Page 1

Pałac w Turawie

8

Kościół w Zakrzowie Turawskim Pozycja na mapie: E4 | GPS 50.7719, 18.2170

DĄB

BUK

POZOSTAŁE:

ŚWIERK, MODRZEW, GRAB, JODŁA, LIPA, DAGLEZJA

fot. archiwum nadleśnictwa

Wygląd drzewostanów zależy przede wszystkim od warunków naturalnych. Rodzaj gleby i klimat mają decydujący wpływ na to, jakie gatunki drzew spotykamy na danym terenie. Piaszczyste podłoże zalegające na tutejszych równinach sprzyja występowaniu przede wszystkim sosny, która ma niewielkie wymagania co do żyzności i wilgotności gleby. Jej udział wynosi niemal 83 proc. Na terenie nadleśnictwa spotkamy także brzozę, a na żyźniejszych siedliskach olszę oraz dęby. Rzadziej występują buki, graby i świerki.

fot. archiwum nadleśnictwa

7

Kościół w Laskowicach

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

skala 1:60 000

Historia kościoła, który stoi dziś w Kolanowicach, zaczyna się pod koniec XV stulecia w Opolu. Świątynia powstała przy klasztorze Franciszkanów, popadała w ruinę i była odbudowywana, a w 1810 r. wystawiono ją na sprzedaż. Kościół został rozebrany i postawiony w Kolanowicach, jego poświęcenie odbyło się w 1812 r. Na uwagę zasługuje bogate wyposażenie wnętrza świątyni, m.in. trzy ołtarze barokowe z przełomu XVII i XVIII w. oraz barokowa ambona. Znajduje się tu również bogata polichromia pochodząca prawdopodobnie z początków XX w.

NA MAPIE: • ciekawe obiekty • ścieżki dydaktyczne • drogi leśne

Pomnik przyrody dąb Klemens

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

Jezioro Srebrne zachwycające czystością wody stanowi jedną z największych atrakcji okolic Turawy. Ten położony wśród sosnowego lasu zbiornik ma powierzchnię ok. 12 ha i głębokości do 17 m. Nad jezioro łatwo można dojechać samochodem, znajdziemy tu miejsce do parkowania, pole namiotowe, punkty małej gastronomii, boisko do siatkówki i wypożyczalnię rowerów wodnych. Wędkarze mogą liczyć na złowienie w Jeziorze Srebrnym karpia, okonia, płoci i szczupaka.

Turawa

Pozycja na mapie: C4 GPS 50.744, 18.11385

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

fot. archiwum nadleśnictwa

Podstawowym celem gospodarki leśnej jest zachowanie trwałości lasu, wraz ze wszystkimi funkcjami, jakie on pełni. Z jednej strony las dostarcza drewna, które jest jednym z najwspanialszych surowców znanych ludzkości, a z drugiej musi pełnić funkcje ochronne oraz rekreacyjne. Trwałość lasu jest zapewniona dzięki działaniom hodowlanym. W miejsce wyciętego lasu leśnicy wprowadzają jego młodsze pokolenie, nazywane we wczesnej fazie wzrostu uprawą. Drzewka, które ją tworzą, pochodzą najczęściej ze szkółki leśnej. Uprawa wymaga pielęgnacji przez wykaszanie chwastów wokół posadzonych sosen, dębów, buków i innych gatunków.

Nadleśnictwo

11

Pozycja na mapie: C3 | GPS 50.8464, 18.1135

Jak gospodarujemy?

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

Pozycja na mapie: B3 | GPS 50.8026, 18.0002

Na uboczu miejscowości Dąbrówka Łubniańska warto odszukać Studzionkę. To kapliczka w lesie z figurą Matki Boskiej i z cudownym źródełkiem, którego właściwości były znane już w XVIII w. Trafić tu można z parkingu leśnego położonego 200 m na północ od ostatnich zabudowań wsi. Po zaparkowaniu samochodu należy udać się leśną drogą w kierunku zachodnim i po ok. 800 m dochodzi się do Studzionki.

Jezioro Srebrne Pozycja na mapie: C4 | GPS 50.7563, 18.0742

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

Kapliczka Studzionka

Łowisko Kacze Doły to niewielki zbiornik wodny otoczony lasem, powstały w starym wyrobisku żwiru. Jest to jedno z miejsc w tej okolicy, które można polecić wędkarzom – systematycznie zarybiane, czynne codziennie od godziny 6, a sezon trwa zazwyczaj od marca do października. Gatunki ryb występujące w wodach tego zbiornika to karp, okoń, płoć i sandacz. Istnieje możliwość biwakowania w wyznaczonym miejscu.

3

mapa tur yst yczna

Pozycja na mapie: A4 | GPS 50.7406, 17.9941

6

0,8%

Kościół w Kolanowicach

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

1,8%

OLSZA

10

Pozycja na mapie: C4 | GPS 50.7557, 18.0705

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

BRZOZA

2,1%

Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej powstał w 1711 r. Wzniesiono go w stylu barkowym. Dziś świątynię otaczają piękne stare dęby. Ściany kościoła są pokryte polichromią przedstawiającą Stary i Nowy Testament. Na uwagę zasługuje zabytkowy barokowy ołtarz główny z podobizną św. Jadwigi oraz droga krzyżowa z przełomu XVIII i XIX w.

Drewniany zabytkowy kościół kryty gontem pw. św. Wawrzyńca z 1686 r. Mieszkańcom służył aż do 1995 r., kiedy zastąpiła go nowa świątynia. W środku możemy zobaczyć zabytkową ambonę z XVII w. oraz barokowy ołtarz główny.

Dąb Klemens to najstarszy dąb bezszypułkowy w Polsce, jego wiek szacuje się na prawie 400 lat. Imponujących rozmiarów drzewo (32 m wysokości, obwód 562 cm) można podziwiać przy drodze biegnącej z Turawy na wschód wzdłuż północnego brzegu Jeziora Turawskiego. To dorodne drzewo jak na swoje lata trzyma się całkiem dobrze, co można stwierdzić po rozbudowanej i żywej koronie. Smukły kształt może sugerować, że ów dąb osiągał dojrzałość w otoczeniu innych drzew.

fot. archiwum nadleśnictwa

Łowisko Kacze Doły

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

SOSNA

5,5%

fot. archiwum nadleśnictwa

Zagwiździe to cicha i urokliwa miejscowość położona wśród rozległych Borów Stobrawsko-Turawskich. Jest warta odwiedzenia ze względu na pozostałości po hucie żelaza, która powstała na zlecenie króla Fryderyka II w połowie XVIII w. Do dzisiaj zachowało się kilka obiektów i budowli związanych z jej funkcjonowaniem – dwa zbiorniki na rzece Budkowiczance wraz z kanałami, odlewnia z 1839 r., młotownia z 1806 r. oraz magazyny. W jednym z nich stworzono Regionalną Salę Muzealną.

G ŁÓW N E G AT U N K I N AS Z YCH L ASÓW

7,2%

Pozycja na mapie: D3 | GPS 50.8149, 18.159

fot. archiwum nadleśnictwa

2

Kościół w Bierdzanach

Pozycja na mapie: A2 | GPS 50.8734, 17.9763

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

Największym akwenem w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Turawa jest Jezioro Turawskie o powierzchni 24 km kw., będące zbiornikiem retencyjnym na Małej Panwi. Zbudowano go w latach 1933–1939. Zapora ma 13 m wysokości, przy ujściu działa elektrownia wodna. Południowe i północne brzegi akwenu stanowią piaszczyste plaże z licznymi ośrodkami doskonale nadającymi się do rekreacji. To miejsce przyciąga nie tylko plażowiczów, lecz także wędkarzy.

9

Zagwiździe

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

fot. archiwum nadleśnictwa

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

fot. archiwum nadleśnictwa fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

Nasze lasy

82,6%

5

mapa tur yst yczna

Krajobraz okolic Turawy jest zdominowany przez lasy. W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Turawa stanowią one 60 proc. ogólnej powierzchni, zajmując ok. 17,5 tys. ha. Drzewostany nadleśnictwa wchodzą w skład rozległych Borów Stobrawsko-Turawskich i Lasów Lublinieckich. W tutejszym krajobrazie ważnym elementem są zbiorniki wodne, takie jak Jezioro Turawskie, Jezioro Srebrne, łowisko Kacze Doły oraz kompleks stawów rybnych.

Wykonany techniką zrębową kościół pw. św. Piotra i Pawła datowany jest na rok 1795. Niewielka świątynia usytuowana jest na skraju wsi i pól uprawnych. Obok znajduje się zabytkowy cmentarz z licznymi starymi drzewami.

Ważnym zabytkiem Turawy jest pałac pochodzący jeszcze z połowy XVIII w. Budynek został wykonany w stylu barokowym z rokokowym wykończeniem; do dziś zachował ślady dawnej świetności, w tym przebogatą elewację. Posiadłość jest pięknie położona w centrum wsi oraz otoczona kilkunastohektarowym parkiem z wiekowymi drzewami, w tym dębami i lipami.

Nadleśnictwo

Nadleśnictwo Turawa

Turawa

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

NadleśnictwoTurawa

WYDAWNICTWO QUERCUS Tomasz Dębiec ul. 3 Maja 6/2, 32-500 Chrzanów www.wydawnictwoquercus.pl

Pozycja na mapie: C4 | GPS 50.723, 18.127

Tekst: Tomasz Dębiec Korekta: Małgorzata Haze Projekt graficzny, DTP: Joanna Kozek

Jezioro Turawskie

Chrzanów 2017

Pozycja na mapie: C4 | GPS 50.7366, 18.0761

fot. Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

1

4

ISBN 978-83-64084-23-2

WARTO ODWIEDZIĆ


5

Kępa

Surro ow wiina

0

Biadacz

Br yn i

21 2

20 4

14 3

110

80

50

5

17 0

C3

Laskowice Morcinek Jełowa Dąbrówka46;94 Kadłub Turawski Bierdzany Rzędów Marszałki

Szkółka leśna Podkraje

4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

E4

Dębiniec

3

A

2

skala 1:60 000

C3

C4

Osied dllle e Zaw wa ada Osied dllle e M ed dy yk y k

C4

B3

10

6

43 2

41 6

38 9

35 3

32 0

30 4

29 0

27 6

26 4

19 5

44 2

43 1

41 5

38 8

35 2

4

km

65 4

64 2

30 2

28 8

27 4

31 7

30 1

28 7

27 3

26 1

Mo M orrc cinek

Wo W ojjszy o yn n

20 9

19 1

70

14

30 0

28 6

27 2

26 0

69

38

68

37

67

36

11

Młodnik 12

29 9

28 5

27 1

25 9

20 8

18 9 18 7 18 6

66

35

35 1

41 2

38 5

34 9

44 0

42 8

42 7

411

38 4

34 8

65 1

64 0

62 9

Węgrry y

29 8

28 4

27 0

25 8

Grrz z ęda

29 7

28 3

26 9

25 7

65 9

64 8

63 7

65 8

64 7

63 6

62 5

61 9

45 3

44 9

43 8

42 5

40 9

38 2

34 6

34

64

9

29 6

28 2

26 8

33

ul. Opolska 35, 46-045 Turawa tel. 77 421 20 11, 421 20 37 faks 77 421 20 74 turawa@katowice.lasy.gov.pl www.turawa.katowice.lasy.gov.pl

B

26 7

42 3

40 7

38 0

34 4

311

29 5

28 1

44 7

64 5

63 4

62 3

61 8

18 3

15 2

93

31

61 5

61 4

61 3

60 1

59 0 59 1

60 0

2

3

4

Małła aP

10 11

40 0

Niwki

C

miejsce postojow e

23 5

Niiw N wy y

60 7

36 9

60 6

39 7

33 5

25 1

56 3

55 1

56 4

57 6

58 5

7

ca

11

53 6

56 0

55 9

1

Je J eziorro o Ma M a le

51 0

53 2

50 8

50 7

49 0

48 4

463

Schodnia

Laguna osad do owa

Antoniów

Dylaki

Dy yllak kii-Osiie ed dlle

48 0

Miichalank M ka a

48 1

Jedlice

48 2

48 5 47 9

szlaki turry ystyczne

ścieżka rowerowa

ścieżka dydaktyczna

ścieżka biegowa

kolej

granice leśnictw

zbiorniki wodne

lasy innej własności

47 7

12

11

Chocianowice

Bogacick kii staw Zaw wa ada

Wiiie W el od drrro ogi

47 5

47 2

8

12

Poliwoda

47 3

Hanow we er

47 1

46 8

46 4

46 7

Krrra K ampa

Wy W yd dz ziierra z ac cz z

46 5

46 3

45 6

46 6

46 2

Ko K osiic ce

45 9

ki ows sz k Pru

45 8

Wy W yd dz ziierró z ów

46 1

46 0

45 5

Knieja

k Poto

45 7

45 4

Radaw wk ka

Łąka

Ko K opalliina

Pozycja na mapie: E4 | GPS 50.7486, 18.2366

476

E

475

472

Opole

Grodziec

F

e

Mnichus

woj. śląskie

woj. łódzkie

n stawy ryb

471

woj. opolskie

woj. wielkopolskie

Poliwoda

Nadleśnictwo Tu T urawa

woj. dolnośląskie

Ozimek

477

473

Chobie

Ma M aliin nów

Bąkow nia

Drra aganie

Osied dllle e

Radawie

Swój namiot rozkładaj tylko tam, gdzie będziesz bezpieczny.

Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Zwierzę, które nie płoszy się na Twój widok, stanowi zagrożenie, ponieważ jest prawdopodobnie chore bądź ranne.

Zachowaj ostrożność wobec zwierząt.

Są one pokarmem dla zwierząt mieszkających w lesie, a także częścią ekosystemu.

Nie niszcz nieznanych Ci grzybów i roślin.

w czasie pobytu w lesie. Hałas nie tylko płoszy zwierzęta, lecz także może przeszkadzać innym w odpoczynku.

Zachowaj ciszę

Ka K amiie eni ec

Może być niebezpieczny dla mieszkających w lesie

Psa prowadź na smyczy.

w specjalnie przygotowanym do tego miejscu postojowym. 494

Chw alęcice

Samochód pozostaw

Szzwierząt. umirad

46 9

Chudoba

Wędrry ynia W trakcie spacerów i grzybobrania swoje odpady zabieraj ze sobą.

Dbaj o porządek w lesie.

Ogniska można rozpalać w miejscach do tego przeznaczonych po uprzednim uzgodnieniu w biurze nadleśnictwa.

Ostrożnie z ogniem.

Trasa biegowa „Wolność jest w naturze”

a baw Liib

Bąków

fot. archiwum nadleśnictwa

Kiedy już się zgubisz, pamiętaj, że las jest podzielony na oddziały tzw. liniami oddziałowymi, wyznaczającymi z reguły w ten sposób prostokąty. Każdy z nich ma swój numer. Na skrzyżoCzerrw wo w ona waniu sąsiadujących oddziałów znajdują się słupki, na których naniesiono te numery. Numeracja oddziałów rośnie z północnego wschodu na południowy zachód. Aby odnaleźć się w lesie, poszukaj słupka oddziałowego znajdującego się na skrzyżoGronowice Skorrk kó k ów waniu linii. Następnie oddział o danym numerze na niLasowiodszukaj ce niella aczka Małe niejszejDamapie.

Jak zachować się w lesie?

Liip piin ny

47 6

Drro ogomin

Trasa biegowa w okolicy miejscowości Poliwoda ma długość 5,7 km i formę pętli, prowadzi drogami gruntowymi i szutrowymi wśród łąk i lasów. Przy trasie możemy podziwiać pomnikowy dąb, a także lasy sosnowe z domieszką buka iKKu brzozy. uziio orry y

46;463

lasy w zarządzie PGL LP ; numer oddziału leśnego

Stobrawski Park Krajobrazow y

obszary Natura 2000

47 8

47 4

Zb Z biorrn niik k rre ette en cy yjjjn ny

Ligota Górna

Bogdańczowice

W celu uzyskania pomocy podaj numery znajdujące się na słupku Olbin pracownikowi Lasów Państwowych, straży pożarnej lub policji. Dzięki temu szybko uzyskasz pomoc. Kłłła K apaczka

Zakrzów Tu T urawski

8

Ligota Zamecka

42;45

F

Jak nie zgubić się w lesie?

Ko K opac cz zk ka a

Lasowice Wielkie

Oddział 87

Jasienie

Biestrzynnik

Kadłub Turawski Tu Po P od Borre em

511

pomnik przyrody – głaz narrz z u t o wy

45 1

49 1

49 2

48 6

48 3

49 3

49 7

Pustków

48 8

48 7

51 3

51 2

Trzebiszyn

Ow wc czarrn ni a

granice nadleśnictw

48 9

49 5

49 4

51 4

Ligota Tu T urawska

49 8

Łącz

50 3

49 9

52 5

52 4

Osttrrró ów

52 6

53 8

Chociim mierrz z

36 3

35 7

8 8 87

Oddział 55

Wa W aw wrrrz zy z yń y ńcow ws sk kiie

55

Kuniów

Staw K Ko ościuszk kii

E

Kluczbork

pomnik przyrody – drzewo

D

Szczedrrz zy k

49 6

50 1

50 0

50 5

50 4

52 7

45

32 4

36 4

35 8

32 5

23 0

Oddział 88

56

Ka K animierró ów

zka M ała

granica Nadleśnictwa Turaw a

50 2

50 6

51 6

Bażany

Oddział 56

Ko K orrz zeniia ak kii

22 5

35 9

53 9

9

51 5

36 0

52 8

52 9

54 0

51 7 51 8

53 1

53 0

54 2

55 4

55 3

55 2

Ko K olonia

Rzędów

51 9

54 3

36 1

32 8

32 6

23 1

22 6

22 2

21 9

23 2

22 7

32 7

23 3

22 8

22 3

22 0

nka

Bierdzany

56 7

36 2

32 9

23 4

22 9

22 4

We W esołła a

22 1

Gierrz z

Borkowice

Bud kow icza

56 8

50 9

52 0

Podborry y

52 1

53 4

54 6

54 4

55 6

56 9

Niiw N wa a

55 7

57 0

33 0

Po P ociie echa

33 1

58 0

36 5

54 5

55 8

57 1

52 2

53 5

Obszar Natura 2000 – Zbiornik Turawski

59 2

39 3

58 1

59 3

54 7

57 2

Dąb Kle m en s

54 9

54 8

Staw Ma M arrs szallk kii k

57 4

57 3

59 4

58 2

60 4

39 4

36 6

33 2

4

Laskowice

60 3

36 7

39 5

58 3

60 5

39 6

36 8

33 4

33 3

Jeziorro Je o Tu T urra aw ws sk kiie

55 0

56 2

57 5

58 4

Ma M arrttty yn y niie e

Kobylno

Je J eziorro o Śrre Śr ed dn nie

inform ac cjja turystyczna

cm entarz

biwak

50.749, 18.238

E4

Sz S zarra aw wa arra a

37 0

33 6

25 2

58 6

wieża prrz z e c i wp o ż a r o wa

siedziba leśnictwa

9

50.744, 18.125

C4

Tu T uły

50.754, 18.074

C4

Bog aci

24 1

24 8

Ry R yb y bac cz z ów wk ka k a

56 6

57 8

siedziba nadle śnctwa

57 9

anew

37 1

59 5

57 7

59 6

Rosocha

Ma M arrs sz s załłk kii k

58 7

59 7

24 2

24 9

33 7

25 3

25 0

24 3

23 8

23 7

85

54

23 6

115

14 9

17 8

116

86

Je J eżów w--Łu ug g39 8

37 2

33 8

Grabie

58 8

Tu T urawa

17 9

24 4

12

37 3

33 9

25 5

24 5

23 9

Ko K opalliina

59 8

59 9

117

87

55

Bukowo

Wiiie W errz zchow iin ny

18 0

Młłły M yn y nek

40 1

118

88

56

50.779, 18.052 Bogaci ca

B3

Osttrrro ołłę ęk a

50.805, 18.011

B3

Żabiniec

50.816, 18.117

Kolonia Ko Piiecow P wa a

Baryc

gospodarowało siedem miejsc postoju pojazdów. Wyposażono je w podstawową infrastrukturę w postaci Ligota Dwiat, olna stołów, ław i koszy na śmieci. Znajdują się tu także tablice informacyjne Krasków oraz edukacyjne. Nadleśnictwo dba o dobry stan tych obiektów dla wygody licznie odwiedzających lasy wokół Turawy.

D

Turawa wyznaczyło i zaCzapNadleśnictwo le Wolne

C3

50.862, 17.993

A2

Stare Czaple

Pozycja GPS

Pozycja na mapie

Stobrawa

Miejsca postoju

Zameczek

Nowa Bogacica

Opu st a

C

Dębiniec

57

24 6

37 4

58 9

Jeziorro Je o Srrre S ebrrn ne

61 0

60 9

60 8

Borre ek

Jełowa

To T ongloch

60 2

40 2

37 5

24 0 24 7

Kały

Dębina

40 3

37 6

34 0

63 0

611

63 1

62 1

42 0

40 4

37 7

34 1

30 8

3 1

Nowe Budkowice

15 0

89

27

119

58

90

12 0

59

28

4

Kotórz Wielki

61 2

64 3

63 2

61 6

42 1

Langosz

64 4

63 3

37 8

34 2

30 9

Po P od dk krrra k ajjje a e

40 5

62 2

42 2

40 6

37 9

34 3

31 0

29 4

28 0

91

29

12 1

60

5

92

30

12 2

61

6

18 1

15 1

12 3

62

7

94

18 2

15 3

12 4

95

32

63

8

Stare Budkowice

18 4

43 6

12 5

15 4

Trrrz T zęsina

65 7

64 6

63 5

62 4

45 2

44 8

43 7

42 4

40 8

38 1

34 5

6

18 5

96

12 6

Kotórz Mały

Osow wiiec-Osiie ed dlle

66 0

64 9

63 8

62 7

62 6

45 0

43 9

42 6

41 0

38 3

34 7

Nadleśnictwo Turawa

Zbicko

65 0

63 9

62 8

62 0

Krrrz K zy z yż y żulla a

Dąbrówka Łubniańska

42 9

Ko K osow ce

Osowiec

66 1

65 2

64 1

44 1

43 0

41 4

38 7

41 3

35 0

65

10

15 5

97

25 6

15 6

PA R K

18 8

98

12 8

15 7

99

12 9

15 8

13 0

15 9

10 1

13 1

16 0

19 0

39

13

Boże ejjów

Niiw N wy y

Wierzchy

STOBRAWSKI

10 2

40

13 2

a

16 1

10 3

13 3

16 2

19 2

26 2

Osied dllle e

65 3

Łubniany

7

13 4

41

15

KRAJOBRAZOWY

30 3

28 9

27 5

26 3

19 3

72

Kluczb orski Strumień

Radomierowice

Grab ic 10 4

42

16

B

Wąsice

Szum

Kę K ęs z zy yce

16 3

13 5

16 4

19 4

Łącz zy ysko

65 5

44 4

43 3

41 7

39 0

Zawada

Sworrn nica B3

A2

D3

C2

A2

Zagwiździe

2

C2

Bukowo

65 6

44 5

43 4

41 8

39 1

35 5

35 4

Ma M ańczok

32 1

30 5

29 1

27 7

19 6

16 5

13 6

17

10 5

74

43

18

10 6

44

19

75

10 7

45

13 7

16 6

Kolanowice

44 6

43 5

41 9

39 2

35 6

32 3

30 6

30 7

32 2

29 2

27 8

26 6

29 3

27 9

Pozycja na mapie

Kancelarie leśnictw Nazwa

19 7

Zagwiździe

Wy W yg y gnaniec

19 9

16 7

76

20

10 8

46

13 8

77

10 9

78

47

21

50.7486, 18.2366

50.744, 18.11385

50.7406, 17.9941

50.8464, 18.1135

13 9

16 8

19 8

14 0

16 9

14 1

Masów

2 5

211

49

23

Grabice

20 0

14 2

17 1

20 1

17 2

20 2

461

20 3

17 4

14 4

81

17 3

111

14 5

82

51

24

1

Lp.

Po P od dg górrz ze

Grró óbek

Ko K opiec

Luboszyce

Murów

21 8

21 6

21 3

20 5

17 5

52

112

83

14 6

113

14 7

17 6

20 6

21 4

21 7

21 5

20 7

17 7

14 8

114

84

53

E4

25

C4

Pomnik przyrody dąb Klemens Trasa biegowa „Wolność jest w naturze”

11 12

26

A4

Święciny

D3

Kościół w Bierdzanach Kościół w Kolanowicach

9 10

79

E4

Kościół w Zakrzowie Turawskim

8

Brry ynica

Górrk ka

48

50.8149, 18.159

C3

Kościół w Laskowicach

7

Grabczok

Ps P siis sk ka a

22

50.7719, 18.2170

B3

Kapliczka Studzionka

6 Sz S zubieniik k

50.8734, 17.9763

A2 50.8026, 18.0002

50.7366, 18.0761

C4

Pałac w Turawie

50.7563, 18.0742

C4

Zagwiździe

50.723, 18.127 50.7557, 18.0705

C4 C4

4

Jezioro Srebrne

3

Pozycja GPS

Pozycja na mapie

5

Łowisko Kacze Doły

2

ca

4

3

2

1

Nazwa

Kop1alinJezioro a Turawskie

Lp.

Zawiść

Miejsca warte odwiedzenia

Wa W ałłd da

A

a

fot. archiwum nadleśnictwa

ek Rz

5

4

3

2

1

© OpenStreetMap (i) autorzy (CC-BY-SA 2.0)

a ick Bro

Mapa Nadleśnictwa Turawa  
Mapa Nadleśnictwa Turawa  
Advertisement