Page 1

Katalog Transportbetonu a značkových produktů Ceník 2013 Provoz Vrchlabí

TBG Východní Čechy s. r. o. Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303

Provoz Vrchlabí U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí E-mail: petr.binko@cmbeton.cz

Platí od 1. 1. 2013

Dispečink, objednávky Tel./fax: 499 425 351 Mobil: 724 246 104, 724 246 103 Vedoucí provozu Petr Binko Mobil: 606 651 579

Smluvní technolog provozu Michal Kadrmas Mobil: 602 120 621 Tel.: 499 773 208 E-mail: bt.trutnov@betotech.cz

www.transportbeton.cz


Katalog produktů – Ceník 2013

Dmax (max. velikost zrna)1)

max. obsah chloridů

nárůst pevnosti2)

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

cement

1 755

C2

22

Cl 0,2

P

28

CEM II/42,5

1 490

1 803

S3

22

Cl 0,2

P

28

CEM II/42,5

podklady, vrstvy a výplně

C -/7,5

1 510

1 827

C2

22

Cl 0,2

P

28

CEM II/42,5

C -/7,5

1 550

1 876

S3

22

Cl 0,2

P

28

CEM II/42,5

C 8/10

1 570

1 900

C2

22

Cl 0,2

P

28

CEM II/42,5

P

stupeň vlivu prostředí

II

1.06

II

1.12

II

0.94

II

1

II

0.84

II

0.89

II

0.73

II

0.77

II

0.63

1 620

1 960

S3

22

Cl 0,2

P

28

CEM II/42,5

C 12/15

X0

1 640

1 984

C2

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

C 12/15

X0

1 740

2 105

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

C 16/20

X0

1 710

2 069

C2

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

C 16/20

X0

1 860

2 251

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

P

II

0.67

C 16/20

XC1, XC2

1 860

2 251

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

P

II

0.55

C 20/25

X0

1 800

2 178

C2

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

II

0.57

C 20/25

X0

1 960

2 372

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

P

II

0.61

C 20/25

XC1-2

1 960

2 372

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

P

II

0.55

C 20/25

XC3, XD1-2, XF1, XA1

2 060

2 493

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

P

II

0.5

C 20/25

XF2

2 060

2 493

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

E,L

II

0.45

C 25/30

X0

2 030

2 456

C2

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

II

0.52

C 25/30

X0

2 180

2 638

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

P

II

0.55

C 25/30

XC1-2

2 180

2 638

S3

22

Cl 0,2

S

28

CEM II 42,5

P

II

0.55

C 25/30

XC3, XD1-2, XF1, XA1

2 220

2 686

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

P

II

C 25/30

XC4, XA2

2 270

2 747

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

P

0.46

C 25/30

XD3, XA3

2 320

2 807

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

P

0.41

C 25/30

XF2

2 270

2 747

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

E,L

0.45

C 25/30

XF3-4

2 330

2 819

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

E,L

C 30/37

X0

2 230

2 698

C2

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

C 30/37

X0

2 380

2 880

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

P

0.48

C 30/37

XC1-2

2 380

2 880

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

P

0.48

C 30/37

XC3, XD1-2, XF1, XA1

2 400

2 904

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM II 42,5

P

0.48

C 30/37

XC4, XA2 XD3, XA3

2 430 2 480

2 940 3 001

S3 S3

22 22

Cl 0,2 Cl 0,2

R R

28 28

CEM II 42,5 CEM II 42,5

P S

0.46 0.41

C 8/10

vnější a vnitřní nosné konstrukce, stěny, stropy, sloupy a základyy

P

max. v/c

stupeň konzistence

1 450

C -/5

pevnostní třída

oblast použití/ příklady konstrukcí

příměs-typ4)

s DPH

C -/5

cena Kč/m3

přísada-typ3)

bez DPH

Katalog nabízených betonů dle ČSN EN 206-1

C 30/37 C 30/37 C 30/37

P P

0.5

0.41 II

0.45

XF2

2 460

2 977

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

E,L

0.43

XF3-4

2 460

2 977

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

E,L

0.41

C 35/45

X0

2 490

3 013

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

P

0.38

C 35/45

XC1-2

2 490

3 013

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

P

0.38

C 35/45

XC3, XD1-2, XF1, XA1

2 490

3 013

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

P

0.38

C 35/45

XC4, XA2

2 490

3 013

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

P

0.38 0.38

C 35/45

XD3, XA3

2 570

3 110

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

S

C 35/45

XF2

2 610

3 158

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

E,L

0.37

C 35/45

XF3-4

2 610

3 158

S3

22

Cl 0,2

R

28

CEM I 42,5

E,L

0.37

C 40/50

X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1

2 500

3 025

S4

16

Cl 0,2

R

28 CEM I 42,5 R

E,L

0.37

C 40/50

XM1-3

2 570

3 110

S4

16

Cl 0,2

R

28 CEM I 42,5 R

E,L

0.37

C 45/55

X0- XC2

2 510

3 037

S4

16

Cl 0,2

R

28 CEM I 42,5 R

E,L

0.37

C 55/65

X - XC2

2 620

3 170

S4

16

Cl 0,2

R

28 CEM I 42,5 R

E,L

0.37

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.2 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.1 je nutné předem projednat s obchodníkem.

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/02 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – cementové potěry MC

s DPH

stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

cement

přísada-druh2)

příměs-druh3)

oblast použití

bez DPH

dle technické normy ČB MC 01 – 2006

MC 5

1 440

1 742

C2

4

CEM II 42,5

-

II

MC 5

1 590

1 924

S3

4

CEM II 42,5

P

II

MC 7,5

1 500

1 815

C2

4

CEM II 42,5

-

II

MC 7,5

1 650

1 997

S3

4

CEM II 42,5

P

II

MC 10

1 570

1 900

C2

4

CEM II 42,5

-

II

MC 10

1 720

2 081

S3

4

CEM II 42,5

P

II

MC 12,5

1 620

1 960

C2

4

CEM II 42,5

-

II

MC 12,5

1 780

2 154

S3

4

CEM II 42,5

P

II

MC 15

1 680

2 033

C2

4

CEM II 42,5

-

II

MC 15

1 840

2 226

S3

4

CEM II 42,5

P

II

MC 20

1 800

2 178

C2

4

CEM II 42,5

-

II

MC 20

1 940

2 347

S3

4

CEM II 42,5

P

II

MC 25

1 890

2 287

C2

4

CEM II 42,5

-

II

MC 25

2 030

2 456

S3

4

CEM II 42,5

P

II

MC 30

1 960

2 372

C2

4

CEM II 42,5

-

MC 30

2 090

2 529

S3

4

CEM II 42,5

P

název/ pevnostní třída

podkladní a vyrovnávací vrstvy

cena Kč/m3

Poznámky:  1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 3) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs

Katalog – kamenivo frakce

druh

cena Kč/t bez DPH

s DPH

0/4

písek kopaný - Světlá

270

327

0/4

písek těžený - Kratonohy,Smiřice

310

375

4/8

drť kačírek - Smiřice

380

460

4/8

drť - Košťálov

410

496

8/16

drť kačírek - Smiřice

330

399

8/16

drť - Košťálov

390

472

16/22

drť kačírek - Smiřice

320

387

16/22

drť - Košťálov

390

472

Poznámka: Cena za 1t kameniva na betonárně

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/03 platí od: 1. 1. 2013

II


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – stavba vozovek

pevnostní třída

stupeň vlivu prostředí

stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

max. obsah chloridů v %

nárůst pevnosti2)

cement

přísada-druh3)

-

2 200

2 662

C30/37

XF4

S1

22

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E,L

0.45

CBII

-

2 110

2 553

C30/37

XF4

S1

22

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E,L

0.45

CBIII

-

1 980

2 396

C30/37

XF3

S1

22

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E,L

0.50

SC I

1 060

1 283

C3/4

S1

22

-

-

CEM II 42,5

P

2.53

SC II

1 040

1 258

C1,5/2,0

S1

22

-

-

CEM II 42,5

P

2.65

KSC I

1 180

1 428

C8/10

S1

22

-

-

CEM II 42,5

P

1.56

KSC II

1 160

1 404

C5/6

S1

22

-

-

CEM II 42,5

P

1.71

-

1 710

2 069

-

S1

22

-

-

CEM II 42,5

P

0.50

označení

cementobetonové kryty ČSN EN 13 877-1

směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1

vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2

cena Kč/m3

max. v/c

s DPH

CBI

označení dle původních již neplatných norem ČSN 73 6124 a 73 6125

příměs-druh4)

bez DPH

dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

směsi stmelené cementem CBGM5)

mezerovitý beton MCB

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 5) - dle ČSN 73 6124-1 Provádění a kontrola shody konstrukčních vrstev pozemních komunikací se může vyskytnout označení - SC 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) - metoda přípravy a zrání zkušebního vzorku je v souladu s článkem 6.5.1 ČSN EN 14227-1 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; - obsah cementu ve směsi je minimálně dle požadavků tabulky ČSN EN 14227-1 a je stanoven zkouškami tak, aby výrobek splnil Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací požadavek na pevnostní třídu 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs - vlhkost směsi je stanovena v souladu s požadavky článku 6.3 ČSN EN 14227-1 - objemová hmotnost směsi je dána složením a je určena zkouškou dle ČSN EN 13286-2

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/04 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – EASYCRETE®

bez DPH

s DPH

stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

max. obsah chloridů

nárůst pevnosti2)

fck, cube krychelná pevnost po dnech

cement

přísada-typ3)

příměs-typ4)

max. v/c

betony dle ČSN EN 206-1, velmi lehce zpracovatelné

1 960 2 060 2 285 2 500

2 372 2 493 2 765 3 025

F5 F5 F5 F5

16 16 16 16

Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4

S S S S

28 28 28 28

CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R

E E E E

II II II II

0.55 0.65 0.6 0.55

2 110 2 340 2 550 2 640

2 553 2 831 3 086 3 194

F6 F6 F6 F6

16 16 16 16

Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4

S S S S

28 28 28 28

CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R

E E E E

II II II II

0.65 0.6 0.55 0.5

2 560 2 600 2 690 2 750

3 098 3 146 3 255 3 328

SCC SCC SCC SCC

16 16 16 16

Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4

S S S S

28 28 28 28

CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R CEM II 42,5 R

E E E E

II II II II

0.55 0.55 0.5 0.5

označení

pevnostní třída

cena Kč/m3

stupeň vlivu prostředí

EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony EASYCRETE F C 16/20 X0, XC1-2 EASYCRETE F C 20/25 X0, XC1-3 EASYCRETE F C 25/30 X0, XC1-4, XF1 EASYCRETE F C 30/37 X0, XC1-4, XF1, XA1 EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony EASYCRETE SF C 20/25 X0, XC1-XC3 EASYCRETE SF C 25/30 X0, XC1-XC4, XF1 EASYCRETE SF C 30/37 X0, XC1-XC4, XF1, XA1 EASYCRETE SF C 35/45 X0, XC1-XC4, XF1, XA1, XA2 EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony EASYCRETE SV C 25/30 X0, XC1-XC4, XF1 EASYCRETE SV C 20/37 X0, XC1-XC4, XF1, XA1 EASYCRETE SV C 35/45 X0, XC1-4, XF1, XA1, XA2 EASYCRETE SV C 40/50 X0, XC1-4, XF1, XA1, XA2

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací (stanoveno při podmínkách 20°C) 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs SCC – samozhutnitelný beton Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.2 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.1 je nutné předem projednat s obchodníkem. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu.

Katalog – STEELCRETE®

přísada-typ3)

příměs-typ4)

max. v/c

obsah ocelových vláken v kg/m3

pevnostní třída v tahu na mezi vzniku makrotrhliny

pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu na mezi vzniku makrotrhliny

2 560

3 098

S3

16 Cl 0,2

S

28

CEM I 42,5 R

E

II

0.6

20

-

-

X0, XC1-2

2 780

3 364

S3

16 Cl 0,2

S

28

CEM I 42,5 R

E

II

0.6

20

-

-

STEELCRETE D

C 30/37

X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 2 980

3 606

S3

16 Cl 0,2

S

28

CEM I 42,5 R

E

II

0.6

20

-

-

nárůst pevnosti2)

s DPH

bez DPH

pevnostní třída

fck, cube krychelná pevnost po dnech

X0, XC1

C 25/30

stupeň vlivu prostředí

max. obsah chloridů

C 20/25

STEELCRETE D

označení

Dmax (max. velikost zrna)1)

STEELCRETE D

cena Kč/m3

stupeň konzistence

cement

Betony dle ČSN EN 206-1 a STO 060-028542, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m3

STEELCRETE W - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi STEELCRETE W

FC 27/30

X0, XC1-3, XD1

2 840

3 436

S3

16 Cl 0,2

S

28

CEM I 42,5 R

E

II

0.6

-

3.6

0.6

STEELCRETE W

FC 33/37

X0, XC1-4, XD1-2

3 010

3 642

S3

16 Cl 0,2

S

28

CEM I 42,5 R

E

II

0.6

-

3.0

0.8

Poznámky : 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnící; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.2 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.1 je nutné předem projednat s obchodníkem. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každých 1 kg vláken HE 75/50 včetně dávkování 30 Kč.

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/05 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – FLOORCRETE®

cement

přísada-typ3)

příměs-typ4)

max. v/c

obsah ocelových vláken v kg/m3

X0, XC1-XC2

2 560

3 098

S3

16

Cl 0,4

S

28

CEM I 42,5 R

P

II

0.5

20

FLOORCRETE

C 25/30

X0, XC1-XC3

2 780

3 364

S3

16

Cl 0,4

S

28

CEM I 42,5 R

P

II

0.45

20

FLOORCRETE

C 30/37

X0, XC1-XC4, XD1 -2, XA1, XF1, XM1-2

2 980

3 606

S3

16

Cl 0,4

S

28

CEM I 42,5 R

P

II

0.45

20

stupeň konzistence

s DPH

bez DPH

pevnostní třída

stupeň vlivu prostředí

nárůst pevnosti2)

C 20/25

označení

max. obsah chloridů

FLOORCRETE

cena Kč/m3

Dmax (max. velikost zrna)1)

fck, cube krychelná pevnost po dnech

Betony dle ČSN EN 206-1 vhodné pro podlahové konstrukce

FLOORCRETE - beton do průmyslových podlah se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m3

Poznámky : 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnící; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.2 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.1 je nutné předem projednat s obchodníkem. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každých 1 kg vláken HE 75/50 včetně dávkování 30 Kč.

Katalog – SYSTEMCRETE®

X0

1 990

2 408 100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

28

CEM II 32,5 R

Svislé nosné konstrukce vyztužené (vícepodlažní domy); Stropy3)

SYSTEMCRETE WS

C 20/25

X0

2 097

2 537 100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

28

CEM II 32,5 R

Stropy3)

SYSTEMCRETE S

C 16/20

X0

1 990

2 408 100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

28

CEM II 32,5 R

Poznámky : 1) Dmax - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) Pevnostní třída se stanoví podle statického výpočtu Uvedené druhy jsou pouze základním sortimentem. Další řada je možná dle požadavků stavby. Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.2 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.1 je nutné předem projednat s obchodníkem.

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/06 platí od: 1. 1. 2013

doplňující požadavky

C 16/20

čerpatelný čerpatelný čerpatelný

cement

SYTEMCRETE W

označení

nárůst pevnosti2)

fck, cube krychelná pevnost po dnech

max. obsah chloridů v %

bez DPH

Dmax (max. velikost zrna)1)

stupeň vlivu prostředí

Svislé nosné konstrukce nevyztužené (přízemní domy)

oblast použití

s DPH

pevnostní třída

cena Kč/m3

předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)

Betony dle ČSN EN 206-1, vhodné do ztraceného bednění


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog litých směsí – Anhyment® & Poriment® & Cemflow® cena Kč/t litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/m3 s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

objemová hmotnost v kg/m3

druh směsi

bez DPH bez DPH

oblast použití

potěr pro podlahové vytápění potěr pro roznášecí vrstvu

Anhyment AE 20

Anhydritový litý potěr

2 649*

4 900

5 929

>4

2 100

Anhyment AE 25

Anhydritový litý potěr

2 757*

5 100

6 171

>5

2 100

Anhyment AE 30

Anhydritový litý potěr

2 859*

5 290

6 401

>5

2 100

Anhyment FE 20

Alfa sádrový litý potěr

2 805*

5 190

6 280

>4

2 100

Anhyment FE 30

Alfa sádrový litý potěr

2 968*

5 490

6 643

>5

2 100

objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m3

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85 Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

název

cena Kč/m3 bez DPH

s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

druh směsi

oblast použití

Poriment P 400

Cementová litá pěna s polystyrenem

1 900

2 299

0,4

400

Poriment W 600

Cementová litá pěna tenkovrstvá

2 590

3 134

1,2

600

Poriment PS 500

Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon

2 1001)

2 5411)

0,5

500

Poriment WS 700

Cementová litá pěna sklon

2 7901)

3 3761)

2,0

700

vyrovnávací vrstvy výplně hluchých míst

spádové vrstvy plochých střech

1) Cena bude upřesněna na základě konkrétní poptávky. Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 10 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/07 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 cena Kč/t název

litý cementový potěr

cena Kč/m3

objemová hmotnost v kg/m3

druh směsi

bez DPH bez DPH

oblast použití

potěr pro podlahové vytápění potěr pro roznášecí vrstvu připojený potěr potěr do vlhkého prostředí

s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

Cemflow CF 20

Cementový litý potěr

2 697*

4 990

6 038

>4

2 100

Cemflow CF 25

Cementový litý potěr

2 784*

5 150

6 232

>5

2 100

Cemflow CF 30

Cementový litý potěr

2 892*

5 350

6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85 Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

Ceníková cena šnekového čerpadla Značkový produkt

ANHYMENT®

CEMFLOW®

PORIMENT®

Estrich Boy

Putzmeister

Aeronicer

Přeprava na stavbu a zpět

15 Kč/km

15 Kč/km

15 Kč/km

Doba čerpadla na stavbě

250 Kč/15 min

350 Kč/15 min

350 Kč/15 min

Přečerpané m3

50 Kč/m3

50 Kč/m3

50 Kč/m3

Pronájem hadic, průměr 50 mm

30 Kč/bm

30 Kč/bm

30 Kč/bm

Typ čerpadla

Pozn.: Uvedené ceny jsou bez DPH S obchodním zástupcem je možné domluvit paušální cenu čerpadla na den. Dle požadavků zákazníka jsou naši pracovníci připraveni proškolit zpracování a ukládání materiálů s vystavením certifikace.

Katalog čerstvých maltových směsí – Malmix® cena Kč/m3

MALMIX malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi

oblast použití

vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm

s DPH

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 2,5

malta pro zdění

2 200

2 662

2.5

36

MALMIX MC 5

malta pro zdění

2 250

2 723

5

36

malta pro zdění

2 450

2 965

10

36

MALMIX MC 10 2

bez DPH

pevnost v tlaku (N/mm2)

11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm

2

Katalog lehkých betonů - lehké cementové směsi s plnivem Ekoprostyren oblast použití

nenosné výplňové vrstvy

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

název

cena Kč/m3

objemová hmotnost v kg/m3

stupeň konzistence

bez DPH

s DPH

LB 700

2 350

2 844

700

S2

LB 900

2 250

2 723

900

S2

LB 1200

2 200

2 662

1 200

S2

LB 1500

2 150

2 602

1 500

S2

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/08 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Cena dopravy Je stanovena tak, že staveništi je přiřazena dopravní zóna na základě skutečně ujeté vzdálenosti na staveniště z betonárny v km (viz orientační vzdálenosti na zadní straně ceníku). Pro určení vzdálenosti se uvažuje vždy nejkratší možná trasa. Ceny uvedené v ceníku jsou platné na betonárně.

Doprava betonu dle zón cena Kč/m3

doprava betonu dle zón

bez DPH

s DPH

1. do 4 km

110

133

2. do 9 km

210

254

3. do 14 km

310

375

4. do 19 km

420

508

5. do 24 km

520

629

atd. + 6 km

110

133

Pozn.: Cena dopravy je stanovena počtem skutečně ujetých kilometrů na stavbu a zpět. Pro určení se vždy udává nejkratší možná trasa z betonárny.

Příplatky za zónu při nevytížení mixu

cena Kč/zóna bez DPH

cena Kč/zóna s DPH

1,2 m3 a méně

310

375

1,25 - 2,4 m3

210

254

2,45 - 3,6 m3

110

133

3,65 m a více

0

0

3

cena Kč/km

doprava sklápěčem o objemu:

bez DPH

s DPH

1 m3

20

24

2,25 m3

20

24

4 m3

33

40

Modul pružnosti V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1, článek 6.3.3 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Vykládka na stavbě

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz samostatný ceník.

První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 110 Kč (bez DPH); třetí započatá čtvrthodina je za 220 Kč (bez DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 220 Kč (bez DPH).

Vykládka betonu

Zvláštní služby a příplatky kód

Do 60 min

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Práce po 16 hod.

50

61

Kč/m³

2

Práce v sobotu, v neděli a ve svátek

150

182

Kč/m³

3

Zimní příplatek (15.11. - 15.3.)

130

157

Kč/m³

4

Recyklace betonu

500

605

Kč/m³

5

Polypropilenová vlákna 0,6 kg/m³

90

109

Kč/m³

6

Zimní přísada SIKA Rapid 1 - 2,5 l/m3

125

151

Kč/m³

550 Kč bez DPH (666 Kč s DPH)

V ceně betonu

330 Kč bez DPH (399 Kč s DPH)

110 Kč bez DPH (133 Kč s DPH)

Do 45 min

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Do 15 min

Ceníkový list 2013/09 platí od: 1. 1. 2013

Do 30 min


Katalog produktů – Ceník 2013 Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem – viz VOPP. Při denním upřesnění dodávky kupující uvede: n  jméno kupujícího a osoby, která objednává, n místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

n požadovaný

druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány, n způsob ukládání směsi: m3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd., n určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/10 platí od: 1. 1. 2013


Všeobecné obchodní a platební podmínky 1./ Úvodní ustanovení 1.1./ Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen VOPP ČMB) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku a určují část obsahu smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. 1.2./ Předmětem smluvního vztahu je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo k němu a závazek kupujícího zaplatit za to prodávajícímu kupní cenu. 1.3./ Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOPP ČMB. 2./ Smluvní vztahy Smluvním vztahem se rozumí kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která vzniká: 2.1./ Uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím 2.2./ Převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího 2.3./ Převzetím objednávky a dodáním objednaného zboží 3./ Předmět plnění 3.1./ Předmětem plnění je zejména zboží, kterým se rozumí čerstvý beton, (transportbeton), cementové malty nebo jiné směsi obsahující pojivo (cement, anhydrit apod.) vyráběné v souladu s platnými ČSN či jinými platnými technickými předpisy (stavebně technické osvědčení apod.). Odkaz na konkrétní technický předpis bude vždy specifikován v kupní smlouvě nebo v ceníku či nabídkovém listu. 3.2./ Předmětem plnění může být rovněž doprava, případně zajištění dopravy zboží z betonárny prodávajícího na místo určené kupujícím, včetně případného čerpání zboží, nebo jeho zajištění v místě plnění. 3.3./ Prodávající je připraven poskytnout kupujícímu i další služby spojené s dodávkami zboží. 3.4./ Seznam a přehled zboží a služeb poskytovaných prodávajícím je uveden v platných cenících či nabídkových listech prodávajícího. Jiný předmět plnění může být smluvně dohodnut. 3.5. Předmět plnění, jímž se rozumí výše uvedené zboží a/nebo související služby bude dále označován společně též jen jako „zboží“. 4. Uplatnění požadavku kupujícím 4.1./ Kupující je povinen při uzavírání kupní smlouvy jednoznačně definovat a specifikovat požadovaný předmět plnění co do druhu a množství a požadovaného termínu plnění. 4.2./ Kupující je povinen při objednávání jednotlivých konkrétních dodávek upřesnit zejména požadovaný druh a množství „zboží“, místo a čas plnění dodávky, způsob dopravy a údaj o tom, zda kupující požaduje poskytnutí i jiných souvisejících služeb (např. čerpání betonu, laboratoř apod.). 4.3./ Kupující je povinen prodávajícímu označit osoby, které jsou za něho oprávněny „zboží“ v místě plnění přebírat. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou vždy k tíži kupujícího. V pochybnostech se vždy bude mít za to, že osoba objednávající a přejímající „zboží“ a toto za kupujícího potvrzující, byla osobou k tomu oprávněnou a zmocněnou. 4.4./ Kupující uplatňuje u prodávajícího požadavky na provedení konkrétních dodávek „zboží“ obvykle v časovém předstihu dvou pracovních dnů přede dnem požadované dodávky. 4.5./ Požaduje-li kupující dodání zboží včetně zajištění čerpání čerpadlem, musí u prodávajícího takový požadavek uplatnit vždy alespoň dva pracovní dny předem, a to zásadně písemně. 4.6./ Požadavky na podmínky, za nichž mají být dodávky „zboží“ provedeny, upřesňuje kupující nejlépe písemně prostřednictvím k tomu oprávněných osob přímo na betonárně prodávajícího, a to buď u vedoucího provozu, nebo u dispečera (míchače). 5. Provádění dodávek 5.1./ Provádění dodávek se uskutečňuje na základě smlouvy a v souladu s konkrétními požadavky (objednávkami) kupujícího potvrzenými prodávajícím. 5.2./ Konkrétní dodávky se provádějí požadovaným „zbožím“ v kvalitě, v množství, v čase a na místo přejímky určené kupujícím po potvrzení ze strany prodávajícího. 5.3./ Místem přejímky „zboží“ se rozumí: - Betonárna prodávajícího, pokud není výslovně ujednáno jiné místo, například stavba a v případě, že přepravu zboží z betonárny zajišťuje kupující. - Stavba, kterou výslovně ve smlouvě určí kupující. V tomto případě musí být rovněž určeny přejímací zkoušky a osoba/y, které je budou provádět. - Kupující je povinen určit místo přejímky „zboží“ zcela jasně, přesně a určitě. Pro posouzení kvality jsou rozhodující vlastnosti „zboží“ zjištěné v tomto místě. 5.4./ Plánované dodávky, tj. dodávky na základě požadavků (objednávek) kupujícího uplatněných v souladu s odst. 4.4 a 4.5 VOPP ČMB, mají vždy zásadně přednost před dodávkami neplánovanými. Neplánované dodávky budou uskutečněny podle volné kapacity prodávajícího. 5.5./ Dodávky „zboží“ mimo stanovenou obvyklou pracovní dobu prodávajícího je možné uskutečnit pouze po předchozí dohodě. 5.6./ Ke každé jednotlivé dodávce „zboží“ prodávající vystaví dodací list (nebo jiný obdobný doklad o dodání zboží, např. výkaz) (dále jen „dodací list“), který obsahuje nejméně označení prodávajícího a kupujícího, druh a množství dodávaného „zboží“, datum uskutečnění dodávky, čas příjezdu mixu na místo plnění, čas odjezdu mixu z místa plnění a údaje dle normy či předpisu, v souladu s nímž se zboží dodává ( viz. odst. 3.1 VOPP ČMB.). 5.7./ Prodávající je povinen předat kupujícímu minimálně jeden výtisk potvrzeného dodacího listu. 5.8./ Kupující je povinen v místě plnění dodávky zajistit převzetí dodávky a potvrzení řádné a včasné dodávky „zboží“ podpisem oprávněné osoby (viz. odst. 4.3 VOPP ČMB) na dodacím listě. Potvrzením dodacího listu, nebude-li obsahovat výhrady kupujícího, se má za to, že dodávka byla provedena řádně a včas v souladu se smlouvou. 5.9./ Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu „zboží“ jeho dodáním na místo plnění určené dle potvrzeného požadavku. Dokladem o předání a převzetí „zboží“ je potvrzený dodací list. Předáním „zboží“ kupujícímu na něho přechází nebezpečí škody na „zboží“. 6./ Zrušení dodávky 6.1./ Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou dodávku nejpozději: - u „zboží“ jehož dodávka je zajišťována střediskem Značkových produktů společnosti Českomoravský beton, a.s., nejpozději do 15 hod. dne předcházejícímu dni dodávky. - u ostatního „zboží“ do okamžiku zahájení výroby „zboží“. 6.2./ Zruší-li kupující dodávku „zboží“ po zahájení výroby „zboží“, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s výrobou, dopravou a likvidací zboží, které již bylo pro kupujícího vyrobeno nebo mu bylo dokonce dopraveno a nebylo kupujícím odebráno. Kupující je dále v tomto případě povinen nahradit prodávajícímu veškeré další s tím vzniklé náklady a nahradit mu veškerou

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

škodu, která mu vznikla. Pokud mělo být součástí zrušené dodávky i čerpání, je kupující povinen prodávajícímu nahradit i veškeré náklady, které prodávající vynaložil z důvodu pozdního zrušení čerpání (méně jak 24 hod. před termínem realizace bez SO/NE) a veškeré náklady spojené se zbytečným výjezdem čerpadla. 7./ Další podmínky a skutečnosti související s prováděním dodávek 7.1./ Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jím pověření zajištěním provedení dodávek „zboží“ jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího. 7.2./ Přepravník zboží zajišťovaný kupujícím musí být přistaven k nakládce vždy se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (beze zbytků zboží, výplachové vody či jiných nečistot). V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout dodat kupujícímu zboží podle smlouvy, zároveň je kupující povinen nahradit náklady spojené s výrobou a likvidací zboží již vyrobeného. V případě, že kupující bude trvat na dodávce zboží znečištěným přepravníkem, bude tato skutečnost zaznamenána na dodacím listě, prodávající v tomto případě neodpovídá za žádnou škodu, která by v důsledku takového plnění dodávky vznikla. 7.3./ Řidič přepravníku zboží je povinen seznámit se s dopravním a provozním řádem betonárny a postupem pro dopravu zboží a řídit se jimi. 7.4./ Řidiči prodávajícího či řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni prodávajícího jakkoliv a k čemukoliv zavazovat. 7.5./ Řidič ze své vůle nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence zboží během jízdy a na stavbě (úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na reklamaci výrobku). 7.6./ Úpravu konzistence zboží může nařídit, pokud to není nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího a to na odpovědnost kupujícího. Oprávněným pracovníkem se pro tyto účely rozumí zejména stavbyvedoucí nebo mistr na stavbě. Pokyn k úpravě konzistence zboží je vždy kupující povinen vyznačit v dodacím listu. 7.7./ Kupující, který si sám zajišťuje přepravu zboží, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru zboží. Řidič je povinen tuto plnou moc při odběru zboží předložit prodávajícímu. 7.8./ Povinností kupujícího je zajištění stavebního povolení i záborů veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce „zboží“. 7.9./ Je-li jako místo plnění (přejímky) sjednána stavba realizovaná kupujícím, kupující plně zodpovídá za podmínky pro plynulou dopravu „zboží“, jeho vykládku a uložení a za tím účelem je povinen zajistit: - průkazné seznámení prodávajícího s předepsanými příjezdovými dopravními trasami včetně vjezdů na stavbu, - bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečnou nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa vykládky, - bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění dopravních prostředků a čerpadel v místě vykládky, - místo pro očištění přepravního prostředku nebo jeho nástavby po ukončení vykládky „zboží“, - potřebné provedení uzávěr silnic a chodníků, - pro přejímku a vykládku zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. V případě neplnění zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví ze strany kupujícího může prodávající odmítnout dodávku „zboží“ a uplatňovat náhradu nákladů a škod vzniklých z důvodu takto nerealizované dodávky. - povolení k vjezdu dopravních prostředků, je-li toho třeba např. při dopravních omezeních, - přítomnost svého zaměstnance či jiného pověřeného pracovníka s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je odpovědný za převzetí „zboží“ jeho staveništní dopravu, ukládání a ošetřování. 7.10./ Kupující odpovídá za: - potřebné očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací při výjezdu ze stavby, - očištění komunikací, budov, pozemků, vodních ploch a vodotečí. Dojde-li k takovému znečištění, očištění zajistí na svůj náklad a odpovědnost kupující, - řádnou a včasnou přejímku „zboží“ tak, aby nadměrně dlouhou přejímkou nedošlo k znehodnocení „zboží“ 7.11./ Kupující nebo jím pověřená osoba je při přejímce „zboží“ povinna ověřit, zda jsou údaje na dodacím listu v souladu s potvrzeným požadavkem a skutečným stavem dodávky a zkontroluje ihned při přejímce vizuálně kontrolovatelné vlastnosti zboží (množství, konzistenci, homogenitu, max. velikost použitého zrna kameniva atd.). Takto jím potvrzené dodací listy se považují za nesporné. 7.12/ BEZPEČNOST OSOB a) společnost identifikovala nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí (dále jen speciálních vozidel) a stanovila ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření). b) zákazník souhlasí s tím, že písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních má k dispozici na webových stránkách www.heidelbergcement.cz a na požádání i v tištěné formě, na kterékoliv betonárně společnosti. c) s riziky a ochrannými opatřeními je povinen zákazník prokazatelně seznámit své zaměstnance a další osoby, které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedeny před zahájením práce speciálního motorového vozidla v místě poskytnutí služby. d) pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je zákazník povinen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8./ Kvalita, záruky, odpovědnost za vady a za škody 8.1./ Kvalita dodávek „zboží“ musí odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Kvalita „zboží“ je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací. 8.2./ Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je prodávajícím vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a platným nařízením vlády.

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/11 platí od: 1. 1. 2013


Všeobecné obchodní a platební podmínky 8.3./ V případě zboží předepsaného složení, vyrobeného prodávajícím dle přesného zadání kupujícího a podle jeho receptury (zákaznická receptura), odpovídá prodávající pouze za složení čerstvého zboží, nikoliv za jeho výsledné vlastnosti. 8.4./ Prodávající zajišťuje kontrolu shody a kvality zboží na betonárně v souladu s ustanoveními příslušných technických specifikací a KZP betonárny. Kontrolu na stavbě si zajišťuje kupující. Vzorky sloužící ke kontrole shody musí být prokazatelně odebrány, ošetřovány a zkoušeny v souladu s platnými ustanoveními příslušných ČSN nebo jiných technických předpisů. 8.5./ Odpovědnost prodávajícího za vady a práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Prodávající neodpovídá za kvalitu „zboží“ a zprostí se odpovědnosti za vady „zboží“ také tehdy, jestliže: - kupující nezajistí v místě odběru „zboží“ bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (zejména betonu) v souladu s příslušnými platnými technickými normami, - kupující nesprávně manipuluje se zbožím při jeho ukládání či zpracování, - kupující nebo třetí osoba zasáhne do zboží vyrobeného prodávajícím např. přidáním vody, přísad, příměsí, drátku nebo jakéhokoliv materiálu, který změní složení a tím i vlastnosti vyrobeného zboží. - bylo zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury, - kupujícím bylo objednáno (specifikováno) zboží (beton, malty apod.) v rozporu s podmínkami pro jeho užití, - prodávající nezajišťuje přepravu zboží na místo jeho bezprostředního uložení, - dojde v místě uložení ke smísení dodávek zboží od různých dodavatelů nebo různé kvality nebo různého složení, 8.6./ Zprávy o výsledcích kontrol shody prováděných prodávajícím jsou uloženy na betonárně prodávajícího a jsou k dispozici u vedoucího provozu. Prodávající na základě vyžádání kupujícího předá výsledky kontroly shody kupujícímu, a to po plném finančním vyrovnání za dodané „zboží“. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od příslušných specifikací a KZP prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat ve smlouvě. 8.7./ Vady „zboží“ je kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatit písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. O oznámených vadách bude sepsán zápis, přičemž v každém zápisu o vadě bude uvedena specifikace uplatněné vady, datum vyhotovení zápisu, vyjádření prodávajícího a podpisy osob oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat. Zápis o vadách bude součástí dokumentace ohledně reklamace vad. 8.8./ Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobky jím dodávané obsahují cement a jsou z tohoto důvodu klasifikovány, ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.. v platném znění, v čerstvém stavu jako dráždivé látky. Na výrobky byly vydány, v souladu s platnou legislativou bezpečnostní listy. Kupující je povinen seznámit všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku s výrobky prodávajícího, s touto skutečností a zajišťovat a sledovat dodržování příslušných bezpečnostních pravidel. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 8.9./ Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů mimo schválený zkušební a kontrolní plán betonárny, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno. 9./ Ceny a platební podmínky 9.1./ Veškeré ceny za dodávky „zboží“ jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, sjednávány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou jako cena „zboží“ platné ceny, uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího platném v den realizace dodávky „zboží“. Ke kupní ceně prodávající vždy účtuje DPH. 9.2./ Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta sleva z ceny uvedené v ceníku, platí takto sjednaná sleva pouze v případě dodržení platebních podmínek ze strany kupujícího. V případě prodlení kupujícího s placením, vzniká prodávajícímu právo doúčtovat poskytnutou slevu z kupní ceny. 9.3./ Dodávky „zboží“ hrazené jinak než hotovostní platbou při převzetí „zboží“ je prodávající oprávněn účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. 9.4./ Dnem splatnosti se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je sjednaná sazba úroků z prodlení z částky nezaplacené ve smluveném termínu: 18% p.a.. 9.5./ V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je prodávající oprávněn rovněž požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje prvním dnem po dni splatnosti. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky na náhradu škody. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky. 9.6./ Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť i jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn: - požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti, - požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu (viz. odst. 9.2 VOPP ČMB), - zastavit veškeré další dodávky „zboží“ do doby splnění dluhu, - odstoupit od smlouvy s účinky ke dni, v němž je odstoupení doručeno kupujícímu. 9.7./ Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny dodávky „zboží“ hotovostní platbou v okamžiku přejímky „zboží“ kupujícím nebo ještě před dodáním „zboží“ formou zálohové platby až do výše ceny za plnění celé dodávky. 9.8./ Pokud kupující převezme „zboží“ a neuplatní-li nároky z vad „zboží“ nebo neuplatní-li tyto nároky řádně a/nebo včas anebo nebudou-li tyto nároky uznány prodávajícím jako oprávněné, je povinností kupujícího faktury za převzaté dodávky (to je za dodávky zboží, dopravní výkony, výkony a nájemné strojů, zařízení a další provedené služby) ve sjednaném termínu zaplatit v rozsahu celé vyúčtované kupní ceny. 9.9./ Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktur vystavovaných prodávajícím. Faktury vystaví prodávající s náležitostmi řádného účetního a daňového dokladu. 9.10./ Pro stanovení množství dodaného „zboží“, které musí být fakturováno, budou vzata v úvahu pouze množství uvedená na dodacím listu. Případně uplatňované rozdíly v množství dodaného „zboží“ musí být neprodleně oznámeny, doloženy a řešeny s prodávajícím nejpozději v den dodávky, jinak k tomu při fakturaci nebude přihlíženo. 9.11./ Konstatuje se, že v kupní smlouvě lze sjednat tzv. kredit, jímž se rozumí objem „zboží“ odebraný kupujícím, vyjádřený celkovou výší kupní ceny odebraného „zboží“ bez ohledu na to, zda již byla fakturována, nastala její splatnost či nikoliv s tím, že v případě jeho vyčerpání (tj. v případě, kdy

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

kupní cena odebraného „zboží“ bez ohledu na její vyfakturování či splatnost převýší sjednaný kredit), není prodávající povinen dodávat kupujícímu další „zboží“ do okamžiku, kdy kupující na kupní cenu zaplatí tolik, že celková částka nezaplacené kupní ceny za odebrané „zboží“ klesne pod sjednaný limit (kredit) uvedený v KS. Konstatuje se dále, že prodávající není v žádném případě povinen, v závislosti na jeho vlastním uvážení, dodávat kupujícímu „zboží“ v rozsahu, v němž by cena dodaného zboží převýšila kredit sjednaný v kupní smlouvě. V případě vyčerpání kreditu, tedy při odběru „zboží“ v rozsahu, kdy se cena odebraného „zboží“ bude rovnat nebo převýší ve smlouvě sjednaný kredit, je prodávající oprávněn pozastavit svá další plnění a přerušit dodávky „zboží“. 9.12./ Konstatuje se, vstoupí-li kupující do likvidace, nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávky „zboží“ anebo požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti anebo požadovat poskytnutí zajištění svých pohledávek vůči kupujícímu v souvislosti s dodávkami zboží. 9.13./ Konstatuje se, že kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním/uplatněním pohledávky Prodávajícího na zaplacení dlužné ceny Zboží a s tím souvisejících nároků (např. nákladů na zaslání upomínky, náklady třetích stran, které na základě smluvního vztahu budou pohledávku pro Prodávajícího vymáhat, náklady soudních/rozhodčích poplatků, nákladů na právní zastoupení apod..) 9.14./ Konstatuje se, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho zaplacení. 10./ Reklamační řízení 10.1./ Vady zřejmé při přejímce: - nesrovnalosti a vady spočívající v množství dodaného „zboží“ nebo jiné zřejmé vady dodávky (konzistence, složení zboží, velikost použitého zrna kameniva apod.) je kupující povinen reklamovat ihned při přejímce, - reklamace se uplatňuje neprodleně písemnou formou, kterou může být i záznam na dotčeném dodacím listu, - v záznamu se vždy uvede místo a čas uložení reklamovaného „zboží“ a čitelně napsané jméno a podpis zástupce kupujícího, který uplatňuje reklamaci. 10.2./ V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného „zboží“ a reklamované vlastnosti. Obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být přizván technolog prodávajícího. 10.3./ Pro rozhodování o kvalitě dodávky jsou rozhodující výsledky kontroly a zkoušek kvality zboží provedené prodávajícím na betonárně dle odst. 8.4 VOPP ČMB. Při přetrvávajících pochybnostech ze strany kupujícího je možné objednat dodatečné zkoušky vlastností dodaného zboží, a to nejprve průkazem v laboratoři akreditované zkušebny (namíchání a testování reklamované receptury). Dále je možné provést za přítomnosti k tomu oprávněných osob za kupujícího a prodávajícího kontrolní nedestruktivní zkoušky (např. Schmidt) v souladu se stanovenými postupy včetně interpretace dle platných norem 10.4./ Pro řešení sporných otázek kvality dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami a není-li smluvně stanoveno jinak, platí, že pro posouzení a rozhodnutí sporu je příslušná akreditovaná zkušebna, na které se obě strany dohodnou. V případě, že reklamace bude na základě výsledků akreditované zkušebny uznána za neoprávněnou, nese náklady na práce této zkušebny kupující. 11./ Rozhodčí doložka 11.1./ Účastníci Smlouvy si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Účastníci se svobodně na základě své vlastní vůle dohodli, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 12./ Závěrečná ustanovení 12.1./ Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje a veškeré další údaje byly prodávajícím zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu pro účely jednání o tomto a jiném smluvním vztahu s kupujícím, plnění kupní smlouvy, nabízení obchodu a služeb, oprávněné zveřejňování osobních údajů, ochranu práv prodávajícího a předávání identifikačních údajů o kupujícím, jako je jméno, příjmení, obchodní firma, název, adresa apod., členům skupiny Českomoravský beton (dále jen člen ČMB). Kupující výslovně souhlasí s tím, že bude-li prodávajícímu cokoliv na základě kupní smlouvy dlužit, je prodávající oprávněn předat takový údaj ostatním členům ČMB, nebo subjektům, které pro členy ČMB budou zajišťovat inkasní služby spojené s vymáháním dluhu kupujícího. Na písemnou žádost kupujícího bude kupujícímu seznam těchto členů ČMB poskytnut. Kupující výslovně souhlasí se zpracováváním identifikačních údajů a údajů o zakázce externím dodavatelem těchto služeb pro prodávajícího. 12.2./ Kupní smlouva se uzavírá podle ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a obchodním zákoníkem se také práva a povinnosti stran, založené kupní smlouvou a s ní související, řídí. 12.3./ Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Měnit kupní smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke smlouvě. 12.4./ Účastníci prohlašují, že kupní smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a bez nátlaku, a že její obsah odpovídá jejich svobodné a pravé vůli. Na důkaz toho ji také podepisují. 12.5./ Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky a ceník prodávajícího, platný v den uzavření kupní smlouvy. 12.6./ V případě dodávek „zboží“ se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí těmito VOPP ČMB 12.7./ V případě, že spolu s dodávkou zboží budou kupujícímu poskytovány i služby spočívající v dopravě a/nebo čerpání zboží, řídí se práva a povinnosti stran souvisejících s poskytováním těchto služeb kromě těchto VOPP ČMB také všeobecnými a platebními podmínkami dodavatelů těchto služeb. Budou-li služby čerpání a/nebo dopravy betonových směsí zajišťovat společnosti Českomoravský beton, a.s., středisko dopravy nebo středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. anebo TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., řídí se poskytované služby VOPP čerpání a doprava, které v takovém případě tvoří přílohu a nedílnou součást kupní smlouvy. 12.8./ V případě jakéhokoliv rozporu mezi VOPP ČMB a VOPP čerpání a doprava, mají přednost a uplatní se ustanovení obsažená ve VOPP ČMB.

TBG Východní Čechy s. r. o. U Nádraží ČD, 543 01 Vrchlabí tel.: 499 425 351, mobil: 724 246 104

Ceníkový list 2013/12 platí od: 1. 1. 2013

vrchlabi_e13.pdf