Page 1

fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Kwiecień fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Kwiecień

odpady zabieraj ze sobą. •

Samochód pozostaw w specjalnie przygotowanym do tego miejscu postojowym.

Podczas spacerów w lesie z psem pamiętaj, aby nie spuszczać go ze smyczy. Psy mogą być groźne dla mieszkających w lesie zwierząt.

fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Kwiecień

Nie hałasuj w czasie pobytu w lesie. Głośne zachowanie nie tylko płoszy zwierzęta, ale może też przeszkadzać innym w odpoczynku.

Nie niszcz nieznanych Ci grzybów i roślin. Są one pokarmem dla zwierząt mieszkających w lesie, a także częścią ekosystemu.

Nie podchodź do dzikich zwierząt. Zwierzę, które nie płoszy się na Twój widok, stanowi zagrożenie, ponieważ jest prawdopodobnie chore bądź ranne.

mapa tur yst yczna

Nie biwakuj w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Swój namiot rozkładaj tylko tam, gdzie będziesz bezpieczny.

Nadleśnictwo Zawadzkie

Pole biwakowe Regolowiec w leśnictwie Haraszowskie znajduje się w pobliżu zbiornika wodnego o tej samej nazwie wybudowanego w ramach projektu małej retencji. Jest miejscem historycznym, związanym z lokalnym hutnictwem, chętnie odwiedzanym przez miłośników wycieczek rowerowych.

Zbiornik wodny Liszczok

fot. archiwum nadleśnictwa

fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Kwiecień

Pozycja na mapie: C2 | GPS 50°39’23.2”N 18°26’20.6”E

Jak nie zgubić się w lesie? Kiedy już się zgubisz, warto pamiętać, że las jest podzielony na oddziały tzw. liniami oddziałowymi, wyznaczającymi z reguły w ten sposób prostokąty. Każdy z nich ma swój numer. Na skrzyżowaniu sąsiadujących oddziałów znajdują się słupki, na których naniesiono te numery. Numeracja oddziałów rośnie z północnego wschodu na południowy zachód. Aby odnaleźć się w lesie, poszukaj słupka oddziałowego znajdującego się na skrzyżowaniu linii. Następnie wystarczy odszukać oddział o danym numerze na niniejszej mapie.

NA MAPIE: • ciekawe obiekty • ścieżki edukacyjne • ścieżki rowerowe • ścieżki konne • miejsca postoju • miejsca wypoczynku

Zbiornik wodny Liszczok w leśnictwie Piotrowina, odbudowany w 2013 r., znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, ma powierzchnię ok. 3,4 ha, jest cennym elementem krajobrazowym i stanowi niepowtarzalny pod względem przyrodniczym obszar w dolinie Małej Panwi.

W celu uzyskania pomocy podaj numery znajdujące się na słupku pracownikowi Lasów Państwowych, straży pożarnej lub policji. Dzięki temu szybko uzyskasz pomoc.

skala 1:50 000

fot. archiwum nadleśnictwa / Józef Sznajder

fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Jamrozik

Pozycja na mapie: C3 | GPS 50°37’50.8”N 18°28’24.8”E

fot. Tomasz Dębiec

fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Jamrozik fot. archiwum nadleśnictwa

fot. archiwum nadleśnictwa / Robert Piątek fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Jamrozik fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Jamrozik

Nie zaśmiecaj terenów leśnych. W trakcie spacerów i grzybobrania swoje

mapa tur yst yczna

fot. archiwum nadleśnictwa / Agnieszka Kwiecień

do tego wyznaczonymi. •

Pole biwakowe Regolowiec

Pozycja na mapie: E4 | GPS 50°34’28.2”N 18°33’27.5”E

fot. archiwum nadleśnictwa

Nie stwarzaj zagrożenia pożarowego. Nie rozpalaj ognisk poza miejscami

Pole biwakowe Świerkle w leśnictwie Świerkle zlokalizowane jest w miejscowości Zawadzkie nad Małą Panwą przy przystani kajakowej. Wyposażono je w cztery wiaty z ławkami i stołami, gdzie można spożyć posiłek pod zadaszeniem, oraz miejsce na ognisko.

Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w leśnictwie Dębie powstała na bazie drewnianej stodoły z 1920 r. Obiekt jest niezwykle ciekawy ze względu na architekturę, ma unikalną konstrukcję dachu z zastosowaniem tzw. bawolich oczu. Wewnątrz izby znajduje się wystawa fotografii przyrodniczej oraz ekspozycje o tematyce leśnej. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się tablica multimedialna z podświetlaną mapą Nadleśnictwa Zawadzkie.

W skład Zespołu Administracyjno-Edukacyjnego w leśnictwie Zarzecze wchodzą: • Leśniczówka Zarzecze z 1902 r., malowniczo położona przy brzegu rzeki Mała Panew, odrestaurowana w 2014 r. Budynek z charakterystycznym wysokim parterem chroniącym przed wezbraniami rzeki i powodziami • Izba Geologiczna w zabytkowej drewnianej stodole z 1902 r., służącej wcześniej do celów gospodarczych. Wnętrze stodoły zaadaptowano na potrzeby prezentacji unikatowych eksponatów z zakresu geologii i paleobiologii z terenów Nadleśnictwa Zawadzkie • Izba Historyczno-Łowiecka. W budynku miejsce znalazły historyczne pamiątki Nadleśnictwa Zawadzkie: dawne mapy i akcesoria łowieckie, księgozbiór oraz inne dokumenty. Uwagę zwiedzających zwraca przekrój poprzeczny pnia dębu, na którym naniesiono daty związane z historią okolicznych miejscowości

Zachowanie się w lesie

Pozycja na mapie: C3 | GPS 50°37’40.4”N 18°24’39.3”E

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Nad Małą Panwią” w leśnictwie Rytwiny i Dębie z miejscem widokowym i dziką plażą Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Świerkle” w leśnictwie Świerkle Ścieżka edukacyjna „Chroń las przed pożarem” w leśnictwie Kolonowskie Ścieżka edukacyjna „Szkółka leśna” w Leśnictwie Kielcza Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus” wraz z przystanią kajakową i kładką pieszo-rowerową na rzece Mała Panew w leśnictwie Dębie

PORADY PRAKTYCZNE

Pozycja na mapie: D3 | 50°36’12.9”N 18°29’53”E

Zespół Administracyjno-Edukacyjny

zbiorników wodnych pełniących funkcje retencyjne. Należą do nich między innymi: zespół pięciu kaskadowych Stawów Pluderskich w leśnictwie Piotrowina oraz wybudowany w ramach projektu tzw. małej retencji: Regolowiec w leśnictwie Haraszowskie i Liszczok w leśnictwie Piotrowina. Bogactwo terenów leśnych Nadleśnictwa Zawadzkie pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym sprzyja uprawianiu turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej. Dla turystów przygotowano trzy pola biwakowe, szlaki rowerowe o łącznej długości 115 km z licznymi zadaszeniami turystycznymi i 15 km trasy konnej, a dla zmotoryzowanych dwa parkingi leśne oraz 22 miejsca postojowe z utwardzoną nawierzchnią, zadaszeniami, ławami i stołami. Utworzone w 2004 r. Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej pozwala na przybliżanie społeczeństwu podstawowych informacji na temat roli ekosystemów leśnych, ich funkcji, zagrożeń oraz celów i zadań gospodarki leśnej.

• • • •

Pole biwakowe Świerkle

Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna

Mała Panew doskonale nadaje się do spływów kajakowych

OBIEKTY DOSTĘPNE BEZ OGRANICZEŃ:

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Nad Małą Panwią” w leśnictwie Rytwiny i Dębie jest położona w malowniczym Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Pod Dębami”. Pozwala poznawać różnorodne lasy porastające lewy brzeg Małej Panwi. Podczas spaceru obejrzymy między innymi mrowisko, pomniki przyrody i bunkier z czasów ostatniej wojny. Z naturalnej platformy widokowej można podziwiać wartki nurt „opolskiej Amazonki”.

Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin istnieje od 1993 r. W arboretum podziwiać możemy między innymi kolekcję ciekawych drzew liściastych i iglastych, alpinarium, oczka wodne, kolekcję traw ozdobnych i wrzosowisko. Sercem ogrodu jest unikalna kolekcja irysów. Leśniczy Robert Piątek zajmuje się ich hodowlą, od zapylenia po urzędową rejestrację nowej odmiany.

Część lasów nadleśnictwa leżąca w województwie opolskim zaliczona jest do Obszaru Chronionego Krajobrazu Kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich, które chronią zbiorniki wód podziemnych: nr 334 „Zbiornik T2 Opole-Zawadzkie” oraz nr 333 „Dolina Kopalna Małej Panwi”. Na tym terenie wyznaczono również sześć zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a najmniejsze obiekty, takie jak śródleśne bagna, zarastające łąki czy stawy z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin oraz zwierząt to liczne użytki ekologiczne. Ochroną prawną objęto również 34 pomniki przyrody, w tym pojedyncze drzewa, skupiska i aleje drzew. Dolina rzeki Mała Panew została objęta ochroną w ramach sieci Natura 2000. Z terenów Nadleśnictwa Zawadzkie pochodzi ceniona na całym świecie populacja „świerka z Kolonowskiego”. Na terenie nadleśnictwa położonych jest kilkanaście

Pozycja na mapie: B3 | GPS 50°38’04”N 18°21’13”E

Jeden z 34 pomników przyrody na terenie nadleśnictwa

Pozycja na mapie: C3 | GPS 50°37’01.2”N 18°27’28.1”E

Drzewostany w Nadleśnictwie Zawadzkie tworzy najczęściej sosna

Przez teren nadleśnictwa przepływa rzeka Mała Panew, zwana opolską Amazonką. Meandruje przez rozległe tereny piaszczyste z licznymi wydmami śródlądowymi. Rzeka ma naturalny charakter, niekiedy występują w niej gwałtowne wezbrania wód.

Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna

Leśne Arboretum

OCHRONA PRZYRODY I TURYSTYKA

• •

Izba Leśno-Przyrodnicza, Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy oraz Sala Konferencyjno-Edukacyjna z Izbą Papieską i Sztandarową w budynku nadleśnictwa Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w leśnictwie Dębie Zespół Administracyjno-Edukacyjny z Izbą Geologiczną, Łowiecką i Historyczną w leśnictwie Zarzecze Dostrzegalnia przeciwpożarowa z platformą widokową w leśnictwie Haraszowskie (dostępna od kwietnia do października) Pola biwakowe: Regolowiec w leśnictwie Haraszowskie, Świerkle w leśnictwie Świerkle i Kąty w Leśnictwie Dębie. Izba Przyrodniczo-Leśna i Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin. Obiekt dostępny w każdy wtorek i czwartek po uzgodnieniu z leśniczym leśnictwa Jaźwin, tel. 77 462 2415

Nadleśnictwo

Izba Leśno-Przyrodnicza gromadzi ponad 1300 eksponatów związanych z gospodarką leśną oraz ekspozycję spreparowanych zwierząt. Bardzo lubianą atrakcją jest tablica multimedialna „Leśny koncert” z głosami zwierząt leśnych. Ogród EdukacyjnoPrzyrodniczy znajduje się przy budynku nadleśnictwa. Zwiedzający mogą zobaczyć tam bogatą kolekcję roślin zielnych i drzew, urządzenia łowieckie, ekspozycję skrzynek lęgowych oraz pułapek feromonowych do odłowu owadów. Uwagę przyciąga zegar słoneczny oraz domek Baby-Jagi – olbrzymi dziuplasty pień dębowy.

Nadleśnictwo Zawadzkie

Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus” w leśnictwie Dębie składa się ze ścieżki edukacyjnej, zameczku myśliwskiego z 1856 r. ze starodrzewem rododendronów, otoczenia leśnego Małej Panwi wraz z kładką pieszo-rowerową, przystanią kajakową i zadaszeniami turystycznymi.

Zawadzkie

Nadleśnictwo Zawadzkie to jedna z 38 jednostek tego typu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Położone jest na wschód od Opola, na pograniczu województw opolskiego i śląskiego. Jego powierzchnia wynosi 19 530 ha, z czego lasy zajmują 18 977 ha. Gatunkiem panującym na tym obszarze jest sosna, występująca głównie na siedliskach borów i borów mieszanych, których udział wynosi ok. 82 proc. powierzchni leśnej. Siedliska lasowe stanowią ok. 18 proc., a udział siedlisk wilgotnych wynosi 43 proc. powierzchni.

Kontakt: Tomasz Dębiec 667 869 976 kontakt@wydawnictwoquercus.pl www.wydawnictwoquercus.pl Tekst i zdjęcia: Tomasz Dębiec Korekta: Małgorzata Haze Projekt graficzny, DTP, edycja zdjęć: Joanna Kozek

Pozycja na mapie: C3 | GPS 50°37’01”N 18°27’28”E

OBIEKTY DOSTĘPNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH po uprzednim uzgodnieniu z nadleśnictwem, tel. 77 404 96 60 wew. 331. Wymagane jest pisemne zgłoszenie grup zorganizowanych w terminie co najmniej 14 dni przed przyjazdem.

Mapę wydano ze środków Nadleśnictwa Zawadzkie

Izba Leśno-Przyrodnicza i Ogród Edukacyjny

Nadleśnictwo Zawadzkie

Zasady i terminy udostępniania obiektów Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej

Pozycja na mapie: C3 | GPS 50°37’32.5”N 18°25’28”E

ISBN 978-83-64084-12-6

Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy Malepartus

fot. archiwum nadleśnictwa / Grzegorz Kwaśnik

OBIEKTY WARTE ODWIEDZENIA


A

B

C

D

E

F

Cegielnia

Landa

Myślina Murków

Dąbrowica

46

Ob. łow. nr 160

Grodziec

604

Grabina

1

Mnichus

618

Pawonków

685

683

704

Potasznia

701

702

697

718

696

716

Zielone Miasteczko

651

652

694

692

B

790

789

Górka

49

787

22

Banatki Duże

75

73

74

Banatki Małe Kadłub

100

98

133

134

131

Kasztal

Barwinek

164

165

163

197

160A

160

194

Osiek 199

159

12

Ob. łow. nr 83

157

192

4

119

W o j e w ó d z t w o Ś l ą s k i e

Opole Opole

A4

29

793

792

315

351

5

349

348

26A

Zawadzkie

382

381

380

148

220

181

217

180

214

215

Gąsiorowice

Wierchlesie

257

Mała Piotrówka

426

139

175

210

211

241

171

170

253

261

252

260

251

250

Mostki

94

tel. +48 77 404 96 60 faks +48 77 404 96 61 skala: 1:50 000

Szymiszów 0

0.5

Rożniątów

1

2

3

A

409

Strzelce 4 Opolskie km

405

205

L e ś n i c t w o 204 M o s t y

249

Mostki 235

248A

201 234

403 401

231

233 248

232

440

438A

439

R ó w

397

K o k o c k i 396 395

361

359

426

322

323

321

B2

7

Haraszowskie

B2

8

Rytwiny

C3

9

Dębie

C3

10

Mosty

D4

11

Jaźwin

B3

12

Łaziska

B4

13

Kielcza

E4

2

320 319

357

358

317 355

390B

318

356

393

Ob. łow. nr 91

425

427

360

394

428

438

324

362

353

354

390A

316

Pusta Kuźnica

Żyłka

352 390

390C

P a n e w

230

4

Osiedle Gwarek

Samosz

424

423

229

228

456

Górki

389

388

11

387

422

421

468

469

13

465

464

463A

480

486

485A

1 445A

Wesoła

463

460 459

475

476

461

445

474

Odmuchów 458

473 485

225 490

224

391

Potępa

447

448

462

477

487

449

478

488

4

446

482

479

386

445B 450

466

481

416

451

467

6

227

226

419A

452

453

Nowy

Stary Ziętek Ziętek Ziętek Kanol Krupski Młyn 417

419B 420

454

392

418

419

426A

455

469A

258

492

489

457

472

L e ś n i c t w o K i e l c z a Borowiany Raduń

471A

471 470A

484

Nadleśnictwo Brynek

Koty

470

Stacja-Czarków Kozie

484A

Diana przystań kajakowa

148

lasy; numer oddziału leśnego

zbiornik retencyjny

miejsce postojowe

zbiornik wodny

pomnik przyrody – pojedyncze drzewo

zadaszenie turystyczne

ścieżka konna

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie

pomnik przyrody – grupa drzew

ognisko

ściezka rowerowa

zespół przyrodniczo-krajobrazowy

kościół

Gajdowe zagroda koników polskich

ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Nad

granice nadleśnictw

miejsca kultu religijnego

wieża przeciwpożarowa

miejsca historyczne

ochotnicza straż pożarna

Opaleniec Małą Panwią‟

Gajówka

Napłatki

Ob. łow. nr 103 Radonia

907

Kieleczka Jerzmanów

granice obwodów łowieckich Świniowice

Dąbrówka

Centawa

5

Czarków

granice leśnictw

drogi

Kuźnia

483

Obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi

biwak

B

399

429

430

363

L e ś n i c t w o K r u p s k i M ł y n

398

443

Nowe Osiedle

200

Nadleśnictwo Rudziniec

Śmiatek cegielnia

Dziewkowice

Kolonowskie

D2

Kokotek 325

364

365

491

siedziba nadleśnictwa

C1

6

906

906

326

366

367

431

Stare Osiedle

202

236

Kolejka

328 327

400

432

Nowa Wieś Strzelecka

203

Borek

N

433

434

Kielcza

259

Kąty

404

368

329

330

901

207

240

254

L e ś n i c t w o Z a r z e c z e

402 435

Bombelka

169

209

237

5

D3 906

331

332

370

369

2

206

255

Piotrowina

419C

10 208

238

371

442

173

239

256

Młyn – Thiel

372

407

408

M a ł a 172

4

333

334

137 174

D4

906 Świerkle

Dziewcza Góra

138

Mostki

176

444

Żarek

243 242

Żędowice

335

441

177

212 244

106

213

246

Ob. łow. nr 86

Ob. łow. nr 81

410

140

141 178

179

L e ś n i c t w o R y t w i n y 216

411

436

142

143

219

107

105

183 182

373

437

144

145

Piaskowa Góra

336

374

76

108

Zarzecze

3

337

375

413

7

77

109

2

301

338

377

378

379

339

340

376

414

146

147

341

78

110

E4

302

303

L e ś n i c t w o Ś w i e r k l e

3

111

pozycja na mapie

Krupski Młyn

304

305

342

343

406

112

Nazwa

1

3 306

409

79

Ob. łow. nr 82

186 184

Wykaz kancelarii leśnictw

307

344

345

383

308

309

346

347

384

Zawodzie

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie

C2

310

311

350

385

8

26

245

Szczepanek siedziba leśnictwa

Ścieżka edukacyjna „Chroń las przed pożarem”

312

313

52B

113

Katowice Katowice

Nadleśnictwo Zawadzkie

E4

8

314

808

810

Barć

5

E4

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Świerkle”

791

811

412 80

149

247

Jemielnica

770

52A

115

150

151

Piotrówka

Tychy Tychy

Nadleśnictwo Lubliniec

769

415

Barut

Rybnik Rybnik

Ścieżka edukacyjna „Szkółka Leśna”

7

Podgroblany

Pod Lasem

771

772

52

218

Podborzany

Gliwice Gliwice

6

1

315A

28

27

152

153

Rozmierka Szymonia

C3

750

795

796

812

Gaborowice Leśniczówka

773

901

53

114

221

Dębina

Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus” w leśnictwie Dębie

733

809

1

83

222

Jędrynie Częstochowa Częstochowa

5

734

414A

116

223

Nadleśnictwo Zawadzkie

E4

Kuźnica

Kośmidry

C3

749

775

3

54

117

118

185

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

30

751

752

794

81

Bokowe Dołki

31

55

188

189

753

754

814

8

6

735

82

187

W o j e w ó d z t w o O p o l s k i e

Zespół Administracyjno-Edukacyjny w leśnictwie Zarzecze

46

Solarnia

736

85

Szczypki

190

755

Liszczok Ob. łow. nr 61

798

7

121

L e ś n i c 155 t w o 154 Ł191a z i s k a

Łaziska

9

56

156

193

198

158

815

737

776

797

816

33

84

122

120

195

196

123

800

Kocia Góra

818

58

86

87 124

161

59

57

125

162

4

731

721

L e ś n i c t w o P i o t r o w i n a

4

4

32

88

89

126

C3

Andrzejów

Kopina

774

801

802

11 10

L e ś n i c t w o D ę b i e

91 127

60

777

799

35

61

92

93

128

129

166

167

63

90

130

168

62

95

96

94 132

Kadłubski Piec

64

756

804

819

Piła

Pietraszów 738

813

34

739

741

779

780

13

36

740

757

758

778

805

37

38

65

99 97

14

12

67

68

66

101

135

69

70

781

5

40 39

759

817

15

41

783

838

724

722 742

Pacyros

723

782

803

9

Potaśnia 725

743

839

3

16

42

L e ś n i c t w o J a ź w i n

71

102

136

43

m

o

n a l i

840 1

18

44

72

104 103

46

762

841

1A

ó

727 rskich de 726 lu

p

w

784

828

17

45

761

829

843

19 47

744a w

760

806

20

708

763

S

842 21

745

786

845

2

746

729

Regolowiec

807

23

50

Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w leśnictwie Dębie

Sówkowe

Proszyna

Kośmidry-Kolonia

Podleśnia

Koszwice

728

730

765

831

844

667

668

709 747

785

846

Pod Dębami

48

Nad Bziniczką

833

830

847

51

Snele

711

764

788

832

848

643

670

L e ś n i c t w o H a r a s z o w s k i e

827

Kowalowskie Jaźwina

Baniak

671

669

766

767

768

Kolonowskie

24

673

8 748

c z k a n i zi

834

2 25

B3

3

Lp

Dąbrowice

Pludry

645 644

712

Ameryka

11

Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin

Ptakowe

691 713

7 6

Spórok

646

647

710

Ob. łow. nr 83

Staniszcze Wielkie

Izba Leśno-Przyrodnicza i Ogród Edukacyjny

2

621

672

693

714

463

649

674

675

715 717

1

Zawada

Dolny Dwór

Kolonia Pludry

901

623 622

648

676

695

650

677

678

Ob. łow. nr 80

698

719

2

654

680

679

699

700

Kocia Górka

681

682

624

Pozycja na mapie

Lisowice

Napłatki

619

625

653

L e ś n i c t w o K o l o n o w s k i e

703

705

Granica

Staniszcze Małe

655

684

707 706

626

627

686

Draliny 11;46

Kolonia

628

629

656

620

a

Zamoście

630

631

657

658

687

Myślina

659

ic

688

46

Nowe

Łagiewniki Małe

Kolonia Pluderska

5

606

L u b l i n

690

L e ś n i c t w o K o l e j k a 632

t

660

Lustrzaniec Mały Koniec

Bzinica Nowa

Kolejka

607

633

634

661

662

608

635

636

663

664

689

611

s

666

637

638

609

610

s

640 665

Ob. łow. nr 137

613

k

Nadleśnictwo Opole

614

615 639

Bzinica Stara

le

641 640A

Kanus

Nazwa

616

617

p

642

Łysa Góra

601

ko m

Myślina Królewska

Pietraszowice

Skrzydłowice

612

3

Lp

Kolonia

Ameryka

Młynki

Bąki

Obudowa

603 602

Krasiejów

Obiekty oznaczone gwiazdką Dębina

603A

605

463

Gaszynka

46

602A

463

Glinica

Łagiewniki Wielkie

901;907

C

D

E

F

© OpenStreetMap (i) autorzy (CC-BY-SA 2.0)

Mapa Nadleśnictwa Zawadzkie  
Mapa Nadleśnictwa Zawadzkie  
Advertisement