Page 1

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne • Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl Nakład: 5000 egzemplarzy • Nr 7-8/2016 (3)

Co w numerze? •

O szkołach w Lusowie i Baranowie

O historii z Łukaszem Maciesza

O urodzinach Tarnowskich Term

O czerwcowych sesjach Rady Gminy

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

Dołącz do Pulsu Gminy

5000 ulotek swojej firmy LIPIECSIERPIEŃ 2016

Baranowo • Batorowo • Ceradz Kościelny • Chyby • Góra • Jankowice • Kokoszczyn • Lusowo • Lusówko • Przeźmierowo • Rumianek • Sady • Sierosław • Swadzim • Tarnowo Podgórne • Wysogotowo

Ważne informacje przed upalnym i suchym latem! Dostarczamy wodę na więcej sposobów niż pogoda!

W czasach zmian klimatycznych, woda jest najważniejszym składnikiem odżywczym roślin. Jest ona trudno dostępna w wymaganej ilości lub w pożądanych odstępach czasowych. Zmiany klimatyczne stawiają nowe wyzwania przed metodami dostarczania wody do systemów nawadniających i zraszających. Coraz częściej mamy do czynienia z okresami ekstremalnej suszy z bardzo niewielkimi opadami i odwrotnie. W nowoczesnych gospodarstwach stosuje się różnego rodzaju systemy nawadniające, które uzupełniają niedobór wody na polach uprawnych. Systemy zraszające lub nawadniające zasilane są w wodę za pomocą węży do wody poprzez system pomp, które tłoczą wodę ze studni głębinowych. Firma HANSA FLEX z ponad 50 –letnim doświadczeniem, posiada w swojej ofercie, szeroką gamę węży przemysłowych do transportowania wody. Węże te mają obszerne zastosowanie w rolnictwie, sadownictwie, ogrodnictwie oraz budownictwie, jak również do środków ochrony

Artykuł sponsorowany

roślin. Prezentowany na zdjęciu produkt to wąż typu FALTBAU do przesyłu wody, znany potocznie jako wąż strażacki. Konstrukcja przewodu wykonanego z węża typu FALTBAU sprawia, że po złożeniu zajmuje mało miejsca i jest lekki. Przewód dostępny jest w dwóch wersjach: - wersja standardowa: okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej. Dostępny w średnicach od DN25 do DN75 mm oraz odcinkach 15 i 20 metrowych z końcówkami strażackimi - wersja wzmocniona: dodatkowo z wkładką gumową z NBR. Dostępny w średnicach od DN52 do DN100 mm oraz odcinkach od 10 do 30 metrowych z końcówkami strażackimi. Przewody dostępne są w punkcie sprzedaży Hansa-Flex w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 560. Wszystkie szczegółowe informację na temat węży do wody znajdą Państwo w naszym katalogu online na stronie http://cat.hansa-flex.com/pl/Index.

REKL AMA 261/2016

Nickel

NOWY BUDYNEK URZĘDU GMINY OTWARTY W czerwcu rozpoczęły się przeprowadzki urzędników do nowego budynku C Urzędu Gminy. Tym samym rozpoczął się remont w budynku A.

Agnieszka Wilczyńska Nowy budynek jest „pasywny”, bardzo nowoczesny, wybudowany w technologii energooszczędnej. W nowym budynku C pracować będą: Skarbnik Gminy, Wydział Obsługi Księgowej, Wydział Finansowy, Wydział Spraw Obywatelskich, Gminna Jednostka Oświatowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, kasa Urzędu i kasa banku. Budowa budynku wyniosła prawie 7 mln zł. Równolegle w budynku A rozpoczął się remont pierwszego piętra i klatki schodowej. Wójt oraz urzędnicy, którzy do tej pory pracowali w remontowanych obecnie pomieszczeniach zostali przeniesieni do sali sesyjnej. Koniec remontu planuje się do końca wakacji. Jesienią Filia Wydziału

Nowy budynek C Urzdu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej

Komunikacji Starostwa Powiatowego (budynek B) zostanie powiększona z dwóch do sześciu stanowisk. W Wydziale komunikacji

nadal nie będzie kasy, w której będzie można zapłacić. Istnieje jednak możliwość wykonania przelewu i wydrukowani go na miejscu.

Relacja z trzech czerwcowych sesji W ostatnim miesiącu odbyły się dwie sesje Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Pierwsza uroczysta, druga absolutoryjna, trzecia zwyczajna, ale w nowej sali.

Sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne w nowym budynku C

Agnieszka Wilczyńska

Sesja uroczysta 25 maja odbyła się sesja uroczysta Rady Gminy Tarnowo Podgórne, sesja zwołana z okazji 26. rocznicy pierwszych w powojennej historii Polski całkowicie wolnych wyborów do samorządu lokalnego. Podczas sesji wygłaszano przemówienia, snuto wspomnienia, wręczono także Medale Labor Omnia Vincit. Dyrektor biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Edmund Dudziński wręczył okolicznościowe statuetki Skarbnik Justynie Witkowiak oraz wieloletniemu Prezesowi Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej Edwardowi Sobańskiemu. Na koniec przed zebranymi zaprezentowała się grupa teatralna działająca przy Szkole Podsta-

wowej w Tarnowie Podgórnym w spektaklu pt. „Bambuko czyli skandal w Krainie Gier” wyreżyserowanym przez Annę Dzięcioł. Sesja absolutoryjna Sesja odbyła się 7 czerwca. Pierwszym, najważniejszym merytorycznym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok. Cała procedura, odczytywanie opinii, dokumentów, wystąpień, wniosków, dyskusji trwała ponad dwie godziny. - Patrząc na całokształt tego minionego roku pod kątem realizacji budżetu, trzeba być zadowolonym, jeśli chodzi o dochody. Ich wzrost jest znaczący. – O realizacji ubiegłorocznego budżetu opowiadał Wójt Gminy Tadeusz Czajka. - Mniej zadowolony jestem jeśli chodzi o realizację wydatków w zakresie wydatków ma-

jątkowych, a zwłaszcza wydatków związanych z infrastrukturą drogową. Nic nie zrobi nawet najbardziej operatywny Wójt, jeżeli Rada Gminy nie będzie go wspierać. Przypomnijmy, że Tarnowo Podgórne 2015 rok zamknęło ze sporą nadwyżką budżetową. Na nadwyżkę złożyły się przede wszystkim oszczędności w wydatkach stałych, mniejsze wydatki inwestycyjne oraz zwiększone dochody. Absolutorium oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego radni przyjęli jednogłośnie. Wójt podziękował wszystkim za wspólne działanie. Szczególne ukłony złożono Pani Skarbnik, która zapowiedziała, że to już jej ostatnie absolutorium.

ciąg dalszy na str. 2


Puls Gminy Tarnowo Podgórne • Lipiec-Sierpień 2016

AK TUAL NO Ś C I dokończenie ze str. 1 Pozostałe uchwały Radni głosowali uwagi zmieniające miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego w Lusowie, rejon ul. Rożka, Grzybowej i Przylesie, po czym odrzucili plan. Zapewne Urząd przedstawi nowe propozycje nas jednej z kolejnych sesji. Tradycyjnie zmieniono tegoroczny budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Podczas sesji odbyła się także dość długa dyskusja na temat pozyskiwania przez gminę terenów pod rozbudowę szkół. Głównie była mowa o Przeźmierowie i Baranowie. O szkołach piszemy na stronie 4. Podczas dyskusji Wójt opowiadał, że w gminie nie ma problemu z przedszkolami. Jest ich na tyle dużo, że ostatnio aż pojawił się problem z obsadzeniem ich. Aktualnie przedszkola nie budują już samorządy, tylko prywatni przedsiębiorcy i w imieniu samorządu prowadzą publiczne placówki. Sesja 28 czerwca 29. sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się 28 czerwca w sali nowo otwartego budynku C. Od początku sesji na sali było

14 radnych. W czasie posiedzenia radni wciąż wychodzili i wchodzili, były obawy czy przy głosowaniu wszystkich uchwał zostanie zachowane kworum (11 osób). Powołano Radę Seniorów. Uchwałę konsultowano wcześniej ze wszystkimi sześcioma Kołami Seniorów działającymi w gminie. Rada będzie liczyć 11-15 członków i będzie działać społecznie (bez wynagrodzenia). Tradycyjnie Radni zmienili bieżący budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Rozpoczyna się drugi etap inwestycji Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym. Remont obejmie wnętrze budynku, zwłaszcza pomieszczeń, które opuściły inne jednostki organizacyjne. Radni podjęli uchwałę o przestąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w okolicach DK 92, ul. Sowiej a ul. Szumin. Teren obejmuje około 6 ha i jest przeznaczony pod aktywizację gospodarczą. Radni zatwierdzili MPZP w okolicach DK 92 i drogi Tarnowo Podgórne – Lusowo. Teren przeznaczony pod aktywizację gospodarcza oraz rolnictwo. Radni ponownie zajęli się MPZP w Lusowie w okolicach ulic Rożka, Grzybowej i Przylesie, jeszcze raz rozpatrzyli uwagi

i wnosili także swoje. To spowodowało, że plan będzie ponownie wyłożony. Nadano nazwy ulicom: ks. Kan. Zygmunta Humerczyka (dawniej Gołębia) w Ceradzu Kościelnym; Zagrodowa w Lusowie, Radni podjęli decyzję o zakupie przez gminę nieruchomości: w Tarnowie Podgórnym (pod drogę i przy ul. 25 stycznia pod rynek), w Sierosławiu (pod drogę) oraz o sprzedaży nieruchomości w Sadach (przy DK 92), w Rumianku (pas wzdłuż drogi). Podjęto decyzję o zmianie miejsca, do którego będą trafiać bezdomne psy i koty z terenu gminy. Zwierzęta teraz będą wożone do Obornik. Gmina wraz z innymi gminami będzie partycypować w rozbudowie tego schroniska. Podjęto uchwałę o powstaniu Budżetu Inicjatyw Społecznych. Więcej na ten temat na stronie 3. Podjęto także decyzję o opuszczeniu przez Gminę Związku Selektu. Więcej na stronie 3. Inne Niebawem na parkingu przy Pasażu w Przeźmierowie za darmo będziemy mogli parkować tylko przez godzinę. Darmowy czas skrócono o połowę. Chodzi o bardziej efektywne wykorzystanie parkingu.

Razem za nową trasą 400 kV na Plewiska BIS Wszystkie działające na terenie gminy i okolic stowarzyszenia zjednoczył front budowy nowej stacji Plewiska BIS, zamiast kilku linii 400 kV.

Agnieszka Wilczyńska Petycja adresowana jest do Ministra Energii i powstała w wyniku koalicji stowarzyszeń (w tym również Stowarzyszenia Ekologiczna Wielkopolska i Stowarzyszenia Dąbrowa), podejmujących działania mające na celu zminimalizowania oddziaływań nowych linii 2x400kV w obszarze aglomeracji poznańskiej. Zamiast kilku linii 400 kV, które w najbliższych latach miałyby zostać wybudowane ze stacji Plewiska, mogłaby powstać jedna linia do nowej stacji Plewiska BIS wzdłuż autostrady. Linia ominęłaby gminę Tarnowo Podgórne. Dzięki tej nowej linii 400 kV, niekonieczna byłaby budowa obecnie procedowanej linii Plewiska – Piła Krzewina. Oznacza to dla okolicznych mieszkańców dużo większy spokój i bezpieczeństwo. Koncepcja budowy stacji Plewiska BIS była już przedstawiana przed kilku laty, jednak odstąpiono od niej.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Najnowsza propozycja przebiegu linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska (fragment na podst. www.liniapilaplewiska.pl)

Jeśli zbierze się duża liczba podpisów (kilkadziesiąt tysięcy) na pewno będzie ona brana pod uwagę przez władze Państwa. Tym samym ogłaszamy pełną mo-

bilizację!!! Petycja do pobrania: www.dropbox.com/s/00kfdkrhzjijk0j/petycja-plewiska-bis. pdf?dl=0

Stopka redakcyjna

Zespół redakcyjny: Agnieszka Wilczyńska - Redaktor Naczelna - tel. 535 53 77 22, Magdalena Kubiak-Skrzypczak - Redaktor - tel. 693 593 017, Aleksandra Chmielnik-Rubczak Reklama - tel. 512 202 240.

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne Wydawca: Jet Plus Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19. Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00. Nakład: 5000 egzemplarzy. Data zamknięcia numeru 28.06.2016 r.

Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: telefonicznie: 535-53-77-22, e-mailem: kontakt@pulsgminy.pl, w Biurze Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, 61 653-47-87, 604-372-440.

Co się będzie działo w letnie wakacje? • 30.06-2.07 Gran Turismo Polonia, Tor Poznań • 2.07 Lato z Radiem i Dni Gminy, Stadion Sportowy przy ul. 23 października, w progranie: Arka Noego, Dawid Kwiatkowski, De Mono, Ewa Farna, pokaz sztucznych ogni • 2.07 Rajd samochodowy z Lwem • 3.07 godz. 13.00 Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 103: Zespół Kameralny „Amici Canti”, Kościół w Lusowie • 10-12.07 Wyścigi samochodowe, Tor Poznań • 12.07 Wycieczka z SEZAMEM „Franciszek, Józef i Adam z ramionami pod wiatr” do Osiecznej, Jeziorek i Leszna • 13-14.07 Speed Day, jazdy dla motocyklistów, Tor Poznań • 17.07 od godz. 7.00 zawody wędkarskie „BARANOWO 2016” Warunkiem udziału jest posiadanie karty wędkarskiej oraz zamieszkanie na terenie naszej Gminy lub członkostwo w organizacji wędkarskiej na terenie Gminy. Zapisy i wpłata startowego (20,- zł) do 10.07: - Zdzisław Braciszewski – Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 1/33, tel. 517 586 267 - Foto Matuszewski – Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 63 (10.30-17.00), tel. 504 263 279 - Krzysztof Żakowski – Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63 (Farby Lakiery 9.00-17.00) tel. 502 333 227 • 17-19.07 zawody kartingowe, Tor Poznań • 19.07 Wycieczka z SEZAMEM „Od ziarenka do bochenka” do Jaracza, Witoldzina i Tarnowa Podgórnego • 20-21.07 Speed Day, jazdy dla motocyklistów, Tor Poznań • 23-24.07 Weekend z klasyczną motoryzacją, Youngtimer Party i Tor Poznań Track Day, Tor Poznań • 24.07 Rajd św. Krzysztofa” (TPP, OPZT, MMM) Tor Poznań • 25.07 Komisja wspólna Rady Gminy Tarnowo Podgórne • 25-26.07 zawody kartingowe, Tor Poznań • 26.07 sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne • 27-28.07 Speed Day, jazdy dla motocyklistów, Tor Poznań • 30.07 godz. 22.00 kino plenerowe, film „Body/Ciało”, park przy Centrum Kultury Przeźmierowo, wstęp wolny • 31.07 godz. 22.00- 23.30 kino plenerowe, film „Gwiezdne Wojny. Przebudzenie mocy”, Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym, wstęp wolny • 1-2.08 zawody kartingowe, Tor Poznań • 2-10.08 Wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne na międzynarodowy festiwal w Bułgarii • 3-4.08 Speed Day, jazdy dla motocyklistów, Tor Poznań • 7.08 godz. 13.00 Lusowskie Spotkania Muzyczne - koncert 104: Trio Taklamakan, Joanna Marciniak, kościół w Lusowie, wstęp wolny • 7.08 godz. 22.00 kino plenerowe film „Spectre”, park przy Centrum Kultury Przeźmierowo, wstęp wolny. • 7-9.08 wyścigi samochodowe, Tor Poznań • 13.08 godz. 21.30 kino plenerowe film „Moje córki krowy”, Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym, • wstęp wolny • 13-14.08 Speed Day, jazdy dla motocyklistów, Tor Poznań • 20.08 godz. 15.00 VI Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Blusowo, plac przy kościele w Lusowie, plaża Val di Sole, szczegóły: http://blusowo.pl/index.php/konkurs, wstęp wolny • 21.08 godz. 10.30 Dożynki Gminne i Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, plac przy kościele w Lusowie, wstęp wolny • 22-23.08 wyścigi motocyklowe, Tor Poznań • 26-28.08 Gmina Tarnowo Podgórne będzie gościła reprezentacje szesnastu województw Polski, które wezmą udział w XIX Igrzyskach LZS. Baranowo, Lusowo i Tarnowo Podgórne staną się areną zmagań blisko 1000 osób zrzeszonych pod egidą Ludowych Zespołów Sportowych. Igrzyska to 19 konkurencji drużynowych i indywidualnych w części sportowej oraz część sportowo-integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Tegoroczne zmagania patronatem objął Prezydenta Andrzej Duda. • Więcej informacji można znaleźć na www.igrzyskalzs2016.pl • 27.08 Pożegnanie Lata - koncert Małgorzaty Ostrowskiej, Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym, wstęp wolny

www.pulsgminy.pl


Puls Gminy Tarnowo Podgórne • Lipiec-Sierpień 2016

AK TUAL NO Ś C I Budżet obywatelski w Tarnowie Na urodziny otwarta Piwnica pod Termami Budżet Inicjatyw Obywatelskich ma zwiększyć aktywność mieszkańców.

Agnieszka Wilczyńska Podczas ostatniej sesji Radni zadecydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenie Budżetu Inicjatyw Społecznych. Do tej pory konsultowano wydatki budżetowe z organizacjami pozarządowymi, teraz inicjatywę i głos mają otrzymać także indywidualni mieszkańcy. Wielkość Budżetu zostanie dopiero określona. Zgłaszane projekty nie będą mogły dotyczyć inwestycji, a tylko spraw społecznych. - Czas dać mieszkańcom możliwość aktywnego włączenia się w życie gminy. – mówiła Ewa

Noszczyńska – Szkurat. Pierwsze konsultacje odbędą się po wakacjach. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje, które zostaną ogłoszone publicznie, będzie można na nie głosować przez Internet i to właśnie mieszkańcy zadecydują o tym, co zostanie zrealizowane. Niemniej ostateczny głos będzie miał Wójt Gminy, który odpowiada za całokształt wydatków gminy. Konsultacje będą prowadzone dwa razy w roku. Wójt podkreślał, że liczy przede wszystkim na aktywność mieszkańców, a realizowane zadania będą wartością dodaną.

Wymiana pieców węglowych z dofinansowaniem Już niebawem ruszy kolejny program dofinansowania wymiany pieców węglowych.

Agnieszka Wilczyńska Rada gminy zdecydowała o dofinansowaniu mieszkańcom wymiany pieców węglowych na ekologiczne. Wymianie podlegać będą piece węglowe na: gazowe, olejowe lub elektryczne. Dotacja na wymianę pieca będzie wynosić do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% kwoty całej inwestycji. Przez 5 lat od wymiany pieca nie będzie można używać w budynku nie ekologicznego źródła

ogrzewania. Inaczej trzeba będzie zwrócić pieniądze. Dotacja będzie obejmować mieszkańców indywidualnych i wspólnoty mieszkaniowe. O udzieleniu dotacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli pieniędzy. Jeśli program zyska popularność, pula środków na jego realizację zostanie powiększona. Wiosną tego roku po akcji informacyjnej, mieszkańcy złożyli 209 deklaracji na dofinansowanie wymiany pieców.

Facebook.com/PulsGminyTarnowoPodgorne

GMINA OPUSZCZA SELEKT Na ostatniej sesji Radni jednogłośnie zadecydowali o opuszczeniu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT.

Agnieszka Wilczyńska Decyzję uzasadniano dobrem mieszkańców i gminnej spółki komunalnej TP KOM,. Decyzję oparto na doniesieniach, że Sejm RP w najbliższym czasie uchwali przepisy, że gminy będą mogły zlecać usługi wywozu odpadów swoim spółkom komunalnym bez przetargu. Aby opuścić Selekt z dniem 1.01.2017 roku, Radni musieli podjąć decyzję na pół roku przed

tym terminem. Mieszkańcy mają nie odczuć zmiany. Nie zmieni się radykalnie harmonogram odbioru odpadów, a opłaty pozostaną takie same. Decyzja Rady daje Gminie wolną rękę. Wójt zapowiada, że będzie obserwował sytuację prawną i ostateczna decyzja zostanie podjęta w najbliższych miesiącach. Podobne decyzje chcą podjąć także Rokietnica i Mosina.

Urzędowa ciekawostka • W 2015 roku do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne wpłynęło i wypłynęło 83 tys. pism, to ponad 300 listów każdego dnia roboczego. • W 2015 roku, w ciągu 4 miesięcy od otworzenia filii w Przeźmierowie tylko tam wpłynęło 713 wniosków. • W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2015 roku udzielono rekordową liczbę 180 ślubów. Rok ten był pierwszym, w którym nie udzielono żadnego rozwodu.

kontakt@pulsgminy.pl

W pierwsze urodziny Tarnowskich Term otworzono Piwnicę pod Termami – Klub Fitness.

Agnieszka Wilczyńska Ależ ten czas szybko leci. Tarnowskie Termy mają już rok. Z tej okazji zorganizowano zawody pływackie, imprezy okolicznościowe, wiele atrakcji i niespodzianek dla odwiedzających. Jedną z nowości było otwarcie Piwnicy Fitness pod Termami, czyli klubu – siłowni. O Termach Tarnowskie Termy są niejako wisienką na torcie. Tarnowo Podgórne ma tak dobrą i stabilną sytuację finansową, że teraz może sobie pozwolić na budowanie obiektów „nie pierwszej potrzeby”, ale takich, które poprawiają komfort życia mieszkańców, jak basen czy ścieżki rowerowe. Przypomnijmy, Tarnowskie Termy otworzono dla publiczności 29 maja 2015 roku. Decyzja o budowie obiektu zapadła po odkryciu w Tarnowie Podgórnym wód geotermalnych. W części sportowej term znajduje się 25-metrowy basen pływacki oraz mniejszy do nauki pływania, w części rekreacyjnej znajdują się trzy baseny z atrakcjami. Jest jeszcze piaszczysta plaża z palmami i słomianymi parasolami, afrykańskie mini zoo, plac zabaw, boiska do piłki plażowej. Inwestycja kosztowała ponad 56 mln zł netto. Średnio, każdego dnia przez część basenową Term przewija się około 1.300 osób. Oczywiście najwięcej odwiedzających jest w weekendy. Rekord dziennej frekwencji to ponad 2.700 osób. Można szacować, że przez ten rok z basenów skorzystało prawie 500 tys. osób. W Termach zatrudnienie znalazło ponad 100 osób, w Klubie Fitness pracuje 30 osób. Dodatkowo pracują osoby zatrudnione

Otwarcie Piwnicy pod Termami

przez firmy zewnętrzne świadczące dla Term usługi: ratownicy (około 30), instruktorzy (około 20), pracownicy firmy sprzątającej czy obsługi technicznej. Obecnie 6 firm zagospodarowało powierzchnie pod wynajem: gastronomia, sklep, biuro podróży, przychodnia medyczna, kosmetyka i automaty vendingowe. Można wynająć kolejne. Parkingi Jestem częstym i zadowolonym klientem Term. Moim zdaniem, jednym z niewielu słabych punktów obiektu są parkingi. - Parking został powiększony w styczniu br o kolejne 28 miejsc. – Odpowiada na moje wątpliwości Pani Anita Stellmaszyk – Prezes Tarnowskich Term - Udostępniamy także parking przy strzelnicy (jeśli zapełnia się ten nasz). W sierpniu ruszy budowa Centrum Rehabilitacji z kolejnym parkingiem połączonym z naszą działką i budynkiem Term. Ile to kosztuje? - Każdy miesiąc jest inny. Termy to duży kompleks, w którym

O Parku Kanikowskiego

znaczenie ma sezonowość np. rok szkolny, pora roku, a nawet dnia. – Na moje pytanie o koszty odpowiada Pani Prezes - Istotne dla nas jest to, aby przychody równoważyły koszty w ujęciu całego roku. Kwota kosztów i przychodów średnio w miesiącu zawiera się w przedziale od 600-800 tys. zł. O Piwnicy Piwnica Pod Termami została uroczyście otwarta 3 czerwca. Na otwarcie przybyli oficjele z gminy i zaproszeni gości, miedzy innymi Robert Korzeniowski. Piwnica to 1 tys. m2 powierzchni siłowni i sal fitness. Piwnica będzie integralną częścią Term, nie zostanie wynajęta żadnej sieci ani firmie zewnętrznej. Szefową Piwnicy jest Aneta Konieczna, pięciokrotna polska olimpijka w konkurencji kajaków. Grafik zajęć ma być dostosowany do zajęć na pływalni. Dzień otwarty w Piwnicy i zajęcia pokazowe odbyły się w sobotę, dzień po oficjalnym przecięciu wstęgi. Zajęcia fitness w okresie letnim mają być prowadzone także na tarasach i plaży. R EK L A M A 34/2013

Mieszkańcy Przeźmierowa zauważyli problem osób przesiadujących i spożywających alkohol w Parku St. Kanikowskiego w Przeźmierowie. Co na to Straż Gminna?

Agnieszka Wilczyńska Dostaliśmy sygnał od jednej mieszkanki Przeźmierowa: „nie ma mocnych na miejscowych pijaczków? - czy właściwe służby nie widzą problemu, czy nie chcą reagować? Dlaczego Park Kanikowskiego czy okolice pasażu są, zwłaszcza gdy jest ciepło, okupowane przez miejscowych pijaczków, znanych już pewnie wszystkim z widzenia, dlaczego mogą oni bezkarnie odzywać się wulgarnie do spacerowiczów, straszyć i przepłaszać dzieci z placu zabaw?” Zapytaliśmy o sprawę Urząd Gminy Tarnowo Podgórne. Taką odpowiedź otrzymaliśmy: „Straż Gminna interweniuje w Parku

Kanikowskiego w Przeźmierowie – w związku ze zgłoszeniami naruszania porządku, średnio 2 razy w miesiącu. W ramach patroli, teren Parku kontrolowany jest codziennie. Jedynym możliwym działaniem jest oddziaływanie prewencyjne oraz stosowanie postępowania mandatowego wobec sprawców wykroczeń. Jeżeli są przesłanki określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wtedy osoby odwożone są do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania. Straż Gminna nie posiada informacji na ten temat czy miejsce to jest było miejscem jakiś aktów wandalizmu.”

Bama (4)

Strona 3


Puls Gminy Tarnowo Podgórne • Lipiec-Sierpień 2016

SP RAW Y LO K AL NE

Szkoła w Baranowie - gdzie powstanie?

Rozbudowa szkoły w Lusowie

Przed miesiącem pisaliśmy o nowej koncepcji lokalizacji szkoły podstawowej w Baranowie. Po spotkaniu 8 czerwca wiemy na ten temat nieco więcej.

Przetarg na wykonawcę rozbudowy szkoły podstawowej w Lusowie roztrzygnięty. Szkołę zbuduje firma Democo Poland Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego.

Dorota Berełkowska www.tarnowo24.pl

Na ostatnim spotkaniu wójta z mieszkańcami Baranowa i Chyb, które odbyło się 8 czerwca, w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla kontrowersyjnego terenu Agrobexu większą część dyskusji zajęła sprawa lokalizacji Szkoły Podstawowej w Baranowie. Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Lokalnego nowa Szkoła Podstawowa dla tego obwodu ma zostać oddana do użytku w 2018 roku. Na zebraniu pojawiły się dwie koncepcje dotyczące jej lokalizacji. Wójt Tadeusz Czajka zapoznał mieszkańców z niedwano przedstawioną propozycją firmy Agrobex, która zadeklarowała oddanie części swojego terenu pod budowę szkoły. W tym wariancie szkoła miałaby stanąć na terenie 1,4 ha – z czego połowa to działka dewelopera. Obecni na zebraniu mieszkańcy Baranowa i Chyb odnieśli się do propozycji sceptycznie. Większość obecnych wyrażała obawy, czy nie jest to sposób na zmiękczenie ich twardego stanowiska w sprawie inwestycji przy Szamotulskiej. Sprawa Agrobexu ciągnie się już ponad osiem lat, a deweloper nie przedstawił dotąd żadnej propozycji możliwej do zaakceptowania, dodatkowo po wybudowaniu bloków z „apartamentami hotelowymi”, które w istocie okazały się normalnymi mieszkaniami społeczność Baranowa i Chyb definitywnie straciła zaufanie do dewelopera. Obecnie procedowany MPZP to wywalczona przez mieszkańców, trudna dla Agrobexu, koncepcja uwzględniająca budowę domów jednorodzinnych, stąd obawy przed „majstrowaniem”

przy tym planie. Wracając do tematu szkoły, przeciwnym lokalizacji podstawówki w sąsiedztwie gimnazjum byli również obecni na sali nauczyciele, a także dyrektor gimnazjum Piotr Burdajewicz, który przestrzegał przed tak bliską lokalizacją kliku obiektów ze względu chociażby na wielki ruch samochodów, które generują. Wójt poinformował, że teren pod szkołę jest już w zasadzie wybrany. Władze gminy od dłuższego czasu rozmawiają z Uniwersytetem Przyrodniczym o ziemi po drugiej stronie Szamotulskiej, tuż przy rondzie. Uniwersytet chce stworzyć tam (patrz zdjęcie) osiedle domów jednorodzinnych na wzór osiedla Ptasiego w Przeźmierowie. Ma powstać około 200 domów, miejsca wspólne dla osiedla, a także większe budynki przeznaczone na handel i usługi zlokalizowane przy ulicy Szamotulskiej. Prośba Uniwersytetu o zmianę przeznaczenia tego terenu otworzyła drogę do rozmów o przekazaniu części wspomnianego terenu pod szkołę. Radni z Baranowa postulowali u wójta o zabezpieczenie większego terenu z myślą o przyszłości. Tadeusz Czajka przekonywał, że proponowany obszar 2,5ha jest wystarczający. Przywoływał przykład Tarnowa gdzie na podobnym terenie stoi dużo większa Szkoła Podstawowa i spokojnie mieszczą się tam boiska, parking i pozostała infrastruktura. Czy jest jeszcze czas na nowe pomysły, które pojawiły się podczas zebrania takie jak pani Katarzyny Appelt, która zaproponowała teren w pobliżu szkoły Pitagorasa, który jej zdaniem i kilku innych uczestników ze-

brania jest lepiej zlokalizowany ze względu na większą odległość do ulicy Szamotulskiej czy propozycja kupna większej działki od Agrobexu lub powiększenie terenu proponowanego przez wójta? Zapytany o to wójt odpowiedział: Teren pod szkołę został wyznaczony w oparciu o opracowaną przez architektów koncepcję zagospodarowania terenu. Koncepcja przewiduje 18 oddziałowy budynek szkolny, salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i tereny rekreacyjne (zieleń). Ponadto od strony ulicy Szamotulskiej przewiduje się pas zieleni izolacyjnej. Wrysowano również parkingi dla 200 aut. Wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym zajmuje to obszar 2,7 ha. 25 maja Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na swoim posiedzeniu dał zgodę Rektorowi na zbycie tego terenu na rzecz gminy Tarnowo Podgórne. Praktycznie nie mamy już możliwości na zmianę tego stanowiska. Uruchamiamy procesy formalno – prawne związane z przygotowaniem do budowy szkoły i układu komunikacyjnego. Natomiast propozycję Agrobexu mieszkańcy odrzucili na spotkaniu w dniu 8 czerwca w Baranowie. Pozostałe propozycje dotyczyły gruntów Uniwersytetu Przyrodniczego, który zdecydował o możliwości zbycia wcześniej opisanego terenu. Ze względu na rządowe plany reformy szkolnictwa jest to trudny czas na podejmowanie decyzji. Jednak potrzeba Szkoły Podstawowej na tym terenie jest zgłaszana przez mieszkańców od dawna i niewątpliwie jest konieczna. A co wy myślicie na ten temat?

Agnieszka Wilczyńska Na ostatniej sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne przeniesiono z jednego działu w budżecie do drugiego pieniądze na rozbudowę szkoły podstawowej w Lusowie. W budżecie założono na ten cel łącznie prawie 10 mln zł. Inwestycja planowo zakończy się do 30.06.2017 r. 15 czerwca rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na bu-

dowę szkoły. Najtańszą ofertę złożyła firma Democo Poland Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego - 8 958 394,94 zł. W przetargu oferty złożyło 12 firm. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnić będzie firma CONY SP. Z O.O. z Poznania za 32 120 zł. Budynek będzie miał 5 kondygnacji (w tym piwnica i poddasze). Kondygnacje od piwnicy do drugiego piętra będą mieć ponad 700 m2 każda.

Uroczysta Msza Święta polowa w Wysogotowie Od kilkunastu lat u zbiegu ulic Wierzbowej i Długiej odprawiana jest Msza Św. i Nabożeństwo w intencji mieszkańców Wysogotowa.

Coroczna Msza Święta polowa w intencji mieszkańców Wysogotowa

Blues, konkurs i sierpniowy koncert w Lusowie Już po raz 6. zapraszamy na Blusowo Festiwal oczywiście w Lusowie. W ramach festiwalu odbędzie się przegląd, konkurs i koncerty bluesowe. Już dziś zapraszamy na imprezę 20 sierpnia!!

Agnieszka Wilczyńska W ubiegłym roku na scenie festiwalu wystąpili liczni zagraniczni gości, np. Gerry Jablonski And The Electric Band ze Szkocji czy amerykański Juwana Jenkins. W tym roku negocjacje z artystami trwają do ostatniej chwili, więc nie możemy jeszcze zdradzić kto wystąpi, ale już dziś możemy zaprosić na przegląd muzyki bluesowej. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać na adres blusowo@goksezam.pl kartę zgłoszeniową wraz ze zdjęciem i maksymalnie 3 utworami w formacie .mp3. Termin zgłoszeń mija

Strona 4

5 lipca, a do 8 lipca ogłoszona zostanie lista finalistów. Do konkursu dopuszczone będą zespoły muzyczne wykonujące wszelkie odmiany muzyki bluesowej.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, jury złożone z pracowników GOK „SEZAM” wybierze 4 finalistów przeglądu.

Finał przeglądu Blusowo Festiwal odbędzie się w Lusowie 20 sierpnia na placu przy kościele w Lusowie (ul. Poznańska). Wyniki zostaną ogłoszone ze sceny w dniu festiwalu. Spośród finalistów wybrany zostanie przez jury pod przewodnictwem Ryszarda Glogera laureat Grand Prix, który otrzyma nagrodę w wysokości 2.5 tys. zł brutto. Organizatorem konkursu jak i całego Festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia http://blusowo.pl (Na podstawie http://blusowo. pl)

Tegoroczna liturgia, odbyła się 3 czerwca o godz. 18-stej w Uroczystość Serca Jezusowego i miała wyjątkowy charakter, gdyż zbiegła się z poświęceniem nowego, bardziej bezpiecznego miejsca dla przydrożnego krzyża w Wysogotowie (pisaliśmy o tym w czerwcowym numerze PG – red.). Teraz można podejść pod krzyż, pomodlić się bezpiecznie – wcześniej nawet wielkanocne święcenie potraw odbywało się

na niebezpiecznej ulicy. Jednocześnie krzyż został odnowiony, a cały plac położony w centrum wsi nabiera nowego, pięknego charakteru i staje się ozdobą sołectwa. Po uroczystości odbyło się tradycyjne spotkanie sąsiedzkie ze słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez mieszkanki Wysogotowa. Było świątecznie, pysznie i miło, jak co roku. (Materiał nadesłany)

Uwaga żmije! Po dość ciepłej zimie w naszej okolicy pojawiło się bardzo wiele żmij zygzakowatych. Mieszkańcy alarmują, że spotykają je coraz bliżej siedzib ludzkich. Ugryzienie żmij dla dorosłego człowieka nie jest groźne. Dzieci i osoby uczulone lub chore mogą ugryzienie znosić gorzej. Żmij nie należy drażnić, najlepiej po prostu je ominąć. Na spacer do lasu lub na łąkę należy zakładać buty z podwyższoną cholewą.

www.pulsgminy.pl


Puls Gminy Tarnowo Podgórne • Lipiec-Sierpień 2016

SP RAW Y LO K AL NE

Zmiany w Klubie Tarnovia Basket W nowym sezonie zmiany w Klubie Tarnovia Basket. Nowy trener. Nowa nazwa. Tuż po zwycięskich rozgrywkach w klubie Tarnovia Basket nastąpiły nieoczekiwane, a może spodziewane zmiany. O zmianach poinformowano w komunikacie w jednym z popularnych portali społecznościowych. Poniżej najważniejsze punkty komunikatu: Pan Paweł Eichert zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Klubu Sportowego Tarnovia Basket i obowiązki Prezesa przekazał dotychczasowemu Vice Prezesowi Panu Szymonowi Drobinie. W wyniku ustaleń między członkami zarządu od rozpoczęcia sezonu 2016/17 osobą nadzorującą i decyzyjną po stronie zarządu za obszar sportowy będzie wyłącznie Szymon Drobina. Na prośbę Szymona Drobiny, Paweł Eichert pozostał w zarządzie i będzie zaangażowany w obszar finansowy i organizacyjny działalności Klubu. Cele sportowe na sezon 2016/2017: - Zajęcie przez zespół seniorski w rozgrywkach II ligi koszykówki w sezonie 2016/2017 minimum 8. miejsca, gwarantującego utrzymanie zespołu w II lidze po sezonie zasadniczym i awans do

fazy play-off. - Opracowanie i wdrożenie wieloletniego, spójnego programu szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka na terenie gminy Tarnowo Podgórne. - Uczestnictwo minimum jednej drużyny młodzieżowej w rozgrywkach WZKosz w sezonie 2016/17. Nowy trener 16 maja odbyło się spotkanie Zarządu Klubu z trenerem Maciejem Dudzikiem, na którym trener Maciej Dudzik przedstawił sprawozdanie z działalności sportowej w sezonie 2015/2016, swoją wizję zbudowania i przygotowania drużyny do gry w II lidze oraz oczekiwania finansowe. Ponieważ wizja przedstawiona przez trenera budziła w ocenie zarządu wątpliwości co do zrealizowania postawionych celów sportowych, a oczekiwania finansowe różniły się od możliwych do przeznaczenia na ten cel przez Klub, Zarząd zaprosił innych trenerów do przedstawienia swojej oferty dotyczącej prowadzenia drużyny seniorskiej oraz koordynowania szkolenia młodzieży. Po przepro-

wadzeniu rozmów z innymi trenerami Zarząd ocenił jako najlepszą pod względem merytorycznym i finansowym dla Klubu ofertę złożoną przez trenera Tomasza Eicherta i wybrał go na trenera drużyny seniorskiej i koordynatora szkolenia dzieci i młodzieży. 21 maja podziękowano trenerowi Dudzikowi za współpracę. 22 maja, z inicjatywy Zarządu Klubu, Szymon Drobina spotkał się z kibicami stowarzyszonymi w grupie „Nietykalni – Klub Kibica Tarnovia Basket”. W trakcie spotkania Szymon Drobina poinformował o planach sportowych na najbliższy sezon oraz o powodach podjęcia decyzji o zmianie trenera. Nowa nazwa Od sezonu 2016/17 młodzieżowe drużyny koszykarskie będą nosiły nazwę G.EN. Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne. Nowi zawodnicy W nowym sezonie w składzie drużyny zagra 2 lub 3 nowych zawodników. Szczegóły niebawem. (Na podstawie www.facebook. com/tarnoviabasket)

98. rocznica poświęcenia Kościoła w Lusowie Na 24 czerwca 1918 roku datuje się poświęcenie obecnego kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie. Poświęcenia dokonał w roku 1918 arcybiskup Edmund Dalbor, późniejszy kardynał i Prymas Polski. Z dawnej, drewnianej świątyni, w której modlili się mieszkańcy pozostała tylko Kaplica Patronów, czyli prezbiterium poprzedniego kościoła. Nawa główna i nawa Matki Bożej zostały zbudowane w latach 1913-1916 i właśnie 24 czerwca 1918 roku poświęcone na służbę Bożą. Z dokumentów wizytacji kanonicznej biskupa Franciszka Ksawerego Rydzyńskiego z lat 1777-1784 dowiadujemy się, że kościół w Lusowie wybudowano w 1244 roku. Parafię utworzono na mocy dekretu erekcyjnego z dnia 15 lipca 1288 roku. Prawdopodobnie kościół nosił imię Jakuba Apostoła Starszego. Z biegiem lat drewniany kościół uległ zniszczeniu, a na jego miejscu wybudowano nowy kościół z palonej cegły. Został on konsekrowany w 1499 roku. Dokumenty z 1510 roku podają, że była to świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Św. Jakuba Apostoła i Św. Jadwigi. Wzmianki z 1695 roku mówiły, że była ona całkowicie zrujnowana, a cały kościół opisywano jako „podupadający”. Z owego XV -wiecznego kościoła pozostało gotyckie prezbiterium ze sklepieniem gwiaździstym i łukiem tęczowym, które stanowi dziś kaplicę pod wezwaniem patronów kościoła, ustawioną poprzecznie

kontakt@pulsgminy.pl

Niusy i aktualności Autobusem z Tarnowa do Rokietnicy 25 maja Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka i Wójt Rokietnicy Bartosz Derech podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia linii autobusowej, łączącej główne miejscowości gmin. Celem tej współpracy jest ułatwienie mieszkańcom obu gmin korzystania z obiektów oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Dla mieszkańców naszej Gminy takie rozwiązanie umożliwi dostęp do osobowego transportu kolejowego. Petycja mieszkańców ws. zabudowy szeregowej w Jankowicach 21.06 do Urzędu Gminy wpłynęła petycja mieszkańców przeciwnych budowie 30 szeregowców na działce znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego w Jankowicach. Mieszkańcy argumentują protest tym, że nowe domy mają być zbyt wysokie i będą zasłaniać widok na Zespół Parkowo-Pałacowy. (http://bip.tarnowo-podgorne.pl) Nagrodzeni wolontariusze 24 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu podczas ósmej Gali Wolontariatu nagrodzono 57 najbardziej zasłużonych wolontariuszy powiatu poznańskiego. Uroczystość uświetniła swoim występem Hanna Sztachańska, 10-letnia piosenkarka, laureatka II nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 r. Nagrodzeni z terenu naszej gminy: - Elżbieta Biniek (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Baranowo) - Krzysztof Kozanecki (Klub Kolarski Tarnovia, Tarnowo Podgórne) - Danuta Sroka (Fundacja „Otoczmy Troską Życie”, Jankowice) - Anna Szafran (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Iskierka Nadziei, Tarnowo Podgórne) - Halina Wodziczka (Klub Seniora Tarnowo Podgórne) Serdecznie gratulujemy. Niech nigdy nie zabraknie Państwu siły aby pomagać innym. (http://powiat.poznan.pl/nagrodzono-wolontariuszy) Lokalny rolnik Na terenie Wielkopolski powstają grupy zakupowe, które promują zakupy u lokalnych, małych producentów żywności. Także w Tarnowie Podgórnym taka powstała. Zamówienia i dostawy można składać w „ECO ACTIVE Tarnowo” Okrężna 23a, Tarnowo Podgórne oraz na lokalnyronik.pl. Grupa liczy już 40 członków. Zachęcamy kupujących i dostawców do zapisywania się. MPZP w w Tarnowie Podgórnym w rejonie ul. 25 Stycznia i ul. Fabrycznej Urząd Gminy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Tarnowie Podgórnym w rejonie ul. 25 Stycznia i ul. Fabrycznej 4.07 - 1.08., w godzinach pracy urzędu, pokój 13. Dyskusja publiczna odbędzie się 11.07 w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 16:00. Uwagi do planu można składać w do 16.08. (http://bip.tarnowo-podgorne.pl)

Kościół pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie

do nawy głównej. W kaplicy znajdują się niedawno odrestaurowane grobowce rodziny Kierskich z XVII wieku. . Gotycka świątynia z biegiem lat również uległa zniszczeniu. W 1913 roku, pomimo niesprzyjającej sytuacji politycznej, ówczesny proboszcz Ignacy Serdecki zaczął rozbiórkę większości starego kościoła i budowę zachodniej, o wiele większej, neogotyckiej części kościoła, którą zakończono w 1916 roku. Kościół

przybrał wówczas formę budynku, którą zachowano do dziś. Historycy twierdzą, że budynek kościoła w Lusowie w owych czasach miał formę „zwartego, wydłużonego wnętrza z poligonalnym, jednolitym zamknięciem chóru”. Była to kompozycja przestrzenna charakteryzująca się takimi samymi cechami, co kościoły z Górnego Palatynatu, Górnej Saksonii i Łużyc. (Na podstawie www.lusowo.pl)

REKL AMA 248/2016

Nickel

MPZP w Chybach „Zielone Osiedla” C Urząd Gminy informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „Zielone Osiedla” w Chybach – część „C” 23.06 - 22.07 w godzinach pracy urzędu, pokój 13. Dyskusja publiczna odbędzie się 4.07 w siedzibie Urzędu Gminy o godz.15:00. Uwagi do planu można składać do 8.08. (http://bip.tarnowo-podgorne.pl) MPZP w Tarnowie Podgórnym – dla działki nr 1141/4 Urząd Gminy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – dla działki nr 1141/4 23.06 - 22.07, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. Uwagi do planu można składać do 8.08. (http:// bip.tarnowo-podgorne.pl) MPZP w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „B”. Urząd Gminy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „B” 23.06 – 22.07 w godzinach pracy urzędu, pokój 13. Uwagi do planu można do dnia 8.08. (http://bip.tarnowo-podgorne.pl) MPZP w Wysogotowie Urząd Gminy informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej - dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28 15.06 - 06.07, w godzinach pracy urzędu, pokój 14. Uwagi do planu można do 21.07. (http://bip.tarnowo-podgorne.pl)

Strona 5


Puls Gminy Tarnowo Podgórne • Lipiec-Sierpień 2016

AK TUAL NO Ś C I

Sukcesy sportowe Badminton 29 maja w turnieju badmintona rozgrywanym w Kępnie 1 miejsce w grupie OPEN Silver zdobyła Zuzanna Nowakowska w parze z Hanią Wawrzyniak, natomiast 3 miejsce Staś Skirzewski i Szymon Kwieciński. Tuż za podium, na 4 miejscu, stanął Maks Bandurski z Amelią Krząkałą. 4 miejsce w kat. U-11 zajął Piotr Nowakowski, 5 natomiast Kacper Wieczorek. W ślady brata poszła siostra - Zuzia Nowakowska, która również zajęła 4 miejsce tylko, że w kat. U-9 Po dekoracji VI Mistrzostw Kępna, odbyła się dekoracja Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów, gdzie również znaleźli się nasi zawodnicy. Zuzia Nowakowska zajęła ex aequo 2 miejsce w kat. U-9, Zuzia Marczak zajęła 2 miejsce w kat. U-11 oraz Kacper Wieczorek, który w tej samej kat. wiekowej zajął 3 miejsce. *** W rozgrywanych 4 czerwca Mistrzostwach Polski Seniorów w Gdańsku Magdalena Okupniak zdobyła złoty medal w grze pojedynczej. *** 12 czerwca Magdalena Świerczyńska w parze z Pawłem Śmiłowskim wywalczyli srebrny medal na turnieju Yonex Lithuania International rozgrywanym na Litwie. Kolarstwo W dniach 28-29 maja przez gminę Tarnowo Podgórne przejechał 57 Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju. Wyścig dedykowany był dla kategorii: żak, młodziczka i młodzik. Składał się z czterech etapów, które odbywały się od 27 do 29 maja na Torze Poznań, w Jankowicach, Lusówku i Tarnowie Podgórnym oraz w Szamotułach. Wystartowało w nim ponad 70. osób z dwunastu klubów. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Bartosz Rutkowski, drugie - Adam Woźniak, trzecie Konrad Trzęsowski z KTK Kalisz. (facebook.com) Spartakiada przedszkolaków Po raz piąty w Baranowie odbyła się Spartakiada Przedszkolaków. W zawodach, które odbyły się 31 maja br. w hali sportowej OSiR rywalizowało blisko 200. przedszkolaków z Przedszkoli: Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku, Chatka Misia Uszatka w Lusowie, Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym, Leśne Skrzaty w Przeźmierowie i Mali Odkrywcy w Baranowie. W grupie trzylatków wygrało Tarnowo Podgórne, drugie miejsce zajęło Przeźmierowo, a trzecie Lusowo. Wśród czterolatków pierwsze miejsce zajęło Lusowo, drugie Tarnowo Podgórne, a trzecie Lusówko. W najstarszej kategorii piciolatków triumfowało Lusówko, na drugim miejscu uplasowało się Tarnowo Podgórne, a na trzecim Baranowo.( OSIR Tarnowo Podgórne)

Trzeci Triathlon Lwa za nami Triatlon Lwa rośnie w siłę. W trzeciej edycji, rozgrywanej 18 czerwca w Lusowie wystartowało blisko 500 zawodników - ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. Zawody w Lusowie 18 czerwca to nie tylko ćwiartka i połówka Ironmana, to wiele nieodłącznych imprez towarzyszących. Pierwszy start należał do osób niepełnosprawnych – podopiecznych Stowarzyszenia Roktar. Następnie na trasę wyruszyli uczestnicy aquathlonu, którzy mieli do pokonania 300m pływania i 1 km biegu. Konkurencje dla dorosłych rozpoczął dystans 1/8 IRONMAN, czyli 475 m pływania, 22,5 km jazdy na rowerze oraz 5,2 km biegu. W tej rywalizacji zwyciężył Konrad Zdun z Kalisza z czasem 1:00:50, a wśród kobiet – Paulina Zabiszak z Gniezna z wynikiem 1:16:15 (35 miejsce w kwalifikacji generalnej). - Zdecydowałem się na start bez pianki ze względu na to, że dystans do przepłynięcia nie był za długi, natomiast mieliśmy długi dobieg do boksu rowerowego, a bez pianki biega się dużo lepiej. Jak się okazało, ta taktyka okazała się skuteczna. Kolejna konkurencja - rower w konwencji bez draftingu nie jest moją specjalizacją. Mimo to pojechałem najszybciej

w stawce, więc jestem bardzo zadowolony. Trasa biegowa była lekko pofałdowana, ale byłem świadomy mojej dosyć dużej przewagi i kontrolowałem sytuację – mówił na mecie Konrad Zdun. Główny dystans – 1/4 IRONMAN – 950 m pływania, 45 km jazdy na rowerze oraz 10,5 km biegu to triumf Sylwestra Swata z Przeźmierowa, który zameldował się na mecie z wynikiem 2:02:38. – Z wody wyszedłem jako trzeci, na prowadzenie wyszedłem w drugiej części pierwszej pętli rowerowej. Przez dalszą część zawodów dawałem z siebie wszystko, nie było ważne utrzymanie pierwszego miejsca, a sam fakt, że to zawody – zawsze startuję na 100 procent – podkreślił na mecie zwycięzca trzeciej edycji Triathlonu Lwa na dystansie 1/4 IRONMAN. Najlepszą wśród kobiet została Katarzyna Czerwińska z Warszawy, która na pokonanie trasy potrzebowała 2:18:47 (15 miejsce). – Pływanie nie jest moją popisową konkurencją, stąd też nie prowadziłam od startu, ale dużo zyskałam na dobiegu do boksu. Część rowerową jechałam, ile sił

Festynowy czerwiec Czerwiec to koniec roku szkolnego, początek wakacji ale także najlepszy czas na festynowanie. Nie inaczej było w tym roku.

Teakwondo olimpijskie 11 czerwca Karol Robak z Góry wygrał Puchar Świata G1 w Salonikach (Grecja) w taekwondo, zdobywając tym samym dziesięć punktów do światowego rankingu. Były to ostatnie zawody kontrolne w ścieżce przygotowawczej do Igrzysk Olimpijskich w Rio, teraz trzy ciężkie zgrupowania (Rosja oraz dwa w Centralnym Ośrodku Sportu - Zakopane i Wałcz). Trzymamy mocno kciuki za występ Karola Robaka w Rio! Koszykówka 4 czerwca odbył się turniej z serii cyklicznych rozgrywek w koszykówkę dla uczniów szkół podstawowych „Pierwszy Krok do Basketu”. W edycji roku 2015/2016 zwyciężyła drużyna szkoły w Lusowie nie przegrywając ani jednego meczu! (www.splusowo.pl) Igrzyska Młodzieży Szkolnej Drugi rok z rzędu Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym okazało się najlepsze z 44 gimnazjów startujących w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego! W roku szkolnym 2015/2016 uzyskaliśmy 431,5 pkt na 500 możliwych. Na ten rezultat złożyły się głównie: 1 miejsce w koszykówce chłopców, 2 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych, 2 miejsce w drużynowym pływaniu, 2 miejsce w halowej piłce nożnej i 3 miejsce w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt. Osiągnięte sukcesy przełożyły się na dobry wynik w klasyfikacji województw. Na 490 gimnazjów nasi gimnazjaliści zostali sklasyfikowani na 43 miejscu. W przyszłym roku będzie niestety trudno powtórzyć te sukcesy z ostatnich lat, ponieważ już drugi rok z rzędu Gimnazjum nie przeprowadza rekrutacji do klas sportowych. (http:// gimnazjumtp.edu.pl)

Strona 6

Festyn w Baranowie (fot: http://powiat.poznan.pl/zdrowo-i-sportowo)

Agnieszka Wilczyńska Tradycją są festyny w szkołach, przedszkolach i parafiach, w tym roku na większą skalę zorganizowano festyny między innymi w Baranowie i Przeźmierowie. Poniżej krótkie relacje. Dni Przeźmierowa Dni Przeźmierowa odbyły się w dniach 4-5 czerwca. W sobotę w Parku im. St. Kanikowskiego zebrani bawili się w stylu włoskiej fiesty. Na scenie nie zabrakło lokalnych artystów i dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli, które zawsze skupiają pod sceną rzesze rodziców,

babć i cioć. Dodatkową atrakcją na scenie było wykonanie przez Sołtys Przeźmierowa, Katarzynę Preyer jednego z włoskich przebojów. Gwiazdą wieczoru była Halina Benedykt. Można było więc i potańczyć i pośpiewać. W niedzielę natomiast na Orliku atrakcje czekały głównie na dzieci. Turniej sołectw Tradycyjnie finał turnieju sołectw odbył się podczas Dni Przeźmierowa. Ze wszystkimi konkurencjami (np. bieg z makaronem) najlepiej poradziło sobie Sołectwo Baranowo, które w nagrodę otrzymało okolicznościowy

w nogach, z czego jestem bardzo zadowolona. Mocny rower odczułam na biegu – śmiało mogę powiedzieć, że biegłam głową, bo nogi ledwo odrywałam od ziemi, a jestem w dobrej formie biegowej. Mimo, że było mi wyjątkowo ciężko nie poddałam się. Jestem zadowolona ze swojego startu, szczególnie z pływania i roweru – oceniła zwyciężczyni. W rywalizacji sztafet na dystansie 1/4 IRONMAN najlepiej poradził sobie zespół Wuef Tri Team w składzie: Jan Pietrzak, Kacper Kistowski i Mariusz Kaźmierczak. Zawodnicy z Tarnowa Podgórnego pojawili się na mecie tuż za zwycięzcą rywalizacji indywidualnej – z czasem 2:04:11. Triathlon Lwa jak i Bieg Lwa organizuje Stowarzyszenie Bieg Lwa, które powstało na początku 2016 roku, znane wcześniej pod szyldem Stowarzyszenia Grand Prix Poznania, które jest organizatorem największego biegowego cyklu w Polsce – CITY TRAIL. Wyniki zawodów: http://live. sts-timing.pl/trilwa2016/ Na podstawie http://triathlonlwa.pl

czek na 1000zł. Drugie miejsce zajęło Tarnowo Podgórne (800zł), a trzecie Lusowo (500zł). Miejsca 4-6 zajęły kolejno: Sady (300zł), Jankowice (200zł) i ex aequo szóste – Lusówko i Przeźmierowo (po 200zł). W ostatniej konkurencji – turnieju siatkówki plażowej nagrody rozdano 25 czerwca w Lusowie. Pierwsze miejsce dla Przeźmierowa, drugie miejsce zajęło Tarnowo Podgórne, a trzecie Lusowo. Miejsca 4-6 zajęli kolejno: Lusówko, Sady i Baranowo. (www. osir.pl) Piknik Rodzinny w Baranowie 11 czerwca w Baranowie odbył się piknik rodzinny „Zdrowo jesz, dłużej żyjesz, w sporcie sukces gwarantujesz…”. Impreza odbyła się OSiR. Był piknik i turniej piłkarski FootballPro Cup Master 2016, w którym udział wzięło blisko 400 młodych piłkarzy z całej Polski. Pojawili się także goście z Berlina. Część sportową koordynowała Piłkarska Akademia Reissa. Jednym z głównych organizatorów festynu były Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP i Ogólnopolskim Cechem Rzeźników, Wędliniarzy, Kucharzy. Nie dziwi wic, że na festynie było pełno pysznych wędlin i kiełbas. Na koniec wystąpił Liber. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Poznański, Jan Grabkowski. (Na podstawie http://powiat. poznan.pl/zdrowo-i-sportowo)

www.pulsgminy.pl


Puls Gminy Tarnowo Podgórne • Lipiec-Sierpień 2016

SP RAW Y LO K AL NE Historia w praktyce – wywiad z Bartoszem Maciesza O historii, o zwiedzaniu bunkrów, o ciekawych miejscach w okolicy - w wywiadzie z Bartoszem Maciesza, pasjonatem turystyki bunkrowej, przewodnikiem między innymi po MRU – Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” pisał Stanisław Jachowicz. W Polsce jest wiele do odkrycia, wystarczy ruszyć się z domu. Okolice Poznania są ciekawym zbiorem zabytków powojskowych. Agnieszka Wilczyńska: Skąd u Pana taka oryginalna pasja? Bartosz Maciesza: Moją pasją jest turystyka bunkrowa. Zaczęło się wszystko od tego, że mój świętej pamięci dziadek miał firmę transportową. Jeździł po całej Polsce i zabierał mnie ze sobą. Sam był w wojsku i lubił takie klimaty, więc pokazywał mi czasem opuszczone miejsca, stare pałacyki, ukryte bunkry. Zaszczepił we mnie ciekawość. Potem poznałem chłopaków ze Stowarzyszenia Pasjonatów Podziemi i tak już od 13 lat trwa moja przygoda. Czy na terenie gminy Tarnowo Podgórne są jakieś zapomniane miejsca, nieodkryte? Mało pozostało takich miejsc. Ciekawostką jest, że mamy w Tarnowie schron przeciwlotniczy w Parku im. Płk. Jana Wojkiewicza. Jest on zasypany od czasów wojny. To było tak: Przed wojną w Tarnowie mieszkała większość niemiecka plus mniejszość żydowska. W 1939 roku przed swoim wyjazdem, przedsiębiorcy pochodzenia żydowskiego w schronie złożyli swoje maszyny. W schronie były schowane także piszczałki z organów z kościoła pw. Wszystkich Świętych, który był wówczas niemiecki. Prawdopodobnie schron został zasypany przez nich samych, aby ich dobra nie dostały się w ręce wroga. Z informacji jakie pozostawił mi dziadek, w latach 50-tych można jesz-

cze było wejść do niego od strony zachodniej, drugie wejście było od strony południowo-wschodniej. Na razie w gminie nie ma zainteresowania takimi miejscami. Ale jeśli okazałoby się, że w środku nadal są pamiątkowe przedmioty, mogłaby to być ciekawa atrakcja dla mieszkańców i odwiedzających. W Tarnowie podczas wojny nie było żadnej bazy, garnizonu niemieckiego, okopów, był tylko przemarsz wojsk w stronę Poznania. Wszystko to wiem od mieszkańców, którzy mi opowiadali swoje historie wojenne. Nadal żyją tu świadkowie tamtych wydarzeń? Tak, ale jest coraz mniej. Czy takich miejsc może być w okolicy więcej? Jeździłem po okolicy i wypytywałem. Niestety nie uzyskałem żadnych informacji od starszych mieszkańców o choćby schronie, szczelinie lotniczej czy umocnieniach. Kiedyś pod domami budowano obszerne piwnice, w których były dodatkowo studnie. Tam chowali się mieszkańcy w razie potrzeby. Co się stało z tą mniejszością niemiecką po wojnie? W większości po wojnie musieli opuścić swoje domy i wyjechali do Niemiec Zachodnich. Nikt tu nikogo nie mordował, ale nie byli tu mile widziani. Na ich miejsce przybyli Zaburzanie w ramach akcji przesiedleńczych. „Rodowitych” Niemców zostało może 10-15%. Często zmieniali – „spolszczali” nazwiska. Jakie ciekawe miejsce znajdują w naszej okolicy?

Na szczególną uwagę zasługuje tarnowski kościół pw. Wszystkich Świętych, który został wybudowany na przełomie XIV i XV wieku oraz poniemiecki cmentarz. Ciekawe są także pałacyki w Swadzimiu i Jankowicach. W okolicy Poznania jest najwięcej zachowanych miejsc z czasów „zimnej wojny” (schronów, rakietówek, głowic nuklearnych). W latach 60-tych wybudowano w okolicy poznania Pierścień Obrony Przeciwlotniczej, stacjonowały tam Wojska Obrony Przeciwrakietowej. Obiekty znajdowały się w Trzaskowie koło Murowanej Gośliny, Czołowie koło Kórnika, w Chomęcicach koło Komornik, w Lisówkach koło Dopiewa i w Nieczajnie koło Pamiątkowa. Częściowo są to ruiny, częściowo w rękach prywatnych, w Lisówkach w dawnych koszarach znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Blisko mamy też do innych wartych zobaczenia miejsc. Międzyrzecki Rejon Umocniony – 100 km, godzina jazdy; Borne Sulinowo – 160 km, 2,5 godziny jazdy; Góry Sowie, Wałbrzych – 2 – 2,5 godziny jazdy. A ile atrakcji mamy w Poznaniu - baz, schronów, obiektów popoligonowych. Nie trzeba jechać pod Bydgoszcz, aby obejrzeć przeciwatomowy schron prezydencki. Taki znajduje się w Krzyżownikach przy ul. Słupskiej. Jest otwarty raz w miesiącu, a wstęp kosztuje 5 zł. Jak opowiadać o historii, żeby młode pokolenie chciało kultywować tradycję i nie zapomniało o tym, się działo w ich okolicy w przeszłości? W Tarnowie Podgórnym należałoby kultywować pamięć o Niemcach, którzy tutaj za-

Wyniki egzaminów gimnazjalistów Egzamin gimnazjalny dla uczniów trzecich klas odbywał się w dniach 18 -20 kwietnia. Średnia gminna minimalnie poniżej średniej powiatowej.

Agnieszka Wilczyńska Uczniowie zdawali egzamin z trzech bloków tematycznych: część humanistyczna (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego), część matematyczno-przyrodnihitoria, wos

cza (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu matematyki) i język obcy nowożytny do wyboru. Nasi uczniowie napisali egzamin minimalnie poniżej średniej powiatowej. Zdecydowanie najlepiej poszły im egzaminy języ-

język polski

przedmioty przyrodnicze

kowe. Najlepiej w powiecie napisali egzamin uczniowie z Suchego Lasu. Poniżej prezentujemy średnią powiatową i gminną, danych ze szkół jeszcze nie mamy. Jak tylko otrzymamy informacje, natychmiast je opublikujemy.

język angielski język angielski język niemiecki poziom poziom poziom podstawowy rozszerzony podstawowy 51,06 67,43 47,51 61,53

matematyka

Średnia powiatu

58,41

68,39

53,11

Średnia gmina Tarnowo Podgórne

58,08

67,37

51,6

50,72

68,54

47,32

80,75

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym Gimnazjum w Baranowie

54,96

60,23

48,65

46,5

58,42

36,39

63,75

61,20

74,10

54,40

54,90

77,80

kontakt@pulsgminy.pl

Bartosz Maciesza na tle Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

mieszkiwali. Weźmy na przykład tarnowski Park 700-lecie. Starodrzew nie wziął się tam znikąd. Tam mieścił się stary cmentarz, o którym już dziś prawie nikt nie pamięta. Najstarsi mieszkańcy jeszcze pamiętają, jak wystawały z ziemi resztki płyt nagrobnych. Cmentarz przeniesiono dalej na zachód. Na pewno w parku pod ziemią są jeszcze ślady i inne pozostałości po nim. Nie ma jednak żadnej informacji na jego temat. Mamy też wiele zachowanych domów z początku wieku. Musimy zacząć inaczej opowiadać o historii w szkole. Mniej wkuwania dat, a więcej doświadczania i zwiedzania, interaktywne prezentacje multimedialne. Jest wiele grup rekonstrukcyjnych, którzy wspaniale pokazują i opowiadają o historii. Dzieci uczą się świata przez uczestniczenie, dotykanie, doświadczanie. Polecam żywe muzea takie jak Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, tam nawet dorośli się nie nudzą. Martwe muzea, w których trzeba chodzić w kapciach, jest zakaz robienia zdjęć i dotykania eksponatów niestety dla dzieci są nudne i niczego ich nie nauczą. Jak zacząć zwiedzać bunkry? Trzeba zacząć od pierwszej wyprawy i złapać bakcyla. Polecam pierwszą wyprawę do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Trzeba się wczuć w klimat podziemi, mroku, chłodu, wyobrazić sobie jak czuli się żołnierze, którzy spędzali w tych warunkach długie miesiące w warunkach dalekich od komfortowych. Można zacząć od czytania dobrej gazety lub książki historycznej. Jeśli nas coś zainteresuje, próbować dalej zgłębiać temat. Dużo informacji można znaleźć w internecie. Warto też znaleźć człowieka, który

z pasją opowie i pokaże najciekawsze miejsca. Co zabrać ze sobą na zwiedzanie bunkrów? Wygodne buty. Dobry aparat, taki w telefonie pod ziemią może nie dać rady. Wygodna latarka, najlepsza czołówka. Dobre chęci. Generalnie radzę wchodzić do obiektów, z których można wyjść. Jeśli wybieramy się na mniej uczęszczane szlaki proponuję zabrać ze sobą linę czy składaną drabinę. Może to oczywiste, ale apeluję do turystów, aby pilnowali wszystkiego co pakują ze sobą na wycieczkę i zabierali to z powrotem. Mowa tu głównie o śmieciach. Jakie są Pana wyprawy marzeń? Chciałbym odwiedzić Czarnobyl, Wał Atlantycki w Danii oraz Linię Zygfryda w Niemczech, czyli największe umocnienia III Rzeszy broniące wejścia do Berlina od Zachodu. *** Pan Bartosz ma 29 lat, każdą chwilę spędza na eksplorowaniu, poszukiwaniu i inwentaryzowaniu nieodkrytych miejsc. Na co dzień, oprócz swojej pasji, zajmuje się sprzedażą samochodów oraz grą na organach. Można z Panem Bartoszem, jako przewodnikiem wybrać na wycieczkę po Poznaniu, na przykład szlakiem Zimnej Wojny, po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym czy innych miejscach. Wycieczki takie są dla każdego, dostosowane do możliwości turystów. Pan Bartosz oprowadza i dzieci (najmłodsze miało 3 lata) i dorosłych (najstarszy uczestnik miał 93 lata). Polecamy spotkanie z historią na żywo! Tel. 782 970 795.

Strona 7


R E K L A M A 37/ 2 012

REKL AMA 260/2016

R EK L A M A 193/2015

REKL AMA 240/2016

Arcymalce

BUDUJESZ, REMONTUJESZ? 2)(58-(0<0$7(5Ζ$ă<%8'2:/$1( 1$-:ΖÚ.6=<:<%•5)$5%Ζ7<1.•: DOWOZIMY TOWAR DO KLIENTA! MIESZALNIE FARB I TYNKÓW:

Nickel

• • •

NIEOGRANICZONY WYBÓR KOLORÓW SZYBSZY CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA DOBRANIE ODPOWIEDNICH PIGMENTÓW

:<0Ζ(6=$1Ζ('2:2/1(-Ζ/2Ĝ&Ζ)$5%<

Arcymalce

Bama (4)

REKL AMA 259/2016

Arcymalce REKL AMA 265/2016

REKL AMA 266/2016

REKL AMA 253/2016

REKL AMA 263/2016

Arcymalce Arcymalce

Arcymalce

AUTOPROMOCJA

Nickel REKL AMA 216/2015

PLAK AT

Nickel

Arcymalce

Nickel

Profile for Puls Gminy

Puls Gminy Tarnowo Podgórne 7-8/2016  

Puls Gminy Tarnowo Podgórne 7-8/2016  

Profile for pulsgminy
Advertisement