Page 1

PSALM 70 BOŻE WIECZNEJ MOCY Tłum. Jan Kochanowski

q = 76 szeroko, błagalnie

Soprani Alti

f ° #6 & 4 ˙˙

¢

Tenori Bassi

? # 46 ˙˙

wiecz-nej

-œ ‰ œ

-˙ ˙

f

Bo - że

wiecz-nej

œ œ œ œ œ œ J J

chciej się

ra - tun - ko - wi

po - spie-szyć ku

U ° #5 j j & 4 œœ œœ œœ œ Œ œ 8

szeroko, błagalnie

Za

œ ? # 45 œœ œœ œœ œœ U Œ ¢ J J

-

f

-ko - wi złe - mu.

° # 3 œj & 4œ 13

mf

j œ

3

nie - chaj

œ ? # 43 œJ ¢ mf

T B

œœ J

3

nie - chaj

Za

j œj œœ œ

się

œœ J

się

-

4 ˙ 4 ˙

œ œ œ

ra

4 ˙˙ 4

œœ œ

˙˙

mie - szaj ich

ra

mie - szaj ich

j œœ

3

wsty - dzą,

œ œ J

œœ J

3

wsty - dzą,

j œ

niech

œœ J

niech

œœj

˙˙

j œœ

3

na - zad

œ œ J

œ œ J

3

na - zad

-

,

mu,

˙˙

po - mo - cy,

Π43

˙˙

œœ ˙˙

˙˙

Π43

œ

po - mo - cy,

zwalniać

j 3j j j j j j 5 œœ œ œœ œœ œ œœ œœ 4

nie daj mię w rę - ce

mu,

nie daj mię w rę - ce

œœ.. ‰ œœ œœ œœ œ

dy,

od - kryj fałsz

i

dy,

j œ

pirz

œœ J

pirz

od - kryj fałsz

-

œœ

cha

-

œœ -

cha

© 2014 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków, Poland. All rights reserved.

œœ

ją,

œœ -

ją,

czło - wie -

5 4

˙˙

œœ.. ‰ 43

˙˙

œœ.. ‰ 43

zdra - dy;

œœ.. ‰ œœ œœ œœ œ -

czło - wie -

, œ 3 œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œœ J J J J J J J

œœ

me -

˙ ˙

żą - dam

œœ

me -

ra - tun - ko - wi

f

-ko - wi złe - mu.

S A

Twej

œœ 3œœ œœ œœ 3œœ œœ œœ œœ ?#3 ¢ 4J J J J J J J J

po - spie-szyć ku

p

T B

mo - cy,

˙˙

żą - dam

œ Œ œ 45 ˙˙

˙˙

j œœ œœj œœ

p

chciej się

S A

Twej

° # 3 œj 3j j œj 3j j œj œj & 4 œ œ œœ œ œ œœ œ œ 5

T B

mo - cy,

-œ -˙ œ ˙ J

nieco żywiej

S A

Œ œœ 45 ˙˙

- -j ˙˙ ‰ œœ œœ ˙˙ ˙

Bo - że

JÓZEF ŚWIDER (*1930)

i

zdra - dy;

,

j œœ

nie -

œœ J

œœ J

któ - rzy

,œ œ J

j œœ

j œ

3

3

któ - rzy

nie -

Józef Świder, Psalm 70 - Boże wiecznej mocy  
Józef Świder, Psalm 70 - Boże wiecznej mocy  
Advertisement