Page 1

jaargang 88 26 03 2014

13 Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

614 STEMMEN !

Informatie van de

Pag. 10

s5ITSLAG'EMEENTERAADS VERKIEZINGEN s%NQUĂ?TEGEMEENTELIJKEWEBSITE s+OOPZONDAGEN s/FlCIĂ‘LEBEKENDMAKINGEN

vergaard in alle Meerssense kernen, waarvan 443 in Rothem, leidden voor PGM en mij, tot een fantastisch resultaat. Maar liefst 220 stemmen meer dan in 2010 en een prachtige 3e plaats in de eindstand ! Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen en de vele mooie reacties. U kunt de komende vier jaren op mij rekenen !

BEDANKT ! HAY DOLMANS

Pegasus Uitvaartzorg voor een uitvaart met mĂŠĂŠr persoonlijke zorg Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 www.pegasusuitvaar t.nl

- Voor alle uitvaartverzekeringen -

Zondags geopend 16 -19 uur aanbiedingen zie achterpagina

KOOP NU

EN ART KA EN KI

UW

THUIS KIENEN

BĂśkskes Request kiene Op 29 maar vindt de 1e keer Bokskes Request kiene plaats. De spanning van het kienspel, met leuke muziek door een DJ en een hoop Kwatsj en gezelligheid! Het mooie is dat de muziek wordt bepaald door jullie, “mitsâ€? daar voor betaald wordt. Net als “Serious Requestâ€? maar dan voor De BĂśkskes in GäÜl. Voor â‚Ź0,50 kan er al een plaatje aangevraagd worden, en hoe meer er voor een plaatje betaald wordt, hoe langer hij wordt gedraaid! Op deze manier is er dus voor ieder wat wils! En heb je zin om te dansen? Dan leggen we het kienen gewoon even stil en gaan we daarna gewoon weer verder met kienen! Er zijn fantastische prijzen te winnen, zoals een boormachine, kofďŹ ezetapparaat en een, jawel, tablet! Elke ronde kent een thema. Zo is er onder andere de “Knastercrossâ€? ronde. Er is ook een speciale VIP tafel! Zaal open: Start kiene: Entree: Waar:

19.30 uur 20.11 uur â‚Ź2,50 incl. kien kaart in de Kollekamp te Geulle

Laat u verrassen! Heel graag tot ziens op 29 maart in de Kollekamp bij het BĂśkskes Request Kiene!

Arnold Opreij

Ga naar: CIGO, HEMA, kapsalon Ubachs of www.vriendenbasiliekmeerssen.nl Of geef uw donatie via rekeningnr: NL38RABO035.23.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden vd Basiliek Meerssen ANBI ERKEND

De Muzen van Meerssen Wij nodigen u van harte uit voor het tweede concert op MAART AS uit een reeks van zes concerten die gegeven worden in de Synagoge van Meerssen: Wouter Bergenhuizen geeft een pianorecital met werken van J.Haydn, Fr.Liszt en G.Ligeti! Deze jonge pianist wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende jonge musici van deze tijd! Wouter Bergenhuizen, geboren in 1988 in Maastricht, heeft gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam en de Franz Liszt Academy in Budapest. In Budapest kreeg hij les van GĂĄbor Eckhardt en Ference Rados. Terug in Amsterdam vervolgde hij zijn lessen bij Willem Brons en Jan Wijn. In juni 2013 maakte hij zijn succesvolle debuut als solist met het Limburgs Symphony Orkest. Naast zijn optreden voor het publiek is Wouter eveneens pianoleraar aan het Conservatorium van Amsterdam. Tijdens het volgende concert op 18 mei a.s. zal Eline Hensels een concert ten gehore geven. Zij is pas 14 jaar en is een zeer getalenteerde celliste, die onlangs voor de tweede keer het Prinses-Christina-Concours won. Zij is leerlinge van A. Petrasch. Zij startte op haar vierde met pianolessen bij haar moeder. Twee jaar later begon ze met cellospelen. U kunt reserveren bij Linda MĂśhringer: Email: muzenmeerssen@hotmail.com Tijd: 15.00 uur. Toegang: â‚Ź12 - kinderen tot 12 jaar gratis. Adres: Kuileneindestraat 22a - Meerssen 6OLGENDECONCERTENSEPTEMBER NOVEMBEREN DECEMBER

voor meerwaarde in wonen en leven

Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

www.wonenmeerssen.nl

WONINGAANBOD ONLINE

Haarden & Sierbestrating Willem Alexanderweg 4 6222 NC Maastricht T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl

s0ATRONAATSTRAAT"UNDE s"URG*ANSSENSTRAAT5LESTRATEN s'ANSBAAN!-EERSSEN s"URG-URISSTRAATGARAGE -EERSSEN

GEGARANDEERD BIJ BESTELLING DE BESTE PRIJS EN VAN KOZIJNEN: HOOGSTE ++ GRATIS HRKWALITEIT GLAS EN

30% OP t KUBU SKOZIJKORTING N RECHTE VERBINDING, 90 ° HOEK, EXCLUSIEF VOOR LIMBURG INSECTENHORREN

t VERBETERDE HOUTLOOK, DUIDELIJK ANDERS EN ALLEEN BIJ KURA

Kunststof kozijnen met ultieme houtlook Nooit meer schilderen!

WEERTERVELD 1, MEERSSEN T 043 - 352 02 00 WWW.KURA.NL


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Huisartsen

Wegwijzer Politie Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ..........................................1-1-2 Drugsmeldpunt ...................043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer 1-1-2 Ongevallen 1-1-2 Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 1519.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren 3661617 / 3661706.

Luchtvaart Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schiphol Centrum, tel. 0800-8543487 www.minvenw.nl/loket

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via 043-3652020

Regiotaxi (Omnibuzz) Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van tevoren). Informatie of klachten: 09003310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.)

Dierenbescherming Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr .......................0900-4433224 Zwerfkat nr...........................043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Huisartsenpraktijk Meerssen Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008 www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski 043-3089035 Recepten 043-4558432 www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Bunde Huisartsen: dhr J.Urlings, Mw F. Prinsenberg en dhr J.Swaans. Tel 043-3648935, bij spoed: 043-3654423, recepten: 043-3588218 Spoed buiten kantooruren : de huisartsenpost 043-3877777 Website:www.huisartsenpraktijkbunde.nl Praktijkondersteuner: Mw M. DuyckersHuisartsenpraktijk Wiertz 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG Ottenheijm - JWM Muris - I Meuwissen-Berix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. .......043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5 .........043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35 ......................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-18:30

Tandartsen Weekenddienst - Meerssen / Margraten Simpelveld / Gulpen/Wittem / Vaals / Valkenburg / Berg en Terblijt / Bocholtz / Bunde / Cadier & Keer / Mheer/Banholt / Ulestraten Centrale spoednummer vd dienstdoende tandarts 043-7112711 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ....................043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht Meerssenerweg 23 .................043-638452 W. van de Kerkhof, Maastricht Brusselseweg 381 .................043-3470173

Huid- en oedeemtherapie Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Reisvaccinaties Travel Doctor Meerssen Huisartsen Centrum Meerssen 3089038 Vaccinatie Centra Limburg (VCL) 043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Woningstichting Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC 043-3664777 Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. Website: www.wonenmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: 043-3664777 Niet-dringende technische klachten: reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl)

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen .........043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Di: geSLOTENs7OE UEN Us$ON UEN Us 6RIJ Us:ATERDAG 

pagina 2

Welzijn Trajekt welzijn Heuvelland Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen 3644222 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder werkdag van 9 tot 10.30 u. Vrijwilligersondersteuning Meerssen Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilligerswerkheuvelland.nl. Trajekt Maatschappelijk werk en Informatie en Advieswinkel: Spreekuren van ma t/m vrij van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Tel.: 043-3644222. rob.leseur@trajekt.nl

Welzijn Stichting Organized www.organized.nu Dagbesteding, coaching en maatwerk CliĂŤntenraad (Minimabeleid) Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ....................088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp. Zorgloket gemeente Meerssen Open werkdag van 9-10 u... 043-3661662 Voor alle vragen met betrekking tot gehandicapten- en ouderenzorg.

Sevagram thuiszorg Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland 6011911

Slachtofferhulp regio zuid-oost Om de Toren 4, 6191 KZ Beek 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordZuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenbergstraat 21 Geulle 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u.

Gezondheidswijzer het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. GGD-gebouw Maastricht. 043-3821717

Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend.

Thuiszorg Groenekruisdomicura Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................043-3690690 Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): 043-3690 670 Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Uitleen hulpmiddelen: .......043-3690 660 Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: 043-3690 620

Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Maria Geulle. Enkel voor inwoners van de kernen Geulle en Bunde. De kosten van een 3 gangen maaltijd zijn â‚Ź6,65 Inlichtingen: Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. bellen met Jos Klein 06-20960732 St. Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Verloskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borgharen, Beek, Berg & Terblijt. 043-3642570 Praktijk voor psychotherapie en stresscounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953. Info & Documentatie Service, GGD ZL Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn. Ma t/m do 046-850 54 50 ids@ggdzl.nl Diabeteslijn.......................(033) 463 05 66 info@dvn.nl voor alle vragen over diabetes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weerbaarheid van kinderen en hun ouders/opvoeders. 043-3261847 E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Meerssen .........................043-7502234 Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, 6231 HC Meerssen ................043-3642916 Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD Bunde..............................043-3652255 Bezoek: Mevr Annelies Smeets, Westbroek 31A, 6243 CG Geulle tel. 043 – 3646986 Vakantie/Activiteiten: Mevr.Dimphy van Kroonenburgh, Mw.v.d.Meijstraat 22, 6243AP Geulle tel.043-3649890. Bechterew Vereniging Maastricht Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusselt zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL Steunpunt Mantelzorg 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voormantelzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos.

Huurdersvereniging Huurdersver. Meerssen Secretariaat 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl

Gemeenschapshuis Gemeenschapshuis De Koel Rothem Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Kringloopcentrum Kringloopcentrum Zuid Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Kienen Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid.

Wmo-Platform Mevr. A. Bos-van Bun ............tel 3643238 Mevr. J. Gommers .................tel 3643743 Steunpunt Voedselbank Meerssen Kuileneindestraat 5e in Meerssen Postadres: Postbus 69 - 6230 AB Meerssen Centraal telefoonnummer: . 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Website: www.voedselbanklimburg.nl Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388 AltraCura Thuiszorg. Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl tel: 043-3580721 Praktijk voor Acupunctuur Meerssen. Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen, 043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl Houdings- en Bewegingstherapie Cesar & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, 6231EB Meerssen T 06-47022177 St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ Meerssen 043-8501995 info@tzvm.nl

Natuurgeneeskunde Praktijk klassieke homeopathie & voedingsadvies praktijk Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. 043-3650128 Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl 043-3635011

Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-38001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten. Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije - Hulserstraat 35 Geulle, 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl 06 10684174 Stiltij meditatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680

Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ www.cirkelouder-kindcoaching.nl Tel 06-48043928

Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst Centrum Carma www.yogacarma.nl

Buurtzorg Meerssen Thuiszorg voor verpleging en verzorging (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com

Gerrie van Goderrein Heilpraktijk Dru Yoga en massages St. Josephstraat 22, 6231 EE Meerssen. 06-13186996 - ludgardina@outlook.com www.goderrein.com

Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en Emotionele Hulpverlening Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wilmarstraat 38, Meerssen, 043-3110170, www.praktijkjoycewetzels.nl

Peuterspeelzalen ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10 .......043-3646997 Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 ..............043-3655780 Pinkeltje Ulestraten Dorpstraat 1..........................043-3642936 Pinokkio Geulle Hagendoornweg 2 ...............043-3655101

Stichting Synagoge Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon 043-3655 527 / 06-21 55 7530

Logopedie Jeanine America logopediste - Huisartsencentrum Meerssen; 06-11316703 Proost de Beaufortstraat 1 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen. Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon 043-3581711

Cesartherapie Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl

Fysiotherapie & Medisch ďŹ tness

Familieopstellingen

Centrum voor fysiotherapie & medische ďŹ tness Familie-, Systeem & Organisatieopstellin- Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen gen met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3644066 www.medischeďŹ tness.nl Tel 043-3647987 www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

VERANDERATELIER

RIET ELIĂ‹NS

Voor al uw kleding- en lederreparaties en maatkleding Eeckersteghe 26 te Elsloo T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

P. Sassen v.o.f.

Grondverzet-transport sLEVERENZANDGRIND sCONTAINERVERHUUR sGRONDWERK groot/klein sRIOLERINGEN Bunde

043 364 14 68


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 3

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon tel. 043 - 3642223 voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en verkoop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiĂŤnten. Voor meer info: www.kamla.nl

JeGroen natuurrijke tuinen AANLEG en ONDERHOUD

Vloerbedekking - Gordijnen - Zonwering Behang - Bed-en badtextiel Insectenhorren - Stomerij-depot

VERHUIS U ZELF DIENSTEN NODIG bel vrijblijvend robkrauth.nl 043-4582991

op maandag van 17-18 uur of op afspraak.

Van Uden Cratsborn

Goed advies en gedegen vakmanschap Carteijnstraat 6, 6241 CC Bunde

Tel: 06-52306385 jeroen@jegroen.nl

Inloopspreekuur ondernemers

Tel. 043-3647303 / 06-53376836 E-mail: info@pricken.nl

advocaten

6 gespecialiseerde advocaten bij U om de hoek. Hoogveldweg 2 6231 ET Meerssen tel. 043 – 364 00 94 fax. 043 - 364 06 90

Ondermode van Mey, Sloggi, Triumph, ten Cate, Speidel en pyjama’s: altijd 20% KORTING bij Textiel Mode Christel Vluggen Elsloo, Stationsstraat 25. Tel: 046-4377009 www.vluggenelsloo.nl

info@maastrichtadvocaten.nl www.maastrichtadvocaten.nl

Ruiling huis te Rothem Rijtjehuis 3 slaapkamers, grote tuin voor en achter. Heideweg 29 Rothem. Liefst ruilen naar woning centrum Meerssen met tuintje achter. Info: 043-3648926

Uitneembaar voetbed wijdte H

Actie

â‚Ź99,95

ZonweringServiceLimburg.nl voor alle Reparaties aan u Rolluiken & Zonwering. Ook voor nieuwe rolluiken en zonweringen. Tel 0655792852 Wij tellen geen voorrijkosten.

TE KOOP GEZOCHT IN ROTHEM. Goed onderhouden instapklaar woonhuis. (4 slaapkamers - garage tuin) Contact via email: woonhuis@ziggo.nl PrivĂŠ bijles/studiebegeleiding/ cito-training voor alle leeftijden. Brugklasbegeleiding T: 043-3644178 / 06 11187222 M: inge.laeven@leerkr8.nl I: leerkr8.nl

Kasbloemkool per Stuk Krop Sla + Komkommer = Zuurkoolstamppot per 500 gr. Aardappelen Kruimig 10 Kg.

â‚Ź1,99 â‚Ź0,99 â‚Ź2,50 â‚Ź2,50

Nieuw Aspergesalade van verse Limburgse asperges!!

Uitneembaar voetbed wijdte H

Taupe/Wit â‚Ź99,95 Uitneembaar voetbed wijdte H

Taupe/D.Blauw/Zwart Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

â‚Ź99,95

Uitneembaar voetbed wijdte G1/2

iPad uitleg in kleine groep voor 65+ 3 lessen op Maand of Dond om 13u 14, 28 apr, 12 mei of 03, 10, 24 apr 9â‚Ź/p/u. Info ipad.les.bunde@gmail.com

D Blauw/Taupe â‚Ź129,95

GEVONDEN VOORWERPEN Bril zwart montuur met correctieglazen gevonden op het ďŹ etspad tussen Ulestraten en Meerssen Info: 043-3644975 TUINHULP GEVRAAGD (omgeving Ulestraten) Info: 043-3643032

SPEELGOED KLEDING

KINDER

BEURS

30 Maart 2014

9-13 uur

Gemeenschapshuis de Stip Past. Dom. Hexstraat 10, te Meerssen U bent van harte welkom, de entree is gratis!!!!!

NIEUWE COLLECTIE PULLOVERS VOOR DAMES EN HEREN

We hebben 2 zetels! Bedankt voor uw stem!

&2175$67 VFKLOGHUZHUNHQ %LQQHQEXLWHQVFKLOGHUZHUN :DQGDIZHUNLQJEHKDQJHQ 9UDDJJHUXVWQDDU HHQYULMEOLMYHQGHRIIHUWH (ULFN/HERQ(LNHQODDQ %XQGH HKMOHERQ#KRPHQO

w w w. k i j k m e e r s s e n . n l

Manege M. Meijer

Het hele jaar rond FRUITVERKOOP

Paard & Pony rijlessen Pensionstalling met weide gang In & verkoop van paarden/pony`s Kinderfeestjes Ruitershop Pannenkoekhuis met terras

van diverse soorten appels en peren. Milieubewust geteeld!

U bent van harte welkom!

Opgeslagen in eigen koelcellen Verser, harder, knapperiger en sappiger kan niet! Voorts: AARDAPPELS (kruimig, vastkokend en friet) tegen betaalbare prijzen Tevens: sinaasappels, mandarijnen, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien. Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen

Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek – Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag Dinsdags gesloten

Ons adres: Op de Locht 52 6241 NS Bunde-Kasen T: 06-20417152 www.manegemeijer.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

Nieuw boek Frans Verstappen: ‘Evolutie naar Gezondheid’ Op dinsdag 25 februari 2014 heeft Frans Verstappen zijn nieuwste boek ‘De Evolutie naar Gezondheid - van oerknal tot obesitas - aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen - woonplaats van de auteur. De landelijke boekpresentatie vond op vrijdag 28 februari 2014 plaats in museum Naturalis te Leiden. Fabelachtig verhaal voor breed publiek Dit boek verklaart het verband tussen materie en leven, evolutie en gezondheid. Het geeft een mooie samen-

Focus dankt al haar kiezers!

vatting voor wie al wat van evolutie weet en vormt tevens een perfecte introductie voor wie er meer over wil weten. In het boek - met een voorwoord van oud-wereldkampioen schaatsen Harm Kuipers, arts en emeritus hoogleraar Bewegingswetenschappen - vertelt auteur Frans Verstappen in heldere bewoordingen het fabelachtige verhaal van 14 miljard jaar evolutie en de toekomstige evolutie van de mens en zijn gezondheid. Het boek bevat enorm veel wetenswaardigheden en onderscheidt zich door de toegankelijke aanpak, fraaie vormgeving en de vele foto’s illustraties.

OPEN HUIS

ZA 29 MRT 13.30- 14.30 EN MA 31 MRT 17.00- 18.00 UUR

Bunde, Kasen, Kasennerweg 2 In een mooie landelijk en residentiële omgeving vrijstaande voormalige boerenwoning met tuin. Het geheel dient totaal te worden gerenoveerd en gemoderniseerd. Perceelsoppervlakte circa 405 m2, inhoud circa 355 m3, woonoppervlakte circa 120 m2.

Waarom de mens uit sterrenstof bestaat In het fraai geïllustreerde, ruim 200 pagina’s tellende boek stelt de auteur een groot aantal vragen aan de orde, die hij op voor een breed publiek toegankelijke wijze weet te beantwoorden. De ontwikkeling van het heelal, de ontwikkeling van het leven op aarde, de ontwikkeling van de mens en de evolutie van zijn gezondheid worden goed gedocumenteerd. Ook gaat Frans Verstappen in op vragen als waarom de mens uit sterrenstof bestaat en de reden waarom de mens in vergelijking tot veel diersoorten zo succesvol is in het overleven op aarde. Achterin het boek staat een uitgebreide verklarende woordenlijst, zodat ook lezers met minder kennis van exacte vakken het verhaal goed kunnen volgen. Het boek eindigt met een verwijzing naar de bestseller ‘Inferno’ van Dan Brown: de voorzienbare problematiek van de overbevolking in de naaste toekomst. Over de auteur en zijn boek Frans Verstappen (1946) uit Meerssen is arts-fysioloog. Hij was lange tijd als universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van Universiteit Maastricht en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan, waaronder de bestseller Medische Basiskennis. Zijn nieuwste boek is te koop in de plaatselijke boekhandel en kost €34,95. ISBN 978 90 8803 052 9. Frans verstappen is beschikbaar voor het houden van lezingen.

LVKA: ook in 2014 opleiding op weg naar de buutteton! Om er voor te zorgen dat de Limburgse buut niet verloren gaat, is de Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten (LVKA) in 2012 gestart met een begeleidingstraject voor mensen die graag in de buutteton staan of willen gaan staan.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Info: www.tijshillen.nl 043-3655655

Algemene Ledenvergadering HVM Op dinsdag 8 april a.s. nodigt de vereniging wederom haar leden uit om de traditionele algemene ledenvergadering te bezoeken. Deze vindt plaats in Café De Keizer en begint om 20.00 uur We schatten in dat deze vergadering niet langer dan een half uur zal duren, zodat dan om 20.30 uur de heer Fred Erckenbosch zijn boeiende dialezing over de grindwinning kan houden. Hij gaat hierbij in op de relatie tussen grindwinning en het ontstaan van nieuwe natuur. Ook de veranderingen in het landschap komen nadrukkelijk aan de orde. Deze lezing is met name erg interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in veranderingen in natuur en landschap in hun directe woonomgeving. Niet-leden zijn vanaf 20.30 uur van harte welkom bij de voordracht van de heer Erckenbosch. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Drie tot vier keer per jaar verschijnt er een nummer van ons verenigingsblad De Gerbergabode met veel wetenswaardigheden over onze prachtige woongemeente. Niet-leden kunnen losse nummers van de Gerbergabode kopen. Dit is beslist een aanrader, ook te gebruiken als een leuk geschenkje en het vormt tevens een stimulans om lid te worden van de Heemkundevereniging Meerssen want dan krijgt u ons blad voortaan gratis en voor niks thuis bezorgd. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, het lidmaatschap kost €15,00 en een gezinslidmaatschap kost slechts €20,00. De activiteiten van onze vereniging bestaan verder uit tentoonstellingen, excursies en lezingen. De Heemkundevereniging Meerssen zet zich in om het cultureel en immaterieel erfgoed uit het verleden van onze mooie gemeente nu en in de toekomst veilig te stellen. We kunnen dit echter niet alleen en roepen daarom iedereen op er samen met ons de schouders onder te zetten. U bent allen van harte welkom op 8 april a.s. in Cafe De Keizer

Zowel in 2012 als in 2013 hebben mensen met succes deel genomen aan de afsluitende presentatieavond. Ook in 2014 gaat de LVKA deze opleiding verzorgen. Doel van het traject is mensen te begeleiden op weg naar het zélf schrijven en voordragen van een buut en misschien wel naar deelname aan de voorselectiewedstrijden voor de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen. Het traject bestaat uit 11 bijeenkomsten waarvan de lesdata bekend worden gemaakt tijdens de eerste bijeenkomst, die informatief is. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op maandag 28 april, start 20.00 uurTijdens de laatste bijeenkomst, die gehouden wordt op vrijdag 24 oktober, zal elke cursist zijn of haar eindresultaat in de buutteton presenteren. Alle bijeenkomsten worden gehouden in café “Bie Aloïs”, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren. Elke bijeenkomst start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Tijdens de avonden wordt aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van de buut, zoals bijvoorbeeld aan presentatie, grime en aan het werken met “eigen” tekst. De deelnemers worden begeleid door kundige mensen, onder andere door Gilbert Petit, Hub Stassen en Will Knapen. Door de opzet van de cursus en de intensieve begeleiding zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijving is mogelijk tot en met zondag 13 april door adresgegevens en telefoonnummer in te sturen naar het secretariaat van de LVKA, Paul Maassen, Hussenbergstraat 76, 6243 AJ, Geulle. Mocht het aantal inschrijvingen hoger zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan is de datum van ontvangst van de inschrijving bepalend voor het wel/niet nu kunnen deelnemen aan de cursus. Inschrijving per mail kan op maassen76@home. nl. Voor verdere inlichtingen: tel. 043-3647486 en www.lvka.nl

Concert slagwerkgroepen Geulle, Ool en Bunde Op zondag 30 maart organiseert de slagwerkgroep van Harmonie St. Caecilia Geulle onder leiding van Sandra de Jong een concert in samenwerking met de Percussion Orchestra Ool en de slagwerkgroep van Harmonie St. Agnes Bunde. Aanvang van dit concert is 14.00 uur. Het concert vindt plaats in Cultureel Centrum de Harmoniezaal, Hulserstraat 77 in Geulle. Tijdens dit concert zal de slagwerkgroep van Harmonie St. Caecilia Geulle ook het muziekwerk “Stormbreak” geschreven door Jim Casella uitvoeren. Hiervoor gaat de groep de samenwerking aan met een aantal blazers van het harmonieorkest. Los van het gegeven dat deze samenwerking binnen de verenigingsgeschiedenis vrij uniek is en dat het lang gelegen is dat beide groepen samen hebben gespeeld, beloofd het bovenal een bijzondere uitvoering te worden. Mede namens Percussion Orchestra Ool en de slagwerkgroep van Harmonie St. Agnes Bunde, nodigen we u hartelijk uit om dit concert bij te wonen.

Een andere kijk op kanker Als je de diagnose kanker krijgt is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk, dan te leren luisteren naar die innerlijke stem: Spirit. De Stichting SpiritOn activeert mensen bewust hun veranderde leven opnieuw vorm te geven. Door steeds beter te luisteren naar je innerlijke stem kan vertrouwen groeien dat je in staat stelt je te richten op het deel in jezelf dat niet ziek is, dat vitaal wil zijn. Bent u ook nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom op Zondag 6 april 2014 in het Toon Hermans Huis Maastricht voor een interactieve cursus van 12.00 tot 14.00 uur. Kosten zijn gratis. Voor meer info: www.toonhermanshuismaastricht.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

‘N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Intronisatie Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

ADMINISTRATIES

Uw professionele partner in administratie- en belastingzaken

Halskarbonade Ribkarbonade Haaskarbonade

Jos Wiekken Vliegenstraat 30 6241 CH Bunde T 043 - 365 51 21 M 06 - 52 04 29 88 E jos@fincq ADMINISTRATIESNL I www.fincq ADMINISTRATIES.nl

1 kg 1 kg 1 kg

â‚Ź 6,90 â‚Ź 7,90 â‚Ź 8,30

Uit eigen keuken Preskop Palingworst Huzarensalade 1943 Geulle- Familie Leike van Kan & Simonis. Afbeelding van een Intronisatie (Toewijding van huis en gezin aan het Heilig Hart) ingezonden door JosĂŠ Simonis

Star Club Miezjle heeft hoge gezelligheidsfactor

100 gram 100 gram 500 gram

â‚Ź 1,20 â‚Ź 0,95 â‚Ź 3,45

Slagerij WELTENS uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

Veel kaarters bibberen alweer voor as. Zaterdag een goed ďŹ guur te slaan en door te dringen in dit gezellige toernooi. Een toernooi dat beide kanten van de medaille herbergt, het kan zoals in iedere wedstrijd voor de wind gaan, echter we hebben ook al “topkaarters “ zien sneuvelen. Heel even de voorlopige deelnemers lijst doorgenomen en er staan wat nieuwe gezichten op. Zelfs een Focus – gehalte op deze avond, Marcel Smeets komt effe ontspannen na hectische weken met een keurig aoop op 19 Maart. Misschien weet “ Huubke â€? met Mawa nog leuke nummertjes voor de ďŹ nale. Nog een nieuw gezicht: Leon Maenen al zestig jaar kaarter aan het front samen met zoonlief, “Frenkie – Boy“. En natuurlijk de kern van Sjots en Sjeif in de spotlights. Hulde aan de ideale schoonzonen die diverse jaartjes acte de presence geven. De organisatie is op dit moment heel tevreden, simpelweg omdat de inschrijvingen goed binnenlopen . Arbiter BĂŠr Timmermans, wethouder van “de Gansbaan â€? zal weer zijn handjes vol krijgen. Maar gegarandeerd dat ook “ de Merretmeister “weer een gezellige avond krijgt. Stof tot nadenken is er altijd op ieder toernooi, zo vielen er laatst op een “trainingsavond “twee valse in een gift. Mawa en BĂŠr moesten effe stamelen voor een kundige oplossing. Vanaf deze kant hopelijk tot as Zaterdag 29 Maart aanvang 19.30 uur. Liefst aanwezig 19.00 uur. Inschrijving tot en met 28 maart tel: 043 3642670

HOEVEEL

BEDANKJES

WIL JE

HEBBEN? Beste inwoners van Meerssen

Namens het bestuur en alle kandidaat raadsleden van BRUG-M wil ik u allereerst danken voor het tonen van uw betrokkenheid bij onze gemeente door te gaan stemmen. Meerssen is een gemeente met kwaliteiten en veel mogelijkheden. Dank daarom ook voor het vertrouwen dat we van u hebben gekregen om samen met de andere partijen de bruggen te bouwen en de kracht te ontwikkelen om al die mogelijkheden optimaal te benutten.

BRUG-M Jan Gulikers

Schutterij St. Barbara Langs deze wil schutterij St. Barbara alle partijen feliciteren met het behalen van hun zetels afgelopen 19 maart: Brug M 5 zetels, Focus 4 zetels, Pgm 3 zetels, Kijk 2 zetels, VVD 2 zetels, CDA 1 zetel: op een goede samenwerking de komende 4 jaar A.s donderdag is er geen repetitie voor de drumband Programma April: 5 april: 12.00 uur verzamelen op de parkeerplaats in Rothem (Jumbo). Daarna om 17.00 uur verzamelen op de parkeerplaats bij John{ Burg Murrisstraat} waarna we rond de klok van 18.00 uur richting Koning Willem zullen gaan en op een ludieke gezellige wijze de den zullen gaan plaatsen. 19 april: Verzamelen om 15.00 uur bij John Rond de klok van 16.00 uur zullen we dan de Den zetten bij ons Burgers Koningspaar Thei en Pauline Bours 26 april: Konings en Burgers Konings receptie in ons Schutters lokaal Cafè Starclub. Verzamelen om 16.00 uur (in uniform). Rond de klok van 16.30 uur zullen we gezamelijk ons Burgers konings paar gaan ophalen en daarna de weg volgen naar ons Konings paar waarna we terug keren naar ons Schutters lokaal Cafè starclub voor ons Konigs en Burger konings receptie. Receptie is van 18.30 uur tot 20.00 uur Wilt U ons een handje komen geven bent U van harte welkom.

Ontluikend voorjaar in De Dellen en het Meerssenerbroek In het hellingbos van De Dellen en het natuurontwikkelingsgebied Meerssenerbroek tussen Meerssen en Houthem is het lente. De hoogste tijd om te genieten van de ontspruitende natuur. Het voorjaar dient zich aan, hazelaar en boswilg laten hun katjes zien en schieten zelfs al in blad. Een echte vroege voorjaarsbloeier is het klein hoefblad met haar goudgele bloempjes. Ook het speenkruid staat inmiddels volop in bloei. Van die uitbundige bloei kunnen we de komende weken nog volop genieten. Ook soorten als bosanemoon en voorjaarshelmbloem staan de komende weken in bloei en zorgen voor overweldigende kleuren in het voorjaarsbos. Gaat u zelf mee op zoek naar de voorjaarsbodes? Lentewandeling De excursie start zondagochtend 30 maart om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Uitspanning De Nachtegaal, Gemeentebroek 6 te 6231 RV te Meerssen. De excursie is gratis en duurt ruim twee uur. In verband met de aanwezigheid van koeien kunnen Beekstraat 41 Meerssen honden niet mee.

zondag 30 maart FASHION & LIFESTYLE SHOPPING in Meerssen 12-17 uur.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Basiliek v/h Heilig Sacrament Meerssen Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 Zaterdag 29 maart: 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Zang: dameskoor Basiliek. Jaardienst ouders Smeets-Pluymaekers; jaardienst ouders Muijtjens-Barbier en zoon Ron; Marja Mullenders-Pluymaekers off.; Bertha Rokx-Kleijnen off.; Annie Dierx-DaniÎls off; Jacques Smeets off. Zondag 30 maart: Vierde Zondag van de Veertigdagentijd 11.00 Zang: Meerssens Mannenkoor. Zeswekendienst Gerda Bongaarts-Laheij; voor levende- en overleden leden van het Meerssens Mannenkoor; jaardienst echtpaar Voncken-Sagis; Nelly Cortenraad-van Meijel; Fien van Leeuwen-Curfs off.; Hans Scheeren off. Maandag 31 maart: 16.00 Aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 Rozenkrans 19.00 Voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken Dinsdag 1 april: 10.00 H. Mis in Beukeloord Donderdag 3 april: 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed 15.30 Vespers 19.00 Voor hen die offerden Vrijdag 4 april: H. Isidorus, bisschop en kerkleraar. 07.45 Kerkelijk morgengebed 08.00 Voor priesterroepingen en roepingen voor het religieuze leven 19.00 Kruisweg Zaterdag 5 april: H. Vincentius Ferrer, priester. 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Bijzondere collecte voor het onderhoud van de Basiliek. Zeswekendienst Bertha Rokx-Kleijnen; jaardienst Sjang Ramaekers; Elly Mommers-Janssen off.; Hans Scheeren off.; Gerda Bongaarts-Laheij off.

Parochie St. JosephArbeider Zaterdag 29 maart: 19.00 Dameskoor: jaardienst Lizz Conings; gestichte jaardienst overleden ouders Willems-Ramaekers; Pater Jef Martens Woensdag 2 april: H. Franciscus de Paola, kluizenaar. 15.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 Gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Roeden en overleden ouders Zaterdag 5 april: H. Vincentius Ferrer, priester. 19.00 Jaardienst Pie Scheepers; gestichte jaardienst overleden; echtpaar Bekkers-Vandewall

Parochie

Jean Luijten (off) Zondag 30 maart 02.00 Einde zomertijd 11.30 H. Mis. Opluistering: Stuif in Koor. Intenties: Gest. jaardienst voor Sophia Hoeberichts, Gest. jaardienst voor Sef Weling, Jaardienst voor Kees, Truus en Kees junior van de Nobele, Jaardienst voor Jean Lardinois en echtgenote Mia Lardinois- Geenen, H. Mis voor Thea Smeets- Ummels (off) Dinsdag 1 april 8.30 Rozenkrans Woensdag 2 april 9.00 H. Mis Donderdag 3 april 8.00 Uitstellen Allerheiligste; stille aanbidding; biechtgelegenheid 9.00 H. Mis tot intentie van de weldoeners van de kerk Vrijdag 4 april 14.30-15.30 Heilig uur; Kruisweg; uitstellen Allerheiligste en biechtgelegenheid Zaterdag 5 april 16.30-17.30 Uitstellen Allerheiligste; stille aanbidding; biechtgelegenheid 17.45 Eucharistieviering van de zondag. Intenties: Gest. jaardienst voor ouders Lambrichs- Konings, Gest. jaardienst voor echtpaar Hubert en Irene Tilli- Rongen, Gest. jaardienst voor ouders Luijten- Zeegers, Jaardienst voor ouders Oberndorff- Duijsings, H. Mis voor Wim Meijers (off), H. Mis voor Jeanne Janssen- Wenders, H. Mis voor Giel Oberndorff (off). Vandaag is er een tweede collecte ter bestrijding van de energiekosten

Parochie H. Catharina Ulestraten Pastorie Ulestraten: wo. en vr. 10.00 – 12.00 uur: 043-3642259 Pastoor Ismaël Quequesana, tel. 043-3111579 Priesterwachtdienst: dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie) Zaterdag 29 maart: 17.45 H. Mis in Bunde 19.15 H. Mis in Moorveld Zondag 30 maart: Vierde zondag in de veertigdagentijd, zondag Laetare 09.00 uur: Gest. jrd. voor overleden ouders Nelissen-Moors; gest. jrd. voor Pierre en Maria Habets-Claessens; gest. jrd. voor pastoor Kerckhoffs; gest. jrd. voor Henri Augustin en Catharina Augustin-Drummen; jrd. voor Nick Kerkhoffs; jrd. voor Mia Schouteten-Lipsch; voor Ida Duijsings-Buurman (coll.); voor Anton Peters; Dinsdag 1 april: 09.00 H. Mis in Moorveld Woensdag 2 april: H. Franciscus van Paola, kluizenaar 09.00 voor Giel Vroemen; voor pastoor Kerckhoffs; voor een bijzondere intentie; Donderdag 3 april: 08.00 Eucharistische Aanbidding in Bunde 09.00 H. Mis in Bunde 10.30 H. Mis in Moorveld (Ave Maria) Vrijdag 4 april: H. Isidorus, bisschop en kerkleraar 09.00 H. Mis in Geulle 14.30 Heilig Uur in Bunde Zaterdag 5 april: H. Vincentius Ferrer, priester 14.30 Eucharistische Aanbidding in Bunde 17.45 H. Mis in Bunde 19.15 H. Mis in Moorveld

Parochie St. Martinus

Geulle

H. Agnes Bunde

Giro 1179675 bank 11.65.01.391

Zaterdag 29 maart 17.45 Eucharistieviering van de zondag. Opluistering: Dameskoor. Intenties: Zeswekendienst voor Ruud Maertens, Jaardienst voor Jo Ummels, Jaardienst voor Truia Smeets- Kloos, Jaardienst voor Ton Derikx, Jaardienst voor Mia Bruijnen- Jaspar, Gest. jaardienst voor ouders Schmoll- Manderveld en schoondochter Finy, H. Mis voor Giel Oberndorff (off), H. Mis voor

Vrijdag 28 maart: 09.00 H. Mis. Zondag 30 maart: 4e Zondag van de Vasten. 10.15 H. Mis voor Trui Ghijsen-Raeven (3); H. Mis voor ouders Paulissen en kinderen (St.); H. Mis voor Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders (St.); H. Mis voor Giel Smeets en Bertha Smeets-Kurvers (St.); H. Mis voor Emma Ramakers (2).

pagina 6 Vrijdag 4 april: 09.00 H. Mis. Zondag 6 april: 5e Zondag van de Vasten. 10.15 H. Mis voor Emma Ramakers (3); H. Mis voor Theo Maas en overl. ouders; H. Mis voor Trui Ghijsen-Raeven (4); H. Mis voor Sjo en Jeske CaubergOligaarts en hun beider ouders (St.); H. Mis voor overl. ouders WesthovensDolmans en dochter Lea (St.).

Ons Meerssens 486

In dialect: iemand met een zelfingenomen houding: eine dae zich get meint rap van tong: moeljàn dat stuit me tegen de borst: doa sjpiej ich op hij is of zij zijn de pineut: heer aet ut zitte of ze höbbe ut plakke verliezen: verleere elastische sokophouder of kousenband: beengel beschadigd: gesjendeleert verwaand: sjieterig geen energie bezitten: geine puf höbbe een dwaas: unne gewejde schelleboom: rammelesjang we kregen een pak slag: v’r krege ze gereete v’r höbbe ze op oos moel gehad een levenslustig kind: un vaeg Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. slecht ter been: getöffel Bankrek. NL25 RABO 011.65.02.037 v. bij de neus genomen: un plaat getik

Parochie WaalsenMoorveld

voor de kerkbijdrage. Bankrek. NL23 RABO 011.65.01.006 v. Kerkbestuur Donderdag 27 maart: 10.30 H. Mis in Huize Ave Maria. Vrijdag 28 maart: 14.30 Heilig Uur. Zaterdag 29 maart: 4e Zondag van de Vasten. 19.15 H. Mis voor Louis Smeets; H. Mis als Jaardienst voor Jules Wolters en Maria Ummels-Dejong; H. Mis voor Paul Schoonbrood (4); H. Mis als Jaardienst voor ouders Edelhausen-v.d. Borgt. Opluistering: Kerkelijk Zangkoor. Zondag 30 maart: Plechtig Doopsel Manou Stalman. Dinsdag 1 april: 09.00 H. Mis. Donderdag 3 april: 10.30 H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 5 april: 5e Zondag van de Vasten. 19.15 H. Mis voor Paul Schoonbrood (5); H. Mis als Jaardienst voor Lambert Philippens (St.). Opluistering: Kerkelijk Zangkoor.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem Zondag 30 maart: Vierde Zondag van de Veertigdagentijd 10.00 Voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

Bundese Limburgse kampioenen slagwerk Zondag 23 maart hebben Jannes Rebel en het duo Max Meertens en Luc Oberndorff van Harmonie & Drumband St. Agnes deelgenomen aan de Limburgse Kampioenschappen slagwerk in Melick. Jannes Rebel behaalde in de jeugdivisie melodisch slagwerk een mooie 1e prijs met 82,5 punten. Max Meertens en Luc Oberndorff werden in de 1e divisie Multi Percussion Limburgs Kampioen in de sectie duo Multi Percussion met 85 punten. Jannes, Max, Luc en docent Rick Maassen, gefeliciteerd.

Baptisten Gemeente Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

Christelijke gemeente ‘De stem van de Goede Herder’ 30 maart 10.00 uur W. C. Polinder in Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelenplein 6 Rothem-Meerssen. Info 0433654551

Protestantse Gemeente Maas - Heuvelland kern: Valkenburg - Meerssen Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 Elke zondag om 10 uur dienst in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg Voor meer informatie zie onze website www.maas-heuvelland.nl

Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Op 12 februari 2014 hebben wij afscheid moeten nemen van mijn echtgenote, onze mam en oma

Gerda Bongaarts - Laheij In haar laatste dagen heeft zij ons verteld hoe haar uitvaart eruit moest komen te zien. Dit heeft ons enorm gesterkt en wij zijn blij dat wij aan haar wensen hebben kunnen voldoen. De overweldigende deelname aan de kerkdienst, de vele kaarten, de mooie bloemen en hartelijke woorden waren voor ons hartverwarmend. Wij zijn u daarvoor dankbaar. Wiel Bongaarts, kinderen en kleinkinderen De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 30 maart, om 11.00 uur, in de Basiliek van het Heilig Sacrament te Meerssen.

Op 12 februari 2014u hebben afscheid moeten nemen Wij danken hartelijkwij voor uw medeleven van mijn echtgenote, onze mam en oma

bij het overlijden van

Gerda Bongaarts - Laheij

Ruud Maertens

In haar laatste dagen heeft zij ons verteld hoe haar uitvaart eruit moest komen te Uw aanwezigheid opDit deheeft dag van uitvaart hebben zien. onsde enorm gesterkt en wij zijn blij datop wij aangesteld. haar wensen hebben wij bijzonder prijs kunnen voldoen. Bedankt voor alle kaarten, bloemen en andere blijken

van deelneming. De overweldigende deelname aan de kerkdienst, de vele kaarten, de mooie bloemen en hartelijke woorden waren voor ons hartverwarmend. Wij zijn u daarvoor dankbaar. Anna Maertens-Loenis Wiel Bongaarts, kinderen en kleinkinderen kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 30 maart, De zeswekendienst vindt plaats ophet zaterdag maart a.s. te om 11.00 uur, in de Basiliek van Heilig29Sacrament Meerssen.om 17.45 uur in de St. Agneskerk te Bunde

Vrouwenvereniging ZijActief Moorveld Het voorjaar hangt in de lucht. Op naar onze mooie Geulse natuur! Dinsdag 1 april – Lezing door Jacques Ummels over de flora en fauna in het Geulse bos. Via een prachtige dia lezing neemt Jacques Ummels jullie aan de hand door de Geulse natuur. Met zijn bekende enthousiasme zal hij jullie aansporen om deze natuur zelf te beleven. Dan kan! Want op dinsdag 8 april gaan we samen op pad. Dinsdag 8 april – Natuurwandeling onder leiding van Jacques Ummels De wandeling waarover Jacques Ummels op 1 april uitgebreid vertelt, gaan we op dinsdag 8 april samen doen. Onder leiding van Jacques Ummels vertrekken de wandelaars om 09.30 uur vanaf het Marktplein te Geulle. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Het is wel aan te raden om stevige schoenen aan te trekken, omdat de wandeling door een stukje bos voert dat iets drassig is. Opgeven voor deze wandeling kan tot en met dinsdag 1 april bij Marga Ghijsen, Eijkskensweg 39 te Geulle, telefoon 3646432. Deelname is geheel gratis. Donderdag 10 april – Excursie Politieke Scholing naar Bonn. De deelnemers aan de Cursus Politieke Scholing maken op donderdag 10 april een excursie naar Bonn. De deelnemers zijn op de hoogte van tijd, vertrekplaats en overige details van deze dag. Dinsdag 15 april – Paasversiering maken Deze avond is weer gereserveerd voor de knutselaars. Meer info volgt.


7EEK ENNIEUWSBLAD De Geulbode

PAGINA

RTME in gesprek met politiek Meerssen

St. Agnesplein 12, Bunde +31 (0)6 55 16 05 05 www.toetiefroetieshop.nl

23 maart maakte RTME een uitzending in de bibliotheek om 12.00 uur en om 14.00 uur; Carin Gordijn ging in gesprek met 2 zittende wethouders en met de 6 lijsttrekkers naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Het publiek volgde het debat met veel interesse. De opname wordt 30 maart as uitgezonden. Op de informatieve afdeling wordt aandacht besteed aan Amsterdam. Schrijfwedstrijd: Schrijf je reisverhaal (in het kader van de Boekenweek): insturen is mogelijk tot en met 31 maart; Verder :gedichten lezen. Op de jeugdafdeling: informatietafel over MS en andere ziektes bij kinderen. CJG-thema: “Goede nachtrust voor je gezin�: Kijk op onze CJG tafel in de bibliotheek voor folders en boeken over dit onderwerp of kijk op de website van CJG-Heuvelland. Voordeelmetjebiebpas: kijk voor meer informatie bij: www.voordeelmetjebiebpas.nl; Verdere activiteiten: s "OEKSTARTINLOOPOCHTENDAPRILVANAFUUR s APRIL'EZONDOP VOEDENDOORLACTATIEKUNDIGE!NITA"ADART s !PRILISDEMAANDVANDElLOSOlE In navolging van andere jaren organiseren ontmoet anna en Bibliotheek Meerssen voor de KOMENDEAPRILMAANDWEERDE-AANDVANDE&ILOSOlE$ITJAARMETEENTWEETALBIJZONDERE lezingen rond het landelijke thema Zie de mens, hij is niet meer. Iedere lezing wordt vanuit de eigen invalshoek van de spreker gegeven. Volgende week ontvangt u meer informatie hierover.

100 gr. 1 st. 1 st.

Toetie Froetie salade Bleekselderij Aubergine

1 st. Krop Sla 1 st. Komkommer

â‚Ź 0,99 â‚Ź 0,99 â‚Ź 0,99

SAMEN

â‚Ź 0,99

IEDERE DAG VERSE LIMBURGSE ASPERGES 1 doosje ĂĄ 200 gr. 2 doosjes ĂĄ 200 gr.

Foto’s en opnamen van activiteiten zijn te zien in het fotoalbum op de website van de bibliotheek, via RTME en op de website van Marsna Magazine (Foto’s Karel Curvers).

â‚Ź 2,00 â‚Ź 3,50

Hollandse Aardbeien

ÄŠÄ‘ÄŠÄ?ĆĆėěĆĘęĊÄ•Ä—ÄŽÄ?ĘǨverse Scharrel‡‹‡”‡Â?Ǩ

Openingstijden bibliotheek: -AANDAG Us$INSDAGGESLOTEN s7OENSDAG UEN U s$ONDERDAG UEN Us6RIJDAG U s:ATERDAG UUR Adres: 0ARALLELWEG #*-EERSSEN 4EL Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

KaritĂŠ

Koningsspelen in Rothem

6ELEN WETEN DE WEG NAAR 7ERELDWINKEL -EERSSEN AL TE VINDEN OM DAAR wÊÊr een potje Crème KaritÊ te kopen.

Inschrijving “Koningsspelenâ€? in Rothem op zaterdag 26 april 2014! Het comitĂŠ “Samenwerkende Verenigingen Rothem “organiseert op zaterdag 26 april a.s. voor de derde achtereenvolgende maal in het kader van Koningsdag spel- en sportactiviteiten op Sportpark RVU. Uiteraard zal ook deze editie zijn voorzien van entertainment, te weten optredens van de regionaal bekende zangers Theo Claessens en Johnny Memphis, smakelijke hapjes en gerechten uit de Rothemse cuisine, een lekker getapt pilsje of een tintelend glaasje fris. Voorafgegaan aan het spellenPARKOERSZALOOKDITJAARWEEREENh/RANJE lETSENTOCHTv door Rothem plaats vinden om onze Koningsdag in te luiden. Op het Sportpark RVU zal voor de allerkleinsten weer een springkussen en een ballonnenclown aanwezig zijn. De Koningsspelen van 2014 zullen worden gespeeld in drie categorieĂŤn. De jongste categorie ZALWORDENGEVORMDUITKINDEREN DIEGEBORENZIJNINENLATER$ETWEEDECATEGORIE ZALBESTAANUITKINDEREN DIEGEBORENZIJNINTOTENMETTERWIJLDEDERDECATEGO RIEZALBESTAANUITPERSONEN DIEGEBORENZIJNVANAFHETJAARENVROEGER$EJONGSTE kinderen zullen individueel een spellenparkoers aeggen. Voor zowel de tweede als ook de derde categorie kunnen zich viertallen inschrijven, die als team in een competitie in diverse spelonderdelen de strijd met elkaar zullen aangaan. De organisatie heeft bij deze 3de editie er voor het eerst voor gekozen om voor de derde categorie ook verenigingen, instellingen, buurten en personen (ook van buiten Rothem) aan te schrijven zodat er zoveel mogelijk teams aan deze Zeskamp in “Spel zonder Grenzen-stijlâ€? zullen gaan deelnemen. De stormbaan, spijkerbroekhangen en de kledingestafette zijn drie van de ludieke spelonderdelen, die op het programma staan. Ook zijn er “Pannaâ€?veldjes ter beschikking. Deze opzet is een kwinkslag naar de jaren tachtig en begin jaren negentig toen de Zeskamp o.l.v. Frank Vinck, het Straatvoetbaltournooi en het Beachvoetbaltournooi gouden tijden beleefden op het Sportpark RVU. Dus ga nu reeds op zoek naar vrienden en/of kennissen of mede-leerlingen op school om samen een viertal te vormen en je tijdig in te schrijven voor deze Zeskamp-in-teamverband. Heb je interesse om met een viertal deel te nemen schrijf je dan in op het onderstaande mailadres. Liefst voor 20 april, zodat de organisatie rekening kan houden met de versterkingen van de inwendige mens. Met het oog op de organisatie van deze Koningsdag is het comitĂŠ op zoek naar vrijwilligers. Indien u hierin bent geĂŻnteresseerd, kunt u zich wenden tot Hay Dolmans h.dolmans@ LIJBRANDTNLOF /OKVOORANDEREINFORMATIEENEVENTUELEINSCHRIJVINGENKUNT u hier terecht.

6 stuks - â‚Ź 1,00

10 stuks - â‚Ź 1,49

Deze acties zijn geldig van dinsdag 25 Mrt t/m zaterdag 29 Mrt 2014

.IETALLEENINDEWINTERISHETlJNOM+ARITĂ?TEGEBRUIKEN MAARZEKEROOKIN deze tijd van het jaar, want: Crème KaritĂŠ is een hydraterende crème, helpt de huid jong, soepel en sterk te houden, beschermt tegen invloeden van buitenaf (zon) heeft een kalmerende werking op irritaties van de huid, vermindert beschadigingen en littekens en is goed voor het masseren van de spieren voor en na het sporten. )NGREDIĂ‘NTENONGERAFlNEERDEKARITĂ?BOTER BIJ enwas-bloemen(extract). Nog niet bekend met deze crème? Loop dan gerust eens binnen en test het zelf!

BS Franciscus Bunde – Sponsorloop 27 maart Elk jaar besteedt onze school, in educatief opzicht, aandacht aan kinderen in een ontwikkelingsland, ergens ter wereld. In humanitair opzicht proberen we dan, middels de zogenaamde “vastenactieâ€?, geld in te zamelen voor dit goede doel. Dit jaar hebben we gekozen voor 2 goede doelen: - Abantwane Belanga (kinderen van de zon): Met het sponsorgeld willen we het voor kinderen in townships Brakpan bij Johannesburg mogelijk maken om naar school te gaan en zo een garantie te krijgen op een betere toekomst. 'LOBALEXPLORATION(ETSPONSORGELDWORDTBESTEEDAANDEGOEDEDOELEN7EESHUIS(OUSE OF'RACE #HANTABURI 4HAILANDEN7EESHUIS#HILDRENOFLIGHT 0HNOM0ENH #AMBODJA $ONDERDAGMIDDAG MAART WORDEN DE STRATEN RONDOM "3 &RANCISCUS OMGETOVERD TOT EEN sportparcours. Het programma ziet er als volgt uit: 13.10 uur Groep 3-4 2 rondjes 13.30 uur Groep 1-2 1 rondjes UUR'ROEP RONDJES UUR'ROEP RONDJES UURUITREIKINGCHEQUE FinanciĂŤle bijdrage! Alle leerlingen van onze school hebben een intekenlijst gekregen waarmee ze, in huiselijke kring, sponsoren kunnen zoeken voor hun te lopen rondjes. Donderdag MAART NADESPONSORLOOP WORDTHETSPONSORBEDRAGBEKENDGEMAAKT ENWORDENDECHEQUESOVERHANDIGDAANDEGOEDEDOELEN7IJHOPENNA tuurlijk dat er veel fans langs de route staan om onze jonge atleten aan te moedigen. Alle kinderen, ouders, sponsoren en supporters heel hartelijk dank voor jullie bijdrage.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 8

Bijeenkomst Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking Meerssen mag zich sinds enige tijd Millenniumgemeente noemen. Dat betekent dat de gemeente samen met haar inwoners wil bijdragen aan het behalen van de Millenniumdoelen – zoals halvering van armoede - door initiatieven uit de bevolking te stimuleren en door duurzaam beleid en eerlijke handel.

Afvallen is nooit zo makkelijk geweest

In dat kader organiseren Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking (MOS) en Stella Maris op 5 april aanstaande een bijeenkomst van en voor iedereen in Meerssen die meer wil weten van of meer betrokken wil raken bij internationale samenwerking.

sĂŜώƚŽƚ ϲÄ?ĹľĹ?ŜϰϹžĹ?ŜƾƚĞŜ ÄžĆ‰ĆŒĹ˝ÄšĆľÄ?Ćš Ç ÄžĆŒĹŹĆš ϳώĆľĆľĆŒ ĹŻÄ‚ĹśĹ? ϾϴКĹ?ŽĞĚ ĆŒÄžĆ?ƾůƚĂĂƚ

Ontwikkelingssamenwerking, een ver van mijn bed show? Of dichterbij dan je denkt? Wat gebeurt er vanuit Meerssen? Is het (nog) nodig? Heeft het zin? Wat helpt (en wat niet)? Vragen die iedereen zich wel eens stelt, komen die middag aan de orde. Op het programma staan: sPRESENTATIESVANORGANISATIESDIEVANUIT-EERSSENACTIEFZIJNMETONTWIKKELINGSSAMENWERKING

sPRESENTATIESVANJONGERENDIEVIAHET'LOBAL%XPLORATION0ROGRAMMAVAN3TELLA-ARISZIJNOFWORDENUITGEZON den naar een project in een ontwikkelingsland, sCULTURELEINTERMEZZOSMETOPTREDENVANEEN0APOEADANSGROEP$ITISEXTRATOEPASSELIJKOMDATSUBSIDIEGELDUIT -EERSSENOPDITMOMENTVOORDE3TICHTING+INDERENVAN0APOEABESTEMDWORDT

sĹ˝Ĺ˝ĆŒ Ĺ?ŜĨŽ Í— s͘ĆŒĆľĹ?ĹŠĹś ĎŹĎ˛Í˜ĎŽĎ­ĎąĎŽĎŻĎŽĎ´ĎŹ Ç Ç Ç Í˜Ä¨Ä‚Ä?ÄžÄ?Ĺ˝Ĺ˝ĹŹÍ˜Ä?Ĺ˝ĹľÍŹÄ‚Ä¨Í˜Ç€Ä‚ĹŻĹŻÄžĹśÍ˜Ďľ

Formule op natuurlijke basis

5BENTVANHARTEWELKOM4OEGANGISGRATIS0LAATS3TELLA-ARIS#OLLEGE 0ARALLELWEG -EERSSEN$ATUMENTIJD ZATERDAGAPRIL UUR)NLOOPVANAFUUR ZODATOMUURMETHETPROGRAMMAKANWOR DENGESTART$EZEACTIVITEITWORDTlNANCIEELONDERSTEUNDDOORDE6ERENIGING.EDERLANDSE'EMEENTEN6.' -EERINFORMATIEVIA-EERSSENEN/NTWIKKELINGSSAMENWERKING SECRETARIS*OS.IX JHMNIX ONSBRABANTNETNL

Kiezers bedankt

Finale Stadsgoud toont creativiteit en saamhorigheid :ONDAGMAARTVONDINHET%IFFEL GEBOUWAANDE"OSSCHTRAATTE-AASTRICHTDEWERVELENDElNALEPLAATSVAN 3TADSGOUD EENINITIATIEFVAN3TICHTING%LISABETH3TROUVEN$E3TICHTINGDEEDINJANUARIEENOPROEPNAARGOUDEN ideeĂŤn om de armoede in Maastricht te bestrijden en reserveerde â‚Ź100.000, - om de allerbeste ideeĂŤn mee te HELPENONTWIKKELEN$ITBEDRAGWERDZONDAGMAARTVERDEELDONDERDEWINNENDEIDEEĂ‘N De ideeĂŤn die ďŹ nancieel worden gehonoreerd, zijn: s@$E&IETSBANKVAN!D2EDMEIJER s@"URENINITIATIEF.AZARETH ,IMMELVAN-AARTJE-ETTROP 6OS s@/ERSOEPVAN-ARIELLE"ECKER s@3AMENGEZONDETENOP$AALHOEVEVAN3TICHTING"OERDERIJ$AALHOEVE s@#OĂšPERATIE"LAUWDORPVAN3TICHTING,%&TEAM s@-OETIARA-ALOEKOE3AINTSAND3INNERSVAN3TICHTING-OETIARA-ALOEKOE s@$ORPSTUIN"ORGHARENVAN*OOPVAN3INT&IET 9 ďŹ nalisten Uit een overweldigend aantal van 112 inzendingen werden 9 plannen geselecteerd die zichzelf mochten preSENTERENAANEENONAFHANKELIJKEJURYENHETPUBLIEK/NDERDEENTHOUSIASTELEIDINGVAN-IENEKE"AKKERWERD elk project met hart en ziel aan het publiek en aan de jury gepresenteerd. De jury honoreerde de 7 beste ideeĂŤn met een geldbedrag. Dat bedrag staat vandaag bij de 7 winnaars op de bankrekening, zodat zij meteen aan de slag kunnen gaan. Stadsgoud, waarom nodig? Ook in Maastricht zijn mensen die moeilijk kunnen rondkomen, mensen die zich onvoldoende kunnen ontplooien, kinderen die hun talenten niet goed kunnen ontwikkelen, mensen DIE EENZAAM ZIJN 3TICHTING %LISABETH Strouven steunt initiatieven die de omstandigheden van mensen helpen verbeteren. Maar de stichting kan dat niet alleen. Om initiatieven werkelijkheid te laten worden is de inzet van elke burger hard nodig. Daarom de oproep aan een ieder die zich aangesproken voelt tot het indienen van gouden ideeĂŤn: Stadsgoud. Elisabeth Strouven 3TICHTING%LISABETH3TROUVENWILHULPEN bijstand verlenen en bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. De Stichting doet dat door ďŹ nancieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector. Hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

Paaseierenactie Laatste kans om te bestellen Scouting Meerssen is voor het verzorgen van het wekelijkse programma voor de jeugd en jongeren van scouting Meerssen gedeeltelijk afhankelijk van ďŹ nanciele acties. Met de paaseieren actie zijn wij in staat om op een goede manier de kinderen een zinvolle en gezellige vrije tijdsbesteding te bieden. De paaseierenactie van Scouting Meerssen loopt nog tot 1 april: tot dan kunnen de eieren nog WORDENBESTELD%RZIJNENKELEGOEDEREDENENTENOEMENWAAROM5PAASEIEREN bij scouting bestelt: 'EMAKKELIJK WANT5HOEFTDEDEURNIETUIT5BESTELDVIATELEFOONOFINTERNET ENDEBESTELLINGWORDTOPWOENSDAGOFDONDERDAGAPRILBIJ5THUISAFGELE verd. 'EMAKKELIJKOMDAT5ZELFNIETHOEFTTEKNOEIEN/OKHEBT5GEENUITVALDOOR breuk want wij verpakken de paaseieren kant-en-klaar in breukvrije doosjes. - Van uw betaling van â‚Ź VOOREENDOOSJEMETGEKLEURDEEIERENWORDTEENBLOEIENDJEUGDWERKGESTEUND waarbij alle jongens en meisjes van 5 tot 21 jaar welkom zijn. "ESTELLINGENKUNNENNOGTELEFONISCHDOORGEVENOPNUMMER Daarnaast is het mogelijk om de bestelling via Internet te doen, ga daarvoor naar www.scoutingmeerssen.nl en GEEFDEBESTELLINGDOOR$EEIERENZULLENOPAPRILBIJUWORDENBEZORGD Scouting Meerssen is voor het verzorgen van het wekelijkse programma voor de jeugd en jongeren van scouting Meerssen gedeeltelijk afhankelijk van ďŹ nanciĂŤle acties. Met de paaseieren actie zijn wij in staat om op een goede manier de kinderen een zinvolle en gezellige vrije tijdsbesteding te bieden. Helpt u ons mee? De leden van Scouting Meerssen danken alvast iedereen die meehelpt aan deze actie“

Tijdens de winter een maatje meer gekregen? Mijn stappenplan helpt je naar een maatje minder! Gun jezelf succes en laat je begeleiden naar een gezond gewicht door:

Karposthegge 45 6225 KJ Maastricht

info@moniquewaltmans.nl www.moniquewaltmans.nl

043-3626882 06-11141418

Ook dit jaar worden de consulten door diverse zorgverzekeraars vergoed, dit gaat niet ten koste van uw eigen risico! Raadpleeg de voorwaarden.

Heeft uw kind overgewicht? Ook dan kunt u bij mij terecht!

Waterschap controleert teelt- en mestvrije zone langs beken 7ATERSCHAP 2OER EN /VERMAAS gaat de komende maanden de naleving van de teelt-, spuit- en mestvrije zone langs beken controleren. Medewerkers van het waterschap controleren dan 200 kilometer aangewezen beken in :UID EN -IDDEN ,IMBURG VANUIT de lucht. Zij spotten vanuit de helikopter verdachte plekken en gaan vervolgens op de grond op nader onderzoek uit. Van de 200 kilometer beken is ongeveer 115 km landbouwgrond, 40 kilometer natuur en 44 kilometer overig grondgebruik. ,ANGSNATUURLIJKEBEKENGELDTEENTEELT ENMESTVRIJEZONEVANVIJFMETER 6OORBEELDEN HIERVAN ZIJN DE 2ODE "EEK DE 2OER DE 6LOOTBEEK EN 6UL ENSBEEK DE0EPINUSBEEK +EUTELBEEK +INGBEEK (OENSBEEK 2ETERSBEEK "ISSEBEEK 0LATSBEEKENDE(ULSBERGERBEEK 'ULP 'EUL 7ORM 3ELZERBEEK Zieversbeek en de Mechelderbeek. De maatregelen zijn bedoeld om te zorgen dat er geen giftige stoffen in het oppervlaktewater terecht komen die schadelijk zijn voor de waterkwaliteit en het leven in en aan het water. De teelt- en mestvrije zone geldt over een breedte van vijf meter vanaf de insteek van de beek. De insteek is de plaats waar het maaiveld overgaat in het talud van de beek. )NHEEFTHETWATERSCHAPGEENOVERTREDINGENGECONSTATEERDNAARAAN leiding van de controle van de vijf meter-zones.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 9

:RRQYUDJHQ" .RPQDDUGH

5DER:RRQEHXUV RSGLQVGDJDSULO

(HQJRHGHK\SRWKHHNEHJLQWPHWGHMXLVWHRUL«QWDWLH 7LMGHQVGH5DER:RRQEHXUVEUHQJHQZLMXRSGHKRRJWHYDQGHODDWVWHRQWZLNNHOLQJHQHQNRPWXLQ FRQWDFWPHWPDNHODDUVHHQQRWDULVHHQZRRQVW\OLVWHHQRQ]HDGYLVHXUV$OGH]HH[SHUWVJHYHQX YULMEOLMYHQGDQWZRRUGRSDOXZZRRQYUDJHQ:HKHOSHQXJUDDJYHUGHU1XHQODWHU

0HOGXDDQRSZZZUDEREDQNPDDVWULFKWQOZRRQEHXUV 6DPHQVWHUNHU

Cryolipolyse:

Gezien op TV

hét liposuctie alternatief Maastricht - Cryolipolyse is de nieuwste methode om plaatselijke vetopŚŽƉŝŶŐĞŶ ĚĞĮŶŝƟĞĨ ƚĞ ǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ ĞŶ ŚĞƚ ŶŝĞƚͲŽƉĞƌĂƟĞǀĞ ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ ǀŽŽƌ ůŝƉŽƐƵĐƟĞ͘ŝũŽŶĚĞƌnjŽĞŬĚŽŽƌĚĞƌŵĂƚŽůŽŐĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶĂĂŶĚĞ,ĂƌǀĂƌĚhŶŝͲ ǀĞƌƐŝƚLJŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚǀĞƚĐĞůůĞŶŶŝĞƚďĞƐƚĂŶĚnjŝũŶƚĞŐĞŶŬŽƵĚĞ͘ŽŽƌǀĞƚĐĞůůĞŶ ŐĞĚƵƌĞŶĚĞĞŶŝŐĞƟũĚĂĨƚĞŬŽĞůĞŶƚŽƚϰŐƌĂĚĞŶďŽǀĞŶŶƵůďƌĞŬĞŶĚĞǀĞƚĐĞůůĞŶ ďŝŶŶĞŶϭϱƚŽƚϯϬĚĂŐĞŶĂĨĞŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĚŽŽƌŚĞƚůŝĐŚĂĂŵƐĞŝŐĞŶůLJŵͲ ĨĞƐLJƐƚĞĞŵŽƉŐĞƌƵŝŵĚ͘,ĞƚǀĞƚŝƐĚĂŶǀŽŽƌŐŽĞĚƵŝƚŚĞƚůŝĐŚĂĂŵǀĞƌĚǁĞŶĞŶ͘ Na deze ontdekking werden door ĚĞ ĐŽƐŵĞƟĐĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ ŵĂĐŚŝŶĞƐ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ ĚŝĞ ŚĞƚ ŵŽͲ ŐĞůŝũŬ ŵĂŬĞŶ ĚĞnjĞ ŶŝĞƵǁĞ ƚĞĐŚŶŝĞŬ bereikbaar te maken voor een breed ƉƵďůŝĞŬ͘/ŶŵĞƌŝŬĂŝƐĞƌĂůƐŶĞůŶĂŚĞƚ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ŬŽŵĞŶ ĞĞŶ ǁĂƌĞ ƌƵŶ ŽŶƚƐƚĂĂŶ ŽƉ ƐĂůŽŶƐ ĚŝĞ ĐƌLJŽůŝƉŽůLJƐĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶĂĂŶďŝĞĚĞŶ͘ ĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ŝƐ ŵŽŐĞůŝũŬ ŽƉ ďĞŶĞŶ͕ ĂƌŵĞŶ͕ůŽǀĞͲŚĂŶĚůĞƐ͕ďƵŝŬ͕ƌƵŐ͕ŚĞƵͲ ƉĞŶĞŶďŝůůĞŶ͘sŽŽƌĚĞďĞƐƚĞƌĞƐƵůƚĂͲ ƚĞŶ njŝũŶ ĂůƐ ƌĞŐĞů ĚƌŝĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ ŶŽĚŝŐŵĞƚĞĞŶƚƵƐƐĞŶƉŽƐĞǀĂŶϲƚŽƚ ϴǁĞŬĞŶ͘ ŽŽůŝƉŽdǁŝŶ͘ ůƐĞĞŶǀĂŶĚĞŵĞĞƐƚŐĞĂǀĂŶĐĞĞƌĚĞ ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ ǀŽŽƌ ĐƌLJŽůŝƉŽůLJƐĞ ďĞͲ ŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ ŐĞůĚƚ ĚĞ ŽŽůŝƉŽ dǁŝŶ͘ ĞnjĞ ŵĂĐŚŝŶĞ ŚĞĞŌ ĞĞŶ ŵĞĚŝƐĐŚĞ ŬůĂƐƐĞ//ŐŽĞĚŬĞƵƌŝŶŐĞŶŝƐŝŶƚĞŐĞŶͲ ƐƚĞůůŝŶŐ ƚŽƚ ĂŶĚĞƌĞ ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ ƵŝƚͲ ŐĞƌƵƐƚŵĞƚϰŐƌŽƚĞǀůĂŬŬĞ͚ŬŽĞůͲƉĂĚƐ͛ ŝŶƉůĂĂƚƐǀĂŶĞĞŶǀĂĐƵƺŵnjƵŝŐŵŽŶĚ͘ ,ŝĞƌŵĞĞ ŬĂŶ ŝŶ ĠĠŶ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ĞĞŶǀĞĞůŐƌŽƚĞƌĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞŝŶĞĞŶƐ ǁŽƌĚĞŶďĞŚĂŶĚĞůĚĚĂŶŵĞƚĚĞĐŽŶͲ ǀĞŶƟŽŶĞůĞ ǀĂĐƵƺŵ ĂƉƉĂƌĂƚĞŶ͘ KŽŬ ŬĂŶ ĚĞ ůŝŶŬĞƌͲ ĞŶ ƌĞĐŚƚĞƌŇĂŶŬ ŝŶ ĠĠŶ

ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞƉĂŬƚ ǁĂĂƌĚŽŽƌƐŶĞůůĞƌĞŶƚĞŐĞŶĞĞŶnjĞĞƌ ĐŽŶĐƵƌƌĞƌĞŶĚ ƚĂƌŝĞĨ ŚĞƚ ŐĞǁĞŶƐƚĞ ƌĞƐƵůƚĂĂƚǁŽƌĚƚďĞƌĞŝŬƚ͘ƌLJŽůŝƉŽůLJƐĞ ŵĞƚĚĞŽŽůŝƉŽdǁŝŶŝƐŽŽŬďĞŬĞŶĚ ǀĂŶdsƵŝƚnjĞŶĚŝŶŐĞŶŽƉZd>ϰĞŶϱŝŶ ŚĞƚƉƌŽƌŐƌĂŵŵĂϰDĞ͘ Is Cryolipolyse geschikt voor iedereen? ƌLJŽůŝƉŽůLJƐĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŽŽůŝƉŽdǁŝŶnjŝũŶǀŽůŬŽŵĞŶǀĞŝůŝŐĞŶ ĞƌnjŝũŶŵĂĂƌǁĞŝŶŝŐĐŽŶƚƌĂͲŝŶĚŝĐĂƟĞƐ͘ ƌLJŽůŝƉŽůLJƐĞ ŝƐ ŐĞĞŶ ǁŽŶĚĞƌŵŝĚĚĞů ĞŶŶŝĞƚďĞĚŽĞůĚŽŵ ƐƵďƐƚĂŶƟĞĞů ŐĞͲ ǁŝĐŚƚ ƚĞ ǀĞƌůŝĞnjĞŶ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ǁĞů ĞĞŶ ƉĞƌĨĞĐƚ ĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ ǀŽŽƌ ůŝƉŽƐƵĐͲ ƟĞ͘ WůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ ĮŐƵƵƌĐŽƌƌĞĐƟĞ ǁĂƐ ŶŝĞƚĞĞƌĚĞƌnjŽŵĂŬŬĞůŝũŬĞŶnjŽĞīĞĐͲ ƟĞĨ͘sŽŽƌŚĞƚďĞƐƚĞƌĞƐƵůƚĂĂƚŝƐŚĞƚďĞͲ ůĂŶŐƌŝũŬŽŵǀĞĞůǁĂƚĞƌƚĞĚƌŝŶŬĞŶĞŶ njŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƚĞďĞǁĞŐĞŶ͘ĞďĞͲ ŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ njŝũŶ ǀŽůŬŽŵĞŶ ƉŝũŶůŽŽƐ ĞŶƵŬƵŶƚĚŝƌĞĐƚŶĂĞĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ƵǁĚĂŐĞůŝũŬƐĞďĞnjŝŐŚĞĚĞŶǀŽŽƌƚnjĞƩĞŶ͘ >ĂĚLJůŝŶĞDĂĂƐƚƌŝĐŚƚ͘ ^ĞĚĞƌƚ ƌƵŝŵ ĞĞŶ ŚĂůĨ ũĂĂƌ ǁŽƌĚĞŶ ĐƌLJŽůŝƉŽůLJƐĞ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŽŽůŝƉŽdǁŝŶŝŶDĂĂƐƚƌŝĐŚƚĞdžĐůƵƐŝĞĨ ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ ĚŽŽƌ >ĂĚLJůŝŶĞ ĂĂŶ ĚĞ

Plaatselijke onderhuidse vetrolletjes verdwijnen als sneeuw voor de zon met cryolipolyse. ,ŽĐŚƚĞƌƉŽŽƌƚ ϭϳ ŶĂďŝũ ŚĞƚ ĐĞŶƚƌƵŵ ǀĂŶ DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ͘ ^ƵƐĂŶŶĞ ^ĐŚƌĂĂ ĞŶ ůůĞŶ 'ŽĞƐƐĞŶ͕ ĚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŽĂĐŚͲ ĞƐ ǀĂŶ ĚĞ DĂĂƐƚƌŝĐŚƚƐĞ ǀĞƐƟŐŝŶŐ ǀĂŶ Ěŝƚ ůĂŶĚĞůŝũŬĞ ŝŶƐƟƚƵƵƚ ǀŽŽƌ ĮŐƵƵƌͲ ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ njŝũŶ njĞĞƌ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ ŽǀĞƌ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ ǀĂŶ ĐƌLJŽůŝƉŽůLJƐĞ ĞŶĞƌǀĂƌĞŶĚĞnjĞĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐĂůƐ ĞĞŶ ǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞ ĂĂŶǀƵůůŝŶŐ ŽƉ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞŶ ǀŽŽƌ ŐĞͲ ǁŝĐŚƚƐďĞŚĞĞƌƐŝŶŐ ĚŝĞ Ăů ĚĞĐĞŶŶŝĂ ůĂŶŐ ŵĞƚ ǀĞĞů ƐƵĐĐĞƐ ĚŽŽƌ >ĂĚLJůŝŶĞ ŝŶ DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ͘ ͞ŽŽƌ ĚĞ ǀĞƌďƌĞĚŝŶŐ ǀĂŶ ĂĂŶŐĞͲ ďŽĚĞŶ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞŶ ŵĞƚ ĐƌLJŽͲ ůŝƉŽůLJƐĞ ďŝĞĚĞŶ ǁŝũ ǀŽŽƌ ŝĞĚĞƌĞ ǀƌŽƵǁĚŝĞŚĂĂƌĮŐƵƵƌǁŝůǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ

ĚĞ ďĞƐƚ ƉĂƐƐĞŶĚĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘ KǀĞͲ ƌŝŐĞŶƐ ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ ǁŝũ ŵĞƚ ĐƌLJͲ ŽůŝƉŽůLJƐĞ ŽŽŬ ŵĂŶŶĞŶ͕͟ ĂůĚƵƐ ůůĞŶ 'ŽĞƐƐĞŶ ŽŵďŝŶĂƟĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĞŶ͘ ŽŶŽĚŝŐŬƵŶŶĞŶĐƌLJŽůŝƉŽůLJƐĞďĞŚĂŶͲ ĚĞůŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚŵĞƚ een van de andere arrangementen ǀĂŶ >ĂĚLJůŝŶĞ njŽĂůƐ ŶĞƌŐLJͲĂůĂŶĐĞ͕ ŐĞƌŝĐŚƚŽƉĂĨǀĂůůĞŶ͕ŽĨĞĞŶǀŽĞĚŝŶŐƐͲ ĂĚǀŝĞƐĂĂŶŐĞƉĂƐƚĂĂŶŚĞƚĚĂĂĚǁĞƌͲ ŬĞůŝũŬĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌƵŝŬ Žŵ Ğƌ ǀŽŽƌ ƚĞ njŽƌŐĞŶ ĚĂƚ ŐĞƌĞĂůŝͲ ƐĞĞƌĚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶǀŽŽƌ ĚĞ ůĂŶŐĞ ƚĞƌͲ ŵŝũŶǀĂƐƚŐĞŚŽƵĚĞŶǁŽƌĚĞŶnjŽĚĂƚũĞ ŶŝĞƚŵĞĞƌĂĂŶŬŽŵƚ͘

Advies op Maat EĞĞŵŐĞĞŶƌŝƐŝĐŽ͕ŝŶǀĞƐƚĞĞƌŝŶũĞnjĞůĨ ĞŶ ŬŝĞƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ǀĂŶ >ĂĚLJůŝŶĞ͘ DĂĂŬ ǀĂŶĚĂĂŐ ŶŽŐ ĞĞŶ ĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚůůĞŶŽĨ^ƵƐĂŶŶĞǀŽŽƌ ĞĞŶ͚ĚǀŝĞƐŽƉDĂĂƚ͛ŐĞƐƉƌĞŬ͘ŝũŝŶͲ ǀĞŶƚĂƌŝƐĞĞƌƚũŽƵǁǁĞŶƐĞŶĞŶŬŝũŬƚǁĞůŬĞ ŽƉůŽƐƐŝŶŐ ǀŽŽƌ ũŽƵ ŚĞƚ ŵĞĞƐƚ ŐĞƐͲ ĐŚŝŬƚ ŝƐ͘ ŝƚ ĞĞƌƐƚĞ ĐŽŶƐƵůƚ ǁŽƌĚƚ ũĞ ŐƌĂƟƐĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ͕ĚƵƐǁĂĂƌŽŵŶŝĞƚ͍ DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍ <ŝũŬŽƉǁǁǁ͘ůĂĚLJůŝŶĞ͘ŶůŽĨďĞů

ϬϰϯͲϯϮϱϰϲϲϲ Ladyline, ,ŽĐŚƚĞƌƉŽŽƌƚϭϳ͕DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ


Meerssen

Informatie van de gemeente Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen Op woensdag 19 maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Het opkomstpercentage in de gemeente Meerssen was 63,25%. Zetelverdeling voor de raadsperiode 2014-2018 is als volgt:

Sfeervol

BRUG-M FOCUS PGM VVD KIJK!!! CDA

= 5 zetels = 4 zetels = 3 zetels = 2 zetels = 2 zetels = 1 zetel

Gekozen kandidaten Gemeenteraad 2014-2018 zijn: BRUG-M Jan Gulikers * Tiny Gorissen * Jacques Arntz Gerrit van der Bijl Sjraar Hovens FOCUS Maureen Gubbels * Marcel Smeets * Roger Thijssen * BjĂśrn Hendriks *

Gemeente Meerssen Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland CliĂŤntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur (vrijdag tot 12.30 uur), tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Klantenbureau Ruimte tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 GrifďŹ ebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 26-03-2014

www.meerssen.nl

PGM Hay Dolmans * BjÜrn Molling * Ed Vossen KIJK!!! Paul Jansen * Laura Scheepers VVD Eugène Glimmerveen Bert Ummels CDA Agnes Jonkhout * * Met voorkeurstemmen gekozen Alle kandidaten hebben de raadszetel aangenomen. Start coalitievorming Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft BRUG-M de meeste zetels behaald. Het is een goede gewoonte dat de grootste partij het voortouw neemt voor de vorming van een nieuwe coalitie en dus ook voor nieuwe wethouders in het college van B&W. Op maandag 24 maart heeft in het bestuurscentrum een eerste oriÍnterend overleg plaatsgevonden. Afscheid raadsleden en onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad Op dinsdag 25 maart 2014 vindt een openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 18.30 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen). Tijdens de raadsvergadering wordt o.a. afscheid genomen van de raadsleden die niet meer terugkeren in de raad en worden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht. Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen op de publieke tribune Installatie nieuwe gemeenteraad Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 maart 2014 vindt de installatie plaats van alle nieuwe raadsleden. De raadsleden leggen de eed danwel verklaring/belofte af. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOOonderwijslocatie. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U kunt de definitieve uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 raadplegen op www.meerssen.nl. 

Nieuwe gemeentelijke website in voorbereiding

Uw medewerking gevraagd! De huidige website van de gemeente Meerssen is aan groot onderhoud toe. De vormgeving mag moderner. De navigatiestructuur kan beter. De inhoud moet overzichtelijker en relevanter. Bij dit alles staan de bezoekers van de gemeentelijke website centraal. De gemeente Meerssen streeft naar een representatieve, klantgerichte website, die tevens mogelijkheden biedt tot interactiviteit met burgers en bedrijven. Vul de enquĂŞte in op www.meerssen.nl en maak kan op een VVV-geschenkbon! Bij het ontwikkelen van onze nieuwe website vinden wij de mening van de bezoekers van www.meerssen.nl van groot belang. Op de gemeentelijke website kunt u een vragenlijst invullen (zie fotobutton op de beginpagina). Dit kost maximaal 10 minuten van uw tijd. Onder de inzenders verloten wij meerdere VVV-geschenkbonnen van 25 euro. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!Openbare Bekendmakingen Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiĂŤle bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten. Koopzondagen 2014 Kernen Meerssen en Rothem: 30 maart, 13 april, 11 mei, 29 mei, 7 september, 28 september, 30 november, 7 december, 14 december, 21 december en 28 december. Kern Bunde: 23 maart, 13 april, 11 mei, 7 september, 28 september, 26 oktober, 23 november, 30 november, 14 december. Informatie: tel. 043-3661677. E-mail: carlo.poolen@meerssen.nl.

loop t.b.v. herinrichting Oude Kanjel plaatselijk bekend Voulwames, kadastraal bekend Bunde, sectie D, nrs 150, 151, 152, 290, verder op Maastrichts grondgebied in zuidelijke richting tot nabij ringdijk kern Itterren; s KAPPENPOPULIEREN Burg. Murisstraat 12 Meerssen; s LEGALISERENSPLITSINGWONING Kuilenstraat 7 Meerssen; s BOUWENERFAFSCHEIDINGLEGALISERING Raar 19a Meerssen; s KAPPENNOTENBOOM HĂśfkestraat 17 Bunde; s VERVANGENBESTAANDEGEVEL Bunderstraat 17 Meerssen; s REALISERENNIEUWEINRITNAAST bestaande inrit), Burg. Visschersstraat 87 Ulestraten. Bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen voor: s kappen 12 bomen, graafwerkzaamheden en deels dempen oude

Bestuurscentrum gesloten vanaf 15 uur In verband met een personeelsbijeenkomst is het bestuurscentrum op vrijdag 28 maart 2014 vanaf 15 uur gesloten. Nieuws in het kort Meedenken over Revitalisering Rothem s)NOPDRACHTVANDEGEMEENTERAAD is het college van B&W samen met het Buurtnetwerk Rothem gestart met een onderzoek naar de revitalisering van Rothem. Op maandag 31 maart 2014 wil het gemeentebestuur met buurtbewoners en ondernemers van gedachten wisselen over diverse themaâ&#x20AC;&#x2122;s die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in en om Rothem. Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis De Koel. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Anti Discriminatie Voorziening Limburgs!$6,IMBURGISEENPROFESSIONELE onafhankelijke organisatie op het gebied van discriminatie en ongelijke behandeling. Iedereen in Limburg die zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelt kan hier terecht voor het doen van een melding, informatie, advies en ondersteuning. Meer informatie Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

De Tweede Kamer wil een Nederlands totaalverbod op bestrijdingsmiddelen die neonicotinoĂŻden bevatten. Dit gif is gevaarlijk voor bijen en andere bestuivers zoals hommels en draagt bij aan de massale bijensterfte. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich onlangs achter moties van de Partij voor de Dieren voor een nationaal verbod op het gebruik van dit bijengif in de landbouw en verkoop aan particulieren. NeonicotinoĂŻden zijn relatief nieuwe landbouwgiffen die een desastreus EFFECT HEBBEN OP DE BIJ :O IS DEZE STOF duizenden keren giftiger dan DDT. Mede dankzij de moties wordt het gebruik van drie soorten neonicotinoĂŻden in de EU inmiddels aan banden gelegd. Dat is niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van de bij en andere bestuivers, maar het is bovendien van groot belang voor de volksgezondheid. Bestuiving van gewassen door bijen en hommels is van essentieel belang voor de natuur en voor ons voedsel. Giftige bestrijdingsmiddelen, zoals neonicotinoĂŻden, bedreigen het voortbestaan van deze onmisbare schakel in ons ecosysteem. Milieudefensie Meerssen: meerssen@milieudefensie.nl, 043 3643740

Lezing/presentatie over bodembedekkers in de tuin

Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepaginaâ&#x20AC;&#x2122;s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608. Meerssen 26-03-2014

Info: www.maastricht.groei.nl

Informatie: tel. 043-3661702. E-mail: info@meerssen.nl. Mandaatbesluit Vastgesteld Mandaatbesluit 2014. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Informatie: tel. 043-3661718. E-mail: yvonne.liedekerken@meerssen.nl.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

ZijActief Meerssen Vrijdag 28 maart 2014

Kamer wil verbod op bijengif

Een interessante presentatie over bodembedekkers door Guillaume Janssen. Er bestaan heel wat onduidelijkheden over bodembedekkers. Keuzes maken voor geschikte gronden, zijn het wel bodembedekkers, wintergroen of niet, droog of nat, snel of langzaam groeiend en noem maar op. Een complex verhaal waarover je maar beter vooraf goed geĂŻnformeerd kunt zijn. Dat kan op deze avond. Dinsdag 8 april 2014 om 19.30 uur in Gemeenschapshuis â&#x20AC;&#x153;De Stipâ&#x20AC;? â&#x20AC;?, Past.Dom.Hexstraat 10, 6231 HG Meerssen. Toegangsprijs bedraagt â&#x201A;Ź2,50. Iedereen is van harte welkom.

Omgevingsvergunningen Aangevraagde omgevingsvergunningen: s KAPPENPOPULIEREN Burg. Murisstraat 12 Meerssen; s VERBREDENINRIT Proost Frederikstraat 19 Meerssen. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Week- en nieuwsblad De Geulbode

Deze week woensdag is in Klimmen de Bezinningsavond georganiseerd vanuit het kringbestuur. De dames die zich hebben opgegeven worden om 19.00uur verwacht aan de Stip om te carpoolen. Donderdag is de excursie naar het Gouvernement in Maastricht. Om 13.00 uur worden de dames verwacht aan de Stip om met elkaar naar Maastricht te gaan. Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen. In ons programmaboekje staat voor 10 april een activiteit. Die gaat helaasniet door vanwege de excursie naar Bonn vanuit de Politieke Scholing. De Modeshow verplaatsen we naar het volgend programmajaar.

Rommel ophalen Op zondag 18 mei a.s. organiseert Buurtvereniging Hussenberg wederom haar jaarlijkse rommelmarkt. Hebt u thuis nog â&#x20AC;&#x201C; voor u â&#x20AC;&#x201C; onbruikbare spulletjes staan, neem dan contact op met Piet Penders. Wij komen deze spullen graag bij u ophalen! Let wel: wij nemen geen grote elektrische apparaten (zoals TVâ&#x20AC;&#x2122;s) en grote meubels meer aan. Indien u een elektronisch apparaat wenst af te staan, zullen wij - helaas - moeten controleren of dit daadwerkelijk nog functioneert en intact is. Tel.nr.: 043-3112580.

Dialoogtafel met lijsttrekkers De Stichting Meerssen in Dialoog heeft de afgelopen weken de lijsttrekkers in de gemeente Meerssen in stilte benaderd met het aanbod samen te komen rond een dialoogtafel op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit aanbod is positief ontvangen en op 19 maart j.l. schoven de deelnemers in Ontmoet Anna aan voor een ontbijt en dialoog. De gespreksleider van Meerssen in Dialoog en de deelnemers schiepen tussen 8 en 10 uur voor elkaar de ruimte om naar elkaar te luisteren, persoonlijke ervaringen uit te wisselen, een wens te uiten en een eerste stap richting realisatie te formuleren. Deelnemen aan een dialoogtafel schept nooit verplichtingen. Respectvol naar elkaar luisteren versterkt wel het onderlinge begrip. De Stichting Meerssen in Dialoog wil via het promoten en faciliteren van de dialoog de sociale samenhang binnen de gemeente Meerssen versterken. Sinds 2010 organiseert de Stichting jaarlijks op 9 november de Dag van de Dialoog in Meerssen. Het is niet gebruikelijk inhoudelijk De Stichting Meerssen in Dialoog Inhoudelijk

pagina 11

Nieuw

CordewenerGroen

Shockwave therapie

hoveniersbedrijf

in Centrum voor fysiotherapie en medische ďŹ tness Meerssen/Hulsberg Bewezen doeltreffendheid van de shockwave: Behoort u misschien tot de veelvoorkomende groep mensen met chronische pijnklachten? En heeft u al diverse behandelmethoden geprobeerd om eindelijk van uw pijn verlost te raken? Misschien is shockwave dan de oplossing voor u. Injecties, medicatie, fysiotherapie, kunnen goed helpen maar soms komt de pijn na korte tijd terug, soms erger dan het niveau daarvoor. Mogelijk is shockwave een oplossing voor uw pijnklacht. In tegenstelling tot de gebruikelijke behandelmethodes kan met shockwave therapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks worden bestreden. Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat shockwave therapie goede resultaten geeft. Vooraf maken wij altijd een echo ter bevestiging van de diagnose. Indien nodig wordt gestart met shockwave therapie.

Pasweg 1A | 6241 CT Bunde T: +31 (0)43 364 85 48 | M: +31 (0)6 212 679 55 info@cordewener-groen.nl

www.cordewener rdewener- groen.nl Raymond & Elvera Cordewener Pasweg 1A, 6241 CT Bunde T: 0031 (0)43 364 85 48 M: 0031 (0)6 21 267 955 info@cordewener-groen.nl

www.cordewener-groen.nl Voor een doordacht ontwerp tot de laatste afwerking!

Chronische pijnklachten? Shockwave therapie kan u helpen

Succes wordt reeds bereikt na enkele behandelsessies. Wij besteden altijd aandacht aan nabehandeling. Voordelen van de shockwave therapie: s +ORTDURENDEBEHANDELING s 3UCCESNATOTBEHANDELINGEN s " EHANDELING VAN DE OORZAAK IN PLAATS van de symptoombestrijding s 0 IJNVERMINDERING EN HERSTEL VAN DE MO biliteit na enkele dagen s :ELDENBIJWERKINGEN s % ENINJECTIEOFEENOPERATIEWORDTOVER bodig. Dus maak een afspraak en informeer voor (pakket)prijzen en vergoedingen bij: Centrum voor fysiotherapie en medische ďŹ tness Meerssen/Hulsberg: www.medischeďŹ tness.nl Past N Creftenstraat 4, 6231 HH Meerssen, 043-3644066 Schoolstraat 8, 6336 AR Hulsberg, 045-4051948

Informatiemiddag autisme De Algeme Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. De Nederlandse Vereniging van Autisme en het AutismeFonds organiseren in aansluiting hierop de Autismeweek 2014. Het doel van de Autismeweek is meer bekendheid te geven aan autisme onder het grote publiek en vooroordelen weg te nemen.

NIEUW: SHOCKWAVE Shockwave helpt bij chronische pijnklachten zoals onder andere elleboogpijn, nek-, schouder-, rugpijn, pijn onder de voet of een schouder met beperkte beweeglijkheid. En shockwave therapie is ook effectief bij andere vormen van chronische peesontstekingen. GĂŠĂŠn medicatie of operatie In tegenstelling tot de gebruikelijke behandelmethodes kan met shockwave therapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks worden bestreden, zonder medicatie of operatie. Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat shockwave therapie goede resultaten geeft. Shockwave en echografie Succes wordt reeds bereikt na enkele shockwave-behandelingssessies. Wij maken vooraf een diagnostische echo en besteden aandacht aan de nabehandeling.

Voordelen van de shockwave therapie: 6 ,.0!1."+!""%+!")&+$/"//&"/ 6 1 "/+ 7 ("". 6 "%+!")&+$2+,,.5(&+-)0/ van symptoombestrijding 6 "+&+'" 0&",#,-".0&"3,.!0 overbodig.

In het kader van de Autismeweek organiseert -%% :UID ,IMBURG IN SAMENWERKING MET !)# en NVA, de informatiemiddag Autisme op woensdag 2 april van 12.00 uur tot 19.00 uur op de Frankenlaan 7 in Heerlen.

6 ")!"+&'3".(&+$"+ 6 &'+2".*&+!".&+$"+%"./0")2+ mobiliteit na enkele dagen Meer informatie over (pakket)prijzen en vergoedingen op aanvraag.

Past N. Creftenstraat 4 A, 6231 HH Meerssen. Tel.: 043-3644066 Email: info@medischefitness.nl. www.medischefitness.nl .

Het thema is â&#x20AC;&#x2DC;hulpmiddelenâ&#x20AC;&#x2122; met daarbij veel ruimte voor ontmoeting voor zowel jong als oud, mensen met en zonder autisme. Diverse organisaties tonen hulpmiddelen die het functioneren van mensen met autisme vergemakkelijken (zoals het squeesevest en de hulphond). Ook is er aandacht voor technologie, die zijn intrede doet in de hulp voor mensen met autisme. Verder is er de autisme-belevingstent. KofďŹ e/thee en wat lekkers zijn aanwezig en er is vrije inloop! Wij hopen weer op een gezellige en zinvolle dag!

Lezing over Bodem en Water in Waterval De omgeving van Waterval-Wijngaardsberg bij Ulestraten is een mooi landschap met grote hoogteverschillen, zichtbare bodemlagen en veel bronnen. Wilt u meer inzicht krijgen in het ontstaan van dat landschap, zodat u meer kunt genieten als u daar wandelt? Kom dan woensdagavond 2 april om 19.30 uur naar een presentatie van Wim Derks over bodem en water in Waterval. Deze avond wordt georganiseerd door IVNUlestraten. Lokatie: het Gemeenschapshuis in het lokaal links Onder dâ&#x20AC;&#x2122;n Huppel. Toegang is gratis, ook voor niet-leden. Meer info: 0433643740

Een verrassend paasweekend

Opening

CafĂŠ zaal Ut Centrum

C AFE

ZAAL

UT CENTRUM Drinks - Food - Terras - Music

Vrijdag 18 april opent Ut Centrum haar deuren. Iedereen is welkom om met ons het glas te heffen. Van 20.00 uur tot 2200 uur is er de mogelijkheid om ons de hand te â&#x20AC;&#x153;schuddelenâ&#x20AC;?, daarna hopen wij samen met iedereen er nog een leuk feest van te maken. Zaterdag 19 april Easter rock Op het podium in de zaal, 2 tributebands. Magnetica, A tribute to Metallica en Bon Scotsch, A tribute to AC/DC . Deuren open om 20.00 uur. â&#x20AC;&#x153;Liveâ&#x20AC;? is Good ! CafĂŠ zaal Ut Centrum Hulserstraat 89 6243 BM GEULLE

www.utcentrum.nl

Deze advertentie is tevens een uitnodiging, er worden geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 12

HC Meerssen overgenomen en compleet vernieuwd! Fitnesscentrum nu toegankelijk voor alle leeftijden HC Meerssen heeft sinds kort een nieuwe eigenaar en gaat verder als volledig zelfstandig fitnesscentrum onder de naam ‘HC New Style’. Bij een aanpassing van de naam hoort ook het restylen van de locatie. Momenteel ondergaat het fitnesscentrum dan ook een complete metamorfose. Op 13 april aanstaande vanaf 9.00u is de officiële opening en is iedereen van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in één van de meest moderne en geavanceerde fitnesscentra van Nederland.

Open dag 13 april 9.00u - 16.00u

COMPEET VERNIEUWD!

Het centrum, onlangs overgenomen door Caline Tilmans, heeft grootse plannen. “Waarom een complete vernieuwing? Enerzijds omdat wij duurzaamheid, efficiency en een aangename trainingsomgeving hoog in het vaandel hebben staan, anderzijds omdat wij onze leden het beste van het beste gunnen. En dat alles zónder een verhoging van de abonnementsgelden, dat spreekt voor zich!” Toegankelijk, duurzaam én efficiënt, dat is waar HC New Style zich in wil onderscheiden ten opzichte van andere fitnesscentra. “Ook willen wij ons nog meer gaan toeleggen op een juiste begeleiding bij het behalen van de sportieve doelstellingen van onze leden. Het is heel belangrijk dat mensen op een goede en verantwoorde manier sporten. Onze instructeurs helpen en adviseren waar nodig. Ook voor een compleet trainingsprogramma op maat kunt u bij onze instructeurs terecht.” Tot 13 april zullen er verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden, maar het centrum blijft gewoon toegankelijk voor leden en uiteraard nieuwe leden. Vanaf 13 april is er een fitnessaanbod voor jong en oud. “Fitness, cardio, seniorentraining, diverse groepslessen en bedrijfsfitness. We hebben werkelijk voor ieder wat wils.” Daarnaast biedt HC New Style als één van de eerste fitnesscentra in Nederland het PaviGym Three Point Zero Functional training concept. “Met deze supervloer met oplichtende vloerdelen is sporten echt fun. Kom het zelf ervaren, een verfrissing staat klaar!” U bent van harte welkom bij HC New Style op 13 april aanstaande tussen 9.00u en 16.00u. Adres: Charles Eyckstraat 15A, 6231 GX Meerssen.

Snuffelmarkt K.O.H. Eijsden Op zondag 30 maart 2014 organiseert de supportersvereniging van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden een snuffelmarkt. Op de markt kan men in een gezellige sfeer snuffelen tussen de aangeboden waren bij de diverse kramen. Er is een ruim assortiment aan waren uitgestald. Tijdens de markt is er volop gelegenheid om even rustig na te genieten bij een heerlijk kopje koffie met vlaai of zelfgemaakte wafels. De markt wordt gehouden in de zaal van de K.O.H. aan de Prins Bernhardstraat 4 te Eijsden en is geopend van 9:30 uur tot 16:00 uur. De entree is gratis. Dit is ook een mooie gelegenheid om na een opruimbeurt thuis de overbodige spullen te koop aan te bieden via een kraam op onze markt. Voor meer informatie over een kraam kunt U contact opnemen met mevr. I. van den Boorn (043-4092518 of 06-22021841)

Enjoy life! PROFITEER NU! Actie tot 30 april: GEEN INSCHRIJFKOSTEN

F Bij een kwartaalabonnement:

1 MAAND EXTRA!

Bij een jaarabonnement:

2 MAANDEN EXTRA! HC New Style Charles Eyckstraat 15A 6231 GX Meerssen T 043 365 2283 W www.hcnewstyle.nl

Rapido in Amsterdam zet hij vanavond eenzelfde sfeer neer met zijn uplifting Club- en Progressive House. De sfeer van Rapido is ook in Maastricht voelbaar. De avond wordt afgesloten worden door DJ’s Bramsterdam & Big General zowel Internationaal als nationaal bekend. Back-to-back zorgen zij ervoor dat de dansvloer verder wordt opgezweept via progressive en tech-house. Uiteraard is de GGD ook weer aanwezig . Je kunt hier weer je halfjaarlijkse SOA-check laten uitvoeren. Ook is het mogelijk om je te laten inenten tegen Hepatitis B.

Pink Party

Pink Party vindt plaats 12 april 2014 van 22.00 tot 04.00 uur. La Bonbonnière Achter de Comedie 1 te Maastricht

Het is weer tijd voor de voorjaarseditie van Pink Party. Zaterdag 12 april is de 73e editie van Pink Party. Zoals gebruikelijk, op de tweede zaterdag van april, staat Pink Party in de oude stadsschouwburg van Maastricht weer garant voor een avond vol dans, drank en plezier! Uiteraard is er in het gevarieerde programma voor elk wat wils. De DJ’s in de Theaterzaal nemen je deze avond mee door de geschiedenis van de popmuziek. We begin in de jaren ’80 om aan het einde van de avond uiteindelijk te eindigen in 2014. De aftrap hiervoor wordt gegeven door DJ DA Pierre. Hij is sinds 2003 resident DJ in de Red & Blue (Studio 54) en meerdere andere bekende clubs in België. Hits van vroeger tot nu mixt hij aan elkaar. The G-Team, neemt het spreekwoordelijke stokje van DJ DA Pierre over die avond. De vorige keer stonden zij samen met MC Divine op het podium, deze avond draaien zij alleen, uiteraard met de nieuwste hits. The G-Team ken je van Club Air en Club NYX in Amsterdam. Uiteraard staan er ook enkele bekende artiesten in de Spiegelzaal. Deze staat deze editie in de het teken van ‘house’ en ‘club’. Hier wordt afgetrapt door Bobby Bane. Deze Belg uit het nabijgelegen Lanaken warmt de zaal op met deephouse en underground. Nadien is het tijd voor de beats van DJ BE-Rik. Bekend van onder andere Club Church en

Kaarten kosten €15,- in de voorverkoop excl. fee. Deze zijn verkrijgbaar via www.pink-party.nl of via www.pinktix.nl. COC-leden betalen €10,Deurverkoop is €17,50 maar slechts een beperkte hoeveelheid. CU all @ Pink Party

EXPOSITIE

Gabriela Stroe exposeert tot 26 maart bij Victor 4art aan de Heerlerbaan 66 te Heerlen Het is prachtig weer, het voorjaar staat voor de deur. Een ideale sfeer om de kleurrijke bloemenschilderijen van Gabriela Stroe te bekijken. In sprekende kleuren beeldt ze o.a. tulpen, klaprozen, viooltjes en irissen af. Je voelt bijna de warmte van de voorjaarszon die van deze schilderijen afstraalt.

KIEZERS BEDANKT VOOR UW TROUWE STEUN RESULTAAT 2010 2014

stemmen 1725 1869 (+144)

percentage 15,7% 18,7% (+3%)

Gabriela is geboren in 1956, leeft en schildert in haar kunstgalerie in Eygelshoven. Haar fantastische bloemenschilderijen zijn uitgekozen voor prestigieuze tentoonstellingen en worden aangetroffen in zowel particuliere verzamelingen als bedrijfskunstcollecties. Openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur. Zaterdag 9.00 - 17.00 uur.


TE KOOP BURG. VISSCHERSSTRAAT 73 ULESTRATEN

w o n e n i n m e e r w a a r d e v o o r

pagina 13

Indeling: Souterrain: Provisiekelder. Begane grond: Entree met vernieuwde meterkast met dubbeltariefmeter, woonkamer, gesloten keuken zonder inrichting, toilet, berging en tuin met vrij uitzicht en achterom.

e n

l e v e n

Week- en nieuwsblad De Geulbode

1e verdieping: Drie slaapkamers en doucheruimte.

Volledig te renoveren halfvrijstaande woning. Ideaal voor mensen met gouden handen die een woning geheel naar eigen wens willen verbouwen. Typering: Landelijke rust kenmerkt het bijna 3.000 inwoners tellende kerkdorp Ulestraten. Vanuit deze prettige woonomgeving is Meerssen met enkele autominuten te bereiken. Ook de uitvalswegen richting Maastricht, Heerlen, Sittard en de rest van het land zijn in de directe nabijheid te vinden. Ulestraten en Meerssen beschikken over de voornaamste gemakken waaronder diverse winkelvoorzieningen en scholen en ook het verenigingsleven is goed vertegenwoordigd.

2e verdieping (bereikbaar via vaste trap): Bergzolder met cv-combiketel (Remeha, 2009). Algemeen: Bouwjaar: 1952 Woonoppervlak: ca. 96 m De woning is geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas. Vraagprijs: € 105.000,- k.k. Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen met Carla Gulikers of Erik van Oerle op tel. 043-3664777.

Jonkheid Bartholomeus Meerssen

w w w. w o n e n m e e r s s e n . n l

Karate Do Pora organiseert Limburg Cup Karate 2014 Zaterdag 5 april aanstaande zal de 10e editie van de Limburg Cup karate in Meerssen plaatsvinden. De Limburg Cup is ontstaan op initiatief van Karate Do Pora Meerssen en wordt elk jaar georganiseerd. Het doel is tweeledig. Enerzijds biedt dit toernooi de beginnende en recreatieve karateka de mogelijk om zich te ontwikkelen en ervaring op te doen. Anderzijds kunnen ervaren wedstrijdkarateka´s in competitieve poules wedstrijden afronden. Op dit moment hebben 150 karateka’s van verschillende Limburgse verenigingen zich ingeschreven. De eerste wedstrijden beginnen om 09:00, verwachting is dat het toernooi rond 17:30 afgerond is. Locatie: Sporthal Marsana, Molenveldweg Meerssen Entree: 8 jaar en ouder: 4 euro. Zie voor meer informatie: www.limburgcup.nl

4,

Nog 9 weken… En weer een week voorbij. Voor de jonkheid is het aftellen tot 28 mei langzaam begonnen. Met nog 9 weken te gaan liggen we aardig op schema. Echter moet er nog genoeg gebeuren, voordat wij de markt in Meerssen komen op gelopen met de Bartholomeus-den. Inmiddels is de route vastgelegd. Vanuit Schimmert zal de jonkheid en zijn hele gestalte vertrekken richting Ulestraten, waar een aantal korte tussenstops zijn gepland zodat de paarden op adem kunnen komen en de leden van de jonkheid hun vocht gehalte op pijl kunnen houden. Zodra we bij café de Walk-in in Ulestraten vertrekken, zullen we onze tocht verder vervolgen richting Meerssen. Ook hier is nog een tussenstop gepland voordat we rond de klok van 8 uur de markt op zullen lopen. Hier vindt vervolgens het officiele gedeelte plaats, waar de Bartholomeus-den wordt overgedragen aan Schutterij st. Remigius en de vereniging die de Bartholomeus-den op Hemelvaartsdag gaat rechtzetten. Dit jaar gaat CV de Kuutebieters de uitdaging aan, met prins Sander in hun midden. Na het officiele gedeelte zal het niet officiele gedeelte beginnen, maar daarom niet minder gezellig. Momenteel wordt hard gewerkt om het avondprogramma rond te krijgen. Wij hopen hier binnenkort meer informatie over te geven. Ledenvergadering Zaterdag 29 maart vind de eerste ledenvergadering van Jonkheid Bartholomeus Meerssen plaats. Alle leden zijn middels een mail op de hoogte gesteld. De ledenvergadering vindt ditmaal plaats in café de Keizer, aanvang 15.00 uur. Lid worden? Het aantal leden groeit met de week. Mocht je interesse hebben om lid te worden van Jonkheid Bartholomeus Meerssen of mocht je meer informatie willen betreffende de Jonkheid, dan kun je contact op nemen met Flip Claessens via het volgend e-mailadres: jonkheidbartholomeusmeerssen@gmail.com

KOOPZONDAG alleen voor winkel Sittard:

30 maart en 13 april van 11.00 - 16.00 uur!! 69,4 1 € n Va

4 GEN OUTD

ERATIO

OOR

LIVIN

G

NU ,9 9 0 1 € Lounge - dining set Salvador

NS


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 14

REKLAME VAN 28 MAART T.M. 3 APRIL: Soepvlees zonder been 500 gr. ........................................... â&#x201A;Ź5,50 StooďŹ&#x201A;appen 500 gr. .................................................................. â&#x201A;Ź5,95 Gegrilde Hanebouten: 4 halen 3 betalen Gebraden kalfsgehakt 100 gr.............................................. â&#x201A;Ź1,35 Provencaalse ham 100 gr. ..................................................... â&#x201A;Ź1,60 DINSDAG:

Roomschnitzels: 4 halen, 3 betalen WOENSDAG:

Vers gehakt 500 gr. ................................................................... â&#x201A;Ź3,00 Braadworst 500 gr. .................................................................... â&#x201A;Ź3,25 DONDERDAG:

Malse biefstuk 100 gr............................................................... â&#x201A;Ź2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: KANT EN KLAAR ZUURVLEES 500 gr....................... â&#x201A;Ź6,75 VOORJAAR:

Lamsrack 100 gr. .........................................................................â&#x201A;Ź3,50

Garant voor kwaliteit SLAGERIJ v.d. NOBELEN en ZN St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

Sierbestratingen & herbestratingen Terras & opritten Grondwerken & minigraver Kleine sloopwerken Meidoornlaan 14a 6241 BN Bunde

Gsm: 06-21855059 Gsm: 06-21855060

    Al 10 jaar dè specialist in terrasoverkappingen, carports, screens en glazen schuifwanden

Diesviering Meerssens Mannenkoor Het Meerssens Mannenkoor bestaat dit jaar 17 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijk feit zal het koor op zondag 30 maart de H.Mis van 11.00 uur opluisteren in de basiliek van Meerssen. Uitgevoerd zal worden de Missa Basilica van G.Lesscher. Voorts werken van Conradin Kreutzer, Otto Groll, Bepi De Marzi en Leo van Weersch. Het geheel staat onder leiding van Ger Franken, met orgelbegeleiding van Rob Waltmans Na aďŹ&#x201A;oop van de H.Mis zal voor de leden van het koor een brunch worden georganiseerd

Limburgse hoogstamboomgaarden in bloei De ZuidLimburgse hoogstamboomgaarden staan komende zondag, 30 maart centraal tijdens de jaarlijkse bloesemtochten. Belangstellenden kunnen op maar liefst 13 tochten mee met een gids. Deelnemers krijgen een goed beeld van het belang en de betekenis van de hoogstamboomgaarden in het Limburgse cultuurlandschap. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL met steun van velen een grote actie begon gericht op het behoud en herstel van de hoogstamboomgaarden. Nu de bloesem van de pruimen en kersen en straks de peren en appels weer in polonaise door de Limburgse boomgaarden gaat, is het echte voorjaar begonnen. Liefhebbers van het al het moois dat Limburg te bieden heeft zijn welkom op maar liefst 13 wandeltochten. Alle tochten zijn gratis. Goed ingevoerde gidsen van IVN, Pomologisch Genootschap Limburg en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) voeren de deelnemers langs de hagen en de in bloei staande boomgaarden met de voor Limburg zo karakteristieke hoogstamfruitbomen. Tijdens de excursies gaan de gidsen in op de reddingsactie die IKL-Limburg in de afgelopen kwart eeuw op touw zette voor het herstel van de beeldbepalend iconen in het Limburgse cultuurlandschap. In die periode knapte de Instandhouding Kleine Landschapselementen, IKL met diverse betrokken partijen meer dan 30.000 oude fruitbomen op. Naast het herstel werd met betrokken eigenaren ingezet op de verjonging van dit eeuwenoude erfgoed. In die periode plantte IKL met steun van particuliere eigenaren meer dan 45.000 karakteristieke Limburgse fruitbomen aan. De waardering voor de actie is groot. Elk voorjaar weer brengt de bloesem van Limburg weer veel recreanten en toeristen op de been. Het zuiden heeft in het voorjaar een duidelijk streepje voor op de rest van het land. Elders duurt het nog even voor het fruit volop in bloei staat, maar in het zuiden is dat her en der al volop het geval. Tijdens de tochten gaan de gidsen in op de staat en het verhaal van de hoogstamboomgaarden. De betekenis voor de Limburgse cultuur, de plaats in het landschap en de natuurlijke waarden. Maar er wordt ook ingegaan op de betekenis voor de bevolking en de regionale economie. Uiteraard is er volop aandacht voor de ďŹ&#x201A;ora en fauna: de das, steenuil en de bestuiving van bijen en insecten. Al wandelend ontdekken deelnemers dat de gaarden niet alleen de sfeer, maar ook de cultuur en de ziel hebben bepaald van Limburg. De tochten starten om 14.00 uur. Gratis deelname. Wandelschoenen aanbevolen. De meeste routes zijn minder geschikt voor kinderwagens. Routes Spaubeek (Beek): 5,5 km. Start de Markt in Spaubeek Maasband-Meers (Stein): 6 km. Start parkeerplaats aan de Maas, Maasband Elsloo Catsop (Stein): 6 km. Start parkeerplaats Kaakstraat Elsloo Sweikhuizen (Schinnen): 7 km. Start bij De Biesenhof, Biesenhof 1 Geleen Nuth: 6.5km. Start kasteel Nierhoven (Nierhoven) Terworm (Heerlen): 6 km. Start Weltermolen achter kerk van Welten Camerig-Epen (Gulpen Wittem ): 7 km Voorbij Buitenlust, Vijlenerbos. Mechelen (Gulpen-Wittem): 7.5 km. Heerenhofweg in Mechelen Slenaken (Gulpen-Wittem): 8 km. Start kerk Slenaken Vijlen (Vaals): 8 km. Start Parking Pastorijweg in Vijlen Sint Geertruid (Eijsden-Margraten): 8 km. Bij de kerk aan de Julianaweg Eckelrade (Eijsden-Margraten): 8 km. Start tegenover de kerk in Eckelrade Eijsden: 12 km. Start CafĂŠ â&#x20AC;&#x2DC;De Greune MĂŠrtâ&#x20AC;&#x2122; aan de Diepstraat Belangstellenden kunnen ook op eigen gelegenheid op pad. Aan de hand van een boekje met 11 wandel en 2 ďŹ etstochten krijgen belangstellenden een uitstekende indruk van de schoonheid van de boomgaarden. De Hoogstamroutes zijn voor â&#x201A;Ź7,50 verkrijgbaar bij de Limburgse VVV-kantoren, boekhandels en de stichting IKL. De boekjes zijn ook voor en na de tochten te koop. Voor meer informatie: stichting IKL : 0475-386430 of www.Bloeseminlimburg.nl

H. van den BOORN naaimachines v.o.f.

- Naaimachines voor huishoud, ambacht en industrie - Eigen servicedienst

Tel. 043 - 364 41 45

Past. Halmansstraat 1 (bij de kerk) Ulestraten (gem. Meerssen) Openingstijden: maand. t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en verder volgens afspraak

Glashandel H. Cuypers B.V. Watermolen 27, 6229 PM Maastricht Telefoon 043 -321 46 64 Fax 043 - 326 00 69 E-mail: info@glashandelcuypers.nl www.glashandelcuypers.nl Maastrichtse glashandel - glasslijperij - spiegelfabriek

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

    BMMFNFSLFOtWBOBGCPVXKBBSt.BYLN     

 046-4572884 / 06-23047931  

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

â&#x20AC;&#x2DC;DE KOELâ&#x20AC;&#x2122;

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

Kunst-/historiewandeling Beek I.V.N. Meerssen nodigt U deze eerste zomertijdzondag 30 maart uit voor een Kunst-/Historiewandeling in buurgemeente Beek met aandacht voor plekken die iets vertellen over onder andere de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk bezoeken we ook het buitengebied met name het in ontwikkeling zijnde Landgoed Droenen (stevig schoeisel aanbevolen!). Na een korte kofďŹ epauze bestaat de mogelijkheid om samen het nieuwe Eyewitness(oorlogs) museum aan de Maastrichterlaan 45 te bezoeken (entree 9 euro, senioren 8, vanaf 10 personen gratis gids). Carpoolen vanaf station Meerssen 10.15 uur; start wandeling om 10.30 uur parkeerplaats bij gemeentehuis Beek, hoek Maastrichterlaan/Raadshuisstraat. Voor inlichtingen: Riekie en Paul Notten, tel. 043 â&#x20AC;&#x201C; 364 54 16.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 15

1989 - 2014:

Na 25 jaar Meerssenerweg stoppen we er mee!

Totale

HET PAND MOET LEE G!

opheffings

leegverkoop Meerssenerweg 83 (wijk 22) Maastricht tel. (043) 362 57 77 Geopend woensdag t/m zaterdag 11.00-17.00 u www.dogwood.nl

Op alle moderne & klassieke

tapijten 50-60-70% korting Tafel Perzen tot 80% korting

Curiosa - boedels 30-40%

Sieraden 50% korting

Antieke kasten/verlichting 50%

Teveel om op te noemen! Kunst in Valkenburg 2014 Galerie & beeldentuin Giardino Internationaal & hedendaags. Presenteert beelden en schilderijen van (inter-)nationale kunstenaars, zoals Jacques Tange (Kunstenaar v/h jaar 2005), Tom Smetsers, Martha Veldthuis, Jos van Vreeswijk, Marco di Piazza, Josef Jan Michnia, Arno Rutten, Frans van Straaten, Lothar Vigelandzoon, Karin van de Walle, e.a. Marx & Marx Kunst gerelateerd aan de provincie Limburg. Stelt o.a. schilderijen en beelden van Paul Beckers, Louis Wierts, Harry Schroen, Charles Eyck, Judith Krebbekx, Marthe Hameleers, Ron Weijers, Sjef Hutschemakers, Wil van der Laan, Jo Ramakers, Ger Lataster, Eugène Quanjel, Gène Eggen en Patrick Creyghton ten toon. Gast exposanten Gast Exposanten Tijdens deze editie van KIV tonen verschillende gast exposanten voor het eerst hun werken. Zo presenteren Bregje Horsten, Jan van den Bragt, Eric Pluis, Maria Verstappen en Aleksandr Agafonov een grote verscheidenheid aan beelden en schilderijen, laat u verrassen tijdens KIV2014! Openingstijden Zaterdag 15 maart t/m zondag 30 maart, dagelijks van 10 - 17 uur. Entree €5,- per persoon, inclusief toegang tot de Schatkamer van de Sint Gerlachuskerk en de catalogus KiV 2014. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Locatie De locatie op zich is al een bezoek waard. De kunstexpositie vindt plaats in de kloostergang van Château St. Gerlach en de Schatkamer van de Sint Gerlachuskerk, een prachtige barokkerk met onlangs gerestaureerde, achttiende-eeuwse fresco’s. Route, parkeren en overnachten Overnachtingsmogelijkheden en een routebeschrijving vindt u op www.kunstinvalkenburg. nl. Parkeren is gratis en kan op de openbare parkeerplaats van Château St. Gerlach. U vindt deze bij de entree van landgoed St. Gerlach, rechts vóór de slagboom. Meer kunst zien? Tijdens het KIV kunt u in het weekend op vr/za/zo tussen 13-17 uur van nog meer kunst genieten bij de deelnemende kunstaanbieders.

Recordaantal deelnemers Kunstbende Limburg Op zondag 30 maart wordt voor de 24ste keer de Limburgse voorronde van de landelijke Kunstbende wedstrijd georganiseerd in de Stadsschouwburg van Sittard-Geleen. Meer dan 500 Limburgse jongeren (een record aantal) uit de hele provincie laten hun creativiteit zien op de verschillende podia en in acht verschillende categorieën, te weten: Dans, Muziek, Theater & Performance, Taal, DJ, Film & Animatie, Expo en Fashion. Het programma begint om 12:30 uur en de prijsuitreiking zal rond 18:30 uur plaatsvinden. De entree bedraagt €5,-. De presentatie is onder andere in handen van Sander Ruijters (gitarist MADI) en Juvat Westendorp (SYTYCD). Van Eijsden tot Mook, ieder jaar weten honderden jongeren Kunstbende te vinden. Maanden van voorbereidingen gingen er aan vooraf: de organisatie van Kunstbende organiseerde wederom een intensieve promotietour op scholen door de hele provincie, open podia, workshops en selectierondes. Voor het derde jaar op een rij breekt Kunstbende Limburg alle records, wederom doen er in Limburg veruit de meeste jongeren mee aan deze landelijke wedstrijd. Nog nooit eerder presteerde een provincie dit recordaantal van meer dan 500 deelnemers aan de wedstrijd, daar zijn we natuurlijk erg trots op. Limburg is uitgegroeid tot de grootste en toonaangevende provincie voor Kunstbende! We vinden het geweldig om te zien dat zoveel jongeren in hun vrije tijd zo actief bezig zijn met kunst en cultuur. Op zondag 30 maart laat hèt aanstormende creatieve talent uit onze provincie zien wat het in huis heeft en wordt er gestreden om een plekje in de landelijke finale van Kunstbende. Deze wordt gehouden op 3 mei in de Melkweg te Amsterdam. Alle deelnemers worden, per categorie, beoordeeld door een professionele jury. Dit jaar heeft de organisatie onder andere Daniël Smit (drummer Handsome Poets, categorie: Muziek), Tommie Christiaan (bekend van musicals als Zorro en High School Musical, categorie: Theater & Performance) en Pieter Kuijpers (Regisseur Hemel op Aarde, categorie: Film & Animatie) kunnen strikken voor de jury. Naast de vele optredens in de Grote- en Kleine zaal van de Stadsschouwburg is er een expositie en filmzaal ingericht. In de foyer en wandelgangen van de schouwburg kunnen bezoekers deelnemen aan creatieve workshops en is er een karikaturist aanwezig waarbij je gratis een karikatuur van jou of je vriendengroep kan laten maken. De openingsact is een dansvoorstelling van de Maastrichtse dansschool Reality, zij werden afgelopen jaar 2e tijdens Holland’s Got Talent.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 16

dak- en bouwservice

Gubbels voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 japmgubbels@hetnet.nl

Profile Tyrecenter Maastricht Korvetweg 20-22, 6222 NE, Maastricht, Telefoon: 043 – 3638585

Stratenmakersbedrijf G&S voor al uw

Ma t/m Vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 u. Zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00 u.

(sier)bestrating

en materialen past. a. somyasingel 37 6231 hm meerssen gsm: 0614716659 bgg: 0614718562 www.gs-bestrating.tk

2x per week op dinsdag en donderdag APK

AKTIE nu €17,50

Voor meer informatie ga naar onze website www.gavooraandacht.nl

Vrijdag 4 april THE ACOUSTIC REVIVAL A TRIBUTE TO: CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL & JOHN FOGERTY.

AANVANG 21.00 UUR GRATIS ENTREE

Zaterdag 3 mei: CATAPLANA

Nationale APK autobon ook geldig. Wij zijn er ook voor particulieren.

Voegbedrijf Dave Lemmens

Thuiskienen Vrienden van de Basiliek Mee spelen met Thuis Kienen van de Vrienden van de Basiliek was nog niet eerder zo eenvoudig.

Gerthild Heijnens T 06-21224622 Angelique Wagemans T 06-21274042

Behoefte aan een extra helpende hand? Onbezorgd blijven genieten van het leven? Wij verzorgen particuliere dienstverlening op het gebied van o.a.: ˆ,YMWLSYHIPMNO[IVO ˆ0MGLXIEHQMRMWXVEXMIZI[IVO^EEQLIHIR ˆ1EEPXMNHIRZIV^SVKIR;EWIRWXVMNOWIVZMGI ˆ(MZIVWIWSGMEPIEGXMZMXIMXIR ˆ2-)9;FSSHWGLETTIRWIVZMGIZSSVWPIGLXWº Wij staan al voor u klaar vanaf €20 per uur AKTIE NU 1e UUR €15

Tel: 043 364 35 32 Email: cafewalkinn@hotmail.com

Vrijdag 4 april in de WALK-INN !!! Dave Lemmens Burg. Murisstraat 64 6231 GL Meerssen

t 043-3652757 m 06-52502762 c.lemmensvoncken @lijbrandt.nl

U hoeft slechts het in deze Geulbode afgedrukte formulier volledig in te vullen, inclusief het door u gewenste aantal kaarten en, niet vergeten, onderaan uw handtekening te plaatsen. Daarna levert u het formulier in bij een van de hierna aangegeven adressen, en u neemt deel aan het Thuis Kienen. Gewoon thuis, vanuit uw luie stoel. Want, wanneer u prijswinnaar bent, wordt u door het stichtingsbestuur rechtstreeks benaderd. Wilt u bij de trekking aanwezig zijn, dat kan ook. Neem een kijkje op de website van de Vrienden van de Basiliek en ga naar de voorwaarden. De trekkingsdata staan daarin reeds vermeld. Via de Geulbode wordt de locatie, waar de trekking zal plaatsvinden, elke maand tijdig vooraf, bekend gemaakt. Speel dus mee, maak kans op een van de drie maandelijkse geldprijzen en steun voor slechts €3,= per maand, negen maanden lang de restauratiewerken van de Meerssense Basiliek. Wilt u ook meespelen met het Thuiskienen? Lever dan bijgaand deelnameformulier in bij CIGO, HEMA, kapsalon Ubachs of Ut Hummeke, of via www. vriendenbasiliekmeerssen.nl. Betaalt u liever contant, lever dan het formulier in bij CIGO. De volgende mededeling is met name bestemd voor alle gulle gevers. De door de Stichting wekelijks ontvangen giften zijn vaak niet te herleiden tot de naam van de desbetreffende donateurs, mede vanwege het feit dat deze gegevens, om begrijpelijke redenen, door de bank geheim worden gehouden. Het gissen naar eventuele namen kan leiden tot misverstanden, hetgeen voor de betrokkenen als bijzonder pijnlijk kan worden ervaren. U zult begrijpen dat het hierdoor dan ook helaas onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken. De Stichting wil dan ook graag nogmaals van de gelegenheid gebruik maken om, langs deze weg, alle donateurs nogmaals hartelijk te bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdrage aan de restauratiewerken van de Basiliek. Mogen wij ook u begroeten als Vriend van de Basiliek Meerssen! Donaties zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL38RABO03523.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Zie ook de website: www.vriendenbasiliekmeerssen.nl. Dit is een publicatie van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen. Kien thuis mee voor de restauratie van de Basiliek. 1e prijs €250,- 2e prijs €100,- 3e prijs €50,- Maandelijkse trekking

THE ACOUSTIC REVIVAL Tribute to Creedence Clearwater Revival & John Fogerty (akoestisch trio: gitarist, bassist, leadvocalist/percussie) Akoestisch trio olv. Hervé Mertens zanger/oprichter CLEARWATER ‘ The Belgian Creedence’ sedert 1999 ! Bassist Dirk Blarinckx (Clearwater) en gitarist Hans Schoonis (conservatorium Maastricht). Op een unieke wijze brengen zij een Best of CCR & John Fogerty zonder afbreuk te doen aan het origineel. Geen gedreun van drums, snerpende gitaren of een boenkende bas. Maar wel warme aangename klanken van de akoestisch versterkte gitaar, bas en subtiele percussie- instrumentjes. De beide backing vocals ondersteunen mee de alom gekende John Fogerty-leadstem. Een optreden voor zowel een luister- als danspubliek !

Kiezers, bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen

AXI

Tel. 3648000

IMMERMANS BV HUMCOVERSTRAAT 124 MEERSSEN


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

pagina 17

RT

S.V. MEERSSEN

SV Meerssen Jeugd

HOOFDSPONSOR

Uitslagen 17 en 19 maart SV Meerssen A2 – DVO A2 2 – 0 SV Meerssen B2 – De Heeg B1 1 – 3 Oranje B. E1 – Meerssen E1 Bek. 2 – 3 Uitslagen zaterdag 22 maart SV Meerssen A1 – TOP A1 0 – 4 SC Jekerdal A2 – SV Meerssen A2 2 – 1 Laar B1 – SV Meerssen B1 1 – 9 RKVVL B2 – SV Meerssen B2 3 – 2 Meerssen C1 – Venlosche B. C1G 1 – 3 SV Meerssen C2 – Geusselt Sp. C1 4 – 2 SV Meerssen C3 – WDZ C2 6 – 1 SVME D1 – SV Meerssen D1 7 – 4 Geertruidse B. D1 – Meerssen D2 6 – 0 SV Meerssen E1 – Bunde E1 1 – 2 Walram E3G – SV Meerssen E3 2 – 3 Scharn E11M – SV Meerssen E4 0 – 20 SV Meerssen F1 – Groene Ster F1 0 – 14 SV Meerssen F2 – Eijsden F2 1 – 1 SV Meerssen F3 – Leonidas W. F3 3 – 3 Wijlre F2 – SV Meerssen F4G 3 – 5 Keer Mini F – SV Meerssen Mini F 3 – 3

Zondag 6 april DESO/Van Der Horst - SV Meerssen, Spitsbergerweg 1 te Oss! SV Meerssen 2 is kampioen en promoveert naar de reserve 1e klasse! SV Meerssen 1 – Someren 1 3 – 0 Na 5 wedstrijden zonder winst (3 maal gelijk en 2 maal verlies!) wint een gedreven Meerssen met 3 – 0 van de nummer 5, Someren. De eerste kans is na 3 minuten voor Remco Kivit doch hij raakt de bal niet goed. Halverwege de 1e helft is het wel raak. Dogan Golpek zet van links voor, Raymond Frijns mist de bal waarna Daimy Nijenhuis bij de 2e paal de bal alsnog in doel schiet (1 – 0). Voor rust blijft het hierbij. Na de pauze drukt Meerssen binnen 10 minuten Someren met de neus op de feiten. Na 50 minuten zet Roy Andriën goed door en brengt Kevin Senden in stelling. Deze laatste verschalkt de doelman van 7 meter in de korte hoek (2 – 0). Na 55 minuten wordt Dogan Golpek binnen de beruchte lijnen gevloerd en Marco Thoma benut deze strafschop feilloos (3 – 0). Roy Andriën faalt 10 minuten later vanaf de stip nadat Kevin Senden net binnen het strafschopgebied ook al gevloerd is. Roy ziet zijn inzet door de doelman gestopt. 5 minuten voor het inrukken stormt Raymond Frijns op het gastendoel af doch ook nu keert de doelman de inzet. Vooral na rust heeft Meerssen de kans gehad om met ruimere cijfers te winnen. Meerssen blijft 4e met 38 punten uit 21 wedstrijden, doelsaldo 42 – 20. SCM 2 – SV Meerssen 2 0 – 8 Meerssen is hierdoor kampioen! Binnen 10 minuten was het al 0 – 3 in Sportpark West via doelpunten van Job Hanssen, George Simon en Lennart Moonen. In de slotfase van de 1e helft kwamen hier nog treffers bij van Oliver Henecka en Koen Claasens zodat Meerssen 2 met een geruststellende 0 – 5 voorsprong kon gaan rusten. Na de pauze waren resp. Lennart Moonen, Chris Bessems en opnieuw Lennart Moonen nog succesvol. Meerssen 2 is kampioen met 49 punten (14 meer dan Sporting Heerlen 2) uit 18 wedstrijden, doelsaldo 90 – 13. Proficiat voor dit jonge team! RKVVM 2 – SV Meerssen 3 6 – 5 Meerssen 3 blijft 1e met 40 punten uit 17 wedstrijden, doelsaldo 88 – 29. SV Meerssen 4 – Vilt 2 0 – 4 Meerssen 4 is 6e met 24 punten uit 17 wedstrijden, doelsaldo 31 – 40. SV Meerssen 5 – RKASV 5 0 – 3 Meerssen 5 is 4e met 31 punten uit 17 wedstrijden, doelsaldo 41 – 27. Programma zondag 30 maart BMR 4 – SV Meerssen 4 09.30 uur Denk aan de Zomertijd! Programma zondag 6 april DESO/1 – SV Meerssen 1 14.30 uur SV Meerssen 2 – Bunde 2 11.15 uur SV Meerssen 3 – Walram 2 09.30 uur Walram 4 – SV Meerssen 4 10.30 uur De Heeg 4 – SV Meerssen 5 11.00 uur Restant programma SV Meerssen 1 13 april SV Meerssen – BSV Limburgia Balsponsor Kuys Fysiotherapie Beek 27 april SV Meerssen – SVC 2000 Balsponsor Ubaghs Installatietechniek Berg & Terblijt 4 mei HVCH – SV Meerssen 11 mei SV Meerssen – Sparta’25 Balsponsor Neuhaus Medisch Advies Bunde Volgende Kaartavond Deze vindt plaats op donderdag 10 april. Quiz Uitnodiging voor de quiz: Vrijdag 11 april 2014, 20.00 uur in de Kantine van SV Meerssen: Ook dit jaar organiseert de Activiteitencommissie een quizavond voor leden, sponsors en supporters. Hopelijk mogen we op deze avond vertegenwoordigers van elk elftal, bestuur, niet aktieve leden, sponsors en supporters met aanhang begroeten. Namens de Activiteitencommissie.

Programma woensdag 26 maart SC Irene C1 – SV Meerssen C1 19.00 Walram E2 – SV Meerssen E2 18.30 Programma zaterdag 29 maart UNA A1 – SV Meerssen A1 15.00 SV Meerssen A2 – SVM A1 14.30 SV Meerssen B1 – Weert B1G 12.30 SV Meerssen B2 – Geulsche B. B1 12.30 Rood Wit’62 C1 – Meerssen C1 12.30 Wijlre C2 – SV Meerssen C2 10.00 SC Jekerdal C4 – SV Meerssen C3 13.15 SV Meerssen D1 – Daalhof D1 11.00 SV Meerssen D2 – SC Jekerdal D5 11.00 UOW’02 E1 – SV Meerssen E1 11.45 SV Meerssen E2 – Bunde E2 10.00 SV Meerssen E3 – Voerendaal E4 10.00 SV Meerssen E4 – RKASV E6M 09.00 UOW’02 F1 – SV Meerssen F1 11.30 RKHSV F1 – SV Meerssen F2 10.30 Willem I F1 – SV Meerssen F3 10.45 SV Meerssen F4G – IBC’03 F2 09.00 SV Meerssen Mini F – IBC Mini F 09.30 Koningsdag Zaterdag 26 april is het Koningsdag en ook dit jaar organiseert de activiteiten commissie van de jeugdafdeling van SV Meerssen weer een grootse sportdag. Alle jeugdspelers van Bambino’s tot en met C jeugd van de SV Meerssen kunnen hieraan deelnemen en het belooft ook dit jaar weer een enorm spektakel te worden. Dus hou jij van spannende spellen . Kom dan op zaterdag 26 april naar sportpark Marsana en doe mee. Zoals elk jaar hebben wij weer 10 spectaculaire spellen waaronder een stormbaan, het kussengevecht en een aantal waterspellen. Wat heb je nodig? Geschikte kleding (let op het weer) Sportschoenen (geen voetbalschoenen nodig) Lunchpakket Geld (niet te veel) voor iets te drinken Geen kostbaarheden Programma Aanwezig 10.30 uur. Aanvang 11.00 uur. Marathon 16.00 uur. Prijsuitreiking 16.30 uur Opgeven kun je via jouw trainer of leider. Broertjes en zusjes mogen ook meedoen. Ook niet-leden mogen deze dag meedoen. Graag opgeven voor zaterdag 12 april bij Paul Dreezen, pauldreezen@hotmail.com

VV RVU WWW.RVU.EU

Hoofdmacht van RVU boekt belangrijke zege tegen Susteren! Maarten Vosselman neemt drie treffers voor zijn rekening ! Uitslagen zondag 23 maart a.s. RVU 1 - Sc. Susteren 1 3-0 (2-0) RVU 2 - SCM 3 0-0 RVU 3 - SVME 4 2-3 Rood-Wit’62 Vr. 1 - RVU Vr. 1 2-0 Programma zaterdag 29 maart a.s. 17:00 uur Heidebloem Vet. - RVU Vet. Programma zondag 30 maart a.s. 11:00 uur RVU 3 - Leonidas 5 11:30 uur RVU Vr. 1 - RKSVO Vr. 1

KEURSLAGER KOOPJE 4 gehaktballen + 4 tartaar stroganoff 50 500 GRAM.............

€6,

€5,95 Gemarineerde runderschnitzels 10 100 GRAM.............€2, SAMEN.............

Kip pilav

€6,95

VLEESWAREN & SALADE’S

Penne Bolognaise eigen fabrikaat

€4,50 Varkenshaas saté 95 PER PORTIE (3 STOKJES) €3, (3 STUKS VOOR €10,-) 500 GRAM.............

.............

Woensdag gehaktdag KILO ................................................

Shoarma pakket (500 gram shoarma + saus + 4 broodjes)

KANT EN KLAAR 500 GRAM.............

EXTRA VOORDELIG

€5,

80

KEURSLAGER (1890) AMERICA SlagersJongvanbijoudsher de tijd!

Catalaans gehakt 100 Gram ............................ €1,20 Italiaanse grillworst 100 Gram ............................ €1,10 Serranoham 100 Gram ............................ €3,25 Ham-prei salade 100 Gram ............................ €1,10 Eier-salade 100 Gram ............................ €1,29

Donderdag marktaanbieding: Cordon Bleus:

3 STUKS ...............

€5,95

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP Programma zondag 6 april a.s. 14:30 uur TOP 1 - RVU 1 10:30 uur Heer 2 - RVU 2 11:00 uur Daalhof 5 - RVU 3 11:30 uur RVU Vr. 1 - Venray Vr. 3 Activiteitenkalender: 28 maart a.s. Quizavond 26 april a.s. Koningsdag SVR Sportpark RVU 4 mei a.s. Seizoensafsluiting RVU 6 juni a.s. C-avondtournooi RVU 7 juni a.s. D-, E- en F-tournooi RVU Vrijdagavond 28 maart a.s. Quizavond RVU A.s. vrijdagavond 28 maart vindt wederom onze Quizavond plaats in de kantine van Sportpark RVU. Quizmaster Huub Heijnens heeft weer vele interessante schriftelijke-, geluid- en beeldvragen verzameld om het de deelnemende teams zo aantrekkelijk mogelijk te maken aan deze traditionele activiteit deel te nemen. De quiz begint omstreeks 21 uur. Iedereen kan deelnemen ! Inschrijving Koningsdag in Rothem op zaterdag 26 april 2014 Het comité “Samenwerkende Verenigingen Rothem “organiseert op zaterdag 26 april a.s. voor de derde achtereenvolgende maal in het kader van Koningsdag spel- en sportactiviteiten op Sportpark RVU. Uiteraard zal ook deze editie zijn voorzien van entertainment, te weten optredens van de regionaal bekende zangers Theo Claessens en Johnny Memphis, smakelijke hapjes en gerechten uit de Rothemse cuisine, een lekker getapt pilsje of een tintelend glaasje fris. Voorafgegaan aan het spellenparkoers zal ook dit jaar weer een “Oranje-fietsentocht” door Rothem plaats vinden om onze Koningsdag in te luiden. Op het Sportpark RVU zal voor de allerkleinsten weer een springkussen en een ballonnenclown aanwezig zijn. De Koningsspelen van 2014 zullen worden gespeeld in drie categorieën. De jongste categorie zal worden gevormd uit kinderen, die geboren zijn in 2007 en later. De tweede categorie zal bestaan uit kinderen, die geboren zijn in 1999 tot en met 2006 terwijl de derde categorie zal bestaan uit personen, die geboren zijn vanaf het jaar 1998 en vroeger. De jongste kinderen zullen individueel een spellenparkoers afleggen. Voor zowel de tweede als ook de derde categorie kunnen zich viertallen inschrijven, die als team in een competitie in diverse spelonderdelen de strijd met elkaar zullen aangaan. De organisatie heeft bij deze 3de editie er voor het eerst voor gekozen om voor de derde categorie ook verenigingen, instellingen, buurten en personen (ook van buiten Rothem) aan te schrijven zodat er zoveel mogelijk teams aan deze Zeskamp in “Spel zonder Grenzen-stijl” zullen gaan deelnemen. De strormbaan, spijkerbroekhangen en de

kledingestafette zijn drie van de ludieke spelonderdelen, die op het programma staan. Deze opzet is een kwinkslag naar de jaren tachtig en begin jaren negentig toen de Zeskamp o.l.v. Frank Vinck, het Straatvoetbaltournooi en het Beachvoetbaltournooi gouden tijden beleefden op het Sportpark RVU. Dus ga nu reeds op zoek naar vrienden en/of kennissen of mede-leerlingen op school om samen een viertal te vormen en je tijdig in te schrijven voor deze Zeskamp-in-teamverband. Heb je interesse om met een viertal deel te nemen schrijf je dan in op het onderstaande mailadres. Liefst voor 15 april, zodat de organisatie rekening kan houden met de versterkingen van de inwendige mens. Met het oog op de organisatie van deze Koningsdag is het comité op zoek naar vrijwilligers. Indien u hierin bent geïnteresseerd, kunt u zich wenden tot Hay Dolmans h.dolmans@lijbrandt.nl of 0433652886. Ook voor andere informatie en eventuele inschrijvingen kunt u hier terecht.

RVU Jeugd Uitslagen zaterdag 22 maart 2014: Voerendaal A1 – RVU A1 2–1 RVU B1 – RKVVM/Sibbe B1 Uitgesteld RVU MB1 – NEC’92 MB1 4–3 RVU C1 – BMR C1 3–0 Oranje Boys C1 – RVU C2 1 – 13 R./Gr.LVC’02 D2 – RVU D1 2–2 FC Gulpen E2 – RVU E1 0–5 RVU F1 – RKUVC F1 1–8 Programma donderdag 26 maart 2014: Voerendaal B1 – RVU B1 19.30 u. (Deze wedstrijd wordt waarschijnlijk verplaatst) Programma zaterdag 29 maart 2014: RVU A1 – FC Ria A1 15.00 u.* Wijnandia B1 – RVU B1 12.30 u. Hoensbroek MB1- RVU MB1 14.00 u. RKASV C1 – RVU C1 13.00 u. RVU C2 – RKASV C2 11.30 u. RVU D1 – VV Keer D1 09.30 u. RVU E1 – RKASV E3 10.30 u. VV Berg’ 28 F1 – RVU F1 09.30 u. Programma zaterdag 05 april 2014: RKHBS A1 – RVU A1 15.00 u. RVU B1 – Daalhof B1 12.00 u.* Haslou MB1 – RVU MB1 16.00 u. RVU C1 – Voerendaal C1 11.00 u. Simpelveld C2 – RVU C2 11.30 u. FC Gulpen D2 – RVU D1 11.30 u. RVU E1 – Willem1 E1 10.30 u. RVU F1 – SV Hulsberg F1 09.30 u. *Let op: aanvangstijdstip gewijzigd Mededelingen: *De wedstrijd RVU C1 – Willem1 C1 is verplaatst van 17 maart naar 17 april 2014 *Dinsdag 25 maart vindt er in de bestuurskamer een Jeugdleidervergadering plaats. Deze begint om 19.30 uur. Hieraan voorafgaand is er om 19.00 uur een uitleg over het DWF. Gelieve alle aanwezig te zijn.

Bertrenburg Smoo SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF

VV Bunde-RKVCL 4 - 3 Bunde was gedreven om deze wedstrijd te winnen en begon daarom ook meteen vanaf de aftrap met een grote druk aan te vallen, wat meteen na de aftrap resulteerde in de eerste goal, gemaakt door Rick Smeets. Hierna bleef Bunde de druk naar voren houden en hierdoor kwamen enkele dotten van kansen zelfs voor open goal. Echter Bunde wist het niet af te maken waardoor RKVCL in de tegenaanval kon scoren 1-1. Na een mooie pass van David Cabo op Dennis Andriessen kon Dennis de bal mooi afwerken en de 2-1 scoren. Echter na wederom een kans om de 3-1 te maken voor open goal, scoorde RKVCL wederom in de tegenaanval, 2-2. Hierna kwam RKVCL steeds beter in de wedstrijd en voerde de druk op. De Bunde defensie werd steeds slordiger waardoor de 2-3 achterstand onvermijdelijk was. Dit was tevens de ruststand. De 2e helft probeerde Bunde de druk op te voeren maar veel balverlies en slordige passes maakte het een rommelige 2e helft. Tot ongeveer 5 minuten voor einde, toen de druk van Bunde op de RKVCL defensie steeds groter werd en Tim Booten met een prachtige lob de doelman van RKVCL verschalkte, 3-3. Bunde proefde dat er meer in zat en bleef aandringen, in een van de laatste aanvallen van de wedstrijd scoorde Dennis Andriessen met een krachtige schuiver onder de doelman door de 4-3. Winst voor Bunde en de koppositie in de 3e periode. Ga zo door mannen dan komt de nacompetitie steeds dichterbij. Wedstrijduitslagen: Bunde 1 - RKVCL 1 4-3 Bunde 2 - Willem 1 2 3-5 Bunde VR1 - Schaesberg VR1 1-3 Agenda: 5 april Vrijwilligersavond 9/10/11 Mei Feestweekend 80 jaar vvBunde 9 mei YouGotServed-avond met medewerking van de volgende 3 dj’s, 2Dirty( o.a. bekend van Tomorrowland | Nikki Beach Miami | NOXX | Extrema Outdoor), DJ N.A.R.D. en DJ Sandy (bekend van de Mondial, Castle of love en Solar) 10 mei Damesvoetbaltoernooi 10 mei 80 jarig bestaan 11 mei seizoensafsluiting


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

RT2

VV Bunde Jeugd Wedstrijduitslagen RKVVM B2 - Bunde B2 4-1 Bunde C1 - Wijlre C1 2-1 Jekerdal C5 - Bunde C2 1-6 RKVVM/Sibbe C1 - Bunde C3 4-5 Daalhof D1 - Bunde D1 0-1 Bunde D2 - SCG D1 2-2 Str B/Wijlre MD2 - Bunde MD1 1-2 Meerssen E1 - Bunde E1 1-2 Bunde E2 - RKASV E2 3-3 Eijsden E4 - Bunde E3 2-7 Scharn E8 - Bunde E4 3-0 Bunde E5 - Rood Gr/Vijlen E4 5-0 Bunde F1 - Geusselt F1 2-7 RKHSV F2 - Bunde F2 4-3 Bunde F3 - Heer F2 0-5 Walram F3G - Bunde F4 7-0 Geusselt - Bunde mini-F1 2-0 Wedstrijdprogramma za 29 maart: 12:30 uur Daalhof B1 - Bunde B1 15:00 uur Bunde B2 - Jekerdal B3 13:15 uur Jekerdal C3 - Bunde C1 13:15 uur Bunde C3 - Keer C1 12:00 uur Ab. bosch MC1 - Bunde MC1 11:45 uur Bunde D1 - VV Hellas D1 10:00 uur Wijlre B D2 - Bunde D2 12:00 uur SCG MD1 - Bunde MD1 10:30 uur Bunde E1 - Schaesberg E1 10:00 uur Meerssen E2 - Bunde E2 10:30 uur Bunde E3 - Gulpen E3 10:30 uur Bunde E4 - Leonidas E3 10:15 uur Leonidas E4 - Bunde E5 09:30 uur Walram F2G - Bunde F1 09:30 uur Bunde F2 - Schimmert F1 10:45 uur Eijsden F3G - Bunde F3 09:30 uur Bunde F4 - RKVVL/Pol F5 17:00 uur Bunde Veteranen - Limbricht 09:30 uur Bunde mini-F1 - De Heeg Meer informatie: www.vvbunde.nl

HV Marsna Uitslagen Marsna - NOAV Manual HS1 - Marsna HS1 Marsna DS2 - BDC ‘90 DS1 MHV DA1 - Marsna DA1 Marsna DB1 - Sittardia DB1 Marsna DB2 - BFC DB3 Marsna DC1 - Bevo DC1 Marsna D1 - Vlug en Lenig D2 Born E1 - Marsna E1 ESC’90 E3 - Marsna E2 ESC’90 F1 - Marsna F1

33-17 17-31 29-14 21-16 20-15 18-11 6-16 12-9 10-8 6-8 8-2

Marsna - NOAV 33-17 Noav afgeschoten door Marsna De laatste thuiswedstrijd van het seizoen stond alweer op het programma en daarin kwamen de dames uit Susteren op bezoek. Zij hadden zich vorige week verzekert van opnieuw een seizoen in de Hoofdklasse. Marsna wilde voor eigen publiek de competitie goed afsluiten en dat bleek al meteen in de eerste tien minuten. Als een TGV denderde men over Noav heen en voor dat zij goed en wel van de schrik bekomen waren stond het 6-1. Hannah Crijns (woman of the match)in het Marsna doel kreeg een 7-meter in haar gezicht maar na wat oplapwerk hield dat haar niet tegen om in de eerste helft nog 2 strafworpen te stoppen. Noav zag de bui al hangen en was blij toen het rustsignaal klonk om de zaken op een rijtje te zetten. De teller stond reeds op 16-16. De Susterse dames bleven lang rusten en dat bleek effect te hebben bij de start van het tweede deel. Er werd om en om gescoord zodat het verschil niet groter werd dan tien doelpunten. Met nog vijftien minuten te spelen vloeiden de krachten weg bij Noav en kon Marsna met snelle tegenaanvallen en breaks het doelpunten festijn weer op gang brengen. Iedere speelster kwam tot scoren en zodoende maakte Rian Schouten haar eerste doelpunt bij dames 1. Het

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

was Noav dat gelijk met het eindsignaal het laatste doelpunt van de wedstrijd mocht scoren maar dat nam niet weg dat zij met een oorwassing Meerssen moesten verlaten. Na afloop werden diverse mensen bedankt voor hun inzet tijdens dit seizoen en moet alleen volgende week nog een bezoek gebracht worden aan Margraten. Daar wil Marsna revanche nemen voor de thuisnederlaag. Iedereen bedankt die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan een leuk seizoen en zien u graag in oktober terug in de gerenoveerde sporthal Marsana bij de start van de nieuwe competitie. Doelpunten: Ilona 7, Svenja 5, Lotte 5, Pia 4, Gwen 3, Yentl 3, Naomi 3, Rachelle 2 en Rian 1. Marsna DB2 - BFC DB3 18-11 De laatste competitiewedstrijd helaas alweer vandaag voor B2. Met voorzitter Marcel en DJ Cor aan de draaitafel, trok B2 meteen de wedstrijd naar zich toe. Britt opende de score (1-0) met “een poeier” in de rechter bovenhoek en de ban was gebroken. BFC werd geen centimeter ruimte gegund rond de cirkel en B2 scoorde dat het een lieve lust was. Ruststand 10-2 voor B2. Na rust was er even een dipje en kon BFC wat terugdoen, maar op de juiste momenten stond Gabby op de juiste plek om erger te voorkomen. B2 bouwde vervolgens weer verder aan de score en liep uiteindelijk uit naar een 18-11 overwinning, waarmee het BFC van de 3e plek verdrong. Doelpunten: Britte 4x, Renée 4x, Sem 3x, Joyce 3x, Britt 2x, Lisa en Emma ieder 1x. Een dik verdiende “bronzen plak” in deze hogere leeftijdscategorie is een puike prestatie van deze fanatieke groep meiden. Marsna DC1 - Bevo DC1 6-16 Alweer de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Thuis in een dolle ambiance, bevorderd door de club met presentaties van de speelsters met microfoon en live-muziek, wilden onze meiden het seizoen goed afsluiten. In de 6e wedstrijd tegen Panningen zat er helaas geen surprise meer in zodat dit teleurstellend seizoen in mineur op het veld werd afgesloten. Een kansloze wedstrijd waaraan voorafgaand het verschil al duidelijk werd bij het omroepen van hun namen. Die vaan us bleven giechelend staan, terwijl de tegenstanders een stap vooruit deden bij het noemen van hun naam als groet aan het talrijk opgekomen publiek. De vlechten van onze meiden zaten beter, meer verzorgd ook, maar ja daar win je de match helaas niet mee. Maar ja waar ligt het dan wel aan? Feit is dat gedurende dit seizoen te weinig speelsters hun gedachte niveau haalden. Symbolisch waren dan ook weer de eerste minuten, een snelle ruime achterstand waarna de wedstrijd al gespeeld was. Dat Canadees ijshockeymelodietje bij een doelpunt van BEVO kwam ons al snel de neus uit. Het is waar dat na rust (2-12) onze meiden zich toch nog een keer konden oprichten, we zagen enkele mooie aanvallende combinaties en verdedigend stak het beter in mekaar. Eindstand 6-16. Uiteraard lichtgevende mosterd na de maaltijd, maar het gaf ons als ouders toch een lekkerder gevoel om in de kantine het seizoen waardig met opgeheven hoofd samen met onze meiden af te sluiten en de gebakken cakes en wafels van de meiden te verorberen. Zonder scrupules. Ja de meiden blijven stug doortrainen om nog wat silverware tijdens toernooien op te halen, maar de ouders vallen in een zwart gat. Dat wordt wel eens vergeten. Dank aan coaches en begeleidster, Luuk, Ingrid en Manou, voor training, coaching en begeleiding dit seizoen. Doelpunten: Julie C. (2), Maud F., Janneke, Ellen en Veerle. Marsna D1 - Vlug en Lenig D2 12-9 De vorige week werd al in het verslag verteld, door bondscoach Ron, over een verdomd leuke fase in Beek en hij hoopte dat dit dit zich zou voortzetten in het laatste competitietreffen tegen V en L. Nou, inderdaad het toetje werd bewaard tot het laatst, een meer dan keurige wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut van Marsna de nummer zes, V en L derde en ook uitgespeeld. De bloemen in deze klasse naar Noav D2.Marsna speelde deze middag gretig en had ook nog de nodige pech,lange tijd bleef het gelijkwaardig, maar op basis van de laatste tien minuten een prachtige, verdiende overwinning. De vaste supportersschare ging er zelfs bij staan, heel goed voor het moreel van het gehele team. Jammer dat de competitie met de fantastische inzet van Marie-Jeanne en Angelique al weer zo snel ten einde is.Gelijk als vorig seizoen zat het venijn in de staart........Voor de

pagina 18 dames komt er nog een oefenpartij aan en twee leuke toernooien met het slotakkoord in Houthem bij Iason.

Programma vrijdag 28 maart Halve finale Beker Tweede Klasse Star Club 2 - De Sport

Born E1 - Marsna E1 10-8 Met een tas vol goede moed, een kersvers tactisch wapen en een bus vol supporters togen we naar Born voor de kraker: nummer 1 tegen nummer 2. Het gat om nummer 1 te worden was te groot, maar om de dames van Born de eerste nederlaag te bezorgen was een mooie en niet onhaalbare uitdaging. We werden getrakteerd op een geweldige wedstrijd. Onze kanjers speelden de sterren van de hemel. Born werd bij tijd en wijlen van de mat gespeeld. Ruststand 4-4. Alles was mogelijk. De spanning sneed door de zaal. Het publiek stond op de banken. Het spectaculaire, hoog tempo spel van “die vaan us” eiste echter zijn tol. Moe gestreden sleepten we ons naar het eindsignaal! Dat net iets te laat kwam. Twee kleine foutjes werden door Born genadeloos afgestraft. Eindstand: 10-8. Maar graag wil ik, namens alle supporters, de loftrompet steken voor onze matadoren: Amber, Anouk, Dajenka, Jennifer, Maddy, Merel, Noa, Sanne, Silke, Tessa. Hulde, hulde en nog eens hulde. Voor ons zijn jullie kampioenen die in het hol van de leeuw een meer dan puike prestatie hebben geleverd. Dank ook aan de coaches Manon, Judith, Miranda en Daniël die onze dames tot ongekende handbalhoogte hebben doen stijgen. De meer dan verdiende 2e plek werd bij Manon thuis gevierd met frieten en fricandellen. Het was nog lang onrustig in Meerssen. Onze gaolies zijn: Silke (3), Anouk (3), Sanne (1), Noa (1).

Challange Cup Zaterdag, 29 maart 2014 wordt de finale van de Challange Cup gespeeld met als inzet de Hein Fischer Bokaal. Na rijp beraad heeft het bondsbestuur gekozen om alleen de nummers 1 en de beste nummer 2 van de poules voor deze finale avond uit te nodigen.

ESC’90 E3 - Marsna E2 6-8 De laatste competitiewedstrijd van de dames E2 van Marsna. In de mooie sportaccommodatie in Stein werden er bij de thuisclub voorafgaande aan deze wedstrijd al 2 kampioenen gehuldigd. Terwijl de muziek vanuit de kantine tot in de sporthal te horen was begon de E2 aan de wedstrijd. Al snel lieten zij zich verrassen door de tegenstander en keken ze tegen een 2-0 achterstand aan. De verdediging van Stein was een regelrechte vrouw op vrouw verdediging...het leek meer op korfbal dan op handbal en daar had Marsna niet op gerekend. Toen ze echter doorhadden dat stil blijven staan geen optie was en er voorzichtig enkele loop acties werden ingezet bleek dat deze manier van verdedigen makkelijk te omzeilen viel. Belangrijk is dan wel dat er goed moet worden aangespeeld en dat is iets waar nog wel wat aan kan worden bijgeschaafd. Gelukkig was Kyra trefzeker en met 7 doelpunten en met een mooie goal van Zoë werd de wedstrijd gewonnen met 6-8. Volgende week zaterdag dan de wedstrijd tegen Monschau. Het begint om 15 uur in de sporthal in Meerssen. De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk en entree-vrij dus wij hopen op een gezellig volle tribune! ESC’90 F1 - Marsna F1 8-2 Esc 90 Stein tegen Marsna Meerssen. Beide teams kwamen fel uit de startblokken met een iets sterkere Esc 90. Dit resulteerde in een 1-0 stand na 3 minuten. De eerste goede doelkansen voor Marsna kwamen dan ook snel na de openingstreffer voor Kim en Floortje maar helaas. Esc bleef aanvallen waar keeper Lieve een aantal goede reddingen liet zien. Na 9 minuten werd het dan toch 2-0 en liep Esc uit naar 3-0. Floortje scoorde 3-1 waar er weer hoop was op meer. Esc liep toen uit naar 4-1 en Marsna scoorde vervolgens 4-2 in de 15e minuut. Tweede helft ook weer de zelfde felle en fanatieke start van beide teams. Dit felle en fanatieke was ook te horen/zien op de tribune... Hier kwamen supporters van Marsna heel even in conflictje met de coach van Esc 90. Beide bleven netjes en verder supporteren voor hun eigen team. 5-2 volgde snel na 2 minuten in de tweede helft Na 10 minuten nam Esc definitief afstand en voerde de score op naar 6-2...7-2 en twee minuten voor het einde werd het 8-2. Na een daverend applaus en een zak chips ging een ieder huiswaarts... Programma Zaterdag 29-3 20:30 Margraten - Marsna Zondag 30-3 17:00 Marsna DA1 - HandbaL Venlo DA1

TVC Star Club Uitslagen vrijdag 21 maart: Eerste klasse B Parasol I - Star Club I Tweede Klasse A Star Club 2 - De Sport Star Club 3 - Beat Boys 2

6-2 4-4 8-0

De navolgende teams hebben zich voor deze finale avond gekwalificeerd. De Capucijn, De Hakkers, Star Club 2/3, ‘t Straotje, Da Capo 2, Im Weissen Rossl, Parasol, Le Cramignon 2 Voornoemde teams worden zaterdag 29 maart a.s. om 19.45 uur verwacht in Café d`n Auwen Toewn gevestigd aan de Kerkstraat 125 te Cadier en Keer. (lokaal van de Dat Boys) Aanvang van de wedstrijden 20.00 uur. Ben op tijd aanwezig zodat, na de loting, direct begonnen kan worden. We spelen in 2 poules en wel een halve competitie. Wedstrijden op 18 ballen. De winnaars van de poules spelen de finale.

BC DUNATOS Uitslagen: U16 2 - Aeternitas U16 1 Heren 1 - Bladel Heren 1 U16 1 - Jumpers ‘76 U16 1 Mix U12 1 - Jumping G. U12 2

23-73 59-100 43-61 64-28

Wedstrijdverslagen: Jongens U18 kampioen. Wat een verrassing afgelopen zaterdag toen de postbode een envelop van de Nederlandse Basketbal Bond Rayon Zuid bezorgde met daarin een aantal medailles. Deze waren bedoeld voor de Jongens U18, die zich kampioen van de 2e Klasse seizoen 2013-2014 mogen noemen. Ze staan op de derde plaats en kunnen niet meer ingehaald worden door hun concurrenten. Ik zie u al denken: derde plaats en toch kampioen. Jazeker! De teams die op de eerste en tweede plaats staan, spelen met een aantal spelers die te ‘oud’ zijn voor de U18-categorie en kunnen daarom geen kampioen worden. Roger van Drongelen lokte de aanwezige spelers naar de kantine met de smoes om alvast over volgend seizoen te praten. Groot was dan ook de verrassing toen Roger de medailles te voorschijn toverde en om de schouders van de kampioenen hing. Captain Guus, Rens, Victor, Luuk, Joeri, Lowieck, Juul, Boy, Karan, Arjan, Stein, Cid en uiteraard coach Peter, van harte gefeliciteerd. Heren één: ‘Kansloos tegen de koploper!’ Zondag 23 maart speelde heren één thuis tegen koploper Bladel één! We misten zowat de complete guard afdeling door blessures of persoonlijke beslommeringen. Gelukkig speelde Luc van heren twee mee en kon Jay een beetje ontlasten van alle druk. Verder had ik de beschikking over Philippe, Ivo, Dennis, Leon, John en Thomas. De wedstrijd begon niet verkeerd en bij een stand van 7-8 in de 4e minuut wist Bladel door een aantal gescoorde driepunters achter elkaar het eerste gaatje te slaan en werd de achterstand vergroot tot 9-20. De laatste vier minuten wisten we de koploper uit de overgangsklasse op 11 punt voorsprong te houden en kwam met de tussenstand van 16-27 een eind aan het eerste kwart. Het begin van het tweede kwart liet een zelfde spelbeeld zien en na zes minuten was de achterstand nog steeds rond die elf punt; 26-39. Met een 2-7 tussensprintje wist Bladel met rust een voorsprong te nemen van 28-46. Het derde kwart kon zo een kopie zijn van de eerste twee kwarten; mooi uitgespeelde aanvallen werden afgewisseld door slordige passes en het ‘weigeren’ om de geboden kansen af te maken. Dit kwart werd dan ook verloren met 14-23 wat een tussenstand van 42-69 tot gevolg had. Het laatste kwart ging Leon er al na een paar seconden uit met zijn vijfde fout, in de 4e minuut gevolgd door John. De koek was op en waar Bladel ging jagen op het honderdste punt, was de irritatie bij een aantal spelers aan weerszijde gestegen tot het ‘kookpunt’, waardoor de wedstrijd voor mijn gevoel toch een beetje in ‘mineur’ eindigde. De scheidsrechters bleven de wedstrijd fluiten alsof nog alles mogelijk was, in plaats van ‘in de geest’ van de wedstrijd te fluiten en links en rechts wat door de vingers te zien. Zo kon het gebeuren dat de wedstrijd na één uur en vijftig minuten eindigde in een 59-100 eindstand; er in totaal 56 persoonlijke fouten waren

gefloten (26 aan Dunatos zijde; 30 aan Bladel kant); er vrije worpen werden gemist ‘bij het leven’ (22 vrije worpen mis voor Dunatos; 23 vrije worpen mis voor Bladel)! Komende week is een inhaalweekend en heeft heren één van Dunatos een vrij weekend om ons op te laden voor de laatste twee wedstrijden van het seizoen; eerst uit naar Aeternitas (Stramproy) om de week erna thuis af te sluiten tegen Jumpers ’76 uit Venray! Resp. Naam speler; totaal aantal punten; persoonlijke fouten; vrije worpen: Philippe, 10 punten, 2 fouten, 4-5 vw Ivo, 8 punten, 2 fouten, 2-7 vw Dennis, 15 punten, 2 fouten, 5-11 vw Jay, 7 punten, 3 fouten, 1-2 vw Leon, 2 punten, 5 fouten, 0-1 vw John, 5 punten, 5 fouten, 0 vw 1 driepunter Thomas, 6 punten, 3 fouten, 2-6 vw Luc, 6 punten, 3 fouten, 4-8 vw U12 wint weer en stelt de tweede plaats veilig! Zondag 23 maart mochten onze fanatieke u-12 spelers een wedstrijd tegen Jumping Giants uit Nederweert spelen. Aangezien we de hal helemaal voor ons alleen hadden, werd besloten centre court te spelen MET groot scorebord. De uitwedstrijd tegen dit team was een duidelijke overwinning en die gedachten was ook duidelijk te zien aan het spel van onze spelers. Een gelijke stand van 14 - 14 na 2 periodes door slechte of geen verdediging maakte Roger en mij absoluut niet blij. Gelukkig, toen we full-court press gingen spelen, werd het spel aanzienlijk beter. Echter de periodes rondom de rust leken meer op een gooi en vang spelletje dan basketbal. Ballen die 4-5 keer tegen het bord werden gegooid van korte afstand zonder te scoren. In de laatste twee periodes ging er een lampje bij de spelers van Dunatos branden. Steals, goede passes en mooie lay-up’s leidden tot een mooie 64-28 overwinning voor de thuisploeg. Nog een thuiswedstrijd te gaan, maar nu al helemaal tevreden met een zeer verdiende tweede plek in de ranglijst! Programma komend weekend: Zaterdag 29 maart: 18:00 uur Almonte Mix U14 2 - Mix U14 1 Zondag 30 maart: 10:00 uur Quo Vad U18 1 - Dames U20 1 15:00 uur Heren 2 - Oirschot Heren 1

SV Groot Meerssen Uitslagen Finales Limburgse Kampioenschappen Turnen 2014 Op 22 en 23 maart jl. werden in Panningen de finales van de Limburgse Kampioenschappen (LK) geturnd. De beste turnsters van verschillende niveaus uit Limburg streden om de titel “Limburgs Kampioen 2014”. Van de 17 meiden van SV Groot Meerssen stonden er maar liefst 10 op het podium! Twee meiden mogen zich zelfs Limburgs Kampioen 2014 noemen: Meggy Paulussen (Jeugd div. 5) en Cecilia Capozzi (N3 Pupil 2) behaalden de eerste plaats. De tweede plek behaalden Desirée Penders (Senior div. 4), Eline Vetter (N4 Jeugd 1), Beau Snackers (Junior div. 4), Veerle Ruiter (D3 Pupil 1) en een gedeelde tweede plaats voor Jessica Senden en Esther Zeegers (Jeugd div. 6). De derde plaats behaalden Anke Lemmens (Senior div. 3) en Sioux Makatita (D3 Pupil 1). Dames, allemaal van harte proficiat met het behalen van jullie eremetaal! Overige uitslagen: 6e: Ya-Lei Loth (Junior div. 4), Nynke Breibach (Junior div. 6) en Priscilla Walthie (D1 Jeugd 1) 7e: Kelly Heinemans (Junior div. 6), Michelle Kortrijk (D1 Jeugd 1), Chris Close (Jeugd div. 6) en Chloe Brands (D2 Pupil 2) Allemaal een dikke proficiat, want het feit dat jullie deze finales hebben bereikt is op zich al een felicitatie waard! Wij willen bij deze alle trainsters en assistentes bedanken; zonder hun ondersteuning en toewijding zijn deze prestaties niet mogelijk. Op zaterdag 5 april vinden in Rotterdam de halve finales NK 3e divisie N2, N3 en N4 plaats. Hiervoor hebben zich 3 meiden weten te plaatsen. Wij wensen Anke, Eline en Cecilia alvast heel veel succes toe!


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 19

Kaartclub De Keizer

Judoclub Bunde

SJAAKMAT Info: 3647941 Jean Janssen overleden Afgelopen donderdag hebben we helaas afscheid moeten nemen van Jean Janssen. Hij overleed plotseling op 65-jarige leeftijd, en we zullen in alle opzichten een kleurrijke schaker missen. Vaak waren zijn snelle, intuïtieve zetten levensgevaarlijk. Nu heeft iemand anders hem overtroffen. Schaken gaat dan toch gewoon door. Frits Werts neemt de koppositie van Peter Claassens over door hem in de onderlinge confrontatie duidelijk te verslaan. Met twee pionnen meer in het eindspel, was er voor Frits geen vuiltje aan de lucht. Peter Nijman ging lelijk onderuit tegen Jo van Schevikhoven. Hij speelde slordig, en als de tegenstander daar niet in meegaat, dan wint deze laatste verdiend. Danny Hitz is onderweg -we schreven het al- nu moest Camiel Verboeket met de billen bloot. De Belgische ploeterpaarden van Danny zorgden mede voor een elegant mat. Hubert Willems en Paul Sanders deelden de punten. Hubert wil graag een prijs voor de meeste remises. Dat laatste gaat zeker goed. Evenwichtige schakers trekken zich niks aan van de kromme vloer. Jos Pluijmaekers is de te kloppen man. Vier wedstrijden, vier punten, en dus stevige koploper in de b-groep. Henk van Well werd door dame en paard even helemaal tureluurs gedraaid. Overgeven was de logische optie. Pierre Bergs staat nu tweede. Raoul Vogels werd klemvast gezet, en moest even pas op de plaats maken. Lucas Vaessen is overigens ook nog ongeslagen. Hij won zijn tweede wedstrijd, maar moest diep gaan om Jef Decker af te matten. Met een pion achterstand bood Jef taaie weerstand, maar na de klok van elf, moest hij –in tijdnood- het loodje leggen.

Eduard Tummerstoernooi 2014 Op zondag 23 maart vond het jaarlijkse Eduard Tummerstoernooi plaats. Dit zijn de clubkampioenschappen van Judoclub Bunde. Het toernooi wordt elk jaar opgedragen aan de inmiddels overleden nestor van het Bundense judo Eduard Tummers.

Het kaartseizoen 2013/2014 is weer voorbij Dit jaar bleef het tot de laatste wedstrijd spannend, want vóór de laatste kaartavond stonden Ser en Jeu v/d Coelen en Wiel en Hub Odekerken gelijk aan de leiding. Helaas ging voor Hub en Wiel de laatste wedstrijd verloren terwijl Ser en Jeu hun wedstrijd wonnen.

Hier volgen de uitslagen: Groep A: 1. Milo Smeets 2. Casper Soeren Groep B. 1. Quinn 2. Floris Soeren 3. Vince Lemmens Groep C. 1. Jesper Mey 2. Luuk Vrancken Groep D. 1. Kyro Mulder 2. Bento Wijnands Groep E. 1. Erik 2. Dani 3. Tim Groep F. 1. Stijn Rijvers 2. Jason 3. Karsten Groep G. 1. Justina Geith 2. Veerle Nijpels Groep H. 1. Nigel 2. Tijn Schaap Groep I. 1. Basile La Fontaine 2. Joep Loffeld 3. Viggo Meijers 4. Timo Verschuren Groep J. 1. Sem Custers 2. Noel Smeets 3. Tijn Loffeld Groep K. 1. Vera Schoutrop 2. Anneke Schoutrop Groep L. 1. Maarten Limbourg 2. Glenn van Lijf 3. Levi van Deurse Groep M. 1. Jetze Verschuren 2. Marnix Vonk Groep N. 1. Gijs Limbourg 2. Liam Smeets 3. Gijs Goulancourt 4. Noah Mayeur Groep O. 1. Frédérique la Fontaine 2. Sanne Teheux Groep P. 1. Paul Teheux 2. Boris Creyhton 3. Lucas Vonk Groep Q. 1. Mick Backhuis 2. Vincent Vonk 3. Kevin de Jong Groep R. 1. Myrthe van de Worp 2. Dilia Thijssen Groep S. 1. Jay Mulleneers 2. Joep Salden 3. Chris Vaessens 3. Luc van Oerle.

De eindstand. 1. Ser en Jeu v/d Coelen 2. Hub en Wiel Odekerken 3. G. Martens- W. Neven 4. M. Odekerken- P.Lambrechts 5. P.Lemeer-P.Habets 6. H.van Bijnen-G.Ramakers 7. E.Ernon-G.Reinartz 8. A.van Bijnen-W.Cauber

76 punten 74 punten 71 punten 66 punten 63 punten 62 punten 55 punten 37 punten

De prijsuitreiking zal a.s. vrijdag plaats vinden. Op deze plaats willen wij nog alle invallers bedanken voor het afgelopen seizoen. Ook onze dank aan Guido en Jos voor de verzorging van de hapjes tijdens de kaartavonden en het beschikbaar stellen van de dagprijs.

De Zonnebloem bedankt de gemeente Meerssen Het werk van de Zonnebloem wordt zeer gewaardeerd. Ook door de gemeente Meerssen. De afdelingen van de Zonnebloem in de gemeente Meerssen hebben onlangs een gesprek gehad met de gemeente. In dat gesprek is door gemeente kenbaar gemaakt dat ze de subsidie voor hen én de ziekencomités voor de jaren 2013 en 2014 verhoogt. Door diverse oorzaken had deze verhoging niet eerder plaatsgevonden. De gemeente Meerssen laat hiermee haar waardering blijken voor het goede werk van de Zonnebloem en de ziekencomités. Waarvoor onze hartelijk dank! De Nationale Zonnebloem, Afdelingen Bunde, Geulle & Meerssen

Kaartclub de Gäöllenaer Uitslagen van de 21e kaartavond Simonis, Freens – Reubsaet, Pijpers Raeven, Decker– Peerbooms, Thewessem Notten, Notten – Kurvers, Kraft Ghijsen, Vissers – Simonis, Ramaekers

3-3 2-4 3-3 4-2

Jaarvergadering Seniorenvereniging Meerssen

De jaarvergadering van de wessem Seniorenvereniging Meerssen De stand na de 21de kaartavond ziet er als volgt uit vindt plaats op Ghijssen, Vissers 75 woensdag 26 mrt Maenen, Frijns 74 2014 in de Stip. Ramaekers, Simonis 63 Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur. Laat Freens, Simonis 54 u deze dag maar eens prettig verrassen want Peerbooms, Thewessem 53 nadat alle serieuze zaken besproken zijn zal na Kurvers, Kraft 50 de pauze het Streekmuseum Elsloo op een speRaeven, Decker 47 ciale manier deze middag voor ons opleuken. Pijpers, Reubsaet 47

De prijzen werden uitgereikt door Edwin Tummers , één van de zonen van Eduard Tummers. De dagprijs werd gewonnen door Peerbooms - The-

Uitslagen: van Well - Pluijmaekers Decker - Vaessen Vogels - Bergs Sanders - Willems Werts - Claassens Nijman - van Schevikhoven Hitz - Verboeket

0-1 0-1 0-1 ½-½ 1-0 0-1 1-0

Stand: Frits Werts Peter Claassens Giel Dreessen Jos Pluijmaekers Pierre Bergs Raoul Vogels

19-15½ 18-14½ 18-14½ 4-4 4-2½ 4-2½

De P. Smeetswisseltrofee is gewonnen door Maarten Limbourg. Hij heeft bij de jongens in het afgelopen seizoen de meeste wedstrijdpunten verzameld. De wisseltrofee voor de meisjes ging naar Frédérique La Fontaine. Zij won bij de meisjes de meeste wedstrijdpunten in het afgelopen jaar. Sanne Teheux en Sem Custers wonnen de aanmoedigingsprijs. In de pauze gaven Rutger Custers en Chris Vaessens een demonstratie van het kime-no-kata.

Stef Thomissen werd uitgeroepen tot beste lotenverkoper van de Grote Clubactie. Proficiat! Notten, Notten

41

ONZE NIEUWE ACTIES! WWW.ACTIEUITMEERSSEN.NL FOTO ARTICA

FOTOSHOOT INCL. FORMAAT 20-30 FOTO (50% korting!) Voor slechts € 17,50 kun je van de volgende actie gaan genieten. Professionele fotoshoot bij Foto Artica voor 1 tot maximaal 6 personen incl. 1 afdruk van 20 x 30 cm. Heb jij altijd al prachtige foto’s van jezelf willen hebben? Laat je nu dan schitterend vastleggen door Foto Artica. Ook huisdieren mogen op de foto. Jij krijgt naast de fotoshoot 1 grote afdruk voor thuis van 20 x 30 cm Wil je extra foto’s bestellen, alles kan! van € 35,00

HUID! UNIEK!

ERICARS

Nu voor € 17,50

Volderstraat 13 6231 LA Meerssen T:043-3642896 fotoarticameerssen@home.nl www.fotoarticameerssen.nl

AIRCOSERVICE (60% korting!)

ZONDER CELLULITE DE ZOMER IN?

Voor slechts € 39,95 kun je van de volgende actie gaan genieten. Visuele controle van alle onderdelen, verbindingselementen en de bedrading van de bedieningselementen, controle V-snaar of multiriem, filterdroger, interieurfilter en complete systeem op functioneren en lekdichtheid. Aftappen van het koudemiddel en afpersen van het systeem met droge stikstof. Preventief toevoegen van contrastvloeistof om lekkages op te sporen. Opnieuw vullen van de airconditioning-installatie met de juiste hoeveelheid koudemiddel. van € 99,50

(32% korting!)

Nu voor € 39,95

St. Josephstraat 44 6231 EE Meerssen T:043-3656773 info@ericars.nl www.ericars.nl

Voor slechts €189,20 kun je van de volgende actie gaan genieten. Een kuur van 13 behandelingen bij Huid! Uniek! volgens het Lipoliquéfiant concept, Het systeem dat o.a. cellulite, vet-ophopingen, vroegtijdige huidveroudering en spierpijnen bestrijdt, dit middels een aangename massage. Een complete behandeling, waarin alles wordt aangepakt, waardoor het resultaat duurzaam is!! Tevens krijgt u advies voor thuis! van € 279,50

Nu voor € 189,20

Beekstraat 71 6231 LE Meerssen T: 043-3640368 info@huid-uniek.nl www.huid-uniek.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 20

Albert Heijn Dijkstra

Lipton Ice Tea

1.71 99

Alle varianten Fles/pak 1,5 liter

0.

Runderpoulet

Malse Rosbief

Limburgs ambacht

Limburgs ambacht

12.98

Kilo

7.49

10.

98

Kippenragout

500 gr.

5.

99

AH Varkenshaas

Slagerij Keulen

4.39

Bak 500 gr.

3.

79

25% KORTING

Struikmaaltijdsoep Abrikozenvlaai Alle varianten Blik 800 ml.

Bakker v.d. Weerdt

2.29 1.67

0.

99

9.95

Groot

8.

75

Winnaar van de EKO- en Fair Trade Award 2013 van de gemeente Meerssen!! Aanbiedingen zijn geldig van maandag 24 maart t/m zondag 30 maart 2014

Gewoon bij Albert Heijn.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur. Vrijdag 8.00 - 21.00 uur. Zaterdag 8.00 - 20.00 uur. Zondag 16.00 - 19.00 uur

Geulbode 13 14  

Geulbode van woensdag 26 maart 2014

Geulbode 13 14  

Geulbode van woensdag 26 maart 2014

Advertisement