Page 1

jaargang 88 09 04 2014

15 Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Marsna Penning gemeente Meerssen voor Frans Kamoen

Informatie van de

Pag. 10

s/PENINGSTIJDENROND0ASEN s4USSENSTANDINFORMATIEPROCESCOLLEGEVORMING s/FlCIĂ‘LEBEKENDMAKINGEN

Pegasus Uitvaartzorg voor een uitvaart met mĂŠĂŠr persoonlijke zorg Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 www.pegasusuitvaar t.nl

- Voor alle uitvaartverzekeringen -

voor meerwaarde in wonen en leven

Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Frans Kamoen heeft afgelopen zaterdag tijdens de jaarlijkse feestavond van de Badmintonclub Meerssen uit handen van burgemeester Hans Schmidt de Marsna Erepenning ontvangen. Frans Kamoen kreeg deze onderscheiding omdat hij zich meer dan 30 jaar, waarvan ruim 27 jaar als voorzitter, heeft ingezet voor de BadmintonClub Meerssen. Gedurende de vele jaren voorzitterschap is het de verdienste van Frans dat een vereniging over zo een lange periode zoveel leden heeft die binnen de gemeente Meerssen de badmintonsport beoefenen. Naast de vaste speelavond op donderdag organiseert de vereniging een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zoals een feestavond, een eindejaarstoernooi en een herfstwandeling. Deze sociale activiteiten hebben onmiskenbaar bijgedragen aan een bloeiende vereniging. Het is de persoonlijke overtuiging van Frans dat deze activiteiten essentieel zijn voor een vereniging en hij was dan ook de grote initiator hiervan. Frans is dan ook over de afgelopen 30 jaar hèt boegbeeld van de vereniging. Hierbij staat zijn open manier van communicatie en inzicht in sociale verhouding voorop. In december 2013 heeft Frans afscheid genomen als actief lid en voorzitter van BCM en is benoemd tot erelid van de vereniging.

ENTER-FORCE B.V. Vliegveldweg 194 6199 AD Maastricht-Airport Tel: +31(0)43 3649055

www.enterforce.nl

Koningsdag in Ulestraten Georganiseerd door stichting UK’98. Kom deze dag Koningsdag vieren dag in Ulestraten. Wij zorgen voor een vrijmarkt (opgeven vòòr 20 april via VrijmarktUK98@gmail.com) met marktkramen en leuke dingen waar de kinderen naar hartelust in een bekende en veilige omgeving kunnen spelen en spelletjes kunnen doen. Ook zal er een versierde ďŹ etsrondgang door het dorp plaatsvinden, voorop gegaan door onze Koninklijke fanfare Concordia. Kinderen kunnen geschminkt worden, springen op Willem Alexanderweg 4 6222 NC Maastricht onze springkussens en op eigen risico spelen op het speeltoestel of in de zandbak. Uiteraard is er ook aan T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl de innerlijke mens gedacht. Ook zal er een Limburgse artiest(e) aanwezig zijn die een gezellig optreden zal verzorgen. Dit alles vindt plaats op het schoolplein van basisschool de Triangel Ulestraten, Kasteelstraat 22. Een deel van de opbrengst zal dan ook ten goede komen aan 16 -19 uur de school. De toegang is geheel gratis en u bent van harte welkom vanaf 13:00 – 19:00 aanbiedingen uur. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda en hopelijk tot ziens op zie achterpagina deze gezellige dag. +LEDINGTIP4REKIETSORANJEAAN

Arnold Opreij

www.wonenmeerssen.nl

WONINGAANBOD ONLINE s6OLDERSTRAAT-EERSSEN s0AST!3OMYASINGEL-EERSSEN s'ANSBAAN!-EERSSEN s"URG-URISSTRAATGARAGE -EERSSEN s0AST!3OMYASINGELGARAGE -EERSSEN

Haarden & Sierbestrating

-AANDAGAPRIL UURGEMEENSCHAPSHUIS$E3TIP

)NFORMATIEBIJEENKOMST @,ANDELIJKEONTWIKKELINGENINDEOUDERENZORG -EERINFORMATIEZIE'EMEENTEPAGINA

Zondags geopend

TOP SHELF PARKET Weerterveld 13 6231 NC MEERSSEN Tel: 043-36 43 412 Fax: 043-36 47 913 www.topshelfparket.nl E-mail: info@topshelfparket.nl

STOFVRIJ-renoveren * Hertog vloeren (www.stofvrijschuren.nl) * Quick-Step parket en laminaat * Div. kwaliteit laminaat * Piet Boon vloeren TRAPRENOVATIE * Kährs Fineerparket en meer * Sterdealer Solid Floors * Antigua klik-PVC en PVC 5 Sterren Specialist * Exclusieve Celenio vloeren van www.wonenwonen.nl * Vloerverwarming ook ingefreesd

Parket van de bovenste plank


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Huisartsen

Wegwijzer Politie Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ..........................................1-1-2 Drugsmeldpunt ...................043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer 1-1-2 Ongevallen 1-1-2 Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 1519.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren 3661617 / 3661706.

Luchtvaart Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schiphol Centrum, tel. 0800-8543487 www.minvenw.nl/loket

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via 043-3652020

Regiotaxi (Omnibuzz) Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van tevoren). Informatie of klachten: 09003310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.)

Dierenbescherming Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr .......................0900-4433224 Zwerfkat nr...........................043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Huisartsenpraktijk Meerssen Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008 www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski 043-3089035 Recepten 043-4558432 www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Bunde Huisartsen: dhr J.Urlings, Mw F. Prinsenberg en dhr J.Swaans. Tel 043-3648935, bij spoed: 043-3654423, recepten: 043-3588218 Spoed buiten kantooruren : de huisartsenpost 043-3877777 Website:www.huisartsenpraktijkbunde.nl Praktijkondersteuner: Mw M. DuyckersHuisartsenpraktijk Wiertz 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG Ottenheijm - JWM Muris - I Meuwissen-Berix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. .......043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5 .........043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35 ......................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-18:30

Tandartsen Weekenddienst - Meerssen / Margraten Simpelveld / Gulpen/Wittem / Vaals / Valkenburg / Berg en Terblijt / Bocholtz / Bunde / Cadier & Keer / Mheer/Banholt / Ulestraten Centrale spoednummer vd dienstdoende tandarts 043-7112711 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ....................043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht Meerssenerweg 23 .................043-638452 W. van de Kerkhof, Maastricht Brusselseweg 381 .................043-3470173

Huid- en oedeemtherapie Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Reisvaccinaties Travel Doctor Meerssen Huisartsen Centrum Meerssen 3089038 Vaccinatie Centra Limburg (VCL) 043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Woningstichting Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC 043-3664777 Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. Website: www.wonenmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: 043-3664777 Niet-dringende technische klachten: reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl)

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen .........043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Di: geSLOTENs7OE UEN  Us$ON UEN Us 6RIJ Us:ATERDAG 

pagina 2

Welzijn Trajekt welzijn Heuvelland Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen : 043 – 7630055 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder van ma t/m do van 9 tot 10.30 u. Vrijwilligersondersteuning Meerssen Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilligerswerkheuvelland.nl. Trajekt Maatschappelijk werk en Informatie en Advieswinkel: Spreekuren van ma t/m do van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Tel.: 043 – 7630055 rob.leseur@trajekt.nl

Welzijn Stichting Organized www.organized.nu Dagbesteding, coaching en maatwerk CliĂŤntenraad (Minimabeleid) Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ....................088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp. Zorgloket gemeente Meerssen Open werkdag van 9-10 u... 043-3661662 Voor alle vragen met betrekking tot gehandicapten- en ouderenzorg.

Sevagram thuiszorg Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland 6011911

Slachtofferhulp regio zuid-oost Om de Toren 4, 6191 KZ Beek 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordZuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenbergstraat 21 Geulle 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u.

Gezondheidswijzer het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. GGD-gebouw Maastricht. 043-3821717

Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend.

Thuiszorg Groenekruisdomicura Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................043-3690690 Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): 043-3690 670 Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Uitleen hulpmiddelen: .......043-3690 660 Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: 043-3690 620

Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Maria Geulle. Enkel voor inwoners van de kernen Geulle en Bunde. De kosten van een 3 gangen maaltijd zijn â‚Ź6,65 Inlichtingen: Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. bellen met Jos Klein 06-20960732 St. Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Verloskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borgharen, Beek, Berg & Terblijt. 043-3642570 Praktijk voor psychotherapie en stresscounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953. Info & Documentatie Service, GGD ZL Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn. Ma t/m do 046-850 54 50 ids@ggdzl.nl Diabeteslijn.......................(033) 463 05 66 info@dvn.nl voor alle vragen over diabetes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en hun ouders/opvoeders. 043-3261847 E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Meerssen .........................043-7502234 Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, 6231 HC Meerssen ................043-3642916 Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD Bunde..............................043-3652255 Bezoek: Mevr Annelies Smeets, Westbroek 31A, 6243 CG Geulle tel. 043 – 3646986 Vakantie/Activiteiten: Mevr.Dimphy van Kroonenburgh, Mw.v.d.Meijstraat 22, 6243AP Geulle tel.043-3649890. Bechterew Vereniging Maastricht Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusselt zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL Steunpunt Mantelzorg 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voormantelzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos.

Huurdersvereniging Huurdersver. Meerssen Secretariaat 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl

Gemeenschapshuis Gemeenschapshuis De Koel Rothem Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Kringloopcentrum Kringloopcentrum Zuid Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Kienen Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid.

Wmo-Platform Mevr. A. Bos-van Bun ............tel 3643238 Mevr. J. Gommers .................tel 3643743 Steunpunt Voedselbank Meerssen Kuileneindestraat 5e in Meerssen Postadres: Postbus 69 - 6230 AB Meerssen Centraal telefoonnummer: . 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Website: www.voedselbanklimburg.nl Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388 AltraCura Thuiszorg. Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl tel: 043-3580721 Praktijk voor Acupunctuur Meerssen. Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen, 043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl Houdings- en Bewegingstherapie Cesar & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, 6231EB Meerssen T 06-47022177 St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ Meerssen 043-8501995 info@tzvm.nl

Natuurgeneeskunde Praktijk klassieke homeopathie & voedingsadvies praktijk Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. 043-3650128 Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl 043-3635011

Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-38001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten. Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije - Hulserstraat 35 Geulle, 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl 06 10684174 Stiltij meditatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680

Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ www.cirkelouder-kindcoaching.nl Tel 06-48043928

Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst Centrum Carma www.yogacarma.nl

Buurtzorg Meerssen Thuiszorg voor verpleging en verzorging (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com

Gerrie van Goderrein Heilpraktijk Dru Yoga en massages St. Josephstraat 22, 6231 EE Meerssen. 06-13186996 - ludgardina@outlook.com www.goderrein.com

Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en Emotionele Hulpverlening Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wilmarstraat 38, Meerssen, 043-3110170, www.praktijkjoycewetzels.nl

Peuterspeelzalen ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10 .......043-3646997 Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 ..............043-3655780 Pinkeltje Ulestraten Dorpstraat 1..........................043-3642936 Pinokkio Geulle Hagendoornweg 2 ...............043-3655101

Stichting Synagoge Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon 043-3655 527 / 06-21 55 7530

Logopedie Jeanine America logopediste - Huisartsencentrum Meerssen; 06-11316703 Proost de Beaufortstraat 1 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen. Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon 043-3581711

Cesartherapie Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl

Fysiotherapie & Medisch ďŹ tness

Familieopstellingen

Centrum voor fysiotherapie & medische ďŹ tness Familie-, Systeem & Organisatieopstellin- Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen gen met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3644066 www.medischeďŹ tness.nl Tel 043-3647987 www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

VERANDERATELIER

RIET ELIĂ‹NS

Voor al uw kleding- en lederreparaties en maatkleding Eeckersteghe 26 te Elsloo T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

P. Sassen v.o.f.

Grondverzet-transport sLEVERENZANDGRIND sCONTAINERVERHUUR sGRONDWERK groot/klein sRIOLERINGEN Bunde

043 364 14 68


Week- en nieuwsblad De Geulbode

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon tel. 043 - 3642223 voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice

pagina 3 Zo 13 april, 11.00-18.00 uur, De Stip, Past. Dom Hexstraat 10 Meerssen. Entree 5 euro Spirituele / Paranormale & Wellness Beurs Kaartleggen, Foto Reading, Pendelen, Psychometrie, Edelstenen, Mineralen, Wimperextensions, enz.... Gratis Parkeren, Kinderen tot 10 jaar Gratis. Aparte Kinderhoek, 06-20278307, Helma Smeets

6 gespecialiseerde

TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en ver-

advocaten

koop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

bij U om de hoek.

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiĂŤnten. Voor meer info: www.kamla.nl

JeGroen natuurrijke tuinen AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385 jeroen@jegroen.nl

VERHUIS U ZELF DIENSTEN NODIG bel vrijblijvend robkrauth.nl 043-4582991 Ondermode van Mey, Sloggi, Triumph, ten Cate, Speidel en pyjama’s: altijd 20% KORTING bij Textiel Mode Christel Vluggen Elsloo, Stationsstraat 25. Tel: 046-4377009 www.vluggenelsloo.nl

Vloerbedekking - Gordijnen - Zonwering Behang - Bed-en badtextiel Insectenhorren - Stomerij-depot

Carteijnstraat 6, 6241 CC Bunde

info@maastrichtadvocaten.nl www.maastrichtadvocaten.nl

Tel. 043-3647303 / 06-53376836 E-mail: info@pricken.nl

&2175$67 VFKLOGHUZHUNHQ %LQQHQEXLWHQVFKLOGHUZHUN :DQGDIZHUNLQJEHKDQJHQ

Actie

aan u Rolluiken & Zonwering. Ook voor nieuwe rolluiken en zonweringen. Tel 0655792852 Wij tellen geen voorrijkosten.

Asperges per 500 gr.

â‚Ź2,50

Veldsla per 100 gr.

â‚Ź0,50

Beauty & Wellness Meerssen 043-3111999

Groenteschuur appel per Kg.

â‚Ź1,79

Te koop Batavus herenďŹ ets i.z.g.s (350,00 euro) Tel 0644341429

advocaten

Hoogveldweg 2 6231 ET Meerssen tel. 043 – 364 00 94 fax. 043 - 364 06 90

ZonweringServiceLimburg.nl voor alle Reparaties

Vanaf april weer koopavond (do) tot 21.00 uur. NIEUW: GELLAK introprijs â‚Ź15,- blijft tot wel 2 weken zitten. Tel. 043 - 3111 999 Gsm. 06 - 4177 6240 Info@beautyenwellnessmeerssen.nl www.beautyenwellnessmeerssen.nl

Van Uden Cratsborn

Goed advies en gedegen vakmanschap

PrivĂŠ bijles/studiebegeleiding/ cito-training voor alle leeftijden. Brugklasbegeleiding T: 043-3644178 / 06 11187222 M: inge.laeven@leerkr8.nl I: leerkr8.nl

TE HUUR luxe stacaravan (incl. airco) aan de Côte d’azur op camping, 150 meter van zee. Prijs vanaf ₏295,- p.w. Info: 06-4641 81 84 mail: fdurlinger@gmail.com

Juridische PROBLEMEN?

9UDDJJHUXVWQDDU HHQYULMEOLMYHQGHRIIHUWH (ULFN/HERQ(LNHQODDQ %XQGH HKMOHERQ#KRPHQO

De schrapmachine draait weer op volle toeren Nieuwe Krielaardappeltjes per 500 gr. â‚Ź1,50 Verse Friet echt smaakvol!! per Kg.

â‚Ź1,00

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

TE HUUR: garages Burg. Murisstraat / Past. A. Somyasingel Meerssen. Prijs: â‚Ź 53,11 per maand. Info: 043-3664777 Italiaanse conversatie-, en privelessen op maat de hele zomer door op ieder gewenst niveau. Begin september starten groepslessen Italiaans voor beginners en gevorderen kijk voor meer informatie op www.italianoperte.nl of bel Mw. J. Hogenhuis tel 06-25591477

Last minute naar bella ITALIA Te huur vakantiehuis in Lazise aan het Gardameer Italie. Info: e-mail naar jecmhogenhuis@msn.com Tel 06-25591477 Ben je een dieren-/paardenvriend, en wil je ons een handje helpen bij de verzorging van onze paarden? Neem dan contact op via het telefoonnummer 0652- 641 293.

Het hele jaar rond FRUITVERKOOP

van diverse soorten appels en peren. Milieubewust geteeld! Opgeslagen in eigen koelcellen Verser, harder, knapperiger en sappiger kan niet! Voorts: AARDAPPELS (kruimig, vastkokend en friet) tegen betaalbare prijzen Tevens: sinaasappels, mandarijnen, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien.

Uitneembaar voetbed Wijdte H

â‚Ź99,95

Uitneembaar voetbed Wijdte H

â‚Ź99,95

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek – Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag Dinsdags gesloten

Manege M. Meijer De rol van het CDA Meerssen binnen de coalitieonderhandelingen

KOOPZONDAG 13 APRIL A.S. van 11.00 tot 17.00 uur

U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

In de lokale media is in het artikel d.d. vrijdag 4 april 2014, “Meerssen ‘werk aan vertrouwen en imago’ ‘’ ten onrechte de suggestie gewekt dat het CDA Meerssen deelneemt aan de coalitieonderhandelingen. Het CDA blijft bij haar standpunt om niet deel te nemen aan een raadsbreed coalitieprogramma. Voor het CDA betekent dit, dat er geen rol is weggelegd in een raadsbreed programma. Wij blijven onze volksvertegenwoordigende rol uitoefenen, op basis van inhoudelijke argumenten. Voorstellen die lijn liggen van ons verkiezingsprogramma, zullen wij steunen en verder zal ieder ander voorstel op zijn waarde worden beoordeeld. Echter, ten aanzien van procedurele zaken willen we meedenken in de besluitvormingsprocessen. Dit om op constructieve wijze te werken aan een bestuurbaar Meerssen.

Paard & Pony rijlessen Pensionstalling met weide gang In & verkoop van paarden/pony`s Kinderfeestjes Ruitershop Pannenkoekhuis met terras

Ons adres: Op de Locht 52 6241 NS Bunde-Kasen T: 06-20417152 www.manegemeijer.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

1989 - 2014:

Na 25 jaar Meerssenerweg stoppen we er mee!

Totale

12 april 2014: Reünie cabaret 1980-1990 Stella Maris Meerssen

HET PAND MOET LEE G!

opheffings

leegverkoop

foto: De kern van het cabaret wordt nog steeds gevormd door het Stella-Maris showkoor (foto uit 1987)

Meerssenerweg 83 (wijk 22) Maastricht tel. (043) 362 57 77 Geopend woensdag t/m zaterdag 11.00-17.00 u www.dogwood.nl

Op alle moderne & klassieke

tapijten 50-60-70% korting Tafel Perzen tot 80% korting

Curiosa - boedels 30-40%

Sieraden 50% korting

Antieke kasten/verlichting 50%

Teveel om op te noemen! Amstel Gold Race 49e Amstel Gold Race doorkruist Paaszondag alle wegen en bergen in de Gemeente Meerssen Het internationale wielerpeloton komt a.s. Paaszondag 20 april wederom op Meerssens grondgebied. En hoe! Met bijna allemaal wereldtoppers. Maar liefst 18 Proteams doen er mee en 6 teams welke via een ‘wildcard’ een startbewijs hebben gekregen. De ADR is 251 km lang, met 33 beklimmingen en moeten er in totaal 4000 hoogte meters overwonnen worden. Na de start in Maastricht, gaat de karavaan via Meerssenhoven, naar Bunde (10.25 uur) Maastrichterlaan, Brommelen, Oostbroek, Hulserstraat, Processieweg omstreeks 10.35 uur beginnen met de beklimming van Slingerberg waar een hoogteverschil van 105 meter overwonnen moet worden. Via de Hussenbergstraat en Cruisboomveld gaat het richting Beek, waar de beklimming van de Adsteeg plaats vind. Om 10.49 uur zijn de renners in Ulestraten. Via de Past van Eysstraat, Catharinastraat en Humcoverstraat wordt om 10.55 uur Op de Beukel beklommen en direct daarna de Lange Raarberg. Het hoogte verschil boven op Raar is 140 meter. Net zoals in de afgelopen 48 jaar(wellicht veel meer) zullen de renners in de Gemeente Meerssen kunnen rekenen op het sportieve gedrag van de toeschouwers. Ter gelegenheid van de WK in 2012, werd het wielerboek “Over de Heuvels” uitgegeven. Daar de Gemeente Meerssen geen geld beschikbaar stelde, was er dus in de gemeente geen start of finish van een WK onderdeel. Erger nog de samenstellers van dit overigens fraaie wielerboek, ruimden uit ongenoegen, geen plaats in voor o.a. de Snijdersberg, Slingerberg en de Raarberg, De wielerhistorie van Meerssen de werd genegeerd, dit lukte echter niet, nog altijd komen de organisatoren van wielerrondes graag terug in Meerssen, hier ligt het hart van de Limburgse wielersport. Als je over wielerhistorie wilt schrijven, kom je niet om Meerssen heen, hier liggen de wortels van vele Amstel Gold Race aankomsten en Nationale Kampioenschappen. Toerversie Zaterdag 19 april is de Amstel Gold race voor de liefhebbers. Ruim 12.000 renners zullen over diverse afstanden het Heuvelland en de gemeente Meerssen gaan verkennen. De afstanden zijn 65 km, 100, 125, 150, 200 en 250 km. Alle afstanden, uitgezonderd de 150 km, komen door de gemeente Meerssen. De 65 km, gaat via de Houthemmerweg, Volderstraat, Kuileneindestraat, met beklimming van de Lange Raarberg. De 100, 125, 200 en 250 km komen na de start door Rothem, via de Klinkenberg, Kerkweg, Oude Steeg naar Weert, Meerssenhoven. Richting Geulle komen zij ook nog in Moorveld en Kasen. Terug komen de liefhebbers via Ulestraten, Catharinastraat enz. naar de Humcoverstraat met beklimming van Op de Beukel en aansluitend de Raarberg. In deze straten kan het dus Paaszaterdag erg druk zijn, maar alles wordt geprobeerd in veilige banen te leiden door ervaren verkeersregelaars.

Het jaarlijkse cabaret van Stella Maris College is al 35 jaar een begrip in Meerssen en omgeving. Het cabaret ontstond in 1969; initiatiefnemers en drijvende krachten waren o.a. Frans Stalmeier, Thei Dols, Guus Jacobs en Theo van Aalst. Vele leerlingen en docenten deden er hun eerste podium-ervaring op, voor uitverkochte zalen. Zo ook bijvoorbeeld zanger Guus Meeuwis, zijn broer Marc en internationale musicalster Maya Hakvoort. Op 12 april a.s. organiseren oud-leerlingen i.s.m. Stichting Stella Maris Cabaret een voor de jaargangen 1980-1990. Alle deelnemers en medewerkers (koor, cabaret, dansers, bandleden, technici, rekwisiteurs, docenten en kantine-ploeg) van toen zijn van harte uitgenodigd om elkaar op die avond weer te ontmoeten. Een avond vol herinneringen, foto’s, muziek en video’s, met op het programma: - DVD-presentatie (mogelijkheid tot bestellen DVD’s) - Frans Stalmeijer met Piano - Oud-bandleden, regisseurs en docenten - presentatie van het reunie-boek ‘Daar klinken weer de tonen’ - DJ Pepijn met 80’s muziek - een optreden van het Stella Maris koor anno 2014 - en een aantal optredens Voor de rest vooral raden wie er voor je staat en bijkletsen! Inmiddels zijn er meer dan 100 aanmeldingen; er zijn nog kaarten beschikbaar (entree incl. welkomstbubbels, hapjes en consumptiebon €10,- p.p.). Datum : 12 april 2014, 20.00 uur Locatie : Parallelweg 56, Meerssen (docenten-ingang) Aanmelden / meer info: koor.cabaret@gmail.com

Guus Meeuwis’ eerste podium-ervaringen (1988)

Docent en cabaretier Thei Dols in actie (1988)

TOON HERMANS HUIS MAASTRICHT Zondag 13 april, om 13.00 uur wordt in Galerie Franscz Witte in Ransdaal de expositie “TOON Hermans Huis Maastricht TOONT” geopend. Marijke van Meel en Franscz Witte, beiden docent en beeldend kunstenaar, laten de kunstwerken zien van hun leerlingen (gasten van het THHM). Een expositie dóór en vóór het Toon Hermans Huis Maastricht.

Adres Expositie: Galerie Franscz Witte, Ransdalerstraat 37, 6311 AW Ransdaal. Info: 043-3261000, www.thhm.nl De expositie duurt t/m 21 april.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

‘N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Gebroeders Wetzels Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

in Meerssen. Maar zoals op veel plaatsen kregen we ook hier steeds vaker signalen van stille armoede. De hulpvraag van mensen die het ďŹ nancieel moeilijk hadden groeide, en zo kwam het dat er zowel op verzoek van een aantal inwoners van Meerssen als op initiatief van de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem, gekeken werd naar de mogelijkheid om een plaatselijke voedselbank te starten. We gingen op zoek naar een locatie, een centraal gelegen inname- en afgifte punt, dat goed bereikbaar was. Er werden contacten gelegd met de woningstichting in Meerssen, en al vrij snel kwam de ‘rode poort’ in beeld, een mogelijkheid waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt.â€? Geen geld, maar middelen In januari 2009 ging de voedselbank van start vanuit de rode poort, onder de naam ‘Ruggesteun’, bedoeld als ‘steuntje in de rug’. Ludy: “Insteek was en is nog steeds geen geld, maar middelen geven aan mensen die het echt nodig hebben. En dankzij contacten met het distributiepunt van de voedselbank in Landgraaf, kunnen de mensen hier in Meerssen hun pakket afhalen. Ons initiatief is bescheiden begonnen met het uitdelen van brood afkomstig van de plaatselijke bakker, en van kleding. Dit sprak zich snel rond. Behalve de voedselpakketten ging het ook al snel om het bieden van een luisterend oor: mensen konden hun verhaal kwijt, en de kofďŹ e stond en staat altijd klaar!â€?

1929 - Gebroeders Wetzels Pie 4 jaar en Giel 12 jaar. Ingezonden door: P. Wetzels Geulle

Voedselbank Meerssen ‘Ruggesteun’ voor mensen die het moeilijk hebben Het is een bijna dagelijks terugkerend verhaal in de diverse media: veel taken die eerst door de Rijksoverheid werden uitgevoerd, worden de komende tijd overgeheveld naar de gemeenten. Dat is in Meerssen niet anders; ook deze gemeente is bezig zich voor te bereiden op haar nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Samen met organisaties, professionals en inwoners van Meerssen. Dat inwoners hier een belangrijke stem in hebben, daar is iedereen het wel over eens; de kracht van een vitale samenleving zit immers in de samenwerking tussen mensen onderling en tussen mensen en professionals. Op zoek dus naar de (bestaande) kracht van een vitale samenleving in het Meerssense. Dat brengt ons bij Ludy Nijsten van Ruggesteun/Voedselbank in Meerssen. Het gesprek vindt plaats op een woensdagmorgen in maart in de ‘rode poort’ – langzaam maar zeker een begrip in Meerssen – aan de Kuileneindestraat 5 in het centrum. Levensmiddelen, kleding en andere nog bruikbare goederen worden door de bevolking van Meerssen hier aangeleverd, gesorteerd, en vervolgens worden er pakketten van gemaakt. Samen met de door de voedselbank Landgraaf geleverde voedselpakketten, vinden de pakketten op woensdagmiddag hun weg naar de mensen; dorpsgenoten die het moeilijk hebben om rond te komen. Stille armoede “Tja, hoe ontstaat zoiets‌â€? Ludy Nijsten ‘mater familias’ van een hecht zestal vrijwilligers, moet even nadenken. “Er was vóór 2008 geen voedselbank

Succes Inmiddels is ‘Ruggesteun’ uitgegroeid tot een succes, ĂŠn het is een begrip hier in Meerssen. De behoefte aan ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben neemt helaas niet af, integendeel, zegt Ludy. “ En het gaat niet over luxeartikelen, maar puur om de eerste levensbehoeften. Dat het niet makkelijk is om de stap naar de voedselbank te zetten, moge duidelijk zijn. Mensen lopen er niet mee te koop. Privacy en discretie staan dan ook met hoofdletters geschreven bij de vrijwilligers van ‘Ruggesteun’.â€? En van het ĂŠĂŠn komt het ander. Andere organisaties in het Meerssense sluiten graag aan om te helpen. Geslaagde initiatieven waren de inzamelactie van levensmiddelen van de basisschool de Gansbeek en het inzamelen en doneren van statiegeld door stichting Jeugdwerk Rothem; allemaal mooie ideeĂŤn afkomstig van betrokken inwoners van groot Meerssen. “Wij doen dit niet alleen,â€? merkt Ludy op. “We worden in feite gedragen door de bevolking van groot Meerssen, maar zeker ook door de gemeente waar we altijd terecht kunnen voor advies; door het maatschappelijk werk van Trajekt, de woningstichting Meerssen, de plaatselijke bakker, het Vrouwengilde, de Zonnebloem, de vrijwilligers van Pentasz, buurthuis De Ketel, en veel andere ondernemers; ja, door wie eigenlijk niet!â€? Kracht vitale samenleving Als je het dan toch hebt over de kracht van een vitale samenleving, dan komt dit voorbeeld

Runderpoulet

500 gram

KipďŹ let

500 gram

â‚Ź 4,75 â‚Ź 3,95

Uit eigen keuken Corned beef

100 gram

Serrano ham

100 gram

â‚Ź 0,95 â‚Ź 2,60

Kip pasta salade

500 gram

â‚Ź 4,75

Slagerij WELTENS uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

TE KOOP: Moorveld (Geulle) Luipertstraat 28. Halfvrijstaand woonhuis, met aan de zijkant vrij uitzicht, gelegen in een rustige woonomgeving in de nabijheid van basisschool en dichtbij invalswegen A2.

Perceel: 474m2 Vraagprijs: â‚Ź 174.000,00 Interesse: 046-4378801/06-46503386

*UDWLVZDDUGHEHSDOLQJ +HHIWXSODQQHQRPXZZRQLQJWHYHUNRSHQRIZLOWXJHZRRQ HHQVZHWHQZDWGHKXLGLJHZDDUGHYDQXZZRQLQJLV"

%HOGDQYULMEOLMYHQGRINLMNRSZZZGDPHQRJQO 8ZDFWLHYHPDNHODDU $PE\HUVWUDDW1RRUG_(*0DDVWULFKW_ZZZGDPHQRJQO _LQIR#GDPHQRJQO 0DDVWULFKW_+HXYHOODQG_6LWWDUG*HOHHQ

Printhagenstraat 3 Genhout ( Beek ) 046- 437 30 44 www.vefato.nl Openingstijden: Maandag 13-18 uur Dinsdag t/m/ Vrijdag 10-18 uur Zaterdag 10-17 uur

wel erg dichtbij, denk ik. Onder de indruk neem ik afscheid van Ludy en Pierre Nijsten, Cobie en Jan Honee, en Nellie en Wil van Oerle. Mensen met het hart op de juiste plek, die doen waar ze goed in zijn, namelijk mensen helpen. Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer in de aanloop naar Pasen extra aandacht voor mensen die het moeilijk hebben, bedoeld als een steuntje in de rug. Mocht u nog iets willen doneren, de ‘rode poort’ weet u inmiddels wel te vinden!


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Basiliek v/h Heilig Sacrament Meerssen Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 Zaterdag 12 april: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Jaardienst Winand Reijnders en zoon Willy; jaardienst Pedro Frissen; jaardienst Marie-ThÈrËse Schurgers; Gerda Bongaarts-Laheij off.; Bert DeJong off. Zondag 13 april: Palmzondag. 11.00 Zang: kinderkoor. Jaardienst ouders Eussen-Vincken; Giel Voncken en zoon Peter; Fien van Leeuwen-Curfs off.; Ans Schrijnemaekers-van Oijen off.; Tiny Speetjens-van de Boorn off.; Hans Scheeren off.; Bento Hardy Maandag 14 april: 16.00 Aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 Rozenkrans 19.00 Jaardienst ouders Janssen-Maessen; Paul Schoonbrood Dinsdag 15 april: 10.00 H.Mis in Beukeloord Donderdag 17 april: Witte Donderdag. 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed 15.30 Vespers 19.00 Zang: Schola. Pierre Slangen Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag. 15.00 Kruisweg 19.00 Basilicakoor, viering van het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis jaardienst Ber Dejong; Alice Heijnens-Lambrichs Zaterdag 19 april: Vooravond van Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest. 16.00 H. Mis in Beukeloord 21.00 Paaswake zang: dameskoor. Hans Scheeren off.; George Smeets off.; Gerda Bongaart-Laheij off.; Bert DeJong off.

Parochie St. JosephArbeider Zaterdag 12 april: 19.00 Gestichte jaardienst overleden ouders Curvers-Baggen; gestichte jaardienst Riek Akkermans-Neven; jaardienst Dol Dieters en overleden familieleden Dieters-Lambrichts Woensdag 16 april: 15.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 Gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag. 15.00 Kruisweg Zaterdag 19 april: Vooravond van Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest. 19.00 Paaswake zang Groot Koor

Parochie

H. Agnes Bunde Zaterdag 12 april 17.45 Eucharistieviering van de zondag. Opluistering: Dameskoor. Intenties: Jaardienst voor Miet KeijsersHermans, Jaardienst voor Jo Loenis, Jaardienst voor Louis Jaspar, ouders Reijnders- Mulkens en zonen Hub, Toon en Jack, Gest. jaardienst voor ouders Van Oppen- Schouteten, Gest. jaardienst voor Eugenie Welkenhuijsen, Gest. H. Mis voor ouders LexisVan Can en zoon Servé, Jaardienst voor Mathieu Dreesen Zondag 13 april 11.30 H. Mis. Opluistering: Stuif- in

Koor. Intenties: Gest. Jaardienst voor Eugenie Welkenhuijsen en ouders Welkenhuijsen- Hauben, Jaardienst voor Gerda Stuur- Muijtjens, H. Mis voor Leon Bastings, H. Mis voor Miet Keijsers- Loenis (off), H. Mis voor Bep Vermeulen- Schrijnemakers (off) Dinsdag 15 april 8.30 Rozenkrans Woensdag 16 april 9.00 H. Mis 13.00 Paasviering Senioren: Wij herdenken Sjaak Bex en Jules Vossen en levende en overleden leden Donderdag 17 april: Witte Donderdag Opluistering: Dameskoor 19.00 H. Mis Tot 21.15 Uitstellen Allerheiligste; stille aanbidding; biechtgelegenheid. Ziekencommunie Zaterdag 19 april 20.30 Paaswake. Opluistering: Gemengd Koor

Parochie H. Catharina Ulestraten Pastorie Ulestraten: wo. en vr. 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Ismaël Quequesana, tel. 043-3111579 Priesterwachtdienst: dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie) Zaterdag 12 april: 14.30 Eucharistische Aanbidding in Ulestraten 17.45 H. Mis in Bunde 19.15 H. Mis in Moorveld Zondag 13 april: Palmzondag 09.00 Gezinsmis, gest. jrd. voor Mathieu van Weersch en Elisa van WeerschBouwens en kinderen; gest. jrd. voor overledenen van de familie JanssenUrlings; jrd. voor Sef Willems; voor overleden ouders Corten-Raeven en overleden familieleden; voor Anton Peters; voor Ida Duijsings-Buurman (coll.); Dinsdag 15 april: 09.00 H. Mis in Moorveld Woensdag 16 april: 09.00 Voor Gerard Wakker; Donderdag 17 april: Witte Donderdag 19.00 H. Mis in Bunde tot 21:15 Eucharistische Aanbidding in Bunde Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag 12.30 Kruisweg voor de kinderen 15:00 Goede-vrijdagviering: Kruisverering Zaterdag 19 april: Paaszaterdag / Stille Zaterdag 18.30 Paaswake in Moorveld 20:30 Paaswake in Bunde

Parochie St. Martinus

Geulle Giro 1179675 Bank NL07RABO0116501391 Vrijdag 11 april: 09.00 H. Mis als Jaardienst voor ouders Jacobs-Tilmans (St.); H. Mis als Jaardienst voor ouders Ramakers-Peerbooms (St.). Zondag 13 april: Palmzondag. 10.15 H. Mis voor Emma Ramakers (4); H. Mis als Jaardienst voor Gerard Martens; H. Mis voor Trui Ghijsen-Raeven (5); H. Mis als Jaardienst voor Mathilde Kengen en ouders (St.); H. Mis voor Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); H. Mis voor Jules Ramakers en Lieske Vossen. 12.00 Plechtig Doopsel van Zjuul Pelser. Donderdag 17 april: Witte Donderdag. Ochtend: Ziekencommunie. Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag. 19.00 Goede Vrjdag-viering. Zondag 20 april: Hoogfeest: Pasen. 10.00 Plechtige Zeswekendienst voor Emma Ramakers; Jaardienst ouders v.d. Akker-Knubben en kinderen (St.); H. Mis voor Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); Jaardienst Leo Maassen en Maria Huijts (St.); H. Mis als Jaardienst voor ouders Janssen-Smeets.

pagina 6

Parochie WaalsenMoorveld Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Bankrek. NL25 RABO 011.65.02.037 v. voor de kerkbijdrage. Bankrek. NL23 RABO 011.65.01.006 v. Kerkbestuur

Ons Meerssens 488 Men heeft destijds het Fries dialect uitgeroepen tot taal. De Friese taal. In onze provincie is het door de veelheid aan verschillende dialecten onmogelijk het Limburgs tot een taal te benoemen, daar de dialecten onderling te veel van elkaar verschillen. Neem bijvoorbeeld het Maastrichts tegenover het Meerssens , of het Venloos tegenover het Meerssens. Vervolgens weer een serie woorden omgezet in het dialect:

wittebrood: roggebrood: Donderdag 10 april: schurk: 10.30 H. Mis in Huize Ave Maria. sinaasappels: Zaterdag 12 april: Palmzondag. twee stuks prei: 19.15 Plechtige Zeswekendienst voor een rode kool: Paul Schoonbrood; H. Mis als Jaareen pot rode bietjes: dienst voor Mia Kester-Kengen. Opgeen knip voor de neus waard: luistering: Kerkelijk Zangkoor. bangerik: Dinsdag 15 april: angstig: 09.00 H. Mis. stapelgek: Vrijdag 18 april: we gaan er tegenaan: 15.00 Kruisweg. Zaterdag 19 april: Paaszaterdag. dat ben ik beu: 18.30 H. Mis voor Pierre Schobben; H. hoongelach: Mis voor Sjra v.d. Bongart. Opluiste- kraakbeen: ring: Kerkelijk Zangkoor. jakkeren: Zondag 20 april: Hoogfeest: Pasen. 11.00 H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Penders-Ghijsen (St.); H. Mis voor Pastores Haenen, Kusters en Dohmen (St.). Opluistering: Kerkelijk Zangkoor.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem Zondag 13 april: Palmzondag. 10.00 Zang: St. Caeliakoor Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag. 14.00 Kruisweg Zaterdag 19 april: Vooravond van Pasen, Verrijzenis van de Heer, Hoogfeest. 17.30 Paaswake zang Song of Joy

Baptisten Gemeente Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

Christelijke gemeente ‘De stem van de Goede Herder’ 6-04 10 u. Dekker in Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelen-plein 6 Rothem-Meerssen. Info 043-3654551

Protestantse Gemeente Maas - Heuvelland kern: Valkenburg - Meerssen Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 Elke zondag om 10 uur dienst in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg Voor meer informatie zie onze website www.maas-heuvelland.nl

Concert fanfare St. Martinus geweldige happening In een uitverkocht huis verzorgde Fanfare Sint Martinus samen met Triple Nix op vrijdag 4 april een avondvullend programma dat de fundamenten van de locatie op de grondvesten deed schudden door de nodige lachsalvo’s. De bezoekers werden verwelkomd met koetsen bij de ingang van een prachtig versierde zaal, met een echt draaiorgel en een welkomstdrankje. Na een wervelende “eerste helft” werden de aanwezigen onder de pauze zelfs van een hapje voorzien. Meer dan ruim drie uur werd het aanwezige publiek verrast met een afwisseling van spelmomenten en populaire muziek. Aan het eind van het programma waren er dan veel lovende woorden en gingen de toeschouwers tevreden huiswaarts. Rest nog iedereen te bedanken die, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze avond. Op naar de volgende activiteit: in samenwerking met de Bloomerie “de bloemetjes buiten zetten” op 26 april aanstaande.

wégk zjwart brwad batteraaf appelesiene twje sjpier poor un hötsje rwad moos un glaeske rwaj kreutsjes geine voessjlaag weerd sjiethoes benkelik zu gek wie un sjöp v’r riete um eine bie doa krieg ich de sjiet vàn grimpsjgelach knoorsj jatse Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Een jaar zo snel voorbij... Nooit meer samen We staan niet altijd stil Bij het woordje samen Toch is het een groot gemis Als samen er niet meer is.

Een jaar geleden hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van

JO LOENIS Wij herdenken JO tijdens de eerste jaardienst die gehouden wordt zaterdag 12 april a.s. om 17.45 uur in de St. Agnes kerk te Bunde. Bunde

Jan Loenis Familie Loenis

Diesviering Meerssens Mannenkoor Zondag 30 maart vierde het Meerssens Mannenkoor zijn 17e verjaardag. Het was een prachtige voorjaarsdag met bijna zomerse temperaturen. De dag begon met een plechtige H.Mis. Om 10 uur stond het koor gereed om bij het inzingen de laatste puntjes op de i te zetten. Het stond onder leiding van onze vaste dirigent Ger Franken en werd op het orgel begeleid door de organist van de basiliek, Rob Waltmans. Gezongen werd de Missa Basilica van G. Lesscher. Wij begonnen met “Das ist der Tag des Herrn”, een toepasselijke titel voor deze mooie dag. We besloten de H.Mis met “Mien leef Limburg”, een lied dat we ook zingen op het aanstaande Heuvellandconcert in Vaals. Met een dankbaar applaus van een volle kerk werd onze zang beloond. Na de H.Mis maakte pastoor Wim van Meijgaarden bekend, dat hij wegens ziekte zijn werk voorlopig even niet meer kan doen. Dat was een emotioneel moment. Alvorens met de brunch te beginnen werden we door ons koorlid Theo Zijlstra op de foto gezet (De volgende dag, tijdens de repetitie, konden wij het mooie resultaat al bewonderen!) Tijdens de geanimeerde brunch in Cafe-Zaal De Keizer werd ons koorlid Math Otten door de voorzitter gehuldigd voor zijn 12½ jarig lidmaatschap. Voor Tiny Otten waren er bloemen. Math is verantwoordelijk voor het geluid tijdens onze uitvoeringen en is een onmisbaar lid van onze technische commissie. Tegen drie uur liep de brunch op z’n einde en werd de bijeenkomst, aangelokt door het mooie voorjaarsweer, langzaamaan verplaatst naar het terras op de Markt. Het Meerssens Mannenkoor repeteert iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Café-Zaal De Keizer, Markt 14 te Meerssen. Loop gewoon eens binnen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kijk ook op onze website: www.meerssensmannenkoor.nl.

Bronzen beeldjes Uit Burkina Faso (het vroegere Opper Volta) komen mooi gestileerde bronzen beeldjes. Brons gieten is in dit land traditioneel een belangrijk ambacht. Een groep beeldhouwers maakt deze beeldjes volgens een techniek die sinds mensenheugenis overgaat van vader op zoon, de zgn. “cire-perdue”, de verloren wastechniek. Het originele beeld wordt gemaakt van bijenwas en bedekt met klei. Wanneer de klei wordt gebakken in een gat in de grond, smelt de was. Zo ontstaat de mal waarin ze het brons gieten. Deze krachtige, decoratieve beeldjes hebben een symbolische betekenis en zijn daardoor heel bijzonder.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

PAGINA

Gezond (op)voeden Onze voeding staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Ouders worstelen vaak met vragen rondom de voeding van hun kind en daarom heeft Bibliotheek Meerssen Anita Badart-Smook, diĂŤtiste en lactatiekundige, uitgenodigd voor het geven van een presentatie over gezond (op)voeden. Tijdens deze presentatie, die vooral gericht is op aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen, hoor je alles wat je graag zou willen weten over je eigen voeding, over de voeding voor je baby, over de eerste hapjes; wanneer je hiermee begint, wat je geeft en hoeveel. Als je kindje ĂŠĂŠn jaar oud is, dan eet het al “met de pot meeâ€?. Maar daarna komt er soms een tijd die veel stress “rond de klok van zesâ€? oplevert. Je peuter is twee en zegt op alles ‘nee’, óók tegen die groente die jij juist zo belangrijk vindt! Wat te doen met zo’n selectief etertje? Hoe komt de sfeer aan tafel weer terug en wordt je kindje een gezonde kleuter? Anita Badart-Smook geeft u informatie hierover. Zij is diĂŤtiste en lactatiekundige. Na haar afstuderen is zij als onderzoeksdiĂŤtist twaalf jaar werkzaam geweest bij de Universiteit Maastricht. Voeding rondom zwangerschap stond tijdens deze studies centraal. Sinds 2001 runt ze Rond en Gezond, voedingspraktijk voor moeder en kind, en heeft ze zich verder gespecialiseerd als kinderdiĂŤtist met verstand van borstvoeding. Ze is als deskundige lid van diverse netwerken en stuurgroepen en heeft diverse publicaties op haar vakgebied op haar naam staan. De lezing vindt plaats op 15 april en begint om 19.30 uur. Toegangskaarten kosten â‚Ź3,00 in de voorverkoop en â‚Ź4,00 op de avond zelf. In het kader van “voordeelmetjebiebpasâ€? betalen bibliotheekleden op vertoon van hun bibliotheekkaart â‚Ź2,50. Van tevoren aanmelden via tel. 043-3642411 of via info@bibliotheekmeerssen wordt zeer op prijs gesteld. Activiteiten in april: Foto’s en opnamen van activiteiten zijn te zien in het fotoalbum op de website van de bibliotheek, via RTME en op de website van Marsna Magazazine. 9-18 april Media ukkies: Media Ukkie Dagen: www.mediaukkies.nl Peuters en kleuters groeien op in een wereld van TV, computers, tablets, apps, boekjes en games. De media bieden ukkies ongekende mogelijkheden. Maar hoe stimuleer je de positieve effecten en wanneer moet je opletten, bijsturen of stop zeggen? Wie een antwoord wil op deze en andere vragen kan terecht op de Media Ukkie Dagen; mediaopvoeding voor peuters en kleuters, van 9 tot en met 18 april. Op woensdagmiddag 16 april en vrijdagmiddag 18 april extra aandacht voor nieuwe media op de jeugdafdeling. 10 en 23 april FilosoďŹ ebijeenkomsten bij Ontmoet Anna en Bibliotheek Meerssen. Op 10 april kunt u bij ontmoet anna de lezing van Aad Orgelist “autonomie: een fundamentele behoefte?â€? bijwonen. Op 23 april kunt u in de bibliotheek komen luisteren naar de lezing “Vooruit tegen wil en dankâ€? van Hans van Helmond. 15 april 25 april

Gezond (op)voeden door lactatiekundige Anita Badart. Aanvang 19.30 Ivizi App moment. Tijdstip: 18.00-19.30. Gratis, aanmelden gewenst.

Op de informatieve afdeling wordt aandacht besteed aan ďŹ losoďŹ e en er is een mediatentoonstelling gezonde voeding voor jou en je kind Op de jeugdafdeling: Pasen CJG-thema: “niet willen luisterenâ€?: Kijk op onze CJG tafel in de bibliotheek voor folders en boeken over dit onderwerp of kijk op de website van CJG-Heuvelland. Voordeelmetjebiebpas: voordeel bij muziek: http://www.voordeelmetjebiebpas.nl/allevoordelen/philharmonie-zuidnederland-limburg-actie/ Openingstijden bibliotheek: -AANDAG Us$INSDAGGESLOTEN s7OENSDAG UEN U s$ONDERDAG UEN Us6RIJDAG U s:ATERDAG UUR Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

Expositie Vrije Schilders Ulestraten wederom meer bezoekers De jaarlijkse expositie van de Vrije Schilders in gemeenschapshuis d’n Huppel te Ulestraten trok afgelopen WEEKEINDE  BEZOEKERS Hiermee continueerde de schilders en tekenclub ,die zich in een groeiende populariteit mag verheugen,de stijgende lijn die de afgelopen jaren al was ingezet. Voorzitter Clemens Degenaar toonde zich in zijn jaarlijkse toespraak tevreden met deze ontwikkelingen. Jammer,maar onontkoombaar achtte hij het feit,dat de teken en schildersclub hierdoor tevens een tijdelijke ledenstop moest doorvoeren om een al te onstuimige groei te voorkomen. De expositie werd geopend door de Meersense kunstenaar Roy Hoet. Hij brak in zijn toespraak een lans voor de vrije ontwikkeling van de kunst bij de jeugd en meer kansen in de kunst voor de jeugd.Met name het aspect van sociale engagement had in zijn graďŹ sche kunst afgelopen zomer al veel aandacht getrokken bij de Meerssense kunstmanifestatie “In de ban vanâ€?.

Bloesemexcursie Bemelen Lente, hoogstamboomgaarden in volle bloei, dat is Zuid-Limburg op z’n mooist. De natuurgidsen van IVN Maastricht nemen u mee door een prachtig stukje natuur tussen Amby en Bemelen. Een gebied dat rijk is aan oude en nieuw aangeplante hoogstamboomgaarden. Lopend langs de rand van het plateau hebben we bovendien een schitterend uitzicht over het Maasdal. Geologisch gezien komen we ook op een paar interessante plekken; daar komt het krijt aan de oppervlakte.

St. Agnesplein 12, Bunde +31 (0)6 55 16 05 05 www.toetiefroetieshop.nl

Toetie Froetie opent het Asperge seizoen! 100 gr. 500 gr. 1 pakje. 1 st. 6 st. 6 st.

â‚Ź 1,49 â‚Ź 1,49 â‚Ź 2,49 â‚Ź 1,49 â‚Ź 1,49 â‚Ź 1,00

Asperge-Zalm salade Bistro krieltjes naturel Asperge saus Asperge schiller Gekleurde eieren Verse eieren

Limburgse asperges

â‚Ź 2,49

500 gram

IEDERE DAG VERSE AARDBEIEN! 1HOLLANDSE kg. Deze acties zijn geldig van dinsdag 08 Apr t/m zaterdag 12 Apr 2014

Nieuwe voorzitter van Mannenkoor Borgharen Tijdens zijn jaarvergadering op 1 april 2014 heeft Mannenkoor Borgharen een nieuwe voorzitter gekozen. Na zeer vele jaren van een buitengewoon actief en betrokken voorzitterschap heeft Fer van de Winkel nu het stokje overgedragen aan DrĂŠ Knols, woonachtig in Meerssen en reeds in een eerdere zittingsperiode voorzitter van het koor. De afscheidsrede voor Fer van de Winkel werd uitgesproken door beschermheer Jan Jansen, directeur van Sibelco Europe te Maastricht en hoofdsponsor van het koor. Hij memoreerde de indrukwekkende staat van dienst van Fer van de Winkel bij Mannenkoor Borgharen Maastricht, en sprak de hoop uit dat deze ook in de toekomst nog beschikbaar zal zijn voor uiteenlopende hand- en spandiensten ten behoeve van het koor. Tevens reikte Jan Jansen aan Fer van de Winkel een fraaie oorkonde uit waarin deze werd benoemd tot lid van verdienste van het koor. Daarna sprak Fer van de Winkel in een kort dankwoord zijn erkentelijkheid uit voor het jarenlange vertrouwen waarmee hij de voorzittersfunctie mocht uitoefenen. Bovendien toonde hij zich verheugd over de recente groei van het ledental van het koor. Tot slot wenste hij het koor een goede toekomst toe, niet alleen in muzikaal opzicht maar ook als gezelschap met een bloeiend verenigingsleven. Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe bestuur, OP  APRIL  ZAL ER TEVENS EEN nieuwe secretaris worden gekozen.

Lezing boeddhisme waar

:

datum : tijd : entree :

Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen dinsdag 15 April 19:00 5,- euro (incl. kopje thee en iets lekkers )

aanmelden via mail : simone@in-lakech.nl Steegstraat 5 Meerssen T: 043-3635011

www.egcm.nl

Een korte inleiding in het boeddhisme Boeddha zei eens: “Mijn woorden houden geen religie of ďŹ losoďŹ e in, zijn echter praktische lessen die in het dagelijkse leven toegepast wordenâ€?. Maar toch‌ Vele gezichten heeft het boeddhisme inmiddels gekregen. Tegenwoordig wordt wel gezegd dat de 500 miljoen huidige boeddhisten even zoveel stromingen opleveren. Dit laat zien dat het boeddhisme zich aan iedere omstandigheid weet aan te passen zonder in dogma’s te vervallen. Maar ook zonder dat de basis ervan aangetast wordt. Die is overal gelijk gebleven. De lezing zal gaan over kernbegrippen als de vier edele waarheden, karma en verstorende emoties die onze ontplooiing in de weg staan. Eenvoudig en luchtig, met herkenbare en dagelijkse voorbeelden. Henk Baay (Heemstede 1942) woont in Maastricht, ontving veel onderricht van zijn grote inspirator en leraar Lama Karta, die helaas in 2012 overleed en is verbonden aan het prachtige Tibetaans boeddhistisch instituut Yeunten Ling te Huy, vlak onder Luik. Zie ook www.tibetaans-instituut.org. Lokatie:

Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen

Seniorenvereniging Bunde PAASVIERING. De Paasviering wordt dit jaar gehouden op woensdag 16 april a.s. Gestart wordt om 13.00 uur met een H.Mis voor alle overleden leden van de vereniging in de St.Agneskerk. Na terugkeer uit de kerk wordt gezorgd voor kofďŹ e met paasbrood. Ook de gekleurde paaseieren zullen aanwezig. Rond 15.00 uur zal de heer Erkenbosch een power point presentatie verzorgen over de Natuur en Cultuur van groot Meerssen. (Bunde,Ulestraten,Geul le,Rothem,Meerssen) Het bestuur


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 8

Lenteconcert Na het geslaagde nieuwjaarsconcert is het weer zover. Het lenteconcert staat aan te komen. Na een periode van hard en doelmatig repeteren zijn Rothem’s Harmonie en de slagwerkgroep er klaar voor. Rothem’s Harmonie onder leiding van Henk Mertens en de slagwerkgroep onder leiding van Eric Crauwels hebben voor U een avondvullend programma gemaakt, goed passend in het nu ontluikend voorjaar met vrolijke klanken en percussieslagwerk van de slagwerkgroep. Wij nodigen u uit dit concert te komen beluisteren. U zult er geen spijt van hebben. De moeite meer dan waard. Kijk naar het gevarieerde programma van deze muzikale lenteavond. De muziekstukken die Rothem’s Harmonie voor u gaat spelen zijn: March-Bou-Shu, Echoes of Kyoto, Versailles, Fra Diavolo, Norsk, Athletic Festival March, James Bond 007, Bohemian Rhapsody en als toegift de Drina Mars. Na afloop van het concert is er, zoals u dat van ons gewend bent, de mogelijkheid voor het nuttigen van een drankje aan de bar. Vaak een gezellige voortzetting van de aangebroken avond waarbij u met de muzikanten vooruit kunt blikken op wat Rothem’s Harmonie verder nog op de muzikale agenda heeft staan in 2014. Locatie: Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 te Rothem. Datum: Zaterdag 12 april 2014. Tijdstip: 19.00 uur. Zaal open: 18.30uur en de toegang is gratis.

Kids en jongeren van Bunde opgelet!!!!

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Genzonweg 3 + 5 | 6235 NG Ulestraten

Op een schitterende lokatie met vrij uitzicht gelegen 2 exclusieve bouwkavels van maar liefst ca. 1.250m2 (lengte 60m) met bouwplan naar keuze en eigen inzicht KIJKDAGEN: vr.11-4-2014, wo.16-4-2014 en vr.25-4-2014 van 15-17u EINDE INSCHRIJVING: vr. 2-5-2014 | 11u Nadere inlichtingen m.b.t. inschrijving, voorwaarden en bezichtiging via dhr. J. Houben (T 043 - 3655110 / M 06 - 43056540)

Belangrijk kindervakantiewerknieuws!!!! Kindervakantiewerk Bunde 2014 staat deze zomer in het teken van Sterren en Planeten! Hiervoor zijn we op zoek naar astronauten en ruimtevaarders die met ons het melkwegstelsel willen verkennen. We zullen gedurende deze week spannende en avontuurlijke tijden beleven. 188 kinderen zullen samen met ongeveer 70 begeleiders weer heel veel plezier gaan beleven! Dit jaar zullen we maandag 11 augustus van start gaan en beëindigen we de week op vrijdag 15 augustus. Wil jij graag meedoen? Geef je dan op voor Kindervakantiewerk 2014! Op school ontvangen alle kinderen in Bunde van groep 1 t/m 8 een inschrijfformulier en een folder met extra informatie. Met het inschrijfformulier kun je je inschrijven op de centrale inschrijving welke gehouden zal worden op woensdag 23 april as van 19.00 tot 19.30 op basisschool Franciscus. Let op…..wees er vroeg bij want er is maar plaats voor 188 kids. Per persoon mogen er maximaal 5 kinderen worden ingeschreven. Zit je niet in Bunde op school, maar woon je wel in Bunde, dan kun je een inschrijfformulier downloaden op onze website https://www.facebook.com/KVWBunde. Wil je eerst nog meer informatie over Kindervakantiewerk Bunde voordat je besluit deel te nemen? Kijk dan op onze website https://www.facebook.com/KVWBunde. Ben jij 16 jaar of ouder en wil jij meedoen als leiding, geef je dan op bij Charles Bronzwaer: secretaris@bjjv.nl. Hoe eerder je je aanmeldt als leiding, des te meer kans je maakt om mee te doen! Elk jaar zijn er een hoop hulpouders nodig die meehelpen om Kindervakantiewerk Bunde telkens weer tot een groot succes te maken. Ook dit jaar kunnen we alle hulp gebruiken! Op het inschrijfformulier van uw kind kunt u aangeven wanneer en waarmee u ons kunt helpen.

Thuiskienen Harmonie En Drumband St Agnes Bunde trekking van maart: De volgende nummers zijn getrokken: 9, 85, 12, 76, 48, 79, 22, 55, 45, 29, 63, 43, 37, 86, 59, 1, 49, 47, 35, 19, 26, 62, 87, 4, 23, 5, 27, 39, 68, 88, 40, 18, 13, 61, 46, 57, 14, 44, 20, 58, 24, 78, 28, 21, 7, 54, 71, 81, 80, 32, 41, 77, 56, 89, 69, 10, 53, 34, 2, 82, 64, 8, 60, 84, 17, 38, 42, 67, 73, 31, 16, 74, 66, 50, 3. De eerste prijs is gevallen op kaartnummer 223, de tweede prijs op kaartnummer 116 en de derde prijs is voor kaartnummer 212. De winnaars ontvangen een bericht.

Vrouwenvereniging ZijActief Moorveld De paden op de lanen in! De activiteiten op dinsdag 1 april en dinsdag 8 april stonden helemaal in het teken van de Geulse natuur. Na zijn prachtige dia lezing op 1 april nam Jacques Ummels de dames op 8 april mee naar buiten om deze natuur te herontdekken. Dinsdag 15 april: Paasversiering maken Op deze avond gaan we onder leiding van Thea Pluis een leuke paasversiering maken. Samen zullen we er zeker weer in slagen om een leuke creatie in elkaar te knutselen.

Dinsdag 6 mei 2014: Lezing over het onderhoud van sieraden en parels Op dinsdag 6 mei houdt Mw. Wijnands een lezing over de diverse soorten parels en het onderhoud van parels en sieraden. Na de pauze volgt een kleine veiling. Beide activiteiten beginnen om 19.30 uur in Gemeenschapshuis De Kollekamp.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Een verrassend paasweekend

Opening

pagina 9

C AFE

ZAAL

UT CENTRUM Drinks - Food - Terras - Music

Café zaal Ut Centrum Vrijdag 18 april opent Ut Centrum haar deuren. Iedereen is welkom om met ons het glas te heffen. Van 20.00 uur tot 2200 uur is er de mogelijkheid om ons de hand te “schuddelen”, daarna hopen wij samen met iedereen er nog een leuk feest van te maken. Zaterdag 19 april Easter rock Op het podium in de zaal, 2 tributebands. Damaged Justice, A tribute to Metallica en Bon Scotsch, A tribute to AC/DC. Deuren open om 20.00 uur. “Live” is Good ! Café zaal Ut Centrum Hulserstraat 89 6243 BM GEULLE Deze advertentie is tevens een uitnodiging, er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

www.utcentrum.nl


Meerssen

Informatie van de gemeente Omgevingsvergunningen

Goede Vrijdag - Paasmaandag

Bestuurscentrum gesloten  In verband met Goede vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum gesloten op vrijdag 18 april en maandag 21 april 2014. Wachtdienst openbare werken De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 043- 3661888 (tijdens de openingstijden: tel. 043-3661617 of 043-3661706).

Sfeervol

Milieuparken De milieuparken zijn op Paasmaandag 21 april 2014 gesloten.Tussenstand informatieproces collegevorming gemeente Meerssen  De informateurs, de heren Jan Schrijen en Hub Meijers, hebben donderdagavond 3 april 2014 tijdens een openbare bijeenkomst in het kader van het informatieproces in de gemeente Meerssen verslag uitgebracht van de eerste fase van de gesprekken die zij hebben gevoerd met de verschillende partijen.

Gemeente Meerssen Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland CliĂŤntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur), tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Klantenbureau Ruimte tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 GrifďŹ ebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 09-04-2014

www.meerssen.nl

De oriĂŤnterende gesprekken werden gekenmerkt door een open en constructieve sfeer en door een grote mate van betrokkenheid. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat voor de partijen het belang van de gemeente Meerssen voorop staat. Er is een grote bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen voor een nieuw bestuur. Men wil het verleden afsluiten en met perspectief naar de toekomst toe verder gaan. Het streven is primair gericht om te komen tot een raadsbreed samenwerkingsprogramma met prioriteitstelling. Dit vergt een proces waarin snelheid niet ten koste mag gaan van zorgvuldigheid. De partijen willen de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur van de gemeente vergroten en derhalve het interactief besturen uitbouwen. De informateurs hebben geconcludeerd dat de aanwezige vertrouwensbasis tussen de verschillende partijen verdere versterking behoeft. Vandaar dat nog bilaterale gesprekken tussen diverse partijen zullen worden gevoerd om het onderlinge vertrouwen verder te laten groeien. Vervolgens zal een vergadering van alle raadsfracties plaatsvinden om te bepalen of de inhoudelijke fase van het informatieproces kan worden opgestart. Jan Schrijen en Hub Meijers informateurs Bijeenkomst 3 april 2014 

Informatiebijeenkomst ‘Landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg’  De rijksoverheid is bezig met een aantal belangrijke wijzigingen in de zorg. Veel taken gaan over van Rijk naar gemeenten. Op initiatief van het Seniorenplatform Meerssen vindt daarom een informatiebijeenkomst plaats voor 55-plussers. Tijdens deze bijeenkomst worden de landelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst. Tijdens deze bijeenkomst wordt nĂ­et ingegaan op wat dit betekent voor de gemeente Meerssen of voor individuele situaties, omdat het uiteindelijke rijksbeleid niet helemaal helder is. Maandag 14 april 2014 De informatiebijeenkomst begint op maandag 14 april 2014 om 13.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen en zal ongeveer anderhalf uur duren. Tijdens de bijeenkomst zal de gemeente Meerssen informatie geven over de veranderingen die op stapel staan. Ook de voorzitter van het Wmo-platform is aanwezig. Er is gelegenheid om vragen te stellen over het rijksbeleid. Alle 55-plussers in de gemeente Meerssen zijn van harte welkom. De koffie staat klaar! Het aantal bezoekers voor deze middag is beperkt tot ca. 200 personen. Vol is vol. Bestuur Seniorenplatform MeerssenNieuws in het kort Nationale sportweeks6ANAPRILTMAPRILISHET.ATIONALE Sportweek. Dit landelijke sportevenement zet sporten en bewegen een week lang in de etalage om te laten zien hoe leuk dit is. Een overzicht van activiteiten in de gemeente Meerssen treft u aan op www.meerssen.nl. Twitteraccount gemeente? s)EMANDGEBRUIKTHETOFFICIĂ‘LEGEMEENTEWAPENVAN de gemeente Meerssen als profielafbeelding voor twitter en facebook. Hierdoor leek het afgelopen week of de gemeente via twitter oude nieuwsberichten aan het plaatsen was. De officiĂŤle social media-accounts van de gemeente Meerssen hebben het logo Sfeervol Meerssen als profielafbeelding. Verkiezingen Europees Parlements/PDONDERDAGMEIVINDENDE verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Op de gemeentelijke website vindt u meer informatie en formulieren mbt deze verkiezingen. Meer informatie Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

Openbare Bekendmakingen Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiĂŤle

bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten.

Aangevraagde omgevingsvergunningen: s PLAATSENWOONWAGEN Hoolhuis 7c Bunde. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Verleende omgevingsvergunningen voor: s AANLEGGENWANDELENFIETSPADEN tussen Juniorcollege en Rothemermolen, wandelpad kruising spoor met Geul tussen Geulhof en Joodse begraafplaats en afrastering nabij camping Vaessen; s VESTIGENBEAUTYSALONINGEDEELTE woning, Hulserstraat 61 Geulle; s UITBREIDENVERDIEPINGAAN achterzijde woning, Burg. Kisselsstraat 23 Meerssen; s BOUWENBIJGEBOUWGARAGE Westbroek 13 Geulle. Bezwaar mogelijk. Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:

Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: aanbrengen beschermingslaag boven archeologische vindplaats, kadastraal bekend Gemeente Maastricht, Borgharen, sectie A, nummer 1201. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Week- en nieuwsblad De Geulbode

B.C. De Sjlaaimeppers Amby 25 jaar (1989-2014) Even terug in de tijd, september 1989, voorzitter Schmitz van de bejaarden VERENIGINGDEEDEENBEROEPAANDEHEREN(AY.ICOLAESEN#HARLES(UBEN EEN"ILJARTCLUBOPTERICHTENVOORSENIOREN EENUNIEKGEBEURENIN!MBY .AEENOPROEPINDE!MYER0RAOT GINGENZEGETWEEÑNAANDESLAG OP oktober werd de club gedoopt met de naam ,,B.C. de Sjlaaimeppers� en konden ze starten met de eerste libre competitie. Er vormde zich meteen een leuke vriendenclub in cafÊ de Keizer onder het zicht van onze H. WalBURGA+ERKTE!MBY Eerste team, mensen van het eerste uur, Nico Bergholtz, Harie Sour, Pierre Klassen, Jos Rouschop, Frans Schmitz, Piet Theunissen, Jef Ubachs, Jef Francken, Guillaume RamaeKERS (AY.ICOLAESEN#HARLES(UBEN

Informatie: tel. 043-3661702. E-mail: info@meerssen.nl. Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepagina’s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608. Meerssen 09-04-2014 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Burgemeester en wethouders van

KinderVakantieWerk Meerssen 2014 Hallo feestvierders! KVW Meerssen komt er weer aan en dus wordt het tijd dat jullie te horen krijgen wat ons thema is. Het thema van KVW 2014 is: Feest. Wat we allemaal gaan doen? Dat blijft voorlopig nog een verrassing. Misschien wel feesten, of, of, of‌... We weten het niet. Wat wij wel weten is dat de KVW week is van 11 augustus t/m 15 augustus 2014, van 9.30 uur tot 16.00 uur. Jullie als leerlingen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen van Meerssen en Ulestraten worden uitgenodigd om samen met ons deze week te beleven. Ons feest bouwterrein ligt ook dit jaar weer naast de Stip, gelegen aan de Past. Dom. Hexstraat te Meerssen. kom en doe mee en laat heel Meerssen maar eens zien hoe goed jullie kunnen feesten. We gaan al bouwend, vervend en knutselend feest vieren. Wil je aan deze te gekke week meedoen? Vul dan snel het inschrijfformulier digitaal in, via www.kvwmeerssen.nl en laat je ouders via IDEAL betalen. Inschrijfgeld bedraagt â‚Ź25,00 per kind voor de hele week. De school kan helaas geen geld meer aannemen. Nadere informatie wordt u 2 weken voor aanvang van KinderVakantieWerk Meerssen via e-mail toegezonden. Tevens staan er regelmatig stukjes in de “Geulbodeâ€? met betrekking tot KinderVakantieWerk Meerssen of zie onze website.

pagina 11

Norah en Yarah, de dansende tweeling uit Meerssen, bedanken alle mensen die zo enthousiast hebben meegeleefd en hun STEM hebben uitgebracht tijdens de live-show. Dankzij jullie stem zijn zij door naar de Ă…VITM^IV-^MZaJWLa,IVKM6W_

6OORZITTERSDOORDEJAREN(AY.ICOLAES – 1998 Martin Wijnands 1998 – 2002 Jean Thijssen 2002 – 2010. Huidige clubleiding: Rob Janssen voorzitter, Wiel Linkens penningmeester, Ben RamaeEerste bestuur: v.l.n.r. – Charles Huben secretaris, kers competitieleider, een taak die onlosmapenningmeester, Hay Nicolaes voorzitter, Guil- kelijk verbonden is met de organisatie, waar laume Ramaekers competitie-wedstrijdleider verschillende leden door de tijd en leeftijd, deze functie hebben uitgevoerd om een geheel te vormen. Charles Huben 25 jaren secretaris en penningmeester, is gezien zijn gevorderde leeftijd teruggetreden als bestuurder.

Op vrijdag 18 april Q[LMĂ…VITM Tot die datum biedt SamSam een speciaal Twin-menu aan. De lievelingsgerechten van Norah & Yarah,

)NDELOOPVANDEZEJAARHEEFTDECLUBZICHEENPLAATSVERWORVEN NIETALLEENIN!MBY MAAR ook erbuiten, op een sociale en maatschappelijke wijze, die de gemeenschap ten goede kwam, waar tot op heden 56 mensen van alle rangen, standen en leeftijd, na hun werkzame leven, op een aangename en ontspannen wijze hun geliefde biljartspel konden uitoefenen, Grondleggers en organisator te zijn van een senioren tehuizen competitie in de regio, gelijk de onze. In 1999 door de Stichting Elisabeth Strouven Vivre Envida voorgesteld. Deze competitie loopt nu al 15 jaar en waar ook gestreden wordt voor het fel begeerde trofeetje. De vriendschappelijke wedstrijden die wij speelden tegen bevriende clubs, de Christelijke feestdagen en andere aanvullende activiteiten waren een welkome afwisseling.

Gamba met pompoensoep Lamsbout met risotto en ratatouille Dit 2-gangen menu kost twee en TWIN-tig euro. Wilt u hier ook van genieten? ... dan bent u van harte welkom!

Helaas kwam op 25 maart 2010 een einde aan onze biljarthandelingen in clublokaal De Keizer ENUITONSGELIEFDEDORP!MBY.AENIGZOEKENVOOREENANDERLOCATIE BELANDDENWIJUITEIN delijk in ons buurdorp Rothem bij de familie Hanssen en recentelijk familie Brokken, CafĂŠ Op de BĂśsch, waar wij bijzonder goed ontvangen werden. Op 11 maart speelden wij onze eerste wedstrijden aldaar en nog steeds met veel plezier. 25 jaar, voor een seniorenclub toch iets bijzonders, een vereniging met een kleine bestuurlijke bezetting, mensen met goede doelstellingen, en voornemens er een gezellige en sportieve club van te maken, hier mogen we spreken van een duidelijke behoefte. Bestuurlijk jong ouderen leden zijn nodig om de voortzetting, continuĂŻteit te waarborgen voor de komende jaren. Een gevormd comitĂŠ zal in dit jubileumjaar zorgdragen om er een waardig feest van te maken met enkele gepaste activiteiten om dit heuglijk feit met familie en genodigden een bijzonder tintje te geven. Met dank aan onze sponsors, tekent namens alle leden Ch. Huben. Een mooi gebaar van ons dorpgenoot Ed Sabel voor het vrijwillig maken van onze groepsfoto ENHETKENNISMAKENDBEZOEKVANONZEPAROCHIEKAPELAAN!NU!NTONYWAARBIJHIJALLELEDEN met een handdruk begroette, werd het een gezellige ďŹ jne spreekbare middag .

Eten - drinken - slapen

CordewenerGroen hoveniersbedrijf

Pasweg 1A | 6241 CT Bunde T: +31 (0)43 364 85 48 | M: +31 (0)6 212 679 55 info@cordewener-groen.nl

www.cordewener rdewener- groen.nl Raymond & Elvera Cordewener Pasweg 1A, 6241 CT Bunde T: 0031 (0)43 364 85 48 M: 0031 (0)6 21 267 955 info@cordewener-groen.nl

Is uw kind verhinderd na aanmelding, dan kunt u uw kind schriftelijk per post tot uiterlijk 30 juni 2014 afmelden. (Zonder vermelding van het rekeningnummer kunnen wij het inschrijfgeld niet retourneren). Contact: Sandra Janssen - Muijtjens: kvwmeerssen@hotmail.com of 06-48 48 31 56 Dit jaar bestaat KVW Meerssen 25 jaar en dat gaan we vieren. We gaan dit jaar verschillende extra activiteiten doen en de 1ste is op 29 juni. Wij organiseren die dag een grote familie speurtocht. Ook zullen we een tombola houden met fantastische prijzen!!! Deze activiteit zal van 13.00 tot 18.00 uur plaats vinden. De entree is gratis!!!! Noteer deze datum dus alvast 29 juni 2014 Uitleg aanmelden kids via website: 1. Ga naar onze website www.kvwmeerssen.nl en klik op Mijnkvw (rechtsboven) 2. Klik op “Klik hier om je aan te melden als ouder / verzorgerâ€?, vul alle velden in en klik op aanmelden. 3. Maak je aanmelding deďŹ nitief door op url te klikken die u ontvangt per e-mail. 4. U kunt nu gebruik maken van mijnKVW en uw kind gaan aanmelden. (zie stap 1) 5. Login met uw e-mail adres en wachtwoord. 6. Klik op “Aanmelden kindâ€?, vul alle velden in en klik op aanmelden. 7. Indien u nog een kind wil aanmelden ga dan terug naar stap 6. 8. Klik nu op Betaling / Aanmeldingen. 9. Controleer of uw kind of kinderen hier vermeldt staan. 10. Kies dan uw bank en druk op “Betaal via iDEALâ€? 11. U gaat nu naar de pagina van uw bank om via iDEAL te betalen. 12. Rond dit proces af en u keert automatisch terug naar kvwmeerssen.nl Let op: uw kind is pas aangemeld als de betaling voldaan is!

Meziek en vertèlsels op zoondigmiddig In Wbc Aan de Pas in Bunde wordt het op 13 april wederom een gezellige zoondigmiddig. Harmonieus heeft hier voor de tweede keer een bijzondere kijk- en luistermiddag georganiseerd, gevuld met muziek en vertelsels. Om 14.00 uur start een opĂŠĂŠnvolging van diverse optredens met boeiende korte verhalen, (eigen) gedichten, prachtige zang en muziek door gevarieerde kleine ensembles. Bij een gezellige zondagmiddag hoort natuurlijk heerlijke vlaai bij de kofďŹ e, verzorgd door onze thuisbaksters. Het belooft een gezellige zondagmiddag te worden. Entree vanaf 13.30 uur, prijs 3,50 euro. De opbrengst is in zijn geheel bestemd voor Harmonie en Drumband St. Agnes.

Volderstraat 31 6231 LA Meerssen Telefoon | +31(0) 43 3642080 E-mail | info@samsam-meerssen.nl Website | www.samsam-meerssen.nl

www.cordewener-groen.nl Voor een doordacht ontwerp tot de laatste afwerking! bij ongewone vermoeidheid, koorts, verminderde eetlust of pijn in de gewrichten.

Huidige leden bestand staand v.l.n.r. Wiel Linkens, Jef Damoiseaux, Kastelein Patrick Brokken, Charles Huben, Huub Dederen, Frans Beenkens, Kapelaan Anu Antony, Harrie Otten, Peter Wintjens, Ben Ramaekers, Jean Thijssen, Jean Ubachs, Arno Frissen. Zittend v.l.n.r. Kastelein Harie Hanssen, Jac Boetskens, Ria Maas, Rob Janssen en Jo Bovens. Niet op foto; Huub Herben en Jeu Slangen (93 jaar!).

Ga in ieder geval naar de huisarts of de huisartsenpost wanneer: - het verwijderen van de teek niet lukt - als er een week na de beet een rode kring om de tekenbeet ontstaat - als na de tekenbeet sprake is van ongewone vermoeidheid, koorts, verminderde eetlust of pijn aan gewrichten - ga met een tekenbeet niet lichtzinnig om, vaak jaren geleden gemiste diagnose en daardoor te laat gestarte behandelingen.

Weten oud te worden is een meesterwerk van wijsheid en een der moeilijkste hoofdstukken van de grote kunst van het leven

!LGEMEEN,YMEISGEENNORMALEZIEKTE MAARISEENTEGENSTANDERVANONGEKENDFORMAAT een strijd tegen bacteriĂŤn en hun giftige afvalstoffen, die je lichaam teisteren in elk orgaan, elk stukje weefselen iedere cel, en die je lichamelijk en geestelijk overnemen en je geheel kapot maken van binnen.

Week van de Teek

PaasEierenActie 2014

Vanaf vandaag begint de ‘week van de Teek’, en wordt er landelijk veel aandacht geschonken aan dit kleine beestje maar dat o zo gevaarlijk kan zijn voor mens (en dier). Via (Tekenradar.nl) zal meer bekend worden over de resultaten van de geograďŹ sche spreiding van de tekenbeet meldingen in Nederland. 4EKENKUNNENDEZIEKTEVAN,YMEVEROORZAKEN,YMEKANGEPAARDGAANMET gewrichtsklachten en verlammingen. Niet iedereen die door een teek is gebeten, krijgt deze ziekte. Een teek moet zo snel mogelijk worden verwijderd.

Dit is de laatste week dat wij de traditionele PaasEierenActie van de fanfare onder uw aandacht kunnen brengen. Het SteuncomitÊ ’97 wil uw Paasfeest nog mooier maken met overheerlijke paaseieren, afkomstig van scharrelkippen en geleverd door fruitbedrijf Leon en Angelien Petit. De bont geverfde eieren zijn per 6 stuks verpakt en ze kosten ₏1,80 per doosje. Misschien zijn onze medewerkers al bij u aan de deur geweest. Hebt u ze gemist, dan kunt u de bestelling tot zaterdag 12 april 12:00 uur doen bij Jean Rings, Past. Kisselsstraat 6, tel. 043 - 3643406. Op donderdag 17 april of vrijdag 18 april 2014 zullen de fraai gekleurde paaseieren bij u worden bezorgd. Alvast sfeervolle Paasdagen toegewenst.

Wat te doen bij een tekenbeet? De EHBOvereniging Meerssen-Bunde geeft u enkele bruikbare tips en hoe te handelen. - gebruik voor het verwijderen van teken GEEN alcohol of benzine - pak met behulp van een tekenpincet de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast. - trek de teek uit de huid. - ontsmet het wondje na het verwijderen van de teek. Belangrijk: Noteer de datum van de tekenbeet, houd een maand lang in de gaten of er een rode kring ontstaat rondom de tekenbeet. Neem dan contact op met de huisarts. Doe dat ook

Bestelformulier PaasEierenActie 2014 Naam:

....................................................................................................

Adres :

...................................................................

Nr.: .................

Bestelt ....... dozen eieren Ă â‚Ź1,80 en betaalt â‚Ź ....................................


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Open dag 13 april 9.00u - 16.00u

pagina 12

Nieuw:

Caravan- en pedalenklasse op Knastercross 2014 COMPLEET VERNIEUWD!

De inschrijvingen voor de Knastercross 2014 starten dit jaar op zondag 13 april aanstaande om klokslag 12.00 uur. Vorig jaar waren diverse klasses al binnen 10 minuten helemaal vol! En vol is vol. Inschrijven kan alleen via de website www. knastercross.eu Op veler verzoek zijn er dit jaar 2 nieuwe klasses toegevoegd: de sleurhutten- en de pedalenklasse aansluitend bij het thema van dit jaar “Knastercross houdt van Holland”. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de bekende klasses zoals de absolute toppers de ‘kijk-maar-wat-je-in-jeschuur-hebt-staan-klasse (licht en zwaar). Inschrijvingen, afhankelijk van de klasse, vanaf 5 jaar. Spektakel dus verzekerd! Na een voorzichtig experiment vorig jaar, zal de crossbaan dit jaar nog meer uitdaging en verrassingen bieden. Voor de pedalenklasse wordt er een speciale effectenbaan gemaakt. Voor het meer informatie over prijzen, het volledige programma, inclusief baan- of andere informatie zie www.knastercross.eu Knastercross vindt plaats in het weekend van 5, 6 & 7 september 2014 in Geulle (direct gelegen aan de afslag 50, Vliegveld Maastricht-Aachen-Airport).

Enjoy life!

Jonkheid Bartholomeus Meerssen De nieuwe put - Afgelopen week is fase 1 van het realiseren van een nieuwe put afgerond. In samenspraak met het kerkbestuur en de gemeente is de boom, die naast de huidige put van de schutterij stond, omgezaagd. Deze boom stond al jaren in de weg bij het rechtzetten van de mei-den en zorgde soms voor gevaarlijke momenten. Om de veiligheid te bevorden en om een nieuwe put mogelijk te maken, moest deze boom omgezaagd worden. Hierbij willen we Sjeff Kerckhoffs en ons eigen lid Jeffrey Creuwels bedanken voor hun hulp.

PROFITEER NU! Actie tot 30 april: GEEN INSCHRIJFKOSTEN

F Bij een kwartaalabonnement:

Ledenvergadering - In café de Keizer in Meerssen kwamen de leden van de Jonkheid, op zaterdag 29 maart voor de eerste keer in vergadering bijeen. In deze vergadering werden nog eens de doelstelling van de Jonkheid uitgelegd en gesproken over de activiteiten die de Jonkheid in hun eerste jaar gaan doen. De opkomst was groot en alle leden waren enthousiast. Op naar 28 mei!!!

1 MAAND EXTRA!

Bij een jaarabonnement:

2 MAANDEN EXTRA!

Feestavond - Het feest op 28 mei begint steeds meer vormen aan te nemen. Momenteel zijn we nog in gesprek met een aantal bands en we zullen deze week dan ook definitief de knoop doorhakken zodat we volgende week het programma kunnen presenteren. De feestavond vindt 28 mei plaats op de markt in Meerssen. Rond 8 uur arriveert de jonkheid met de Bartholomeus den op de markt. Hier vindt vervolgens de overdracht aan schutterij St. Remigius en CV de Kuutebieters plaats. Aansluitend zal de feestavond op de markt beginnen.

HC New Style Charles Eyckstraat 15A 6231 GX Meerssen T 043 365 2283 W www.hcnewstyle.nl

Lid worden? - Mocht je interesse hebben om lid te worden van Jonkheid Bartholomeus Meerssen of mocht je meer informatie willen betreffende de Jonkheid, dan kun je contact op nemen met Flip Claessens via het volgend e-mailadres: jonkheidbartholomeusmeerssen@gmail.com

ONZE NIEUWE ACTIES! WWW.ACTIEUITMEERSSEN.NL OFFERMANS BEELD EN GELUID

MASSAGEPRAKTIJK HOLLANDS

BOSE SOUNDDOCK (40% korting!)

LICHAAMSMASSAGE VAN 90 MINUTEN

Voor slechts €239,00 kun je van de volgende actie gaan genieten. Bose Sounddock Portable, ontworpen voor draagbaar gemak, dankzij de compacte vormgeving, een ingebouwd handvat en een draaibaar dockstation. Het exclusief akoestisch ontwerp levert een efficiëntere en betere kwaliteit geluidsweergave dan andere iPhone- en iPod-luidsprekersystemen met een accuvoeding. Met de afstands-bediening kunt u vrijwel overal in de ruimte het systeem in- en uitschakelen, nummers zoeken en navigeren door de iPhone/iPod-afspeellijsten. De digitale signaalverwerkingstechnologie van Bose zorgt door een nauwkeurige regeling van het geluid voor een consistente, levensechte weergave van de muziek, zelfs bij lagere geluidsniveaus.

(20% korting!)

van € 399,00

Voor slechts €36,75 kun je van de volgende actie gaan genieten. Voor een algehele ontspanning van lichaam en geest. Verbetert de doorbloeding en stimuleert de afvoer van afvalstoffen. Is goed bij lichamelijke klachen zoals stress, vermoeidheid, slapeloosheid, rugklachten, etc. Ook voor mensen die prima in hun vel zitten kan een lichaamsmassage erg prettig zijn. Is geschikt voor iedereen die zich goed wil (laten) verzorgen, voor uzelf of als cadeau. van € 46,00

Nu voor € 36,75

WELNESS4PETS

SNACK OF SPEEL-PAKKET (25% korting!) Je kunt van de volgende actie gaan genieten. Voor slechts €15.00 een snackpakket voor je huisdier (naar keuze) met een winkelwaarde van €20,00. Dat is een korting van 25%. Speciaal voor actie uit Meerssen bieden wij je de mogelijkheid je eigen snack/speel-pakket naar keuze samen te stellen.

van € 20,00

Nu voor € 15,00

Nu voor € 239,00

Beekstraat 69 6231 LE Meerssen T 043-3580093 info@offermansmeerssen.nl www.offermansmeerssen.nl

Bunderstraat 243 6231 EK Meerssen T 043-8518210 annemariehollands@live.nl www.massagepraktijkhollands.nl

St Josephstraat 24 6231 EE Meerssen T 0437370089 info.wellness4pets@gmail.com

www.wellness4pets.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

100 jarig jubileum feest bij Spork Tuinmeubelen 100 jaar en 4 generaties verder mag Spork Tuinmeubelen haar Jubileum vieren. Niet geheel zonder Trots vertellen de eigenaren 3e en 4e generatie Marcel en Roy Spork over hun bedrijf. Wat in 1914 allemaal begon de verkoop van landbouwmachines en de winkel in ijzerwaren en gereedschappen, is het bedrijf nu uitgegroeid naar de tuinmeubelspeciaalzaak in limburg met 2 vestigingen. Spork biedt de grootste collectie buitenmeubelen, in de meest functionele en nieuwste materialen. Kwaliteit wordt er met een hoofdletter geschreven en de prijzen zijn verrassend te noemen, mede door de grote en direct inkoop. U kunt bij Spork een keuze maken uit meer dan 1000 combinaties. Zowel dining- als lounge sets, en parasols. Ook vele tuintrends zoals buitenhaarden, gas loungehaarden, Led buitenverlichting op zonnen energie en grote bloempotten. In de winkel in Sittard vindt u de best verkochte jacuzzi,s van Nederland, deze zijn betaalbaar, bieden zeer veel comfort, en bezitten zeer veel opties welke standaard worden meegeleverd! Feestweekend 12 en 13 april Filiaal te Sittard In het weekend van 11, 12 en 13 April viert Spork feest met vele leuke 100 jarig jubileum akties. Op zaterdag 12 april en 13 april staan er in de winkel in Sittard diverse feestelijke activiteiten en demonstraties gepland! - Grote loterij met als prijzen Lounge set, dining set en gashaard. - Springkussen en schminken voor de kids - Beeldhouwers - Nieuwe speciaal bieren proeven - Hapjes en drankjes - Verkoop demonstratie van terrasoverkappingen met leuke acties! - Bekende Hovenier die gratis tips en adviezen geeft - Jubileum verloting waaraan iedereen kan deelnemen - Presentatie nieuwe zonnen energie Leds tuinverlichting - Presentatie nieuwst modellen spa,s en jacuzzi,s Tijdens dit feestweekend heeft Spork vele akties in petto, met vele gratis cadeau’s. Spork heet iedereen dan ook van harte welkom en hoopt dit feest dan ook samen met u onder het genot van een hapje en een drankje te mogen vieren. Ter verduidelijking Simpelveld is alleen op 11 en 12 april geopend, het filiaal in Sittard waar bovengenoemde activiteiten plaatsvinden is op 11, 12 en 13 april geopend!

Den geplaatst bij ons Koningspaar Willem en Marivic van het Veer Afgelopen zaterdag 5 April was het zover de den plaatsen bij ons Schutters Koningspaar Willem en Marivic van het Veer. Nadat de den was omgezaagd en in de namiddag werd versierd gingen we op weg in een stoet naar ons Koningspaar. Waar ons de Koning een gehele verrassing verzorgde ipv dat wij de Koning toespraken werd de Schutterij toe gesproken op een geweldige wijze. De Koning had zich boven opgesteld en wel geheel verkleed waar hij ons een kleine toespraak had gegeven geweldig Willem. De den werd op zijn plaats gelegd waarna het harde werken kon beginnen om de den netjes aan de gevel te bevestigen echter dit heeft ruime tijd nodig. Want er moest goed gezorgd worden voor de inwendige mens de pauze´s werden dan ook geregeld ingelast en de Koning zorgde voor voldoende vocht. Eindelijk de den staat en is goed bevestigd het officiële gedeelte kan beginnen Willem en Marivic kregen de eer om de den te zegenen met 1 goede worp was niks meer terug te vinden van de fles. En kon het feest beginnen. De D.J nam zijn plaats in en de muziek klonk nog tot in de late uurtjes.De hapjes kwamen te voorschijn ja heel veel hapjes en de tap stond niet stil. Zoals gewoonlijk zat de sfeer er al weer goed in. Langs deze weg wil de Schutterij Koning Willem en Koningin Marivic hartelijk danken voor deze geweldige dag en avond voor hun goede zorgen er werd rijkelijk gezorgd voor de inwendige mens. Koning Willem en Koningin Marivic onze dank voor deze geweldige verzorgde avond! A.s Donderdag 10 April repetitie voor de gehele drumband aanvang 19.30 uur. Bij niet kunnen afmelden bij Paul Sipers Programma April 19 april: verzamelen om 15.00 uur bij John Burg Murisstraat. Rond de klok van 16.00 uur zullen we met de versierde den naar ons Burger Koningspaar They en Paulien gaan. En op een zelfde ludieke manier de den gaan plaatsen. 26 april: Konings- en burgerkoningsreceptie. Verzamelen om 16.00 uur geheel in uniform in ons Schutters lokaal Cafe Starclub. Rond de klok van 16.30 uur zullen we gezamenlijk ons Koningspaar gaan ophalen waarna ons Burger Koningspaar en keren we terug naar ons Schutters lokaal waar de receptie zal gaan plaats vinden. De receptie is van 18.30 uur tot 20.00 uur. En mocht U ons een handje willen komen geven bent U van harte welkom. De commissie gaat druk aan de slag om weer leuke activiteiten te organiseren zo ook staat de rommelmarkt aan de Burg Murisstraat weer op de agenda. Dus beste Schutters vrienden houd de Geulbode goed in de gaten voor onze activiteiten meer info zal vermeld worden zodra de datums bekend zijn.

Rommelmarkt Rothem S.J.W.R. We zijn begonnen met de voorbereidingen van onze 39ste rommelmarkt in Rothem op de 2de Pinksterdag (9 juni 2014). Vanaf 1 januari kan er na een telefonische afspraak met de heer Dohmen onder telefoon 043-3644984 de goede, schone en verkoopbare spullen worden opgehaald. Maar ivm beperkte opslagruimte hopen wij dat dit alleen in nood gebeurd .De grote ophaaldag is op zaterdag 7 juni vanaf 10.00.u voor de kern Rothem ,Weert en Mariënwaard. Omdat de verwijderings kosten van de over gebleven spullen zo hoog zijn besluiten we weer geen meubelen (bedden, karpetten, kasten, tafels, stoelen, matrassen enz. en ook geen beeldbuis Tv’s en computers) en spullen die ter plaatse worden geweigerd mee te nemen. Voor meer informatie kunt U ook kijken op onze site www.sjwr-rothem.nl onder button rommelmarkt.

pagina 13

Zangkwartet presenteert nieuwe cd in Asta Cultuurcentrum Spectaculaire show Vocal Chord in Beek Zangkwartet Vocal Chord presenteert op Tweede Paasdag op spectaculaire wijze zijn nieuwe cd ‘Vocal Chord in concert’ aan het publiek: met een spetterende licht- en videoshow, aangevuld met dans van de Belgische balletgroep Aira ensemble. Natuurlijk is Vocal Chord zelf het middelpunt van het programma, dat wordt gepresenteerd door tv-presentator en bariton Sef Thissen. Vocal Chord bestaat uit Daphne Ramakers (sopraan), Lien Haegeman (mezzosopraan), Rob Meijers (countertenor) en Pascal Pittie (tenor). Vier operazangers die populaire muziek toegankelijk maken voor een groot publiek. Een kruisbestuiving tussen popmuziek en klassieke muziek. De vier vocalisten kennen elkaar al jaren. Ze zijn opgeleid aan het Maastrichts conservatorium en hebben inmiddels een internationale operacarrière opgebouwd, die hen brengt op de grote Europese operapodia. De muzikale uitdaging om hun stemmen te laten versmelten in een breed repertoire van klassiek tot pop bracht hen een aantal jaren geleden weer bij elkaar. De nieuwe cd ‘Vocal Chord in concert’ bevat hoogtepunten van de gelijknamige theatershow, die werd onderscheiden met de cultuurprijs 2013 van de Gemeente Beek. De arrangementen zijn gemaakt door Kerani-music, de licht- en videoshow is ontworpen door Hoedemakers pro. Concert: Vocal Chord in concert Locatie: Asta Cultuurcentrum, Beek Datum: 21 april Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.00uur) Entree: 10 euro (voorverkoop 7.50 euro) Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij: Castelijn Mode (Beek) Schoenherstellerij Hub en Wilma Hoedemakers (Beek) Asta cultuurcentrum (Beek) via info@vocalchord.nl of via telefoonnummer 0613496554 Kijk voor meer informatie over zangers en repertoire op www.vocalchord.nl.

Kienavond op donderdag 17 April Het bestuur van het Damessupporterscomitè Koninklijke Harmonie St.Caecilia Beek organiseert weer een gezellige kienavond op donderdag 17.April in het woonzorgcentrum Franciscus te Beek. In de pauze is er gratis koffie. Het kienen begint om 19.00 uur. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.

Avontuurlijk Hallo kids, afgelopen week hebben we lekker door Ulestraten gelopen tijdens de dropping. Met wat hulp heeft iedereen veilig de weg terug weer gevonden uiteindelijk. Komende week gaan we ook naar buiten we hebben dan een puzzeltocht in het centrum van Maastricht. Vanwege het vervoer heen en terug willen we op tijd vertrekken, we willen jullie dan ook vragen om uiterlijk 18:30 in de koel aanwezig te zijn. Na de tocht die tot ongeveer 22:00 duurt worden de kinderen thuis gebracht. De ouders hoeven ze dus niet te komen halen. Tot vrijdag 18:30 in de kelder van de koel.

Vrouwenbond St. Apollonia Op woensdag 16 april ’14 organiseert Vrouwenbond St. Apollonia een avond over de landelijke wijzigingen in de zorg. Veel taken gaan over van rijk naar gemeenten. Deze avond wordt gepresenteerd door Miranda Thijssen , beleidsmedewerkster bij de Gemeente Meerssen. Op deze avond worden de landelijke ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst. Op persoonlijke situaties of het toekomstige beleid van Meerssen kan dan niet worden ingegaan, omdat het rijksbeleid nog niet helemaal helder is . Maar het is wel zeker dat velen van ons hiermee te maken zullen krijgen. De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur bij Vossen – Raeven. Het bestuur hoopt op een goede opkomst.

De Jekerdal-scharrelkids nemen de bloesem onder de loep Ben je ook nieuwsgierig, als je verschillende soorten bloesem aan de bomen ziet? De bloesem van de sleedoorn was dit jaar al vroeg te bewonderen: prachtige witte bloemetjes. Fruitbomen showen hun bloemenpracht ook maar al te graag. Eerst de kers en pruim en vervolgens de peer en appel. IVN Maastricht heeft een weekend vol activiteiten rond fruitbomen. Met jullie gaan we naar fruitteler Jan Lenssen op zaterdag 12 april om 14.00 uur. Ken je de witte bloesem van de perenboom? En weet je hoe de bloesem van de appelboom eruit ziet? Fruitteler Jan Lenssen neemt je mee op onderzoek in zijn fruitboomgaard met laagstam fruit en vertelt waarom bloesem zo belangrijk is en hoe al die lekkere peren, appels en kersen nu eigenlijk aan de boom kunnen groeien. Door de vroege bloei dit jaar hangen er misschien al kleine peertjes aan de boom. Fruittelers zijn nu aan het snoeien want ‘snoeien doet bloeien’ is het spreekwoord. Zelf zegt hij dat er nu “muren van fruit” worden gemaakt. Ga je mee? Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud, kom dan zaterdag 12 april om 14.00 uur naar de boomgaard aan de Bergerstraat 3 Maastricht (weg naar Berg en Terblijt, oprit rechtsaf in en achter het huis parkeren). De kosten zijn €1,- per scharrelkid. Let op: in verband met de organisatie van de activiteit is aanmelden verplicht. Aanmelden bij Marieke Smits, e-mail: mariekesmits_ivn@outlook.com Bezoek ook onze website: ivn.nl/afdeling/maastricht


Week- en nieuwsblad De Geulbode

REKLAME VAN 11 T.M. 17 APRIL: Soepvlees met been 500 gr................................................... €4,25 Stukje rosbief (lappen) 500 gr. ........................................... €7,50 Gebraden gehakt 100 gr. ....................................................... €1,10 Boerenpastei 100 gr................................................................. €1,25 DINSDAG:

Zigeunerschnitzels, 4 halen, 3 betalen WOENSDAG:

Vers gehakt 500 gr. ................................................................... €3,00 Braadworst 500 gr. .................................................................... €3,25 DONDERDAG:

Malse biefstuk 100 gr............................................................... €2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS 500 gr. ........ €5,50

DE LEKKERSTE AMBACHTELIJKE GEKOOKTE ACHTERHAM VOOR BIJ UW ASPERGES!

Garant voor kwaliteit SLAGERIJ v.d. NOBELEN en ZN St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

Sierbestratingen & herbestratingen Terras & opritten Grondwerken & minigraver Kleine sloopwerken Meidoornlaan 14a 6241 BN Bunde

pagina 14

IVN Jeugdgroep Meerssen op zoek naar amfibieën Wie heeft er al eens gehoord van een amfibievoertuig? Dat is een voertuig dat je zowel op het land als in het water kunt gebruiken. Kikkers, padden en salamanders kunnen zowel op het land als in het water leven. Daarom noemen we ze amfibieën. Deze dieren zie je niet zo vaak; ze zijn vooral ’s nachts actief. Veel mensen vinden ze maar eng: zo glibberig en grauw en je krijgt er wratten van! Misschien is dat wel waar of toch niet? In het voorjaar trekken de amfibieën naar het water om te paren. Maar waar zijn ze dan in de winter en hoeveel kleintjes krijgen ze per jaar? Op deze en nog veel andere vragen krijg je antwoord op zaterdag 12 april. De IVN jeugdgroep gaat dan met jullie op zoek naar amfibieën. Het zal erg spannend en leerzaam worden. En om jullie warm te maken: wist jij dat de mannetjes van de salamanders een lekker geurtje gebruiken als ze op vrijerspad gaan om zo de vrouwtjes te lokken? We zullen ook nog veel meer natuur ontdekken onderweg. Dus kom allemaal mee; trek niet je beste kleren aan maar zorg dat je stevige schoenen aan hebt. Waar moet je zijn om met deze amfibieën excursie mee te kunnen gaan? Het vertrekpunt is het IVN lokaal Onder d’n Huppel bij het gemeenschapshuis aan de Catharinastraat t.o. de kerk in Ulestraten. De vertrektijd is 9.30 uur. De datum is op zaterdag 12 april 2014 Ben je nog geen lid maar wil je wat meer weten over de IVN Jeugdgroep kijk dan eens op onze websites: ivn.nl/ afdeling/ulestraten of ivn.nl/afdeling/meerssen Je kunt ook voor informatie bellen naar Marie-José Steyns IVN Ulestraten 045-4041639. Of naar Jeanne Lam IVN Meerssen 043-3649012.

U kunt als zorgvrijwilliger de persoon met dementie en zijn mantelzorger ondersteunen door er gewoon te zijn of samen met deze persoon activiteiten te doen die aansluiten bij de belevingswereld van hem/ haar. Dit kan variëren van biljarten tot tuinieren en van samen foto’s kijken tot muziek luisteren. Dankzij uw inzet kan de familie de zorg langer volhouden en kan de persoon met dementie langer thuis blijven wonen. Werkgebied In Maastricht of in de Heuvellandgemeenten Meerssen, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Vaals. Help ons helpen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Co Wildeboer Schut, coördinator intensieve vrijwilligerszorg. Naast het begeleiden van mensen met dementie zoeken we ook vrijwilligers voor de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Meer informatie: Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL / Sphinxlunet 3, 6221 JD Maastricht T 043-3215046 of E info@voormantelzorgers.nl / W: voorzorgvrijwilligers.nl

Christelijke Gemeente ‘Stem van de Goede Herder’ sluit zich aan bij landelijke kerk Zondag 13 april belegt de Christelijke Gemeente Stem van de Goede herder een bijzondere kerkdienst. In deze speciale dienst, die om 14.30 uur begint, zal de Christelijke Gemeente Stem van de Goede Herder worden geïnstitueerd, binnen de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Dat betekent dat de Christelijke Gemeente deel uit gaat maken van de CGK. Tevens zullen drie gekozen ambtsdragers in het ambt van ouderling of diaken worden bevestigd. De dienst zal geleid worden door ds. A. van der Maarl uit Eindhoven. De Christelijke Gemeente houdt vanaf 1994 samenkomsten in Gemeenschapshuis ‘De Koel’, maar was tot op heden een zelfstandige kerkelijke gemeente. Alle belangstellenden, die samen met de Christelijke Gemeente dit heugelijke feit willen vieren, worden van harte uitgenodigd voor de dienst op 13 april om 14.30 uur, die gehouden worden in Gemeenschapshuis de Koel te Rothem (Meerssen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. van Groningen, tel: 043-3654551 of groningen.johan@gmail.com.

- Naaimachines voor huishoud, ambacht en industrie - Eigen servicedienst

Tel. 043 - 364 41 45

Past. Halmansstraat 1 (bij de kerk) Ulestraten (gem. Meerssen) Openingstijden: maand. t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en verder volgens afspraak

Glashandel H. Cuypers B.V. Watermolen 27, 6229 PM Maastricht Telefoon 043 -321 46 64 Fax 043 - 326 00 69 E-mail: info@glashandelcuypers.nl www.glashandelcuypers.nl Maastrichtse glashandel - glasslijperij - spiegelfabriek

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

Schutterij Sint Remigius Paasmiddag Zaterdag 19 april bezoekt de Paashaas de allerkleinsten (t/m groep 8) van Sint Remigius in en rond het schuttersgebouw Tussen de Bruggen. De zoektocht begint om 14:30. Natuurlijk zijn alle leden, familie en belangstellenden van harte welkom, niet

Gsm: 06-21855059 Gsm: 06-21855060

Steun mensen met dementie en hun mantelzorgers

H. van den BOORN naaimachines v.o.f.

alleen de kleintjes. Mei-den planten Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is de Bartholomeusmarkt in Meerssen. Vast onderdeel die dag is het planten van de mei-den. Nieuw dit jaar is dat de den wordt gebracht door de splinternieuwe Jonkheid Bartholomeus Meerssen en op woensdag 28 mei wordt overgedragen aan de schutterij. CV De Kuutebieters uit Ulestraten, met in hun midden Prins Sander, gaat de den recht zetten en proberen het tijdrecord te breken. Verenigingsschieten 2014 De inschrijving van het verenigingsschieten 2014 is loopt. Het evenement Tussen de Bruggen is nog niet volgeboekt, maar de inschrijvingen lopen vlot binnen. Wacht dus niet te lang. Zaterdag 7 juni dus, de strijd om eeuwige roem en de Pie Barbier Wisselbeker. Inschrijven (deelname is gratis!) kan met een team van 6 of 3 personen via email: schieten@remigius.nl Agenda Donderdag 10 april: Blokfluitlessen, 18:00 en 19:00 Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 Trompetopleiding, 19:00-19:30 Slagwerkers, 19:30-20:00 Repetitie muziekkorps, 20:00-21:00 Zaterdag 12 april: Oefenen schieten, 19:00 Zaterdag 19 april: Paasmiddag, Tussen de Bruggen, 14:30 Zondag 25 mei: Begeleiding communicantjes Basiliek Donderdag 29 mei: Mei-den planten, Markt Meerssen Zaterdag 7 juni: Verenigingsschieten, Tussen de Bruggen, 14:00 Zondag 8 juni: Koningsvogelschieten, Tussen d Bruggen, 14:00 Zaterdag 14 juni: Koningsden planten bij ?

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

‘DE KOEL’

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

AMERIKAANSE HAL DUMP & OUTDOOR

SINDS 1964

Your life, Your adventure!

Donderdag en vrijdag open vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur Zaterdag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur

W W W. A M E R I KA A N S E H A L . N L Pletsstraat 8, Bunde tel.: 043 - 364 1604

Inlichtingen bij: mw. M. Silvertant-Scheffers, tel. 0433642384, secretaresse, of bij mw. S. Bormans-KerseIedere 50+ er heeft er mee te maken. De ene persoon makers, tel. 043-8521765, penningmeester. wat meer; de andere wat minder. Het is belangrijk om te blijven bewegen. Nog beter is het om bepaalde oefeningen te doen. De osteoporose-groep in Meerssen heeft een gym-groep waar door een fysiotherapeut deze oefeningen worden gegeven. Dit gym-uurtje vindt plaats in de Proosdijkelder achter de Basiliek; iedere donderdag van 14.30 uur tot 15.30 uur. Daarna drinken we nog gezellig een kopje koffie of thee. Kom eens kijken en doe een proefles met ons mee.

Botontkalking


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 15

Offermans

DIG OP L E G N ALLEE 12 EN G A D ZATER NDAG 13 )ZO (KOOP RIL! AP

WORDT: Offermans

DENON DRNA-5

e w n a a g m o r ...en daa

! N E M I U R OP

 ō$XGLRV\VWHHPLQFO OXLGVSUHNHUV HW ō&RPSDFWDSSDUDDWP LW KRJHJHOXLGVNZDOLWH ]H ō$LUSOD\YRRUGUDDGOR OH YHUELQGLQJPHW$SS ō,QWHUQHWUDGLRHQ LQJ QHWZHUNDXG LRVWUHDP YLD(WKHUQHWHQ:L)L ō1RUPDDO

NU : TS SLECH

PHILIPS 32PHK4109

NU : TS SLECH

, 9 9 2 L BOSCH WTE84383N

ō&RQGHQVGURJHU ō.JLQKRXG ō1RUPDDO

, 9 4 2

ōFP/('WHOHYLVLH PHWGXQQHUDQG ō+] ō1/PRGHO =LJJR JHFHUWLğFHHUG

MIELE W3371 KLQH ōWRHUHQZDVPDF ōNJLQKRXG ō(QHUJLHNODVVH$ ō1RUPDDO

NU : TS SLECH

, 9 9 3

NU : TS SLECH

, 9 4 8

0 SAMSUNG UE46F570

YLVLH ōFP60$57WHOH PHWGHVLJQYRHW ō+]

ō6PDUW79 ō1/PRGHO G

 =LJJRJHFHUWLğFHHU ō$GYLHVSULMV

NU : TS SLECH

649,ADRESSEN (ONGEWIJZIGD!): 2IIHUPDQV(XURQLFV%HHOG *HOXLG%HHNVWUDDW0HHUVVHQ_2IIHUPDQV(XURQLFV:LWJRHG%HHNVWUDDW0HHUVVHQ


Week- en nieuwsblad De Geulbode

dak- en bouwservice

Gubbels voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 japmgubbels@hetnet.nl

Stratenmakersbedrijf G&S voor al uw

(sier)bestrating

en materialen past. a. somyasingel 37 6231 hm meerssen gsm: 0614716659 bgg: 0614718562 www.gs-bestrating.tk

Voegbedrijf Dave Lemmens Dave Lemmens Burg. Murisstraat 64 6231 GL Meerssen

t 043-3652757 m 06-52502762 c.lemmensvoncken @lijbrandt.nl

Multi Art

Actie van CIGO, Bloemenhuis Hebe, Wereldwinkel, De Bloomerie en Kunstproeven i.s.m. Art Card for Charity: Een kunstkaart cadeau uit collectie van Art Card for Charity bij aankoop van 5 art cards met keuze uit het totale assortiment kunstkaarten voor goede doelen! Klanten uit Bunde kunnen nu voor de art cards (beide collecties!) terecht bij HEBE Bloemenhuis. En zoals vanouds voor de uitgebreide (Marsna Care) collectie bij CIGO in Meerssen! Een mooie wenskaart komt altijd van pas! Haal dus snel een nieuw voorraadje in huis uit de aparte collecties van Art Card for Charity en Multi Art! Nieuw: Multi-Art Cards Bloemenhuis Hebe (Bunde), De Bloomerie (Geulle) en Galerie Kunstproeven in Stein hebben nu ook het compleet assortiment van meer dan 100 gevarieerde Multi Art cards in de winkel liggen! Neem voor het totale aanbod alvast een kijkje op de nieuwe site www.multi-art.nl. Deze fraaie en unieke kunstkaarten van Multi Art zijn (net zoals alle kunstkaarten van Art Card for Charity en Marsna Care) multifunctioneel en het hele jaar door voor alle gelegenheden te gebruiken. Tijdloos en niet aan mode onderhevig, zoals het echte kunst betaamt! And last but not least wordt altijd ’n Goed Doel gesteund, bijv. Terre des Hommes, het Rode Kruis en het Gehandicapte Kind. De Multi Art-cards zijn luxe dubbele kaarten met envelop (₏2,50 p/st en 5 st. voor slechts ₏11,00). Verkooppunten in Meerssen, Bunde, Geulle en Stein: CIGO, Beekstraat 60 Wereldwinkel, Stationstraat 8 Bloemenhuis HEBE, Vliegenstraat 8 De Bloomerie, Hulserstraat 79A Stein, Kunstproeven, Kruisstraat 7 Info: 06-5575 6655 en 043 – 365 2390

pagina 16

Drie muziekkorpsen verzorgen Voorjaarsconcert in St. Martinushoes Zondagmiddag 13 april zal het combinatie fanfare orkest St. Martinus Itteren en Juliana Limmel samen met de gast korpsen “Koninklijk Harmonieorkest Kerkradeâ€? en de Maastrichtse harmonie “Kunst door oefeningâ€? een mooi Voorjaarsconcert verzorgen in het St. Martinushoes in Itteren. Om 15h. zal o.l.v. onze dirigent Jo Laumen het concert worden geopend door fanfare St.Martinus Itteren samen met fanfare Juliana Limmel. Er wordt bekende en populaire muziek gepresenteerd met zelfs een solo op mondharmonica door Nick van Oerle. Hij vertolkt “The Circle of Smilesâ€?, de bekende tune van de politieserie Baantjer. De tweede solist is Bas Gärtener, hij vertolkt op zijn Bugel “Con Te Partiroâ€?. Dit muziekstuk is wereld beroemd geworden door de Italiaanse Tenor Andrea Bocelli. Deze twee muziekstukken zijn een streling voor je oren. En om het concert licht van karakter te houden starten we met een mars en eindigen er ook mee. Het gehele programma van Itteren en Limmel dit concert is: Mars Punchinello; Rimmer // Elisabeth; Kunze-Levay/arr. Johan de Meij // Circle of smiles; Haanstra/ arr.Dave Vreuls // I dreamed a dream; SchĂśnberg/arr. LongďŹ eld //ContĂŠ Partiro; Bocelli/arr. Bernaerts // You’’ll be in my heart; Collins/arr. Murtha // I will follow him; Stole/Del Roma/Plante/arr. Sebregts // A brand new day; Vandross/arr. Bernaerts // Mars Times square; Evers. Om 16h. zal Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade o.l.v. Guido Swelsen deze concertmiddag vervolgen. Guido Swelsen won op het W.M.C. in 2001 tijdens de internationale dirigentenwedstrijd de zilveren dirigeerstok, waarbij hij in de ďŹ nale de “Marinierskapel der Koninklijke Marineâ€? dirigeerde. Het huidige orkest komt voort uit een samenwerkingsverband tussen Kerkraads oudste muziekvereniging harmonie ‘Sint Caecilia 1843 Kerkrade’ en medegrondlegger van het Wereld Muziek Concours (WMC) ‘Harmonie Sint Pancratius Nulland’. Sinds 2007 zijn beide harmonieĂŤn bij gelegenheid samen opgetrokken tijdens diverse straatoptredens. Eind 2010 hebben beide verenigingen besloten om intensiever samen te gaan werken. Sinds 2 januari 2011 repeteren beide verenigingen als een gezamenlijk orkest. De hele fusie is in september 2013 afgerond. In juli 2011 heeft het orkest deelgenomen aan het Mid Europe Muziekfestival in Schladming, Oostenrijk. Het repertoire wat ten gehore wordt gebracht is: Mars Death or Glory //subTerra arg. Daniel Weinberger // Incantion and Dance arg, John Barnes Chance // A Gershwin Portrait arg. John Higgens // Let’s play sax arg. Peter Alber. Pragger // Gassen arg. Jaroslav Zeman arg. Tierolff. Harmonie Kunst Door Oefening (KDO) uit Maastricht sluit deze middag af. KDO werd opgericht op 15 maart 1901. De harmonie is een echte Maastrichtse binnenstadsharmonie met leden van 8 tot 80 jaar uit heel Maastricht. Vroeger bekend als de Sphinxharmonie, ze hebben dan ook meer dan 40 jaar in de Timmerfabriek aan de Boschstraat ons repetitielokaal gehad. Sinds 2008 gehuisvest in Mariaberg, in de oude St. Michaelschool. Op dit moment heeft KDO ongeveer 90 leden, waarvan 60 muzikanten, 15 drumbandleden en 5 leerlingen. Sinds september 2012 staat de Spaanse dirigent Txemi Etxebarria voor KDO. Het laatste jaar heeft het korps inke stappen vooruit gemaakt. Fred Hitz is de nieuwe drumbandinstructeur ook vanaf september 2012. Het eerste concert met deze nieuwe mensen heeft KDO toen gegeven‌in Itteren. Na ongeveer 1,5 jaar zijn zij weer te gast!! Programma Harmonie Kunst Door Oefening: Om 17h. start de Drumband o.l.v. Fred Hitz haar muzikaal programma met de werken: Great Tattoo; Leon Camp // Michael’s Dance; Jan Schipper // Drumbattle; Jan Schipper. Gezamenlijk optreden Drumband + Harmonieorkest: Mars Libertatis; Wim Laseroms. Harmonieorkest o.l.v. Txemi Etxebarria: Virginia; Jacob de Haan // Alice in Wonderland; D. Elfman, arr. Michael Brown // Elisabeth the Musical; M. Kunze/S. Levay arr. Johan de Meij // Libertango; Astor Piazzolla, arr Marco Somadossi // Jewish Folksong Suite; Roland Kernen // Belgische Parachutistenmars; P. Leemans.

       Al 10 jaar dè specialist in terrasoverkappingen, carports, screens en glazen schuifwanden

Afvallen is nooit zo makkelijk geweest

sĂŜώƚŽƚ ϲÄ?ĹľĹ?ŜϰϹžĹ?ŜƾƚĞŜ ÄžĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?Ćš Ç ÄžĆŒĹŹĆš ϳώĆľĆľĆŒ ĹŻÄ‚ĹśĹ? ϾϴКĹ?ŽĞĚ ĆŒÄžĆ?ƾůƚĂĂƚ

sĹ˝Ĺ˝ĆŒ Ĺ?ŜĨŽ Í— s͘ĆŒĆľĹ?ĹŠĹś ĎŹĎ˛Í˜ĎŽĎ­ĎąĎŽĎŻĎŽĎ´ĎŹ Ç Ç Ç Í˜Ä¨Ä‚Ä?ÄžÄ?Ĺ˝Ĺ˝ĹŹÍ˜Ä?Ĺ˝ĹľÍŹÄ‚Ä¨Í˜Ç€Ä‚ĹŻĹŻÄžĹśÍ˜Ďľ

Formule op natuurlijke basis

Activiteiten Vrienden van de Basiliek De Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen is voortdurend bezig fondsen te werven voor de restauratie van de Basiliek. Graag maken wij u nogmaals, kort attent op de andere mogelijkheden om de Vrienden van de Basiliek te steunen. U kunt nog steeds deelnemen aan het Thuis Kienen en tot het einde van dit jaar maandelijks kans maken op een drietal geldprijzen ter waarde van 250 Euro, 100 Euro en 50 Euro, en dat voor een bedrag van 3 Euro per maand. De apriltrekking van het ThuisKienen met de Vrienden van de Basiliek Meerssen staat voor de deur. Deze trekking vindt plaats op dinsdag 8 april om 20.00 uur in cafĂŠ Ghijsen op Raar. U wordt van harte uitgenodigd om de trekking bij te wonen. Ook wordt de trekkingsuitslag in een van de komende weken in de Geulbode gepubliceerd. De overheerlijke Meerssener munten zijn, in drie varianten, opgenomen in het vaste assortiment van Chocolatier Smores. Daarnaast blijft het originele Meersjens Leesplenkske, een leuk cadeau om te geven of te krijgen, onder andere te koop bij Cigo, Intertoys en slijterij Rekko. Ook zijn er prachtige kunstwerken te koop, zoals de prenten van Matty Engelen, en een mooi groot theelicht van Felix Wijns met de afbeelding van de basiliek. Voor het najaar staat een bijzonder fraaie kunstkalender gepland met werken van Meerssense kunstenaars. En tot slot staat een bijzonder mooi BeneďŹ etconcert Basiliek Meerssen gepland. Meer informatie over het concert treft u elders in deze Geulbode aan. Mogen wij ook u begroeten als Vriend van de Basiliek Meerssen! Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL38RABO03523.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Zie ook de website: www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Dit is een publicatie van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen.

Prijzen af te halen

Beste mensen, er zijn nog altijd 2 prijzen niet opgehaald van onze jubileumloterij. Als u een lot gekocht heeft van de jubileumloterij van CV de Zoals u heeft kunnen lezen zal op dit Voorjaarsconcert Havermennekes dan kijk nog eens uw loten naar door alle korpsen hun nieuw programma dat ze de want de volgende 2 prijzen zijn nog niet afgeafgelopen periode hebben ingestudeerd ten gehore haald. worden gebracht. Door de grote diversiteit wordt het 4e prijs: een maand lang gratis sporten 1159 een muzikaal spektakel deze middag!! Iedereen van 5e prijs: 2 entree kaarten voor ons jubileumfeest jong tot oud wordt uitgenodigd om dit voorjaarsconin november 0825 cert bij te wonen en te luisteren naar mooie muziek. De entree is gratis en de zaal is open vanaf 14.30 uur. Als u prijs heeft kunt u zich melden bij Marion Narings via e-mail: franknarings@home.nl of telefonisch: 06-50962211 Tot zondag!!


Week- en nieuwsblad De Geulbode

RT

SP S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

Zondag 13 april SV Meerssen - BSV Limburgia om 14.30 uur! Balsponsor Kuys Fysiotherapie Beek! DESO 1 – SV Meerssen 1 3 – 0 De thuisclub was veel feller en wilde duidelijk revanche voor de in Meerssen geleden 3 – 1 nederlaag. De eerste de beste kans leverde dan ook na 13 minuten de 1 – 0 op. Een diepe bal bereikte Rachid Ofrany en alleen voor de doelman maakte hij geen fout. De eerste kans voor Meerssen leek na 25 minuten de gelijkmaker op te leveren doch Julien Rompelberg trof slechts de lat. De doelpuntenmaker van DESO schoot 7 minuten later tegen de paal. Op slag van rust verdween een schuiver van Raymond Frijns net langs de verkeerde kant van de paal. 9 minuten na rust maakte een door Mourad Maamar benutte strafschop een einde aan alle Meerssense illusies (2 – 0). Halverwege de 2e helft schoot Raymond Frijns uit een voorzet van rechts net naast. 10 minuten voor tijd legde Ronald van Herpen (ex-topscorer van Gemert) de 3 – 0 eindcijfers vast. Meerssen blijft 4e met 38 punten uit 22 wedstrijden, doelsaldo 42 – 23. SV Meerssen 2 – Bunde 2 3 – 0 Meerssen 2 was al kampioen en heeft nu 52 punten uit 19 wedstrijden, doelsaldo 93 – 13. SV Meerssen 3 – Walram 2 6 – 1 Meerssen 3 blijft aan kop met 43 punten uit 18 wedstrijden, doelsaldo 94 – 30. Walram 4 – SV Meerssen 4 0 – 8 Meerssen is 5e met 30 punten uit 19 wedstrijden, doelsaldo 42 – 40. De Heeg 4 – SV Meerssen 5 1 – 2 Meerssen 5 is 3e met 34 punten uit 18 wedstrijden, doelsaldo 43 – 28. Programma zondag 13 april SV Meerssen 1 – Limburgia 1 14.30 uur KVC Oranje 2 – SV Meerssen 2 11.30 uur Eijsden 3 – SV Meerssen 3 10.00 uur SV Meerssen 4 – Eijsden 5 10.30 uur SV Meerssen 5 – RKVCL 2 11.00 uur Programma Paasmaandag 21 april Geusselt Sport 4 – SV Meerssen 3 10.30 RVU 3 – SV Meerssen 5 11.00 uur Restant programma SV Meerssen 1 27 april SV Meerssen – SVC 2000 Balsponsor Ubaghs Installatietechniek 4 mei HVCH – SV Meerssen 11 mei SV Meerssen – Sparta’25 Balsponsor Neuhaus Medisch Advies Restant programma Top 3 TOP thuis tegen RVU, uit bij Susteren, uit bij BSV Limburgia, thuis tegen Heidebloem en uit bij Wittenhorst Heidebloem thuis tegen SSS’18, uit bij RVU, thuis tegen Susteren, uit bij TOP en thuis tegen BSV Limburgia DESO thuis tegen SV Meerssen, uit bij SVC 2000, thuis tegen HVCH, uit bij Sparta’25 en thuis tegen SSS’18 Datums Kaartavond, Barbecue einde seizoen en Bedrijventoernooi De eerstvolgende Kaartavond vindt plaats op donderdag 10 april. De Barbecue aan het einde van het seizoen is op zondag 11 mei na afloop van SV Meerssen – Sparta’25. Het Bedrijventoernooi wordt gespeeld op vrijdag 16 mei. Quiz Uitnodiging voor de quiz: Vrijdag 11 april 2014, 20.00 uur in de Kantine van SV Meerssen: Ook dit jaar organiseert de Activiteitencommissie een quizavond voor leden, sponsors en supporters. Hopelijk mogen we op deze avond vertegenwoordigers van elk elftal, bestuur, niet aktieve leden, sponsors en supporters met aanhang begroeten. Namens de Activiteitencommissie.

SV Meerssen Jeugd Uitslag donderdag 3 april Zwart-Wit E1 – Meerssen E2 Uitslagen zaterdag 5 april ZSV A1 – Meerssen A1 Meerssen B1 – DVO B1 Geertr. B. B1 – Meerssen B2 Meerssen C1 – Scharn C1

pagina 17

3–2 2–4 3–4 2–3 0–9

Heer C2 – Meerssen C2 Meerssen C3 – Scharn C5 Hellas D1 – Meerssen D1 Meerssen D2 – Berg’28 D1 Meerssen E1 – Susteren E1 WDZ E2 – Meerssen E2 Daalhof E3 – Meerssen E3 Meerssen E4 – Simpelveld E3 Meerssen F1 – Bekkerveld F1 Meerssen F2 – Scharn F2 RKASV F2 – Meerssen F3 Bunde F3 – Meerssen F4G Berg M F – Meerssen M F

1–5 9–1 5–1 0–1 5–2 4–6 1–3 6–0 0–4 0–5 0–4 1–4 3–3

Programma zaterdag 12 april Meerssen A1 – De Treffers A1 Meerssen A2 – Heer A1 Groene St. B1 – Meerssen B1 Meerssen B2 – BMR B1 Brabantia C1 – Meerssen C1 Meerssen C2 – RKUVC C1 RKMVC C2 – SV Meerssen C3 Meerssen D1 – Walram D1G RKVVL D3 – Meerssen D2 Scharn E1 – Meerssen E1 Meerssen E2 – Daalhof E2 Meerssen E3 – SCG E2 Geuls. B. E2 – Meerssen E4 Heer F1 – Meerssen F1 BMR F1 – Meerssen F2 Meerssen F3 – Scharn F8G Meerssen F4G – RKHSV F3 Meerssen MF – Geus. Sp. MF

14.30 14.30 13.15 12.30 13.00 11.00 11.30 11.00 10.00 09.00 10.00 10.00 11.00 10.45 10.30 09.00 09.00 09.30

Koningsdag Zaterdag 26 april is het Koningsdag en ook dit jaar organiseert de activiteiten commissie van de jeugdafdeling van SV Meerssen weer een grootse sportdag. Alle jeugdspelers van Bambino’s tot en met C jeugd van de SV Meerssen kunnen hieraan deelnemen en het belooft ook dit jaar weer een enorm spektakel te worden. Dus hou jij van spannende spellen . Kom dan op zaterdag 26 april naar sportpark Marsana en doe mee. Zoals elk jaar hebben wij weer 10 spectaculaire spellen waaronder een stormbaan, het kussengevecht en een aantal waterspellen. Wat heb je nodig? Geschikte kleding (let op het weer), Sportschoenen (geen voetbalschoenen nodig), Lunchpakket, Geld (niet te veel) voor iets te drinken, Geen kostbaarheden Programma Aanwezig 10.30 uur. Aanvang 11.00 uur. Marathon 16.00 uur. Prijsuitreiking 16.30 uur Opgeven kun je via jouw trainer of leider. Broertjes en zusjes mogen ook meedoen. Ook niet-leden mogen deze dag meedoen. Graag opgeven voor zaterdag 12 april. Paul Dreezen: pauldreezen@hotmail.com Speler van de week Speler van de week bij de voetbalwedstrijd SV Meerssen- BSV Limburgia op zondag 13 april 2014 is Ramon Engwegen. Ramon is 9 jaar en speler bij de E4. Zijn favoriete clubs zijn Ajax en Manchester United en zijn spelers Casillas en Rooney. Ruzie maken en opruimen doet Ramon niet graag hij voetbalt liever. Buiten voetballen, doet Ramon ook graag darten en trommelen bij Schutterij St. Remigius. Ramon zit in groep 5 van basisschool op `t Hwagveld in Meerssen. We wensen Ramon en zijn familie een leuke en sportieve wedstrijd toe.

KEURSLAGER KOOPJE

Cordon Bleus 3 stuks €5,95

€1,49

100 GRAM.............

eigen fabrikaat

Hamburgers 4 halen 3 betalen

Varkenslapjes in champignonroomsaus

€6,95

Gehaktballetjes in tomatensaus 500 GRAM.............

€5,45

Saucijzenbroodjes PER STUK.............

€1,30

Woensdag gehaktdag KILO ................................................

€5,

Boerderij-kip Proef ‘t verschil

KANT EN KLAAR

500 GRAM.............

EXTRA VOORDELIG

80

KEURSLAGER (1890) AMERICA SlagersJongvanbijoudsher de tijd!

EIGEN FABRIKAAT VLEESWAREN & SALADE’S

Boterhamworst 100 Gram ............................ €0,98 Catalaans gehakt 100 Gram ............................ €1,49 Kalfspastei 100 Gram ............................ €1,69 Kipsalade 100 Gram ............................ €1,49 Aspergesalade 100 Gram ............................ €1,39 Gehaktbroodje Per stuk .............................. €4,99

Donderdag marktaanbieding: Pepersteaks:

3 STUKS ...............

€5,95

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP

VV RVU WWW.RVU.EU

A.s. zondag ontvangt RVU de nummer 2 van de ranglijst: Heidebloem! Tweede elftal klopt koploper Heer en behoudt uitzicht op nacompetitie! Uitslagen zondag 6 april 14:30 uur Top 1 - RVU 1 10:30 uur Heer 2 - RVU 2 11:00 uur Daalhof 5 - RVU 3 11:30 uur RVU V - Venray V3

3-0 0-1 4-3 3-1

Programma zaterdag 12 april a.s. 16:30 uur RVU Vet. - Berg Vet. Programma zondag 13 april a.s. 14:30 uur RVU 1 - Heidebloem 1 11:00 uur RVU 2 - RKHSV 2 11:00 uur RVU 3 - RKASV 5 10:00 uur Weltania Vr. - RVU Vr. Programma zaterdag 19 april a.s. 17:00 uur SCG Vet. - RVU Vet. Programma maandag 21 april a.s. 11:00 uur RVU 3 - SV Meerssen 5 Activiteitenkalender Week 31 maart- 8 april a.s.: Paaseierenactie Woensdag 9 april a.s.(avond): Belactie Vriendenloterij Zaterdag 26 april a.s.: Koningsdag S.V.R. Sportpark RVU Zondag 4 mei a.s.: Eindeseizoensactiviteit Vrijdag 6 juni a.s.(avond): RVU C-tournooi Zaterdag 7 juni a.s.: RVU D-, E- en F-tournooi Nieuwsbericht Belactie Vriendenloterij RVU steunen en kans maken op prachtige prijzen? De VriendenLoterij maakt het mogelijk! 50% van je inleg gaat direct naar de clubkas van RVU en jij maakt elke maand kans op fantastische geldprijzen oplopend tot 100.000 euro en tienduizenden andere prijzen, waaronder auto’s en reischeques! Op woensdag 9 april a.s. organiseren wij van RVU een speciale belactie met de VriendenLoterij. Je kunt tussen 18.45 uur en 21.30 uur gebeld worden door één van onze leden, met de vraag of jij onze vereniging wilt steunen door mee te spelen in de VriendenLoterij. Met deze actie willen wij geld inzamelen voor het 70-jarig jubileum in 2015. Jouw steun kunnen wij daar goed bij gebruiken! Winnen is leuker met de VriendenLoterij. Voor jou en voor RVU! Als je niet gebeld wordt, maar ons wel wilt steunen, ga dan snel naar https:// www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=9757. Ook via deze weg kun je een lot bestellen voor RVU!

RVU Jeugd Uitslagen woensdag 02 april 2014: Daalhof B1 – RVU B1 Uitgesteld RVU C1 – Bunde C1 6–0 Uitslagen zaterdag 05 april 2014: RKHBS A1 – RVU A1 Uitgesteld RVU B1 – Daalhof B1 Uitgesteld RVU MB1 Vrij RVU C1 – Voerendaal C1 3–0 Simpelveld C2 – RVU C2 2–6 FC Gulpen D2 – RVU D1 4–2 RVU E1 – Willem1 E1 5–1 RVU F1 – SV Hulsberg F1 0–6 Programma woensdag 09 april 2014: RVU A1 – OVCS A1 18.45 u. Deze wedstrijd wordt mogelijk verplaatst. Dit als gevolg van het hernieuwd inplannen van de bekerwedstrijd van de B1. Vraag de leiders om meer informatie. Programma zaterdag 12 april 2014: RVU A1 – Simpelveld A1 14.00 u. Walram B1 – RVU B1 14.00 u. RVU MB1 – Hellas MB1 10.30 u. Bekkerveld C3 – RVU C1 11.45 u. RVU C2 – Voerendaal C3 11.30 u. RVU D1 – Geertruidse Boys D1 09.30 u. RKVVM/Sibbe E1 – RVU E1 10.30 u. Jekerdal F3 – RVU F1 09.30 u. Programma donderdag 17 april 2014: RVU C1- Willem1 C1 18.45 u. Programma zaterdag 19 april 2014: RKHSV MB1 – RVU MB1 14.00 u. Programma zaterdag 26 april 2014: Geen programma ivm Koningsdag. Voor meer informatie over deze indrukwekkende dag op ons sportcomplex zie elders op deze pagina. Lees meer op: www. rvu.eu of op: https://www.facebook.com/ svrrothem

Bertrenburg Smoo SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF

Oranje Boys- VV Bunde In opmars op de ranglijst en bovenaan in de periode, stond voor VV Bunde de uitwedstrijd in Oost Maarland op het programma, de wedstrijd begon ietsje rommelig met geen echte kansen voor beide ploegen. Halverwege de eerste helft voerde Bunde de druk op en via een rush van de zeer goed spelende Bas Vluggen, die vervolgens een geweldige voorzet gaf op Tim Booten die het zeer mooi afrondde. 0-1 voor Bunde, dit was tevens de ruststand. Na de rust begon Oranje Boys feller te spelen, met spijkerharde tackles probeerde men de aanvallen van Bunde in de kiem te smoren. Vlak na rust werd Bas Vluggen geraakt door zo een te laat ingezet tackle en moest het veld afgedragen worden met een enkelbles-

sure. Hierna bleef Bunde druk uitvoeren en via een mooie counter scoorde Tim Booten wederom zijn 2e van de dag en bracht VV Bunde op een 2-0 voorsprong. Hierna begon Oranje Boys flink te drukken maar zonder Bunde echt in gevaar te brengen. Tot de 85 min waarin Oranje Boys de 2-1 scoorde via een schot in de verre hoek. Dit was tevens de eindstand, Bunde blijft bovenaan in de periode en dankzij het verlies van Heer stijgt het naar de 3e plaats op de ranglijst. Ga zo door mannen! Wedstrijduitslagen: Oranje Boys 1 - Bunde 1 Meerssen 2 - Bunde 2 Oranje Boys 2 - Bunde 3 Keer VR1 - Bunde VR1 Eijsden B2 - Bunde B2 RVU C1 - Bunde C1 Berg/Vilt C1 - Bunde C2 Voerendaal C2 - Bunde C3 Bunde MC1 - Limburgia MC1 Bunde MD1 - NEC’92 MD1 Eijsden E1 - Bunde E1 Daalhof E2 - Bunde E2 Walram E3G - Bunde E3 Bunde E4 - Voerendaal E5 Bunde E5 - Scharn E10 WDZ F1 - Bunde F1 Minor F1 - Bunde F2 Bunde F3 - Meerssen F4G Bunde F4 - Leonidas F4 SCM - Bunde mini-F1

1-2 3-0 1-3 3-0 2-5 6-0 2-1 5-1 4-0 1-3 5-1 6-3 4-0 3-0 14-0 10-0 3-2 1-4 1-3 1-1

Wedstrijdprogramma za 12 april: 15:00 RKASV B1 - Bunde B1 15:00 Bunde B2 - RKASV B2 13:15 Bunde C2 - Geertr Boys C1 13:15 Bunde C3 - RKHSV C3 13:30 RKHSV MC1 - Bunde MC1 11:45 Bunde D1 - Leonidas D1 12:00 De Heeg D1 - Bunde D2 09:30 RKHSV MD2 - Bunde MD1 10:30 Bunde E1 - Jekerdal E1 10:30 Bunde E2 - Leonidas E2 10:30 Bunde E3 - Voerendaal E4 09:30 RKVVM/Sibbe E3 - Bunde E4 09:30 Jekerdal E5 - Bunde E5 09:30 Bunde F1 - Voerendaal F2 09:30 Bunde F2 - De Heeg F1 09:30 RKVVL/Pol F3 - Bunde F3 09:00 Daalhof F3 - Bunde F4 09:30 Bunde mini-F1 - Keer Wedstrijdprogramma zo 13 april: 14:30 Bunde 1 - SCG 1 12:00 Bunde 2 - SVN/Vossenb 2 10:00 Bunde 3 - RKVVL/Pol 5 12:00 Bunde VR1 - EHC/Heuts VR1 Voor meer informatie www.vvbunde.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

RT2

Oranje Boys 2 - Bunde 3 1-3 (1-2) Vandaag moest het derde aantreden tegen Oranje Boys. Een concurrent, want ze staan één plaats lager. Gaston moest het tweede uithelpen, dus stond de inmiddels vertrouwde reservekeeper Luc in de ‘kis’. De wedstrijd ging in de eerste minuten gelijk op. Al had Bunde meteen in het begin al een goede kans om op voorsprong te komen. Oranje Boys werd beter, maar het was Bunde dat op voorsprong kwam. Martijn gaf een hoge voorzet op Dennis die vanaf een vrij lastige hoek de bal in het lege doel kon schieten, 0-1. De tegenstander ging nu nog meer druk zetten en kwam er vooral via het midden vaak door. Ook kregen ze veel corners. Uit één van deze corners werd ook gescoord. Een speler werd vrijgelaten en kon hard inkoppen, Luc was kansloos, 1-1. Nog steeds had Oranje Boys meer balbezit, maar Bunde had weer een grote kans. Martijn stuurde Ruben diep die de bal passte naar de vrijstaande Wessel, hij mikte helaas naast. Op een bepaald moment in de wedstrijd kreeg Ruben de bal op het middenveld. Hij ging diep over de rechterflank en passte de bal naar de doorgelopen Jim. Hij maaide half over de bal, maar raakte hem toch nog waardoor deze de goal inrolde (maar hij had hem wel écht geraakt), 1-2. Bunde voetbalde de eerste helft goed uit. In de rust werd besproken dat we de linies dichter op elkaar moesten houden, zodat de tegenstander er niet makkelijk, zoals in de eerste helft, doorheen kon lopen. Zo gezegd, zo gedaan. Het derde had vanaf de aftrap al meteen een goede aanval en kans via Wessel, maar gescoord werd er nog niet. Bunde liet Oranje Boys het spel maken en had alles onder controle. De enige kansjes wat ze kregen waren afstandsschoten en verder had Luc alles onder controle in zijn doelgebied. Het derde kwam er zelfs nog gevaarlijk uit. Zo was het Rob via de rechterflank die een voorzet gaf op Dennis die in twee keer de bal in het net werkte en zo zijn tweede scoorde, 1-3. Bunde heeft vooral op basis van de tweede helft verdient gewonnen. Als team heeft men de tweede helft geen kansen meer weggegeven. Bunde gaat voor het ‘kampioenschap’ van het ‘rechter rijtje’. De scheids had goed gefloten en we werden goed ontvangen, met een boterham met kaas na afloop. Vet. Walram – Veteranen Bunde 2-0 Op deze eerste zaterdag van april, met het kwik rond de twintig graden, moesten we aantreden tegen de veteranen van Walram. We wisten dat we flink aan de bak moesten want de laatste twee duels tegen Walram waren nederlagen. Tijdens de warming-up werd al snel duidelijk dat het veld op zijn zachts uitgedrukt niet in een optimale staat verkeerde. Het was een echte `knollenwei` waar vooraf gaande aan het begin van de wedstrijd nog enkele gaten moesten worden opgevuld met zand. Meteen na het beginsignaal zagen we welke tactiek Walram hanteerde. Met veel mensen achter de bal en dan met snelle uitvallen ons proberen te verrassen. Over de eerste helft kan ik kort zijn. Bunde had het meeste balbezit maar dit leidde niet tot echte scoringsmogelijkheden. Alleen uit een hoekschop kon Andre vrij inkoppen. Andre had helaas het vizier niet op scherp staan en kopte de bal naast. `Het begint steeds beter te gaan met koppen op doel` zei An-

043-3648000

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

pagina 18

dre. Hopelijk krijgt hij nog veel kopkansen de komende wedstrijden. Walram kroop in de eerste helft enkele keren uit hun schulp. Keeper Bert, “met zonder handschoenen”, was steeds op zijn hoede als het gevaarlijk voor zijn doel werd. Verder leek het vaak op een ping pong wedstrijd omdat de bal naar elke richting sprong behalve naar de goede. Ruststand 0-0. Coach Paul was niet ontevreden. Na wat tactische tips en de wissel Huub voor Frank werd vol goede moed aan de tweede helft begonnen. Net als de eerste helft trok Walram zich terug en begon de muur opnieuw te metselen. Bunde beukte wel maar het was degelijk metselwerk. Via een mooie combinatie tussen Rob, Sasch en Fred waren we kort bij een doelpunt. Echter het schot van Fred ging rakelings over. Toch was het Walram dat binnen vijf minuten de wedstrijd naar zich toe trok. Walram scoorde hierin tweemaal. Het eerste doelpunt kwam uit een goed genomen vrije trap. Bert kwam ondanks een noemenswaardige duikvlucht niet meer aan de bal. Het tweede doelpunt kwam tot stand uit een snelle counter. Aan dit doelpunt zat wel een buitenspelrandje. Deze tegenslagen weerhield Bunde er niet van om te verslappen. We bleven de combinaties zoeken en Robbin haalde alles uit de kast door middel van zijn beruchte rushes langs de lijn. Maar, helaas, verder dan een bal op lat kwamen we niet. Mede doordat er meer ruimte op het veld ontstond werden de uitvallen van Walram steeds dreigender maar ook zij kwamen niet meer tot scoren. De laatste grote kans om de eer te redden was voor Bart en Wil. Echter het mocht niet baten. Eindstand 2-0. Al met al een sportieve wedstrijd met een goed leidende scheidsrechter waar misschien toch een gelijkspelletje voor ons in had gezeten. De derde helft was niet onaardig. In het zonnetje op het terras voor de kantine met een koud “pilske”, broodje frikadel, heerlijke snacks en een aangename bediening. Er zijn minder leuke dingen in het leven. Volgende week géén wedstrijd maar ons jaarlijks “bezinningsweekend”. Veel plezier!

BC DUNATOS Uitslagen: DU20 1 - Springfield U18 1 U18 1 -Jumpers U18 1 Aeternitas H1 - H1 Boemerang U16 1 - U16 2 Jumpers U18 1 - U18 1 Quo Vadis U14 1 - U14 1 Boemerang 1 - H2 Jumpers U16 1 - U16 1

50-40 63-58 85-50 85-40 84-57 35-73 65-49 64-43

Wedstrijdverslagen: Heren één spelen drie kwarten goed maar verliezen toch ruim van Aeternitas! Zaterdag 5 april mocht heren één naar Stramproy om daar hun laatste uitwedstrijd van het seizoen 2013-2014 te spelen tegen Aeternitas. Negen spelers sterk zouden we zijn, ware het niet dat Jay ziek was geworden en niet meekon en Charles niet kwam opdagen. Zeven spelers bleven dus over om onze huid zo duur mogelijk te verkopen. De sprongbal werd gewonnen door Aeternitas maar verder was het in het eerste kwart een gelijkopgaande strijd. Lekker blijven doorwisselen en iedereen had zijn bijdrage aan het feit dat Aeternitas niet in staat was om verder dan een paar puntjes uit te lopen. In de 5e minuut van het eerste kwart was de stand 11-14 maar de vraag was natuurlijk hoe lang we dit conditioneel vol konden houden. Toen de klok stopte na de eerste tien minuten was de stand 1918 en zaten we nog volop in de wedstrijd. Het begin van het tweede kwart liep het nog zoals gepland maar na de eerste twee minuten werden er in de aanval wat ‘slechtere’ opties gekozen waardoor Aeternitas een gaatje kon slaan en was in de 5e minuut een stand van 32-25 bereikt. De schouders er onder en vechten voor wat we waard zijn leidde in de 8e minuut tot de tussenstand van 34-32. Helaas had dit behoorlijk wat kracht gekost en kon Aeternitas in de laatste twee minuten een tussensprintje van 9-0 plaatsen waardoor we bij rust tegen een achterstand van 43-32 aankeken. In die laatste twee minuten wist Aeternitas niet alleen een tussensprintje te forceren maar ook Thomas met een ‘ijsbeentje’ uit de wedstrijd te spelen; een ‘onsmakelijke’ actie waarbij de speler van de tegenpartij zeker niet de intentie had de bal te spelen. Nog maar zes spelers over en een achterstand van 11 puntjes.

In het derde kwart was de start niet echt goed te noemen en wist Aeternitas de voorsprong uit te bouwen tot 49-32 alvorens wij ook weer wisten te scoren en weer iets van de achterstand konden ‘afknabbelen’! Een gelijkopgaande strijd waarbij de tegenstander drie puntjes meer wist te scoren dan Dunatos zodat dit kwart eindigde in een 1512 stand, wat een tussenstand van 58-44 opleverde. Het vierde kwart begon dramatisch wat scores betreft; de ballen wilden er niet meer in en bij de tegenstander vielen de meest vreemde ballen wel. In de 4e minuut was de stand al opgelopen tot 69-58 en kreeg Leon zijn derde fout ‘aangesmeerd’! Deze zeer discutabele beslissing was voor Leon de ‘druppel’ en hij weigerde verder te spelen! Zijn eigen team was de dupe van deze beslissing want nu hadden we helemaal geen wissels meer en moesten Philippe en Luc met ‘de handrem’ op spelen want ze hadden allebei al vier fouten. Aeternitas wist het lengtevoordeel ten volle uit te buiten; daarnaast was het conditioneel niet vol te houden voor Philippe, Dennis, John, Paul en Luc. Time-outs gebruikt zodat de mannen tussendoor even een rustmoment hadden! Aeternitas rook ‘bloed’ en zo speelden ze ook; op het ‘randje’ en de scheidsrechters lieten dit ook gebeuren. Zonde van het einde van een wedstrijd waarin we drie kwarten goed hebben gespeeld; de wedstrijd eindigde met een eindstand van 85-50 nadat we het laatste kwart met 27-6 hadden verloren. Door deze nederlaag en de overwinning die Tracks Parkstad behaalde is het eerste herenteam van Dunatos officieel gedegradeerd. Komende zondag spelen we onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen en die willen we koste wat kost winnend afsluiten! Resp. Naam speler; totaal aantal punten; persoonlijke fouten; vrije worpen: Philippe, 8 punten, 4 fouten, 4-4 vw Dennis, 8 punten, 0 fouten, 0 vw Leon, 4 punten, 3 fouten, 2-4 vw John, 6 punten, 1 fout, 2-2 vw Paul, 15 punten, 0 fouten, 2-3 vw 3 driepunters Thomas, 5 punten, 1 fout, 1-2 vw Luc, 4 punten, 4 fouten, 0 vw Sponsoractiviteit 18 April 2014 Zoals u wellicht al uit eerdere berichten hebt vernomen wordt onze oude vertrouwde sporthal verbouwd en vernieuwd. Wij als Dunatos willen met deze vernieuwing meegaan maar hier hebben we uw hulp bij nodig! Op 18 april wordt er een speciale sponsoractiviteit georganiseerd voor de leden van de club. Het doel van deze activiteit is het aanschaffen van een aantal nieuwe trainingsmaterialen voor volgend seizoen. Er zal een vrije worp competitie worden gehouden onder de leden waarbij een mooie prijs kan worden gewonnen. Het lid met de meeste raak gegooide vrije worpen maakt kans op een mooie prijs.

ketbaltraining en we sluiten af met een toernooi Voor wie? Alle leeftijden, jongens en meisjes Kosten? Helemaal gratis Aanmelden? Stuur een e-mail naar dunatos@basketball.nl en vermeldt je naam, leeftijd en geslacht Naast dit event bieden we de mogelijkheid om VIER keer GRATIS mee te trainen tijdens onze vaste trainingsavonden. Mocht je deze dag verhinderd zijn, maar wel interesse hebben om te gaan basketballen, of wil je meer informatie, stuur ook dan even een e-mail naar dunatos@basketball.nl Programma komend weekend: Vrijdag 11 april – Sporthal Marsana: 19:30 uur Mix U14 1 - Almonte U14 2 20:00 uur DU20 1 - OBC MU18 1 20:00 uur H2 - Achilles H2 Zondag 13 april - Nuenen: 12:00 uur Achilles H2 - H2 Zondag 13 april – Sporthal Marsana: 11:00 uur DU20 1 - Quo Vadis MU18 1 U16 2 - Springfield U16 1 13:00 uur H1 - Jumpers H1 U16 1 - Bladel U16 1 15:00 uur U12 1 - Kimbria U12 2 U14 1 - Kimbria U14 1

SV Groot Meerssen Uitslagen NK Halve Finales Rotterdam 2014 Op 5 april jl. werden in Rotterdam de halve finales 3e divisie N2, N3 en N4 van de Nederlandse Kampioenschappen (NK) geturnd. Hiervoor hadden zich tijdens de voorrondes van het LK de 3 meisjes uit de 3e divisie van SV Groot Meerssen geplaatst: Eline Vetter (Jeugd1 N4 ), Anke Lemmens (Senior div. 3) en Cecilia Capozzi (Pupil 2 N3). Eline behaalde de 1e plaats! Hiermee heeft zij zich voor de NK meerkamp finale op 17 mei in Waalwijk geplaatst. Bovendien wist zij 3 toestelfinales (balk, vloer en sprong) te behalen. De NK toestelfinales vinden op 18 mei eveneens in Waalwijk plaats. Een topprestatie, proficiat Eline! Anke heeft eveneens prachtige oefeningen op balk, vloer, sprong en brug laten zien en werd uiteindelijk 11e. Een hele mooie prestatie om trots op te zijn. Cecilia begon heel mooi op sprong en haalde de hoogste score: hiermee heeft zij zich voor de toestelfinale op 18 mei geplaatst. Bij het inturnen op brug ging het helaas mis: Cecilia viel en brak haar arm. Een grote domper voor deze enorme kanshebster. Wij wensen haar een spoedig herstel toe.

Hoe gaat dit nou in zijn werk? De hoeveelheid kansen worden door u bepaald. Het lid ‘koopt’ bij u zijn/haar hoeveelheid kansen. Een kans kost €0,50. Hoe meer kansen het lid gesponsord krijgt, hoe groter de kans is dat hij/zij de winnaar wordt van de avond! De sponsoravond zal beginnen om 19:00 uur en eindigen rond de klok van 20:30 uur. We nodigen u als sponsor en supporter uit tijdens deze avond uw gesponsord lid aan te moedigen. Na de competitie bent u natuurlijk van harte welkom bij de prijsuitreiking van 20:30 tot 21:00 uur in Sportcafé Marsana. We hopen u allen te kunnen begroeten op deze laatste avond in ons vertrouwde ‘thuishonk’! Druk programma komend weekend! Komend weekend wordt een ‘druk’ weekend voor Dunatos. Op vrijdagavond zijn er drie inhaalwedstrijden ingepland; op zondag gevolgd door nog eens zeven wedstrijden! Aangezien vrijdag 18 april is ingeruimd voor een ‘sponsoractiviteit’ is dit het laatste weekend dat beschikbaar is voor thuiswedstrijden voordat de sporthal ‘op de schop’ gaat! Dus ook voor u als supporter de laatste kans om uw favoriete team ‘thuis’ te komen aanmoedigen in het seizoen 2013-2014. BC Dunatos doet mee aan de Nationale Sportweek. Wanneer? Zaterdag 19 april 2014 Hoe laat? Van 13.30-16.00 uur Waar? Sporthal Marsana, Molenveldweg 4 in Meerssen (de sporthal ligt vlak naast zwembad ‘de Parel’) Wat? We beginnen met een echte bas-

Kaartclub de Gäöllenaer Uitslagen van de 23e kaartavond Kurvers, Kraft - Reubsaet, Pijpers 3-3 Simonis, Freens – Notten,Notten 4-2 Raeven, Decker - Simonis, Ramaekers 3-3 Maenen, Frijns - Peerbooms, Thew. 6-0

TC Volharding De kop is er af…. We kunnen terugzien op een geslaagd tennisweekend. Allereerst door de overwinningen van het zaterdag heren competitieteam en het landelijk meisjes team. Beide teams hebben alle wedstrijden gewonnen. Proficiat. Komend weekend spelen de heren teams uit op vrijdag èn zaterdag en het meisjes team thuis op zondag 13 april. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen. Door het weer en een goede opkomst is ook het openingstoernooi in een gezellige en sportieve sfeer goed verlopen met dank aan Ernest en Vincent en de overige kantine commissieleden. Maandag en woensdag zullen er op de Gansbeek gasttrainingen worden gegeven door onze trainer Susan geassisteerd door Vicky. Voor de leerlingen van de Gansbeek en jeugdleden van de club zullen tevens gratis trainingen worden aangeboden op woensdag 9 april en 16 april van 16.00-17.00 uur of eerder afhankelijk van de inschrijving. Aanmelden voor die training kan onder vermelding van naam, geboortedag, telefoon en datum via een mail naar trainer@tcvolharding. nl. De trainingen van verenigingsleden die zich hebben aangemeld voor lessen starten m.i.v. dinsdag gaan m.i.v. dinsdag 8 april. Tip van de week: Voor dames die het nog niet weten, elke vrijdag wordt er door een groep dames vanaf half 10 tennis gespeeld op het park van Volharding. Nieuwe leden en leden die op zoek zijn naar een partner worden van harte uitgenodigd. Deelname is vrij en er zijn geen kosten aan verbonden. Als het weer blijft zoals de voorbije dagen belooft het een fantastische tennisweek te worden. We houden jullie op de hoogte.

PDV De Vrijheid Raar Wedvlucht Charleville 5-4-2014 Deelname 431 duiven R.Franssen 1-2-3-5-6-7-20-31-32 Gebr. Rings 4-14-15-16-24-25-26-27-28-2936-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-6364-78-79-96-97-98-99 J.V.Oppen 8-1011-19-21-39-61-100-108 H.Cobben 9-12-13-30-33-40-42-47-73-75-107 J.Houben 17-35-58-81-82 H.Jacobs 1822-34-45-46-86-91-102 H.Nijsten 23-80 Cortenraad-Slangen 37-66-72-74 Th Krutzer 38-83-89 J.Vandenboorn 41-43-70-84 G.Gielissen &Zn 44-68-90-93 H.Corvers 59-60-62-65-77-101-103-104 Rob Houben 67=69-95 Mike Smeets 71-105-106 G.Hausoul 76-94 J.Bemelmans 85-87 J.A.Ter Horst 88-92 Samenspel Beek BUG Wedvlucht Charleville 5-4-2014 Deelname 1436 duiven De Vrijheid R.Franssen 2-8-14-41-42-142-153-154 Gebr.Rings 33-80-82-84-120-122-145146-149-151-162-225-227-228-229230-231-234-236-238-240-261-262293-295-343-344-346-347 J.V.Oppen 56-73-76-101-159-176-254-350 H.Cobben 68-77-78-152-155-180-190-218-282284 J.Houben 90-161-241-298-299 H.Jacobs 97-117-159-211-213-303-336355 H.Nijsten 119-297 CortenraadSlangen 167-270-281-283 Th.Krutzer 175-300-321 J.Vandenboorn 185-195277-301 G.Gielissen &Zn 199-274-331339 H.Corvers 244-246-256-267-287353-357-359 Rob Houben 272-275-342 Mike Smeets 281 G.Hausoul 285-341 J.Bemelmans 302-304 J.A.Ter Horst 319338

ZijActief Meerssen

Deze week, op donderdag 10 april gaan de leden die De dagprijs werd gewonnen door Maezich hebben opgenen, Frijns geven naar Bonn. Vertrek vanaf de De stand na de 23e kaartavond ziet er Stip om 7.45 uur precies! Zorg dat je als volgt uit Maenen, Frijns 84 op tijd bent, de bus kan niet wachGhijssen, Vissers 78 ten! Vanwege deze excursie is het Ramaekers, Simonis 68 avondprogramma in de Stip komen Freens, Simonis 62 te vervallen. De Modeshow komt Kurvers, Kraft 57 Peerbooms, Thewessem 55 volgend jaar weer op het programPijpers, Reubsaet 53 ma! Raeven, Decker Notten, Notten

52 43

T.V.C. Star Club Uitslagen Vrijdag 4 april Klasse 2A Beat Boys 2 - Star Club 2 White Horse 2 - Star Club 3 Programma Vrijdag 11 april Star Club 2 - White Horse 2 Star Club 3 - De Kroeg 3

2-6 1-7

Op woensdag 23 april gaan we een Paaswandeling maken o.l.v. Mariette Bastings. Verzamelen bij de Stip om 13.00 uur. Deze week krijgt ieder lid de informatie in de brievenbus over het jaarlijkse uitstapje op dinsdag 13 mei, en de Springprocessie in Echternach op dinsdag 10 juni.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 19

Zing mee met Guido en Wendy

SJAAKMAT Info: 3647941 Paul Sanders doet het weer Na Giel Dreessen ging maandag Frits Werts voor de bijl. Paul is een stevig struikelblok voor de kampioenskandidaten. Het zag er niet naar uit dat dat ging gebeuren. Beide heren moesten zich haasten om op tijd hun 40e zet te halen, en misschien was dat de oorzaak van de blunder. Frits stond een pion voor, dreigde nog een pion te verschalken, maar deed toen een verkeerde zetvolgorde waardoor de partij volledig kantelde, en het punt was voor Paul. Peter Claassens en Peter Nijman hadden toen al lang een remise laten aantekenen. De partij was volledig in evenwicht, en ook na analyse kwamen de heren niet verder. Terecht halfje dus. Giel Dreessen versloeg Jo van Schevikhoven. Giel produceerde een fatale aanval, en daar was niets tegen in te brengen. Jos Pluijmaekers leek te gaan mazzelen tegen Pierre Bergs. Na pionwinst ging Pierre nog een stuk winnen, maar hij leverde dat met een grote blunder weer in. Toch wist Pierre te winnen met zijn minimale voorsprong. Jan Daems was te sterk voor Henk van Well. Stukwinst werd torenwinst, en Henk werd vervolgens vastgeschroefd. Camiel Verboeket was weer eens aan de winnende hand: Hubert Willems werd verslagen nadat Camiel een remisebod weigerde. Toen promotie dreigde, was de zaak bekeken. Raoul Vogels nam de koppositie in de b-groep over door verdienstelijk gelijk te spelen tegen Lucas Vaessen. Deze laatste moest zich schikken in herhaling van zetten. Jef Decker versloeg Roel Koch. Ook nu weer bouwde Roel de stelling goed op, maar Jef snoepte wat pionnetjes en kon weer een winstpunt bijtellen. Sjaak Mat wint in Maastricht Camiel Verboeket en Raoul Vogels wonnen hun partijen in Maastricht. Beide teams hadden een speler te weinig, en dat leverde een half punt op. De nederlaag van Pierre Bergs was toen niet meer van belang. Sjaak Mat stijgt flink in de stand door deze overwinning. Uitslagen: MSV/VSM - Sjaak Mat Sanders - Werts van Well - Daems van Schevikhoven - Dreessen Pluijmaekers - Bergs Claassens - Nijman Willems - Verboeket Vogels - Vaessen Koch - Decker

1½-2½ 1-0 0-1 0-1 0-1 ½-½ 0-1 ½-½ 0-1

Stand: Frits Werts Peter Claassens Giel Dreessen Raoul Vogels Jos Pluijmaekers Pierre Bergs

20-15½ 19-15 20-15 6-4 6-4 5-3½

Benefietconcert Basiliek Op zaterdag 14 juni a.s. zal het Benefietconcert Basiliek Meerssen plaatsvinden. Deze prachtige avond wordt voor u verzorgd door het Meerssens Mannenkoor, Rothem’s Harmonie en de bekende soliste Fenna Ograjensek in de kerk van Sint Joseph Arbeider in Meerssen. De entree bedraagt 10 euro per kaart en de opbrengst van de avond is wederom geheel bestemd voor de restauratiewerken van de Basiliek. Van verschillende kanten bereikte ons de vraag of de kaartverkoop al is gestart. Goed nieuws: de kaarten zijn nu te koop op de volgende adressen: Traiteur Saveur – Cigo Meerssen – Xclusief damesmode – kapsalon Ubachs en slijterij Rekko.

Wilt U meezingen? Dat kan! Geschoold of niet geschoolde mannenstem. Geen probleem!!!!! Mannenkoor Beeker Liedertafel bestaat 125 jaar. Daarom nodigen wij U uit om samen met Guido Dieteren en Wendy te zingen tijdens het spetterende galaconcert op 1 november 2014 in het Asta Cultuurcentrum in Beek. Guido’s Orchestra is het eigentijdse poporkest onder leiding van orkestleider, vioolsolist en componist Guido Dieteren. Samen met echtgenote en sopraan Wendy Kokkelkoren bewijst hij met het orkest dat pop en klassiek harmonieus samengaan. Guido’s Orchestra boekte de afgelopen jaren grote successen met onder meer Red Passion Live in Concert, het Drielandenpunt-concert Live from the Heart of Europe en de concerten van Symphonica in Rosso met artiesten als Paul de Leeuw, Marco Borsato, Lionel Richie, Diana Ross en Nick en Simon. Hoe kunt U meedoen? U meldt zich aan. Dat kan via secretariaat@beekerliedertafel.nl, een lid van het koor of telefonisch (0464378152). U hoeft zeker geen geschoolde stem te hebben. Wanneer U nog nooit actief gezongen heeft (in koor of solo) zal onze dirigent kort nagaan welke stem U heeft: bas, bariton of tenor. Geschoolde stemmen zijn uiteraard ook van harte welkom. Wanneer beginnen we? De eerste repetitie is op vrijdag 16 mei. U ontvangt een lijst met repetitiedata en tijden. De repetities vinden altijd op vrijdagavond plaats. U repeteert van 20.00 tot 21.15 uur. Mogelijk dat enkele weken voor het concert gerepeteerd wordt van 20.00 tot 22.30 uur om de puntjes op de i te zetten. Waar repeteren we? De repetities vinden plaats in café-zaal Auwt Baek, Brugstraat 7 te Beek en soms in het Asta Cultuurcentrum. Wat bieden wij U? Uiteraard een onvergetelijke avond op 1 november 2014. Dan verzorgen wij samen met Guido en Wendy en een deel van hun orkest een geweldige show in het Asta Cultuurcentrum.

ZONDAG 13 APRIL A.S.

GROTE ROMMELMARKT IN DE “KLEIOAVE”, ANDREAS SAUERLAAN TE GEULLE. OPENINGSTIJD: 10.00 TOT 16.00 UUR ORGANISATIE: DAMESCOMITÉ FANFARE ST. MARTINUS GEULLE.

ACTIE POTGROND ZAK 50 LITER

3 HALEN 2 BETALEN Wij zijn ook uw adres voor groenteplanten St. Catharinastraat 4 openingstijden: 6235 BE Ulestraten ma – vrij: 8:00 – 17:30 Tel:043-3642202 zaterdag: 8:00 – 16:00 www.boerenbondulestraten.nl Tankstation 24 uur per dag geopend

Maar wij bieden meer! U krijgt stemvorming aangeboden. Het is mogelijk dat U in de aanloop naar dit concert met de Beeker Liedertafel enkele keren optreedt. U maakt dan mee wat we bedoelen met ons jubileum-motto Passie, Plezier en Prestatiegericht. Kortom: U ervaart de sfeer van Mannenkoor Beeker Liedertafel. Het gaat bij dit optreden om makkelijk in het gehoor liggend, populair repertoire, dus zeker geen klassieke koorwerken. Een financiële bijdrage Om deze bijzondere muzikale ervaring te kunnen meemaken vragen wij U een bijdrage van 25 euro. En wie weet, misschien bevalt deze kennismaking met de koorzang en ons koor meer in het bijzonder zo goed, dat u ook lid wilt worden. Dat zouden wij geweldig vinden! Een sponsor stelt zelfs geld ter beschikking om korting te geven op het eerste contributiejaar!

)6,2,52(:;,54((5+

Mogen wij ook u begroeten als Vriend van de Basiliek Meerssen! Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL38RABO03523.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Zie ook de website: www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Dit is een publicatie van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen.

5<

( 67

269;05

.

33 5 ,) , 6,2,52(:;

DE ACTIE LOOPT VAN DINSDAG 1 APRIL TOT EN MET WOENSDAG 30 APRIL

NUTH | Stationstraat 149e | Tel. 045 - 577 84 56 | >>>/,;2(:;,5/<0:5<;/53


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 20

Albert Heijn Dijkstra

AH Kipfilet

6.50 00

5.

Schaal 1 kilo

Varkensoesters Varkensfilet Limburgs ambacht

Limburgs ambacht

7.49

500 gr

Runder zuurvlees Slagerij Keulen

Bak 500 gr.

5.

49

6.49 Stuk of lappen 500 gr.

4.

99

AH ambachtelijke feeststol 3.99

3.99

2.

2.

99

Doos 750 gr.

49

Chiquita bananen Kersenvlaai Dé lekkerste bananen van Nederland

Kilo

Bakker v.d. Weerdt

1.89

9.95

0.

99

Groot

8.

75

Winnaar van de EKO- en Fair Trade Award 2013 van de gemeente Meerssen!! Aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 april t/m zondag 13 april 2014

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

Geulbode 15 14  

Geulbode van woensdag 9 april 2014

Advertisement