Page 1

jaargang 88 21 05 2014

21 Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Televisie opnames RTME “Meerssen Actueel�

Informatie Pag. 8 en 9

Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

van de

‡%XUJHPHHVWHUPDDNWDIWUHGHQEHNHQG ‡$IVFKHLGVUHFHSWLHEXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUV ‡5DDGVYHUJDGHULQJPHL ‡2IÀFLsOHEHNHQGPDNLQJHQ

Pegasus Uitvaartzorg voor een uitvaart met mĂŠĂŠr persoonlijke zorg

Vrijdag 23 mei a.s. zullen weer opnames plaatsvinden voor ons televisieprogramma “Meerssen Actueelâ€?, de wekelijkse talkshow van RTME met onderwerpen uit de wereld van sport, kunst en cultuur, economie, politiek, muziek en het verenigingsleven. Er zullen deze avond drie progamma’s worden opgenomen. Tijden en onderwerpen als volgt: 19.30 uur, politiek; met o.a. de drie nieuwe wethouders van Meerssen en Marij Westheim 20.30 uur, kunst en cultuur; met o.a. Jacques Giesen, JosĂŠ de Goede en Danny van Kan 21.30 uur, sport; met o.a. Bert van Marwijk, Wim Dusseldorp en Janusz Kowalik

het programma starten. Dit is eveneens de eerste dag dat de expositie van natuurfoto’s door Jean Claessens en Jacques Kleynen voor publiek toegankelijk is. De werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme verwelkomt u van harte.

Laat de robot het gras voor u maaien!

Wilt u een of meerdere opnames bijwonen, dat kan. Kom dan vrijdag 23 mei a.s. naar de sportkantine van SV Meerssen. NB: Tijden en gasten onder voorbehoud

Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 www.pegasusuitvaar t.nl

- Voor alle uitvaartverzekeringen -

Opening Meerssen in de ban van: Meerssen in de ban van Kunst, Natuur en Erfgoed (2014) zal afgetrapt worden door voorzitter Jacques Giesen op zondag 25 mei a.s. U bent vanaf 14:30 uur van harte welkom in Ontmoet Anna (Stationsplein 1, te Meerssen). Om 15:00 uur zal

Zondags geopend 16 -19 uur aanbiedingen zie achterpagina

voor meerwaarde in wonen en leven

%HQHÀHWFRQFHUW %DVLOLHN0HHUVVHQ =DWHUGDJMXQL (QWUHH₏ In samenwerking met: Meerssens Mannenkoor Rothem’s Harmonie Fenna Ograjensek

www.wonenmeerssen.nl

Arnold Opreij

WONINGAANBOD ONLINE s2OMEINENSTRAAT2OTHEM s2OMEINENSTRAAT2OTHEM s'ANSBAAN!-EERSSEN s'ANSBAAN'-EERSSEN s"URG-URISSTRAATGARAGE -EERSSEN s$ON"OSCOSTRAATGARAGE 5LESTRATEN

.DDUWHQYHUNULMJEDDUELM &LJR;FOXVLHI'DPHVPRGH 6DYHXUV6OLMWHULM5HNNR .DSVDORQ8EDFKV

Haarden & Sierbestrating Willem Alexanderweg 4 6222 NC Maastricht T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl

TOP SHELF PARKET Weerterveld 13 6231 NC MEERSSEN Tel: 043-36 43 412 Fax: 043-36 47 913 www.topshelfparket.nl E-mail: info@topshelfparket.nl

STOFVRIJ-renoveren * Hertog vloeren (www.stofvrijschuren.nl) * Quick-Step parket en laminaat * Div. kwaliteit laminaat * Piet Boon vloeren TRAPRENOVATIE * Kährs Fineerparket en meer * Sterdealer Solid Floors * Antigua klik-PVC en PVC 5 Sterren Specialist * Exclusieve Celenio vloeren van www.wonenwonen.nl * Vloerverwarming ook ingefreesd

Parket van de bovenste plank


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Huisartsen

Wegwijzer Politie Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ..........................................1-1-2 Drugsmeldpunt ...................043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer 1-1-2 Ongevallen 1-1-2 Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 1519.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren 3661617 / 3661706.

Luchtvaart Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schiphol Centrum, tel. 0800-8543487 www.minvenw.nl/loket

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via 043-3652020

Regiotaxi (Omnibuzz) Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van tevoren). Informatie of klachten: 09003310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.)

Dierenbescherming Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr .......................0900-4433224 Zwerfkat nr...........................043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Huisartsenpraktijk Meerssen Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008 www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski 043-3089035 Recepten 043-4558432 www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Bunde Huisartsen: dhr J.Urlings, Mw F. Prinsenberg en dhr J.Swaans. Tel 043-3648935, bij spoed: 043-3654423, recepten: 043-3588218 Spoed buiten kantooruren : de huisartsenpost 043-3877777 Website:www.huisartsenpraktijkbunde.nl Praktijkondersteuner: Mw M. DuyckersHuisartsenpraktijk Wiertz 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG Ottenheijm - JWM Muris - I Meuwissen-Berix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. .......043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5 .........043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35 ......................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-18:30

Tandartsen Weekenddienst - Meerssen / Margraten Simpelveld / Gulpen/Wittem / Vaals / Valkenburg / Berg en Terblijt / Bocholtz / Bunde / Cadier & Keer / Mheer/Banholt / Ulestraten Centrale spoednummer vd dienstdoende tandarts 043-7112711 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ....................043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht Meerssenerweg 23 .................043-638452 W. van de Kerkhof, Maastricht Brusselseweg 381 .................043-3470173

Huid- en oedeemtherapie Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Reisvaccinaties Travel Doctor Meerssen Huisartsen Centrum Meerssen 3089038 Vaccinatie Centra Limburg (VCL) 043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Woningstichting Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC 043-3664777 Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. Website: www.wonenmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: 043-3664777 Niet-dringende technische klachten: reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl)

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen .........043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Di: geSLOTENs7OE UEN Us$ON UEN Us 6RIJ Us:ATERDAG 

pagina 2

Welzijn Trajekt welzijn Heuvelland Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen : 043 – 7630055 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder van ma t/m do van 9 tot 10.30 u. Vrijwilligersondersteuning Meerssen Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilligerswerkheuvelland.nl. Trajekt Maatschappelijk werk en Informatie en Advieswinkel: Spreekuren van ma t/m do van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Tel.: 043 – 7630055 rob.leseur@trajekt.nl

Welzijn Stichting Organized www.organized.nu Dagbesteding, coaching en maatwerk CliĂŤntenraad (Minimabeleid) Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ....................088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp. Zorgloket gemeente Meerssen Open werkdag van 9-10 u... 043-3661662 Voor alle vragen met betrekking tot gehandicapten- en ouderenzorg.

Sevagram thuiszorg Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland 6011911

Slachtofferhulp regio zuid-oost Om de Toren 4, 6191 KZ Beek 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordZuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenbergstraat 21 Geulle 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u.

Gezondheidswijzer het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. GGD-gebouw Maastricht. 043-3821717

Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend.

Envida De nieuwe naam van GroenekruisDomicura en Vivre 0900 22 33 44 0 Service van Envida De nieuwe naam van GroenekruisService 043 3 690 610 Correspondentieadres: Postbus 241 6200 AE Maastricht www.envida.nl

Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Maria Geulle. Enkel voor inwoners van de kernen Geulle en Bunde. De kosten van een 3 gangen maaltijd zijn â‚Ź7,50 Inlichtingen: Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. bellen met Jos Klein 06-20960732

Natuurgeneeskunde Praktijk klassieke homeopathie & voedingsadvies praktijk Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. 043-3650128 Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl 043-3635011

Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-38001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten. Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie

St. Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl

Wmo-Platform Mevr. A. Bos-van Bun ............tel 3643238 Mevr. J. Gommers .................tel 3643743

Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Verloskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borgharen, Beek, Berg & Terblijt. 043-3642570

Steunpunt Voedselbank Meerssen Kuileneindestraat 5e in Meerssen Postadres: Postbus 69 - 6230 AB Meerssen Centraal telefoonnummer: . 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Website: www.voedselbanklimburg.nl Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388

Hans Lardenoije - Hulserstraat 35 Geulle, 043-3641598

AltraCura Thuiszorg. Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl tel: 043-3580721

Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Praktijk voor psychotherapie en stresscounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953. Info & Documentatie Service, GGD ZL Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn. Ma t/m do 046-850 54 50 ids@ggdzl.nl Diabeteslijn.......................(033) 463 05 66 info@dvn.nl voor alle vragen over diabetes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en hun ouders/opvoeders. 043-3261847 E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Meerssen .........................043-7502234 Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, 6231 HC Meerssen ................043-3642916 Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD Bunde..............................043-3652255 Bezoek: Mevr Annelies Smeets, Westbroek 31A, 6243 CG Geulle tel. 043 – 3646986 Vakantie/Activiteiten: Mevr.Dimphy van Kroonenburgh, Mw.v.d.Meijstraat 22, 6243AP Geulle tel.043-3649890. Bechterew Vereniging Maastricht Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusselt zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL Steunpunt Mantelzorg 043-3215046 8.30-17.00 uur www.voormantelzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos.

Huurdersvereniging Huurdersver. Meerssen Secretariaat 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl

Gemeenschapshuis Gemeenschapshuis De Koel Rothem Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Kringloopcentrum Kringloopcentrum Zuid Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Kienen Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid.

Praktijk voor Acupunctuur Meerssen. Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen, 043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl

Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132

Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl

Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl 06 10684174 Stiltij meditatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld 043-8519555 www.stiltij.nl

Houdings- en Bewegingstherapie Cesar & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, 6231EB Meerssen T 06-47022177

Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl 06-13261173

St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Keizer Lothariusstraat 19, 6231 BW Rothem-Meerssen 043-8501995 e-mail info@tzvm.nl www.tzvm.nl

Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680

Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ www.cirkelouder-kindcoaching.nl Tel 06-48043928 Buurtzorg Meerssen Thuiszorg voor verpleging en verzorging (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en Emotionele Hulpverlening Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wilmarstraat 38, Meerssen, 043-3110170, www.praktijkjoycewetzels.nl

Peuterspeelzalen ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10 .......043-3646997 Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 ..............043-3655780 Pinkeltje Ulestraten Dorpstraat 1..........................043-3642936 Pinokkio Geulle Hagendoornweg 2 ...............043-3655101

Stichting Synagoge Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon 043-3655 527 / 06-21 55 7530

Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst Centrum Carma www.yogacarma.nl Gerrie van Goderrein Heilpraktijk Dru Yoga en massages St. Josephstraat 22, 6231 EE Meerssen. 06-13186996 - ludgardina@outlook.com www.goderrein.com

Logopedie Jeanine America logopediste - Huisartsencentrum Meerssen; 06-11316703 Proost de Beaufortstraat 1 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen. Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon 043-3581711

Cesartherapie Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl

Fysiotherapie & Medisch ďŹ tness

Familieopstellingen

Centrum voor fysiotherapie & medische ďŹ tness Familie-, Systeem & Organisatieopstellin- Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen gen met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3644066 www.medischeďŹ tness.nl Tel 043-3647987 www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

VERANDERATELIER

RIET ELIĂ‹NS

Voor al uw kleding- en lederreparaties en maatkleding Eeckersteghe 26 te Elsloo T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

P. Sassen v.o.f.

Grondverzet-transport sLEVERENZANDGRIND sCONTAINERVERHUUR sGRONDWERK groot/klein sRIOLERINGEN Bunde

043 364 14 68


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 3

Juridische PROBLEMEN?

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon tel. 043 - 3642223 voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en verkoop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiĂŤnten. Voor meer info: www.kamla.nl

JeGroen natuurrijke tuinen AANLEG en ONDERHOUD

Vloerbedekking - Gordijnen - Zonwering Behang - Bed-en badtextiel Insectenhorren - Stomerij-depot

Goed advies en gedegen vakmanschap Carteijnstraat 6, 6241 CC Bunde

Tel: 06-52306385 jeroen@jegroen.nl

VERHUIS U ZELF DIENSTEN NODIG bel vrijblijvend robkrauth.nl 043-4582991

Tel. 043-3647303 / 06-53376836 E-mail: info@pricken.nl

TE KOOP: Complete slaapkamer met eenpersoons seniorenbed, alpine wit â‚Ź750,- eiken servieskast â‚Ź175,en kroonluchter â‚Ź175,-. Tel. 3646692 of 6042152

bij U om de hoek.

Van Uden Cratsborn advocaten

Hoogveldweg 2 6231 ET Meerssen tel. 043 – 364 00 94 fax. 043 - 364 06 90

&2175$67

TE HUUR, GERENOVEERD 2 slaapkamerappartement

TE HUUR luxe stacaravan (incl. airco) aan de Côte d’azur op camping, 150 meter van zee. Prijs vanaf ₏295,- p.w. Info: 06-13007718 mail: fdurlinger@gmail.com

advocaten

info@maastrichtadvocaten.nl www.maastrichtadvocaten.nl

Ondermode van Mey, Sloggi, Triumph, ten Cate, Speidel en pyjama’s: altijd 20% KORTING bij Textiel Mode Christel Vluggen Elsloo, Stationsstraat 25. Tel: 046-4377009 www.vluggenelsloo.nl met nieuwe badkamer, wc en keuken! Verder nog een bijkeuken met wasmachineaansluiting, ruim zongericht terras. Adres Beekstraat 31 , Meerssen. Huurprijs 775,- euro p.maand exclusief GWE. Info: 06-51418136

6 gespecialiseerde

VFKLOGHUZHUNHQ %LQQHQEXLWHQVFKLOGHUZHUN :DQGDIZHUNLQJEHKDQJHQ

Actie Maastrichtse Nieuwe aardappelen 2,5 Kg â‚Ź2,49 Hollandse Aardbeien Klasse 1 per 500 gr. â‚Ź2,49 Vers geschrapte Maastrichtse Kriel per Kg. â‚Ź2,49

9UDDJJHUXVWQDDU HHQYULMEOLMYHQGHRIIHUWH (ULFN/HERQ(LNHQODDQ %XQGH HKMOHERQ#KRPHQO

Bij aankoop van Boerenkaas Gratis potje mosterd!

Te huur nabij centrum Meerssen. Dubbele garage/ berging +/- 6m X 6m en uitzonderlijk hoog 3m. 2 grote rolpoorten poorten. Electra aanwezig. Beschikbaar medio Juli. Maandhuur ₏165,Tel 06-53168164 – 043-3654854

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

TEN Lifestyle en Tennis Centrum Meerssen Vacatures Wij zoeken gepassioneerde teamspelers voor: Fitness, Pilates & Milon Cirkel. Ondernemers en meedenkers op het gebied van: Fysiotherapie, Revalidatie, Voeding & Gezondheid. Ben jij? Een motivator, een rolmodel voor gezonde levensstijl, exibel, gepassioneerd & meedenkend. Kun jij? Jouw passie uitdragen, omgaan met mensen, een voorbeeld zijn. Dan ben jij misschien degene die wij zoeken! Mail CV en brief met motivatie naar: pim@10ten.nl Meer info: www.10ten.nl/vacatures/

Uitneembaar voetbed wijdte K Ook in de kleur donker blauw

dak- en bouwservice

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

Gubbels

GEMEENSCHAPSHUIS

‘DE KOEL’

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

voor vrijblijvende informatie:

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN & ASPERGES Verder diverse soorten appels en peren van eigen bedrijf. Tegen scherpe prijzen!! Tevens: sinaasappels, mandarijnen, aardappels, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien.

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek – Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag

Dinsdags gesloten.

T-SHIRTS, POLO’S EN TOPJES

U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 japmgubbels@hetnet.nl

Stratenmakersbedrijf G&S voor al uw

(sier)bestrating

en materialen past. a. somyasingel 37 6231 hm meerssen gsm: 0614716659 bgg: 0614718562 www.gs-bestrating.tk

Voegbedrijf Dave Lemmens

Ä‚ĆšÄžĆŒÄšÄ‚Ĺ?ͲĞŜǀĂŏĂŜĆ&#x;ĞŚƾůƉĹ?ÄžÇ€ĆŒÄ‚Ä‚Ĺ?Ě͕ Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒÇ ÄžĆŒĹŹÇŒÄ‚Ä‚ĹľĹšÄžÄšÄžĹśĹ?ĹśŽŜĆ?ƚĂŜŏĆ?ƚĂĆ&#x;ŽŜĞŜĹ?Ä‚ĆŒÄ‚Ĺ?ÄžÄ?ĞĚĹ?ĹŠÄ¨Í˜ D͘EĹ?ĹŠĆ?ƚĞŜ Sportlaan 22, 6241AB Bunde 043-3641644

Dave Lemmens ĆľĆŒĹ?͘DĆľĆŒĹ?Ć?Ć?ĆšĆŒÄ‚Ä‚Ćšϲϰ 6231 GL Meerssen

t 043-3652757 m 06-52502762 Ä?Í˜ĹŻÄžĹľĹľÄžĹśĆ?ǀŽŜÄ?ŏĞŜ ΛůĹ?ĹŠÄ?ĆŒÄ‚ĹśÄšĆšÍ˜ĹśĹŻ


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

   < Meubels van steigerhout naar wens en op maat tegen lage prijzen! Inmiddels de grootste van Limburg en bezorging door heel europa. Tafels, banken, bedden, hoogslapers, loungesets op maat, kasten, sidetables, alles wat u wenst. Neem een kijkje op onze website (shop) voor een sfeerimpressie of stuur een foto voor Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;Ć?ŽčÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Í&#x160; Ook kunt u bij ons terecht met uw eigen schets en maten. Kom gerust een kijkje nemen in onze showroom te Brunssum. Wij verkopen ook losse planken in zowel gebruikt als nieuw steigerhout:

ÂŤ ÂŤ

Prijs 5 meter gebruikt steigerhout â&#x201A;Ź18,55 Prijs 5 meter nieuw steigerhout â&#x201A;Ź13,85

    <

,Ä&#x201A;Ä&#x17E;Ĺ&#x2021;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ď°ĎŹ ϲϰϰϭWĆ&#x152;ƾŜĆ?Ć?ƾž dÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2014;ϏϲͲϯϳϯϰώϭϹϾ KĆ&#x2030;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;ÍŹĹľÇ&#x20AC;Ć&#x152;ĎľͲϭϳƾÍ&#x2022;Ç&#x152;Ä&#x201A;ϾʹϭϯƾÍ&#x2DC; Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾĆ&#x;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Í&#x2DC;Ŝů Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾĆ&#x;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Í&#x2DC;Ŝů

   $,,#,,)(< [$$'6E H     I

ŽŜĆ?Ĺ˝Ć&#x2030;ĨÄ&#x201A;Ä?Ä&#x17E;Ä?ŽŽŏÍžĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾĆ&#x;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Íż

Help Tim en Ivi aan de eerste plaats en ga mee naar Utrecht

Men kan beter enkele vragen stellen dan alle antwoorden weten. James Thurber

Open dag Uitvaartzorg en Crematorium Walpot in Eijsden Bent u benieuwd wat er achter de schermen van een uitvaartcentrum en crematorium gebeurt? Of zou u graag willen weten wat er zoal mogelijk is rondom cremeren, begraven of uitvaarten in het algemeen? Dan nodigen wij u graag uit op onze open dag op zondag 25 mei om kennis te maken met de totale dienstverlening van Walpot Uitvaartzorg en Crematorium. Van 11.00 tot 16.00 uur staan onze medewerkers u graag te woord om antwoord te geven op al uw vragen. Wist u bijvoorbeeld dat u met iedere uitvaartverzekering ook bij Walpot terecht kunt? Tijdens deze open dag kunt u tevens de herdenkingstuin en alle ruimten van het crematorium bezoeken; van de aula tot de ovenruimte, van de verzorgingsruimte tot de rouwkamers. In de aula van ons crematorium zullen twee lezingen gegeven worden. De heer Lou Debeij zal spreken over â&#x20AC;&#x153;Bijzondere uitvaartenâ&#x20AC;? en de heer Joris de Lange zal de rol van â&#x20AC;&#x153;Funerair sprekerâ&#x20AC;? belichten. Deze lezingen zullen gedurende de dag herhaald worden. De familie Walpot en de medewerkers hopen u op 25 mei te mogen ontmoeten in crematorium Walpot, Pisartlaan 8 in Eijsden.

p i s a r t l a a n 8 6 24 5 s k e i j s d e n 0 4 3 4 0 9124 4 w w w.w a l p o t . n e t

Tim en Ivi Huijsmans staan in de ďŹ nale van deze verkiezing Wereldverbeteraar van het Jaar. De reglementen van de verkiezing hanteren drie criteria: 1 de internetstemmen, 2 de vakjury en 3 de stemmen van het meegenomen publiek. Ieder onderdeel krijgt een gelijk aantal punten. Tim en Ivi krijgen van de organisatie gratis een touringcar ter beschikking en de bedoeling is dat deze touringcar nog gevuld moet worden met mensen. Wie gaat met Tim en Ivi mee naar Utrecht op vrijdag 23 mei. Vertrek bus De bus vertrekt vrijdag 23 mei om 13.00 uur vanaf het stationsplein in Meerssen. Hierbij roepen wij mensen op om mee te gaan naar Utrecht, waar zij getuige zullen zijn van een gevarieerd programma, met hapjes, drankjes, muziek en de ďŹ nale van de verkiezing Wereldverbeteraar van het Jaar. Als de uitslag bekend is worden de prijzen uitgereikt door minister PloumenHet is niet noodzakelijk om Tim en Ivi te kennen, maar steun jij hun actie ga mee voor een leuk uitstapje naar Utrecht en breng in de zaal je stem uit. Rond 18.00 uur wordt de terugreis naar Meerssen aanvaardt. Aanmelden Mensen die mee willen gaan kunnen zich opgeven op telefoonnummer 0611003041 Laat zo veel mogelijk mensen in de bus stappen deze vrijdag, want zij bepalen, door hun stem ter plekke te geven, mede de uitslag.

Speelgoed uit Sri Lanka Lanka Lamai (staat voor kinderhulp) is de importeur van speelgoed uit Sri Lanka. Door speelgoed te verkopen tegen een eerlijke prijs zorgt Lanka Lamai ervoor, dat de kinderen uit de armste gebieden van het eiland naar school kunnen. Het speelgoed is kleurrijk, milieu bewust geproduceerd, educatief verantwoord en oersterk. Indien hout wordt gebruikt dan is het afkomstig van de snelgroeiende rubberboom en de evt. verf is niet giftig. Dit speelgoed is in de Wereldwinkel te koop.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

â&#x20AC;&#x2DC;N VLEUGJE HISTORIE..

Barbecueworst

Deze week: Rothem

(div. smaken)

Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

VarkenssatĂŠ

100 gram

â&#x201A;Ź 0,65

100 gram

â&#x201A;Ź 1,45

(naturel of gemarineerd)

Uit eigen keuken Gebakken pastei

100 gram

Kalfspastei

100 gram

Huzarensalade

500 gram

â&#x201A;Ź 1,15 â&#x201A;Ź 1,20 â&#x201A;Ź 3,60

Slagerij WELTENS uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

GROOTS IN OPSTAFAUTEUILS Zondag 25 mei

Grandioze Meubelshow

Kinderen Smeets, Emmaweg Rothem Ingezonden door: M. Dacier - Smeets

Voorlichtingsmiddag

Uit het niets....iets

EXPOSITIE Alexandra Penris - Egger Alexandra Penris-Egger exposeert haar werk 24 en 25 mei om 16.00 tot 19.00 uur in steenhouwerij Valksteen in Valkenburg. Adres: De Valkenberg 1 B 6301 PM Valkenburg Muzikale omlijsting van saxofonist Ad Colen.

Groot Meerssens kampioenschap kwajongen Vrijdag 23 en zaterdag 24 mei a.s. wordt het kaartkampioenschap kwajongen van groot Meerssen gehouden in cafĂŠ de Keizer. De wedstrijden beginnen stipt om 19.00 uur. De 3 overgebleven kaartclubs hebben in overleg met elkaar besloten om de kampioenschappen op een andere wijze te gaan houden. Voorheen mocht alleen de kampioen en de 2e plaats deelnemen aan het kampioenschap. Nu mogen alle kaarters die bij een van de 3 verenigingen kaarten meedoen. Inmiddels hebben zich al 23 koppels opgegeven om deel te nemen. Wie wordt de echte kampioen van de drie verenigingen en dus ook van Meerssen?

Avontuurlijk Hallo kids, afgelopen week zijn we lekker bezig geweest op het terrein van RVU. Helaas was dit alweer de laatste avontuurlijk van dit seizoen. Komende week staat het afsluitende bivak op het programma. We vertrekken dan om 18:00 richting bivak locatie waar we tot en met zondag zullen verblijven. Het inleveren van de koffers / tassen is op donderdag avond van 18:00 â&#x20AC;&#x201C; 19:00 op het past. Geelenplein. Vrijdag zien we jullie graag om 17:45 zodat we om 18:00 kunnen vertrekken. We willen ook nog graag iedereen bedanken die heeft geholpen met autowassen afgelopen zaterdag. In het bijzonder willen wij Confectie Smeets bedanken voor het beschikbaar stellen van de locatie en Maison Lâ&#x20AC;&#x2122;etoile voor de ijsjes voor de kinderen en leiding. Verder uiteraard alle mensen die hun auto hebben laten wassen. Bedankt allemaal!!!

Op 15 mei, â&#x20AC;&#x2DC;s middags om 14.00 uur organiseerde de Senioren- vereniging Meerssen in gemeenschapshuis de Stip i.s.m. met het Politie Keurmerk Preventieteam, een voorlichtingsmiddag voor leden en niet-leden over â&#x20AC;&#x153;veiligheid in en rondom de woningâ&#x20AC;? speciaal gericht op de senior. De presentatie werd gegeven door adviseurs van het Politie Keurmerk Preventieteam Limburg. www.politiekeurmerk-preventieteam.nl. Tijdens deze bijeenkomst kregen de deelnemers d.m.v. presentaties en ďŹ lmpjes, preventie tips tegen woningovervallen, -inbraken en babbeltrucs. Daarnaast werden er algemene tips om veilig te wonen gegeven. Na afloop ontving iedere deelnemer een brochure met preventietips en een opgave formulier voor een â&#x20AC;&#x2DC;gratisâ&#x20AC;&#x2122; kierstandhouder. Het was een zeer interessante geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar. Het bestuur van de Seniorenvereniging wil bij deze de heren Griek, Lamers en Beckers van het Politie Keurmerk Preventieteam Limburg nogmaals hartelijk danken voor hun duidelijke informatie en uitleg tijdens hun interessante presentatie. Dank aan allen die aan deze middag hebben bijgedragen. De Seniorenvereniging Meerssen gaat van 27 juni t/m 4 juli 2013, op vakantie in Mettendorf. Er is nog ĂŠĂŠn 2 persoonskamer vrij. Indien er nog mensen zijn die graag mee willen, dienen zij zich zo spoedig mogelijk op te geven bij: Dhr. Jacques Penners, St Josephstraat 20, 6231 EE Meerssen. Tel: 0433644245. Kosten â&#x201A;Ź 525,- per persoon â&#x20AC;&#x201C; volpension + excursies.

Opbrengst collecte Longfonds 2014 In mei gingen 44.000 collectanten op pad voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds). De opbrengst van de collecte in Bunde bedroeg â&#x201A;Ź1105,54. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Hiermee kan het Longfonds blijven strijden tegen longziekten en -onderzoek ďŹ nancieren, want gezonde longen zijn van levensbelang. In Nederland zijn ruim ĂŠĂŠn miljoen mensen met een longziekte. Het Longfonds ďŹ nanciert wetenschappelijk onderzoek: zo werken we aan een vaccin tegen astma en zetten we ons in voor reparatie van kapotte longen. Collectant gemist? Sms dan â&#x20AC;&#x2DC;LONGâ&#x20AC;&#x2122; naar 4333. Hiermee doneert u alsnog â&#x201A;Ź1,50 aan het Longfonds. Of ga naar longfonds.nl/steun-ons

Printhagenstraat 3 Genhout ( Beek ) 046- 437 30 44 www.vefato.nl

Geopend 13.00-17.00 uur

    Al 10 jaar dè specialist in terrasoverkappingen, carports, screens en glazen schuifwanden

Meerssens Mannenkoor pakt uit op de Bartholomeusmarkt Op de komende Bartholomeusmarkt op Hemelvaartsdag 29 mei zal het Meerssens Mannenkoor eens ďŹ&#x201A;ink uitpakken! In de afgelopen maanden zijn de leden van het koor druk bezig geweest om her en der leuke spullen te vergaren die voor verkoop geschikt zijn. Het is teveel om op te noemen. Maar liefst 4 marktkramen heeft het koor gereserveerd om haar spulletjes te etaleren en tegen zeer scherpe prijzen aan te bieden. De volledige opbrengst komt ten goede aan het Meerssens Mannenkoor. Wij nodigen u van harte uit om onze marktkramen te bezoeken en te kijken of er iets van uw gading bijzit. U vindt onze stands ter hoogte van Bunderstraat 23. Komt dat zien, komt dat zien!! Mocht u zelf nog leuke spulletjes kwijt willen dan kunt u met ons contact opnemen. Alvast bedankt en tot ziens op donderdag 29 mei op de Bartholomeusmarkt in Meerssen. Voor verdere informatie: Guido Severijns (043-3549494) en Wiet Lemmens (043-3580478). P.S. Het Meerssens Mannenkoor kan U ook behulpzaam zijn bij het bezemschoon opleveren van uw woning. Wij gaan iedere uitdaging aan.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Parochie

H. Agnes Bunde

Basiliek v/h Heilig Sacrament Meerssen Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 Zaterdag 24 mei: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Jaardienst Jef Habets, Maria Roijen, Jan Lambij en Mark Lambij; jaardienst Jo Tilmans; jaardienst ouders Rousseau-Ackermans; ouders Rooden-Erens; Gerda Bongaarts-Laheij off. Zondag 25 mei: Zesde Zondag van Pasen. 11.00 Eerste Heilige Communie. Zang: communiecantjes en kinderkoor. Jaardienst aalm. Kersemakers; Fien van Leeuwen-Curfs off.; Ans Schrijnemaekers-van Oijen off.; Tiny Speetjens-van den Boorn off.; Jan Kerckhoffs off.; Josephine Carpentier-Daamen off.; Paula Heynen-Meijers off.; Mariëtte Geurten-Taeymans off. Maandag 26 mei: H. Filippus Neri, priester. 07.00 Kruisprocessie, aansluitend eucharistieviering 16.00 Aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord Dinsdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop. 07.00 Kruisprocessie, aansluitend eucharistieviering 10.00 H. Mis in Beukeloord 19.00 Marialof Woensdag 28 mei: Vooravond van Hemelvaart van de Heer. 07.00 Kruisprocessie, aansluitend eucharistieviering Donderdag 29 mei: Hemelvaart van de Heer. 10.00 Zang: Schola. Dora MullendersNelissen; Pierre Slangen off. Vrijdag 30 mei: 07.45 Kerkelijk morgengebed 08.00 Voor hen die offerden 19.00 Rozenkransgebed Zaterdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet. 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Bijzondere collecte voor het onderhoud van de Basiliek. Jaardienst Rieny Lambrechts-Willems; Marja Mullenders-Pluymaekers off.; Gerda Bongaarts-Laheij off.

Parochie St. JosephArbeider Zaterdag 24 mei: 16.00 Flores de Mayo. H. Mis voor de Filippijnse gemeenschap met speciale Mariaverering 19.00 Dré Pijnenburg Woensdag 28 mei: Vooravond van Hemelvaart van de Heer. 17.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 Dameskoor: gestichte dienst tot intentie van Antoinette DohmenNeven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Mechtildis Helena Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders Zaterdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet. 19.00 Voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

Protestantse Gemeente Maas - Heuvelland kern: Valkenburg - Meerssen Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 Elke zondag om 10 uur dienst in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg Voor meer informatie zie onze website www.maas-heuvelland.nl

Zaterdag 24 mei: 17.25 Rozenkrans 17.45 Eucharistieviering van de zondag. Opluistering: Dameskoor. Intenties: Jaardienst voor pastoor Robroek en H. Mis voor Sjeng en Klim Vossen, Jaardienst voor Pierre Peters, H. Mis voor Giel Oberndorff (off), H. Mis voor Math Peters, H. Mis voor een overledene (off) Zondag 25 mei: 11.30 H. Mis. Opluistering: Stuif in Koor. Intenties: Zeswekendienst voor Miet Keijsers- Loenis, Zeswekendienst voor Bep Vermeulen- Schrijnemakers, Eerste jaardienst voor Math Hermans, Gest. jaardienst voor ouders Vrancken- Höppener, Gest. jaardienst voor echtelieden Verheggen- Lacroix, H. Mis voor Frans Rouwet (off), H. Mis voor Sjaak Bex (off), H. Mis voor Ruud Maertens (off) Dinsdag 27 mei: 8.30 Rozenkrans Woensdag 28 mei: 8.35 Rozenkrans 9.00 Gest. jaardienst voor Caroline Stassen Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag. 11.30 H. Mis. Opluistering: Gemengd Koor. Gest. jaardienst voor levenden en overledenen van de fam. Bouwens- Roex Zaterdag 31 mei: 17.25 Rozenkrans 17.45 Eucharistieviering van de zondag. Intenties: Eerste jaardienst voor Jean Luijten, Jaardienst voor ouders Frissen- Rouschop. Vandaag is er een tweede collecte ter bestrijding van de energiekosten

Parochie H. Catharina Ulestraten Pastorie Ulestraten: wo. en vr. 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Ismaël Quequesana, tel. 043-3111579 Priesterwachtdienst: dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie)

pagina 6 Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); H. Mis voor ouders Paulissen en kinderen (St.); Jaardienst voor Sjeng Kurvers (St.). Vrijdag 30 mei: 09.00 H. Mis. Zondag 1 juni: 7e Zondag van Pasen. 10.15 H. Mis als Jaardienst voor Guiseppe Dolmans; H. Mis voor Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.);

Parochie WaalsenMoorveld Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Bankrek. NL25 RABO 011.65.02.037 v. voor de kerkbijdrage. Bankrek. NL23 RABO 011.65.01.006 v. Kerkbestuur Donderdag 22 mei: 10.30 H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 24 mei: 6e Zondag van Pasen. 18.45 Rozenkrans. 19.15 H. Mis voor Annie Kengen-Kerkchoffs (3); H. Mis voor Pastoor A. Kursters (St.); H. Mis voor fam. KerckhoffsWillems en afgestorvenen; H. Mis als Jaardienst voor Jeu Pluis. Opluistering: Kerkelijk Zangkoor. Dinsdag 27 mei: 09.00 H. Mis. Zaterdag 31 mei: 7e Zondag van Pasen. 18.45 Rozenkrans. 19.15 H. Mis voor Huub Opgenoord; H. Mis voor Annie Kengen-Kerckhoffs (4). Opluistering: Volkszang.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem Zondag 25 mei: Zesde Zondag van Pasen. 10.00 Zang: St. Caeciliakoor Donderdag 29 mei: Hemelvaart van de Heer. 10.00 Voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

Zaterdag 24 mei: 17:45 H. Mis in Bunde 19.15 H. Mis in Geulle Zondag 25 mei: Zesde zondag van Pa- Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, sen. Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags 08.35 Rozenkransgebed om 10 u. Info: tel. 06-12211914 09.00 Gest. jrd. voor ouders OttenKreutzen en overleden familieleden; gest. jrd. voor Annie Claessens-Clement; gest. jrd. voor Willem Noter- ‘De stem van de Goede Herder’ mans; jrd. voor Suze Franssen-Emonts; voor Ida Duijsings-Buurman (coll.); Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelenplein 6 Rothem-Meerssen. Info 043voor Sjang Urlings; voor Tonny Fran3654551 ken-Meulenberg; Dinsdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop 09.00 H. Mis in Moorveld Woensdag 28 mei: 08.35 Rozenkransgebed 09.00 Voor Sjeng en Net NotermansSwelsen; voor Harry en Leny HoutvastNotermans; Donderdag 29 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer 10.00 H. Mis waarin de Eerste H. Communie voor … kinderen; voor alle communicantjes en hun gezinsleden; Vrijdag 30 mei: Meestal is het jaarlijkse uitstapje de 09.00 H. Mis in Geulle Zaterdag 31 mei: Maria Bezoek; O.L.V. laatste activiteit van onze vereniging voor de zomerstop. Dat is dit Visitatie jaar echter niet het geval. We had17.45 H. Mis in Bunde 19.15 H. Mis in Geulle den een leuke dag in Maaseik on-

Baptisten Gemeente

Christelijke gemeente

Zij Actief Meerssen

Parochie St. Martinus

Geulle Bank NL07RABO0116501391 Vrijdag 23 mei: 09.00 H. mis voor de arme zielen in het vagevuur (St.). Zondag 25 mei: 6e Zondag van Pasen. 10.15 Jaardienst voor Frans Ummels; Jaardienst voor ouders Janssen-Cremers (St.); H. Mis voor Sjo en Jeske

danks de regenachtige start, maar we gaan zaterdag 31 mei nog een excursie maken naar Maastricht om te kijken naar de bouw van de Tunnel in de A2, de zogenaamde A2 Traverse. Leden, partners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te gaan. Verzamelen bij de Stip om 10.30uur ,om te kunnen carpoolen. Om 11.00 uur worden we opgewacht door de gids bij het Geusselt Stadion in Maastricht. Kosten van de excursie zijn 6.50 euro. Opgeven kan nog maar wacht niet te lang! Marie-José Peters 043 3113322.

Ons Meerssens 494 Weer wat dialect voor de vuist weg: een gladjanus: unne oetgekiende enzovoort: en zwa wiejer opnieuw: obbenuuts daar heb ik lak aan: doa höb ich sjiet aan jurk: kleid jurkje: kledsje plaatsje: plaetske angstig: bengkelik een sufferd: unne puime

een bot antwoord: un oonbesjeit antwoord kraanvogel: koelekraan durf: kouraasj branieschopper: braniemeeker oneerlijk: oonjerlik Maastrichtenaren: Zjenge dat hoort niet zo: dat bewjert zich neet

Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Een jaar zo snel voorbij Nooit meer samen We staan niet altijd stil Bij het woordje samen Toch is het een groot gemis Als samen er niet meer is

Een jaar geleden hebben wij met veel verdriet afscheid genomen van

Joh Tilmans Wij herdenken Joh tijdens de eerste jaardienst op zaterdag 24 mei a.s. om 18.00 uur in de Basiliek H. Sacrament te Meerssen. Tiny Tilmans - Dolmans Kinderen en kleinkinderen

Benefietconcert Meerssens mannenkoor, Rothem’s harmonie en sopraan Fenna Ograjensek samen op de bühne. Het Benefietconcert van zaterdag 14 juni wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Een organisatie louter bestaande uit vrijwilligers die zich ten doel heeft gesteld fondsen te werven voor de restauratie van de glas-inloodramen van de Basiliek in Meerssen. De combinatie van Rothem’s Harmonie, het Meerssens mannenkoor en Fenna Ograjensek staat garant voor een muzikaal spektakel. Verleden week is het Meerssens Mannenkoor belicht. In deze bijdrage staat Rothem’s Harmonie centraal, en in een van de komende weken zullen de spotlights op soliste Fenna Ograjensek zijn gericht. De huidige vereniging Rothem’s Harmonie dankt haar bestaan aan de opheffing van het Rothem’s Mannenkoor in 1920, waarna op 1 augustus van datzelfde jaar Rothem’s Fanfare werd opgericht. Aanvankelijk bestond de fanfare nagenoeg uitsluitend uit gewezen zangers van het koor. Na een aantal jaren, in 1929 om precies te zijn, werd de fanfare omgevormd tot harmonie. De verenigingsnaam werd toen omgedoopt tot Rothem’s Harmonie en tot vandaag de dag de trots van Rothem. Marc Bongers, de huidige dirigent van de harmonie, kreeg zijn muzikale vorming als klarinettist bij Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven en is tot op heden lid van deze vereniging. Hierna ontwikkelde hij zichzelf op es-klarinet en speelt tegenwoordig tevens contrabasklarinet. Tijdens zijn studie Biomedische Technologie aan de TU Eindhoven speelde hij 6 jaar es-klarinet bij de Philips Harmonie en was hij enkele jaren concertmeester bij het Landes Jugend Blasorchester Nordrhein-Westfalen. Ook is hij als klarinettist geregeld muzikaal actief in het Kamermuziekensemble Cécile en in Quintetto Burletta. In 2006 droeg hij bij aan de première van het klarinettrio “Sonos” van de hand van laatstgenoemde. Sinds 2007 studeert hij HaFaBra-directie bij Alex Schillings. Voorts volgt hij lessen muziektheorie en pianoles. Naast zijn muzikale activiteiten is Marc werkzaam als docent Natuurkunde en Algemene Natuurwetenschappen aan Scholengemeenschap Groenewald te Stein. Slagwerkgroep - In het jubileumjaar 2010 is Rothem’s Harmonie, naast de vele andere activiteiten, begonnen aan de wederopbouw van haar slagwerkgroep met als doel weer een volwaardige drumband te formeren. De oorspronkelijke drumband werd opgericht in 1957. Inmiddels zijn er 11 jonge mensen in opleiding tot slagwerk(st)er en er wordt al zeer behoorlijk gepresteerd. Het slag- en koperwerk van de harmonie zorgt tijdens het Benefietconcert voor de muzikale begeleiding van Fenna en het vijftig leden tellende mannenkoor. Het Benefietconcert begint om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. Tijdens de pauze kunnen de bezoekers in de aangrenzende feesttent terecht voor een drankje. Ook na afloop is het mogelijk om onder het genot van een drankje nog even gezellig na te praten. De entree bedraagt €10 en de opbrengst van de avond is geheel bestemd voor de restauratiewerken van de Basiliek. Kaarten zijn te bestellen via vriendenbasiliekmeerssen@gmail.com en rechtstreeks te koop bij de volgende winkeliers in Meerssen: traiteur Saveur, Cigo Meerssen, Xclusief damesmode, kapsalon Ubachs en slijterij Rekko. Voor meer informatie zie www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Mogen wij ook u begroeten als Vriend van de Basiliek Meerssen! Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL38RABO03523.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Zie ook de website: www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Dit is een publicatie van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 7

â&#x20AC;&#x153;Luister je boekâ&#x20AC;? De Bibliotheek heeft speciaal voor de week van het Luisterboek (19 t/m 25 mei) de collectie van de LuisterBieb vernieuwd. De Luisterbieb bevat een brede collectie audioboeken; van thrillers, literaire titels tot kindertitels. De LuisterBieb is nu een jaar in de lucht, inmiddels is de app door 60.000 mensen gedownload en zijn ruim 90.000 boeken beluisterd. De collectie bevat nu zoâ&#x20AC;&#x2122;n 275 titels. De LuisterBieb is er voor iedereen, het is gratis en makkelijk. U luistert naar boeken waar en wanneer u maar wilt: in de trein, auto, tijdens het sporten, strijken, tuinieren of in bed. Gevarieerde en recente titels De collectie is gevarieerd: zo spreekt Isa Hoes haar eigen boek Toen ik je zag in en is het nieuwe luisterboek Vlammen van de bestbeluisterde schrijfster Suzanne Collins toegevoegd. Naast volwassenen kunnen kinderen van verschillende leeftijden volop plezier beleven aan deze app. De kleinsten kunnen luisteren naar Pluk van de PetteďŹ&#x201A;et en Kikker en jongeren kunnen o.a. luisteren naar Het leven van een loser (deel 3) van Jeff Kinney, Ooggetuigen van Carry Slee en Geheimen van het wilde woud van Tonke Dragt. Verder is er nog volop keuze uit bestsellers van o.m. Dan Brown, Nicci French, Herman Koch, Saskia Noort en Khaled Hosseini en colleges van Maarten van Rossem.

St. Agnesplein 12, Bunde +31 (0)6 55 16 05 05 www.toetiefroetieshop.nl

100 gr. 100 gr. 500 gr. 500 gr.

Rundvleessalade Toetie Froetie salade Witlof Hollandse trostomaten

â&#x201A;Ź 0,79 â&#x201A;Ź 0,99 â&#x201A;Ź 0,79 â&#x201A;Ź 0,79

IEDERE DAG VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN & LIMBURGSE ASPERGES

Veldsla

KNALLER V/D WEEK

Pitloze Watermeloen

KNALLER V/D WEEK

â&#x201A;Ź 0,99

200 gr.

Onder het motto â&#x20AC;&#x2DC;Luisteren voor je lijstâ&#x20AC;&#x2122; kan de app ook een stimulans zijn voor scholieren om boeken voor hun literatuurlijst te beluisteren, bijvoorbeeld in de bus of ďŹ ets op weg naar school. Daarvoor zijn speciaal titels ingekocht. Daarnaast is deze app zeer geschikt voor mensen met een visuele beperking of dyslexie.

1/4 meloen

Hoe werkt het? De app is heel eenvoudig in gebruik. U downloadt eenmalig het gewenste luisterboek. Voor het luisteren is geen internetverbinding nodig. Het gedownloade boek wordt opgeslagen op uw smartphone of tablet. U start het verhaal en de rest volgt vanzelf. Heeft u de app nog niet in uw bezit? De app is gratis te downloaden op de iPhone en iPad via de App Store en voor Android via Google Play. Stichting Bibliotheek.nl (BNL) ontwikkelt in opdracht van het ministerie van OCW en in nauwe samenwerking met de openbare bibliotheken de digitale bibliotheek. De LuisterBieb maakt deel uit van het pakket aan digitale diensten dat zij aan openbare bibliotheken beschikbaar stelt. Kijk voor meer informatie op www.luisterbieb.bibliotheek.nl of bekijk de video op http:// www.bibliotheek.nl/video/73005.de-luisterbieb-app-van-de-bibliotheek.html Luisterboeken Uiteraard kunt u ook in de Bibliotheek diverse luisterboeken lenen, zonder dat u daarvoor gebruik hoeft te maken van de LuisterBieb-app. Bekijk daarvoor onze catalogus (in de bibliotheek of via onze website) en zie welke luisterboeken we allemaal in onze collectie hebben. Open dag Biblotheek Meerssen en Bibliotheek GulpenWittem op zaterdag 24 mei van 10.00-14.00 uur. De kofďŹ e staat klaar! Activiteiten in mei 23 mei App moment met Ivizi van 18.00-19.30 uur 23 mei Workshop â&#x20AC;&#x153;Coach Jezelfâ&#x20AC;Ś een weg naar vitaliteit, kwaliteit van leven, balans en stabiliteitâ&#x20AC;?, onder leiding van Lou Dupuits (Psycholoog ) en Anita Verstappen (Leefstijlcoach). Aanvang 19.30 uur. Entree â&#x201A;Ź3,00 bij vooraf reserveren, â&#x201A;Ź4,00 op avond zelf en â&#x201A;Ź2,50 i.v.m. â&#x20AC;&#x153;voordeelmetjebiebpaasâ&#x20AC;?. 24 mei Open dag Bibliotheek van 10.00-14.00 uur, met rondleidingen en activiteiten, o.a. ďŹ etstocht vanuit de bibliotheek in Meerssen naar de bibliotheek in Gulpen-Wittem en v.v. 24 mei Theatrale vertelling: â&#x20AC;&#x153;Floddertjeâ&#x20AC;? door Wijnand Stomp, aanvang 10.30 uur. Op de informatieve afdeling: Ipads trucs en reizen, op de website in de digitale etalage aandacht voor superfood

â&#x201A;Ź 1,49

Deze acties zijn geldig van dinsdag 20 Mei t/m zaterdag 24 Mei 2014

JONKHEID BARTHOLOMEUS MEERSSEN PRESENTEERT:

BINNENHALEN MEI-DEN WOENSDAG 28 Mei voor hemelvaart markt meerssen vanaf 19.00 UUR   

Op de jeugdafdeling: Tentoonstelling over Floddertje. CJG-thema: â&#x20AC;&#x153;app noot muis: beeldschermtijd. Een nieuwe generatie is geboren: de appgeneratie. Tips over opvoeding en leuke apps voor ouders en kinderen. Kijk op onze CJG tafel in de bibliotheek voor folders en boeken over dit onderwerp A! AUTORIJSCHOOL L of kijk op de website van CJGO B M TO Heuvelland.

Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x152;Ä&#x17E;ůĨĹ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽŽĹ?ĹŠÄ&#x17E;ĹŹĹ˝Ć&#x152;Ć&#x;ĹśĹ?Ĺ?Ć? Ç&#x20AC;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;TOMBOLA. 5 - 10 EN 25% KORTING * KĆ&#x2030;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?ƾůĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĆŠÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; Ä&#x201A;ŜžÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ď­ĎŹŊƾŜĹ?ĎŽĎŹĎ­Ď°Í&#x2DC;

06-21937235

Î&#x17D;Et>Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?ĹśĹ? Î&#x17D;EĹ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?ĹśÄ?ŽžÄ?Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x;Ä&#x17E;Ć?

voordeelmetjebiebpas: voetenpark Brunssum

Blote-

Attentie: Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is de bibliotheek gesloten. Openingstijden bibliotheek: -AANDAG Us$INS dag: gesloten s 7OENSDAG  U EN 14.00-17.30 u s $ONDERDAG  U EN  U s 6RIJDAG 19.30 u s:ATERDAG UUR Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

 $,2,,  Wil je mee de mei-den halen? Meld je dan aan bij de Jonkheid: jhbm2014@gmail.com / www.jonkheidmeerssen.nl

Hoe onkruid dan bestrijden? Vorige week hebben we gepubliceerd over het feit dat Intratuin 22 producten uit de schappen haalt waarin de stof glyfosaat zit. Glyfosaat is al voor de overheid verboden, nu de agrariĂŤrs en particulieren nog. Chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid zijn niet nodig. Regelmatig onderhoud helpt prima en spaart het milieu. Tips tegen onkruid: s /P KALE TUINGROND OF IN NIEUWE BORDERS IS SCHOFFELEN EN ONKRUID WIEDEN MET DE HAND voldoende; ook bedekking met anti-worteldoek of cacaodoppen kan helpen. s 6OORKOMDATMEERJARIGEONKRUIDENZICHKUNNENVESTIGENVERWIJDERZEMETWORTELSTOKOF ondergrondse uitloper, en zorg voor dichte begroeiing op de tuinbodem. s 6INDTUEENBESTRIJDINGSMIDDELONVERMIJDBAAR KIESDANEENMIDDELOPBASISVANVETZUREN Een voorbeeld daarvan is Ultima. Dat belast het milieu het minst. Ook azijn helpt prima of heet water. Spuit schoonmaakazijn op de tegels op een zonnige dag en u zult zien dat het onkruid verdwijnt.


Waarnemend burgemeester Hans Schmidt maakt aftreden bekend Op maandag 12 mei 2014 heeft waarnemend burgemeester mr Hans

Sfeervol

Schmidt het Presidium van de gemeenteraad meegedeeld, dat hij de Commissaris van de Koning verzocht heeft om hem voortijdig uit zijn functie te ontheffen. Hiermee wil waarnemend burgemeester Schmidt het nieuwe gemeentebestuur de kans geven om in het belang van de gemeente Meerssen een volledig frisse start te maken. De Commissaris van de Koning heeft positief op het verzoek van de heer Schmidt gereageerd. Hij zal naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid per 10 juni 2014 een nieuwe waarnemend burgemeester aanstellen. 

Openbare raadsvergadering Op donderdag 22 mei 2014 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19 uur in de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Tijdens deze raadsvergadering worden de nieuwe wethouders en twee nieuwe raadsleden benoemd. Ook vindt een debat plaats over het nieuwe bestuursakkoord. Belangstellende kunnen de raadsvergadering bijwonen op de publieke tribune.

Gemeente Meerssen Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland CliĂŤntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur), tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Klantenbureau Ruimte tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 GrifďŹ ebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 21-05-2014

www.meerssen.nl

Concept-agenda s /PENINGENVASTSTELLINGAGENDA s /NDERZOEKGELOOFSBRIEVENKANDIDAAT WETHOUDERSENBENOEMINGWETHOUDERS s !FLEGGENEEDDANWELVERKLARINGBELOFTEDOORWETHOUDERS s 4OELATINGENBEĂ&#x2018;DIGINGNIEUWERAADSLEDEN s "ESTUURSAKKOORD 0OLITIEKDEBATENVASTSTELLINGAKKOORD s 6ASTSTELLINGBESLUITENLIJSTOPENBAREVERGADERINGMAART s 6ASTSTELLINGSAMENVATTINGOPENBAREVERGADERINGMAART s ,IJSTVANINGEKOMENSTUKKENRAADDATUMVERSIEMEI s 6OORSTELBENOEMINGPLAATSVERVANGENDGRIFFIER s "EHANDELVOORSTELAANGAANDE7IJZIGING'EMEENSCHAPPELIJKE2EGELING 6EILIGHEIDSREGIO:UID ,IMBURGIVMDEELNAMEVAN6EILIGHEIDSREGIOAAN 'EMEENSCHAPPELIJKE2EGELING0ARKSTAD)4TBV)#4 DIENSTVERLENING s *AARREKENINGVANDE6EILIGHEIDSREGIO:UID ,IMBURGCA s "EGROTINGVANDE6EILIGHEIDSREGIO:UID ,IMBURG s #ONCEPT*AARDOCUMENT''$:UID ,IMBURG s "EGROTING''$:UID ,IMBURG Raadsstukken ter inzage De raadsagenda en bijbehorende stukken zijn ter inzage op www.meerssen.nl 2)3 $EINFORMATIELIGTTEVENSTERINZAGEBIJDECENTRALERECEPTIEBALIEVANHET bestuurscentrum (openingstijden: ma t/m vr van 9-17 uur) en het gemeentelijke informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58 Meerssen). Verslag raadsvergadering op RTME-TV 24-%MAAKT46 OPNAMENVANDERAADSVERGADERING%ENVERSLAGHIERVANKUNTU VANAFDEZONDAGNADERAADSVERGADERINGZIENBIJ24-%46 .IEUWS (vanaf 9 uur in carrousel).

v a n

d e

Afscheidsreceptie waarnemend burgemeester en wethouders Waarnemend burgemeester Hans Schmidt en wethouders Chantal Nijkerken-de Haan en Jim Janssen nemen afscheid van de gemeente Meerssen. Ter gelegenheid hiervan biedt het gemeentebestuur hen een afscheidsreceptie aan op dinsdag 27 mei 2014 van 17.00-19.00 uur in cafĂŠ/zaal de Keizer aan de Markt in Meerssen. Burgemeester en wethouders hebben zich het afgelopen jaar met veel plezier en toewijding ingezet voor de gemeente, de democratie en de gemeenschap van Meerssen. Zij stellen het op prijs u persoonlijk te bedanken voor de samenwerking en het in hun gestelde vertrouwen. Wij nodigen u van harte uit voor de afscheidsreceptie. Gemeentebestuur van Meerssen Wilt u iets schenken, dan stellen zij een gift voor de restauratie van de glas-in-lood-ramen van de Basiliek van Meerssen op prijs. Dit kan via rekeningnummer NL89BNGH0285005413 t.n.v. de gemeente Meerssen of deponeer uw gift tijdens de receptie in de collectebus. Openingstijden bestuurscentrum In verband met het afscheid van de medewerkers is het bestuurscentrum op dinsdag 27 mei 2014 vanaf 16 uur gesloten. 

s Geulle: Cruisboomveld (fietspaden) van 12 mei t/m 2 juni 2014 s Geulle:%IJKSKENSWEGEN3CHEERSTRAATVANMEITMMEI!LSGEVOLG VANDEWERKZAAMHEDENZIJNDE%IJKSKENSWEGEN3CHEERSTRAATAFGESLOTENVOOR DOORGAANDVERKEER%RWORDTEENOMLEIDINGSROUTEINGESTELD s Bunde: Kersenlaan van 23 mei t/m 12 juni 2014 Let op: de planning is globaal en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en het weer. Omwonenden kunnen enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Daarnaast kunnen wegen (tijdelijk) minder bereikbaarheid zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor!

 A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Bij knooppunt Kruisdonk werkt Avenue2 aan de verkoping van de snelwegen A2 en A79 en de directe aansluiting tussen de autosnelwegen en industrieterrein Beatrixhaven. Om de nieuwe verkeerssituatie te realiseren, moet de Ambyerweg in Rothem worden aangepast.

 )NVERBANDMETEENPERSONEELSUITSTAPJEIS2EGIONALE

Meer weten? Kijk op www.a2maastricht.nl/ambyerweg. Informatie voor bedrijven (EEFTUEENBEDRIJFINDEBUURTVANDE!MBYERWEG%RISEENSPECIALE factsheet, die u kunt gebruiken om uw klanten en/of leveranciers te wijzen op uw bereikbaarheid. De factsheet is zowel digitaal als in papieren vorm beschikbaar. Wilt u deze graag ontvangen? Neem dan contact op met de Servicelijn Maastricht Oost via tel. 043 â&#x20AC;&#x201C; 350 7150 of E MAILSERVICELIJNMAASTRICHTOOST MAASTRICHTNL 

Sociale Dienst Pentasz Mergelland op maandag 26 mei 2014 vanaf 11.30 uur gesloten. De medewerkers zijn vanaf 11.30 uur ook niet meer telefonisch bereikbaar. 

Onderhoudswerkzaamheden wegen Van maandag 26 mei t/m woensdag 28 mei 2014 worden aan diverse wegen in de gemeente Meerssen (kleine) reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt. De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen bij omwonenden en weggebruikers. Wij vragen uw begrip hiervoor. Informatie Gemeentelijk Meldpunt, tel. 043-3661617 / 043-3661706. % MAILINFO MEERSSENNL 

Nieuws in het kort Gebiedsvisie landgoederenzones-ETHETOOGOPEENGROENERELEEFOMGEVING werken Provincie en gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul sinds 2008 samen aan de transformatie van de groene buffer - de ,ANDGOEDERENZONE DIEDEZEGEMEENTENVERBINDT"UREAU6ERBEEKHEEFTEEN concept-gebiedsvisie opgesteld. Heeft u interesse in de concept-gebiedsvisie? Kom dan naar een van de tentoonstellingen en bezoek de projectenmarkt. Meer informatie Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

Bestuurscentrum gesloten op 29 en 30 mei

Openbare Bekendmakingen

 In verband met Hemelvaartsdag en een collectieve vrije dag voor de

Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiĂŤle bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk.

medewerkers van de gemeente is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2014. Wachtdienst De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 043- 3661888 (tijdens de openingstijden: 043-3661617 of 043-3661706).Aangevraagde omgevingsvergunningen: s VESTIGENBEDBREAKFAST 2AAR Meerssen; s VERNIEUWENBESTAANDE voetgangersbrug, Molenveldweg ongenummerd (tussen 12 en 14a) Meerssen; s VESTIGENPEDICUREPRAKTIJKIN gedeelte woning, Proostenhof 13 Meerssen. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Sloopmelding Betreft: melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: s GEDEELTELIJKSLOPENSPORTHAL Marsana, Molenveldweg 4 Meerssen; s VERWIJDERENASBESTHOUDENDE vloerbedekking in gang en deel keuken, Pastoor M. Sterckenstraat 42 Meerssen. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen voor: s VERBREDENINRIT Proost Frederikstraat 16 Meerssen; s WIJZIGENGEVELS Gerbergaplantsoen 10 Meerssen; s VELLENHOUTOPSTANDNOODKAP Pastoor A. Somyasingel Meerssen; s AANBRENGENBESCHERMINGSLAAG nabij Pasestraat Borgharen, gemeente Maastricht; s TIJDELIJKVERHOGENSCHEIDINGSMUUR Westbroek 45 Geulle. Bezwaar mogelijk. Informatie: tel. 043-3661702. % MAILINFO MEERSSENNL Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepaginaâ&#x20AC;&#x2122;s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608.

Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten. Voorgenomen verlening vergunning evenementen Betreft: s $UURSAMENMARKT -OERVELDTE Moorveld op 14 juni 2014 van10-15 uur.

HOi! leiding van Henk Mertens. Mooie fraaie stukken met als hoogtepunt zonder de andere stukken tekort te doen James Bond 007 met de trompetten op de voorgrond. Het was weer genieten van een mooi concert in onze vertrouwde thuishaven â&#x20AC;&#x153;De Koelâ&#x20AC;?. Muisstil was het tijdens de uitvoeringen en dat zegt genoeg. Houdt de Geulbode in de gaten wat betreft onze volgende activiteiten. Wij blijven muzikaal in de weer voor onze gemeenschap. U hoort van ons.

Meerssen 21-05-2014 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

All4Music Concert samen met Suzan Seegers op 8 juni in het MECC

onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van diverse wegen in Geulle en Bunde. De planning van de werkzaamheden is als volgt:

Pentasz Mergelland 26 mei vanaf 11.30 uur gesloten

Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer lopen VIAKRUISPUNT'EUSSELT&IETSERSENVOETGANGERSTUSSEN!MBYEN2OTHEMWORDEN omgeleid via de Heideweg. Oftewel: via de naastgelegen brug over de A79. De IJzerenkuilenweg wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Omgevingsvergunningen

Informatie: tel. 043-3661739. % MAILJANDEWAAL MEERSSENNL

 Op maandag 12 mei 2014 is de gemeente Meerssen gestart met

Deel Ambyerweg Rothem en afrit A79 Bunde 4 weken dicht

Om de aanpassingen uit te kunnen voeren, is de Ambyerweg - tussen huisnummer 32 en de IJzerenkuilenweg - van 30 juni t/m 25 juli 2014 afgesloten VOORALLEVERKEER/OKDEAFRIT!NAAR!MBY2OTHEMAFRIT"UNDE ISDAN dicht. Verkeer naar de oprit A79 richting Heerlen (oprit 1 Bunde) is alleen mogelijk vanuit Amby.

s -EERSSENIN(ARMONY ,ANDGOED Vliek, Vliek 1 Ulestraten op 11 en 12 juli 2014. Zienswijzen mogelijk. Informatie: tel. 043-3661677. % MAILCARLOPOOLEN MEERSSENNL

Onderhoud diverse wegen Geulle en Bunde

Informatie Gemeentelijke Meldpunt, tel. 043-3661617 / 043-3661706. % MAILINFO MEERSSENNL 

Informatie 2AADSGRIFFIER*ACK7ILLEMS TEL % MAILJACKWILLEMS MEERSSENNL 

Milieuparken De milieuparken zijn op Hemelvaartsdag gesloten.

g e m e e n t e

Lenteconcert in de Koel %EN DIKKE MAAND NA APRIL TOCH NOG VAN HARTE AANDACHT VOOR HET concert op deze lenteavond. Dat geldt om verschillende redenen. Ik zal beginnen met het concert zelf. Spectaculair was de opening van de slagwerkgroep. Zij openden het concert met een speciaal voor dit concert ingestudeerd cupsong compleet met bekers en opgetrommelde vrijwilligers uit het publiek. Het optreden was weer een genot voor de liefhebbers in de zaal. Daarnaast terecht aandacht voor onze beschermheer dhr. America samen met zijn vrouw jarenlang trouwe supporter en liefhebber van onze harmonie. Vanzelfsprekend komt er een tijd van nu is het genoeg geweest. Ik geef het vaandel over aan een jonger iemand. Dat had dhr. America al eerder kenbaar gemaakt aan het bestuur. In de pauze werd toch wel emotioneel afscheid genomen van de heer America. 47 jaar lang, U leest het goed, was hij beschermheer van ons korps. Vanwege zijn gevorderde leeftijd maakt hij plaats voor een jongere generatiegenoot. Ontroerd na het welgemeend dankwoord van onze voorzitter nam hij plaats op de plek waar hij vrijwel alle concerTEN VAN 2OTHEMS (ARMONIE MET ZIJN VROUW IN AL DIE JAREN HEEFT BE ZOCHT%ENDAVERENDAPPLAUSVANHETPUBLIEKENDELEDENVANHETKORPS was een eerbetoon aan onze sympatieke beschermheer. Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering is de heer America door de leden BENOEMD TOT ERELID VAN 2OTHEMS (ARMONIE 4IJDENS DEZE JAARVERGA dering is Marie-ThĂŠrèse Crombag-Slangen herkozen als voorzitter van de harmonie. ProďŹ ciat namens alle leden. Veel succes in deze nieuwe periode als voorzitter van ons korps. Tijdens deze pauze werd ook het winnend lotnummer getrokken door een leerling van het blazerskorps. Het betreft een geheel verzorgd WEEKENDMETOVERNACHTINGINEENLUXEHOTELIN!NTWERPEN,OTNUM mer 692 is de gelukkige en hij of zij kan zich melden bij een van de bestuursleden om zoals gezegd te gaan genieten in het bourgondische Antwerpen. .A DE PAUZE EEN GESLAAGD OPTREDEN VAN 2OTHEMS (ARMONIE ONDER

CordewenerGroen hoveniersbedrijf

Pasweg 1A | 6241 CT Bunde T: +31 (0)43 364 85 48 | M: +31 (0)6 212 679 55 info@cordewener-groen.nl

Op zondag 8 juni 2014 om 14:30 uur zal de Drumband van Fanfare St. Cornelius Borgharen onder leiding van instructeur %RIK VAN 7EGBERG EEN WERVELENDE SHOW PRESENTEREN all4music. Deze zal uitgevoerd worden in zaal AuditoRIUMINHET-%##TE-AASTRICHT%ENPRACHTIGEZAALDIE plaats biedt aan een kleine 600 toeschouwers. De percussiegroep zal tijdens dit concert ondersteund worden door een combo, bestaande uit een gitarist, basgitarist en een toetsenist. Tevens zullen enkele blazers uit de eigen fanfare toegevoegd worden aan de bezetting. 6OCAL'ROUP'ET2EALUIT"UNDEISDAARNAASTEENUITSTE kende partner om dit project te initiëren. Het 55-koppig tellende koor zal onder leiding van Angèle Frissen de muziekwerken aanvullen met hun vocale klanken. Zanger Maurice Monfrance zal als leadzanger een aantal nummers zingen en de dansers van Showdance Group $ %NERGIZERS ZULLEN VOL PASSIE HUN DANSTECHNIEKEN AAN het publiek tonen.

POP-UP STORE

exclusieve second-hand kindermode en meer 2 weekse POP-UP STORE Beekstraat 25 in Meerssen donderdag 22, vrijdag 23, zaterdag 24, woensdag 28, donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 mei van 10.00-18.00 uur

www.hoikindermode.nl

Dagwandeling door bossen, over heuvels en door dalen Op zondag 25 mei 2014 organiseert IVN Meerssen een wandeling in de omgeving van Gulpen. Deze wandeling brengt ons van de top van de Gulpenerberg naar het dal van de verloren kost. Via het Wagelerbos GAAN WIJ RICHTING #RAPOEL 6IA HET ,OOKERPLEI GREN ZENDAANDEGOLFBAANLOPENWIJRICHTING,ANDSRADEEN vervolgens naar Beutenaken. Via het Gulpdal richting %UVEREMWAARWIJPAUZEREN De wandeling wordt geleid door Paul Abels (0610532267). De wandeling is 12 km. Vertrek vanaf station Meerssen om 10.00 uur en vanaf de parkeerplaats op de Gulpenerberg om 10.30 uur. (bij het afgebrande restaurant) Dit is een wandeling in een prachtig landschap met mooie vergezichten. Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden. Denk aan stevig schoeisel

Tevens zal Suzan Seegers meewerken aan dit concert. Suzan is een Nederlandse zangeres en actrice en is bij het Nederlandse publiek vooral bekend van de televiSIESERIE@/PZOEKNAAR%VITA WAARINZIJINDElNALEUIT kwam en tweede werd. Daarna heeft zij diverse rollen gespeeld in musicals, waaronder een belangrijke rol in DE NIEUWE .EDERLANDSE PRODUCTIE VAN DE MUSICAL @,ES MisĂŠrablesâ&#x20AC;&#x2122;. Het programma is zeer gevarieerd, met meer dan 2 uur muzikaal spektakel. Zo zal er een blok met Ierse folkmuziek ten gehore worden gebracht, waarin bekende MUZIEKWERKEN ALS @)RISH )MPRESSIONS EN @,ORD OF THE Danceâ&#x20AC;&#x2122; niet mogen ontbreken. Uit de ďŹ lm- en musicalwereld zullen onder meer tunes uit @2OCKY @*AMES"ONDEN@4ARZANTEN gehore worden gebracht. Verder zullen uit de 80-er jaren muziekwerken ALS @"OOGIE 7ONDERLAND EN @2ELIGHT my Fireâ&#x20AC;&#x2122; worden uitgevoerd. Het laatste blok bevat bekende popnumMERS VAN ONDER MEER 4OTO 2OBBIE 7ILLIAMS ,ED :EPPELIN EN UITERAARD van de King of Pop himself: Michael Jackson. Kortom: een concert met een repertoire voor elk wat wils, dat garant staat voor een leuke middag vol muziek, zang, dans en show.

www.cordewener rdewener- groen.nl Raymond & Elvera Cordewener Pasweg 1A, 6241 CT Bunde T: 0031 (0)43 364 85 48 M: 0031 (0)6 21 267 955 info@cordewener-groen.nl

Š Ontwerpstudio Dorenda te Meij, Parallelweg 4, Meerssen

Meerssen

I n f o r m a t i e

www.cordewener-groen.nl Voor een doordacht ontwerp tot de laatste afwerking!

Meer informatie hierover en over alles wat met dit project te maken heeft, kunt u vinden op onze website www.drumband.sintcornelius.nl. Wij hopen u te mogen begroeten op zondag 8 juni aanstaande.

Rommelmarkt Rothem We zijn begonnen met de voorbereidingen van onze STE ROMMELMARKT IN 2O them op de 2de Pinksterdag (9 juni 2014). Vanaf 1 januari kan er na een telefonische afspraak met de heer Dohmen onder telefoon 043-3644984 de goede, schone en verkoopbare spullen worden opgehaald. Maar ivm beperkte opslagruimte hopen wij dat dit alleen in nood gebeurd .De grote ophaaldag is op zaterdag 7 juni VANAF U VOOR DE KERN 2OTHEM 7EERT EN -ARI enwaard. Omdat de verwijderings kosten van de over gebleven spullen zo hoog zijn besluiten we weer geen meubelen (bedden, karpetten, kasten, tafels, stoelen, matrassen enz. en ook geen beeldbuis Tvâ&#x20AC;&#x2122;s en computers) en spullen die ter plaatse worden geweigerd mee te nemen. Voor meer informatie kunt U ook kijken op onze site www.sjwr-rothem.nl onder button rommelmarkt.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 10

REKLAME VAN 23 T.M. 28 MEI: Soepvlees zonder been 500 gr. ........................................... â&#x201A;Ź5,50 Sucade 500 gr. ............................................................................. â&#x201A;Ź5,95

Daar krijg je een goed gevoel van! Op een zomeravond in de week van 15 tot 21 juni een paar straten in Meerssen collecteren voor het Rode Kruis. Kom in actie en bel me! Lilian Vleugels, coĂśrdinator Rode Kruis Meerssen. 06-38316751.

Provencaalse ham 100 gr. ..................................................... â&#x201A;Ź1,60 Gebraden gehakt 100 gr. ....................................................... â&#x201A;Ź1,10 DINSDAG:

Tirolerschnitzels, 4 halen, 3 betalen

Activiteiten St. Agnes t/m de zomer

WOENSDAG:

Vers gehakt 500 gr. ................................................................... â&#x201A;Ź3,00 Braadworst 500 gr. .................................................................... â&#x201A;Ź3,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: KANT EN KLARE GOULASH 500 gr. .......................... â&#x201A;Ź6,75

Garant voor kwaliteit SLAGERIJ v.d. NOBELEN en ZN St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

Slagwerkgroep St. Agnes neemt deel aan drumbandfestival op 25 mei Op zondag 25 mei speelt de Bundese slagwerkgroep tijdens het drumbandfestival, georganiseerd door het slagwerkensemble van KOH Eijsden en de Limburgse bond van Tamboerkorpsen. De slagwerkgroep van Bunde verzorgt om 12.30 uur een concertoptreden in de zaal van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden (Prins Bernhardstraat 4). Tijdens het festival zullen een 11-tal drumbands uit de provincie strijden voor de George Feijten-trofee. Rond 14:00 uur zal een selectie korpsen in optocht door Eijsden trekken. Entree is gratis. Communie en processie Traditiegetrouw zal Harmonie & Drumband St. Agnes acte de presence geven tijdens de communiemis op zondag 8 juni en de processie op zondag 15 juni. Afgelopen zondag 18 mei speelde het jeugdorkest tijdens de voorstellingsmis voor de communicanten.

Sierbestratingen & herbestratingen Terras & opritten Grondwerken & minigraver Kleine sloopwerken Meidoornlaan 14a 6241 BN Bunde

Gsm: 06-21855059 Gsm: 06-21855060

De Bongerd bloemen & planten Ć&#x201D; Heesters en bomen Ć&#x201D; Vaste planten Ć&#x201D; Zomerplanten Ć&#x201D; Kamerplanten Ć&#x201D; Groenteplanten Ć&#x201D; Kuipplanten Extra openingsdagen: zaterdag 24 mei

Maandag t/m vrijdag 08.00 uur tot 16.00Â uur.

De

Bongerd

Bloemen & Planten Kwekerij

H. van den BOORN naaimachines v.o.f.

- Naaimachines voor huishoud, ambacht en industrie - Eigen servicedienst

Tel. 043 - 364 41 45

Past. Halmansstraat 1 (bij de kerk) Ulestraten (gem. Meerssen) Openingstijden: maand. t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en verder volgens afspraak

Glashandel H. Cuypers B.V. Watermolen 27, 6229 PM Maastricht Telefoon 043 -321 46 64 Fax 043 - 326 00 69 E-mail: info@glashandelcuypers.nl www.glashandelcuypers.nl Maastrichtse glashandel - glasslijperij - spiegelfabriek

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

Donateurskaartenactie In de eerste week van juli (maandag 30 juni t/m zaterdag 05 juli) vindt de jaarlijkse donateurskaartenactie plaats. Met jullie steun en onze sponsoren is het mogelijk om onze verschillende muzikale activiteiten in Bunde en omstreken te zorgen. Samenwerkingsconcert in Maasbracht zondag 29 juni De Harmonie is zich aan het voorbereiden op de deelname aan het bondsconcours in oktober in de Oranjerie in Roermond. Op zondag 29 juni laat de harmonie voor het eerst haar programma horen aan publiek. Samen met Harmonie St. Cecilia Maasbracht geeft de Bundese harmonie concert in de Spil in Maasbracht. Het concert begint om 12:30 uur en de entree is gratis. Optreden voor goede doel op 11 en 12 juli Serviceclub Kiwanis Meerssen GloriĂŤtte organiseert op vrijdag 11 en zaterdag 12 juli 2014 een muzikaal zomeravondprogramma â&#x20AC;&#x153;Meerssen in Harmonyâ&#x20AC;? op de binnenplaats van Kasteel Vliek te Ulestraten. De opbrengst is bestemd voor de â&#x20AC;&#x153;Jeugdmantelzorg Heuvellandâ&#x20AC;? en het â&#x20AC;&#x153;Internationale Kiwanis Tetanus Preventie Projectâ&#x20AC;?. Het Jeugdorkest en de slagwerkgroep St. Agnes Bunde zullen samen samen met Harmonie St. Caecilia Geulle twee avonden muzikaal verzorgen. Speciale gast tijdens deze avonden is sopraan Janine Kitzen.

Rommelmarkt â&#x20AC;&#x2122;t Pleintsje op 6 juli

1LHXZLQ0HHUVVHQSpa Marsana 

privĂŠ wellnessZZZVSDPDUVDQDQO WatervalderWeideFeest 2014

Onderdeel MTB Regio Maastricht NV

U bent van harte welkom, we nemen de tijd voor u en voorzien u graag van vakkundig advies. Bonaertsweg 22 | 6241 NK Bunde | 043 - 364 11 07

Ook dit jaar organiseert buurtvereniging â&#x20AC;&#x153;t Pleintsjeâ&#x20AC;?, gelegen aan de Past. Aussemsstraat te Meerssen weer de gezelligste rommelmarkt op zondag 6 juli. Reserveren is niet nodig. Een drank en eetbuffet is aanwezig. Verdere informatie is verkrijgbaar via het volgende emailadres: pleintsje@gmail.com

CHINEES INDISCH AFHAALCENTRUM

â&#x20AC;?DOUBLE DRAGONâ&#x20AC;? Aanbiedingmenuâ&#x20AC;&#x2122;s

voor 2 Ă 3 personen en 4 personen (geldig mei)

Menu A.

Â&#x2021;%DEL3DQJDQJÂ&#x2021; Â&#x2021;.LSĂ&#x20AC;OHWPHW ]ZDUWHERQHQVDXVÂ&#x2021; Â&#x2021; Foe Yong Hai Â&#x2021; Â&#x2021;6DWpÂ&#x2021; Â&#x2021;.OHLQH/RHPSLD¡V Â&#x2021; Â&#x2021;PHWZLWWHULMVWÂ&#x2021;

â&#x201A;Ź16,00

Menu B

Menu voor

Â&#x2021;%DEL3DQJDQJÂ&#x2021; 4 personen Â&#x2021;7MDS7MR\Â&#x2021; Â&#x2021;%DEL3DQJDQJÂ&#x2021;7MDS7MR\ Â&#x2021; Koe Loe Yuk Â&#x2021; Â&#x2021;)RH<RQJ+DLÂ&#x2021;.RH/RH Â&#x2021;6DWpÂ&#x2021; <XNÂ&#x2021;6DWpÂ&#x2021;*HEDNNHQ Â&#x2021;.OHLQH/RHPSLD¡V Â&#x2021; EDQDDQÂ&#x2021;.OHLQH/RHPSLD¡V Â&#x2021;PHWZLWWHULMVWÂ&#x2021; Â&#x2021;.URHSRHNÂ&#x2021;PHW1DVLHQ Bami

â&#x201A;Ź16,00 â&#x201A;Ź32,80

OPENINGSTIJDEN:

Maandag van 16.00-21.00 uur / Dinsdag gesloten / Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 16.00-21.00 u. zondag van 12.00-21.00 u. U kunt ook telefonisch bestellen. * FEESTDAGEN ZIJN WIJ GEOPEND van 12.00-21.00 uur

67$*1(63/(,1&$%81'(

TEL. 043 - 364 74 88

Op zaterdag 14 en zondag 15 juni 2014 organiseert de Koninklijke Fanfare Concordia uit Ulestraten weer haar jaarlijks terugkerend WatervalderWeideFeest. Het programma van zaterdag: 11:00 Wei-toeteren 1820:30 Limburgse Avond Het programma van zondag: 11:30 H. Mis 12:45 Brunch 13:30 Wei-toeteren 18+ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het organiserende SteuncomitĂŠ â&#x20AC;&#x2122;97 van de Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten via het e-mailadres: steuncomite97@concordia-ulestraten.nl. Adres: Waterval, 6235 NC Ulestraten


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Oplevering augustus 2014

Schutterij Sint Remigius

Ulestraten

vanaf â&#x201A;Ź224.800,- v.o.n.

Riante gezinswoningen

pagina 11

â&#x20AC;&#x153;Modern wonen tussen stad en groenâ&#x20AC;?

Zeker de leukste plek om te wonen!

Ideale plek voor het gezin

Aan de westelijke rand van Ulestraten wordt het bouwplan â&#x20AC;&#x153;Gen Eijckeâ&#x20AC;? gerealiseerd. Een modern woonplan waarbij de architectuur van nu perfect aansluit op de bestaande dorpskern.

in g

won ruime woon-/eetkamer/keuken 40 m2 i gen e l i garage met vrije achterom u ! Inr ekbaar 3 slaapkamers, 18, 9 en 8 m2 en bespre complete badkamer trap naar ruime zolder, voor 4e slaapkamer, hobby of studie perceeloppervlakte van 219 t/m 401 m2

Prettige woonomgeving

Een woonproject van:

Verkoop:

Nieuwe Markt 52, Echt Tel. 0475 418 020 www.mullenersvastgoed.nl

Tel. (043) 365 56 55 www.tijshillen.nl

Richard Vroonen Tel. 06 109 251 88 / (045) 575 32 55 www.aelmans.com

Voor meer nieuwbouwwoningen: www.mullenersvastgoed.nl

President OLS naar processie Meerssen Een prachtige primeur! Zondag 22 juni trekt de sacramentsprocessie door Meerssen, met voorop Sint Remigius. Dit jaar hebben we een eregast in ons midden. Niemand minder dan de President van de OLS-federatie Ger Koopmans heeft de uitnodiging van onze voorzitter Harold Engwegen aanvaard om samen met Sint Remigius deel te nemen aan de processie in Meerssen. Daar zijn wij heel trots op. De heer Ger Koopmans was 10 jaar lid van de Tweede Kamer (CDA) en is afgelopen week voorgedragen als Gedeputeerde (van o.a. cultuur) van de Provincie Limburg. Bondsfeesten Het is zo ver. De eerste bondsfeesten van het seizoen 2014 komen eraan. Zondag 25 mei in Spaubeek met optochtnummer 1. Dat betekent ook deelnemen aan de ofďŹ ciĂŤle opening van het schuttersfeest. â&#x20AC;&#x2122;s Ochtends eerst het begeleiden van de communicantjes van de Basiliek. Een week later, zondag 1 juni, het bondsfeest in Stein. Dan optochtnummer 8. Het laatste schuttersfeest voor ons prachtige en succesvolle koningspaar Arno en Angela. Nog 1x prijzenslag? En hoe komt ons muziekkorps voor de dag na de promotie naar de 3de divisie? Buitenrepetitie Zoals gebruikelijk repeteert de schutterij buiten op de donderdag voor een schuttersfeest. Zondag 25 mei Bondsfeest Spaubeek, dus donderdag 22 mei buitenrepetitie om 20:00.

SUMMERPROOF AKTIES IPL

duurzame haarverwijdering en huidverbetering Oksels Bikinilijn Bovenlip

Âź Âź Âź

vrijblijvende inloopmiddag 27 MEI WAXING KDUVHQ

Oksels Bikinilijn Benen v.a. Rug v.a.

Âź Âź Âź Âź

ENTITY GELNAGELLAK ZHNHQODQJPRRLYHU]RUJGHQDJHOVÂź VHYHUHQVWUDDWDUPDDVWULFKWFDUPHQEHDXW\FDUHQO

Voor mantelzorgers Wilt u als mantelzorger goed geĂŻnformeerd zijn? Neem dan deel aan onze themabijeenkomsten of contactgroepen. Op www.voormantelzorgers.nl vindt u het totale aanbod. Deelname is gratis. Themabijeenkomst: Verwerken door schrijven Je hoort het vaker: schrijven helpt bij het verwerken van allerlei emoties. Maar, hoe doe je dat? En werkt dat bij iedereen? Mw. Carolien Rietjens helpt u een eind op weg. Vr 23 mei/ 10.00 - 12.00 uur/ Steunpunt Mantelzorg/ Sphinxlunet 3/ Maastricht Contactgroep Dementie Heuvelland: Wo 4 juni/ 10.00 - 11.30 uur/ Zorgcentrum Vroenhof/ Putweg 1/ Houthem/ Valkenburg aan de Geul Themabijeenkomst: Diagnose â&#x20AC;Ś Autisme Tijdens deze bijeenkomst kunnen ouders/verzorgers van kinderen met autisme hun vragen stellen aan een ervaringsdeskundige en aan een autisme-expert. Deze bijeenkomst zal worden verzorgd door Niels Reinders, Somnium Begeleiding BV (professional op het gebied van autisme) en Suzy Kuijpers (moeder van een dochter met autisme). Di 10 juni/ 19.30 - 21.30 uur/ Steunpunt Mantelzorg/ Sphinxlunet 3/ Maastricht. Aanmelden: U kunt zich telefonisch aanmelden op werkdagen van 8.30 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur: 043 â&#x20AC;&#x201C; 321 50 46 of per e-mail: info@voormantelzorgers.nl.

Mei-den planten Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is de Bartholomeusmarkt in Meerssen. Vast onderdeel die dag is het planten van de mei-den. Door Jonkheid Bartholomeus Meerssen wordt op woensdag 28 mei de den overgedragen aan de schutterij. â&#x20AC;&#x2122;s Avonds is een feestje op de Markt, aanvang 19:00. Koningsvogelschieten 2014 Wie volgt de koning op? Of wil Koning Arno zijn volgende dochter kronen als koningin van Sint Remigius? We gaan het zien op zondag 8 juni Tussen de Bruggen. Ieder jaar gezellig, (ont)spannend en een echte traditie, het Koningsvogelschieten. Daarbij de strijd voor de burgerkoning(in) en de jeugdkoningen of koninginnen, oud-Hollandse spellen, ponypoepen, het Meersjes kampioenschap Grillmeister en een keur aan artiesten. Aanvang 14:00. Entree uiteraard gratis. Agenda Donderdag 22 mei: BlokďŹ&#x201A;uitlessen (volgens schema), 18:00 en 19:00 Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 Trompetopleiding, 19:00-19:30 Repetitie muziekkorps, 19:30-20:00 Buitenrepetitie schutterij, 20:00 Zaterdag 24 mei: Oefenen schieten, 19:00 Zondag 25 mei: Begeleiding communicantjes Basiliek Zondag 25 mei: Bondsfeest Spaubeek (nr. 1) Woensdag 28 mei: Overdracht mei-den Jonkheid, Markt, 19:00 Donderdag 29 mei: Mei-den planten, Markt Meerssen Zondag 1 juni: Bondsfeest Stein (nr. 8) Zaterdag 7 juni: Verenigingsschieten, Tussen de Bruggen, 14:00 Zondag 8 juni: Koningvogelschieten, Tussen de Bruggen, 14:00 Zaterdag 14 juni: Koningsden planten bij ? Zondag 22 juni: Sacramentsprocessie Meerssen

ĎŻĎ­ĹľÄ&#x17E;Ĺ?Í&#x2014;Ä&#x201A;Ä¨Ä Í˛Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻhĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;ƾž'Ä&#x17E;ƾůůÄ&#x17E; >Ĺ?ĹŹÄ&#x17E;Î&#x2DC;Ć?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĨŽĆ&#x161;ŽŽĆ&#x2030;ĨÄ&#x201A;Ä?Ä&#x17E;Ä?ŽŽŏÄ&#x17E;ŜžÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹ ĹŹÄ&#x201A;ĹśĆ?Ĺ˝Ć&#x2030;Ď­Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĎľĨĆ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ä?ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć?Í&#x160; ZZZSOXVSDUW\DOOQO

ALWEER ZOâ&#x20AC;&#x2122;N 30+ maand mei aktie op 31 mei!!!! LIKE, SHARE & WIN ONZE 30+ PARTY 4 ALL foto maand mei aktie via facebook: Like onze 30+ Party 4 All maand mei foto via Facebook, deel de poster via Facebook en misschien behoor jij tot een van die gelukkige Partygangers die de 31e mei gratis naar binnen mogen? Naar aanleiding van ons 9-jarig jubileum dit jaar ĂŠn het feit dat wij op 31 mei voor de 1e keer onze 30+ Party gaan organiseren in CafĂŠ-Zaal Ut Centrum in Geulle, hebben wij deze aktie bedacht! LIKE ONZE 30+ PARTY 4 ALL maand mei foto OP FACEBOOK!! ĂŠn deel deze poster op jouw Facebookaccount!! De muziek wordt verzorgd door: DJ Walter Willems Disco Latino Drive-Inn Show 70/80/90/00â&#x20AC;&#x2122;s & Dancemusic CafĂŠ-Zaal Ut Centrum Hulserstraat 89, Geulle - doors open: 21.00 - 02.30 - aparte rokersruimte - bewaakte garderobe + security aanwezig - minimum leeftijd v.a. 25 jaar! Voor meer info + fotoâ&#x20AC;&#x2122;s, zie onze website: www.30plusparty4all.nl Met vriendelijke groet, Stef Kluyt 30+ Party Team Zuid-Limburg www.30plusparty4all.nl http://facebook.com/stefkluyt 30+ Party 4 All Facebook pagina See U in Geulle: 31 mei!!! Next time: 28 juni........9-jarig feestje met veel extraâ&#x20AC;&#x2122;s!!

Meitrekking thuiskienen De meitrekking van ThuisKienen met de Vrienden van de Basiliek Meerssen is op dinsdag 6 mei om 20.00 uur verricht door de eerwaarde pastoor Van Meijgaarden, in cafĂŠ De Keijzer gelegen aan de Markt in Meerssen. De volgende kiengetallen zijn getrokken: 21, 69, 31, 43, 82, 1, 16, 32, 34, 10, 55, 86, 51, 36, 9, 29, 8, 11, 63, 46, 2, 64, 71, 84, 62, 38, 61, 30, 14, 47, 70, 22, 33, 41, 54, 35, 12, 50, 58, 72, 5, 88, 44, 66, 52, 24, 59, 6, 89, 23, 17, 73, 13, 79, 48, 28, 4, 15, 39, 20, 3, 49, 19, 45, 68, 18, 76, 40, 80, 56, 74, 57, 26, 85, 77 De prijzen zijn gevallen op de volgende kaartnummers: Een 1e prijs voor kaartnummer: 236. Een 2e prijs voor kaartnummer: 198. Een 3e prijs voor kaartnummer: 275. De Stichting feliciteert alle winnaars met hun prijs en bedankt hen voor hun deelname. Een extra woord van dank voor de winnaar van de eerste prijs voor het schenken van diens geldprijs van 200 Euro aan de Stichting, waardoor een extra bijdrage wordt geleverd aan de restauratiewerken van de Basiliek. De volgende trekking van vindt plaats op dinsdag 10 juni om 20.00 uur. De locatie alsmede de persoon die de trekking zal verrichten worden nog bekend gemaakt. Deelnemen kan nog steeds. Speel mee, steun de restauratiewerken van de Basiliek en maak maandelijks kans maken op een van 3 geldprijzen ter waarde van 250 Euro, 100 Euro en 50 Euro. U speelt al mee voor 3 Euro per kaart per maand. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij HEMA, CIGO, kapsalon Ubachs, of Ut Hummeke, of ga naar www.vriendenvandebasiliekmeerssen.nl Mogen wij ook u begroeten als Vriend van de Basiliek Meerssen! Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL38RABO03523.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Zie ook de website: www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Dit is een publicatie van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 12

DEEL AMBYERWEG ÉN AFRIT 1 BUNDE A79: 4 WEKEN DICHT A2

Bunde

Van A79 naar Amby en Bunde/A2

51

Van Rothem naar A79/Amby Van Amby naar Meerssen/Bunde Van Rothem naar A79/Amby

Meerssen

eg tw ga

Ma

as tri

ch

ter

we g

A2

e Fr

Me ers sen erw eg

a

nw

rië

Ma

ard

rg

be

en ink

Kl

A79

Rothem

X Ambyerweg en afrit 1 X Bunde afgesloten

Ambyerweg

Beatrixhaven Wille m Ale xand erwe g

Bij knooppunt Kruisdonk - even ten noorden van Maastricht - werken we aan de verknoping van de A2/A79 én de directe aansluiting tussen de autosnelwegen en industrieterrein Beatrixhaven. Om de nieuwe verkeerssituatie te realiseren, zijn verschillende aanpassingen nodig bij de Ambyerweg. Daarom is de Ambyerweg - tussen huisnummer 32 en de IJzerenkuilenweg - van 30 juni tot en met 25 juli afgesloten voor alle verkeer. In deze periode is ook afrit 1 Bunde van de A79 dicht. Verkeer vanuit Amby naar de A79 richting Heerlen blijft mogelijk, via een tijdelijke doorsteek vanaf de IJzerenkuilenweg naar oprit 1 Bunde.

Geusselt

Amby

Ambyerst

Viaductweg

raat-Zuid

Limmel

Omleidingen De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer lopen via kruispunt Geusselt. Fietsers en voetgangers tussen Amby en Rothem worden omgeleid via de Heideweg. Volg de gele borden langs de weg. Reken wel op extra reistijd.

Terblijterweg

Meer informatie: www.a2maastricht.nl/ambyerweg of abonneer u op onze voortgangsberichten. Actuele reisinformatie: www.maastrichtbereikbaar.nl

Amby

N INGE WON RIJVEN ED AR! EN B IKBA BERE

A79

Rothem

tijdelijke doorsteek naar A79 Heerlen

A2 MAASTRICHT WE WERKEN ER AAN!

Meer informatie of weten waar we aan het werk zijn? www.a2maastricht.nl. Abonneer u op ons digitaal voortgangsbericht. Bel met de Servicelijn (043) 350 71 50 (24 uur per dag bereikbaar). Of bezoek het Informatiecentrum: bij de Geusselt, ingang tussen Wok en McDonald’s.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

Jubilarissen aan het woord: Deze week Ben Heijnen en Robert Smeets Ben Heijnen 40 jaar lid Op mijn 12e ben ik begonnen bij de B1 en vervolgens tot mijn 19e bij A1. Hierna ben ik naar Amicitas vertrokken waar ik 18 jaar in het 1e heb gespeeld. Tevens was ik er hoofdjeugdleider en hoofdbestuurslid. Toen mijn zonen bij SV Meerssen gingen voetballen, ben ik hier dan ook weer jeugdleider geworden. Ik ben toen ook wedstrijden van jeugd- en senioren-elftallen gaan fluiten. Toen Ron Puts stopte als jeugdvoorzitter, ben ik deze opgevolgd. Via deze functie kwam ik ook hier in het hoofdbestuur terecht. Het jeugdvoorzitterschap heb ik ongeveer 10 jaar gedaan tot ik hartproblemen kreeg.. Ik ben toen wel het jeugdwedstrijdsecretariaat gaan doen en dat doe ik nu nog. Bovendien doe ik al verschillende jaren op zaterdag terreindienst en ben ik ook actief bij de onderhoudsploeg op de maandag- en vrijdagmorgen. Robert Smeets 40 jaar lid Begonnen op 7 jarige leeftijd bij E1 met leiders Jo van der Coelen, Hub Dacier en Jean Zwart. De hele jeugd bij SV Meerssen doorlopen, meerdere keren kampioen geworden, o.a. met D1, B3 met leider Louis Willems. Op A1 samen met Harie Pluijmaekers, Hub Odekerken en trainer Willy Scholtes de jeugd afgesloten. Heb toen ook al vaker als jeugdspeler op zondag meegespeeld bij de senioren. En ook op jeugdige leeftijd meegegaan als supporter van het 3e elftal waarvan mijn vader leider was. We kregen voetbal met de paplepel ingegeven. Vanuit de jeugd meteen bij het 1e elftal begonnen . Een mooie carrière van ruim 25 jaar senioren begon. Kampioenschappen in 1e klasse in 1989, 2x kampioen in Hoofdklasse in 1994 en 2003. 2x winnaar districtsbeker, bekerwedstrijden tegen VC Zeeland in Vlissingen (2 -3 winst), Graafschap (2 – 2 en met strafschoppen verloren) en Roda JC thuis (0 – 2). De wedstrijden tegen Stevo in Geesteren (Overijssel) en HSC Brein in Haaksbergen om het kampioenschap van de zondagamateurs, het was een prachtige carrière met veel hoogtepunten. Trainers waren o.a. Ger Otten, Piet van Dijk, Bert van Marwijk, Wim Vrösch, Ber Lejeune en Jean Beijers. In mijn hele seniorencarrière als speler ben ik gelukkig nooit gedegradeerd. In 2003 na kampioenschap in Gemert gestopt als speler op 1e elftal. Ben toen met mijn broers gaan voetballen op lager elftal. Op het 5e begonnen en hier 2x op rij het kampioenschap gevierd. Wel blijven trainen met 1e elftal en in seizoen 20062007 mijn rentree gemaakt bij 1e i.v.m. vele blessures. Hoogtepunt en tevens laatste wedstrijd in dat jaar was bekerwedstrijd in november 2006 uit tegen AZ, het team van Louis van Gaal. Tegenstander was Danny Koevermans en wedstrijd ging verloren met 10 - 1. Maar dat maakte niets uit. De vele supporters en jeugd die de line up mochten doen, het was geweldig! Daarna nog enkele jaren gespeeld in het 3e elftal met kampioenschappen in 2005, 2006 en 2009. Op 45-jarige leeftijd gestopt als actieve speler. Nu trap ik op donderdagavond nog graag een balletje met de mannen van het 3e en daarna een lekker potje bier drinken in kantine. Al meerdere jaren ben ik actief als jeugdtrainer binnen de SV, ruim 12 jaar actief als trainer bij de elftallen van mijn zonen Rick en Stan. In 2013 gehuldigd als jeugdvrijwilliger van het jaar. Verder ben ik ook enkele jaren lid geweest van het jeugdbestuur. Tevens ben ik al meerdere jaren mede organisator van de Esvee Meersje Carnavalsavond en help graag mee bij andere activiteiten. Sinds 2012 actief binnen seniorencommissie en tevens elftalleider van het 1e elftal. Dankbaar voor alles wat ik samen met mijn gezin en families heb mogen meemaken!

pagina 13

RT Televisie opnames RTME “Meerssen Actueel” Vrijdag 23 mei a.s. zullen weer opnames plaatsvinden voor ons televisieprogramma “Meerssen Actueel”, de wekelijkse talkshow van RTME met onderwerpen uit de wereld van sport, kunst en cultuur, economie, politiek, muziek en het verenigingsleven. Er zullen deze avond drie progamma’s worden opgenomen. Tijden en onderwerpen als volgt: 19.30 uur, politiek; met o.a. de drie nieuwe wethouders van Meerssen en Marij Westheim 20.30 uur, kunst en cultuur; met o.a. Jacques Giesen, José de Goede en Danny van Kan 21.30 uur, sport; met o.a. Bert van Marwijk, Wim Dusseldorp en Janusz Kowalik Wilt u een of meerdere opnames bijwonen, dat kan. Kom dan vrijdag 23 mei a.s. naar de sportkantine van SV Meerssen. NB: Tijden en gasten onder voorbehoud

SV Meerssen Jeugd Uitslagen 12, 13, 14 en 15 mei Meerssen E3 –Minor E2G 7–2 Meerssen E4 –Jekerdal E7 3–2 Jekerdal F1 – Meerssen F1 9–1 Meerssen C3 – RVU C2 2–2 Meerssen C1 – Jekerdal C1 0–8 Leonidas W. D1 – Meerssen D1 2 – 3 Jekerdal E1 – Meerssen E1 9–4 Meerssen F2 – IBC’03 F1 0–2 Meerssen F1 – Scharn F1 0 – 12 RKHSV F4 – Meerssen F3 0 – 10 Heer F2 – Meerssen F4G 4–4 Uitslagen zaterdag 17 mei Meerssen A2 – Obbicht A1 3–2 Meerssen B1 – NWC B1 (NC) 1 – 4 6 – 6 over twee wedstrijden: B1 wint met 4 – 3 via de noodzakelijke strafschoppenreeks Jekerdal B4 – Meerssen B2 2–6 Scharn C3 – Meerssen C2 1–0 Meerssen C3 – RKASV C2 0–4 Simpelveld D1 – Meerssen D1 1 – 4 Meerssen E2 – Voerendaal E2 2 – 2 Meerssen E3 – Bunde E3 0–3 Meerssen E4 – Eijsden E6M 7–0 Schaesberg F1 – Meerssen F1 6 – 4 RKVVL F4 – Meerssen F3 1–3 Scharn F6 – Meerssen F4G 2–0 Bunde MF – Meerssen MF 1–1 Programma maandag 19 mei Eijsden C2G – Meerssen C2 18.30 Programma dinsdag 20 mei Meerssen D2 – Vijlen D2 Programma zaterdag 24 mei Meerssen D1 – WDZ D1 11.00 Meerssen D2 – Walram D2G 09.30

VV RVU WWW.RVU.EU

RVU Jeugd Uitslagen dinsdag 13 mei 2014: SV Meerssen C3 – RVU C2 2–2 Uitslagen woensdag 14 mei 2014: RVU C1 – SVME C1 7–0 SC Jekerdal D5 – RVU D1 1–5 RVU F1 – VV Keer F1 2–3 Uitslagen zaterdag 17 mei 2014: RVU B1 – VV Keer B1 Uitg. Scharn/Heer MB1 – RVU MB1 Uitg. ST RKSVE/RKSVV C1 – RVU C1 0 – 1 Scharn C5 – RVU C2 Uitg. RVU D1 Vrij RVU E1 – Wijnandia E1 2–0 RVU F1 Vrij Programma woensdag 21 mei 2014: RVU B1 – VV Bunde B1 19.00 u. Programma donderdag 22 mei 2014: RKHSV MB2 – RVU MB1 19.00 u. Daalhof C1 – RVU C1 19.00 u. Programma zaterdag 24 mei 2014: RVU B1 – RKASV B1 13.00 u. RKHSV MB1 – RVU MB1 14.00 u. RVU C1 Hellas F1 – RVU F1 10.00 u. Programma zondag 25 mei 2014: RVU C1 VaesradeToernooi 13.30 u. Programma woensdag 28 mei 2014: Scharn/Heer MB1 – RVU MB1 19.30 u. Nog ontbrekende wedstrijden: RVU B1 – Daalhof B1 05 april RVU B1 – RKVVM B 22 maart RVU F1 – VV Scharn F4 3 mei

BARBECUE SEIZOEN GEOPEND - KOOPJE

EXTRA VOORDELIG

Duitse biefstukken (tartaar)

4 eigen gemaakte Hamburgers & 4 barbecueworstjes

4 halen 3 betalen Gemarineerde runderschnitzels

€5,95

€2,10

100 GRAM.............

KANT EN KLAAR

VLEESWAREN & SALADES

Lasagna 500 GRAM.............

Boterhamworst gebraden 100 Gram ............................ €0,98 Kipfilet 100 Gram ............................ €1,98 Gebraden varkensfricandeau 100 Gram ............................ €1,98 Groentemansalade 100 Gram ............................ €0,98 Tonijnsalade 100 Gram ............................ €1,69

€5,25

Gehaktballetjes in tomatensaus 500 GRAM.............

€5,45

Gebraden gehaktballen 4 halen 3 betalen

Woensdag gehaktdag KILO ................................................

€5,

80

KEURSLAGER (1890) de tijd! AMERICA SlagersJongvanbijoudsher

Donderdag marktaanbieding:

Halve Kipfilets 4 stuks

€5,95

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP RVU B1 – VV Keer B1 17 mei De B1 moet dus nog 5 X aan de bak (alle 5 thuis) en de MB1 nog 3 X. De C1 nog 2 X en de F1 nog 1 X. De C2, D1 en E1 zijn in de competitie uitgevoetbald en rest alleen nog de toernooideelnames.

veld. Komt allen onze matadoren steunen in de strijd om deze promotie! Tot volgende week! Volgende week Zaterdag hebben we nog unieke gebeurtenis in de geschiedenis van VV Bunde, onze Meisjes C1 heeft zich geplaatst voor de bekerfinale van Zuid2 in Echt op het terrein van EVV, meiden chapeau, proficiat met het behalen van de finale en veel succes komende Zaterdag in Echt met jullie finale!!

Bertrenburg Smoo SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF

Kakertse Boys – VV Bunde Bij aankomst van onze verslaggever bij de wedstrijd was het inmiddels al 1-1, een snelle 1-0 met enkele minuten later de gelijkmaker door VV Bunde. De eerste helft bleef een gelijke strijd, met deze uitslag zou Bunde al veilig zijn, dus Kakertse Boys moest komen, echter kwam er iets meer druk van Bunde uit. 1-1 bleef de ruststand en na rust kwam Bunde gedreven het veld op al heel vroeg in de 2e helft zette de trainer van Kakerstse Boys de linies om en gooide alles op de aanval dit maakte er achterin een open huis van waardoor in een prachtig snelle aanval Tim Roumans de 1-2 kon aantekenen en Bunde op voorsprong kwam. Echter duurde dit niet lang want Kakertse Boys overstelpte de Bunde verdediging met een flinke golf aanvallen, dit resulteerde in de 83 en 87 ste minuut in de 2-2 en 3-2, dit werd dus ook de eindstand van de reguliere wedstrijd, verlengen dus. Na een korte rust periode, begon de eerste verlenging, en na 7 min in de eerste verlenging komt er een dodespel situatie voor Bunde voor de goal van Kakertse Boys, na wat gerommel komt de bal voor de voeten van de centrale verdediger van Bunde, Ken Schattenberg, die geen moment twijfelt en geheel vrij de 3-3 aantekent, de goal die Bunde een ronde verder kan brengen! Nu is het zaak om nog 20 minuten de wedstrijd uit te spelen en als een hechte groep spelen alle spelers van Bunde als team met elkaar en zorgen dat ze als team dit resultaat tot het einde brengen, waardoor na het laatste fluitsignalen het feest kon los barsten! Proficiat mannen een ronde verder met als eerste taak, de thuiswedstrijd tegen RKVVM volgende week Zondag in Bunde, de kans op revange tegen Margraten! Kom op mannen als jullie zo als team spelen de 2 wedstrijden tegen RKVVM dan halen we die promotie!! Uitnodiging aan iedereen, thuiswedstrijd in de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse, VV Bunde tegen RKVVM, aanvang 14:30u sportpark Hei-

Wedstrijduitslagen: Kakertse B. 1 – Bunde 1 3-2 SCG B1 - Bunde B2 7-3 Bunde C1 - Hulsberg C1 3-1 SCG C1 - Bunde C3 Bunde MC1 - Bieslo MC1 Bunde MC1 - EHC MC1 WDZ/Sportcl. D1 - Bunde D1 Bunde D2 - Minor/WijnanD1 Scharn E1 - Bunde E1 Walram E2 - Bunde E2 WDZ/Sportcl E2 - Bunde E2 Meerssen E3 - Bunde E3 Bunde E4 - Oranje Boys E2 Bunde E5 - Heer E2 Jekerdal F2 - Bunde F1 SVME F1 - Bunde F1 Simpelveld F1 - Bunde F2 Bunde F3 - I.B.C.’03 F2 Bunde F4 - WDZ F3G

6-1 2-1 6-0 0-2 0-9 9-0 4-0 7-1 0-3 6-0 2-3 1-3 3-3 5-1 2-3 4-3

Wedstrijdprogramma za 24 mei: 15:00 uur Bunde B1 - Voerend/RKSVB B1 15:00 uur Bunde B2 - RKASV B2 13:15 uur Hapse Boys MC1 - Bunde MC1 13:15 uur Bunde C1 - Simpelveld C1G 13:15 uur Bunde C2 - Scharn C4 09:30 uur Bunde F2 - RKVVM F1 Verpl. 17:00 uur Bunde Veteranen – Vijlen Wedstrijdprogramma zo 25 mei: 14:30 uur Bunde 1 - RKVVM 1 Vet. Eijsden – Veteranen Bunde 5-3 Deze zaterdagmiddag stond een uitwedstrijd tegen Eijsden gepland. Eijsden uit, altijd lastig. Coach Paul was het wederom gelukt een selectie te mobiliseren met hulp van de veteraan van ons 3de elftal Gaston Spronken en Ron Yerna die na een time out van enkele jaren zijn “come-back” ging maken. Stipt om 17.00 startte de scheidsrechter met zijn eerste fluitsignaal de wedstrijd en al snel werd duidelijk dat het geen makkelijke wedstrijd ging worden. Met name de voorhoede van Eijsden was zeer

bewegelijk en snel en de eerste paar pogingen van Eijsden om onze doelman Raymond te verschalken liepen uit op schoten naast of over het doel. Vanuit een voorzet vanaf de rechterflank bedacht Huub zich niet en volleerde deze voorzet strak achter onze doelman in het eigen doel. 1-0. Zo nu en dan was Bunde de eerste helft in staat een countertje te plaatsen waarbij Gaston en Bart ondanks 2 á 3 kansjes het netje helaas niet konden vinden. Bij een afgeslagen Bundense counter kwam Eijsden er met een snelle combinatie uit en ronde hun aanval af met een onhoudbaar rollertje. 2-0 Bij deze stand zou je denken wedstrijd gespeeld, maar niet bij de veteranen van Bunde. Wij begonnen te merken dat de krachten bij de tegenstander minder werden en wij langzaam maar zeker ook onze mooie combinaties konden laten zien en ons middenveld met Joseph, Sascha, Fred en Andre in hun spel begonnen te komen, het was bijna rust en dan de mouwen opstropen voor de 2de helft. Nog een aanvalletje van Eijsden voor het rustsignaal en er werd van afstand geschoten, een zondagsschot op de zaterdagmiddag. Een schot welke door verblinding van de zon, compleet gemist werd door onze keeper en vlak boven zijn hoofd in het dak van het doel terechtkwam. 3-0 De 2de helft begon. Ons middenveld begon duidelijk meer vat op het spel te krijgen en onze verdediging stond als een huis. Bunde werd gevaarlijker en al snel werd de mee opgekomen Andre in zijn voeten bediend. Met een droge schuiver schoot hij de bal diagonaal voorbij de doelman van Eijsden. 3-1 Bij het rond spelen kwam de bal terecht bij de ingevallen Pascal Pellaers en deze wilde de bal terugspelen op onze keeper vanaf de middellijn. Helaas was deze terugspeelbal veel te kort en de spits van Eijsden was er als de kippen bij om de bal op te pikken en Raymond uit te spelen. 4-1 Nog steeds toonde Bunde veerkracht en geloof in een beter resultaat, vrijwel gelijk na de aftrap een aanval over vele schijven en waarbij Sascha in de 16 meter gehaakt werd. Penalty. Een strak schot in de rechter hoek en het was 4-2. Sascha werdbij een solo in de 16 meter naar de grond gewerkt en wederom een penalty. Een aanloop en wederom een strak schot en weer in de rechterhoek, keeper kansloos. 4-3 Er waren nog enkele minuten te spelen en Bunde vocht voor de gelijkmaker, echter bij een counter maar nu van Eijsden kwam de rechtsback van Eijsden mee op. Hij werd aangespeeld en hij schoot de bal richting het doel van Bunde. Raymond strekte zich volledig en tikte de bal aan en het leek alsof de bal dus naast zou gaan maar deze rolde zachtjes richting de linkerpaal van het doel en binnenkant paal rolde de bal over de lijn…. 5-3


Week- en nieuwsblad De Geulbode

RT2

SP

Cecilia Capozzi Nederlands kampioens sprong In het weekend van 17 en 18 mei 2014 werden in Waalwijk de NK-finales geturnd door de 3e divisie. Vanaf de 3e divisie mag je landelijk turnen en kun je je uiteindelijk plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap. Dit was het geval bij Eline Vetter en Cecilia Capozzi. Cecilia mag zich de eerste bondskampioen van SV Groot Meerssen noemen! Zij won overtuigend de toestelfinale sprong in de categorie Pupil 2 N3 met een puntenaantal van 13,900. Wat een superprestatie, temeer zij nog geen maand geleden haar arm brak tijdens de halve finale NK en zij zich om die reden niet voor andere toestellen en meerkamp kon plaatsen. Proficiat Cecilia! Eline had zich voor de NK-finale meerkamp geplaatst in de categorie Jeugd N4 (3e divisie). Met trots kunnen wij zeggen dat Eline 10e van Nederland geworden is. Tevens had zij zich geplaatst voor maar liefst 3 NK-toestelfinales: sprong, balk en vloer. Deze vonden de volgende dag plaats. Met een minimaal verschil van 0,033 greep zij net naast de bronzen medaille op vloer en werd zij 4e. Op balk werd Eline 6e en op sprong 8e. Al met al hele knappe prestaties op nationaal niveau. Proficiat Eline! Dit waren de laatste wedstrijden van dit turnseizoen. SV Groot Meerssen kan terugkijken op een buitengewoon succesvol seizoen met veel Limburgse kampioenen en nu zelfs 1 Nederlands kampioen. Wij willen hiervoor alle trainsters, assistentes en supporters enorm bedanken.

Duivensport PDV De Vrijheid Raar Wedvlucht Epernay 14-5-2014 Deelname 72 duiven H,Nijsten 1-2-4-5-7-8-12-16 Kurvers-De Weerd 3-6-9-11-14-15-18 G.V.Weersch 10 G.Hausoul 13-17 Wedvlucht Lorris 17-5-2014 Deelname 368 duiven Cortenraad-Slangen 1-7-32-39-43-4849-57-60-77-82-83-85-92 G.Gielissen &Zn 2-5-8 Gebr.Rings 3-4-9-10-11-14-1518-21-23-24-35-38-40-56-58-61-64-6869-70-73-84-90 J.V.Oppen 6-12-13-1617-20-41-42-45-59-66-72-86 R.Franssen 19-27-31-34-46-62-75 H.Jacobs 22-26-3637-47-52-65-78-80 Th.Krutzer 25-50-7187 J.Bemelmans 28 H.Cobben 29-30-3344-76-81-91 J.Houben 51 Rob Houben 53-54-89 H.Nijsten 55-63-74 Kurvers-De Weerd 67-68 H.Corvers 79 Samenspel Beek BUG Wedvlucht Epernay 14-5-2014 Deelname 392 duiven De Vrijheid H.Nijsten 2-3-5-8-10-13-3360-70-88-89-98 Kurvers-De Weerd 4-916-24-52-54-66-84-86-87-96 G.V.Weersch 22-68 G.Hausoul 40-63-67-72 Wedvlucht Lorris 17-5-2014 Deelname 1317 duiven De Vrijheid Cortenraad-Slangen 3-33-146-180-190-221-222-261-277 G.Gielissen &Zn 15-26-54 Gebr.Rings 17-24-64-65-74-85-98-107-115-124-127155-179-181-260-262-285-290-308-309310-314 J.V.Oppen 30-80-81-99-102-113185-186-196-269-301-313 R.Franssen 111-138-145-154-197-287-321 H.Jacobs 121-135-167-170-217-249-298 Th.Krutzer 132-223-311 J.Bemelmans 141 H.Cobben 142-143-147-191-329 J.Houben 227 Rob Houben 254-256 H.Nijsten 289-315 Kurvers-De Weerd 306

pagina 14

T.V.C. Star Club Uitslagen vrijdag 16 mei Kampioenswedstrijd Star Club 3 Competities 2A De Bekker 5 tegen. Star Club 3 3:5 1. Op den Camp, Michel, Pantus, Bart 8:16 Dierx, Wim, Franssen, Michel 2. Camp op den, Ralph, Stauffenberg, Roy 15:15 Magnee, Bert, Welles, Thijs 3. Henquet, Fer, Kurvers, Raymond 16:8 Kerckhoffs, Michael, Bartholomeus, John 4. Maesen, Hubert, Kerckhoffs, Niels 12:16 Bours, Thei, Brands, Rene. Star Club 3 KAMPIOEN NTVB Tweede Klasse A 2013 - 2014 Proficiat !!! Stand in 2A met nog een speelronde te gaan. 1. Star Club 3 met 34 uit 19 2. De Bekker 5 met 30 uit 19 3. Star Club 2 met 25 uit 19 4. De Sport met 21 uit 19 Programma 23 mei laatste competitieronde Star Club 2 - De Bekker 5 Star Club 3 - De Capucijn 2 30 mei de Bekerfinales NTVB 2013-2014 met o.a. de finale in de Tweede Klasse: Star Club 2 - De Bekker 5. De Bekerfinales worden dit jaar gehouden bij Café du Commerce (Eijsden) (lokaal TVC de Parasol en TVC White Horse) op 30 Mei 2014 om 21:00.

SJAAKMAT Info: 3647941 Camiel Verboeket in de halve finale De halve finalisten voor de Sjaak Matbeker zijn bekend. Peter Nijman, Lucas Vaessen en Danny Hitz kregen gezelschap van Camiel Verboeket die Jo van Schevikhoven versloeg. Het leek op een remise uit te draaien, zelfs toen Camiel een pion voorkwam. De pionnen van Jo stonden iets meer naar voren, maar dat was toch geen compensatie. Camiel brak door en is bij laatste vier. D3 kampioen van de a-groep is nog niet bekend. Peter Claassens hield de spanning er in door Danny Hitz te verslaan. Peter kwam een pion voor, maar dat was dan wel een dubbelpion. Toeschouwers meenden dat Danny beter stond, maar in de wandelgangen vernamen we dat Peter misschien een stuk ging winnen. Toen dat inderdaad gebeurde, was het punt binnen. Peter moet zijn laatste wedstrijd tegen Jo van Schevikhoven winnen, en dan nog zou Frits Werts van Camiel Verboeket moeten verliezen waarna een beslissingswedstrijd volgt. Kortom: Frits blijft de beste papieren hebben: gelijk spel betekent kampioen. Raoul Vogels en Jef Decker speelden een ratingpartij die door Raoul werd gewonnen. De fase waarin Raoul de dame van Jef had tegenover een paard, was zeer interessant, omdat Jef nog remisekansen had. Toch lukte dat niet, en de ratingpunten waren voor Raoul. Er werden ook nog triathlon partijen gespeeld. Giel Dreessen nam het op tegen Peter Nijman. Peter won de 1 uurs partij, verloor de rapidpartij en speelde remise met snelschaak. Bij Jos Pluijmaekers tegen Pierre Bergs was Pierre de grote man. De eerste twee partijen waren voor hem, en als troost was de snelschaakpartij voor Jos. Uitslagen: van Schevikhoven - Verboeket 0-1 Vogels - Decker 1-0 Hitz - Claassens 0-1 Pluijmaekers - Bergs 1-5 Nijman - Dreessen 3½-2½ Stand in groep-a: Frits Werts Peter Claassens Giel Dreessen Danny Hitz Paul Sanders Peter Nijman Camiel Verboeket Hubert Willems Jo van Schevikhoven

23-18 23-17 23-16½ 21-13½ 23-13½ 23-13 22-12½ 23-12½ 23-12

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

043-3648000

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

BC DUNATOS Zo aan het einde van het seizoen is het interessant om samen met de trainercoaches terug te kijken op afgelopen seizoen. Dunatos Mix U12-1 Het U12 team eindigde aan het einde van de rit op een verdienstelijke tweede plaats in de 3e klasse. Hoe het seizoen is verlopen kun je hierna lezen, want we laten trainer-coach Roger aan het woord: ‘De start van het seizoen was een matige zogezegd. We hadden bij de start van het seizoen een groepjes van 8 basketlustige spelertjes. We hadden als trainers/coaches ook zoiets van “...oké, 8 personen we starten en kijken wel hoe het gaat het eerste deel van het seizoen”. We hadden geen hoge verwachtingen en plezier in basketbal stond voorop. Al snel groeide het groepje van basketbal spelers en voornamelijk door mond op mond reclame kwamen nieuwe leden richting Dunatos. Diverse spelertjes wilden wel eens “proeven” aan het basketbalspel. De groep groeide uit naar zo’n 18 spelers. Het “succes” was ver te zoeken in het eerste deel van het seizoen. Richting de Kerstdagen, merkte je wel dat we een fanatiek groepje hadden van kenners en doeners. Spelers die wat konden met de bal en enkele harde werkers die bijgeschaafd moesten worden.....niets vreemd dan dat als je bekijkt dat we een grote groep spelers hadden die nog nooit een basketbal hadden aangeraakt. Je merkte aan de groep dat ze plezier hadden in het basketbalspel en in de tweede helft van het seizoen groeide het groepje, inmiddels 12 wedstrijdspelers, uit dat een gedegen concurrent voor de andere clubs. Plezier in het spel stond voorop maar de teamgeest groeide en ook het fanatisme; men ging ervoor zogezegd wat weer resulteerde in een tweede plaats in onze U12 competitie. Chapeau, dames en heren! Het is een vriendenclubje geworden, die soms zeer kritisch is naar elkaar maar waar de teamgeest hoog aangeschreven staat. Dat merkte je bij tegenslagen in wedstrijden, dat men elkaar aanmoedigde om nog een tandje bij te zetten. Het kenmerkte zich ook bij de Sinterklaas avond in de kantine bij Frans waar iedereen zijn uiterste best gedaan had om een leuke surprise te maken. Volgens mij hebben we enkele creatieve kunstenaars in ons midden! Ook bij andere activiteiten van Dunatos was er een grote opkomst van leden uit de U12 groep. Wat ons trainers/coaches ook opviel was de grote opkomst vaker van ouders bij wedstrijden en clubactiviteiten, dat waarderen we als club enorm. Ik wil langs deze weg ook even mijn collega’s, Kirstin & Laura bedanken voor afgelopen seizoen. Kristin bedankt voor je fanatisme en tomeloze inzet voor de groep en Laura ik ben jou vaker vergeten in mails en circulaires maar..... je ligt goed in de groep en voor je eerste seizoen als hulptrainer...ook voor jou Chapeau! Volgend seizoen ben ik er in ieder geval weer bij....jullie ook?’ Dunatos U16-2 ‘Ben je tevreden over afgelopen seizoen? Jazeker, een team dat bestaat uit bijna allemaal nieuwe mensen, die minder dan 1 jaar, sommige 2 jaar, basketbal spelen vind ik dat er een heleboel zijn vooruitgegaan, het meeste op de layup. Het eerste jaar dat je in een nieuw team speelt moet je natuurlijk eerst een beetje op elkaar inspelen. Als dat stukje bij stukje beter gaat, en dat merk ik ook bij mezelf, begin je zelf ook beter te spelen. Je verwacht van elke speler een specialiteit, dat de spelers zelf ook onder elkaar verwachten, en daar maken ze in het spel gebruik van. Sommigen hebben die bepaalde specialiteit al, misschien zelfs meerdere, andere moeten die nog ontdekken, zelf natuurlijk. Heb je de doelstellingen gehaald? Zal ik schieten of een lay-up lopen? Die vraag heb mij zelf ook gesteld in de eerste paar jaren toen ik met basketballen begon. Maar meestal liep ik een lay-up, en dat heb ik de U16-2 ook laten doen. De drie fundamentals; lay-up, passen en dribbelen wilde ik dit jaar goed behandelen en dat daaruit de rollen zouden worden verdeeld. Iedereen kan natuurlijk een lay-up lopen, en als ik de U16-2 zou moeten vragen om zoveel mogelijk ballen er achter elkaar in te gooien, dan komt dat record op 28. Natuurlijk heb ik ze dat nooit gevraagd, maar ze gooiden er spontaan zomaar 28 achter elkaar in tijdens de warming-up. Het dribbelen is bij de meesten vlot verlopen, al is het nog altijd lastig om van de rechter- naar de linkerhand over te dribbelen en andersom. Volgend seizoen wil ik vooral

Nacompetitie promotie 3e klasse

m Ko

t

to

t

e zi

n!

Zondag 25 Mei Aanvang 14:30u Sportpark Heiveld

VV Bunde - RKVVM

Steun VV Bunde!!

www.vvbunde.nl de pass iets meer behandelen, want de pass bleef voor de U16-2 de grootste uitdaging, niet alleen in trainingen, maar ook in de wedstrijden. KOMT IE! Ja, dat zullen velen zich nog wel herinneren van afgelopen seizoen! Dunatos U18-1 Het U18 team is het enige team wat afgelopen seizoen het kampioenschap (2e klasse) wist te behalen. Trainer-coach Peter aan het woord: ‘Waar ik het afgelopen seizoen uitermate tevreden over was, was de trainingsopkomst van bijna 90%. Het was een plezierige groep om mee te werken en een aantal spelers waren goed ‘coachable’(m.a.w. probeerden wat te doen met mijn opmerkingen). Ook het afmelden gebeurde behoorlijk consequent, zodat ik wist waar ik aan toe was. Eigenlijk was er maar één speler, die het team in de steek heeft gelaten zonder wat van zich te laten horen. Jammer was het ontbreken van Diederick de Leeuw, die vanwege een knieblessure het hele seizoen heeft moeten missen. Ik had twee doelstellingen: - Twee spelverdelers ‘maken’: het team had geen enkele echte spelverdeler; in het verleden werd Luuk van Drongelen hiervoor ‘misbruikt’, maar Luuk is in mijn ogen een shooting guard. Ik zag in Guus Derks en Karan Singh spelverdelers, waarbij de laatste daar zelf niet van overtuigd is. Zeker bij Guus heeft dit heel goed uitgepakt. - Beter samenspel: toen ik het team aan het begin van het seizoen analyseerde, miste ik met name het samenspel tussen de spelers. Individueel leuke spelers, maar ze wisten elkaar maar moeilijk te vinden. Ik heb geprobeerd om dit onderdeel iedere training voldoende aandacht te geven. Achteraf gezien denk ik dat we behoorlijk wat stappen hebben gemaakt. - Individuele training: ik had het idee om voor iedere speler een POP (Persoonlijk OpleidingsPlan)op te stellen met daarin punten waaraan we het afgelopen seizoen zouden gaan werken. Dit is er helaas maar beperkt uitgekomen (met name omdat ik meer prioriteit heb gegeven aan samenspel). Vanaf het moment dat Louis mee kwam helpen op de vrijdagtraining, is hier wat meer aandacht aan geschonken. Heren Senioren één Heren een acteerde afgelopen seizoen in de overgangsklasse, waar ze op een 11e plaats eindigden en degradeerden. Trainer-coach Louis over afgelopen seizoen: ‘Ondanks dat het herenteam in het seizoen 2012-2013 ook degradeerde, konden we via een vrije inschrijving dit seizoen toch acteren op het overgangsklassenniveau. Voor het eerst in jaren stonden aan het begin van het seizoen selectietrainingen op de agenda. Het team wat daaruit geselecteerd werd moest echt wel sterk genoeg zijn om in de middenmoot mee te kunnen draaien, was mijn stellige overtuiging, net zoals dit de mening was van de TC. Maar voordat de

eerste wedstrijd gespeeld was, werd het team geteisterd door blessures. Als ‘rijpe appeltjes’ viel de ene na de andere speler uit, meestal voor minstens een aantal weken. Daarnaast troffen we bij de eerste vier wedstrijden de top drie uit de eindstand. Nadat we wedstrijd vijf en zes wonnen, was ik overtuigd dat de zaak ‘op de rails’ stond! Maar dat was verkeerd ingeschat van ondergetekende; wedstrijden die een dubbeltje op zijn kant waren, vielen net allemaal in ons nadeel uit en dan wordt het een ‘mentale’ zaak. Ben je in een overwinningsroes, dan stap je over de kleine pijntjes heen, anders wordt dat een excuus om een weekje extra rust te nemen. Gelukkig waren er een aantal spelers van heren twee bereid om met het eerste mee te gaan en ons ‘uit de brand’ te helpen. Het dieptepunt was voor mij in de competitie de uitwedstrijd tegen Tracks Parkstad; mede degradatiekandidaat die we thuis met één punt hadden verslagen. Winnen was dus de enige optie die we hadden maar we werden daar kansloos verslagen en verloren met 22 punt verschil. Na de wedstrijd heb ik toen een mail laten rondgaan naar alle spelers wat de instelling werd voor de rest van het seizoen zou worden; prestatief of de resterende wedstrijden ‘gezellig’ uitspelen? Blij verrast was ik door de positieve reactie van sommige maar toen de training erna slechts één speler aanwezig was, werd me duidelijk dat ‘gezellig uitballen’ de enige optie was. Kortom, voor mij persoonlijk was het een teleurstellend seizoen met een ‘verdiende’ degradatie als eindpunt; we kwamen op cruciale momenten gewoonweg te kort tegen de andere teams! Ik denk dat het een goede zaak is dat het eerste team een stapje terug doet en van daaruit weer het ‘winnaars gevoel’ moet krijgen om daarna weer een klasse hogerop te gaan spelen.’ Trainingen: De trainingen in Gronsveld zullen doorgaan t/m vrijdag 27 juni. Op woensdagavond bestaat de mogelijkheid om (bij droog weer) vanaf 18.00 uur een balletje te gooien op ons buitenveld gelegen tussen sporthal Marsana en zwembad de Parel in Meerssen. Vanaf 4 juli (als de trainingen in Gronsveld gestopt zijn) is het buitenveld iedere vrijdag bij droog weer open vanaf 19.00 uur.

MIX and MATCH Stel je eigen bikini samen.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 15

Jonkheid Bartholomeus Meerssen Nog 1 week!!!! Langzaam begint het te kriebelen. Over precies één week vertrekken wij naar het bos in Vijlen om de den te gaan kappen. Hier blijven we vervolgens bij waken, zodat we op de woensdag met een den naar Meerssen kunnen trekken. Onze dennenwagen is inmiddels bijna klaar voor zijn allereerste klus, het brengen van de mei-den naar Meerssen. Deze week zullen de wielen gemonteerd worden en vindt een testrit plaats. Daarnaast worden de bokken waarop de boom komt te liggen, geplaatst op de kar. Aanstaande zaterdag zal het opbouwen beginnen. Die dag wordt de kiosk geplaatst op de markt. We willen via deze weg iedereen al vragen om deze zaterdag de parkeerplaatsen vóór de kerk vrij te laten. Op woensdag 28 mei zal de markt verder versierd worden. Op deze dag moet de gehele markt dan ook vrij zijn. Hierover zal ook nog informatie op en rondom de markt verspreidt worden. Naast al deze werkzaamheden wordt achter de schermen ook nog vanalles geregeld om op 28 mei alles in goede banen te laten verlopen. Het is in ieder geval stimulerend en fantastisch om te zien hoe dit nieuwe evenement leeft in gemeente Meerssen. Kom dan ook allemaal dit stukje Limburgse traditie meebeleven op 28 mei, het eerste den inhalen in Gemeente Meerssen, met aansluitend feest met TONCA. Dit alles vanaf 7 uur op de markt in Meerssen!!!

“massale” was voor alle betrokkenen best wennen, maar uiteindelijk kregen de vele toehoorders in de door diverse koorleden tot concertzaal omgetoverde Tennishal van Vaals waar voor hun geld. De acht deelnemende koren waren gesplitst in twee clusters, die apart, maar ook gezamenlijk zongen. De zes dirigenten: Nic Hermans, Jean Lardinois, Ger Franken, Paul Mestrom, Leo van Weersch en Emmanuël Pleijers dirigeerden allen strak, maar op hun eigen specifieke manier. Het Combo Intens ondersteunde alle zang, instrumentaal, op ongeëvenaarde wijze! Hun begeleiding stond als een huis. Het zou te ver voeren om alle gezongen liederen te gaan benoemen, maar het repertoire was zeer gevarieerd. Gospel, operette, opera en zelfs een religieus lied werden mooi, harmonieus en gecontroleerd gezongen. Soms kippenvel! De nadruk lag vooral op dialectmuziek. Het publiek werd meerdere malen zichtbaar geroerd en zong, waar mogelijk, mee. En dan die kleine, grote artiest uit Kerkrade. Jack Vinders, ongecompliceerd, maar zeer professioneel met zijn eigen prachtige stemgeluid. Vooraf aan elk lied warmde hij het publiek op met enkele kwinkslagen. Heel apart was de ondersteuning van het voltallige achtergrondkoor bij Dreumerij en De Fanfaar. De verrassende koorarrangementen werden gemaakt door Ron Cuijpers, pianist van het Combo Intens. Henk Hover presenteerde de avond op prettige wijze en verraste het publiek met de door hemzelf gecomponeerde ‘evergreen’ ’t Greun van ’t graas, daarbij ondersteund door een klein 300 mannenstemmen. Een staande ovatie! Tot slot uiteraard…..”Wie schoân ôs Limburg is…. Wat eine schoâne aovend!

Kuutebieters Aan alle mensen in Ulestraten. Zoals jullie wellicht al hebben meegekregen ondersteunen de Kuutebiersj, Jonkheid Bartholomeus Meerssen met het eerste den inhaole. Zij zullen zich om 4 uur verzamelen bij café de Walk-inn in Ulestraten. De jonkheid zal de Kuutebietersj en de mensen van Ulestraten komen ophalen met de stoet met paarden en de Bartholoemeus-den. Dus willen jullie dit niet missen en waren jullie sowieso van plan om naar Het Meerssens Mannenkoor repeteert iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Café-Zaal De Keihet den-inhalen te komen, kom dan om 4 uur naar café de Walk-inn!!! zer, Markt 14 te Meersen. Loop gewoon eens binnen. De route Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kijk ook op Om 3 uur wordt vanaf het oranjeplein in Schimmert vertrokken richting onze website: www.meerssensmannenkoor.nl. Meerssen. De route is alsvolgt: Oranjeplein-Bekerbaan-Oensel-De KlingHeufkensveldweg-Pastoor van Eijsstraat-St.Catharinastraat/De Huppel(4 uur)-St Catharinastraat/Walk-inn(5 uur)-Humcoven-Humcoverstraat-Gasthuisstraat/Langs de beek(Half 7)-beekstraat-kerksteeg-aankomst markt(7 Beste Schuttersvrienden, afgelouur). pen zondag 18 mei vond ons eerste Bonds feest plaats in Valkenburg. Lid worden? De weer goden waren ons gelukkig Mocht je interesse hebben om lid te worden van Jonkheid Bartholomeus goed gezind de zon scheen volop. Meerssen of mocht je meer informatie willen betreffende de Jonkheid, dan De officiële opening werd netjes kun je contact op nemen met Flip Claessens via het volgend e-mailadres: afgesloten en de optocht kon bejonkheidbartholomeusmeerssen@gmail.com ginnen. Aan toeschouwers ontbrak het in zijn gehele niet er werd hard geklapt bij het voorbij gaan van De organisatie van dit groots opgezette muzikale gebeuren, op zaterdag alle Schutterijen. Blij maar voldaan 17 mei 2014 in het Tenniscentrum te Vaals, was in vertrouwde handen bij werd de eind streep weer gehaald en kon iedereen de Stichting Projectkoor Heuvelland. Mannenkoren willen zich op deze wij- zich gereed maken om te schieten en uit te treden. ze gezamenlijk presenteren ten einde hun ledenbestand op peil te houden. Het Schieten was voor ons al snel afgelopen en helaas Maar liefst acht mannenkoren uit het Heuvelland ( goed voor ongeveer ook ons Konings paar vielen niet in de prijzen maar driehonderd stemmen) verleenden hun medewerking. Cecilia Vaals, CCK dit alles mocht de pret niet drukken , want zoals geLemiers, Caecilia Gulpen, Lauwerkrans Mechelen, Internos Schin op Geul, zegd en geschreven staat gezelligheid voorop en dit Meerssens Mannenkoor, Sint Remigius Klimmen en Walrams Valkenburg ontbrak in zijn geheel niet. Wat we willen kunnen lawaren de afgelopen maanden bereid om veel extra repetitietijd te spen- ten weten is dat er 2 prijzen zijn gevallen en wel op 2 deren aan het instuderen van een aantal nieuwe onbekende liederen. Drie de prijs Beste Presentatie en 2 de prijs Beste houding gezamenlijke repetities gingen aan de definitieve uitvoering vooraf. Het optocht. Dus al met al alweer `n geslaagd Schuttersfeest.

Schutterij St. Barbara

‘t Heuvelland jeet plat

WWW.ACTIEUITMEERSSEN.NL

Repetitie - 22 mei gehele drumband an 19.00 uur tot 20.00 uur in ons Schutters lokaal. Bij niet kunnen afmelden bij Paul Sipers 1 juni : Begeleiden communiekantjes Meerssen West naar de kerk Verzamelen 10.00 uur Cafè Star club. Na begeleiden communie kantjes gaan we richting Bonds feest Eys – Wittem. De bus en materiaals wagen vertrekken gelijktijdig rond de klok van 11.00 uur vanaf het kerkplein Meerssen west. Op 13 juni heeft de Activiteiten commissie een leuke avond op het programma gezet. Dit gebeuren zal gaan plaats vinden in Cafè Star Club en zal in zijn geheel een oranje tintje gaan krijgen. Op deze avond zal de voetbal wedstrijd gaan plaats vinden van Spanje – Nederland van het WK. Iedereen is van harte welkom meer info volgt Rommelmarkt Waar: Burg Murisstraat te Meerssen West {speelweide oud Amicitas veld } Wanneer: 15 juni a.s Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur Kosten: 12,50 euro Let wel dit is alleen voor een grond plaats U dient zelf voor een tafel te zorgen e.d 4 bij 4 meter Wat mag er verkocht worden: Alleen rommelmarkt spullen, geen handelaren. Waar kan ik me inschrijven: Cindy Lemmens tel. 0433652757, Iet Jansen tel. 043- 3647515, Anja Reneerkens tel: 043 – 8517405 of johnreneerkens@ziggo.nl

Uitnodiging Aanstaande vrijdag 23 mei staan wij met onze organisatie Red de Aarde in de finale van de verkiezing Wereldverbeteraar van het Jaar. We zijn de enige van de 3 finalisten die gekozen hebben voor een onderwerp m.b.t. natuur, milieu en dieren. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als de inwoners van Meerssen, Bunde, Geulle en Ulestraten bij de finale aanwezig zijn. De gratis bus (of indien nodig meerdere) vertrekt om uiterlijk 13.00 uur aan het Stationsplein in Meerssen. Het is uitstekend als je familie, vrienden of andere geïnteresseerden meeneemt. Vanzelfsprekend is het van belang dat je doorgeeft wie er komt. Er wordt een leuk, gevarieerd en spannend programma aangeboden. We hebben ons gericht op bijenbeschermingprojecten in het kader van duurzaam milieubeleid en de wereldwijde voedselvoorziening. We hebben je steun hard nodig. In de zaal is de laatste zwaarwegende stemronde en kun je op Red de Aarde stemmen. De prijsuitreiking vindt plaats door minister Ploumen. Je kunt je opgeven om bij de finale aanwezig te zijn via info@reddeaarde.org t/m woensdag 21 mei 14.00 uur. Als je het bericht pas later hebt gezien, dan kun je ons bij wijze van uitzondering nog bellen op telefoonnummer 06-11003041 of als je vragen hebt. Laat door je aanwezigheid zien welk belang je hecht aan de natuur, milieu en de dieren. We zouden het super gaaf vinden als je komt en je aanmeldt. Vergeet niet nog aan de huidige stemronde deel te nemen via de link: http://www.wereldverbeteraarvanhetjaar.nl/initiatieven/red-de-aarde

SCHOONHEIDSSALON CLAUDIA

BODYFIT BUNDE

ANTI AGING TREATMENT (44% korting!)

MAAND ONBEPERKT SPORTEN (68% korting!)

Voor slechts € 44,95 kun je van de volgende actie gaan genieten. De Sans Soucis anti-aging treatment is een 1,5 uur durende effectieve behandeling die de huidelasticiteit verbetert door het gebruik van verschillende powerstoffen van natuurlijke oorsprong. Voor de aandachteisende rijpere huid, voorkomt vroegtijdige huidveroudering, De huid ziet er stralend en vitaal uit. Behandeling bestaat uit: een BCI Hipiscin ampul, een intensive vochtinbrenger, geeft tevens ontspannende werking op gelaatspieren EN een BCI Hibisculent vliesmasker verder het aanbrengen van een oogmasker, vapazone, epileren en een zachte peeling voor de huid

Voor slechts € 19,00 kun je van de volgende actie gaan genieten. Een maand lang onbeperkt sporten met fitness, groepslessen en heerlijke sauna. Kies nu zelf jouw favoriete manier van bewegen en ontspannen bij Bodyfit Bunde en werk op jouw manier aan je figuur of gezondheid. Of je nu lekker wilt fitnessen of gezellige groepslessen wilt volgen zoals Zumba, jij raakt weer helemaal in shape! Jij mag 1 maand onbeperkt fitnessen onder professionele begeleiding, alle groepslessen volgen en ontspannen in de heerlijke sauna. Ook in het weekend geldig Lekker fit met Bodyfit!

van € 59,00

van € 79,95

Nu voor € 44,95

Kennedystraat 41 6235 CG Ulestraten T 043-3643545 claudiassalon1@gmail.com

Nu voor € 19,00

Meidoornlaan 1a 6241 BN Bunde T:043-3645493 info@bodyfitbunde.nl www.bodyfitbunde.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 16

Albert Heijn Dijkstra

Chiquita bananen Kilo

1.89 99

0.

Spareribs

VarkensďŹ let

diverse smaken Limburgs ambacht

lappen of stuk Limburgs ambacht

500 gr.

6.49

5.

49

BBQ worst naturel/beiers/pasta Slagerij Keulen

Pak 3 stuks

Groot

9.

99

AH Varkenshaas 2.39

3.75

1.

2.

79

Linze abrikozen vlaai 9.95 Bakker v.d. Weerdt

1 kg.

12.98

8.

75

250 gr.

50

Pringles alle varianten

3.56 2 bussen Ă 150 gr.

3.98

3.

00

Winnaar van de EKO- en Fair Trade Award 2013 van de gemeente Meerssen!! Aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 mei t/m zondag 25 mei 2014

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

Geulbode 21 14  

Geulbode van woensdag 21 mei 2014