Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Trutnov

TBG Východní Čechy s. r. o.

Dispečink, objednávky

Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303

Tel./fax: 499 773 238 Mobil: 606 689 060, 724 137 466

Provoz Trutnov

Vedoucí provozu

Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky E-mail: petr.binko@cmbeton.cz

Petr Binko Mobil: 606 651 579

Platí od 1. 1. 2013

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

C-/5

X0

1 450 1 755

S1

22

pomalý

28

s DPH

C-/7,5

X0

1 510 1 827

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 570 1 900

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 620 1 960

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 558 1 885

S1

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 653 2 000

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 653 2 000

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 740 2 105

S3

22

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 109 2 552

S3

22

pomalý

90

XC4, XF1

2 340 2 831

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 860 2 251

S3

22

střední

28

C16/20

XC1-2

1 767 2 138

S3

22

střední

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 860 2 251

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

1 960 2 372

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 060 2 493

F6

16

střední

28

C25/30

XC4, XF1

2 220 2 686

S3

22

střední

28

STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

třída

Dmax (max. velikost zrna)1)

podkladní a vyrovnávací vrstvy

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

EASYCRETE SF C25/30

XC4, XF1

3 120 3 775

F6

22

střední

28

SYSTEMCRETE W C16/20

X0

1 990 2 408

100 mm sednutí

22

střední

28

SYSTEMCRETE WS C20/25

X0

2 097 2 537

100 mm sednutí

16

střední

28

SYSTEMCRETE S C16/20

X0

1 990 2 408

100 mm sednutí

16

střední

28


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

1 742 1 924 1 900 2 081 2 033 2 226 2 178 2 347 2 287 2 456 2 372 2 529

C2 S3 C2 S3 C2 S3 C2 S3 C2 S3 C2 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

1 440 1 590 1 570 1 720 1 680 1 840 1 800 1 940 1 890 2 030 1 960 2 090

MC 5 MC 5 MC 10 MC 10 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

2 250 2 723

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

2 450 2 965

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 649* 4 900 5 929 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 757* 5 100 6 171 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 859* 5 290 6 401

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 784* 5 150 6 232

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 892* 5 350 6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

Pronájem čerpadel betonu

doprava betonu dle zón

bez DPH

s DPH

1. do 4 km

110

133

cena Kč/m3

2. do 9 km

210

254

3. do 14 km

310

375

4. do 19 km

420

508

5. do 24 km

520

629

atd. + 6 km

110

133

Pozn.: Cena dopravy je stanovena počtem skutečně ujetých kilometrů na stavbu a zpět. Pro určení se vždy udává nejkratší možná trasa z betonárny.

doprava sklápěčem o objemu:

bez DPH

s DPH

1m 2,25 m3 4 m3

20 20 33

24 24 40

cena Kč/km

3

Příplatky za zónu při nevytížení mixu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m.

Čerpadla regionální

typ čerpadla

cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě

+ cena Kč bez DPH za 1 m3 přečerpaného množství

M 31 + M 32

470

35

Přeprava na stavbu a zpět

-

46 Kč/km

popis

cena Kč bez DPH

Přídavné potrubí/den

za 1 mb a den

100

Gumové hadice/den

za 1 mb a den

130

Použití rozjezdové chemikálie

jednoráz.

500

Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)

za 15 min.

45

Neděle a svátky

za 15 min.

55

Speciální služby název

cena Kč/zóna cena Kč/zóna bez DPH s DPH

1,2 m3 a méně

310

375

1,25 - 2,4 m3

210

254

2,45 - 3,6 m3

110

133

3,65 m3 a více

0

0

Vykládka na stavbě První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 110 Kč (bez DPH); třetí započatá čtvrthodina je za 220 Kč (bez DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 220 Kč (bez DPH).

kód

Zvláštní služby a příplatky název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Práce po 16 hod.

50

61

Kč/m³

150

182

Kč/m³

130

157

Kč/m³

500

605

Kč/m³

90

109

Kč/m³

125

151

Kč/m³

2 3 4

Práce v sobotu, v neděli a ve svátek Zimní příplatek (15.11. - 15.3.) Recyklace betonu

Polypropilenová vlákna 0,6 kg/m³ Zimní přísada SIKA Rapid 6 1 - 2,5 l/m3 5

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody. K ceně za dobu použití neúčtujeme 30 minut přípravy stroje před výjezdem, účtujeme pouze 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi. Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidaci účtujeme 1000,- Kč.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Trutnov_A5_Z13.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you