Page 1

1

Obsah  Korozní mechanizmy železobetonu  Co je to hydrofobní impregnace?

 Různé technologie  Normy a předpisy  Závěry nezávislých výzkumů  Reference


2

Hlavní korozní mechanizmy v betonu Koroze výztuže způsobená chloridy Síranové zatížení

Alkalicko křemičitá reakce Karbonatace

Mrazové cykly

Cl-

+

H2O

+

H2O

+

H2O

CO2

+

H2O

↕ 0°C

+

+

O2

SO42-

SiO2

+

K2O

H2O


3

Co je to hydrofobní impregnace? Struktura silikonové pryskyřice Hydrofobní impregnace mění povrchové napětí minerálních podkladů vč. Betonu, malty a zdiva. Tvoří povrch odpuzující vodu a v ní rozpuštěných agresivních solí, jako chloridy a sírany. Vodoodpudivý efekt R

Otevřeno vodním parám

Si O

O

O

R Si O

O

O

Silné spojení s podkladem


Zásadní parametry pro dlouhodobou funkci Čím hlouběji impregnaci dostaneme, tím déle bude plnit svou funkci Protože hydrofobní impregnace:  Není odolná vůči abrazi, abrazi deštěm  Není odolná mechanickému poškození  Není odolná UV záření  Má silnou vazbu na podklad Další důležitá kritéria pro výběr hydrofobní impregnace:  Odolnost alkáliím  Redukce nasákavosti vody/chloridů  Odolnost vůči zmrazovacím cyklům

4


Silan, Siloxan, Silikonát – Materiálové báze Silan        

Vodní disperze Rozpouštědlová disperze Čistá aktivní sloučenina Odolný alkáliím Velmi těkavý Velmi tekutý Koncentrovaný Bez černání podkladu

 Beton

Siloxan

Silikonát

 Vodní disperze  Rozpouštědlová disperze

 Vodní disperze

 Odolný alkáliím  Dobrá tvorba kuliček

 Není odolný alkáliím  Vyžaduje CO2  Dobrá tvorba kuliček

   

 Cihly  Umělé i přírodní kameny  Střešní tašky

Beton Cihly Umělé i přírodní kameny Střešní tašky

5

Možnosti hydrofobních impregnací v dopravním stavitelství.pdf