Page 1

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo • Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Co w numerze?

ISSN 2299-5323

• Podsumowanie 2 lat kadencji samorządowców • Ferie zimowe w gminie • Kim jest sołtys? • Przekaż 1% Justynie Krawczyk Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: 5000 egzemplarzy • Nr 1/2013 (5)

Dodaj ogłoszenie drobne wysyłając SMS o treści TC.PULS.Treść ogłoszenia na numer

70068 Koszt wiadomości to 62 grosze brutto. Regulamin dostępny na www.pulsgminy.pl

STYCZEŃ 2013

Dąbrowa • Dąbrówka • Dopiewiec • Dopiewo • Drwęsa • Fiałkowo • Glinki • Gołuski • Joanka • Konarzewo • Lisówki • Palędzie • Podłoziny • Pokrzywnica • Skórzewo • Trzcielin • Więckowice • Zakrzewo • Zborowo • Żarnowiec

Młodzież pamięta o Powstaniu Ferie zimowe w gminie Wielkopolskim Podczas ferii zimowych w naszej Gminie będzie się działo wiele. Oferty dla swoich uczniów przygotowały szkoły oraz Gminna Biblioteka w Dopiewie. Specjalne oferty sportowe przygotowały dla swoich sympatyków także kluby sportowe działające w gminie. Poniżej niektóre propozycje. Więcej informacji na stronie 6.

Zakończenie projektu „Pamiętamy i będziemy pamiętać” (fot. Młodzieżowa Rada Gminy)

27 grudnia, w dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo zorganizowała obchody rocznicowe. Rozpoczęły się przyjazdem pod Urząd Gminy Ignacego Jana Paderewskiego.

Anna Kowalska Rekonstrukcję przyjazdu i odczytania mowy przygotowali uczniowie z Gimnazjum w Skórzewie. Przy tablicy wyczytano nazwiska powstańców wielkopolskich z terenu Gminy Dopiewo. Delegacje złożyły kwiaty przy tablicy pamiątkowej na ścianie Urzędu. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości, przejechali dorożkami do Trzcielina pod obelisk ppłk. Andrzeja Kopy oraz na cmentarz do Konarzewa, gdzie Podpułkownik jest pochowany. Uroczystości zakończyły się przy leśniczówce w Palędziu, gdzie podczas ogniska, wręczono nagrody laureatom konkursów i oficjalnie zakończono trzymiesięczny projekt „Pamiętamy i będziemy pamiętać!”. Patronem projektu był między innymi Puls Gminy. Cieszymy się, ze w tegorocznych obchodach wzięło udział więcej mieszkańców niż w ubiegłym roku. Dziękuję szkołom,

za aktywne włączenie się, partnerom projektu, Paulinie Słocińskiej za bezinteresowną pomoc i współorganizowanie, Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo oraz radnej Lidii Łopatce oraz wszystkim, dzięki którym udało się przeprowadzić nasz trzymiesięczny projekt. Liczę, że za rok przy okrągłej rocznicy spotkamy się w jeszcze większym gronie. – mówi Michał Juskowiak, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo, inicjator projektu. Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym ogłoszonym w ramach projektu „Pamiętamy i będziemy pamiętać!” zajęli

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. Podczas zajęć „edukacja regionalna” historyk i dziennikarz Tomasz Woźniak uczy dzieci, jak należy obcować z dobrami kultury regionalnej i zachęca do pozytywnego działania na rzecz wspólnoty regionalnej. To jego wychowankowie regularnie sprzątają mogiły w lasach Palędzia i Zakrzewa oraz biorą czynny udział w we wszystkich inicjatywach historycznych na terenie gminy. Prezentowane poniżeżej zdjęcie powstało podczas bloku zajęć dotyczących Powstania Wielkopolskiego w klasie V.

Ferie w Palędziu Można także odwiedzić świetlicę w Palędziu, gdzie już po raz czwarty odbywać się będą ferie organizowane przez sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich. W Palędziu będą prowadzić zajęcia i warsztaty wolontariusze – mieszkańcy gminy. Zapraszamy na: warsztaty perkusyjne (prowadzi Pan Piotr Buczkowski, 15.01), przedstawienie dla dzieci „teatr w lesie” (spektakl odbędzie się w Palędziu dzięki Gminnej

Bibliotece w Dopiewie, 16.01), warsztaty taneczne „zumba dla dzieci” oraz kulinarne „piramida żywieniowa” (prowadzi Pani Kinga Żelechowska z Activus Fitness, 17.01), warsztaty „Magiczny recykling czyli czerpanie papieru” (prowadzi Pani Monika Kruszewicz z PRimavera PR&Events, 22.01), trening walki z miękkimi mieczami, spotkania z podróżnikami, warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty plastyczne, turniej w ping-ponga i wiele innych. Ferie z OPS Dopiewo Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie organizuje natomiast dla dzieci z uboższych rodzin ferie wyjazdowe. Grupa dzieci uczęszczająca do świetlic wychowawczo- opiekuńczych wyjedzie na ferie zimowe do miejscowości Tleń (Bory Tucholskie). red

Droższa podróż koleją Koleje Wielkopolskie od 1 stycznia podwyższyły ceny biletów. Bilety jednorazowe zdrożały średnio o około 1 zł, natomiast bilety okresowe średnio o około 5 zł. Od 9 grudnia Koleje Wielkopolskie prowadzą przewozy wspólnie ze Spółką „Przewozy Regionalne”. Opłaty za przejazd tej spółki pozostają na dotychczasowym poziomie. Z dniem 1 grudnia zlikwidowano kasę biletową w Palędziu,

natomiast Koleje Wielkopolskie od dnia 1 stycznia roku wprowadziły opłatę za wydanie biletu na przejazd/przewóz w pociągu, w wysokości 8 zł. Nowością natomiast jest możliwość nabycia biletu przez telefon komórkowy „bilet przez komórkę”. Wystarczy zainstalować na swoim telefonie specjalną aplikację moBILET. Aplikacja pozwala także uiszczać opłaty w strefie parkowania w Poznaniu. Szczegóły na www.mobilet.pl.red

Kara za brak skrzynki Od nowego roku listy wysyłane przez inne firmy niż Poczta Polska nie muszą już mieć „blaszek” lub innych elementów zwiększających masę. Będą także kary za brak skrzynek pocztowych.

R EK L A M A 21/2012

KortyTenis Zdjęcie uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, które zwyciężyło w konkursie historycznym (fot. uczniowie klasy V SP w Dąbrowie)

Nowelizacja Prawa pocztowego wynikała z konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy pocztowej. Najważniejsza dla wszystkich Polaków zmiana, to utrata od początku roku przez Pocztę Polską monopolu na najlżejsze przesyłki listowe, o wadze do 50 gramów. Oznacza to, że od 1 stycznia 2013 r. nie będziemy więcej dostawać listów z metalowymi płytkami albo notesikami, Wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe będą miały równy dostęp do rynku usług pocztowych. Do prowadzenia działalności pocztowej będzie wystarczał tylko wpis do rejestru operatorów pocztowych prowa-

dzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wszyscy operatorzy pocztowi będą musieli stosować jednolite procedury reklamacyjne. Wprowadzono też odpowiedzialność operatorów pocztowych w sprawach dotyczących poprawności doręczeń, m.in. pism sądowych czy decyzji administracyjnych. Nowe prawo przewiduje także kary od 50 zł do 10 tys. zł za brak skrzynki na listy czy nawet za brak dostępu do niej. Obowiązek umieszczania skrzynek pocztowych dotyczy zarówno właścicieli budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. red


Puls Gminy • Styczeń 2013

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

AKTUALNOŚCI

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Relacja z 40. Sesji Rady Gminy Agnieszka Wilczyńska Sesja rozpoczęła się z 25 minutowym opóźnieniem. Już przed sesją było wiadomo, że z porządku obrad znikną punkty dotyczące budżetu na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Budżetowej, ponieważ do urzędu nie płynęła niezbędna do podjęcia uchwały budżetowej opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca obu dokumentów. Pani Barbara Plewińska - Sołtys Dąbrówki w imieniu sołtysów podziękowała Radnym i urzędnikom za rok współpracy i złożyła życzenia. Na Radnych czekały w prezencie piernikowe anioły. Podczas sesji Radni podjęli decyzję w sprawie udzielenie po-

Magda Gąsiorowska, Przewodnicząca RG: (…) Po co mamy zmienić uchwałę, skoro w tej chwili mamy ją podjąć źle, żeby na wszelki wypadek ją zmienić? (...) Do podjęcia uchwały jesteśmy jeszcze daleko. A na etapie analizy i stanu danej inwestycji już dajecie nam makaron na uszy i  mówicie nam - przepraszam bardzo, bzdury - zamiast konkretnymi informacjami służyć. Jest umowa, nie jest umowa? Jaki jest stan faktyczny? Jaki jest sposób zaawansowania? A idziecie Państwo w emocjonalne argumenty pod tytułem: trzeba, należy, bo co my mamy zrobić, bo my się staramy. (…) mocy finansowej miastu Poznań w projektowaniu i realizacji wiaduktu nad torami kolejowymi przy ul. Grunwaldzkiej. Nową nazwę zyskała ulica Krasnoludków w Dopiewcu. Najdłuższą i najbardziej emocjonującą dyskusję przeprowadzono na temat wydatków nie-

wygasających, czyli inwestycji, które zostały zapisane w budżecie na 2012 rok, a będą realizowane w roku kolejnym. Radni mieli wiele pytań i wątpliwości, a dyskusja trwała do późnych godzin wieczornych, z kilkoma krótkimi przerwami oraz jedną długą na spotkanie opłatkowe.

Sołtys. Kto, gdzie, kiedy i po co? Po co? Według statutu sołectw, do zaKto? dań sołtysa należy miedzy innymi: W gminie Dopiewo jest 11 so- zwoływanie Zebrań Wiejskich; łectw i tyleż sołtysów. Sołtys to zwoływanie posiedzeń Rady Soosoba będąca przedstawicielem łeckiej; reprezentowanie mieszlokalnej społeczności. Wybierany kańców sołectwa na zewnątrz jest w wyborach bezpośrednich i wobec organów Gminy; uczestna spotkaniach wiejskich spośród niczenie w naradach sołtysów mieszkańców danego sołectwa. zwoływanych przez Wójta; wykoJego działania wspiera Rada so- nywanie powierzonych mu przepiłecka, kadencja trwa cztery lata. sami prawa zadań z zakresu admiNumery telefonów i adresy za- nistracji publicznej; prowadzenie mieszkania sołtysów są jawne, zarządu, administracji, gospodarki mieszkańcy mogą się do nich składnikami mienia i środkami zwracać w najróżfinansowymi, niejszych sprawach. Okazuje się, że nasi które gmina urzędnicy nie potrafią przekazała soDla kogo? pomóc nam bezpośred- łectwu do koW ciągu tygonio, albo pozostaje napi- rzystania oraz dnia zdarza się sanie oficjalnego pisma. akceptowanie kilka telefonów od (...) A wtedy nawet nie- dokumentów mieszkańców. Jewielkie sprawy urastają z tym zwiąstem im wdzięczna do rangi problemów. zanych. Ale za wszelkie sygnały to tylko część dotyczące tego, co zadań jakie dzieje się w naszej miejscowości. wykonuje sołtys. To on tak naCzy jest to wygasła lampa, zgło- prawdę stoi na pierwszej linii mięszenie utrudnień w ruchu, czy za- dzy niezadowolym mieszkańcem pytanie o pomoc - wszystko jest a urzędem. Gdy błąka się bezdla mnie ważne. – opowiada Pani pański pies, mieszkańcy dzwonią sołtys Palędzia, Agnieszka Grześ- do sołtysa, choć sprawa leży kowiak. – I jeśli sama nie jestem w kompetencjach Straży Gminw stanie pomóc, to zgłaszam to do nej. Gdy są porozrzucane śmieci odpowiedniego referatu naszego przy przystanku autobusowym, urzędu. W przypadku osobistych dzwonią do sołtysa, choć sprawę problemów staram się wesprzeć załatwiłaby interwencja Zakładu dobrą wolą i swoim doświadcze- Usług Komunalnych w Dopiewie. niem, moich znajomych, sąsiaRaz w roku na zebraniu wiejdów. Niestety nie wszystkie moje skim sołtys przedstawia informastarania kończą się sukcesem. cję o swojej działalności i składa

Agnieszka Wilczyńska

sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków sołectwa. Każdy Sołtys w naszej gminie średnio raz w miesiącu uczestniczy w spotkaniu z Wójtem, na którym ma możliwość wyjaśnienia problemów z pracownikami Urzędu Gminy w obecności Wójta. Może zgłaszać także wnioski i skargi. Sołtysi są zapraszani na Sesje Rady Gminy, gdzie nie mają możliwości głosowania, ale mogą zgłaszać wnioski do omówienia. Każdy z sołtysów sam decyduje, czy istnieje potrzeba wyjaśniania zgłoszonych przez mieszkańców problemów z urzędnikami osobiście. Czasem wystarczy telefon. Coraz częściej korzystamy z Internetu. Jednak co jakiś czas rezerwujemy sobie terminy na osobiste spotkanie z Wójtem. – dodaje Pani sołtys Palędzia – Ja osobiście średnio raz w tygodniu staram się pojawić w urzędzie. Wtedy też mam przy sobie spis pytań i komentarzy naszych mieszkańców. Odwiedzam kolejne pokoje i gabinety, by wyjaśnić zaistniałe sytuacje. Nie zawsze odpowiedzi są satysfakcjonujące. Czasem pojawiają się kolejne „stopnie wtajemniczenia”. Okazuje się, że nasi urzędnicy nie potrafią pomóc nam bezpośrednio, albo pozostaje napisanie oficjalnego pisma. Czego osobiście nie lubię ze względu na przedłużający się czas odpowiedzi. A wtedy nawet niewielkie sprawy urastają do rangi problemów. AUTOPROMOCJA

Stopka redakcyjna

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska Nakład: 5000 egzemplarzy

Twoja reklama w tym miejscu? Zadzwoń

535-537-722

Puls Gminy, kontakt z redakcją tel. 535 537 722 • www.pulsgminy.pl Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna, tel. 61 814 83 31 • www.dopiewo.pl Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie tel. 61 814 82 31 • www.zukdopiewo.pl Straż Gminna, tel. alarmowy 61 894 19 86 Policja Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie tel. Dyżurny 61 841 48 60, tel. Rewiru 61 841 32 30 Parafia w Konarzewie pw. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach • tel. 61 814 80 41 • Biuro parafialne Konarzewo: czwartek 16.00 - 17.00 • Msze święte: Niedziele: Konarzewo 8.00, 10.30, 18.00, Dopiewiec: 12.00 Wtorki: Konarzewo 9.00 Pozostałe dni powszednie: Konarzewo 18.00 Święta w dni pracy: Konarzewo 8.00, 18.00 Dopiewiec: 16.00 • www.parafiakonarzewo.pl Parafia w Dopiewie pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny tel. 61 814 80 29 • Biuro parafialne: wtorek po Mszy św. wieczornej, środa od godz. 9.00 - 10.00, czwartek po Mszy św. wieczornej • Msze święte: niedziela 8.30, 10.30, 18.00, w dni powszednie: poniedziałek 9.00, wtorek – sobota 18.00, w pierwsze soboty miesiąca: 9.00,18.00 • www.dopiewo.archpoznan.org.pl Parafia w Zakrzewie pw. NMP Królowej Korony Polski tel. 61 814 32 23 • Biuro parafialne: czynne przez pół godziny po porannej mszy św. oraz w sobotę po wieczornej mszy św.• Msze święte: w niedziele: 8.00, 11.00, dni powszednie 18.00 sobota 18.00 (msza niedzielna) wtorek 9.00 • www.parafia.zakrzewo.com Parafia w Dąbrówce pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej tel. 602 500 442 • Biuro Parafialne: sobota 9.00- 10.00 • Msze święte: niedziela 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 18.30, dni powszednie 10.00 • www.dąbrówkaparafia.pl Parafia w Skórzewie pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika tel. 61 814 37 18 • Biuro Parafialne: Wtorek: 9.00 - 10.00, czwartek: 9.00 - 10.00, sobota: 9.00 - 10.00 • Msze święte: niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 dla dzieci szkolnych, 12.30 dla rodziców z dziećmi, 18.00 dla młodzieży i studentów, dni powszednie 8.00, 18.00 • www.parafiaskorzewo.pl Sołtysi gminy Dopiewo Dąbrówka ..........Barbara Plewińska ................... 61 814 33 24 Dąbrowa ............Krzysztof Dorna....................... 609 970 277 Dopiewiec .........Mariola Nowak ........................ 61 814 83 93 Dopiewo ............Tadeusz Bartkowiak ................ 782 722 438 Gołuski .............Andrzej Potrawiak ................... 503 701 656 Konarzewo ........Paulina Trybuś-Ludwiczak ...... 61 894 3462 Palędzie .............Agnieszka Grześkowiak .......... 609 301 433 Skórzewo...........Walenty Moskalik.................... 515 319 810 Trzcielin ............Alojzy Sammler ....................... 783 963 518 Więckowice.......Anna Kwaśnik ......................... 501 758 062 Zakrzewo...........Marian Czekalski ..................... 697 278 434 Forum internetowe mieszkańców • www.mojedopiewo.pl • www.skorzewo.pl • www.dabrowka.info • www.paledzie.pl • www.konarzewo.com

Artykuły, komentarze aktualności, zdjęcia www.pulsgminy.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 Dopiewo, tel. 61 814 82 23 • Filia w Skórzewie tel. 61 814 37 69 • Filia w Konarzewie tel. 61 814 83 42 • www.bibldop.pl Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a Dopiewo, tel. 61 814 82 62 • www.gosir.dopiewo.pl

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Puls Gminy • Styczeń 2013

Z

KRONIKA STRAŻY GMINNE J

Interwencje zrealizowane przez Straż Gminną w 12.2012: Kontrole porządkowe na terenie gminy ................................. .76 Kontrole ruchu drogowego ................................................. 25 Kontrole bezpieczeństwa na terenie gminy ............................ 43 Zrealizowane interwencje dotyczące zwierząt ..................... 28 Kontrola miejsc spożywania alkoholu .................................. 31 Konwoje na potrzeby Gminy ................................................. 7 Kontrole stanu odśnieżenia dróg i chodników .................... 31 Wybrane interwencje z grudnia 2012: 8.12 Zakrzewo ul. Owsiana, ustalono i ukarano sprawcę spalania śmieci 18.12 Dopiewo ul. Sportowa, nieodśnieżony chodnik, osobę odpowiedzialną ukarano, nakazano odśnieżenie 21.12 Palędzie ul. Radosna ustalono i ukarano sprawcę spalania śmieci 28.12 Podłoziny, wykryto nielegalne wysypisko śmieci, sprawcę ustalono i ukarano, nakazano uprzątnięcie terenu

KRONIKA POLIC YJNA

30.11/3/12 Dopiewo ul. Łąkowa, teren SKR, kradzież pługu do odśnieżania, 3,5 tys. straty 5/6.12 Skórzewo ul. Kokosowa, kradzież napędu bramy przesuwnej NICE, 3,5 tys. straty 11/12.12 Dąbrówka ul. Daglezjowa, kradzież pojazdu Audi A4, czarny, rocznik 2011, 130 tys. straty 20/21.12 Dopiewo ul. Polna, kradzież z zaparkowanego pojazdu marki Hyundai 4 kół, 2 tys. straty 7/9.12 Dąbrowa ul. Batorowska, uszkodzenie mienia kontenera biurowego przez wybicie szyby okiennej, 5 tys. straty

KRONIKA OSP PALĘDZIE

8.12 Ćwiczenia w Dopiewie realizowane przez Państwową Straż Pożarną Poznań 2 15.12 Ćwiczenia ratowniczo- techniczne realizowane przez Państwową Straż Pożarną Poznań 4

KRONIKA OSP DOPIEWO

5.12 Zborowo ul. Plażowa, pożar sadzy w kominie 8.12 Ćwiczenia w Dopiewie realizowane przez Państwową Straż Pożarną Poznań 2 12.12 Skórzewo, odśnieżanie dachu budynku przedszkola 15.12 Ćwiczenia ratowniczo-techniczne realizowane przez Państwową Straż Pożarną Poznań 4

KRONIKA OSP ZAKRZEWO

8.12 Ćwiczenia w Dopiewie realizowane przez Państwową Straż Pożarną Poznań 2 9.12 Skórzewo ul. Poznańska, wypadek samochodowy, auto uderzyło w mur 15.12 Ćwiczenia ratowniczo-techniczne realizowane przez Państwową Straż Pożarną Poznań 4 17.12 Dąbrowa ul. Graniczna, pożar samochodu R E K L A M A 11/ 2012

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Dwa lata samorządowców czyli „znowu grozi nam marazm”? W tytule artykułu znalazł się cytat jednego z pierwszych komentarzy (internauty Pero), jaki ukazał sie na portalu MojeDopiewo.pl po publikacji wyników wyborów samorządowych w 2010 roku. Szczerze chciałabym w pierwszym zdaniu pochwalić naszych samorządowców i wystawić im piękną laurkę. Ale gdybym miała w trzech zdaniach podsumować ostatnie dwa lata, to cisną mi się na usta tylko: spór, niechęć, przepychanie, gadanie… Żeby jednak nie być gołosłownym i abyście Państwo nie potraktowali mojego wywodu jak atak polityczny cofnijmy się do 2010 roku.

Agnieszka Wilczyńska Wybory Kampania wyborcza była krótka, ale za to pełna wspaniałych obietnic. W okolicy miały bardzo szybko powstać nowe drogi, chodniki, kanalizacja, szkoły, baseny, ścieżki rowerowe i wszystko, co tylko nam się zamarzy. O stanowisko Wójta ubiegało się 3 kandydatów: Andrzej Strażyński (ówczesny Wójt), Piotr Dziembowski (ówczesny gminny Radny), Zofia Dobrowolska (ówczesna Przewodnicząca Rady Gminy). Lokalna społeczność po osiemnastu latach urzędowania poprzedniego Wójta zapragnęła zmian. W drugiej turze wyborów wygrała kandydatka numer trzy Zofia Dobrowolska. W wyborach do Rady Gminy wystartowało 51 kandydatów, w Radzie zasiada 15 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła niewiele ponad 50%. Nowa Pani Wójt Pani Wójt rozpoczęła swe urzędowanie od wymiany części pracowników oraz zmiany przygotowanej przez poprzednika uchwały budżetowej. Na tak zwanej sesji „czyszczącej” dokonano zmian, polegających na zdjęciu z planu budżetu kilkunastu niezrealizowanych inwestycji na łączną kwotę 2.885.780 zł. Budżet na 2011 rok został przygotowany przez poprzedniego Wójta, który zawarł w nim między innymi rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej w Dąbrówce, przedszkoli w Skórzewie i Konarzewie oraz budowę kanalizacji w Skórzewie, Dąbrowie i Palędziu. Inwestycje te dokończyła obecna Pani Wójt.

Nowa Rada Gminy Rada gminy rozpoczęła swą działalność od wyboru Przewodniczącego. Stanowisko to objęła Pani Marta Jamont z Dąbrówki, którą po niespełna trzech miesiącach zastąpiła Pani Magda Gąsiorowska, także z Dąbrówki. W pierwszych miesiącach Rada między innymi powołała członków komisji działających przy Radzie Gminy, podniosła sobie diety i chwaliła podwyżkę wody dla mieszkańców gminy. W ciągu dwóch lat radni zebrali się na 40 sesjach oraz ponad 100 komisjach. Należy zwrócić uwagę, iż w tym okresie miało miejsce także kilkanaście sesji nadzwyczajnych, dotyczących głównie spraw budżetowych, co nie miało miejsca w poprzednich kadencjach. Zmienianie budżetu w ciągu roku nie jest niczym nadzwyczajnym, ale zwoływanie w tym celu wielu nadzwyczajnych sesji nie jest często spotykaną praktyką w innych samorządach. Współpraca Co do współpracy Pani Wójt z Radą Gminy, to trudno stwierdzić, czy ona istnieje. Widoczny jest podział na radnych popierających panią Wójt bez względu na wszystko, jak też radnych próbujących przedstawiać logiczne fakty i wykazywać chęć współpracy lub jej brak. Z obserwacji posiedzeń Rady Gminy można wysnuć wniosek, że tylko niektórzy Radni są merytorycznie przygotowani do spotkań. Jest grupa radnych regularnie zabierających głos (niemalże na każdy temat), oraz grupa nie niezabierająca głosu prawie nigdy. Radni, najczęściej zabierający głos na sesjach: Magda Gąsio-

rowska (Przewodnicząca Rady, Dąbrówka), Radosław Przestacki (Skórzewo), Wojciech Dorna (Zakrzewo) Radni najrzadziej zabierający głos na sesjach: Małgorzata Wachowiak- Kawa (Dopiewo), Ewa Grycza (Dopiewiec), Marta Jamont (Dąbrówka). Podsumowanie Podczas trwającej kadencji nie uchwalono: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; żadnego znaczącego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie; nie rozpoczęto przygotowywania żadnej nowej inwestycji w gminie (poza zaprojektowaniem koncepcji fragmentu drogi wzdłuż torów). W tym czasie także: doprowadzono do sytuacji, gdzie szeroko rozumiana oświata pożera ponad 60% budżetu gminy; za ponad 36 tys. zł zlecono przygotowanie „audytu prawnego i ekonomicznego” w Urzędzie, który okazał się później tylko opinią prawną, która następnie została utajniona i zamknięta w szafie Sekretarza gminy; w Dopiewcu rozpoczęła się budowa osiedla mieszkaniowego dla kolejnych kilku tysięcy mieszkańców; otworzono przebiegający przez naszą gminę odcinek drogi ekspresowej S11; ukończono budowę kolejnego odcinka kanalizacji w Palędziu, Dąbrowie i Skórzewie; zorganizowano kilka festynów i imprez plenerowych. O komentarz i podsumowanie minionych dwóch lat poprosiliśmy wszystkich Radnych i Panią Wójt. Odpowiedział nam jedynie Radny Piotr Dziembowski ze Skórzewa, którego pozdrawiam.

Wigilie dla Seniorów

Bama (4)

kontakt@pulsgminy.pl

Przed świętami w każdym sołectwie odbyły się wigilijne spotkania dla seniorów (powyżej 70 roku życia). Spotkania organizował Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Radami Sołeckimi. Gospodarzami spotkań byli Sołtysi, a gośćmi oprócz mieszkańców – Pani Wójt Zofia Dobrowolska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie Czesława Leciejewska, proboszczowie parafii oraz gminni radni. W organizacji spotkań pomagała Młodzieżowa Rada Gminy. Na seniorów czekał ciepły poczęstunek: czerwony barszcz,

ryby i kapusta. Spotkania były zapowiedzią wigilii, ale i okazją do porozmawiania z dawno nie widzianymi sąsiadami i znajomymi. W świątecznej atmosferze przy kawie, herbacie i słodkościach długo snuły się wspomnienia i lokalne opowieści. Najliczniej seniorzy przybyli na spotkanie w Dopiewie. Prawie na każdym spotkaniu świąteczną atmosferę podkreślały występy artystyczne, między innymi Chór Gminy Dopiewo Bel Canto i chór działający przy Parafii w Dąbrówce. Catering zapewniała firma Assanka z Buku. red

Chór parafialny z parafii w Dąbrówce na spotkaniu wigilijnym w Palędziu (fot. Archiwum)

Więcej zdjęć na www.pulsgminy.pl

Strona 3


Puls Gminy • Styczeń 2013

Z

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Zimowa rozgrzewka

Wycieczka do Berlina

9 grudnia, w samo południe, w lasach w okolicy Palędzia, Dąbrówki i Zakrzewa odbyła się już trzecia Zimowa rozgrzewka – globalne ocieplenie.

1 grudnia odbyła się jednodniowa, autokarowa wycieczka do Berlina. Ponad czterdziestoosobowa grupa wyruszyła spod kościoła w Dąbrówce, by poznać i oglądać główne atrakcje turystyczne stolicy Niemiec.

Zimowa Rozgrzewka to impreza organizowana zawsze w grudniu przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Jest skierowana do aktywnych fizycznie mieszkańców naszej gminy, którzy nie boją się zimy i chcą uprawiać sport w każdych warunkach, niezależnie od pogody. Tym razem impreza odbyła się w białej, zimowej scenerii. Przy wjeździe do lasu w Dąbrówce zebrani najpierw gimnastykowali się w rytm latynoskiej muzyki, rozgrzewali się, ćwiczyli, podskakiwali, wymachiwali rękami. Instruktorami byli Robert Maćkowiak (dwukrotny mistrz świata w biegu na 400 metrów) oraz Marlena Muchowiecka i Monika Domagała ze Studio Formy Synergia. Następnie wszyscy wyruszyli na leśnie szlaki w trzech grupach: rowerzystów, biegaczy

oraz „kijkowców”, czyli entuzjastów nordic walking. Byli także sportowcy – pasjonaci z wózkami dziecięcymi i sankami. Mini rajdy trwały około 40 minut, na mecie na sportowców czekał ciepły rosół oraz upominki ufundowane przez głównego sponsora imprezy – Linea Sp. z o.o. W imprezie wzięło udział blisko pięćdziesiąt osób – nie tylko mieszkańców naszej gminy. Jedyna radną, która już po raz kolejny brała udział w Rozgrzewce była Pani Lidia Łopatka z Konarzewa. Dla aktywnych śnieg i mróz nie są przeszkodą. Każdemu życzymy takiej kondycji i zapraszamy za rok. red Fotorelacja w internecie www.pulsgminy.pl

Zimowa rozgrzewka na skraju lasu w Dąbrówce (fot. Archiwum)

Parafialna wycieczka do Berlina (fot. Agnieszka Machnicka)

Katarzyna Łysiak Inicjatorem wyjazdu był ksiądz Karol Górawski – proboszcz parafii p.w. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce. Fakt, że znakomita większość ludzi znała się ze sobą, pozwolił na wytworzenie się luźnej, przyjaznej atmosfery podczas całego wyjazdu. Po mieście oprowadzała nas Agnieszka Machnicka – pilot wycieczek i przewodnik miejski, która nie szczędziła ciekawostek dotyczących zwiedzanych obiektów, dzięki czemu grupa z zainteresowaniem słuchała jej wypowiedzi. Dzień zapowiadał się nieprzyjemnie - padał śnieg z deszczem. Na szczęście opad był chwilowy, więc można było swobodnie zwiedzać. Najpierw udano się w miejsce, w którym znajduje się najdłuższy zachowany fragment muru berlińskiego. Kolejny w programie wycieczki był słynny Alex – plac cara Aleksandra, daw-

ne centrum Berlina Wschodniego wraz z Kościołem Mariackim oraz zabudowania Forum Fridericianum na najsłynniejszej alei miasta Unter den Linden- Katedra Berlińska wraz z obiektami muzealnymi na Wyspie Muzeów, budynek dawnej straży – Neue Wache, Uniwersytet braci Humboldt, Opera Państwowa oraz Stara Biblioteka. Grupa udała się także pod Bramę Brandenburską, by przejść jej najszerszym niegdyś zarezerwowanym tylko dla elektorów przejściem. Tuż za bramą czekał na zwiedzających słynny i godny podziwu hotel Adlon. A po drugiej stronie bramy – Reichstag – budynek niższej izby parlamentu wraz z zabudowaniami nowoczesnej dzielnicy rządowej oraz urzędem kanclerskim oraz Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Zwiedzający dotarli do Muzeum Historii Naturalnej, w którym znajduje się największy na świecie zrekon-

struowany szkielet dinozaura. Zwieńczeniem dnia zwiedzania był pobyt na berlińskim jarmarku bożonarodzeniowym, w zachodniej dzielnicy Kudamm. Choinkowe ozdoby, świeczniki, czapki, szale, pierniki, jabłka w lukrze, truskawki w czekoladzie i pieczone kasztany, to wszystko czekało na zakup w pięknie udekorowanych i oświetlonych sklepikach. Na jarmarku sprzedawane są także rozgrzewające, tradycyjne grzańce, które cieszą się wielkim powodzeniem w każdy mroźny, przedświąteczny dzień. Jednodniowa wycieczka, umożliwiła jedynie częściowe poznanie Berlina. Rozbudziła ochotę na zwiedzenie pozostałych miejsc, których ze względu na ograniczenie czasowe nie można było zobaczyć w jeden dzień. Pozostaje mieć nadzieję, że tak dobrze zorganizowanych i przyjemnych wyjazdów będzie więcej.

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania odwiedziła Dąbrówkę W poniedziałkowy wieczór 3 grudnia szkołę podstawową przy ul. Malinowej odwiedziła Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, pani Agnieszka Kozłowska – Rajewicz.

Agnieszka Wilczyńska Spotkanie rozpoczęło się od wstępu Pani Wójt na temat naszej gminy i jej problemów. Następnie Pani Minister przedstawiła najnowsze projekty ustaw oraz rozwiązania wpierające młode rodziny, matki, a także osoby zagrożone wykluczeniem i seniorów. Spotkanie było bardzo ciekawe i merytoryczne. Poruszano miedzy innymi sprawę dziennych opiekunów (dla dzieci do lat 3), tak zwanej ustawy żłobkowej, nowych urlopach wychowawczych, macierzyńskich, rozwiązaniach wspierających powrót osób zagrożonych wykluczeniem na rynek pracy. Zebrani mogli zadawać pytania i poznać szczegóły poszczególnych rozwiązań. Jednak jak to bywa w naszej gminie, nie dopisała publiczność. Na sali byli głównie przedstawiciele szkół i gminnych instytucji.

Strona 4

W ostatnich miesiącach, jeśli nie latach, było to spotkanie na najwyższym szczeblu w naszej gminie, do tego dotyczyło bardzo ważnych dla mieszkańców spraw. Stąd też moje zaskoczenie, że spotkanie z Panią Minister nie zostało właściwie nagłośnione, a informacje o nim i plakaty je promujące zostały rozwieszane na 3 dni przed terminem spotkania.

Dzienny opiekun Pani Minister opowiedziała o nowej formie opieki nad małymi dziećmi (obowiązującej od niespełna 2 lat), która może być alternatywą dla żłobka czy klubu dziecięcego. Dzienny opiekun, bo o nim mowa. ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi (od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat). Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna nie wymaga dużych nakładów

finansowych. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas jej sprawowania jest efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Opiekunem dziennym może być prawie każdy, kto przejdzie odpowiednie szkolenie. Dzienny opiekun jest zatrudniany przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług i otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie. Rodzice dziec-

ka ponoszą opłaty za pobyt (choć gmina może zrezygnowac z pobierania takich opłat)oraz wyżywienie u dziennego opiekuna. Przykład: Dziennym opiekunem może być mama wychowująca w domu dwójkę swoich dzieci i sprawująca dodatkowo opiekę nad trójką dzieci sąsiadów. Grupa dzieci może liczyć 4- 5 osób. Aby zorganizować na naszym terenie opiekę nad dziećmi w ten właśnie spodsób, gmina powinna zbadać sytuację w kwestii zapotrzebowania na tę formę opieki

oraz rozpisać konkurs. Urząd może także ogłosić konkurs, gdy otrzyma wyraźny sygnał o zapotrzebowaniu od rodziców, którzy chcieliby skorzystać z tej formy opieki. Osobami do kontaktu w tej sprawie w naszej gminie jest Pani Monika Jabłońska z Referatu Edukacji oraz Pan Tomasz Zwoliński – Sekretarz Gminy. Szczegóły dotyczące dziennego opiekuna jak i innych rozwiązań można znaleźć na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska - Rajewicz w SP Dąbrówka (fot. A. Wilczyńska)

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Z O S T A W 1%

Puls Gminy • Styczeń 2013

1% dla Justyny Krawczyk

ŻYCIA GMINY

Mikołaje w gminie W grudniu jak gmina Dopiewo długa i szeroka pełno było Mikołajów, Gwiazdorów i Śnieżynek. We wszystkich szkołach, przedszkolach, świetlicach zostawiali prezenty, cieszyli swym widokiem i zachęcali do celebrowania Bożego Narodzenia. Tak też było w Trzcielinie, gdzie 15 grudnia, w Sali wiejskiej ponad 30 dzieci z rodzicami z całego sołectwa spotkało się z Mikołajem i wspólnie kolędowało.

Agnieszka Wilczyńska Poznałam Panią Justynę półtora roku temu, przy okazji koncertu charytatywnego zespołu Zakopower w Palędziu. Zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Wyglądała na osobę, która pomimo choroby zachowała pozytywne spojrzenie na świat i optymizm. Ma 25 lat i mieszka z rodzicami w bloku w Więckowicach. W wieku ośmiu lat wykryto u niej nowotwór kości. Walka z chorobą trwa do dziś, po drodze były sukcesy i porażki, a w okolicy kolana ujawniły się przetoki. Po czternastu latach leczenia farmakologicznego i dwunastu operacjach jedynym wyjściem była amputacja nogi. Pani Justyna sama zbiera pieniądze, ponieważ NFZ takich protez, jak jej potrzeba – nie refunduje. Zebrała już kwotę potrzebną do zakupu protezy służącej do ćwiczenia chodzenia. Może dzięki niej chodzić nawet godzinę. Potrzebna jednak jest dodatkowa, najdroższa część protezy oraz pas biodrowy z lejem i stawem zewnętrznym biodrowym, które umożliwią swobodne siedzenie, chodzenie, po prostu normalne funkcjonowanie. To wydatek kolejnych dziesiątek

Z

PODATKU W GMINIE

Odbył się konkurs kolęd - w jednej drużynie śpiewały dzieci, w drugiej dorośli. Najpiękniej śpiewały dzieci i to one wygrały. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek, były specjalne świąteczne hot-dogi i jak zawsze kawa, herbata i pyszne ciasta. Każde dziecko otrzymało słodki upominek. Atmosfera była tak świąteczna, że dopiero po trzech godzinach zebrani zaczęli się rozchodzić domów. red

Justyna Krawczyk (fot. Archiwum rodzinne)

tysięcy złotych. Trudno oszacować, ile dokładnie one kosztują, bo cena zależy od aktualnego kursu Euro. Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, zwłaszcza tym, którzy przekazali mi swój 1% podatku. – mówi Pani Justyna - W 2012 roku była to kwota 35 tysięcy zł. Nadal proszę o wsparcie. Operacja była 2 lata temu, więc już 2 lata walczę o swoją niezależność i wierzę, że dzięki Państwu wreszcie mi się uda. Chcę normalnie cieszyć się życiem. Iść na studia, pracować, a nie być na garnuszku państwa. Pani Justyna jest podopieczną

Fundacji Dzieciom ”Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5 w Warszawie. Na jej konto można wpłacać pieniądze, które umożliwią sfinansowanie protezy, nr konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: „12301 Krawczyk Justyna- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”. Można także oddać 1% podatku. Aby to zrobić wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać: KRS: 0000037904 oraz w polu „Informacje uzupełniające”- 12301 Krawczyk Justyna. W imieniu Pani Justyny dziękuję.

Mikołajkowe spotkanie w Trzcielinie (Fot. Dorota Ossowska) R EK L A M A 29/2012

Ultimate Frisbee w Dopiewie W dniach 19-20 stycznia w  hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Dopiewie zostanie rozegrany turniej Ultimate Frisbee. Będzie to pierwsza tego typu impreza na terenie naszej gminy. Do walki stanie sześć ekip z całej Polski. Mecze będą rozgrywane w sobotę pomiędzy godz. 9.00 a 19.00 oraz w niedzielę pomiędzy 9.00 a  15.00. Dla widzów przewidziana jest również moc atrakcji oraz liczne konkursy z nagrodami.

Kanaliza UG Dopiewo

Jakub Grzybek

Ultimate Frisbee to gra zespołowa z użyciem frisbee (dysku) łącząca w sobie elementy koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej i rugby. Jest bardzo dynamiczna i widowiskowa, od graczy wymaga wytrzymałości, szybkości i zręczności. Jednocześnie proste zasady czynią ją bardzo łatwą do opanowania dla początkujących. Podstawowymi zasadami ultimate są brak fizycznego kontaktu pomiędzy graczami oraz fair play. W rozgrywce uczestniczą dwie siedmioosobowe drużyny. Boisko do gry ma wymiary 100 x 37 metrów na dworze oraz 40 x 20 metrów na hali. Wymiary mogą ulec nieznacznej zmianie, w zależności od warunków i możliwości organizatorów meczu. Na obu końcach boiska znajdują się strefy punktowe (zwane „zonami”). Drużyna atakująca zdobywa punkty łapiąc frisbee w strefie punktowej (zonie) przeciwnika, zaś drużyna broniąca stara się jej przeszkodzić i przejąć frisbee. Zawodnicy nie mogą bie-

kontakt@pulsgminy.pl

OGŁOSZENIA Ultimate frisbee (fot. Paweł Wojtaszek)

gać z frisbee, po złapaniu dysku należy się zatrzymać i nie odrywając jednej nogi od podłoża, rzucić go do następnego zawodnika. Jeżeli dysk upadnie na ziemię, zostanie złapany poza boiskiem, zostanie przechwycony lub strącony na ziemię przez zawodnika drużyny broniącej, inicjatywę przejmuje drużyna, która wcześniej broniła, a drużyna atakująca przechodzi

do obrony. W przypadku rozgrywek na piasku lub hali wielkość boiska ulega zmniejszeniu. Najczęściej w takich warunkach na boisku gra pięciu zawodników. W Ultimate frisbee nie uczestniczą arbitrzy. Wszystkie kwestie sporne rozwiązują sami zawodnicy w myśl zasady fair play. W wypadku różnicy zdań sporne zagranie jest powtarzane.

DROBNE

Praca Zatrudnimy pracownikow w McDONALDS w Baranowie w sprawie pracy numer tel. 694495975.

Jak dodać ogłoszenie drobne? To proste. Wyślij SMS o treści: TC.PULS.Treść ogłoszenia na numer 70068 (koszt 62 gr) Regulamin na www.pulsgminy.pl

Strona 5


Puls Gminy • Styczeń 2013

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ZAPOWIEDZI

LUDZIE

Co nas czeka w styczniu... 13 stycznia (niedziela) od godz. 9.00 Turniej siatkówki o puchar dyrektora GOSiR, Hala GOSiR w Dopiewie 13 stycznia XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; imprezę w naszej gminie koordynuje Gminna Biblioteka w Dopiewie 13 stycznia, godz. 20.00 WOŚP - „Światełko do nieba”, pokaz sztucznych ogni, przed budynkiem OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21, 15 - 25 stycznia (w dni robocze), godz. 8.00 – 16.00, ferie zimowe w świetlicy w Palędziu, wstęp bezpłatny, bez zapisów 16 stycznia (środa), godz. 11.00 przedstawienie dla dzieci Teatru Cieni „Teatr w lesie”, świetlica w Palędziu, ul. Leśna 17 stycznia (czwartek), godz. 17.00, przedstawienie teatralne dla dzieci „Dwie Dorotki”, sala Biblioteki, ul. Konarzewska 12, 19 - 20 stycznia (sobota- niedziela), od godz. 9.00, Turniej Frisbee, Hala GOSiR w Dopiewie 21 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00 - 16.00, bezpłatne

porady prawne dla mieszkańców Gminy Dopiewo, sala Biblioteki, ul. Konarzewska 12, 21 stycznia, godz. 18.0024.00, zabawa karnawałowa Klubu Seniora „Promyk”, sala Biblioteki, OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21, 21 - 25 stycznia, godz. 10.0014.00, Ferie z Biblioteką „Niemiecka Mozaika” sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21, 24 stycznia (czwartek), godz. 17.00, spektakl teatralny dla dzieci „Stoliczku nakryj się” sala Biblioteki, ul. Konarzewska 12, 26 stycznia (sobota), godz. 16.00 – 20.00, sportowa sobota - bezpłatny wstęp na salę dla wszystkich mieszkańców (gry zespołowe, tenis stołowy, badminton, inne), Hala GOSiR w Dopiewie 26 stycznia, Charytatywna Zabawa Karnawałowa (na rehabilitację Bartka Wojtysia), Strażnica OSP w Dopiewie 27 stycznia (niedziela) pierwszy w nowym roku turniej halowej piłki nożnej; od godz. 9.00; eliminacja w ogólnopolskim pro-

jekcie „Halowej Ligi Mistrzów” - kategoria senior +16 (medium), zwycięzca zagra w finale wojewódzkim; zgłoszenia do dnia 20.01.2013, Hala GOSiR w Dopiewie 2 lutego (sobota) godz. 10.00 – 11.30, Bezpłatne zajęcia - Nordic walking instruktorem, instruktarz i marsz po lesie, Dąbrówka ul. Parkowa na skraju lasu 2 lutego III Turniej XII z Cyklu Grand Prix Młodzików o Puchar Prezesa WZPN w halowej piłce nożnej pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego (rocznik 2000 i młodsi), Hala GOSiR w Dopiewie 3 lutego III Turniej XII z Cyklu Grand Prix Orlików o Puchar Wójta Gminy Dopiewo w halowej piłce nożnej pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego (rocznik 2002 i młodsi), Hala GOSiR w Dopiewie 16 lutego godz. 16.00 - 20.00 sportowa sobota - bezpłatny wstęp na salę dla wszystkich mieszkańców (gry zespołowe, tenis stołowy, badminton, inne), Hala GOSiR w Dopiewie. red

„Okiem dziecka” i Pani Marta Torebko W grudniu Puls Gminy patronował wydaniu nowej płyt Pani Marty Torebko „Okiem Dziecka”. W ślad za płytą kilka słów o wydawnictwie i jego autorce.

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE

Pani Marta Torebko (fot. Archiwum rodzinne)

Ferie Palędzie

Ferie zimowe w placówkach oświatowych na terenie gminy Dopiewo Szkoła Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Szkoła Podstawowa w Dopiewcu Szkoła Podstawowa w Skórzewie

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Szkoła Podstawowa w Konarzewie ZSP Więckowice ZSP Dopiewo

Termin 14 - 18.01.2013 r. dla kl. IV - VI 21 - 25.01.2013 r. dla kl. I - III 14 -18.01.2013 r.

Wyjazd do kina, na lodowisko, na basen,Zajęcia sportowe oraz z ceramiki Wyjazdy do kina, na kręgielnię, na basen, do Palmiarni oraz na lodowisko. Wyjazd do kina i na basen oraz zajęcia świetlicowe w szkole.

14 - 18.01.2013 r.

Wyjazd do Centrum Fabianowo, na basen oraz lodowisko. Prezentacja edukacyjna na temat robotyki i technologii XXI wieku, pokaz naukowy oraz prezentacja - edukacja przyrodnicza w Łysym Młynie w Biedrusku. Wyjazd do kina i na basen oraz zajęcia sportowe.

21 - 25.01.2013 r. 14 - 18.01.2013 r. 14 - 18.01.2013 r. 14 - 18.01.2013 r.

Gimnazjum w Dopiewie 14 - 25.01.2013 r. Gimnazjum w Skórzewie 14 - 18.01.2013 r. Źródło: Urząd Gminy Dopiewo

Strona 6

Rodzaj zajęć

Wyjazdy do kina, na kręgielnię, na basen, na lodowisko oraz zajęcia w świetlicy szkolnej. Wyjazd do kina i na basen oraz zajęcia sportowe. Zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne, seanse filmowe w szkole. Wyjazd na basen i na lodowisko, na salę zabaw i gier, do kina, do muzeum, zwiedzanie Poznania. Zajęcia sportowe oraz wyjazd na lodowisko. Wyjazd na lodowisko, basen, Fantasy Park Poznań Plaza, Centrum Rekreacji i Sportu Fabianowo oraz do kina.

Płyta ukazała się 18 grudnia, zawiera 17 utworów. Pani Marta wraca w niej do dzieciństwa. Stara się spojrzeć na otaczający świat okiem dziecka. Naśladując dziecięce głosy, opowiada o bohaterach wyobraźni najmłodszych: Smoku Teofilu, Delfinie, Biedronce i innych. Wszystkie kompozycje i teksty są autorstwa Pani Marty, a ich aranżacje stworzył Sebastian Stieler. Płytę można nabyć na stronie internetowej www.martatorebko.com, a poszczególne utwory można ściągnąć w postaci plików MP3. Pomysł na płytę wpadł do głowy Pani Marty, gdy podczas studiów prowadziła zajęcia w przedszkolu. – Słuchałam w jaki sposób dzieci postrzegają świat, jakie zwroty są im bliskie, do jakiej muzyki lubią się poruszać. I tak właśnie w trakcie prowadzenia zajęć powstawały utwory. – Opowiada z zaangażowaniem autorka. Pani Marta ukończyła studia o specjalności „dialog społeczny” na Uniwersytecie im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu, edukację muzyczną, dyrygenturę chóralną oraz prowadzenie zespołów muzyki rozrywkowej na Akademii Muzycznej w Poznaniu, a także Podyplomowe Studia Gimnastyki Tanecznej i Fitnessu na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiada też legitymację instruktora fitness. Obecnie uczy muzyki w Gimnazjum w Skórzewie oraz tańca i rytmiki w przedszkolach. Prowadzi warsztaty wokalno- taneczne dla dzieci i młodzieży, uczy gry na fortepianie, a także prowadzi zajęcia z emisji głosu. W wolnych chwilach pisze teksty i komponuje muzykę pop. Właśnie pracuje nad nową płytą z utworami dla dorosłych. Do tego znajduje jeszcze czas na koncertowanie z zespołem Voice of GOK działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach. Z przyjemnością, w kolejnych wydaniach gazety opowiemy Państwu o dalszych działaniach i sukcesach Pani Marty. red

Pieniądze z LGD Źródło Lokalna Grupa Działania: „Źródło” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na projekty w ramach programów: 1. Odnowa i rozwój wsi, 2. Małe projekty, 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 4. Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw. Termin składania wniosków: 18 stycznia - 6 lutego 2013 roku. Łącznie do wykorzystania jest 1,8 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu itd. można znaleźć na www. lgdzrodlo.pl lub w siedzibie stowarzyszenia ul. Ratuszowa 1, Buk. II p. pok. 39. red

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

OKIEM

Puls Gminy • Styczeń 2013

POLEMIKA

MIESZKAŃCA

Mamy swoje 791 Nastolatka Nadszedł czas świąt i kilka dni wolnego. Wreszcie odpoczynek od szkoły! Spotkania z przyjaciółmi, dłuższy sen. Wszystko bardzo dobrze, ale przez pierwsze dwa dni, a co dalej? Jak dużo czasu można spędzić przed komputerem? Młodzi znaleźli idealne zajęcie dla siebie. Otóż największą rozrywką jest zwiedzanie okolic gminnym autobusem (791). Dlaczego nie? Lepsze to niż leżenie z nogami nad głową przed telewizorem, prawda? A gdy to się nudzi, wszyscy chętnie jadą do Trzcielina i organizują rozgrywki w pluciu na odległość. Cóż... Przynajmniej na świeżym powietrzu. A dalej? Co młodzież może robić poza tym? Niewątpliwie są to bardzo twórcze i kreatywne zajęcia, ale czy gmina nie powinna zatroszczyć się o to, żebyśmy mieli ochotę zagospo-

Dlaczego oświata tyle kosztuje?

darować swój czas w nieco bardziej ciekawszy i pożyteczniejszy sposób? Może i mamy w naszej gminie świetne orliki, parki czy jeziora, ale jak możemy wykorzystywać je zimą? Internet, telewizja i wszystkie inne wysysające mózg cuda techniki wychodzą z mody, chcemy znów wrócić do rzeczywistości i robić coś poza przeglądaniem programów telewizyjnych. Jako nastolatka chcę zadać mieszkańcom gminy i jej władzom pytanie. Dlaczego nic z tym nie robimy? Dlaczego pozwalamy, by nieletni w ucieczce od nudy pili alkohol i palili papierosy, podczas gdy w gminie są tereny, które możemy zagospodarować i postarać się, by ten czas spędzali inaczej? Na chwilę obecną mogę jedynie z zazdrością patrzeć na inne gminy, które oferują takie atrakcje jak baseny czy skateparki, ale spokojnie. My mamy swoje 791.

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE

Ferie Biblioteka

W grudniowym Pulsie Gminy opublikowaliśmy krytyczny wobec projektu budżetu na 2013 rok artykuł pana Radosława Przestackiego pt. „Niespodziewany wzrost wydatków bieżących kosztem inwestycji”. Poniżej publikujemy odpowiedź na artykuł autorstwa pana Tomasza Zwolińskiego - Sekretarza gminy Dopiewo.

Tomasz Zwoliński Nawiązując do opublikowanego w „Pulsie Gminy” z grudnia 2012 roku artykułu pt. „Niespodziewany wzrost wydatków bieżących kosztem inwestycji” autorstwa Radosława Przestackiego, należy zwrócić uwagę, iż zawiera on informacje nieprawdziwe i nieścisłe. Jednym z zadań Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gminy jest przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu danych dotyczących szkół przy pomocy System Informacji Oświatowej (tzw. SIO). Najkrócej mówiąc jest to jednolity i precyzyjny zbiór danych oświatowych. Stworzono go w 2005 r. w celu zgromadzenia w jednej, spójnej bazie, informacji z zakresu sprawozdawczości statystycznej, rozproszonych dotychczas między Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje innych resortów. System SIO służy za źródło danych i podstawę do przeprowadzania wszelkich analiz w poniższym materiale. Tabela nr 7 w artykule „Niespodziewany wzrost wydatków bieżących kosztem inwestycji” zawiera nieprawdziwe dane, które w żaden sposób nie wynikają z danych zawartych w systemie SIO. Tabela 1 przedstawia prawidłowe przeliczenie ilości uczniów na etat nauczycielski w gminnych placówkach oświatowych w dniu 30 września 2011 roku. Należy również zaznaczyć, iż ok. 50% kosztów funkcjonowania gminnej oświaty pokrywana jest z tzw. subwencji oświatowej przekazywanej gminie z budżetu państwa. Niestety, subwencja oświatowa nie jest wystarczająca, a gminy ponoszą większość kosztów oświatowych. Jej wysokość jest określana na podstawie statystycznej liczby uczniów (nie mylić z faktyczną liczbą uczniów), liczebności uczniów wg poszczególnych tzw. wag (uczniów z różnym rodzajem niepełnosprawności), liczebności etatów nauczycielskich wg. stopni awansu zawodowego

Harmonogram odbioru ODPADÓW SEGREGOWANYCH przez ZUK Dopiewo w 2013 roku Miejscowość

Styczeń

Dopiewo, Podłoziny, 7 21 4 Więckowice, Żarnowiec, Zborowo, Fiałkowo, Drwęsa Konarzewo, Trzcielin, 8 22 5 Lisówki, Joanka, Dopiewiec, Pokrzywnica, Glinki Palędzie, Gołuski 9 23 6 Dąbrowa, Zakrzewo 10 24 7 Dąbrówka 11 25 8 Skórzewo 12 26 9 Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie Sp. z o.o.

kontakt@pulsgminy.pl

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

18

4

18

8

22

6

20

3

17

19

5

19

9

23

7

21

4

18

20 21 22 23

6 7 8 9

20 21 22 23

10 11 12 13

24 25 26 27

8 9 10 11

22 23 24 25

5 6 7 8

19 20 21 22

Miejscowość

Błędne dane podane Dane rzeczywiste przez R. Przestackiego Ilość uczniów Ilość uczniów Ilość uczniów Ilość uczniów na etat na etat na etat na etat nauczycielski w szkole nauczycielski w szkole

Dąbrowa 8,53 7,10 10,22 Dopiewiec 3,75 2,57 10,16 Dopiewo (ZSP) 8,14 5,94 12,34 Konarzewo 7,08 5,38 8,98 Skórzewo 10,79 8,85 12,42 Więckowice (ZSP) 5,29 3,79 8,46 ŚREDNIA 8,20 6,28 10,43 Tabela 1. Przeliczenie ilości uczniów na etaty (stan na 30.09.2011)

2009/2010

2010/2011

2011/2012

poniżej "0" 228 251 405 "0" 89 178 244 SP, klasa I 147 166 225 SP, klasa II 144 149 168 SP, klasa III 149 148 159 SP, klasa IV 163 154 155 SP, klasa V 162 165 164 SP, klasa VI 152 167 165 gimnazjum, klasa I 159 169 188 gimnazjum, klasa II 163 155 169 gimnazjum, klasa III 145 161 156 RAZEM 1701 1863 2198 Tabela 2. Zmiana liczby uczniów w placówkach gminnych

(nie są brane pod uwagę pozostałe etaty w placówkach). O kosztach oświatowych w części decydują mechanizmy niezależne od gminy. Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na wysokość wynagrodzeń nauczycieli jest tzw. kwota bazowa, którą corocznie określa ustawa budżetowa Sejmu RP. Kwota bazowa służy za podstawę obliczania wynagrodzeń nauczycieli. Należy zwrócić uwagę, iż od 2009 roku kwota bazowa systematycznie rosła, a co za tym idzie, rosły też wynagrodzenia nauczycieli. Średnie wynagrodzenie nauczyciela na różnym poziomie awansu zawodowego wygląda następująco: 1. nauczyciela stażysty: 100% kwoty bazowej, 2. nauczyciela kontraktowego: 111% kwoty bazowej, 3. nauczyciela mianowanego: 144% kwoty bazowej, 4. nauczyciela dyplomowanego: 184% kwoty bazowej. Ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej średnie jest ważne, gdyż od 2009 roku Karta Nauczyciela (art. 30a) uprawnia nauczycieli do otrzymywania dodatku uzupełniającego, jeśli nie uzyskują oni pensji w wysokości przynajmniej średniego wynagrodzenia dla właściwego im stopnia zawodowego. W 2011 roku z tego tytułu Gmina Dopiewo wypłaciła kwotę 201 700,00 zł, która wchodzi w skład ogólnej kwoty wynagrodzeń w oświacie na ten rok. Dodatkowo, nauczycielom z przynajmniej 7-letnim stażem pracy i posiadającym stosowne zaświadczenie lekarskie przysługuje tzw. urlop dla podratowania zdrowia, który może trwać nawet rok.

8,5 6,98 9,0 6,82 10,14 6,06 7,91

2012/2013 403 245 170 211 161 158 150 165 203 187 167 2220

Urlop ten jest płatny, a wynagrodzenie nauczyciela w tym czasie jest w 100% pokrywane z budżetu gminy. Na spory wzrost kosztów oświatowych w 2011 roku złożyło się przede wszystkim uruchomienie dwóch nowych placówek przedszkolnych w Konarzewie i Skórzewie (koszty 21 nowozatrudnionych osób i funkcjonowania obiektów) oraz uchwalenie nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli, który skutkował wzrostem wynagrodzeń. Należy również mieć na uwadze fakt, iż w ostatnich latach wielu nauczycieli osiągnęło kolejny stopień awansu zawodowego (6 w 2011, 6 w 2012), a tym samym ich wynagrodzenia musiały być z mocy ustawy podwyższone. Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wzrost kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Dopiewo są uwarunkowania demograficzne. Przedstawienie danych dotyczących wzrostu wydatków bez umiejscowienia ich w kontekście lawinowo rosnącej liczby uczniów. Szczególnie duży przyrost liczby uczniów odnotowano w roku szkolnym 2011/2012, kiedy to w placówkach gminnych przybyło aż 335 uczniów (Tabela 2). Podsumowując, obraz gminnej oświaty i kosztów związanych z jej prowadzeniem jest o wiele bardziej skomplikowany, niż próbował to przedstawić Radosław Przestacki w swoim artykule. Zaprezentowanie danych nieprawdziwych lub pozbawionych kontekstu może zostać odczytane jako polityczna rozgrywka, a nie rzetelne informowanie mieszkańców.

Strona 7


AUTOPROMOCJA

R EK L A M A 14/2012

R EK L A M A 31/2012

yt wy d e Kr hodo oc m sa

Mac

Dołącz do Pulsu Gminy ulotkę Twojej firmy

Getin

atrakcyjne oprocentowanie

R EK L A M A 32/2012

również refinansowanie kosztów zakupu na oświadczenie

Plewiska ul. Grunwaldzka 515c/3 tel. 61 651 80 05; kom. 791 124 644 Jesteśmy częścią Getin Noble Bank SA. R EK L A M A 28/2012

Fryzjer dla dzieci

5000 ulotek może trafić do skrzynek pocztowych w całej gminie Dopiewo

tel. 535-537-722

BiegliRewid

R EK L A M A 21/2012

Gabinet R EK L A M A 20/2012

Nickel R EK L A M A 18/2012

Silva

R EK L A M A 22/2012

BiuroPodr

R EK L A M A 23/2012

Apteka

R EK L A M A 24/2012

SalaZabaw

R EK L A M A 25/2012

Cukiernia

Puls Gminy Dopiewo 01/2013  

Puls Gminy Dopiewo 01/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you