Page 1

Nie stwarzaj zagrożenia pożarowego.

Nie rozpalaj ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Nie zaśmiecaj terenów leśnych.

W trakcie spacerów i grzybobrania swoje odpady zabieraj ze sobą.

Samochód pozostaw

Nie spuszczaj psa ze smyczy

podczas spacerów w lesie. Psy mogą być niebezpieczne dla mieszkających w lesie zwierząt.

Nadleśnictwo Oleszyce

Nie hałasuj Fot. Tadeusz Maksymowicz

1 m3

Fot. Stanisław Zagrobelny Pozycja na mapie: B3, oddział 242 l

Pozycja na mapie: B2, oddział 249 a

6

Fot. Stanisław Zagrobelny

5

Pozycja na mapie: B3, oddział 254 f

Nadleśnictwo Oleszyce

Fot. Nina Hamułka Pozycja na mapie: C2, oddział 120 f

Dwa zrośnięte dęby stanowią pomnik przyrody; na pniu jednego z nich właściciel tych gruntów, książę Sapieha, zbudował kapliczkę.

przestrzenny

1m

1m

1m

1m

8

Pozycja na mapie: C3, oddział 191 y

9

Fot. Nina Hamułka

1m

1m

Fot. Stanisław Zagrobelny

1m

Pozycja na mapie: C2, oddział 120 h

W leśnictwie Kolonia znajduje się Las Pamięci Pomnik upamiętniający Bitwę pod Oleszycami Leśników. Posadzone tam dęby upamiętniają w 1939 r. 724 leśników zamordowanych w tzw. trybie katyńskim.

skala 1:70 000

Fot. Radosław Antonik

NA MAPIE: • ciekawe obiekty • ścieżki edukacyjne • rezerwaty przyrody

1m

1,54 m

1m

7

1 mp

sześcienny

Fot. archiwum nadleśnictwa

Fot. archiwum nadleśnictwa

Fot. Jerzy Skoczylas

Fot. Jerzy Skoczylas

4

Krzyż Lebiedzia z czasów początków chrześci- Krzyż w Miłkowie – przykład kamieniarki brujaństwa. śnieńskiej.

Fot. Nina Hamułka

Szczegółowych informacji na temat zasad sprzedaży udziela nadleśnictwo, natomiast o bieżącej możliwości zakupu – poszczególne leśnictwa. Kupując drewno stosowe z przeznaczeniem na opał, należy wiedzieć, że tzw. stos posiada dwie miary: m3 i mp. Aby uzyskać miąższość samego drewna w stosie (bez pustej przestrzeni między wałkami), należy pomierzoną wielkość mp (l × s × h) przemnożyć przez właściwy współczynnik redukcyjny, którego wielkość zależy od długości wałków i gatunku drewna. Przykładowe wyliczenie dla opału sosnowego (S4 So) wyniesie: 1 mp × 0,65 = 0,65 m3.

1m

Kokorycz pusta

Pozycja na mapie: C2, oddział 66

mapa tur yst yczna Fot. Stanisław Zagrobelny

Fot. Tadeusz Maksymowicz

Fot. Jerzy Skoczylas

Lasy Państwowe są największym dostawcą drewna w Polsce – rokrocznie dostarczają na rynek ponad 35 mln m3 tego surowca, dysponują również największą liczbą punktów sprzedaży. Ponad 80 proc. pozyskanego drewna trafia do podmiotów gospodarczych zajmujących się jego przerobem. Sprzedaż drewna dla firm odbywa się za pośrednictwem przetargów i aukcji organizowanych w Internecie. Zakupów drewna na potrzeby gospodarstw domowych, np. na opał, można dokonywać w każdej z naszych leśniczówek. Szczegółowe informacje na temat aktualnych cen drewna i zasad jego zakupu można uzyskać w biurze nadleśnictwa lub na stronie internetowej pod adresem: www.oleszyce.krosno.lasy.gov.pl.

1m

Rosiczka okrągłolistna

3

Kapliczka św. Antoniego na terenie leśnictwa Kaplica na terenie byłej wsi Miłków, gdzie coDzików, dawniej zamieszkałego przez Józefa rocznie odbywają się msze odpustowe. Montusiewicza – przedwojennego gajowego.

Co to jest metr przestrzenny (mp) i metr sześcienny (m3) drewna?

W leśnictwie Stare Sioło zlokalizowany jest nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej będący wspólnym projektem pięciu nadleśnictw: Oleszyce, Jarosław, Narol, Sieniawa i Lubaczów. Składa się on z sześciu kamer obsługujących cały teren tych jednostek. W jednym miejscu analizowany jest obraz obejmujący swym zasięgiem aż 250 tys. ha. System monitoringu pozwala na wykrycie dymu oraz ognia i szybkie powiadomienie służb prowadzących akcje gaśnicze.

Dzięcioł czarny – największy z naszych dzięciołów

Fot. Stanisław Zagrobelny

Kiedy już się zgubisz, warto pamiętać, że las jest podzielony na oddziały tzw. liniami oddziałowymi, wyznaczającymi z reguły w ten sposób prostokąty. Każdy z nich ma swój numer. Na skrzyżowaniu sąsiadujących oddziałów znajdują się słupki, na których naniesiono te numery. Numeracja oddziałów rośnie z północnego wschodu na południowy zachód. Aby odnaleźć się w lesie, poszukaj słupka oddziałowego znajdującego się na skrzyżowaniu linii. Następnie wystarczy odszukać oddział o danym numerze na niniejszej mapie. W celu uzyskania pomocy podaj numery znajdujące się na słupku pracownikowi Lasów Państwowych, straży pożarnej lub policji. Dzięki temu szybko uzyskasz pomoc.

Kolejnym obiektem edukacyjnym jest leśna szkoła zlokalizowana w leśnictwie szkółkarskim Kolonia, gdzie na świeżym powietrzu, w przygotowanej zielonej klasie, wśród kolorowych tablic edukacyjnych i w otoczeniu różnorodnych gatunków drzew oraz ciekawego skalnika można zgłębiać tajniki wiedzy leśnej, a po zajęciach spędzić miło czas przy ognisku w wyznaczonym do tego miejscu. Wkrótce również w leśnictwie Kolonia zostanie otwarta sala edukacyjna, gdzie odbywać się będą zajęcia.

Fot. Tadeusz Maksymowicz

Fot. archiwum nadleśnictwa

Nie podchodź do dzikich zwierząt.

Jak nie zgubić się w lesie?

CENTRUM MONITORINGU PRZECIWPOŻAROWEGO

Pozycja na mapie: A2, oddział 302 d

Są one pokarmem dla zwierząt mieszkających w lesie, a także częścią ekosystemu.

Zasady zakupu drewna

Na tym obszarze wyznaczono 61 pomników przyrody drzew takich gatunków jak: dąb, buk, sosna, lipa, modrzew i wiąz. Wśród nich warto zobaczyć m.in. dwa zrośnięte dęby; na pniu jednego z nich właściciel tych lasów, książę Sapieha, zbudował kapliczkę. Z pozostałych form ochrony przyrody na uwagę zasługują użytki ekologiczne o łącznej powierzchni ok. 105 ha, ochrona gatunkowa roślin (m.in. wawrzynek wilczełyko, storczyki, rosiczka okrągłolistna) oraz sieć obszarów Natura 2000.

Dęby Bartuś i Bolesław

Nie niszcz nieznanych Ci grzybów i roślin.

Swój namiot rozkładaj tylko tam, gdzie będziesz bezpieczny.

Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce zlokalizowane są obiekty edukacyjne mające na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad gospodarki leśnej, nauki o przyrodzie, roślinach, zwierzętach i wielu innych zagadnień. Do realizacji tych celów utworzono ścieżkę przyrodniczo-leśną „Na Laszce” zlokalizowaną w leśnictwach Miłków i Czerniakowa Buda. Na ścieżce mamy do wybory dwie trasy: krótszą 3,6 km oraz dłuższą 6,2 km, a czas, jaki należy przeznaczyć na zwiedzanie szlaków, wynosi od 1 do 5 godzin, w zależności od wyboru trasy. Zarówno krótszy, jak i dłuższy szlak mają kształt pętli; po odbytej wycieczce wracamy do punktu wyjścia i miejsca parkingowego.

Łany czosnku niedźwiedziego

Pozycja na mapie: B3, oddział 241 h

Biwakuj w miejscach do tego przeznaczonych.

EDUKACJA LEŚNA

Część lasów Nadleśnictwa Oleszyce znajduje się na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, którego celem jest czynna ochrona ekosystemów, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, polegającej na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych. Na terenie nadleśnictwa wyznaczono także specjalne obszary ochrony sieci Natura 2000 Lasy Sieniawskie.

2

Zwierzę, które nie płoszy się na Twój widok, stanowi zagrożenie, ponieważ jest prawdopodobnie chore bądź ranne.

Na terenie szkółki znajdują się również plantacje nasienne świerka i jodły, plantacja choinkowa jodły, uprawy proweniencyjne buka pochodzeń krajowych i europejskich, uprawa proweniencyjna dębu, międzynarodowe doświadczenie badania zmienności czereśni ptasiej w Europie i wiele innych powierzchni badawczych prowadzonych przez szkoły wyższe i IBL. Szkółka posiada również własne zbiorniki wodne i studnie głębinowe służące do jej nawadniania za pomocą systemu zraszania.

OCHRONA PRZYRODY

Pozycja na mapie: C4, oddział 332 b

Fot. Adam Dec

Fot. archiwum nadleśnictwa

Tutejsze lasy są położone w Kotlinie Sandomierskiej, na Płaskowyżu Tarnogrodzkim oraz w zlewni rzek Lubaczówka i Wirowa. Teren w większości jest tu płaski. Nieznaczne obniżenia występują w pobliżu dolin rzek. Spotkać tutaj można również pagórki pochodzenia wydmowego. Lasy w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa stanowią ok. 40 proc. Dominującym gatunkiem jest sosna, z udziałem w tutejszych drzewostanach przekraczającym 65 proc. Inne ważne gatunki dla tego obszaru to dąb, buk, olsza oraz brzoza.

1

Krzyż zlokalizowany w lesie w dawnej wsi Sucha Cmentarz byłej wsi Miłków. Jest to krzyż czterech Wola. żołnierzy 21 Dywizji Piechoty Górskiej Generała Józefa Kustronia, poległych we wrześniu 1939 r. podczas bitwy pod Oleszycami.

mapa tur yst yczna

Fot. Radosław Antonik

w czasie pobytu w lesie. Głośne zachowanie nie tylko płoszy zwierzęta, lecz także może przeszkadzać innym w odpoczynku.

Fot. Stanisław Zagrobelny

Fot. Stanisław Zagrobelny

w specjalnie przygotowanym do tego miejscu postojowym.

Nadleśnictwo Oleszyce

Nadleśnictwo Oleszyce jest położone w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego – w powiecie lubaczowskim (gdzie znajduje się większa część terenu nadleśnictwa) oraz w powiecie jarosławskim. Nadleśnictwo istnieje już od 1944 r., stanowi jedną z 26 jednostek tego typu wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce znajduje się wiele kapliczek i krzyży, miejsc upamiętniających czasy II wojny światowej.

Tekst: Nina Hamułka, Tomasz Dębiec Korekta: Małgorzata Haze Projekt graficzny, DTP: Joanna Kozek

Zastady zachowania się w lesie

W leśnictwie szkółkarskim Kolonia zlokalizowana jest jedna z niewielu w Polsce szkółek kontenerowych specjalizujących się w produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Są one później wysadzane głównie w nadleśnictwach zlokalizowanych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ale także w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Ponadto produkowane są również sadzonki z gruntu. Rocznie w sumie daje nam to ponad 5 mln sadzonek, głównie dębowych, jodłowych, bukowych, sosnowych, a także grabowych, lipowych, brzozowych oraz klonowych. W ramach programu restytucji cisa produkuje się tu również sadzonki tego bardzo rzadkiego gatunku. Współpracujemy z Instytutem Badawczym Leśnictwa, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku, realizując projekty oraz wdrażając nowo opracowane technologie.

Nadleśnictwo Oleszyce

MIEJSCA PAMIĘCI

Kontakt: Tomasz Dębiec 667 869 976 kontakt@wydawnictwoquercus.pl www.wydawnictwoquercus.pl

PORADY PRAKTYCZNE

Fot. Tadeusz Maksymowicz

SZKÓŁKA KONTENEROWA


A

B

C

Nadleśnictwo Józefów

Kolonia Moszczanica 5

Dziadyki

4

3

E Nowy Lubliniec

Stary Lubliniec

Nadleśnictwo Narol

10

9

8

Żuków

Kosobudy

Roztoczański

Borek

7

Mielniki

6

1

5 86

Łówcza

864

Parachówka

Sadek

Maziarnia

Samulaki

Kowalówka

1

2

F Podlas

Podkadyle

Maziarnia

Moszczanica

D

Dąbrowa

Łominy

Ulica

Ułazów

Kociska

86

11

Witki

1

Gnojn ik

Gorajec 3

Dąbrowa

Buszcza Dąbrówka

12

13

Zaksięże

Ka fl ew

17

Niemstów

a

16

18

23

24

24A

20

26

32

31

Cewków Stary Dzików

Paczoskowa

318

Radawka

Leśniczówka Gubernat

304

319

305

S i e n i a w s k i 293

Ruska

309

325

285

294

Gruba Sosna

311

Rondo 297

312

276

286

288

Strzelista Mielnikowa

Nadleśnictwo Sieniawa O b s z a r

264

3

273

226

254

Gajówka Pod Plutową Górą

279

225

Gajówka Kozickiego

6

2

256

Mateczny

Miłkowski

230

S t a w y Gajówka Brylińskiego

a

257

245 232

Dąb Kunasza

867

C h r o n i o n e g o

204

218

217

222

Zastawne

215

181

220

93

92

86

91

90

89

88

87

Gajówka Szczerbiwilk

119

7

Parking Horaj

118

9

122 121

123

Rezerwat Jedlina

Dykt

120

Droga Polska

117

116

115

113

114

110

111

112

Świdnica

107

108

109

Kolonia

Józef

134

133

132

Limaki Dęby Polskie

Gajówka

143

127

128

129

130

131

Piskurka

144

140

Klepaska

126

Dachnów Górka

Miasteczko

124

125

201

200

199

213

212

211

198

210

179

139

138

Leśniczówka

136

137

Wygon

Ostaniec

Załuże

Kopana 197

Garbki

Zabiała

196

Moczar Mały

Ptasia Podłuże

Moczar Duży

194

Pilipy

Lubasy

Sołotwina

Ruda

Uszkowce

Cegielnia

Basznia

Czerwinki

190 189

9

Bunkier

Kolonia Stare Sioło

Lipa

Smo l

867

Stare Oleszyce

867

219

Oleszyce 865;8

234

867

67

Młodów

Basznia Górna

Karolówka

Wisznia

Zakącie

Lubaczów 7

235

866;867

Hurcze

Borowa Góra

Mielniki

K r a j o b r a z u

Starycz

Zagrobelne

4

Nadleśnictwo Jarosław

Lipina

363

348

362

8

5

379

373

390

399

Tarnów

W o j e w ó d z t w o p o d k a r pPoda Pastwisko c k i e

Przemyśl

Wyrw a

Hutki

Kozaki

403

402

Nad Kanałem

Onyszki

409

408

401

365

Ł o t y n i e 382

393

364

382A 381

400

Kozaki 407

ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce tel. 16 631 16 60, faks 16 631 16 61 www.oleszyce.krosno.lasy.gov.pl oleszyce@krosno.lasy.gov.pl Mielniki

352

366

7

obszar Natura 2000 „Lasy Sieniawskie”

Buczyna

Polanka

415

a Lubacz ówk

Pukawiec

sosna pospolita Krowica Lasowa dąb szypułkowy

mogiła

lipa drobnolistna

Horajskie

Sople

0,5

1

Łukawiec

2

3

B

4

kilometry

miejsce pamięci

D

16 631 50 40

3B

5

Miłków

16 631 80 27

2B

6

Czerniakowa Buda

16 631 87 22

2A

7

Sucha Wola

600 341 429

5C

8

Lipina

16 628 61 19

5B

9

Kolonia

16 631 51 57

3C

4

lasy w zarządzie PGL LP; numer oddziału leśnego

Głodówka

zbiorniki wodne

Blusy

Budomierz 866

ścieżka przyrodniczoleśna „Na Laszce”

Krowica Sama

Cz yr

ty

trasa rowerowasz

Budomierz Mały

trasa nordic walking

Obrawczyzna

trasa zimowego półmaratonu (dwie pętle)

Cetynia Cetynia Hołodowska

kolej granice leśnictw Zam iła

Wola-Zarzeka

miejsca pamięci opisane na odwrocie Sydory mapy Tarnawskie

C

Stare Siodło

Majdan czereśnia ptasia; jesion wyniosły; wiąz Lipowieckiszypułkowy

Czopy

Wola 1

Hamernia

3C

4

Wychylówka

krzyż

0

16 631 50 22

lotnisko

414

Hamarnia

Zabiała

Boble

buk zwyczajny

Niwa

3D

3

bagna, torfowiska

uroczysko

Pomniki przyrody

Ruda

Maje

A

Łąki Suchowolskie

Zagrobla

Nowa Grobla

2C

16 631 51 40

zabudowa mieszkalna Krowica Hołodowska lasy innej własności

cmentarz

407A

16 631 85 54

Futory

Mielniki

obszar chronionego krajobrazu Krause

parking

Prewendy

380

Nazarki

865

SŁO WAC JA

410

394

Kamienna

Dzików

2

65

użytek ekologiczny

Holiki Szyszaki

leśna klasa edukacyjna Aponia

Młaga

Nadleśnictwo Oleszyce

341

354

Szczutków

Rezerwat Kamienne

342

Gajówka Kot

383

392

404

343

rezerwat

Szutki

Onyszczaki

siedziba leśnictwa

1

Flisy

Michalce

siedziba nadleśnictwa Dąbrowa

330

353

385 384

331

Ruda Szczutkowska

pozycja na mapie

866

kapliczka, kaplica Zapałów

UKRAINA

Wy cza wa Buczyna

411

Tu j a

Tuczarnia

Kąty

Krosno Nowy Sącz

405

Kozackie Bagno

Pocholaje

395

Poligon

413 412

396

Łąki Suchowolskie

367

386

Lipy Cmentarne

1

telefon

3

397

333

Kwasy

nazwa

-0

5

Rzeszów

Wi e l k i Miot

368

Borów Staw

406

Nadleśnictwo Oleszyce

387

Wi l c z a Góra

Nemrod

369

Wasie

Ogrody Suchowolskie

Topielce

356

Milany Kowale

Wólka Krowicka

nr

14 Т-

388

357

Lipy Suchowolskie

Kozacka

370

Borów Staw

389

Czeterboki

Nadleśnictwo Jarosław

371

335

344

358

To p i e l c e

376

391

398

Cetula

372

377

346 345

359

374

378

336

347

Misztale

Kornagi 327

Gajówka Brzyskiego 334

361

Opaka

Mądre

Nad Bachorką

349

360 375

Popod Las

Wygnańce

328

337 Lipa na rozdrożu

338

Bachorka

Ignasze

329

Gajówka Rachwała

350

Wólka Zapałowska

Smolińce

Brzozie

Leśnictwo Sucha Wola

Jalina

Gajowy

To m s y

351

86

Leśnictwo Lipina 339

340

Zamość

Sucha Wola

Bachorka

Cienkie

W o j e w ó d z t w o l u b e l s k i e

Lisie Jamy

866

Dąbków

Jalina

Sieniawskie

Skuratki Tarnobrzeg

Nadleśnictwo Lubaczów

Kolonia Zalesie

5

Bech

Grobla

Zalesie

86

Hojsaki

Wykaz leśnictw

Borchów

Lasy

Mołodycz

Malce

in k a

Podlesie

Stare Sioło

a wk da Kościelne Ra

3

ia Papiern

Szymeczki

Piastowo

142

208

867

Piaski

Mokrzyca

Maślanki

Basznia Dolna

Leśnictwo Kolonia

193

4

Bidaczów

Sołotwa

Antoniki

Dąbrowa

Dubiki

M a r c i n e k 192

195

Ślimaki Baszudy

Bałaje

Bunkier Katyński Las 8 209

2

Smereczyna

Mielniki

Henryków

141

Lubomierz

176

186

187

188

202

Tymce

Za Karczmą

Czarne

Futory

3

178

n b le Du

Leśnictwo Futory

84

85

2

Krajobrazu

80

81

82

83

Bąkowa Linia

182

Chuda 221

94

Nowe Sioło

Wy p a l a n k a

Korycina

135

180

Smukła

Adam T u n e l 183

214

100

104

Palaruska

168

Akacja

Tytus

Baron

174

Wa r s z a w s k a

246

247

216

Za Dachnowskimi Łąkami

95

96

97

Zagrobla

67

St are Kwatery

70

103

166

169

184

203

57

58

170

Leśnictwo Stare Sioło

231

Dylowanka Kaczmarze

Moskal

Basen

Kaplica św. Huberta 205

244

awk

71

Czereśnia

46

Tr z y Kopce

72

73

98

Podlisze

172

185

48

59

60

61

62

63

Za Żwirową

99

Podlisze

171

228 T y c z k i 175 229

243

Rad

164 165

241

Mateczki Kapliczka Miłków 4 242

265

162

173

Miłków

158

159

163

227

Otulakowa Ł ą c z k a Cerkwisko

156

160

161

Kosów Staw

150

Pod Wysoką Górą

155

49

Sacharska 64

74

50

51

52

Babczyn

Brusienka

Zagrody

65

75

76

102 101

77

105

106

Podlisze

240

272

284

253

263

Tr a w k a 151

153

33

866

278

239

147

Marian

Pod Kosowym Stawem

Leśniczówka

Wo la Miłkowska

224

Nad Przerwą

Gajowa

154

238

262

271

149

223

Ługi

Barońsk a

261 252

Bunkier

283

292

251

270

287

298

Gajówka Racibora

Dorota

237

269

Malachowa Łąka 282 Plac 291 K o s z ł a Pomnik Powstańców 277

296

250 260

281

290

295

310

324

Białe Bagno

268 275

78

Parkowa Łąka

Gajówka Montusiewicza

148

34

35

Kubikowa

86

Radawka

323

280

289

Wy r ą b a n k i Beata

79

Rozlewiska Rzeki Przerwy

148A

Gajówka Lebiedzie

36

Krzyż Bzil

Bobrowe Bagno

Przerwa

5

259

274

308

322

Kuzejki

249

53

Sznury

248

258

Źródliska Rzeki Przerwy

54

Łominy

Gajówka

307

321

Szaliny

266

Leśnictwo Czerniakowa Buda

37

5

303

55

66

1

38

Chotylub

Chronionego

86

317

39

Mała Dolina

Leśnictwo Zabiała

Lebiedzie

40

Cieszanów

Viktoria

3 Plac Montusiewicza Żwirowa

Bartuś

41

Duża Dolina

Nowy Dzików

302

Bolesław

42

Dzikowskie Bagno

Żydowski Kąt

Leśnictwo Miłków

301

316

43

Wola Nowosielecka

Wi l c z e Jamy

Gajówka

865

300

315

a

6

Świadek

314

kop Przy

5

44

Chodanie

299

Plac Sobczyszyna

2

45

Folwarki

Folwarki Nowosielskie

Jesiony z Brunarówki

Leśniczówka Burnerówka

Gajówka

313

Niemstówka

Chmielarnia

28

29

30

Rudka

Folwarki Cieszanowskie

21

22

5

19

Pie rożki

Wola Cewkowska

Niedbalica

86

Leśnictwo Dzików

Obszar

14

15

Koziejówka

867

Kolonia Witki

Wirowa

E

granice sąsiednich nadleśnictw

drogi publiczne

granica Nadleśnictwa Oleszyce

drogi leśne utwardzone

F

© OpenStreetMap (i) autorzy (CC-BY-SA 2.0)

5

Mapa Nadleśnictwa Oleszyce  
Mapa Nadleśnictwa Oleszyce  
Advertisement