Page 1

stáří pevnost Vývoj pevnosti betonu C50/60 XF2 0 2 3 5 9 28

90 80

Pevnost v tlaku [MPa]

70 60

0 28,5 41,3 53,4 61,5 82,8

50 40 30 20 10 0 0

7

14 Stáří betonu [dny]

21

28

Vývoj pevnosti betonu C5060.pdf