Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 Provoz Třebíč Provoz Moravské Budějovice

TBG VYSOČINA s.r.o. Žďárského 200, 674 01 Kožichovice IČ: 25325931, DIČ: CZ25325931

Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice E-mail: nada.fialova@tbgvysocina.cz E-mail: trebic@tbgvysocina.cz

Výkonný ředitel Zdeněk Hambálek Tel.: 568 848 809, fax: 568 848 839 Mobil: 602 562 544 E-mail: zdenek.hambalek@tbgvysocina.cz

Dispečink, objednávky Tel.: 568 848 809, mobil: 724 533 085 Vedoucí provozu Naděžda Fialová, mobil: 724 247 729 Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124 676 02 Moravské Budějovice E-mail: ales.fiala@tbgvysocina.cz E-mail: moravskebudejovice@tbgvysocina.cz Dispečink, objednávky Tel.: 568 422 811, fax: 568 422 828 mobil: 724 533 104

Platí od 1. 1. 2013

Vedoucí provozu Aleš Fiala, mobil: 606 745 692

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

C-/5

X0

1 365 1 652

S1

22

pomalý

28

s DPH

C-/7,5

X0

1 430 1 730

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 495 1 809

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 590 1 924

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 580 1 912

S1

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 655 2 003

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 655 2 003

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 695 2 051

S3

22

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 070 2 505

S3

22

pomalý

90

XC4, XF1

2 320 2 807

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 800 2 178

S3

22

střední

28

C16/20

XC1-2

1 760 2 130

S3

22

pomalý

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 800 2 178

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

1 890 2 287

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 065 2 499

F6

16

střední

28

XC4, XF1

2 070 2 505

S3

22

střední

28

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

třída

Dmax (max. velikost zrna)1)

podkladní a vyrovnávací vrstvy

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

EASYCRETE SF C25/30

C25/30 STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

XC1-2

2 890 3 497

F6

22

střední

28

SYSTEMCRETE W C16/20

X0

1 880 2 275

100 mm sednutí

22

střední

28

SYSTEMCRETE WS C20/25

X0

1 985 2 402

100 mm sednutí

16

střední

28

SYSTEMCRETE S C16/20

X0

1 880 2 275

100 mm sednutí

16

střední

28


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

1 525 1 597 1 670 1 779 1 869 1 984 2 021 2 099 2 178 2 275 2 287 2 414 2 408 2 529

S5 S5 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

1 260 1 320 1 380 1 470 1 545 1 640 1 670 1 735 1 800 1 880 1 890 1 995 1 990 2 090

MC 1 MC 2 MC 5 MC 5 MC 10 MC 10 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 800 2 178

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

1 915 2 317

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 373* 4 390 5 312 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 486* 4 600 5 566 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 589* 4 790 5 796

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 481* 4 590 5 554

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 589* 4 790 5 796

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdušné vzdálenosti od betonárny.

Doprava betonu dle zón zóna

cena za m3 za cestu na staveniště a zpět na betonárnu

vzdálenost staveniště od betonárny

cena bez DPH Kč/m3

cena s DPH Kč/m3

1

do 4 km

125

151

2

nad 4 do 7 km

175

212

3

nad 7 do 10 km

220

266

4

nad 10 do 15 km

280

339

5

nad 15 do 20 km

325

393

6

nad 20 do 30 km

400

484

7

za každých 5 km navíc

55

67

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu započítáno zdržné částkou 29,- Kč/přepravovaný m3 (uvedená cena je bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 4,5 m3 i při dodávce menšího množství dle přání odběratele. Příplatek za použití výpustné roury 17,- Kč/m3 (uvedená cena je bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky kód

Modul pružnosti

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

likvidace zbytkového betonu

800

968

Kč/m³

2

práce po 18 hod

70

85

Kč/m³

3

práce v SO/NE

120

145

Kč/m³

4

ohřev betonu

80

97

Kč/m³

5

Dmax = 8 mm

50

61

Kč/m³

6

zaručená 90-ti denní pevnost - sleva

- 40

-48

Kč/m³

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1, článek 6.3.3 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Vysocina_A5_Z13.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you