Page 1

Ceník produktů a služeb 2012 Označení betonu

Nárůst pevnosti

Kód

Konzistence

Betony dle ČSN 206-1

S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2 S3 S3 S2 S3

VP VP VP VP P P P P P P P

CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM III/B 32,5 N-SV CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

1 390 1 410 1 410 1 430 1 450 1 470 1 620 1 650 1 820 1 720 1 750

S3

P

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 850

       

S2 S3 S2 S3 S2 S3 S3 S3 S4 S3 S3 S4 S4 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4

S S P P S S S P P R P P R R VP S R R R R R P

CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM I 42,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-S 32,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM III/B 32,5 N-SV CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM II/B-S 32,5 R

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

1 860 1 890 1 860 1 890 1 960 1 990 2 090 1 990 2 090 2 290 1 890 1 990 2 190 2 210 2 190 2 290 2 290 2 340 2 510 2 510 2 550 2 190

S4

VP

CEM III/B 32,5 N-SV

22

2 220

              

S4 S4 S4 S4 S4

P S P R R

CEM III/B 32,5 N-SV CEM II/B-S 32,5 R CEM III/B 32,5 N-SV CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R

22 22 22 22 22

2 350 2 330 2 350 2 510 2 590

S4

P

CEM III/B 32,5 N-SV

22

2 390

S4

R

CEM I 42,5 R

22

2 610

Stupeň vlivu prostředí * X

XC

XD

XF

XA

XM

0

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

C050.22 C051.22 C070.22 C071.22 C100.22 C101.22 C150.22 C151.22 C160.22 C200.22 C201.22

C -/5 C -/5 C -/7,5 C -/7,5 C 8/10 C 8/10 C 12/15 C 12/15 C12/15 C 16/20 C 16/20

          

          

C240.22

C 16/20 (V5)

C2500.22 C2510.22 C2600.22 C2610.22 C3000.22 C3010.22 C3014.22 C3080.22 C 3084.22 C326.22 C3320.22 C3323.22 C3410.22 C3414.22 C345.22 C370.22 C3711.22 C3714.22 C374.22 C375.22 C376.22 C403.22

C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 25/30 (90 dní) C 25/30 (90 dní) C 25/30 (R) C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 30/37 (90 dní)

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

            

            

            

            

            

           

       

            

            

            

            

       

       

       

       

       

        

    + + + 

       

               

C406.22

C 30/37 (90 dní)

C407.22 C408.22 C427.22 C4504.22 C4750.22

C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 35/45 C 35/45

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

C4800.22

C 35/45 (90 dní)

C5004.22

C 40/50

  

Druh cementu

Dmax

Cena Kč/m3 bez DPH

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%) 1 668 1 692 1 692 1 716 1 740 1 764 1 944 1 980 2 184 síranovzdorný cement 2 064 2 100 max. průsak 50 mm 2 220 (dle ČSN EN 12 390-8) 2 232 2 268 2 232 2 268 2 352 2 388 2 508 2 388 2 508 2 748 2 268 pevnost dosahována po 90 dnech 2 388 pevnost dosahována po 90 dnech 2 628 s rychlým nárůstem pevnosti 2 652 2 628 síranovzdorný cement 2 748 2 748 2 808 3 012 uhličitanová koroze 3 012 uhličitanová koroze 3 060 uhličitanová koroze 2 628 pevnost dosahována po 90 dnech pevnost dosahována po 90 dnech, 2 664 síranovzdorný cement 2 820 síranovzdorný cement 2 796 2 820 síranovzdorný cement 3 012 3 108 pevnost dosahována po 90 dnech, 2 868 síranovzdorný cement 3 132

Platnost od 1. 4. 2012


Označení betonu

Stupeň vlivu prostředí * X

C531.22 C5504.22 C6404.16

C 40/50 (90 dní) C 45/55 C 50/60

XC

XD

XF

0

1

2

3

4

1

2

3

1

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

XA 3

4

XM

1

2

3

        

  

  

1

2

3

S4    S4    S4

Nárůst pevnosti

Kód

Konzistence

Ceník produktů a služeb 2012

S R R

Druh cementu

CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R

Dmax

22 22 16

Cena Kč/m3 bez DPH

2 490 2 710 3 170

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%) 2 988 pevnost dosahována po 90 dnech 3 252 3 804

*  – splňuje podmínky pro plánovanou životnost 100 let;  – splňuje podmínky pro plánovanou životnost 50 let (CZ F.1); + – pouze pro uhličitanovou korozi a plánovanou životnost 100 let VP – velmi pomalý; P – pomalý; S – střední; R – rychlý

Označení betonu

Stupeň vlivu prostředí X 0

XC 1

2

XD 3

4

1

2

XF 3

1

2

XA 3

4

1

2

XM 3

1

2

3

Nárůst pevnosti

Kód

Konzistence

Suché a zavlhlé betony Druh cementu

CEM II/B-S 32,5 R

Dmax

22

Cena Kč/m3 bez DPH

1 400

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%)

C106.22

C 8/10*

suchá

1 680

C107.22

C 8/10*

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 410

1 692

C156.22

C 12/15*

suchá

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 580

1 896

C157.22

C 12/15*

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 590

1 908

C206.22

C 16/20*

suchá

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 670

2 004

C207.22

C 16/20*

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 680

2 016

C256.22

C 20/25*

suchá

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 820

2 184

C257.22

C 20/25*

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 830

2 196

* U suchých a zavlhlých betonů negarantujeme pevnostní charakteristiky.

Označení směsi*

Stupeň vlivu prostředí X 0

XC 1

2

XD 3

4

1

2

XF 3

1

2

XA 3

4

1

2

XM 3

1

2

3

Nárůst pevnosti

Kód

Konzistence

Cementové mazaniny dle TN SVB ČR 02/2006 Druh cementu

Dmax

Cena Kč/m3 bez DPH

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%)

P116

P100

suchá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 130

1 356

P117

P100

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 140

1 368

P110

P100

S3

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 200

1 440

P216

P200

suchá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 330

1 596

P217

P200

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 340

1 608

P210

P200

S3

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 400

1 680

P316

P300

suchá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 530

1 836

P317

P300

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 540

1 848

P310

P300

S3

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 600

1 920

P416

P400

suchá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 730

2 076

P417

P400

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 740

2 088 Platnost od 1. 4. 2012


Označení směsi*

Stupeň vlivu prostředí X

XC

0

1

2

XD 3

4

1

2

XF 3

1

2

XA 3

4

1

2

XM 3

1

2

3

Nárůst pevnosti

Kód

Konzistence

Ceník produktů a služeb 2012

Druh cementu

Dmax

Cena Kč/m3 bez DPH

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%)

P410

P400

S3

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 800

2 160

P516

P500

suchá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 930

2 316

P517

P500

zavlhlá

CEM II/B-S 32,5 R

4

1 940

2 328

P510

P500

S3

CEM II/B-S 32,5 R

4

2 000

2 400

3

* Číslo za písmenem označuje množství pojiva v 1 m směsi.

Označení betonu

Stupeň vlivu prostředí X 0

XC

XD

1

2

3

4

1

2

XF 3

1

2

XA 3

4

1

2

XM 3

1

2

3

Nárůst pevnosti

Kód

Konzistence

Značkové betony Druh cementu

Dmax

Cena Kč/m3 bez DPH

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%)

EASYCRETE – snadno zpracovatelný beton E2430.16

C16/20 EASYCRETE SF

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

1 940

2 328 velmi lehce zhutnitelný beton

E2930.16

C20/25 EASYCRETE SF

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 080

2 496 velmi lehce zhutnitelný beton

E2940.16

C20/25 EASYCRETE SV

SF2

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 160

2 592 samozhutnitelný beton

E3420.16

C25/30 EASYCRETE F

S5

S

CEM I 42,5 R

16

2 250

2 700 lehce zhutnitelný beton

E3430.16

C25/30 EASYCRETE SF

SF1

S

CEM I 42,5 R

16

2 290

2 748 velmi lehce zhutnitelný beton

E3440.16

C25/30 EASYCRETE SV

SF2

S

CEM I 42,5 R

16

2 390

2 868 samozhutnitelný beton

E3920.16

C30/37 EASYCRETE F

S5

S

CEM I 42,5 R

16

2 410

2 892 lehce zhutnitelný beton

E3930.16

C30/37 EASYCRETE SF

SF1

S

CEM I 42,5 R

16

2 450

2 940 velmi lehce zhutnitelný beton

E3940.16

C30/37 EASYCRETE SV

SF2

S

CEM I 42,5 R

16

2 510

3 012 samozhutnitelný beton

FLOORCRETE – beton s deklarovaným množství rozptýlené ocelové výztuže FC2511.22

C20/25 FLOORCRETE P

S3

R

CEM I 42,5 R

22

2 750

3 300 průmyslové podlahy, drátky 20 kg/m3

FC2512.22

C20/25 FLOORCRETE P

S3

R

CEM I 42,5 R

22

2 890

3 468 průmyslové podlahy, drátky 25 kg/m3

FC3011.22

C25/30 FLOORCRETE P

S3

R

CEM I 42,5 R

22

2 790

3 348 průmyslové podlahy, drátky 20 kg/m3

FC3012.22

C25/30 FLOORCRETE P

S3

R

CEM I 42,5 R

22

2 970

3 564 průmyslové podlahy, drátky 25 kg/m3

FC2431.16

C16/20 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 510

3 012 základové desky, drátky 20 kg/m3

FC2432.16

C16/20 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 690

3 228 základové desky, drátky 25 kg/m3

FC2433.16

C16/20 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 860

3 432 základové desky, drátky 30 kg/m3

FC2931.16

C20/25 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 710

3 252 základové desky, drátky 20 kg/m3

FC2932.16

C20/25 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 880

3 456 základové desky, drátky 25 kg/m3

FC2933.16

C20/25 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

3 050

3 660 základové desky, drátky 30 kg/m3

FC3431.16

C25/30 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 810

3 372 základové desky, drátky 20 kg/m3

FC3432.16

C25/30 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

2 980

3 576 základové desky, drátky 25 kg/m3

FC3433.16

C25/30 FLOORCRETE D

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

3 150

3 780 základové desky, drátky 30 kg/m3 Platnost od 1. 4. 2012


Konzistence

Nárůst pevnosti

Ceník produktů a služeb 2012

SC2950.16

C20/25 STEELCRETE

SF1

S

CEM II/B-S 32,5 R

16

3 150

3 780 konstrukční drátkobeton, drátky 35 kg/m3

SC3450.22

C25/30 STEELCRETE

SF1

S

CEM I 42,5 R

22

3 750

4 500 konstrukční drátkobeton, drátky 45 kg/m3

SC3950.22

C30/37 STEELCRETE

 

SF1

S

CEM I 42,5 R

22

4 750

5 700 konstrukční drátkobeton, drátky 70 kg/m3

Kód

Označení betonu

Stupeň vlivu prostředí X

XC

0

1

2

XD 3

4

1

XF

2

3

1

2

XA 3

4

XM

1

2

3

1

2

3

Druh cementu

Dmax

Cena Kč/m3 bez DPH

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%)

STEELCRETE – beton s rozptýlenou ocelovou výztuží a zaručenými výslednými parametry

PERMACRETE – beton pro vodonepropustné konstrukce PC320.22

C25/30 PERMACRETE

SF1

P

CEM III/B 32,5 N-SV

22

2 420

2 904

PC380.22

C30/37 PERMACRETE

SF1

P

CEM III/B 32,5 N-SV

22

2 490

2 988

PC520.22

C40/50 PERMACRETE

SF1

P

CEM III/B 32,5 N-SV

22

2 690

3 228

*  – splňuje podmínky pro plánovanou životnost 100 let;  – splňuje podmínky pro plánovanou životnost 50 let (CZ F.1); + – pouze pro uhličitanovou korozi a plánovanou životnost 100 let VP – velmi pomalý; P – pomalý; S – střední; R – rychlý

Konzistence

Nárůst pevnosti

Směsi pro stavbu vozovek

V012

CS I (C1,5/2)

S1

P

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 330

1 596 cementová stabilizace

V013

CS II (C3/4)

S1

P

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 310

1 572 cementová stabilizace

V029

C 8/10 (KSC I)

S1

P

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 190

1 428

V030

C 5/6 (KSC II)

S1

P

CEM II/B-S 32,5 R

22

1 180

1 416

V059

C -/5 (mezerovitý)

S1

P

CEM I 42,5 R

22

1 480

1 776

V079

C -/7,5 (MCB)

S1

P

CEM I 42,5 R

22

1 690

2 028 mezerovitý beton

V322

CB II (C 30/37)

S2

R

CEM I 42,5 R

22

2 390

2 868

V323

CB III (C 25/30)

S2

R

CEM I 42,5 R

22

2 290

2 748

Kód

Označení směsi

Stupeň vlivu prostředí X

XC

XD

XF

XA

XM

0

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Druh cementu

Dmax

Cena Kč/m3 bez DPH

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%)

*  – splňuje podmínky pro plánovanou životnost 100 let;  – splňuje podmínky pro plánovanou životnost 50 let (CZ F.1); + – pouze pro uhličitanovou korozi a plánovanou životnost 100 let VP – velmi pomalý; P – pomalý; S – střední; R – rychlý

Pevnostní třída

Stupeň vlivu prostředí X 0

XC 1

2

XD 3

4

1

2

XF 3

1

2

XA 3

4

1

2

XM 3

1

2

3

Nárůst pevnosti

Kód

Konzistence

Cementopopílkové suspenze a zálivky Druh cementu

Dmax

Cena Kč/m3 bez DPH

Cena Poznámka Kč/m3 s DPH (sazba 20%)

23

Cementopopílková suspenze 1-3 MPa

F7

VP

CEM II/B-S 32,5 R

950

1 140

24

Cementopopílková suspenze 3-5 MPa

F7

VP

CEM II/B-S 32,5 R

1 320

1 584

25

Cementopopílková suspenze 5-7 MPa

F7

VP

CEM I 42,5 R

1 450

1 740

VP – velmi pomalý; P – pomalý; S – střední; R – rychlý Platnost od 1. 4. 2012


Ceník produktů a služeb 2012

Používané metody měření stupně konzistence Abramsův kužel Stupeň konzistence

Evropská směrnice pro SCC Sednutí kužele (mm)

Stupeň konzistence

EN 12350-5 Rozlití (mm)

Stupeň konzistence

Rozliv směsi (mm)

S1

10–40

SF1

550–650

F1

 340

S2

50–90

SF2

660–750

F2

350–410

S3

100–150

SF3

760–850

F3

420–480

S4

160–210

F4

490–550

S5

> 220

F5

560–620

F6

630–750

F7

760–850

Čerpatelné konzistence betonu jsou: S3 – S5, SF1 – SF3 a F2 – F7 Čerpatelnost jednotlivých druhů betonů v návaznosti na zvolený typ čerpadla je nutné předem ověřit s technologickým oddělením.

Příplatky k ceně betonu Práce v noci (Dodávky v době od 20.00 do 6.00 h)

5%

Zimní provoz 70 Kč/m³ (Dodávky v období od 15. 11. do 15. 3.)

Víkendový provoz (Dodávky v sobotu, v neděli a ve svátek)

5%

Menší frakce kameniva Dmax 16 mm (Jen u betonu kde je Dmax 22 mm)

40 Kč/m³

Asistence technologa 600 Kč/h (Nad rámec běžného dodavatelsko-odběratelského vztahu) Recyklace betonu 500 Kč/m³ (Odvoz a recyklace zbytkového betonu)

Doprava betonu Autodomíchávače Doprava betonu konzistencí S2–S5, SF1–SF3 a F1–F7 je realizována autodomíchávači a skládá se z těchto položek: – dopravné, – vykládka, – prostoje na stavbě. V případě dodávek do podzemí jsou účtovány ještě položky:

Užitný objem bubnu autodomíchávače

Dopravné (Kč/km)

Vykládka (Kč)

Prostoje na stavbě (Kč/15 min.)

Dodávka do podzemí (Kč)

Dodávka do podzemí + pohotovost 24 hodin (Kč)

5 m3

60

370

185

175

425

8 m3

96

592

296

280

680

Sazba „Dopravné“ je účtována na základě vzdálenosti betonárna – stavba a zpět. V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 30 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí doby vykládky je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

– dodávka do podzemí, – dodávka do podzemí + pohotovost 24 hodin.

Sklápěcí vozidla Doprava betonu konzistencí S1 a suchých betonů je realizována sklápěcími vozidly (Avia) a skládá se z těchto položek: – dopravné, – prostoje na stavbě.

Při požadované dodávce menší, než je užitný objem bubnu autodomíchávače, se účtuje doprava jako za obsahově nejbližší větší autodomíchávač.

Dovážené množství

Dopravné na území Hl. m. Prahy (Kč/km)

Dopravné na území Prahy-západ a Prahy-východ (Kč)

Prostoje na stavbě (Kč/15 min.)

 1 m3

590

1 180

185

> 1 m3 (max. 2 m3)

990

1 980

296

V sazbě „Dopravné“ je zahrnuta doba pro vyložení sklápěcího vozidla v délce 30 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí doby pro vyložení je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut. Ceny dopravy platí výhradně při odběru betonu, použití sklápěcích vozidel pro jiný účel není možné. Zákazník může použít vlastní sklápěcí vozidlo, řidič však musí být vybaven plnou mocí k převzetí betonu na betonárně.

Platnost od 1. 4. 2012


Ceník produktů a služeb 2012

Čerpání betonu Čerpadla s autodomíchávačem

Mobilní čerpadla Výkon čerpadla (cena za každých 15 minut na stavbě) (Kč)

Přečerpané množství (cena za každý 1 m3 přečerpané směsi) (Kč)

Typ čerpadla

Výkon čerpadla (cena za každých 15 minut na stavbě) (Kč)

Přečerpané množství (cena za každý 1 m3 přečerpané směsi) (Kč)

MOLI – čerpadlo s bočním vývodem

400

30

M 26 – PUMI*

460

30

M 17

420

35

Přistavení čerpadla (doprava na stavbu a zpět)

M 31 – halové čerpadlo

470

35

M 32

470

35

M 34 – podvozek 6×6

500

35

M 36

520

40

M 42

700

50

M 46

750

50

M 52

900

60

BSA 702 D (diesel)

60

Přistavení čerpadla (doprava na stavbu a zpět do vzdálenosti 40 km)*

Typ čerpadla

* Maximální užitný objem bubnu autodomíchávače je 4 m3.

Stacionární čerpadla Typ čerpadla

M 58

1 000

Přistavení čerpadla (doprava na stavbu a zpět)

2 300

2 300

Výkon čerpadla (cena za každých 15 minut na stavbě) (Kč)

Přečerpané množství (cena za každý 1 m3 přečerpané směsi) (Kč)

350

50 700

* Za každý další ujetý km nad uvedenou vzdálenost je účtována cena 20 Kč.

Speciální služby Název

Popis

Cena (Kč)

Přídavné potrubí

za 1 bm a den

100

Gumové hadice (prům. 100, 120 mm)

za 1 bm a den

130

Gumové hadice (prům. 50, 63 mm) – jen BSA 702 D

za 1 bm a den

30

Přeprava potrubí

1 km

16

Použití rozjezdové chemikálie

jednorázově

Sobota neděle, svátky a noc (20–6 h)

za 15 min.

500 45

3

Čerpání drátkobetonu (přípl. k čerpání)

za 1 m

Čekání záložního čerpadla

za 15 min.

Zbytečný výjezd čerpadla

jednorázově 2 000 Kč

Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla

jednorázově

30 350 +46 Kč/km 1 000

K ceně za výkon čerpadla je účtováno 60 minut na mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na stavbě.

Nasazení čerpadel předpokládá: 1. Podání přesné objednávky a informací o stavu stavby.

6. Bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbylého betonu.

2. Příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla (hmotnost až 50 t, výška 4 m).

7. Možnost prohlídky staveniště naším pracovníkem.

3. Pevné podloží pro opěrné patky stroje (max. tlak na patku 35 t).

8. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod proudem.

4. Poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím.

9. Povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky. Zejména venkovní teplota nesmí být nižší než –5 °C a síla větru do 50 km/h.

5. Přípojka vody k dispozici.

Platnost od 1. 4. 2012


Ceník produktů a služeb 2012

Objednávání betonu Pracovní dny (mimo pondělí): Objednávání betonu a objednávání služby čerpání betonu do 48 hodin před dodávkou.

Sobota, neděle a pondělí: Objednávání betonu a objednávání služby čerpání betonu do čtvrtka 12.00 h.

Zrušení objednávky

Obchodní a dodací podmínky

Bezplatné zrušení dodávky je nutné nejdéle do 12.00 předcházejícího dne (pro objednávky na pracovní dny mimo pondělí) a do pátku 12.00 (pro objednávky na sobotu, neděli a pondělí). Při zrušení dodávky po tomto termínu je účtován jednorázový poplatek 500 Kč.

Dodávky betonu a služba čerpání betonu se řídí Obchodními a dodacími podmínkami TBG METROSTAV s. r. o.

Při zrušení dodávky po, případně v průběhu nakládání betonové směsi, je již tato směs účtována kupujícímu jako řádně převzatá.

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny uvedené ceny bez DPH 20 %.

Ceny dopravy a čerpání jsou platné výhradně při současném odběru betonu.

Kontaktní informace Obchodní oddělení

Dispečink betonáren

Jiří Spazier obchodně-technický náměstek

Rohanský ostrov

Radlice

Telefon: +420 222 325 328 Mobil: +420 724 371 118 Fax: +420 222 246 537

Telefon: +420 251 622 987 Mobil: +420 602 664 055 Fax: +420 251 613 839

Písnice

Trója

Telefon: +420 244 911 644 Mobil: +420 602 660 339 Fax: +420 244 911 710

Telefon: +420 266 109 381 Mobil: +420 724 246 496 Fax: +420 266 109 382

Telefon: Mobil: Fax: E-mail:

+420 222 325 815 +420 602 611 070 +420 222 324 492 jiri.spazier@tbg-beton.cz

Jakub Šimáček obchodní manažer Telefon: Mobil: Fax: E-mail:

+420 222 325 815 +420 728 173 893 +420 222 324 492 jakub.simacek@tbg-beton.cz

Dispečink čerpadel Hloubětín Mobil: Fax:

Sleva

Beton na míru

Při platbě v hotovosti Vám automaticky poskytneme slevu ve výši 3 % z ceny betonu.

Uvedené druhy betonů jsou pouze základním sortimentem, který nabízíme, další produkty pro Vás připravíme na základě Vámi předložené specifikace.

+420 724 040 444 +420 222 241 396

Další informace naleznete na www.tbgmetrostav.cz, nebo přímo na obchodním oddělení společnosti.

Platnost od 1. 4. 2012

Praha - ceník produktů a služeb 2012.pdf  
Praha - ceník produktů a služeb 2012.pdf