Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Soběslav

Českomoravský beton, a. s.

Dispečink, objednávky

Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Tel./fax: 381 521 782 Mobil: 602 249 470

Provoz Soběslav

Vedoucí provozu

Petra Bezruče 447/14 392 01 Soběslav E-mail: sobeslav@cmbeton.cz

Lukáš Chramosta Mobil: 602 215 331, fax: 384 326 991 E-mail: lukas.chramosta@cmbeton.cz

Platí od 1. 1. 2013

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

1 520 1 839

S1

22

C-/7,5

X0

1 540 1 863

S1

C8/10

X0

1 630 1 972

S1

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

C8/10

X0

1 660 2 009

C12/15

X0

1 710 2 069

C12/15

X0

C12/15 C12/15

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

vnitřní nosná betonová stěna

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

s DPH

bez DPH

třída

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

X0

podkladní a vyrovnávací vrstvy

pevnostní

cena Kč/m3

nárůst pevnosti

Dmax (max. velikost zrna)1)

C-/5

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu

28

22

velmi pomalý velmi pomalý

22

pomalý

28

S3

22

pomalý

28

S1

22

pomalý

90

1 780 2 154

S3

22

pomalý

90

X0

1 670 2 021

S3

22

pomalý

90

X0

1 780 2 154

S3

22

střední

28

XF1

2 280 2 759

S3

22

pomalý

90

XC4, XF1

2 510 3 037

F6

16

střední

28

XC1-2

1 880 2 275

S3

22

střední

28

C16/20

XC1-2

1 790 2 166

S3

22

střední

90

C16/20

XC1-2

1 880 2 275

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

2 020 2 444

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 250 2 723

F6

16

střední

28

C25/30

XC4, XF1

2 280 2 759

S3

22

střední

28

STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

EASYCRETE SF C25/30

28

XC4, XF1

3 120 3 775

F6

22

střední

28

SYSTEMCRETE W C16/20

X0

1 970 2 384

100 mm sednutí

22

střední

28

SYSTEMCRETE WS C20/25

X0

2 150 2 602

100 mm sednutí

16

střední

28

SYSTEMCRETE S C16/20

X0

2 050 2 481

100 mm sednutí

16

střední

28


Cementové malty a zavlhlé potěry cena Kč/m

s DPH

1 790 1 860 1 880 1 950 1 970 2 130 2 100 2 340 2 220 2 440 2 340 2 530

2 166 2 251 2 275 2 360 2 384 2 577 2 541 2 831 2 686 2 952 2 831 3 061

Dmax (max. velikost zrna)1)

MC 10 MC 10 MC 12,5 MC 12,5 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30

bez DPH

Kamenivo

stupeň konzistence

název pevnostní třída

3

C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

s DPH

0/4

Stráž

360

436

0/4

Suchdol

340

411

0/4

Planá

340

411

8/16

Slapy

340

411

11/22

Slapy

340

411

recyklát

110

133

0-22rec.

Poznámka: Cena za 1t kameniva v betonárně

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

cena Kč/t

druh

frakce

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 990 2 408

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

2 190 2 650

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 649* 4 900 5 929 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 757* 5 100 6 171 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 859* 5 290 6 401

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 784* 5 150 6 232

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 892* 5 350 6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón MIX nad 3 m3

doprava betonu dle zón

cena bez DPH/m3

s DPH/m3

1 2 3 4 5 6 atd. + 5 km

130 230 295 365 440 525 80

157 278 357 442 532 635 97

za cenu jednu otoč autodomíchávače

Příplatky za zónu při nevytížení mixu

cena Kč/zóna cena Kč/zóna bez DPH s DPH

0,5 - 1,00 m3

255

309

1,10 - 2,00 m

170

206

2,10 - 3,00 m3

85

103

3,10 m3 a více

0

0

3

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB

Zvláštní služby a příplatky

První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 70 Kč (bez DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 210 Kč (bez DPH).

cena s DPH

kód

cena bez DPH

Vykládka na stavbě

název

1

noční příplatek (práce od 16 - 6 hod.)

60

73

Kč/m³

2

práce v sobotu, v neděli a ve svátek

110

133

Kč/m³

3

zimní příplatek od 15.11. do 15.3.

110

133

Kč/m³

4

recyklace betonu

500

605

Kč/m³

5

laboratoř (KP28 dní)

500

605

Kč/vzorek

Vykládka betonu

6

použití CEM I 42,5 R

120

145

Kč/m³

8

kamenivo do 16 mm

80

97

Kč/m³

11

prostoj

70

85

Kč/m³

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

Do 60 min

Do 15 min

210 Kč bez DPH (254 Kč s DPH)

zdarma

210 Kč bez DPH (254 Kč s DPH)

70 Kč bez DPH (85 Kč s DPH)

Do 45 min

Do 30 min

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Sobeslav_A5_Z13.pdf  
Sobeslav_A5_Z13.pdf