Issuu on Google+

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 Provoz Bystřice nad Pernštejnem Provoz Velké Meziříčí Provoz Žďár nad Sázavou Provoz Velká Bíteš

TBG PKS a. s. Brněnská 126/38 591 39 Žďár nad Sázavou IČ: 28261976, DIČ: CZ28261976 Vedoucí obchodního oddělení Ing. Aleš Vrbický Mobil: 606 053 968 E-mail: ales.vrbicky@tbgpks.cz

Platí od 1. 1. 2013

Provoz Bystřice nad Pernštejnem Průmyslová 1414 593 01 Bystřice nad Pernštejnem E-mail: pavel.mazourek@tbgpks.cz Dispečink, objednávky Tel.: 566 550 921, mobil: 602 560 693 Provoz Velké Meziříčí ul. Křenice 2189 594 01 Velké Meziříčí Dispečink, objednávky - tel.: 602 552 393 E-mail: antonin.koudela@tbgpks.cz Provoz Žďár nad Sázavou Jamská 2440/61 591 39 Žďár nad Sázavou E-mail: karel.trcka@tbgpks.cz Dispečink, objednávky - tel.: 724 537 616 Provoz Velká Bíteš ul. Karlov 77, 595 01 Velká Bíteš E-mail: antonin.koudela@tbgpks.cz Dispečink, objednávky tel.: 602 552 393

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

C-/5

X0

1 390 1 682

S1

22

pomalý

28

s DPH

C-/7,5

X0

1 460 1 767

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 525 1 845

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 620 1 960

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 685 2 039

S1

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 760 2 130

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 760 2 130

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 760 2 130

S3

22

pomalý

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 130 2 577

S3

22

pomalý

28

XC4, XF1

2 205 2 668

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 940 2 347

S3

22

střední

28

C16/20

XC1-2

1 940 2 347

S3

22

střední

28

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 940 2 347

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

1 970 2 384

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 095 2 535

F5

16

střední

28

XC4, XF1

2 130 2 577

S3

22

střední

28

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

třída

Dmax (max. velikost zrna)1)

podkladní a vyrovnávací vrstvy

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

EASYCRETE SF C25/30

C25/30 STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

XC1-2

3 075 3 721

S4

22

střední

28

SYSTEMCRETE W C16/20

X0

1 945 2 353

100 mm sednutí

22

střední

28

SYSTEMCRETE WS C20/25

X0

2 040 2 468

100 mm sednutí

16

střední

28

SYSTEMCRETE S C16/20

X0

1 945 2 353

100 mm sednutí

16

střední

28


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

1 567 1 646 1 755 1 851 1 997 2 087 2 166 2 245 2 263 2 366 2 402 2 511 2 529 2 626

S5 S5 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

1 295 1 360 1 450 1 530 1 650 1 725 1 790 1 855 1 870 1 955 1 985 2 075 2 090 2 170

MC 1 MC 2 MC 5 MC 5 MC 10 MC 10 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 800 2 178

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

1 915 2 317

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 373* 4 390 5 312 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 486* 4 600 5 566 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 589* 4 790 5 796

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 481* 4 590 5 554

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 589* 4 790 5 796

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdušné vzdálenosti od betonárny.

Doprava betonu dle zón zóna

cena za m3 za cestu na staveniště a zpět na betonárnu

vzdálenost staveniště od betonárny

cena bez DPH Kč/m3

cena s DPH Kč/m3

1

do 4 km

145

175

2

nad 4 do 7 km

195

236

3

nad 7 do 10 km

245

296

4

nad 10 do 15 km

280

339

5

nad 15 do 20 km

325

393

6

nad 20 do 30 km

400

484

7

nad 30 do 40 km

495

599

8

za každých 10 km navíc

90

109

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu započítáno zdržné částkou 29,- Kč/přepravovaný m3 (uvedená cena je bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 4,5 m3 i při dodávce menšího množství dle přání odběratele. Příplatek za použití výpustné roury 17,- Kč/m3 (uvedená cena je bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky kód

Modul pružnosti

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

likvidace zbytkového betonu

800

968

Kč/m³

2

práce po 18 hod

70

85

Kč/m³

3

práce v SO/NE

120

145

Kč/m³

4

ohřev betonu

100

121

Kč/m³

5

Dmax = 8 mm

70

85

Kč/m³

6

CEM I 42,5 R

50

61

Kč/m³

7

konzistence S4

30

36

Kč/m³

8

zaručená 90-ti denní pevnost - sleva

- 60

-73

Kč/m³

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1, článek 6.3.3 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s  míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.


pks_A5_Z13.pdf