Page 1

Pani Alicji Szeludze i Chórowi Dziewczęcemu Skowronki

DZIADEK PRZYJDZIE Słowa: Maria Konopnicka EWA FABIAŃSKA-JELIŃSKA (*1989)

Allegretto giocoso q = 130

° ## 3 mfj j Soprani & 4 œ œ œ Pal

mi się,

o -

## 3 mfj j Alti & 4 œ œ œ ¢ Pal

° ## j j & œ œ œ 5

S

A

## j j & œ œ œ ¢ Wy, zło - te

° ## f j j œ œ œ S & 9

Pal

mi

się,

## f j j A & œ œ œ ¢ Pal

mi

się,

œ

mi się,

i

-

œ -

-

œ o

œ

-

skier - ki,

˙

skier - ki,

gień -

ku!

œ

˙

gień

-

˙

gień - ku!

œ œ ˙

œ

j œj œ œ

˙

gień - ku!

˙

œ

i

o

o -

œ

œ

Wy, zło - te

œ

œ

ku!

œ

Pal mi się

we

j j œ œ œ

œ

Pal mi się

j œj œ œ

we

œ

˙

so

-

-

ło!

œ œ ˙

so

-

-

ło!

˙

œ

œ

mi

się

w ko

j j œ œ œ

œ

œ œ ˙

się

w ko

syp - cie

syp - cie

mi

j j œ œ œ

Pal

mi

się

j j œ œ œ

Pal

mi

© 2015 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków, Poland. All righst reserved.

się

œ we

-

œ -

œ œ

we

-

-

so

ło!

ło!

˙ -

ło!

œ œ ˙

so

-

ło!

E. Fabiańska-Jelińska, Dziadek przyjdzie  
E. Fabiańska-Jelińska, Dziadek przyjdzie  
Advertisement