Page 1

jaargang  

 Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Erepenning Rob Waltmans

Informatie van de

Pag. 10

s6OORDRACHTWETHOUDERS s7ERKZAAMHEDENWEGEN s"ESTUURSCENTRUMMEIGESLOTEN s/FlCIĂ‘LEBEKENDMAKINGEN

Pegasus Uitvaartzorg voor een uitvaart met mĂŠĂŠr persoonlijke zorg Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 www.pegasusuitvaar t.nl

voor meerwaarde in wonen en leven

- Voor alle uitvaartverzekeringen -

Op 27 april j.l werd aan de heer Rob Waltmans de eerste nieuwe erepenning van de Basiliek Meerssen uitgereikt voor zijn ongeĂŤvenaarde verdiensten ten bate van de parochie. Zijn gouden jubileum als organist van de Basiliek werd met deze uitreiking na de prachtige jubileummis door de eerwaarde heer pastoor W.van Meigaarden van de in opdracht van het kerkbestuur door goudsmid Willy Vossen ontworpen en vervaardigde erepenning op een bijzondere wijze luister bijgezet. De foto toont het resultaat van de bronzen penning van de basiliek met de patroonheilige Sint Bartholomeus, welke middels modelleren in was; gieten in brons en nauwgezet ciseleren werd verkregen. Op de achterkant werd de tekst: “Basilica SSMI Sacramenti - Honoris et Gratiae - Rob Waltmans 1964-2014â€?, gegraveerd.

WONINGAANBOD ONLINE s"UNDERSTRAATMeerssen s"UNDERSTRAAT"Meerssen s"URG-URISSTRAATMeerssen s#H%YCKSTRAATMeerssen s$ON"OSCOSTRAATGARAGE Ulestraten s'ANSBAAN!Meerssen s'ANSBAAN'Meerssen s'ASTHUISPLANTSOENMeerssen s(OOGVELDWEGMeerssen s0AST!3OMYASINGEL(garage) Meerssen s0AST$(EXSTRAATMeerssen s0AST$(EXSTRAAT Meerssen s0AST*!USSEMSSTRAATMeerssen

Heggenschaar HT245

KVW Meerssen 25 jaar

Op de eerste plaats zijn dat natuurlijk de kinderen van de basisscholen. Maar ook de ouders en oud vrijwilligers komen aan bod. Onze huidige vrijwilligers worden natuurlijk ook niet vergeten ook en als klap op de vuurpijl zijn alle mensen van Meerssen en omstreken van harte welkom op onze jubileum avond. De kinderen trakteren we dit jaar op een groots opgezette familie speurtocht. Verder krijgen alle deelnemers in de week een heus ontbijt aangeboden. Voor onze vrijwilligers en oud vrijwilligers is er de mogelijkheid om onze feestavond te bezoeken en is er op september een jubileum avond met de band Hurrican waar natuurlijk iedereen welkom is. Voorafgaand deze jubileum activiteit er een receptie waarin u het bestuur kun komen feliciteren en bedanken voor het vele, vele werk van de afgelopen jaren. Twee van deze activiteiten zullen versierd worden met een te bekijken tentoonstelling, Dit zijn de feestavond en de jubileum avond. Nog even alles op een rijtje - Zondag 29 juni 2014 familie speurtocht Woensdag 13 augustus 2014 ontbijt voor alle KVW ‘ertjes Zaterdag 16 augustus 2014 feestavond voor alle vrijwilligers en oud vrijwilligers Zaterdag 27 september 2014 jubileum avond met de bekende band Huricanne Noteer alvast maar de datums in de agenda, i pod, i pet, i foon, tablet, pc, telefoon en gewoon op de kalender.

ENTER-FORCE B.V.

Vliegveldweg 194 Maastricht-Airport Tel: +31(0)43 3649055 www.enterforce.nl

Dagwandeling Gulpen - Mechelen Zondag 18 mei maakt I.V.N. Meerssen een dagwandeling, lengte 14 km. met een paar pittige klimmetjes! Vertrek vanaf het Willem Alexanderplein te Gulpen 10.30 uur, carpoolen vanaf Meersen station om 10.00 uur. We lopen via de gehuchten Dal-Bissen, Schweiberg en Hurpesch naar Mechelen waar wij pauzeren. Dan lopen wij door naar Overgeul en via het mooie Gulpdal terug naar Gulpen. Het is een natuurrijke tocht over velden holle wegen en veel mooie vergezichten! Welkom op zondag, denk aan stevige wandelschoenen (en iets voor de regen) maar vooral veel wandelzin! Jullie gidsen Riet Hautvast tel: 043-3475663 en Annie Hupkens tel: 043-3472590

Zondags geopend 16 -19 uur aanbiedingen zie achterpagina

Weerterveld 10 6231 ND Meerssen

Al bijna 30 jaar kwaliteit en service voor een betaalbare prijs!

â‚Ź 199,-

BCU33M combi-bosmaaier incl. stokheggenschaar/-motorzaag â‚Ź 349,-

Willy Vossen geboren en getogen te Meerssen heeft het als een eer ervaren om op hoge leeftijd nog iets voor de gemeenschap te kunnen betekenen .

Beste mensen, stichting kindervakantiewerk Meerssen bestaat dit jaar 25 jaar. Zoals ik al vorige week berichte bestaat KVW Meerssen anno 2014 ofďŹ cieel 25 jaar. We gaan dit feit niet stilletjes voorbij. Okay we zijn niet een stichting die dat dan te groots gaan aanpakken met een feest weekend vol met activiteiten of met een grote feest tent. Nee, we gaan dit vieren op een gepaste KVW manier zoals u dat van ons mag verwachten. Aan alle doelgroepen wordt gedacht.

www.wonenmeerssen.nl

VOOR AL UW TUINMACHINES MOET U BIJ ENTER-FORCE ZIJN !

www.thewi.nl T (043) 363 03 44


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Huisartsen

Wegwijzer Politie Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ..........................................1-1-2 Drugsmeldpunt ...................043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer 1-1-2 Ongevallen 1-1-2 Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 1519.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren 3661617 / 3661706.

Luchtvaart Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schiphol Centrum, tel. 0800-8543487 www.minvenw.nl/loket

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via 043-3652020

Regiotaxi (Omnibuzz) Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van tevoren). Informatie of klachten: 09003310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.)

Dierenbescherming Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr .......................0900-4433224 Zwerfkat nr...........................043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Huisartsenpraktijk Meerssen Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008 www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski 043-3089035 Recepten 043-4558432 www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Bunde Huisartsen: dhr J.Urlings, Mw F. Prinsenberg en dhr J.Swaans. Tel 043-3648935, bij spoed: 043-3654423, recepten: 043-3588218 Spoed buiten kantooruren : de huisartsenpost 043-3877777 Website:www.huisartsenpraktijkbunde.nl Praktijkondersteuner: Mw M. DuyckersHuisartsenpraktijk Wiertz 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG Ottenheijm - JWM Muris - I Meuwissen-Berix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. .......043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5 .........043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35 ......................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-18:30

Tandartsen Weekenddienst - Meerssen / Margraten Simpelveld / Gulpen/Wittem / Vaals / Valkenburg / Berg en Terblijt / Bocholtz / Bunde / Cadier & Keer / Mheer/Banholt / Ulestraten Centrale spoednummer vd dienstdoende tandarts 043-7112711 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ....................043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht Meerssenerweg 23 .................043-638452 W. van de Kerkhof, Maastricht Brusselseweg 381 .................043-3470173

Huid- en oedeemtherapie Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Reisvaccinaties Travel Doctor Meerssen Huisartsen Centrum Meerssen 3089038 Vaccinatie Centra Limburg (VCL) 043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

pagina 2

Welzijn Trajekt welzijn Heuvelland Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen: 043 – 7630055 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder van ma t/m do van 9 tot 10.30 u. Vrijwilligersondersteuning Meerssen Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilligerswerkheuvelland.nl. Trajekt Maatschappelijk werk en Informatie en Advieswinkel: Spreekuren van ma t/m do van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Tel.: 043 – 7630055 rob.leseur@trajekt.nl Sevagram thuiszorg Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland 6011911 Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenbergstraat 21 Geulle 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u. Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend. Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Maria Geulle. Enkel voor inwoners van de kernen Geulle en Bunde. De kosten van een 3 gangen maaltijd zijn â‚Ź7,50 Inlichtingen: Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. bellen met Jos Klein 06-20960732 St. Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Verloskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borgharen, Beek, Berg & Terblijt. 043-3642570 Praktijk voor psychotherapie en stresscounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953. Info & Documentatie Service, GGD ZL Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn. Ma t/m do 046-850 54 50 ids@ggdzl.nl Diabeteslijn.......................(033) 463 05 66 info@dvn.nl voor alle vragen over diabetes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en hun ouders/opvoeders. 043-3261847 E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Meerssen .........................043-7502234 Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, 6231 HC Meerssen ................043-3642916 Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD Bunde..............................043-3652255 Bezoek: Mevr Annelies Smeets, Westbroek 31A, 6243 CG Geulle tel. 043 – 3646986 Vakantie/Activiteiten: Mevr.Dimphy van Kroonenburgh, Mw.v.d.Meijstraat 22, 6243AP Geulle tel.043-3649890. Bechterew Vereniging Maastricht Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusselt zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL Steunpunt Mantelzorg 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voormantelzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos. Stichting Organized www.organized.nu Dagbesteding, coaching en maatwerk

Woningstichting Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC 043-3664777 Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. Website: www.wonenmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: 043-3664777 Niet-dringende technische klachten: reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl)

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen .........043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Di: geSLOTENs7OE UEN Us$ON UEN Us 6RIJ Us:ATERDAG 

Gemeenschapshuis Gemeenschapshuis De Koel Rothem Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Kringloopcentrum Kringloopcentrum Zuid Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Kienen Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid.

Welzijn CliĂŤntenraad (Minimabeleid) Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ....................088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp. Zorgloket gemeente Meerssen Open werkdag van 9-10 u... 043-3661662 Voor alle vragen met betrekking tot gehandicapten- en ouderenzorg. Slachtofferhulp regio zuid-oost Om de Toren 4, 6191 KZ Beek 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordZuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u. Gezondheidswijzer het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. GGD-gebouw Maastricht. 043-3821717 Envida De nieuwe naam van GroenekruisDomicura en Vivre 0900 22 33 44 0 Service van Envida De nieuwe naam van GroenekruisService 043 3 690 610 Correspondentieadres: Postbus 241 6200 AE Maastricht www.envida.nl Wmo-Platform Mevr. A. Bos-van Bun ............tel 3643238 Mevr. J. Gommers .................tel 3643743 Steunpunt Voedselbank Meerssen Kuileneindestraat 5e in Meerssen Postadres: Postbus 69 - 6230 AB Meerssen Centraal telefoonnummer: . 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Website: www.voedselbanklimburg.nl Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388 AltraCura Thuiszorg. Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl tel: 043-3580721 Praktijk voor Acupunctuur Meerssen. Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen, 043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl

Natuurgeneeskunde Praktijk klassieke homeopathie & voedingsadvies praktijk Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. 043-3650128 Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl 043-3635011

Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-38001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten. Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije - Hulserstraat 35 Geulle, 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl 06 10684174

Houdings- en Bewegingstherapie Cesar & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, 6231EB Meerssen T 06-47022177

Stiltij meditatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld 043-8519555 www.stiltij.nl

St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Keizer Lothariusstraat 19, 6231 BW Rothem-Meerssen 043-8501995 e-mail info@tzvm.nl www.tzvm.nl

Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl 06-13261173

Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ www.cirkelouder-kindcoaching.nl Tel 06-48043928 Buurtzorg Meerssen Thuiszorg voor verpleging en verzorging (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en Emotionele Hulpverlening Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wilmarstraat 38, Meerssen, 043-3110170, www.praktijkjoycewetzels.nl

Huurdersvereniging Huurdersver. Meerssen Secretariaat 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl

Peuterspeelzalen ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10 .......043-3646997 Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 ..............043-3655780 Pinkeltje Ulestraten Dorpstraat 1..........................043-3642936 Pinokkio Geulle Hagendoornweg 2 ...............043-3655101

Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680 Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst Centrum Carma www.yogacarma.nl Gerrie van Goderrein Heilpraktijk Dru Yoga en massages St. Josephstraat 22, 6231 EE Meerssen. 06-13186996 - ludgardina@outlook.com www.goderrein.com

Logopedie Jeanine America logopediste - Huisartsencentrum Meerssen; 06-11316703 Proost de Beaufortstraat 1 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen.nl Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon 043-3581711

Cesartherapie Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl

Fysiotherapie & Medisch ďŹ tness

Stichting Synagoge Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon 043-3655 527 / 06-21 55 7530

Familieopstellingen Familie-, Systeem & Organisatieopstellingen met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3647987 www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

Priesteroproep In geval van nood eerst de eigen parochiepriester bellen, dan Beukeloord Telefoon ....................................... 3642226

Centrum voor fysiotherapie & medische ďŹ tness Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen Tel 043-3644066 www.medischeďŹ tness.nl

VERANDERATELIER

RIET ELIĂ‹NS

Voor al uw kleding- en lederreparaties en maatkleding Eeckersteghe 26 te Elsloo T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 3

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon tel. 043 - 3642223 voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice In Elsloo, Stationsstr. 25: alle kledingreparaties, schoenreparaties, leerreparaties, sleutelservice, depot stomerij, alles onder één dak bij TEXTIELMODE CHRISTEL VLUGGEN T. 046-4377009 (maandags gesloten) www.vluggenelsloo.nl

TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en ver-

Actie Asperges per 500 gr. € 1,75 Asperge soep per Kg. € 4,60 Ijsbergsla per St.

€ 0,65

Nieuw Boeren graskaas !!

The place to be als het gaat om de vakkundige verzorging van uw honden en katten. Alleen op afspraak!

Tot snel.. endy Roberts W

Burg. Murisstraat 123 Telefoon 043 - 364 94 33

INFO@GROOVYGROOMERS.NL

6231 GJ Meerssen Mobiel 06- 513 537 91

WWW.GROOVYGROOMERS.NL

koop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiënten. Voor meer info: www.kamla.nl JeGroen natuurrijke tuinen AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385 jeroen@jegroen.nl

Tuiman gevraagd met verstand van tuinplanten, voor onderhoud van twee tuinen in Meerssen (twee keer ±1000m²). Gemiddeld drie tot vier uur werk per week (behalve in de winter). Tel 3642358 na 18.00 uur.

TE HUUR, GERENOVEERD 2 slaapkamerappartement met nieuwe badkamer,wc en keuken ! Verder nog een bijkeuken met wasmachineaansluiting, ruim zongericht terras. Adres Beekstraat 31 , Meerssen. Huurprijs 775,- euro p.maand exclusief GWE. Te huur per 1 juni. Appartement te Ulestraten. Indeling. Kamer/keuken, 1 slaapkamer, badkamer, berging. Huur 400,- p/mnd. Borg 800,- euro. 0453212350. Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer heeft nu nog per direct plek voor nieuwe kinderen van 0 tot 4 jaar. Neem gerust contact op met Nadja: 06-52455939/ meneer-koekepeer@hotmail.com meer info: www.kinderdagverblijfmeneerkoekepeer.nl Kom je ook?

ZonweringServiceLimburg.nl voor alle Reparaties

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

MONTAGEBEDRIJF

THEO SMEETS

Tevens voor uw keuken op maat

Heeft u een aanpassing nodig in uw keuken? Wij helpen U graag dit te realiseren naar uw wensen. Kijk ook eens op onze facebook pagina voor meer ideëen.

Montagebedrijf Theo Smeets

Informeer geheel vrijblijvend: T 043-3649344 F 043-3646779 Past. A. Somyasingel 245 6231 HT Meerssen

www.theosmeets.nl Kinderkleding Speelgoedbeurs WĂƌƟĐƵůŝĞƌĂĂŶďŽĚ ŐƌĂƟƐĞŶƚƌĞĞ;ŽĨƚďǀ<ŝ<ĂͿ

aan u Rolluiken & Zonwering. Ook voor nieuwe rolluiken en zonweringen.Tel 0655792852 Wij tellen geen voor rijkosten.

Zondag 18 mei Meerssen DE STIP 9-13 uur

TE HUUR luxe stacaravan (incl. airco) aan de Côte d’azur op camping, 150 meter van zee. Prijs vanaf €295,- p.w. Info: 06-13007718 mail: fdurlinger@gmail.com

ŬŝĚƐďĞƵƌƐΛůŝǀĞ͘Ŷů

Privé bijles/studiebegeleiding/ cito-training voor alle leeftijden. Brugklasbegeleiding T: 043-3644178 / 06 11187222 M: inge.laeven@leerkr8.nl I: leerkr8.nl

Te huur 4 persoons camper. Voor meer info 0630642805.

Op 8 mei 2014 heeft op het kantoor van notaris Thissen, Avenue Ceramique 105, de tiende trekking plaats gevonden van de Jaarloterij van cv de Beerbieters met de volgende resultaten: 1e prijs, lotnr. 226 2e prijs, lotnr. 104 3e prijs, lotnr. 056 4e prijs, lotnr 144

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN & ASPERGES Verder diverse soorten appels en peren van eigen bedrijf. Tegen scherpe prijzen!! Tevens: sinaasappels, mandarijnen, aardappels, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien.

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek – Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag

Dinsdags gesloten.

Vrouwenbond St. Apollonia JASSEN VOOR DAMES EN HEREN

U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

‘DE KOEL’

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

Jaarloterij cv de Beerbieters

Te huur nabij centrum Meerssen. Dubbele garage/berging +/- 6m X 6m en uitzonderlijk hoog 3m. 2 grote rolpoorten poorten. Electra aanwezig. Beschikbaar medio Juli. Maandhuur €165,Tel 06-53168164 – 043-3654854

www.tuinklusron.nl

Dames op 18 Juni is de afsluiting van het eerste half jaar, normaal was dit met een dagtocht, maar aangezien daar de laatste jaren weinig belangstelling voor was, hebben we besloten om het dit jaar eens anders te doen. Er wordt een luxe uitgebreide Brunche buffet georganiseerd, met alles erop en aan . plus een gratis loterij . hiervoor moet u zich wel opgeven, dit kan bij Monique op telefnr: 0433641054 en kan tot 10 juni. de kosten zijn €22,50. Betalen bij opgave. Dit buffet wordt verzorgt bij Vossen Raeven en begint om 16 uur. Wij hopen natuurlijk op een goede opkomst, en voor de dames die hier niet bij zijn , die wensen we alvast een fijne vakantie, en tot ziens op 9 september, bij de opening van winterprogramma.

Wijdte K Uitneembaar voetbed Ook in ivoorwit of zwart €169,95

Receptie wereldkampioen Dancing Wings De Dancing Wings “Deborah, Priscilla en Marion Vleugels” zijn 28 dec. jongstleden vertrokken naar Nashville Tennessee. In Nashville werden de Wereld Kampioenschappen Line Dance gehouden en deze werden met succes door de Dancing Wings afgesloten. Ze kwamen terug met 3 Wereld Titels een 2e en 3e plaats. Ter gelegenheid van hun succes verwelkommen wij u graag op onze Receptie aanstaande 10 Mei. Om samen met u het glas te heffen op onze Wereld Kampioenen Deborah en Marion, 3e “Bronzen” plaats voor Priscilla. Aanvang 20.00 uur tot .... uur? Gemeenschaphuis De Kollekamp Heerenstraat 77 Moorveld. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

TE KOOP

Aardappels en uien Dagelijks geopend

Victor Waelen Raar 31, Meerssen Tel. 364 87 34


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

Vrouwenkoor Thorensis luistert vriendenviering op in de Sint Hubertuskerk te Genhout â&#x20AC;&#x201C;Beek op zondag 18 mei 2014 om 9.30 uur. 6ROUWENKOOR4HORENSISISNIETALLEENBEKENDINDEEIGENREGIOMAAROOK VERDAARBUITEN4HORENSISISINOPGERICHTENTELTACTIEVELEDEN3INDS STAANWEONDERLEIDINGVAN%STHER:AAD$EONTWIKKELINGVANHETREpertoire en de koorklank leidde voor het eerst in 2001 bij het Limburgs +ORENFESTIVALTE7EERTTOTEENEERSTEPLAATS)NBEHAALDE4HORENSISBIJ HET,IMBURGS+ORENFESTIVALEENEERSTEPRIJSMETLOFVANDEJURYINDE!CATEGORIE$IVERSEGESLAAGDEFESTIVALSVOLGDEN INHAALDENWEEENPLAATSIN DEHALVElNALEVANHET.EDERLANDS+ORENFESTIVAL.ADEVELESUCCESSENDE AFGELOPENJARENIS4HORENSISEENVEELGEVRAAGDKOOR)NHEBBENWEOP +ONINGINNEDAGOPGETREDENVOORDE+ONINKLIJKE&AMILIE'RAAGNEMENWE deel aan activiteiten in Thorn. Zo zongen we tijdens de mis van de historiSCHESTOETh"ELEEF4HORNvENVERLEENDENWEMEDEWERKINGAANHETTVPROGRAMMAh$E)NVASIEvOVER4HORN-ETVEELPLEZIERHEBBENWESAMENMET DERAPPERSVAN"ROWNIE$UTCHHETLIEDh3VATBAvOPEENHEELUNIEKEWIJZE gezongen. Ook nam Thorensis in 2012 deel aan het ďŹ naleweekend van het .EDERLANDS +OOR &ESTIVAL IN (AARLEM WAARBIJ WE IN DE CATEGORIE +LASSIEK OPDEDERDEPLAATSEINDIGDEN)NHEEFT4HORENSISALSHOOGTEPUNTEEN VEELZIJDIGZOMERCONCERTIN4HORNGEORGANISEERD$AARNAASTHEBBENWEMET PLEZIER DEELGENOMEN AAN EEN REGIEWORKSHOP OLV -ETA 3TEVENS EN EEN WORKSHOPMET+ENTARO3ATO/PNOVEMBERJLHEEFTVROUWENKOOR4HORENSIS DEELGENOMEN AAN HET ,IMBURGS +ORENFESTIVAL EN EEN EERSTE PLAATS GEHAALDINDE!CATEGORIE+LASSIEK4HORENSISBLIJFTSTREVENNAARPERFECTIEIN koorklank en samenzang, waarbij het plezier van het samen zingen niet uit het oog wordt verloren. Verdere informatie over Thorensis kunt u vinden op www.thorensis.nl %STHER:AADKREEGHAAREERSTEPIANOLESSENAANDEMUZIEKSCHOOLTE(OENSbroek van Annelies Lemeer-Paes. Na haar middelbare schoolopleiding studeerde zij aan het Maastrichts Conservatorium, waar zij het diploma KOORDIRECTIE BEHAALDE BIJ *OS "ESSELINK "IJ 4ONIE %HLEN BEHAALDE %STHER DEDIPLOMASDOCERENDENUITVOERENDMUSICUSPIANO-OMENTEELIS%STHER WERKZAAMALSPIANODOCENTEAANDEMUZIEKSCHOOLTE(EERLEN ALSFREELANCE BEGELEIDSTERVANSOLISTENENKORENENALSDIRIGENTEVAN6OCAL'ROUP&USION UIT3ITTARD 6ROUWENKOOR4HORENSISIN4HORN 6ROUWENKOOR1UINTUIT6ENLO ENVAN0EYVOCAAL-ET4HORENSISUIT4HORNWONZIJINEENEPRIJSMET LOF DER JURY BIJ HET ,IMBURGS +ORENFESTIVAL EN WERD UITGEROEPEN TOT ALGEMEENWINNAARVANDITFESTIVAL-ET6OCAL'ROUP&USIONWON%STHERIN HET,IMBURGS+ORENFESTIVAL WEDEROMMETEENEPRIJSMETLOFDERJURY)N DRONG ZE MET ZOWEL 6OCALGROUP &USION ALS 6ROUWENKOOR 4HORENSIS DOORTOTDElNALEVANHET.EDERLANDS+OORFESTIVALIN(AARLEM

!LSPIANISTESPEELDE%STHERVERSCHILLENDEKERENMEEBIJ OADE-ARINIERSKAPEL$AARNAASTHEEFTZEGEZONGEN IN HET .EDERLANDSE 3TUDENTENKAMERKOOR EN WAS ZE ENKELEJARENLIDVANHETKAMERKOOR3TUDIUM#HORALE 3INDSENKELEJARENWORDT%STHERDOORDE6ERENIGING .EDERLANDSE +OREN 6.+ AFDELING ,IMBURG ALS DIRIgente en begeleidster uitgenodigd voor de jaarlijkse $AGVANDE+OORMUZIEK Met deze muzikale talenten bieden wij u een sfeervolle en stichtende viering aan, van harte welkom. Werkgroep Vriendenvieringen

e

39 Rommelmarkt SJWR Rothem Op maandag 9 Juni 2014 (2de Pinksterdag) organiseren wij weer onze 39ste Rommelmarkt op de pastoor Geelenplein in Rothem (tegen over de kerk) de verkoop van de rommelmarkt begint vanaf 10.00u en de markt sluit rond 17.00u en het buffet om 18.00u deze spullen werden allemaal te beschikking gesteld door de inwoners van Rothem en omstreken. Wat hebben we allemaal te bieden: s %LEKTRO s +LEDING s (UISHOUDELIJKEARTIKELEN s "OEKENCDSPLATEN s 3PEELGOED s 'LAS0ORSELEIN3ERVIES s 3ANFORD3ON s +OPERENSCHILDERIJEN

is er ook een grote Tombola met schitterende prijzen gesponsord door de middenstand van Rothem EN OMSTREKEN $US MENSEN ALS U GEZELLIGHEID ZOEK en een dagje erop uit wilt, kom dan op Maandag 9 Juni 2de pinksterdag maar de Pastoor Geelenplein IN 2OTHEM TEGENOVER DE KERK %N HET BELANGRIJKSTE BENIKBIJNAVERGETENDEENTREEISGRATIS$EGEHELE opbrengst komt te goede aan de Jeugd en Welzijnswerk Rothem voor meer informatie www.sjwr-rothem.nl (rommelmarkt)

Oud Papier Meerssen Centrum !SMAANDAG MEI HAALT(6 Marsna het oud papier weer OP IN -EERSSEN #ENTRUM $E bewoners van de volgende straten vragen wij het oud papier goed gebundeld en zonDERPLASTICOMUURAANDESTRAATTEZETTEN"UNDERSTRAATVANAF3TATIONSSTRAATTOTAAN0R&ALCOSTRAAT Gasthuisplantsoen, Gasthuisstraat, Molenveldweg, Montfortanenplein, Montfortlaan, Zuster Paladiaplantsoen, Parallelweg, Past. Canisiusstraat ged. 0AST #ASTROSTRAAT 3OMYASINGEL GED 0AST !USSEMSTRAAT 0AST 3TERCKENSTRAATGED 0AST #REFTENSTRAAT Past. N. de Reimstraat ged. Pr. Abrahamstraat, Pr. $E "EAUFORTSTRAAT 0ROOSTENHOF 0R &ALCOSTRAAT 0R &REDERICSTRAAT 0R (UGOSTRAAT 0R 7ILLEMSTRAAT 0R 2ICHARDSTRAAT 3TATIONSPLEIN EN 3TATIONSTRAAT /OK de volgende maandagen 16 juni en 21 juli, staan wij weer klaar om het oud papier voor u op te halen.

Ook hebben we voor de kinderen een kinderkermis met een treintje, scooters een springkussen een snoepkraam, ook kunnen de kinderen worden geschminkt. %NALSDEKINDERENZICHAMUSERENKUNNENDEOUDERS zich terug trekken op ons terras en onder genot van een heerlijk glaasje bier, fris, wijn en kofďŹ e genieten VANDEMUZIKALEOPTREDENVAN#ON'ERARDS%NTERTAINment die deze middag tot een hoogte punt zal brengen. Ook voor het innerlijke hebben we gezorgd met ONZEHEERLIJK""1ENSNACKSBROODJESENZ$EZEDAG

â&#x20AC;&#x153;Voor mobiel bankieren

ben je nooit te oud.â&#x20AC;? Jo Bertholet (1945). Valkenburg.

Mobiel bankieren is niet plaatsgebonden. Ook niet leeftijdgebonden. Jo Bertholet (1945) uit Valkenburg bankiert online. Thuis, maar ook op het terras van De Haselderhof in Valkenburg. Prachtig uitzicht. Er kan steeds meer op het virtuele bankkantoor. Prachtig vooruitzicht. Voor jong en oud. Ellen Hamaekers en haar team ondersteunen klanten bij het mobiel bankieren. Ellen en Rabobank Maastricht en Omstreken staan achter Jo. Samen sterker.

Samen sterker Kijk voor het verhaal van Jo over mobiel bankieren op www.RabobankMaastricht.nl/samensterker


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

‘N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Zo deed men dat vroeger Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

Varkensfilet (stuk)

500 gram

Varkensfilet lapjes

500 gram

(naturel of gemarineerd)

€ 4,75 € 4,95

Uit eigen keuken Beenham

100 gram

Grillspek

100 gram

4 jaargetijden salade

100 gram

€ 2,10 € 1,85 € 0,95

Slagerij WELTENS uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

Schutterij St. Barbara Zoals eerder bekend is gemaakt heeft de activiteiten commissie van de Schutterij de rommelmarkt weer op de kalender gezet. De inschrijvingen zijn inmiddels begonnen,maar niet getreurd er is nog plaats.

Geulle omstreeks 1965. Net Dohmen-Simonis. Ja, zó deed men dat vroeger. Ingezonden door José Simonis

Koninklijke onderscheiding voor Ger Gulikers en Guus Horsels uit Itteren Beide ras echte Itternaren hebben hun Koninklijke onderscheiding meer dan verdiend door hun maatschappelijke betrokkenheid zo ook voor het maasdorpje Itteren. Ger Gulikers zijn carrière begon in 1968 toen werd hij als volledig bevoegd leerkracht benoemd aan de pas nieuw gebouwde Franciscusschool aan de Lindenlaan in Bunde. In 1974 maakte hij als penningmeester een tiental jaren deel uit van het bestuur van de onderwijzersbond afdeling Meerssen. In 1982 werd hij gevraagd deel uit te maken van een nieuw bestuur van fanfare St.Martinus in Itteren en kreeg het penningmeesterschap toebedeeld. Tot 2000 heeft hij dat met een grote toewijding vervuld. Hoogtepunten voor Ger Gulikers waren de realisering van de uitbreiding van de fanfarezaal “St. Martinushoes” en het behalen van het Nederlands kampioenschap in de eerste afdeling in 1988, onder toenmalige directeur Wie Poulissen. Ger zegt dat in die tijd pro- deo werken voor verenigingen gemeengoed was. Dus wanneer de carnavalsvereniging of de Flippers activiteiten hadden dan werd er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan om te helpen. In de parochie Itteren helpt hij nog steeds mee met het ophalen van de zakjes bij de drie rondgangen per jaar, bij het opzetten van de kerststal en bij de renovatie van de sacristie en verfwerk in de kerk. Vanaf 2006 is Ger lid geworden van Mannenkoor Borgharen en werd al vlug medeorganisator van de jaarlijkse kienavond en meehelpen mappen te verzorgen. In 2007 werd in Heugem verpleeghuis La Valence geopend waar zijn dochter Ellen werkzaam was. Zij haalde hem over vrijwilliger te worden: 2 morgens per week ontbijt (spek en ei) maken voor bewoners. Al snel verantwoordelijk voor de organisatie van 2 H. missen in de maand, verzorgd door de kapelaan van Heugem. In 2009 lid geworden van de cliëntenraad. Op vrijdagochtend 25 april werd Ger Gulikers rond 11 uur in een stralende zon verrast op La Valence door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, de bewoners en de komst van burgemeester Onno Hoes met het bekende lintje. Guus Horsels is ook zo ‘n duizend poot die zijn maatschappelijke betrokkenheid tot op heden ook nog waarmaakt. In 1966 is hij lid geworden van de fanfare St.Martinus Itteren. Hij is begonnen als tamboer in de drumband en vervolgens in 1978 werd hij tambour-maître tot in 2013. In 1984 is Guus toegetreden tot het bestuur van de fanfare. In de loop der jaren heeft hij diverse functies vervult. Zo was hij o.a. penningmeester, secretaris, voorzitter, beheerder St. Martinushoes. Momenteel is hij bestuurslid van de fanfare. In 1980 is Guus toegetreden tot het Districtsbestuur van de L.B.T. In 1985 werd hij gekozen tot voorzitter van het District Maastricht tot op vandaag. In 1970 bij het begin van het Stedelijk Jeugd Vakantiewerk in Itteren werd Guus de eerste coördinator.

In 1974 richtte hij samen met enkele anderen in Itteren de SJOWI op. Dit jeugdwerk was de bakermat van enkele andere verenigingen. Zo ontstond er onder leiding van Guus de carnavalsverenigingen de Vreigeleire en de Jeugdcarnavalsvereniging de Vreigeleirkes waarvan hij nog steeds lid is. Ook stond Guus aan de wieg van S.V. Itteren, het latere I.B.C. ‘03. Van deze beide verenigingen is hij meer dan 20 jaar bestuurslid geweest met diverse taken zoals voorzitter, secretaris, penningmeester, jeugdleider etc. Van 1998 tot 2006 heeft Guus namens het CDA in de Gemeenteraad van Maastricht gezeten. Momenteel is hij nog voorzitter van de Euregioparade 2014, een samenwerking van de L.B.T. en de Vlamo. Ook is Guus nog lid van de WMO-raad van de Gemeente Maastricht, voorzitter van de Cliëntenraad van Mosae Thuiszorg, lid van de Centrale Cliëntenraad van Mosae Zorggroep, lid van de Raad van Toezicht van Welzijnszorg Zuid-Limburg en voorzitter van de Seniorenvereniging St. Meerten in Itteren. Zo heeft ook Guus Horsels uit handen van burgemeester Onno Hoes van Maastricht het welbekende Lintje ontvangen. Het combinatie fanfareorkest Juliana Limmel en St.Martinus Itteren hebben beide kersverse koninklijk onderscheiden Itternaren een serenade aan huis gebracht. Gezien de maatschappelijke betrokkenheid voor ons maasdorpje Itteren was dit meer dan verdiend!!

Autowasactie voor pleegkind in de derde wereld Sedert enige tijd zijn de Shero’s, jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar, van Scouting Meerssen pleegouders van de 8 jarige Vailet Maikel uit Malawi. Dit pleegouderschap voor Vailet betekent voor de Shero’s dat ze financieel voor haar moeten zorgen. Afgelopen zaterdag kon de autowasactie door het slechte weer niet doorgaan. Daarom kunt u op zaterdag 17 mei alsnog terecht voor het wassen van uw auto op het kerkplein van Meerssen West, de opbrengst komt geheel ten goede komt van Vailet. Autobezitters kunnen dan van 10.00 uur tot 16.00 uur terecht op het kerkplein voor de kerk van St. Jozef Arbeider om hun auto grondig te laten wassen. Daarzullen de auto’s goed worden verzorgd door een extra poetsbeurt. Terwijl de jongens en meisjes dan met de auto bezig zijn zal de bezitter een geurige kop koffie worden aangeboden om het wachten te veraangenamen. Voor dat alles betaald men dan slechts €4,-, wetend dat men daarmee ook nog eens een goed doel steunt. De Shero’s hopen dat de autobezitters hen niet in de steek zullen laten en in grote getale komen om hun auto eens een extra poetsbeurt te laten geven. Steunt U de Shero’s bij hun werk om een minder bedeeld kind te helpen?

Rommelmarkt Schutterij St. Barbara Waar: Burg Murisstraat te Meerssen West {speelweide oud Amicitasveld} Wanneer: 15 juni a.s Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur Kosten: 12,50 euro. Let wel, dit is alleen voor grondplaats. U dient zelf voor een tafel e.d te zorgen 4 bij 4 meter Wat mag er verkocht worden: Alleen rommelmarkt spullen, geen handelaren. Bij wie kunt u zich aanmelden of voor inlichtingen: Anja Reneerkens tel: 043-8517405 of johnreneerkens@ziggo.nl, Cindy Lemmens tel: 0433652757. Iet Janssen tel: 043-3647515 Bondsfeest Het komt nu steeds dichterbij ons eerste Bonsfeest in Valkenburg. Hiervoor dient weer volop geoefend te worden en zien ons eerste Bondsfeest graag tegenmoet, hopend dat de weergoden dan iets beter zijn gezind dan de afgelopen dagen. Maar zoals gewoonlijk zal dat de pret allerminst gaan drukken want gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel.. 15 mei: 19.30 uur Repetitie bij de stip. De gehele schutterij dient aanwezig te zijn. 18 mei: Bondsfeest Valkenburg. Verzamelen om 11.00 uur in ons Schutters lokaal Cafè Starclub. Materiaalwagen vertrekt om 11.15 uur. Bus vertrekt om 11.30 uur, cafè open vanaf 10.45 uur Communie Op 1 juni zullen we de Communiekantjes van Meerssen West gaan begeleiden naar de kerk op deze dag heeft de Schutterij een dubbel programma. Na het begeleiden van de Communie kantjes zullen we onze weg gaan volgen naar het Bondsfeest Eys- Wittem meer info volgt nog. Wat we wel nog kunnen laten weten is dat onze eigen bordjes draagster Kelly Lemmens niet voorop in onze Schutterij zal lopen maar vol trots samen in de rij met al haar mede Communie kantjes. Hopend op een hele mooie stralende dag voor alle communie kantjes en wij als Schutterij zijn trots om jullie te mogen begeleiden .

Muziekfeest Onder de titel “van Klezmer tot Tango” wordt er door Muziekvereniging T.O.G. Welten op vrijdag 30 mei a.s. een verrrassend galaconcert gepresenteerd in auberge De Rousch. Het concert dat in het teken staat van 95 jaar Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen- wordr om 20.00 uur geopend met medewerking van bandoneonspeler Gerard van Duinen en er is vrije entree.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Basiliek v/h Heilig Sacrament Meerssen Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 Zaterdag 17 mei: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Gerda Bongaarts-Laheij off.; Jacques Smeets off. Zondag 18 mei: Vijfde Zondag van Pasen. 11.00 zang: Basilicakoor. jaardienst Leonie de Wever-Roebroeck; jaardienst Jeanette van Neer-Römkens; jaardienst Wiel Notermans en dochter Lenie; ouders Hollanders-Tölle en zoon Frans; Ans Schrijnemaekers-van Oijen off.; Tiny Speetjens-van den Boorn off.; Jan Kerckhoffs off.; Tiny Rijvers-DeJong; Josephine KarpentierDaamen off.; Wim Prevoo off. Maandag 19 mei: 16.00 Aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 Rozenkrans 19.00 Mathieu Frösch en ouders Vluggen-Beckers Dinsdag 20 mei: H. Bernardinus van Siëna, priester. 10.00 H. Mis in Beukeloord 19.00 Marialof Woensdag 21 mei: HH. Christophorus Magallaen, priester en gez., martelaren. 19.00 Rozenkransgebed Donderdag 22 mei: 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed. 15.30 Vespers 19.00 Mia Meijers-Ramaekers Vrijdag 23 mei: 07.45 Kerkelijk morgengebed 08.00 Voor hen die offerden 19.00 Rozenkransgebed Zaterdag 24 mei: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Jaardienst Jef Habets, Maria Roijen , Jan Lambij en Mark Lambij; jaardienst Jo Tilmans; jaardienst ouders Rousseau-Ackermans; ouders Rooden-Erens; Gerda Bongaarts-Laheij off.

theedrinken in de Credozaal Dinsdag 20 mei 8.30 Rozenkrans Woensdag 21 mei 8.35 Rozenkrans 9.00 H. Mis voor Giel Oberndorff Donderdag 22 mei 8.35 Rozenkrans 9.00 H. Mis Zaterdag 24 mei 17.25 Rozenkrans 17.45 Eucharistieviering van de zondag. Intenties: Jaardienst voor pastoor Robroek en H. Mis voor Sjeng en Klim Vossen, Jaardienst voor Pierre Peters, H. Mis voor Giel Oberndorff (off), H. Mis voor Math Peters, H. Mis voor een overledene (off)

Parochie H. Catharina Ulestraten Pastorie Ulestraten: wo. en vr. 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Ismaël Quequesana, tel. 043-3111579 Priesterwachtdienst: dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie) Zaterdag 17 mei: 17:45 H. Mis in Bunde 19.15 H. Mis in Geulle Zondag 18 mei: Vijfde zondag van Pasen 08.35 Rozenkransgebed 09.00 Eerste jrd. voor Frans Hendriks, tevens jrd. voor Mieny Hendriks-Heiligers; gest. jrd. voor Bernard Schouteten en Theresia Wimmers; gest. jrd. voor Willem Notermans; jrd. voor overleden ouders Huyts-Pijpers en voor overleden familieleden; voor Jo Claessens; voor Sjang Urlings; voor pastoor Kerckhoffs; Dinsdag 20 mei: H. Bernardus van Sienna 09.00 H. Mis in Moorveld Woensdag 21 mei: HH. Christophorus Magallaen en gezellen 08.35 Rozenkransgebed 09.00 Voor Ida Duijsings-Buurman; voor Lucie Duijsings-Jaspers Donderdag 22 mei: H. Rita van Cascia 09.00 H. Mis in Bunde 10.30 H. Mis in Moorveld (Ave Maria) Vrijdag 23 mei: 09.00 H. Mis in Geulle Zaterdag 24 mei: 17.45 H. Mis in Bunde 19.15 H. Mis in Geulle

Parochie

Parochie St. JosephArbeider

St. Martinus

Zaterdag 17 mei: 19.00 gestichte jaardienst Annie Claessens-Frederics, Math Claessens; gestichte dienst Harry Janssen Woensdag 21 mei: HH. Christophorus Magallaen, priester en gez., martelaren. 17.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Mechtildis Helena Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders Zaterdag 24 mei: 19.00 Voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

Vrijdag 16 mei: 09.00 H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.). Zondag 18 mei: 5e Zondag van Pasen. 10.15 H. Mis uit Dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk en tevens voor wederzijdse ouders en broer Jo; H. Mis voor Paul Tilmans; Jaardienst voor Albert en Hélène Welkenhuysen (St.); H. Mis voor Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); H. Mis voor Pierre Paulissen (St.). Vrijdag 23 mei: 09.00 H. mis voor de arme zielen in het vagevuur (St.). Zondag 25 mei: 6e Zondag van Pasen. 10.15 Jaardienst voor Frans Ummels; Jaardienst voor ouders Janssen-Cremers (St.); H. Mis voor Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); H. Mis voor ouders Paulissen en kinderen (St.); Jaardienst voor Sjeng Kurvers (St.).

Parochie

H. Agnes Bunde Zaterdag 17 mei 17.20 Rozenkrans 17.45 Eucharistieviering van de zondag. Intenties: Gest. jaardienst voor ouders Leo Smeets- Wintraecken, H. Mis voor Wim Meijers, H. Mis voor Giel Oberndorff, H. Mis voor ouders Franssen- Frissen en overleden familieleden Zondag 18 mei 11.30 Presentatiemis communiekantjes. Opluistering: Jeugdharmonie. Intenties: Gest.jaardienst voor Xaverius Thomissen, Na de H. Mis is er koffie-

Geulle Giro 1179675 bank 11.65.01.391

pagina 6

Parochie WaalsenMoorveld

Lewie is van nature unne levenslöstige minsj. Este mét um sjpriks haet er déks un opmerking, ein gezegkde of un flaw möpke whaste eeve bie moos grimsjlache. Zwa gebaorde ut dat Wiel um trof in ut weekelcentrum. Ze zagte zich beits de gooje-daag whabie Lewie un zuinig-zoer gezich trok. “Is get neet in orde?” vroog Wiel doa op. “Ich bén van haor aaf,” zag Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Bankrek. NL25 RABO 011.65.02.037 v. Lewie. “Meh jóng toch,” antwoorde Lewie. “Wie keump dat dan, Truus is voor de kerkbijdrage. Bankrek. NL23 toch zwan good vrowmersj. Höb g’r dan zwanne herrie mét eur twejje?” RABO 011.65.01.006 v. Kerkbestuur “Jhellemoal neet,” zag Lewie mét un opgewégk en lachend gezich. Heer keek op zien horloozje en zag: “Ut is noe vief oor, en roond zeeve oor bén Donderdag 15 mei: ich weer thoes. Dan bén ich toch un oor of twje van haor aaf gewaes. Neet 10.30 H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 17 mei: 5e Zondag van Pa- dan?” sen. 18.45 Rozenkrans. 19.15 H. Mis als Jaardienst voor Nico Webers (St.); H. Mis voor Annie Kengen-Kerkchoffs (2). Opluistering: Volkszang. Dinsdag 20 mei: 09.00 H. Mis. Donderdag 22 mei: 10.30 H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 24 mei: 6e Zondag van Pasen. 18.45 Rozenkrans. 19.15 H. Mis voor Annie Kengen-Kerkchoffs (3); H. Mis voor Pastoor A. Kursters (St.); H. Mis voor fam. KerckhoffsWillems en afgestorvenen; H. Mis als Jaardienst voor Jeu Pluis. Opluistering: Kerkelijk Zangkoor.

Het 24e Nederlands Jongleer Festival vindt plaats van 29 mei t/m 1juni in Meerssen Op initiatief van enkele leden van Jongleercollectief Limburg vindt in het lange weekend van Hemelvaart, het 24e Nederlands Jongleer Festival in Meerssen plaats, om precies te zijn in en om de Ten tennishal, nabij het zwembad.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem

Harken op de helling Waar de schapen niet geweest zijn, moet nog flink gewerkt worden. Op woensdagmiddag 28 mei organiseert het CNME een hooimiddag in de Hoge Fronten. Onder begeleiding van de beheerploeg worden de taluds van de vestingwerken met harken en rieken weer zichtbaar gemaakt, waardoor de bloemen meer kans krijgen. Jong en oud zijn welkom om te helpen. Het is ook meteen een mooie gelegenheid om de Fronten eens op een andere manier te beleven. Zorg voor stevige schoenen en kleren, het CNME zorgt voor gereedschap. De activiteit duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Verzamelen bij de ingang aan de Statensingel 138 in Maastricht. Meer informatie: Gijs Ketelaars ketelaars@cnme.nl of 043 – 3219941.

Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

Protestantse Gemeente Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 Elke zondag om 10 uur dienst in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg Voor meer informatie zie onze website www.maas-heuvelland.nl

Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Het Nederlands Jongleer Festival? Het Nederlands Jongleer Festival (NJF) is het grootste evenement in Nederland op het gebied van jongleren en circuskunsten en wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd; ‘voor en door jongleurs’ is het ongeschreven motto. Het is een laagdrempelig evenement voor zowel de ervaren als beginnende jongleur, acrobaat en eenwielfietser. Ook is het een uitgelezen gelegenheid voor publiek en aanstaande “artiesten” om kennis te maken met jongleren en alle aanverwante disciplines. Naast balletjes en kegels jongleren is er ook veel aandacht voor diabolo, acrobatiek, eenwieleren en slackline. Hierbij staat het zelf proberen voorop. De deelnemersgroep bestaat uit gevorderde en beginnende jongleurs van alle leeftijden. Daarnaast komen ook ‘gezelligheidsjongleurs’, professionals Zondag 18 mei: Vijfde Zondag van Paen kindercircussen. Het NJF staat internationaal bekend om zijn gemoedesen. 10.00 Eerste Heilige Communie. Fieke lijke en gezellige sfeer. De deelnemers komen uit heel Nederland, Europa en zelfs de Verenigde Staten, Zuid Amerika en Canada. Het verwachtte Jacobs-Nijsten off. aantal deelnemers ligt rond de 300 á 400.

Baptisten Gemeente

Maas - Heuvelland kern: Valkenburg - Meerssen

Ons Meerssens 493

Christelijke gemeente ‘De stem van de Goede Herder’ Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelenplein 6 Rothem-Meerssen. Info 043-3654551

Kom kijken en beleef! Voor toeschouwers zijn talrijke speciale belevenissen. Zo is er op Hemelvaartsdag op de Bartholomeusmarkt de mogelijkheid om een beginnersworkshop te volgen. Aan het eind van die middag is er de openingsvoorstelling op de markt door de in Turijn woonachtige Engelse artiest Ian Deady. Hij brengt een straattheatershow met typisch Engelse humor waarin allerlei jongleerdisciplines aan bod komen. Vrijdag avond is er in de Ten tennishal een openstage. Zaterdagmiddag lopen de jongleurs in een parade door het centrum met aansluitend een straattheateroptreden van de uit Venezuela afkomstige artiest Moises gevolgd door de jongleerspelen. Deze jongleerspelen bieden een grandioos kijkspectakel waarin jongleurs elkaar beconcurreren in zowel technische als humoristische wedstrijden. Zondagmiddag is in de tot circustheater omgetoverde Ten tennishal de grote eindshow met internationale topartiesten. Vanaf donderdag 29 mei kan men het festival zelf bezoeken en jongleurs ‘in alle soorten’ in actie zien. Kom meedoen en leer! Het festival is niet alleen om te kijken, want bezoekers van het festival worden eigenlijk al snel deelnemer. Het NJF is vooral een ‘doe’-festival! Op heel veel zolders en in schuurtjes liggen diabolo’s, eenwielers, jongleerballetjes en meer van dat soort attributen . Ongebruikt omdat het lastiger was dan gedacht, maar met de juiste hulp kun je hiermee toch snel grote stappen voorwaarts maken. En die hulp krijg je op het Nederlands Jongleer Festival in Meerssen. Kun je niet wachten? Dan zijn er in Maastricht en Heerlen diverse mogelijkheden. In Maastricht wordt op dinsdag van 19.00u tot 21.00u en in Heerlen iedere donderdag van 18.00u tot 19.30u en vrijdagavond van 19.30u tot 22.00u geoefend door jongleurs en eenwielfietsers. Iedereen is daar van harte welkom, ongeacht het niveau van jongleren. Meer informatie over deze oefenavonden is te vinden op www.jongleercollectief.nl. Meer info en aanmelden De website www.NJF2014.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

PAGINA

Open dag bibliotheek Meerssen en bibliotheek Gulpen-Wittem Heeft u bibliotheek Meerssen en Bibliotheek Gulpen-Wittem nog nooit bezocht? Kom dan op 24 mei tussen 10.00 en 14.00 uur een kijkje nemen tijdens de open dag die in beide bibliotheken gehouden wordt. Sinds 2011 vormen beide bibliotheken een federatie en werken ze intensief samen. Tijdens de open dag kunt u een speciaal voor deze dag uitgezette ďŹ etsroute volgen en deelnemen aan de activiteiten die in beide bibliotheken plaatsvinden. In Meerssen kunnen de kinderen vanaf 10.30 kijken naar de theatervoorstelling â&#x20AC;&#x153;Floddertjeâ&#x20AC;? van Wijnand Stomp. In deze theatrale vertelling met ritmische rijmpjes en luisterrijke liedjes laat Wijnand Stomp als Mister Anansi het jonge publiek kennismaken met Floddertje van Annie MG Schmidt. De voorstelling duurt 45 minuten en is geschikt voor kinderen van 3-8 jaar.Van tevoren aanmelden wordt erg op prijs gesteld. Voor de volwassenen wordt uitleg gegeven over het gebruik van iPads en e-readers. In Gulpen kunnen de kinderen luisteren naar het voorlezen van verhalen en de volwassenen kunnen, net als in Meerssen, uitleg krijgen over i-pads en e-readers. Uiteraard wordt in beide bibliotheken ook uitleg gegeven over diensten, producten en activiteiten die door de bibliotheek aangeboden worden en kunt u een rondleiding te krijgen. Voor alle bezoekers staat kofďŹ e/thee/frisdrank klaar en een lekker stukje vlaai. Bezoekers die zich tijdens de open dag als nieuw lid aanmelden, ontvangen een kleine attentie. De ďŹ etsroute is verkrijgbaar aan de servicebalie in beide bibliotheken. Vanaf 10.00 uur kan gestart worden. Activiteiten in mei 16 mei lezing â&#x20AC;&#x153;De evolutie naar gezondheid: van oerknal tot obesitasâ&#x20AC;? door Frans Verstappen. Aanvang 20.00 uur in de bibliotheek. Entree â&#x201A;Ź5,00. De entreegelden worden geschonken aan de restauratie van de Basiliek in Meerssen. 23 mei App moment met Ivizi van 18.00-19.30 uur 23 mei Workshop â&#x20AC;&#x153;Coach Jezelfâ&#x20AC;Ś een weg naar vitaliteit, kwaliteit van leven, balans en stabiliteitâ&#x20AC;?, onder leiding van Lou Dupuits (Psycholoog ) en Anita Verstappen (Leefstijlcoach). Aanvang 19.30 uur. Entree â&#x201A;Ź3,00 bij vooraf reserveren, â&#x201A;Ź4,00 op avond zelf en â&#x201A;Ź2,50 i.v.m. â&#x20AC;&#x153;voordeelmetjebiebpaasâ&#x20AC;?. 24 mei Open dag Bibliotheek van 10.00-14.00 uur, met rondleidingen en activiteiten, o.a. ďŹ etstocht vanuit de bibliotheek in Meerssen naar de bibliotheek in Gulpen-Wittem en v.v. 24 mei Theatrale vertelling: â&#x20AC;&#x153;Floddertjeâ&#x20AC;? door Wijnand Stomp, aanvang 10.30 uur. Op de informatieve afdeling: iPads trucs en reizen, op de website in de digitale etalage aandacht voor superfood Op de jeugdafdeling: Kinderjury 2014. Stem mee! Iedereen tussen 6 en 12 jaar kan meedoen en aangeven welk boek uit 2013 zijn/haar favoriete boek was. De stemperiode loopt nog t/m 14 mei. Tentoonstelling over Floddertje. CJG-thema: app noot muis: beeldschermtijd. Een nieuwe generatie is geboren: de appgeneratie. Tips over opvoeding en leuke apps voor ouders en kinderen. Kijk op onze CJG tafel in de bibliotheek voor folders en boeken over dit onderwerp of kijk op de website van CJG-Heuvelland. Attentie: Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is de bibliotheek gesloten. Openingstijden bibliotheek: -AANDAG Us$INSDAGGESLOTEN s7OENSDAG UEN U s$ONDERDAG UEN Us6RIJDAG U s:ATERDAG UUR Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

U PROKKELT TOCH ZEKER GEZELLIG MEE ! PROKKEL MUZIEK FEEST ZATERDAG 7 JUNI OP DE MARKT IN HARTJE MEERSSEN VAN 15.00 UUR TOT MIDDERNACHT De bewoners van de Radar woonvormen in Meerssen hebben in samenwerking met Meerssen Events en RTME een bruisend Prokkel Muziek Feest voor u georganiseerd. Een programma met lokale en regionale artiesten. Wat dacht u van: Cover Band Bougie, Frans Theunisz, Gaston Jacobs, Georgy van Golden, Hossa Prins, Huub Adriaens, Ivo van der Bijl, Legataâ&#x20AC;&#x2122;s Lederhosen Power, Mario Biesmans, Marleen Rutten, Theo Claessens, Wime Dumingos, Yarah en Norah (RTL deelnemers Everybody Dance Now), Radar Djembee o.l.v. Jo Koreman & Friends en de winnaars van Radarâ&#x20AC;&#x2122;s got Talent. RTME verslaat de Prokkel live op de radio en ook worden er tv opnamen gemaakt t.b.v. een swingende samenvatting op de buis. Presentatie John Dupont en DJ Jef Goubet. Meerssen Events op De Markt, CafĂŠ de Keizer, CafĂŠ Bo, Brasserie Carpe Diem en EetcafĂŠ Basiliek, zorgen voor de inwendige mens o.a. met een grote BBQ en centraal tappunt. U kunt plaatsnemen op de gezellige terrasjes van de horeca, maar ook op het plein zelf zijn diverse zitjes. Voor de kinderen er een opvang ingericht en er zijn een aantal marktramen met bijzondere producten. ENTREE GRATIS Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ontmoeten, samen plezier beleven en elkaar beter leren kennen, daar gaat het om. Dit gaat u toch zeker niet missen. Van harte welkom want Prokkelen is een feest voor iedereen!

St. Agnesplein 12, Bunde +31 (0)6 55 16 05 05 www.toetiefroetieshop.nl

100 gr. 500 gr. 125 gr. 10 st.

Aardappelsalade Sperziebonen doosje Blauwe bessen 'nieuwe oogst' Mandarijnen

â&#x201A;Ź 0,79 â&#x201A;Ź 1,79 â&#x201A;Ź 1,49 â&#x201A;Ź 2,49

IEDERE DAG VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN & LIMBURGSE ASPERGES

1 st Krop sla 1 st Komkommer 1 bosje Radijs

LENTE KNALLER

â&#x201A;Ź 1,49

Deze acties zijn geldig van dinsdag 13 Mei t/m zaterdag 17 Mei 2014

Red de Aarde heeft de ďŹ nale behaald Tim & Ivi Huijsmans hebben met hun organisatie Red de Aarde de ďŹ nale behaald van de verkiezing Wereldverbeteraar van het Jaar. De stemmen zijn nu weer op 0 gezet en er is een nieuwe stemronde via de site www.wereldverbeteraarvanhetjaar.nl en vervolgens stemmen op Red de Aarde of u kunt rechtstreeks op de stembutton terechtkomen via www.wereldverbeteraarvanHETJAARNLINITIATIEVENRED DE AARDE :E ZIJN DE ENIGE VAN DE ďŹ nalisten die zich inzetten voor de natuur, milieu en de dieren. Afgelopen vrijdagavond waren ze in Amsterdam uitgenodigd door Greenpeace om het discussieforum over bijen bij te wonen. Er waren wetenschappers, boeren, imkers en 3 politieke partijen aanwezig en de zaal was uitverkocht. Aansluitend hadden ze een gesprek over dierenwelzijn met de nummer 2 van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand. Overnacht werd er bij de projectleider van Greenpeace (oud-campagnedirecteur van Milieudefensie). Op zaterdag waren ze uitgenodigd om twee van de sprekers te zijn over kippen en bijen tijdens de manifestatie tegen de bio-industrie op de Dam in Amsterdam. Tijdens de aansluitende demonstratie tegen dierenleed werden ze gevraagd om voorop te lopen samen met de actrice Marian Mudder. Het waren zeer leerzame dagen en nu is er nog tot 23 mei de kans om stemmen te verzamelen en een goede beoordeling te krijgen door de vakjury op inhoud en haalbaarheid. Op de stempagina kunt u uitgebreid lezen waar ze voor staan. Op hun website is er nog veel meer te lezen: WWWREDDEAARDEORG :E ZIJN SINDS ENKELE DAGEN OOK te volgen op twitter via http://twitter.com/reddeaarde Wilt u er op 23 mei bij zijn, dan kan dat omdat ze een gratis touringcar ter beschikking krijgen. De precieze vertrektijd is nog niet bekend, maar ze verwachten rond 13.00 uur. Er is muziek, hapjes, drankjes en natuurlijk de ďŹ nale in de Mediaplaza in Utrecht. Indien u mee wilt gaan, dan kunt u mailen naar info@reddeaarde.org. Het is niet noodzakelijk hun te kennen. Het is wel nodig dat u achter hun acties staat. Vergeet niet te stemmen op Red de Aarde.

Jaarvergadering EHBOvereniging Meerssen-Bunde Maandag 19 mei a.s. houdt de EHBOvereniging Meerssen-Bunde haar 62e jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis â&#x20AC;&#x2DC;de Stipâ&#x20AC;&#x2122;. Op de agenda staan de volgende punten: 1. Opening door de voorzitter. 2. Mededelingen van het bestuur. 3. Notulen van de jaarvergadering 2013. 4. Verslag over het jaar 2013 van de secretaris. 5. Financieel verslag over het boekjaar 2013 door de penningmeester. 6. Verslag van de kascontrolecommissie. Dechargeren van de penningmeester en bestuur voor het gevoerde ďŹ nancieel beleid. 6ERKIEZINGKASCONTROLECOMMISSIE 8. Verkiezing bestuursleden: aftredend zijn de penningmeester Eric Haufman en de heer Jef Conings Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 9. Evenementen. 10. Rondvraag. 11. Huldiging jubilarissen 12. Sluiting. Momenteel is er een bestuursfunctie vacant. Degenen die hiervoor interesse hebben, kunnen zich tot een kwartier voor de jaarvergadering bij een der bestuursleden opgeven.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

JONKHEID BARTHOLOMEUS MEERSSEN PRESENTEERT:

BINNENHALEN MEI-DEN WOENSDAG 28 Mei voor hemelvaart markt meerssen vanaf 19.00 UUR   

 $,2,,  Wil je mee de mei-den halen? Meld je dan aan bij de Jonkheid: jhbm2014@gmail.com / www.jonkheidmeerssen.nl

pagina 8

De Jekerdal-scharrelDe Muzen van kids struinen tussen de Meerssen Wij nodigen u van harte uit voor het derde Mosasaurussen concert op 18 mei a.s. uit een reeks van zes Ga je mee op zoek naar resten van diertjes die leefden in het Krijttijdperk? De chique naam voor deze resten, is fossielen en dan denken we vaak aan botten (harde delen) van dinosaurussen, maar die leefden op het land. Hier heeft de Mosasaurus geleefd in een ondiepe tropische zee met heel veel andere diertjes met een kalk-skeletje. Zo kun je in groeve â&#x20AC;&#x2122;t Rooth op zoek gaan naar resten van zeeegels, schelpen of kokerwormpjes. Wie weet, vind je er nog haaientanden of een stukje van een Mosasaurus! Deze groeve is een overblijfsel van de Krijtzee, ongeveer 70 miljoen jaar geleden. Deze zee was ondiep, warm en tropisch met veel diertjes, zoals schelpdieren, inktvissen, sponzen en koralen. Na hun dood zonken de kalkskeletjes van deze diertjes naar de bodem en vormden gedurende al die tijd een dikke kalklaag: de kalksteen die je in deze groeve kunt zien bij de steile wanden. Je mag in de kalksteen (mergel) kappen met hamer en beitel en neem een stevige plastic zak mee voor je vondsten. Lijkt je dit wel wat en ben je tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan 17 mei om 14.00 uur naar de ingang van de groeve en ga mee op avontuur. De kosten zijn â&#x201A;Ź 1,- per scharrelkid. Let op: in verband met de organisatie van de activiteit is aanmelden verplicht. Aanmelden bij Marieke Smits, e-mail: mariekesmits_ivn@outlook.com P.S. Ouders, zo bereikt u Groeve 't Rooth: Komend vanuit Maastricht, neemt u de N278 richting Vaals. Net buiten de bebouwde kom, ongeveer 500 meter na een ďŹ etsbrug over de weg en een tankstation slaat u linksaf een Eigen Weg in. Als u deze weg ongeveer twee kilometer volgt, bereikt u de ingang van de groeve. Bezoek ook onze website: ivn.nl/afdeling/ maastricht

SJWR Oud Papier Actie

ThemacafĂŠ Onderling Sterk over hulphonden

concerten die gegeven worden in de Synagoge van Meerssen Eline Hensels, cello en Tessie Kalthof, piano Eline, (dochter van Tessie Kalkhof) is pas vijftien jaar oud! Zij studeerde aan de Sweelinck Academie te Amsterdam bij Monique Bartels. In combinatie met haar middelbare schoolopleiding aan het Bernardinuscollege te Heerlen studeert ze nu met veel plezier bij Alexander Petrasch. Hij is verbonden aan het conservatorium Maastricht en voormalig solocellist bij het Limburgs Symfonie Orkest, het huidige Philharmonie Zuidnederland. In maart 2012 heeft Eline bij de regioďŹ nale van het Prinses Christina Concours de eerste prijs behaald en ontving zij van de vakjury de prijs van het Limburgs Symfonie Orkest en mocht deelnemen aan de Landelijke Dag van de Genomineerden in Den Haag. Ook in 2014 won zij weer een eerste prijs bij het Prinses Christina Concours. Eline heeft inmiddels met meerdere orkesten opgetreden o.a. het toenmalige Limburgs Symfonie Orkest. Tessie Kalthof studeerde aan het Maastrichts conservatorium DM (docent) en UM (uitvoerend) bij Jo Dusseldorp en Tonie Ehlen. Meer weten over Eline: http://www.l1.nl/video/eline-hensels-cello-tessie-hensels-piano4-apr-2014 Zij brengen werken van: J.S. Bach: Suite nr. 3: Prelude, Allemande, Sarabande, BourrĂŠe 1 en BourrĂŠe 2, L. Boccherini: Concert B.dur Allegro moderato, Adagio, D. Popper: Tarantella op 3 Pauze M.Bruch: Kol Nidrei. R.Schumann :FantasiestĂźcke op.7 U kunt reserveren bij Linda MĂśhringer: Email: muzenmeerssen@hotmail.com. Tijd: 15.00 uur. Toegang: â&#x201A;Ź12,50. Kinderen tot 12 jaar gratis. A.U.B. met gepast geld betalen. Adres: Kuileneindestraat 22a - Meerssen ! Volgende concerten: 5 oktober, 9 november en 14 december 2014.

Stichting Jeugdbelangen en Welzijnswerk Rothem haalt iedere derde donderdag van de maand het oud papier op. Deze maand is het opOnderling Sterk halen donderdag 15 mei. Voor de mensen uit Weert: Het papier dient organiseert op vanaf 10.00 uur gebundeld buiten te staan. Voor de mensen uit RoEen van de vele nieuwe donderdag 15 mei them: Het papier dient vanaf 17.30 uur gebundeld buiten te staan. aankopen zijn de de beelweer een heel leuk Papier in plastic zakken,houten kisten of ongebundeld worden niet den van vrolijke, kleurrijen interessant themeegenomen. Ook folders die in de plastic zitten worden niet meegenomen. Wij stellen het ke dames uit Brazilie. De zeer op prijs als iedereen hieraan wil medewerken. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. macafĂŠ in cafĂŠ De WieĂŤtsjaf, Markt 49 te Kerkbeelden zijn van keramiek rade. Het gaat deze keer over hulphonden. en handgemaakt. De klei Wat is nou eigenlijk een hulphond? Wat kan komt uit Paraiba, aangezo een hond betekenen voor iemand met een zien daar de klei minder beperking? Krijgt iedereen zomaar een hulpOp zaterdag 14 en zondag 15 juni 2014 organiseert de Kohard is en daardoor beter hond? Annemarie van Hulphond komt er van ninklijke Fanfare Concordia uit Ulestraten weer haar jaargebakken kan worden. Bij alles over vertellen en neemt ook een hulplijks terugkerend WatervalderWeideFeest. aankoop van deze prohond mee. Zo kunnen de bezoekers eens ĂŠcht ducten steunt u sociale en Het programma van zaterdag: kennis maken met zo een bijzonder dier. educatieve projecten in een van de vele slop11:00 Wei-toeteren 18De themacafĂŠs zijn bestemd voor mensen met penwijken in Brazilie. 20:30 Limburgse Avond een (licht) verstandelijke beperking maar ook Het programma van zondag: voor hun naasten en overige geĂŻnteresseerden. 11:00 H. Mis Iedereen is welkom in op donderdag 15 mei 12:15 Brunch maart van 19.00 uur tot 20.30 uur. Toegang 13:30 Wei-toeteren 18+ is gratis en er wordt gezorgd voor een lekker Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het organiserende SteuncomitĂŠ â&#x20AC;&#x2122;97 van kopje kofďŹ e of thee. de Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten via het e-mailadres: steuncomite97@concordiaOnderling Sterk Parkstad - Maandelijkse Theulestraten.nl. Adres: Waterval, 6235 NC Ulestraten (+50° 53â&#x20AC;&#x2122; 39.72â&#x20AC;?, +5° 46â&#x20AC;&#x2122; 36.79â&#x20AC;?) macafĂŠs Onderling Sterk Parkstad is een vereniging van en voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De vereniging komt Goed nieuws! op voor de belangen van mensen met een De ongewenste kruiden groeien weer volop en menigeen grijpt naar de verstandelijke beperking. Zij verzorgt (ondergifspuit. Ook op plekken die men niet in eigendom heeft wordt driftig steund door coaches van MEE Zuid-Limburg) gespoten. Dat daarmee het water en de dieren vergiftigd worden telt elke derde donderdag van de maand een theniet: alles moet mooi geel zijn. Na druk van de natuur- en milieuorganimacafĂŠ in cafĂŠ De WieĂŤtsjaf in Kerkrade. saties gaat de keten Intratuin het goede voorbeeld geven: de onkruidDit themacafĂŠ besteedt aandacht aan wissebestrijdingsmiddelen waar de stof glyfosaat in zit wordt niet meer verlende onderwerpen die interessant kunnen kocht. Hulde! Het gaat hierbij over 22 producten die uit de schappen verdwijnen! De overheid zijn voor mensen met een beperking en voor zelf mag de stof niet meer gebruiken. Welke ketens volgen? Boerenbond, Aveve, Doe het zelf hun naasten, alsook voor overige geĂŻntereswinkels, alle groen-bedrijven? Onze Gemeente is al jaren gifvrij en daar mogen we blij om seerden. De themaâ&#x20AC;&#x2122;s betreffen zaken waar zijn. Burgers die toch op gemeentegrond spuiten zijn in overtreding. Er zijn voldoende veilige veel mensen regelmatig tegenaan lopen, zomiddelen die de natuur en het milieu niet belasten. We weten ook allemaal dat de bijen het als wonen, vervoer, geldzaken, vrije tijd, opzwaar hebben en â&#x20AC;&#x153;last â&#x20AC;&#x153; hebben van gif. Ivi en Tim Huysmans uit onze Gemeente ijveren er- komen voor jezelf, etc. Belangstellenden zijn voor om geen gif meer te gebruiken. Zij maken kans om de titel wereldverbeteraar van het welkom van 19.00 uur tot 20.30 uur, Markt 49 jaar binnen te halen. De jeugd heeft de toekomst, zij geven het voorbeeld! te Kerkrade. De toegang kost niets en u wordt ontvangen met een gratis kopje kofďŹ e of thee. Milieudefensie Meerssen Website Onderling Sterk Parkstad: meerssen@milieudefensie.nl www.onderlingsterk-parkstad.nl

WatervalderWeideFeest 2014

Milieudefensie

Braziliaanse dames


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Jonkheid Bartholomeus Meerssen Nog 2 weken!!!! De voorbereidingen voor het allereerste den inhaole zijn in volle gang. Met nog 2 weken te gaan begint de tijd te dringen. Nog altijd wordt er hard gewerkt aan onze oude oogstwagen, die steeds meer begint te lijken op een dennenwagen, met dank aan ladderbedrijf Zeegers uit Ulestraten. Zij hebben in een record tijd de bodem van de dennenwagen ontwikkeld. Momenteel zijn we druk bezig met het uitzoeken van de onderdelen en het langzaam in elkaar zetten van de kar. Komende weken hopen we de gerestaureerde wielen te kunnen ophalen en te bevestigen op de kar. Naast het restaureren van de dennenwagen, wordt ook hard gewerkt aan het organiseren van het evenement. Zowel het inhaole van de den, als het feest op de markt krijgen steeds meer vorm. De mensen hebben het er steeds vaker over, paarden eigenaren zijn ontzettend enthousiast en TONCA staat te popelen om voor de allereerste keer op te treden op de markt in Meerssen. Dus kom allemaal 28 mei kijken naar het den inhalen in gemeente Meerssen, met aansluitend feest met TONCA. Dit alles vanaf 7 uur op de markt in Meerssen!!! Lid worden? Mocht je interesse hebben om lid te worden van Jonkheid Bartholomeus Meerssen of mocht je meer informatie willen betreffende de Jonkheid, dan kun je contact op nemen met Flip Claessens via het volgend e-mailadres: jonkheidbartholomeusmeerssen@gmail.com

Rommelmarkt Rothem SJWR We zijn begonnen met de voorbereidingen van onze 39ste rommelmarkt in Rothem op de 2de Pinksterdag (9 juni 2014). Vanaf 1 januari kan er na een telefonische afspraak met de heer Dohmen onder telefoon 043-3644984 de goede, schone en verkoopbare spullen worden opgehaald. Maar ivm beperkte opslagruimte hopen wij dat dit alleen in nood gebeurd .De grote ophaaldag is op zaterdag 7 juni vanaf 10.00.u voor de kern Rothem ,Weert en Mariënwaard. Omdat de verwijderings kosten van de over gebleven spullen zo hoog zijn besluiten we weer geen meubelen (bedden, karpetten, kasten, tafels, stoelen, matrassen enz. en ook geen beeldbuis Tv’s en computers) en spullen die ter plaatse worden geweigerd mee te nemen. Voor meer informatie kunt U ook kijken op onze site www.sjwr-rothem.nl onder button rommelmarkt.

pagina 9

Welkom in Groeve ’t Rooth

‘Moeder die na overlijden kind weer geniet van haar leven’ Onlangs is de gedichtenbundel ‘Love you,…toetje’ van auteur Ellen-Petra Olde Damink - van Benthem verschenen. Het zijn gedichten van een moeder die nadat haar zoon Daan is verongelukt, haar rouwperiode doorleeft en deze zonder blad voor de mond beschrijft. Een reis door verdriet, pijn, onmacht, niet verder willen, kracht, dankbaarheid, vertrouwen en loslaten, zodat ze uiteindelijk weer met volle teugen van haar leven geniet. In dit boekje wordt elk gedicht begeleid door een van de tekeningen die Daan gedurende zijn aardse leven heeft gemaakt. ‘Love you,…toetje’ laat niet alleen zien dat rouwen belangrijk is, maar ook de acceptatie van je gevoelens in die periode en het loslaten van het verleden. ‘Dankbaar ben ik voor de jaren dat Daan bij ons was, ik kijk er met warme gevoelens op terug en ben tevens blij met mijn leven zoals deze nu is. Het is mijn passie ouders die een kind hebben verloren, tijdens en na hun rouwverwerkingsproces te helpen en begeleiden. Deze hulp gaat verder dan alleen de terugkeer naar je dagelijks leven. Ik help je het verleden te accepteren en los te laten, te leven in het ‘Nu’ met alles wat er is, vreugde bewust weer te omarmen en je blik weer op de toekomst te richten. Ik ben zelf het voorbeeld dat dit mogelijk is en dat is ook wat ik andere ouders van harte gun’, aldus Ellen-Petra.

Chorale Valkenburg Chorale Valkenburg luidt de zomer in, met operafragmenten uit L’Elisir d’Amore van G. Donizetti en klassieke liederen met het thema “Liefde”! Op zaterdag 7 juni a.s. om 20.00 uur vindt in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg een uniek zomerconcert plaats, met medewerking van internationale musici, te weten de Duitse bariton Leon Schlotfeldt, de Japanse sopraan Mami Kamezaki en last but not least, het gevestigde talent van Limburgse bodem, Ben Heijnen. Het koor en de solisten worden begeleid door twee Vlaamse klavierleeuwen, Willy Appermont en Paul Steegmans. Bij deze aantrekkelijke combinatie van opera en romantische koorwerken, zullen de pianisten in quatre mains de prachtige Slavische Dansen van A. Dvorak uitvoeren. De artistieke leiding is in handen van dirigent Sonja Feenstra. Voor de stage tekent Jolanda Jonkers. Na het concert is er een gezellige nazit met alle musici.

Groeve ’t Rooth bij Margraten is elke zaterdag geopend voor bezoekers. Het is één van de weinige groeves waar nog mergel wordt gewonnen. Dat betekent dat de groeve doorgaans niet toegankelijk is, maar tot en met oktober kunnen bezoekers elke zaterdag de unieke omgeving, de geologische verschijnselen en de natuur in het Beschermd Natuurmonument en de aanpalende mergelgroeve bewonderen. Groeve ’t Rooth is uniek; natuurontwikkeling en mergelwinning gaan hier hand in hand. Aansluitend aan de mergelwinning wordt de groeve heringericht en dat heeft geleid tot een uniek natuurlandschap dat inmiddels de status Beschermd Natuurmonument draagt. U kunt daar in de komende maanden elke zaterdag op eigen gelegenheid van genieten, maar u kunt ook deelnemen aan één van de door Het Limburgs Landschap georganiseerde excursies. Excursie zaterdag 17 mei Op zaterdag 17 mei organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in Groeve ’t Rooth om 10.00 uur. Aanmelden is verplicht via www.limburgs-landschap.nl/agenda. Let op: vol=vol. U vindt hier ook de routebeschrijving. Geologie In Groeve ’t Rooth leert u mergel in al zijn facetten kennen. Er is een kleine tentoonstelling ingericht waar u kunt zien wat mergel is, in welke producten deze grondstof wordt verwerkt en welke geologische vondsten er zijn gedaan in de groeve. Maar natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen in de groeve zelf. Tijdens vakantieperiodes is er een beperkte voorraad mergel in de groeve, waarin bezoekers naar fossielen kunnen zoeken. Unieke natuur Het heringerichte gedeelte van Groeve ’t Rooth is na de mergelafgraving uitgegroeid tot een uniek gebied, waar diverse voor Nederland zeldzame planten- en diersoorten zich bijzonder goed hebben ontwikkeld. De geelbuikvuurpad is daar het bekendste voorbeeld van. Flora en fauna krijgen dan ook alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Een kudde wilde geiten en enkele Koniks zorgen voor de natuurlijke begrazing van het gebied.

Kaarten à €10,-- per persoon, zijn op zaterdag 7 juni as. vanaf 19.15 uur verkrijgbaar aan de kassa. Wilt u zeker zijn van een plaats, dan kunt u nu al entreekaarten via het mailadres choralevalkenburg@gmail.com bestellen.

CAFÉ-ZAAL BERGRUST 3 GANGEN KEUZEMENU (36% korting!)

WWW.ACTIEUITMEERSSEN.NL

Voorgerecht: Tomaten soep met pesto en room of Mosterd soep met ham reepjes of Gegratineerde champignons met roomsaus Hoofdgerecht: Schnitsel naturel of gegratineerd met saus naar keuze of Spies van bief en varkenshaas met knoflooksaus of Vispannetje (victoriabaars – zalm – pangafilet ) Nagerecht: Chocolade bavarois of Dame Blanche of Koffie met slagroom van € 28,00

Prijs € 17,95

Dit Aktiemenu is alleen geldig van dinsdag t/m vrijdag

Vliegveldweg 21 6235 NW Ulestraten T 043-3646995 E info@cafe-zaalbergrust.nl www.cafe-zaalbergrust.nl


Meerssen

Informatie van de gemeente Voordracht wethouders Gemeente Meerssen Op dinsdag 6 mei 2014 maakten de partijen BRUG-M, FOCUS en PGM in

Sfeervol

een openbare bijeenkomst in het Meerssense gemeentehuis bekend dat zij met elkaar een bestuursakkoord hebben gesloten voor de raadsperiode 2014-2018 en dat zij de wethouders gaan leveren voor het gemeentebestuur. BRUG-M zal de wethouder voor het financieel-economische domein leveren, FOCUS voor het sociale domein (o.a. WMO, jeugdzorg, welzijn en cultuur) en PGM voor het fysieke domein (o.a. openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, natuur en milieu). Inmiddels heeft elk van deze drie partijen intern bepaald welke kandidaat wordt voorgedragen voor invulling van de wethoudersfunctie.

Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 11

Hét Liposuctie alternatief nu in Maastricht!

Dinsdag 20 mei 2014

Bestuurscentrum gesloten In verband met een collectieve dag voor teambuildingsactiviteiten/ afdelingsuitstapjes is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen op dinsdag 20 mei 2014 de hele dag gesloten. Storingsdienst Openbare Werken De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoedgevallen) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden: 043-3661617 of 043-3661706). 

OPEN DAG

Cryolipolise Dé oplossing voor Man én Vrouw

ZONDAG 18 MEI voor

Inzameling plastic verpakkingsafval

www.fysiobunde.nl

10.00-14.00 UUR

na

LOCATIE WILGENLAAN

Op donderdag 15 mei en vrijdag 16 mei 2014 wordt het plastic verpakkingsafval weer ingezameld. Het volledige inzamelschema voor het plastic verpakkingsafval treft u aan in de Afvalwijzer 2014 op www.meerssen.nl.

Na slechts 1 behandeling tot 22% reductie in onderhuids vetweefsel

KOM EN LAAT U INFORMEREN OVER DE MOGELIJKHEDEN

Nieuws in het kort De kandidaat van BRUG-M is Jan Gulikers. Jan is 57 jaar oud, gehuwd en vader van een zoon. Hij is woonachtig in de kern Meerssen. Hij werkte eerder als directeur aan diverse basisscholen en als algemeen directeur van een onderwijsstichting.

Gemeente Meerssen Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland Cliëntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur), tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Klantenbureau Ruimte tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 Griffiebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 14-05-2014

www.meerssen.nl

FOCUS zal Maureen Gubbels voordragen als kandidaat-wethouder. Maureen is 51 jaar oud, moeder van twee zonen en een dochter en woont in Bunde. Zij was in de periode april 2012 tot april 2013 reeds wethouder van de gemeente Meerssen. Daarvoor werkte zij o.a. als sales- en projectmanager in de farmaceutische industrie. Partij Groot Meerssen (PGM) draagt Guido Houben voor als kandidaatwethouder. Guido is 49 jaar, gehuwd, vader van een dochter en woont in de kern Meerssen. Hij werkt momenteel als senior beleidsmedewerker bij de gemeente Maastricht en heeft ruime ambtelijke en bestuurlijke ervaring op diverse gebieden van het gemeentelijke werkveld. Raadsvergadering De voordracht van deze drie kandidaten staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 22 mei 2014. Dan zal de Meerssense gemeenteraad hierover een besluit nemen. Deze raadsvergadering vindt plaats in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Aanvang: 19.00 uur. Het ‘Bestuursakkoord 2014-2018: Meer uit Meerssen halen!’ kunt u raadplegen op www.meerssen.nl. 

Asfaltonderzoeken in Geulle en Kasen Met ingang van maandag 19 mei 2014 vinden gedurende een week onderzoekswerkzaamheden plaats aan het asfalt van diverse wegen in Geulle en Kasen. Tijdens de werkzaamheden worden de wegen voor de helft afgezet. Dit kan tot enige overlast leiden voor omwonenden en weggebruikers. Informatie Gemeentelijk Meldpunt, tel. 043-3661617 / 043-3661706. E-mail: info@meerssen.nl. 

Onderhoud diverse wegen Geulle en Bunde Op maandag 12 mei 2014 start de gemeente Meerssen met onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van diverse wegen in Geulle en Bunde. De planning van de werkzaamheden is als volgt: s Geulle: Cruisboomveld (fietspaden) van 12 mei t/m 2 juni 2014 s Geulle: Eijkskensweg en Scheerstraat van 16 mei t/m 27 mei 2014. Als gevolg van de werkzaamheden zijn de Eijkskensweg en Scheerstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld s Bunde: Kersenlaan van 23 mei t/m 12 juni 2014 Let op: de planning is globaal en afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en het weer. Omwonenden kunnen enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Daarnaast kunnen wegen (tijdelijk) minder bereikbaarheid zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor! Informatie Gemeentelijke Meldpunt, tel. 043-3661617 / 043-3661706. E-mail: info@meerssen.nl. 

Stempas verkiezing leden Europees Parlement Op donderdag 22 mei 2014 vinden de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement plaats. Alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Meerssen hebben inmiddels een uitnodiging (stempas) ontvangen om te gaan stemmen. Uiterlijk 8 mei moesten de stempassen in het bezit zijn van de kiezer. Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stembureau in de gemeente Meerssen gaan stemmen. Een overzicht van stembureaus vindt u op www.meerssen.nl. Zonder stempas én (geldig) identiteitsbewijs kunt u niet stemmen! Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Meer informatie Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

Openbare Bekendmakingen Informatie: tel. 043-3661739. E-mail: jan.de.waal@meerssen.nl.

Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiële bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten.

Verleende omgevingsvergunningen voor: s PLAATSENHOOGWERKERVOORPAND Volderstraat 92 Meerssen; s PLAATSENROLSTEIGER HOEK Kuileneindestraat-Beekstraat (bij appartementencomplex Kuileneindestraat 1- 1a t/m r en 3–3at/md) Meerssen. Bezwaar mogelijk.

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluit

Aangevraagde omgevingsvergunningen: s PLAATSENHOOGWERKERVOORPAND Volderstraat 92 Meerssen; s PLAATSENVANROLSTEIGER hoek Kuileneindestraat-Beekstraat (bij appartementencomplex Kuileneindestraat 1-1a t/m r en 3-3at/ md) Meerssen; s UITVOERENVERSTERKINGSMAATREGELEN viaduct, Maastrichterweg ongenummerd Meerssen; s WIJZIGENBRUGENPLAATSENTIJDELIJKE bouwkeet, Proost de Beaufortstraat ongenummerd in Meerssen. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Betreft: s AANWIJZENGEHANDICAPTEN parkeerplaats parkeerterrein Sint Rochusstraat Bunde. s UITBREIDINGPARKEERZONESVERBOD Sint Agnesplein Bunde. De officiële bekendmaking van dit verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant op www.officiëlebekendmakingen.nl. Beroep mogelijk. Informatie: tel. 043-3661617 / 0433661706. E-mail: info@meerssen.nl.

Sloopmelding Betreft: melding op grond van artikel 1.26 Bouwbesluit voor: verwijderen golfplatendak twee stallen, Tussen de Bruggen 82 Meerssen. Het betreft een melding tbv een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: tel. 043-3661702. E-mail: info@meerssen.nl.

Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepagina’s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608. Meerssen 14-05-2014 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Rommelmarkt/Fancyfair zondag 18 mei Buurtvereniging Hussenberg

Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? U kunt tot uiterlijk woensdag 21 mei 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen. LET OP: op dinsdag 20 mei is het bestuurscentrum de hele dag gesloten!

ZONDAG 18 mei a.s. BUURTVERENIGING HUSSENBERG ROMMELMARKT/ FANCYFAIR RONDOM VERZORGINGSTEHUIS AVE MARIA TE GEULLE (INGANG SCHEERPAD). VANAF 10.00 UUR. Kom snuffelen tussen boeken, speelgoed, glas, porselein, curiosa, enz. Er is koffie met zelfgebakken wafels, gezellige muziek, iets smakelijks van de BBQ en uiteraard serveren we een lekker drankje!

Meer informatie: zie www.meerssen.nl.

GRATIS ENTREE!

Bewaar uw stempas daarom goed en neem de stempas én uw identiteitsbewijs op de dag van de verkiezingen mee naar het stemlokaal van uw keuze.

hts Slec

Bijeenkomst subsidiebeleid vervalts-ETHETOOGOPALLERLEIMAATSCHAPPELIJKE ontwikkelingen en de veranderende rol van de overheid is de gemeente Meerssen bezig met een herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid. Dit gebeurt in samenwerking met de vrijwilligersorganisaties. Op 21 mei 2014 zou een gezamenlijke bijeenkomst plaatsvinden voor alle clusters (sport, welzijn en cultuur). Deze bijeenkomst komt te vervallen.

7,00 1 2 € er

p ing ndel beha

Behandeling is mogelijk op:

* Vet definitief weg * Gemiddeld 3 behandelingen * Voor Vrouwen én Mannen * Geheel pijnloos * Geen operatie of herstelperiode * Zeer veilig en effectief * Geen bijwerkingen * Voor Vrouwen én Mannen

* Buik * Lovehandles * Benen * Heupen * Billen * Binnenkant knieën * Bovenarmen * Onderkin

lady T HE S L I M M I N G COMPANY

ALLE ACTIVITEITEN STAAN ONDER BEGELEIDING VAN ERVAREN FYSIOTHERAPEUTEN

In slechts 3 behandelingen definitief van uw probleemzones af.

Voordelen Cryobehandeling:

Meer informatie? Loop eens binnen of bel

043 - 325 46 66

Ladyline Maastricht Hochterpoort 17

www. cryospecialist.nl

FYSIOTHERAPIE BUNDE HEEFT EEN NIEUWE LOCATIE VOOR BEWEEGZORG AAN DE WILGENLAAN IN BUNDE

BEWEGEN OP MAAT VOOR SENIOREN LANGER ZELFSTANDIG DOOR EEN BETERE CONDITIE REVALIDATIE VOOR OF NA ZIEKENHUISOPNAME BETER OP DE BEEN DOOR VALPREVENTIE FYSIOTHERAPIE BUNDE PAPENWEG 89, 6241 BT BUNDE DEPENDANCE LOCATIE OPEN DAG WILGENLAAN 1, 6241 BH BUNDE TELEFOON 043 364 5332

lady T HE S L I M M I N G COMPANY

www.ladyline.nl

Ger Franken dirigeert het Meerssens Mannenkoor op 14 juni tijdens het Benefietconcert De Stichting Vrienden van de Basiliek is erg trots dat het Meerssens Mannenkoor enthousiast haar medewerking heeft toegezegd om op zaterdag 14 juni aan het Benefietconcert Basiliek Meerssen een vocale bijdrage te leveren. De gehele opbrengst van het concert komt ten goede aan de restauratie van de glas-in-loodramen van de Basiliek. Dirigent Ger Franken leidt sinds januari 2013 het Meerssens Mannenkoor. De in 1956 in Eys geboren Ger Franken, kreeg als zoon van een dirigent de muziek bijna letterlijk met de paplepel binnen. Amper zeven jaren oud kreeg hij al muziek onderricht. Aan de muziekschool te Kerkrade volgde hij AVMO-solfègelessen en behaalde de diploma’s HaFa A t/m D voor klarinet.Na de middelbare school volgde het Maastrichts Conservatorium waar Ger in 1981 afstudeerde met als hoofdvak Algemene Muzikale Vorming waarvan zang, piano, harmonieleer en koordirectie onderdelen waren. Vele jaren was hij als klarinettist en zanger lid van verschillende blaasorkesten, koren en ensembles. Al vóór het afstuderen was Ger in de praktijk als dirigent werkzaam bij een kinder-en jongerenkoor. Op 22 jarige leeftijd volgde hij zijn onverwacht overleden vader op als dirigent van een mannenkoor en een gemengd koor. In de 37 jaar die Ger actief is als musicus, dirigent en leraar gingen praktijk en vervolgopleiding hand in hand. Vanaf 1 januari 2013 is Ger dirigent bij het Meerssens Mannenkoor. Hij is sinds april 2008 dirigent van Mannenkoor Sint Remigius uit Klimmen en sinds januari 2010 dirigeert hij Gemengd Koor Sint Caecilia Ransdaal. Ger was ruim 20 jaren als docent verbonden aan de Stichting Muziekschool Kerkrade. In zijn dagelijkse functie is hij momenteel werkzaam als vakdocent muziek aan een viertal basisscholen. Mogen wij ook u begroeten als Vriend van de Basiliek Meerssen! Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL38RABO03523.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Zie ook de website: www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Dit is een publicatie van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen.

Maria Stuarda De Stichting Opera Limburg gaat op Dinsdag 20 mei 2014 naar Luik voor de opera “Maria Stuarda” van Gaetano Donizetti. De aanvang van de voorstelling is 20 uur. Wij hebben nog een paar mooie plaatsen voor U. Voor meer info en/of reservering kunt U bellen 043-361 53 90 of e-mailen: stichtingoperalimburg@telfort.nl Onze opstapplaatsen zijn: HEERLEN (Parc Imstenrade) , VALKENBURG (Oranje Nassau-flat) en MAASTRICHT (Geusselt , station NS en Avenue Céramique).

www.fysiobunde.nl 9 mei Tentoonstelling Kees Rooseboom Vanaf 9 mei is een tentoonstelling van de kunstenaar Kees Roosenboom te zien in Kasteel Arcen onderdeel van Kasteeltuinen Arcen. De fotograaf, graficus en schilder Kees Roosenboom werd in Malden in1950 geboren en stierf in Mook in 2005. Hij is opgeleid als fotograaf en paste vooral de 19-de eeuwse fototechnieken toe in zijn grafische werk en bewerkte zijn grafiek als schilder. Deze drie technieken samen: fotografie, grafiek en schilderkunst hebben in de handen van Kees een uniek oeuvre voortgebracht. Hij liet zich inspireren door de landschappen van Noord-Limburg en aangrenzende regio. Kapellen, Kastelen, bossen, Maasdal en ook natuurdetails zijn de favoriete onderwerpen. Kees Roosenboom wordt gerekend tot de zogenaamde Plasmolengroep, een groep kunstenaars die zich vanaf 1900 vestigde in het gebied rondom Plasmolen. Roosenboom past naadloos in deze groep wat betreft zijn onderwerpen. Hij werd net als vele andere kunstenaars geïnspireerd door de natuur, bossen, het Maasdal en de vele schilderachtige dorps- en stadsgezichten in de regio. Boxmeer, Aijen, Bergen, maar ook Cuijk, Plasmolen, Middelaar, Nijmegen en Kleef. Zijn vele etsen en etsjes zijn nooit zoetig of cliché. Dit komt vooral door de wijze waarop hij de door hem gebruikte technieken heeft toegepast. Aparte kunststichting Jacques van Mourik, de eerste kunstenaar die zich rond 1900 definitief vestigde in Plasmolen is de naamgever geworden van de stichting die zich bezighoudt met het levendig houden van het kunstzinnig erfgoed in de kop van Noord-Limburg. Van deze stichting hangt al een ruime collectie schilderijen in Kasteel Arcen. www.stichtingvanmourik@ planet.nl . Naast Kasteel Arcen hangen ook werken van Kees Roosenboom op een expositie in het gemeentehuis van Mook.

Kunst kijken in Geulle op zondag 1 juni Heb je zondag 1 juni al gereserveerd voor de Kunst Kleurt je Leven voorjaarswandeling in het mooie Maasdorp Geulle? Doen! Veel bekende kunstenaars presenteren dan hun nieuwste werken. Er heeft zich een aantal nieuwe kunstenaars aangesloten met verrassende bijdragen op nieuwe en bestaande adressen. Kom kijken en voel je welkom! Op zondag 1 juni tussen 10.00-17.00u. is er voor elk wat wils. Toegang is gratis. Neem vast een voorproefje op www.kunstkleurtjeleven.nl voor deelnemende kunstenaars en expositieadressen.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 12

Record aantal Limburgse prijswinnaars tijdens landelijke finale Kunstbende

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

Afgelopen zaterdag vond alweer de 24e editie plaats van de landelijke finale van de Kunstbende wedstrijd. Maar liefst 178 jongeren streden in de Melkweg in Amsterdam om de prijzen in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film & Animatie, Muziek, Taal en Theater & Performance. Na een lang beraad heeft de vakjury de winnaars gekozen. Limburg ging met maar liefst zeven prijzen naar huis. Nog nooit in de historie van Kunstbende lukte het een provincie om in de landelijke finale in maar liefst 7 van de 8 categorieën een prijs mee naar huis te nemen. Limburgse prijswinnaars: Eerste prijs Muziek: Veerle Winkelmolen (Francis), 17 jaar, Maasbracht Eerste prijs DJ: Anisse Kandrouch (DJ AK), 17 jaar, Maastricht Eerste prijs Expo: Liza Gordin, 18 jaar, Maastricht Eerste prijs Film & Animatie: Mathieu Mulder, 18 jaar, Reijmerstok Tweede prijs Theater & Performance: Pepijn Stoter, 13 jaar, Sevenum Derde prijs Dans: Hanna en Jeroen, 16 en 14 jaar, Maastricht Publieksprijs Fashion: Floor van Helmond (We Heart Fashion), 16 jaar, Hulsberg De diversiteit van de Limburgse finalisten was groter dan ooit. De acts liepen uiteen van goochelaar-metecht-konijn-en-duif (de 13-jarige Pepijn Stoter uit Sevenum) tot de 17-jarige singer-songwriter Veerle Winkelmolen die speciaal voor Kunstbende voor het eerst een eigen liedje schreef en daarmee meteen de Regiofinale en nu ook de landelijke finale won.

16.05.2014 ENTREE: € 3,50 incl. hapje TIJD: 20.00 - 01.00 u.

Burg. Maenenstraat 45 Elsloo | 046 437 35 75 maaslandcentrum.nl

Over Kunstbende Kunstbende is de landelijke wedstrijd voor jong creatief talent tussen de 13 en 18 jaar oud. Jongeren door heel Nederland kunnen deelnemen in acht verschillende categorieën: DJ, Dans, Expo, Film & Animatie, Fashion, Muziek, Theater & Performance en Taal. In totaal schreven in Limburg 536 jongeren zich in voor de wedstrijd. Kunstbende bereikte in Limburg veruit de meeste deelnemers ten op zichten van andere provincies in Nederland. Landelijk schreven meer dan 3500 jongeren zich in voor Kunstbende 2014. Kunstbende wordt in Limburg georganiseerd door Buro Pinkpop.

De Douzelage Meerssen bezoekt Sigulda (Letland) Woensdag, 23 april gingen Bert van Doorn, Ellen Schiffeleers, Karel Majoor, Irene Raedts, Simone Borm en Annigje Luns-Kruytbosch in alle vroegte op pad richting Sigulda, dat een uurtje treinen van de hoofdstad Riga afligt. Het jaarlijks treffen, genaamd de General Meeting, vond dit jaar in deze Douzelage-gemeente plaats. Aangezien de vluchten vanuit Nederland niet elke dag richting de hoofdstad Riga gaan, waren we er al een dagje eerder. Dat bleek helemaal geen straf, want Riga is een prachtige oude Hanzestad waar wij graag wat extra aandacht aan wilden geven. De oudste huizen die we zagen stamden uit de 13e eeuw! We bezochten een Jugendstil-wijk die prachtig is opgeknapt en kregen nekkramp van het voortdurend kijken naar de prachtige gevels die zo rijkelijk geornamenteerd zijn. Onze koffers zaten vol met warme kleding: de voorspellingen waren goed, maar het zou koud zijn. Uiteindelijk zijn alle warme spullen in de koffer gebleven, want het weer was in één woord geweldig: dagenlang strak blauwe hemel en overdag toch zo’n 20 graden of meer. Donderdagmiddag begon de meeting. Het is altijd een vrolijk gebeuren om zoveel bekende mensen van zo ver weer verenigd te zien. De nieuwkomers werden al rap opgenomen in het geheel. Buiten de gezellige lunches en diners én natuurlijk de feest- en folklo-

Schutterij Sint Remigius Bondsfeesten Het is bijna zo ver. De eerste bondsfeesten van het seizoen 2014 komen eraan. Zondag 25 mei in Spaubeek met optochtnummer 1. Dat betekent ook deelnemen aan de officiële opening van het schuttersfeest. ’s Ochtends eerst het begeleiden van de communicantjes van de Basiliek. Een week later, zondag 1 juni, het bondsfeest in Stein. Dan optochtnummer 8. Het laatste schuttersfeest voor ons prachtige en succesvolle koningspaar Arno en Angela. Nog 1x prijzenslag? En hoe komt ons muziekkorps voor de dag na de promotie naar de 3de divisie? Mei-den planten Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is de Bartholomeusmarkt in Meerssen. Vast onderdeel die dag is het planten van de mei-den. Door Jonkheid Bartholomeus Meerssen wordt op woensdag 28 mei de den overgedragen aan de schutterij. ’s Avonds is dan een feestje op de Markt, een intro op Hemelvaartsdag wanneer CV De Kuutebieters uit Ulestraten de den gaan recht zetten. Koningsvogelschieten 2014 Wie volgt de koning op? Of wil Koning Arno zijn volgende dochter kronen als koningin van Sint Remigius? We gaan het zien op zondag 8 juni Tussen de Bruggen. Ieder jaar gezellig, (ont)spannend en een echte traditie, het Koningsvogelschieten. Daarbij de strijd voor de burgerkoning(in) en de jeugdkoningen of koninginnen, oud-Hollandse spellen, ponypoepen, het Meersjes kampioenschap Grillmeister en een keur aan artiesten. Aanvang 14:00. Entree uiteraard gratis. Agenda Donderdag 15 mei:

Zaterdag 17 mei: Zondag 25 mei: Zondag 25 mei: Woensdag 28 mei: Donderdag 29 mei: Zondag 1 juni: Zaterdag 7 juni: Zondag 8 juni: Zaterdag 14 juni:

re-avonden, wordt er van alles geregeld en besproken. De groep wordt in drie subgroepen verdeeld: the General Meeting, the Educational Meeting en the Youth Meeting. Voor die laatste hadden wij Simone meegenomen. Zij ging voor het eerst met de Douzelage op pad en heeft zich een goede ‘jeugdambassadeur’ van Meerssen getoond door zich met alle nationaliteiten makkelijk te onderhouden en lekker mee te draaien in het programma. Met andere woorden: we hadden geen kind aan haar.. ;)

Blokfluitlessen (volgens schema), 18:00 en 19:00 Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 Trompetopleiding, 19:00-19:30 Repetitie solisten, 19:15-20:00 Repetitie muziekkorps, 20:00-21:00 Oefenen schieten, 19:00 Begeleiding communicantjes Basiliek Bondsfeest Spaubeek (nr. 1) Overdracht mei-den Jonkheid, Markt, 19:00 Mei-den planten, Markt Meerssen Bondsfeest Stein (nr. 8) Verenigingsschieten, Tussen de Bruggen, 14:00 Koningvogelschieten, Tussen de Bruggen, 14:00 Koningsden planten bij ?

The Educational Meeting, het woord zegt het al, is voor leerkrachten van de diverse basis- en middelbare scholen. In deze vergadering kan heel specifiek en met korte lijnen van alles onderling geregeld worden. Denk hierbij aan uitwisselingen tussen twee of meerdere scholen en projecten voor meerdere scholen. Het Stella Mariscollege heeft al jarenlang leuke uitwisselingen op de agenda staan dankzij de Douzelage en uiteraard haar eigen inbreng en uitvoering. The General Meeting bespreekt gedurende twee dagen beleidszaken, nieuwe of lopende projecten tussen de diverse gemeenten en alles wat er zoal ter tafel komt dat te maken heeft met het verstevigen van onze stedenband. Het is een grote groep. Iedere gemeente wordt toch al snel door vijf personen vertegenwoordigd (bijvoorbeeld: twee voor de General Meeting, een voor de Educational Meeting en twee voor de Youth Meeting). Dus met 27 Douzelage-gemeenten totaal, barst een klein stadje als Sigulda al snel uit haar voegen! Maar daar was organisatorisch niets van te merken. We zijn werkelijk allervriendelijkst en gastvrij ontvangen, hebben een erg leuk en nuttig programma gedraaid en konden niet anders dan zeer tevreden weer naar huis terugkeren. We hebben de plaatselijke folklore mogen smaken en zien, hebben ofwel in vergadering of genietend van een drankje daarbuiten, onze neuzen weer dezelfde kant opgezet en plannen gemaakt en hebben wederom gevoeld van heel dichtbij hoe waardevol onze Europese vrienden voor ons (kunnen) zijn!


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 13

Speed & Sound Fest 2014

Saturday may 24 th

Gazoline

Rectifire AANVANG 20.00 UUR ENTREE 5,-

Sunday may 25 th

D.E.M

AANVANG 11.00 UUR ENTREE GRATIS

OW H S T N U T S E / BIK E C A R J S SHOW T A R R E P IM T D L O / ARS C + S E IK B M KS IN CUSTO R D & D O O F FUN / S ID K T E K R A M

WWW.HDCBIG.NL Clubhome Harley Davidson Club B.I.G. Burg. Kisselsstraat Meerssen

ROSA motoren Zoerbeemden 10A 6245 LR Eijsden Tel. 043 4085555

Bandenbedrijf van Duurling Ankerkade 157 6222 NL Maastricht Tel. 043 3639560 www.vanduurling.nl

Metaalverwerkende industrie Wilwy BV Tel. 046-4513781 www.staalkunsten.nl

Haco Glas Maastricht Tel. 043 3636919 www.hacoglas.nl

SPONSOREN:

Koekkelkoren dranken Sleperweg 14, 6222 NK Maastricht Tel. 043 3632636

Janssen Grondverzet en Transport bv Sleperweg 16 Maastricht www.janssen-group.com

AIB Bours BV Aan de Maas 2 6223 HC Maastricht Tel. 043 3641654 www.bours.nl

MCR Hydrauliek bv Meerstraat 8 Bunde Tel. 043 3649797

Lunchroom-ijssalon Pleinzicht, Conny en Priscilla Hamers Drossaert de Limpensplein 16, 6343 AW Klimmen Tel. 045 4055143 www.pleinzicht.nl

Naus Gronsveld Containerverhuur Oude Zeepweg 12 Gronsveld www.nausgronsveld.nl

CafĂŠ-zaal Ut Centrum Hulserstraat 89 6243 BM GEULLE Tel.: 043 3110444 www.utcentrum.nl

Brigidahoeve ijsalon- brasserie Brigidastraat 64 Itteren www.brigidahoeve.nl

Bakkerij vd Weerdt Rijksweg 162, Gronsveld, Tel. 043 4081310 www.bakkerijvdweerdt.nl Gulikers homevakservice Sterkenbergweg 1a 6223 GN Maastricht Tel. 06 22988745 Camping de Boskant en ijssalon Coco Brommelen 60 6243 CR Geulle Tel. 043 3641237

THEWI Keukens Weerterveld 10 6231 ND Meerssen Tel. 043 3630344 www.thewi.nl Moors autoschade De Valkenberg 2 6301 PM Valkenburg Tel. 043 6090909 www.moorsautoschade.nl Haan Industrial Service BV Meerssen Tel. 043 3650735 www.Haanindustrial.com

Drukkerij Maenen Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen www.drukkerijmaenen.nl Regio Bank Louwet Burgemeester Thijssenlaan 2 6243 BS Geulle Tel. 043 36410689 www.louwet.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 14

REKLAME VAN 16 T.M. 22 MEI: Soepvlees met been 500 gr................................................... â&#x201A;Ź4,25 Varkensfricandeau (hamlappen) 500 gr. ....................... â&#x201A;Ź5,45 Zeeuws spek 100 gr. ................................................................. â&#x201A;Ź1,45 Smeerbare Berliner leverworst 100 gr. ........................... â&#x201A;Ź1,10 DINSDAG:

Zigeunerschnitzels, 4 halen, 3 betalen WOENSDAG:

Vers gehakt 500 gr. ................................................................... â&#x201A;Ź3,00 Braadworst 500 gr. .................................................................... â&#x201A;Ź3,25 DONDERDAG:

Malse biefstuk 100 gr............................................................... â&#x201A;Ź2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: KIP IN PILAFSAUS 500 gr. ............................................. â&#x201A;Ź6,45

Garant voor kwaliteit SLAGERIJ v.d. NOBELEN en ZN St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853 Coen Vissers Woninginrichting en Luxaflex maken van wonen genieten.

Actieperiode: 15 mei t/m 30 juni 2014

Coen Vissers V.O.F. Complete woninginrichting | Projectstoffering | Bedden & matrassen

visserswoninginrichting Like onze pagina en wordt op de hoogte gehouden van acties

Openingstijden: ma: gesloten di-wo-vr: 9.00-18.00 uur do: 9.00-20.00 uur za: 9.30-16.00 uur

De Bongerd bloemen & planten Ć&#x201D; Heesters en bomen Ć&#x201D; Vaste planten Ć&#x201D; Zomerplanten Ć&#x201D; Kamerplanten Ć&#x201D; Groenteplanten Ć&#x201D; Kuipplanten Extra openingsdagen: zaterdag 17 mei

Maandag t/m vrijdag 08.00 uur tot 16.00Â uur.

De

dak- en bouwservice

Gubbels

Evenals de Koninklijke Landmacht, viert het Regiment Limburgse Jagers dit jaar haar 200-jarig bestaan. Het Regiment zal dat in samenwerking met de Jonge en Oude Nobele Schutterij van Valkenburg doen op zaterdag 17 mei as op het feestterrein van de schutterij aan de Prinses Beatrixsingel in Valkenburg a/d Geul. Dat deze bijeenkomst in Valkenburg wordt gehouden is niet toevallig. In 1950 werd het 2e Regiment samengevoegd met twee andere regimenten onder de naam Regiment Limburgse Jagers. De keuze voor die naam werd gelegd in 1842, toen Limburgse onderdelen van onze krijgsmacht ook deel moesten gaan uitmaken van de zgn Duitse Bond. Dat Bondscontingent droeg jagergroene jassen en werd Limburgse Jagers genoemd. De schutterij van Valkenburg draagt een replica van dat uniform. En ook werd door het Bijzonder Landstormkorps, dat in 1915 in Limburg werd opgericht ter ondersteuning van het Wettig Gezag, de naam Limburgse jagers gevoerd. Aan dit korps werd op 20 juli van dat jaar door Valkenburg een ofďŹ cieel erkend vaandel aangeboden.

voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 japmgubbels@hetnet.nl

TAXI

Luchthaven Service van 1 persoon tot 4 personen Alle luchthavens:

Zaventem - DĂźsseldorf - KĂśln Eindhoven - Charleroi - Schiphol Tel. +32 (0)468 224745

RESERVEER NU!!

Het Regiment bestaat op dit moment uit het 42e Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers en is gelegerd in de Ruytervan Steveninckkazerne te Oirschot. Het bataljon telt ca 600 leden eni s uitgerust met de modernste pantservoertuigen, als de ut Zweden afkomstige infanterie pantservoertuig de CV 90 en de Fennek, een licht verkenningsvoertuig, dat zowel door ons land als Duitsland wordt gebruikt. Het bataljon heeft na bijna twee decennia missies in BosniĂŤ, Irak en Afghanistan uitgevoerd te hebben, nu een trainingsprogramma, dat haar voert naar recentelijk Hongarije, BelgiĂŤ, Duitsland en in september Noorwegen.

15% korting + gratis montage! op alle horren zonwering en zonwering van Luxaflex exclusief bij Coen Vissers

Hulserstraat 83 6243 BM Geulle T 043 364 13 08 F 043 364 08 07

Landdag regiment Limburgse jagers

Bongerd

Bloemen & Planten Kwekerij

Onderdeel MTB Regio Maastricht NV

U bent van harte welkom, we nemen de tijd voor u en voorzien u graag van vakkundig advies. Bonaertsweg 22 | 6241 NK Bunde | 043 - 364 11 07

Deze Landdag van het Regiment Limburgse Jagers zal geopend worden om 12.00 u met toespraken van Regimentscommandant Luitenant-kolonel Jansen en Burgemeester Eurlings. U kunt tot 16.00 u kennismaken met de huidige leden van het 42e Bataljon Limburgse Jagers, die hun voertuigen en wapensystemen komen tonen. Hun voorgangers uit 1814 worden vertolkt door de re-enactmentgroep 2e Bataljon van Linie. Naast de huidige voertuigen zijn ook leden van de Naoorlogse Legervoertuigen Vereniging Limburg met hun old timers aanwezig. Ook de schutterijen laten zich niet onbetuigd, zo verzorgt de schutterij van Mheer exercitiedemonstraties en de aan het Regiment gelieerde Valkenburgse Schutterij in hun Limburgse Jagersuniform uit 1842 vuren hun kanon af. Alles gelardeerd met de legendarische muziek van het Reunie-orkest Limburgse Jagers. Kortom een programma dat de band tussen Limburg en het Regiment illustreert en interessant is voor eenieder, jong en oud, Limburgse Jager van weleer, schutter en belangstellenden in onze krijgsmacht en haar historie. Voor meer informatie kunt U terecht op www.limburgsejagers.nl

De Limburgse Kunstkring De 30 leden van de Limburgse Kunstkring exposeren hun werk in: s $ETIENDSCHUURVAN+ASTEEL6LIEK 6LIEKTE5LESTRATEN s 4HEMA@3TATEOFTHE!RT s INDEPERIODEVANTMMEIOPALLEZATERDAGENENDEZONDAGEN s $EOPENINGSTIJDENZIJNVANTOTUUR Onze jaarlijkse groepsexpositie, waarbij we de Limburgse Kunstkring als collecTIEFWILLENPRESENTEREN WORDTGEHOUDENINDE4IENDSCHUURVAN+ASTEEL6LIEK Ulestraten. Een 30-tal leden van de LKK presenteren hun werk in een groot aantal disciplines, zijnde schilderijen, graďŹ ek, fotograďŹ e, keramiek, bronzen en stenen beelden, papierkunst en glas-in-lood. (ETBETREFTHIERPRACHTIGEKUNSTINEENUITZONDERLIJKMOOIEAMBIANCEVANDE4IENDSCHUURVAN+ASTEEL6LIEK

Meer informatie over de leden van de Limburgse Kunstkring en hun werk is te vinden op: www.limburgsekunstkring.nl. Wij zouden het op prijs stellen als uw kunstredactie aandacht zou willen Zaterdag 17 mei houdt Avontuurlijk weer haar jaarlijkse auto wasdag op schenken aan onze groepsexpositie HETTERREINVANCONFECTIE3MEETSACHTERHET*UMBOPARKEERTERREIN4USSEN door de berichtgeving hierover op te 10.00 en 15.00 uur kunt u de kinderen van avontuurlijk onder begeleiding nemen in uw kunstagenda en/of uw van de leiding uw auto laten waskunstkatern van de Geulbode. SEN:ELFKUNTUEENGRATIS KOPJE "IJGEVOEGDWORDTDEUITNODIGING0$& kofďŹ e drinken terwijl u wacht, en het afďŹ che voor de expositie. Voor of u doet alvast uw inkopen en FOTOSVANDEWERKENENMEERINFORMA uw auto staat gewassen op u te tie over de expositie kunt u terecht bij: wachten als u terug komt. De kosJos Solberg, bestuurslid / organisator ten voor het wassen van de auto ,++ EXPOSITIES 4EL bedragen â&#x201A;Ź5,00 welke geheel ten Met dank voor de te nemen moeite, goede komen aan het jeugdwerk 4R(OUBEN Rothem. Was uw auto niet, wij Secretariaat Limburgse Kunstkring. doen dit graag voor u op zaterKoning Clovisstraat 20 - 6224 GX Maasdag 17 mei. TRICHT4EL 

Auto-wasdag Avontuurlijk


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 15

’T HEUVELLAND JEET PLAT! Lig je net lekker achter in je tuin te genieten van de laatste zonnestralen op je gezicht, hoor je de bekende stem van je buurman. “En Hein, geen problemen meer gehad met je computer?” Een beetje geërgerd over je eigen onkunde met dat ding, na uren tevergeefs worstelen was hij er tenslotte in tien minuten mee klaar, krijg je het toch voor mekaar om met een scheef lachje op te merken: “Joep, je bent een kei, als alles wat je doet zo voortreffelijk werkt, kun je genieten van het leven”! “Kijk”, speelt buurman de bal terug, “dat is nou net wat ik jou en Trautje wilde aanbieden, twee kaarten voor het Heuvellandconcert, dat a.s. zaterdag, 17 mei in het Tenniscentrum in Vaals wordt gehouden, met ook een stuk van Leo Ketelaars, Jenis die leëve, in het Vaalser dialect van Trautje”. Voordat ik nog iets kon zeggen stond ik al met twee kaarten in mijn handen. De prijs viel erg mee, tien euro en je kreeg er ook nog een consumptie bij. Mijn hersenen draaiden nog sneller als die harde schijf in mijn PC om iets te verzinnen dat aannemelijk was dat wij die avond onmogelijk naar zijn concert konden gaan. Te laat! Achter mij sprak Trautje: “Fijn Joep, wij hadden toch niets te doen”. Nadat Joep de nodige toelichtingen over het concert had gespuid, ik twintig euro lichter was, in mijn hand een poster hield die ik, net als bij hem, achter het raam diende op te hangen, gehersenspoeld was over het imago van ene Jack Vinders en zijn combo en dat Henk Hover van L1 de boel vakkundig aan elkaar zou praten, ging net als in het liedje, dat ene Johan Kunkels ooit op papier zette, de zon in “’t Weste oonger”. Achter Trautje ging ik, met een dikke nek, naar binnen. “Ook al ben je een kale Hollander” was zij me weer even voor, “met zo’n stem moest je ook al lang in een koor zingen. Moet je zaterdag maar eens goed luisteren als zo’n 300 mannen naar een fortissimo toe zingen en je zal kippenvel krijgen als dit megakoor een pianissimo laat klinken. Gegarandeerd dat je een speld kunt horen vallen. Natuurlijk ben ik in Vaals geboren en getogen maar na al die jaren versta jij alles wat ‘óp plat’ wordt gezongen. Trouwens die verschillende dialecten zijn allemaal mooi en moeten een harmonisch geheel vormen met de muziek, dat heb je bij die Russische muziek ook. Je verstaat er geen bal van maar de muziek raakt je wel.” Ik wist dat ik voor de bijl ging maar langzaam bekroop mij het gevoel dat ik dat helemaal niet erg vond.

Voorverkoopadressen: Vaals: Foto Kaldenbach en Drukkerij Thoma - Lemiers: Café Oud Lemiers Gulpen: Herberg De Zwarte Ruiter en Top 1 Toys Paradise – Valkenburg: The Readshop - Meerssen: Cigo Klimmen: Café ’t Köppelke – www.heuvellandkoor.nl – Bij alle deelnemende zangers – Kassa.

Thuiskienen Harmonie en Drumband St Agnes Bunde trekking van april: De volgende nummers zijn getrokken: 59, 53, 37, 81, 21, 47, 8, 7, 4, 24, 70, 51, 30, 22, 45, 34, 72, 44, 29, 69, 48, 55, 54, 32, 20, 33, 86, 88, 43, 9, 15, 5, 63, 27, 79, 89, 16, 60, 76, 23, 11, 25, 42, 90, 35, 78, 74, 36, 77, 1, 80, 62, 13, 3, 87, 26, 67, 56, 19, 82, 46, 38, 2, 84, 83, 14, 10, 39, 71, 75, 12, 52, 31, 64, 50.

Zaterdag op naar Vaals, waar volgens Joep parkeergelegenheid genoeg is, maar denk er aan zei hij: “kom op tijd, om 19.00 uur gaat de kassa al open, bij de twee vorige concerten zaten er meer dan 800 mensen!” Op zaterdag 17 mei gaat het gebeuren! ’t Heuvelland jeet Plat. Een concert van 300 mannen, samen met Jack Vinders, in het Tenniscentrum aan de Sneeuwberglaan 1D in Vaals. Een concert meer dan de moeite waard, voor u, uw kennissen en vrienden, uw gasten, lezers, luisteraars of kijkers. Moederdag is een uitstekende gelegenheid om dames te verrassen met een concert van 300 mannen! Kaarten in voorverkoop via de bekende lokale adressen (te vinden op onze site) of via info@heuvellandkoor.nl 06-20261170 Ook het Meerssens Mannenkoor is een van de 8 koren die deelnemen aan het Projectkoor Heuvelland op zaterdag 17 mei a.s. om 19.30 uur in het Tenniscentrum aan de Sneeuwberglaan 1 in Vaals. De entree bedraagt €10,- incl. 1 consumptie. Kaarten voor dit unieke concert zijn ook telefonisch te bestellen bij de penningmeester van het Meerssens Mannenkoor, de heer W. Rhoen. (043-6042196)

De IVN Jeugdgroep Meerssen / Ulestraten. De bijeenkomst van 12 april 2014 op zoek naar amfibieën o.l.v. Els Derks was boeiend en zeer leerzaam.

De eerste prijs is gevallen op kaartnummer 258, de tweede prijs op kaartnummer 45 en de derde prijs is voor kaartnummer 167. De winnaars ontvangen een bericht.

Bedankt Els voor je inzet namens de kinderen en de leiding van de IVN Jeugdgroep. Wim en Els van harte proficiat met de ridderorde!

Dit was de laatste trekking van deze serie. We willen iedereen die ons op deze manier heeft gesteund van harte bedanken namens de jeugdopleiding van de harmonie.

Op zaterdag 10 mei 2014 staat er weer een interessante morgen op stapel voor de IVN Jeugdgroep. Het gaat dit keer over vlinders: wisten jullie dat de volledige metamorfose van de vlinder vier stadia omvat: van ei, larve, pop, tot vlinder?

Om hierin nog meer te kunnen realiseren, hebben we een vervolg gegeven aan het thuiskienen. We starten hiermee in mei, de eerste trekking is 26 mei a.s. De mensen die zich hebben opgegeven voor dit vervolg ontvangen deze week de nieuwe kienkaart. Zorg dat u tijdig betaalt (voor 22 mei). Alle info hierover vindt u op de achterzijde van de kienkaart. Wilt u alsnog meedoen: J. Loenis (Leenhof 11,043-364948), H. Habets (Prunislaan 4, 0433645761), of mail naar secretariaat@harmoniebunde.nl.

Plantenmarkt voor hobbykwekers Elk jaar organiseert Groei&Bloei Afdeling Maastricht en Mergelland in het voorjaar een plantenmarkt voor hobbykwekers. Dit jaar staat deze plantenmarkt in het teken van “Exotisch Maastricht”. Omdat de plantenmarkt door hobbykwekers wordt bevoorraad, kunnen kopers ervan uit gaan dat de aangeboden planten geschikt zijn voor ons klimaat en waardevol zijn voor onze tuinen. Vaak zijn het bijzondere planten die niet overal te koop zijn. De plantenmarkt vindt plaats op zaterdag 10 mei 2014 van 10.00 tot 13.00 uur in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7, Maastricht. Het beloofd weer een gezellige plantenmarkt te worden met veel standhouders en met een groot aanbod van bijzondere plantensoorten. Elke plantenliefhebber is welkom. De toegang is gratis. Parkeren van auto’s op (de parkeerplaats aan) de Mergelweg aan het begin van de Drabbelstraat. Meer informatie is te vinden op www. maastricht.groei.nl of www.cnme.nl

Wij gaan een PowerPoint bekijken over de vlinders, om wat meer te weten te komen over deze prachtige insecten en daarna gaan we naar buiten de natuur in langs de bosranden kijken of wij vlinders kunnen zien. De uitleg bij de PowerPoint wordt gegeven door Dhr. Boosten. Wij worden ook door hem rondgeleid door het bos, hij weet veel van vlinders, is deskundig en een echte “vlinderaar”. Hij weet ook de plekjes waar je nu vlinders kunt aantreffen. Jullie gaan veel zien, horen en leren. De activiteit is deze keer weer grotendeels buiten in de natuur. De bladeren zitten nu pas aan de bomen en struiken en de eerst lentebloemen steken hun kopjes boven de grond uit en dat maakt het wat eenvoudiger om de vlinders te spotten. Ik heb het Oranjetipje al gezien en weet je, dat hij op de bloemen van Look zonder look zijn eitjes legt? Waarom houden vlinders zo van bloemen? Wij hebben al genoeg vragen en kijk maar alvast om je heen! Heb je een Vlindergids of een zoekkaart van vlinders neem ze dan mee. Zorg voor stevige schoenen of laarzen en warme kleding, dan zit je altijd goed. Wij vertrekken weer van het IVN-lokaal d’n Haamsjeut in Ulestraten om precies 9.30 uur en om 12.00 zijn wij daar weer terug. Ben je tussen de 8 en 12 jaar en heb je interesse in de natuur en lijkt de IVN Jeugdgroep je wel wat, dan kun je op 10 mei bij ons aansluiten. Wij komen 1x in de maand op de tweede zaterdag morgen bij elkaar. De IVN Jeugdgroep is voor de kinderen van groot Meerssen. Tot zaterdag 10 mei! Voor informatie: Marie-José Steyns 045-4041639 en Jeanne Lam 043- 3649012


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 16

Info-avond cursus Jeugdbegeleider

Welk type u ook bent, wij hebben u nodig!

Groot Meerssense Club Kampioenschappen 2014

Dinsdag 20 mei – 19.30 uur Natuurtuinen Jekerdal – Drabbelstraat 7 Maastricht

In Meerssen zoek ik nog een paar extra collectanten voor de collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds. Bent u in de Spierweek van 7 tot en met 13 september beschikbaar en vindt u een wandeling van twee uurtjes geen punt, dan bent u diegene die ik zoek. Met een paar uurtjes van uw tijd kunt u echt verschil maken.

Van maandag 2 juni t/m zondag 15 juni (met uitzondering van zondag 8 en maandag 9 juni) organiseren we weer de Groot-Meerssense-Club-Kampioenschappen. Deze is toegankelijk voor alle leden van de tennisclubs van Groot Meerssen. Er zullen singles, dubbels en mixwedstrijden gespeeld worden in de categorieën: Jeugd t/m 11, Jeugd 12 t/m 16, 17+ en 55+. Dit jaar zullen de wedstrijden aanvangen om 19.00 uur en 20.30 uur, het zal dus niet meer voorkomen dat er nog heel laat gestart moet worden. Ook hebben we met de 55+ categorie een aparte poule waarin iets rustiger gespeeld kan worden. We spelen afwisselend op alle vier de parken. Mocht je dubbel of mix willen spelen maar geen partner hebben dan bestaat de mogelijkheid om je als ‘blind date’ op te geven, wij kijken dan of we je kunnen koppelen aan een geschikte medespeler. “Vreemd” gaan mag ook, als beide spelers maar lid zijn in Groot Meerssen. Het beloofd wederom een geweldig toernooi te worden en de organisatie hoopt het aantal inschrijvingen ten opzichte van vorig jaar ruim te overschrijden. Op zaterdag 14 juni is er op de tennisclub van Ulestraten tevens een groot feest, ter ere van de GMCK, en ook het 40-jarig jubileum van TV de Gewannen. Je kunt je vanaf 1 mei via de website www.toernooi.nl (zoek naar GMCK 2014) inschrijven tot uiterlijk 27 mei.

IVN Maastricht organiseert samen met CNME Maastricht en Regio en de IVN-afdelingen van Regio Maas & Mergelland een ‘Cursus jeugdbegeleider’. Wil je samen met kids in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar de natuur buiten beleven, maar je weet niet precies hoe je dat moet aanpakken, dan is deze cursus precies wat je nodig hebt. De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdagavond (19.30 - 22.00 uur) en zaterdagmiddag (13.00 - 16.00 uur), startend op 16 september 2014 en doorlopend tot mei 2015, met ruimte om stage te lopen bij een jeugdwerkgroep of een vergelijkbare groep zoals een scoutinggroep met natuuractiviteiten (geen schoolomgeving, daar is een schoolgidsencursus voor). Er wordt veel zelfwerkzaamheid gevraagd. De modules bestaan uit: Module 1: Informatie over de cursus en het IVNen CNME-jeugdwerk, Module 2: Leeftijdskenmerken en natuurbeleving, Module 3: Begeleiden en leidinggeven, Module 4: Programmeren en voorbereiden, Module 5: Werkvormen en materialen, Module 6: Natuurspelen en Module 7: Jeugdgroep in de praktijk. De kosten van deze cursus bedragen: € 50,- voor IVN-leden en CNME-vrijwilligers en € 75,- voor niet-leden inclusief IVN-lidmaatschap, exclusief een cursusklapper à € 20,-. De cursus vindt plaats in de Natuurtuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7 te Maastricht of op locaties in overleg. Heb je interesse voor het cursusteam met een inbreng van jouw expertise of wil je de cursus zelf volgen om aan de slag te kunnen gaan met deze leeftijdsgroep via een jeugdwerkgroep, meld je dan aan of vraag meer info bij: Tineke de Jong, IVN Maastricht, e-mail: tineke.de.jong@kpnplanet.nl of tel: 043-3521109. Bezoek ook onze website: ivn.nl/afdeling/maastricht

IVN Meerssen Ochtend of dagactiviteit van IVN Meerssen in Nationaal park de Hoge Kempen in België. Op vrijdag 9 mei 2014 organiseren wij een wandeling in Nationaal park de Hoge Kempen in België. Wij bezoeken ook het Natuurcentrum de Lieteberg te Zutendaal, naar keuze kunt u daar een bezoek brengen aan; o.a. het ondergrondse insectenmuseum, de vlindertuin en de bijenstand. Of wilt u eens een andere ervaring? Kies dan eens voor het blote voetenpad! Op blote voeten maak je een verkwikkende tocht door; water, zand, over stenen en hout, die al je zintuigen in werking zetten. Voor degene die het wat kalmer aan willen doen is er ook gelegenheid prinsheerlijk plaats te nemen op het terras, voor koffie en vla tegen een redelijk prijsje. In het Natuurcentrum de Lieteberg is van alles te beleven voor jong en oud. Dit zal echt niet bij een bezoek blijven, u zult er beslist nog eens terug gaan. Wij nodigen u uit om op vrijdag 9 mei eens met ons mee te gaan om kennis te maken met de Hoge Kempen. Ook niet leden zijn van harte welkom. Dit is een ochtend of dagactiviteit de keuze is aan U. Vertrek op vrijdag 9 mei om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats achter het station Meerssen. De wandeling start om 10.15 van de parkeerplaats van bezoekerscentrum de Lieteberg, Stalkerweg 3690 Zutendaal. De wandeling is ongeveer acht km. Het terrein is bebost en licht heuvelachtig en goed begaanbaar. Geert Hovens 043- 3646026 of Jeanne Lam 043-3649012

Kunst kijken in Geulle op zondag 1 juni Heb je zondag 1 juni al gereserveerd voor de Kunst Kleurt je Leven voorjaarswandeling in het mooie Maasdorp Geulle? Doen! Veel bekende kunstenaars presenteren dan hun nieuwste werken. Er heeft zich een aantal nieuwe kunstenaars aangesloten met verrassende bijdragen op nieuwe en bestaande adressen. Kom kijken en voel je welkom! Op zondag 1 juni tussen 10.00-17.00u. is er voor elk wat wils. Toegang is gratis. Neem vast een voorproefje op www.kunstkleurtjeleven. nl voor deelnemende kunstenaars en expositieadressen.

De Rotstuin Ber Slangen te Maastricht is weer geopend voor publiek! De open dagen van Rotstuin Ber Slangen zijn op 18, 25 mei en 1, 8, 9, 14 en 15 juni 2014 van 10:00-12:00 en 14:00-17:00 uur. Het adres is Ambyerstraat Noord 73, Maastricht. Toegang is gratis. De tuin is voor rolstoelgebruikers vanaf het terras te bezichtigen. www.berslangen.nl

Dankzij de collecte heeft het Prinses Beatrix Spierfonds de afgelopen jaren baanbrekend wetenschappelijk onderzoek kunnen doen naar spierziekten. Hierdoor zijn er nieuwe medicijnen gekomen, betere behandel methoden ontwikkeld en is de kwaliteit van leven van mensen met een spierziekte verbeterd. Helaas is er voor veel spierziekten nog geen behandeling. Een spierziekte tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van een persoon aan. De meeste spierziekten zijn progressief en een groot deel van de mensen komt in een rolstoel terecht. Zelfs al op hele jonge leeftijd. Een levensreddend medicijn, technologie die de kwaliteit van leven verhoogt, hoop voor ouders en een beetje meer begrip in het dagelijkse leven, daar doen we het voor. En met uw hulp kunnen we dat blijven doen. Kom mijn team van gedreven en gezellige collectanten versterken, meld u zich bij mij aan: Rinie Timmermans, telefoon 043-364 73 15. Samen zijn wij krachtig tegen spierziekten!

Kienavond Het bestuur van het Damessupporterscomitè Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek organiseert weer een gezellige kienavond op donderdag 15.mei in het woonzorgcentrum Franciscus te Beek. In de pauze is er gratis koffie. Het kienen begint om 19.00 uur. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.

Spaarclub “De Hoop” Dartcompetitie Spaarclub “De Hoop” organiseert op 31 mei 2014 een dart competitie. Er zijn een aantal leuke prijzen te winnen: 1ste prijs 25 consumpties, 2de prijs 15 consumpties en de 3de prijs 10 consumpties. Inschrijven is mogelijk bij Yvonne (Café Auwd Rothem), leden van spaarclub €5,- en niet leden €7,50. Aanvang 19:30 uur. Meer informatie vindt u op www.cafeauwdrothem.nl

Seniorenvereniging Bunde Bustocht naar streekmuseum Op donderdag 5 juni 2014, organiseert onze vereniging een geweldig uitstapje naar het Streekmuseum De Locht te Melderslo (Noord Limburg). Het museum geeft een boeiend beeld van de wijze waarop men tussen 1850 en 1950 leefde, woonde en werkte op het platteland. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 09.30 uur vertrek vanaf St. Agnesplein. 10.30 uur koffie met vlaai , (met de koffiekan op tafel) 11.00 uur rondleiding door museum met gids 13.00 uur koffietafel 14.00 uur rondrit door de Peel met gids 16.00 uur einde rondrit 16.30 uur drie gangen diner in restaurant De Jachthut in Montfort met twee gratis drankjes 18.00 uur thuisreis. Alle tijden zijn ongeveer. De eigen bijdrage per lid bedraagt €25,-. Niet leden kunnen zich voor deze bustocht eveneens aanmelden. Zij betalen €51,-. Bij deelname aan dit uitje dienen de leden zich voor 15 mei a.s. op te geven bij een van de bestuursleden, onder gelijktijdig betaling van de eigen bijdrage.

Speed & Sound fest Op zaterdag 24 en zondag 25 mei organiseert de HarHarley Davidson Club ley-Davidson Club B.I.G. B.I.G. (Bunde-Itteren-Geulle) weer hun jaarlijkse Speed & Sound fest. Het evenement wordt dit jaar voor de 6e keer gehouden en vindt plaats op de terreinen van het clubgebouw aan de Burg. Kisselsstraat 75 in Meerssen. (voormalig Amicitas voetbalterrein) Wat gaat er gebeuren? Op zaterdag zullen we starten zoals ieder jaar met een gigantische avond vol goede Livemuziek.Deze zal begonnen worden met Rectifire, deze band brengt je terug in de tijd van ronkende gitaren, diepe basgeluiden en kletterende drums. Ze zullen worden opgevolgd door Gazoline. Gazoline is een band vol passie, enthousiasme, ambitie en plezier. Een optreden van Gazoline staat garant voor lekkere klassieke rock (o.a. songs van Led Zeppelin, The Beatles, ACDC, Janis Joplin) afgewisseld met moderne rock (o.a. van Skunk Anansie, U2, Foo Fighters en Metallica). Gazoline leeft voor het podium en tijdens live shows spat de energie er dan ook vanaf. Dus…laat je verrassen en experience Gazoline on fire! Aanvang van de bands zaterdagavond 20.30 uur entree €5,00. Op zondag is er de gehele dag een afwisselend programma vanaf 11.00 uur tot 20.00 uur. Vanaf 11.00 uur zal er gestart worden met de Pratsjrace, en de entree is helemaal gratis. Voor degene die er vorig jaar niet bij zijn geweest, een gigantisch spektakel waarbij auto’s en motoren zo snel of zo ver mogelijk door een pratsjbak van 50 meter proberen te komen. Deze race zal meer dan alleen stof doen oplaaien. Meedoen? Opgeven kan nog via de site van de HDC B.I.G. Er tussendoor zal een stuntshow worden gegeven door een team op crossmotoren die wel tot 22 meter ver door de lucht zullen springen. Natuurlijk zijn er ook de nodige oldtimers, gecustumizede en originele auto’s en motoren te bewonderen. Voor de jeugd zijn er diverse springkussens en de mogelijkheid om zelf quad te rijden. Rond de klok van 17.00 zal de rockband D.E.M de oren strelen. Deze gasten spelen muziek met een concert feeling? Rock in de juiste vorm? Rock coverband D.E.M. speelt covers van onder andere U2, Kings of Leon, Bon Jovi, Kane, Foo Fighters, Robbie Williams en nog veel meer. In haar 20 jarige bestaan heeft D.E.M. een aardige live reputatie opgebouwd. Kroegen, festivals, gala’s, jongerencentra, studentenfeesten, bedrijfsfeesten; Gino, Chris, Rob, Danny & Kamiel krijgen iedereen los! Dus voor een leuk en afwisselend weekend, in een ontspannen sfeer genieten van “Speed & Sound” zien we je graag op 24 en 25 mei bij de Harley-Davidson Club B.I.G. op de terreinen van het clubgebouw aan de Burg. Kisselsstraat 75 in Meerssen. Natuurlijk is iedereen, jong en oud van harte welkom.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

pagina 17

RT

S.V. MEERSSEN

sen 3) Laatste man (Meerssen 2)

HOOFDSPONSOR

Lol buiten het “voetbal” Uitstapjes met Maurice Schmets naar o.a. Phantasialand Weekendje-weg met de A-jeugd naar Oostende Mallorca met Meerssen 2 Scheveningen/Amsterdam met Meerssen 3

Vrijdag 16 mei Bedrijventoernooi!!! SV Meerssen 1 – Sparta’25 2 – 0 De 2 eerste kansen voor Meerssen, voor Daimy Nijenhuis en Julien Rompelberg, gaan net naast. In de laatste 20 minuten voor rust lukt het ook al niet bij mogelijkheden voor Raymond Frijns, Daimy Nijenhuis en Danny Goessens. Nu dient gezegd te worden dat de doelman van de bezoekers hun beste man is. Zo ondervindt Kevin Senden ook na 52 minuten bij een afstandsschot . Toch moet de doelman na bijna een uur capituleren als Daimy een terugspringende bal met de borst controleert en binnen schiet (1 – 0). Een kwartier voor tijd redt Ralph den Rooijen met de voet ten koste van een hoekschop bij een van de weinige mogelijkheden van Sparta’25. Dogan Golpek beslist 8 minuten voor tijd de wedstrijd op prima aangeven van Michiel Pluim (2 – 0). Wel raakt een der bezoekers nog de lat boven Ralph den Rooijen. In de slotfase komt Danny nog via Michiel Pluim vrij voor de doelman doch ook ditmaal blijft deze de baas. Meerssen eindigt hierdoor als 4e met 45 punten uit 26 wedstrijden, doelsaldo 48 – 29, en valt net buiten de nacompetitie. Van de 26 wedstrijden werden er 12 gewonnen, 9 keer gelijkgespeeld en 5 maal verloren. De 13 thuiswedstrijden leverden 27 punten op en een doelsaldo van 27 – 9. Buitenshuis werd minder goed gepresteerd: 18 punten en een doelsaldo van 21 – 20. Bedrijventoernooi op vrijdag 16 mei Vrijdagavond vanaf 19.00 uur vindt het Bedrijventoernooi plaats in Sportpark Marsana. De deelnemende teams dienen om 18.30 uur aanwezig te zijn. Jubilarissen aan het woord Deze week Kenneth Odekerken en Wilfried Penners Kenneth Odekerken 25 jaar lid Hierbij een aantal “weetjes” in verband met zijn jubileum bij de SV. Junioren F t/m A-jeugd (1989-1990 t/m 2000-2001) Kampioen D1, C1, B1 Topscorer D1 (43 doelpunten) en C1 (21 doelpunten) Senioren (Meerssen 2) Meerssen 2 (2001-2002 t/m 2009-2010) Degradatie Meerssen 2 uit 1ste reserve klasse (2003-2004) Promotie via nacompetitie Meerssen 2 naar reserve 1ste klasse (2004-2005) Promotie via nacompetitie Meerssen 2 naar reserve hoofdklasse (2005-2006) Degradatie Meerssen 2 uit reserve hoofdklasse (2006-2007) Kampioen Meersen 2 in 1ste reserve klasse (2008-2009) Degradatie Meerssen 2 uit reserve hoofdklasse (2009-2010) Senioren (Meerssen 1) Districtsbeker Zuid II Meerssen 1 (finale Meerssen – Vinkenslag 2 - 1) ( in 20032004) Senioren (Meerssen 6e /3e ) Meerssen 6e /3e (2010-2011 t/m heden) Kampioen Meerssen 6 in reserve 6e klasse (2010-2011) Kampioen Meerssen 3 in reserve 5e klasse (2011-2012) Kampioen Meerssen 3 in reserve 4e klasse (2013-2014) Hoogte- en dieptepunten Hoogtepunten: Bekerwinst Meerssen 1 en kampioenschap + promoties Meerssen 2 Dieptepunt: Bekerfinale regio Zuid Meerssen A1 (Meerssen A1 – Volharding A1 2 - 3) (in 2000-2001) Trainers Beste trainers: Ber Lejeune (Meerssen 1) en Guido Leunissen (Meerssen 2) Leukste trainers: Maurice Schmets (D en C-jeugd) en Maarten Grouwels (Ajeugd) Positie Centrumspits (D, C, B-jeugd) Mid-mid (A-jeugd / Meerssen 2 / Meers-

Anekdote In de C1 namen we deel aan een voetbaltoernooi in Boxtel. In de Mini van Maurice Schmets kregen we bij Maastricht Aachen Airport al “motorpech”. Met 30 km per uur over de snelweg kwamen we uiteindelijk via Duitsland vlak voor onze laatste poulewedstrijd in Boxtel aan. Na deze wedstrijd verloren te hebben, konden we weer huiswaarts. Uiteindelijk uren in de auto gezeten om 30 minuten te ballen. Los van de bal, staat voetbal voor mij voor teamgevoel, kleedkamerhumor en de derde helft. Doel: op naar de volgende 25 jaar! Wilfried Penners ruim 25 jaar lid Ben met voetballen begonnen op m’n 7e jaar. Heb alle jeugd elftallen doorlopen. Ben bij de senioren na 1 jaar op het 4e te hebben gevoetbald in het derde gaan spelen onder de leiding toen al van Mou Spronck. Enkele jaren later ben ik het 2e gaan “versterken”. We werden meteen kampioen en promoveerden naar de Res. Hoofdklasse. Na 1 jaar Amicitas en drie jaar RVU ben ik terug gekomen op het oude nest ofte wel Meerssen 3 waarmee we dit jaar het zoveelste kampioensschap hebben behaald. Komend jaar wordt misschien m’n laatste jaar? Ben trouwens ook nog 6 jaar jeugdleider geweest en in 1993 Senioren prins van de ESVEE. Enkele leiders/trainers die mij “op een hoger niveau” hebben proberen te brengen zijn: bij de B-jeugd Bert van Marwijk & Willy van Bommel en verder bij de senioren Louis Willems, Piet Giesen en Mou Spronck. Het leuke bij het derde nu is dat sommige medespelers nog niet geboren waren toen ik bij de senioren begon te voetballen.

SV Meerssen Jeugd Uitslagen zaterdag 10 mei NWC B1 – Meerssen B1 (NC) Meerssen B2 – Daalhof B2 Meerssen C2 – Noorbeek C1 RVU D1 – Meerssen D2 Meerssen E1 – Eijsden E1 Leonidas E2 – Meerssen E2 RKHSV E4 – Meerssen E3 RKHSV E5 – Meerssen E4 Wijlre F1 – Meerssen F2 Meerssen F3 – Vijlen F2 Meerssen F4 – Eijsden F3 Meerssen MF – SVME MF

2–5 6–2 2–0 1–2 3–4 6–6 1–1 0–2 9–0 6–2 8–2 4–0

Programma maandag 12 mei Oranje Boys C1 – Meerssen C3 Meerssen E3 – Minor E2G 18.30 Meerssen E4 – Jekerdal E7 18.30 Jekerdal F1 – Meerssen F1 18.30 Programma dinsdag 13 mei Meerssen C3 – RVU C2 Heer F2 – Meerssen F4

19.00 19.00

Programma woensdag 14 mei Meerssen C1 – Jekerdal C1 19.00 Leonidas D1 – Meerssen D1 19.00 Jekerdal E1 – Meerssen E1 19.00 Meerssen E2 – Voerendaal E2 18.30 Meerssen F2 – IBC’03 F1 18.45 Programma donderdag 15 mei Meerssen F1 – Scharn F1 18.30 Programma zaterdag 17 mei Meerssen A2 – Obbicht A1 Meerssen B1 – NWC B1 (NC) Jekerdal B4 – Meerssen B2 Scharn C3 – SV Meerssen C2 Meerssen C3 – RKASV C2 Simpelveld D1 – Meerssen D1 Meerssen D2 – Vijlen D2 Meerssen E3 – Bunde E3 Meerssen E4 – Eijsden E6 Schaesberg F1 – Meerssen F1 RKVVL F4 – Meerssen F3 Scharn F6 – Meerssen F4G Bunde MF – Meerssen MF

14.30 12.30 13.15 11.15 11.00 11.30 11.00 10.00 09.00 10.00 09.30 10.00 09.30

Programma maandag 19 mei Eijsden C2G – SV Meerssen C2 18.30 Programma woensdag 21 mei Meerssen C3 – RVU C2 19.00 Programma zaterdag 24 mei Meerssen D1 – WDZ D1 11.00

EXTRA VOORDELIG

KEURSLAGER KOOPJE Gepaneerde schnitzels

Barbecueworstjes 4e gratis

4 stuks €6,

95

KANT EN KLAAR

Pepersteaks

€2,10

Kip Stroganoff

100 GRAM.............

€6,95

500 GRAM.............

VLEESWAREN & SALADE’S

Zuurvlees

500 GRAM.............

€6,95

Ovenbroodjes PER STUK.............

€2,05

WIN BBQ PRIJZEN: Gratis kanslot bij aankoop van barbecuespiesen of besteding vanaf €10,-

Woensdag gehaktdag Gehakt en/of braadworst KILO ................................................

€5,80

KEURSLAGER (1890) de tijd! AMERICA SlagersJongvanbijoudsher

Gebraden gehakt 100 Gram ............................ €1,10 Italiaanse grillworst 100 Gram ............................ €1,10 Couburgerham 100 Gram ............................ €2,98 Huzarensalade 500 Gram ............................ €4,00 Vleessalade 100 Gram ............................ €1,10

Donderdag marktaanbieding: Gemarineerde filetlapjes diverse soorten

4 halen 3 betalen

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP

SV Groot Meerssen

VV RVU WWW.RVU.EU

Bertrenburg Smoo SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF

Promotiewedstrijd: tweede elftal houdt Kerkrade-West op 1-1. A.s. zondag return in Rothem om 11:00 uur! Uitslagen zondag 11 mei 2014 Someren 1 - RVU 1 5-0 Kerkrade-West 2 - RVU 2 1-1 RVU 3 - Leonidas 5 1-4 Programma dinsdag 13 mei a.s. 19:00 uur RVU 3 - RKASV 5 Programma zondag 15 mei a.s. 11:00 uur RVU 2 - Kerkrade-West 2 ? uur Leonidas 5 – RVU 3 Activiteitenkalender Vrijdag 6 juni a.s.(avond): RVU C-tournooi Zaterdag 7 juni a.s.: RVU D-, E- en F-tournooi

RVU Jeugd Uitslagen zaterdag 10 mei 2014: SC Jekerdal B2 – RVU B1 1–1 RVU MB1 – Groene Ster MB1 8 – 0 Daalhof C1 – RVU C1 Uitg. RVU C2 – Spcl. Jekerdal C4 9–2 RVU D1 – SV Meerssen D2 1–2 Partij E1 – RVU E1 4–9 RKASV F1 – RVU F1 9–1 Programma dinsdag 13 mei 2014: SV Meerssen C3 – RVU C2 19.00 u. Programma woensdag 14 mei 2014: RVU C1 – SVME C1 19.00 u. RVU F1 – VV Keer F1 18.45 u. Programma zaterdag 17 mei 2014: RVU B1 – VV Keer B1 13.00 u. Scharn/Heer MB1 – RVU MB1 15.00 u. ST RKSVE/RKSVV C1 – RVU C1 11.45 u. Scharn C5 – RVU C2 13.00 u. RVU D1 Vrij RVU E1 – Wijnandia E1 10.30 u. RVU F1 Vrij Programma woensdag 21 mei 2014: RVU B1 – VV Bunde B1 19.00 u. Programma donderdag 22 mei 2014: RKHSV MB2 – RVU MB1 19.00 u. Daalhof C1 – RVU C1 19.00 u. Programma zaterdag 24 mei 2014: RVU B1 – RKASV B1 13.00 u. RKHSV MB1 – RVU MB1 14.00 u. Hellas F1 – RVU F1 10.00 u. Nog ontbrekende wedstrijden: RVU B1 – Daalhof B1 5 april RVU B1 – RKVVM B1 22 maart SC Jekerdal D5 – RVU D1 3 mei RVU F1 – VV Scharn F4 3 mei

Wedstrijduitslagen: Bunde 1 - Kakertse Boys 1 Bunde 3 - SCM 5 Keer B1 - Bunde B1 Kerkrade MD1 - Bunde MD1 Daalhof E4M - Bunde E4 Wijlre/Str Boys F2 - Bunde F3 BMR F2 - Bunde F4

1-0 2-3 0-1 0-12 2-2 2-1 0-5

Wedstrijdprogramma wo 14 mei: 19:00 uur Bunde MC1 - Bieslo MC1 18:00 uur Walram E2 - Bunde E2 18:15 uur Jekerdal F2 - Bunde F1 Wedstrijdprogramma za 17 mei: 15:00 uur Bunde B1 - Voerend/RKSVB B1 12:00 uur RKVVL/Pol C3 - Bunde C2 13:00 uur SCG C1 - Bunde C3 13:15 uur Bunde MC1 - EHC/Heuts MC1 13:00 uur Voeren/RKSVB D1 - Bunde D1 11:45 uur Bunde D2 - Minor D1 11:45 uur Bunde MD1 - Scharn MD2 09:00 uur Scharn E1 - Bunde E1 11:00 uur WDZ/Sportcl E2 - Bunde E2 10:00 uur Meerssen E3 - Bunde E3 10:30 uur Bunde E4 - Oranje Boys E2 10:30 uur Bunde E5 - Heer E2 09:30 uur SVME F1 - Bunde F1 09:30 uur Simpelveld F1 - Bunde F2 09:30 uur Bunde F3 - I.B.C.’03 F2 09:30 uur Bunde F4 - WDZ F3G 17:00 uur Eijsden - Bunde Veteranen 09:30 uur Bunde mini-F1 - SV Meerssen Wedstrijdprogramma zo 18 mei: 14:30 uur Kakertse Boys 1 - Bunde 1 Voor meer informatie: www.vvbunde.nl Meiden inloopdag Op donderdag 15 mei 2014 tussen 18.00 en 19.00 uur organiseert de VV Bunde weer een meiden inloopdag. Vindt jij voetballen leuk of wil je een keer proberen hoe het voetbalspelletje gespeeld wordt kom dan op donderdag 15 mei 2014 naar de VV Bunde en doe lekker mee. Neem eventueel vriendinnetje mee en maak er samen met de trainers een leuk sportief uurtje van. Ben je geboren in 2002 of 2003 (D-categorie) dan kun je in een meiden team in competitie verband mee voetballen. Voor de meiden later geboren dan 2003 (E-en F-categorie) is er geen nog geen eigen meiden team, maar kun je wel gezellig met de jongens samen voetballen. Dit kan overigens ook in de C-en D-categoriën (2000-2003). Kom op donderdag 15 mei 2014 om 18:00 uur naar VV Bunde en doe gezellig mee. Aub wel tijdig aanwezig zijn, zodat de training op tijd kan beginnen. Om een en ander in goede banen te leiden, graag van te voren even aanmelden op het volgende mail adres: harrald.amory@live.nl.

Afgelopen weekend stonden er maar liefst 3 wedstrijden op het programma. Districtfinales Zuid meerkamp (D1 en divisie 4) Op zaterdag 10 mei vonden in Asten (Noord-Brabant) de districtsfinales plaats voor meiden uit de 4e divisie. Hier streden turnsters uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zeeland om de titel “Districtskampioen”. Namens SV Groot Meerssen hadden zich Michelle Kortrijk (jeugd1 D1), Floortje Römelingh (pupil2 D1), Beau Snackers (junioren suppl. E, div. 4) en Desiree Penders (senioren suppl. D, div. 4) zich geplaatst. Met trots mogen wij zeggen dat Beau de 1e plaats heeft behaald. Een fantastische prestatie, proficiat! Michelle en Desiree hebben een mooie 5e plek behaald. Floortje behaalde de 21e plaats met een hoog puntenaantal. Dames, allemaal heel goed gedaan. Limburgse Toestelfinales (divisie 1, 2, 3, 5 en 6) In Brunssum vonden eveneens op zaterdag 10 mei de Limburgse toestelfinales divisie 1, 2, 3, 5 en 6 plaats. Van onze vereniging werden in diverse divisies 20 toestelfinales geturnd. Eerder dit turnseizoen, in februari, hebben ook al toestelfinales plaatsgevonden. Nu waren de overige geplaatste turnsters aan de beurt en er werden weer mooie resultaten geboekt. We hebben er 3 Limburgs kampioenen bij: Meggy Paulussen (jeugd div. 5) en Bibi Meuwissen (junior div. 5) behaalden allebei goud op balk en Manon de Laat (senior div. 6) behaalde goud op sprong. Nynke Breibach (junior div. 6) behaalde zilver op balk. Dames, allemaal van harte gefeliciteerd! Wij zijn ook trots op Anke, Noah, Kelly, Bruni, Daniëlle, Fieke, Marloes en Iris die ditmaal weliswaar geen podiumplaats behaalden, maar wel deze finales wisten te bereiken. Cecilia Capozzi had zich weliswaar geplaatst voor alle vier de toestellen, maar kon door een blessure helaas niet deelnemen. Clubteam wedstrijden 2014 Twee teams van SV Groot Meerssen deden mee aan de Clubteam wedstrjden Limburg op 11 mei in Brunssum. Het bovenbouwteam suppl. D bestond uit Desirée Penders, Beau Snackers en Ya-Lei Loth. Helaas was Tessa Ramakers geblesseerd en kon zij niet meedoen. Desondanks turnde dit team een sterke wedstrijd en behaalde de 3e plaats. Het onderbouwteam D1 bestond uit Priscilla Walthie, Floortje Römelingh, Michelle Kortrijk en Chloe Brands. Zij behaalden de 5e plaats. Gefeliciteerd allemaal met dit mooie resultaat!


Week- en nieuwsblad De Geulbode

RT2

SP

BC DUNATOS Uitslagen: Lieshout U18 1 - DU20 1 Jumping G. U16 2 - U16 1 Kimbria U14 1 - U14 1

33-88 55-32 37-81

Wedstrijdverslagen: Dames pakken verdiend de winst in Lieshout Afgelopen zaterdag 10 mei speelden onze dames hun laatste wedstrijd van dit seizoen, deze wedstrijd moest in Lieshout worden gewonnen om de tweede plek op de ranglijst dit seizoen veilig te stellen. Lieshout was de tegenstander, waarvan in de thuiswedstrijd met dubbele cijfers werd gewonnen. Het zou dus geen probleem moeten worden om de 2 punten mee te nemen naar Meerssen, en dit was ook niet het geval. Lieshout is een team met jongere speelsters en veel minder basketball ervaring, iets wat bij Dunatos meer aanwezig is getuigen de vele seizoenen waarop sommige van onze speelsters al spelen voor Meerssen. De wedstrijd is dan ook nooit een wedstrijd geweest, al vroeg in het eerste kwart werd een voorsprong gepakt die met vlagen goed spel steeds meer werd uitgebreid. Het leek vanzelf te gaan want het was een soort â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;twee vingers in de neusâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; wedstrijd, dit niet ten nadelen van Lieshout die de gehele wedstrijd ondanks de achterstand hebben gevochten voor wat ze waard waren en dat met soms een lach op het gezicht. Dunatos won in een timide wedstrijd van Lieshout met 33-88. Het enige bijzondere aan de wedstrijd was het optreden van de aanwezige arbitrage en bijbehorende tafel. Waar de een calls onnodig nam vergat de ander ze op te schrijven, zo wist speelster Lyan met 7 fouten de wedstrijd tot het einde uit te spelen waar 5 normaliter het verder warm houden van de bank betekent en dat met maar 3 fouten op het wedstrijdformulier. Dat is al een prestatie op zich! En dat assistent coach Ralph zich weer liet verleiden tot het krijgen van een technische fout na een opmerking over de outďŹ t van de scheidsrechter kunnen we wellicht ook als bijzonder ervaren. Een dik verdiende overwinning voor onze Dames die het seizoen afsluiten met een tweede plaats op de ranglijst, damesâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś.Chapeau! Ook Kimbria is een maatje te klein voor de U14 De U14 speelden vandaag, zondag 11 mei, hun allerlaatste wedstrijd van het seizoen in Maastricht tegen Kimbria. Thuis werd met ruime punten gewonnen van deze tegenstander in een wedstrijd die niet altijd aangenaam verliep en de basketballsport soms onwaardig was. Dunatos - Kimbria zijn vanuit het verleden altijd derbyâ&#x20AC;&#x2122;s geweest met soms vervelende wedstrijden die onnodig beladen waren terwijl het gewoon leuke wedstrijden zouden kunnen en moeten zijn. Getuigen de wedstrijd van vandaag is dit ook gewoon makkelijk te doen. Kimbria en Dunatos speelden een mooie pot basketball waarbij Dunatos net zoals in de thuiswedstrijd een hoger niveau haalde en beter op elkaar was ingespeeld. In de aanval werden mooie passes onderin afgerond door de lange mannen, terwijl we van boven af onze schutters vonden voor aan aantal raken schoten. Kimbria maakte in hun aanval gebruik van ons te slap en matig verdedigen met 37 punten als resultaat. Dunatosâ&#x20AC;&#x2122; aanval was een stuk productie-

ver waardoor de wedstrijd werd gewonnen met een stand van 37-81 met als afsluiting een prachtige 3 punter buzzerbeater van speler Wesley. Iedereen heeft hard zijn best gedaan en een succesvol seizoen afgesloten met de tweede plaats op de ranglijst. Jay mag vanuit Engeland trots zijn op zijn mannen en dame die onder leiding van MariĂŤlle een leuke pot basketball lieten zien in de Geusselt. Na de wedstrijd werd de tweede plaats gevierd door een gezellig hapje te eten bij de McDonalds. Ondanks verlies stelt U16-1 de derde plek veilig! De laatste wedstrijd van het seizoen, tegen het team dat vrijwel zeker kampioen zou worden. Tenzij wij hen met 33 punten verschil of meer zouden verslaan. Vorige keer verloren we met drie punten verschil, dus zoâ&#x20AC;&#x2122;n winst met 33 punten was een illusie. Maar, we zouden er wel voor gaan om hun kampioensfeestje in elk geval een beetje minder uitbundig te laten zijn. In het begin leek dat te lukken. We speelden sterk en waren trefzeker. Jeroen Dons sloot het eerste kwart af met een driepunter in de laatste seconde. Onze verdediging was sterk en de tegenstander had moeite om openingen te vinden. Toch liepen de Jumping Giants beetje bij beetje op ons uit. Bij rust hadden ze een voorsprong van 10 punten, terwijl wij zeker niet minder waren. Het probleem was dat er teveel kansen werden gemist. Na de rust ging het beter: de tegenstander raakte verward door ons gretige spel, wij begonnen de basket beter te raken en zij kwamen niet meer goed door onze verdediging heen. Halverwege het derde kwart stonden we nog maar zes punten achter, dat wil zeggen maar drie scores! Het zat er nog in! Helaas kwamen twee van onze spelers op vier fouten te staan, waardoor ze wat voorzichtiger begonnen te spelen. Ineens verdween de druk die we tot dan hadden weten uit te oefenen en rook de tegenstander zijn kans en begon weer uit te lopen. In het vierde kwart was ons elan volledig verdwenen en sloeg de vermoeidheid toe bij de meeste spelers. De tegenstander voelde wel aan dat hun kampioensfeestje niet meer bedorven kon worden en kwam steeds beter in zijn spel. Ineens raakten al hun afstandsschoten doel en misten wij alles. In de laatste 15 minuten misten we minstens 20 punten; elke goed opgezette aanval sloot af met een gemiste kans. De wedstrijd die we zo goed begonnen eindigde daardoor in mineur: 55-32. Uiteindelijk zijn we derde geworden in de competitie.

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

TC Volharding TC Volharding jeugdteam nog altijd ongeslagen. Het jeugdteam bestaande uit Belice, Suzan, Julie, Fleur en Esther had tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Vanwege een blessure is Julie jammer genoeg voorlopig uitgeschakeld. Dankzij haar zus Sophie die als invaller het team komt versterken, kunnen de meisjes met een gerust hart de laatste wedstrijden tegemoet zien. De wedstrijd van afgelopen zondag werd met 6-0 gewonnen van TC Boshoven. Voerendaal heeft dit weekend de wedstrijd tegen Packador verloren. Zij staan daarmee op een gedeelde eerste plaats met het team van Volharding maar hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Op zondag 25 mei spelen de beide nummers een tegen elkaar in Voerendaal. Het heren vrijdagmiddagteam verloor weliswaar de wedstrijd maar staat nog wel op een tweede plaats met een wedstrijd meer gespeeld dan de twee teams die op een gedeelde 3e plaats staan. Het heren zaterdagmiddagteam heeft de wedstrijd tegen Bunde gewonnen en wist daarmee aansluiting te krijgen met de 3 bovenliggende teams.

voel je thuis achter een Fonima binnenzonwering!

SJAAKMAT Info: 3647941

Lucas Vaessen kampioen Zoals algemeen verwacht werd, is Lucas maandag kampioen in de b-groep geworden. Hij kwam snel op voorsprong tegen Henk van Well, die het daarna toch nog lang wist te rekken. Aan de ultieme mataanval viel echter niet te ontkomen. ProďŹ ciat Lucas. 5½ punt uit 7 wedstrijden was genoeg. In de a-groep deed Frits Werts weer goede zaken. Hij won zelf van Jo van Schevikhoven, terS wijl zijn beide concurrenten verloren. RATI NU G A G E Een half puntje nog, en hij is kampioen. T Dat leek overigens ook de buit tegen Jo, MON want het bleef heel lang in evenwicht. Pas in het eindspel ging een pion doorbreken, en Jo moest de vlag strijken. Overigens had Jo eerder remise aan#00''4,'8#0,'*7+5''06*7+59+.6 geboden, en toen Frits dat later ook /#-'0X*''(6 10+/#''07+6)'$4'+& deed, had Jo dat niet gehoord, anders #55146+/'06 ##0 $+00'0<109'4+0)'0T +00'0<109'4+0)'0X &+' 9+, .+'8'4 had hij dat zeker aangenomen. Peter 4##/&'%14#6+' 01'/'0X 1/&#6 *'6 Claassens was toen al onderuit gegaan *''.8##-';'%#6%*'45+0,'+06'4+'74 tegen Paul Sanders. Peter won een pion, <+,0T 010<'%1..'%6+'*'$$'09+,''0 maar raakte later zijn loper aan, en die 47+/'-'7<'##041.)14&+,0'0X.#/'.g moest toen wel verplaatst worden â&#x20AC;&#x201C;aan)14&+,0'0X 2.+55Ă?)14&+,0'0 '0 8179g raken is zetten- met als gevolg dat hij )14&+,0'0T de partij verloor. Sneu, maar schaken is +, 8'46'..'0 ,' )4##) /''4 18'4 onverbiddelijk in dit soort gevallen. Ook 10<'5146'4+0)T'.1(/#+.8114''0 Giel Dreessen gleed uit. Hij stond omge#(524##- 1/ 10<' %1..'%6+' 6' $'-+,g rekend steeds een beetje achter tegen Programma weekend 16/18 mei: -'0X 1( 8114 *'6 /'6'0 8#0 ,7..+' sMEIVRIJDAGMIDDAGHERENTEAMUIT Danny Hitz, maar dat leek niet beslis4#/'0T #0 /#-'0 9+, )4##) ''0 send. Toen Danny later evenwel dreigde tegen TC Merkelbeek1 om 13.00 uur. 84+,$.+,8'0&'1(('46'^ s MEI ZATERDAGMIDDAG HEREN TEAM te promoveren, was er geen houden thuis tegen TC Hazendans 1 om 13.00 meer aan, en moest Giel opgeven. In overkappingen rolluiken de b-groep speelden Jan Daems en Roel uur. (duo)rolgordijnen jaloezieĂŤn s MEI LANDELIJK MEISJES  TEAM Koch hun laatste competitiewedstrijd garagepoorten zonneschermen van dit seizoen. Roel gaat goed vooruit, kozijnen horren & screens thuis tegen TV Tell 1 om 10.00 uur. want Jan moest op zijn tellen passen. Dat Voor het jaarlijkse Geuldaltoernooi van lukte, en met een niet te pareren aanval, Fonima zonweringen 16 juni t/m 22 juni staat de inschrijving moest de koning passen. Jef Decker en Aan de Fremme 19 | Margraten open. Inschrijven kan via www.toernooi. Pierre Bergs speelden een ratingpartij, 043 458 2235 fonima@live.nl nl. Nog niet ingeschreven, doe het nu! en die was voor Jef. Pionnetje achter, piwww. fonima.nl Het belooft een gezellig toernooi te onnetje terugwinnen, en dan de betere worden. De commissie is er in elk geval stelling hebben, dat was de basis voor de klaar voor en de voorbereidingen zijn in overwinning van Jef. Peter Nijman, Jos volle gang. Pluijmaekers en Raoul Vogels speelden Let op!!!! Vrijdag vanaf 16.00 uur- onderlinge rapidwedstrijden en daarin 18.00 uur SPOCO voor alle jeugdleden. was Peter overduidelijk de sterkste. Bij voorkeur aanmelden via jeugd@tc- Uitslagen: volharding.nl. Hitz - Dreessen 1-0 â&#x20AC;&#x153; Beweegzorg voor ouderenâ&#x20AC;? 0-1 Voor meer informatie over de club kunt Koch - Daems De afgelopen maanden is er veel Sanders - Claassens 1-0 u terecht bij www.tcvolharding. werk verricht om de nieuwe deWerts - van Schevikhoven 1-0 pendance van Fysiotherapie Bunde Vaessen - van Well 1-0 Decker - Bergs 1-0 gebruiksklaar te krijgen. Deze de-

Zondag 18 mei: Open dag Fysiotherapie Bunde

KC de GäÜllenaer

pendance is gevestigd in de ruimte van de voormalige dagopvang van zorgcentrum â&#x20AC;&#x153;de Wilgenhofâ&#x20AC;? in Bunde. Op deze locatie willen we Eindstand b-groep (7 wedstrijden): Programma komend weekend: een nog betere invulling geven aan Lucas Vaessen 5½ GĂŠĂŠn wedstrijden meer â&#x20AC;&#x201C; Competitie beweegzorg voor ouderen. â&#x20AC;&#x153;We 5 afgelopen voor alle teams van Dunatos De dagprijs werd gewonnen door Kur- Jos Pluijmaekers waren al veel langer bezig om voor Jan Daems 4½ vers, Kraft, deze heren wonnen door 4 deze doelgroep extra activiteiten te deze mooie uitslag ook de derde peri- Raoul Vogels Pierre Bergs 4 ode, heren proďŹ ciat. kunnen aanbieden maar het vinden PDV De Vrijheid Raar Henk van Well 2½ van een geschikte en goed toeganDe eindstand na deze laatste kaart- Jef Decker 2½ Wedvlucht Reims 7-5-2014 Deelname avond ziet er als volgt uit, met de nieukelijke ruimte was geen eenvoudige Roel Koch 0 152 duiven we kampioenen Leon Maenen en John klusâ&#x20AC;?, aldus Henjo Leszczynski van H.Nijsten 1-3-7-20-33-36 Kurvers-De Frijns heren proďŹ ciat Fysiotherapie Bunde. â&#x20AC;&#x153;Door de samenwerking die we nu zijn aangegaan Weerd 2-12-13-14-15-16-17-18-25-2698 27-28-29-30-32-34-35-37-38 Cortenraad- Maenen, Frijns beschikken we over een grote trainingsruimte waar we gebruik kunnen 95 Slangen 4-5-8-9-10-19-24 J.Vliegen 6-23- Ghijssen, Vissers maken van trainingsapparatuur die speciaal voor deze doelgroep ontwikRamaekers, Simonis 77 31 G.Hausoul 11-21-22 keld is. We zijn begin april van start gegaan en de eerste ervaringen zijn Freens, Simonis 72 Wedvlucht Rethel 11-5-2014 Deelname Kurvers, Kraft 69 positiefâ&#x20AC;?. Uitslagen van de 27e en tevens laatste kaartavond van deze competitie Reubsaet, Pijpers â&#x20AC;&#x201C; Raeven, Decker 3-3 Simonis, Freens â&#x20AC;&#x201C; Kurvers, Kraft 0-6 Ghijsen, Vissers â&#x20AC;&#x201C; Peerbooms, Thew. 5-1 Notten, Notten â&#x20AC;&#x201C; Maenen, Frijns 3-3

Stand: Frits Werts Giel Dreessen Peter Claassens

23-18 23-16½ 22-16

Duivensport

315 duiven J.Bemelmans 1-56 Gebr.Rings 2-3-420-21-22-29-30-31-33-34-36-37-39-4147-62-64-65-66-68-69-72 G.Gielissen &Zn 5-70 Mike Smeets 6-24-28 Kurvers-De Weerd 7-27-48-52-59-61-77-79 J.V.Oppen 8-13-14-15-16-17-40-46-74-75 H.Nijsten 9-10-26-44-54-63 Th.Krutzer 11-78 H.Cobben 12-58-73 R.Franssen 18-19-32-42-49-53-57 J.Houben 23-45 H.Corvers 25-50-51-71-76 CortenraadSlangen 35-38-43-55-60-67 Samenspel Beek BUG

043-3648000

pagina 18

Wedvlucht Reims 7-5-2014 Deelname 436 duiven De Vrijheid H.Nijsten 5-15-25-50-7788-104 Kurvers-De Weerd 14-33-3738-39-40-41-42-64-67-68-71-72-73-7579-83-95-98-103 Cortenraad-Slangen 16-17-26-27-29-45-58 J.Vliegen 21-5774-101 G.Hausoul 31-52-55 Wedvlucht Rethel 11-5-2014 Deelname 1161 duiven De Vrijheid J.Bemelmans 4-255 Gebr. Rings 12-24-26-93-101-103-164-166-167170-171-174-178-183-193-225-284-290291 G.Gielissen &Zn 27 Mike Smeets 31-127-163 Kurvers-De Weerd 33-154226-246-264-267 J.V.Oppen 35-53-55-6264-81-186-224 H.Nijsten 41-42-148-208253-288 Th.Krutzer 43 H.Cobben 44-260 R.Franssen 89-91-168-195-231-248-257 J.Houben 108-218 H.Corvers 141-234237 Cortenraad-Slangen 172-179-206254-266

Peerbooms, Thewessem Raeven, Decker Pijpers, Reubsaet Notten, Notten

66 61 59 52

Fysiotherapie Bunde geeft extra invulling aan beweegzorg voor ouderen We willen hier benadrukken dat â&#x20AC;&#x153;locatie Wilgenlaanâ&#x20AC;? niet uitsluitend bedoeld is voor de bewoners van â&#x20AC;&#x153;de Wilgenhofâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x153;Ook aan senioren uit Deelnemers aan de nacompetitie zijn Bunde en naaste omgeving (Itteren, Geulle, Meerssen) willen we deze zorg Leon Maenen - John Frijns, Bert Ghijsen gaan aanbiedenâ&#x20AC;?. Aan het woord is Marcel Laumen. â&#x20AC;&#x153;Ouderenzorg is een - Coen Vissers, Frans Simonis - Jan Raheel actueel thema. Enerzijds door de vergrijzing van de bevolking en anmaekers en Guus Freens - Rob Simonis. derzijds door het beleid van de overheid. Het is duidelijk dat ouderen zo Deelnemers aan het kampioenschap van Meerssen, welk zal worden gehouden lang mogelijk in een goede conditie moeten blijven om in hun thuissituop vrijdag 23 en zaterdag 24 mei a.s. atie te kunnen blijven functionerenâ&#x20AC;?. Omdat er sprake kan zijn van meeraanvang 19.00 uur in cafe zaal De Keizer dere gezondheidsproblemen, vinden wij de samenwerking met huisartsen, in Meerssen, zijn de volgende koppels; praktijkondersteuners en mantelzorgers van groot belang. Voor ons is Leon Maenen â&#x20AC;&#x201C; John Frijns Bert Ghijssen â&#x20AC;&#x201C; Coen Vissers (kampioe- dit overleg de basis voor goed afgestemde zorg rond de individuele panen van 2013) tiĂŤnt! Doordat er in onze praktijk een geriatrisch fysiotherapeut (Tom Guus Freens â&#x20AC;&#x201C; Rob Simonis van Wissen) werkzaam is, hebben we bovendien alle speciďŹ eke kennis voor Jeroen Peerbooms â&#x20AC;&#x201C; Erik Thewessem deze doelgroep in huis. Bij Fysiotherapie Bunde zijn we ervan overtuigd Marlies Decker â&#x20AC;&#x201C; John Raeven dat deze combinatie garant staat voor verantwoorde beweegzorg voor Wiel Notten â&#x20AC;&#x201C; Robbert Notten. senioren op het hoogste niveauâ&#x20AC;?. Op maandag 8 september zullen we weer starten met de nieuwe competitie Op 25 april was er een informatie-middag voor bewoners van de Wilgenaanvang 20.00 uur. Nieuwe leden zijn hof (zie foto). Voor alle andere geĂŻnteresseerden die vragen hebben naar van harte welkom. aanleiding van dit artikel of de nieuwe locatie met eigen ogen willen aanschouwen, organiseren we een open dag op zondag 18 mei van 10.0014.00 uur. Wij willen u hier van harte voor uitnodigen. Uitslagen vrijdag 8 mei Fysiotherapie Bunde â&#x20AC;&#x153;Locatie Wilgenlaanâ&#x20AC;?, Wilgenlaan 1, 6241 BH Bunde. Klasse 2A Star Club 3 - Star Club 2 5-3 De ingang voor de open dag is vanuit het schoolpad aan de linkerzijde van het gebouw. Programma vrijdag 16 mei

T.V.C. Star Club

Klasse 2A De Bekker 5 - Star Club 3 Star Club 2 = vrij

Kijkt u voor het totale aanbod van Fysiotherapie Bunde ook eens op onze nieuwe website: www.fysiobunde.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 19

Open dag op BS Ondersteboven Moorveld-Geulle

Computercursussen bij SeniorWeb Klimmen (SLK)

RTME Deze Week

Op zaterdag 24 mei houdt Basisschool Ondersteboven haar open dag van 10.00 tot 13.00 uur. Deze open dag is bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met onze school.

SeniorWeb Klimmen heeft na de aanstaande zomervakantie navolgende cursussen gepland vanaf maandag 22 september 2014. De basiscursus Windows 8 op maandagmiddag; de basiscursus Windows 7 op dinsdagmorgen, de workshop Tablets Android woensdagmorgen en de workshop tablet iPad op woensdagmiddag; en de cursus digitale fotografie met Picasa op woensdagavond.

RADIO MAANDAG

U kunt de groepen bezoeken en materialen en werkjes van onze leerlingen bekijken. Tevens zijn aanwezig: o peuterspeelzaal Pinokkio o buitenschoolse opvang KIDTS o stichting KiKa Net als vorig jaar zal er tijdens onze open dag een stand te vinden zijn met allerlei informatie over het goede werk dat Kika verricht. Uiteraard zal ook nu weer de mogelijkheid bestaat dit goede doel financieel te steunen. Ga voor meer informatie naar de website van onze school: www.bs-ondersteboven.nl

ACTIE van CIGO, Bloemenhuis Hebe, Wereldwinkel, De Bloomerie en Kunstproeven i.s.m. Art Card For Charity EEN KUNSTKAART CADEAU uit collectie van ART CARD FOR CHARITY bij aankoop van 5 art cards met keuze uit het totale assortiment kunstkaarten voor goede doelen! Een mooie en kunstzinnige wenskaart komt voor de liefhebbers altijd van pas! Haal dus snel een nieuw voorraadje in huis uit de aparte collecties van Art Card for Charity en Multi Art! Klanten uit BUNDE kunnen nu voor de art cards (beide collecties!) terecht bij HEBE Bloemenhuis. En bij CIGO in Meerssen, zoals al vele jaren, ook voor het totale assortiment art cards for charity. Zoals de complete serie van Marsna Care. Met de aankoop hiervan wordt de restauratie van de glas-in-loodramen van de Basiliek gesteund. NIEUW: MULTI ART-CARDS Bloemenhuis Hebe (Bunde), De Bloomerie (Geulle) en Galerie Kunstproeven in Stein hebben nu ook het compleet assortiment van meer dan 100 gevarieerde Multi Art cards in de winkel liggen! Neem voor het totale aanbod alvast een kijkje op de nieuwe site www. multi-art.nl Deze fraaie en unieke kunstkaarten van Multi Art zijn (net zoals alle kunstkaarten van Art Card for Charity en Marsna Care) multifunctioneel en het hele jaar door voor alle gelegenheden te gebruiken. Tijdloos en niet aan mode onderhevig, zoals het echte kunst betaamt! And last but not least wordt altijd ’n Goed Doel gesteund, zoals bijv. Terre des Hommes, het Rode Kruis en het Gehandicapte Kind. De Multi Art-cards zijn luxe dubbele kaarten met envelop (€ 2,50 p/st en 5 st. voor slechts € 11,00). Verkooppunten in Meerssen, Bunde, Geulle en Stein: s #)'/ "EEKSTRAAT s 7ERELDWINKEL 3TATIONSTRAAT s "LOEMENHUIS(%"% 6LIEGENSTRAAT s $E"LOOMERIE (ULSERSTRAAT! s 3TEIN +UNSTPROEVEN +RUISSTRAAT Info: 06-5575 6655 en 043 – 365 2390 www.artcardcharity.nl www.marsnacare.nl www.multi-art.nl

Het gebruik van de eigen laptop tijdens deze cursussen wordt aanbevolen! Voor de workshops tablets dient eigen tablet te worden meegenomen. Voor nadere Informaties en voor de toezending van een inschrijfformulier s.v.p. contact opnemen met de secretaris Sjef Gulpers (telefoon: 045 - 5 31 60 47 van 18.00 tot 19.00 uur), of ook via een e-mail aan het secretariaat jhhegulpers@home.nl.

Grenzeloze liefde voor poppen en teddyberen

Radio Kabel 87.5 FM Ether 106.8 FM Tekst-TV kanaal 22+ of 480 Mhz, Ziggo kanaal 47 Gasthuisplantsoen 69 6231 JZ Meerssen. tel. 043-365 66 96 www.rtme.nl

10-12 14-16

19-21 Koffie Plaza Meerssen Vandaag

‘t Sportpodium

DINSDAG 10-12 14-16

Koffie Plaza 19-20 Meerssen Vandaag 20-22

Tijd voor Toenagers Lounge Café

WOENSDAG 10-12 14-16 16-18

Koffie Plaza Musicmaker De Muziekdwas

19-21 21-23

Timo a la Carte LP Parade

19-21 21-23

Platenpaleis Rockin in Country

19-21 21-23

Latin top 30 Spam!!!

DONDERDAG 10-12 14-16 18-19

Koffie Plaza Muziekmuseum Tied veur Beat

VRIJDAG 10-12 14-16 18-19

Koffie Plaza Top 40 Hitarchief Fiesta

ZATERDAG 10-12

Weekend Wekker

Het MECC in Maastricht opent zaterdag 17 en zondag 18 mei 12-14 Proficiat Grwat Meersje 16-18 P&B zaterdagmiddagshow Dean on Air De Muziekdwas (H) 18-19 2014 haar deuren voor de grootste internationale poppen- en 14-16 berenbeurs in de Benelux. Het is meer dan houden van. Het is pure liefde. Liefde voor poppen en teddyberen. Ieder op zijn ZONDAG 09-11 Zondagochtend Klassiek 15-18 Zondagmiddagmatinee eigen manier. “Een pop of teddybeer dat is pure emotie, ver11-13 Schlagerparade 20-21 Oet Limburg kump de Muz. klaart beursorganisator Suzan Wolters. Mensen hebben als kind 13-15 Golden Oldie Parade 21-22 Oranje top 13 een pop of beer als beste kameraadje in bed gehad om in de behoefte aan troost, acceptatie of tederheid te voorzien. Dat TELEVISIE ZATERDAG 20-24 RTME -RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachheeft een enorme betekenis.’’ ting - RTME Sportoverzicht - Weekendclips

Hobby en verzamelen: Al 40 jaar is het zelf maken van poppen ZONDAG 00-24 -RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting en beren een ijzersterke hobby gebleven in een periode waarin RTME Sportoverzicht - Weekendclips we toch steeds minder tijd hebben voor creatieve uitingen. Elke MAANDAG 00-24 - RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting dag weer besteden ettelijke creatievelingen vele uren aan hun RTME Sportoverzicht - Weekendclips geliefde hobby: teddyberen of poppen maken. De fantasie van de poppenmaaksters is grenzeloos. Grillige fantasiefiguren, lieve meisjespoppen en niet te vergeten de levensechte babypoppen, nog steeds de trend van de laatste jaren. Dat een teddybeer jong en oud soms troost kan bieden, weten we allemaal. Maar je kunt ook zelf beren leren maken. Tijdens deze beurs ziet u de teddybeer tot leven komen, internationaal bekende teddyberenkunstenaars laten hun werk zien veelal naar eigen ontwerp. Teddyberen maken is de laatste jaren tot een kunst verheven. De handgemaakte beer krijgt net dat extraatje wat bij de fabrieksbeer ontbreekt. Voor de berenmaaksters zijn er honderden soorten mohair waar men, in een prettige omgeving, een keuze uit kan maken. Naast de vele “zelfdoeners” is er een grote groep verzamelaars van antieke poppen en oud speelgoed. Niet alleen om in vitrines te plaatsen, maar ook als aanvulling in het interieur. Het geeft net dat stukje warmte en speelsheid wat er soms ontbreekt. De beurs biedt een schat aan zeldzame, mooie en omvangrijke poppencollecties, antiek speelgoed en bijbehorende accessoires van binnen en buitenlandse deelnemers. Je eerste pop of teddybeer vergeet je nooit meer, het is te vergelijken met het weerzien van een dierbare vriend, die we nooit zijn vergeten. Poppendokter: Een pop of teddybeer die in de loop der tijd beschadigd is, een arm of been mist of misschien nog maar door één oog kijkt, de aanwezige poppendokter weet daar wel raad mee. Nieuwsgierig geworden? Laat je overrompelen door deze jaarlijkse poppen- en beren invasie en maak er een gezellige dag van! Zaterdag 17 en zondag 18 mei 2014 MECC - Maastricht Nederland Grote internationale poppen en berenbeurs! Entreeprijs volwassenen €8,- 65+ €7,- kinderen tot 12 jaar gratis (onder begeleiding). Zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Adres: Forum 100, 6229 GV Maastricht Nederland Organisatie: Niesje Wolters van Bemmel. Voor meer informatie: www.niesjewolters.nl info@niesjewolters.nl telefoon: 00 31 578 628767

Vriendenviering Vrouwenkoor Thorensis luistert vriendenviering op in de Sint Hubertuskerk te Genhout –Beek op zondag 18 mei 2014 om 9.30 uur. Vrouwenkoor Thorensis is niet alleen bekend in de eigen regio maar ook ver daarbuiten. Thorensis is in 1995 opgericht en telt 20 actieve leden. Sinds 1997 staan we onder leiding van Esther Zaad. De ontwikkeling van het repertoire en de koorklank leidde voor het eerst in 2001 bij het Limburgs Korenfestival te Weert tot een eerste plaats.In 2008 behaalde Thorensis bij het Limburgs Korenfestival een eerste prijs met lof van de jury in de A categorie. Diverse geslaagde festivals volgden, in 2010 haalden we een plaats in de halve finale van het Nederlands Korenfestival. Na de vele successen de afgelopen jaren is Thorensis een veelgevraagd koor. In 2011 hebben we op Koninginnedag opgetreden voor de Koninklijke Familie. Graag nemen we deel aan activiteiten in Thorn. Zo zongen we tijdens de mis van de historische stoet “Beleef Thorn” en verleenden we medewerking aan het tv programma “De Invasie” over Thorn. Met veel plezier hebben we samen met de rappers van Brownie Dutch het lied “Svatba” op een heel unieke wijze gezongen. Ook nam Thorensis in 2012 deel aan het finaleweekend van het Nederlands Koor Festival in Haarlem waarbij we in de categorie Klassiek op de derde plaats eindigden. In 2013 heeft Thorensis als hoogtepunt een veelzijdig zomerconcert in Thorn georganiseerd. Daarnaast hebben we met plezier deelgenomen aan een regieworkshop o.l.v. Meta Stevens en een workshop met Kentaro Sato. Op 24 november jl. heeft vrouwenkoor Thorensis deelgenomen aan het Limburgs Korenfestival en een eerste plaats gehaald in de A categorie Klassiek. Thorensis blijft streven naar perfectie in koorklank en samenzang, waarbij het plezier van het samen zingen niet uit het oog wordt verloren. Verdere informatie over Thorensis kunt u vinden op www.thorensis.nl Esther Zaad kreeg haar eerste pianolessen aan de muziekschool te Hoensbroek van Annelies Lemeer-Paes. Na haar middelbare schoolopleiding studeerde zij aan het Maastrichts Conservatorium, waar zij het diploma koordirectie behaalde bij Jos Besselink. Bij Tonie Ehlen behaalde Esther de diploma’s docerend en uitvoerend musicus piano. Momenteel is Esther werkzaam als pianodocente aan de muziekschool te Heerlen, als freelance begeleidster van solisten en koren en als dirigente van Vocal Group Fusion uit Sittard, Vrouwenkoor Thorensis in Thorn, Vrouwenkoor Quint uit Venlo en van Pey vocaal. Met Thorensis uit Thorn won zij in 2002 een 1e prijs met lof der jury bij het Limburgs Korenfestival en werd uitgeroepen tot algemeen winnaar van dit festival. Met Vocal Group Fusion won Esther in 2008 het Limburgs Korenfestival, wederom met een 1e prijs met lof der jury. In 2012 drong ze met zowel Vocalgroup Fusion als Vrouwenkoor Thorensis door tot de finale van het Nederlands Koorfestival in Haarlem. Als pianiste speelde Esther verschillende keren mee bij o.a. de Marinierskapel. Daarnaast heeft ze gezongen in het Nederlandse Studentenkamerkoor en was ze enkele jaren lid van het kamerkoor Studium Chorale. Sinds enkele jaren wordt Esther door de Vereniging Nederlandse Koren (VNK) afdeling Limburg als dirigente en begeleidster uitgenodigd voor de jaarlijkse Dag van de Koormuziek. Met deze muzikale talenten bieden wij u een sfeervolle en stichtende viering aan, van harte welkom.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 20

Albert Heijn Dijkstra

Combineer 3 JACKPOT producten en pak 33% korting Keuze uit meer dan 500 jackpot producten

Runderpoulet

Soepvlees

Limburgs ambacht

zonder been 6.99

500 gr.

Runderzuurvlees Slagerij Keulen

Pak 500 gr.

5.

99

3.99

3.

49

Bij aankoop van een 4-pack Coca Cola NU een GRATIS WK-glas

6.99

Limburgs ambacht

5.

99

500 gr.

Honig actie dubbelpak 19 Diverse soorten

2.07

2.

Per pak

1.

49

Appelvlaai Bakkerij v.d. Weerdt

9.95

Groot

8.

75

Winnaar van de EKO- en Fair Trade Award 2013 van de gemeente Meerssen!! Aanbiedingen zijn geldig van maandag 12 mei t/m zondag 18 mei 2014

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

Geulbode 20 14  

Woensdag 14 mei 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you