Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Rakovník

Českomoravský beton, a. s.

Dispečink, objednávky

Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Mobil: 602 614 036

Vedoucí provozu Provoz Rakovník Huřviny 2545, 270 36 Lubná E-mail: rakovnik@cmbeton.cz

Platí od 1. 1. 2013

Petr Netušil Mobil: 602 516 464

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

Dmax (max. velikost zrna)1)

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

C8/10

X0

1 440 1 742

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 540 1 863

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 550 1 876

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 550 1 876

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 670 2 021

S3

22

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 210 2 674

S3

22

pomalý

90

XC4, XF1

2 200 2 662

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 870 2 263

S3

22

střední

28

C16/20

XC1-2

1 690 2 045

S3

22

střední

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 870 2 263

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

1 990 2 408

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 110 2 553

F6

16

střední

28

C25/30

XC4, XF1

2 210 2 674

S3

22

střední

28

STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

XC4, XF1

2 770 3 352

F6

22

střední

28

1 890 2 287

100 mm sednutí

22

střední

28

2 030 2 456

100 mm sednutí

16

střední

28

1 920 2 323

100 mm sednutí

16

střední

28

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

třída

EASYCRETE SF C25/30

SYSTEMCRETE W C16/20 SYSTEMCRETE WS C20/25 SYSTEMCRETE S C16/20

X0 X0 X0

s DPH

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu


Cementové malty a zavlhlé potěry stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

MC 10

1 590

1 924

C1

4

MC 10

1 650

1 997

S3

4

MC 15

1 780

2 154

C1

4

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

MC 15

1 840

2 226

S3

4

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

MC 20

1 870

2 263

C1

4

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost

MC 20

1 920

2 323

S3

4

v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

MC 25

1 950

2 360

C1

4

MC 25

2 060

2 493

S3

4

MC 30

2 190

2 650

C1

4

MC 30

2 280

2 759

S3

4

použití

bez DPH

název pevnostní třída

s DPH

cena Kč/m3

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

2 050 2 481

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

2 140 2 589

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 649* 4 900 5 929 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 757* 5 100 6 171 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 859* 5 290 6 401

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 784* 5 150 6 232

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 892* 5 350 6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón MIX

doprava betonu dle zón

cena bez DPH/m3

s DPH/m3

I 2 3 4 5 6 atd. + 5 km

155 240 335 430 530 630 100

188 290 405 520 641 762 121

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB

Příplatky za zónu při nevytížení mixu

cena Kč/zóna cena Kč/zóna bez DPH s DPH

Vykládka na stavbě

0,5 - 1,00 m3

315

381

První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 70 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrthodina je za +210 Kč (bez DPH).

1,10 - 2,00 m3

215

260

Vykládka betonu

2,10 - 3,00 m3

115

139

3,10 m3 a více

0

0

Do 60 min

Do 15 min

kód

Zvláštní služby a příplatky název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Noční příplatek (práce od 16 - 6 hod.)

60

73

Kč/m³

2

Práce v sobotu, v neděli a ve svátek

90

109

Kč/m³

3

Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.

100

121

Kč/m³

zdarma

280 Kč bez DPH (339 Kč s DPH)

70 Kč bez DPH (85 Kč s DPH)

Do 45 min

Do 30 min

Pronájem čerpadel betonu

4

Recyklace betonu

900

1 089

Kč/m³

5

Laboratoř (MP28dní)

500

605

Kč/vzorek

6

Použití CEM I 42,5 R

110

133

Kč/m³

7

Kamenivo do 16 mm

50

61

Kč/m³

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

490 Kč bez DPH (593 Kč s DPH)

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Rakovnik_A5_Z13.pdf  
Rakovnik_A5_Z13.pdf