Punt07 mei 2013

Page 1

7

Special:

muziek

The Kik:

Avansstudent drumt Altijd op elke maand in DWDD pad met Docent was de beste De leukste Brabantse dj's van manager festivals van

2013

Frans Bauer

Nederland

Maandelijks onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool i jaargang 21 i mei 2013


Haal je master in Nijmegen ambities worden ondernemingen

In bedrijf met BLIJ Starterslift

VERDRIETIG OPGELUCHT BOOS WOEST

Studeer of werk je bij Avans Hogeschool en wil je graag een eigen bedrijf beginnen? Kom dan eens praten en ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Coos Salomons AKV|St. Joost coos.salomons@starterslift.nl 06 543 555 34 Kamer 61.405 Lovensdijkstraat 61, Breda

Marjolein Rojo Academie voor Marketing marjolein.rojo@starterslift.nl 06 461 179 93 Onderwijsboulevard 215, ’s Hertogenbosch

info

meer Berry Timmers wat je verhaal ook is, jouw verhaal telt Academie voor Marketing en

DOE MEE!

Kennis

Business Management (AMBM) berry.timmers@starterslift.nl 06 128 552 33 Kamer 61.405 Lovensdijkstraat 61, Breda

waar je wat mee kunt

www.starterslift.nl

www.patientenwetenbeter.nl

Studeer je hbo Rechten en wil je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten met een meestertitel? Aan de Radboud Universiteit Nijmegen kun je via een speciale studieroute de master Nederlands recht behalen waarna je ook kunt kiezen voor een togaberoep als advocaat of rechter. Wil je meer weten? Kijk dan op www.ru.nl/rechten/hbo-studenten

Stichting Starterslift wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie, en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, in het kader van OP-Zuid.

ESAA Erasmus School of Accounting & Assurance Opleiding tot Registeraccountant of Registercontroller Afgestudeerd HBO-BE of HBO-AC? U kunt via een toegespitst deeltijd schakelprogramma* instromen in het Master of Science programma Accounting, Auditing & Control. Vervolgens kunt u doorstromen naar de postinitiële opleiding Accountancy of de postinitiële Masteropleiding Registercontroller.** Heeft u de wetenschappelijke minor gedaan? Dan hoeft u geen schakelprogramma te volgen om in het Master of Science programma Accounting, Auditing & Control in te stromen. Voor informatie: 010-408 21 73 of esaa-acc@ese.eur.nl * Let op: soms is vooraf een wiskundetoets vereist. ** Aanvullende eis voor de RC-opleiding is dat u beschikt over minimaal twee jaar relevante praktijkervaring.

Certified Management Controlling (CMC) Afgestudeerd HBO? De opleiding Certified Management Controlling is een parttime controllersopleiding. Zij leidt financieel-administratieve kenniswerkers op HBO-niveau op tot professionals die beschikken over actuele kennis op het gebied van besluitvorming en beheersing van organisaties. Kenmerken van de opleiding zijn praktische focus op het werkveld en de rollen van de moderne controller, actuele kennis en inzichten op het gebied van management control en onderwijs in advanced workshops van maximaal 25 personen. CMC is een tweejarige post-experience opleiding. Voor informatie: 010-408 14 92 of esaa-cmc@ese.eur.nl

Voorlichtingsavond: Woensdag 5 juni 2013. Bezoek onze website voor meer informatie: www.esaa.nl.


07 16 project

08 De toekomst van muziek voorspellen

interview

rondvraag

interview

10 Deeltijder Ries Doms drumt bij The Kik 14 Betaal jij voor je muziek? 16 Strakke videoclips van de bekendste

dj’s maken

buitenland

interview

20 Stage lopen in New York 22 Rappen met jeugddelinquenten

Arold Roestenburg, Hoofdredacteur Punt aa.roestenburg@avans.nl

30 26

COLOFON Punt is een uitgave van Avans Hogeschool en wordt gratis aan studenten en mede­ werkers ter beschikking gesteld. Het blad verschijnt maandelijks met uitzondering van de hogeschoolvakanties. De redactie werkt volgens beginselen van onafhanke­ lijke journalistiek, zoals vastgelegd in het redactiestatuut. De redactie wordt terzijde gestaan door een Raad van Advies, die toeziet op de na­ leving van het redactiestatuut, en fungeert als klachteninstantie.

20

inhoud

Voorwoord Een special over muziek. Is die wel te maken op Avans? De hogeschool heeft geen opleiding zoals de Rockacademie in Tilburg. Een conservatorium is ver te zoeken. Laat staan studenten die hoge ogen gooien in X Factor of The Voice of Holland. Toch is muziek wél een onderwerp dat studenten en medewerkers bindt, of je nu Autonome Beeldende Kunst studeert of Technische Bedrijfskunde. Dus de gang op en op zoek naar de link tussen Avans en muziek. Dat die er zeker is, kun je lezen in dit magazine. Zo is deeltijdstudent Ries Doms drummer in de Nederlandse band The Kik en heeft CMDstudent Dani Steevensz de Top2000 geanalyseerd voor de minor Data Belevenis. Het merendeel van de studenten die wij spraken, luistert digitaal naar muziek. En betaalt er niet voor. Maakt ze dat een stelletje criminelen of is het gewoon de hedendaagse realiteit waar je als muzikant rekening mee moet houden? De muziekindustrie heeft er nog geen antwoord op gevonden. Wij ook niet. Maar ben jij benieuwd waarom Anouk wel of juist niet moet meedoen aan het Songfestival? Welke bekende dj’s flitsende filmpjes van zichzelf laten maken? En waarom Frans Bauer koffie drinkt met zijn fans? Lees dan verder.

Hoofdredacteur: Arold Roestenburg, 076-5250906, aa.roestenburg@avans.nl Eindredacteur: Suzanne Wolters, 076-5238882, sm.wolters@avans.nl Deelredactie Breda: Susan Docters, 076-5250893, s.docters@avans.nl Marijke Bron, 076-5238957, m.bron@avans.nl Deelredactie Den Bosch/Tilburg:

Laura Janssen, 076-5250861, lcw.janssen@avans.nl Chiel Timmermans, 073-6295719, m.timmermans1@avans.nl Raad van Advies: Erik Blokland, Hans de Brouwer, Petra Driessen, Hans Pekaar. Redactie-adres: Hogeschoollaan 1 Breda, kamer HA001 / Onderwijsboulevard 215 ‘sHertogenbosch, kamer OE002. Postadres: Postbus 90116, 4800 RA Breda/ Postbus 732, 5201 AS ‘s-Hertogenbosch. E-mail: punt@avans.nl.

Advertenties: Bureau Nassau, 020-6230905, info@bureaunassau.nl. Landelijke nieuwsdienst: HOP. Layout: Seña Ontwerpers, info@senaontwerpers.nl. Fotografie: Beeldveld/Wilfried Scholtes, Paul Vermeulen en Niek Brunninkhuis/PHOTO 40, Richard Beukelaar, Bas Czerwinski/ANP, Ash Youd, Robin Utrecht/ANP. Aan dit nummer werkte verder mee: Anna van Dooren Druk: Drukkerij De Bink Leiden. Coverfoto: Andreas Terlaak punt 3

.


columnmarie ‘Nu komt de mouw uit de aap’ De wijsheden van de Nederlanders verbazen mij zelfs na bijna vier jaar steeds weer opnieuw. Dat ze meestal ook nog kloppen, is een bijkomend mysterie. Mijn vriend zegt elk jaar in mei, als het al warmer wordt, dat nu alle vogels eitjes leggen. Als wij dan ergens in mei een avondwandeling in de ondergaande zon maken, zie je in elk vijvertje kleine zwemmende pluisballen - het nieuwe kroost. Tja: ‘In mei leggen alle vogels een ei!’ Fascinerend, dacht ik bij mezelf. Wat hebben wij nog meer aan spreuken in dit kikkerlandje? De volgende vond ik altijd apart: ‘Met de gebakken peren blijven zitten’. Wat zijn gebakken peren? In nog geen enkel Nederlands restaurant heb ik die op het menu zien staan. Wel stoofperen, geglaceerde peren en perenijs. Uiteraard heb ik opgezocht wat het gezegde nu eigenlijk betekent. Echter, ik begrijp niet wat negatieve gevolgen met gebakken peren te maken hebben. Of staat dit gerecht op geen enkele menukaart omdat het niet te eten is? Bij mijn lievelingsspreuk ‘Nu komt de aap uit de mouw’ kan ik jullie een gênant verhaal vertellen. Meestal heb ik een vaag idee van wat een spreekwoord eigenlijk betekent. Dat was in dit geval helaas niet zo. Mijn vriend draait de zin namelijk om onbekende redenen om: ‘Nu komt de mouw uit de aap’. Ik hoorde het voor de eerste keer, vroeg naar de betekenis, die werd mij uitgelegd en ik voelde me een stuk meer Nederlands. Tot op de dag van mijn sollicitatiegesprek, waar ik het gezegde op een charmante manier wilde toepassen en slechts verbaasde gezichten voor mij zag. Nou, ik ‘blaas de aftocht’ omdat ik nu ‘in de aap gelogeerd ben’, nadat mijn vriend mij ‘tot een aanfluiting maakte’. Marie Ernst is vierdejaars Milieukunde in Breda en komt uit Oostenrijk

kort >> 4

Bindend studieadvies ook in tweede of derde jaar Onderwijsminister Bussemaker wil hogescholen en universiteiten laten experimenteren met een bindend studieadvies (bsa) in het tweede of derde studiejaar. Wie niet genoeg punten haalt, moet vertrekken. De onderwijsinstellingen mogen de uitvoering zelf bedenken, maar experimenteren mag alleen met nieuwe studenten, niet met zit­ tende. Ook moet de instelling kun­ nen motiveren waarom een extra bsa nodig is. Acht universiteiten en vijftien hogescholen hebben inte­ resse getoond. Studentenorganisaties ISO en LSVb vinden het plan ondoordacht en visieloos. Ze zijn bang voor een ‘verschoolsing’ van het systeem en voor het ontstaan van ‘snelstudeer­ fabrieken’. Studenten zullen alleen nog bezig zijn met school en alle nevenactiviteiten (bestuursjaar, vrijwilligerswerk, eigen bedrijfje) gaan skippen. Ook de Tweede Kamer is kritisch.

Scriptieprijs - Nils Gonzalez Bos, afgestudeerd op HBO-Rechten in 2012, heeft de Scriptieprijs van de Juridische Hogeschool gewonnen. Hij kreeg een geldbedrag van 1.000 euro.

Noodlokalen op Bredase parkeerplaats Er komt 4.000 vierkante meter aan noodlokalen op de parkeerplaats van de Hogeschoollaan in Breda. Dat is hard nodig, want half juli starten de bouwwerkzaamheden aan de Lovens­ dijkstraat. Dat leidt tot een tekort aan leslokalen. Ton Vissers, projectleider van de bouw aan de Lovensdijkstraat: ‘De noodlokalen blijven vijf jaar staan. Zo kan Avans een groei in Breda van 10 procent per jaar opvangen. Par­ keergelegenheid komt er nu aan de overkant, op het terrein van Defensie. Daar gaan we 5.000 vierkante meter huren.’ Het gaat voor een deel om de plek die Avans al eerder gehuurd heeft en waarover medewerkers klaagden dat het een modderpoel was. ‘We gaan het verharden, dus dat is een verbetering. We huren die ruimte in ieder geval voor een periode van drie jaar, de looptijd van de bouw aan de Lovensdijkstraat. Met de optie om de plek langer te huren, mocht dat nodig zijn.’

Tweedaagse - Verpleegkundestuden­ ten uit Turnhout waren half maart op bezoek bij Verpleegkunde in Den Bosch. De twee opleidingen hielden samen een tweedaags congres over palliatieve zorg.


Recensiewebsite

voor studiekeuze

Het gebeurt met restaurants, en met boeken, dus waarom niet met opleidingen? Op de nieuwe studiekeuzesite intostudies.nl schreven studenten al vijftienhonderd recensies over hun eigen opleiding. En die zijn niet allemaal lovend. Opleidingen zijn vaak minder prak­ tijkgericht dan studenten vooraf hadden gedacht en ook niveau en begeleiding vallen soms tegen. Van de 62 bacheloropleidingen van Avans zijn er al 31 gerecenseerd. De website geeft antwoorden op vragen als: waar gaat de oplei­ ding over? Hoe zijn de docenten, de sfeer, de organisatie? En vooral: wat moet je als student kunnen? Recenseren mag anoniem, maar opvallend genoeg wordt het merendeel van de reviews met naam en toenaam ondertekend.

Avansterrein rookvrij?

Een kwart van de middelbare scholen in Nederland heeft een rookvrij schoolplein, blijkt uit onderzoek. Als het aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt, zijn straks alle schoolpleinen rookvrij. Ook bij Avans zijn maatregelen getroffen. Bij de ingangen van de gebouwen zijn met witte strepen de gebieden aangegeven waar niet gerookt mag worden. Mensen die de gebouwen willen betreden of verlaten zouden zo geen last moeten hebben van de rokers. In de praktijk lijken de maatregelen niet echt te werken. De witte strepen worden genegeerd en de rookabri’s worden amper gebruikt. Arnaud Opdam, adjunct-directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire dienst, geeft aan dat de hokjes een nieuwe bestemming krij­ gen. ‘We willen de rookplekken zodanig neerzetten dat bezoekers niet door de rook heen naar binnen moeten.’

Herindeling - Communicatie gaat de­ finitief samen met Communication & Multimedia Design. In september gaan de twee Bredase opleidingen op in de Academie voor Creatieve Communicatie en Design.

Animatie - Oud-student Jonas Ott won op het Holland Animation Film Festival de prijs voor beste Europese studen­ tenfilm. Washed Ashore, Otts afstudeerfilm, gaat over een aangespoelde drenkeling.

Turnen - Vier Bossche techniekstu­ denten hebben in opdracht van InnoSportLab een snelheidsmeter ontwikkeld die turners gaat helpen bij het perfec­ tioneren van hun oefening.

.

punt 5


DAAROM

WAAROM

blijft een liedje hangen?

‘Call me maybe’ van Carly Rae Jepsen was er eentje. Een oorwurm, een liedje dat tot frustrerens toe in je hoofd blijft rondzingen. Meestal gaat het om een kort fragment dat zich continu herhaalt. Daarin zit volgens onderzoek van onder meer Henkjan Honing een mogelijke verklaring. De hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam ver­ moedt dat een belangrijke rol is weggelegd voor de zogeheten fonolo­ gische lus; het gedeelte van het kortetermijngeheugen waarin klanken en woorden worden herhaald. De lus helpt je bij spreken en lijkt op een bandje dat steeds opnieuw wordt afgespeeld. De lengte van de band is acht tot tien seconden, precies de lengte van de meeste plakdeuntjes. Wil je jezelf verlossen van een hardnekkig nummer? Ga dan hardlopen, los een kruiswoordpuzzel op of zing een nieuw nummer. Zorg er dan natuurlijk wel voor dat je geen andere oorwurm gebruikt. Zing iets met een langzame melodie. Het Wilhelmus schijnt een goede oorwormkiller te zijn. ● Bron: de Volkskrant

6


commentaar

Anouk op Eurovisiesongfestival Illustratie Anna van Dooren

Briljante marketingtruc

Imagoschade

‘Birds’ van Anouk was nog geen week op de radio te horen of het stond al op één in de Mega Top 50. Zou dat ook zijn gelukt zonder het Eurovi­ siesongfestival? De afgelopen vier jaar produceerde de Haagse zangeres immers geen enkele top tien-hit. Haar deelname levert in aanloop naar de zangwedstrijd een stortvloed aan publiciteit op. En dan moet de wedstrijd zelf nog beginnen. Vorig jaar waren 2,2 miljoen Nederlandse kijkers benieuwd hoe de onbekende Joan Franka het er vanaf zou bren­ gen, wereldwijd keken er bijna 20 miljoen mensen naar de halve finale. Mocht Anouk de finale halen, dan kan ze zich verheugen op minimaal 60 miljoen kijkers. Heel Nederland heeft dan haar album al gekocht, want dat komt een dag eerder uit. Slim. [Chiel Timmermans]

Anouk plaatst zichzelf door haar deelname aan het Eurovisiesong­ festival vrijwillig in het rijtje van de Toppers, Sieneke, de 3JS en Joan Franka. Dat is niet slim. Het is de vraag of ‘Birds’, een mooi maar simpel liedje, standhoudt in het geweld van balkan beats en hipster folk. Het verleden leert ons dat knallende, snelle nummers vaker win­ nen dan langzame. Anouk wordt in de eerste halve finale ook nog eens omringd door andere zangeressen met ballads. Het risico is dus groot dat Nederland wéér laag eindigt en dat Anouk nog slechter gaat sco­ ren dan haar voorgangers. Dan gaat zij de boeken in als die zangeres die eindigde ónder orgel-Sieneke of Indiana Joan. Dat is erger dan blut thuis op de bank zitten. [Laura Janssen]

.

punt 7


Vierduizend liedjes indelen in muziekgenres, ga er maar aan staan. Dani Steevensz, vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design in Den Bosch, visualiseert data uit de Top2000 en probeert daaruit een prognose te maken.

De toekomst van muziek voorspellen Tekst Laura Janssen Infographics Dani Steevensz

W

at begon als eindopdracht voor de minor Data Belevenis, is ondertussen uitgegroeid tot afstudeeronderzoek. Voor de minor kregen de studenten de eindopdracht om data te verzamelen en daar een data­ visualisatie of beleving van te maken. Het onderwerp moesten ze vanuit hun eigen inte­ resse kiezen. Die keuze was niet moeilijk voor Dani Steevensz: muziek is zijn grote passie. Al zeven jaar is hij muzikant, sinds drie jaar als 8

zanger en bassist in rocktrio Jack’s Dignity.

Hitlijst

Dani koos voor de Top2000, de hitlijst die sinds 1999 elk jaar rond kerst te horen is op Radio 2. ‘In 2012 was de veertiende editie van de Top2000. Alles bij elkaar hebben bijna vier­ duizend muzieknummers in de lijst gestaan. Die nummers ben ik gaan indelen in de gen­ res uit tweehonderd jaar muziekgeschiedenis. Een nummer kan maar bij één muziekgenre horen, heb ik besloten. Dat is lastig, want er zitten veelzijdige artiesten tussen.’

Het sorteren is nu bijna op de helft. Tijdens de minor werd duidelijk dat het project té groot is en dus besloot Dani in overleg met zijn docent het Top2000-project uit te bou­ wen tot afstudeeronderzoek.

Derde dimensie

Na het ordenen van de muziekgeschiedenis in genres en het indelen van de Top2000-num­ mers, wil Dani voor zijn afstuderen nog een derde dimensie toevoegen. ‘Ik probeer nu de populariteit van artiesten, liedjes en genres te koppelen aan maatschappelijke of politieke


project

Hoe groter het bolletje, des te meer muzieknummers uit het betreffende genre in de Top2000 stonden.

Deze acht bands stonden in 2012 met de meeste nummers in de Top2000.

‘Moody Blue’ van Elvis Presley stond slechts twee keer in de Top2000. Nummers die vele jaren hoog scoorden zijn ‘Suspicious Minds’ en ‘In the Ghetto’.

gebeurtenissen of ontwikkelingen.’ Als voorbeeld noemt Dani de opkomst van internet. ‘Over de Tweede Wereldoorlog we­ ten we uit onderzoek dat de muziek daarna anarchistischer en rebelser werd. Maar denk ook aan de aanslagen op 11 september 2001, of het begin van de economische crisis: wat zie je daarvan terug in de muziek? Wordt een protestgenre als hiphop populairder als het consumentenvertrouwen daalt?’

Jim Morrison

Dani’s doel is ook om, als een soort trend­

watcher, een prognose te maken van hoe muziek in de nabije toekomst klinkt. Inspiratie hiervoor is een oud tv-interview met The Doors-zanger Jim Morrison. ‘In dat interview uit de jaren zestig voorspelt Mor­ rison de toekomstontwikkeling van muziek. Hij heeft het over praten in liedjes in plaats van zingen, wat wij nu kennen als rap. En ook de opkomst van elektronische muziek noemt hij.’ Dani hoopt ook een voorspelling te kunnen maken, met behulp van data-analyse. ‘Kun je de toekomst van muziek voorspellen? Hoe

ontwikkelt muziek zich in de komende vijf à tien jaar? Ik wil over de toekomst leren uit de geschiedenis.’ Volg dit project op: danisteevensz.com/musicvisually

.

punt 9


Van de garage naar een miljoenenpubliek Tekst Arold Roestenburg Fotografie bas czerwinski/anp

Een optreden in De Wereld Draait Door is dÊ springplank naar wereldfaam in eigen land. Ries Doms, tweedejaarsstudent Technische Bedrijfskunde in Tilburg, is het gelukt. Als drum­ mer van The Kik zit hij maandelijks in de studio bij Matthijs van Nieuwkerk. De vraag is: hoe kom je daar terecht? 10


‘The Kik krijgt moeilijk voet aan de grond bij de radiozenders’ .

punt 11

>


A

Foto Richard Beukelaar

ls je denkt dat je na twee maanden oefenen in de garage van je ouders rijp bent voor een landelijke doorbraak, dan heb je het helemaal mis. ‘Die illusie moet je zeker niet hebben’, bevestigt Ries Doms. ‘Je kunt het vergelijken met topsport. Je moet keihard werken en al je energie erin steken. Zelfs dan is de kans op succes gering.’ Met The Kik heeft Ries onder andere op Lowlands gestaan. Elk weekend doen ze een concertzaal in Nederland aan. Maar het is een lange weg geweest naar dat suc­ ces. Toen hij acht jaar was, is hij begonnen met drummen. The Kik is de achtste band ‘Dat bedoelde ik met oogkleppen. Je moet waarin hij drumt. als muzikant veelzijdig en creatief zijn. The Kik zit onder andere bij Top Notch. Dat is Muzieklessen kunnen je beperken een platenmaatschappij die vooral hiphop ‘Muziekles? Dat heb ik niet gehad. Je moet uitbrengt. Het zou daarom zomaar kunnen als muzikant niet met oogkleppen op beginnen. Muzieklessen kunnen je in die zin dat ik binnenkort ga drummen bij een stel rappers, waarom niet? Je moet nooit iets beperken. Je moet dan spelen volgens de regels van anderen, terwijl het belangrijker uitsluiten.’ Naast veelzijdigheid is originaliteit een is dat je jezelf ontwikkelt.’ De eerste keer dat Ries in een tourbus stap­ belangrijk onderdeel, wil je het maken als te was met de Tilburgse punkband Product muzikant. ‘Natuurlijk is de muziek die wij X. De meeste bandleden waren destijds nog maken niet origineel. Maar niemand anders niet oud genoeg voor een rijbewijs. Daarna doet het in Nederland. Blijkbaar ligt daar dan een gat in de markt. Er is niets mis met volgden onder andere The Spades, The Hydromatics en Powervice. Speedrock, punk retro, maar je moet zorgen dat het niet ou­ en hardrock: een groter contrast is bijna bollig wordt. Er moet een goede energie in niet denkbaar met de Nederlandstalige zitten. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste muziek van The Kik. van muziek.’

12

3FM Megahit

The Kik zit naast Top Notch bij platen­ maatschappij Excelsior. Ondanks dat de verkoop van muziek blijft afnemen, hebben platenmaatschappijen zeker nog hun nut. ‘Neem Excelsior. Dat label heeft een trouwe schare fans die blindelings koopt wat zij uitbrengen.’ Grote platenmaatschappijen hebben mensen in dienst die ervoor zorgen dat hun artiesten gedraaid worden op de radio: pluggers. ‘Dat is een wereld waar ik nog steeds niets van begrijp. Wij stonden op de shortlist om 3FM Megahit te worden en uiteindelijk wordt dat dan een of ander schijtnummer. Dan vraag je je wel af welke belangen daar allemaal in meespelen. The


je veel verder helpt. Je moet je vooral weten te onderscheiden van andere bands.’

De Wereld Draait Door

‘Er is niets mis met retro, maar je moet zorgen dat het niet oubollig wordt’ Kik krijgt in ieder geval moeilijk voet aan de grond bij de radiozenders.’

Kleren maken de man

‘Imago is ook belangrijk. Het plaatje moet kloppen. Bij The Kik dragen we daarom pakken die passen bij de muziek die wij maken. Maar je moet het wel goed doen. Het zou er niet uitzien als we allemaal in korte broek met een colbert op het podium zouden staan. Door ons imago vallen we op en worden we gevraagd om te spelen op plaatsen waar we anders nooit zouden staan. Bijvoorbeeld de Wielerzesdaagse in Ahoy. Daar speelden we elke dag tijdens de wedstrijden. De wielrenners reden hun rondes om ons heen. Op die manier bereik je mensen die nooit naar een concertzaal

zouden gaan.’ In het najaar gaat The Kik om die reden ook een theatertour doen. ‘Elke Nederlandse band heeft tegenwoordig een theaterpro­ gramma. Maar ik denk dat het écht bij ons past. We gaan artiesten van vroeger uit­ nodigen om met ons op te treden. Er is een groep mensen die liever naar het theater gaat dan naar een concert. Die krijgen nu de kans om The Kik te zien. Daarom hebben we laatst ook meegewerkt aan een INGcommercial. Weer een andere manier om mensen te bereiken.’ Ries heeft in al zijn jaren als muzikant nooit meegedaan aan een bandwedstrijd. ‘Niet omdat ik er principieel iets tegen heb. Ik ge­ loof niet dat het winnen van zo’n wedstrijd

Als huisband van De Wereld Draait Door heeft The Kik elke laatste vrijdag van de maand een miljoenenpubliek. En dat merkt de band ook bij optredens. ‘Er is geen ge­ middelde The Kik-fan. We trekken bejaarden die het nog eens willen meemaken, maar ook meisjes van veertien die het accent van onze zanger zo grappig vinden. Allemaal dankzij De Wereld Draait Door.’ ‘Er is geen lobby gevoerd om daar te komen. Sterker nog, het was voor ons ook een ver­ rassing.’ De band had al wel een aantal keer aangegeven dat ze het graag zouden doen en uitgelegd hoe zij het zouden aanpak­ ken. ‘Dat we met ons Nederlandstalige repertoire en positieve uitstraling goed bij het programma zouden passen, maar dat was het ook wel. Twee medewerkers van DWDD vonden dat wij de juiste band waren en hebben zich daar intern hard voor gemaakt.’ Huisband in De Wereld Draait Door, een hit met ‘Simone’, spelen op festivals, in con­ certzalen en binnenkort een theatertour. En dan ook nog deeltijdstudent bij Avans. ‘Je kunt in Nederland echt nauwelijks rondko­ men van muziek. Als dat je drijfveer is om muziek te gaan maken, kun je beter je tijd en energie in iets anders steken. Muzikant moet je vooral willen zijn vanuit je passie. Niet voor het geld.’ ●

.

punt 13


rondvraag

Betaal jij voor je muziek? Daan Velthuis vierdejaars Communication & Multimedia Design Den Bosch

nee

ja

Arthur Plasschaert tweedejaars Commerciële Economie Breda ‘Over het algemeen betaal ik niet voor mijn muziek. De meeste nummers die ik luister, download ik gewoon. Ik luister ook vaak naar muziek via sites als YouTube of Soundcloud. Soundcloud is een site waar eigenlijk iedereen muziek op kan zetten. Echt Top 40-muziek zul je er niet snel vin­ den, maar de meeste dj’s waar ik veel naar luister staan er gewoon op. Wanneer ik geen zin heb om moeite te doen, koop ik nog weleens een tijdelijk Spotify-abonnement. Dan kun je voor bijvoorbeeld drie maanden onbeperkt muziek luisteren op je computer en tele­ foon. Je hebt dan ook geen last van die irritante reclames tussendoor. En ik ga in de zomer vaak naar festivals, dus indirect betaal ik zo ook voor muziek.’

14

‘Muziek luister ik vooral via YouTube en de onbetaalde versie van Spotify. Om­ dat ik af en toe gek word van de reclame download ik de nummers ook gratis. Cd’s koop ik al een paar jaar niet meer. Na­ tuurlijk is het onterecht dat ik de artiest niet voor zijn muziek betaal. Het is wel zo dat ik eerder naar een optreden van een artiest ga omdat ik zijn nummers luister. Dat doe ik namelijk geregeld. Dat is ook het ideale van internet, je kunt je muziek heel makkelijk verspreiden. De perfecte reclame voor een concert. Zelf maak ik trouwens ook muziek, mini­ mal techno. Die zet ik op mijn website. Dus ik betaal misschien niet voor mijn muziek, maar mensen kunnen mijn lied­ jes ook gratis downloaden.’

ne

e

ja

KYRA FRIJTERS vierdejaars Autonome Beeldende Kunst Den Bosch ‘Ik koop nog weleens cd’s en elpees, meestal als cadeau. De laatste plaat die ik heb ge­ kocht is van John Jacob Niles. Een cadeau voor mijn vriend: zo kan ik er zelf ook van genieten. Bij vinyl heb je nog de charme van dat krakerige geluidje erin. Bij mijn vriend luister ik ook naar zijn iTunes, maar zelf gebruik ik geen Spotify of iTunes. Illegaal downloaden doe ik ook niet. Ik zou niet eens weten hoe dat moet! Ik luister en kijk veel met vrienden mee, zelf ben ik niet zo’n bewuste muziekconsument. In de auto en in mijn atelier staat wel altijd de radio aan. Klassiek, Michael Jackson, Braziliaanse ghetto funk, Justin Bieber: afhankelijk van mijn stemming kies ik wat ik luister.’


Hoewel er steeds meer aanbieders zijn waar je legaal en tegen betaling muziek kunt downloaden, betalen de meeste jongeren liever niets voor de muziek die ze luisteren. Toch is dat niet alleen slecht, want uit onderzoek is gebleken dat illegaal downloaden een positief effect heeft op de verkoop van digitale muziek.

Suzanne Kiestra eerstejaars Human Resource Manage­ ment Breda

Niels Hazenoot eerstejaars Bouwkunde Tilburg ‘De laatste cd die ik heb gekocht? Dat is al lang geleden. Ik download alle muziek die ik luister. Gratis. Gewoon omdat het mak­ kelijk is. Ik weet dat je ervoor moet betalen. De gedachte dat een muzikant geen geld krijgt van mij voor het werk dat hij levert, speelt wel ergens in mijn achterhoofd. En natuurlijk kun je ook betalen voor down­ loads. Maar dat werkt als een extra drem­ pel die je niet eens hoeft te nemen. De meeste muziek haal ik binnen via een nieuwsgroep. Ik heb daar een abonne­ ment op van 7,50 euro per maand. Vooral voor films, maar dus ook voor muziek. Van dat bedrag zien artiesten natuurlijk niets. Maar het is niet zo dat muzikan­ ten helemaal niet verdienen aan mij. Ik bezoek wel concerten, van Coldplay en Mumford and Sons bijvoorbeeld.’

nee

Ronja van Kruysdijk eerstejaars Bedrijfskunde MER Breda ‘Ik betaal niet zelf voor de muziek die ik luister. De meeste cd’s en liedjes die ik download, haal ik van Spotnet. Dat is een heel grote nieuwsgroepen-index waarbij je jezelf kunt abonneren op al­ lerlei categorieën: films, series, maar ook muziek. Mijn vader betaalt daar elke maand een bepaald bedrag voor, en wij kunnen dan zoveel downloaden als we maar willen. Verder luister ik als ik achter de computer zit veel naar muziek op YouTube. Dat is makkelijk en natuurlijk ook gewoon gra­ tis. Ik wil zelf niet betalen voor het luis­ teren van muziek. Als dat ooit verplicht wordt, dan stop ik wel met downloaden.’

‘Ik betaal eigenlijk nooit voor mijn mu­ ziek. Dat komt doordat ik bijna altijd naar de radio luister, en dat is gratis. Ik heb ook geen muziek op mijn telefoon staan. Als ik onderweg ben heb ik te­ genwoordig bijna overal wel WiFi, dus dan luister ik gewoon naar de radio via de Qmusic-app. Maar dat doe ik alleen als ik WiFi heb, anders wordt het me veel te duur. Verder zet ik YouTube-filmpjes nog wel­ eens om naar mp3-bestandjes via een converter. Die zet ik dan weer in mijn iTunes, maar daar heb ik dus niet voor betaald. Spotify heb ik even gebruikt, maar ik ben er ook weer snel mee ge­ stopt. Ik vind muziek luisteren via de radio toch het handigst en leukst.’

nee

ja .

punt 15


16


In de slipstream van dj’s Tekst Chiel Timmermans Fotografie Ash Youd

Hij studeerde een paar jaar geleden af bij Communication en Multimedia Design. Inmiddels vragen Nederlandse dj’s hem mee op tournee over de hele wereld. Mark Loonen legt hun optredens vast op camera en tovert de beelden om tot strakke videoclips.

>

.

punt 17


Meekijken over de schouders van dj Sander van Doorn.

H

ij wrijft nog een keer in zijn ogen. Zo’n 24 uur geleden werd Mark Loonen nog wakker in Breda, nu bevindt hij zich achtduizend kilometer verderop in een hotelkamer in Las Vegas. Zijn oren suizen nog van een lange nacht in een van de vetste clubs als er op de deur wordt geklopt; zijn vervoer staat klaar. Een Escalade SUV brengt hem naar het vliegveld waar hij overstapt in een helikopter. Tien minuten later raakt het toestel de grond naast de racebaan van NASCAR. Het immen­ se terrein vormt dit jaar het decor van het Electric Daisy Carnival. Als Mark niet veel later het podium beklimt, vangt hij in één klap duizenden feestgangers in zijn cameralens. Ze komen allemaal voor de man naast hem: dj Sander van Doorn. De 27-jarige Mark reist in het spoor van va­ derlandse dj’s de hele wereld rond. Het festi­ val in Las Vegas was in juli. Sindsdien heeft hij alweer een rits nieuwe stempels in zijn pas­

18

poort te pakken. Op de dag van het interview is hij net terug van een midweekje Miami. ‘Daar vond Winter Music Conference plaats, hét dance-event in de wereld. Iedereen die ook maar iets betekent in de dancescene, was daar te vinden. Ik heb twee avonden gefilmd voor Sander van Doorn en kon de rest van de week netwerken. Ik verbaasde me er in Miami weer over hoe nadrukkelijk aanwezig de Nederlandse dancescene is. En niet alleen de dj’s. Nederlandse labels, bookingskantoren, managers, maar ook video-artiesten zoals ik, zijn meegegroeid met het succes van de dj’s.’

Video-artiest

Video-artiest, zo noemt Mark zichzelf. Hij maakt videoclips, minidocumentaires en after movies van Nederlandse dj’s en hun optre­ dens over de hele wereld. Eenmaal thuis klinkt er vaak een heel ander genre uit zijn speakers: ‘Ik luister zelf vooral hiphop. Dancemuziek vind ik ook leuk, maar tijdens het monteren hoor ik een nummer meer dan honderd keer. Als ik daarna ontspannen op de bank plof, wil

ik graag iets anders luisteren.’ De oud-student Communication en Multi­ media Design in Breda - ‘Ik ben afgestudeerd met net een voldoende’ - leert filmen en monteren tijdens stages bij de lokale tv-zen­ der Brabant10. Hij komt in het dancewereldje terecht als hij in 2010 met een bevriende foto­ graaf meegaat naar een van de maandelijkse Rauw-feestjes van dj Joost van Bellen. Mark: ‘Die vriend vroeg me om foto’s te maken, maar het leek mij leuker om te filmen.’ Mark stuurt het gemonteerde eindresultaat naar Van Bellen, die hem meteen vraagt om vaker een zogeheten after movie van zijn feesten te maken.

Tour door Amerika

Het balletje begint pas echt te rollen als hij Bart B More leert kennen. De Utrechtse dj neemt hem mee op een tour van een maand door Amerika. ‘In vier weken tijd gaf hij wel twintig optredens’, vertelt Mark. ‘De ene keer in een kleine club, dan weer op een festival. Om de dag zaten we in het vliegtuig.’ Mark


Best bekeken after movies legt het allemaal vast op camera en mon­ teert er een vijf minuten durende video van. ‘En dat is nog lang. Als ik dezelfde video nu zou moeten maken, zou die maximaal ander­ halve minuut duren.’ Na Bart B More volgen Eva Simons, Don Diablo en uiteindelijk Spinnin’ Records. Voor het grootste dancelabel ter wereld maakt hij videoclips voor Sander van Doorn en de ta­ lentvolle dj’s Martin Garrix en Julian Jordan. Stuk voor stuk zijn ze gek op zijn filmstijl: rauw, energiek en op het frame gesneden. ‘Daarmee vang ik de sfeer in de discotheken. Dat wissel ik af met rustige, mooie beelden van de stad waar het optreden plaatsvindt. Het contrast tussen die twee vind ik heel mooi.’

Sander van Doorn & Julian Jordan KANGAROO (Official Music Video) 955.239 keer bekeken

Helikopterbeelden

Elk shot, al duurt het maar een seconde, moet daarbij raak zijn. ‘Sommige video-ar­ tiesten gooien er lukraak wat beelden tussen. Dan zie je heel kort alleen iemands rug’, zegt hij hoofdschuddend. ‘Ik laat soms maar een seconde van het publiek zien, maar dat is dan wel net op het hoogtepunt als ze uit hun dak gaan. Zo probeer ik ook het mooiste beeld van een stad te vinden. Ik zoek een hoog gebouw met een mooi uitzicht. Daar sta ik dan tussen 19.00 en 20.00 uur om te filmen hoe de zon ondergaat. Of ik koop helikopter­ beelden van een stad.’ De specifieke stijl van zijn video’s is de reden dat dj’s hem steeds weer weten te vinden. Tegelijkertijd beperkt het hem in de uitbrei­ ding van zijn bedrijf. Mark: ‘Om nog verder te kunnen groeien, moet ik eigenlijk mensen aannemen. Maar de video’s dragen nu heel erg mijn handtekening, vooral de montage. Dat maakt het lastig om het door iemand anders te laten doen.’ Tegelijkertijd beseft hij dat zijn huidige ma­ nier van werken slopend is: ‘De dance-indus­ trie is een snelle wereld die continu verandert en waarin ik veel klussen kan aannemen. Er zijn weken waarin ik zestig tot tachtig uur maak. Maar dat in combinatie met het reizen en ’s nachts in de discotheek staan, hou ik niet nog tien jaar vol. Ik zal uiteindelijk toch meer moeten gaan samenwerken.’ Of iets totaal anders? Mark, glimlachend: ‘Een na­ tuurfilm maken lijkt me geweldig. Echt.’ ●

Julian Jordan & Martin Garrix BFAM (Official Music Video) 784.928 keer bekeken

Don Diablo CELL (Soundtrack Bellicher: Cel) 348.427 keer bekeken

.

punt 19


S

tudent in New York

WODKA DRINKEN OP het HOTELDAK Thijs Voesenek studeert Bouwtechnisch Ontwerpen in Tilburg. Hij loopt stage bij architectenbureau Archi-Tectonics in Manhattan, New York. ‘Ik werk aan de verbouwing van het appartement van John Legend.’ Wat houdt jouw stage in? ‘Ik werk bij een klein architectenbureau. Ik heb het getroffen: leuke collega’s, een hippe wijk in Manhattan. Ik werk afwisselend aan verschil­ lende projecten: een groot ontwerpproject in China, een hotel op Staten Island, de verbouwing van het appartement van John Legend. Ja, echt!’ Waarom New York? ‘Ik wilde sowieso naar een Engelstalig land. In Amerika was ik nog nooit geweest en dan is New York de mooiste stad om te zitten, ook qua architectuur.’ Waar woon je? ‘Ik woon in een soort studentenhuis in the Upper West Side, een rustige wijk voor New Yorkse begrippen. Badkamer en keuken deel ik. Het is gezellig om samen te eten of een biertje te drinken. Mijn kamer is wel duur voor een student, maar dat wist ik van tevoren.’ Is New York net als in de film? ‘New York is “the city that never sleeps”. Dat cliché klopt echt. De stad is groot, maar door de metro te pakken ben je overal snel. De ene keer ga ik gratis wodka drinken op het dak van het Empire Hotel, dan weer ga ik uit in de clubs in het Meetpacking District, met de boot naar Staten Island of hardlopen in Central Park.’ Het klinkt allemaal als rozengeur en maneschijn. ‘In het begin moest ik best wennen. Mensen hebben soms rare gewoon­ tes. Als het ophaaldag is, zie je overal mensen in vuilniszakken graaien. Verder loopt iedereen op hardloopschoenen. En ook heeft iedereen een zonnebril op: regen of zonneschijn, dat maakt niks uit.’ 20

CHARLOTTE ‘Mijn vriendin studeert interieurar­ chitectuur in Zwolle. In april zijn we vijf jaar samen. We woonden ooit in twee naast elkaar liggende dorpjes, maar sinds onze studietijd gaan we met de trein op en neer.’


studentenkamer

Clemens Jonas, derdejaars Grafisch Ontwerpen in Den Bosch, heeft voor 317 euro (inclusief) een kamer van 20 m2 en een eigen keuken van ongeveer 17 m2.

LEVI’S ‘Ik spaar oude reclameborden van blik. Ik struin rommel­ markten af op zoek naar mooie exemplaren. Deze heb ik van mijn oom gekregen, hij spaart ze ook. Hij heeft er een stuk of vijftig.’

TABULATUUr ‘Sinds een jaar of twee speel ik elektrische gitaar, ge­ woon als hobby voor mezelf, maar ik kan geen noten lezen. Daarom speel ik met behulp van een tabula­ tuur: een blad waarop de grepen staan aangegeven.’

Foto Beeldveld/Wilfried Scholtes

THEEDOOSGITAAR ‘Voor een studieopdracht heb ik vorig jaar een theedoos omgebouwd tot elektrische gitaar, als onderdeel van een compleet festivalconcept. Je kunt er echt op spelen, maar hij is wel vreselijk vals.’

.

punt 21


‘Raptherapie is resultaatgericht. Je maakt iets waar je trots op kunt zijn. En het sluit goed aan bij de cultuur van deze groep jongeren.’ Frederik Esbach is muziektherapeut bij Den Hey-Acker, een justitiële jeugdinrichting in Breda.

Boasting en bragging in de jeugdinrichting Tekst Arold Roestenburg Fotografie robin utrecht/anp

S

amen met jongeren in een jeugdinrichting luisteren naar en praten over hiphop. Ze begeleiden bij het schrijven van eigen raps en die vervolgens opnemen. Dat is de basis van de rapthe­ rapie zoals Frederik Esbach die geeft bij Den Hey-Acker. Gek genoeg heeft Esbach zelf geen achtergrond in de rapmuziek. ‘Ik speel sinds mijn negende mandoline en piano. Ik heb ook een jaar conser­ vatorium gedaan en daarna de hbo-opleiding muziektherapie. Het zijn de jongeren die mij hebben leren luisteren naar hiphop.’ Inmiddels kent Esbach wel de ins en outs van het muziekgenre. ‘Iedereen weet wie Ali B is. Maar een naam als Fresku wordt voor veel mensen al wat moeilijker. Laat staan Mattar. Nederland heeft een levendige hip­ hopcultuur. Het is een belangrijke inspiratiebron voor de jongeren met wie ik werk.’ Een deel van de rappers verheerlijkt in hun muziek geweld en criminali­ teit. Is hiphop in dat opzicht niet een van de redenen waarom jongeren in aanraking komen met justitie? ‘Als je kijkt naar het ontstaan van 22

hiphop dan was dat met de intentie om muziek te gaan maken in plaats van vechten. Toen bleek dat de meer gewelddadige kant van rapmuziek commercieel zeer interessant was. Dat werd nog verder versterkt toen bepaalde nummers verboden werden. Maar dat breng ik niet ter sprake in mijn therapie. Je moet openstaan voor het verhaal van de jongeren. Dat doe je niet op die manier.’ De jongeren komen gemiddeld zo’n veertig keer voor een therapiesessie bij Esbach. ‘Veel van deze jongeren hebben negatieve ervaringen met therapie. Met raptherapie weet ik wel tot ze door te dringen. Ik maak overigens wel duidelijk dat het therapie is waar we mee bezig zijn. Daar mag geen twijfel over bestaan.’ Voor elke wekelijkse sessie moeten zij zich voorbereiden. ‘Het maken van raps is een ontwikkeling bevorderende activiteit. Het is resultaatgericht, dat vinden de jongeren er zo fijn aan.’ De gemaakte raps worden ook op­ genomen bij Den Hey-Acker. ‘Opnameapparatuur is tegenwoordig maar een kleine investering’, verklaart Esbach.


net afgestudeerd

Niels Vughts

Leeftijd: 25 Afgestudeerd: juni 2012 Opleiding: Technische Bedrijfskunde in Tilburg Functie: business developer en accountmanager bij een bedrijf in de luchtbehandelingsindustrie Verdient: ongeveer 3.000 euro bruto per maand

Hoe ben je aan deze baan gekomen? ‘Ik ben afgestudeerd binnen de holding waar ik nu voor werk. Mijn afstudeeropdracht was het schrijven van een business­ plan voor een nieuw op te richten bv binnen de holding. Daarna ben ik in dienst genomen om dat businessplan uit te voeren.’ Maar daarnaast ben je ook accountmanager? ‘Ja, dat klopt. Ik bezoek een aantal vaste klanten van het bedrijf en doe de acquisitie van nieuwe klanten voor de nieuwe bv.’

Door te rappen leren de jongeren hoe ze problemen kunnen verwoorden. ‘Dat is de bedoeling. Dat je een bepaalde spanning kunt weghalen en ze leert om naar zichzelf te kijken.’ De boasting en bragging die kenmerkend is voor een deel van de rapscene, keert ook terug bij deze jongeren. ‘Het is mythe­ vorming, maar voor hun ook een deel van de realiteit. Zo zien ze zichzelf.’ Een aantal van hen krijgt zoveel inspiratie door het rappen dat ze er graag na hun verblijf in de inrichting mee willen doorgaan. ‘Maar dat valt niet mee. Er zijn sinds kort projecten gestart om dat mogelijk te maken.’ Het is praktisch niet wetenschappelijk te toetsen of raptherapie helpt in het terugbrengen van het aantal recidivegevallen. ‘Hoe moet je dat doen? Ik werk nu met vijftien jongeren. Je zou dan met een groep van tachtig moeten beginnen. De helft wél raptherapie geven, de andere helft niet. En dan over vijf jaar kijken hoeveel recidivegevallen er tussen zitten.’ Esbach kijkt daarom liever naar resultaten die behaald worden in de dage­ lijkse praktijk. ‘Dat een mentor en ouders verbaasd zijn als ze horen hoe goed iemand zichzelf kan verwoorden in een rap. Daar gaat het mij om.’

Was er bij Technische Bedrijfskunde aandacht voor saleswerkzaamheden? ‘Nee, die kant werd niet belicht. Ik heb een aantal cursussen op dat gebied gevolgd. De combinatie van het oprichten van een nieuw bedrijf en de meer commerciële werkzaamheden vind ik zelf ideaal. De strategische plannen die ik maak, voer ik zelf uit. Ik heb dus veel invloed op de wijze waarop het bedrijf zich in de markt zet. Normaal staat dat al vast en kun je al­ leen uitvoeren wat anderen bedacht hebben. Overigens heb ik vanuit de opleiding wel alle kennis meegekregen om een bedrijf op te richten.’ Zit jouw werk erop als het bedrijf eenmaal voet aan de grond heeft? ‘Nee, er zijn altijd nieuwe markten om te verkennen. We kun­ nen naar het buitenland. Ik zie nog heel veel kansen.’ Hebben jullie dan geen last van de crisis? ‘Natuurlijk. Daarom richten we ons vooralsnog op nichemark­ ten als de gezondheidszorg en voedingsmiddelenindustrie. Daar gaat het nog wel goed. Een derde interessante bedrijfstak voor ons is de bouwrenovatie, maar daar gebeurt momenteel weinig in.’

. 23

punt


studententijd van

columnwim Phil Collins De Verguisde. Phil Collins. Zonder twijfel de Hugo de Groot van de rockmuziek. De grote geleerde uit de zeventiende eeuw, homo universalis, schrijver van vermaarde werken als Mare Liberum (dat nog altijd de grondslag vormt voor het hedendaagse zeerecht) en De Iure Belli ac Pacis (‘Over het Recht van Oorlog en Vrede’), komt na een tweejarige verbanning in Loevestein (1619-1620) nooit meer werkelijk tot zijn recht in de politiek en het bestuur van de Republiek. Phil Collins boekt met het ‘oude’ Genesis in de jaren zeventig veel succes als drummer. Later vervangt hij Peter Gabriel als zanger. Hoewel hij zang en teksten een geheel eigen, nieuwe kleur weet te geven, wordt hij door een groot deel van de fans nooit zo serieus genomen als Gabriel. Als hij op Abacab (1981) Genesis ook nog eens van blazers voorziet, is het hek van de dam. Zijn grote successen onder zijn eigen naam bezegelen zijn lot: iedereen drijft de spot met hem. ‘People fucking hate cunts like Phil Collins, and if they don’t - they fucking should’, zegt Noel Gallagher van Oasis over hem. Phil Collins dient te worden gerehabiliteerd. Niet in de laatste plaats omdat hij mij in mijn jonge jaren, toen de terreur gods nog vaardig over mij was, middels verbeelding min of meer bevrijdde. Het titelnummer van zijn laatste cd, Going Back uit 2010, is anders dan de andere liedjes geen Motown-song. Wél kent het liedje eenzelfde toon en geluid. Op onnavolgbare wijze en met lichte weemoed bezingt Collins zijn jeugd. Niemand draaide het. De wat neerbuigende receptie van Hugo de Groot is sinds een halve eeuw terrein aan het verliezen. Er is dus hoop, ook voor Phil Collins en zijn werk. Wim Boluijt is docent aan de Academie voor Sociale Studies Breda

24

Bart Wouters Spelen tot je vingers kapot zijn Van jongs af aan is Bart Wouters, evenementenorganisator bij de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, bezig met muziek. Tijdens zijn studie aan het conservatorium begon hij in de band waar hij nu nog in speelt. ‘De liefde voor muziek is me met de paplepel ingegoten. Na de mavo ging ik dan ook naar de havo voor muziek en dans, ter voorbereiding op het conservatorium. Via Rotterdam belandde ik op het conservatorium in Utrecht. Daar koos ik contrabas als hoofdvak. Mijn beste maatje studeerde ook in Utrecht. Ik leerde hem kennen toen hij als drummer de big band van mijn vader kwam versterken. Hij heeft mij naar Jazz Connection gehaald, de band waar ik nu nog steeds in speel. We zaten met z’n tweeën in meerdere bands en orkesten. We waren echt zeven dagen per week samen. “Het echtpaar” was onze bijnaam. Jazz Connection was een vriendenclub. Jaarlijks hoogtepunt was het Breda Jazz Festival. Negen jaar achter elkaar speelden we in Beecker en Wetselaar, een grand café op de Grote Markt. Daar is deze foto ook ge­ maakt, het was voor mij de eerste keer op het festival. We speelden er vijf dagen achter elkaar, twee keer per dag. Op zondag waren mijn vingers kapot gespeeld, het bloed liep langs de snaren. We zijn nog steeds een vriendenclub, maar als band zijn we wel profes­ sioneler geworden. We hebben de keuze gemaakt voor één muziekstijl: jump & jive. Die is populair, dus worden we veel uitgenodigd. Van twintig optredens per jaar zijn we naar zestig gegaan. We spelen op internatio­ nale festivals en zijn steeds vaker een van de hoofdacts. Als band hebben we ons de afgelopen twintig jaar ontzettend ontwikkeld.’


‘Je moet je onderscheiden met eigen tracks’ bijbaan

‘Eigenlijk is mijn werk als dj geen bijbaan, ik kan ervan leven. Sinds twee jaar draai ik professioneel, en ik verdien sinds een jaar goed. Ik doe een opleiding om iets achter de hand te hebben. Die neem ik heel serieus. Ik ben er altijd, ook al heb ik de nacht ervoor gedraaid. Het sluit eigenlijk best goed op elkaar aan, want ik leer bijvoorbeeld over marketing en ik kan deels mijn eigen boekhouding doen. Ik draai in Tilburg, Eindhoven en Weert. Niet in kleine kroegen, maar in grotere cafés, clubs en discothe­ ken. Het liefst draai ik house en R&B, maar dat hangt af van de avond en de mensen. Ik kijk hoe de sfeer is en speel in op het publiek. Ik heb altijd veel muziek bij me, want ik wil niet van tevoren alles vastleggen. Omdat er zoveel dj’s zijn, moet je je onderscheiden met eigen tracks. Ik ben dus ook producer. Met remixen van bekende nummers heb ik geprobeerd bekendheid te krijgen, die worden eerder opgepikt. Binnenkort worden mijn eigen tracks uitgebracht. Het is de bedoeling dat de grotere dj’s die straks gaan draaien, dat zou mooi zijn. Dankzij mijn buurman, die ook dj is, heb ik nu vaste plekken om te draaien. Hij nam me een keer mee. Niemand onthield mijn naam, daarom werd ik steeds “de buurjongen van” genoemd. Zo is mijn djnaam ontstaan.’

Foto niek brunninkhuis/photo40

Tweedejaars Bedrijfskunde MER in Breda Lex van Berkel, ofwel The Boy Next Door, draait drie à vier keer per week als dj. Hij verdient genoeg om er goed van te kunnen leven.

.

punt 25


vrouw achter het merk Frans Bauer Tekst Chiel Timmermans

Een decennium lang werkte Karin Jorna bij diverse platenmaatschappijen. De do­ cent van de Academie voor Marketing in Den Bosch verzorgde onder meer jaren­ lang de pr van Frans Bauer. ‘Hij belde me makkelijk tien keer op een dag.’

26


V

eldhuis & Kemper speel­ den op haar bruiloft, even­ als Trijntje Oosterhuis. Avansdocent Karin Jorna noemt het één van de bijkomende voordelen - ‘zulke artiesten kon ik zelf niet betalen hoor’ - van werken in de entertainmentbranche. Er wordt bovendien niet gekeken op een reisje meer of minder. Jorna: ‘Met Frans Bauer ben ik in Zuid-Afrika en Noorwegen geweest. Voor het regelen van een meet & greet met Robbie Williams vloog ik even op en neer naar Dublin. Dat kon toen allemaal.’ Maar de grootste bonus van een baan in de muziekindustrie waren de talloze concerten: ‘Ik bezocht er elke week wel een paar. Ik weet nog dat er een onbekend Brits bandje naar Nederland kwam en de zaal half leeg was. Ik moest vrienden vragen om als opvul­ ling te dienen. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar dat was het eerste concert van Coldplay in Nederland. Ik was erbij. Hetzelfde geldt voor Norah Jones. Daar was niemand in geïnteresseerd. Twee jaar later waren de kaarten niet aan te slepen.’

Grote mond

Dat Karin Jorna uiteindelijk de muziekindus­ trie inrolde, dankte ze niet zozeer aan haar diploma Bedrijfscommunicatie. In 1998 kon ze via een kennis aan de slag als receptionis­ te bij Sony Music. ‘Ik was overgekwalificeerd natuurlijk, maar het was destijds ook crisis. Toen er even later een functie voor product manager vrij kwam, heb ik met mijn grote mond gezegd dat ik dat wel kon.’ Ze werd verantwoordelijk voor de marketing en pr van albums van een stuk of twintig artiesten, onder wie Frans Bauer. ‘Ik dacht onder andere na over hoe een cd-hoes eruit moest komen te zien. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat witte hoesjes het

beste verkopen. Die vallen het meest op in een bak met cd’s. Daarnaast keek ik wanneer een album het beste kon verschijnen. Meest­ al komt single één uit in september, single twee in oktober. In het gunstigste geval heb je dan twee nummer één-hits gehad als vlak voor de feestdagen het album uitkomt.’ Vanaf 2004 richtte Jorna zich volledig op één artiest: Frans Bauer. De volkszanger uit Fijnaart had met ‘Heb je even voor mij’ net een monsterhit te pakken. Jorna nam de marketing op zich: van cd-hoezen tot pos­ ters om concerten te promoten. Zo kwam de letter B in de vorm van een hartje mede uit haar koker. ‘Overal denk je over na’, aldus Jorna. ‘Zo zie je op een foto bij Frans Bauer altijd dezelfde kant van het gezicht. Iedereen heeft nu eenmaal een mooie kant. En anders heb je altijd nog Photoshop. Bij Frans hebben we er weleens een paar kledingmaten vanaf gephotoshopt.’ Jorna was er ook bij toen een reeks van vijf­ tien Ahoy-concerten op het laatste moment moest worden verzet omdat Frans Bauer

'Hij vindt het écht leuk als fans aanbellen voor een kop koffie'

allesbehalve een marketingtruc: ‘Je wordt niet zo’n grote artiest als je niet zo in elkaar steekt. Hij vindt het écht leuk als fans bij hem aanbellen voor een kop koffie. Dat is denk ik ook zijn grootste kracht. Hij is een mensen-mens, heel betrokken en altijd in voor een lolletje. Hij is ook een stuk slimmer dan veel mensen denken.’ Dat laatste moet ook wel. Frans Bauer heeft niet voor niks van alle Nederlandse artiesten het meeste geld bij elkaar gezongen. Quote schatte het vermogen van de volkszanger vorig jaar op 31 miljoen euro. Volgens Jorna weet hij nauwelijks wat hij met al dat geld moet doen. ‘Zijn droom was altijd om te wonen in een huis zonder wielen, een normaal huis. Dat heeft hij nu. Maar het is geen gigantische villa. Hij houdt ook niet van patserige wagens en gaat nog altijd maar één keer per jaar op vakantie. Zo is hij nu eenmaal opgevoed. Ik weet nog dat ik in Zuid-Afrika met hem in het vliegtuig zat, business class. Toen vroeg hij aan de stewar­ dess of hij het toilettasje mocht houden. Daar kan hij dan echt gelukkig van worden. Terwijl hij het geld heeft om drieduizend van die tasjes te kopen.’

Harde klappen

een poliep op zijn stemband had. ‘Dat sloeg natuurlijk in als een bom. Dan sta je een dag lang pers te woord en moeten er vervolgens nieuwe concertdata komen, nieuwe posters en ga zo maar door. Na de eerste hectiek was het wel lekker rustig, want Frans is een ontzettende beller. Hij kon makkelijk tien keer op een dag bellen of ik al wist hoe het met de verkoop van zijn album ging. Toen hij die poliep had, kreeg ik alleen af en toe een sms’ je.’

Kop koffie

Frans Bauer staat bekend als übervriende­ lijke Brabander. Volgens Jorna is dat imago

Inmiddels staat Jorna al vier jaar voor de klas. Een overstap die maar weinig mensen op het eerste gezicht begrijpen: ‘Dat is de meest gestelde vraag van studenten, als ik vertel dat ik in de muziekbranche heb gewerkt. Maar vergeet niet dat platenmaatschappijen harde klappen hebben gekregen. Vroeger kreeg je een gouden plaat als je 50.000 cd’s had verkocht, nu hoef je er nog maar 10.000 te verkopen. De opbrengst van cd-verkoop is een tiende van wat het tien jaar geleden was. Bij platenmaatschappijen moest je daardoor steeds meer onder druk presteren. En zo rock-'n-roll is die wereld niet. Voor het overgrote deel zit je ook gewoon op kantoor heel hard te werken.’ ●

.

punt 27


sport

Betaald worden voor breakdancen Tjalling Ruiten is tweedejaars Sportmarketing in Breda en doet al twaalf jaar aan breakdancen. Naast een hobby is dansen ook zijn werk.

28

‘Kort uitleggen wat breakdancen nou precies is, dat vind ik lastig. Het is een dynamische dans­ stijl waarbij de nadruk ligt op karakter, stijl en dans zelf. Bij breaken ben je helemaal vrij in wat je doet. Je kunt er echt alle kanten mee op. Dat vind ik ook het leuke aan deze sport, er zijn niet veel regels en je kunt lekker creatief zijn. Ik haal inspiratie voor trucs bijvoorbeeld uit films met Jackie Chan en Bruce Lee. Ik ben op de basisschool begonnen met breakdancen. Voor de afscheidsmusical van groep acht leek het mij en wat vriendjes wel stoer om allemaal van die trucs te kunnen. We hebben toen een paar lessen genomen en dik een maand geoefend. Daarna ben ik niet meer gestopt. Inmiddels is breakdancen ook mijn baan ge­ worden. Ik word nu betaald voor wat ik leuk vind om te doen. Samen met mijn crew ‘The Ruggeds’, de groep jongens waarmee ik dans en naar wedstrijden ga, heb ik de stichting ‘Rugged

Solutions’ opgericht. Met z’n allen geven we verschillende soorten danslessen in onze studio in Eindhoven. We organiseren ook wedstrijden en feestjes. Dat loopt allemaal ontzettend goed. We krijgen subsidie van de gemeente en de danslessen zijn erg populair. Mijn studie Sportmarketing sluit natuurlijk heel goed aan bij mijn hobby en werk. Ik doe de opleiding in deeltijd omdat mijn baan veel tijd in beslag neemt. Naast danslessen geven, regel ik namelijk evenementen en train ik met mijn crew voor wedstrijden. Gemiddeld zo’n twaalf tot veer­ tien uur per week. Dan is het toch wel fijn dat ik maar één dag in de week echt naar school moet. Wat de toekomst betreft wil ik de komende jaren in ieder geval veel werkervaring opdoen en mijn studie afmaken. Ik hoop ook dat het goed blijft gaan met onze stichting. Verder rol ik lekker door het leven en zie ik wel wat er op mijn pad komt. Zolang dansen mijn werk kan blijven ben ik helemaal tevreden!’


Waar was dat

feestje?

Wat? 538 voor War Child

Foto niek brunninkhuis/photo40

Waar? Parade, Den Bosch Wanneer? Vrijdag 29 maart

[ Advertenti es]

Haal je master in Nijmegen

BLIJ VERDRIETIG OPGELUCHT BOOS WOEST wat je verhaal ook is, jouw verhaal telt

DOE MEE!

Kennis waar je wat mee kunt

www.patientenwetenbeter.nl

Studeer je hbo Rechten en wil je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten met een meestertitel? Aan de Radboud Universiteit Nijmegen kun je via een speciale studieroute de master Nederlands recht behalen waarna je ook kunt kiezen voor een togaberoep als advocaat of rechter. Wil je meer weten? Kijk dan op www.ru.nl/rechten/hbo-studenten

.

punt 29

ESAA Erasmus School of Accounting & Assurance


Puntuit H

FestivalsinBrabant Gratis festivals

Wanneer: 29-30 juni Hoe duur: 27,50 euro voor 2 dagen, 17,50 euro per dag Headliners: Fresku, Hoffmaestro Ook leuk: Balkan Beat Box, Coely

Koninginnedag Festival Waar: Effenaar Eindhoven Wanneer: 30 april Headliners: Tenement Kids, Drive Like Maria, traumahelikopter Ook leuk: Soul Sister Dance Revolution

XO Live (Extrema Outdoor) Waar: Aquabest Eindhoven Wanneer: 13 juli Hoe duur: 59 euro Headliners: Eva Simons, Major Lazer, Sunnery James & Ryan Marciano Ook leuk: Hardsoul Live En verder: Decibel: 16-18 augustus Beekse Bergen Hilvarenbeek Kindergarten: 11 mei Leijpark Tilburg

Wish Outdoor Waar: Festivalterrein de Aa, Beek en Donk Wanneer: 6-7 juli Hoe duur: 50 euro voor 2 dagen, zaterdag 43,50 euro, zondag 25 euro Headliners: R3hab, Yellow Claw, La Fuente Ook leuk: Mr. Polska, Nielson En verder: Best Kept Secret: 21-23 juni Beekse Bergen Hilvarenbeek

Voor de liefhebber

Meerdaagse festivals Bevrijdingsfestival Waar: Pettelaarse Schans Den Bosch Wanneer: 5 mei Headliners: Chef’ Special (Ambassadeurs van de vrijheid), Gotcha, The Levellers Ook leuk: Eins, Zwei & the Parallel Cinema

Neurotic Deathfest Waar: 013 Tilburg Wanneer: 3-5 mei Hoe duur: 90 euro voor 3 dagen, vrijdag 40 euro, zaterdag/ zondag 45 euro Headliners: Carcass, Repulsion, Immolation Ook leuk: Vallenfyre, Exhumed

En verder: Dancetour: 19 mei Chasséveld Breda; 9 juni Kadeplein Roosendaal; 18 aug Leijpark Tilburg Festival Elastiek: 21-23 juni Vrijthof Hilvarenbeek

Dance festivals Citymoves Waar: Pettelaarse Schans Den Bosch Wanneer: 9 mei Hoe duur: 15 euro Headliners: Lady Bee, Vato Gonzalez & MC Tjen, Gregor Salto Ook leuk: ROOG, Bassjackers

30

Parkfeest Waar: Slotpark/Heuvel Oosterhout Wanneer: 24-26 mei Hoe duur: 25 euro per dag Headliners: The Asteroids Galaxy Tour, Kraantje Pappie, Vato Gonzalez & MC Tjen Ook leuk: Handsome Poets, The Flexican & MC Sef, Jurk! Festival Mundial Waar: Spoorzone Tilburg

90’s No Limits Waar: evenemententerrein De Boulevard Bergen op Zoom Wanneer: 11 mei Hoe duur: 19 euro Headliners: Vengaboys, 2 Brothers on the 4th floor Ook leuk: The Darkraver, Party Animals En verder: Breda Jazz Festival: 9-12 mei centrum Breda Jazz in Duketown: 17-20 mei centrum Den Bosch


GPuntthuis BOEK Marco Roelofs - Kaal

●●●● Kaal is de autobiografie van Marco Roelofs, zanger van Nederlands meest succesvolle punkband Heideroosjes. Het boek omvat meer dan de opkomst en ondergang van de band. Het is een kijkje in de belevingswereld van een jonge Limburger die tussen 1993 en 2011 alles opgaf voor zijn band. Relaties, werk en vrienden. Elke avond op het podium was topsport en Roelofs leefde als een monnik. Als de band uit elkaar begint te vallen dreigt voor de zanger een zwart gat. De monnik zoekt zijn toevlucht in alcohol en drugs. Roelofs spaart zichzelf niet in zijn autobiografie, maar vertelt alles. Van het gerommel in de ouderlijke garage tot de doorbraak op Pinkpop. Aangrijpend zijn de hoofdstukken over de tournee door Bosnië en het busongeluk waarbij een van de crewleden zwaargewond raakt. In korte hoofdstukken raast Roelofs door zijn leven met dezelfde energie als waarmee hij ooit op het podium stond. [Arold Roestenburg]

muziek Justin Timberlake - The 20/20 Experience

●●●●

Na bijna zeven jaar afwezigheid is Justin Timberlake terug. En hoe! The 20/20 Experience is misschien niet zo dansbaar als voorganger FutureSex/LoveSounds, maar het is wel een erg fijn album. Timberlake heeft de popmuziek een beetje links laten liggen en is meer de soulkant opgegaan. Dat heeft geresulteerd in

tien laidback nummers (op de Deluxe Edition staan er zelfs twaalf, waarvan ‘Body Count’ zeker de moeite waard is). Opvallend is wel dat ze allemaal aan de lange kant zijn, zeven minuten is geen uitzondering. Op en top gladde soul is openingstrack ‘Pusher Love Girl’. Bij ‘Mirrors’, de tweede single van het album, krijg je in eerste instantie een boyband-gevoel. Maar hoe vaker je het nummer hoort, hoe beter het wordt. Wel meteen pakkend is ‘Let the Groove Get In’ waarin Afrikaanse invloeden zijn te horen. Gegarandeerd een hit, als het als single wordt uitgebracht. [Suzanne Wolters]

tv Bloed, Zweet & Tranen

●●

app voor jou! In deze online catalogus vind je voor bijna elk liedje de bijbehorende songtekst. Wanneer die nog niet in de catalogus staat kun je deze er heel makkelijk zelf inzetten. Ook ‘matcht’ de tekst met het moment waarop hij gezongen wordt. Ideaal dus voor een melig avondje karaoke met wat vrienden. En hoor je een leuk nummer dat je niet kent op de radio of televisie? Dan vindt de app hem door de muziek te scannen met de handige zoekfunctie. Of zoek gewoon op de woorden uit het nummer die je je nog kunt herinneren. Je kunt de app gratis downloaden in de App Store of in Google play. Ook voor tablets en computers. [Marijke Bron]

film stand up guys

●●●

In haar laatste pogingen om de zender te redden, blijft SBS6 het dapper proberen. Ditmaal met Bloed, Zweet & Tranen; een zoektocht naar dé nieuwe volkszanger. Met in de jury Danny de Munk en Gerard Joling. En het kroost van André Hazes, want zij weten als geen ander wat de nieuwe Hazes in huis moet hebben. Geen op en top gestylde pubers of rockers met tatoeages die ambitie hebben om het nieuwe popidool van Nederland te worden. Maar pure volkszangers, die tot op heden niet bij andere talentenjachten terecht konden. Een plusplunt dus, voor het unieke karakter van de show. Maar na zes pogingen, bloed, zweet en tranen, gaf ik het op. Het programma is een mix van de grote Andre Hazes-show en carnaval. Daar moet je van houden. Dankzij een uitvoerige reclamecampagne trok de eerste aflevering 868.000 kijkers. Toch moest SBS6 het op vrijdagavond wederom afleggen tegen RTL4 met Everybody Dance Now. Met Bloed, Zweet & Tranen scoort SBS6 zeker bij haar eigen doelgroep, maar het zal niet de redding van de campingzender worden. [Susan Docters]

app musiXmatch

●●●● Ben jij gek op muziek? En hou je van lekker hard meeblèren met je favoriete nummers? Dan is musiXmatch vast een leuke

Actiekomedie Stand Up Guys draait om de bejaarde gangstervrienden Val (Al Pacino) en Doc (Christopher Walken). Na 28 jaar zitten wordt Val door Doc opgehaald bij de gevangenis. Al snel wordt duidelijk dat Doc de opdracht heeft gekregen hem binnen één dag te vermoorden, anders gaat hij er zelf aan. Met het einde in zicht, een mooi leven achter de rug en niks meer te verliezen, besluiten de mannen er nog een laatste wilde nacht van te maken vol drank, drugs en vrouwen. Maar alles is vergane glorie. De klunzige omgang van Val met het moderne leven en het uitwisselen van tips over oude-mannen-problemen zijn hilarisch. De film spot lekker met het romantische beeld van het gangsterbestaan. Die humor is een welkome afwisseling op de nogal sentimentele dialogen. Jammer dat naar het einde van de film de balans doorslaat. Vanaf 2 mei in de bioscoop. [Laura Janssen]

.

punt 31


IS OOR GEK GEWORDEN? Als student betaal je nu nog maar € 44,95 voor een jaarabonnement op het oudste en beste muziekblad van Nederland. Dat is slechts € 3,75 per editie (12 x per jaar). En dan kun je ook nog een concert winnen !?

JA. OOR IS GEK GEWORDEN.

VOLG OOR ONLINE:

WWW.OOR.NL

De hogeschool die de meeste nieuwe abonnees levert, wint een gratis optreden van een van OOR’s favoriete Nederlandse bands tijdens het eindejaarsfeest in de eigen studentenvereniging of schoolaula.

DUSSS... Ga naar WWW.OOR.NL/STUDENTENKORTING en neem een abonnement!

WELKE HOGESCHOOL LEVERT DE MEESTE ABONNEES EN WINT

DOWNLOAD ONZE GRATIS OOR APP VOOR IPHONE EN JE HEBT HET LAATSTE POPNIEUWS ALTIJD BINNEN HANDBEREIK. MET SPOTIFY-INTEGRATIE!

OOK GRATIS IN DE APP STORE: OORCAL, EEN STIJLVOLLE AGENDA-APP VOOR IPHONE MET DAGELIJKS MOOIE WALLPAPERS EN MUZIEKTIPS VAN JE FAVORIETE MUZIEKBLAD. WAT DRAAIT DE OOR-REDACTIE? 10.000 VOLGERS

De hogescholen die aan deze competitie deelnemen zijn: Avans Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Haagse Hogeschool, Hogeschool Arnhem & Nijmegen, Hogeschool Leiden en Hanze Hogeschool.

FACEBOOK

6.000 VIND-IK-LEUKS

TWITTER

16.500 VOLGERS