Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Rožnov pod Radhoštěm

Českomoravský beton, a. s.

Dispečink, objednávky

Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Mobil : 606 739 908

Vedoucí provozu Provoz Rožnov pod Radhoštěm Zuberská 2604, P. O. Box 74 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Platí od 1. 1. 2013

Roman Volek Mobil: 724 044 278 E-mail: roman.volek@cmbeton.cz

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

Dmax (max. velikost zrna)1)

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

C8/10

X0

1 650 1 997

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 690 2 045

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 740 2 105

S1

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 790 2 166

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 790 2 166

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 820 2 202

S3

22

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 480 3 001

S3

22

pomalý

90

XC4, XF1

2 480 3 001

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 900 2 299

S3

22

střední

28

C16/20

XC1-2

1 870 2 263

S3

22

střední

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 900 2 299

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

2 000 2 420

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 145 2 595

F6

16

střední

28

C25/30

XC4, XF1

2 480 3 001

S3

22

střední

28

STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

XC4, XF1

3 380 4 090

F6

22

střední

28

1 900 2 299

100 mm sednutí

22

střední

28

2 000 2 420

100 mm sednutí

16

střední

28

1 900 2 299

100 mm sednutí

16

střední

28

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

třída

EASYCRETE SF C25/30

SYSTEMCRETE W C16/20 SYSTEMCRETE WS C20/25 SYSTEMCRETE S C16/20

X0 X0 X0

s DPH

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

2 105 2 166 2 214 2 275 2 263 2 323 2 360 2 420 2 468 2 529 2 589 2 650

C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

MC 10 MC 10 MC 12,5 MC 12,5 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30

1 740 1 790 1 830 1 880 1 870 1 920 1 950 2 000 2 040 2 090 2 140 2 190

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 550 1 876

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

1 650 1 997

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 373* 4 390 5 312 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 486* 4 600 5 566 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 589* 4 790 5 796

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 481* 4 590 5 554

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 589* 4 790 5 796

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je přiřazena dopravní zóna na základě vzdálenosti na stavbu tam i zpět od betonárny. Ceny uvedené v ceníku jsou platné na betonárně.

Doprava betonu dle zón doprava betonu dle zón

při minimálním vytížení 4 m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km Každých dalších 5 km

CENA Kč/m3 bez DPH

s DPH

115 145 175 220 265 310 355 400 450 500 50

139 175 212 266 321 375 430 484 545 605 61

Pozn.: Kružnice jsou počítány po 4 km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny - viz mapa.

doprava za zónu při nevytížení mixu dopravné MIX do 4 m - Z01 dopravné MIX do 4 m3 - Z02 dopravné MIX do 4 m3 - Z03 dopravné MIX do 4 m3 - Z04 dopravné MIX do 4 m3 - Z05 dopravné MIX do 4 m3 - Z06 dopravné MIX do 4 m3 - Z07 dopravné MIX do 4 m3 - Z08 dopravné MIX do 4 m3 - Z09 dopravné MIX do 4 m3 - Z10 3

CENA Kč/zóna bez DPH

s DPH

460 580 700 880 1 060 1 240 1 420 1 600 1 800 2 000

557 702 847 1 065 1 283 1 500 1 718 1 936 2 178 2 420

Vykládka betonu

Zvláštní služby a příplatky

cena Kč/zóna

kód

vykládka betonu

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Noční příplatek (práce od 20 - 6 hod.)

100

121

Kč/m³

2

Práce v sobotu, v neděli a ve svátek

100

121

Kč/m³

3

Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.

150

182

Kč/m³

4

Recyklace betonu

500

605

Kč/m³

5

Laboratoř KP28 dní

500

605

Kč/vzorek

6

Použití CEM I 42,5 R

120

145

Kč/m³

7

Kamenivo do 8 mm

100

121

Kč/m³

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

8

Kamenivo do 16 mm

25

30

Kč/m³

9

Smluvní parametr V4

90

109

Kč/m³

10

Smluvní parametr V8

180

218

Kč/m³

11

Urychlovač tuhnutí a tvrdnutí

150

182

Kč/m³

12

Zpomalovač tuhnutí a tvrdnutí

150

182

Kč/m³

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

bez DPH

s DPH

Každých dalších mix započatých 15 min. 4,5m3 až 10m3 nad 30 min.

220

266

mix Každých 4,5m3 až 10m3 započatých 15 min. s pásovým dopravníkem

320

387

415

502

PUMPOMIX Každých započatých 15 min.

PUMPOMIX

Poznámky : 1) Použití PUMPMIXU, je možné jen při betonážích do 15m3 2) Při použití PUMPOMIXU, jako autočerpadla bude účtován jeho výkon, jako autočerpadlo 28m(viz.ceník čerpadel).

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Roznov_A5_Z13.pdf