Page 1

Odolnost betonu proti tlakové vodě a chemickým rozmrazovacím látkám Tomáš Vymazal Poskytovatel zkoušení způsobilosti při ústavu SZK FAST, Veveří 95 BRNO

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Metody zkoušení  ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka

průsaku tlakovou vodou  ČSN P CEN/TS 12390-9 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9:

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování – Odlupování  ČSN 731326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu

proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – Metoda A Metoda automatického cyklování (krychle, odřezy, hranoly) – Metoda B Metoda ruční manipulace se vzorky – Metoda C Metoda automatického cyklování II (válce, odvrty)

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků  Opakovatelnost

– vyjadřuje, že rozdíl mezi dvěma výsledky zkoušek z téhož vzorku, provedených stejným pracovníkem, na tomtéž zařízení, v nejkratším možném časovém intervalu nebude překračovat hodnotu opakovatelnosti r v průměru ne více než jednou ve 20 případech při běžném a správném provádění metody.

r  2,8  sr  Reprodukovatelnost

– vyjadřuje, že výsledky zkoušek na tomtéž vzorku, získané v nejkratším možném časovém intervalu dvěma pracovníky, kteří použili každý své zařízení, se nebudou lišit hodnotou reprodukovatelnosti R v průměru ne více než jednou ve 20 případech při běžném a správném provádění metody.

R  2,8  sR Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků  ZZB 2012/2 Pevnost a trvanlivost - ČSN 731326 metoda A

– 100 zatěžovacích cyklů

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Děkuji za pozornost Tomáš Vymazal Poskytovatel zkoušení způsobilosti při ústavu SZK FAST, Veveří 95 602 00 BRNO vymazal.t@fce.vutbr.cz szk.fce.vutbr.cz Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013

Odolnost betonu proti tlakové vodě a CHRL.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you