Page 1

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo • Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: 5000 egzemplarzy • Nr 12/2012 (4)

Co w numerze?

ISSN 2299-5323

• • • • •

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzą

Budżet gminy 2013 Święto Niepodległości w gminie Porozumienie z PKP Nowa linia 400kV Wielka Gra Terenowa

Redakcja i wspólpracownicy Pulsu Gminy

Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

GRUDZIEŃ 2012

Dąbrowa • Dąbrówka • Dopiewiec • Dopiewo • Drwęsa • Fiałkowo • Glinki • Gołuski • Joanka • Konarzewo • Lisówki • Palędzie • Podłoziny • Pokrzywnica • Skórzewo • Trzcielin • Więckowice • Zakrzewo • Zborowo • Żarnowiec R EK L A M A 09/2012

Nowe pociągi i wspólny bilet Już w grudniu czekają na pasażerów dojeżdżających do Poznania koleją dwie nowości: wspólny bilet na autobus, tramwaj i kolej oraz nowoczesne pociągi ELF.

Wspólny bilet

Elfy w Dopiewie Koleje Regionalne szykują także inną, istotną zmianę jakościową dla pasażerów. Już w grudniu po naszych torach regularnie będą jeździć nowoczesne składy typu ELF. ELF to produkt polski, wytwarzany przez firmę Pesa Bydgoszcz. Zakup tych składów to największa inwestycja w historii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Każdy

kosztuje prawie 20 mln zł, z czego jedną trzecią kosztów pokryła Unia Europejska. W pojazdach tego typu wykorzystane zostały nowoczesne technologie. Elfy są niskopodłogowe, klimatyzowane, przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w toalety. W każdym ze składów znajdzie się biletomat. Aby wytłumić drgania zamontowano amortyzatory hydrauliczne. Każdy z pojazdów może pomieścić do 450 pasażerów. W pojazdach jest 200 miejsc siedzących. Dodajmy, że od 9 grudnia Koleje Wielkopolskie przejmują obsługę pociągów na linii Poznań-Zbąszynek. Na początku około jedna trzecia pociągów będzie obsługiwana Elfami, docelowo wszystkie. 21 listopada odbył się promocyjny przejazd Elfa z Poznania do Opalenicy i z powrotem. Pociąg zatrzymywał się w Dopiewie, każdy mógł wsiąść, pooglądać i zrobić zdjęcie.

Alior Bank (2)

Kolejne podwyżki Tradycyjnie pod koniec roku Urząd Gminy podnosi stawki obowiązujących w 2013 roku podatków lokalnych. Poniżej przedstawiamy nowe stawki podatków. Wyjątkowo znacząca dla naszych portfeli będzie zmiana stawki za „grunty pozostałe”, bo wzrośnie ona aż o 20% w stosunku do poprzedniego roku. Dodajmy, że na posiedzeniu Rady Gminy Dopiewo, gdzie zatwierdzono stawki na 2013 rok, radni ich nawet nie skomentowali ani nie podjęli dyskusji nad proponowanymi zmianami. W podjętej uchwale nie znajdziemy także pisemnego uzasadnienia. Rodzaj

BUDYNKI

Od 9 grudnia 2012 r. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o. o. oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu wprowadzają nowy rodzaj biletu miesięcznego pod nazwą „Bus-Tramwaj-Kolej - Jeden Bilet”, który obowiązywać będzie w pociągach regionalnych w promieniu około 30 km od Poznania oraz w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Obszar obowiązywania biletu jest podzielony na 3 strefy oznaczone literami A, B i C. Gmina Dopiewo znalazła się w strefie C, ponieważ żadna stacja kolejowa nie mieści się w miejscowości graniczącej bezpośrednio z Poznaniem. Do strefy B (zarówno kolejowej jak i autobusowej) zaliczono tylko miejscowości przylegające

bezpośrednio do Poznania. W naszej gminie w strefie autobusowej B jest tylko Skórzewo. W efekcie pociągiem pojedziemy z A od razu do C. Bilet miesięczny, normalny na wszystkie strefy kosztuje 274 zł. Bilety będzie można kupić w kasach kolejowych Przewozów Regionalnych i Kolei Wielkopolskich. Bilety będą w postaci papierowej, z nadrukowaną dodatkową informacją o ważności w komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu.

GRUNTY

Anna Kowalska

Jedn.

2012

2013

Zmiana

prowadzenie działalności gospodarczej pod jeziorami i zbiornikami wodnymi pozostałe

2

0,78

0,85

8,97%

ha

4,33

4,51

4,16%

m2

0,29

mieszkalne

m2

0,70

0,73

4,29%

działalność gospodarcza

m2

18,98

20,00

5,37%

działalność gospodarcza (obrót materiałem siewnym) świadczenia zdrowotne

m2

10,24

10,65

4,00%

m2

4,45

4,63

4,04%

pozostałe

m2

5,00

5,50

10,00%

m

0,35 20,69%

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej gminy Dopiewo

Nowoczesny pociąg Elf w Dopiewie (fot. Archiwum) R EK L A M A 01/2012

Dom Wina (5)

Dodajmy, że stawki podatków lokalnych w naszej gminie są jednymi z najwyższych w okolicy. W Tarnowie Podgórnym, Stęszewie czy Komornikach, czyli gminach znacznie bogatszych od naszej, prawie wszystkie stawki podatków są nizsze od tych w Dopiewie. Jednocześnie zwolniono z płacenia podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle

oraz grunty zajęte na: prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej; prowadzenie działalności kulturalnej; prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz gromadzenia, segregacji i składowania odpadów oraz ujęcia i stacje uzdatniania wody. red


R E K L A M A 17/ 2 012

Mornel (3)


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

INWESTYCJE

Nowa linia 400 kV Czy z planowaną rozbudową linii wysokiego napięcia 400kV będzie tak samo jak z planowaną likwidacją przejazdów kolejowych w gminie? Czy interes mieszkańców zostanie uwzględniony odpowiednio wcześniej, czy czeka nas powtórka z protestów lokalnej społeczności?

Anna Kowalska PSE Operator rozważa budowę nowego, trzeciego połączenia transgranicznego z systemem niemieckim. Połączenie to miało by przebiegać przez teren naszej gminy. Z ewentualnymi propozycjami przebiegu spółka PSE Operator zwróciła się do władz naszej gminy. Rozważane są dwie drogi. Jedna z GPZ Plewiska wzdłuż autostrady, a druga przez tereny zamieszkałe. Przedstawiciele PSE Operator stanowczo zapewniają, że przeprowadzą konsultacje społeczne odpowiednio wcześniej, tak jak uczynili to przy okazji połączenia sieci elektroenergetycznej z Litwą. „Decyzja odnośnie terminu realizacji zadania zapadnie po wykonaniu wszystkich koniecznych studiów i analiz, niemniej zakłada się, że budowa połączenia rozpocznie się przed rokiem 2020 – mówi Pani Beata Jarosz, Rzecznik Prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. - PSE Operator zawarł już wiosną 2011 roku stosowną umowę z operatorem niemieckim (50 Hertz Transmission GmbH) dotyczącą współpracy w zakresie prac przygotowawczych dla tego projektu. Obecnie uruchomione jest studium, które będzie realizowane przy wsparciu środków UE z funduszu TEN-E*. Jego celem będzie określenie warunków budowy trzeciego połączenia transgranicznego z systemem niemieckim,

a także niezbędnych wzmocnień w zachodniej części polskiego systemu elektroenergetycznego. Termin zakończenia prac studialnych to rok 2014. Za wcześnie jest zatem, aby mówić o szczegółach tego połączenia.” * Sieci Transeuropejskie (ang. Trans-European Networks (TEN) to program przygotowany przez Unię Europejską, ma za zadanie rozbudowę i modernizację sieci europejskiej infrastruktury głównych linii spinających kontynent europejski. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht, w którym zapisano, iż Unia Europejska promuje rozwój sieci transeuropejskich jako kluczowego czynnika niezbędnego dla stworzenia wspólnego rynku i zapewnienia spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które określiły zakres, priorytetowe obszary i projekty wraz z harmonogramem ich realizacji. Utworzono również specjalny instrument finansowy, który zapewnia wsparcie realizacji tych projektów. Sieci transeuropejskie obejmują 3 obszary: - transeuropejskie sieci energetyczne, (ang.) Trans-European Energy Network (TEN-E lub TEN-Energy) - transeuropejskie sieci transportowe, (ang.) Trans-European Transport Networks (TEN-T) - transeuropejskie sieci telekomunikacyjne, (ang.) Trans-European telecommunications network (eTEN).

Proponowana trasa linii 400kV wzdłuż A2 oraz alternatywna trasa przez Zakrzewo (fot. Archiwum)

kontakt@pulsgminy.pl

Puls Gminy • Grudzień 2012

Z

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Porozumienie w tzw. sprawie przejazdów kolejowych Po październikowych burzach w sprawie zamykania przejazdów kolejowych w naszej gminie, listopad przyniósł rozwiązanie problemu. Już 12 listopada po spotkaniu w Urzędzie Gminy z przedstawicielami PKP PLK S.A., mieszkańcy mogli poczuć, że ich stanowczy protest odniósł skutek.

Agnieszka Wilczyńska Burza Najpierw burzliwą dyskusję przeprowadzono na gminnym forum internetowym. Zbulwersowani mieszkańcy Palędzia i okolic na spotkaniu wiejskim jednogłośnie wybrali pięcioosobową reprezentację i zdecydowali o złożeniu protestu w tej sprawie. W zaledwie kilka dni zebrano ponad 300 podpisów pod protestem. W trybie pilnym zorganizowano spotkanie w Urzędzie Gminy z przedstawicielami PKP PLK S.A. i podpisano porozumienie satysfakcjonującego wszystkie strony. Protest ostatecznie nie został złożony. Porozumienie Poniżej najważniejsze fragmenty porozumienia: „W związku z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (…) PKP PLK S.A. oświadcza, że w efekcie ograniczenia zakresu Projektu (…) nie planuje prowadzenia żadnych prac inwestycyjnych na terenie Gminy w oparciu o wskazaną decyzję.” „W przypadku uzyskania finansowania dla zakresu obejmującego Gminę Dopiewo, PKP PLK S.A. przeprowadzi konsultacje z Gminą Dopiewo, tj. z Wójtem Gminy Dopiewo i Radą Gminy Dopiewo, co do ostatecznego ukształtowania ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy, w tym ilości wiaduktów i przejść lub przejazdów podziemnych.” „W przypadku podjęcia prac projektowych związanych z uzy-

skaniem pozwoleń na budowę na terenie Gminy Dopiewo Inwestor PKP PLK S.A. wystąpi o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…) w zakresie rozwiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Dopiewo.” Podpisane porozumienie chroni interes Gminy, w tym mieszkańców, daje gwarancję, że w najbliższych latach nic się na naszych drogach nie zmieni, a w perspektywie otwiera drogę do wynegocjowania korzystnych rozwiązań. Nie jest ono jednak zabezpieczeniem stuprocentowym. Mieszkańcy powinni zachować daleko idąca czujność i pilnować, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Działnia Urzędu Gminy Działania Urzędu Gminy w tej sprawie niestety nie zasługują na pochwałę. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka faktów, najbardziej bulwersujących opinię publiczną: - brak jakichkolwiek działań naszych włodarzy na etapie konsultacji społecznych wiosną tego roku dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) - Pozostałe roboty”; - zasłanianie się, że wszystko co złe w tej sprawie to zasługa poprzedników; - umieszczenie na gminnych stronach internetowych nawet nie przeczytanego przez urzędników dokumentu decyzji środowiskowej, do tego w formacie uniemożliwiającym zapoznanie się z nim bez odwracania monitora komputera;

- reakcja dopiero po zdecydowanym sprzeciwie lokalnej społeczności. Pozytywy Jest jednak jedna pozytywna strona całej sprawy. Mieszkańcy gminy zjednoczyli się i udowodnili, że wspólne działanie ma sens i może być skuteczne nawet w stosunku do monopolisty jakim jest PKP. W sytuacji kryzysowej objawili się także nowi lokalni liderzy, którzy skutecznie działali i merytorycznie bronili racji mieszkańców. Oby tak dalej. Stanowisko PKP O stanowisko w sprawie dodatkowo poprosiliśmy Pana Macieja Dutkiewicza, rzecznika prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: „Z uwagi na ograniczenia finansowe modernizacja trasy Warszawa - Kunowice została ograniczona i w perspektywie do 2020 r. będzie realizowana tylko na odcinku Sochaczew – Swarzędz. Obecnie, w latach 2012 – 2014, realizujemy prace projektowe obejmujące odcinek Sochaczew Swarzędz. Następnie na ich podstawie w kolejnej perspektywie finansowej w latach 2014 – 2020 planujemy prace budowlane na tym odcinku. PKP PLK S.A. do roku 2020 nie planuje robót modernizacyjnych na odcinku Poznań – Rzepin.” Więcej o historii kontrowersyjnej decyzji oraz zamykanych przejazdach kolejowych na www. pulsgminy.pl oraz www.mojedopiewo.pl.

Spotkanie wiejskie w Palędziu w sprawie likwidacji przejazdów kolejowych (fot. Archiwum)

Strona 3


Puls Gminy • Grudzień 2012

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

AKTUALNOŚCI

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Relacja z 38. Sesji Rady Gminy Trzydziesta ósma sesja Rady Gminy trwała ponad 7 godzin i skończyła się po godz. 21.00. To jak dotąd najdłuższa sesja w tym roku, choć przed nami jeszcze posiedzenie poświęcone budżetowi gminy 2013, które w ubiegłym roku skończyło się grubo po północy.

Puls Gminy, kontakt z redakcją tel. 535 537 722 • www.pulsgminy.pl Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna, tel. 61 814 83 31 • www.dopiewo.pl Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie tel. 61 814 82 31 • www.zukdopiewo.pl Straż Gminna, tel. alarmowy 61 894 19 86 Policja Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie tel. Dyżurny 61 841 48 60, tel. Rewiru 61 841 32 30

W trakcie obrad 38. Sesji Rady Gminy Dopiewo (fot. Archiwum)

Agnieszka Wilczyńska Co też zajmowało tak długo zebranych? Najwięcej czasu zajęły zaledwie dwa tematy. Prezentacja i dyskusja na temat inwestycji zrealizowanych i niezrealizowanych w gminie w 2012 roku oraz zmiany w tegorocznym budżecie. Inwestycje Po pierwszej przerwie (a było ich w sumie trzy) Pani Wójt przedstawiła trwającą prawie półtorej godziny prezentację multimedialną inwestycji w podziale na kubaturowe, kanalizacyjne, drogowe, oświetlenia ulic i inne. Po czym radni zadawali pytania, na które odpowiadali kolejno pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy, którzy na obrady stawili się w pełnym składzie. Najwięcej pytań dotyczyło inwestycji niezrealizowanych. Powtarzającą się odpowiedzią strony urzędowej na zarzuty zbyt opieszałej reali-

zacji poszczególnych zadań było stwierdzenie „bo projektant nie zrobił” lub „wina wykonawcy”. Cała dyskusja trwała kolejną godzinę, a jedynym wnioskiem na przyszłość jest, że Urząd powinien zwiększyć kontrolę nad wykonawcami. Budżet 2012 Budżet 2012 jest modyfikowany prawie na każdej sesji, w zależności od aktualnej sytuacji finansowej gminy i potrzeb. Nie jest to niczym nowym ani zaskakującym. Jednak sposób przedstawienia danych, proponowanych zmian i tłumaczenia Pana Skarbnika Piotra Szmytkowskiego, były na tyle niezrozumiałe, że po długiej dyskusji temat znów został skierowany do komisji, czyli dalszych prac. Sprawy różne W części zapytań i wniosków sołtysów dominowały sprawy związane z licznymi naprawami

wiat przystankowych oraz potrzeby wyrównania dróg gruntowych przed zimą. Jedna nowa ulica otrzymała nazwę - Majątkowa w Dąbrówce. Uchwalono także nową wysokość diet dla sołtysów w naszej gminie. Od 1 stycznia 2013 roku każdy sołtys za wykonywanie swojej pracy w terenie otrzyma miesięcznie 500 zł. Dotąd dieta wynosiła 300 zł. Każdy sołtys otrzymuje także inkaso od wpłacanych mu podatków w wysokości 3%. Kwota ta może wynieść nawet ponad 7.000 zł (źródło: oświadczenie majątkowe za 2011 rok radnego – sołtysa największej miejscowości w gminie - Skórzewa). Wcześniejsze, tj. 36. i 37. Sesje Rady Gminy także odbyły się w listopadzie. Obie były zwoływane w trybie nadzwyczajnym i dotyczyły wyłącznie sprawy likwidacji przejazdów kolejowych w gminie.

Podsumowanie roku 2012 w alfabetycznym skrócie B jak budżet. Zmieniany w tym roku prawie na każdej sesji rady gminy. I wciąż bardziej winien niż ma. D jak Dobrowolska Zofia, Wójt gminy Dopiewo, Niepodzielnie rządzi Urzędem i gminą. F jak Forum. Większość tematów, o których nie chce się chwalić Urząd Gminy Dopiewo, można znaleźć na forum MojeDopiewo.pl. Najlepsze źródło bieżącej informacji i możliwość dyskusji. G jak Gąsiorowska Magda, Przewodnicząca Rady Gminy. Przewodnicząca gminnej opozycji. K jak kanalizacja. Niby

gdzieś jest, nawet podobno można się do niej podłączać, ale nie w całości i właściwie to nie wiadomo… L jak likwidacja przejazdów kolejowych. Najgorętszy temat jesieni 2012. Chaos informacyjny. Zdecydowany protest mieszkańców i spóźnione działania Urzędu Gminy. M jak media. W mijającym roku przestał się ukazywać Goniec Dopiewski, U nas w Dopiewie, za to pojawiły się Przedmieścia i Puls Gminy. Urzędowy Czas Dopiewa ukazał się zaledwie cztery razy. P jak pieniądze. A raczej ich permanentny brak. Wielki Kryzys w Dopiewie nadchodzi.

R jak Rada Gminy. Piętnastu radnych, którzy zebrali się (od stycznia do listopada 2012 roku) aż na 18 posiedzeniach. Prawie jak rodzina. S jak szkoła podstawowa w Dąbrówce. Długo oczekiwana i wreszcie wybudowana. Zasługa poprzedniego i obecnego Wójta. U jak ulice i drogi. Dziurawe, gruntowe, nie równane. Nowych inwestycji gminnych jak na lekarstwo, ale za to możemy od czerwca śmigać S11 i w lewo i w prawo. W jak wolne wnioski. Usunięty punkt z porządku Sesji Rady Gminy, dzięki czemu mieszkańcy już nie mogą na niej zabierać głosu. red AUTOPROMOCJA

Stopka redakcyjna

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 4

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska Nakład: 5000 egzemplarzy

Twoja reklama w tym miejscu? Zadzwoń

535-537-722

Parafia w Konarzewie pw. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach • tel. 61 814 80 41 • Biuro parafialne Konarzewo: czwartek 16.00 - 16.45 • Msze święte: Niedziele: Konarzewo 8.00, 10.30, 18.00, Dopiewiec: 12.00 Wtorki: Konarzewo 9.00 Pozostałe dni powszednie: Konarzewo 18.00 Święta w dni pracy: Konarzewo 8.00, 18.00 Dopiewiec: 16.00 • www.parafiakonarzewo.pl Parafia w Dopiewie pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny tel. 61 814 80 29 • Biuro parafialne: wtorek po Mszy św. wieczornej, środa od godz. 9.00 - 10.00, czwartek po Mszy św. wieczornej • Msze święte: niedziela 8.30, 10.30, 18.00, w dni powszednie: poniedziałek 9.00, wtorek – sobota 18.00, w pierwsze soboty miesiąca: 9.00,18.00 • www.dopiewo.archpoznan.org.pl Parafia w Zakrzewie pw. NMP Królowej Korony Polski tel. 61 814 32 23 • Biuro parafialne: czynne przez pół godziny po wieczornej mszy św. • Msze święte: w niedziele: 8.00, 11.00, dni powszednie 18.00 sobota 18.00 (msza niedzielna) wtorek 9.00 • www.parafia.zakrzewo.com Parafia w Dąbrówce pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej tel. 602 500 442 • Biuro Parafialne: poniedziałek 17.00 - 18.00, środa 19.00 – 20.00, sobota 9.00- 10.00 • Msze święte: niedziela 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 18.30, dni powszednie 18.30 • www.dabrowkaparafia.pl Parafia w Skórzewie pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika tel. 61 814 37 18 • Biuro Parafialne: Poniedziałek: 19.00 - 20.00 Wtorek: 9.00 - 10.00 Środa: 16.00 - 17.00 oraz 19.00 - 20.00 dla par narzeczonych, Czwartek: 9.00 - 10.00 • Msze święte: niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 dla dzieci szkolnych, 12.30 dla rodziców z dziećmi, 18.00 dla młodzieży i studentów, dni powszednie 8.00, 18.00 • www.parafiaskorzewo.pl Sołtysi gminy Dopiewo Dąbrówka ..........Barbara Plewińska ................... 61 814 33 24 Dąbrowa ............Krzysztof Dorna....................... 609 970 277 Dopiewiec .........Mariola Nowak ........................ 61 814 83 93 Dopiewo ............Tadeusz Bartkowiak ................ 782 722 438 Gołuski .............Andrzej Potrawiak ................... 503 701 656 Konarzewo ........Paulina Trybuś-Ludwiczak ...... 61 894 3462 Palędzie .............Agnieszka Grześkowiak .......... 609 301 433 Skórzewo...........Walenty Moskalik.................... 515 319 810 Trzcielin ............Alojzy Sammler ....................... 783 963 518 Więckowice.......Anna Kwaśnik ......................... 501 758 062 Zakrzewo...........Marian Czekalski ..................... 697 278 434 Forum internetowe mieszkańców • www.mojedopiewo.pl • www.skorzewo.pl • www.dabrowka.info • www.paledzie.pl • www.konarzewo.com

Artykuły, komentarze aktualności, zdjęcia www.pulsgminy.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 Dopiewo, tel. 61 814 82 23 • Filia w Skórzewie tel. 61 814 37 69 • Filia w Konarzewie tel. 61 814 83 42 • www.bibldop.pl Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a Dopiewo, tel. 61 814 82 62 • www.gosir.dopiewo.pl

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

KRONIKA STRAŻY GMINNE J Interwencje zrealizowane przez Straż Gminną w listopadzie 2012 r.: Kontrole porządkowe na terenie Gminy - 82 Kontrole ruchu drogowego - 45 Kontrole bezpieczeństwa na terenie Gminy - 59 Zrealizowane interwencje dotyczące zwierząt - 32 Kontrola miejsc spożywania alkoholu - 30 Konwoje na potrzeby Gminy - 10 Kontrole rachunków na wywóz nieczystości - 24

Puls Gminy • Grudzień 2012

Z

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Szkolenie dla przedsiębiorczych 13 listopada w świetlicy w Palędziu odbyło się szkolenie „Jak założyć firmę krok po kroku”. Niezwykle ciekawie szkolenie prowadził Pan mgr inż. Krzysztof Graf z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Na spotkanie przyszło blisko 20 mieszkańców gminy, którzy przez dwie godziny, w telegraficznym skrócie poznawali najważniejsze zagadnienia z dziedziny biurokracji, podatków i księgowości. Pytań było wiele, uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w szkoleniu. Nie wykluczone, że w najbliższym czasie przybędzie w naszej gminie osób przedsiębiorczych oraz firm. Wszystkim uczestnikom szkolenia życzymy dalszych sukcesów. red

Wybrane interwencje: 21/26.11– teren całej gminy, patrole wspólne z funkcjonariuszami Policji w godz. 22:00 – 6:00. 02.11 Dąbrówka ul. Poznańska, ustalono i ukarano mandatem karnym sprawcę zniszczenia drzewa 03.11 Więckowice ul. Gromadzka, ustalono i ukarano mandatem karnym sprawcę spalania śmieci 05.11 Dopiewo ul. Wyzwolenia, ustalono i ukarano mandatem sprawcę wyrzucenia śmieci 22.11 Dopiewo ul. Poznańska, ustalono i ukarano mandatem karnym sprawcę spalania śmieci 27.11 Dopiewo ul. Wyzwolenia, ustalono i ukarano mandatem karnym sprawcę zniszczenia drzewa

KRONIKA POLIC YJNA 2/3.11 Dopiewo ul. Wyzwolenia, kradzież oleju opałowego oraz szlifierek kontowych, 2,4 tys. straty 4.11 miedzy godz. 11.00 a 12.00, Skórzewo ul. Poznańska, kradzież pojazdu marki Volkswagen Golf na niemieckich tablicach rejestracyjnych, srebrny, rocznik 2008, 25 tys. straty 19/20.11 Dąbrówka ul. Cisowa, kradzież pojazdu Peugeot 308 kombi, niebieski, rocznik 2012, 56 tys. straty Od sierpnia do 27 listopada, kradzież drewna z pnia różnego rodzaju z prywatnego lasu, systematyczny wycinanie, 725 zł straty

KRONIKA OSP PALĘDZIE 2.11 ćwiczenia zarządzone przez Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 11.11 Więckowice ul. Jeziorna, pożar 4 stogów słomy 19.11 Droga S-11 Dąbrówka, zabezpieczenie lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 29.11 droga Gołuski – Plewiska, usuwanie z drogi połamanych konarów drzew

KRONIKA OSP DOPIEWO 6.11 Podłoziny, śmiertelny wypadek na torach kolejowych 8.11 kontrola z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11.11 Więckowice ul. Jeziorna, pożar 4 stogów słomy 21.11 Dopiewo, wiadukt Konarzewo- Trzcielin, usuwanie rozsypanej na drodze kukurydzy 27.11 droga do DPS Lisówki, usuwanie powalonego drzewa

Szkolenie „Jak założyć firmę krok po kroku” w Palędziu (fot. Archiwum)

Wielka Gra Terenowa W ramach edukacyjno-historycznego projektu Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo pt. ,,Pamiętamy i będziemy pamiętać!” w piątkowe przedpołudnie 23 listopada 2012 odbyła się Wielka Gra Terenowa w lasach okolic Dąbrówki, Palędzia i Zakrzewa.

Michał Juskowiak Na starcie stanęło sześć drużyn ze Szkół Podstawowych z Dąbrowy, Dopiewa oraz Konarzewa. Stawkę dopełnili gimnazjaliści z Dopiewa i Skórzewa. Na ponad czterokilometrowej trasie na uczestników czekało sześć stanowisk, na których zawodnicy mogli poznać historię związaną z Powstaniem Wielkopolskim nie tylko na terenie naszej gminy, ale i z Poznaniem, Wolsztynem czy Luboniem. Uczestnicy z pewnością pamiętać będą o naszych lokalnych bohaterach: Podpułkowniku Andrzeju Kopie czy księdzu Janie

Laskowskim. Jako, że dopiewski oddział powstańczy miał pełnić rolę rezerwy w gotowości, na terenach gminy nie odbywały się walki. Oprócz ciepłej herbaty i słodkości na mecie czekały na wszystkich upominki (gry planszowe o tematyce historycznej), a przed oficjalnym rozstrzygnięciem nie zabrakło ogniska z kiełbaskami. Najbardziej oczekiwany moment to oczywiście ogłoszenie, która drużyna zdobyła najwięcej punktów w rywalizacji. I chociaż tego dnia tak naprawdę wszyscy uczestnicy byli wygrani to najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa z Dopiewa. Tuż za nią było

Gimnazjum ze Skórzewa, a trzecie miejsce zajęła jedna z drużyn ze Szkoły Podstawowej w Konarzewie. Nagrody zwycięzcom w imieniu Pani Wójt wręczał Pan Sekretarz Tomasz Zwoliński. Ta niecodzienna forma nauki przypomniała, że mamy prawo być dumni z powstańczych losów mieszkańców Gminy Dopiewo! Dziękujemy wszystkim za udział tego dnia, Radnym z Młodzieżowej Radzie Miasta Luboń za pomoc podczas gry oraz wszystkim dzięki którym udało się zorganizować Wielka Grę Terenowa – mając nadzieję, że była to pierwsza, ale nie ostatnia.

KRONIKA OSP ZAKRZEWO 2.11 wypadek na drodze Zakrzewo- Lusowo 7.11 kontrola gotowości przeprowadzona w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- gaśniczego 10.11 inspekcja i ćwiczenia z Państwową Strażą Pożarną z Poznania 11.11 Więckowice ul. Jeziorna, pożar 4 stogów słomy 15.11 Droga S- 11Dąbrówka, zderzenie TIRa z samochodem osobowym 19.11 Droga S-11 Dąbrówka, zabezpieczenie lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego AUTOPROMOCJA

Bieżące wiadomości oraz wydania archiwalne Pulsu Gminy znajdziesz na stronie WWW.PULSGMINY.PL Pierwsza w naszej gminie Wielka Gra Terenowa zorganozowana przez Młodzieżową Radę Gminy (fot. Archiwum MRG)

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 5


Puls Gminy • Grudzień 2012

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

POZNAJ RADNEGO

AKTUALNOŚCI

Marta Jamont - Radna Dąbrówki Spotkania tematyczne dla seniorów

Mieszka w Dąbrówce, 35 lat, uczy w szkole podstawowej, radna drugiej kadencji, bezpartyjna, w ostatnich wyborach do samorządu startowała z Komitetu Wyborczego KWW „NIEZALEŻNI DLA POWIATU”. Puls Gminy: Czemu została Pani samorządowcem? Marta Jamont: Mieszkam w Dąbrówce, która jest bardzo urokliwa. Gdy się tu wprowadzałam, to miejsce było na początku zmian, stąd chęć skutecznego działania na rzecz rozwoju miejscowości i całej gminy. Nasza gmina ma bardzo korzystne położenie, ma duży potencjał. Sprawowanie mandatu jest dla mnie pracą. Chcę coś dobrego stworzyć w miejscu, w którym mieszkam. Za drugim razem kandydowałam z chęcią kontynuacji pracy. Co uważa Pani za sukces w swojej pracy samorządowca? Nigdy nie rozpatruję tej pracy w kategoriach sukcesów i porażek. Motywujące do działania jest to, że gdy drugi raz kandydowałam, ludzie oceniali pierwsze cztery lata mojej pracy, a duża liczba głosujących na mnie potwierdziła, że byli zadowoleni z tego co dotąd zrobiłam. Jest to motorem do dalszego działania. Gdy nasze – radnych wnioski są realizowane przez urząd, da się coś stworzyć

Marta Jamont (fot. Archiwum)

ku poprawie jakości życia, nasza praca ma sens i daje „kopa” do dalszego działania. Wybudowania szkoły w Dąbrówce nie przypisuję sobie jako własny sukces, ja jej nie wybudowałam. Jednak byłam bardzo w to zaangażowana od samego początku, już na etapie prac projektowych – ta inwestycja rozpoczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji. Czego nie udało się zrealizować? Nie ma jeszcze końca kadencji, więc trudno oceniać. Patrzę globalnie na całą gminę, nie tylko na Dąbrówkę. Na pewno ograniczony budżet jest dużą blokadą do realizacji zamierzeń. Można powiedzieć, że brak realizacji pewnych działań z powodu braku środków to właśnie rzeczy nieudane. Jakie są cienie, a jakie blaski bycia

samorządowcem? Praca samorządowca zajmuje dużo czasu, kandydując miałam tego świadomość. Czasem gdy mieszkańcy personalnie wyrażają swoje niezadowolenie, robi się nieprzyjemnie. Jeśli się nie jest za coś odpowiedzialnym, a jest się oskarżanym, może zrobić się przykro. Z tym także trzeba się liczyć. Za to jak się uda coś zrobić i dobry pomysł zostanie zrealizowany – jest do tego poczucie dużej satysfakcji z pracy.

Plany na przyszłość Cała moja praca zawodowa zawsze łączyła się z pracą z ludźmi i pomocą im, w różnych środowiskach - to będę kontynuować. Przy okazji chciałabym przekazać mieszkańcom prośbę o zameldowanie się lub wskazanie swojego miejsca zamieszkania zgodnie z instrukcją Urzędu Skarbowego, aby do gminy Dopiewo przekazywane były ich podatki. To ma ogromne znaczenie dla rozwoju całej gminy i każdej miejscowości z osobna. Składam także wszystkim mieszkańcom życzenia spokojnych, rodzinnych i takich, jak sobie wymarzą Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku spełnienia oczekiwań i dużo optymizmu.

Małgorzata Wojtyczko Fundacja Dworek Skórzewski zaprasza Seniorów na spotkania tematyczne, porady fizykoterapeuty, kąpiele z hydromasażem, gimnastykę usprawniającą. Szczegóły na naszej stronie www.fundacjadworekskorzewski.pl. Fundacja Dworek Skórzewski powołana została, aby pomagać, integrować i aktywizować osoby starsze. Fundacja poprzez swoje działania realizuje inicjatywy, które angażują osoby starsze na rzecz otoczenia. Promuje współpracę międzypokoleniową i wolontariat

osób starszych. Zapraszamy do uczestnictwa w programie Fundacji „Wolontariat bez granic wiekowych”. Osoby starsze dysponują ogromnym potencjałem wolnego czasu, wiedzy i doświadczenia życiowego, który to można wykorzystać na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia. Fundacja realizuje również program „Łazienka bez barier architektonicznych”. Skierowany jest on do osób starszych i niepełnosprawnych a realizowany poprzez wymianę wanien na kabiny natryskowe.

WOŚP 2013 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 3 styczna 2013 roku! To już XXI Finał, a w naszej gminie już po raz piętnasty.

VIII Festiwal piosenki harcerskiej pwd. Karolina Florczak W dniu 10.11.2012 w Dopiewie odbył się coroczny „Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i ….”, w tym roku była to piosenka turystyczna. Festiwal rozpoczął się smutnym akcentem, w dniu 8 listopada odeszła na Wieczną Wartę dh. hm. Barbara Bogdańska Pawłowska. Został odczytany specjalny rozkaz naczelnik ZHP hm. Małgorzaty Sinicy, a pamięć dh.

Barbary została uczczona minutą ciszy. Zuchy i harcerze jak co roku rywalizowali w dwóch kategoriach piosenek. Każdy zaprezentował się najlepiej jak mógł. Jury musiało się nieźle natrudzić, aby wybrać tych najlepszych. Wyniki przedstawiają się następująco: Piosenka zuchowa: Piosenka turystyczna - zuchy: 1. 3BGZ „Jagodowe Bractwo” - Buk 2. 4GZ „Leśne Duszki” – Stęszew 3. 2

BGZ „Słoneczna Gromada” - Buk Piosenka harcerska: 1. 3 BDH im. phm. T. Wojtczaka - Buk 2. 8 BDH z Niepruszewa 3. 31 DH „Feniks” ze Skórzewa - Buk Piosenka turystyczna – harcerze: 1. 3 BDH im. phm. T. Wojtczaka Buk 2. 5 BDH im. Hm. J. Poplewskiego - Buk 3. 31 DH „Feniks” - Skórzewo. Mamy nadzieję że w przyszłym roku zuchów i harcerzy biorących udział w festiwalu będzie jeszcze więcej. XX Finał WOŚP 2012 - występ zespołu Heavy Plastic (fot. Archiwum )

Anna Dorna

VIII Festiwal Piosenki Harcerskiej w Dopiewie (fot. Archiwum ZHP Dopiewo)

Strona 6

Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie wraz ze szczepem ZHP Dopiewo oraz współpracującymi: OSP Dopiewo, OSP Zakrzewo i Gimnazjum w Dopiewie organizują XXI Finał WOŚP. Sztab zarejestrowan jest pod nr 001994. Podczas tego finału będą zbierane pieniądze „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”. XXI Finał WOŚP odbędzie się jak co roku w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie, przy OSP Dopiewo (Strażnica), przy ulicy Szkolnej 21. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji WOŚP począwszy od zgłaszania się Wolontariuszy (do

14.12.2012r.), a także firmy i osoby prywatne, które mogą ofiarować nagrody rzeczowe - fanty na loterię lub licytację. Zapraszamy również wokalistów i zespoły muzyczne, które chciałyby wystąpić na naszej scenie podczas XXI Finału WOŚP. Wszystkich chętnych prosimy, o kontaktowanie się z GBP w Dopiewie pod numerem telefonu 61 8 148 223 lub mailowo biblioteka@ bibldop.pl, a także szczep ZHP Dopiewo 61 8 148 482. Przypomnijmy, że w 2012 roku podczas Wielkiego Finału zebrano na rzecz WOŚP kwotę 52 221,50 zł, 1 USD, 25,56 EURO. Kwota ta jest rekordowa w historii Wielkiej Orkiestry w naszej gminie, dla porównania w 2011 roku zebrano 40 003,50 zł.

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Puls Gminy • Grudzień 2012

ZAPOWIEDZI

LUDZIE

Co ciekawego w grudniu? 9 grudnia godz. 10.00, II Amatorski Wielki Turniej Szachowy dla mieszkańców gminy, sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21 9 grudnia godz. 11.00, spektakl teatralny dla dzieci pt. „Szydełkowa Szopka Babci Klary”, sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21 10 grudnia 17.00, adwentowe malowanie pierników dla dzieci i dorosłych, CK „Dąb”, Dąbrówka ul. Malinowa 41 12 grudnia godz. 9.00, XI edycja Gminnego Konkursu Wokalnego „Koncert Kolęd”, sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21 13 grudnia godz. 16.00, wspólne ubieranie Choinki przed siedzibą Biblioteki w Dopiewie oraz wręczenie nagród laureatom konkursu na „Rodzinną ozdobę choinkową”, sala Biblioteki ul.

Konarzewska 12 13 grudnia godz. 17.00, spektakl teatralny dla dzieci „Szopka Bożonarodzeniowa” Teatr Cieni „Latarenka”, sala Biblioteki, Dopiewo ul. Konarzewska 12 14 grudnia godz. 16.00, Grupa Teatralna BAJ na wieczerzy wigilijnej dla Seniorów 70+ z „Jasełkami”, Szkoła Podstawowa, ul. Malinowa 41 16 grudnia niedziela, III Gwiazdkowy turniej badmintona, hala GOSiR w Dopiewie ul. Polna 1 Rozgrywki będą przeprowadzone w III kategoriach wiekowych: godz. 9.30 - 11.30 - Kategoria Open; godz. 12.00 – do 15.00 - kategoria dziewczęta rocznik 1997 i młodsze oraz chłopcy rocznik 1997 i młodsi. Szczegóły na www. gosir.dopiewo.pl 16 grudnia, VII Gwiazdkowy Turniej tenisa stołowego, hala GOSiR w Dopiewie ul. Polna,

Mistrzyni z Dąbrówki

9.30, szczegóły na www.gosir.dopiewo.pl 17 grudnia godz. 17.00, spotkanie wigilijne Klubu Seniora „Promyk”, sala Biblioteki w OSP Dopiewo 18 grudnia godz. 9.30 i 11.00, przedstawienie teatralne dla dzieci „O złotym dzwonku Świętego Mikołaja” sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21 18 grudnia godz. 17.00, spektakl teatralny dla dzieci pt. „Miś Polarny”, CK Dąb, Dąbrówka ul. Malinowa 41 6 stycznia 2013 uroczyste obchodzenie Święta Trzech Króli w Kościele w Dąbrówce połączone z koncertem kolęd w wykonaniu Chóru parafialnego oraz jarmark rękodzielnictwa 13 stycznia 2013 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sala Biblioteki w OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21

Wigilie dla Seniorów Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie wraz z Radami Sołeckimi wszystkich wsi zapraszają na spotkania Wigilijne, które odbędą się: 7 grudnia (piątek) godz. 15.00 Dopiewiec, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”, ul. Szkolna 13 8 grudnia (sobota) godz. 14.00 Konarzewo, Dom rekolekcyjny, ul. Kościelna 1 12 grudnia (środa) godz. 17.00 Dąbrowa, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 31 14 grudnia (piątek) godz. 16.00 Dąbrówka, Szkoła Podstawowa, ul. Malinowa 41

15 grudnia (sobota) Skórzewo, Parafia św. Marcina i św. Wincentego M. ul. Poznańska 66, Msza św. godz. 11.00, spotkanie wigilijne godz. 12.00 15 grudnia (sobota) godz. 15.00 Palędzie, świetlica wiejska, ul. Leśna 17 16 grudnia (niedziela) godz. 14.00 Trzcielin, świetlica opiekuńczo- wychowawcza z elementami socjoterapii, ul. Płk. Kopy 36

17 grudnia (poniedziałek) godz. 16.00 Gołuski, świetlica wiejska 18 grudnia (wtorek) godz. 16.00 Zakrzewo, Dom Strażaka, ul. Długa 37 19 grudnia (środa) godz. 16.00 Więckowice, Zespół SzkolnoPrzedszkolny, ul. Gromadzka 7 21 grudnia (czwartek) godz. 16.00 Dopiewo, siedziba OSP, ul. Szkolna 21

NOWE TECHNOLOGIE

Klaster SynergIT w Dąbrowie Agnieszka Młyńska Fundacja Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii działa w strukturach Eureka Group z siedzibą w Dąbrowie, a jej główne cele są związane z angażowaniem społeczeństwa w inicjatywy na rzecz budowy gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, a także aktywizacja oraz wspieranie przedsiębiorczości i współpracy między podmiotami gospodarczymi. Ponadto Fundacja jest koordynatorem Klastra SynergIT, który zrzesza już blisko 50 firm działających w szeroko rozumianej branży IT. Konsorcjum Eureka Group SA

kontakt@pulsgminy.pl

powstało w lipcu 2012 roku poprzez połączenie nowoczesnego Eureka Technology Park, marki Eureka HR oraz nowego Centrum Usług Biznesowych Eureka IT. Od ponad 10-ciu lat eksperci Eureka wykorzystują bogatą wiedzę i doświadczenie w realizacji ambitnych projektów wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Nowy logotyp obrazuje silną, nowoczesną markę biznesową, skoncentrowaną na potrzebach Klienta, oferującą kompleksowe rozwiązania sprzyjające dynamicznemu rozwojowi firm. Klaster SynergIT Fundacja Edukacji Innowacji i wdrażania Nowoczesnych Technologii odniosła ogromny sukces. Od stycznia 2013 roku rusza projekt p.t. ”Klaster SynergIT w Dąbrowie - porozumienie na rzecz wspólnego rozwoju regionu i biz-

nesu” dofinansowany w ramach Działania 1.6 WRPO. Oznacza to, że do końca 2013 roku na terenie Gminy Dopiewo powstanie nowoczesna siedziba Klastra Informatycznego SynergIT, którego koordynatorem jest Fundacja. Wśród działań objętych projektem jest m.in. zakup wysokiej klasy wyposażenia do spotkań, wideokonferencji czy webinariów, organizacja konferencji na temat przyszłości branży IT w województwie wielkopolskim, udział w Targach CeBIT w Hannowerze w 2013 roku, a także działania promocyjne i doradcze. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw regionu poprzez współpracę kooperujących ze sobą przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi czy szkołami wyższymi.

Anna Ranoszek na podium Mistrzostw Polski BJJ (fot. Agnieszka Rymowicz)

Agnieszka Rymowicz 10 listopada w Łodzi Anna Ranoszek wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski w Brazylijskim Jiu-jitsu w formule GI. Warto dodać, że wszystkie walki zakończyła przed czasem poddając swoje rywalki. A wygrać nie było łatwo, bo w zawodach wzięło udział 800 zawodników – są to najbardziej prestiżowe zawody BJJ w kraju, a drugie co do wielkości zawody w Europie, zaraz po Mistrzostwach Europy w Lizbonie. Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ) to jeden z wielu stylów wyrosłych z japońskiego jujutsu, zapasów i judo. Zawody w Brazylijskim Jiu-jitsu odbywają się w dwóch formułach: GI gdzie walka odby-

wa się w kimonach oraz NO-GI Submission Fighting (w spodenkach i koszulce). 31 marca odbyły się Mistrzostwa Polski w formule NO-Gi i wówczas Pani Ania również wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski, więc na dzień obecny jest mistrzynią w obu formułach. Od początku roku 2012 Anna Ranoszek startowała w 6 turniejach BJJ zdobywając aż 8 medali, w tym 7 złotych. Było to możliwe, ponieważ dwukrotnie poza startem w swojej kategorii Pani Ania startowała jeszcze w kategorii open. Pani Ania mieszka w Dąbrówce, na co dzień trenuje dzieci w Poznańskiej Akademii Karate, a także wyczynowo uprawia bieganie.

Msze św. w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku Pasterka

25 grudnia

Konarzewo

24.00

8.00, 10.30

Dopiewiec Lisówki Dopiewo

22.00

12.00 10.00 10.30, 12.00

24.00

26 grudnia 18.00

1 stycznia 8.00, 10.30, 18.00 12.00

8.30, 10.30, 10.30,18.00 18.00 Skórzewo 22.00, 24,00 9.30, 11.00, 8.00, 9.30, 9.30, 11.00, 12.30 11.00, 12.30, 12.30, 18.00 18,00 Dąbrówka 22.00, 24,00 10.00, 11,30, 8.30, 10.00, 10.00, 11.30, 12,45 11.30, 12.45, 12.45, 18.30 18.30 Zakrzewo 24.00 8.00, 11.00 8.00, 11.00 11.00, 18,00 Godziny nabożeństw w trakcie Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Strona 7


Puls Gminy • Grudzień 2012

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

OKIEM MIESZKAŃCA

Ja się pytam... Sąsiadka z przeciwka Ja się pytam kto zaprosił tych mistrzów od układania kostki do Palędzia? Przyjeżdżają na 7.10 rano, ale do roboty biorą się po ósmej. O 9.00 już mają przerwę na śniadanie, która potrafi trwać nawet godzinę. Dzień zaczynają od szczeniaczka w sklepie, a pustą flaszkę wyrzucają za ogrodzenie sąsiada. Kiedy im zwróciliśmy uwagę, odpowiadają, że to nie oni wrzucają – oni zakupują swoje pod chodnik! Pracują osiem godzin ale żadnego Toi Toi’a nie mają. Aż strach pomyśleć gdzie się załatwiają. Patrzę na nich od kilku dni i krew mnie zalewa. Trzech patrzy i pali papierosy, jeden pracuje. Bez ładu i składu. Niektórzy wyglądają, jakby pierwszy raz kostkę na oczy widzieli. Koło sąsiada chodnik zrobili pod kątem, spad ma akurat w stronę jego posesji. Jak im zwrócił uwagę, to go opieprzyli, że się nie zna. Kostki wywieźli tyle, że można by drugi chodnik ułożyć, a nie ma pieniędzy na ułożenie kil-

ku metrów po drugiej strony ulicy, gdzie fachowcy rozbałaganili pobocze. Najbardziej jednak wkurzają mnie ruch wahadłowy i światła ustawiane na chybił – trafił. Notorycznie ktoś je ustawia na samym środku chodnika, wózkiem z dzieckiem to trzeba je objeżdżać po ulicy. Te ustawione przed przejazdem kolejowym to jakieś kuriozum. Czasami stoję przed przejazdem i obserwuję migające czerwone światła, a obok mieniające się na zmianę zielone i czerwone, i tak cztery razy. Potem jak już próbuję przejechać na swoim zielonym, to z przeciwka jedzie tyle aut, że znów trzeba czekać na czerwonym. Ja się pytam, kto tego pilnuje, kto nadzoruje, bo chyba nie ten najgłośniejszy mistrzu, co nawet szypy nie umie trzymać. Pewnie firma wygrała przetarg, bo miała najniższą cenę. Teraz my mieszkańcy musimy się z nimi się użerać. Podobno do końca listopada ma wszystko być skończone. Tu mi kaktus wyrośnie jak będzie.

Organizacja ruchu na ul. Pocztowej w Palędziu w trakcie przebudowy (fot. Sąsiadka z przeciwka)

B U D Ż E T G M I N Y -W Y W I A D

Nierealne dochody gminy Dopiewo Nasza gmina przygotowuje się do uchwalenia budżetu na 2013 rok. O ocenę projektu budżetu poprosiliśmy Pana Ireneusza Rutkowskiego, doktora nauk ekonomicznych, mieszkańca Skórzewa, Przewodniczącego Koła Platformy Obywatelskiej w Dopiewie.

Ireneusz Rutkowski (fot. Archiwum I. Rutkowskiego)

Puls Gminy: Jak ocenia Pan projekt budżetu opracowany przez Wójta Gminy Dopiewo na 2013 r.? Ireneusz Rutkowski: Jeśli miałbym odpowiedzieć krótko bardzo źle. Przede wszystkim zaplanowano nierealne dochody, w szczególności majątkowe. Tym samym, bez zwiększania zadłużenia niemożliwe będzie wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Zestawienie wydatków majątkowych wyraźnie wskazuje, że Pani Wójt nie ma koncepcji rozwoju gminy, żadnych priorytetów, widać nawet brak gospodarności. Chciałaby realizować zadania, na które naszej gminy po prostu nie stać. Projekt zawiera ponadto wiele błędów formalnych, rachunkowych, narusza przepisy ustaw, a treść uchwały, załączników i objaśnień jest wewnętrznie niespójna. Zresztą, objaśnienia właściwie nic nie wnoszą do projektu, są napisane wręcz niechlujnie.

Nowa kanalizacja już gotowa? Anna Kowalska Już październiku ukazała się informacja, ze można przyłączać się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie i Palędziu. Aby ułatwić proces podłączania się mieszkańców do sieci, ustalono jasne, dostępne dla każdego zasady. Postanowiono także poinformować osobno każdego zainteresowanego o takiej możliwości. Imiennie zaadresowane koperty roznosili po domach

funkcjonariusze Straży Gminnej. W piśmie podpisanym przez Panią Wójt przeczytać możemy: „W związku z oddaniem inwestycji do eksploatacji, od dnia dzisiejszego mogą Państwo przystąpić do prac związanych z włączeniem posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.” I jeszcze na koniec „Życzę Państwu, aby oddana inwestycja służyła jak najlepiej.” Sęk w tym, że część kopert była zaadresowana do osób, które nie mają możliwości podłączenia

R EK L A M A 10/2012

DK Studio (2) Strona 8

się do kanalizacji, ponieważ zwyczajnie ich dróg nie skanalizowano. Najbardziej zbulwersowani są mieszkańcy ul. Leśnej w Palędziu, gdzie pół ulicy ma kanalizację, a Ci, którzy mieszkają za przejazdem kolejowym już jej nie mają. Miejmy nadzieję, że to zamieszanie spowodował zwykły bałagan w Urzędzie Gminy, a nie celowe działanie. Mieszkańcy innych dróg, które zostały skanalizowane także mają kłopoty z przyłączeniem. Okazuje się bowiem, że nie do wszystkich posesji zostały wybudowane „przykanaliki”, czyli rury łączące budynek (w tym przypadku granicę działki) z kolektorem kanalizacyjnym w ulicy. Na pytanie „Co mam teraz zrobić?” jedna z mieszkanek usłyszała, żeby podłączyła się do sąsiadów. Dodajmy, że z sąsiadami, nie żyje w najlepszych relacjach. Temat będziemy monitorować i w kolejnych wydaniach Pulsu Gminy przedstawimy ciąg dalszy, który na pewno nastąpi.

Na czym polegają te nieprawidłowości i brak gospodarności? Przykładowo - z treści uchwały wynika, że rezerwa na cele majątkowe wynosi 200 tys. zł, tymczasem w załącznikach zapisano tylko 100 tys. zł. Zaplanowano za małą kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe (jej minimalną wysokość określają przepisy!), zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej, której nie można było zaplanować, gdyż nie została jeszcze przyznana, nie określono przeznaczenia nadwyżki budżetowej. Zastanawiające jest zaplanowanie 400 tys. zł z tytułu kar umownych. Projekt uchwały zakłada wykonanie dokumentacji technicznych, na realizację których po prostu nie będzie środków. A zatem będą to pieniądze wyrzucone w błoto! Ponadto planowane są zadania, które z pewnością nie są obecnie dla mieszkańców naszej gminy najważniejsze. A jak ocenia Pan sytuację finansową Gminy Dopiewo? Niestety, od początku obecnej kadencji nastąpił zatrważający wzrost wydatków bieżących, co przekłada się na wysokość nadwyżki operacyjnej, określającej możliwości inwestycyjne gminy. Wolne środki na inwestycje, przy utrzymaniu długu na niezmienionym poziomie, to dzisiaj kwota niecałych 9 mln zł rocznie. To bardzo mało, uwzględniając konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków, magistrali wodociągowej, dalszego kanalizowania miejscowości, poprawy infrastruktury drogowej - z uwzględnieniem podjętych zobowiązań wobec powiatu i Poznania. Zważmy przy tym, że poziom zadłużenia gminy już jest bardzo wysoki. A jak Pan ocenia projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF)? Trudno odnosić się do dokumentu, który właściwie oderwany jest od rzeczywistości, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. A przecież, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, prognoza powinna być realistyczna. Nierealność dochodów i wydatków gminnych spo-

woduje, że rzeczywiste wskaźniki zadłużenia mogą być na zupełnie innym poziomie. Po lekturze tego dokumentu wyraźnie widać, że w naszym Urzędzie Gminy pojęcie rzetelnego planowania wieloletniego jest obce. Zatrważający jest fakt, że sama WPF i objaśnienia do niej prawie w żadnym punkcie nie są spójne. Podobnie jak przy projekcie budżetu jest tutaj wiele błędów formalnych, rachunkowych, merytorycznych. Co poradziłby Pan radnym, którzy teraz przystąpią do prac nad projektami? Szczerze mówiąc, dokumenty te powinny być napisane od nowa... Na pewno radni powinni zwrócić uwagę na realistyczność planowania i ze szczególną odpowiedzialnością podejść do udzielenia upoważnień Pani Wójt. Uważam, że Rada powinna mieć zdecydowanie większą kontrolę nad finansami Urzędu Gminy. Radni powinni wymusić racjonalizację wydatków bieżących, a także ustalić priorytety dla wydatków majątkowych na najbliższe lata. A jak ocenia Pan działania związane ze zwiększeniem dochodów Gminy, czy w ogóle Pan dostrzega takie działania? Na pewno pozytywnie należy ocenić działania mające na celu odzyskanie podatku VAT od realizowanych inwestycji. Jeśli chodzi o inne działania - to jest zdecydowanie gorzej, jeśli nie powiedzieć fatalnie. Moje zaniepokojenie budzi podniesienie na przyszły rok (aż o 21%!) stawki podatku od nieruchomości w zakresie gruntów pozostałych, co będzie bardzo dotkliwe dla mieszkańców. Niepokoi sposób wprowadzenia opłaty adiacenckiej, czy też sposób naliczania opłat za przedszkola publiczne. Na zakończenie, jak ocenia Pan zamieszczenie w budżecie 100 tys. zł na projekt pływalni? To jest nieporozumienie. Niestety, naszej gminy nie stać obecnie na basen, i to nie tylko na budowę, ale również na późniejsze jego utrzymanie.

AUTOPROMOCJA

Dołącz do Pulsu Gminy ulotkę Twojej firmy 4 000 Twoich ulotek może trafić do skrzynek pocztowych w całej gminie Dopiewo

Autopromocja tel. 535-537-722

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Puls Gminy • Grudzień 2012

BUDŻET GMINY DOPIEWO - ANALIZA

Niespodziewany wzrost wydatków bieżących kosztem inwestycji W mojej ocenie zaproponowany przez Urząd Gminy Dopiewo projekt budżetu na rok 2013 przewiduje m.in. przeszacowanie dochodów o ponad 10 mln zł oraz najmniejszy poziom inwestycji w historii naszej gminy. trywać w kontekście wykonania budżetu roku 2011 oraz przewidyProjekt budżetu Gminy Do- wanego wykonania budżetu 2012, piewo na rok 2013 (B-13) wraz a także do porównania trendu na ze zmianami do Wieloletniej Pro- przestrzeni ostatnich lat. Tabela 1 najlepiej obrazuje gnozy Finansowej (WPF) został złożony do Rady Gminy i RIO trend ostatnich lat. Za kadencji przez Wójta Zofię Dobrowolską poprzedniego Skarbnika Piotra Łoździna doPierwotnie chody były Wykonanie Rok planowane Różnica dochodów szacowane dochody 2005 24 276 790,00 27 396 367,00 3 119 577,00 o s t r o ż n o 2006 26 522 156,00 32 417 701,31 5 895 545,31 ściowo. Za2007 31 778 802,00 38 571 436,34 6 792 634,34 zwyczaj były 2008 42 753 988,00 48 033 827,06 5 279 839,06 zwiększane trakcie 2009 51 348 452,00 49 550 607,17 - 1 797 844,83 w roku budże2010 55 781 270,00 55 139 087,57 - 642 182,43 towego. 2011 64 452 255,00 57 006 744,92 - 7 445 510,08 Za obec2012 67 644 633,00 58 874 402,27* - 8 770 230,73 nej władzy 2013 73 541 143,00 60 742 059,62** - 12 799 083,38 wykonawTabela 1. Planowanie a wykonanie dochodów czej mamy * Spodziewane dochody na bazie wykonania dochodów po III kwartałach 2012 trend od** Zakładane dochody na bazie wykonania z lat poprzednich. wrotny. w dniu 15 listopada 2012r. Radni Dochody na początku są przeszanie zostali zaproszeni do prac nad cowane, aby następnie je obniżać konstruowaniem budżetu jak to ma w trakcie roku. W mojej ocenie miejsce w okolicznych gminach zabieg ten jest celowy, aby ukry(np. Luboń). Nie ma też zwyczaju wać jak najwięcej w wydatkach bieżących. W trakcie Udział Udział Wydatki Wydatki wydat. maj. wydat. bież. roku spoRok majątkowe bieżące / wydatków / wydatków walnia się ogółem ogółem wykonanie

Radosław Przestacki

2005 13 354 454 17 217 985 43,68% 2006 9 164 523 19 328 100 32,16% 2007 25 703 629 21 797 618 54,11% 2008 32 425 050 25 383 673 56,09% 2009 13 066 091 30 144 985 30,24% 2010 22 363 102 36 449 014 38,02% 2011 33 934 775 40 842 675 45,38% 2012 25 039 887 51 957 399 32,52% 2013 15 769 710 55 877 386 22,01% Tabela 2. Udział wydatków bieżących i majątkowych

uroczystego przekazania projektu budżetu jak to ma miejsce dla przykładu w Tarnowie Podgórnym. Projekt B-13 należy rozpa-

56,32% 67,84% 45,89% 43,91% 69,76% 61,98% 54,62% 67,48% 77,99%

niektórych inwestycji, aby na koniec roku znieść je całkowicie. W ten sposób bez zwiększania deficytu zachowuje się niewspółmierny wzrost wydatków bieżących. Rada Gminy przyzwyczajona była dotychczas skupiać swoją uwagę na wydatkach ma-

jątkowych. Tymczasem powinna i wydatki są wydawaIlość uczniów Ilość uczniów Miejscowość na 1 etat na 1 etat baczniej przyglądać się wydatkom ne na prawo i lewo. nauczycielski w szkole bieżącym, które są ważniejsze Potwierdza to wzrost Szkoły Podstawowe dla stanu finansów gminy. Są one planowanych wydat8,53 7,10 dużo wyższe od wydatków mająt- ków bieżących na Dąbrowa Dopiewiec 3,75 2,57 przestrzeni ostatniego kowych i dużo mniej jednoznaczDopiewo 8,14 5,94 nie opisane, dając większą moż- roku. 7,08 5,38 Brak jest po- Konarzewo liwość dowolnego dysponowania 10,79 8,85 środkami tam zabudżetowanymi mysłu na reformę Skórzewo Więckowice 5,29 3,79 finansów, na pozyWójtowi i Skarbnikowi (Tabela 2). 8,20 6,28 W roku 2013 udział wydat- skanie realnych do- ŚREDNIA Gimnazja ków majątkowych będzie naj- chodów oraz szuka8,71 7,54 niższy w historii Gminy Dopiewo nie oszczędności w Dopiewo Gimnazjum 9,81 8,01 – wyniesie tylko 22%. I to jeszcze ponoszonych wydat- Skórzewo Gimnazjum przy założeniu, że inne samorządy kach (Tabela 4). ŚREDNIA 9,35 7,82 W trakcie roku Tabela 7. Ilość uczniów przypadających na 1 etat i Urząd marszałkowski dofinansują budowę WTZ Promyk oraz 2012 wystąpił przyobiektu dla Stowarzyszenia im. rost wydatków o 4,5 mln, co łącz- tu ze strony Rady, a co jest równoPraksedy Lemańskiej. Na razie nie daje wzrost w stosunku do roku znaczne z zaniechaniem podejmona te dwie inwestycje, które tylko 2011 o ponad 11 mln zł, czyli o po- wania jakichkolwiek czynności, w roku 2013 mają łącznie koszto- nad 27%. Natomiast na przestrzeni pozwala szastać pieniędzmi puwać 4,7 mln zł, nie blicznymi Wójtowi Gminy. Bo jak ma potwierdzenia w początek 2012 październik 2012 listopad 2012 inaczej nazwać fakt, że jest szkoła, stosownych uchwaw której na 1 etat nauczycielski 50 870 673 51 957 399 łach innych samo- 47 458 945 przypada aż 3,75 ucznia? Dodam 3 411 728 4 498 454 rządów. Jeżeli tego Wzrost że szkoła z najwyższym współdofinansowania nie Tabela 4. Wzrost wydatków bieżących w 2012 r. czynnikiem posiadała w roku będzie to na wydatki szkolnym 2011/2012 ponad 10,79 majątkowe zostanie przeznaczona tylko jednego miesiąca - listopada (średnia dla gminy 8,20, patrz Tatylko co szósta złotówka z kasy - mamy wzrost wydatków o ponad bela 7). 1,1 mln zł. Potwierdza to brak Zastanawia znaczący wzrost gminnej (16,5%). Badane przez Komisję Rewi- właściwej kontroli wydatków w wydatków w roku 2011. Nie zyjną wykonanie budżetu za rok UG Dopiewo. Nie ma wdrożonej można tego tłumaczyć oddaniem 2011 potwierdziło, iż Wójt wiele żadnej polityki oszczędnościowej, dwóch przedszkoli w Konarzewie wydatków, które należało by zali- a radni, jak dotychczas, nie ukróca- i Skórzewie, ponieważ funkcjonoczyć do wydatków majątkowych ją zapędów władzy wykonawczej. wały one tylko 4 miesiące. Przywykonuje z wydatków bieżących. W szczególności politykę roz- czyna musi tkwić w czym innym. Reasumując budżet B-13 chaW ten sposób kontrowersyjne wy- rzutności widać na przykładzie datki majątkowe są realizowane największego obciążenia budże- rakteryzuje się: (1) przeszacowaza plecami społeczeństwa. Jeże- tu gminy, jakim jest oświata. Dla niem dochodów o ponad 10 mln zł, li Rada nie ukróci tych praktyk, przejrzystości porównajmy wydat- (2) najmniejszym poziomem inweGminie grozi katastrofa finansowa ki bieżące oświaty w tym wydatki stycji w historii Gminy Dopiewo , (3) nadmiernym rozrostem nieuza(Tabela 3). na wynagrodzenia (Tabela 5). Kwota wzrostu wydatków Należy zwrócić uwagę na fakt, sadnionych wydatków bieżących, bieżących w roku 2012 jest za- iż wydatki bieżące oświaty przez (4) dużym wzrostem wydatków na trważająca. Oznacza to brak reżi- 3 lata wzrosną prawie 2,5 razy, a obsługę długu 2,1 mln zł, (5) bramu kontrolnego ze strony Wójta do końca kadencji, szacując obec- kiem znaczących inwestycji na na tendencję, wrosną terenie Gminy (dwie duże inweWzrost wydatków do ponad 3-krotnie (Ta- stycje uzależnione od innych saRok Wydatki bieżące roku poprzedniego morządów), (6) wieloma wydatkabela 6). 2005 17 217 985 Wydatki na wy- mi na projekty, których realizacja 2006 19 328 100 2 110 115 nagrodzenie stanowią nie jest przewidywana w WPF-ie, 2007 21 797 618 2 469 518 istotną część wydat- czyli są to wydatki zmarnotrawio2008 25 383 673 3 586 055 ków bieżących. Tu ne, ponieważ po upływie ważności 2009 30 144 985 4 761 312 trzeba by dokonać decyzji pozwolenia na budowę 2010 36 449 014 6 304 029 pogłębionej analizy. trzeba będzie wykonywać te pro2011 40 842 675 4 393 661 Urząd unika prze- jekty jeszcze raz. 2012 51 957 399* 11 114 724 słania danych finanTrawestując wypowiedź Alberposzcze- ta Einsteina „Nie wiem jaki będzie 2013 55 877 386** 3 919 987 sowych gólnych szkół. Brak budżet na rok 2014. Wiem za to, że Tabela 3. Porównanie wzrostu wydatków bieżących * Kwota z projektu uchwały budżetowej na sesję XXXVIII z 26.11.2012 zdecydowanej chęci budżet na rok 2015 będzie zglisz** Kwota z projektu B-13 zgłębienia tego tema- czem finansów Gminy Dopiewo.”

Wydatki bieżące Rok

Podstawówki

2010 6 418 802 2011 8 898 681 2012 10 763 080 2013 12 084 176 Tabela 5. Wydatki bieżące oświaty

Przedszkola w szkołach 608 333 1 156 686 1 491 127 1 788 166

Przedszkola 1 186 438 4 633 407 6 592 177 6 963 026

Gimnazja 3 532 035 4 394 238 5 080 389 5 688 480

Dowozy 897 765 933 794 1 079 228

RAZEM 11 745 608 19 980 777 24 860 567 27 603 076

Wydatki na wynagrodzenia Rok

Na zdjęciu obecny Skarbnik gminy Dopiewo Piotr Szmytkowski (fot. Archiwum)

kontakt@pulsgminy.pl

Podstawówki

Przedszkola w szkołach

2010 4 754 582 427 785 2011 5 783 358 608 819 2012 7 053 656 812 683 2013 8 663 960 814 785 Tabela 6. Wydatki na wynagrodzenia w oświacie

Przedszkola 834 581 1 418 766 2 307 361 2 824 256

Gimnazja 2 463 447 3 214 928 3 786 469 4 191 029

Dowozy 125 188 129 500 139 800

RAZEM 8 480 395 11 151 059 14 089 669 16 633 830

Strona 9


Puls Gminy • Grudzień 2012

Z

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Afryka Kazika Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce (przy ul. Parkowej) przygotowuje się do nadania imienia. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele wspólnie podjęli decyzję o wyborze na patrona szkoły poznańskiego podróżnika i reportera- Kazimierza Nowaka, który jako pierwszy człowiek na świecie przemierzył samotnie Afrykę z północy na południe i z powrotem. Przebył 40 000 km poruszając się rowerem, pieszo, konno, a czasami łodzią. Jedną z imprez ukazujących sylwetkę podróżnika i jego dokonania była zorganizowana seria spotkań z pisarzem Łukaszem Wierzbickim, który opublikował książkę „Afryka Kazika” (2008, Wydawnictwo BIS) z opowiadaniami dla dzieci na podstawie reportaży Kazimierza Nowaka. Pan Łukasz na spotkaniu z dziećmi w niezwykle sugestywny sposób opowiadał o tytułowym bohaterze Kaziku, o Afryce, o groźnych zwierzętach, naśladował ich głosy, pokazywał przedmioty przywiezione z Czarnego Lądu, puszczał filmy… Na sali rzeczywiście było czuć atmosferę i dżungli, i sawanny i pustyni. A mrożące krew w żyłach, niekiedy

zabawne przygody, które zdarzyły się naprawdę, dały poznać młodym czytelnikom niezwykłego podróżnika. Dzieci żywiołowo reagowały i były zachwycone przedstawieniem. Pan Łukasz Wierzbicki jest także autorem opracowania korespondencji Kazimierza Nowaka dla dorosych z jego podróży pt. „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931- 1936” . W ramach przygotowań do nadania szkole imienia Kazimierza Nowaka zaplanowano przeprowadzenie w ciągu roku różnorodnych projektów, których celem jest przybliżenie uczniom sylwetki podróżnika i jego niezwykłej podróży do Afryki. Szkolne koło teatralne prowadzone przez panią Katarzynę Michalską - Jurdeczkę przygotowało dla przedszkolaków inscenizację przygód podróżnika na podstawie książki „Afryka Kazika”, a w klasach starszych rozpoczęły się cykliczne spotkania poświęcone wyprawie poznańskiego podróżnika na Czarny Ląd. Efektem tych spotkań był listopadowy konkurs plastyczny inspirowany Afryką i książką oraz wystawa prac dzieci. red

Święto Niepodległości w gminie

Uroczystości Święta Niepodległości w Gimnazjum w Skórzewie (fot. Miriam Efthekar Omrani)

Eliza Umińska Jedenasty listopada. Wielki dzień w historii Polski, bardzo ważny dla każdego Polaka. W naszej gminie obchodziliśmy go bardzo uroczyście i hucznie. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele w Dopiewie, na której usłyszeć można było piękne słowa księdza proboszcza, które skłaniały do refleksji i wzruszeń. Msza święta połączona była z koncertem patriotycznym w wykonaniu Chóru Bel Canto oraz zespołu Diapazon. Do śpiewu włączyli się wszyscy obecni w kościele. Uczniowie Gimnazjum w Dopiewie pokazali inscenizację łączącą muzykę z poezją patriotyczną i opowieściami o ciężkich latach wojny, które tak mocno odbiły się na kartach naszej historii. Na zakończenie wystąpiła Pani Wójt Gminy Zofia

Dobrowolskiej, która podsumowała dwugodzinny program. Z okazji Święta Niepodległości odbył się również rajd „Śladami miejsc pamięci narodowej”. Rajd organizowały lokalne oddziały PTTK. Można było wybrać jedną z trzech tras: autokarowo- pieszą „Śladami straceń”, rowerowa „Śladami miejsc pamięci Narodowej” oraz trzecia dowolna. Wszystkie trasy przebiegały przez miejsca ważne dla historii walk narodowo- wyzwoleńczych oraz historii Polski. Meta Rajdu była zlokalizowana przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie, gdzie czekał na uczestników ciepły posiłek oraz nagrody. Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo, która w październiku rozpoczęła projekt historyczny „Pamiętamy i będziemy pamiętać”, w lasach Za-

krzewsko-Palędzkich odprawiona została także msza polowa za ojczyznę oraz w intencji wszystkich Polaków poległych podczas wojen. Przy mogiłach zebrało się wielu, którzy pomimo niepogody pragnęli pomodlić się w intencji poległych. Na zakończenie wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej (przy ul. Malinowej) w Dąbrówce. W poniedziałek (12.12) w Sali Biblioteki w Dopiewie odbył się Koncert „Na patriotyczną nutę”. W repertuarze zespołu Diapazon, głównego wykonawcy wieczoru, znalazły się głównie pieśni patriotyczne. Ponadto w prawie każdej szkole w naszej gminie odbyły się apele, przedstawienia, pogadanki o historii oraz wieczornice, jak ta, która odbyła się w Gimnazjum w Skórzewie „11 listopada 1918 Wolna Ojczyzna”.

Wspólne gotowanie w Palędziu Agnieszka Wilczyńska

Łukasz Wierzbicki podcza spotkania z dziećmi w SP Dąbrówka przy ul. Parkowej (fot. Archiwum)

Efekty wspólnego gotowania w świetlicy w Palędziu (fot. KGW Palędzie)

Strona 10

Spotkania kulinarne w Palędziu to już prawie tradycja. Przy najróżniejszych okazjach okoliczne gospodynie spotykają się by wspólnie gotować, piec, wymieniać się przepisami i doświadczeniem. W okolicach Święta Niepodległości, na Świętego Marcina tak jak przed rokiem, w kuchni przy świetlicy wiejskiej zapachniało rogalami. Okazało się, że wśród nas jest także jeden uzdolniony gospodarz. W menu wieczoru były więc rogale prawie świętomarcińskie (bo z nadzieniem z nie- białym makiem) oraz rogaliki piwoszki. Większość z nas gotuje w domu na potrzeby dnia codziennego, śniadanie, obiad, kolacja… A przecież wspólne gotowanie bez pośpiechu w gronie rodzinnym czy z przyjaciółmi, to okazja nie tylko do miłego spędzenia czasu, ale i do integracji czy dobrej zabawy. Coraz modniejsze stają się warsztaty organizowane w prestiżowych restauracjach, gdzie najznamienitsi szefowie kuchni uczą nowych technik, pokazują światowe trendy czy chwalą się sprzę-

tami kuchennymi niedostępnymi dla kucharzy amatorów. Programy telewizyjne, które dotyczą kulinariów biją rekordy oglądalności. Nie oznacza to pewnie, że zaraz każdy będzie MasterChefem, ale może gotowanie zyska jeszcze na popularności i jakości. Bo przecież „oczywistą oczywistością” jest, że to co przyrządzone w domu ze świeżych produktów jest o niebo lepsze od fastfoodów i jedzenia w pospiechu. Choć czuję się najlepiej w mojej kuchni, gdy jestem w niej sama, zapraszam czasem rodzinę do wspólnego przygotowywania jedzenia. Z synem lubię smażyć jego ulubione naleśniki, a w okolicach Bożego Narodzenia wspólnie z całą rodziną lepimy pierogi oraz wycinamy i lukrujemy pierniki. I choć sprzątania później jest więcej niż zwykle, jest to jedna z tych chwil, gdy czuję magię świąt, rodzinną atmosferę i zawsze mi ich mało. Życzę wszystkim, aby i w ich życiu takich chwil nie zabrakło w Nowym Roku i każdym następnym. I jeszcze przepis na najlepsze ciasto drożdżowe (ciasto z wody)

na makowca. To ciasto wykorzystaliśmy także do naszych rogali. Przepis pochodzi od Pani Joli z Palędzia. Dziękuję. 75 gr drożdży pół szklanki ciepłego mleka pół szklanki cukru 0,5 kg mąki pszennej 3 jajka 1 kostka margaryny (wybrałam Kasię) W miseczce należy zrobić rozczyn z drożdży – w ciepłym mleku rozrobić drożdże, dodać łyżeczkę cukru i maki i dokładnie wymieszać. Poczekać 10 minut, aż urośnie. W dużej misce ubić jajka z cukrem, następnie dodać mąkę, rozczyn drożdżowy i roztopioną margarynę. Wszystko dokładnie wymieszać, zawinąć w czystą ścierkę, związać i wrzucić do wiaderka z wodą. Ciasto opadnie na dno, a po jakimś czasie (do godziny) wypłynie na wierzch. Wtedy jest już gotowe. PS. Jeśli macie Państwo swoje opowieści rodzinne – kulinarne i chcielibyście się z nami nimi podzielić, serdecznie zapraszamy. W tym miejscu będziemy publikować przepisy czytelników i ich historie.

www.pulsgminy.pl


R E K L A M A 11/ 2012

R EK L A M A 12/2012

R EK L A M A 08/2012

Bama (4)

Versta (4) Mornel (3)

R EK L A M A 26/2012

R EK L A M A 28/2012

WWW.MORNEL.COM

NowaTy BiegliRewid

R EK L A M A 19/2012

Książkowy Raj

R EK L A M A 21/2012

KortyTenis R E K L A M A 27/ 2 012

Rajd Mikołajkowy 2012

Zbigniew Kopras - Komandor Rajdu (fot. Archiwum)

Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli Mikrus 2 grudnia po raz kolejny zorganizowało imprezę samochodową dla mieszkańców gminy Dopiewo i nie tylko - Rajd Mikołajkowy 2012. Na zawodników czekała 55 kilometrowa trasa prowadząca

przez naszą gminę oraz okolice Tarnowa Podgórnego. Po drodze zawodnicy musieli brać udział w pięciu punktowanych próbach zręcznościowych, odpowiedzieć na szesnaście pytań oraz wykazać się spostrzegawczością - odnajdywać i zapisywać specjalne znaki. Rajd był wyjątkowo trudny, za-

wierał wiele podchwytliwych znaków i wskazówek. A zamiast map na zawodników czekały tabele z ikonkami pokazującymi strzałki w lewo, w prawo i inne charakterystyczne punkty na trasie, których odgadnięcie wcale nie było proste. Start i meta znajdowały się w Stacji Kontroli Pojazdów Zbigniewa Koprasa we Fiałkowie, który był Komandorem Rajdu. Na starcie pojawiło 35 załóg. Do mety dojechało tylko 29. Na mecie czekały puchary, pamiątkowe dyplomy, ciepły posiłek i rozemocjonowani zawodnicy ciekawi jak poszło pozostałym załogom. Największą ilość punktów zdobyli Pani Anna Adamiak i Paweł Ciesielski. Drugie miejsce zajęli Maciej i Kuba Golczak, trzecie Wojtek i Henryka Puk. Puchar otrzymali także najwięksi pechowcy Rajdu - Pani Dorota i Piotr Berg. Zdobyli oni największą ilość punktów karnych i nie ukończyli wyścigu. W organizacji imprezy było zaangażowanych wiele osób i instytucji: Stowarzyszenie Mikrus, gminne OSP czy Młodzieżowa Rada Gminy. Patronat nad wydarzeniem objęła Wójt Gminy Zofia Dobrowolska. red

ZukDopiewo


MATERIAŁ PROMOCYJNY W YDAWCY

R EK L A M A 29/2012

Życzenia

R EK L A M A 14/2012

R EK L A M A 15/2012

Spłatka

Nowaczyk

R EK L A M A 20/2012

Nickel R EK L A M A 18/2012

Silva

R EK L A M A 22/2012

BiuroPodr

R EK L A M A 23/2012

Apteka

R EK L A M A 24/2012

SalaZabaw

R EK L A M A 25/2012

Cukiernia

Puls Gminy Dopiewo 12/2012  

Puls Gminy Dopiewo 12/2012 Grudzień