Page 1

MODLITWA DO BOGA MIŁOSIERNEGO

° 3 ‰ mp &4 j œ ˙

WOJCIECH WIDŁAK (* 1971)

Cantabile q = 60

Soprani

Ku To mp

-

Ku To

-

3 &4 ‰ j ˙ œ

Mezzosoprani

œ

œ

˙

-

bie,

do

do

3 & 4 ‰ j œj #œj # œj œj j j œ œ œ ˙

Ku To - bie, Pa - nie zwra-cam się,

3 &4 ‹

Tenori

?3 ¢ 4

Bassi

° Œ &

-

Cie

œ

œ

-

-

-

bie,

bie,

‰ j #œj œj j j j j ˙ #œ # œ œ # œ œ

mp marcato la melodia

Alti

Cie

‰ j #˙ œ

bie,

-

˙

do Cie - bie bie - gną

my - śli me

5

S

˙

chroń

j j & ‰ œj œ #œ #œ

MS

Ty chro-nisz mnie,

& œ

A

-.

T

B

¢

& ‹ ?

˙ Chroń

˙.

mnie

To

‰ œj œj #œj #œ

pro - wa - dzisz mnie,

-

œ

˙.

œ œ

dro - gi

swe.

j ‰ #œj #œj œj œ œj œj #œj #˙

˙.

To - bie po - wie-rzam dro - gi swe

# œ #œ

mnie

œ

bie

-,

˙

To

-

-.

‰ j œj j #œ # ˙ œ

bie

dro

-

gi swe.

© 2014 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków, Poland. All rights reserved.

Wojciech Widłak, Modlitwa do Boga Miłosiernego  
Wojciech Widłak, Modlitwa do Boga Miłosiernego  
Advertisement