Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013

provoz Prostějov

TBG BETONMIX a. s.

Provoz Prostějov

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

Průmyslová 7, 796 01 Prostějov E-mail: ales.zachar@tbgbetonmix.cz

Obchodní oddělení

Dispečink, objednávky

Tel.: 547 427 514, fax: 547 427 513 E-mail: josef.citterbard@tbgbetonmix.cz miroslav.smutny@tbgbetonmix.cz

Tel.: 582 360 774, fax: 582 361 124 Mobil: 602 564 881

Vedoucí provozu Ing. Aleš Zachar Mobil: 602 564 881

Platí od 1. 1. 2013

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

C-/5

X0

1 355 1 640

S1

22

pomalý

28

s DPH

C-/7,5

X0

1 420 1 718

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 470 1 779

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 610 1 948

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 630 1 972

S1

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 685 2 039

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 685 2 039

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 725 2 087

S3

22

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 175 2 632

S3

22

pomalý

90

XC3, XF1

2 245 2 716

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

X0

1 840 2 226

S3

22

střední

28

C16/20

X0

1 800 2 178

S3

22

pomalý

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

X0

1 840 2 226

S3

22

střední

28

C20/25

XC1

1 965 2 378

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 010 2 432

F6

16

střední

28

C25/30

XC1-4, XF1

2 175 2 632

S3

22

střední

28

XC4, XF1

2 890 3 497

F6

22

střední

28

X0

1 840 2 226

100 mm sednutí

22

střední

28

XC1

1 965 2 378

100 mm sednutí

16

střední

28

X0

1 840 2 226

100 mm sednutí

16

střední

28

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

třída

Dmax (max. velikost zrna)1)

podkladní a vyrovnávací vrstvy

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

EASYCRETE SF C25/30

STEELCRETE C25/30 (30kg drátků) SYSTEMCRETE W C16/20 SYSTEMCRETE WS C20/25 SYSTEMCRETE S C16/20


Cementové malty a zavlhlé potěry stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

1 310

1 585

S5

4

MC 2

1 380

1 670

S5

4

MC 5

1 420

1 718

S1

4

MC 5

1 505

1 821

S2, S3

4

MC 10

1 590

1 924

S1

4

MC 10

1 715

2 075

S2, S3

4

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

MC 15

1 735

2 099

S1

4

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost

MC 15

1 830

2 214

S2, S3

4

MC 20

1 870

2 263

S1

4

MC 20

1 995

2 414

S2, S3

4

MC 25

1 995

2 414

S1

4

MC 25

2 145

2 595

S2, S3

4

MC 30

2 090

2 529

S1

4

MC 30

2 220

2 686

S2, S3

4

použití

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

bez DPH

MC 1

název pevnostní třída

s DPH

cena Kč/m3

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 373* 4 390 5 312 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 486* 4 600 5 566 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 589* 4 790 5 796

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 481* 4 590 5 554

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 589* 4 790 5 796

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdušné vzdálenosti od betonárny.

Doprava betonu dle zón zóna

cena za m3 za cestu na staveniště a zpět na betonárnu

vzdálenost staveniště od betonárny

cena bez DPH Kč/m3

cena s DPH Kč/m3

1

do 4 km

125

151

2

nad 4 do 7 km

176

213

3

nad 7 do 10 km

220

266

4

nad 10 do 12 km

268

324

5

nad 12 do 15 km

310

375

6

nad 15 do 17 km

357

432

7

nad 17 do 20 km

399

483

8

nad 20 do 25 km

470

569

9

nad 25 do 30 km

540

653

10

za každých 5 km navíc

55

67

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu započítáno zdržné částkou 29,- Kč/přepravovaný m3 (uvedená cena je bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 4,5 m3 i při dodávce menšího množství dle přání odběratele. Příplatek za použití výpustné roury 17,- Kč/m3 (uvedená cena je bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky kód

Modul pružnosti

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

likvidace zbytkového betonu

800

968

Kč/m³

2

práce po 18 hod

70

85

Kč/m³

3

práce v SO/NE

120

145

Kč/m³

4

ohřev betonu

80

97

Kč/m³

5

Dmax = 8 mm

50

61

Kč/m³

6

zaručená 90-ti denní pevnost - sleva

- 60

-73

Kč/m³

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1, článek 6.3.3 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Prostejov_A5_Z13.pdf