Page 1

SZEŚĆ INWENCJI DWUGŁOSOWYCH ca 5'

I

ROMUALD TWARDOWSKI (*1930)

Moderato q = 60 mf

SOPRANI

ALTI

° bb 4 œ œ & 4 œ œœœ œœœœœ œ œ ¢

b4 &b 4

A

(vocalise)

œ œ œ

œ

œ œ œ œœœœœ œ J J

mf

œœœ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ A

(vocalise)

S

° bb j & œ œ œj œ œ

j œ ‰ œj ‰ œj œ œ œ œ œ™

œ œ™ œ nœ œ œ œ œ nœ œ

A

bb & ¢ œ œ œ œ

œ œ

œ nœ œ Œ

S

° bb & œœœ Œ >

4

9

A

¢

b &b Œ

œnœ œ

> œœœ Œ Œ

œ œ

œ œ œ œ

f

œ œ œ œ œ œ J J

j j œ œ œ œ œ œ

mf

f

j j œ œ œ ˙

mf

œœœ œ œ œ œ œ œ J J rall.

° bb œ & 13

S

A

¢

b &b

œ œ œ œ œ

œœœ œ œ œ œ œ

rall.

Œ

œœœ Œ

U œ œ œ

j ‰ œœœ nœ œ

U bœ

© 2016 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, Poland. All rights reserved.

œ œ a tempo

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

a tempo f

œœœ œ ˙ . œ. Œ

˙

f

œœœ œ œ

Œ

˙

Ó Ó

Romuald Twardowski, Sześć inwencji  
Romuald Twardowski, Sześć inwencji  
Advertisement