Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Kraslice

Českomoravský beton, a. s.

Dispečink, objednávky

Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Tel./fax: 352 687 112 Mobil: 724 504 656 E-mail: micharna.kraslice@cmbeton.cz

Provoz Kraslice Wolkerova 440, 358 01 Kraslice

Vedoucí provozu Radek Kasseckert Mobil: 606 612 339 E-mail: radek.kasseckert@cmbeton.cz

Platí od 1. 1. 2013

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

Dmax (max. velikost zrna)1)

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

C8/10

X0

1 560 1 888

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 610 1 948

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 700 2 057

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 700 2 057

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 790 2 166

S3

22

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 250 2 723

S3

22

pomalý

90

XC4, XF1

2 310 2 795

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 950 2 360

S3

22

střední

28

C16/20

XC1-2

1 900 2 299

S3

22

střední

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 950 2 360

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

2 000 2 420

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 160 2 614

F6

16

střední

28

C25/30

XC4, XF1

2 250 2 723

S3

22

střední

28

STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

XC4, XF1

2 660 3 219

F6

22

střední

28

2 000 2 420

100 mm sednutí

22

střední

28

2 120 2 565

100 mm sednutí

16

střední

28

2 060 2 493

100 mm sednutí

16

střední

28

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

třída

EASYCRETE SF C25/30

SYSTEMCRETE W C16/20 SYSTEMCRETE WS C20/25 SYSTEMCRETE S C16/20

X0 X0 X0

s DPH

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

1 924 2 033 2 045 2 154 2 178 2 287 2 347 2 456 2 505 2 614 2 517 2 614

C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

MC 10 MC 10 MC 12,5 MC 12,5 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30

1 590 1 680 1 690 1 780 1 800 1 890 1 940 2 030 2 070 2 160 2 080 2 160

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 990 2 408

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

2 120 2 565

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 649* 4 900 5 929 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 757* 5 100 6 171 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 859* 5 290 6 401

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 784* 5 150 6 232

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 892* 5 350 6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu - měkké a tekuté produkty (S2, S3, S4, FS a SZB) doprava betonu dle zón

MIX do 4 m3 za cenu jednu otoč autodomíchávače cena Kč bez DPH

MIX nad 4 m3 cena za jeden dovezený m3

cena Kč s DPH

cena Kč/m3 bez DPH

cena Kč/m3 s DPH

540

653

135

163

2

880

1 065

220

266

3

1 260

1 525

315

381

4

1 640

1 984

410

496

5

2 020

2 444

505

611

atd. + 5 km

400

484

100

121

Doprava suchých a zavlhlých produktů (S1), písek a štěrk

Zvláštní služby a příplatky

Dopravu zavlhlých směsí a kameniva zajistíme smluvními dopravci. Cena se účtuje dle ceníku příslušného dopravce.

kód

1

Vykládka na stavbě

název

90

109

Kč/m³

120

145

Kč/m³

90

109

Kč/m³

20

24

Kč/m³

85

103

Kč/m³

6 Recyklace betonu

500

605

Kč/m³

7 Kamenivo do 8 mm

60

73

Kč/m³

1 Práce v sobotu

První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá 2 Práce v neděli a ve svátek čtvrthodina je za 100 Kč (bez DPH); třetí započatá 12) čtvrthodina je celkem za 292 Kč (bez DPH); čtvrtá 3 Zimní příplatek započatá čtvrthodina je celkem za 584 Kč (bez nástavce na výsyp u 4 Použití autodomíchávače (dosah 5m) DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 292 Kč (bez DPH). 5 Noční příplatek od 18:00 do 6:00 hod.

Vykládka betonu Do 60 min

Do 15 min

cena cena bez s DPH DPH

12) Je-li ráno v 7:00 na betonárně teplota pod + 5oC, provádíme ohřev vstupních materiálů (vody, kameniva) a účtujeme příplatek dle služby kód 3

Pronájem čerpadel betonu 584 Kč bez DPH (707 Kč s DPH)

V ceně dopravy

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

292 Kč bez DPH (353 Kč s DPH)

100 Kč bez DPH (121 Kč s DPH)

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu.

Do 45 min

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

Do 30 min

Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Kraslice_A5_Z13.pdf