrij. Wij zouden het gezellig vinden weer een vol huis te hebben. Ken jij of ben jij onze nieuwe huisgenoot? Bel voor informatie met 043-3655959 of mail naar thomashuisbunde@home.nl. Veel groeten en misschien tot gauw! Max, Marij, Louis, Stefan, Eva, Tom, Heike, Emalie, Lidy, Sandra, Rob en Sylvana, een poot van onze viervoeter Daddy.

Basisschool Ondersteboven bestaat 5 jaar! Het schooljaar 2013-2014 is feestelijk geopend op Basisschool Ondersteboven in Moorveld-Geulle. Vijf jaar geleden zijn Basisschool St. Jozef en Basisschool In ’t Riet samengegaan onder de nieuwe naam Ondersteboven. De nieuwe school heeft zijn intrek genomen in het schoolgebouw aan de Hagendoornweg. De kinderen hebben ballonnen opgelaten om dit heuglijke feit te vieren. Voor de ouders stond er vervolgens een kopje koffie met iets lekkers klaar. De kinderen werden ook getrakteerd op ranja en iets lekkers.

Op zaterdag 7 en zondag 8 september 2013 zal de Belgische motocross freestyler William van den Putte zijn spectaculaire stunts vertonen tijdens de 8e editie van de Knastercross 2013. Lange tijd was het onzeker of hij zijn freestyle stunts inclusief de absoluut spectaculaire double backflip überhaupt nog zou kunnen laten zien. Aan die onzekerheid is definitief een einde gekomen. Nadat hij vorig jaar ten val is gekomen Op donderdag in de eerste schoolweek wordt er voor alle tijdens een stunt op de Zwarte cross, is hij begin kinderen een voorstelling gegeven in het kader van het dit jaar tijdens het oefenen wederom zwaar geeerste lustrum van de school. vallen. Na deze val is hij in coma geweest. Nu is hij inmiddels dusdanig hersteld dat hij weer De overwinning werd hem letterlijk samen met zijn stuntteam de meest onvoorstelgestolen. Uiteindelijk eindigde Jay Mul- bare freestyle figuren (op de motor in de lucht) leneers op plaats 5. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen bekan en gaat uitvoeren. Op zondag kreeg Jay de kans om te Dit zal plaatsvinden tijdens de Knastercross® dankt u reeds voor uw deelname en wenst u veel succes én speelplezier toe! starten in de klasse jongens 15 tot 18 te Geulle. jaar, -55 kg. Met zijn 13 jaar was hij de Donaties zijn ook van harte welkom op bankrejongste in dit internationaal geweld. In Voor tickets en meer programmainformatie keningnummer www.knastercross.eu 2 partijen, helaas nipt verloren, bewees NL38RABO03523.20.346 t.n.v. Stichting VrienJay een judoka te zijn waarmee men in den van de Basiliek Meerssen. Zie ook de webde toekomst rekening mee moet housite www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. den. Na de zomervakantie begint voor Dit is een publicatie van de Stichting Vrienden de judoka van JC Bunde de weg naar de De Zonnebloem af- van de Basiliek Meerssen. deling Geulle verzorgt de komende maanden de volgende activiteiten voor haar gasten:

De Zonnebloem

043-3648000

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

8 september: in het kader van de landelijke ziekendag is er ’s ochtends om 10.00 uur een gezongen H. Mis in Avé Maria, met aansluitend een gezellig samenzijn met koffie en een stukje cake. Van 8 tot 13 september is de regionale vakantie in Neubourg (Duitsland), waaraan enkele gasten zullen deelnemen. 10 september wordt de volgende gezellige middag gehouden in Avé Maria; aanvang 14 15 uur. Een regionale muzikant zal live muziek met accordeon en zang ten gehore brengen met de allerbekendst meezing- , schunkel- en stemmingsmuziek. In de pauze is er koffie. 11 oktober wordt er een Tirolermiddag, met frites, gehouden in Avé Maria: Aanvang 14.00 uur.

Thomashuis Ingendael

Thomashuis Ingendael, wonen in een prachtige oude boerderij aan de rand van het bos. En dit in Bunde, een dorp op nog geen 10 minuten van Maastricht. Een dorp met alle voorzieningen en een prettige bevolking. Wie wil dat niet? Voor mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en behoefte aan goede, persoonlijke zorg op maat, hoeft dit geen droom te blijven. In Thomashuis Ingendael wordt die warme woon- en zorgplek gerealiseerd. Thomashuis Ingendael wordt al ruim 7 jaar gerund door Max en Marij de Barbanson. Zij zijn de zorgondernemers en verantwoordelijk voor de zorg en sfeer in huis. Zij wonen zelf ook in het pand. Daardoor zijn de contacten heel direct en


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 15

Heemkundevereniging Meerssen zet zich in voor de : “actie duiten voor de ruiten van de basiliek meerssen” Indien u ergens op bezoek gaat en niet graag met lege handen komt en een kleinigheid wil meenemen. In dat geval raden wij u aan het boekje “van paltskerk tot basiliek” te kopen. U steunt dan tevens een fantastisch doel namelijk: De restauratie van de glasin-lood-ramen van de basiliek. Haast u, de speciale uitgave “van paltskerk tot basiliek” is bijna uitverkocht. De speciale uitgave is à €3,50 in bunde te koop bij: Greefhorst optiek Slagerij van de nobelen In Meerssen bij: Café de keizer Cigo (voorheen: totaal gemak) Openbare bibliotheek meerssen Slagerij america (vakantie t/m maandag 29 juli) In Ulestraten bij: De boerenbond ulestraten Het kerkbestuur van de basiliek van meerssen heeft in samenwerking met de heemkundevereniging meerssen deze “speciale uitgave mei 2013” laten drukken. Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van het 75 jarige jubileum van de basiliek van het heilig sacrament van meerssen, 1938 – 2013 en is getiteld : “van paltskerk tot basiliek”. Het boekje, met tal van afbeeldingen in kleur, behandeld de geschiedenis van de basiliek van meerssen van 800 tot heden. Achtereenvolgens komt een stukje voorgeschiedenis over dit pronkstuk van de maasgotiek en een summiere beschrijving van de bouwgeschiedenis van de basiliek aan de orde, op basis van een aantal gedrukte bronnen. Het boekje is geschreven door herman van wagenberg de secretaris van de heemkundevereniging meerssen.

Nieuwe actie van cigo en De bloomerie i.S.M. Art card for charity PRACHTIGE KUNST-VERJAARDAGSKALENDER ‘MAASTRICHT’ VAN ARJEN VAN PROOIJEN VOOR SLECHTS €7,00 VERKRIJGBAAR BIJ AANKOOP VAN 5 KUNSTKAARTEN (€9,95) voor GOEDE DOELEN uit de collectie van ART CARD FOR CHARITY en MARSNA CARE. Een korting van maar liefst €5,00 voor dit collectors’ item! Nu hebt u eindelijk de kans uw oude volgeschreven verjaardagskalender in het kleinste ‘kamertje’ van ‘t huis te vervangen door een mooier exemplaar, dat een plek verdient in de keuken of zelfs woonkamer! Want met deze kunstverjaardagskalender van excellente kwaliteit kunt u wisselend genieten van 12 unieke kunstprenten van Maastricht; een geweldige aanbieding en uniek cadeau voor uzelf of de komende feestdagen! En met de aankoop worden tevens o.a. het Toon Hermans Huis en de Hospice Maastricht gesteund! Verder aandacht voor het evenement MEERSSEN IN DE BAN VAN ....., voor MARSNA CARE en VRIENDEN VAN DE BASILIEK Nu eind augustus de 2de editie het succesvolle evenement MEERSSEN IN DE BAN VAN ....... van start gaat, draait op diverse locaties in GrootMeerssen alles om KUNST en wel in de breedste zin van het woord. Ook de aparte ‘Meerssense’ kunstkaarten uit de collectie van Marsna Care dragen hier een steentje aan bij. Marsna Care, een van de Goede Doelen van Art Card for Charity, ondersteunt dit jaar de Stichting Vrienden van de Basiliek, en wel specifiek het actuele grote sponsorproject: de Restauratie van de Glas-in-lood-ramen van de prachtige Basiliek in Meerssen. De 3 bordjes voor de Basiliek zijn het bewijs dat Art Card for Charity, Marsna Care en CIGO als sponsoren onlangs een financiële bijdrage heb-

ben geleverd in de vorm van 3 x €250,00 bestemd voor de eerder genoemde restauratie. Een mooie wenskaart komt altijd van pas, haal dus snel een voorraadje kunstkaarten in huis! Nu is het moment om een set kunstkaarten bij CICO te kopen en de tijdloze kunst-verjaardagskalender van Maastricht voor slechts €7,00 (i.p.v. €12,00) te bemachtigen, gegarandeerd jarenlang kijkplezier. Er is enorm veel keus aan kaarten, als u van kunst houdt en daarbij ook nog Goede Doelen een warm hart toe draagt. Verkooppunten in Meerssen, Bunde en Geulle: UÊ "]Ê iiŽÃÌÀ>>ÌÊÈä UÊ7iÀi`܈˜Ži]Ê-Ì>̈œ˜ÃÌÀ>>ÌÊn UÊ/>L>ŽÃâ>>ŽÊ-i˜vv]Ê-Ì°Ê}˜iëiˆ˜Ê£Ê UÊ iÊ œœ“iÀˆi]ÊՏÃiÀÃÌÀ>>ÌÊǙÊ ˜vœ\ÊäȇxxÇxÊÈÈxx www.artcardcharity.nl www.marsnacare.nl www.multi-art.nl NIEUW: Het complete assortiment van bijna 100 MULTI ARTCARDS, nu exclusief verkrijgbaar bij CIGO. Neem voor het totale aanbod alvast een kijkje op de nieuwe site www. multi-art.nl Deze fraaie en unieke serie kunstkaarten van Multi Art zijn (net zoals alle kunstkaarten van Art Card for Charity en Marsna Care) multifunctioneel en het hele jaar door voor alle gelegenheden te gebruiken. Tijdloos en niet aan mode onderhevig, zoals het echte kunst betaamt! And last but not least steunt u met uw aankoop altijd ’n Goed Doel, bijv. Terre des Hommes en het Rode Kruis. Multi Art-cards: luxe dubbele kaarten met envelop: €2,50 p/st en 5 stuks voor slechts €11,00.

Collecteweek Toon Hermans Huis Maastricht: 19 t/m 25 augustus a.s.

maar in groepsverband gaan collecteren en op bepaalde dagen muzikaal worden begeleidt. De groepen collectanten bestaan uit vrijwilligers maar ook uit gasten die deelnemen aan activiteiten in het huis en als geen ander weten wat het Toon Hermans Huis voor je kan betekenen. Op woensdag gaat de schildergroep op pad en op donderdag de Yoga club. Op dinsdagmiddag worden de collectanten bij Mosae Forum muzikaal begeleidt door het eigen zangkoor van het huis. Op donderdag worden de collectanten muzikaal vergezelt door de Batjakkers en op vrijdag treedt de groep “ La Tuna Universitaria de Maastricht”op. Tot slot gaan dee prominenten ( bestuur, ambassadeurs, wethouders) op zaterdagmiddag de stad in onder begeleiding van de Batjakkers om ook een mooie bijdrage voor het huis op te halen. Kortom het wordt ook dit jaar weer een bijzondere collecteweek met hopelijk een mooie opbrengst!

“Mini-tour van HomeRun in de gemeente Meerssen“ De band HomeRun timmert al enkele jaren aan de weg. De band voor jouw ultieme feest. Een band die op een pakkende wijze de betere rock-covers brengt en op een verfrissende wijze het publiek aan zich bindt! Met muzikanten die ambitieus en vol overgave een goed stuk muziek brengen. Met muzikanten die met bewezen succes de juiste snaar weten te raken en de sfeer erin brengen. Met muzikanten die performen met goed in het gehoor liggende rocksongs. Het eerste optreden zal zijn op zaterdag 31 augustus in de Walk In in Ulestraten. De aanvang zal omstreeks 21.00 uur zijn. Het volgend optreden is op 15 sepÌi“LiÀʈ˜Ê…iÌÊ«>ÀŽÊˆ˜ÊiiÀÃÃi˜]ʜ“ÃÌÀiiŽÃÊ£™°ääÊÕÕÀ°Ê ˆÌʈ˜Ê het kader van “Meerssen in de ban van . .Cultuur en Muziek“

“Kanker raakt ons allemaal” Een van de belangrijkste momenten van het jaar voor het Toon Hermans Huis Maastricht is ongetwijfeld in augustus Ü>˜ÌÊ `>˜Ê ˆÃÊ Û>˜Ê £™Ê tot en met 25 augustus de jaarlijkse collecteweek. In de binnenstad van Maastricht en bij het AZM gaan collectanten weer enthousiast op pad en vragen extra aandacht voor mensen die te maken hebben met kanker. De vraag luidt dan: ‘Hebt u nog wat over om het Toon Hermans Huis te steunen?’ En dan komt het eropaan want de overheidssubsidies nemen af en het Huis is grotendeels afhankelijk van donaties en giften van derden. Kanker zet de wereld van u en van de mensen om u heen op zijn kop! Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: Kanker. Momenteel krijgt 1 op de 3 mensen in heel Nederland kanker. Een collega, een kennis, een vriend, een familielid, je partner, je kind of jezelf. Het is voor iedereen moeilijk om hiermee om te gaan. Als patiënt vraag je je af, waarom ik? Wat betekent dit nu? Hoe moet het verder? De omgeving loopt met vragen als, “wil de patiënt er nu juist wel of niet over praten, wat kan wel en niet en hoe ga ik met mijn verdriet om?”. Toon Hermans Huis Maastricht Het Toon Hermans Huis Maastricht is een inloophuis waar iedereen die te maken heeft met kanker welkom is. De deur van het Toon Hermans Huis Maastricht staat wagenwijd voor u open. U kunt bij het Toon Hermans Huis terecht voor alle niet medische zaken rondom kanker . U kunt er praten of juist zwijgen, u kunt er lachen of juist huilen. U bent gast, alles mag niets moet! U kunt er deelnemen aan verschillende activiteiten, praten met lotgenoten of lezingen bijwonen, kinderen worden opgevangen en begeleidt door de kinderclub en speciaal voor de nabestaanden zijn er bijeenkomsten over rouwverwerking. U vindt bij het Toon Hermans Huis Maastricht rust, betrokkenheid en een warm onthaal. Opbrengst collecteweek “Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken- een bijdrage leveren aan het behoud en verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker- is geld nodig. Daarom hoopt het Toon Hermans Huis Maastricht ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen tijdens de collecteweek zodat we de juiste psychosociale zorg en persoonlijke aandacht kunnen blijven aanbieden aan onze gasten” Aldus Melanie Frederiks, directeur Toon Hermans Huis Maastricht. Programma collecteweek Bijzonder is dat de collectanten dit jaar niet individueel

RTME Deze Week Radio Kabel 87.5 FM Ether 106.8 FM Tekst-TV kanaal 22+ of 480 Mhz, Ziggo kanaal 47

Gasthuisplantsoen 69 6231 JZ Meerssen. tel. 043-365 66 96 www.rtme.nl

RADIO MAANDAG 07-08 Op Reis met (H) 10-12 Koffie Plaza

15-17 RTME @ Work 19-21 ‘t Sportpodium 21-23 Muziekexpress

DINSDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

19-20 Tijd voor Toenagers 20-22 De Platenkast

WOENSDAG 10-12 Koffie Plaza 16-18 De Muziekdwas

18-20 Timo a la carte 20-21 Cabaret 21-22 LP Parade

DONDERDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

18-20 Rockin’ in Country 20-22 Platenpaleis 22-23 Tied veur Beat

VRIJDAG 10-12 Koffie Plaza 15-17 RTME @ Work

19-21 Soundtrack 21-23 SPAM

ZATERDAG 10-12 Weekendwekker 12-14 Proficiat Grwat Meerssen

14-16 De Muziekdwas (H) 16-18 Generatiekloof 18-19 Dean on air

ZONDAG 09-10 Zondagochtend Klassiek 10-11 Op reis met .. 11-13 Schlagerparade

13-15 Golden Oldie Parade 15-17 Generatiekloof (H) 21-23 Blue Notes

TELEVISIE ZATERDAG 20-24 RTME RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips ZONDAG 00-24 RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips MAANDAG 00-24 RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 16

Albert Heijn Dijkstra

Barbecue!!

4 euro

Alfa - Gulpener - of KORTIN G Warsteiner bier pijpjes Per krat Varkenshaas kort Limburgs ambacht

500 gram

Runder zuurvlees Slagerij Keulen

7.99

5.

00 Bak 500 gr.

99 3.69 11. 49 99

3. 8.

Barbecue worstjes

AH Slamelanges

Slagerij Keulen

Rucola-, eikenblad2.98 of krulsla

2.

39

pak 3 stuks

2 zakken

AH witte pitloze druiven 4.58

Gemengde fruitvlaai

2.

Bakker vd. Weerdt

2 bakken Ă 500 gr.

29

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 augustus t/m zondag 25 augustus

Groot

1.

49

13.80

11.

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

49

Geulbode 34 13  
Geulbode 34 13  

Geulbode van woensdag 21 augustus 2013

Advertisement