Page 1

PSALM 8 WSZECHMOCNY PANIE Tłum. Jan Kochanowski

JÓZEF ŚWIDER (*1930)

Powoli, dostojnie

° ## 3 & 4 œ mf

Soprani Alti

4 œ 4 œ œ ‰ #œ œj 43 ˙˙ œ œ œ œ œ

˙ ˙

Wszech - mo - cny

¢

? ## 43 œ ##˙˙

Wszech - mo - cny

j œœ œœ œœ

nn 3 Π4

? ## 43 œœ œœ œœ œœ 44 #œœ.. J J ¢

œœ œœ œœ J

nn 43 Œ

spra - wom wy - dzi -

T B

spra - wom wy - dzi -

° ˙ & ˙

-rzo -

T B

¢

œ œ

˙ ˙

œœ , œ 3 #œ œ œ œ œ 4˙

˙˙

ny ten

świat

ny ten

° ## 3 ˙ & 4˙ 15

strza

T B

wo - wać mo - że?

œœ œœ 43 ˙˙

? ˙˙ -rzo -

S A

wo - wać mo - że?

,

9

S A

wie - ku

Pa - nie,

° ## 3 j 4 & 4 œœ œœ œjœ œœ 4 #œœ.. 5

S A

-

ły

˙ ? ## 43 œ #œ ¢

œœ

strza

-

stwo - rzo

świat

œœ

ły

i

-

-

sty

kto się Twym

Bo - że,

-œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œœ 4 œ œ ‰ #œ œ 3 4 œ œ ‰ œJ œœJ œJ 3 4 4 4 J 4

mf

Tenori Bassi

wie - ku

Pa - nie,

j j 4 œœ 4 œœ œœ ‰ œœj œœ œœ 43

stwo - rzo

4œ 4œ

œœ

swo - je,

-œ 4œ 4

,

œœ

-

œœ

ny

#œœ -

ny

-

sty

kto się Twym

Bo - że,

j j j œj j œj 4 œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œœ œœ œ

p

Kto

ro - zu -

mo - wi,

któ - rym nie - zmie-

œ œ œ 4 œ œ œœ œœ œœ œœ J J 4 J J J J

p

Kto

ro - zu -

mo - wi,

któ - rym nie - zmie-

œœ Œ œ

## ˙ ˙

4 œ 4 œ œ ‰ #œ œj 43 œ œ œ œ œ

œœ Œ œ

## ##˙˙

œœ 4 -œœ œœ ‰ #œœ œœ 3 4 J 4

nieco żywiej

p

-?

Gdzie p

-?

j j œœ œœ 43 œ œ

wszę - dy jest

wszę - dy jest

-

Gdzie

œœ

za - cne

œœ , œœ œœ œ œ J J 43 œ

swo - je,

i

-

œœ

za - cne

© 2014 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków, Poland. All rights reserved.

-

kol - wiek

słoń - ce

mie - ce

kol - wiek

słoń - ce

j œj 44 œ. œœ œ #œ.

j œœ œœ

œœ

œœ œœ J

œœ

świę - te

i

œœ œœ 4 #œœ.. J J 4

świę - te

i

-

-

mie - ce

mię Two - je,

mię Two - je,

nn 3 4 nn 43

Józef Świder, Psalm 8 - Wszechmocny Panie  
Józef Świder, Psalm 8 - Wszechmocny Panie  
Advertisement