Page 1

jaargang 

 Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Informatie van de

Pag. 8

s/PENINGSTIJDENROND0ASEN s!FVALINZAMELINGPAASMAANDAG s)NZAMELINGPLASTICVERPAKKINGSAFVAL s/FlCIĂ‘LEBEKENDMAKINGEN

Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Aanleverdatum PASEN gewijzigd 3%.IS )VMDE0! ERDATUM DEAANLEV D GEWIJZIG N ELETEKSTE 2EDACTION S E TI N E ERT ENOFADV N AANLEVERE

VOOR AL UW TUINMACHINES MOET U BIJ ENTER-FORCE ZIJN !

!02), 62)*$!' 552 6//2

Pegasus Uitvaartzorg voor een uitvaart met mĂŠĂŠr persoonlijke zorg Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 www.pegasusuitvaar t.nl

- Voor alle uitvaartverzekeringen -

Zondags geopend 16 -19 uur aanbiedingen zie achterpagina

Meerssens Mannenkoor zingt in Beukeloord Op dinsdagavond 22 april zal het Meerssens Mannenkoor een concert verzorgen voor de bewoners van Beukeloord. Ook de omwonenden en overige belangstellenden zijn van harte welkom. De aanvang van het concert is om 19.00 uur en de toegang is gratis. Het koor staat onder leiding van Ger Franken en zal op de piano worden begeleid door Leon Dijkstra. Het uit te voeren repertoire is zeer gevarieerd met o.a. Slavische liederen, negrospirituals en Limburgse dialectliedjes. Door optredens in verzorgingshuizen geeft het Meerssens Mannenkoor een sociale invulling aan een belangrijke groep in de samenleving van Meerssen.

M125-97T zitmaaier: U Hydrostatisch aangedreven UĂŠÂŁĂ“]x*ĂŠ E-Â‡Â“ÂœĂŒÂœĂ€ UʙÇV“Ê“>>ˆ`iÂŽĂŠĂ˘ÂˆÂ?Â‡Ă•ÂˆĂŒĂœÂœĂ€ÂŤ UĂŠĂ•Â?VÂ…ÂŤÂ?Ă•}ĂŠ>VViĂƒĂƒÂœÂˆĂ€i Van: â‚Ź £°x™™]‡

Voor: ₏ £°Î™™]‡ ENTER-FORCE B.V. Vliegveldweg 194 Maastricht-Airport

voor meerwaarde in wonen en leven

Tel: +31(0)43 3649055 www.enterforce.nl

Ambachtelijke Bakkerij Kleintjens Gasthuisstraat 20, Meerssen tel. 043-3642283

Donderdag brooddag: Tarwe- of melkbroden: 3 voor â‚Ź 4,95 Overige broodsoorten: 3 voor â‚Ź 5,95

www.wonenmeerssen.nl

WONINGAANBOD ONLINE s'ANSBAAN!-EERSSEN s'ANSBAAN'-EERSSEN s#H%YCKSTRAAT-EERSSEN s'ASTHUISSTRAAT-EERSSEN s0AST$OM(EXSTRAATNIEUWBOUW -EERSSEN 7EST s0AST!3OMYASINGELGARAGE -EERSSEN

DIG79+LÂżHQPXOWLPHGLD Beekstraat 69 DIGZLWJRHGHQKXLVKRXGHOLMN Beekstraat 43 (naast Hema)

Zie meer info op pagina 5

Vrijdag en zaterdag: Paastaartje met aardbeien: â‚Ź 9,95 Kruimel pudding of Kruimel abrikozen vlaai:â‚Ź 8,50 Voor uw Paasontbijt heerlijk verse broodjes!

Wij wensen u gezellige Paasdagen!

GEGARANDEERD BIJ BESTELLING DE BESTE PRIJS EN VAN KOZIJNEN: HOOGSTE ++ GRATIS HRKWALITEIT GLAS EN

30% OP t KUBU SKOZIJKORTING N RECHTE VERBINDING, 90 ° HOEK, EXCLUSIEF VOOR LIMBURG INSECTENHORREN

t VERBETERDE HOUTLOOK, DUIDELIJK ANDERS EN ALLEEN BIJ KURA

Kunststof kozijnen met ultieme houtlook Nooit meer schilderen!

WEERTERVELD 1, MEERSSEN T 043 - 352 02 00 WWW.KURA.NL


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Huisartsen

Wegwijzer Politie Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ..........................................1-1-2 Drugsmeldpunt ...................043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer 1-1-2 Ongevallen 1-1-2 Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 1519.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren 3661617 / 3661706.

Luchtvaart Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schiphol Centrum, tel. 0800-8543487 www.minvenw.nl/loket

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via 043-3652020

Regiotaxi (Omnibuzz) Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van tevoren). Informatie of klachten: 09003310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.)

Dierenbescherming Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr .......................0900-4433224 Zwerfkat nr...........................043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Huisartsenpraktijk Meerssen Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008 www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski 043-3089035 Recepten 043-4558432 www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Bunde Huisartsen: dhr J.Urlings, Mw F. Prinsenberg en dhr J.Swaans. Tel 043-3648935, bij spoed: 043-3654423, recepten: 043-3588218 Spoed buiten kantooruren : de huisartsenpost 043-3877777 Website:www.huisartsenpraktijkbunde.nl Praktijkondersteuner: Mw M. DuyckersHuisartsenpraktijk Wiertz 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG Ottenheijm - JWM Muris - I Meuwissen-Berix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. .......043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5 .........043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35 ......................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-18:30

Tandartsen Weekenddienst - Meerssen / Margraten Simpelveld / Gulpen/Wittem / Vaals / Valkenburg / Berg en Terblijt / Bocholtz / Bunde / Cadier & Keer / Mheer/Banholt / Ulestraten Centrale spoednummer vd dienstdoende tandarts 043-7112711 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ....................043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht Meerssenerweg 23 .................043-638452 W. van de Kerkhof, Maastricht Brusselseweg 381 .................043-3470173

Huid- en oedeemtherapie Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Reisvaccinaties Travel Doctor Meerssen Huisartsen Centrum Meerssen 3089038 Vaccinatie Centra Limburg (VCL) 043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

pagina 2

Welzijn Trajekt welzijn Heuvelland Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen: 043 – 7630055 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder van ma t/m do van 9 tot 10.30 u. Vrijwilligersondersteuning Meerssen Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilligerswerkheuvelland.nl. Trajekt Maatschappelijk werk en Informatie en Advieswinkel: Spreekuren van ma t/m do van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Tel.: 043 – 7630055 rob.leseur@trajekt.nl Sevagram thuiszorg Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland 6011911 Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenbergstraat 21 Geulle 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u. Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend. Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Maria Geulle. Enkel voor inwoners van de kernen Geulle en Bunde. De kosten van een 3 gangen maaltijd zijn ₏7,50 Inlichtingen: Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. bellen met Jos Klein 06-20960732 St. Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Verloskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borgharen, Beek, Berg & Terblijt. 043-3642570 Praktijk voor psychotherapie en stresscounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953. Info & Documentatie Service, GGD ZL Voor al uw vragen over gezondheid en wel-

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen .........043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Di: geSLOTENs7OE UEN Us$ON UEN Us 6RIJ Us:ATERDAG 

CliĂŤntenraad (Minimabeleid) Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ....................088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp. Zorgloket gemeente Meerssen Open werkdag van 9-10 u... 043-3661662 Voor alle vragen met betrekking tot gehandicapten- en ouderenzorg. Slachtofferhulp regio zuid-oost Om de Toren 4, 6191 KZ Beek 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordZuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u. Gezondheidswijzer het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. GGD-gebouw Maastricht. 043-3821717 Thuiszorg Groenekruisdomicura Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................043-3690690 Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): 043-3690 670 Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Uitleen hulpmiddelen: .......043-3690 660 Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: 043-3690 620 Wmo-Platform Mevr. A. Bos-van Bun ............tel 3643238 Mevr. J. Gommers .................tel 3643743 Steunpunt Voedselbank Meerssen Kuileneindestraat 5e in Meerssen Postadres: Postbus 69 - 6230 AB Meerssen Centraal telefoonnummer: . 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Website: www.voedselbanklimburg.nl Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388 AltraCura Thuiszorg. Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl tel: 043-3580721 Praktijk voor Acupunctuur Meerssen. Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen, 043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl

zijn. Ma t/m do 046-850 54 50 ids@ggdzl.nl

Houdings- en Bewegingstherapie Cesar & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, 6231EB Meerssen T 06-47022177

Diabeteslijn.......................(033) 463 05 66 info@dvn.nl voor alle vragen over diabetes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland

St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ Meerssen 043-8501995 email: info@tzvm.nl

Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en hun ouders/opvoeders. 043-3261847 E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl

Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ www.cirkelouder-kindcoaching.nl Tel 06-48043928

De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Meerssen .........................043-7502234 Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, 6231 HC Meerssen ................043-3642916 Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD Bunde..............................043-3652255 Bezoek: Mevr Annelies Smeets, Westbroek 31A, 6243 CG Geulle tel. 043 – 3646986 Vakantie/Activiteiten: Mevr.Dimphy van Kroonenburgh, Mw.v.d.Meijstraat 22, 6243AP Geulle tel.043-3649890. Bechterew Vereniging Maastricht Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusselt zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL Steunpunt Mantelzorg 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voormantelzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos. Stichting Organized www.organized.nu Dagbesteding, coaching en maatwerk

Woningstichting Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC 043-3664777 Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. Website: www.wonenmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: 043-3664777 Niet-dringende technische klachten: reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl)

Welzijn

Gemeenschapshuis Gemeenschapshuis De Koel Rothem Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Kringloopcentrum Kringloopcentrum Zuid Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Kienen Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid.

Buurtzorg Meerssen Thuiszorg voor verpleging en verzorging (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en Emotionele Hulpverlening Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wilmarstraat 38, Meerssen, 043-3110170, www.praktijkjoycewetzels.nl

Huurdersvereniging Huurdersver. Meerssen Secretariaat 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl

Peuterspeelzalen ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10 .......043-3646997 Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 ..............043-3655780 Pinkeltje Ulestraten Dorpstraat 1..........................043-3642936 Pinokkio Geulle Hagendoornweg 2 ...............043-3655101

Natuurgeneeskunde Praktijk klassieke homeopathie & voedingsadvies praktijk Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. 043-3650128 Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl 043-3635011

Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-38001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten. Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije - Hulserstraat 35 Geulle, 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl 06 10684174 Stiltij meditatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680 Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst Centrum Carma www.yogacarma.nl Gerrie van Goderrein Heilpraktijk Dru Yoga en massages St. Josephstraat 22, 6231 EE Meerssen. 06-13186996 - ludgardina@outlook.com www.goderrein.com

Logopedie Jeanine America logopediste - Huisartsencentrum Meerssen; 06-11316703 Proost de Beaufortstraat 1 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen.nl Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon 043-3581711

Cesartherapie Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl

Fysiotherapie & Medisch ďŹ tness

Stichting Synagoge Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon 043-3655 527 / 06-21 55 7530

Familieopstellingen Familie-, Systeem & Organisatieopstellingen met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3647987 www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

Priesteroproep In geval van nood eerst de eigen parochiepriester bellen, dan Beukeloord Telefoon ....................................... 3642226

Centrum voor fysiotherapie & medische ďŹ tness Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen Tel 043-3644066 www.medischeďŹ tness.nl

VERANDERATELIER

RIET ELIĂ‹NS

Voor al uw kleding- en lederreparaties en maatkleding Eeckersteghe 26 te Elsloo T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 3

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon tel. 043 - 3642223 voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice In Elsloo, Stationsstr. 25: alle kledingreparaties, schoenreparaties, leerreparaties, sleutelservice, depot stomerij, alles onder één dak bij TEXTIELMODE CHRISTEL VLUGGEN T. 046-4377009 (maandags gesloten) www.vluggenelsloo.nl

TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en verkoop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Actie Asperges

Venlo

Aardbeien Holland Rabarber

per 500 gr.

€2,50

per 500 gr.

€2,95

Maastricht per Kg.

€1,50

Maak de heerlijkste gerechten met Zeekraal en

The place to be als het gaat om de vakkundige verzorging van uw honden en katten. Alleen op afspraak!

Tot snel.. endy Roberts W

Burg. Murisstraat 123 Telefoon 043 - 364 94 33

INFO@GROOVYGROOMERS.NL

6231 GJ Meerssen Mobiel 06- 513 537 91

WWW.GROOVYGROOMERS.NL

lamsoren!! En natuurlijk Verse Paaseieren. Mooie Paasdagen

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiënten. Voor meer info: www.kamla.nl

JeGroen natuurrijke tuinen AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385 jeroen@jegroen.nl

Italiaanse conversatie-, en privelessen op maat de hele zomer door op ieder gewenst niveau. Begin september starten groepslessen Italiaans voor beginners en gevorderen kijk voor meer informatie op www.italianoperte.nl of bel Mw. J. Hogenhuis tel 06-25591477

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

MONTAGEBEDRIJF

THEO SMEETS

Tevens voor uw keuken op maat

www.tuinklusron.nl

Heeft u een aanpassing nodig in uw keuken? Wij helpen U graag dit te realiseren naar uw wensen. Kijk ook eens op onze facebook pagina voor meer ideëen.

Last minute naar bella ITALIA Te huur vakantiehuis in Lazise aan het Gardameer Italie. Info: e-mail naar jecmhogenhuis@msn.com Tel 06-25591477 www.casabianca-lazise.micazu.nl

TE HUUR luxe stacaravan (incl. airco) aan de Côte d’azur op camping, 150 meter van zee. Prijs vanaf €295,- p.w. Info: 06-13007718 mail: fdurlinger@gmail.com

Beauty & Wellness Meerssen 043-3111999 Vanaf april weer koopavond (do) tot 21.00 uur. NIEUW: GELLAK introprijs €15,- blijft tot wel 2 weken zitten. Tel. 043 - 3111 999 Gsm. 06 - 4177 6240 Info@beautyenwellnessmeerssen.nl www.beautyenwellnessmeerssen.nl

TUINMAN GEVRAAGD voor onderhoud van grote tuin. Tel. 3643642

Te ruil gevraagd: Eengezinswoning of benedenwoning met min 2 slaapkamers tegen flat op het 2e aan de Past.A.Somyasingel van Wonen Meerssen.

Armband van emotionele waarde verloren, zilverkleurig. Omgeving: Wilhelminaweg Bunde - Centrum Meerssen - Pastoor Creusenplantsoen. Info: 043 - 3646486 Open dag Modelspoorvereniging “De Percee” Zondag 27 april 2014 in onze clubruimte aan de Wyckergrachtstraat 26, Maastricht van 11.00 tot 17.00 uur

Montagebedrijf Theo Smeets

Informeer geheel vrijblijvend: T 043-3649344 F 043-3646779 Past. A. Somyasingel 245 6231 HT Meerssen

www.theosmeets.nl Inschrijven Bartholomeusmarkt Meerssen Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is het centrum van Meerssen weer het decor van de Bartholomeusmarkt. Eén van de gezelligste markten in de regio op de Meerssense Markt voor de historische Basiliek en de omliggende straten. Er is voor jong en oud een gevarieerd aanbod met een rommelmarkt, kraampjes met diverse waren, eetkraampjes, demonstraties van o.a. verenigingen en volop afwisselend entertainment. Naast het rechtzetten van de mei-den, zal ook het Nederlands Jongleerfestival op de markt een demonstratie geven. U kunt nog inschrijven voor rommelmarkt of voor de gewone markt. Dit kan door te bellen naar Jurgen Hollands (0625335016) of een mail te sturen naar info@jaarmarktmeerssen.nl U kunt ook inschrijven via de site www.jaarmarktmeerssen.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de Bartholomeusmarkt.

PULLOVERS & VESTEN in frisse voorjaarskleuren

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN & ASPERGES Verder diverse soorten appels en peren van eigen bedrijf. Tegen scherpe prijzen!! Tevens: sinaasappels, mandarijnen, aardappels, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien.

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek – Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag

Dinsdags gesloten.

Zangkoor St. Joseph Arbeider U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

We zijn alweer druk bezig met het programma voor Pasen. We zingen de Paaswake om 19.00uur in onze kerk Meerssen-West. 2e Paasdag om 10.00uur ook in Meerssen-West. We hebben een fijn Paas muziek programma uitgezocht waar U allen weer van kunt genieten. Er is even iets veranderd in ons koor n.l. onze contactadressen zijn nu: Cisca Philippens 0433643826 ---Luud Ramakers 0638979855. Tevens hebben we een nieuwe dirigent Dhr Th van Zandvoort. Wij wensen U allen een Zalig Pasen en een goede gezondheid toe. Tot ziens in onze kerk in Meerssen-West

..Paashaas bezoekt Meerssense weekmarkt

Donderdag 17 april bezoekt de PAASHAAS wederom onze gezellige weekmarkt vanaf 11.30 tot 16.00 uur

Het marktpromotieteam

Uitneembaar voetbed HALLUX Stretch wijdte G 1/2 Zwart/D.Blauw

€129,95

Uitneembaar voetbed wijdte H Zwart

HALLUX Stretch

€129,95

Uitneembaar voetbed, HALLUX Stretch Wijdte H Zwart/Antraciet

€124,95


Week- en nieuwsblad De Geulbodepagina 4             !" # $% $ & & && ' ( ) ! ! )* " + ! ! 

   001   -- - 2- 00*! 3/4-  2   "56 -  .- /-7 .-- !8  . - !8. 97 15  

   

, - . . . /   

        

 

   -. . / -!6 .- - - - .   . /! :. -      

   

    

  

         

!   

 "     ##  

 ; /- ) /-"< $ $ 

% $ &'()*+,-  .&   % /

  0 "   &())&1,/

 0 ..  41 2 

  3!  3 

'4(54&-/  6

   

   7 .< 4- 

 89  

&()5':     !&;44 9   &;54 <    

  

 

      

Van bondsconcours naarâ&#x20AC;Ś all4music Ruim 10 jaar geleden besloot de Drumband van Fanfare St. Cornelius Borgharen om een andere weg in te slaan en de traditionele slagwerkinstrumenten aan te vullen met melodische. Dit betekende voor de leden een behoorlijke aanpassing in techniek. Ook het muziekgenre werd uiteraard hierop aangepast. Deze trend heeft de Drumband tot op de dag van vandaag voortgezet. In 2007 vierde de Fanfare haar 110-jarig jubileum met een schitterend galaconcert â&#x20AC;&#x2DC;rech oet ut hartâ&#x20AC;&#x2122; in Theater aan het Vrijthof. De Drumband verzorgde hier de opening, waarbij zij voor het eerst melodische muziek ten gehore bracht. Hier werd in samenwerking met Jongerenkoor Vivas onder andere â&#x20AC;&#x2DC;Phantom of the Operaâ&#x20AC;&#x2122; (Andrew Lloyd Webber), â&#x20AC;&#x2DC;Roodâ&#x20AC;&#x2122; (Marco Borsato) en â&#x20AC;&#x2DC;Late in the eveningâ&#x20AC;&#x2122; (Paul Simon) uitgevoerd. De Drumband vierde in 2010 haar 50-jarig jubileum. Na een geweldige concertreis naar Parijs (met een muzikaal optreden in Euro Disney) en tal van andere evenementen, was het galaconcert â&#x20AC;&#x2DC;Musica per Tuttiâ&#x20AC;&#x2122; op 12 december een spetterende afsluiting van een groots feestjaar. Dit concert werd in de Maastricht Music Hall door 450 toeschouwers bezocht. Buiten de drumband en fanfare namen diverse andere verenigingen en artiesten deel aan dit concert: Mannenkoor Borgharen, Balletgroep De Maaskluivers, Vocaal Ensemble Jongerenkoor Vivas, soliste Caroline Ermers en The Coriovallum Pipe Band. Hier werden onder meer muziekhits als â&#x20AC;&#x2DC;Listen to the Musicâ&#x20AC;&#x2122; (Doobie Brothers), â&#x20AC;&#x2DC;Congaâ&#x20AC;&#x2122; (Gloria Estefan) en â&#x20AC;&#x2DC;All Night Longâ&#x20AC;&#x2122; (Lionel Richie) ten gehore gebracht. Het absolute hoogtepunt was het slotwerk â&#x20AC;&#x2DC;Highland Cathedralâ&#x20AC;&#x2122;, dat mede vanwege de toevoeging van enkele pipers een hoog kippenvelgehalte kende. Over de invulling van het programma, de samenstelling, de organisatie en het muzikale aspect hebben we destijds veel positieve reacties mogen ontvangen. Het plezier in organiseren en musiceren van â&#x20AC;&#x2DC;Musica per Tuttiâ&#x20AC;&#x2122; heeft ertoe geleid dat de Drumband besloten heeft om eens in de 3 Ă 4 jaar een galaconcert te willen organiseren en niet meer deel te nemen aan bondsconcoursen. Daarom zal de Drumband op 8 juni 2014 onder leiding van instructeur Erik van Wegberg wederom een wervelende show presenteren. Ditmaal in zaal Auditorium 2 in het MECC te Maastricht. Een prachtige zaal die plaats biedt aan een kleine 600 toeschouwers. De percussiegroep van Fanfare&Drumband St. Cornelius Borgharen zal tijdens dit concert ondersteund worden door een combo, bestaande uit een gitarist, basgitarist en een toetsenist. Tevens zullen enkele blazers uit de eigen fanfare toegevoegd worden aan de bezetting. Buiten bovengenoemde samenstelling zullen ook Vocal Group Get Real uit Bunde (onder leiding van Angèle Frissen), zanger Maurice Monfrance en Showdance Group D-Energizers deelnemen aan dit unieke concert, genaamd â&#x20AC;&#x2DC;all4musicâ&#x20AC;&#x2122;. Tevens zijn we zeer verheugd dat Suzan Seegers meewerkt aan dit concert. Suzan is een Nederlandse zangeres en actrice en is bij het Nederlandse publiek vooral bekend van de televi-

 - =   2 ! !

      

  

!  

 > 

 sieserie â&#x20AC;&#x2DC;Op zoek naar Evitaâ&#x20AC;&#x2122;, waarin zij in de ďŹ nale uitkwam en tweede werd. Daarna heeft zij diverse rollen gespeeld in musicals, waaronder een belangrijke rol in de nieuwe Nederlandse productie van de musical â&#x20AC;&#x2DC;Les MisĂŠrablesâ&#x20AC;&#x2122;. In 2010 won Suzan de â&#x20AC;&#x2DC;John Kraaijkamp Musical Awardâ&#x20AC;&#x2122; voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een Kleine Productie voor haar rol van Kleine Eefje in Urinetown. Afgelopen jaar heeft Suzan een theatertour gemaakt en een bijzondere hommage gebracht aan Toon Hermans met â&#x20AC;&#x2DC;Suus zingt Toonâ&#x20AC;&#x2122;. Momenteel is Suzan te zien in de theaters met een rol in â&#x20AC;&#x2DC;Little Voiceâ&#x20AC;&#x2122;. Suzan zal een 6tal nummers onder begeleiding van de percussiegroep en de vocal group ten gehore brengen. Het programma is zeer gevarieerd, met meer dan 2 uur muzikaal spektakel. Zo zal er een blok met Ierse folkmuziek ten gehore worden gebracht, waarin bekende muziekwerken als â&#x20AC;&#x2DC;Irish Impressionsâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Lord of the Danceâ&#x20AC;&#x2122; niet mogen ontbreken. Uit de ďŹ lm- en musicalwereld zullen onder meer tunes uit â&#x20AC;&#x2DC;Rockyâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;James Bondâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Tarzanâ&#x20AC;&#x2122; ten gehore worden gebracht. Verder zullen uit de 80-er jaren muziekwerken als â&#x20AC;&#x2DC;Boogie Wonderlandâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Relight my Fireâ&#x20AC;&#x2122; worden uitgevoerd. Het laatste blok bevat bekende popnummers van onder meer Toto, Robbie Williams, Led Zeppelin en uiteraard van de King of Pop himself: Michael Jackson. We hebben met het MECC, Houben Souren Verhuur, Maison van den Boer en TASK4 Studios professionele partijen op facilitair en culinair gebied en voor beeld, geluid, licht en video- / fotograďŹ e. Kortom: alle ingrediĂŤnten voor een succesvol evenement, dat garant staat voor een leuke middag vol muziek, zang, dans en show. Toegangskaarten (volwassenen â&#x201A;Ź15,00 en kinderen tot 12 jaar â&#x201A;Ź7,50) zijn middels iDeal te koop via onze website www.drumband.sintcornelius.nl. Ook is er een vast verkoopadres in Borgharen en Bunde. Tevens bieden we de mogelijkheid aan de toeschouwers uit Borgharen en Bunde om voor â&#x201A;Ź2,50 gebruik te maken van pendelbussen van en naar het MECC. Informatie hierover en over alles wat met dit project te maken heeft, kunt u vinden op onze website. We hopen u te mogen begroeten op zondag 8 juni aanstaande.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

â&#x20AC;&#x2DC;N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Communie Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

Contra ďŹ let Korte varkenshaas

100 gram 100 gram

â&#x201A;Ź 2,20 â&#x201A;Ź 1,25

Uit eigen keuken Schwarzwalderham Boerenham Kipragout

100 gram 100 gram 500 gram

â&#x201A;Ź 2,10 â&#x201A;Ź 2,40 â&#x201A;Ź 6,25

Wij wensen u ďŹ jne paasdagen

Slagerij WELTENS Dinsdag 22 april gesloten, woensdag zijn er weer

uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

TE KOOP: Moorveld (Geulle) Luipertstraat 28. Halfvrijstaand woonhuis, met aan de zijkant vrij uitzicht, gelegen in een rustige woonomgeving in de nabijheid van basisschool en dichtbij invalswegen A2.

Perceel: 474m2 Vraagprijs: â&#x201A;Ź 174.000,00 Interesse: 046-4378801/06-46503386

1ste Communie Rothem 1944

Offermans Beeld & Geluid sluit zich aan bij Euronics, Witgoedspecialist Offermans wordt eveneens Euronics Uw specialist in TV, Audio, IT en witgoed. Offermans Meerssen, al meer dan 19 jaar uw vertrouwde adres waar kwaliteit, service en kennis voorop staan, wordt Euronics Offermans . De specialist op het gebied van Audio, Video, IT en witgoed. Door aansluiting bij Euronics geven wij u nu ook de zekerheid van een internationale organisatie op het gebied van leverbaarheid en prijs, waardoor wij u nog beter van dienst kunnen zijn. Frank Offermans : â&#x20AC;&#x153;In onze werkwijze en service verandert niets door onze aansluiting bij Euronics. Euronics heeft in Europa meer dan 13.000 winkels in 30 landen en is hiermee een van Europaâ&#x20AC;&#x2122;s grootste spelers op de markt voor consumentenelektronica. De organisatie kan op Europees niveau afspraken maken met leveranciers, zeer groot inkopen en natuurlijk scherpe prijzen bedingen. Waardoor wij nog voordeligere prijzen aan u als klant kunnen doorberekenen.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Daarbij is Euronics een innovatief en kennis gedreven organisatie, wat precies aansluit bij onze visie. Want denkend vanuit kwaliteit blijven wij zorgvuldig ons eigen assortiment samen stellen en kiezen we voor merken die daar samen met ons ook zo over denken.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Wij bieden voor iedereen een passende oplossing in alles wat met TV, Audio en Smart-domotica oplos-

 -Â&#x2021; - Ă&#x160;, -/1, /

Âş/ Ă&#x160;, "7Âť

Past. Dom. Hexstraat 68 6231 HG MEERSSEN /iÂ?°Ă&#x160;ä{Ă&#x17D;Â&#x2021;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;{Ă&#x201C;Ă&#x17D;Ă&#x2021;Â&#x2122;Ă&#x160;

  - 1½Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x160;DĂ&#x160;Ă&#x17D;Ă&#x160;ÂŤiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x153;Â&#x2DC;iÂ&#x2DC;

Menu A â&#x201A;Ź16,00

UĂ&#x160; >LÂ&#x2C6;Ă&#x160;*>Â&#x2DC;}>Â&#x2DC;}Ă&#x160;UĂ&#x160;Â&#x153;iĂ&#x160;9Â&#x153;Â&#x2DC;}Ă&#x160;>Â&#x2C6;Ă&#x160; UĂ&#x160;Â&#x153;iĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x160;9Ă&#x2022;Â&#x17D;UĂ&#x160;->Ă&#x152;jĂ&#x160; UĂ&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Ă&#x160;Â?Â&#x153;iÂ&#x201C;ÂŤÂ&#x2C6;>½Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x160;UĂ&#x160;7Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x152;iĂ&#x160;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?Ă&#x192;Ă&#x152;

Menu B â&#x201A;Ź16,00

UĂ&#x160; >LÂ&#x2C6;Ă&#x160;*>Â&#x2DC;}>Â&#x2DC;}Ă&#x160;UĂ&#x160;/Â?>ÂŤĂ&#x160;/Â?Â&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x160; UĂ&#x160;6>Ă&#x20AC;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x203A;Â?iiĂ&#x192;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160;Â&#x17D;iĂ&#x152;Â?>ÂŤĂ&#x192;>Ă&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x160; UĂ&#x160;->Ă&#x152;jĂ&#x160;UĂ&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Ă&#x160;Â?Â&#x153;iÂ&#x201C;ÂŤÂ&#x2C6;>½Ă&#x192; UĂ&#x160;7Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x152;iĂ&#x160;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?Ă&#x192;Ă&#x152; Bij menuâ&#x20AC;&#x2122;s: i.p.v. witte rijst met nasi of bami is â&#x201A;Ź0,80 extra: met mihoen is â&#x201A;Ź3,00 extra

singen te maken heeft. De kennis hebben wij in huis en we kunnen u volledige ondersteuning bieden in installatie, toepassingen en gebruiksuitleg van een product. Hier werken we nu al hard aan, maar door ons bij Euronics aan te sluiten kunnen we ons nog beter specialiseren. Wij verkopen dus eigenlijk geen producten, maar oplossingen!â&#x20AC;? Uiteraard is dit ook van toepassing bij huishoudelijkeen witgoedapparatuur. Kijk maar eens op www.euronics.com om een indruk te krijgen van deze organisatie.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Om aan u te laten zien waar wij als Euronics Offermans voor staan, verspreiden we straks met regelmaat de Euronics folder met leuke trends en aantrekkelijke aanbiedingen.â&#x20AC;?

     

Al 10 jaar dè specialist in terrasoverkappingen, carports, screens en glazen schuifwanden

â&#x20AC;&#x153;Deze stap naar Euronics willen we niet zomaar aan u voorbij laten gaan, dit moet natuurlijk gevierd worden! Daarom hebben wij inmiddels aantrekkelijke opruimacties op divers gebied voor u. Kom gerust kijken in onze winkel!â&#x20AC;?

Ophalen oud papier in Meerssen-West Normaal halen de vrijwilligers van het ZiekencomitĂŠ Meerssen-West op de laatste zaterdag van de maand het oud papier en karton op. In verband met de viering van Koningsdag op zaterdag 26 april 2014 wordt het ophalen verschoven naar dinsdagavond 22 april 2014. Vanaf 19.00 uur rijden dan 2 perswagen van de ďŹ rma Peters door de straten van Meerssen-West. Zet dus tijdig het oud papier, goed gebundeld, klaar op de stoep.

"ÂŤiÂ&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â?`iÂ&#x2DC;\ 1e paasdag geopend van 12 - 21.30 u 2e paasdag geopend van 16-21.30 u.

Menu C â&#x201A;Ź11,50 (voor 2 personen)

UĂ&#x160; >LÂ&#x2C6;Ă&#x160;*>Â&#x2DC;}>Â&#x2DC;}Ă&#x160;UĂ&#x160;/Â?>ÂŤĂ&#x160;/Â?Â&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x160; Â&#x153;iĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x160;9Ă&#x2022;Â&#x17D;Ă&#x160;UĂ&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Ă&#x160;Â?Â&#x153;iÂ&#x201C;ÂŤÂ&#x2C6;>½Ă&#x192;Ă&#x160; U7Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x152;iĂ&#x160;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;U Kleine gerechten voor 1 persoon Met nasi of bami

£°Ă&#x160; >LÂ&#x2C6;Ă&#x160;*>Â&#x2DC;}>Â&#x2DC;}Ă&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;x]ää Ă&#x201C;°Ă&#x160;Â?>Â&#x201C;Ă&#x160;*>Â&#x2DC;}>Â&#x2DC;}Ă&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;x]ää Ă&#x17D;°Ă&#x160; >LÂ&#x2C6;Ă&#x160;iĂ&#x152;Â?>ÂŤĂ&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;x]ää {°Ă&#x160;Â?>Â&#x201C;Ă&#x160;iĂ&#x152;Â?>ÂŤĂ&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;x]ää x°Ă&#x160;Â&#x2C6;ÂŤĂ&#x160;iĂ&#x20AC;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;iĂ&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;x]ää Ă&#x2C6;°Ă&#x160;,>Â&#x201C;iĂ&#x192;Ă&#x160;,Ă&#x2022;Â&#x2DC;`Ă&#x203A;Â?iiĂ&#x192;Ă&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;x]ää

Ă&#x2021;°Ă&#x160;/Â?>ÂŤĂ&#x160;/Â?Â&#x153;Ă&#x17E;Ă&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;{]xä n°Ă&#x160;Â&#x153;iĂ&#x160;9Â&#x153;Â&#x2DC;}Ă&#x160;>Â&#x2C6;Ă&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;{]xä Â&#x2122;°Ă&#x160;Â&#x153;iĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x160;9Ă&#x2022;Â&#x17D;Ă&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;{]xä £ä°Ă&#x160;->Ă&#x152;jĂ&#x160;°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° â&#x201A;ŹĂ&#x160;{]xä

Waar Meerssen trots op is Meerssen is de geboorteplaats van de beroemde kunstenaar Charles Eyck. In Meerssen staat het graf van de machtige Petrus Regout, alsmede een basiliek waar maar liefst twee wonderen zijn gebeurd. In hetzelfde kleine Meerssen sloten de zonen van Karel de Grote een belangrijk historisch verdrag, dat Europa tot op de dag van vandaag zou verscheuren. In Meerssen werd nog niet zo lang geleden een populaire wethouder op mythische wijze vermorzeld tussen zijn eigen hoogmoed en het verraad van vijand ĂŠn vriend. In Meerssen woont de bejubelde en verguisde, maar altijd nuchtere voetbaltrainer Bert van Marwijk, evenals zijn verdienstelijk voetballende schoonzoon Mark van Bommel. En datzelfde mooie Meerssen, beste lezers van de Geulbode â&#x20AC;&#x201C; gelegen in de schaduw van de oude stad Maastricht, zonder haar eigen glorie en GloriĂŤtte te laten Ăłverschaduwen â&#x20AC;&#x201C; is nu hard op weg de moederstad te worden van twee identieke grootheden op het gebied van dans en beweging, Norah en Yarah Mukanga, de dansende tweeling die is doorgedrongen tot de ďŹ nale van Everybody Dance Now, het dansprogramma van RTL4. Op zichzelf stelt deze deelname misschien niet zo veel voor. De wereld is tenslotte vergeven van vluchtige roem. Degenen die dit het meest beseffen zijn Norah en Yarah zelf. Terwijl ouders, grootouders, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes van opwinding lopen te gillen, doet de tweeling doodgemoedereerd waarvoor zij op aarde zijn gekomen, namelijk dansen. En dit vanzelfsprekende talent is wat jury en publiek telkens weet te overtuigen. Maar u weet ook, beste lezers, hoe talentenshows werken. Zonder onze opwinding en hysterie, of liever, zonder onze uitdrukking daarvan in een per sms uitgebrachte stem tijdens de live-uitzending op vrijdagavond 18 april a.s., dreigt de hoge vlucht van Norah & Yarah ĂŠn van het stadje Meerssen gesmoord te worden door de ambitie van andere mensen en steden. Kijk dus komende vrijdag en stem!


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Basiliek v/h Heilig Sacrament Meerssen Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 Zaterdag 19 april: Vooravond van Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest. 16.00 H. Mis in Beukeloord 21.00 Paaswake zang: dameskoor. Hans Scheeren off.; Bert DeJong off.; George Smeets off.; Gerda BongaartLaheij off.; Jan Brune, ouders EversLambrechs en ouders Brune-Meijers Zondag 20 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest. 11.00 zang: Basilicakoor: voor de leden en overleden leden van het Basilicakoor; jaardienst overleden familieleden Meewis-Peters; Dora Mullenders-Nelissen; Eveline CobbenBemelmans; Gert Merkelbach-Niessen; Frans Lahaye; ouders Lardinois-Ummels; Sjeng Smeets off.; Wim Prevoo off; Jean en Lisa Lemmens-Engelbert en dochter Jeanine off.; Pierre Slangen off.; Ans Schrijnemaekers-van Oijen off. Tiny Speetjens-van den Boorn off.; Jan Kerckhoffs off. Maandag 21 april: Tweede paasdag. 11.00 jaardienst Patricia Beermans; ouders Thomassen-Quaedvlieg en dochter Yvonne Thomassen; Math en Petra Vossen Dinsdag 22 april: 10.00 H. Mis in Beukeloord Donderdag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar. 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed 15.30 Vespers 19.00 Frans Vandenboorn, Margriet Vandenboorn-Wings en zoon Theo; Ralph Maenen en ouders Neven v.d. Weerd Vrijdag 25 april: H. Marcus, Evangelist. Feest. 07.45 Kerkelijk morgengebed 08.00 Voor hen die offerden Zaterdag 26 april: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Marja Mullenders-Pluymaekers off.; Bert DeJong off.; Annie Dierx-Deniëls off.;Gerda Bongaarts-Laheij off.; voor alle leden- en overleden leden van buurtvereniging Waterval en ook voor oud-voorzitter Jo Dejong

Parochie St. JosephArbeider Zaterdag 19 april: Vooravond van Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest. 19.00 Paaswake zang Groot Koor Maandag 21 april: Tweede Paasdag. 10.00 Jaardienst Louis Beenkens en overledenen familie Beenkens-Utens Woensdag 23 april: St. Joris, martelaar. 15.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 Gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders Zaterdag 26 april: 19.00 Gestichte jaardienst overleden ouders Klein-Meyers

Parochie

H. Agnes Bunde Zaterdag 19 april 20.30 Paaswake. Opluistering: Gemengd Koor Zondag 20 april: Hoogfeest van Pasen 11.30 H. Mis. Opluistering: Gemengd Koor. Intenties: Jaardienst voor Jan

Janissen, Gest. jaardienst voor Roos van den Akker, Gest. jaardienst voor Lies Thomissen- Boetskens, Gest. H Mis voor de overledenen van de familie Bruls, H. Mis voor Leo Janssen, H. Mis voor Bep Vermeulen- Schrijnemakers (off). Geen koffiedrinken. Maandag 21 april 11.30 H. Mis. Opluistering: Koperensemble. Zeswekendienst voor Giel Oberndorff, Jaardienst voor ouders Ummels- Aussems, Jaardienst voor Hub Frissen, H. Mis voor Frans Rompelberg, H. Mis voor Nic Cuijpers (off), H. Mis voor Miet Keijsers- Loenis (off) Dinsdag 22 april 8.30 Rozenkrans Woensdag 23 april 9.00 H. Mis Donderdag 24 april 9.00 H. Mis Zaterdag 26 april 17.45 Eucharistieviering van de zondag. Opluistering: Dameskoor. Intenties: Jaardienst voor Michel Cortleven en ouders Nijsten-Slangen, Tillie en Fer, Gest. jaardienst voor ouders Jac. Vossen- Hermans, Gest. H. Mis voor de heer en mevr. Veenhof- Hoekstra, H. Mis voor Wim Meijers (off), H. Mis voor Miet Keijsers- Hermans, H. Mis voor Els en Jo Koch- Luijten ter intentie van de H. Montfort, H. Mis voor een overledene (off)

Parochie H. Catharina Ulestraten Pastorie Ulestraten: wo. en vr. 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Ismaël Quequesana, tel. 043-3111579 Priesterwachtdienst: dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie) Zaterdag 19 april: Paaszaterdag / Stille Zaterdag 18.30 Paaswake in Moorveld 20:30 Paaswake in Bunde Zondag 20 april: Paaszondag 09.00 Gest. H. Mis voor pastoor Kerckhoffs; jrd. voor Wiel Eijssen; jrd. voor Ferdinand Heusschen; voor Anton Peters; voor Tiny Ummels-Jacobs (coll.); Maandag 21 april: Paasmaandag 09.00 Uit dankbaarheid; Dinsdag 22 april: 09.00 H. Mis in Moorveld Woensdag 23 april: 09.00 Voor levende en overleden leden van de familie Vroemen-Meurers; voor Jan Vroemen Donderdag 24 april: 09.00 H. Mis in Bunde 10.30 H. Mis in Moorveld (Ave Maria) Vrijdag 25 april: 09.00 H. Mis in Geulle Zaterdag 26 april: 17.45 H. Mis in Bunde 19.15 H. Mis in Geulle

Parochie St. Martinus

Geulle Giro 1179675 bank 11.65.01.391 Donderdag 17 april: Witte Donderdag. Ochtend: Ziekencommunie. Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag. 19.00 Goede Vrijdag-viering. Zondag 20 april: Hoogfeest: Pasen. 10.00 Plechtige Zeswekendienst voor Emma Ramakers; Jaardienst ouders v.d. Akker-Knubben en kinderen (St.); H. Mis voor Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); Jaardienst Leo Maassen en Maria Huijts (St.); H. Mis als Jaardienst voor ouders Janssen-Smeets. Vrijdag 25 april: 09.00 H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.); H. Mis voor de arme zielen in het vagevuur. Zaterdag 26 april: 2e Zondag van de Pasen (Beloken Pasen). 19.15 H. Mis voor Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); H. Mis voor ouders Paulissen en kinderen (St.); H. Mis als Jaardienst voor ouders Philippens-Simonis en zonen en dochter.

pagina 6

Parochie WaalsenMoorveld Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Bankrek. NL25 RABO 011.65.02.037 v. voor de kerkbijdrage. Bankrek. NL23 RABO 011.65.01.006 v. Kerkbestuur Vrijdag 18 april: 15.00 Kruisweg. Zaterdag 19 april: Paaszaterdag. 18.30 H. Mis voor Pierre Schobben; H. Mis voor Sjra v.d. Bongart. Opluistering: Kerkelijk Zangkoor. Zondag 20 april: Hoogfeest: Pasen. 11.00 H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Penders-Ghijsen (St.); H. Mis voor Pastores Kallen, Haenen, Kusters en Dohmen (St.). Opluistering: Kerkelijk Zangkoor. Dinsdag 22 april: 09.00 H. Mis. Donderdag 24 april: 10.30 H. Mis in Huize Ave Maria. Zondag 27 april: 2e Zondag van de Pasen (Beloken Pasen). 10.30 Eerste H. Communie-viering. H. Mis voor ouders Bollen-Ramakers en Jan Bollen; H. Mis voor overl. ouders Haesen-Volders; Jaardienst voor Fiena Maassen (St.); Jaardienst voor overl. grootouders Claessens-Kengen (St.); H. Mis voor ouders Penders-Alberigs en voor Herman Alberigs; H. Mis voor overl. ouders Sassen-Pluis, voor Huub, Marie en Kieske, Marcel en Maurice.

Ons Meerssens 489 Neles zit in ut bejaardehoes. Sjmiddes goon de bewoonersj, en dat is bienoa eederein, de oonderzaal in, wha ut eete weurt opgedeent. Zwa ouch Neles. “Gek is dat”, zaet Neles teege Tina, die neeve um zit aan toafel. “Mét eete höb gein tandpien, meh sjnachs waer ich déks wakker devàn. Höbs tich ouch zwavaol las van dien gebit?” vreug er aan Tina. “Nei,” zaet Tina mét unne lichte grimsjlach. “Mien gebit en ich sjloape neet bie ein.” Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Wij danken u uit de grond van ons hart voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van onze dierbare man, vader, schoonvader en lieve opa

'ŝĞůKďĞƌŶĚŽƌī hǁĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚ͕ďůŽĞŵĞŶ͕ŬĂĂƌƚĞŶĞŶƉƌĂĐŚƟŐĞǁŽŽƌĚĞŶ ŚĞďďĞŶŽŶƐĚŝĞƉŐĞƚƌŽīĞŶĞŶnjŝũŶĞĞŶƚƌŽŽƐƚǀŽŽƌŽŶƐ͘ De zeswekendienst voor Giel vindt plaats op Paasmaandag ϮϭĂƉƌŝůĂ͘Ɛ͘Žŵϭϭ͘ϯϬƵŝŶĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞŬĞƌŬǀĂŶĚĞ,͘ŐŶĞƐ ƚĞƵŶĚĞ͘ >ŝĞƐKďĞƌŶĚŽƌīͲ^ůĂŶŐĞŶ <ŝŶĚĞƌĞŶ͕ŬůĞŝŶŬŝŶĚĞƌĞŶ

Vocal Chord te gast bij Business Class Vocal Chord te gast bij TV Programma Business Class van Harry Mens op zondag 20 April (eerste paasdag) vanaf 10:30 uur op RTL 7.

Harry Mens ontvangt iedere zondagochtend diverse gasten en geeft zijn visie op het zaken-leven. Het muzikale intermezzo zal eerste paasdag verzorgt worden door het Limburgse Vocal Chord Zaterdag 19 april: Vooravond van ter gelegenheid van hun Cd Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogpresentatie Vocal Chord in feest. Concert. 17.30 Paaswake zang Song of Joy

Parochie H. Hart van Jezus Rothem

Zondag 20 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest. 9.30 Zang: St. Caeciliakoor: Pierre Slangen; ouders Maenen-Rijnders

Vocal Chord bestaat uit Daphne Ramakers (sopraan), Lien Haegeman (mezzosopraan), Rob Meijers (countertenor) en Pascal Pittie (tenor). Vier operazangers die populaire Op 24 april a.s. is het weer de vier- muziek toegankelijk maken de donderdag van de maand. Dan voor een groot publiek. Een is er weer de gebruikelijke bijeen- kruisbestuiving tussen popmuziek en klassieke muziek. De vier vocalisten komst voor Parkinsonpatiënten en kennen elkaar al jaren. Ze zijn opgeleid aan het Maastrichts conservatohun mantelzorgers Het thema van rium en hebben inmiddels een internationale operacarrière opgebouwd, deze middag is ergotherapie. Dit die hen brengt op de grote Europese operapodia. De muzikale uitdaging thema zal ons door de dames Sanne om hun stemmen te laten versmelten in een breed repertoire van klassiek en Steffie van de hogeschool Zuyd tot pop bracht hen een aantal jaren geleden weer bij elkaar. voor de pauze uitgelegd worden, De CD presentatie zal gehouden worden op 21 April (2e Paasdag) om 14:00 o.a. wat de voor- en nadelen kun- uur in het Asta Cultuurcentrum te Beek. Voor meer informatie en kaarten nen zijn van ergotherapie. Hierin www.vocalchord.nl. zullen zij door een vakdocent begeDe nieuwe cd ‘Vocal Chord in concert’ bevat hoogtepunten van de gelijkleid worden. namige theatershow, die werd onderscheiden met de cultuurprijs 2013 van Na de pauze komen beide dames de Gemeente Beek. De arrangementen zijn gemaakt door Kerani-music, de bij ons aan tafel zitten om te horen licht- en videoshow is ontworpen door Hoedemakers pro. welke ervaring wij als patiënt met ergotherapie hebben. Hierbij zullen beide dames ondersteund worden door een aantal medestudenten. Hopelijk zijn we weer met velen aanwezig!!!! Donderdag 10 april was weer de activiteit “Samen Eten” in de ketel. De De lezing vindt plaats op 24 april tafel was weer feestelijk gedekt voor de gasten en het 3 gangen menu in het Cultuurhuis aan de Sittardersmaakte weer prima. U kunt al weer inschrijven voor de volgende maand weg 145 te Heerlen. Aanvang 14.00 want dan is er weer samen eten op donderdag 15 mei. De komende weken uur tot + 16.15 uur. Zaal open vanaf zijn er weer meerdere activiteiten zoals onder andere Limburgse vlaai bak13.30 uur. Toegang gratis. ken (donderdag 8 mei) en bloemschikken.

Ergotherapie

Het is gezellig druk in ontmoetingspunt “De Ketel”

Baptisten Gemeente

Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

Christelijke gemeente ‘De stem van de Goede Herder’ 18-04 19 uur P. van Duijvenboden 20-04 10 u. en 18 u. Westerink 1e Paasdag in Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelen-plein 6 Rothem-Meerssen. Info 043-3654551

Protestantse Gemeente

U kunt van maandag tot vrijdag in de ketel terecht van 10.30 tot 16.30 uur. Gezellig kletsen met elkaar, handwerken of knutselen. Dit allemaal onder het genot van een kop koffie, thee, choco of fris, of even in rust de krant kunnen lezen of lekker iets eten, een tosti een broodje of een kop vers gemaakte soep. Elke maandag maken wij een heerlijke eenvoudige warme maaltijd en is er vanaf 13.30 handwerken. Op dinsdag 13 mei is er vanaf 13.30 uur bloemschikken en vrijdag 16 mei vanaf 10.30 uur (kosten bloemschikken €7,00 vooraf opgeven). Op elke donderdagmiddag is er de kleding verstelservice vanaf 13.30 uur en op elke vrijdagmiddag maken we kaarten vanaf 13.30 uur. Kom eens kijken en doe gezellig mee.

Maas - Heuvelland kern: Valkenburg - Meerssen

Voor informatie en inschrijven kunt U terecht in “De Ketel” Past. Dominicus Hexstraat 70 in Meerssen. Informeren kunt U ook via ons tel.nr 043 311 03 30.

Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 Elke zondag om 10 uur dienst in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg Voor meer informatie zie onze website www.maas-heuvelland.nl

En ook niet onbelangrijk: Hebt u een leuke hobby en zou u die met ons willen delen, d.m.v. het geven van een workshop of het helpen met de activiteiten geef u dan op. Ook kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken voor een of meerdere dagdelen. Wij horen het graag van u. Tot ziens in “De Ketel”.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 7 biebpas â&#x201A;Ź2,50 euro. Aanmelden bij de Bibliotheek is gewenst.

Gamen in de bibliotheek

25 april: Ivizi App moment. Tijdstip: 18.00-19.30 uur. Toegang gratis, aanmelden gewenst.

Wist u dat je in de bibliotheek van Meerssen kunt gamen? Waarom gamen in de bibliotheek? De bibliotheek vervult diverse functies waaronder educatie, recreatie, ontmoeting en participatie. Het gamen in de bibliotheek sluit hier goed op aan. Zo is de bibliotheek is een omgeving waar volwassenen, kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen gamen. Onderzoek heeft aangetoond dat gamen een positief effect heeft op zowel kennis als vaardigheden. Het kan ook ongewenste effecten hebben. Wees daarom voorzichtig. Gamen neemt nog steeds toe in populariteit. Het is dus beter op een goede manier met gamen om te leren gaan. Games vervullen diverse behoeften: uitdaging, competitie en tijdverdrijf. Ook is aangetoond dat het een positief effect heeft op cognitieve vaardigheden zoals ruimtelijk inzicht, geheugen en taalcompetenties. Maar ook op het reactievermogen, doorzettingsvermogen en oog-hand coĂśrdinatie. Je kunt daaruit opmaken dat gamen de hersenen stimuleert. De positieve effecten komen ook het onderwijs ten goede, zoals geheugen en taalcompetenties. De positieve effecten van gamen, het interactieve en sociale karakter, maken dat dit als dienst van de bibliotheek van toegevoegde waarde is op onze taak in de samenleving. De bibliotheek streeft er naar een veilige omgeving te zijn voor haar klanten en vooral voor de jeugdleden. Zij kunnen bij ons gamen in een veilige omgeving. EĂŠn van de maatregelen is het bieden van een passende selectie games die voldoen aan de PEGI norm (Pan European Game Information). PEGI is een Systeem voor leeftijdsclassiďŹ catie, net als Kijkwijzer. Het wordt gebruikt in heel Europa en is erkend door de Europese Commissie. Computerspellen krijgen op grond van hun inhoud een duidelijke leeftijdsaanduiding. Bij een PEGI classiďŹ catie gaat het om de leeftijd die geschikt is om een spel te spelen, niet om de moeilijkheidsgraad. Bibliotheek Meerssen biedt spellen aan voor kinderen vanaf 3 jaar. Om te spelen moet je eerst inloggen met je bibliotheekpas. Je krijgt dan de games te zien die voor je leeftijd bedoeld zijn. Probeer eens Rayman, of The football manager. Zin om te gamen? Op de infoafdeling in de bibliotheek speel je deze en nog veel meer andere games! Activiteiten in april:

Op de informatieve afdeling wordt aandacht besteed aan ďŹ losoďŹ e en er is een mediatentoonstelling gezonde voeding voor jou en je kind Op de jeugdafdeling: Pasen en Kinderjury 2014 Maandag 14 april doen de voorleeskampioenen van de brugklas van het Stella Maris College en van de regionale voorleeswedstrijd van de basisscholen in Meerssenmee aan de provinciale ronde in Roermond. We wensen hun veel succes! CJG-thema: â&#x20AC;&#x153;niet willen luisterenâ&#x20AC;?: Kijk op onze CJG tafel in de bibliotheek voor folders en boeken over dit onderwerp of kijk op de website van CJG-Heuvelland. Voordeelmetjebiebpas: voordeel bij muziek: http://www.voordeelmetjebiebpas.nl/alle-voordelen/philharmonie-zuidnederland-limburgactie/ Attentie: Op goede vrijdag, 18 april, is de bibliotheek open! De Bibliotheek is op de volgende dagen gesloten: s -AANDAGAPRILE0AASDAG s :ATERDAGAPRIL+ONINGSDAG De medewerkers van de Bibliotheek wensen u gezellige feestdagen toe! Openingstijden bibliotheek: -AANDAG Us$INSDAGGESLOTEN s7OENSDAG UEN U s$ONDERDAG UEN Us6RIJDAG U s:ATERDAG UUR Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

Pasen

Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s en opnamen van activiteiten zijn te zien in het fotoalbum op de website van de bibliotheek, via RTME en op de website van Marsna Magazazine.

Wat zou Pasen zijn zonder vrolijk versierde eieren, lente kleuren en mooie voorjaarsdecoraties ? Breng uw huis in lente stemming met artikelen uit de Wereldwinkel.

9-18 april: Media ukkies: mediaukkiedagen: http://www.mediaukkies.nl/ Peuters en kleuters groeien op in een wereld van TV, computers, tablets, apps, boekjes en games. De media bieden ukkies ongekende mogelijkheden. Maar hoe stimuleer je de positieve effecten en wanneer moet je opletten, bijsturen of stop zeggen? Wie een antwoord wil op deze en andere vragen kan terecht op de Media Ukkie Dagen; mediaopvoeding voor peuters en kleuters, van 9 tot en met 18 april. Op woensdagmiddag 16 april en vrijdagmiddag 18 april extra aandacht voor nieuwe media op de jeugdafdeling. 23 april: Lezing â&#x20AC;&#x153;Vooruit tegen wil en dankâ&#x20AC;? door ďŹ losoof Hans van Helmond. Hoe verhoudt het begrip vooruitgang zich tot het begrip vrije wil en dus ook tot de mogelijkheid om op een authentieke manier vorm te geven aan ons eigen leven? Is de vooruitgang een autonoom proces waarin wij niets hebben te willen, laat staan dat daarin nog plaats is voor een persoonlijke levenskunst? Aanvang 19.30 uur in de bibliotheek. Toegangskaarten kosten â&#x201A;Ź3,00 in de voorverkoop en â&#x201A;Ź4,00 op de avond zelf. Voordeelmetje-

U maakt uw huis gezellig en helpt hiermee de mensen in de derde wereld. De artikelen in de Wereldwinkel zijn niet duur en net even anders, handgemaakt en ingekocht volgens de Fair Trade normen. Nog een goed bericht, wegens groot succes hebben wij de Dopper (milieu vriendelijk waterďŹ&#x201A;esje) opnieuw ingekocht en nu in diverse verschillende kleuren.

Ä&#x201D;Ä&#x160;Ä&#x2122;Ä&#x17D;Ä&#x160; Ä&#x2014;Ä&#x201D;Ä&#x160;Ä&#x2122;Ä&#x17D;Ä&#x160;Ä&#x153;Ä&#x160;Ä&#x201C;Ä&#x2DC;Ä&#x2122;Ä&#x161;Ä&#x2039;Ä&#x17D;Ä?Ä&#x201C;Ä&#x160;Ä&#x2020;Ä&#x2020;Ä&#x2DC;Ä&#x2030;Ä&#x2020;Ä&#x152;Ä&#x160;Ä&#x201C;Ǩ 100 gr. 500 gr. 1 kilo 500 gr. 250 gr. 12 st.

Paassalade Sperziebonen Asperge aardappeltjes Losse witte Champignons Cherry tomaten Perssinaasappels

Limburgse Asperges 500 gram

Paaseieren

â&#x201A;Ź 1,39 â&#x201A;Ź 1,99 â&#x201A;Ź 1,99 â&#x201A;Ź 1,79 â&#x201A;Ź 0,99 â&#x201A;Ź 2,49

Hollandse Aardbeien

â&#x201A;Ź 2,49 per stuk 10 stuks

30 stuks

â&#x201A;Ź 0,23 â&#x201A;Ź 1,99

â&#x201A;Ź 4,99

LET OP ! zaterdag 26 april a.s. zijn we om 13:00 uur gesloten i.vm. Koningsdag


Goede Vrijdag - Paasmaandag

Bestuurscentrum gesloten In verband met Goede vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum gesloten op vrijdag 18 april en maandag 21 april 2014. Wachtdienst openbare werken De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 043- 3661888 (tijdens de openingstijden: tel. 043-3661617 of 043-3661706).

Sfeervol

Milieuparken De milieuparken zijn op Paasmaandag 21 april 2014 gesloten.Vervangende inzameldag gft-afval paasmaandag In verband met Pasen is de inzameling van het gft-afval op paasmaandag verplaatst naar een vroegere datum. Inzameling Restzakken

Afval wordt ingezameld op: Woongebied

Paasmaandag 21 april 2014 Zaterdag 19 april 2014

Bunde, Weert, Brommelen, Voulwames, Kasen

Let op! Tijdens de vervangende ophaaldag wordt het afval met meerdere voertuigen tegelijk opgehaald. Het kan zijn dat uw afval vroeger wordt opgehaald dan u gewend bent. Zet uw gft-container daarom zo vroeg mogelijk buiten (07.30 uur).

Gemeente Meerssen

Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland CliĂŤntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur), tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Klantenbureau Ruimte tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 GrifďŹ ebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 16-04-2014

www.meerssen.nl

Inzameling plastic verpakkingsafval Op donderdag 17 april en vrijdag 18 april 2014 wordt het plastic verpakkingsafval weer ingezameld. Het volledige inzamelschema voor het plastic verpakkingsafval treft u aan in de Afvalwijzer 2014 op www.meerssen.nl.

Nieuws in het kort Gratis reanimatiecursuss-ETHETPROJECT(ARTVOOR-EERSSENHOOPTHET gemeentebestuur de overlevingskans van mensen na een hartstilstand te vergroten. Woont u in de gemeente Meerssen? Grijp dan nu uw kans om op zaterdag 19 april een gratis training reanimatie en AED-gebruik te volgen. Tegemoetkoming leerlingenvervoers+RIJGTUEENTEGEMOETKOMINGINHET leerlingenvervoer voor uw schoolgaande kinderen? Dan ontvangt u in mei het nieuwe aanvraagformulier (schooljaar 2014-2015). Vraagt u voor het eerst leerlingenvervoer aan? Dan kunt u het formulier vanaf 25 april 2014 downloaden via de website van de gemeente Maastricht. Kunstwerk Maison de Villes$EBOUWVANHETNIEUWE-AISONDE6ILLEAANDE Markt van Meerssen vordert gestaag. Ook is bekend wie het nieuwe kunstwerk op de gevel gaat maken: kunstenaar Wil van der Laan uit Bunde. Zijn ontwerp werd gekozen uit 39 inzendingen. Herijking subsidiebeleids-ETHETOOGOPALLERLEIMAATSCHAPPELIJKE ontwikkelingen en de veranderende rol van de overheid is de gemeente Meerssen bezig met een herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid. De herijking gebeurt in nauwe samenwerking met de vrijwilligersorganisaties (o.a. klankbordgroep). Op 25 maart 2014 heeft het college van B&W een aantal richtinggevende besluiten genomen. Voetveer in de vaarts(ETVOETVEER'EULLEAD-AAS 5IKHOVENISSINDS zaterdag 12 april 2014 in de vaart. De komende 2 weken is het veer gratis. Vanaf 26 april wordt een pasjessysteem ingevoerd. Het veer is dan gratis voor inwoners van de veergemeenten (met pasje). Toeristen en niet-inwoners betalen 1 euro. U hoort hier binnenkort meer over. Cultuurevenement 2014s)NVINDTALWEERDEDERDEEDITIEPLAATSVANHET Cultuurevenement â&#x20AC;&#x2DC;Meerssen in de ban van...â&#x20AC;&#x2122; . De Werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme heeft in samenwerking met de gemeente Meerssen weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Meer informatie Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

Openbare Bekendmakingen Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiĂŤle bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten.

Omgevingsvergunningen Aangevraagde omgevingsvergunningen: s restylen en verbouwen bedrijfspand en legaliseren reclamedoek, Burg. Visschersstraat 141 Ulestraten; s leggen balk tussen keuken en woonkamer, Beukenlaan 79 Bunde; s uitbreiden woning en plaatsen garage, Vonderstraat 32 Bunde; s realiseren tijdelijke woonruimte in bijgebouw, Oostbroek 22 Geulle; s verbreden inrit, Koningin Julianastraat 19 Bunde; s plaatsen hagelnetten over fruitaanplant, Wonkelestraat

Sloopmelding Betreft: melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: s VERWIJDERENPLAFONDBEPLATINGEN buis in aangebouwde berging, Broekhoven 10 Geulle; s SLOPENASBESTHOUDENDDAKGARAGE Moorveldsberg 101 Geulle. Het betreft meldingen t.b.v. een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Informatie: tel. 043-3661673. E-mail: susan.vroomen@meerssen.nl. Verleende omgevingsvergunningen voor: s REALISERENINRITCONSTRUCTIE Pastoor Joannes Moreesstraat 19 Meerssen. Bezwaar mogelijk. Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij

Jonkheid Bartholomeus Meerssen

in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: plaatsen dakkapel, Papenweg 91 Bunde. Geen bezwaar en/ of beroep mogelijk. Informatie: tel. 043-3661702. E-mail: info@meerssen.nl. Verkeersbesluit Beperking doorrijhoogte (3,9 m) viaduct Tunnelweg Meerssen. Bezwaar mogelijk. Informatie: tel. 043-3661617 / 0433661706. E-mail: info@meerssen.nl.

Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepaginaâ&#x20AC;&#x2122;s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608. Meerssen 16-04-2014 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Koningsdag Meerssen De samenwerkende verenigingen van Meerssen organiseren ook dit jaar weer een geweldige spelenmiddag voor de jeugd t/m 12 jaar, ter gelegenheid van Koninginnedag. De spelenmiddag wordtgehouden op zaterdag 26 april in speeltuin St.-Jozef. Aanvang om 14.00 u. Naast het gebruikelijke spelcircuit is er een springkussen, een popcornkraam en je kunt je laten schminken. Natuurlijk wordt er ook weer gezorgd voor een hapje en een drankje.

Gastouder Nicole Weitz uit Bunde toont trots haar nieuwe vervoermiddel! Zie je jouw kleintje al zitten in deze fiets? Nicole heeft nog plaats! Bel gerust voor meer info op 06-47049584 Marion Devens van gastouderbureau Viaviela Geulle

Prachtige fotoshoot met/ voor jou Vind jij (M/V) het leuk om in de paasvakantie te shooten met hobbyfotograaf Jos Schols dan is dit jouw kans. Enthousiasme en discipline zijn belangrijker dan ervaring. De shoot vindt plaats in de natuur bij jou in de buurt en/of in mijn atelier in Broekhem-Noord. Een begeleider is welkom. Je ontvangt per mail een aantal bewerkte fotoâ&#x20AC;&#x2122;s tegen een redelijke vergoeding. Interesse, bel met Jos Schols, tel. (043) 364 30 10 of mail josschols@hetnet.nl. Voorbeelden: zie foto en www.josschols.nl.

Inhalen Bartholomeus den 28 mei Voor wie het misschien nog ontgaan is, woensdag 28 mei de dag voor Hemelvaart gaat Jonkheid Bartholomeus Meerssen voor het eerst in Meerssen de mei-den binnenhalen. Hiervoor trekt de jonkheid dinsdag naar de bossen in Vijlen om de den te kappen. Hier blijft de jonkheid vervolgens ook bij waken. Op woensdagmorgen wordt de den afgezet in Schimmert. Met versierde paarden en een gerenoveerde dennenwagen vertrekt we in het begin van de middag vanaf Raar naar Schimmert om de den op te halen. Van hieruit zal de hele stoet via Ulestraten naar Meerssen vertrekken. In Ulestraten zal de jonkheid 2 tussenstops houden om de paarden en de leden op adem te laten komen. Vervolgens vertrekt de stoet richting de markt in Meerssen waar de den wordt overgedragen aan schutterij St. Remigius en CV. De Kuutebieters. CV de Kuutebieters gaat dit jaar de strijdt aan om de Bartholomeus den in een record tijd op te zetten. Na het ofďŹ ciĂŤle gedeelte zal het minder ofďŹ ciĂŤle, maar daarom niet minder gezellige, gedeelte beginnen. Met een band, eten en genoeg te drinken zal de feestavond rond half 9 beginnen. Houdt woensdag 28 mei dus vrij voor het ĂŠĂŠrste den inhalen in Meerssen en de aansluitende feestavond. Renovatie dennenwagen - Aan de dennenwagen wordt nog altijd hard gewerkt. Afgelopen week is de bovenbouw opgeschuurd en geverfd. Vervolgens zijn ook de assen helemaal in orde gemaakt. Het wachten is nu op het hout om de bodem van de wagen te restaureren. Zodra dit af is kan de dennenwagen weer langzaam in elkaar worden gezet. Lid worden? Mocht je interesse hebben om lid te worden van Jonkheid Bartholomeus Meerssen of mocht je meer informatie willen betreffende de Jonkheid, dan kun je contact op nemen met Flip Claessens via het volgend e-mailadres: jonkheidbartholomeusmeerssen@ gmail.com

Voorafgaand aan de spelen kun je meedoen aan een ďŹ etsoptocht met versierde ďŹ etsen door Meerssen-west. Onder muzikale begeleiding zal deze optocht om 12.30 u vertrekken vanaf het kerkplein in West en om ca. 13.30 u eindigen bij speeltuin St.-Jozef. Kinderen t/m 12 jaar die aan de spelenmiddag en/of de ďŹ etsoptocht willen meedoen, kunnen zich opgeven via het aanmeldingsformulier dat wordt uitgedeeld op basisscholen â&#x20AC;&#x153;Op â&#x20AC;&#x2DC;t Hwagveldâ&#x20AC;? en â&#x20AC;&#x153;De Gansbeekâ&#x20AC;? en in de organiserende buurten. Heb je geen aanmeldingsformulier ontvangen, dan kun je dit afhalen bij een van onderstaande contactpersonen. De aanmeldingsformulieren moeten uiterlijk donderdag 18 april worden ingeleverd op school of bij Wil Roijen (Hoogveldweg 25), Meg Heijligers (BunderÂŹstraat 119) ,Geert Schreurs (Humcovenderveld 54) of via mail aan koningsdagmeerssen@gmail.com (aangeven voor en achternaam kinderen, leeftijd en deelname aan ďŹ etsoptocht en/of spellenmiddag).

VAN ALLE MATEN THUIS DAMES 33-45 & HEREN 37-50

Alle kinderen die zich tijdig hebben aangemeld voor deze spelenmiddag, ontvangen na aďŹ&#x201A;oop een aandenken. Voor de deelnemers aan de ďŹ etsoptocht is er eveneens een attentie. Na 18 april kunnen helaas geen inschrijvingen meer worden geaccepteerd met het oog op de noodzakelijke voorbereidingen. Er is wel nog gelegenheid om tijdens de spelenmiddag, tot 14.30 u. in te schrijven in de speeltuin. Men heeft dan echter geen recht op een aandenken.

Winkels geopend tot 20.00 uur

Ĺ&#x201D;%+3JDBSEP)FSOBOEF[ Ĺ&#x201D;$PDLUBJMT Ĺ&#x201D;##2#JUFT4XFFUT Ĺ&#x201D;8JKOQSPFWFSJK Ĺ&#x201D;'MBTINPCT *OTBNFOXFSLJOHNFU5JN4DIPCCF %BOTTUVEJP4XJUDI0OBTTJT #PEZGJU#VOEF "GUFS1BSUZCJK$BGÂĽ#P &FUDBGÂĽ#BTJMJFLNFU%+$PDLUBJMT WPMHPOTPQ'#

BU

NDE

Volg nu een gratis cursus reanimatie & AED-gebruik

Hart voor Meerssen is een initiatief van de gemeente Meerssen. Met dit project hoopt de gemeente Meerssen de overlevingskans na een hartstilstand te vergroten. Jaarlijks krijgt ĂŠĂŠn op de duizend Nederlanders te maken met een hartstilstand. De meeste mensen overkomt het thuis, in hun vertrouwde woonomgeving. Op zulke kritieke momenten is het van levensbelang dat er hulp nabij is. Door reanimatie kan een ďŹ ks aantal sterfgevallen worden voorkomen. Eerstvolgende gratis cursus: zaterdag 19 april 2014! Als inwoner van de gemeente Meerssen heeft u nu de mogelijkheid om een gratis cursus reanimatie en AED-gebruik te volgen (duur: ĂŠĂŠn dagdeel). Bent u 18 jaar of ouder en woont u in de gemeente Meerssen? Dan komt u voor de gratis cursus in aanmerking. De training (door Ocean AmbulanceZorg Limburg-Noord BV) duurt een ochtend of middag en vindt plaats in de gemeente Meerssen. Houd er wel rekening mee dat reanimeren een ďŹ&#x201A;inke lichamelijke inspanning vergt. De eerstvolgende cursus vindt plaats op zaterdag 19 april 2014 bij voldoende deelname. In 2013 en 2014 hebben al 7 soortgelijke trainingen plaatsgevonden. Reanimatienetwerk Na afronding van de cursus ontvangt u een certiďŹ caat en kunt u zich inschrijven voor het landelijke reanimatie-oproepnetwerk. Vrijwilligers in dit netwerk worden per SMS gealarmeerd om bij een hartstilstand hulp te bieden. Voor dit doel worden ook in onze gemeente AEDâ&#x20AC;&#x2122;s geplaatst. Steeds een AED in de buurt AED is de afkorting van Automatische Externe DeďŹ brillator. Dit is een apparaat waarmee een hulpverlener een slachtoffer met een circulatiestilstand indien nodig een elektrische schok kan geven. Ook in de gemeente Meerssen worden op diverse plekken AEDâ&#x20AC;&#x2122;s geplaatst, die voor getrainde vrijwilligers via een code toegankelijk zijn. De vrijwilligers ontvangen via de regionale meldkamer een oproep via SMS met de mededeling dat een slachtoffer op een bepaalde locatie getroffen is door een hartstilstand. Vervolgens kunnen zij in actie komen.

Ouders en andere belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom op deze middag, om de verrichtingen van onze jeugdige Meerssenaren te komen bekijken. Oproep: wij kunnen nog dringend enige vrijwilligers gebruiken die ons tijdens de Spelenmiddag willen meehelpen (bv. als spelleider, begeleider ďŹ etsoptocht of anderszins). Heb je interesse en ben je ouder dan 11 jaar, meld je dan zo spoedig mogelijk bij een van bovenvermelde contactpersonen.

Informatie en aanmelding Wilt u zich voor de gratis cursus aanmelden, of wilt u eerst meer informatie? Ga naar http:// www.oceanbv.nu of mail voor meer informatie info@oceanbv.nu of bel tel. 088-0330244.

Fanfare St. Martinus Geulle â&#x20AC;&#x2DC;zet de bloemetjes buiten In samenwerking met De Bloomerie gaat het JeugdcomitĂŠ van Fanfare Sint Martinus op zaterdag 26 april aanstaande â&#x20AC;&#x153;de bloemetjes buiten zettenâ&#x20AC;?. Op die dag, dit jaar toevallig ook nog de dag waarop de verjaardag van onze koning gevierd wordt, gaan we â&#x20AC;&#x153;de boer opâ&#x20AC;? voor onze bekende, inmiddels traditionele, perkplantenactie. Vanaf 9.30 uur mag u ons verwachten met een prima voorraad geraniums (staan en hang), lobeliaâ&#x20AC;&#x2122;s, petuniaâ&#x20AC;&#x2122;s, begoniaâ&#x20AC;&#x2122;s en vlijtige liesjes. Mocht u die dag niet thuis zijn en toch plantjes willen bestellen, dan a.u.b. Jos Roumans 06-18102817 of Lou Thewessem 06-13484031 bellen. Bij voorbaat dank, van harte aanbevelend, het JeugdcomitĂŠ.

ODYFI

T

Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen

Zie ook www.meerssen.nl - Digitale Afvalwijzer (Dienstverlening -> Afvalwijzer).

ongenummerd Bunde; s KAPPENBOOMINACHTERTUIN Ambyerweg 28 Meerssen; s AANPASSENGEVEL Gerbergaplantsoen 10 Meerssen. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

pagina 9

B

Meerssen

Informatie van de gemeente

Week- en nieuwsblad De Geulbode

Avontuurlijk

GRATIS PARKEREN / MARKT 104 / BEEK / T 046 437 12 98 BEURSKENS -SCHOENMODE.NL

Hallo kids, afgelopen week zijn we naar Maastricht geweest en hebben we een lange tocht door de stad gemaakt. We zijn op plekken geweest waar je normaal niet zo snel zult komen als je in Maastricht bent. We hebben raadsels en puzzels opgelost en waren toch allemaal weer redelijk snel terug op ons vertrekpunt. Komende week gaan we ook weer naar buiten we hebben dan een ďŹ&#x201A;essentocht, dit is weer iets nieuws dus laat je verrassen en kom gewoon maar meedoen. We beginnen gewoon om 19:30, tot vrijdag in de kelder van de koel.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 10

REKLAME VAN 18 T.M. 24 APRIL: Schenkel 500 gr. ......................................................................... €3,75 Diverse Paashammetjes 500 gr. ......................................... €4,95 Met goud bekroonde Hausmacher leverworst 100 gr. ....... €1,30 Gebraden uiengehakt 100 gr. ............................................. €1,15 DINSDAG: 22 APRIL GESLOTEN WOENSDAG:

Vers gehakt 500 gr. ................................................................... €3,00 Braadworst 500 gr. .................................................................... €3,25 DONDERDAG:

Malse biefstuk 100 gr............................................................... €2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: BOEUF BOURGIGNON 500 gr. ........................................ €6,95

Alles voor uw lunch, brunch en Paasdiner. Kant en klare gourmet, fondue en steengrillschotels. Wij wensen allen een Vrolijk Paasfeest, ook namens onze medewerkers.

Garant voor kwaliteit SLAGERIJ v.d. NOBELEN en ZN

Zonnebloem, afdeling Meerssen Concert in Rolduc Op 16 maart vond er een zeer gevarieerd concert plaats in de Abdij van Rolduc waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het behoud van de Basilika Radna in de Roemeense plaats Lipova. Drie solisten en twee mannenkoren zongen onder leiding van de dirigent-pianist Wim Schepers met assistentie van pianiste Wil Meurders fragmenten uit opera en operette, liederen en Italiaanse canzonettas. De diverse nummers werden aangekondigd en van vakkundig commentaar voorzien door regisseur Frans Meewis die jarenlang samenwerkte met de Roemeense Staatsopera van Timisoara.

Gubbels voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 japmgubbels@hetnet.nl

Jeugdnieuws HSV Geulle HSV Geulle organiseert voor de 21e keer een jeugd viscursus voor meisjes en jongens van 8 tot en met 12 jaar.

Het programma vormde een uitgebalanceerd geheel. De onderlinge rolverdeling tussen de solisten weerspiegelDe cursus gaat van start op zaterde een overeenstemming tussen de specifieke zangcadag 10 mei en duurt tot zaterdag paciteiten en het gekozen repertoire. Gezien het grote 14 juni en vindt plaats in de kantiaantal nummers hebben de recensenten zich beperkt in ne “De Nuuj Keet” aan de mooie vijver in het Kleiveld hun commentaar. te Geulle. Het concert werd geopend met de Kantate Alexander Nevski van Serge Prokovief gezongen door de twee eerder genoemde mannenkoren. Het begin was enigszins aarzelend, maar dit werd tijdens het concert in ruime mate gecompenseerd. Met het Lied aan den Mond maakte de Frans-Duitse sopraan Catherine Veillerobe haar opwachting. Zij maakte een uitstekende indruk met een goed gedoseerde vertolking die emotie opwekte. De Hongaars-Roemeense tenor Gergely Németi wordt een aanstormend talent genoemd wiens stem nog moet rijpen. Het is onmogelijk al zijn optredens tijdens het concert te bespreken, aangezien hij zeer vaak op het toneel stond. Uit Verdi’s La Traviata zong hij onder andere samen met Catherine Veillerobe het duet Parigi. Dit was één van de hoogtepunten van het concert. De mezzosopraan Antonia van der Beesen zong met haar warme stem een overtuigende Voce Di Donna uit de Opera La Gioconda van Ponchielli. Miserere uit Il Trovatore van Verdi vormde het boeiende sluitstuk van het gedeelte voor de pauze.

St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

dak- en bouwservice

Er is plaats voor maximaal 15 kinderen en wordt gegeven door enkele Jeugdleiders van de HSV Geulle.

Er is een theoretisch en een praktisch gedeelte wat inhoudt dat we volledig theoretisch en eindigen volledig praktisch. Er komen diverse zaken aan bod zoals het bekijken van welke planten in en rond het water staan, welke dieren buiten de vissen zich in het water bevinden, water kwaliteit en bodemgesteldheid van de vijver en welke vissoorten zich in de vijver bevinden, ook buiten het water zijn er natuurlijk dieren en wat voor een soorten vogels er zijn. Er wordt ook op het weidelijk vissen gelet, wat is weidelijk vissen zul je zeggen, gaan we in het gras vissen? Nee hoor maar het is te veel om hier op te schrijven. Natuurlijk wordt ook aandacht aan het vissen geschonken en zo komt het haakje aanbinden en lijn opzetting aan de orde. Ook welke soorten hengels er zijn en wat voor een aas en voer je nodig hebt om toch een visje te verschalken en ook hoe je vissen moet behandelen. Verder zijn er ook excursies gepland maar dat komt Het tweede gedeelte van het programma had een voor- later in de cursus aan de orde. Dus een hele boel waar namelijk luchtig gehalte met muziek uit operettes. Ah je nog geen weet van hebt maar wat je daar in Geulle lève toi soleil uit Romeo et Juliette van wordt geleerd. Gounod en Barcarolle uit Hoffmanns De cursusdagen, het zijn er 6. zijn meestal op zaterErzählungen van Offenbach werden dag middag en beginnen altijd om 14.00u tot 16.30u enthousiast door het publiek ontvanen verder zijn er 2 praktijkdagen en deze zijn op gen dat ook getroffen werd door de woensdagmiddag van 14.00u tot 16.00u, hierin wordt ingetogen wijze waarop de tenor Geralleen maar gevist dus…..! De cursus kost €35.00 en gely Németi De Canzonettas Tosti prehiervoor krijg je, een cursusmap met inhoud, met 6 senteerde. Tenslotte participeerden lessen en ook wat huiswerk, een planten zoekkaart, alle musici en zangsolisten in de comeen dieren zoekkaart en een vissen zoekkaart. Verder positie Libiamo uit Verdi’s La Traviata. krijg je tijdens de cursus het beheer over een hengel, Bovenstaande recensie werd geza- een viskist met inhoud en uiteraard ook een tuigje/vismenlijk geschreven door Fred van Riet lijn. Verder zorgen wij dat je voer en aas ter beschiken Henk Ramakers die met vele andere king hebt anders wordt het moeilijk vissen vangen. Bij vrijwilligers van Zonnebloem Op Maat ieder les krijg je ook wat te drinken en bij goed reafdeling Meerssen zo’n vijfentwintig sultaat het bekende Sportvisserij Nederland Diploma. Meerssense gasten een onvergetelijke Er zijn nog plaatsen vrij maar haast je, vol is vol. Opmiddag hebben bezorgd. Het overige geven bij Harry Bindels, Jeugdleider HSV Geulle, tel. publiek bleek overigens even enthou06 236 82 976, of kom eens kijken aan de vijver met je siast. vader en/of moeder.

1 EN 2 PAASDAG e

e

GEOPEND VAN 10.00 - 17.00 UUR

GERANIUMS ALLE KLEUREN

HANG OF STAAND NU ÁP. ST.

HANGING BASKETS & ZOMERPLANTEN GROOT ASSORTIMENT NU AANWEZIG!

BEEKER TUINCENTRUM

ADSTEEG 31 - BEEK 046 - 4372881

WWW.BEEKERTUINCENTRUM.NL INFO@BEEKERTUINCENTRUM.NL

Rommelmarkt Rothem S.J.W.R.

Opening speeltuin 2e Paasdag

We zijn begonnen met de voorbereidingen van onze 39ste rommelmarkt in Rothem op de 2de Pinksterdag (9 juni 2014). Vanaf 1 januari kan er na een telefonische afspraak met de heer Dohmen onder telefoon 043-3644984 de goede, schone en verkoopbare spullen worden opgehaald. Maar ivm beperkte opslagruimte hopen wij dat dit alleen in nood gebeurd .De grote ophaaldag is op zaterdag 7 juni vanaf 10.00.u voor de kern Rothem ,Weert en Mariënwaard. Omdat de verwijderings kosten van de over gebleven spullen zo hoog zijn besluiten we weer geen meubelen (bedden, karpetten, kasten, tafels, stoelen, matrassen enz. en ook geen beeldbuis Tv’s en computers) en spullen die ter plaatse worden geweigerd mee te nemen. Voor meer informatie kunt U ook kijken op onze site www.sjwr-rothem.nl onder button rommelmarkt.

Beste inwoners van Meerssen, vanaf komende maandag 2de paasdag (21 april 2014) is het weer zover. Speeltuin St. Joseph is vanaf deze dag weer iedere dag open voor de spelende jeugd uit Meerssen. Om 14.00 uur gaan de poorten open en kan iedereen weer genieten van de vele speeltoestellen en natuurlijke niet te vergeten alle lekkers uit het winkeltje. De contributie bedraagt €10,00 per gezin per jaar bent u nog geen lid kunt u zich altijd lid maken in de speeltuin tijdens de openingstijden van de speeltuin (zie ook www.speeltuin-st-joseph.com). Bent u wel lid van de speeltuin zal komende weken een van de bestuursleden weer bij u langskomen om de contributie te komen ophalen. Verder willen wij u nu al uitnodigen voor de jaarlijks fancy fair op 23 en 24 augustus 2014. Het bestuur zal er ook dit jaar voor zorgen dat er weer een gevarieerd programma is voor jong en oud


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 11

Project inktvisjes

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

‘DE KOEL’

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

“Toon Hermans Huis Maastricht Toont” Op zondag 13 april 2014 om 13.00 uur wordt in Galerie Franscz Witte in Ransdaal de “TOON Hermans Huis Maastricht TOONT” expositie geopend. Iedereen is van harte welkom. De officiële opening is om 14.00 uur. Met trots laten Marijke van Meel en Franscz Witte, beiden docent en beeldend kunstenaar in het Toon Hermans Huis Te Maastricht, de kunstwerken zien van hun leerlingen (gasten van het THHM). Een kunstexpositie dóór en vóór het Toon Hermans Huis Maastricht. Het Toon Hermans Huis Maastricht is een open inloophuis voor mensen die te maken hebben met kanker. Adres: Galerie Franscz Witte, Ransdalerstraat 37, AW Ransdaal. Openingstijden: 13.00-17.00 uur van zondag 13 april tot dinsdag 22 april 2014

Algemeen Maatschappelijk Werk en Informatie & Advieswinkel Meerssen Op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 10.30 uur (en verder volgens afspraak) kunt u bij ons terecht voor allerlei vragen op diverse leefgebieden. Heeft u problemen met uw buren? Wilt u een informatie omtrent een uitkering of voorziening? Heeft u opvoedkundige vragen of wilt u uw verhaal kwijt? Wilt u een uitkering aanvragen en weet niet waar u moet beginnen? Maakt u zich zorgen over de leefbaarheid in de buurt, over jongeren of eenzame mensen? Voor deze en talloze vragen kunt u ben ons terecht. Ons hulp - en dienstverlening is gratis en wij werken strikt vertrouwelijk. Tevens verzorgen wij de aanvragen voor de Voedselbank Limburg. U vindt ons aan de Pastoor Nicolaas Creftenstraat nummer 10. Ons telefoonnummer: 0437630055. Emailen kan ook: rob.leseur@trajekt.nl

In januari 2013 haakte een Deense vrouw een inktvisje voor een veel te vroeg geboren kindje. Dit inktvisje werd bij het kindje in de couveuse gelegd en het bleek dat het kindje daar een stuk rustiger van werd en ook niet meer zo vaak aan de slangen en sonde trok. Ook andere te vroeg geboren kindjes kregen zo’n inktvisje en wat bleek: de ademhaling en hartslag van de kindjes werden regelmatiger en het zuurstofgehalte in hun bloed werd hoger. Waarschijnlijk lijken de tentakels van de inktvisjes op de navelstreng die de kindjes vasthielden toen ze nog in de buik van hun moeders zaten. Ook de andere kindjes bleken veel minder vaak hun slangen los te trekken. In Denemarken was een mooi project ontstaan: inktvisjes haken voor kindjes die daar in de couveuse lagen. Inmiddels zijn er ook Nederlandse en Belgische ziekenhuizen die inktvisjes willen ontvangen om bij de kindjes te leggen. Op dit moment werken het MUMC (AZM) in Maastricht en het Atrium in Heerlen reeds mee aan het project Hoe gaat dat in zijn werk? De inktvisjes worden gehaakt en gebreid op 100% vrijwillige basis door mensen die het project een warm hart toedragen. Zowel garen als verzendkosten zijn voor eigen rekening. Inktvisjes die klaar zijn, worden verstuurd naar de ambassadeur van een ziekenhuis dat meedoet. Deze ambassadeurs zamelen inktvisjes in. Ze controleren of deze aan de veiligheidseisen voldoen (die natuurlijk streng zijn voor zulke kwetsbare kindjes) en wassen de inktvisjes op 60 graden om bacteriën te doden. Daarna wordt elke inktvis apart ingepakt, samen met een kaartje dat ofwel door de maakster erbij gedaan is ofwel een standaardkaartje en een informatiebriefje voor de ouders. Ook de ambassadeurs doen dit verantwoordelijke werk dat best veel tijd kost 100% belangeloos en zonder onkostenvergoeding. In het ziekenhuis geven de medewerkers van de neonatologieafdeling de inktvisjes aan de ouders van de pasgeboren kindjes. Je zult begrijpen dat deze ouders daar heel blij mee zijn, vooral als hun kindje baat blijkt te hebben bij zo’n lief vriendje. De inktvisjes zijn bedoeld voor alle kindjes die het moeilijk hebben, dus niet alleen voor premature baby’s. Wil je ook mee haken of breien? Neem dan contact op via: inktvisjesmaastricht@gmail.com voor het patroon en alle verdere informatie. Dus aarzel niet en doe mee met dit mooie project

1989 - 2014:

Na 25 jaar Meerssenerweg stoppen we er mee!

Totale

HET PAND MOET LEE G!

opheffings

leegverkoop Meerssenerweg 83 (wijk 22) Maastricht tel. (043) 362 57 77 Geopend woensdag t/m zaterdag 11.00-17.00 u www.dogwood.nl

Op alle moderne & klassieke

tapijten 50-60-70% korting Tafel Perzen tot 80% korting

Curiosa - boedels 30-40%

Sieraden 50% korting

Antieke kasten/verlichting 50%

Teveel om op te noemen! Thuiskienen Harmonie St. Agnes Aanmelding: Ja, ik doe mee met het thuiskienen voor de jeugdopleiding voor €30! (12 trekkingen voor het hele jaar) Ik doe mee met

……… kaart(en)

Naam:

.......................................................................................

Adres:

.......................................................................................

Tel:

.......................................................................................

E-mail:

.......................................................................................

U kunt zich nog opgeven voor het vervolg van het thuiskienen. Maar doe het nu. De actie gaat binnenkort van start. Opgave kan zo: Mailen naar: secretariaat@harmoniebunde.nl, hhabets@ziggo.nl of loenis@home.nl

Bellen naar: Jack Loenis, 043-3649481, Leenhof 11 of Harry Habets, 043-3645761, Prunislaan 4 Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om u op te geven via de Geulbode. Hierboven vindt u een coupon, knip deze uit, vul hem in en geef hem af op een van de volgende adressen: - Jack of Harry (zie boven) - Postkantoor op het Agnesplein

Oranjemarkt Itteren Op zaterdag 26 april organiseert het Oranjecomité Itteren, wederom haar jaarlijks Oranjefeest. Tijdens deze feestdag wordt er een kofferbakmarkt georganiseerd, waarbij iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om zijn spulletjes aan de man te brengen. Breng wel een eigen tafel of iets mee. Opgeven kan bij café Ut Trefpunt aan de Brigidastraat in Itteren tel 0433649911. Om 12.00 uur zal de fanfarecombinatie Itteren/Limmel de festiviteiten openen en enkele marsen ten gehore brengen. Vanaf 14.30 uur zal de feestband Bonaire dit alles muzikaal oplijsten. Verder is er voor de kinderen de clown Charlie met allerlei attrakties. Er zal een tombola gehouden worden en natuurlijk zal de BBQ niet ontbreken Graag tot ziens in Itteren op 26 april in de Brigidastraat. Voor verdere informatie raadpleeg www.ittere.nl

Stationstraat 16, 6231 CL Meerssen Tel. 043 - 364 65 36 lilevers@hotmail.com

Openingstijden: Din en Wo: 11.30-17.30 u. Do t/m vrij.: 10.00-18.00 u. Zaterdag: 10.00-17.00 u.

Eigen fabricaat Chocolade praline of slagroomeitjes €5,00 Chocolade haasjes €5,00 Kadozakje bonboneitjes €7,50 BELGISCHE EITJES 500g + 100g GRATIS Nu nog grote keus in chocolade hazen / gevulde paaseieren Bel en bestel 043-3646536 of via facebook


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 12

KinderVakantieWerk Meerssen 2014

www.slijterijrekko.nl Tel: 043 - 3642533

Gulpener pijpjes € 9,95 Gulpener ½ liters € 9,95 Jonge Hartevelt 1.0 ltr € 11,25 Famous Grouse 1.0 ltr. € 12,95 Gorter Wodka 0.7 ltr. € 9,95 Jachtbitter 0.7 ltr. € 9,95 Mirabuena rood / wit / rosé wijn per fles€ 3.50 / 6 voor € 19.95 Acties geldig tot en met zaterdag 26 april

Jaarloterij CV de Beerbieters Op 10 april 2014 heeft op het kantoor van notaris Thissen, Avenue Ceramique 105, de negende trekking plaats gevonden van de Jaarloterij van c.v. de Beerbieters met de volgende resultaten: 1e prijs, lotnr. 050 2e prijs, lotnr. 131 3e prijs, lotnr. 192 4e prijs, lotnr 064

Hallo kids, Hebben jullie je al aangemeld voor KVW 2014???? Nee?? Doe dat dan heeeeel snel. Er kunnen zich nog maar 25 kinderen aanmelden! Jij wil toch ook met ons gaan feestvieren? KVW is dit jaar van 11 t/m 15 augustus. Tot snel!! Uitleg aanmelden kids via website: 1. Ga naar onze website www.kvwmeerssen.nl en klik op Mijnkvw (rechtsboven) 2. Klik op “Klik hier om je aan te melden als ouder / verzorger”, vul alle velden in en klik op aanmelden. 3. Maak je aanmelding definitief door op url te klikken die u ontvangt per e-mail. 4. U kunt nu gebruik maken van mijnKVW en uw kind gaan aanmelden. (zie stap 1) 5. Login met uw e-mail adres en wachtwoord. 6. Klik op “Aanmelden kind”, vul alle velden in en klik op aanmelden. 7. Indien u nog een kind wil aanmelden ga dan terug naar stap 6. 8. Klik nu op Betaling / Aanmeldingen. 9. Controleer of uw kind of kinderen hier vermeldt staan. 10. Kies dan uw bank en druk op “Betaal via iDEAL” 11. U gaat nu naar de pagina van uw bank om via iDEAL te betalen. 12. Rond dit proces af en u keert automatisch terug naar kvwmeerssen.nl Let op: uw kind is pas aangemeld als de betaling voldaan is!

Koningsdag zaterdag 26 april

COVERBAND TIME vanaf 20.30 uur Tot ziens bij Café Regina

Nieuws van het Basilicakoor Meerssen Paasprogramma Na de zeer geslaagde uitvoeringen, tijdens de H. Missen op de televisie Ned. 2, KRO/rkk, op 23 februari en 23 maart jl., volgt thans het programma voor de paasviering op eerste Paasdag. Tijdens de H. Mis om 11.00 uur op het hoogfeest van Pasen zingt het Basilicakoor de Missa Brevis in B “ In hon. St.Joannis de Deo”, ook genoemd de bekende “Kleine Orgelmesse”van Joseph Haydn. Bij het Offertorium en de Communio zingt het koor de motetten “Erstanden ist der heilige Christ”van H.L. Haszler en het “Regina Caeli”van Gregor Aichinger. Op het eind van de H.Mis zal het prachtige “Hallelujah” van G.F. Händel weerklinken. Alle informatie hierover staat vermeld op onze website www.basilicakoor. nl. Via het gastenboek op deze website kunt u uw reactie kenbaar maken! Wij hopen u met deze prachtige stichtende gezangen, u in de juiste paassfeer te brengen en wensen u allen een Zalig Paasfeest.

WE

NIEU OFFERMANS BEELD EN GELUID

BOSE SOUNDDOCK (40% korting!) Voor slechts €239,00 kun je van de volgende actie gaan genieten. Bose Sounddock Portable, ontworpen voor draagbaar gemak, dankzij de compacte vormgeving, een ingebouwd handvat en een draaibaar dockstation. Het exclusief akoestisch ontwerp levert een efficiëntere en betere kwaliteit geluidsweergave dan andere iPhone- en iPod-luidsprekersystemen met een accuvoeding. Met de afstands-bediening kunt u vrijwel overal in de ruimte het systeem in- en uitschakelen, nummers zoeken en navigeren door de iPhone/ iPod-afspeellijsten. De digitale signaalverwerkingstechnologie van Bose zorgt door een nauwkeurige regeling van het geluid voor een consistente, levensechte weergave van de muziek, zelfs bij lagere geluidsniveaus.

MASSAGEPRAKTIJK HOLLANDS

WELNESS4PETS

HUID! UNIEK!

LICHAAMSMASSAGE VAN 90 MINUTEN

SNACK OF SPEEL-PAKKET

(20% korting!)

ZONDER CELLULITE DE ZOMER IN? (32% korting)

Je kunt van de volgende actie gaan genieten. Voor slechts €15,00 een snackpakket voor je huisdier (naar keuze) met een winkelwaarde van €20,00.

Voor slechts €36,75 kun je van de volgende actie gaan genieten. Voor een algehele ontspanning van lichaam en geest. Verbetert de doorbloeding en stimuleert de afvoer van afvalstoffen. Is goed bij lichamelijke klachen zoals stress, vermoeidheid, slapeloosheid, rugklachten, etc. Ook voor mensen die prima in hun vel zitten kan een lichaamsmassage erg prettig zijn. Is geschikt voor iedereen die zich goed wil (laten) verzorgen, voor uzelf of als cadeau.

(25% korting!)

Dat is een korting van 25%. Speciaal voor actie uit Meerssen bieden wij je de mogelijkheid je eigen snack/speel-pakket naar keuze samen te stellen. van € 20,00

Nu voor € 15,00

van € 46,00

Nu voor € 36,75

Voor slechts € 189,20 kun je van de volgende actie gaan genieten. Kuur volgens het Lipoliquéfiant concept, dat o.a. cellulite, vet-ophopingen, vroegtijdige huidveroudering en spierpijnen bestrijdt, dit middels een aangename massage. Je huid wordt verstevigd, cellulite wordt verminderd en zelfs verwijderd, je verliest centimeters in de omtrek, de cel-vernieuwing wordt bevorderd, de elasticiteit van de huid wordt verbeterd, de huid wordt zachter en mooier. 1 kuur = 13 behandelingen, waarvan 2 GRATIS en over de resterende 11 20% korting. van € 279,50

Nu voor € 189,20

van € 399,00

Nu voor € 239,00

Beekstraat 69 6231 LE Meerssen T 043-3580093 info@offermansmeerssen.nl www.offermansmeerssen.nl

Bunderstraat 243 6231 EK Meerssen T 043-8518210 annemariehollands@live.nl www.massagepraktijkhollands.nl

St Josephstraat 24 6231 EE Meerssen T 0437370089 info.wellness4pets@gmail.com

www.wellness4pets.nl

!

ACTIE

Beekstraat 71 6231 LE Meerssen T: 043-3640368 info@huid-uniek.nl www.huid-uniek.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

Zondag 27 april SV Meerssen - SVC 2000 om 14.30 uur! Balsponsor Ubaghs Installatietechniek Berg & Terblijt! SV Meerssen 1 – BSV Limburgia 1 3 – 1 Meerssen komt beter uit de startblokken dan BSV Limburgia Kamerland. Na 6 minuten wordt dit dan ook in de score uitgedrukt. Daimy Nijenhuis zet van links voor. Iedereen mist behalve aanvoerder Roy Andriën. Met een geplaatst schot zorgt hij voor de 1 – 0. Limburgia komt beter in de wedstrijd en Meerssen boft als de bal via de vingertoppen tegen van doelman Ralph den Rooijen tegen de lat belandt. Na 10 minuten kopt Raymond Frijns van dichtbij in de handen van de doelman. Dezelfde speler schiet in kansrijke positie na 18 minuten over. Zo wordt na kansen over en weer de rust met een 1 – 0 voorsprong voor Meerssen bereikt. Zo ook in de aanvangsfase van de 2e helft. Het duurt tot 13 minuten voor tijd vooraleer Meerssen in veilige haven belandt. Raymond wordt door de doelman ten koste van een strafschop gestuit. Vanaf 11 meter laat Marco Thoma vervolgens de boomlange doelman geen schijn van kans (2 – 0). Meerssen blijft gevaarlijker tegen een opdringend Limburgia. Zo paast Raymond niet nauwkeurig genoeg op de meegelopen Daimy en ziet Remco Kivit zijn schot richting driehoek nog geplukt worden door de lange doelman. In de 89e minuut wordt het alsnog 3 – 0. Remco zet met een pass van rechts Daimy vrij voor de doelman en dat betekent het 3e doelpunt. In blessuretijd redden de gasten uit Brunssum nog de eer (3 – 1). Meerssen blijft 4e met 41 punten uit 23 wedstrijden, doelsaldo 45 – 24. KVC Oranje 2 – SV Meerssen 2 0 – 5 Meerssen 2 begint stormachtig en leidt via doelpunten in de 6e en 9e minuut van resp. Ramon Notermans en Lennart Moonen al direct comfortabel. Nog voor rust loopt men via treffers van Dean Sauer (21e minuut) en Ramon Notermans (32e minuut) zelfs uit naar 0 – 4. In de 88e minuut wordt de 0 – 5 eindstand bereikt door een doelpunt van Chris Bessems. Meerssen 2 is al kampioen en totaliseert tot dusver 55 punten uit 20 wedstrijden, doelsaldo 98 – 13.

pagina 13

RT van het 1e elftal tegen Sparta’25). De kosten voor deelname aan de barbecue bedragen €7,-- per persoon. Aanmelding dient uiterlijk 6 mei plaats te vinden via het aanmeldformulier dat verkrijgbaar is in de kantine en ook in de kantine moet worden ingeleverd. Bij inlevering dient direct betaald te worden. Voor (levende) muziek wordt gezorgd. Afgelopen jaar was deze activiteit een succes. Dus mis hem niet deze gezellige middag/avond. Wij rekenen dan ook op jullie aanwezigheid. Jubilarissen Tijdens de Barbecue zullen tevens onze Jubilarissen worden gehuldigd Het Bedrijventoernooi wordt gespeeld op vrijdag 16 mei.

SV Meerssen Jeugd Uitslagen maandag 7 april L H C A1 – SV Meerssen A2 2–4 Uitslagen zaterdag 12 april Meerssen A1 – De Treffers A1 3 – 2 A1 is 5e met 35 punten uit 21 wedstrijden, doelsaldo 43 – 44. Meerssen A2 – Heer A1 3–7 Groene Ster B1 – Meerssen B1 1 – 5 B1 is 2e met 53 punten uit 21 wedstrijden, doelsaldo 88 – 30. Koploper DVO B1 telt 2 punten meer. Meerssen B2 –BMR B1 0–0 Brabantia C1 –Meerssen C1 13 – 0 Meerssen D1 – Walram D1G 0 – 5 Scharn E1 –Meerssen E1 2–1 Meerssen E2 – Daalhof E2 5–1 Meerssen E3 – SCG E2 0–4 Geulsche B. E2 –Meerssen E4 3 – 6 Heer F1 – Meerssen F1 7–1 BMR F1 –Meerssen F2 5–0 Meerssen F3 – Scharn F8G 8–0 Meerssen F4G – RKHSV F3 9–1 Meerssen M F – Geuss. Sp. 3–0 Oefenprogramma dinsdag 15 april Meerssen C2 – MVV D1 18.15 Meerssen C1 – MVV C2 19.30 Oefenprogramma woensdag 16 april Meerssen D1 – MVV D2 19.00 Competitie donderdag 17 april RKMVC C2 – Meerssen C3 18.30 Oefenprogramma woensdag 23 april Meerssen D2 – MVV E1 18.00 Meerssen B2 – MVV C1 19.00 Programma Paaszaterdag 19 april Meerssen F3 – RKSVB F1 09.00

Eijsden 3 – SV Meerssen 3 1 – 5 De doelpunten komen op naam van Eric Smeets 2x, Ricardo Weiss 2x en Jorg Heusschen. Meerssen 3 behaalt in 19 wedstrijden 46 punten, doelsaldo 99 – 31. Scharn 4 volgt op 4 en RKVVM 2 op 6 verliespunten.

Koningsdag Zaterdag 26 april is het Koningsdag en ook dit jaar organiseert de Activiteitencommissie van de jeugdafdeling van SV Meerssen weer een grootse sportdag. Alle jeugdspelers van MF tot en met C jeugd van de SV Meerssen kunnen hieraan deelnemen en het belooft ook dit jaar weer een enorm spektakel te worden. Ook de broertjes en zusjes van onze leden mogen meedoen. Ook niet-leden mogen aan deze sportdag meedoen. Dus kinderen vanaf 5 jaar t/m 15 jaar kunnen zich opgeven via pauldreezen@hotmail.com. Ze worden op zaterdag 26 april om 10.30 uur verwacht op Sportpark Marsana.

SV Meerssen 4 – Eijsden 5 1 – 0 Meerssen 4 is 5e met 33 punten uit 20 wedstrijden, doelsaldo 43 – 40.

VV RVU

SV Meerssen 5 – RKVCL 2 2 – 7 RKVCL 2 heeft alle 18 wedstrijden tot dusver gewonnen en heeft een doelsaldo van 124 – 32. Meerssen 5 is 3e met 34 punten uit 19 wedstrijden, doelsaldo 45 – 35. Programma Paasmaandag 21 april Geusselt Sp. 4 – SV Meerssen 3 10.30 RVU 3 – SV Meerssen 5 11.00 Programma zondag 27 april Meerssen 1 – SVC 2000 14.30 Meerssen 2 – RKVVL/Polaris 2 11.15 Meerssen 3 – Scharn 5 09.30 Sibbe 2 – Meerssen 4 11.00 Leonidas W. 5 – Meerssen 5 10.00 Restant programma SV Meerssen 1 4 mei HVCH – SV Meerssen 11 mei SV Meerssen – Sparta’25 Balsponsor Neuhaus Medisch Advies Bunde Uitnodiging voor leden/medewerkers/ sponsors/supporters met aanhang Zondag 11 mei: Barbecue Als afsluiting van het voetbalseizoen wordt weer een barbecue gehouden voor leden, medewerkers, sponsors en supporters met aanhang op zondag 11 mei a.s. vanaf 17.30 uur in en rondom de kantine (na de laatste thuiswedstrijd

WWW.RVU.EU

Zaterdag 26 april a.s. Koningsspelen en Zeskamp op Sportpark RVU! Hoofdmacht RVU verslaat nummer 2 Heidebloem! Uitslag zaterdag 12 april a.s. RVU Veteranen - Berg Vet. Uitslag zondag 13 april a.s. RVU 1 - Heidebloem 1 RVU 2 - RKHSV 2 RVU 3 - RKASV 5 Weltania Vr. - RVU Vr.

8-4 1-0 3-0 Afgelast 0-3

Programma zaterdag 19 april a.s. (Paaszaterdag) 16:30 uur SCG Vet. - RVU Vet. Programma maandag 21 april a.s. (Paasmaandag) 11:00 uur RVU 3 - SV Meerssen 5 Programma zaterdag 26 april a.s. 16:30 uur De Ster Vet. - RVU Vet. Programma zondag 27 april a.s. 14:30 uur Wittenhorst 1 - RVU 1 11:00 uur Geusselt Sport 2 - RVU 2 11:00 uur De Heeg 4 - RVU 3

KEURSLAGER KOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Paashaasjes (varkensvlees) 3 stuks €6,50

Rosbief

KANT EN KLAAR

Kippenragout 500 GRAM €6,95 Varkenshaas in peperroomsaus 500 GRAM €8,95 .............

.............

Woensdag gehaktdag Gehakt en/of braadworst KILO .................................................

€2,19 Lamskarbonade (naturel-gemarineerd) 65 100 GRAM.............€2, 100 GRAM.............

VLEESWAREN & SALADE’S

Couburgerham 100 Gram ............................ €2,69 Snijworst 100 Gram ............................ €1,10 Gebraden gehakt 100 Gram ............................ €1,10 Kipsalade 100 Gram ............................ €1,69 Tonijnsalade 100 Gram ............................ €1,69

€5,80 Donderdag

Paasdinsdag 22 april gesloten! Woensdag 23 april weer geopend! Prettige Paasdagen!

marktaanbieding:

KEURSLAGER Kalfsoesters: Slagers van oudsher (1890) 4 halen 3 betalen AMERICA Jong bij de tijd! Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP 11:30 uur RVU Vr. 1 - SVC 2000 Vr. 1 Programma zaterdag 3 mei a.s. 17:00 uur Geulsche Boys Vet. - RVU Vet. Programma zondag 4 mei a.s. 14:30 uur RVU 1 - Chevremont 1 11:00 uur RVU 2 - RKUVC 2 11:00 uur RVU 3 - RKVCL 2 12:00 uur RKMSV Vr. 1 - RVU Vr. 1 Programma dinsdag 6 mei a.s. 19:00 uur RVU 3 - RKASV 5 Programma zondag 11 mei a.s. 14:30 uur Someren 1 - RVU 1 Activiteitenkalender Zaterdag 26 april a.s.: Koningsdag S.V.R. Sportpark RVU Zondag 4 mei a.s.: Eindeseizoensactiviteit Sportpark R.V.U. Vrijdag 6 juni a.s. (avond): RVU C-tournooi Zaterdag 7 juni a.s.: RVU D-, E- en F-tournooi Koningsspelen Rothem Schrijf je in voor de Koningsdag in Rothem op zaterdag 26 april 2014! Het comité “Samenwerkende Verenigingen Rothem “organiseert op zaterdag 26 april a.s. voor de derde achtereenvolgende maal in het kader van Koningsdag spel- en sportactiviteiten op Sportpark RVU. Uiteraard zal ook deze editie zijn voorzien van entertainment (regionaal bekende zanger/zangeres), smakelijke hapjes en gerechten uit de Rothemse cuisine, een lekker getapt pilsje of een tintelend glaasje fris. Voorafgegaan aan het spellenparkoers zal ook dit jaar weer een “Oranje-fietsentocht” door Rothem plaats vinden om onze Koningsdag in te luiden. Op het Sportpark RVU zal voor de allerkleinsten weer een springkussen en een ballonnenclown aanwezig zijn. De Koningsspelen van 2014 zullen worden gespeeld in drie categorieën. De jongste categorie zal worden gevormd uit kinderen, die geboren zijn in 2007 en later. De tweede categorie zal bestaan uit kinderen, die geboren zijn in 1999 tot en met 2006 terwijl de derde categorie zal bestaan uit personen, die geboren zijn vanaf het jaar 1998 en vroeger. De jongste kinderen zullen individueel een spellenparkoers afleggen. Tijdens deze Koningsspelen zijn er o.a. twee springkussens, een ronde “Pannakooi” en twee opblaasbare boardingvoetbalvelden op Sportpark R.V.U. aanwezig. Voor zowel de tweede als ook de derde categorie kunnen zich vier- of maximaal vijftallen inschrijven, die als team in een competitie in diverse spelonderdelen de strijd met elkaar zullen aangaan. De organisatie heeft bij deze 3de editie er voor het eerst voor gekozen om voor de derde categorie ook verenigingen, instellingen, buurten en personen (ook van buiten Rothem) aan te schrijven zodat er zo-

veel mogelijk teams aan deze Zeskamp in “Spel zonder Grenzen-stijl” zullen gaan deelnemen. Spelonderdelen tijdens deze Team-Zeskamp zullen o.a. zijn: Spijkerbroekhangen, Kledingestafettespel, Water-overbrengspel, touwtrekken, stormbaanestafette en het Rode-draadspel. Bij één van de zes spelonderdelen kan het team de joker inzetten waardoor men een dubbel puntentotaal bij dat onderdeel kan scoren. Deze opzet is een kwinkslag naar de jaren tachtig en begin jaren negentig toen de Zeskamp o.l.v. Frank Vinck, het Straatvoetbaltournooi en het Beachvoetbaltournooi gouden tijden beleefden op het Sportpark RVU. Dus ga nu reeds op zoek naar vrienden en/of kennissen of medeleerlingen op school om samen een vier- of vijftal te vormen en je tijdig in te schrijven voor deze Zeskamp-in-teamverband. Heb je interesse om met een viertal deel te nemen schrijf je dan in op het onderstaande mailadres. Liefst voor 20 april, zodat de organisatie rekening kan houden met de versterkingen van de inwendige mens. Met het oog op de organisatie van deze Koningsdag is het comité op zoek naar vrijwilligers. Indien u hierin bent geïnteresseerd, kunt u zich wenden tot Hay Dolmans h.dolmans@lijbrandt.nl of 0433652886. Ook voor andere informatie en eventuele inschrijvingen kunt u hier terecht. RVU Vet. - Berg Vet. 8 - 4 De thuisblijvers kregen ongelijk; de supporters met o.a. Theo Schrooders, Ben Persoon en Raymond Nijsten zagen een buitengewoon knotsgekke wedstrijd met vele kansen en doelpunten ! Frank Tonnaer opende de ban met een schot 1-0. De sportieve gasten konden na een uitval 1-1 scoren. Het hoogtepunt van de wedstrijd diende zich kort hierna aan: centrale middenvelder Dave Persoon zag op rechts Rob Vrancken vrij staan, diens voorzet belandde bij Frank Tonnaer, die met een halve omhaal “a la Klaus Fischer” de Berg doelman kansloos liet : 2-1 ! Nog voor rust konden Fred Theunissen en opnieuw Frank Tonnaer de ruststand bepalen op 4-1. Na de thee kwam nog meer creativiteit in de ploeg met Roel Coumans en Eric Veugen. De gasten uit Berg lieten zich ook niet onbetuigd; na rust kon men gebruik maken van RVU speler Mo Sesay, ook hij kon zelfs nog 1 treffer aantekenen. Bij RVU waren Eric Veugen 2 keer, en Dave Persoon en Rob Vrancken 1 keer succesvol. Eindstand 8-4. Aanstaande zaterdag gaan de oudjes voetballen en waarschijnlijk enkele alcoholische versnaperingen nuttigen bij SCG uit Gronsveld !!!

RVU Jeugd Uitslag woensdag 09 april 2014: RVU A1 – OVCS A1 Uitgesteld Uitslagen zaterdag 12 april 2014: RVU A1 – Simpelveld A1 Afgelast

Walram B1 – RVU B1 1–3 RVU MB1 – Hellas MB1 5–0 Bekkerveld C3 – RVU C1 0–3 RVU C2 – Voerendaal C3 4–1 RVU D1 – Geertruidse Boys D1 3 – 5 RKVVM/Sibbe E1 – RVU E1 2–3 Jekerdal F3 – RVU F1 6–2 Programma woensdag 16 april 2014: RVU A1 – OVCS A1 19.00 u. Programma donderdag 17 april 2014: RVU C1- Willem1 C1 18.45 u. Programma zaterdag 19 april 2014: RKHSV MB1 – RVU MB1 14.00 u. Programma zaterdag 26 april 2014: Geen programma ivm Koningsdag. Voor meer informatie over deze indrukwekkende dag op ons sportcomplex zie elders op deze pagina. Lees meer op: www.rvu.eu of op: https:// www.facebook.com/svrrothem Programma zaterdag 03 mei 2014: RVU B1 – RKASV B1 13.00 u. RKHSV MB2 – RVU MB1 11.00 u. RVU C1 – FC Gulpen C1 11.00 u. SV Meerssen C3 – RVU C2 11.00 u. Spcl. Jekerdal D5 – RVU D1 10.30 u. RVU E1 – RKVVL/Polaris E3 10.30 u. RVU F1 – Scharn F4 09.30 u.

Zulise Reccom Het eerste team verloor met 4 - 5 (1 3) tegen het vierde team van ZVVF/R. Prevoo Makelaar: Paul Bouts, Martijn van den Broek (1), Cryll Geurts, Richard Knops, Sjoerd Lemmens (2), Arjan Non (1), Mark Verschuur (goalie) en Guy Weerts. Bij het vierde team van ZVVM/ Campus werd met 1 - 3 (1 - 1) verloren: Niek van der Aa, Martijn van den Broek (1), Richard Knops, Arjan Non, Mark Verschuur (goalie) en Guy Weerts. Het tweede team won met 9 - 0 (4 - 0) bij het tweede team van ZVV Gulpen/ Galouppe: Roger de Groot (goalie), Ruben Petit (1), Bert Smeets (1), Eric Thomassen (5), Jan Thomassen en Bas Urlings (2). Tegen het derde team van DBSV werd met 10 - 2 (3 - 1) gewonnen: Jan Bet (goalie), Maurice Petit (1), Pascal Petit, Bert Smeets (1), Eric Thomassen (4), Jan Thomassen (1) en Bas Urlings (3). Het derde team won met 10 - 6 tegen het tiende team De Hazendans/ODV. Met deze wedstrijden is de competitie 2013/2014 ten einde. Volgende week een klein overzicht.

T.V.C. Star Club Uitslagen vrijdag 11 april: Klasse 2A Star Club 2 - White Horse 2 8-0 Star Club 3 - De Kroeg 3 8-0 Programma 18 april NK 2014 Tevens oefenwedstrijd Star Club 2 Star Club 3 voor spelers die niet aan het NK deelnemen. Programma Vrijdag 25 april De Kroeg 3 - Star Club 2 Da Capo 3 - Star Club 3


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

RT2 Bertrenburg Smoo SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF

VV Bunde - SCG Onder een fris maar mooi voorjaars weertje begon de wedstrijd van VV Bunde tegen SCG met een goed druk van Bunde, dit resulteerde na legio kansen uiteindelijk in de 25ste minuut voor de eerste treffer voor Bunde. Een geweldige mooie opgezette aanval werd prachtig afgerond door Tim Booten, 1-0 dit was tevens de ruststand. 2e helft begon SCG iets feller te spelen en probeerde enkele keren druk op de Bunde verdediging te zetten. Bunde kwam echter niet echt onder druk te staan, maar ging wel wat vaker de lange bal hanteren ipv het strakke combinatievoetbal. Hierdoor volgde een hele rommelige fase waarin, de scheidsrechter ook meerdere gele kaarten trok, niet alen even terecht.. Bunde herpakte zich en begon de druk weer op te voeren richting op de verdediging van SCG en door een snel uitgevoerde aanval, maakte wederom Tim Booten de 2-0 in de 85 ste minuut. Enkele minuten later werd het ook nog 3-0 dankzij een mooie intikker van Rick Smeets die perfect op de goede plaats stond. Dit was tevens de eindstand. RKVVM heeft punten laten liggen waardoor Bunde alleen aan kop gaat in de 3e periode en vast blijft staan op de 3e plaats in de competitie. Ga zo door mannen! Wedstrijduitslagen: Bunde 1 - SCG 1 Bunde 2 - SVN/Vossenb 2 Bunde 3 - RKVVL/Pol 5 Bunde VR1 - EHC/Heuts VR1 Bunde B1 - Walram B1 Bunde C2 - Geertr Boys C1 Bunde C3 - RKHSV C3 RKHSV MC1 - Bunde MC1 Bunde D1 - Leonidas D1 De Heeg D1 - Bunde D2 RKHSV MD2 - Bunde MD1 Bunde E1 - Jekerdal E1 Bunde E2 - Leonidas E2 Bunde E3 - Voerendaal E4 RKVVM/Sibbe E3 - Bunde E4 Bunde F1 - Voerendaal F2 Bunde F2 - De Heeg F1 RKVVL/Pol F3 - Bunde F3 Daalhof F3 - Bunde F4 Bunde mini-F1 - Keer

3-0 7-0 4-4 3-1 3-0 4-0 3-4 0-4 7-0 6-1 0-5 0-2 20-0 6-3 4-2 7-0 1-0 10-2 5-1 0-2

Wedstrijdprogramma za 19 april: 18:00 uur Bunde 3 - Slenakenâ&#x20AC;&#x2122;63 1 15:00 uur Bunde B2 - Heer B2 15:00 uur Bunde C1 - Schimmert C1 13:15 uur Bunde C2 - Scharn C4 13:15 uur Bunde C3 - RKVVL/Pol C2 11:30 uur Bunde MC1 - RKVVL/Pol MC1 11:45 uur Bunde D1 - Simpelveld D1 11:45 uur UOW â&#x20AC;&#x2DC;02 E1 - Bunde E1 09:30 uur Bunde F2 - WDZ F2G 09:30 uur Bunde F3 - Scharn F6 Voor meer informatie: vvbunde.nl

BC DUNATOS Uitslagen: Mix U14 1 - Almonte Mix U14 54-47 DU20 1 - OBC Meisjes U18 1 62-28 H 2 - Achilles â&#x20AC;&#x2DC;71 Heren 2 67-48 DU20 1 - Quo Vadis U18 1 51-27 U16 2 - SpringďŹ eld â&#x20AC;&#x2DC;75 U16 1 43-72 H 1 - Jumpers â&#x20AC;&#x2DC;76 Heren 1 64-80 U16 1 - Bladel Jongens U16 1 45-22 Mix U12 1 - Kimbria Mix U12 2 35-22 Mix U14 1 - Kimbria Mix U14 1 84-36 Achilles â&#x20AC;&#x2DC;71 H 2 - H 2 48-61 Wedstrijdverslagen: Heren ĂŠĂŠn eindigt seizoen in â&#x20AC;&#x2DC;mineurâ&#x20AC;&#x2122;! Voor de laatste wedstrijd van het seizoen 2013-2014 mochten we zondag 13 april aantreden tegen Jumpers â&#x20AC;&#x2122;76 uit Venray. Acht spelers beschikbaar en Thomas die de rol van assistent-coach zou vervullen. Het eerste kwart begon goed en toen Dunatos als eerste scoorde in de wedstrijd sloeg Thomas zich â&#x20AC;&#x2DC;op de borstâ&#x20AC;&#x2122; en verklaarde dat dit kwam door hem. De eerste vijf minuten ging de wedstrijd gelijk op en was de stand slechts 7-9. Bij Jumpers bleven de ballen vallen, terwijl Dunatos slechts â&#x20AC;&#x2DC;mondjesmaatâ&#x20AC;&#x2122; succesvol was in de afronding. Zo was het na aďŹ&#x201A;oop van het eerste kwart dan ook 1423, dat de verhouding in het begin goed weergaf. De eerste twee minuten van het tweede kwart gingen we nog gelijk op maar de daaropvolgende vijf minuten wist Dunatos gĂŠĂŠn enkele keer het netje te vinden en kon Jumpers een 0-12 tussensprint plaatsen waardoor na zeven minuten spelen de stand van 20-40 was bereikt. Geswitcht naar een box-and-one verdediging, waarna we nog vijf puntjes van de achterstand wisten af te knabbelen en we een ruststand bereikten van 2944! Wel telt zwaar dat Kenneth met een hamstring die niet echt wilde meewerken de rest van de wedstrijd aan de kant blijft. De rust heeft de heren schijnbaar goed gedaan, want de intensiteit bij de spelers gaat omhoog. Tel daarbij dat de switch naar een diamond-and-one verdediging zijn vruchten afwerpt, in de aanval het schot eindelijk eens â&#x20AC;&#x2DC;valtâ&#x20AC;&#x2122; en de inhaalrace is een feit. Van 31-46 (1e minuut), gaan we naar 40-48 (4e minuut), door naar 45-52 (8e minuut) om bij 52-57 te eindigen aan het einde van het derde kwart. Het begin van het vierde kwart wordt deze lijn doorgetrokken en staan we na drie minuten spelen nog â&#x20AC;&#x2DC;maarâ&#x20AC;&#x2122; drie puntjes achter (58-61). Wat dan volgt zijn â&#x20AC;&#x2DC;slechte optiesâ&#x20AC;&#x2122; in de aanval, vier â&#x20AC;&#x2DC;puntlozeâ&#x20AC;&#x2122; minuten en een tegenstander die aan het â&#x20AC;&#x2DC;handjeâ&#x20AC;&#x2122; van hun meest ervaren speler er toch weer in slaagt een verschil van negen punten te maken, staat het in de 8e minuut weer 58-67. Met nog â&#x20AC;&#x2DC;slechtsâ&#x20AC;&#x2122; twee minuten op de klok, een tegenstander die lange aanvallen blijft spelen, worden we gedwongen om snelle schoten te nemen (die helaas niet vallen) en snelle fouten te maken als de tegenstander balbezit heeft. Kortom: alles of niets spelen! En niets werd het, gezien de eindstand van 64-80! Resp. Naam speler; totaal aantal punten; persoonlijke fouten; vrije worpen: Philippe, 3 punten, 4 fouten, 1-2 vw Ivo, 6 punten, 2 fouten, 0-2 vw Dennis, 6 punten, 1 fout, 0 vw Jay, 19 punten, 3 fouten, 0 vw 3 driepunter John, 4 punten, 1 fout, 0 vw Charles, 5 punten, 4 fouten, 0 vw 1 driepunter Kenneth, 4 punten, 2 fouten, 0 vw Paul, 17 punten, 3 fouten, 0 vw 1 driepunter

Jubileumweekend Dit jaar geen kaartje voor Tomorrowland kunnen krijgen? Geen probleem! VV Bunde haalt namelijk de artiesten van Tomorrowland naar Bunde. Vrijdag 9 mei LIVE tijdens het jubileumweekend het bekende dj-duo 2DIRTY! Koop vanaf 21 april je tickets (â&#x201A;Ź5) bij ĂŠĂŠn van onze voorverkooppunten. Zie site van VV Bunde voor meer info!

Sponsoractiviteit 18 April 2014 Zoals u wellicht al uit eerdere berichten hebt vernomen wordt onze oude vertrouwde sporthal verbouwd en vernieuwd. Wij als Dunatos willen met deze vernieuwing meegaan maar hier hebben we uw hulp bij nodig! Op 18 april wordt er een speciale sponsoractiviteit georganiseerd voor de leden van de club. Het doel van deze activiteit is het aanschaffen van een aantal nieuwe trainingsmaterialen voor volgend seizoen. Er zal een vrije worp competitie worden gehouden onder de leden waarbij een mooie prijs kan worden gewonnen. Het lid met de meeste raak gegooide vrije worpen maakt kans op een mooie prijs. Hoe gaat dit nou in zijn werk? De hoeveelheid kansen worden door u bepaald. Het lid â&#x20AC;&#x2DC;kooptâ&#x20AC;&#x2122; bij u zijn/haar hoeveelheid kansen. Een kans

pagina 14 kost â&#x201A;Ź0,50. Hoe meer kansen het lid gesponsord krijgt, hoe groter de kans is dat hij/zij de winnaar wordt van de avond! De sponsoravond zal beginnen om 19:00 uur en eindigen rond de klok van 20:30 uur. We nodigen u als sponsor en supporter uit tijdens deze avond uw gesponsord lid aan te moedigen. Na de competitie bent u natuurlijk van harte welkom bij de prijsuitreiking van 20:30 tot 21:00 uur in SportcafĂŠ Marsana. We hopen u allen te kunnen begroeten op deze laatste avond in ons vertrouwde â&#x20AC;&#x2DC;thuishonkâ&#x20AC;&#x2122;! BC Dunatos doet mee aan de Nationale Sportweek Wanneer? Zaterdag 19 april 2014 Hoe laat? Van 13.30-16.00 uur Waar? Sporthal Marsana, Molenveldweg 4 in Meerssen (de sporthal ligt vlak naast zwembad â&#x20AC;&#x2DC;de Parelâ&#x20AC;&#x2122;) Wat? We beginnen met een echte basketbaltraining en we sluiten af met een toernooi Voor wie? Alle leeftijden, jongens en meisjes Kosten? Helemaal gratis Aanmelden? Stuur een e-mail naar dunatos@basketball.nl en vermeldt je naam, leeftijd en geslacht Naast dit event bieden we de mogelijkheid om vier keer gratis mee te trainen tijdens onze vaste trainingsavonden. Mocht je deze dag verhinderd zijn, maar wel interesse hebben om te gaan basketballen, of wil je meer informatie, stuur ook dan even een e-mail naar dunatos@basketball.nl Programma komend weekend: Komend weekend is Pasen, dus geen competitiewedstrijden!

Karate Do Pora Succes voor Karate Do Pora op het NK Shotokan Na jaren afwezigheid op de karate kalender werd 31 maart jongstleden wederom een Nederlands Kampioenschap Shotokan georganiseerd. Zeer vroeg werd vanuit Meerssen vertrokken naar Rhoon, dicht bij Rotterdam. NK Shotokan betekent dat alleen verenigingen en dus ook karateka´s mogen deelnemen die deze karate stijl beoefenen. Aangezien Shotokan de stijl is met de meeste beoefenaars was bijna de gehele complete Nederlandse selectie aanwezig. 5 sporters van Do Pora namen deel, zowel in het onderdeel Kata als ook het kumite (vrij vechten). Ricky Nijsten behaalde de 3e plek op het onderdeel kata in een zeer grote poule. Dit is zijn derde bronzen medaille behaald op een NK. Michael Sabrkhany behaalde de zilveren plek op het onderdeel kumite senioren.

SV Groot Meerssen Verslag Clubkampioenschappen 2014 Op zondag 13 april werden de jaarlijkse Clubkampioenschappen turnen gehouden. De turnzaal zat vol met familieleden en bekenden, die allemaal kwamen kijken hoe goed iedereen kon turnen. Het publiek werd dan ook niet teleurgesteld. Iedereen deed heel erg zijn of haar best en liet mooie oefeningen zien. De recreanten waren â&#x20AC;&#x2DC;s ochtends aan de beurt. Voor de recreanten is het altijd weer spannend, want voor de meesten is het vaak de eerste of enige wedstrijd die ze per jaar turnen. Degenen die zich uit deze groep Clubkampioen mogen noemen zijn: Evi van Gool (kleuters), ZoĂŤ Breibach (Recreanten 2006/2007), Valentina Boesten (Recreanten 2005), Ina Nijsten (Recreanten 2004), Dannee Janssen (Recreanten 2003), Manon Mulkens (Recreanten 2002), In de middag waren de wedstrijdturnsters aan de beurt. We kregen mooie oefeningen te zien en af en toe ook heel spectaculaire met schroeven en saltoâ&#x20AC;&#x2122;s. Dit was niet alleen geweldig voor het publiek om naar te kijken, maar ook voor diegenen die dit niveau ooit willen gaan bereiken. In deze groepen zijn Clubkampioen geworden: Julia Nijsten (PrĂŠ-instap D2), Melle Frijns (Instap D2), Veerle Ruiter (Pupil 1 D3), Evi Ramakers (Pupil 2 D3), ChloĂŤ Brands (Pupil 2 D2), Floortje RĂśmelingh (Pupil 2 D1), Eline Vetter (Jeugd 1 N4), Esther Zeegers (Jeugd 6e div.), Noah Maassen (Junior 6e div.), Iris Veraert (Junior 5e div.), Beau Snackers (Junior 4e div.), Tessa Ramakers (Senior 4e div.), Anke Lemmens (Senior 3e div.) Al met al was het een gezellige en geslaagde dag en ging iedereen met een medaille en een mooi diploma naar huis.

TC Volharding Geslaagde tennisintroductie voor de jeugd Met veel plezier kunnen wij terugblikken op de tennislessen die tijdens de gymlessen op de Gansbeek afgelopen week zijn gegeven. .Het enthousiasme van de leerlingen was groot en ook op de woensdagmiddagtrainingen op het tennispark van 15.00 uur en 16.00 uur werd fanatiek meegedaan. Woensdag 16 april hopen we ook weer veel jonge kinderen van de Gansbeek te ontmoeten op het tennispark. Tijdens de Nationale Sportweek van 19-26 april is er opnieuw gelegenheid om deel te nemen aan introductieactiviteiten van TC Volharding op het park aan de Molenveldweg in Meerssen op maandag 21 april, dinsdag 22 april, donderdag 24 april en vrijdag 25 april van 17.00-18.00 uur. En op woensdag 23 april van 15.00-16.00 en van 20.00-21.00 uur. Bedoeld voor zowel mannen als vrouwen vanaf 5/6 jaar. Competitie Van de beide herenteams heeft het vrijdagteam uit tegen Eijsden de volle winst gehaald en het zaterdagteam uit tegen Hazendans met 3-1 verloren. Het landelijk zondag team meisjes 11-14 won de thuiswedstrijd met 5-1 van Packador. Ze staan daarmee afhankelijk van de uitslag van de nummer 2 en 3 voorlopig op de eerste plaats. Programma: 18 april heren vrijdag middag thuis tegen Echt 19 april heren zaterdagmiddag thuis tegen Nieuwenhagen 21 april (paasmaandag) meisjes 11-14 jaar uit tegen Rulec in Heythuysen Geuldaltoernooi: dit traditioneel toernooi vindt plaats in week 25: 16 t/m 22 juni 2014. Noteer deze data alvast in je agenda. Meer informatie volgt.

voel je thuis achter een Fonima binnenzonwering!

S RATI NU G A G E T MON #00''4,'8#0,'*7+5''06*7+59+.6 /#-'0X*''(6 10+/#''07+6)'$4'+& #55146+/'06 ##0 $+00'0<109'4+0)'0T +00'0<109'4+0)'0X &+' 9+, .+'8'4 4##/&'%14#6+' 01'/'0X 1/&#6 *'6 *''.8##-';'%#6%*'45+0,'+06'4+'74 <+,0T 010<'%1..'%6+'*'$$'09+,''0 47+/'-'7<'##041.)14&+,0'0X.#/'.g )14&+,0'0X 2.+55Ă?)14&+,0'0 '0 8179g )14&+,0'0T +, 8'46'..'0 ,' )4##) /''4 18'4 10<'5146'4+0)T'.1(/#+.8114''0 #(524##- 1/ 10<' %1..'%6+' 6' $'-+,g -'0X 1( 8114 *'6 /'6'0 8#0 ,7..+' 4#/'0T #0 /#-'0 9+, )4##) ''0 84+,$.+,8'0&'1(('46'^ rolluiken overkappingen (duo)rolgordijnen jaloezieĂŤn garagepoorten zonneschermen horren & screens kozijnen Fonima zonweringen Aan de Fremme 19 | Margraten 043 458 2235 fonima@live.nl www. fonima.nl

Duivensport

Tip van de week Op zondagmorgen en dinsdagavond wordt er hoofdzakelijk door mannen gespeeld. Ook iets voor jou?

PDV De Vrijheid Raar

TV De Pletschmeppers

J.Vandenboorn 1-47-97 R.Franssen 2-11-12-16-19-34-52 H.Jacobs 3-710-13-15-25-27-91-93 Gebr.Rings 4-5-6-8-18-26-28-29-31-32-33-42-5063-54-58-60-61-83-64-65-68-69-70-7172-83-84-85-96-98-99 J.Bemelmans 9-43-48-80 Th.Krutzer 14-56-66-77-86-89 J.V.Oppen 17-24-30-35-36-37-38-46-5779-102 H.Cobben 20-21-22-23-39-40-4144-45-51-62-76-78-103 H.Corvers 49-67 Mike Smeets 55 Cortenraad-Slangen 69-87-92-94-101 J.Houben 73-75-95 G.Gielissen &Zn 74-88 Rob Houben 81 H.Nijsten 90-100 J.A.Ter Horst 104

Uitslagen competitiewedstrijden 11 april: GD 35 Voerendaal 3 - Pletschmeppers 1 1-3 Pletschmeppers 2 - OriĂŤnt 1 0-4 GD 50 Hazendans â&#x20AC;&#x201C;Pletschmeppers 12-11 De eerste speeldag van de voorjaarscompetitie heeft voor het thuisspelend team 2 een duidelijke nederlaag opgeleverd. Zowel de dames- en herendubbel als de beide mixpartijen gingen 2-0 in sets verloren. In de komende uitwedstrijd tegen Elsloo moeten de eerste punten worden behaald anders gaat het seizoen een moeizaam verloop vertonen. Het eerste team daarentegen maakte een succesvolle start uit tegen Voerendaal met een 3-1 overwinniung. In de komende thuiswedstrijd tegen koploper Oirsbeek is deze positie meteen inzet voor beide teams. Het 50 plus team deelde de punten met TV De Hazendans en gaat in de volgende partij de strijd aanbinden met ATIVU. De komende vrijdagavonden speelt telkens ĂŠĂŠn team een thuiswedstrijd, aanvang 19.00 uur. Indien u interesse heeft om deze te bezoeken, bent u van harte welkom.

Wedvlucht Rethel 12-4-2014 Deelname 413 duiven

Samenspel Beek B.U.G. Wedvlucht Rethel 12-4-2014 Deelname 1314 duiven De Vrijheid J.Vandenboorn 19-233 R.Franssen 22-70-72-101-109-173-265 H.Jacobs 25-64-68-82-94-139-145 Gebr. Rings 30-34-50-65-103-144-152-154-160167-170-219-255-266-272-297-301-303305-315-315-318-319-321 J.Bemelmans 67-220-247 Th.Krutzer 93-287-316 J.V.Oppen 102-137-155-176-178-179180-229-288 H.Cobben 127-128-129-135184-188-211-222-226-261-304 H.Corvers 253-317 Mike Smeets 275 CortenraadSlangen 298

Competitiewedstrijden 18 april: GD 35 Pletschmeppers 1 â&#x20AC;&#x201C;Oirsbeek 1 GD 35 Elsloo 3 â&#x20AC;&#x201C;Pletschmeppers 2 GD 50 ATIVU â&#x20AC;&#x201C;Pletschmeppers

Kaartclub de GäÜllenaer Uitslagen van de 24e kaartavond Kurvers, Kraft - Simonis, Ramaekers 3-3 Simonis, Freens â&#x20AC;&#x201C; Ghijsen , Vissers 3-3 Raeven, Decker â&#x20AC;&#x201C; Maenen, Frijns 0-6 Notten, Notten â&#x20AC;&#x201C; Peerbooms, Thew. 2-4

043-3648000

De dagprijs werd gewonnen door Maenen, Frijns De stand na de 24e kaartavond ziet er als volgt uit Maenen, Frijns Ghijssen, Vissers Ramaekers, Simonis

90 81 71

Freens,Simonis Kurvers, Kraft Peerbooms, Thewessem

65 60 59

Pijpers, Reubsaet Raeven, Decker Notten, Notten

53 52 45

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16


Week- en nieuwsblad De Geulbode

TAXI

Luchthaven Service van 1 persoon tot 4 personen Alle luchthavens:

Zaventem - Düsseldorf - Köln Eindhoven - Charleroi - Schiphol Tel. +32 (0)468 224745

RESERVEER NU!!

pagina 15

Schutterij Sint Remigius

Koningsspelen Rothem

Paasmiddag Zaterdag 19 april bezoekt de Paashaas de allerjongsten van Sint Remigius in en rond het schuttersgebouw Tussen de Bruggen. De zoektocht begint om 14:30. Natuurlijk zijn alle leden, familie en belangstellenden van harte welkom, niet alleen de kleintjes.

Het comité “Samenwerkende Verenigingen Rothem “organiseert op zaterdag 26 april a.s. voor de derde achtereenvolgende maal in het kader van Koningsdag spel- en sportactiviteiten op Sportpark RVU. Uiteraard zal ook deze editie zijn voorzien van entertainment (regionaal bekende zanger/zangeres), smakelijke hapjes en gerechten uit de Rothemse cuisine, een lekker getapt pilsje of een tintelend glaasje fris. Voorafgegaan aan het spellenparkoers zal ook dit jaar weer een “Oranje-fietsentocht” door Rothem plaats vinden om onze Koningsdag in te luiden. Op het Sportpark RVU zal voor de allerkleinsten weer een springkussen en een ballonnenclown aanwezig zijn. De Koningsspelen van 2014 zullen worden gespeeld in drie categorieën. De jongste categorie zal worden gevormd uit kinderen, die geboren zijn in 2007 en later. De tweede categorie zal bestaan uit kinderen, die geboren zijn in 1999 tot en met 2006 terwijl de derde categorie zal bestaan uit personen, die geboren zijn vanaf het jaar 1998 en vroeger. De jongste kinderen zullen individueel een spellenparkoers afleggen. Tijdens deze Koningsspelen zijn er o.a. twee springkussens, een ronde “Pannakooi” en twee opblaasbare boardingvoetbalvelden op Sportpark R.V.U. aanwezig.

Geen oefenen schieten In verband met het rondhuppelen van de paashaas op de sjöttewei is zaterdag 19 april geen oefenen voor de schutters.

Mei-den planten Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is de Bartholomeusmarkt in Meerssen. Vast onderdeel die dag is het planten van de mei-den. Nieuw dit jaar is Info: 3647941 dat de den wordt gebracht door de splinternieuwe Jonkheid Bartholomeus Top drie speelt gelijkt De competitie bij Sjaak Mat is in beide groepen spannend. In Meerssen en op woensdag 28 mei wordt overgedragen aan de schutterij. de a-groep speelden Frits Werts en Giel Dreessen gelijk. Over CV De Kuutebieters uit Ulestraten, met in hun midden Prins Sander, gaat en weer stond er af en toe iemand op een pionnetje voor- de den recht zetten en proberen het tijdrecord te breken.

SJAAKMAT

sprong, Frits bood remise aan, Giel weigerde, maar moest later toch berusten in een half punt. Peter Claassens speelde tegen Danny Hitz (ook nog kanshebber), en ook deze heren wisten geen doorbraak te forceren. Peter offerde een pion, en zorgde er zo voor dat Danny een dubbelpion kreeg. Wat ze ook probeerden, aan remise viel niet te ontkomen. Peter Nijman hoort bij de subtop met o.a. Camiel Verboeket. Onderling moesten ze even uitmaken wie op dit moment de beste is in die categorie. Peter won duidelijk. Hij hield gewoon zijn voorsprong vast. Jo van Schevikhoven wisselde van plaats met Hubert Willems door hem te verslaan. Een vorkje van de dame scheurde alles open na een vroege ruil. Pierre Bergs had koploper kunnen worden in de b-groep, maar dat lukte niet, omdat Lucas Vaessen sterker was. Lucas is nu de virtuele leider. Hij won van Pierre in het eindspel. Vroege stukwinst was al een teken aan de wand, en een latere blunder was het einde van de partij. Raoul Vogels en Jos Pluijmaekers blijven zonder te spelen op plaats een en twee. Uitslagen: van Schevikhoven - Willems Dreessen - Werts Verboeket - Nijman Vaessen - Bergs Claassens - Hitz

1-0 ½-½ 0-1 1-0 ½-½

Stand: Frits Werts Peter Claassens Giel Dreessen

21-16 20-15½ 21-15½

Raoul Vogels Jos Pluijmaekers Lucas Vaessen

6-4 6-4 4-3½

Tussenstand verkiezing Wereldverbeteraar van het jaar Tim & Ivi Huijsmans, woonachtig aan het Humcovenderveld in Meerssen doen mee aan deze door minister Ploumen uitgeschreven verkiezing voor middelbare scholieren, die in het teken staat van het bereiken van de 8 in het jaar 2000 gestelde millenniumdoelen. Tim & Ivi zijn momenteel te zien op de tv van RTMe. Vanaf 1 april worden ze door de jury beoordeeld op inhoud, haalbaarheid en populariteit. De resultaten zijn tot nu toe: 1.680 likes op facebook.com/reddeaarde.org. Verder via hun website 3.295 getekende bijenpetities en 1.635 getekende petities tegen plofkippen: www.reddeaarde.org. Stem op ons door ons te liken en berichten te delen en teken beide petities. Dank voor uw steun.

Douzelage uitwisseling Op 1 juni vanaf 11.00 uur organiseert onze Belgische Douzelage zustergemeente, Houffalize, voor de 12e keer zijn “Village des Artistes” in Achouffe. Meerssense (amateur) artiesten worden uitgenodigd om kunst te komen maken en te verkopen. Schilders (figuratief, abstract, aquarel...), beeldhouwers en diverse kunsthandwerkers (keramiek, hout, sieraden....) zijn in Achouffe van harte welkom. Iedereen brengt zijn eigen materiaal mee en maakt ter plekke zijn eigen ontwerp. Uiteraard kunnen ook kunstbewonderaars van deze gezellige dag genieten. Vanaf 13.15 uur zal er een straatanimatie plaats vinden. Verder is Achouffe bekend om zijn mooie wandelingen, zijn gastronomie en natuurlijk zijn wereldberoemde bier!

Verenigingsschieten 2014 De inschrijving van het verenigingsschieten 2014 loopt goed. Het evenement Tussen de Bruggen is nog niet volgeboekt, maar wacht niet te lang. Zaterdag 7 juni dus, de strijd om eeuwige roem en de Pie Barbier Wisselbeker. Inschrijven (deelname is gratis!) kan met een team van 6 of 3 personen via email: schieten@remigius.nl Agenda Donderdag 17 april:

Zaterdag 19 april: Zaterdag 19 april: Zondag 25 mei: Donderdag 29 mei: Zaterdag 7 juni: Zondag 8 juni: Zaterdag 14 juni:

Blokfluitlessen, 18:00 en 19:00 Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 Trompetopleiding, 19:00-19:30 Slagwerkers, 19:15-20:00 Repetitie muziekkorps, 20:00-20:30 Geen oefenen schieten Paasmiddag, Tussen de Bruggen, 14:30 Begeleiding communicantjes Basiliek Mei-den planten, Markt Meerssen Verenigingsschieten, Tussen de Bruggen, 14:00 Koningsvogelschieten, Tussen d Bruggen, 14:00 Koningsden planten bij ?

Vrienden van de Basiliek Apriltrekking Thuiskienen De apriltrekking van ThuisKienen met de Vrienden van de Basiliek Meerssen is op dinsdag 8 april om 20.00 uur verricht door Els, uitbaatster van café Ghijsen op Raar. De volgende kiengetallen zijn getrokken: 72, 26, 71, 11, 27, 57, 43, 23, 87, 80, 67, 45, 56, 79, 86, 53, 85, 66, 2, 34, 37, 22, 8, 16, 18, 50, 61, 75, 14, 76, 65, 88, 78, 62, 89, 49, 28, 1, 44, 20, 82, 4, 74, 6, 73, 3, 39, 54, 9, 47, 29, 46, 67, 42, 40, 58, 21, 63, 51, 48, 30, 36, 84, 90, 19, 60, 15, 24, 35, 5, 31, 12, 81, 69, 64. De prijzen zijn gevallen op de volgende kaartnummers: Een 1e prijs (gedeeld) voor de kaartnummers: 103 en 220. Een 2e prijs (gedeelde) voor de kaartnummers: 6, 84 en 154. Een 3e prijs voor kaartnummer: 127. De Stichting feliciteert alle winnaars met hun prijs en bedankt hen voor hun deelname. Een extra woord van dank voor de prijswinnaars die hun prijs weer hebben terug gegeven aan de Stichting en op deze wijze een extra bijdrage leveren aan de restauratiewerken van de Basiliek. De volgende trekking van vindt plaats op dinsdag 6 mei om 20.00 uur. De locatie alsmede de persoon die de trekking zal verrichten wordt nog nader bekend gemaakt in een van de komende weken. Deelnemen kan nog steeds. Speel mee, steun de restauratiewerken van de Basiliek en maak maandelijks kans maken op een van 3 geldprijzen ter waarde van 250 Euro, 100 Euro en 50 Euro. U speelt al mee voor 3 Euro per kaart per maand. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij HEMA, CIGO, kapsalon Ubachs, of Ut Hummeke, of ga naar www.vriendenvandebasiliekmeerssen.nl Benefietconcert Basiliek Verleden week lieten wij u al weten dat de kaartverkoop is gestart voor het Benefietconcert Basiliek Meerssen dat op zaterdag 14 juni zal plaatsvinden in de kerk van Sint Joseph Arbeider in Meerssen, die voor deze gelegenheid een stijlvolle aankleding zal krijgen. U geniet van een prachtig concert en tegelijkertijd steunt u de restauratiewerken van onze prachtige Basiliek. En typisch voorbeeld van een WINWIN situatie. De entree bedraagt 10 Euro per kaart en de opbrengst van de avond is geheel bestemd voor de restauratiewerken van de Basiliek. In de komende weken zult u via de diverse media worden geïnformeerd over het concert en haar deelnemers, bestaande uit het Meerssens Mannenkoor, Rothem’s Harmonie en de bekende soliste Fenna Ograjensek. De kaarten voor het concert zijn nu te koop op de volgende adressen: Traiteur Saveur – Cigo Meerssen – Xclusief damesmode – kapsalon Ubachs en slijterij Rekko. Koop op tijd uw kaarten want vol = vol.

Mogen wij ook u begroeten als Vriend van de Basiliek Meerssen! Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL38RABO03523.20.346 Vooraanmelding (van de artiesten) graag vóór 27 mei t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Zie ook de website: via info@douzelagemeerssen.nl, ter attentie van Pas- www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Dit is een publicatie van de Stichting cale Vossen . Vrienden van de Basiliek Meerssen.

Voor zowel de tweede als ook de derde categorie kunnen zich vier- of maximaal vijftallen inschrijven, die als team in een competitie in diverse spelonderdelen de strijd met elkaar zullen aangaan. De organisatie heeft bij deze 3de editie er voor het eerst voor gekozen om voor de derde categorie ook verenigingen, instellingen, buurten en personen (ook van buiten Rothem) aan te schrijven zodat er zoveel mogelijk teams aan deze Zeskamp in “Spel zonder Grenzen-stijl” zullen gaan deelnemen. Spelonderdelen tijdens deze TeamZeskamp zullen o.a. zijn: Spijkerbroekhangen, Kledingestafettespel, Water-overbrengspel, touwtrekken, stormbaanestafette en het Rode-draadspel. Bij één van de zes spelonderdelen kan het team de joker inzetten waardoor men een dubbel puntentotaal bij dat onderdeel kan scoren. Deze opzet is een kwinkslag naar de jaren tachtig en begin jaren negentig toen de Zeskamp o.l.v. Frank Vinck, het Straatvoetbaltournooi en het Beachvoetbaltournooi gouden tijden beleefden op het Sportpark RVU. Dus ga nu reeds op zoek naar vrienden en/of kennissen of medeleerlingen op school om samen een vierof vijftal te vormen en je tijdig in te schrijven voor deze Zeskamp-in-teamverband. Heb je interesse om met een viertal deel te nemen schrijf je dan in op het onderstaande mailadres. Liefst voor 20 april, zodat de organisatie rekening kan houden met de versterkingen van de inwendige mens. Met het oog op de organisatie van deze Koningsdag is het comité op zoek naar vrijwilligers. Indien u hierin bent geïnteresseerd, kunt u zich wenden tot Hay Dolmans h.dolmans@lijbrandt.nl of 043-3652886. Ook voor andere informatie en eventuele inschrijvingen kunt u hier terecht. Programma Koningsspelen 12:30 Verzamelen op het plein voor de deelnemers en begeleiders van de fietsversierwedstrijd. 13:00 Vertrek fietstocht met versierde fietsen voor de kids onder begeleiding van de slagwerkgroep Rothem’s Harmonie 13:45 Begin van de Zeskamp en het spellencircuit 16:00 Optreden Johnny Memphis 17:00 Afsluiting van de Zeskamp en spellencircuit met aansluitend prijsuitreiking kinderfietsversierwedstrijd, Zeskamp en spellencircuit incl. diploma voor alle deelnemers. 17:45 Optreden Theo Claessens (“de nuije rijaloet”) 20-21:00 Afsluiting van de Koningsspelen. Deelname is gratis!!! Voor de allerkleinsten is er een kinderkermis en ballonnenclown “Pirilim Pim Pim” aanwezig. Tijdens de gehele dag zal de muziek verzorgd worden door DJ Sjors van Oerle en zullen 2 live optredens plaatsvinden van Limburgse artiesten. Deelnameformulieren zijn te downloaden via de sites van: RVU, SJWR, Rothem’s Harmonie of de facebookpagina: Koningsspelen SVR. Inschrijving sluit op 20 april Voor informatie zie : https://www.facebook.com/ svrrothem


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 16

Albert Heijn Dijkstra

Gourmet-, fondueof steengrillschotel Limburgs ambacht

500 gr.

8.49 49

6.

Konijnenbouten Varkenshaas Limburgs ambacht

Kilo

Limburgs ambacht

14.98

8.49

7.

5.

98

500 gr.

99

Koude schotel

AH Broccoli

Slagerij Keulen

Los

Bak 500 gr.

4.49

0.89

3.

0.

99

Verse Aardbeienvlaai harde wenerbodem

Tulpen

Bakker v.d. Weerdt

2.99

Bos 10 stuks

500 gr.

69

1.

79

Groot

13.80

11.

99

Winnaar van de EKO- en Fair Trade Award 2013 van de gemeente Meerssen!! Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 april t/m zondag 20 april 2014

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

Geulbode 16 14  

Geulbode van woensdag 16 april 2014

Geulbode 16 14  

Geulbode van woensdag 16 april 2014

Advertisement