Page 1

BETONY PRO DOPRAVNÍ STAVBY Robert Coufal TBG METROSTAV s.r.o.

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1  Bez nebezpečí koroze nebo narušení    

– X0 Koroze vlivem karbonatace – XC1, XC2, XC3, XC4 Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody – XD1, XD2, XD3 Koroze vlivem chloridů z mořské vody – XS1, XS2, XS3 Působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly) s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich – XF1, XF2, XF3, XF4 Chemické působení – XA1, XA2, XA3


Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu  Mikroskopicky dle ČSN EN 480-11  Na rozříznutých vyleštěných tělesech

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Nejčastější tunelářské metody  NRTM – Nová rakouská tunelovací metoda

– Primární ostění – stříkaný beton – Sekundární ostění – litý beton do formy – Nutná technologické pauza mezi primárním a sekundárním ostěním

– Vhodné pro členité nebo krátké tunely  TBM – ražba tunelu štítem

– Většinou pouze jedna vrstva z prefabrikovaného betonového ostění – tubinek – Výplň mezi horou a tubinkou z výplňové malty nebo suspenze – Vhodné pro dlouhé pravidelné tunely (železniční, metro)


Cementobetonový kryt  Cementobetonový kryt je dle ČSN EN 13877-1 „betonová vrstva

schopná nést přímé dopravní zatížení a působení prostředí“  Charakteristiky složek a vlastnosti betonu musí být stanoveny

dle požadavků ČSN EN 206-1, s vyjímkou těch, které jsou uvedeny v ČSN EN 13877-1  Třídy cementobetonových krytů:

– CB I

– CB II – CB III  Ukládka probíhá strojově pomocí finišerů

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Co to je UHPC?  U – ltra  H – igh  P – erformance  C – oncrete

Ultra Vysoko Hodnotný Beton

 Jemnozrnný materiál na bázi cementu  Rozptýlená ocelová výztuž

 Válcová pevnost > 150 MPa  Vysoká odolnost (uvažovaná

trvanlivost 200 let) Robert Coufal Ultra-vysokohodnotné betony - UHPC

2013_03_BU_Doprava_Coufal_internet.pdf