Page 1

SUPLIKACJE Słowa: Jan Twardowski JÓZEF ŚWIDER (1930–2014)

q = 74 Powoli, dostojnie

° #4 Soprani & 4 ˙ p

Bo

#4 ¢& 4 ˙

˙

˙

że,

-

Bo

-

że,

Bo - że

p

Alti

Bo

° #4 & 4˙ 5

S

f

Bo

#4 & ¢ 4˙

-

˙

˙

że,

-

Bo

˙

˙

że

-

moc

-

Bo

-

˙

˙

że

moc

zwalniać

° #3 j j & 4œ œ œ

U œ

9

S

trzy - kroć świę

A

ty

-

U œ

#3 j j & ¢ 4œ œ ˙ trzy - kroć świę

ty

-

po trzy-kroć

j j œj œj 44 œ œ œ

3 4œ

ny,

j j j j 4 œ œ œ œ 4œ

Bo - że po trzy-kroć

# # j j r # 46 œ˙ ™ œ nœ ™ œ i... u - śmiech

-

nię

-

mf

-

nię

-

j ≈ r 44 œ œ œ # œœ

3 j ‰ j 3 j œœ œœ œœ nœ œ œ # œœ œœ -

stwo-rzył pa - pu - gę,

za - skroń - ca,

j j 3 œ œ 4

Bo - że po

j œ ‰ œ-

Bo - że po

U Œ

żywiej, wesoło mf

œ œ 43 J J i - żeś

U Œ

ty

3

4 4

p

˙ ˙

### 3 j 3 j j ¢& 4 œœ œœ œœ œ-

za - skroń - ca,

3

œ

Œ

j j 3 œ œ 4

ty

j œ ‰ œ œ œ œ œ œj œœJ

4 4

j œ ‰ œ-

j œ ˙˙

U mf # ‰ œj nœj™ œr ## 46 ˙ ˙ i... u - śmiech

p

świę - ty,

mf

Œ

świę - ty,

świę - ty,

j 4 œ ≈ œr 4 œœ

stwo-rzył pa - pu - gę,

A

Bo - że

œ

świę - ty,

j j j j œ œ œ œ œ

Bo - że po trzy-kroć

˙

U ‰

po trzy-kroć

° ### 3 œ 3œ œ & 4 J J J œ12

S

œ

-

˙

że,

ny,

f

A

3 4œ

3 4œ

˙

j j œj j œ œ œ œ

3 4œ

˙

mf

j j 3 œœ œœ 4 i - żeś

œ

ze - brę prę - go - wa - ną,

mf

j ‰ œj œj œ ka - za - łeś

œœ

‰ œj œj œj

ze - brę prę - go - wa - ną,

ka - za - łeś

© 2016 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, Poland. All rights reserved.

Józef Świder, Suplikacje  
Józef Świder, Suplikacje  
Advertisement