__MAIN_TEXT__

Page 1

. t n u P ONAFHAN

KELIJ

IN E VAN K M AG A Z

OG AVANS H

ESCHOOL

6

Special:

INTERNATIONA

LISERING

STUDENTEN OVER HUN INTERNATIONALE BUBBEL ***

NARE ERVARINGEN IN HET BUITENLAND ENGLISH AFTER PAGE 16 JAARGANG 26 I APRIL 2018


4

6

INTERVIEWS 04 Nare ervaringen van Avansstudenten in het buitenland

STUDENTENKAMER

CHECKLIST

ACHTERGROND

06 De Duitse Ronja woont op 8 m2 08 Wat neem je mee naar het buitenland? 10 Het internationaliseringsbeleid van

INHOUD

10

Avans

INTERVIEWS

12 Waarom gaan internationale

studenten vooral met elkaar om?

CIJFERS

14 Resultaten van de Punt-enquête over

internationalisering

COLOFON

12

Punt is een uitgave van Avans Hogeschool en wordt gratis aan studenten en mede­ werkers ter beschikking gesteld. Het blad verschijnt maandelijks met uitzondering van de hogeschoolvakanties. De redactie werkt volgens beginselen van onafhankelijke journalistiek, zoals vastgelegd in het redactiestatuut. De redactie wordt terzijde gestaan door een Raad van Advies, die toeziet op de naleving van het redactiestatuut, en fungeert als klachteninstantie.

Hoofdredacteur: Arold Roestenburg, 088-5257906, aa.roestenburg@avans.nl Eindredacteur: Suzanne Wolters, 088-5258882, sm.wolters@avans.nl Deelredactie Breda: Naz Taha, 088-5259137, n.taha@avans.nl Marith Attasio, mla.attasio@avans.nl Deelredactie Den Bosch/Tilburg:

14 Merel de Bruijn, 088-5258664, mk.debruijn@avans.nl Sjuul Nelissen, 088-5256719, s.nelissen1@avans.nl Raad van Advies: Erik Blokland, Hans de Brouwer, Mark Hasperhoven, Hans Pekaar. Redactie-adres: Hogeschoollaan 1 Breda, kamer HA008/Onderwijsboulevard 215 ‘sHertogenbosch, kamer OE002. Postadres: Postbus 90116, 4800 RA Breda/ Postbus 732, 5201 AS ‘s-Hertogenbosch. E-mail: punt@avans.nl.

VOORWOORD - Je zult maar een hbo-student met hevige heimwee zijn. Dan heb je het vanaf de start van je vierjarige opleiding knap lastig. Het begint al bij de introductiedagen waarbij eigenlijk van je verwacht wordt dat je de slaap kunt vatten in een grote gymzaal omringd door honderden andere studenten. Gelukkig duurt dat maximaal een dag of vier. Het wordt pas echt erg in je tweede jaar als wordt geopperd dat je voor stage, minor of afstuderen eigenlijk naar het buitenland moet, want ‘dat staat zoveel beter op je cv’, en ‘is echt een aanvulling op je opleiding’. Gelukkig wordt de soep bij Avans niet zo heet gegeten. Ook binnen Nederland zijn er mogelijkheden om in aanraking te komen met internationale bedrijven en andere culturen. Sterker nog, het College van Bestuur juicht deze vorm van internationalisering toe. In dit themanummer van Punt lees je over de nare ervaringen van studenten in het buitenland, maar ook over studenten die grenzeloos verliefd zijn geworden. Verder de resultaten van onze grote enquête over internationalisering bij Avans en het antwoord op de vraag: waarom gaan buitenlandse studenten niet met Nederlanders om? Op zoek naar een ander perspectief? Lees dan ook het Engelstalige gedeelte van dit nummer. Arold Roestenburg Hoofdredacteur Punt aa.roestenburg@avans.nl

Advertenties: Bureau van Vliet, 023-5714745, zandvoort@bureauvanvliet.com. Landelijke nieuwsdienst: HOP. Layout: Seña Ontwerpers, info@senaontwerpers.nl. Fotografie: Beeldveld/Wilfried Scholtes, Pleunie van Raak, Van Assendelft Fotografie. Aan dit nummer werkten verder mee: Studio Chinchilla, Gigi van Grevenbroek, Marije Zwienenberg. Druk: De Bondt grafimedia communicatie bv. Cover: Pleunie van Raak.


COLUMNSTEFAN Application letter from Sonja Dear mister or mistress,

Engelstalige lessen: 78,5 procent van de studenten vind het prima 78,5 procent van de Avansstudenten zegt geen probleem te hebben met Engelstalig onderwijs, mist het Engels van docenten op niveau is. Dat blijkt uit de enquête van Punt over internationalisering. Engelstalig onderwijs is de afgelopen tijd onderwerp van discussie. De Actiegroep Beter Onderwijs Nederland heeft zelfs een proefproces aangekondigd om de opmars van Engelstalig onderwijs te stuiten. 17,8 procent van de geënquêteerde Avansstudenten schaart zich achter de mening van deze actiegroep. “De Engelse woordenschat van veel studenten en docenten is te klein om er com-

plexe materie mee eigen te maken. Het Engels wordt dan een handicap die zorgt dat veel nuances verdwijnen”, reageert een student. Verder komt de Nederlandse taalvaardigheid onder druk te staan door nog meer Engelstalige lessen, vreest een deel van de geënquêteerden. En het gaat ten koste van de kwaliteit van de lessen. Voorstanders van Engelstalige lessen wijzen op het internationale vakgebied, de mogelijkheden met meer mensen te communiceren en nog verdere globalisering in de toekomst. Zowel voor- als tegenstanders ergeren zich aan het ‘steenkolen Engels’ van docenten.

Covermodel Steffi Op de cover van deze Punt-special over internationalisering staat Steffi Koek, vierdejaarsstudent Culturele en Maatschappelijke Vorming in Den Bosch. Ze verbleef vorig jaar voor haar stage 6 maanden in het buitenland. “Ik heb een halfjaar stage gelopen in Nicaragua in Midden-Amerika. Ik had altijd al voor ogen om mijn stage in het buitenland te lopen en voelde me meteen aangetrokken tot Latijns-Amerika. Ik wilde graag Spaans leren en de latinocultuur spreekt me aan, lekker tranquillo. Van Nicaragua had ik nog nooit gehoord dus dat land leek me interessant. Momenteel zit ik in Antwerpen voor mijn afstudeeronderzoek. Ik ben naar België gegaan, omdat ik er weer even op uit wilde, maar niet te ver want ik wil na mijn studie weer reizen en dat kost geld. Ik vind een buitenlandervaring waardevol omdat je écht kunt ervaren hoe het is om in een andere cultuur te leven. Bovendien leer je meer open te staan voor andere culturen. Nu ik onderzoek doe naar anderstalige nieuwkomers in Antwerpen, merk ik dat dat een voordeel is.”

My name is Sonja and I live in de Village of Haps, the Netherlands. I follow a study at the Avans High school. The Avans thinks internationalization is important and that’s why I apply for a practical period at your organization in Curacao (you have to make from a nut a, well you know!) My teacher says you can learn a lot from being in a foreign country for a while. I agree. I learned bubbling at Costa Brava, drinking vodka in Blanes and I have had my first sexual experience in Lloret de Mar, so I know from handcloves (without fingers). Avans finds internationalization so very important nowadays that even our course ‘Dutch language’ is in English. Unfortunately nobody past the test but that’s not strange because when the course was in Dutch, neither did anyone. By the way, it is very difficult to follow our teacher when she speaks English. It is really stonecoal English what she speaks. Fortunately the Avans is also very ahead when it becomes on digitalization so the ‘kennisclip’ our teacher has made from this course is subtitled in Dutch. We also have one teacher and he is from Morocco so we are very diverse at the Avans High school. The teacher is just like us and he speaks Dutch very well. He can tell interesting stories about his country. We also can look for international sources to use in our assignments. I prefer literature from Belgium. Avans calls this ‘internationalization at home’. Lately somebody told me Curacao is one of the islands which belongs to the Netherlands (OMG) I didn’t know! I thought the weather at Terschelling and Ameland was always bad and the same as in Haps, but luckily Curacao appears to be an exception! I am looking forward to meat you and at my stay at Curacao! With kind regards, Sonja Stefan van Teeffelen is docent bij de opleiding Social Work in Den Bosch

.

Punt 3


HET IS NIET ALTIJD LEUK 4

Tijdens je opleiding of minor in het buitenland, ontdek je ook de minder leuke kanten van een land. Soms zijn de mensen niet zo aardig of is het lastiger om fijne woonruimte te vinden dan je van tevoren had gedacht. TEKST SUZANNE WOLTERS ILLUSTRATIE MARIJE ZWIENENBERG


‘De eigenaren sliepen in de woonkamer’ Larissa Swinkels, vierdejaarsstudent International Business in Den Bosch, huurde tijdens haar stage in het Spaanse Malaga via Airbnb een kamer in een appartement. Wat ze van tevoren niet wist, was dat de eigenaren van dat appartement daar ook woonden en in de woonkamer achter een gordijn sliepen. “Gelukkig waren ze regelmatig weg”, vertelt Larissa. “Als ze er wel waren, hoorde ik ze constant ruzie maken. Het leek wel of ze in een echtscheiding zaten. Ook hoorde ik ze een keer seksen. De muren waren dun, dus dat was echt

ongemakkelijk.” In de andere kamers van het appartement woonden twee anderen waar Larissa het goed mee kon vinden, dat verzachtte het leed nog enigszins. Voor Larissa was de maat vol toen het geruzie erger werd en de eigenaren steeds zeurden als ze iets niet had opgeruimd. “De kosten voor de kamer waren zo’n 500 euro per week, wat best prijzig is. Ik had de kamer voor langere tijd gehuurd en moest Airbnb 800 euro betalen om onder het contract uit te komen. De regel is dat je het binnen 24 uur moet melden als er wat

aan de hand is. Dat je daarna midden in een echtscheiding ofzo zit, boeit ze niets.” Larissa belde en stuurde mails vol klachten naar Airbnb. Ook mailde ze foto’s en geluidsfragmenten, maar de organisatie deed niets om de student te helpen en was ook niet bereid om haar financieel tegemoet te komen. “Ik heb zelf maar een andere kamer gezocht en een van de medehuurders heeft me geholpen met verhuizen. Ik was niet van plan die 800 euro aan Airbnb te betalen, omdat ik de service zo slecht vond, maar dat had mijn vader al gedaan.”

‘We willen bewijs voor de extra kosten die in rekening gebracht zijn’ Voor Ysima Han, derdejaarsstudent Commerciële Economie (CE) in Breda, eindigde haar stage in Barcelona in financiële onzekerheid. Het was nog maar de vraag hoeveel zij en haar twee huisgenoten terug zouden krijgen van de betaalde 3.600 euro borg. “We waren vrij laat met het regelen van woonruimte in Barcelona”, vertelt Ysima. “Een vriendin had ons gewezen op SH Barcelona. Online zag het er redelijk betrouwbaar uit en de recensies waren goed.” Vijf maanden woonden de drie CE-studenten naar hun zin in het appartement dat ze via de bemiddelaar vonden. Het was mooi, goed

onderhouden en centraal gelegen. “In tien minuten waren we in het centrum, op het strand of in het park.” De laatste week van hun verblijf in de Spaanse stad kwam iemand namens de woningbemiddelaar controleren of de meiden het appartement netjes hadden gehouden. “In onze ogen zag het er prima uit. We hadden de spullen goed behandeld en er was niks kapot gegaan.” Tijdens de controle werden alle kasten opengetrokken en zijn er foto’s gemaakt van elke streep op de muur. Maar hoe het verder zou gaan met het terugstorten van de borg, daar werd wat vaag over gedaan. De verwachting

was dat alles teruggestort zou worden, met inhouding van de schoonmaakkosten. Uiteindelijk kregen de CE-studenten, die al een paar weken terug zijn in Nederland, de afrekening van de bemiddelaar. Voor gas, water en licht, waarvoor al een voorschot was betaald, is nog eens 127 euro ingehouden van de borg en voor beschadigingen aan het schilderwerk 100 euro. Ze laten het er niet bij zitten. “We willen bewijs voor die extra gemaakte kosten. Daar gaan we nog een mail over sturen. Desnoods schakelen we iemand in Spanje in die ons kan helpen. Dit is geen leuke afsluiting van mijn stage, maar ik denk wel dat het goedkomt.”

‘Ze kwamen naar buiten met afdrukken van een taser in hun nek’ Martijn, student Bedrijfskunde in Den Bosch, woonde vier maanden in Riga voor een minor die hij daar volgde. Tegen het einde van zijn verblijf in de Letse hoofdstad kwamen zijn vrienden een week bij hem op bezoek. “Mijn vrienden zijn echte verzamelaars”, vertelt Martijn. “Ze nemen het liefst overal een aandenken mee: een verkeersbord, een vlag of barmatjes. De tweede avond belandden we tijdens het stappen in een bar en toen we weer thuis waren, bleek dat ze vijf barmatjes hadden meegenomen.” Dat werd ook de uitdaging voor de volgende avond: iets meenemen uit de kroeg. “In eerste instantie had ik niet eens door dat ze op zoek waren

naar iets om mee te nemen, tot bleek dat ze hun oog hadden laten vallen op ballen van de pooltafel. Ze hadden die in hun broekzak gestopt en daar stonden we over te praten op de dansvloer.” Dat gebeurde rond een uur of twee ’s nachts, maar wat ze niet wisten was dat de beveiliging van de bar inmiddels in de gaten had wat de Nederlandse jongens hadden gedaan. “Blijkbaar zagen ze op camerabeelden wat twee van mijn vrienden in hun zak hadden, want ineens stonden er vier mannen van de beveiliging om ons heen. Mijn vrienden, en ook een huisgenoot die er niks mee te maken had, werden meegenomen naar een kamertje.” De huisgenoot van Martijn mocht snel gaan

toen bleek dat hij er niets mee te maken had. De andere jongens stonden na drie kwartier buiten met afdrukken van een taser in hun nek en op hun buik. “Een van mijn vrienden had ook een dikke lip, die kon daarna alleen bier drinken met een rietje. Ze waren aangeslagen, onder de indruk. Het was heftig. Toch heb ik er een dubbel gevoel over. Het was een beetje hun eigen schuld. Ze hadden niets moeten stelen, ze wisten hoe de mensen daar waren.” Naar de politie gaan met het verhaal had dan ook geen zin. “Ze hadden tenslotte iets gestolen. We hoorden achteraf dat die bar berucht is en erom bekend staat dat er veel gevochten wordt.”

.

Punt 5


‘IK HUURDE VIA AIRBNB OM EEN KAMER IN DEN BOSCH TE VINDEN’ Ronja Ehlers verhuisde begin dit studiejaar van Duitsland naar Den Bosch om bij Avans de opleiding Illustratie te volgen. Ze betaalt 295 euro per maand voor haar kamer van 8 m2 vlakbij AKV|St.Joost. “Zodra ik hoorde dat ik was toegelaten tot Avans, ben ik op zoek gegaan naar een kamer. In het begin was dat heel lastig, want ik was pas net begonnen om Nederlands te leren. En ik moest nog de verschillen ontdekken tussen huren in Duitsland en Nederland. Ik ben een keer gaan hospiteren, terwijl er niemand kwam opdagen. Dat was zonde van mijn tijd en het geld voor de trein. Ik wilde heel graag een kamer dichtbij Avans vinden. Uiteindelijk heb ik via Airbnb woonruimte gehuurd, een maand voordat mijn opleiding startte. Op die manier hoefde ik niet meer zoveel te reizen. Ik hoopte vanuit daar via via een kamer te vinden. Een halve maand nadat ik met mijn opleiding was begonnen, vond ik eindelijk de kamer die ik wilde. Als ik genoegen had genomen met een kamer verder weg van Avans, had ik waarschijnlijk wel eerder iets gevonden. Maar ik ben blij dat ik heb doorgezet. Omdat mijn kamer zo klein is, ben ik lang bezig geweest om uit te zoeken welke spullen ik mee kon nemen. Uiteindelijk heb ik bijna al mijn handvaardigheidsspullen meegenomen. Ik heb spullen om te naaien, te breien en om sieraden te maken. En daarnaast natuurlijk andere zaken, zoals een camera en een tekentafel die de helft van mijn kamer in beslag neemt. Op het moment ben ik nog een plank aan het ophangen waarop ik een deel van mijn boekencollectie kwijt kan. Door mijn hele kamer hangen foto’s van mijn familie en vrienden en diverse herinneringen aan landen waar ik geweest ben.”

6


FOTO BEELDVELD/WILFRIED SCHOLTES

KAMER

Punt 7

.


IK GA OP REIS EN NEEM MEE… TEKST MEREL DE BRUIJN

Wat is onmisbaar in je koffer als je voor studie of stage voor een langere periode naar het buitenland gaat? Genoeg Avansstudenten gingen je al voor. Wat namen zij mee?

Creditcard Reiswoordenboek Wereldstekker Paspoort Kopie van alle belangrijke documenten Zorgverzekeringspas Kleinere weekendtas/rugzak/koffer voor weekendtripjes Hagelslag Stroopwafels, om uit te delen Geduld De flexibiliteit en het denkvermogen van een hbo-student Een open, onbevooroordeelde blik Condooms

M. ASPEREN IN DE PUNT-ENQUÊTE: “Een goedgevulde spaarpot. Wanneer je voor stage of studie naar het buitenland gaat, wil je optimaal en zorgeloos kunnen genieten. Ik kan je vertellen dat wonen in het buitenland aardig wat kost en ik ben blij dat ik van tevoren heb gespaard.” EEN ANONIEME STUDENT DIE DE PUNT-ENQUÊTE INVULDE: “De verplichte documenten! Zorg dat je verzekering op orde is en neem zoveel mogelijk van thuis mee. Het meeste heb je echt wel nodig, zoals kleren, handdoeken, schoenen. Maar shampoo etc. zou ik in het buitenland kopen.” JAIMY BEIJER, STUDENT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN DEN BOSCH: “Een reisboekje over het land/de streek, zodat je echt weet waar je bent. Verder echte Nederlandse etenswaren, iets waar andere internationale studenten erg nieuwsgierig naar waren. Anderen hadden ook etenswaren uit hun eigen land mee, wat het leuk maakte die uit te wisselen.” 8


Geëmigreerd uit liefde voor Marokko TEKST SJUUL NELISSEN

Saida Jarboue ging in het tweede jaar van haar opleiding voor een studiereis naar Marokko. Twee jaar later verruilde ze Breda voor Rabat. “Ik geniet iedere dag van mijn uitzicht op het strand.”

“Marokko kende ik alleen van vakanties en familiebezoeken. Ik wilde toch graag het ‘echte’ Marokko leren kennen”, vertelt Saida Jarboue, student Social Work in Breda. “In het tweede jaar van mijn opleiding gingen we een week op studiereis, waarbij we diverse instellingen en universiteiten bezochten. Dat vond allemaal plaats vanuit het Nederlands Instituut Marokko. Ik wilde graag weten welke plek Marokko voor mij inneemt. Ik had niet echt verwachtingen, ik was vooral nieuwsgierig. Ik ben namelijk een Nederlandse van Marokkaanse origine. Al vanaf mijn middelbare schooltijd ben ik bezig met mijn achtergrond. Dat komt doordat je er toch altijd op gewezen wordt. Door je omgeving of door situaties waarin je terechtkomt.” Na een bezoek aan weeshuis Dar Lekbira besloot Saida voor haar stage in het derde jaar terug te keren naar Marokko. “Ik wilde weten hoe het gesteld was met het maatschappelijk werk in Marokko en hoe dat was vormgegeven. Door stage te lopen in het land kon ik beide aspecten vangen. Welke plaats ‘Marokko’ inneemt als onderdeel van mijn identiteit en welke plaats het maatschappelijk werk in het land heeft.” Kinderschoenen “Tijdens mijn stage bij Dar Lekbira besefte ik dat het maatschappelijk werk nog in de kinderschoenen staat. De medewerkers doen er alles aan om de kinderen onderdak, onderwijs en een bed te bieden. Maar er is nog een lange weg te gaan. Enerzijds door het ontbreken van middelen en anderzijds door het gebrek aan voldoende geschoolde krachten en kennis.” Ook na haar stage en terugkeer naar Nederland bleef het land aan haar trekken. Ze vertrok nog een keer voor haar minor en afstuderen naar

Marokko. “Mijn man is toen meegegaan om te kijken wat de mogelijkheden voor hem waren als zelfstandig ondernemer. Na vijf maanden besloot hij om in Marokko te blijven.” Afgestudeerd Begin maart studeerde Saida met wat vertraging af. “Mijn onderzoek heb ik in Nederland gedaan, maar het schrijven van mijn scriptie deed ik grotendeels in Marokko. Je dient stevig in je schoenen te staan, want het is niet niks om tegelijkertijd fulltime te werken, een nieuwe taal te leren en bezig te zijn met acclimatiseren in een nieuw land.” Saida werkt sinds augustus als receptioniste bij het Nederlands Instituut Marokko. “Ik woon in Rabat en geniet iedere dag van mijn uitzicht op het strand. Over een maand gaan het restaurant van mijn man en zijn supermarkt met Nederlandse producten officieel open. In Rabat woont een grote groep Nederlandse Marokkanen die bepaalde dingen uit Nederland missen.” Meer Nederlands dan gedacht “Tijdens mijn verblijf in Marokko kwam ik erachter dat ik meer Nederlands ben dan ik dacht. Door een verblijf in het buitenland vallen juist je unieke eigenschappen en waarden en normen op. Ik besef nu dat mijn identiteit wordt gevormd door wat ik meemaak en beide culturen maken daar deel van uit.”

.

Punt 9


‘Niet de verwachting wekken dat voor elke student een onbeperkt buitenlands programma bestaat’ Studenten zijn ontevreden over internationalisering. Dat geldt voor veel hoge­scholen, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2017. En Avans is daar geen uitzondering op. “Een score van 3,03 is natuurlijk Avans onwaardig”, zegt bestuurslid Jacomine Ravensbergen.

TEKST AROLD ROESTENBURG FOTO VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE

A

fgelopen jaar bevatte de Nationale Studenten Enquête (NSE) vier vragen over internationalisering. Met name de vragen over de mate waarin je door je opleiding wordt gestimuleerd in het buitenland te gaan studeren of kennis te maken met andere culturen scoorden bij Avans laag. De vragen over de mate waarin in het studieprogramma aandacht wordt besteed aan internationale aspecten en de mogelijkheden die je opleiding biedt voor studeren of stage in het buitenland scoorden beter. Studenten zijn ontevreden over internationalisering. Uit de respons op de NSE blijkt dat hogescholen gemiddeld 3,17 scoren op het gebied van 10

internationalisering. Avans scoort met 3,03 nog lager. “Die uitkomst is natuurlijk Avans onwaardig”, zegt bestuurslid Jacomine Ravensbergen. “Wij moeten minimaal naar een 3,5.”

Internationalisering is breder

“Veel studenten denken bij internationalisering vooral aan een verblijf in het buitenland”, zegt Ravensbergen, die onderwijs, waaronder internationalisering, in haar portefeuille heeft. “Avansbeleid op het gebied van internationalisering is veel breder en vooral gekoppeld aan het internationale perspectief van het toekomstige beroep.” In de Avans-notitie Internationalisering uit 2015 staat als ambitie: “Studenten internationale context en ervaring bieden, waarmee ze betere

probleemoplossers en ondernemender worden.” Avans kiest voor vier uitwerkingslijnen: internationalisation@home, studenten- en docentenmobiliteit, internationale samenwerking in onderzoek en focuslanden of -instellingen. “Wij willen niet de verwachting wekken dat voor elke student een onbeperkt buitenlands programma en dito voor- en nazorg bestaat. Dat kunnen we niet waarmaken, maar het is ook niet de kern van internationalisering. Iedereen die dat beeld oproept, maakt dat studenten het gevoel krijgen dat verwachtingen niet worden waargemaakt.”

Beroepsperspectief

Het College van Bestuur heeft, mede naar aanleiding van de resultaten van de Nationale Studen-


ten Enquête, alle opleidingen gevraagd om aandacht voor internationalisering en hen verzocht een plan te maken met een duidelijke doelstelling op het gebied van internationalisering. “Wat ons betreft is het beroepsperspectief daarin leidend. Is er sprake van globalisering van het werkveld, vindt het toekomstige beroep plaats in een multiculturele context, of hebben de bedrijven waar onze studenten terechtkomen een internationale oriëntatie? Dát zijn de leidende vragen. En de antwoorden daarop bepalen waar we studenten op moeten voorbereiden en hoe internationalisering in het curriculum wordt verankerd.” Ravensbergen neemt de economische opleidingen als voorbeeld: “Veel Nederlandse bedrijven kennen een substantieel internationaal netwerk voor

import en export. Internationale ervaring opdoen zou dus zomaar heel goed in zo’n ‘Nederlands’ bedrijf kunnen. Dat kan een multinational zijn, maar ook een stage bij een kleiner bedrijf in Nederland dat werkt in een internationale markt. Studenten zullen dat misschien niet direct herkennen als een vorm van internationalisering, maar voor hun toekomstige beroep is het wellicht waardevoller dan een halfjaar buitenlandse stage.”

Goede leerervaring

“Voor studenten van opleidingen in de gezondheidszorg of welzijnssector geldt dat ook. Zij krijgen steeds meer te maken met verschillende culturen. Voor hen zijn stages in Nederlandse zorginstellingen met patiënten/cliënten afkom-

stig uit verschillende culturen belangrijker dan een stage in een buitenlands ziekenhuis. Dát is de situatie waar ze na afstuderen mee te maken krijgen.” Ravensbergen vindt dat een periode in het buitenland op zichzelf een goede leerervaring kan zijn. ”Gebeurt zo’n uitwisseling in de vorm van een minor dan hoeft die vanzelfsprekend niet per se aan te sluiten bij de opleiding.” Studenten die naar het buitenland gaan, kunnen aanspraak maken op een Erasmusbeurs. Daarbovenop stelt Avans jaarlijks 300.000 euro beschikbaar om studenten die naar het buitenland gaan financieel te ondersteunen. “Wij vinden dit een mooi bedrag. We zijn een van de weinige hogescholen die dat überhaupt doen.” ●

.

Punt 11


WAAROM GAAN INTERNATIONALE STUDENTEN ALLEEN MET ELKAAR OM?

HANDERSON BOTMAN (DOMINICAANSE REPUBLIEK) eerstejaars International Financial Management Breda Woont 7 maanden in Nederland

MARIN PAIC (KROATIË) eerstejaars International Financial Management Breda Woont 7 maanden in Nederland

“Ik kom uit de Dominicaanse Republiek. Mijn vader is Nederlands, dus ik heb hier ook familie wonen. Ik woon nu ruim 7 maanden in Nederland, maar om eerlijk te zijn voel ik me totaal niet thuis. Ik vind mijn medestudenten niet gastvrij. Thuis leren we al van jongs af aan op school over omgaan met diversiteit. Daar wordt het echt omarmd. Ik denk dat het voor de gemiddelde Nederlandse Avansstudent anders is. Zij zijn gewend om enkel met Nederlanders om te gaan, dus op de hogeschool weten ze totaal niet hoe ze contacten moeten leggen met andere nationaliteiten. Ik schreef me in bij Avans omdat de kwaliteit van het onderwijs goed is en omdat er een echt internationaal klimaat zou zijn. Maar dat laatste is onzin. Nederlandse studenten lijken nauwelijks geïnteresseerd in ons. Avans moet geen beloftes doen die ze niet waarmaakt. Zelfs op mijn studie International Financial Management weigeren ze Engels te praten. Je moet jezelf misschien achter de oren krabben waarom je in godsnaam een Engelstalige studie doet als je verder geen internationale mindset hebt. Dan had je beter voor Bedrijfseconomie kunnen kiezen. In mijn klas gaan de Nederlandse studenten alleen met elkaar om en de drie internationale studenten zien zich genoodzaakt om alleen met elkaar om te gaan. Dat is toch dieptriest?”

“Ik woon in een studentencomplex met allemaal internationale studenten. Dat maakt mijn buitenlandervaring heel tof. We zitten in hetzelfde schuitje. De internationale gemeenschap is voor mij een warm bad. We feesten samen, maken uitstapjes naar andere steden en doen andere gezellige dingen met elkaar. Helaas heb ik dat gevoel een stuk minder binnen mijn opleiding bij Avans. Ik heb vooral Nederlandse klasgenoten en ga buiten de lessen met niemand om, omdat niemand daarvoor openstaat. De taal zou geen barrière moeten zijn, want Nederlanders zijn heel goed in Engels. Maar onderling spreken ze binnen mijn studie alleen Nederlands, ook als er studenten van andere nationaliteiten bij zijn. Ik vind het jammer, want ik had gehoopt Nederlandse studenten te leren kennen, maar zo lukt dat niet. Ik merk dat er een groot verschil is tussen de opleidingen binnen Avans. Bij International Business & Management Studies lijkt de sfeer een stuk beter te zijn. En ergens heb ik er begrip voor dat Nederlandse studenten vooral met elkaar omgaan. Nederlanders hebben hun groep al gevormd. Toch denk ik dat zij er ook baat bij hebben om zich iets meer open te stellen voor ons. Ik wil overigens niet iedereen over een kam scheren, want ik heb ook open en vriendelijke Nederlanders ontmoet. Die ontmoetingen waren vooral in Amsterdam, maar toch.”

12


Avans presenteert zich als internationale hogeschool, maar als we sommige studenten mogen geloven is daar op sociaal gebied weinig van te merken. Vier studenten vertellen over hun ‘internationale bubbel’.

REAMFLAR TROEMAN (CURAÇAO) vierdejaars International Financial Management Breda Woont al 7,5 jaar in Nederland, komt uit Curaçao, woonde ook in Brazilië

YULIA MIGUNOVA (RUSLAND) Minor International Stakeholder Management Breda Woont een jaar in Nederland

“Ik kom uit Curaçao, maar woon inmiddels 7,5 jaar in Nederland. Ik merk dat er twee bubbels zijn: een internationale bubbel en een Nederlandse. Wat mij betreft zouden Nederlandse studenten zich iets meer open kunnen stellen voor andere nationaliteiten. Dat begint met de taal. Veel studenten praten in het Nederlands, terwijl er studenten in het gezelschap zijn die dat niet kunnen verstaan. Je sluit mensen daar enorm mee uit. Nederlanders vinden zichzelf heel open-minded, maar in de praktijk valt dat vies tegen. Vooral bij mijn studie merk ik dat er totale desinteresse is als het om internationale studenten gaat. Ze doen nauwelijks moeite om anderstalige studenten op hun gemak te stellen. Ik denk dat het prima anders zou kunnen, als iedereen die een Engelstalige opleiding volgt ook een klein beetje investeert in internationale medestudenten, alleen al door Engels te praten. Dan zou de sfeer er zoveel beter op zijn. Voor veel Nederlanders is het uitbreiden van sociale contacten niet echt noodzaak, omdat ze hun eigen vriendenkring hebben. Dat begrijp ik wel, dat gaat voor veel landen op. Wat ik wel mooi vind: Nederlandse studenten stoppen niet zomaar met een studie. Ze hebben veel doorzettingsvermogen, daar heb ik bewondering voor.”

“Ik vind Nederlanders over het algemeen heel vriendelijk en verrassend goed in Engels. Ik kom uit Rusland, maar studeer in Duitsland. Daar wordt van me verwacht dat ik Duits spreek of het in elk geval aan het leren ben. Gelukkig is dat hier wel anders. Niemand gaat ervan uit dat ik tijdens mijn uitwisseling Nederlandse lessen volg. Ik voel me nooit ongewenst als ik met Nederlandse studenten optrek en het samenwerken met Nederlandse studenten gaat meestal goed. Ik denk wel dat er sprake is van een internationale bubbel. Maar als internationals écht het land willen leren kennen, moeten ze zelf op Nederlanders afstappen. Nederlanders zijn sociaal, maar je moet hier iets meer moeite doen om mensen te leren kennen dan in je thuisland. Ik denk dat het logisch is dat zij die eerste stap niet zetten, want zij wonen hier en hebben niet gekozen voor een uitwisseling. Als jij een buitenlandervaring wilt, is het ook jouw verantwoordelijkheid om te integreren en extra sociaal te zijn tegen de bewoners van het land.”

.

Punt 13


Wat vinden jullie van internationalisering?

“Daar l ee nieuw l r je even op te b ouwen”

TEKST MEREL DE BRUIJN ILLUSTRATIES GIGI VAN GREVENBROEK

Internationalisering is een breed begrip. Van naar het buitenland gaan tot aan vakken volgen in het Engels. Wij verzamelden alle gegevens van de door jullie ingevulde enquête. Deze uitkomsten sprongen er het meest uit.

erden

uête 47% van de geënqd geweest

enlan is in het buit r een minor daarvan voo voor stage

72% 45%

ange, zoals een exch n e n e d re e ivers de rest om d e Double Degre studiereis of

316 studenten vulden de enquête in. Daarvan is 75% Nederlands en 25% internationaal. 14

het terug


33% van de studenten

een

46% krijgt onderwijs

geeft aan niet naar het buitenland te willen

60% van de ‘thuisblijvers’ geeft aan dat het een bewuste keuze is om in Nederland te blijven

in het Engels, naast de reguliere Engelse taallessen.

68%

gelooft dat een buitenlandervaring de kansen op de arbeidsmarkt na het afstuderen vergroot

Top drie redenen om naar het buitenland te gaan:

• Andere cultuur ontdekken • Goed voor mijn cv • Verplicht door de opleiding “We h ebben beëin digd t oen ik naar N ede ging” rland

39% van de

geënquê te

41% hield daar

een relatie aan over

erden vin dt dat ze goed geh olpen zij n door A vans bij h u n bu it e n l a n dp e riode. 13,5% wa s niet tev reden

20% is tijdens de buitenlandperiode verliefd geworden

36%

bleef achter met een gebroken hart

.

Punt 15


ILLUSTRATIE GIGI VAN GREVENBROEK

WAAR GAAN ZE NAARTOE?

Jaarlijks vertrekken er honderden Avansstudenten naar het buitenland voor een stage of minor. Waar vertoeven die avontuurlijke studenten dit collegejaar?

Bron: Diensteenheid FinanciĂŤn en Studentenadministratie (DFS)

16


. t n u P ONAFHAN

KELIJ

IN E VAN K M AG A Z

OG AVANS H

ESCHOOL

6

Special:

INTERNATIONA

LISATION

STUDYING IN THE NETHERLANDS: GREAT EDUCATION, HORRIBLE FOOD ***

WHY DO DUTCH STUDENTS NOT INTERACT WITH INTERNATIONAL STUDENTS?

JAARGANG 26 I APRIL 2018


4

6

INTERVIEWS 04 It’s not always fun and games in The Netherlands

DORM ROOM

06 Ronja from Germany lives with all

her stuff at 8m2

INTERVIEWS

08 What do international students miss

CONTENT

about home?

10

INFORMATION

INTERVIEWS

10 Internationalisation at Avans 12 Why do Dutch students not interact

with international students?

FACTS AND FIGURES

14 The most important outcomes of the

Punt survey

FOREWORD - Now you, as an international Avans student, can read about what keeps your fellow students busy. And when it comes to internationalisation at Avans, that’s quite a bit. Ranging from problems with finding a suitable room to Dutch students who insist on speaking Dutch, even when there are international students in the group. Our survey has indicated that some international students are disappointed in Avans. It is not the education that has left them feeling down, but rather the international atmosphere at the university of applied sciences. The survey showed that you felt that this must improve. We hope that this first special issue with English articles, is a step in the right direction. You can also read more English articles on our website, so be sure to check every week. If you have any suggestions for topics that Punt should cover, contact the editorial team at punt@avans.nl. We hope you enjoy reading our magazine and we look forward to receiving your feedback. Arold Roestenburg Punt editor-in-chief aa.roestenburg@avans.nl

12

14

FOLLOW US: PUNTAVANS


COLUMNEVI Do I regret it?

International students create thousands of jobs A thinktank that includes property developers called for more international students in the Netherlands. According to the thinktank this would result in a booming economy and create tens of thousands of extra jobs in the large cities. International students are good for the economies of student cities all-round, states thinktank The Class of 2020 in a concise report. After all, more students would create more jobs in the city. And if those highly educated graduates decide to remain in the Netherlands, that would be even better. International students will add 1.57 billion euros per year to

the national coffers according to calculations by internationalisation organisation Nuffic. And they’re good students as well; in general, they attain better marks and graduate faster than Dutch students. Plenty of reason to bring more international students to the Netherlands, according to The Class of 2020. Currently, there are about eighty thousand international students in the Netherlands but there is space for three times that number. However, the report does warn that this requires the development of more housing for students. And to achieve this, the Netherlands would have to get rid of a variety of rules for the housing market. [HOP]

Cover model Reamflar “I was born and raised on the Caribbean island of Curacao. I have spent my spent my childhood there, until the age of seventeen. It was then that I decided to continue my journey in The Netherlands. My motives were the education quality and the opportunity to be independent. So far the journey has been life enriching with a good taste of adventure. Immigrating to The Netherlands was a cocktail of contrast. The cultural aspect that has caught my attention the most are the hospitality of the citizens and gastronomy. The climate was also a big difference. Going to the beach with 28 degrees Celsius all year long was something normal. Dutch people are less friendly and reserved compared to my islanders. When it comes to gastronomy, I believe on the island we have the edge. However, what fascinates me about The Netherlands, is that it seems that forward thinking is part of the Dutch culture which is awesome. It is a well-organized country, a perfect arena to become independent. Community composition is considerably more diverse in The Netherlands, I appreciate that a lot.”

Do I regret it? Regret isn’t exactly the right word. Maybe FoMO describes it better, for lack of a better word. Fear of Missing Out, the intense apprehension that others might be having meaningful experiences that you are not a part of. As I’m writing this, a bunch of classmates is returning from their minor abroad while others are getting on a plane to leave for foreign shores, or Dubai to be more exact, for their graduation work placement. I’d rather be spending a weekend working in Budapest, after which I’d spend some time exploring the culture in Berlin, enjoying the snow storms in Norway, and getting a bit of sunburn in Cape Town. Somewhere in between I’d do a bit of studying too. But here I am, with my dream to see at least 57 countries and cultures, still living in this chilly and damp country. Internationalisation is just as HOT right now as the African sun. Increasingly more studies require that you spend a semester studying abroad, learn an extra language or take subjects in English. So why have I never done it? Was I too influenced by career opportunities, language barriers or difficult ex-boyfriends? When the end of my studies was finally upon me, I started to wonder whether I’d gotten the most out of this time in my life. Am I not part of the group of ‘cool kids’, because I didn’t go abroad? Do I regret not going? No. Regret is just a waste of time, as my wise grandfather used to say. Believe me, even in the Netherlands you can graduate having gotten the most out of your studies, as long as you can stand behind your choices and are not influenced by your fears, friends or the prospect of a few English lessons! Evi Kuunders is a fourth-year Communications student in Breda

Read more about Reamflar on page 12-13

.

Punt 3


IT’S NOT ALWAYS FUN AND GAMES 4

During your study programme or minor abroad, you’ll discover things about your new country that aren’t so great. The people might not be very friendly or it’s more difficult to try and find a place to live than you had expected. TEXT SUZANNE WOLTERS ILLUSTRATION MARIJE ZWIENENBERG


‘It’s incredibly noisy and the internet sucks’ Vietnamese student Duy Trinh lived in a shared room in an old hostel for the first three months of his study programme. Duy had heard that it would be difficult to get a room in a student house as an international student. However, he didn’t expect that he still wouldn’t have his own place after two months in the Netherlands. Duy tried to find a room in the city centre via the internet. “The problem is that they’re always looking for a female housemate or a Dutch student.” The Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (ESSET) student shared

a small room in a hostel with another student. The room just had two bunk beds and a safe. The students could unpack and store all their things on the two top bunks. They slept on the bottom bunks. “I’d love to have my own space in which I can just be alone for a while. A place with my own table where I can work and a cupboard to put away my clothes,” Duy told Punt last year. At first sight, the building looks like a decrepit student house. The living room is dark and there is a large wooden bar and a row of tables and

chairs. “It’s incredibly noisy and the internet sucks,” says Duy. The former hostel across from the Breda train station rents rooms to international students. An arrangement has been made so that students can officially register at that address, which is necessary for being allowed to study in the Netherlands. A private room costs 400 euros per month, while a shared room costs 350 euros per month. Some of the rooms are rented to other guests over the weekends. All residents can make use of the kitchen and the bathrooms.

‘They came outside with taser marks in their necks’ Martijn, a Business Administration student in Den Bosch, took a minor in Riga and lived there for four months. At the end of his stay in the Latvian capital, his friends came to visit for a week. “My friends are real collectors,” explains Martijn. “Wherever they go, they want to take a souvenir like a traffic sign, a flag or bar spill mats. During their second night in Riga, we went out and went to a bar. When we got home, I realised that they had taken five bar spill mats.” So that became the challenge for the next night: to take something from the bar. “I first didn’t realise that they were looking for some-

thing to take, until they had decided to steal the balls from the pool table. They hid the balls in their pockets and we were talking about it on the dancefloor.” This happened at around 2:00 AM, but they didn’t know that the bar security had already seen what these Dutch guys were up to. “They had apparently seen footage on the security cameras that showed two of my friends with the balls in their pockets, and suddenly we had four of these securities guys surrounding us. My friends, and a housemate who had nothing to do with it, were taken to a small room.” Martijn’s housemate was quickly released

when it appeared that he had nothing to do with it. But the other guys only appeared outside 45 minutes later with taser marks on their necks and stomachs. “One of my friends also had a swollen lip and could only drink beer with a straw. They were shaken and upset. It was really intense. But I am a little on the fence about the whole situation. They were partly to blame for it, after all. They shouldn’t have stolen; they know how the people are there.” So, going to the police wouldn’t help either. “After all, they did steal something. We learned afterwards that the bar is quite infamous and that a lot of fights happen there.”

‘I was forced to stay in a hotel’ The first few months in the Netherlands were a little bumpy, to say the least, for Egyptian student Omar Ehab. When his application to Avans was approved, he booked his ticket to the Netherlands without even thinking twice about finding a place to live. “In three months, I spent 6,000 euros. But that is mainly my own fault,” admits Omar, an Industrial Engineering & Management student. “I arrived in the Netherlands eighteen months ago, completely unprepared, even though I’m generally always well-organised. I thought that Avans would have a campus or that they would help me to find a room. Unfortunately, they didn’t.” Omar spent four weeks living in the Novotel hotel in Breda.

After that he moved to a student hotel in Eindhoven. “But that was, unfortunately, also very expensive. I had to pay 900 euros rent per month. On top of that I also still had my travel expenses, because, as a foreign student, I am not entitled to a student public transport pass.” Omar was told by other students that many of the international students live in Rotterdam. “So, then I moved from Eindhoven to Rotterdam.” But this international city wasn’t perfect either. “I just wanted to live in the city where I studied. So, after months of stress, I sent a desperate e-mail to the Avans International Office (IO).” Shortly after he sent the e-mail, Omar was able to move to an international student complex.

“The IO told me that I was in luck and I was finally able to move to Breda. But in these first three months I spent about 6,000 euros on housing and travel expenses.” The Egyptian student feels that the IO should prepare students for the overburdened rooms market in Breda. “The demand for rooms is massive and Avans needs to better inform prospective students of this. If I had known, it could have saved me a lot of time and money. But I should also have prepared better. I simply assumed that the university had its own campus and that I wouldn’t have to spend more than two nights in a hotel. It’s definitely not the smartest thing I’ve done.”

.

Punt 5


‘I RENTED AIRBNB WHEN LOOKING AT ROOMS IN DEN BOSCH’ Ronja Ehles moved from Germany to Den Bosch to study Illustration at Avans. She found a 8 m2 room for 295 euro a month near to the School of Fine Art and Design| St.Joost. “I started looking for a room as soon as I knew I had been accepted at Avans. I really struggled in the beginning, as I had to figure out the differences between renting in Germany and the Netherlands and had only just started learning Dutch. Once, I went to an appointment to view a room but nobody showed up, which was quite a waste of time and money for train tickets. I was really determined to find a room close to Avans. Eventually, I rented an Airbnb room in Den Bosch a month before starting my course, so I wouldn’t have to travel so much. I also hoped to find a room by asking around. Half a month after I started studying, I finally found a room and moved in. If I had considered living further away, I might have found a room earlier, but I am glad I persisted. As my room is so small, I spent a lot of time figuring out which craft supplies I could take with me. I ended up taking basically everything. I have sewing, knitting, jewellery-making and other supplies, as well as – of course – a bunch of art supplies and tech like a camera and a drawing tablet, which take up more than half of my room. I am currently hanging up a bookshelf to display my narrowed-down book collection, which is really important to me as well. Spread throughout my room are photos of family and friends and various mementos from different countries I have travelled to.”

6


PHOTO BEELDVELD/WILFRIED SCHOLTES

ROOM

Punt 7

.


STUDYING IN THE NETHERLANDS:

GREAT EDUCATION, BUT HORRIBLE FOOD TEXT NAZ TAHA ILLUSTRATIONS RIANNE VAN OS

What do international students miss about home? And which things about Dutch student culture have left them baffled? With a sense of nostalgia, three students talk about phenomenal tacos, spontaneous encounters and spaghetti ice cream.

ALEX CHIODO (Italy)

DANIELA IRAZOQUI RUELAS (Mexico)

MAURIZIAH PUH (Germany)

• F OURTH-YEAR ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE ENERGY AND TECHNOLOGY (ESSET) STUDENT, BREDA • L IVING IN THE NETHERLANDS FOR TWOAND-A-HALF YEARS

• MINOR ENVIRONMENTAL CONSULTANCY STUDENT, BREDA • LIVING IN THE NETHERLANDS FOR ONE MONTH

• SECOND-YEAR ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE ENERGY AND TECHNOLOGY (ESSET) STUDENT, BREDA • L IVING IN THE NETHERLANDS FOR TWO YEARS

“What do I miss most about Italy? I can give you a list! Just joking, I really do enjoy living in the Netherlands. I have been living here for two-and-a-half years, I have lovely Dutch housemates and the education here is excellent. It’s great that the hierarchy at Avans is so limited. In Italy that is completely different. The level of education there is pathetic; the lecturers are arrogant and the job market is far more restricted than here. It makes for a frustrating prospect for students. But, of course, you start to miss things when you’ve been away from home for so long. It will come as no surprise that I immediately think of food. The culture of food and eating is an important part of the Italian psyche. We adore a great pasta that doesn’t need sauce and fresh seasonal vegetables. The vegetables here in the Netherlands have little flavour.”

“I miss the nightlife in Mexico. There, you eat together and have a drink at someone’s house before going out. Then you head out to a club or a pub. Here, people tend to meet up in the pub. That’s something I had to get used to. Something else I’ve noticed when going out is that the people here are really clumsy. Young people will bump into you and just carry on walking. It’s almost as if saying ‘sorry’ is a taboo here. In Mexico we are quite polite. You try to make sure that you don’t bother other people. To continue with the nightlife, I really miss good dance music! Mexicans have a passion for dancing, and when we go out, we really let loose. Reggaeton is real dance music. But here going out seems to be a drinking competition to the tunes of Dutch singalongs.”

“This might make me look like a stereotypical German, but I really miss the bread! Once you’ve tasted German bread, you’ll understand what I mean. It’s soft and fluffy; the bread here just doesn’t compare. The flavour is also more refined and we have so many different types. I might sound cheap saying this, but I also miss German prices. Food is cheaper, especially at university. I also really miss spaghetti ice cream. It sounds gross, but it’s just vanilla ice cream shaped like spaghetti with chocolate sauce, strawberries and nuts. At the bottom is a heavenly layer of frozen cream. You just have to try it! What I also miss in Breda is that you can’t party until the early hours. No matter where you are or what time it is, in Cologne there is always a pub where you can get drinks.”

8


‘He’ll often leave cute little notes for me to find in the mornings’ TEXT NAZ TAHA

About one year ago, Norwegian Synnove Hjellvik, Environmental Science for Sustainable Energy and Technology student in Breda, fell for the Dutch Tom. “He is a good listener and has plenty of charisma.”

“It wasn’t love at first sight, but I remember the first time that I spoke to Tom very well. We started talking at a student party in Breda. Tom is very outgoing and has the same sense of humour as me, and I really liked that about him from the very start. But I didn’t really think about it at that time. We exchanged phone numbers at the party and continued to message each other for quite some time after. It was only after a few months, when I went to Norway to spend Christmas with my family, that I realised that I actually really liked him. Fortunately, I quickly got the impression that he felt the same way about me. We spoke to each other every day when I was in Norway. Then, when I returned to the Netherlands, we started dating.” Curls and a sense of humour “Tom is not only funny, but he is very inquisitive as well. It’s a quality that I really admire and ensures that we always have good conversations. He is a good listener and has a great deal of charisma; just the type of person that you want to be around all the time. He also has great hair, little curls, that I love to run my fingers through. I don’t know if Tom is a stereotypical Dutchman, but the Norwegians and the Dutch aren’t all that different anyway. What I have noticed is that he is incredibly frugal. I think that’s a typical Dutch quality. I don’t mind it, but it does make for some funny situations. In the supermarket, for example, Tom will debate with himself: ‘should I get this sauce or get the cheaper one? I prefer sauce A, but it’s more expensive that sauce B. Too expensive actually.

But I’ll take sauce A anyway.’ He really thinks about his expenses, to the point that I can only laugh about it.” Cute little notes “Tom is the romantic in our relationship. On Valentine’s Day he stuck heart stickers on my things. He also tries his best to create a romantic atmosphere in his home. He loves candles, so there are always plenty in the house. And before he goes to work in the morning, he’ll often leave cute little notes. The last post-it read: ‘Good morning beautiful I hope you have a lovely day’. But I also leave notes for him.” The importance of family “Family is really important to me, so I like the fact that I have a good relationship with Tom’s parents and his brother and sister. I go to Norway every two months to visit my parents and friends. Tom will be joining me for the first time this summer and he’ll finally get to meet my parents. We are both really looking forward to it. I’m serious about my relationship with Tom, but I also know that I want to return to Norway after I graduate. It’s still in the future, but Tom is considering moving to Norway for me, although he still has to get used to the idea.”

.

Punt 9


‘We understand how difficult it is for international students to find a room themselves’ Students are not happy about the level of internationalisation at many universities of applied sciences, according to the Dutch National Student Survey 2017. And Avans is no exception. “A score of 3.03 is unworthy of Avans”, says Executive Board Member Jacomine Ravensbergen.

TEXT AROLD ROESTENBURG PHOTOGRAPHY VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE

L

ast year, the Dutch National Student Survey (NSS) included four questions about internationalisation. It asked about the extent to which students’ courses encouraged them to spend time abroad to study or experience a foreign culture - something which Avans scored particularly badly on. However, the institution did score better on questions about the focus of study programmes on international aspects and the opportunities to study or work abroad. Students are not happy about the level of internationalisation overall. In the survey, universities of applied sciences scored an average of 3.17 out of 5 on internationalisation. Avans scored lower 10

than average, with 3.03. “This score is unworthy of Avans”, says Executive Board Member Jacomine Ravensbergen. “We need to score at least a 3.5.”

Broader internationalisation policy

“When it comes to internationalisation, many students think that just means spending time abroad”, says Ravensbergen, whose responsibilities includes internationalisation. “Avans’s policy on internationalisation is much broader and especially relates to the international perspective of students’ future professions.” Ravensbergen believes that spending time abroad can provide excellent learning experiences. “If this kind of exchange takes the form of a minor, then

of course it does not necessarily have to be linked to the programme or the future profession.” More Avans students are heading abroad to study a minor than there are international students coming here. “That is largely because of the range of English-speaking minors available. It took a while before there was a real choice for international students in this area at Avans. That has since been improved, so I expect the ratio between outgoing and incoming students to improve too. Ideally, we would have a more or less balanced ratio.”

Finding accommodation

Students coming from abroad need to find somewhere to live. Avans cannot guarantee them


accommodation, but it does try to help students by pointing them in the right direction. “We understand how difficult it is for international students to find a room themselves, especially coming here for the first time. They receive special attention from the study programmes and the International Office, but ultimately they are the ones responsible for signing their tenancy agreement.” Avans has arrangements in place with housing associations, which have rooms available at an affordable price. “That might be easier in one city than in another. Landlords don’t always like dealing with international students.”

Students from the entire world

The English-language bachelor’s and master’s

degrees from Avans and the Centre of Expertise Biobased Economy attract students from across the entire world. “The International Business and ESSET programmes, and the Fine Art and Design School|St.Joost masters’ are renowned all over the globe. The new Industrial Engineering and Management programme has huge growth potential.” In the past, Avans targeted potential students from specific countries. Now, the institution is looking at each study programme individually to see where and how recruitment efforts should be focused. “Ideally, English-language bachelor’s courses would consist of 50% international students. That is really important to maintain the international character of the study programmes.”

The university of applied sciences still does target specific geographical areas. Most students come from and head to Europe, but Avans has a number of partners in emerging economies such as Asia and previously in South America. This often results in partnerships with universities there, because those regions are interesting for business in the Netherlands, specifically for North Brabant. “We can see that internationalisation is gaining ground in the region.” For a while, programmes didn’t share their contacts abroad with other Avans courses. “But that is now changing. Avans had this island mentality for a long time, but now we are working together with others more closely and more frequently.” ●

.

Punt 11


WHY DO DUTCH STUDENTS NOT INTERACT WITH INTERNATIONAL STUDENTS?

BAS VAN KALMTHOUT First-year Finance & Control student, Breda

“Our English is quite good, but we always tend to talk Dutch to one another, even when there are students of different nationalities in our group. But I think that’s quite normal. Most students choose an Englishtaught study programme because they believe that it is better for their future prospects, but they have no desire to speak English in their free time. Even when they take an English-taught study programme, they still prefer to make Dutch friends. I have one international friend. He came to one of my parties and we all spoke English to him, but we would switch to Dutch when speaking to each other. It’s not very polite, but it’s something that just happens naturally. Fortunately, he didn’t mind too much. I am becoming more aware of the importance of getting to know more international students and to speak more English. After all, I chose to follow an international study programme and speaking English is part of that. But I do think that many students don’t see it that way yet. Avans could change this by making sure that we only communicate in English in English-taught classes. I take a subject called business communication. It’s mostly the lecturer talking during class, even though you’d think we’d be communicating with each other in English. In the classes in which we have to give presentations in English the interaction between students is much better. If everybody has to present in English, they’re more likely to continue talking to each other in English. This promotes the group dynamics, as there is more interaction between Dutch and international students. Avans should do this more often and emphasise the importance of conversations in English and giving presentations in English during classes. Dutch students, including myself, should also invest more time and energy into meeting students who speak a different language. That’s not really the case right now, although I’ve noticed that the international students are really friendly. But it is logical that they are more open to meeting Dutch students; after all, they don’t know so many people here.”

12


Dutch students who take an English-taught study programme rarely interact with international students outside of their classes. We asked four students why this is the case. TEXT AND PHOTOGRAPHY NAZ TAHA

ERNST VONK First-year Finance & Control student, Breda

LIEKE BUURON First-year Finance & Control student, Breda

“I actually think it’s cool to meet people from different countries. It’s something you should be open to in any case if you’re taking an international study programme. At the start of the year, I had a classmate from Zimbabwe whom I spent a lot of time with. He was a really great guy and would often go out with us. But he’s now busy with his own company. Beside him, I’ve spoken to few international students. It’s actually a pity, as I find it interesting to learn about different cultures and I really don’t mind speaking English. But many Dutch students do have a problem with this. I’ll often hear someone say at a party: ‘I’m not going to speak English.’ I think that many Dutch students can’t express themselves properly in English, so they tend to stick to hanging out with other Dutch people. But there’s a pretty simple solution for this: just do it. Dutch students have to move out of their comfort zone and speak to international students in their free time. I don’t think Avans should interfere in this, as the study programmes are fine. It is the responsibility of the students to change things.”

“I mainly interact with the female students in my class and they’re all Dutch. I’ve noticed that international students tend to stay inside their own bubble, but that’s normal, I guess. There are cultural differences and for us it’s easier to communicate in Dutch, while they might not understand our norms and values. I might take an international study programme, but that doesn’t mean that I need to speak English the entire day. I am open to meeting international students, but they need to take the first step. I love experiencing other cultures when I’m on holiday, but I’m always glad when I arrive back in the Netherlands again. I think that Avans should pick up the reins: we should work in project groups that include Dutch and international students more often. Maybe then I would develop a more international mindset and start speaking English more often.”

.

Punt 13


International students have their say

“Almos t imposs ible�

TEXT MEREL DE BRUIJN ILLUSTRATIONS GIGI VAN GREVENBROEK

A survey and special issue about internationalisation would not be complete without including the experiences of international students at Avans. Here are the most important outcomes.

l internationa e th f o lf a h More than er their own v o s n a v A r fe students pre university. d to choose says: too har ! says: my own

19%

19%

316 students completed the survey, 75% Dutch and 25% international. 14

is s ma l l


There are some things international students really had to get used to when they moved to the Netherlands:

36%

bikes everywhere

39% manners and the

way people interact with one another

46%

the climate However, now it seems as if negative experiences currently have the upper hand. Despite this, most students answered the question ‘Have you had any bad experiences since you arrived at Avans?’ with “no”.

“My ro om excep tiona and re lly lat i expen vely sive”

A lot of t

52,5%

37% of international

of the students states that their main reason for choosing Avans is the ‘wide range of degrees taught in English’

students follows an economic study programme. This is followed by Arts (7%) and Engineering (6%)

he intern

ational s tudents h a d d i ff i c u l t y fi n d ing a roo m: says it w as tough to find accommo dation only s a i d it w as easy

60%

30%

68% is

happy with their current accommodation 32% is not

.

Punt 15


ILLUSTRATION GIGI VAN GREVENBROEK

WHERE ARE THEY FROM?

Every year hundreds of international students come to Brabant to study at Avans. From which countries do they come?

Source: Avans Diensteenheid Financiën en Studentenadministratie (DFS)

16

Profile for Punt Avans

Punt 6 april 2018  

Nederlandse en buitenlandse Avansstudenten aan het woord over studeren in het buitenland, grenzeloze liefde en de internationale bubbel.

Punt 6 april 2018  

Nederlandse en buitenlandse Avansstudenten aan het woord over studeren in het buitenland, grenzeloze liefde en de internationale bubbel.

Advertisement