Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Litvínov

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.

Dispečink, objednávky

Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Tel., fax: 476 708 207 Mobil: 725 796 301

Provoz Litvínov

Vedoucí provozu

Areál UNIPETROL RPA s.r.o. 436 70 Litvínov – Záluží E-mail: petr.zima@cmbeton.cz E-mail: litvinov@cmbeton.cz

Petr Zima Mobil: 603 253 832

Platí od 1. 1. 2013

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

C-/5

X0

1 310 1 585

S1

16

pomalý

28

s DPH

C-/7,5

X0

1 400 1 694

S1

16

pomalý

28

C8/10

X0

1 400 1 694

S1

16

pomalý

28

C8/10

X0

1 450 1 755

S3

16

pomalý

28

C12/15

X0

1 540 1 863

S1

16

pomalý

90

C12/15

X0

1 600 1 936

S3

16

pomalý

90

C12/15

X0

1 600 1 936

S3

16

pomalý

90

C12/15

X0

1 600 1 936

S3

16

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 020 2 444

S3

16

pomalý

90

XC4, XF1

2 290 2 771

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 800 2 178

S3

16

střední

28

C16/20

XC1-2

1 700 2 057

S3

16

střední

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 800 2 178

S3

16

střední

28

C20/25

XC1-2

1 880 2 275

S3

16

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 190 2 650

F6

16

střední

28

C25/30

XC4, XF1

2 020 2 444

S3

16

střední

28

STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

třída

Dmax (max. velikost zrna)1)

podkladní a vyrovnávací vrstvy

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

EASYCRETE SF C25/30

XC4, XF1

3 220 3 896

F6

16

střední

28

SYSTEMCRETE W C16/20

X0

1 700 2 057

100 mm sednutí

16

střední

28

SYSTEMCRETE WS C20/25

X0

1 800 2 178

100 mm sednutí

16

střední

28

SYSTEMCRETE S C16/20

X0

1 670 2 021

100 mm sednutí

16

střední

28


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

1 609 1 694 1 815 1 997 2 130 2 251 1 646 1 755 1 924 2 105 2 178 2 311

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S3 S3 S3 S3 S3 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

1 330 1 400 1 500 1 650 1 760 1 860 1 360 1 450 1 590 1 740 1 800 1 910

MC 5 MC 10 MC 15 MC 20 MC 25 MC 30 MC 5 MC 10 MC 15 MC 20 MC 25 MC 30

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 880 2 275

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

1 940 2 347

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 649* 4 900 5 929 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 757* 5 100 6 171 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 859* 5 290 6 401

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 784* 5 150 6 232

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 892* 5 350 6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu - měkké a tekuté produkty (S2, S3, S4, FS a SZB) MIX do 4 m3 za cenu jednu otoč autodomíchávače

doprava betonu dle zón

MIX nad 4 m3 cena za jeden dovezený m3

cena Kč bez DPH

cena Kč s DPH

cena Kč/m3 bez DPH

cena Kč/m3 s DPH

360 880 1260 1 640 2 020 400

436 1 065 1 525 1 984 2 444 484

90 220 315 410 505 100

109 266 381 496 611 121

1 2 3 4 5 atd. + 5 km

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB (toto je příklad) - viz mapa. K dopravě bude účtován poplatek za mýtné dle platného zákona v případě užití takto zpoplatněné komunikace.

Doprava suchých a zavlhlých produktů (S1), písek a štěrk

Vykládka na stavbě

Dopravu zavlhlých směsí a kameniva zajistíme smluvními dopravci. Cena se účtuje dle ceníku příslušného dopravce.

První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 100 Kč (bez DPH); třetí započatá čtvrthodina je za 289 Kč (bez DPH); čtvrtá započatá čtvrthodina je za 578 Kč (bez DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 289 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

Vykládka betonu

kód

Do 60 min

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Noční příplatek (práce od 18 - 6 hod.)

85

103

Kč/m³

2

Práce v sobotu

90

109

Kč/m³

3 Práce v neděli a ve svátek

120

145

Kč/m³

4

Zimní příplatek

90

109

Kč/m³

5

Recyklace betonu

500

605

Kč/m³

6

Laboratoř (MP28dní)

500

605

Kč/vzorek

7

Kamenivo do 8 mm

60

73

Kč/m³

8

Kamenivo do 16 mm

30

36

Kč/m³

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

Do 15 min

578 Kč bez DPH (699 Kč s DPH)

V ceně dopravy

289 Kč bez DPH (350 Kč s DPH)

100 Kč bez DPH (121 Kč s DPH)

Do 45 min

Do 30 min

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Litvinov_A5_Z13.pdf  
Litvinov_A5_Z13.pdf