Page 1

Suomalaista puuarkkitehtuuria ja -rakentamista Finnish Wood Architecture and Construction

wood | holz | bois

1/13

PUU 1/13

1


www.ekovilla.com

Hyvä elämä on lämmin, hengittävä ja ekologinen Nauti hyvästä elämästä. Anna sen tulla kotiisi ja ympäröidä perheesi lämmöllä. Hyvä elämä syntyy luonnosta, sillä luonto tietää, mikä on parasta ihmiselle. Ekovilla on puukuitua. Siksi se elää ja on lämmin luonnollisella tavalla. Hyvä ja oikea lämmin tuo hyvinvointia kotiisi, perheellesi ja ympäristölle. Kun eristät talosi metsän tuottamalla puukuidulla, talosi hengittää ja toimii hiilipankkina koko sen elinkaaren ajan.

2

PUU 1/13


22 SISÄLTÖ | content 1/13 PÄÄKIRJOITUS | LEADER 5 Paikallista ja perinteistä | Local and traditional

UUTTA | WHAT’S NEW

6 Täystakuu ulkoverhoilulaudoille Full 10-year guarantee for cladding

6 Lisää vaihtoehtoja liimapuumarkkinoille | GL30 Glulam

6 Kemiin CLT-valmistuslinja A CLT production line for Kemi in pipeline

RAKENNETTU | BUILT 8 Koulukeskus Pasteur | Pasteur school center R2K Architectes, Guajard Technologies

28

16 Päiväkoti Tillinmäki | Tillinmäki Daycare Center Työyhteenliittymä A-konsultit / AFKS Wise Group Finland 22 Radical Wood Pavilion Design+Analysis Workshop 2012 28 Kiinteistöosakeyhtiö Metsätapiola Metsätapiola Property Company Arkkitehtitoimisto Helin & CO, Vahanen Oy

PUUSTA | FROM WOOD 36 Markku Kosonen – puun aika | Time of wood 39 Puutuotteiden CE-merkintä laajenee CE markings of wood products to expand 40 Tekninen tiedote | Technical information Ehkäise ullakkopalo paloräystäällä Preventing attic fires by using fire-resisting eaves

50

TULOSSA | COMING 43 Puukerrostalokortteli Isokuusi A block of wooden multi-storey apartment buildings 46 Taidehalli Ruotsin Ylitornioon An art hall for Övertorneå, Sweden Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy | Architects

PROFIILI | PROFILE 48 Tekijät | Credits 50 Yhteiseen hiileen | Pulling together Arkkitehti | Architect Pekka Helin

PUU 1/13

3


wood | holz | bois

Tilaukset ja osoitteenmuutokset pyydetään tekemään nettisivuilla www.puuinfo.fi/puulehti löytyvällä lomakkeella. Mikäli osoitteenmuutos tehdään postiin, ei erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Tilausmaksu 32 € + alv ja Euroopan ulkopuolelle 36 €. Lehti on maksuton SAFA:n, RIL:n, RIA:n, SI:n, SIO:n, TKO:n, RKL:n ja RTY:n henkilö- ja opiskelijajäsenille kotiosoitteisiin postitettuna. Subscriptions and Changes of Address If you would like to subscribe to magazine or change your address, please complete the form on Puuinfo’s website: www.puuinfo.fi/puulehti The subscription fees for three issues are 32 € in Europe and 36 € outside Europe. Julkaisija ja kustantaja | Publisher Puuinfo Oy PL 381, 00131 Helsinki tel. +358 9 686 5450 info@puuinfo.fi Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti ISSN-L 0357-9484, ISSN 0357-9484, ISSN 2243-0423 Ilmoitusmyynti | Advertising Puuinfo Oy, Henni Rousu henni.rousu@puuinfo.fi tel. +358 9 6865 4517 Päätoimittaja | Editor-in-Chief Pekka Heikkinen ark.6b@kolumbus.fi Toimitussihteeri | Editorial secretary Lauri Korolainen Ulkoasu ja taitto | Layout and DTP Laura Vanhapelto Julkaisuosakeyhtiö Elias, www.jelias.fi Käännökset | Translations AAC Global Oy, Nicholas Mayow Painopaikka | Printers Forssaprint ISO 14001

PEFC/02-44-08


pääkirjoitus | leader Pekka Heikkinen Architect SAFA

Kuva | Photo: Kimmo Räisänen

Translation: Nicholas Mayow

Paikallista ja perinteistä

P

udasjärveläiset kyllästyivät 1960- ja 70-luvuilla rakennettujen koulujen jatkuviin sisäilmaongelmiin. He päättivät, että uusi koulukeskus rakennetaan hirrestä. Suunnitelmissa on tehdä maailman suurin hirsirakenteinen koulu, hirsikampus. Ei ole mikään uutinen, että koulu tehdään puusta. Puukoulujahan on tehty aina – paljon kauemmin kuin viime vuosikymmeninä standardiksi muodostuneita betonikouluja. Uutinen sen sijaan on, että Pudasjärven kaupunki ei tyytynyt tekemään niin kuin on tapana. Ongelmaan haluttiin etsiä ratkaisua

yllättävästä suunnasta: paikallisuudesta ja perinteestä. On arvioitu, että homekoulujen korjaamisesta koituu Suomessa viiden miljardin euron lasku. Vielä pahempaa on, että rakennusten korjaukset eivät tuota tulosta. Ongelmat uusiutuvat pian korjaustöiden jälkeen. Näyttää siltä, että viime vuosikymmenien reseptit eivät toimi. Rakentaminen tarvitsee uusia ratkaisuja. Pudasjärveläisiä täytyy onnitella ennakkoluulottomuudesta. Pohjoispohjanmaalaisen kaupungin keskustaan nousee parasta aikaa hirsirakenteinen päiväkoti, ja suun-

nitelmissa on yhteensä 10 000 neliömetrin kokoinen hirsikampus. Tavoitteena on tutkia, voisiko hirsirakentaminen olla käyttökelpoinen ratkaisu julkiseen rakentamiseen laajemminkin. Puuta Pudasjärveltä löytyy. Ja löytyy myös hirsirakentamisen osaamista. Miksi ei siis käytettäisi hyväksi paikallisia vahvuuksia? Irtiotolla rakentamisen pinttyneistä tavoista pieni pohjoinen kaupunki voi näyttää suuntaa koko Suomelle. Rakentaminen tarvitsee vaihtoehtoja. Luonnonmateriaalien käyttäminen on yksi merkittävimmistä. n

Local and traditional

T

he people of Pudasjärvi in Northern Finland were fed up with the indoor air problems inherent in their sixties and seventies-built schools, so they decided to build their new school from logs. The plan is to construct the biggest logbuilt school in the world – in fact an entire log campus. Building a school in wood is not news, of course. In Finland, schools have traditionally been built in wood – up to the standard concrete schools of the last thirty or forty years, anyway. The news is that the townsfolk of Pudasjärvi were not satisfied with doing things in the conventional way; they wanted

to find a solution to the problem by looking in an unconventional direction – at the local and the traditional. It has been estimated that the costs of repairing schools affected by mould in Finland total about five billion euros. Worse than this is the fact that the repairs are not always successful; the problems recur soon after the repairs are completed. It appears that the approaches to building that we have been using over the last few decades just don’t work. We have to find new ways of building. The people of Pudasjärvi have to be congratulated on their unprejudiced attitude. Currently, a log-built children’s day-care

centre is under construction in the town and a 10,000 square metre log campus is on the drawing board. The aim is to investigate whether log-construction would be a viable approach to public buildings generally. There’s plenty of wood in Pudasjärvi and plenty of expertise in log-construction. Why not take advantage of local assets? By breaking away from the ingrained habits of the building industry, this small northern town could light the way for the whole of Finland. Building needs alternatives and using natural materials is one of the most important of these. n

PUU 1/13

5


uutta | what’s new

Täystakuu ulkoverhouslaudoille u US Wood Oy tuo ensimmäisenä valmista-

jana Suomessa kymmenen vuoden takuun ulkoverhouslaudoille. Takuu koskee 23 millimetrisiä ja sitä paksumpia valmiiksi maalattuja ulkoverhouslautoja. Uswood certified -verhouslautojen takuu kattaa koko tuotteen, raaka-aineen ja kolmen sivun pohja- ja pintamaalauksen. Tuotteella on myös 10 vuoden huoltomaalaustakuu. Takuun myöntäminen edellyttää takuuehtojen noudattamista ja hyväksymistä sekä rekisteröitymistä Uswood-takuutietokantaan.

Full 10-year guarantee for cladding Uswood gives a full 10-year guarantee to ready-painted cladding of 23 mm or more in thickness. The guarantee given to Uswood certified cladding covers the entire product, its raw material, and priming and finishing on three sides. The product also has a ten-year guarantee for maintenance painting. The guarantee requires that the terms of the guarantee are complied with and agreed with, and that the claimant registers with the Uswood guarantee database. Info: Niko Eiserbeck, +358 400 409 438 niko.eiserbeck@uswood.fi Jukka Sutelainen, +358 400 859 563 jukka.sutelainen@uswood.fi www.uswood.fi

Lisää vaihtoehtoja liimapuumarkkinoille u Suomessa voidaan nyt valmistaa ja CEmerkitä kotimaan markkinoille GL30-liimapuuta. Se on lujuusominaisuuksiltaan hyvin lähellä aikaisemmin käytettyä L40-lujuusluokan liimapuuta. Valmistamisen mahdollistava soveltamisstandardi julkaistiin joulukuussa 2012. Se täydentää eurooppalaisia valmistusstandardeja. Standardi määrittelee ominaisuudet, jotka on ilmoitettava CE-merkitylle liimapuulle eri käyttökohteissa. Se kertoo myös ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot ja -luokat.

6

PUU 1/13

Kansallinen soveltamisstandardi SFS 7027 on saatavissa Suomen Standardoimisliiton SFS:n verkkokaupasta nimellä ”Liimapuulle eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot”.

GL30 Glulam It is now possible to produce and issue a CE marking for GL30 glulam for the domestic market in Finland. The strength of GL30 is equal to that of L40 glulam. The standard applies and supplements the European SFS-EN 14080 product standard. It describes the quality information that must be provided for CE-marked glulam intended for various uses, as well as the minimum requirement levels and classes of product characteristics. National application standard SFS 7020 is available at the webshop of the Finnish Standards Association SFS. Info: Tero Vesanen, +358 50 349 1354, tero.vesanen@versowood.fi Päivi Myllylä, +358 50 526 7791, paivi.myllyla@puuinfo.fi www.liimapuu.fi, www.sfs.fi

Kemiin CLT-valmistuslinja u Ammattiopisto Lappia rakentaa Kemiin val-

mistuslinjan ristiinliimatulle massiivipuulle eli CLT:lle. Ammattiopiston tavoitteena on täydentää kemiläistä puualan oppimis- ja osaamisympäristöä. Hanke sisältää CLT-elementtivalmistuksessa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä ohjelmistojen hankinnan sekä koulutuksen niiden käyttöön. Kaksivuotinen kehityshanke toteutetaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hanke kuuluu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR:n) Pohjois-Suomen ohjelmaan.

The project includes the acquisition of the machinery, equipment and software needed in the production of CLT elements, as well as related training. The two-year development project is part of the European Regional Development Fund programme for Northern Finland and will be carried out in cooperation with local enterprises. Info: Matti Yliniemi, +358 400 266 851 Ari Heiskanen, +358 040 653 0539 www.lappia.fi

PUU-lehti uudistuu u Puulehti kannetaan tänäkin vuonna ilmaiseksi

SAFA:n, RIL:n, RIA:n, SI:n, SIO:n, TKO:n, RKL:n ja RTY:n henkilö- ja opiskelijajäsenten koteihin. Lehti on tämän vuoden alusta lähtien maksullinen yrityksille, yhteisöille tai organisaatioille sekä yksityishenkilöille, jotka eivät kuulu edellä lueteltuihin yhdistyksiin ja järjestöihin. Jos vanhoissa toimitus- tai laskutustiedoissa on korjattavaa, muutokset voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: info@puuinfo.fi. Tänä vuonna myös Puulehden ulkoasu uudistuu. Ulkoasusta vastaa tästä numerosta alkaen AD Laura Vanhapelto Julkaisuosakeyhtiö Eliaksesta.

Changes in PUU magazine

A CLT production line for Kemi in the pipeline

PUU magazine is free of charge for regular and student members of unions in the construction and design industries. There is a postage fee for sending the magazine abroad and to companies, organisations and individuals who are not members of the organisations mentioned above. Please give notice of any changes in delivery or invoicing information by e-mail to info@puuinfo.fi. The appearance of PUU magazine will change. This issue is the first one with the new appearance by AD Laura Vanhapelto from Julkaisuosakeyhtiö Elias.

Lappia Vocational College will carry out a project that will build a CLT production line in Kemi, adding to the learning and expertise environment of the wood industry in the area.

Info: Kirsi Pellinen, +358 40 737 9247 kirsi.pellinen@puuinfo.fi www.puuinfo.fi, www.jelias.fi


TasapainO Osmo Color -tuotteet perustuvat perinteiseen tietoon ja hyviksi koettuihin menetelmiin sekä Osmon omaan tuotekehitykseen. Kehitystyön perusperiaatteena on kestävyyden, luonnollisuuden ja raaka-aineiden puhtauden asettaminen etusijalle puun luonnollisia ominaisuuksia unohtamatta. Tarjoamme puuta kunnioittavia pintakäsittelyratkaisuja kohteisiin, joissa puupinnan ulkonäkö, kulutuskesto ja luonnolliset ominaisuudet ovat etusijalla. www.osmocolor.com PUU 1/13

7


rakennettu | projects Koulukeskus Pasteur School centre Limeil-Brevannes, Ranska | France R2K architectes, Gaujard Technologies

8

PUU 1/13


Pieni suuri puukoulu A small large wooden school Kolme esikoulua ja kaksi peruskoulua käsittävä koulukeskus on tärkeä rakennus Limeil-Brevannesin kaupungin uudelleen muotoutuvassa keskustassa, Pariisin esikaupunkialueella. Tuhannen oppilaan koulukeskus on Ranskan suurimpia koulurakennuksia.

R

Teksti | Text: Olli Koponen Käännös | Translation: AAC Global Kuvat | Photographs: Jussi Tiainen, Julien Mercusot

akennuksen pohjoissivulla on kaupungintalo, ja sen viereen tulee mediateekki eli uuden sukupolven kirjasto. Eteläreunalle rakentuu uusien asuintalojen muodostama aukio. Länsisivultaan paikka liittyy omakotitaloalueeseen. Uusi koulu rajaa selkeät kaupunkitilat hajanaiseen ympäristöön. Kullekin viidestä koulusta on luotu oma identiteetti ja elinpiiri. Kukin niistä rakentuu oman pihansa ympärille, ja sisätilat liittyvät saumattomasti pihoihin. Koulut ovat perinteisen luokkahuonejaon mukaisia. Niillä on yhteinen ravintola ja kirjasto, mutta muuten ne ovat erillisiä valtakuntiaan. Rakenteet ovat esivalmistettuja, ja ratkaisuperiaate on rationaalinen. Runko on liimapuinen pilari–palkkirakenne. Välipohjat ovat puurunkoisia koteloelementtejä, joiden päällä on ohut betonivalu. Muutin Ranskan Grenobleen lokakuussa 2010. Koulukeskus oli ensimmäinen työ, jonka suunnitteluun osallistuin alusta loppuun. Rakennus toteutettiin construction– conception -kilpailun pohjalta. Kilpailuehdotuksiin tuli liittää kaikki suunnitelmat sekä toteutuksen kiinteä hinta. Kilpailuaikaa oli noin kuukausi. Toimistossa on suunniteltu useita kouluja, mutta tämän hankkeen hankintamenettely ja aikataulu olivat uusia. Myös toimistossa vakiintuneisiin ratkaisuihin tehtiin paljon uudistuksia. Uusi kokemus oli myös byreau controlle -menettely, jossa ulkopuolinen toimisto tarkastaa suunnitelmat yksityiskohtaisesti ja laatii niistä raportin. Kilpailu ratkaistiin huhtikuussa 2011 ja 18 kuukauden kuluttua pidettiin rakennuksen vihkiäiset. Koulusta tehtiin puurakenteinen ympäristöarvoihin sitoutuneen pormestarin tahdon mukaisesti. Puun käyttö oli kaupunkirakenteen lisäksi keskeinen kriteeri, kun arkkitehtikilpailun voittajaa valittiin. n PUU 1/13

9


An important element of the renewed town centre of Limeil-Brevannes, this school centre consists of three preschools and two elementary schools. It is a clearly defined urban space in the middle of a slightly incoherent environment.

10

PUU 1/13

T

he buildings are situated in the Limeil-Brevannes suburb of Paris. To the north, the complex faces the town hall, and there will be a “mediatheque” next to it. A square lined with new residential buildings will be built on its southern side. To the west, the cluster of schools adjoins an area of detached houses. The complex, for approximately 1,000 students, is one of the largest educational facilities in France. Each school building has its own identity and space, as well as its own courtyard. The indoor and outdoor spaces fit together seamlessly. The school buildings are divided into conventional classrooms. All buildings share a refectory and a library, but otherwise they are independent. The structures are prefabricated and the building solution very rational, with a framework consisting of glulam pillars and

beams. Intermediate floors are made of wooden box units with a thin layer of concrete on top. The implementation of the design was based on a so-called “construction-conception” tendering process, where all proposals had to include all the relevant plans and a fixed price for their execution. In addition to the school buildings, the tendering process included an apartment building consisting of 46 flats. The tendering period was about one month. The mayor of Limeil-Brevannes is committed to environmental values, and it was his wish to have the school buildings made of wood. In addition to considerations to do with urban planning, the use of wood was a central criterion for selecting the winner. The winner was announced in April 2011, and the building was opened for use 18 months later. The construction of the apartment building will start in April 2013. n


+9000

TRAME D'IMPLANTATION

bavette aluminium relevé en membrane d'étanchéité polyoléfine panneau OSB 15 mm montant ossature bois 60/80 bardage à emboitement avec profil texturer courbe sur la face extérieur, finition lazure teinte grise

+9000 bavette aluminium relevé en membrane d'étanchéité polyoléfine panneau OSB 15 mm montant ossature bois 60/80 bardage à emboitement avec profil texturer courbe sur la face extérieur, finition lazure teinte grise

chevron en panneau 3 plis 40 mm entraxe 625 mm

+7768

+9000

TRAME D'IMPLANTATION

bavette aluminium relevé en membrane d'étanchéité polyoléfine panneau OSB 15 mm montant ossature bois 60/80 bardage à emboitement avec profil texturer courbe sur la face extérieur, finition lazure teinte grise

+7001

+9000 bavette aluminium relevé en membrane d'étanchéité polyoléfine panneau OSB 15 mm montant ossature bois 60/80 bardage à emboitement avec profil texturer courbe sur la face extérieur, finition lazure teinte grise

+7000

cornière métallique d'appuis poutre BLC 180/440 panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition (usiné suivant forme du poteau) poteau BLC Ø 200 mm

2220 chevron en panneau 3 plis 40 mm entraxe 625 mm

+7000

Coupe M2-1d

Coupe sur paroi stabalux boulon Ø 14 2 boulons Ø 12

montant BM 50/100 mm panneau OSB 15 mm linteau BM 100/200 mm

filet inox type Carl Stahl

en tube creux

montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

2/50/120 entraxe

+3980

Coupe verticale de la paroi sur poteau

tube creux galvanisé filant

+3000

+3960

Cour de récréation maternelle 1

Salle de classe

Cour de récréation maternelle 1

Cours de récréation maternelle 1

+3000

poteau métallique Ø 88.9

MP MENUISERIE

+3000

chevron de verriere en tube creux type Stabalux 2/50/120 entraxe 1,5 m vitrage feuilleté

+2400

Coupe verticale, jonction auvent 1 avec casquette en verre

+2400

180

tôle galva ép. 6 mm en protection des tête de palissade montant ossature BM 50/100 mm, EA 50 mm tige filetée Ø 12 mm

haut du tasseau avec forme de pente 5° tôle galva ép. 6 mm

chevron de verriere en tube creux type Stabalux 2/50/120 entraxe 1,5 m vitrage feuilleté

fer plat 5 mm en bout de tube (butée vitrage)

+3000 sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur membrane d'étanchéité panneau OSB 22 mm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 40 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

+3000 sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur membrane d'étanchéité panneau OSB 22 mm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 26 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

Faux-plafond démontable

375

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante systême Stabalux traverses bois massif 60/200 double vitrage câble store toile montant bois massif 60/140

MP MENUISERIE chevron de verriere en tube creux type Stabalux 2/50/120 entraxe 1,5 m vitrage feuilleté +3980 Faux-plafond démontable

Faux-plafond démontable

+2300

+3835

Panneau CC 100mm type Binder BBS

RESTAURANT

Salle de motricité

+3500

fer plat 5 mm en bout de tube (butée vitrage)

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante systême Stabalux traverses bois massif 60/200 double vitrage câble store toile montant bois massif 60/140

poutre BLC 180/680 mm 375 Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

cornière métallique d'appuis poutre BLC 180/800 panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition (usiné suivant forme du poteau) poteau BLC Ø 200 mm

+1600 Panneau CC 100mm type Binder BBS

200

HSA-M6x100

+50

HSA-M6x100

+200

+50

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

cornière métallique d'appuis poutre BLC 180/800 panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition

+200

HSA-M6x100

poutre BLC 180/580 mm +4000

+3580

ferrure moisée par 2 montants BM 50/100 mm

HSA-M6x100

vitrage type stabalux panneau 3 plis ép. 19 mm

sol souple de 5 mm + ragréage 5 mm

+4000

+3000

joint d'étanchéité à l'air de type Illbruck lisse basse en mélèze 60/140 calle de réglage 10 mm ferrure support bande de tole type Meisser

lame brise soleil en pin douglas section 60/100 entraxe 150 mm

±0

±0

-20 Plot béton

Cour de récréation maternelle 1

100

100

isolation + parement type DOW Roofmate LG-X 100 mm (hors lot) étanchéité (hors lot) mur béton 200 mm (hors lot)

-200

tasseau BM 60/100 mm, longueur 2200 mm: *6 par module tasseau BM 50/100 mm, longueur 2200 : *3 par module

Salle de classe

Cour de récréation maternelle 1

tasseau BM 35/100 mm, longueur 2200 mm: *4 par module +3000

poteau métallique Ø 88.9

+1600

+3065

Salle+3000de classe

+3020

Poutre BLC 180/580 mm Circulation

vitrage type stabalux panneau 3 plis ép. 19 mm

+3000

lame brise soleil en pin douglas section 60/100 entraxe 150 mm

cornière métallique d'appuis poutre BLC 180/800 panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition (usiné suivant forme du poteau) poteau BLC Ø 200 mm

Nez de dalle

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore poutre BLC 180/580 mm

Salle de classe 5

+3000

+3020

Circulation

Patio maternelle 2

+3000

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore 100

+1600

Patio maternelle 2

MP MENUISERIE

+1600 Panneau CC 100mm type Binder BBS

Salle de classe 5

Salle de classe

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante systême Stabalux traverses bois massif 60/200 double vitrage câble store toile montant bois massif 60/140

MP MENUISERIE

+3000

Coupe verticale, jonction auvent 1 avec casquette en verre

Vue de face du principe constructif de la pallissade

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

MP MENUISERIE poteau BLC 180/180

100

Faux-plafond démontable

Faux-plafond démontable

Faux-plafond démontable

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante systême Stabalux traverses bois massif 60/200 joint d'étanchéité à l'air de type Illbruck double vitrage lisse store bassetoile en mélèze 60/140 câble calle60/140 de réglage 10 mm montant bois massif ferrure support bande de tole type Meisser

+2300

RESTAURANT

Salle de motricité

store d'occultation à lamelle menuiserie fixe type stabalux poteau BLC 180/360 mm ferrure pied de poteau cheville de scellement chimique

sol souple de 5 mm + ragréage 5 mm

tige filetée Ø 12 mm entretoise tube métallique

+2300 pontage d'étanchéité à l'air entre panneau OSB et montant Stabalux

100 50+200

100 50

+1600

200

+1600

Circulation

Coupe verticale sur longrine

carrelage collé ép. 10 mm plancher chauffant isolation ép. 70 mm dalle béton

Nez de dalle

±0

-20

100

platelage bois

±0

-20 Plot béton

100

Salle de classe 5

100

isolation + parement type DOW Roofmate LG-X 100 mm (hors lot) étanchéité (hors lot) mur béton 200 mm (hors lot)

Coupe horizontale sur paroi pleine

Salle de classe 5

Circulation

HSA-M6x100

±0

-200

tasseau BM 50/100 mm, longueur 2200 : *3 par module

HSA-M6x100

+50

tasseau BM 60/100 mm, longueur 2200 mm: *6 par module

+1600

Salle de classe

100 HSA-M6x100

+50

HSA-M6x100

+200

principe de ferrure en âme

+1600 ±0

Patio maternelle 2

systême Stabalux MP MENUISERIE traverses bois massif 60/200 joint d'étanchéité à l'air de type Illbruck double vitrage lisse basse en mélèze 60/140 câble store toile calle de réglage 10 mm montant bois massif 60/140 ferrure support bande de tole type Meisser

TRAME D'IMPLANTATION

joint d'étanchéité à l'air de type Illbruck lisse basse en mélèze 60/140 calle de réglage 10 mm ferrure support bande de tole type Meisser

100

platelage bois

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante

poteau de structure bois

poutre BLC 180/680 mm

poteau de structure bois

ferrure moisée par 2 montants BM 50/100 mm

100

ferrure moisée par 2 montants BM 50/100 mm

HSA-M6x100

+3580

Poutre BLC 180/580 mm

+3000

+3935

+2300

tasseau BM 50/100 mm, longueur 3895 : *2 par module (position fixe car sructurel)

HSA-M6x100

CIRCULATION

+3065 +3000 sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm 60/170 Dalle Lignotrend Acoustique Q3traverses classiquebois BV massif Z2P 435 mm (CF plots réglable en hauteur 1/2h) cornière métallique maintien câble systême traversant Stabalux MP MENUISERIE membrane d'appuis d'étanchéité Finition sapin blanc sans noeuds veiné systême (SBSN V)Stabalux poutre BLC panneau 180/800 OSB 22 mm Profil alpha acoustique 4 mm panneau 3 plisisolation épicéa 19 mmde decellulose finition (usiné suivant forme260 du mm poteau) bavette alu ouate hauteur moyenne Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore poteau BLC Ø 200 mm en panneau 3 plis 40 mm entraxe 625 mm chevron panneau OSB 15 mm film pare-vapeur +3980

lame brise soleil en pin douglas section 60/100 entraxe 150 mm

Panneau CC 100mm type Binder BBS

poteau de structure bois

lame brise soleil en pin douglas section 60/100 entraxe 150 mm

HSA-M6x100

+3935

+3500

fer plat 5 mm en bout de tube (butée vitrage)

+3020

fer plat 5 mm en bout de tube (butée vitrage)

ferrure moisée par 2 montants BM 50/100 mm

HSA-M6x100

Salle de classe

+4000

+3835

Panneau CC 100mm type Binder BBS

TRAME D'IMPLANTATION

Coupe verticale de la paroi sur poteau

Panneau CC 100mm type Binder BBS

tige filetée Ø 12 mm entretoise tube métallique

HSA-M6x100

CIRCULATION

sol souple de 5 mm + ragréage 5 mm

chevron de verriere en tube creux type Stabalux 2/50/120 entraxe 1,5 m vitrage feuilleté

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

Coupe verticale de la paroi sur haut jour

Salle de classe

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante systême Stabalux traverses bois massif 60/200 double vitrage câble store toile montant bois massif 60/140

montant ossature BM 50/100 mm filant

HSA-M6x100

Coupe M2-1e

traverses bois massif 60/170 maintien câble systême traversant Stabalux systême Stabalux bavette alu

+3980

montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

tube creux galvanisé filant

+3980

+3020 +3000 sol caoutchouc 20 mm Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF dallette béton 50 mm 1/2h) plots réglable en hauteur Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) cornière métallique d'appuis membrane d'étanchéité Profil alpha acoustique 4 mm poutre BLC 180/800 panneau OSB 22 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition (usiné suivant forme du poteau) isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm poteau BLC Ø 200 mm chevron en panneau 3 plis 26 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur +3980

lame brise soleil en pin douglas section 60/100 entraxe 150 mm

180

+3000

largeur module 1450

HSA-M6x100

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante systême Stabalux traverses bois massif 60/200 double vitrage câble store toile montant bois massif 60/140

MP MENUISERIE

+7000

filet inox type Carl Stahl

sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur membrane d'étanchéité panneau OSB 22 mm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 26 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

pente 2%

HSA-M6x100

MP MENUISERIE

sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur membrane d'étanchéité panneau OSB 22 mm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 40 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

Cour de récréation maternelle 3 sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur membrane d'étanchéité panneau OSB 22 mm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 40 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

fer plat 5 mm en bout de tube (butée vitrage)

sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF plots réglable en hauteur cornière métallique d'appuis 1/2h) membrane d'étanchéité poutre BLC 180/800 Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) panneau OSB 22 mm 4 mm panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition Profil alpha acoustique isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore chevron en panneau 3 plis 26 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

lame brise soleil en pin douglas section 60/100 entraxe 150 mm

cheneau de rive en tôle colaminée chevrons bois lamellé-collé refendu hauteur variable EA 500 mm simple litelage pin douglas 30/50 mm linteau BM 100/200 mm

HSA-M6x100

TRAME D'IMPLANTATION

Coupe verticale de la paroi sur haut jour

rakennettu | projects | pasteur Salle de classe

filet inox type Carl Stahl

+3000

HSA-M6x100

Coupe M2-1e

+7000

cornière métallique d'appuis poutre BLC 180/440 panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition (usiné suivant forme du poteau) poteau BLC Ø 200 mm

+4000

chevron de verriere en tube creux type Stabalux 2/50/120 entraxe 1,5 m vitrage feuilleté

bandeau de rive panneau 3 plis 26 mm chevrons BLC refendu en rive, ép. 60 mm membrane d'étanchéité polyoléfine panneau 3 plis, ép. 26 mm

largeur module = 1450

sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur membrane d'étanchéité panneau OSB 22 mm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 26 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

tube creux galvanisé filant

montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

TRAME D'IMPLANTATION

2 boulons Ø 12

1,5 m

180

type Stabalux

180

en tube creux

fer plat 5 mm en bout de tube (butée vitrage)

TRAME D'IMPLANTATION

boulon Ø 14

filet inox type Carl Stahl

chevron de verriere en tube creux type Stabalux 2/50/120 entraxe 1,5 m vitrage feuilleté

TRAME D'IMPLANTATION

sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur membrane d'étanchéité panneau OSB 22 mm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 26 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur tôle épai. 12 mm ferrure d'attente avec tôle de 8 mm tôle section 6/70

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

+3960

chevron de verriere

Cours de récréation maternelle 1

5° +2400

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante systême Stabalux traverses bois massif 60/200 double vitrage câble store toile montant bois massif 60/140

2220

Coupe M2-1d

montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

filet inox type Carl Stahl montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

tôle galva ép. 6 mm en protection des tête de palissade montant ossature BM 50/100 mm, EA 50 mm tige filetée Ø 12 mm

+4000

+2400 montant BM 50/100 mm panneau OSB 15 mm linteau BM 100/200 mm

MP MENUISERIE

Cour +7001 de récréation maternelle 3 filet inox type Carl Stahl montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

tube creux galvanisé filant

filet inox type Carl Stahl

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

1,5 m

Coupe sur paroi stabalux

tube creux galvanisé filant

couvertine aluminium +3000 bardage à emboitement avec profil texturé cheneau de rive en tôle colaminée simple litelage pin douglas 30/50 mm chevrons bois lamellé-collé refendu hauteur variable EA 500 mm lisse haute BM 60/100 mm simple litelage pin douglas 30/50 mm panneau OSB 15 mm linteau BM 100/200 mm montant ossature BM 50/100 mm

+3000

haut du tasseau avec forme de pente 5° tôle galva ép. 6 mm

+3993

2/50/120 entraxe

Coupe sur paroi pleine pente 2%

+3000

montant ossature BM 50/100 mm filant

Modules de palissade préfabriqué, largeur 1500 mm 1511 largeur module 1450

type Stabalux

bandeau de rive panneau 3 plis 26 mm chevrons BLC refendu en rive, ép. 60 mm membrane d'étanchéité polyoléfine panneau 3 plis, ép. 26 mm

Modules de palissade préfabriqué, largeur 1500 mm 1511 largeur module = 1450

tube creux galvanisé filant

tube creux galvanisé filant

tôle épai. 12 mm ferrure d'attente avec tôle de 8 mm tôle section 6/70

chevron de verriere

+4000

+3993

TRAME D'IMPLANTATION

filet inox type Carl Stahl montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

couvertine aluminium bardage à emboitement avec profil texturé simple litelage pin douglas 30/50 mm lisse haute BM 60/100 mm panneau OSB 15 mm montant ossature BM 50/100 mm

Modules de palissade préfabriqué, largeur 1500 mm 1511

TRAME D'IMPLANTATION

TRAME D'IMPLANTATION

+7768

Coupe sur paroi pleine tube creux galvanisé filant

Modules de palissade préfabriqué, largeur 1500 mm 1511

Patio maternelle 2

Coupe horizontale sur paroi stabalux

tasseau BM 35/100 mm, longueur 2200 mm: *4 par module tasseau BM 50/100 mm, longueur 3895 : *2 par module (position fixe car sructurel)

100

Vue de face du principe constructif de la pallissade

250

93 10 140

93

60

90

100

poteau BLC 180/180

100

joint d'étanchéité à l'air de type Illbruck lisse basse en mélèze 60/140 calle de réglage 10 mm ferrure support bande de tole type Meisser

100

90

store d'occultation à lamelle menuiserie fixe type stabalux poteau BLC 180/360 mm ferrure pied de poteau cheville de scellement chimique

sol souple de 5 mm + ragréage 5 mm platelage bois ±0

poteau de structure bois pontage d'étanchéité à l'air entre panneau OSB et montant Stabalux

Coupe verticale sur longrine

carrelage collé ép. 10 mm plancher chauffant isolation ép. 70 mm dalle béton

1/10

PRO

17/10/2011

Xavier

A

Indice :

Echelle :

Date :

Détail :

R2K

100

Phase :

Architectes :

DET M2-1d+e

1/10

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

100

Dessiné par :

Coupe M2-1d et 1e Projet :

PRO

17/10/2011

Xavier

A

DET M2-1c

Indice :

Echelle :

Détail :

R2K

Phase :

Architectes :

Date :

Dessiné par :

1/10

PRO

17/10/2011

Xavier

A

DET M2-1b

Indice :

Echelle :

principe de ferrure en âme

Phase :

R2K

Date :

Architectes :

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

Détail :

1/10

Dessiné par :

Coupe M2-1b Projet :

PRO

17/10/2011

Xavier

A

Indice :

Echelle :

Date :

Détail :

R2K

Phase :

Architectes :

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

DET M2-1a

Coupe M2-1a Projet :

Dessiné par :

100 100 50

joint d'étanchéité à l'air de type Illbruck lisse basse en mélèze 60/140 Coupe M2-1c calle de réglage 10 mm Projet : ferrure support LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2 bande de tole type Meisser

TRAME D'IMPLANTATION

Coupe horizontale - raccord palissade avec mur bois 100 100 50

Coupe RE-3 1/10e

±0

-20

HSA-M6x100

HSA-M6x100

1/10

R2K

PRO

17/10/2011

Architectes :

A

100

Détail m2-1c

100

Détail m2-1d /1e

Détail RE 3

1/10

1/10

PRO

17/10/2011

A

Indice :

Echelle :

Détail :

R2K

Phase :

Date :

Détail m2-1d /1e

Architectes :

DET RE-4

LIMEIL BREVANNES - Restaurant

Dessiné par :

Coupe RE-3 Projet :

Détail m2-1c

Yksityiskohta | Detail 1:150

Coupe RE-3 1/10e

PRO

17/10/2011

Xavier

A

Indice :

Echelle :

Détail :

Phase :

R2K

Date :

Architectes :

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

DET M2-1d+e

Dessiné par :

1/10

Projet :

PRO

17/10/2011

Xavier

A

DET M2-1c

Indice :

Echelle :

Détail :

Coupe M2-1d et 1e

Phase :

R2K

Date :

1/10

Architectes :

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

Détail m2-1b

Détail m2-1a

Dessiné par :

Coupe M2-1c Projet :

PRO

17/10/2011

Xavier

A

DET M2-1b

Indice :

Echelle :

Détail :

R2K

Phase :

Architectes :

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

Date :

Dessiné par :

1/10

Projet :

PRO

17/10/2011

Xavier

A

Indice :

Echelle :

Coupe M2-1b

Phase :

Date :

R2K

Détail :

Architectes :

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

DET M2-1a

Dessiné par :

Coupe M2-1a

Projet :

Indice :

Détail m2-1b

Détail m2-1a

90

Echelle :

90

Phase :

60

Date :

93

Coupe horizontale - raccord palissade avec mur bois

Détail :

LIMEIL BREVANNES - Restaurant

250

93 10 140

DET RE-4

Projet :

Coupe horizontale sur paroi stabalux

Leikkaus ja pohjapiirustus | Section and floor plan 1:800

DETAILS BET GAUJARD

Dessiné par :

Coupe RE-3

platelage bois

Coupe horizontale sur paroi pleine

Détail RE 3

DETAILS BET GAUJARD ABC/123

Détail RE-3a

54,60

bardage ondulé en mélèze finition lazure teinte grise complexe végétalisé

Détail M2-1e

ABC/123

ABC/123

Détail M2-1c

51,75

brise-soleil en tôle perforée colorée

70 70

300

298

158 70 70

plénum

SALLE DE CLASSE 6 300

MATERNELLE 3 MATERNELLE 2 RESTAURATION

358

RESTAURATION

42,73

MATERNELLE 2 RESTAURATION

358

2705

300

RESTAURATION

350

65 5

MATERNELLE 3

plénum

circulation PATIO

plénum

SALLE DE MOTRICITE

haut-jour entre circulation et salle de classe

42,75

PATIO

LOCAUX TECHNIQUES

LOCAUX TECHNIQUES

51,75

42,75

circulation

SALLE DE CLASSE 2

SALLE DE CLASSE

brise-soleil en tôle perforée colorée

SALLE DE CLASSE 6

PATIO

plénum

circulation

298

300

MOTRICITE 46,77

42,75

COUR

circulation

plénum

PATIO

circulation

finition sol souple PVC 5mm sur ragréage 5mm

230

300

finition sol souple PVC 5mm sur ragréage 5mm SALLE DE

haut-jour entre circulation et salle de classe

plénum dalles Lignotrend acoustiques finition sapin blanc

SALLE DE CLASSE 5

lisse bois vitrage type stabalux

plénum

circulation

cadre brise-soleil finition galva brut

2705

46,75

SALLE DE CLASSE 2

circulation

42,75 store toile châssis bois ouvrant en imposte

42,75

ABC/123 ABC/123

46,77

300

finition sol souple PVC 5mm sur ragréage 5mm

42,75

COUR DE RECREATION MATERNELLE 2

COUPE AA / 1-100°

50,75 PVC 5mm finition sol souple sur ragréage 5mm

plénum

COUR DE RECREATION SALLE DE CLASSE 2 MATERNELLE 3

PATIO

circulation

230

5 200

verrière vitrage feuilleté vitrage type stabalux lame brise-soleil en pin douglas

46,75

auvent pente 2%

dalles caoutchouc dalles Lignotrend sur dallettes béton acoustiques finition sapin blanc

COUR DE RECREATION SALLE DE CLASSE MATERNELLE 35

230

300

COUR DE RECREATION MATERNELLE 3

sous-face en plaques de 3plis

plénum

65

store toile filet inox type Carl Stahl châssis bois ouvrant en imposte montant garde-corps en double fer-plat lisse bois jardinière bois

ABC/123

SALLE DE CLASSE 2

46,75 48,75

48,75

COUR DE RECREATION

ABC/123

dalles caoutchouc sur dallettes béton

verrière vitrage feuilleté lame brise-soleil en pin douglas

46,75

chevrons bois lamellé-collé

membrane d'étanchéité polyoléfine sur panneaux 3plis MATERNELLE 2 chevrons bois lamellé-collé

sous-face en plaques de 3plis

51,75 48,75

200

jardinière bois

membrane d'étanchéité polyoléfine sur panneaux 3plis

auvent pente 2%

COUR DE RECREATION MATERNELLE 3

200

filet inox type Carl Stahl montant garde-corps en double fer-plat

Détail M2-1a

ABC/123

Détail M2-1d

Détail RE-3b bavette aluminium RAL 9006 plénum

158 350

Détail M2-1c

51,75

50,75

300

Détail M2-1b

48,75

ABC/123

cadre brise-soleil finition galva brut

bardage ondulé en mélèze finition lazure teinte grise complexe végétalisé

Détail M2-1e

230

ABC/123

Détail RE-3a

54,60

Détail M2-1a

ABC/123

Détail RE-3b bavette aluminium RAL 9006

Détail M2-1d

200

Détail M2-1b

42,73

SALLE DE CLASSE

RESTAURATION

COUPE AA / 1-100°

Pôle éducatif Coupe M2-1d Secteur de plan masse "Pasteur"

32

m m

: 285c

: 358c

HSFP

32

m

m : 285c

: 358c

HSFP

HSDL

Bois

P 3 UPVitré e+

310

310

PR

O

163

pro - A0

912

310

Maître d'Ouvrage : Ville de Limeil Brévannes

Bois

180 230

P 3 UPVitré e+

310

90 230

1 439

Ville de Limeil-Brévannesmontant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

BV SIS 1313 MEB x358 N°33 ht

Ø 240

sortie

Place Charles De Gaulle - 94450 LIMEIL BREVANNES Tél : 01 45 10 76 73 - Fax : 01 45 10 76 14 ACCUEIL

Ø 240

481

20

PRO

filet inox type Carl Stahl

dépose plateaux

315

50

Ø 240

42

pro

20

156

montant garde corps en double fer plat de 8/100 entraxe 1,5 m

310

140x170

255

EP Ø250

912 Ø 240

286

Ø 240

286

270

sortie

PROBV 1117x358ht - A0

Ø 240

SIS - Imp123 MEB N°32

PRO

Ø 240

1 174

Ø 240

286 couvert double hauteur Auvent

Ø 240

286

270

Croix de St André

PROBV 1117x358ht - A0

230

BV 644x200ht - All100 Imp65 MEB N°31180

118

SIS - Imp123 MEB N°32

PRO

831

439

204

P Vitrée+ Bois

Ø 200

149

59

26

PRO10

210

18*18

260

cm

haut eur

168

: 230

poutre BLC 180/680 mm

4

PRO

4

18*18

ADRET 837, Avenue de Bruxelles

tél : 04 94 10 87 50 fax : 04 94 10 87 51 laseyne@adret.net

1

4 11

5 12

Me

2

3

6 7 8 9 10 BET Acoustique : 13 14 15 16 17

J

V

S

URBATEC Tous au numérique Entreprise VRD - Paysage : 2, rue de la croix Saint Georges LOISELEUR PAYSAGE Mardi 8 mars, préparez-vous au passage Saint au tout Georges numérique ! 77600 Bussy 44, Rue Aristide Briand tél : 01 64 76 07 06 60870 Villers Saint Paul fax : 01 64 76 04 32 tél : 03 44 71 08 01 p.bouloche@urbatec.fr Conseils fax : 03 44 71 91 95 de quartier, concertation sur le PLU : laurent.loiseleur@loiseleurpaysage.com phase 3

200 200

Ma

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 Inscriptions scolaires pour les maternelles jusqu’au 31 mars 2011! 19 20 21 22 23 24 Pour la rentrée de septembre, les inscriptions sont en cours pour les enfants nés en 2008. 26 27 28 29 30 Conseil municipal

D

Fabien.villette@fr.bureauveritas.com MATTE 119, Boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne tél : 04 72 44 02 87 fax : 04 72 44 26 59 bet@matte.fr échelle :

1:100, 1:25, 1:50

cornière métallique d'appuis poutre BLC 180/800 panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition (usiné suivant forme du poteau) poteau BLC Ø 200 mm phase :

Coupe transversale M2

store d'occultation en toile Lire la suite... menuiserie ouvrante systême Stabalux Inscriptions scolaires pour les maternelles jusqu’au 31 mars 2011! MP MENUISERIE _

12/12/12 1:100, 1:25, 1:50

échelle :

phase :

traverses boissont massif 60/200 Pour la rentrée de septembre, les inscriptions en cours pour les enfants nés en 2008. double vitrage

Coupe transversale M2

Pour les enfants nés en 2009, les inscriptions sont acceptées uniquement pour les maternelles du groupe Pasteur (écoles Langevin, Malraux et Wallon).

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

DOE

Pièces administratives à fournir: livret de famille ou extrait de naissance et justificatif de domicile (quittance de loyer, facture

Voir toutEDF, l'agenda GDF, etc).

http://www.limeil-brevannes.fr/[06/04/2011 10:27:20] Pièces administratives à fournir: livret de famille câble ou extrait naissance et justificatif de domicile (quittance de loyer, facture storedetoile EDF, GDF, etc). montant bois massif 60/140

Entrée école maternelle 2 niv: 42.75

HSFP: 700cm

sol souple de 5 mm + ragréage 5 mm

BET Structure Béton :

URBATEC 2, rue de la croix Saint Georges 77600 Bussy Saint Georges tél : 01 64 76 07 06 fax : 01 64 76 04 32 p.bouloche@urbatec.fr

L 4 11 18 25

IndiceLede mise à jour plan Castor de Février _

44 4

traverses bois massif 60/170 maintien câble systême traversant Stabalux systême Stabalux bavette alu

MATTE Bureau de contrôle : 119, Boulevard de Stalingrad VERITAS 69100 du Villeurbanne 9/11, Avenue Val de Fontenay tél : 04 72sous 44 02bois 87 cedex 94132 Fontenay : 0445726944 26 59 tél : 01 fax 43 94 fax : 01bet@matte.fr 43 94 45 05

BET VRD :

Conseil municipal

MP MENUISERIE

837, Avenue de Bruxelles 10, Avenue De Enquête La Croix Rouge tél : 03 44 71 08publique 01 tél :Seyne-sur-Mer 01 43 94 45 69 83500 La 84000 Avignon Conseils de quartier, fax : 03 44771 91 955 mars : 0187435094 45 05 février au tél : 04 fax 94 10 tél : 04 90 86 16Du96 concertation sur le PLU : laurent.loiseleur@loiseleurpaysage.com fax : 04Fabien.villette@fr.bureauveritas.com 94 10 87 51 fax : 04 90 86 95 00 phase 3 laseyne@adret.net xavier.ceccarello@bet-gaujard.com BET VRD : BET Structure Béton :

Service scolaire (en Mairie) 3duplis lundi au… 19 mm panneau épicéa

Faux-plafond démontable

HSDLignotrend: 300cm M2-1 / Bureau Direction S: 15,26 m2 M2

cm

Inox

PRO

22

HSDLignotrend: 300cm M2-1 / Bureau Direction S: 15,26 m2 M2

Radiateur Croix de St André 135*90*6.9 AI à 10

152 161

513

171

177

140x220

217

Mob ilier

62

Reprographie S: 1,61 m2

BV 163x200ht - All100 Imp65 MEB N°31ter

234

P Couleur + Oc Faux-plafond démontable P Couleur + Oc

BET Fluides :

BET Structure bois :

Pour les enfants nés en 2009, les inscriptions sont acceptées uniquement pour les maternelles du groupe Pasteur (écoles Langevin, Malraux et Wallon).

Entrée école maternelle 2 niv: 42.75

HSFP: 700cm

Inox

: 230

Haut-jour All160

180 230

22

90 230

31

140x220

90 230

59

EP Ø160

82

EU

M2-3 / Sanitaires enfants 2 S: 18,32 m2 HSFP: 230cm

The Flash Player and a browser with Javascript support are needed. L'actualité de notre ville en images Voir toutes les images

44 4

AI à18*18 10

498

18*18

developed by CodEasily.com WordPress Flash Templates, WordPress Themes and WordPress plugins

4

18*18

Radiateur

105*90*6.5 Radiateur Croix St André AI de à 10 135*90*6.9

VILLE ÉCO-CITOYENNE

9 rue detélChamrousse : 04 76 62 39 26 38100 Grenoble fax : 04 76 24 24 99 tél : publique 04 sogrebat@sogrebat.fr 76 12 25 30 Enquête fax : 04 76 12 25 39 agence@r2k-architecte.com BET Acoustique : : Annuaire de vos administrations démarches en ligne BétonALHYANGE second oeuvre : OPCHOLIS : Les CONCEPT 6, Cité de l'ameublement 166, Avenue Rocher de Lorzier Etapes JF INGENERIE AGENDASOGREBAT 75011 Paris 38430 Moirans Je Léon Béridot BAT B 15, Rue du Béal 4, rue fil des jours m'installe tél : 01 43 14 29 01 tél : Au 04 76 91 37 90 « mar 38400 Saint Martin mai d'Heres » 38500 Voiron fax : 01 43 14 29 03 fax GRAND : 04 76Flash 91 37 91 tél : 04 76 62 39 26 tél : 04 76 05 16 98 Album Gallery Skins for GRAND FlAGallery, info@alhyange.com rgevaudan@holis-concept.fr Photo Video Galleries fax avril : 042011 76 24 24 99 fax : 04 76developed 05 14Galleries, 20by CodEasily.com Services L publique Masogrebat@sogrebat.fr Me J V S D Enquête joelfarinas@jfingenierie.fr WordPress Flash Templates, plugins Consultant : Annuaire de vos technique administrations The Flash Player and a browser

200 200

VIE QUOTIDIENNE

Accès direct Albtalstrasse 1 tél : 04 76 05 16 98 D-79809 Weilheim-Bannholz faxAgenda : 04 76 05 14 20 tél : 0049 - 7755 - 920118 Services joelfarinas@jfingenierie.fr fax : 0049 Contact- 7755 - 920126 Guide des droits et démarches Plan intéractif t.doebele@holzbau-amann.de Consultant technique

Les CONCEPT démarches en ligne support are HOLIS 18 19 ALHYANGE 20 21 22 23 24 with Javascript 25 26 6, Cité 27 de 28 l'ameublement 29 30 needed. 166, Avenue Rocher de Lorzier AGENDA 75011 Paris 38430 MoiransL'actualité de notre ville Voir tout l'agenda en images fil des jours tél : 01 43 14 29 01 tél : Au 04 76 91 37 90 les images Voir toutes « mar mai » fax : 01 43 14 29 03 fax GRAND : 04 76Flash 91 37 91 Gallery Album Skins for GRAND FlAGallery, info@alhyange.com rgevaudan@holis-concept.fr avril 2011 Photo Galleries, Video Galleries

Porta il d'entr ée

haut eur

TEMPS LIBRE

ARCHITECTE :

au numérique ACCUEIL LA VILLE LA MAIRIE ESPACE FAMILLE Béton TEMPS LIBRE second VIE QUOTIDIENNE VILLE ÉCO-CITOYENNE oeuvre : EntrepriseTous VRD - Paysage : Bureau de contrôle : OPC DÉCOUVRIR : Etapes SOGREBAT LOISELEUR PAYSAGE Mardi 8 mars, préparez-vous au JF INGENERIE BET VERITAS Fluides : MANDATAIRE Entreprise Bois ARCHITECTE : BET Structure bois : tout numérique ! passage au Je Léon Béridot BAT B 15, Rue du Béal 44, Rue Aristide Briand 4, rue ADRET9/11, Avenue du Val de Fontenay HOLZBAUm'installe AMANN GMBH GAUJARD TECHNOLOGIES SCOP r2k architectes 38400 Saint Martin d'Heres 60870 Villers Saint Paul 94132 Fontenay sous bois cedex 38500 Voiron

P Mail le

704

260

513

140x170

Mob ilier

140x170

ESPACE FAMILLE

83500 La Seyne-sur-Mer Maître d'Ouvrage : Ville de Limeil Brévannes

WordPress Themes and WordPress Guide des droits et démarches

Auvent couvert double hauteur

Porta il d'entr ée

323 18*18

P Couleur + Oc

4 230

M. IDIR ELIAS - Idir.ELIAS@ville-limeilbrevannes.fr

LA MAIRIE

HOLZBAU AMANN GMBH GAUJARD TECHNOLOGIES SCOP r2k architectes Accès direct Albtalstrasse 1 10, Avenue De Enquête La Croixpublique Rouge 9 rue de Chamrousse D-79809 Weilheim-Bannholz 84000 Avignon 38100 Grenoble Agenda 7 février au 5 mars tél : 0049 - 7755 - 920118 tél : 04 90 86 16Du96 tél : 04De 76 12Gaulle 25 30 Place Charles - 94450 LIMEIL BREVANNES fax : 0049 fax : 04 90 86 95 00 Contact- 7755 - 920126 fax : 04 76 12 25 39 Plan intéractif t.doebele@holzbau-amann.de Tél : 01 45 agence@r2k-architecte.com 10 76 73 - Fax : 01 45 10 76xavier.ceccarello@bet-gaujard.com 14 M. IDIR ELIAS - Idir.ELIAS@ville-limeilbrevannes.fr

P Mail le

22

439 217

210

22

180 230

82

795 59

PRO10

140x170

62

Haut-jour All160 18*18

Haut-jour All160

26

90 230

90 230

149

HSFP: 230cm Reprographie HSD: 373cm S: 1,61 m2

177

31

66

234

P Couleur + Oc

48

171

140x220

EP Ø160

48

180

244 498

18*18 18*18

59

1 UP

Radiateur 180*90*10.6 AI à 10

140x220

704

P Couleur + Oc

18*18

18*18

140x170

140x170

304

323

336

18*18

140x220

Radiateur 105*90*6.5 AI à 10

831

244

18*18

795

HSFP: 230cm HSD: 373cm

P Vitrée +bois 2 UP BV 323x230ht - All0 MEB n°31bis

Haut-jour All160

18*18

P Vitrée +bois 152 161 2 UP BV 163x200ht BV 323x230ht - All0 - All100 Imp65 MEB n°31bis MEB N°31ter

Palée de stabilité bois

Palée de stabilité bois

132 22

170

Radiateur 180*90*10.6 AI à 10

304

180 230

22

240

P Couleur + Oc

BV 644x200ht - All100 Imp65 MEB N°31

916

PRO

330

336

140

Radiateur 180*90*10.6 AI à 10

sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm / Salle Motricité plots réglable en M2-21 hauteur S: 112,95 m2 membrane d'étanchéitéM2 panneau OSB HSDLignotrend: 22 mm 350cm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 26 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm 140x170 film pare-vapeur

240

EU

M2

PRO

dépose plateaux

315

204

P Vitrée+ Bois

DÉCOUVRIR LA VILLE

MANDATAIRE Entreprise Bois

Ville de Limeil-Brévannes

Croix de St André

PRO

1 174 481

Ø 240

118

180 230

216 Haut-jour All160

140

Radiateur 20 180*90*10.6 AI à 10

M2

- A0

10

BV SIS 1313 MEB x358 N°33 ht

156

500

TRAME D'IMPLANTATION

20

PRO 50

tube creux galvanisé filant

20

F

H

10

EF/EC

330

916 255

tube creux galvanisé filant

filet inox type Carl Stahl

Ø 240

42

DOE 12/12/12

Service scolaire (en Mairie) du lundi au…

panneau 3 plis épicéa 19 mm store d'occultation en toile menuiserie ouvrante systême Stabalux traverses bois massif 60/200 double vitrage câble store toile montant bois massif 60/140

BV 701x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°19

Repérage Rez-de-chaussée - 1/100°

HSDL : 358cm

HSFP : 285cm HSDL : 358cm

163 165

168

90 230

168

HSDL

O

PR

10

PRO

162 10

180 230

1 439

90 230

20

140

10

90 230

162

10

90 230

163

55 40

10

Mobilier hauteur : 230 cm

140x170

18*18

34

P Couleur + Oc

201

Ø 240

20

59

80x130

310

140 350

90 230

90 230

170

PPleine Couleur

90 230

90 230

90 230

PPleine Couleur

240

90 230

65

CF 1/2h+FP

PPleine Couleur

10

90 230

90 230 90 230

207

132

191

162

90 230

10

335

CF Rangements 1/2h+FP hors marché

PPleine Couleur

163

55

90 230

40

90 230

162

90 230

272

240

10

335

90 230

132

90 230

255

R-15 / Entretien S: 3,48 m2 Local CF 1H00

55 1 197

10

40

65 203

R-15 / Entretien S: 3,48 m2 Local CF 1H00

20 207 49 216

Rangements hors marché

49

97

98

80x130

r int: 462

HSDL : 358cm

TRAME D'IMPLANTATION

350

10

90 230

191

90 230

20

170

350 55 40 20

98 2 UP

53

154 50 4 25 49

10

230

F

140x170

140x220

176

22

59

59

Pôle éducatif Secteur de plan masse "Pasteur"

144

HSFP : 285cm HSDL : 358cm

120 places

59

80x130

156 163

201

145

Ø 200

172

172

P Couleur + Oc

324

90 230

55

33

Radiateur 45*90*6.5 106 80x130 966 AI à 10

94

153

Radiateur 180*90*10.6 AI à 10

M2-3 / Sanitaires enfants 2 S: 18,32 m2 HSFP: 230cm

2168 016

170 168

90 230

1 UP

90 230

255

338

154 PPleine couleur 50 4 53 47 25

140x170

49

P Couleur + Oc

985

140x220

338 234

47

PPleine couleur

350

20 985

P Couleur + Oc

140x170 868 98 56 295 Haut-jour All160

234

272 1 197

PRO

1 UP P Couleur + Oc

868 295 Haut-jour All160

Patère 567 + Banc

203211

138

50

140 230

10

20 10

PRO

114

140x170

114

1 UP P Couleur + Oc

230

59

97

10

diam 150

1 UP

324

313

59

80x130

10

149

18*18 18*18

178 34

90 230

66

286

22

15 90 230

104

66 110P Couleur + Oc

140x220

174

EU

M2-5 / Sanitaires enfants1 S: 18,40 m2 HSFP: 230cm

H

156

EF/EC Glace 60*80 81 Al 110

Radiateur 45*90*6.5 R-19 / San. Appoint AI à 10 S: 10,88 m2 Mobilier hauteur : 230 cm PPleine Couleur PPleine Couleur 500 HSFP : 230cm PPleine Couleur EP Ø250 R-18 / San Homme 210 59 S: 10,98 m2 HSFP : 230cm

140x170

P Couleur + Oc

286

18*18

55

144

389

1 099

18*18

178

66

361

18*18

38

CF 1/2h+FP

10

103

140x220

136

211

138

50

140 230

10

10 114

140x170

893

Palée de stabilité bois

330 Haut-jour All160

330

67

179

béton quartzé chauffage au sol

PPleine Couleur

EF/EC diam 150 Glace 60*80 R-14 / TGBT 55 S: Al7,07 163 110 m2 81 RadiateurLocal CF 1H00 45*90*6.5 R-19 / San. Appoint AI10 à 10 10,88 m2 202 S: Socle 20 maçonnéPPleine Couleur PPleine Couleur HSFP : 230cm 26 25x40

33

EF/EC23

Radiateur 180*90*10.6 AI à 10

EF/EC

Glace 60*80 Al 110

149

66 104

66 110P Couleur + Oc

174

106

286

1 UP

140x170

P Couleur + Oc

375

18*18

18*18

15

64

PPleine Couleur 23

55

165

M2-21 / Salle Motricité S: 112,95 m2 M2 HSDLignotrend: 350cm

18*18

90 230

90 230

93

diam 150

EF/EC Glace 60*80

145

120 places Ouverture Retombée 390x150ht A70 50cm

966

18*18

114 330 Haut-jour All160

893 103

140x220

286

838 EU M2-6 / Circulation S: 84,95 m2 HSFP: 230cm HSD: 323cm

87

140x220

90 230

313 Patère 567 + Banc

173

P Vitrée + Bois

50 P Vitrée + Bois

64 106

173

67

50

Radiateur

105*90*6.5 AI à 10 18*18

38

20

1 099

18*18

140x170

P Vitrée + Bois

P Couleur + Oc

140x220

87

64

P Vitrée + Bois

361

18*18 18*18

Socle maçonné 25x40

202

342

S: 11,55 m2

10R-16 / circulation 342 Radiateur S: 11,55 m2 59 59 98 45*90*6.5 106 80x130 80x130 AI à 10 90 230 PPleine Couleur

10 EF/EC Glace 60*80 Al 110

389

r int: 462

R-14 / TGBT S: 7,07 m2 Local CF 1H00

10 26

55

10R-16 / circulation

Al 110 R-13 / San. Femme S: 11,37 m2 HSFP : 230cm 327 EF/EC PPleine Couleur Glace 60*80 R-18 / San Homme 210 187 Al 110 59 55 S: 10,98 m2 HSFP : 230cm

94

diam 150

PPleine Couleur

402

AI à 10

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF Ø 200 168 1/2h)10 M2-5 / Sanitaires enfants1 Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN S: 18,40 m2 V) 170 HSFP: 230cm Profil alpha acoustique 4 mm 230 Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

Radiateur 135*90*6.9 AI à 10

137

275

59

PPleine Couleur

153

62

402

140x170

132

50 BV 787x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°36 BV 138x230ht - A0 MEB N°37

329

375

110 Radiateur 135*90*6.9 230 AI à 10

61

140x170

R-17 / Vestiaire H S: 7,42 m2 HSFP : 230cm

10

2 016 Radiateur

383150*90*10.6

22 545

265

75

475 59 80x130

PPleine Couleur

138

Radiateur 45*90*6.5 18*18 AI à 10

59

diam 150

179

10

PPleine Couleur

EF/EC PPleine Couleur

Glace 60*80 Al 110

Ouverture Retombée 390x150ht A70 50cm

béton quartzé chauffage au sol

64

PPleine Couleur

101

PPleine Couleur

62 55

PPleine Couleur

137

275

18*18

AI à 10 18*18

838

M2-6 / Circulation S: 84,95 m2 HSFP: 230cm HSD: 323cm

59 PPleine Couleur

61

PPleine Couleur

395

R-17 / Vestiaire H S: 7,42 m2 HSFP : 230cm

90 230

Radiateur 45*90*6.5 AI à 10

18*18

Radiateur

Radiateur 105*90*6.5 AI à 10

10

170 230384

93 diam 150

R-13 / San. Femme S: 11,37 m2 HSFP : 230cm 327 EF/EC Glace 60*80 187 Al 110

59

Radiateur PPleine Couleur 45*90*6.5 AI à 10

18*18

383150*90*10.6

329

Ø 200

18*18

57

90 230

685 50 90 230

BV 138x230ht - A0 MEB N°37

265

1 UP P Couleur + Oc

18*18

345

90 230

18*18

384

75

341

475

P Couleur + Oc 80x130

18*18

M2-20 / Salle de classe 1 S: 71,75 m2 M2 HSDLignotrend: 300cm

90 230

R-12 / Vestiaire F S: 13,93 m2 HSFP : 230cm

138 10

128

90 230

20

178

18*18

136

330

290

BV 787x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°36

465

M2-20 / Salle de classe 1 S: 71,75 m2 M2 HSDLignotrend: 300cm

18*18

360

Haut-jour All160

Faux-plafond démontable

2 UP Patère 567 + Banc

140x220

Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

178

10

CF 1/2h+FP

20

P Couleur + Oc

140x220

Patère 567 + Banc

50

90 230

50 10

50 290

225

50

50

90 230

EF EF

22

90 230

22

30

EP Ø100 Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

10

50

685

435

50

PROarrièreplan PRO

50

50

300

225

BV 765x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°35

50

PROarrièreplan PRO

PRO 50 PROarrièreplan 889

465

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

140x220

30

18*18 EF

Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

767

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10 140x170

90 230

Ø 200

Radiateur

282

EU

55

PPleine Couleur

395

10

Palée de stabilité bois Haut-jour All160

50

61

304

182 50 61

300

182

569

50

50 569

300

889 28

Ø 200

18*18

58

56

48

50

21

274

179 274 50 48

21

179

BV 765x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°35

567

EF

235

278 275

145

140 230

52

BV 681x230ht - A0 MEB N°39

156 235 52

P Vitrée + Bois

286

154

278

140 230

145

170

156

286 268

299 154 170

330 268

Haut-jour All160 275

299

567

MEB N°39

330

387 BV 1222x230ht - A0

216 216

90

140x170

Haut-jour All160 275

080 567

58

Patère + 1 Banc

140x220

28

57

345

1 UP P Couleur + Oc

18*18

173

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

M2-8 / Salle de classe 7 S: 67,18 m2

435 EP Ø100 Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm EF

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

194

110 230

90 230

215

545

58 90

140x170

P Couleur + Oc

91

140x220

18*18

985

BV 981x230ht - A0 MEB N°38

Ø 200

165

10

PROarrièreplan PRO 345

282

340

20

M2-18 / Circulation S: 21,52 m2 HSFP : 230cm HSD : 383cm

18*18

176

133

EF

375

133

58

274

Patère + Banc

Haut-jour All160

31

567

274

Patère + Banc

300

226

265 804

Haut-jour All160

Panneau

22

50

165

P Couleur + Oc

140x220

91

387

50 10 50

216

50

820

Patère + 1 Banc 080

214

80x130

161 275 818

54

P Vitrée + Bois

BV 713x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°18

59

54

P Vitrée + Bois

161 50

59 10 58 BV 701x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°19

140 230

767

194 Radiateur 150*90*10.6 AI à 10 140x170

80x130

767

Radiateur

58

EF/EC Glace 60*80 Al 110

18*18 18*18

RESTAURATION

101

PPleine Couleur

341

128

EU

80x130

90 230

18*18

302

44

44

360 Ø 200

1 UP P Couleur + Oc

18*18

173

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

90 230

122

EU

EU

50

Patio345 non couvert S: 192,38 m2 M2

Ø 200

1 UP P Couleur + Oc

18*18

Ø 200

poteau de structure bois

Patio non couvert S: 192,38 m2 M2

985

340

Ø 200

18*18

18*18

7

80x130

302

50

140x220

Espaces exterieurs non couverts S: 493,07 m2 M2

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

EF EF

80x130

Pente 2%

Repérage Rez-de-chaussée - 1/100°

550

PL CFO 120x50

PL CFA 60x50

7 63 383

80x130

BV 981x230ht - A0 MEB N°38

140 230

Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

140x170

98

PPleine Bois

EP

PROarrièreplan PRO

Ø 200

18*18

18*18

90 230

cendrée (sable+ciment)

797

139

Ø 200

MobilierBV htr : Z2P 160cm435 + Soffite : 230cm Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique mmhtr(CF 550 1/2h) 247 M2-8 / Salle de classe 7 Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN S: 67,18 m2 V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

265 804

767

60

EP Ø160

sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur Patio membrane d'étanchéité panneau OSB 22 S:mm 193.64 m² isolation ouateniv de cellulose hauteur moyenne 260 mm 42.75 chevron en panneau 3 plis 40 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

Ø 200

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

18*18

550

10

98

80x130

P Vitrée + Bois

90 230

EF EF

Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

247

P Pleine Bois

90 230

niv: 42.57NGF

48

EU

140x220

50

45

44

M2-9 / Salle de classe 6 S: 68,18 m2 M2 797 HSDLignotrend: 300cm 550 Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

140x170

EP Ø160

80x130

Pente 2%

EP

50

139 90 230

50

cendrée (sable+ciment)

60

10 58 P Vitrée + Bois

90 230 80x130

50

48

P Pleine Bois

90 230

216

PRO

EU

50

de type Illbruck mélèze 60/140 glage 10 mm rure support pe Meisser

45

44 Ø 200

90 230

4

Espaces exterieurs non couverts S: 493,07 m2 M2

Salle de classe

s épicéa 19 mm cultation en toile enuiserie ouvrante systême Stabalux s bois massif 60/200 double vitrage câble store toile ontant bois massif 60/140

EP

50

48

140x220

10

PPleine Bois

Patio S: 193.64 m² niv 42.75

Ø 200

18*18

Ø 200

140x220

PPleine couleur

1

Radiateur 165*90*10.6 AI à 10

140x220

90 230

4

EU

50

4

28 18*18

80x130

2 501

PPleine couleur diam 150

dalle f 0.00 b 0.00

béton lissé

180 230 Ø 200

PRO P Vitrée + Bois 50 PROarrièreplan

Patère + Banc

M2-9 / Salle de classe 6 S: 68,18 m2 M2 HSDLignotrend: 300cm

M2-17 / CFO-CFA S: 4,29 m2

SR 120x80

80 2 M2-19 / Salle de7classe S: 70,12 m2 M2 HSDLignotrend: 300cm

385

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

EP

215

25

54

PRO

BV 713x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°18

18*18

260

EU

48

Ø 200

Ø 200

béton lissé EU

50

Radiateur 165*90*10.6 AI à 10

Ø 200

Radiateur 539 150*90*10.6 AI à 10

4

4

108

94

18*18

M2-24 / Wc enfants S: 4,29 m2

niv: 42.57NGF

180 230

28 Ø 200

BV 1222x230ht - A0 MEB N°39

35

140x220

PPleine couleur

4

108

140x170

90 230

18*18

dalle f 0.00 b 0.00

140x170

94

90 230

143 25

90 230

54

143 286

80x130

91

820

567

HSDLignotrend: 300cm M2-10 / Circulation S: 73,58 m2 HSFP : 230cm

90 230

50

diam 150

90 230

20 Radiateur 45*90*6.5 AI à 10

M2-18 / Circulation S: 21,52 m2 HSFP : 230cm HSD : 383cm

Radiateur 45*90*6.5 AI à 10

59 R-12 / Vestiaire F S: 13,93 m2 HSFP : 230cm

EF/EC Glace 60*80 Al 110

18*18

90 230

EU

140x220

Ø 200

820 140x170

EU

EU

50

Dalle Lignotrend Acoustique Q3 classique BV Z2P 435 mm (CF 1/2h) Finition sapin blanc sans noeuds veiné (SBSN V) Profil alpha acoustique 4 mm Traitement B-s2,d0 - absorbeur acoustique B-s1,d0 - Apprêt incolore

Haut-jour All160

224 275 837

54

90 230

25

PRO

224

286

P Vitrée + Bois

1 023

BV 285x230ht - A0 BV 733x300ht - A0 MEB N°17 SES - Imp65 MEB N°16 2 UP

143

54

90 230

25

PRO

108

42

50

18*18

260

214

P Vitrée + Bois

BV 285x230ht - A0 MEB N°17 2 UP

50

PPleine couleur

154

143

PRO9

Pente 2%

Cour de récréation Maternelle 2 niv: 42.75

PRO9

35

18*18

Ø 200

48

180 230

333

Ø 200

140x220

P Couleur + Oc

259

Patère + Banc

Patère + Banc

M2-24 / Wc enfants S: 4,29 m2

cornière métallique d'appuis poutre BLC 180/800 panneau 3 plis épicéa 19 mm de finition (usiné suivant forme du poteau) poteau BLC Ø 200 mm

18*18

HSDLignotrend: 300cm M2-10 / Circulation S: 73,58 m2 HSFP : 230cm

539

Radiateur 539 150*90*10.6 AI à 10

140x170

90 230

122

P Couleur + Oc

2 501

M2

259

567 820

140x170

140x220

7

M2-19 / Salle de classe 2 S: 70,12 m2 M2 HSDLignotrend: 300cm

Patère + Banc

108

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

PPleine couleur 18*18 18*18

Radiateur 60*210*8.1 AI à 10

BV 895x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°34

50

PL CFO 120x50

7 63 383

HSDLignotrend: 300cm HSFP Plâtre: 300cm Local CF 1H00

50

Ø 200

PROarriereplan PRO EP

PL CFA 60x50

80

385

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

Ø 200

Ø 200

18*18

140x170

154140x220

48

91

EP Ø125

Pente 2%

Radiateur 60*210*8.1 AI à 10

Ø 200

180 230

EU

50

7

90 230

EU

298

Ø 200

BV 681x230ht - A0 MEB N°39

226 1 023

BV 733x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°16

TRAME D'IMPLANTATION

50

Pente 2%

Cour de récréation Maternelle 2 niv: 42.75

275 818

Pente 2%

42

P Couleur + Oc

abri trottinettes S: 5,83 m2

sol caoutchouc 20 mm dallette béton 50 mm plots réglable en hauteur membrane d'étanchéité panneau OSB 22 mm isolation ouate de cellulose hauteur moyenne 260 mm chevron en panneau 3 plis 26 mm entraxe 625 mm panneau OSB 15 mm film pare-vapeur

140x220

P Couleur + Oc

80x130

EP Ø125

M2

M2-10 / Salle de classe 5 S: 69,98 m2 M2 HSDLignotrend: 300cm Radiateur 150*90*10.6 539 AI à 10

50

Radiateur 60*210*8.1 AI à 10

390

P Vitrée + Bois

Point d'eau M2-23 / Circulation S: 29,41 m2 HSFP: 230cm HSD: 333cm

18*18 18*18

140x220

PPleine couleur 18*18

333

P Vitrée + Bois

abri trottinettes S: 5,83 m2

275

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

207

Ø 200

Ø 200

550

M2-10 / Salle de classe 5 S: 69,98 m2 M2 HSDLignotrend: 300cm

Ø 200

Ø 200

M2-17 / CFO-CFA S: 4,29 m2

SR 120x80

50

BV 895x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°34

50

90 230

50 50 10

EF

Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

247

80x130

entraxe 1,5 m

298 Ø 200

PROarriereplan PRO EP

M2-23 / Circulation S: 29,41 m2 HSFP: 230cm HSD: 333cm

226

226 50

60 10

90 230

EP Ø160

18*18

EF

Ø 200

58 90 230

390 Ø 200

Point d'eau

140x170

P Vitrée + Bois

47

50

P Vitrée + Bois

31

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

550 Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

275 837

50

EP EU

50

PBB 160x230ht

207

Ø 200

550

139

P Vitrée + Bois

329

Coupe sur paroi stabalux creux galvanisé filant

nox type Carl Stahl

Radiateur 45*90*6.5 AI à 10

SALLE DE CLASSE

HSDLignotrend: 300cm HSFP Plâtre: 300cm Local CF 1H00

Radiateur 60*210*8.1 AI à 10

58 Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

247

61 P Pleine Bois

P Couleur + Oc

50

60 10

EF EF

50 10

EP Ø160

PATIO

375

550

Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

90 230

50 50

90 230

48

274

139

140x170

58

47

304

SALLE DE CLASSE

61

P Pleine Bois

50

90 230

48

EP EU

50

P Vitrée + Bois

329

COUR

PBB 160x230ht

274

ABC/123

IndiceLede mise à jour plan Castor de Février _ MP MENUISERIE

Lire la suite...

_ http://www.limeil-brevannes.fr/[06/04/2011 10:27:20]

Circulation

poteau BLC 180/180

sol souple de 5 mm + ragréage 5 mm

poteau de structure bois

Rakenteet ovat esivalmistettuja. Runko on liimapuinen pilari–palkkirakenne. Välipohjat ovat puurunkoisia koteloelementtejä, joiden päällä on ohut betonivalu.

The structures are prefabricated with a framework consisting of glulam pillars and beams. Intermediate floors are made of wooden box units with a thin layer of concrete on top.

Coupe horizontale sur paroi stabalux

HSA-M6x100

202

98

O PR

10 97

310

1 439 59

80x130

10

165

10

H

156

F

10

20

156

pro

153

EF/EC

Ø 240

500

EP Ø250

42

PUU 1/13

216

138

211

20

140 230

PRO

sortie

10

481

Ø 240

315

114

10 90 230

966

18*18

dépose plateaux

140x170

255

465

178

P Couleur + Oc

03

Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

22

50

50

30

EF EF

140x170

302

435 EP Ø100 Mobilier htr : 160cm + Soffite htr : 230cm

x220

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

10

140x170

114

767

194 Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

90 230

50 50

50

PROarrièreplan PRO

PRO P Vitrée + Bois 50 ROarrièreplan

156

98

P Couleur + Oc

154

10

PPleine Bois EP

50

48 4

Ville de Limeil-Brévanne

912

Mobilier hauteur : 230 cm

310

402

Radiateur 180*90*10.6 AI à 10

50

140x170

BV SIS 1313 ME x3 B 58ht N°3 3 - A0

20 49

1 UP P Couleur + Oc

90 230

+B ois

18 0 23 0

P 3 UPVitrée

59

80x130

163

59

163 10

310

140

90 230

Radiateur 45*90*6.5 106 80x130 AI à 10

94

HSDL : 358cm

Ø 240

20

Glace 60*80 Al 110

HSFP : 285cm HSDL : 358cm

EF/EC diam 150 23 Glace 60*80 55 Al 110 81 163 Radiateur 45*90*6.5 R-19 / San. Appoint AI à 10 S: 10,88 m2 PPleine Couleur HSFP : 230cm PPleine Couleur 90 230

162 10

59

80x130

32

: 28 5cm : 35 8cm

120 places

PRO

33

DL

FP

20

162

55

PPleine Couleur R-18 / San Homme 210 59 S: 10,98 m2 HSFP : 230cm

EF/EC

40

275

179

90 230

240

59

335

137 R-17 / Vestiaire H S: 7,42 m2 HSFP : 230cm

55

138

Radiateur 45*90*6.5 AI à 10

EF/EC Glace 60*80 Al 110

diam 150

62

PPleine Couleur

201

HS

HS Socle maçonné 25x40

PPleine Couleur

10

61

144

342

S: 11,55 m2

90 230

75

90 230

207

90 230

PPleine Couleur

10R-16 / circulation 90 230

90 230

90 230

PPleine Couleur

PPleine Couleur

PPleine Couleur

PPleine Couleur

Rangements hors marché

203

Patère 567 + Banc

475

Pôle Secte

145

r int: 462

R-14 / TGBT S: 7,07 m2 Local CF 1H00

10 26

55

20

59

350

10

90 230

PPleine Couleur

R-13 / San. Femme S: 11,37 m2 HSFP : 230cm 327 EF/EC Glace 60*80 187 Al 110

191

90 230

10

90 230

170

350 40 65

CF 1/2h+FP

10

90 230

132

R-15 / Entretien S: 3,48 m2 Local CF 1H00

272

128

10

868 295 Haut-jour All160

PRO

140x220

230

225

diam 150

389

béton quartzé chauffage au sol

64

20

98 2 UP

985 1 197

18*18

300

BV 765x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°35

BV 681x230ht - A0 MEB N°39

55

PPleine Couleur

395

80x130

20

145

93

PPleine Couleur

341

55 140x170

EU

569 235

140 230

52

101

CF 1/2h+FP EU

M2-18 / Circulation S: 21,52 m2 HSFP : 230cm HSD : 383cm

234 50

20

56

140x220

90 230

182

567

300

255

338 18*18

25 P Couleur + Oc

50 61

50

122

48

21

90 230

7

383

49

EF

31

154 PPleine couleur 50 4 53 47

304

274

274

375 133

179

90 230

274

Patère + Banc

7 63

385

Radiateur 150*90*10.6 AI à 10

Ouverture Retombée 390x150ht A70 50cm

Radiateur 45*90*6.5 AI à 10

59 R-12 / Vestiaire F S: 13,93 m2 HSFP : 230cm

140x170

286

1/10

PRO

17/10/2011

Xavier

A

Indice :

Echelle :

R

RESTAURAT ON

EF/EC Glace 60*80 Al 110

Ø 200

EU

Phase :

80

PL CFO 120x50

90 230

140x220

4

m

R D

18*18

28

Détail :

7

PL CFA 60x50

Ø 200

180 230

R2K

Date :

M2-17 / CFO-CFA S: 4,29 m2

M2-19 / Salle de classe 2 S: 70,12 m2 M2 HSDLignotrend: 300cm

108

Architectes :

DET M2-1d+e

D

Dessiné par :

1/10

PRO

17/10/2011

42

P Couleur + Oc

94

Xavier

50

50

P Vitrée + Bois

333

Ø 200

140x220

m

M

Radiateur 45*90*6.5 AI à 10

HSDLignotrend: 300cm HSFP Plâtre: 300cm Local CF 1H00 SR 120x80

BV 895x300ht - A0 SES - Imp65 MEB N°34

50

A

298 Ø 200

PROarriereplan PRO EP

DET M2-1c

390 Ø 200

Indice :

207

P Vitrée + Bois

Point d'eau

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

SALLE DE CLASSE

Radiateur 60*210*8.1 AI à 10

Ø 200

Coupe M2-1d et 1e Projet :

M

PAT O

M2-23 / Circulation S: 29,41 m2 HSFP: 230cm HSD: 333cm

Echelle :

D

Détail :

D

D

D

R2K

Phase :

m

Architectes :

Date :

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

Dessiné par :

1/10

Projet :

PRO

17/10/2011

Xavier

A

DET M2-1b

Indice :

Echelle :

D

Coupe M2-1c

Phase :

R2K

Détail :

Architectes :

Date :

LIMEIL BREVANNES - Maternelle 2

Dessiné par :

Coupe M2-1b Projet :

joint d'étanchéité à l'air de type Illbruck lisse basse en mélèze 60/140 calle de réglage 10 mm ferrure support bande de tole type Meisser

principe de ferrure en âme

HSA-M6x100

TRAME D'IMPLANTATION

1 099

11

M2

ACCUEIL

DÉCO

MANDATAIR

HOLZBAU AMANN Accès direct Albtalstrasse 1 D-79809 WeilheimAgenda tél : 0049 - 7755 - 9


rakennettu | projects | pasteur Julkisivut ja leikkaukset | Elevations and sections 1:1000

12

PUU 1/13


rakennettu | projects | pasteur

Aulan maalaus | Lobby painting by Lauri Ahlgren.

PUU 1/13

13


rakennettu | projects | pasteur

Pohjapiirustukset | Floor plans 1:2000

1

1 1 1 180 200

4 140 228

180 228

140 228

140 228

6 x 15

1

2

90 228

3

4

P Couleur + Oc

= 90

P Vitrée

+ bois

P Vitrée+ Bois

A1

+ Bois

PPleine 3plis

22890

P Vitrée

P Vitrée + Bois

PMI

1

5

1

2

3

4

12 x 15 = 1,800 m

5

PPleine Couleur

6

7

90 228

8

140 228

9

10

P Couleur + Oc 11

2

3

10 x 15 = 1,500 m

4

5

6

7

180 200

8

9

P Couleur

90 228

22890

P Couleur + Oc

3

+ Oc

+ FP + HJ

1/2H

PPleine

Couleur PPleine

140 228 90 228

CF

90 228

PPleine 3plis

P Couleur

PPleine 3plis

90 228

PPleine 3plis

90 230

PPleine Bois

90 228

P Couleur

Couleur

+ Oc

1/2H

90 228

CF PPleine

+ FP

180 228

90 228

P Couleur + Oc P Couleur + Oc

Couleur

90 228

90 228

P Vitrée + Bois

PPleine

Couleur

90 228

90 228

PPleine Couleur

1

90 228

1

2

10

90 228

1

1

PPleine Couleur

P Couleur

P Couleur + Oc

90 228

22890

+ Oc

P Couleur

PPleine 23090

Bois

+ Oc

PPleine Couleur

90 228

P Couleur

PPleine Couleur

90 228

90 228

90 228

90 178

90 230

P Vitrée + Bois

PPleine

P Couleur

140 228

P Vitrée + bois

Bois

90 178

+ Oc

P Couleur + Oc 180 228

A3

90 228

2 180 228

2

1 180 200

P Vitrée + Bois

PPleine Couleur

1

7 6 5

P Vitrée + Bois

140 230

180 230

PPleine Couleur

10

0

5

10 PPleine Couleur

PPleine Couleur

90 230 PPleine Couleur

PPleine Couleur

90 230

PPleine Couleur

PPleine Couleur

PPleine Couleur

90 230

90 230

90 230

90 230

90 230

140 230

B2

PPleine Couleur

90 230

140 230

P 3plis + Oc

PPleine Couleur

P 3plis

90 230

90 230

1 PPleine Couleur

P Vitrée + Bois

1

P Couleur + Oc

90 230

90 230

PPleine Couleur

90 230

90 230

PPleine Couleur

P Couleur + Oc

90 230

PPleine Couleur

4

B1

90 230

P Couleur + Oc

N

90 230

P Couleur + Oc

PPleine Couleur

90 230

PPleine Couleur

PPleine Bois

90 230

90 230

90 230

PPleine Bois

PPleine Couleur

305,27 m2

1

90 230

PPleine Couleur

1

90 230

200 200

200 200

P Maille Inox

P Maille Inox

Entrée école élémentaire 2 niv: 46.75

Maantaso | Ground floor A Esikoulu | Preschool B Ala-aste | Elementary school

1 2 3 4

Luokka | Classroom Leikkihuone | Playroom Ruokala | Restaurant Kirjasto | Library

Toinen kerros | First floor

180 230

90 230

PPleine Couleur

P Vitrée + Bois

1

P Vitrée + Bois

1

180 230

PPleine Couleur

90 230

PPleine Couleur

1

PUU 1/13

90 230

90 230

1 1

14

15 8x

140 230

180 230 P Vitrée + Bois

P Couleur + Oc

180 230

couleur

N

3 2 1

PPleine couleur

PPleine

5

2

180 230

= 122

4

2

1 0

+ Oc

90 228

P Couleur

1

1

P Couleur + Oc

1

90 230

1

22890

P Pleine bois

90 228

P Vitrée + Bois

A2

90 228

P Couleur + Oc

90 228

P Vitrée + Bois

P Couleur

22890

+ Oc

P Vitrée + bois

90 228

PPleine Couleur

140 228

1

P Couleur + Oc

PPleine Couleur

P Vitrée + Bois

+ Oc

180 228

180 230

PPleine Bois


jardinière linéaire en bois, largeur ext 80 cm, hauteur 50 cm

PPleine

20090

Couleur

jardinière linéaire en bois, largeur ext 80 cm, hauteur 50 cm

180 200

PPleine couleur

90 230

6

5

4

3

2

7 x 15 = 106

1

PPleine Bois

jardinière linéaire en bois, largeur 80 cm, hauteur 50 cm

1

7

2

6

3

5 8 x 15 = 122

4

15 8x

3

= 122

4 5

6

2

7

PPleine Couleur

P Couleur + HJ

PPleine Couleur

1

PPleine Couleur 140 228

90 228 PPleine

Couleur

140 228

P Couleur + HJ

90 228

PPleine Couleur

90 228

90 228

140 230

PPleine

PPleine couleur

90 228 Couleur

90 228

228

90 couleur

PPleine Couleur

90 228

PPleine Couleur

90 228

PPleine Couleur

PPleine

90 228

N

PPleine Couleur

90 228

PPleine Couleur

90 228

90 228

90 228

160 228

90 228

PPleine Couleur

PPleine Couleur

PPleine Couleur

PPleine Couleur

PPleine bois

90 230

PPleine Couleur

90 228

90 228

140 228

P Couleur + HJ

90 230

PPleine Bois

PPleine Couleur

90 230 PPleine Couleur

90 228

PPleine Bois

90 228

PPleine Bois 90 230

bois, largeur linéaire en jardinière

mélange d'arbustes

et de vivaces

ext 80 cm,

hauteur 50

cm

90 228

B2

PPleine Couleur

P Couleur + HJ

90 230

PPleine Bois

PPleine Couleur

90 228

90 228

PPleine Couleur

188 228

PPleine couleur

90 230

PPleine Bois

Kolmas kerros | Second floor

Koulukeskus Pasteur Groupe Scolaire Pasteur School centre Pasteur Paikka | Location: Limeil-Brevannes, France Laajuus | Extent: 9500 m2, 5 koulua, 50 luokkaa yhteistiloineen | five schools consisting of 50 classrooms and communal facilities. Kustannukset | Cost: 18,6 milj. € Arkkitehti | Architects: r2k-architectes, Véronique Klimine, Olavi Koponen Puurakennesuunnittelu | Wood design: Gaujard Technologies, Xavier Ceccarello Toteutus | Construction: Holzbau Amann Puuelementit | Wooden elements: Lignotrend Taideteokset | Art: Lauri Ahlgren Käytetyt puulajit: mänty ja kuusi elementeissä ja rakenteissa, lehtikuusi julkisivuissa, lämpökäsitelty pyökki ulkotasoissa, yhteensä 3000 m3 Types of wood used: pine and spruce in elements and structures,larch in the façades, thermally-treated beech on the decks, total of 3,000 m3

PUU 1/13

15


rakennettu | projects Päiväkoti TILLINMÄKI Daycare Center Espoo, Finland Työyhteenliittymä A-konsultit / AFKS Wise Group Finland

Teksti | Text: Jyrki Iso-Aho Käännös | Translation: Nicholas Mayow Kuvat | Photographs: Jussi Tiainen

16

PUU 1/13


Kova kuori, sisältä pehmeä Hard shell, soft centre Tillinmäen päiväkodin luonne syntyy suljetun, suurpiirteisen ulkohahmon ja lämpimän, pienimittakaavaisen sisäpihan välisestä jännitteestä.

T

illinmäen päiväkodin pihatilat ovat kaksijakoiset; ulkona voi leikkiä joko vapaassa luonnossa tai suojaisella sisäpihalla. Pihasuunnitelma sitoo ulkotilat kokonaisuudeksi. Salin ja eteisten väleistä toisiinsa liittyville piha- ja aulatiloille syntyy samankaltainen vuorovaikutus. Sisäpihan suojassa paljastuu pihan ja aulan pienimittakaavainen tilaleikki – leikkipaikat lomittuvat toisiinsa sisällä ja ulkona. Pihan puolella materiaalina on lämpökäsitelty puu. Sitä käytetään seinissä, katoksissa ja katoksen alla myös sisäänkäyntiterassissa. Piha suljetaan illalla suurilla liukuporteilla.

1:10000

Katujulkisivu on verhottu vihertäväksi esipatinoidulla sinkkilevyverhouksella. Julkisivuja jäsentävät ryhmähuoneiden pääikkunat. Ne on rajattu puukehyksin sinkkiseinää pehmentämään. Veistosmainen sisäänkäynti suunniteltiin kutsuvaksi, ja sen puupinnat käsiteltiin öljypohjaisella puunsuojalla. Sisäpihan lämpökäsitellyt puupinnat on viimeistelty helposti huollettavalla öljykäsittelyllä, johon on lisätty UV-suoja. Katokset suojaavat sisäpihan puuosia, koska pintojen ei haluta harmaantuvan. Rakennuksessa on paikalla tehty puurunko, jota on vahvistettu teräsosilla. Väestönsuoja, ja alapohjarakenteet ovat teräsbetonia. n PUU 1/13

17


rakennettu | projects | tillinmäki

Pohjapiirustus | Floor plan 1:5000 A Lasten ryhmätilat | Group areas B Vesileikkialue | Water play area C Eteinen | Entry D Sali | Hall E Keittiö | Kitchen F Henkilökunta | Staff

F F

MI JK APK

E

E

A A

B (MI)

B

C C

js

PPP+

D D

A

A

A A

C C

A A

s

P+j

PP

A

A

A B C D E F

Lasten ryhmätilat Vesileikki Eteinen Sali Keittiö Henkilökunta

18

PUU 1/13


Kermikate

Kaksinkertainen sinkkipeltinen räystäskouru RT 85-10596 kuva 8 mukaan

210

YP1 10

Räystään alustassa lämpökäsitelty puu 26 x 117

US8, verhoilu pystysuuntainen lämpökäsitelty puu rak. sel. mukaan

US8, verhoilu pystysuuntainen lämpökäsitelty puu 26 x 95 1 330

The character of the Tillinmäki daycare centre is derived from the dynamic tension generated between a closed external form and a warm, small-scale internal courtyard.

2 670

+17,670

Puutaso lämpökäsitellystä puusta, ks. piir, 125001

Perusmuuri rakennesuunnittelijan mukaan Puutaso

+15,000

+14,930

Pihapäällysteen pinta

tunnus pvm

1.4-1.4, sisäpihan alaräystäs / US8

1:20

muutos

K.osa/Kylä

Kortteli/Tila

42 Saunalahti

42024

Rakennustoimenpide

Tontti/Rn:o

1

uudisrakennus

Juoks. n:o

Piirustuksen sisältö

TILLINMÄEN PÄIVÄKOTI Espoon kaupunki Hanke 3667

Leikkauskatkelma | Fragment of section 1:200

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Työpiirustus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Sisäpihan katos, periaateleikkaus

Mittakaava

1:20

Tillintie 23 02750 Espoo Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Ratakatu 19 00120 HELSINKI

25.06.2010

..

puh 6844 510 fax 680 1201

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero

ARK

200922

Muutos

126002

US1, US1, julkisivussa sinkkipelti sinkkipelti julkisivussa pystykulmahuulloksella pystykulmahuulloksella

125 125

15 15

Esipatinoitu sinkkipelti sinkkipelti Esipatinoitu

Vastapelti samaa samaa väriä väriä Vastapelti kuin ikkunakarmi ikkunakarmi kuin

35 35 15 15

30 30

90 90

he courtyard spaces also have a dual character; the children can play outside either in unspoilt nature or in the sheltered courtyard. The landscaping of the courtyard welds the outdoor spaces together as a whole. The same kind of dialogue is generated between the hall and the lobbies where courtyard and foyer spaces are linked together. A small-scale spatial game between foyer and playground is revealed within the shelter of the courtyard where play-spaces overlap indoors and outdoors. On the courtyard side, the material used is heat-treated timber. It is used in walls, canopies and even under the canopy on the entrance terrace. The courtyard is closed in the evening with a big sliding gate. The street elevation is clad in zinc sheeting pre-treated to give a greenish patina. The elevations are articulated by the main windows of the group rooms, bordered by a wood frame to soften the zinc-faced wall. The sculptural entrance hall is designed to be inviting with wood finishes treated in oil-based wood preservative. The heat-treated wood finishes in the courtyard have been given an easy-to-maintain oiled finish incorporating UV protection. The wooden parts on the courtyard side are protected by canopies to prevent the surfaces from turning grey. The building has a site-built timber frame strengthened with steel elements, while the emergency shelter and lowest floor slab are in reinforced concrete. n

78 78

210 210

15 15

m m

B B

ta mitta mit Vuorilauta ja ja smyygi smyygi lämpökäsiteltyä lämpökäsiteltyä Vuorilauta ja kuultokäsiteltyä kuultokäsiteltyä puuta puuta ja

43 43

Ikk Ikk

S3.1 Ikkunan Ikkunan yläsovitus yläsovitus pystyleikkaus pystyleikkaus// leveät leveät vuorilaudat vuorilaudat S3.1

100 100

15 15

m m

30 30

Kuumasinkitty pelti, pelti, maalattu maalattu ulkokarmin ulkokarmin väriin väriin Kuumasinkitty

30 30

140 140

T

Valaisin

140 140

Ruuvit upotetaan, upotetaan, päälle päälle puutulppa puutulppa Ruuvit vastaavaa puuta puuta kuin kuin vuorilaudat vuorilaudat vastaavaa

S3.2 Ikkunan Ikkunan alasovitus alasovitus pystyleikkaus pystyleikkaus// leveät leveät vuorilaudat vuorilaudat S3.2

S3 S3

Ikkunasovitus | Window detail 1:20

PUU 1/13

19


Julkisivut ja leikkaukset | Elevations and sections 1:300

20

PUU 1/13


rakennettu | projects | tillinmäki

1.

Päiväkoti TILLINMÄKI Daycare Center Arkkitehdit | Architects: Jyrki Iso-Aho, Jari Frondelius, Tapani Lehtinen, Jaakko Keppo, Juha Salmenperä Tilaaja | Client: Espoon tilakeskus liikelaitos / Juha Hovinen, Jussi Niemi Käyttäjä | User: Päiväkodin johtaja | Daycare-centre head Nina Särkilahti Rakenteet | Structural design: Wise Group Finland Oy / Tero Nylander Sisustus | Interior: A-Konsultit / Tapani Lehtinen Pääurakoitsija | Main contractor: Rakennuskartio Oy Laajuus | Gross area 1285 m2 Suunnittelun aloitus | Start of design: 2010 Valmistuminen | Completion: 2012

PUU 1/13

21


rakennettu | projects RADICAL WOOD PAVILION Shanghai, Kiina | China Design+Analysis Workshop 2012 Aalto-yliopisto | Aalto University

Teksti | Text: Jarkko Niiranen Käännös | Translation: Nicholas Mayow Kuvat | Photographs: Markus Wikar, Jarkko Niiranen

22

PUU 1/13


Kierretty ja kaareva Warped and twisted Radical Wood Pavilion -projekti on osa Aaltoyliopiston rakennustekniikan, arkkitehtuurin ja muotoilun laitosten Design+Analysis -hanketta. Hanke huipentui paviljongin kokoamiseen Radical Design Week Shanghai 2012 -tapahtumaan.

H

anke opettaa ja kehittää digitaalisten suunnittelu- ja analysointimenetelmien käyttöä sekä yhteensovittamista arkkitehtuurissa, muotoilussa ja rakennustekniikassa. Tavoitteena on uusien materiaalien ja tietokoneohjattujen valmistusmenetelmien hyödyntäminen arkkitehtuurissa. Projektissa kehitetään innovatiivisia ratkaisuja puurakenteille. Paviljongin arkkitehtuuri perustuu rakenneosien keveyteen ja modulaarisuuteen: moduulien välisiin ja moduulien rakenneosien välisiin symmetrioihin ja erityyppisiin liitoksiin. Rakenteen kantavuus perustuu ohuiden, taipuisien vanerisuikaleiden rakenteellisen jäykkyyden lisäämiseen liimaamalla niitä yhteen sekä esijännittämällä suikaleet kiereviksi eli kierretyiksi ja kaareviksi. Paviljongin osat koostuvat kahdesta tai kolmesta yhteen liimatusta 6,5 millimetrin koivuvanerisuikaleesta. 15 senttimetrin

levyiset ja kolmen metrin pituiset suikaleet on kierretty 180 astetta pituusakselinsa ympäri. Sekundaariset rakenneosat ovat 6,5 millimetrin paksuisia vanerisuikaleita, jotka kierretään 180 astetta pituusakselinsa ympäri. Osat kiinnitetään toisiinsa ruuvaamalla ne paksusta vanerista jyrsittyihin, perhosmaisiin liitoskappaleisiin. Moduulit liittyvät toisiinsa sekä liitoskappaleen avulla että haarukkaliitoksilla. Sekundaariset sidosrakenteet koostuvat kahdesta liimatusta, pituusakselinsa ympäri kierretystä vanerisuikaleesta. Ne tuetaan moduuleihin myös haarukkaliitoksilla. Liitos on vahvistettu teräsosalla vanerikerrosten välissä. Paviljongin jalustat on valmistettu teräksestä. Rakenteen jännemitta on kymmenen metriä, korkeus 4,5 metriä ja pituus viisijalkaisena kuusi metriä. Vanerisuikaleet ja teräsosat valmistettiin mittatarkasti laserleikkaamalla. n

PUU 1/13

23


The Radical Wood Pavilion project is part of the Design+Analysis project at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture and the Department of Civil and Structural Engineering. The project culminated in the assembly of the pavilion at Radical Design Week Shanghai 2012.

T

he project is teaching and developing the use of digital design and analysis methods, and applying them in architecture, design and construction technology. The aim is to utilise new materials and computer-controlled manufacturing methods in architecture. The project is developing innovative structural solutions for timber construction. The architecture of the pavilion is based on the idea of modularising structural elements and making them as light as possible: on symmetry between modules and between the structural elements of which the modules are made up, and on different types of joints. The load-bearing capacity of the

24

PUU 1/13

structure is based on the idea of increasing the structural stiffness of thin strips of flexible veneer by gluing them together and by pre-stressing the strips in bending and torsion. The parts of the pavilion were made up of two or three 6.5mm strips of birch veneer glued together. The 3-metre long and 15-cm wide strips are given a 180-degree twist around the long axis. Secondary components are 6.5-mm strips of birch veneer which are also given a 180-degree twist around the long axis. The components are screwed together using butterfly jointing pieces fabricated from thick ply by computer-controlled CNC routing. The modules are joined together using both butterfly connectors and forked-tenon joints. Secondary binding structures are made up of two strips of veneer glued together and twisted around the long axis. They also support the modules with butterfly ties. The joints are reinforced with steel between the layers of veneer. The pavilion stands on steel supports. The span of the structure is 10 metres, height 4.5 metres and length as a 5-legged structure is 6 metres. The strips of veneer and the steel parts were laser-cut to give a high degree of precision. n


Moduulit liittyv채t toisiinsa perhosmaisen liitoskappaleen avulla ja haarukkaliitoksilla. The modules are joined together using both butterfly connectors and forked-tenon joints.

PUU 1/13

25


rakennettu | projects | RADICAL WOOD PAVILION

26

PUU 1/13


1:200

Design+Analysis -hanke | project

0

1

1

2

2

0

0

1

1

2

1

2

Koordinaattorit | Coordinators: apulaisprofessori | Assistant professor Jarkko Niiranen (laskennallinen rakennetekniikka), arkkitehti | architect Eero Lunden, arkkitehtiylioppilas | architecture student Markus Wikar. 0

1

2

Ohjaajat | Project leaders: ma. professori | Professor Hannu Hirsi, arkkitehtuurin laitos | Department of Architecture, professori | Professor Jouko Järvisalo, muotoilun laitos | Department of Design.

2

Opiskelijat | Students: Ron Aasholm, Jouni Berg, Kristian Karell (arkkitehtuuri | architecture) Marko Hämäläinen, Arttu Kaukonen, Matti Pirinen, Päivi Lipponen, Sami Lönnroth, Antti Sironen, Joona Tuikka (rakennustekniikka | construction technology), Matti Kankkunen, Essi Similä (kalustesuunnittelu | furniture design). Vaneri | Plywood: Metsä Wood Hanke oli yksi ulkomaisista World Design Capital Helsinki 2012 -tapahtumista. | The project was an overseas World Design Capital Helsinki 2012 event. 0

0

0

1

1

1

2

2

2

PUU 1/13

27


rakennettu | projects Kiinteistö-osakeyhtiö Metsätapiola Property company Espoo Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Vahanen Oy

28

PUU 1/13


Teksti | Text: Pekka Helin Käännös | Translation: Nicholas Mayow Kuvat Photographs: Marc Goodwin, Mandi Halonen, Antti Laiho, Metsä Wood

Koivumetsän keskellä In the midst of a birch forest

PUU 1/13

29


Kohde on osa Metsä Groupin kiinteistökokonaisuuden uudistumista Etelä-Tapiolassa. Vanhoista 70-luvun betonitaloista osa on purettu ja osa peruskorjattu. Lisäksi rakennettiin uusi toimistotalo. Rakenteilla on myös uusien asuinkerrostalojen ryhmä.

K

iinteistö-osakeyhtiö Metsätapiolan lähtökohtana on Tapiolan perinne, johon kuuluu arkkitehtuurin ja luonnon vuoropuhelu. Abstraktina tavoitteena on koivumetsän vertauskuva. Uuden toimisto-osan julkisivu on rytmitetty pystysuunnassa vaihteleviin kulmiin. Seurauksena ovat vaihtelevat sisätilat ja näkymät merelle. Myös päivänvalon käyttö energiansäästössä on otettu korostetusti huomioon. Työskentely painottuu avotiloihin, joissa tiimitilat ja neuvotteluhuoneet sekä kiinteät pien- ja kohtaamistilat tukevat työyhteisön muuntuvia tarpeita. Puu on keskeinen materiaali työtiloissa ja kalusteissa. Uuden ja vanhan toimistorakennuksen yhdistää yksikerroksinen ravintola-monikäyttötila. Tila tehtiin toiminnallisesti mahdollisimman joustavasti käytettäväksi, mikä johti avoimeen ja pilarittomaan ratkaisuun. Pääkannattajat ovat pukkimaisia. Pilariosat ovat kertopuuta ja kaksoispalkit liimapuuta. Palkkien väliin on avattu kattoikkunoita. Katon umpiosat ovat lämpöeristettyjä puukoteloelementtejä. Komponentit tuotiin rakennuspaikalle valmiina elementteinä, ja vaativa asennus viimeistelyineen toteutui lyhyessä ajassa. Sisätilan ekspressiiviset rakenteet kehitettiin monien vaihtoehtojen ja kustannusanalyysien sekä visuaalisten, rakenteellisten ja analogisten mallien avulla. Yhteistyö arkkitehdin ja puuosavalmistajan rakennesuunnittelijan kanssa oli tiivistä ja mielenkiintoista. n

Ravintolan seinä | Restaurant wall 1:300

30

PUU 1/13

Asemapiirustus | Site plan 1:1600


rakennettu | projects | Mets채tapiola

PUU 1/13

31


Pohjapiirustus | Floor plan 1:800

Ravintola Restaurant

Vanha osa Old office building

32

PUU 1/13

Uusi toimisto-osa New office


This development is part of a general upgrading by Mets채 Group of the property they own in South Tapiola. Some of the old seventies-built concrete blocks have been demolished, while others have been renovated. A new office block has been built and a group of new apartment buildings is under construction.

T

he design of the new office block is based on the Tapiola tradition, which involves interaction between architecture and nature. One of the more abstract aims is to symbolise birch forest. The elevation of the new offices is articulated in the vertical mode at varying angles to provide a variety of internal spaces and views out to sea. There is also a strong emphasis on the use of daylight in energy-saving. Work is mainly done in large open spaces, but the changing needs of the working community are met by conference rooms and team spaces plus a number of permanent small offices and meeting areas. Wood is a key material in work spaces and in furniture. The new office building is linked to the old by a single-storey restaurant cum multi-purpose space. The space has been made as flexible to use as possible by employing an open, column-free structure. The primary supports are like trestles, with columns in laminated veneer lumber and double laminated timber beams. Between the beams is a series of roof-lights, while the solid parts of the roof are made of insulated wooden cassettes. These were brought to the site as finished elements which were speedily fixed, even though installation and finishing were tricky. The expressive interior structures were developed through study and cost analysis of many alternatives with the aid of visual, structural and analogical models. There was particularly close and stimulating cooperation between the architect and the structural engineer employed by the manufacturer of the wooden elements. n

Leikkaus | Section 1:800

PUU 1/13

33


Uuden ja vanhan toimistorakennuksen yhdistää yksikerroksinen ravintolamonikäyttötila. Tila tehtiin toiminnallisesti mahdollisimman joustavasti käytettäväksi, mikä johti avoimeen ja pilarittomaan ratkaisuun. Pääkannattajat ovat pukkimaisia. Pilariosat ovat kertopuuta ja kaksoispalkit liimapuuta. Palkkien väliin on avattu kattoikkunoita.

34

PUU 1/13


rakennettu | projects | Metsätapiola

Kiinteistö Oy Metsätapiola Property Company Valmistumisvuosi | Year of completion: 2012 Laajuus | Gross area: 26 000 brm2 Kerrosala | Net area: 13 500 m2 Tilavuus | Volume: 99 500 m3 Arkkitehdit | Architects: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy / pääsuunnittelija | principal designer: arkkitehti | architect Pekka Helin, projektiarkkitehdit | project architects: Mariitta Helineva, Antti Laiho Rakennuttaja | Building owner: Kiinteistö Oy Metsätapiola / Tauno Nokiainen, Markku Kauppinen

The new office building is linked to the old by a single-storey restaurant cum multi-purpose space. The space has been made as flexible to use as possible by employing an open, column-free structure. The primary supports are like trestles, with columns in laminated veneer lumber and double laminated timber beams. Between the beams is a series of roof-lights.

Rakennuttaminen ja urakointi | Project management and contracting: Haahtela-rakennuttaminen Oy / Eero Ojala, Jari Pelkonen Rakennesuunnittelu | Structural design: Vahanen Oy / Mari Heino, Tero Aaltonen Puuosat | Wooden components: Metsä Wood

PUU 1/13

35


puusta | from wood Teksti | Text: Pekka Heikkinen Käännös | Translation: Nicholas Mayow

36

PUU 1/13


Markku Kosonen – Puun aika Time of Wood Ulkoasu | Graphic design: Tiina Ripatti 168 sivua | pages Kustantaja | Publisher: Maahenki Oy Painopaikka | Printer: Karisto Hämeenlinna 2012 ISBN 978-952-5870-68-8 ISBN 978-952-5870-80-0 (English)

Vaikuttaja ja vastarannan kiiski

Man of influence who swam against the tide

M

arkku Kosonen (1945– 2010) innosti muotoilijoita ja arkkitehteja puun käyttöön 1990-luvulta lähtien. Hän vaikutti erilaisissa puunkäytön edistämiskampanjoissa ja erityisesti omalla työllään puuseppänä, taiteilijana ja sisustusarkkitehtina. Kosonen oli harvinainen yhdistelmä puun käytön puolestapuhujaa sekä kekseliästä ja luovaa taiteilijaa. Hän halusi edistää puun monipuolista käyttöä ja nosti suomalaiset marginaalipuulajit visakoivun, tervalepän, metsäjalavan ja pihlajan jalopuun asemaan. Kososen tunnetuimpia töitä ovat kukkivasta pajusta punotut korit. Ne veivät hänen tuotantonsa eri puolille maailmaa. Markku Kososelle myönnettiin vuonna 2002 Suomen Kulttuurirahaston Rantasalmi-palkinto. Kysyttäessä, mitä hän aikoi tehdä palkintorahoilla, Kosonen vastasi: ”Ajattelin vaihteeksi tehdä jotain pelkästään itselleni”. Nyt Kososen ajatukset ja elämäntyö on koottu kansien väliin. Lokakuussa 2012

ilmestyi arkkitehti Jussi Vepsäläisen toimittama ”Markku Kosonen – puun aika”. Työtoverien ja ystävien kirjoittamat tarinat yhdessä kattavasti kootun kuva-aineiston kanssa antavat käsityksen Kososen merkityksestä puun käytön uudessa tulemisessa 1990-luvulla. Kuvat ja kirjan herkkä ulkoasu tuovat esiin Kososen tavan nähdä ja tehdä asiat omalla tavallaan. n

M

arkku Kosonen (1945– 2010) was a cabinet-maker, interior designer and artist who provided inspiration for designers and architects not only through his own work but also by influencing the use of wood through promotional campaigns. Kosonen was a rare combination of a man who strongly supported the use of wood while at the same time being an inventive and creative artist. He wanted to promote the use of wood in many different ways and

brought to our attention the potential of such marginal species as curly-grain birch, alder, forest elm and rowan. Kosonen’s more familiar works include his flowering willow baskets which have taken his output to different parts of the world. Markku Kosonen was awarded the Rantasalmi Prize by the Finnish Cultural Foundation in 2002. When asked what he planned to do with the prize money he replied “I think I’ll do something just for myself for a change.” One of his ideas was to compile a book about his own work. This led architect Jussi Vepsäläinen to edit the book Markku Kosonen – Time of Wood. Anecdotes written by friends and colleagues together with a comprehensive set of illustrations give some idea of Kosonen’s importance to the ‘second coming’ of wood in the 1990s. The photographs and the book’s sensitive appearance emphasise Kosonen’s habit of doing and seeing things entirely in his own way. n PUU 1/13

37


PINTAMAALATUT ULKOVERHOUSLAUDAT

Ensimmäisenä Suomessa

US WOOD OY myöntää ensimmäisenä valmistajana Suomessa 23 mm ja paksumpiin pintamaalattuihin ulkoverhouslautoihin kymmenen vuoden 10-TÄYSTAKUUN. Takuu kattaa koko tuotteen, niin raaka-aineen kuin 3-sivun pohja- ja pintamaalauksen. Tuotteella on myös 10 vuoden huoltomaalaustakuu. Lue lisää takuusta osoitteessa www.uswood.fi.

EN 14915:2006

38

PUU 1/13


puusta | from wood Teksti | Text: Tomi Toratti Käännös | Translation: AAC Global

Puutuotteiden CE-merkintä laajenee

H

einäkuusta lähtien entistä useammasta rakennustuotteesta löytyy CE-merkintä. CE-merkinnän on tarkoitus helpottaa tuotteiden vertailua ja edistää niiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella. Heinäkuussa 2013 voimaan astuva EU:n rakennustuoteasetus määrää, että CE-merkintä vaaditaan kaikilta sellaisilta rakennustuotteilta, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin piiriin ja joiden siirtymäaika on umpeutunut. Puurakentamiseen liittyviä harmonisoituja tuotestandardeja on kymmenen, ja niiden siirtymäajat ovat umpeutuneet. Harmonisoitu tuotestandardi (lyhenne: hEN) tarkoittaa asiakirjaa, jossa kuvataan muun muassa tuotteen tekniset vaatimukset, laadunvalvonnan toimenpiteet sekä CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. HEN johtaa aina CE-merkintään, jolla esitetään tuotteen oleelliset tekniset ominaisuudet standardin esittämillä menetelmillä. Tällä osoitetaan, että valmistaja on selvittänyt tuotteen keskeiset ominaisuudet standardissa kuvatuilla menetelmillä ja muutenkin noudattanut standardin vaatimuksia.

Harmonisoidut tuotestandardit ovat käytännössä ainoa keino CE-merkitä standardin soveltamispiiriin kuuluva rakennustuote. Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja on tällä hetkellä noin 400. Ne kattavat noin 80 prosenttia rakennustuotteista. Heinäkuusta 2013 lähtien valmistajan tulee CE-merkinnän lisäksi tehdä myös tuote-eräkohtainen suoritustasoilmoitus (declaration of performance, DoP). Dokumentti sisältää tuotetta koskevia keskeisiä tietoja CE-merkintää laajemmin. Näihin kuuluvat muun muassa valmistajan yhteystiedot, tuotetyypin yksilöivä tunniste ja suunniteltu käyttökohde, arviointi- ja varmennusmenettelyt, laadunvalvonnan tehnyt laitos sekä teknisten ominaisuuksien suoritustasot esitettynä rakennustuoteasetuksen liitteessä III esitetyllä tavalla. Malleja eri rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksista ryhdytään keräämään hEN Helpdeskiin. Puurakenteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja on valmiina kymmenen. Ne liittyvät joko materiaaliin, liittimiin tai rakenteisiin. Lisäksi on valmisteilla kolme

tuotestandardia, joiden aiheina ovat ristiin liimattu levy CLT, puuelementit ja sormijatkettu sahatavara. CE-merkinnän tarkoitus on parantaa luotettavien tietojen saantia tuotteiden ominaisuuksista. Merkinnällä päästään eroon päällekkäisistä kansallisista hyväksyntämenettelyistä. Näin eurooppalaiset sisämarkkinat helpottuvat myös suomalaisille rakennustuotteille. n Lisätietoja: www.henhelpdesk.fi – hEN Helpdesk, rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien sivusto Tomi Toratti / Rakennustuoteteollisuus, tomi.toratti@rakennusteollisuus.fi

Further information: www.henhelpdesk.fi – hEN Helpdesk; website for harmonised standards for construction products Tomi Toratti / Confederation of Finnish Construction Product Industries, tomi. toratti@rakennusteollisuus.fi

CE markings of wood products to expand

C

E markings make product comparison easier and promote the free movement of products within the European Economic Area. They improve the provision of reliable information on product quality. The CE marking eliminates overlapping national approval procedures. This means it will be easier to place construction products on the European market. The EU Construction Products Regulation will enter into force in July 2013. It prescribes a compulsory CE marking for all construction products within the scope of application of harmonised product standards. The harmonised European standard (hEN) for a construction product is a doc-

ument that describes technical product requirements, quality assurance measures and the information to be included in the CE marking. A hEN document always leads to a CE marking, which describes the product’s technical qualities. The marking shows that the product’s manufacturer has established the product’s qualities using the methods provided in the standard and has complied with the requirements of the standard. Harmonised product standards are the only way to obtain a CE marking for a construction product within the scope of application of a standard. At the moment, there are 400 harmonised standards for construction products. They cover 80 per cent of construction products.

As of 1 July 2013, the manufacturer must issue a declaration of performance (DoP) for each product batch, in addition to the CE marking. This document contains more detailed product information than does the CE marking, including the manufacturer’s contact information, product type identifier, intended use, assessment and verification procedures, the quality assurance institution and technical performance level. There are ten harmonised European standards for wooden structures. These relate to materials, connectors or structures. In addition, three product standards are under preparation – these are for cross-laminated timber, wooden elements, and finger-jointed solid timber. n PUU 1/13

39


Ehkäise ullakkopalo paloräystäällä Preventing attic fires by using fire-resisting eaves

S

Teksti | Text: Tero Lahtela • Käännös | Translation:Nicholas Mayow

uomessa syttyy joka päivä yli 40 tulipaloa, joiden sammuttamiseen tarvitaan palokuntaa. Puukerrostalossa huoneistopalon aiheuttaman julkisivupalon todennäköisyys on häviävän pieni, koska sprinklaus estää tulen lieskahtamisen huoneistossa. Kuitenkin yli kaksikerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty puusta tai muista D-s2, d2-luokan tarvikkeista, tulee estää mahdollisen julkisivupalon leviäminen yläpohjaan ja sen tuuletusonteloon EI 30-rakenteella. Osastoivan räystään suunnittelussa ongelmana on palo- ja kosteusteknisen toimivuuden yhtäaikainen toteuttaminen. Ongelma on sivuräystäillä, josta yläpohjan tuuletuksen tuloilma usein otetaan. Millaiset tuuletusaukot räystään otsalautaan? Kuvassa 1 on esitetty rakenne, jolla julkisivupalon leviäminen yläpohjaan ja sen onteloon voidaan estää. Rakenteen paloteknistä toimintaa on tutkittu polttokokeiden avulla. Kokeissa on havaittu, että ohjaamalla liekit kauemmaksi räystään otsalaudasta, voidaan otsalaudan kautta ottaa yläpohjan tuuletuksen tuloilmaa. Polttokokeissa havaittiin, että otsalaudan ohi ohjattu liekki aiheuttaa räystäsonteloon imua ulospäin. Se hillitsee osaltaan palon leviämistä. Vaihtoehtona on palokatkoventtiilillä varustettu räystäsrakenne (kuva 2). Miten yläpohjan tuuletusaukot mitoitetaan? Taulukossa 1 on esitetty tuuletusaukkojen mitoitusohjeet ulkoilmalla tuuletettuun yläpohjaan. Yläpohjan pinta-ala lasketaan samalla tavalla kuin huoneistoala. Tuuletusaukkoihin tulee asentaa sinkitty teräsverkko, jotta pieneläimet eivät pääsisi yläpohjan onteloon. Teräsverkon silmäkoon

tulee olla vähintään 6x6 mm2, etteivät roskat tuki verkkoa. Tuuletusaukossa olevan verkon tai säleikön vaikutus pinta-alaan huomioidaan pienennyskertoimella. Miten räystään osastoiva rakenne mitoitetaan? Osastoivan rakenteen tulee pysyä paikoillaan ja suojata räystäskannatinta sekä ullakon vastaisen seinän kantavia rakenteita hiiltymiseltä 30 minuutin ajan. Kuvan 1 tapauksessa osastoivana rakenteena räystään alapinnassa on käytetty 33 mm paksua viilulevyä (esimerkiksi kertopuulevy). Ullakon vastaisessa ulkoseinässä on käytetty 33 mm paksua viilulevyä yhdessä 9 mm paksun tuulensuojakipsilevyn kanssa. Kipsilevy tarvitaan tuulensuojan pintaluokkavaatimuksen takia, joka tapauskohtaisesti on A2-s1, d0 tai B-s1, d0. Esimerkkiräystään viilulevystä palaa pois 30 minuutin aikana 20 millimetriä. Näin ollen levystä jää jäljelle 13 milliä, jolloin levyn voidaan olettaa pysyvän paikoillaan 30 minuutin palon jälkeen. Liittimiä ei tarvitse palomitoittaa, koska räystäselementti on suunniteltu siten, että liittimet eivät altistu palorasitukselle. Ullakon vastaisen seinän viilulevystä, joka on suojattu kipsilevyllä, palaa pois 30 minuutin aikana 25 mm. Näin ollen levystä jää jäljelle 8 mm, jolloin levyn voidaan olettaa pysyvän paikoillaan 30 minuutin palon jälkeen. Liittimet valitaan ja asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Puulevyn liittimiä ei tarvitse erikseen mitoittaa, koska puulevyn takana ei tapahdu hiiltymistä ennen levyn murtumista ja levyyn ei kohdistu kuormitusta. n Esimerkkilaskelmat tuloilma-aukkojen sekä räystään osastoivan rakenteen mitoitukseen löytyvät Puuinfon verkkosivuilta: www.puuinfo.fi/tekniset-tiedotteet


tekninen tiedote | technical information

EI 30

Palokatkoventtiili Firebreather

Kuva | Picture 1.

Kuva | Picture 2.

T

he probability of a facade fire being caused by a fire in one apartment in a wooden block of flats is extremely small since sprinklers would be used to prevent flare-up in the apartment. In residential and non-residential buildings of over two storeys with facades constructed of D-s2, d2 class materials (e.g. wood), EI 30 construction must be used to prevent the spread of fire from the facade to the roof cavities (i.e. roof construction and ventilation spaces). The problem in designing eaves which provide compartmentation is to ensure that fire-safety and moisture-control both work at the same time. There is a particular problem in gable eaves which are often used to provide supply air for ventilating the roof construction. Ventilation openings in eaves fascia boards Figure 1 show a construction that will prevent the spread of fire from the facade to the roof construction. The behaviour of the eaves in fire has been studied by experiment and it has been observed that if the flames are directed further away from the eaves fascia board it is still possible to take supply air

for the ventilation of the roof construction through the fascia board. Flames directed past the fascia board cause an outward suction within the eaves cavity, which prevents the spread of fire. Dimensioning the ventilation of the roof construction Table 1 gives dimensioning guidance for ventilating the roof structure using external air. Galvanised steel grilles with a mesh size of at least 6x6 mm must be fixed in the ventilation openings to prevent wild-life gaining access to the roof space. The effect of the grille on the surface area of the ventilation opening should be taken into account. Dimensioning construction which provides compartmentation Construction which provides compartmentation must remain in position and protect the eaves supports and the load-bearing structure supporting the wall to the attic from charring for a period of 30 minutes. In the structure shown in figure 1, 33 mm plywood is used for the soffit of the eaves and 33 mm plywood plus 9 mm plasterboard for the outer skin of the wall to the attic. The plasterboard is needed because of the surface

Ohje Guideline

Katon kaltevuus Roof slope

Aukkojen tehollinen pinta-ala Effective area of openings

RakMK part C2

Kaikki All

4.0 ‰ yläpohjan pinta-alasta | of area of roof

RIL 107-2000

< 1:20

5.0 ‰ yläpohjan pinta-alasta | of area of roof

RIL 107-2000

≥ 1:20

tulo supply 2.0 ‰ / poisto | exhaust 2.5 ‰

class requirements for weather-shield board, A2-s1, d0 or B-s1, d0. To dimension the thickness of plywood used as the soffit of eaves providing compartmentation: After a fire lasting 30 minutes, approximately 12 mm must remain intact. This means that the board can be considered to remain in place after a 30-minute fire. In 30 minutes, 20 mm of the plywood will have burned away. Thus 13 mm of the plywood will be left intact, so the plywood can be said to remain intact after a fire lasting 30 minutes. Connectors do not have to be dimensioned as they are not subject to fire stress. To dimension the thickness of plywood protected by 9 mm plasterboard used in the outer skin of the wall to the attic to provide compartmentation: After a fire lasting 30 minutes, approximately 6 mm must remain intact. This means that the board can be considered to remain in place after a 30-minute fire. In 30 minutes, approximately 25 mm of the plywood which is protected by plasterboard will burn away, leaving 8 mm of board. This means that the board can be considered to remain in place after a 30-minute fire. Connectors used in wooden boards and plasterboard must be in accordance with manufacturer’s instructions. It is not necessary to dimension connectors for wooden boards because charring will not take place behind the board before it loses integrity and the board is not load-bearing. n

Examples of dimensioning supply-air openings in fascia boards and roof compartmentation can be found on Puuinfo webpages: www.puuinfo.fi/tekniset-tiedotteet

Taulukko 1. Ulkoilmaan rajoittuvien tuuletusaukkojen yhteenlaskettu tehollinen pinta-ala eri ohjeiden mukaan Table 1. Effective total area of ventilation openings which restrict external air according to various guidelines

PUU 1/13

41


Pohjoismainen puurakentamisen konferenssi 23.-24. toukokuuta 2013 www.forum-holzbau.fi

Kouvolan puurakentamisen konferenssin pääteema on Energiatehokkaan ja kilpailukykyisen rakentamisen tulevaisuuden teknologiat. Teema tuo esille suuren potentiaalin, minkä teollinen rakentaminen ja talotekniikan integroiminen rakennusosien esivalmistukseen tarjoaa koko rakennussektorin kehittämiselle.

kulttuurien välille. Merkittävä osa esitelmöitsijöistä tulee Keski-Euroopasta.

Konferenssin tavoitteena on rakentaa linkkiä ja synnyttää keskustelua modernin energiatehokkaan ja kilpailukykyisen puurakentamisen eri

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.forum-holzbau.fi

Ohjelmassa luentoja mm. seuraavista aihepiireistä ECO2-hanke – puu hiilitehokkaassa rakentamisessa, Hyvinvointia tukevat suunnittelu- ja puuratkaisut sekä Venäjä rakentamisen toimintaalueena.


tulossa | coming Puukerrostalokortteli Tampereen Isokuuseen - Puujulkisivuverhoukset asuinkerrostalojen arkkitehtuurissa Diplomityö Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitokselle A block of wooden multi-storey apartment buildings at Isokuusi, Tampere – Wooden cladding in residential architecture

a

eist

on

shu

orra

ät p

Pitk

äkym

ät n

Diploma thesis for the Department of Architecture at the Aalto University Markus Heinonen Sijoitus | Site plan 1: 2000

Koti kurottaa aurinkoon

Homes that reach for the sun Teksti | Text: Markus Heinonen • Käännös | Translation: Nicholas Mayow

S

uunnittelin diplomityössäni puukerSuunnittelemani korttelin kokonaiskerrorostalokorttelin Tampereen Isokuusala on 7450 m², mihin sisältyy asuntojen lisen asuinalueelle. Tampereen kausäksi 500 m² liike- ja työtiloja sekä 300 m² punki on rakentamassa Vuoreksen yhteistiloja. IsokuuseenNäkymä Suomen suurinta puukaupunkikorttelin pohjoisnurkaltaKorttelin massoittelu ja kerrosluvut perusaluetta. Vuonna 2017 valmistuvalle alueelle tuvat rakennusten suuntaamiseen lämpimiin suunnitellaan puukerrostalojen lisäksi myös ilmansuuntiin. Talojen katot kallistuvat sisäpihalle päin, minkä ansiosta asuntoihin puisia liikerakennuksia ja pientaloja.

saadaan runsaasti auringonvaloa. Hulevedet voidaan käsitellä korttelikohtaisesti. Punamultamaalein korostettujen sisäänkäyntisyvennysten ansiosta myös porraskäytävän viereisiin asuntoihin pääsee paljon luonnonvaloa, ja niitä voidaan tuulettaa läpivedolla. Ulkoseinät on suunniteltu toteutettavaksi puuelementteinä. Välipohjina käytetään puurakenteisia ripalaattoja. Lyhyillä jänneväleillä märkätilojen ja porrashuoneiden kohdalla rakenne on tehty ristiin liimatuista puulevyistä. Verhousten suunnittelussa on pyritty puun tasaiseen vanhenemiseen. Etelän puoleisilla u

PUU 1/13

43


u

Pohjapiirustus | Floor plan 1: 1000 2.krs - 1:500

+126.00

LVV 30.5 m2

LJH / Tekn.t. 13.0 m2

Kiint.var. 13.0 m2

+126.00

+126.00

+128.20

+128.20

Kuivaus 24.0 m2

3h+k 67.5 m2 Pesula 34.5 m2

Polkupyörien huolto 28.5 m2

(puolilämmin) Polkupyörävarasto (69pp) 126.5 m2

3-4h+k 88.5 m2

2h+k 54.0 m2 1h+k 28.0 m2

1h+k 30.0 m2

1h+alk+k 37.0 m2

+126.00

Penkit ja pergola

Askartelutila 38.5 m2

2h+k 59.0 m2

Hiekkalaati kko

Katukoris

Viherkatto

3h+k 82.0 m2

3h+k 84.5 m2

Keinu

Kuivaus

Pienviljely 1h+alk+k 44.0 m2 1h+alk+k 42.0 m2

+126.20 +126.80

+126.00

Hissivaraus

+127.30

Pergola

LVV 7.0 m2

1h+k 35.5 m2

SK 3.5 m2

3h+k 68.5 m2

Viherkatto

Kiint.v. 3.0 m2

LJH 4.5 m2

Tekn.t. 6.0 m2

Hissivaraus

2h+k 59.5 m2 3h+k 81.5 m2

2h+k 49.0 m2

Tekn.t. 7.0 m2

+128.40

3h+k 68.0 m2

Irt.var. 40.5 m2

2h+k 57.5 m2

Leikkaus ja julkisivu | Section and elevation 1: 1000 Leikkaus B-B - 1:500 Julkisivu lounaaseen - 1:500

5

1 3

4

2 1

4 5

1

Julkisivu lounaaseen - 1:500 1

1

2

5

1 3

4

2 1

4 5

Kalustettu pohjapiirustus, pistetalon 5.-8.krs - 1:200 1

1

na) (Yläikku

Julkisivu kaakkoon - 1:500

1

2

P

SK

TUULETUSPARVEKE

1h+alk+k 36.0 m² 3h+k 67.0 m² JK/PK

JK/PK

(PPK) Julkisivumateriaalit (APK)

1 2 3 4 5 6

(PPK)

KirKas lasi Pystysuuntainen 28x175mm täysPontattu uts-Kuusilautaverhous, PintaKäsittely Petroliöljymaali (sävy lämmin harmaa) vaaKasuuntainen 28x155mm täysPontattu utw-Kuusilautaverhous, PintaKäsittely Petroliöljymaali (sävy lämmin harmaa) vaaKasuuntainen 28x155mm täysPontattu utw-Kuusilautaverhous, PintaKäsittely Petroliöljymaali (sävy valKoinen) Pystysuuntainen 28x70...155mm täysPontattu uts-Kuusilautaverhous, PintaKäsittely Punamultamaali läPivärjätty vaaKaraidoitettu betoni, musta (PPK)

huom! KaaKon ja lounaan Puoleisilla julKisivuilla KaiKKi lautaverhouKset lämPöKäsitelty, PoisluKien Punamultamaalilla Käsiteltävät laudat. SK

(Yläikkuna) SK JK/PK

(APK)

TUULETUSPARVEKE (APK)

na) (Yläikku

JK/PK

4

2h+k 56.0 m²

(PPK) (PPK)

1

2

2h+k 53.0 m²

Ä YM NÄK

NTO

ASU

2

1

4

SK SK

JK/PK

(APK)

2

1h+alk+k 47.5 m²

Julkisivu kaakkoon - 1:500 6

4

5

julkisivuilla, joita aurinko ja myrskyt koettelevat kovimmin, käytetään lämpökäsiteltyä puuta, pystysuuntaista verhousta ja vaaleaa pintakäsittelyä. Julkisivut ovat erillisiä elementtejä, jolloin niiden koko ja suunta voi vaihdella vapaasti. Elementit voidaan tarvittaessa irrottaa huoltoa tai korjausta varten. Diplomityöni toinen osa on tutkimus asuinkerrostalojen puujulkisivuista. Tutkimus perustuu kirjallisuuteen, säärasitusten laskentaan sekä neljän puurakennuksen julkisivujen nykytilan arviointiin. n

T

his diploma thesis consists of a design for an urban block of wooden multi-storey apartment buildings at Isokuusi, Tampere, plus a study focusing on wooden cladding. The design is part of a planning-partnership project for the Isokuusi area. The gross area of the block is 7450 m², which includes 500 m² of commercial space and 300 m² of common space. The massing of the whole block and the number of storeys are derived from the orientation of the buildings towards the warmer points of the compass. The roofs of the buildings slope towards the internal courtyard so that the apartments receive plenty of sunlight, and surface water can be dealt with separately in each of the urban blocks. The entrance recesses, which are emphasised with red-ochre paint, allow light into the adjacent flats and permit cross ventilation. The external walls are designed to be built as wooden elements. Ribbed slabs of timber construction are used for the intermediate floors. In short-span areas, such as staircases and wet areas, the construction is in wooden boards glued on top of each other at right angles. In the design of the cladding, the aim has been to encourage the wood to age evenly. Heat-treated timber with a light-coloured finish is used as vertical cladding on south-facing elevations which suffer most from deterioration due to weather. The elevations are made up of different elements, the size and orientation of which can be arranged at will. If necessary, the elements can be removed for service or repair. The study section of the thesis deals with wooden facades from the viewpoint of residential buildings. The research is based on the literature, on weather-stress calculations and on an assessment of the present condition of the facades of four existing buildings build in past twenty years. n

1

1 6

Julkisivumateriaalit 1 2 3 4 5 6

KirKas lasi Pystysuuntainen 28x175mm täysPontattu uts-Kuusilautaverhous, PintaKäsittely Petroliöljymaali (sävy lämmin harmaa) vaaKasuuntainen 28x155mm täysPontattu utw-Kuusilautaverhous, PintaKäsittely Petroliöljymaali (sävy lämmin harmaa) vaaKasuuntainen 28x155mm täysPontattu utw-Kuusilautaverhous, PintaKäsittely Petroliöljymaali (sävy valKoinen) Pystysuuntainen 28x70...155mm täysPontattu uts-Kuusilautaverhous, PintaKäsittely Punamultamaali läPivärjätty vaaKaraidoitettu betoni, musta

huom! KaaKon ja lounaan Puoleisilla julKisivuilla KaiKKi lautaverhouKset lämPöKäsitelty, PoisluKien Punamultamaalilla Käsiteltävät laudat.

44

PUU 1/13 4 1

2

2 2 5

4

1

4

Diplomityö osoitteessa | The diploma thesis at this address: issuu.com/markus.heinonen


P U U P A L K I N T O 2 0 12 • V I E R U M Ä E N P U U K E R R O S T A L O , P U U E R A • V U O R E L M A A R K K I T E H D I T O Y

Puuinfo Oy kutsuu suunnittelijoita, rakennuttajia, rakentajia sekä muita rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneita tekemään ehdotuksia vuoden 2013 Puupalkinnon saajaksi. Puupalkinto annetaan rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty innovatiivisella tavalla. Palkintolautakunta kiinnittää huomiota myös

erityisesti energia- ja ympäristöasioihin. Ehdotettavien kohteiden tulee valmistua elokuun 2013 loppuun mennessä. Vapaamuotoiset ilmoittautumiset tulee toimittaa Puuinfoon 29.9.2013 mennessä. Liittäkää ehdotukseen lyhyt selostus kohteesta sekä sitä selventäviä valokuvia ja piirustuksia. Puupalkinnon saaja julkistetaan 28.11.2013 Puupäivillä Helsingin Wanhassa Satamassa

Puuinfo Oy, PL 381, 00131 Helsinki • Lähetyskuoreen tulee merkitä ”Puupalkinto 2013”tai s-postitse info@puuinfo.fi • Lisätietoja antaa Toimitusjohtaja Mikko Viljakainen Puh. 040-526 6413

ON AIKA PÄÄSTÄÄ MAISEMA-ARVOT SISÄÄN – MUTTA PITÄÄ SILTI LUONNONVOIMAT ULKONA. L I U K U O V E T A V A A V AT E N N E N N Ä K E M ÄT T Ö M I Ä MAHDOLLISUUKSIA.

LISÄTIETOA LIUKUOVISTAMME JA IKKUNOISTAMME OSOITTEESTA WWW.PROFIN.FI

Pron-liukulasiseinä on saanut laajaa tunnustusta käyttäjiltä, rakentajilta ja suunnittelijoilta. VTT:n mittaamat energiatehokkuusarvot ovat huippuluokkaa. Liukulasiseinäämme on asennettu useisiin passiivienergiataloihin sekä merenrantakohteisiin, joissa tuotteemme ovat alttiina voimakkaalle kosteuskuormitukselle. Ratkaisumme on tuttu myös monissa kerrostaloissa. Se on käytössä jo useammalla kerrostaloalueella. PUU 1/13

45


tulossa | coming Konsthall, Ylitornio, Ruotsi Art Hall, Övertorneå, Sweden Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy | Architects

Teksti | Text: Anssi Lassila, Teemu Hirvilammi Käännös | Translation: Nicholas Mayow

T

aidehallista tulee Tornionlaakson alueen uusi maamerkki ja kokoava voima. Rakennus tuo paikalliset asukkaat, matkailijat ja vierailijat yhteen. Se luo uskoa tulevaan Tornionjoen molemmin puolin. Rakennuksen hopeanharmaa hahmo koostuu yhteen liitettyjen harjakattojen sarjasta. Hahmossa on liittymäkohtia historiaan. Samalla se edustaa aikamme arkkitehtuuria. Kattolinja on tien suuntaan yhtenäiseksi leikattu, mikä antaa taidehallille julkisen rakennuksen ilmeen. Joen puolella harjakatot polveilevat ja muodostavat pienimittakaavaisia, suojaisia ulkotiloja. Päämateriaalina on puu eri tavoin käytettynä. Julkisivut ovat lasia ja kuultokäsiteltyä kuusta. Harmaan lehtikuusirimoituksen taustalla pilkottaa värikkääksi maalattuja puupintoja. Pimeään aikaan rakennus valaistaan, ja riman takana olevat värit korostuvat kirkkaammin. Puu hallitsee myös sisätiloja. Seinien ja kattojen pintakäsittelynä on saippuointi. Lattioiden lipeäkäsittely korostaa puun syykuviota. Puunkäyttö tuo sisätiloihin lämpimän tunnelman. Rakentamiseen on tarkoitus kytkeä työpajoja, joissa vanhaa käsityöosaamista siirretään nuorille. Samalla korostetaan yhdessä tekemisen tärkeyttä – joen molemmin puolin. n

46

PUU 1/13

Arvokkaasti harmaantuva Going grey with dignity

Julkisivu | Facade entrance 1:500

Leikkaus | Section 1:500

Julkisivu joelta | Facade riverside 1:500


Sijoitus | Site plan 1: 2000

W

hen built, the new Art Hall will become a landmark and focus for the whole of the Torniolaakso area. The building will unite local residents, tourists and other visitors. It will generate belief in the future on both sides of the Torniojoki River. The silver-grey form of the building is made up of a series of pitched roofs which are linked together. The shape includes a number of historical references but at the same time is representative of contemporary architecture.

The roof line, which is a uniform silhouette running parallel with the road, will give the Art Hall the appearance of a public building. On the side facing the river, the pitched roofs will meander hither and thither to form small-scale, sheltered outdoor spaces. The principal material will be wood used in various ways. Elevations will be in glass combined with fir treated with a translucent finish. Brightly painted wooden surfaces will peep out from behind strips of grey larch. During the hours of darkness, the building

Pohjapiirustus | Floor plan 1:800

will be floodlit and the colours will show up even more brightly. Wood will be used in the interiors, as well, to give warmth. Walls and ceilings will be given an oiled finish with a wetting agent, while floors will be treated with lye to emphasise the grain. The idea is to organise workshops during the construction period to provide an opportunity for traditional woodworking skills to be handed on to the younger generation and to emphasise the importance of working together. n

PUU 1/13

47


profiili | profile

Tillinmäki Jyrki Iso-Aho Syntynyt | Born 1955 Arkkitehti | Architect SAFA, TKK 1984 Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien osakas ja toimitusjohtaja. Partner in and managing director of A-Consultant Architects.

Pasteur Véronique Klimine Syntynyt | Born 1961, Lille Arkkitehti | Architect DPLG, Grenoble 1983 R2K Architects, osakas | partner R2K on erikoistunut puisten julkisten rakennusten suunnitteluun. R2K specialises in the design of public buildings in wood. Opiskellut puuarkkitehtuuria Ranskan Grenoblessa ja Roland Schweitzerin opiskelijana Pariisissa. Useita ranskalaisia puuarkkitehtuuripalkintoja. Kestävän rakentamisen järjestön Maison Alpine du Developpement durable perustajajäsen. Studied wood architecture in Grenoble and Paris (under Roland Schweitzer). Several prizes for wood architecture in France. Founder member of the Alpine sustainable building organisation. Olavi Koponen Syntynyt | Born 1951 Tuusniemi Arkkitehti | Architect SAFA, TTKK 1993 Taiteilijaprofessori | Artist-Professor, 2008–2013 Arkkitehtitoimisto Olavi Koponen Architects, 1986– R2K architects, osakas | partner, 2010–

48

Tapani Lehtinen Syntynyt | Born 1971 Arkkitehti | Architect, TKK 1999 Projektiarkkitehti Arkkitehtitoimisto A-Konsulteissa sekä asuntosuunnittelun että julkisten tilojen suunnittelun projekteissa. A project architect at A-Consultants Architects. Jari Frondelius Syntynyt | Born 1970 Arkkitehti | Architect SAFA, TKK 2002 AFKS Arkkitehdit | Architects, osakas | partner, 1998– Valtion rakennustaidetoimikunnan puolivuotinen apuraha 2007. Safan hallituksen jäsen 2010–2013. Grant from the Finnish National Council for Architecture 2007. Member of the Board of SAFA. Jaakko Keppo Syntynyt | Born 1969 Arkkitehti | Architect SAFA, TKK 2003 AFKS Arkkitehdit | Architects osakas | partner, 1998–

Töitä on esitelty kymmenissä julkaisuissa ja näyttelyissä eri puolilla maailmaa. Puupalkinto 2007.

Valtion rakennustaidetoimikunnan yksivuotinen apuraha 2006 ja 2012. Rakennusopin tuntiopettaja Aalto-yliopistossa.

Work has been illustrated in dozens of publications and exhibitions throughout the world. Finnish Wood Award 2007.

Grant from the Finnish National Council for Architecture 2006 and 2012. Teacher at the Aalto University.

PUU 1/13

Juha Salmenperä Syntynyt | Born 1970 Arkkitehti | Architect SAFA, TKK 2003 AFKS Arkkitehdit | Architects osakas | partner, 2003– Valtion rakennustaidetoimikunnan puolivuotinen apuraha 2011. Grant from the Finnish National Council for Architecture 2011

Metsätapiola Pekka Helin Syntynyt | Born 1947 Arkkitehti | Architect SAFA, TKK 1971 Helin & Co Arkkitehdit | Architects, 1999–

Suunnitellut taloja Pohjoismaihin, Etelä-Koreaan ja Kiinaan. 38 ensimmäistä sijaa arkkitehtikilpailuissa Suomessa ja ulkomailla. Puu-, Betoni- ja Teräsrakennepalkinnot sekä Rakennustaiteen valtionpalkinto. Monografia “Architecture in Context Helin Workshop” (Birkhäuser, Basel, 2011). Projects in Nordic countries, South Korea and China. Awarded 38 first prizes in architectural competitions in Finland and abroad. The Finnish State Prize for Architecture and the Finnish Wood, Concrete and Steel Awards. A monograph ‘Architecture in Context – Helin Workshop’ (Birkhäuser, Basel, 2011) Mariitta Helineva Arkkitehti | Architect, B.Sc.Arch., Lawrence Technological University, USA Helin & Co Arkkitehdit | Architects, 1999– Johtava arkkitehti ja päävastuullinen sisustussuunnittelija toimisto- ja asuinrakennushankkeissa sekä peruskorjaushankkeissa. Aiempia


työpaikkoja Helin & Siitonen Arkkitehdit sekä Rossetti Associates Yhdysvalloissa. The leading architect and principal interior designer on office building projects, renovations and extensions. Previously worked for Helin & Siitonen Architects and Rossetti Associates. Antti Laiho Johtava asiantuntija | Senior Expert Helin & Co Arkkitehdit | Architects 1999–

28.11.2013 W A N H A S ATA M A HELSINKI

Projektiarkkitehti toimistorakennussekä laajennus- ja peruskorjaushankkeissa. Aiempia työpaikkoja Helin & Siitonen Arkkitehdit ja HKP Arkkitehdit. The project architect on office building projects, renovations and extensions. Previously worked for Helin & Siitonen Architects and HKP Architects.

Radical Wood Pavilion

Kehittäjä:

Design+Analysis -workshop 2012, Aalto-yliopisto | Aalto University Ron Aasholm, Jouni Berg, Kristian Karell, Marko Hämäläinen, Arttu Kaukonen, Matti Pirinen, Päivi Lipponen, Sami Lönnroth, Antti Sironen, Joona Tuikka, Matti Kankkunen ja Essi Similä. Ohjaajat | Tutors: Hannu Hirsi, Jouko Järvisalo. Koordinaattorit | Coordinators: Jarkko Niiranen, Eero Lunden ja Markus Wikar.

eeva.liesirova@virtualsystems.fi

www.virtualsystems.fi

PUU 1/13

49


profiili | profile Teksti | Text: Pekka Heikkinen Käännös | Translation: Nicholas Mayow Kuva | Photograph: Kimmo Räisänen

S

uomessa tehdään hyvää työtä puun käytön kehittämiseksi”, sanoo arkkitehti Pekka Helin. Huono uutinen on, että kukaan ei katso alaa kokonaisuutena. ”Hankkeiden välillä ei ole pystysuuntaista koordinaatiota.” Siksi hyvistä yksittäisistä ideoista ei synny yhteistä osaamista. Mielipiteen takana on kolmen vuosikymmenen kokemus rakentamisesta. Nokian pääkonttori, Eduskunnan lisärakennus, kauppakeskus Sello. Asuintaloja, aluesuunnitelmia peruskorjauksia – ja kaikkea siltä väliltä. Lisäksi hyllyssä on kaksi Rakennustaiteen valtionpalkintoa, useita teräs- ja betonipalkintoja, vuoden 2006 Puupalkinto sekä nelisenkymmentä kilpailuvoittoa Suomessa ja ulkomailla. ”Rakennustuotantokoneisto on valjastettu betonirakentamiseen”, Helin sanoo. ”Puu tarvitsee oman rakennuskulttuurin, joka lähtee materiaalin ominaisuuksista”. Kulttuuria ei kuitenkaan luoda hetkessä. ”Se vaatii pilotteja, määrätietoista kehittämistä ja erityisesti kärsivällisyyttä”.

Yhteiseen hiileen Pulling together

I

n Finland we’re doing good work in ties of wood should be exploited far more developing the ways in which wood than they are at present. Public buildings is used”, architect Pekka Helin says. and large-span halls are naturals for wood The bad news is that nobody looks at construction, while wood is ideally suited the area as a whole. “There’s no vertical coto medium-sized office buildings, too. ordination between projects.” ConsequentPuulla on Helinin mielestä mahdollily, no all-round expertise is generated from Computer-aided design and prosuuksia. Kuiva rakennustekniikka ja puun duction technology gives designers enorgood individual ideas. mous freedom. The cost of the wood used lämpötekniset ominaisuudet pitäisi hyöBehind these opinions lies thirty years dyntää nykyistä paremmin. Luontevia käytin finishing buildings is proportionally so experience of building construction: the tökohteita ovat julkiset rakennukset ja suuret small that waste of materials is not an obsNokia head offices, the extension for the tacle to keen designers, believes Helin. The hallit. Keskikokoisiin toimistotaloihin puu Finnish Parliament building, the Sello price of the finished product should encousopii mainiosti. shopping centre; residential ”PUUN KÄYTTÖÖN rage tailor-made production for each indiTietokoneohjattu suunnitbuildings, master plans, renVOI RAHOITTAJA telu ja tuotantotekniikka anovations – and everything vidual building. “Building owners and deMYÖS PAKOTTAA.” tavat vapauden muotoilulle. signers could be compelled to use wood,” in between. Not only that, Viimeistellyssä rakenteessa puun osuus kushe says, “At least by the people who hold he has a score of building industry awards tannuksista on niin pieni, ettei materiaalithe purse strings.” to his credit from Finland and abroad inhukka ole este kiinnostavalle designille, Hecluding two Finnish State Prizes for ArchiBut what about the industry as a whole? lin perustelee. Lopputuotteen hinnan pitäisi tecture and several steel, conThe wood-product giants are crete and wood awards. kannustaa tarvittaessa rakennuskohtaiseen “Building owners developing interesting ideas and designers “The building industry maräätälöityyn tuotantoon. ”Puun käyttöön voi and there are plenty of small could be chine is harnessed to the conrahoittaja myös pakottaa”, hän sanoo. carpentry and joinery workcompelled crete construction,” says Helin. shops with a high degree of Mutta entä se kokonaisuus? Puutuotejäto use wood.” tit kehittävät kiinnostavia tuotteita. Lisäksi “Wood needs its own building expertise. Unfortunately, on paljon osaavia, mutta pieniä, puusepänculture based on the characteristics of the they don’t all pull together. In Helin’s view, verstaita. Yhteiseen hiileen ne eivät kuitenmaterial.” Culture, however, cannot be crewhat’s missing is a professional group in kaan puhalla. Helinin mielestä välistä puutated in the blink of an eye. “It demands pithe middle, which brings products and extuu mekanismi ja organisaatio, joka kokoaa lot projects, single-minded development and pertise together and makes buildings of tuotteet ja osaamisen rakennuksiksi. ”Jos particularly patience. them. “If in addition to this there was some suuret puuyritykset tämän lisäksi toimisivat In Helin’s opinion, wood has great pocooperation between the big boys, there tential. The use of dry construction and the yhteistyössä, olisi puurakentamisella mahwould be real opportunities for developdollisuuksia todella kehittyä.” n ing and expanding wood construction.” n practical application of the thermal proper-

50

PUU 1/13


puuinfo.fi

arkkitehdin apu

DV005

DV007

DV008

RunkoPES – Puuelementtirakentamisen uusi avoin teollisuusstandardi

PUUELEMENTTIRAKENTAMISEN uusi, avoin RunkoPES-

rakennekerrokset voidaan suunnitella vapaasti näiden

standardi on julkistettu. Sen avulla puurakennus voidaan

periaatteiden mukaan.

suunnitella ottamatta kantaa rakennuksen toteuttajaa etukäteen. Tilaaja voi kilpailuttaa runkojärjestelmät vertailu-

Järjestelmä antaa laadunvarmistuksen periaatteet, sisältää

kelpoisesti, ja puuosavalmistajien ratkaisut voidaan liittää

rakenne-esimerkkejä, ohjeelliset urakka-rajat ja toimitus-

toisiinsa.

sisällöt sekä mallirakennustyöselityksen.

Standardissa on vakioitu vain elementtien reunojen muoto,

Ilmainen RunkoPES löytyy Puuinfo.fi /rakentaminen

kiinnitys- ja tiivistysperiaatteet sekä moduuliviivojen asema

-palvelusta. Se pitää sisällään järjestelmän rakenne-

rakenteessa. Järjestelmä antaa suosituksia rakennepaksuuk-

kirjastot ArchiCAD-, AutoCAD- ja Revit-ohjelmiin.

sista, jännemitoista ja kerroskorkeudesta. Elementtien

Muistutuksen päivityksistä saa ilmoittautumalla sähköpostijakeluun osoitteessa info@puuinfo.fi.

SIVUILL A AVAT TU R AKENNEKIR JA STOT: W W W.PUUINFO.FI / R AKENNET Y YPPIKIR JA STOT

/runkopes PUU 1/13

51


Yhdessäoloa. Lämmin, pehmeä ja kiva koskettaa. Sellainen on Metsä Woodin aidosta puusta rakennettu terassi. Ideoita ja uusiutuvia, kotimaisia puutuotteita löydät osoitteesta www.metsawood.fi/Piha

52

PUU 1/13

Wood Architecture - April 2013  

PuuWood-magazine presents mainly Finnish and European wood architecture and constructions. Issue 1/2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you