Page 1

5

ĆMA ĆMA ca 5'

JULIUSZ ŁUCIUK JULIUSZ ŁUCIUK (*1927) (*1927)

Sł.: AnnaŚwirszczyńska Świrszczyńska Sł: Anna Umiarkowanie, dowcipnie Soprani I

Soprani II

Alti

j œ œJ

° b2 & 4Œ

mf

A mf

ta

A mf

ta

j j œ œ

2 &b 4 Œ

j j œ œ

b2Œ ¢& 4

A

° b j j j j & œ œ œ œ

ta

œ

j j œ œ

œ

j œ œ œ œ

œ

j œ œ œ œ

ćma,

ćma,

ćma,

6

SI

du - że

& b œj œj œj œj

S II

du - że

A

o - czy

o - czy

b j j ¢& œ œ œj œ œ du - że

o - czy

SI

świe

j j j j &b œ œ œ œ

S II

nie - bie

A

¢

&b Œ

księ - życ

j j œ œ

mp

Gdy

na

a

œ œ

j œ œ œ

œ

j j œ œ

ma,

o - czy

o - czy

na

j j j j œ œ œ œ

świe - ci,

gdy

na

j j j j œ œ œ œ nie - bie, gdy

ćma,

œ

j j œ œ

œ

j j œ œ

si - wa

ćma,

si - wa

ćma,

si - we,

œ œ J J

œ

si - wa

ćma,

j j œ œ

œ

si - wa

ćma,

˙

o - czy

gdy

ćma,

ta

œ œ œ J

ma,

ćma,

ta

œ

ma,

ci,

-

a

ta

œ œ J J

11

° &b ˙

a

œ

j œ œ J

na

Œ

j œ œ œ œ

si - we,

j œ œ œ œ

j j œ œ

si - wa

j j œ œ

ma.

Gdy

˙

ćma,

si - wa

mp

na

j j œ œ

ćma,

si - we,

j j j j œ œ œ œ

nie - bie księ - życ

j j œ œ

mp

Œ

ma.

Gdy

˙

ma.

j j j j œ œ œ œ

nie - bie

˙

˙

księ - życ

świe

-

ci,

j j j j œ œ œ œ

świe

-

j j j j œ œ œ œ

-

ci,

nie - bie

nie - bie

księ - życ

księ - życ

PWM 12 by 049Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, Poland. All rights reserved. © 2017

© 2017 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, Poland. All rights reserved.

świe

ci,

˙

na

Julisz Łuciuk, Trzy pieśni: Ćma  
Julisz Łuciuk, Trzy pieśni: Ćma  
Advertisement