Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Louny

TBG Louny s. r. o.

Dispečink, objednávky

Průmyslová 2724, 440 01 Louny IČ: 64651819, DIČ: CZ64651819

Tel.: 415 658 039, fax: 415 674 517 Mobil: 602 680 116

Provoz Louny

Vedoucí provozu

Průmyslová 2724, 440 01 Louny E-mail: louny@cmbeton.cz

Ing. Tomáš Dostál Tel.: 415 674 517, mobil: 724 346 524 E-mail: tomas.dostal@cmbeton.cz

Platí od 1. 1. 2013

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nárůst pevnosti

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

Dmax (max. velikost zrna)1)

podkladní a vyrovnávací vrstvy

C8/10

X0

1 375 1 664

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 490 1 803

S3

22

pomalý

28

C 12/15

X0

1 520 1 839

S1

22

pomalý

28

C 16/20

X0

1 570 1 900

S1

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 505 1 821

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 620 1 960

S3

22

střední

28

C 16/20

X0

1 635 1 978

S3

22

pomalý

90

C 16/20

X0

1 680 2 033

S3

22

střední

28

C25/30

XF1

2 000 2 420

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C25/30

X0

2 090 2 529

F6

16

střední

28

C16/20

XC1-2

1 740 2 105

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

1 775 2 148

S3

22

střední

28

EASyCRETE SF C20/25

XC1-2

1 985 2 402

F6

16

střední

28

XC4, XF1

2 000 2 420

S3

22

střední

28

X0

2 730 3 303

S3

16

střední

28

1 798 2 176

100 mm sednutí

22

střední

28

1 873 2 266

100 mm sednutí

16

střední

28

1 819 2 201

100 mm sednutí

16

střední

28

třída

C25/30 STEELCRETE C25/30 (20kg drátků) SYSTEMCRETE W C16/20 SYSTEMCRETE WS C20/25 SYSTEMCRETE S C16/20

X0 X0 X0

s DPH

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

1 779 1 997 1 809 2 027 1 876 2 069 1 972 2 172 2 081 2 263 2 172 2 372

S1 S3 S1 S3 S1 S3 S1 S3 S1 S3 S1 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

MC 10 MC 10 MC 12,5 MC 12,5 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30

1 470 1 650 1 495 1 675 1 550 1 710 1 630 1 795 1 720 1 870 1 795 1 960

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 890 2 287

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

1 950 2 360

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 649* 4 900 5 929 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 757* 5 100 6 171 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 859* 5 290 6 401

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 784* 5 150 6 232

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 892* 5 350 6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón doprava betonu do zóny

cena Kč/m3 do 4m3 za jednu otoč autodomíchávače

cena Kč/m3 nad 4 m3 za každý dovezený m3

bez DPH

s DPH/m3

bez DPH

s DPH/m3

400 800 1 200 1 580 1 960 2 320 360

484 968 1 452 1 912 2 372 2 807 436

100 200 300 395 490 580 90

121 242 363 478 593 702 109

1. do 3 km 2. do 8 km 3. do 13 km 4. do 18 km 5. do 23 km 6. do 28 km každá další zóna

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB - viz mapa

Vykládka na stavbě

kód

Zvláštní služby a příplatky název

cena bez DPH

cena s DPH

1

práce po 16 hod. (do 20 hod.)

60

73

Kč/m³

2

práce od 20 hod. do 6 hod.

150

182

Kč/m³

3

práce v sobotu

90

109

Kč/m³

150

182

Kč/m³

4 práce v neděli a ve svátek

5

zapůjčení bádie

750

908

Kč/den

6

zimní příplatek (ohřev vody a kameniva)

95

115

Kč/m³

7

kontrolní zkouška betonu v tlaku

500

605

Kč/zk.

8

recyklace betonu

500

605

Kč/m³

9

použití CEM I 42,5

90

109

Kč/m³

První čtvrthodina je v ceně betonu; druhá započatá čtvrthodina je za 95 Kč; třetí započatá čtvrthodina je za 295 Kč (bez DPH); čtvrtá započatá čtvrthodina je za 495 Kč (bez DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 200 Kč (bez DPH).

Vykládka betonu Do 60 min

Do 15 min

495 Kč bez DPH (599 Kč s DPH)

zdarma

295 Kč bez DPH (357 Kč s DPH)

95 Kč bez DPH (115 Kč s DPH)

Do 45 min

Do 30 min

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu.

Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění 11 kamenivo do 8 mm 45 54 Kč/m³ Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz. Při platbě v hotovosti nebo předem na základě zálohových faktur poskytujeme slevu 5%. www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz 10

kamenivo do 16 mm

20

24

Kč/m³

Louny_A5_Z13.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you