Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Karlovy Vary - Otovice

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Provoz Karlovy Vary - Otovice Na Vlečce 179, 362 32 Otovice E-mail: radek.stepina@cmbeton.cz E-mail: kvotovice@cmbeton.cz Kancelář: Tel.: 602 486 906, fax: 353 561 796

Platí od 1. 1. 2013

Dispečink, objednávky Tel.: 353 561 795 Mobil: 602 485 522 Vedoucí provozu Radek Štěpina Mobil: 602 157 306

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

Dmax (max. velikost zrna)1)

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

C-/7,5

X0

1 450 1 755

S1

16

pomalý

28

C8/10

X0

1 290 1 561

S1

16

pomalý

28

C8/10

X0

1 410 1 706

S3

16

pomalý

28

C12/15

X0

1 300 1 573

S1

16

pomalý

90

C12/15

X0

1 430 1 730

S3

16

pomalý

90

C12/15

X0

1 430 1 730

S3

16

pomalý

90

C12/15

X0

1 530 1 851

S3

16

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

1 810 2 190

S3

16

pomalý

90

XC4, XF1

2 055 2 487

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 600 1 936

S3

16

střední

28

C16/20

XC1-2

1 500 1 815

S3

16

střední

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 600 1 936

S3

16

střední

28

C20/25

XC1-2

1 660 2 009

S3

16

střední

28

podkladní a vyrovnávací vrstvy

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

třída

EASYCRETE SF C25/30

EASYCRETE SF C20/25

s DPH

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu

XC1-2

1 915 2 317

F6

16

střední

28

C25/30

XC4, XF1

2 055 2 487

S3

16

střední

28

STEELCRETE C25/30 (25kg drátků)

XC4, XF1

2 950 3 570

F6

16

střední

28

SYSTEMCRETE W C16/20

X0

1 500 1 815

100 mm sednutí

16

střední

28

SYSTEMCRETE WS C20/25

X0

1 600 1 936

100 mm sednutí

16

střední

28

1 525 1 845

100 mm sednutí

8

střední

28

SYSTEMCRETE S C16/20

X0


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

1 579 1 748 1 833 1 930 2 039 2 136 1 755 1 876 1 960 2 045 2 118 2 226

C1 C1 C1 C1 C1 C1 S3 S3 S3 S3 S3 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

1 305 1 445 1 515 1 595 1 685 1 765 1 450 1 550 1 620 1 690 1 750 1 840

MC 5 MC 10 MC 15 MC 20 MC 25 MC 30 MC 5 MC 10 MC 15 MC 20 MC 25 MC 30

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 905 2 305

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

2 010 2 432

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 649* 4 900 5 929 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 757* 5 100 6 171 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 859* 5 290 6 401

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 784* 5 150 6 232

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 892* 5 350 6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu - měkké a tekuté produkty (S2, S3, S4, FS a SZB) MIX do 4 m3 za cenu jednu otoč autodomíchávače

doprava betonu dle zón

MIX nad 4 m3 cena za jeden dovezený m3

cena Kč bez DPH

cena Kč s DPH

cena Kč/m3 bez DPH

cena Kč/m3 s DPH

540 880 1 260 1 640 2 020 400

653 1 065 1 525 1 984 2 444 484

135 220 315 410 505 100

163 266 381 496 611 121

1 2 3 4 5 atd. + 5 km

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB (toto je příklad) - viz mapa. K dopravě bude účtován poplatek za mýtné dle platného zákona v případě užití takto zpoplatněné komunikace.

Doprava suchých a zavlhlých produktů (S1), písek a štěrk

Vykládka na stavbě

Dopravu zavlhlých směsí a kameniva zajistíme smluvními dopravci. Cena se účtuje dle ceníku příslušného dopravce.

První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 100 Kč (bez DPH); třetí započatá čtvrthodina je za 289 Kč (bez DPH); čtvrtá započatá čtvrthodina je za 578 Kč (bez DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 289 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

Vykládka betonu Do 15 min

kód

Do 60 min

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Práce v sobotu

90

109

Kč/m³

578 Kč bez DPH (699 Kč s DPH)

V ceně dopravy

2 Práce v neděli a ve svátek

120

145

Kč/m³

289 Kč bez DPH (350 Kč s DPH)

100 Kč bez DPH (121 Kč s DPH)

3

90

109

Kč/m³

Zimní příplatek12)

Do 45 min

Do 30 min

Pronájem čerpadel betonu

4

Použití nástavce na výsyp u autodomíchávače (dosah 5m)

20

24

Kč/m³

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

5

Noční příplatek od 18:00 do 6:00 hod.

85

103

Kč/m³

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu.

6

Recyklace betonu

500

605

Kč/m³

12) Je-li ráno v 7:00 na betonárně teplota pod + 5oC, provádíme ohřev vstupních materiálů (vody, kameniva) a účtujeme příplatek dle služby kód 3

K cenám se účtuje 21% DPH. www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

KVary_A5_Z13.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you