Page 1

Katalog Transportbetonu a značkových produktů Ceník 2012 provoz Kraslice

Českomoravský beton, a. s. Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Provoz Kraslice Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Dispečink, objednávky Tel.: 000 Mobil: 000 Vedoucí provozu Radek Kasseckert Mobil: 606 612 339 E-mail: radek.kasseckert@cmbeton.cz Smluvní technolog provozu Jakub Smolík Mobil: 602 642 443 E-mail: bt.most@betotech.cz

Platí od 1. 4. 2012

Pražské betonpumpy a doprava s. r. o. Rohanský ostrov, 186 00 Praha 8 IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424 Dispečink čerpadel Tel.: 724 040 444 Dispečink maltových čerpadel Tel.: 724 040 117

www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz


Katalog produktů – Ceník 2012

cement

přísada-typ3)

příměs-typ4)

max. v/c

nárůst pevnosti2)

max. obsah chloridů

Dmax (max. velikost zrna)1)

stupeň konzistence

Splňuje mezní hodnoty pro složení betonu platné v ČR dle normy - tabulka č.

s DPH

vnější a vnitřní nosné konstrukce, stěny, stropy, sloupy a základy

cena Kč/m3 bez DPH

podklady, vrstvy a výplně

C 8 / 10

X0

1 520

1 824

-

-

-

S1

22 Cl 1,0 VP

CEM II 32,5

-

II

-

C 8 / 10

X0

1 580

1 896

-

-

-

S3

22 Cl 1,0 VP

CEM II 32,5

P

II

-

C 12 / 15

X0

1 690

2 028

x

x

-

S1

22 Cl 1,0 VP

CEM II 32,5

-

II

-

C 12 / 15

X0

1 740

2 088

x

x

-

S3

22 Cl 1,0 VP

CEM II 32,5

P

II

-

C 16 / 20

X0

1 790

2 148

x

x

-

S1

22 Cl 0,4 VP

CEM II 32,5

-

II

-

C 16 / 20

X0, XC1

1 840

2 208

x

-

-

S3

22 Cl 0,2

CEM II 32,5

P

II

0.65

C 20 / 25

X0

1 850

2 220

x

x

-

S1

22 Cl 0,4 VP

CEM II 32,5

-

II

-

C 20 / 25

X0, XC1

1 950

2 340

x

x

-

S3

22 Cl 0,2

CEM II 32,5

P

II

0.65

C 20 / 25

XC2

1 950

2 340

x

-

-

S3

22 Cl 0,4 VP

CEM II 32,5

P

-

0.6

C 25 / 30

X0, XC1-3, XD1

1 950

2 340

x

-

-

S1

22 Cl 0,4 VP

CEM II 32,5

-

II

0.55

C 25 / 30

X0, XC1

2 010

2 412

x

x

-

S3

22 Cl 0,2

S

CEM II 32,5

P

-

0.65

C 25 / 30

XC2-3, XD1-2, XF1, XA1-2

2 060

2 472

x

x

-

S3

22 Cl 0,2

S

CEM II 32,5

P

-

0.5

C 25 / 30

XF2-4

2 230

2 676

-

-

-

S4

22 Cl 0,2

R

CEM I 42,5

E,L

-

0.45

C 30 / 37

X0, XC1

2 230

2 676

x

x

-

S3

22 Cl 0,1

R

CEM I 42,5

P

-

0.65

C 30 / 37

XC2-4, XD1-2, XF1, XA1-2, XM1

2 230

2 676

x

x

x

S4

22 Cl 0,1

R

CEM I 42,5

E

-

0.5

C 30 / 37

XD 3, XA 3, XF2-4

2 360

2 832

x

x

-

S4

22 Cl 0,1

R

CEM I 42,5 E, L

-

0.45

C 35 / 45

X0, XC1

2 390

2 868

x

x

S4

22 Cl 0,1

R

CEM I 42,5

-

0.65

C 35 / 45

XC2-4, XD1-3, XA1-3, XM1

2 490

2 988

x

x

x

S4

22 Cl 0,1

R

CEM I 42,5 E, L

-

0.45

C 35 / 45

XF2-4

2 590

3 108

x

x

-

S4

22 Cl 0,1

R

CEM I 42,5 E, L

-

0.45

C 40 / 50

X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3

2 830

3 396

x

x

-

S4

22 Cl 0,1

R

CEM I 42,5

E

-

0.45

stupeň vlivu prostředí

oblast použití/ příklady konstrukcí

pevnostní třída

Katalog nabízených betonů dle ČSN EN 206-1

F.1 F.2 F.3

P

S

E

S garantovanou pevností betonu v tlaku po 90 dnech C 12 /15 - 90d

X0

1 650

1 980

x

x

S3

22 Cl 1,0 VP

CEM II 42,5

P

II

-

C 16 / 20 - 90d

X0

1 750

2 100

x

x

S3

22 Cl 0,2

P

CEM II 42,5

P

II

-

C 20 / 25 - 90d

X0, XC1

1 860

2 232

x

x

S3

22 Cl 0,2

S

CEM II 42,5

P

II

0.65

C 25 / 30 - 90d

X0, XC1

1 920

2 304

x

x

S3

22 Cl 0,2

S

CEM II 42,5

P

II

0.65

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs

Českomoravský beton, a.s.

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Ceníkový list 2012/02 platí od: 1. 4. 2012


Katalog produktů – Ceník 2012 Katalog – EASYCRETE®

pevnostní třída

s DPH

stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

max. obsah chloridů

nárůst pevnosti2)

cement

stupeň vlivu prostředí

bez DPH

přísada-typ3)

příměs-typ4)

max. v/c

Splňuje mezní hodnoty pro složení betonu platné v ČR dle normy - tabulka č.

betony dle ČSN EN 206-1, velmi lehce zpracovatelné

EASYCRETE F

C 16 / 20

X0, XC1

2 000

2 400

x

-

-

F5

16

Cl 0,4

S

CEM II 32,5

E

II

0.65

EASYCRETE F

C 20 / 25

X0, XC1-2

2 190

2 628

x

-

-

F5

16

Cl 0,4

S

CEM II 32,5

E

II

0.60

EASYCRETE SF

C 20 / 25

X0, XC1-2

2 210

2 652

x

-

-

F6

16

Cl 0,4

S

CEM II 32,5

E

II

0.60

EASYCRETE F

C 25 / 30

X0, XC1, XA1

2 210

2 652

x

-

-

F5

16

Cl 0,4

S

CEM II 32,5

E

II

0.55

EASYCRETE F

C 25 / 30

XF1, XA2, XC2-4

2 390

2 868

x

-

-

F5

16

Cl 0,4

S

CEM II 32,5

E

II

0.50

EASYCRETE SF

C 25 / 30

X0, XC1, XA1

2 290

2 748

x

-

-

F6

16

Cl 0,4

S

CEM II 32,5

E

II

0.55

EASYCRETE SF

C 25 / 30

XF1, XA2, XC2-4

2 310

2 772

x

-

-

F6

16

Cl 0,4

S

CEM II 32,5

E

II

0.50

EASYCRETE F

C 30 / 37

X0, XC1, XA1

2 310

2 772

x

-

-

F5

16

Cl 0,4

S

CEM I 42,5

E

II

0.55

EASYCRETE F

C 30 / 37

XF1, XA2, XC2-4

2 390

2 868

x

-

-

F5

16

Cl 0,4

S

CEM I 42,5

E

II

0.50

EASYCRETE SF

C 30 / 37

X0, XC1, XA1

2 390

2 868

x

-

-

F6

16

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E

II

0.55

EASYCRETE SF

C 30 / 37

XF1, XA2, XC2-4

2 410

2 892

x

-

-

F6

16

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E

II

0.50

EASYCRETE F

C 35 / 45

X0, XC1, A1

2 500

3 000

x

-

-

F5

16

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E

II

0.55

EASYCRETE F

C 35 / 45

XF1, XA2-3, XC2-4

2 690

3 228

x

-

-

F5

16

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E

II

0.45

EASYCRETE SF

C 35 / 45

X0, XC1,XA1

2 550

3 060

x

-

-

F6

16

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E

II

0.55

EASYCRETE SF

C 35 / 45

XF1, XA2-3, XC2-4

2 710

3 252

x

-

-

F6

16

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E

II

0.45

cena Kč/m3

označení

F.1 F.2 F.3

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs SCC – samozhutnitelný beton

Českomoravský beton, a.s.

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Ceníkový list 2012/03 platí od: 1. 4. 2012


Katalog produktů – Ceník 2012 Katalog – SYSTEMCRETE® předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)

Dmax (max. velikost zrna)1)

X0

1 940

2 328

x

100 + 20 mm

22

Cl 0,4 S

CEM II/B-S 32,5R

Svislé nosné konstrukce vyztužené (vícepodlažní domy); Stropy3)

SYSTEMCRETE WS

C 20 / 25

X0

2 100

2 520

x

100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

CEM II/B-S 32,5R

čerpatelný

Stropy3)

SYSTEMCRETE S

C 16/20

X0

1 960

2 352

x

100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

CEM II/B-S 32,5R

čerpatelný

Poznámky : 1) Dmax - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý 3) Pevnostní třída se stanoví podle statického výpočtu 4) Uvedené druhy jsou pouze základním sortimentem. Další řada je možná dle požadavků stavby.

Katalog – kamenivo frakce

druh

cena Kč/t bez DPH

s DPH

0/2

DTK - Dřenice

310

369

0/4

DTK - Dřenice

310

369

4/8

HTK - Dřenice

290

345

8/16

HTK - Dřenice

390

464

16/22

HDK - Děpoltovice

390

464

Poznámka: Cena za 1t kameniva v betonárně

Českomoravský beton, a.s.

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Ceníkový list 2012/04 platí od: 1. 4. 2012

čerpatelný

F.1 F.2 F.3

doplňující požadavky

s DPH

C 16/20

označení

cement

bez DPH

SYSTEMCRETE W

oblast použití

nárůst pevnosti2)

stupeň vlivu prostředí

Svislé nosné konstrukce nevyztužené (přízemní domy)

cena Kč/m3

max. obsah chloridů v %

pevnostní třída

Splňuje mezní hodnoty pro složení betonu platné v ČR dle normy - tabulka č.

Betony dle ČSN EN 206-1, vhodné do ztraceného bednění


Katalog produktů – Ceník 2012 Katalog – stavba vozovek

s DPH

pevnostní třída

stupeň vlivu prostředí

stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

max. obsah chloridů v %

nárůst pevnosti2)

cement

přísada-druh3)

-

2 440

2 928

C30/37

XF4

S1

22

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E,L

0.45

CBII

-

2 440

2 928

C30/37

XF2-3

S1

22

Cl 0,4

R

CEM I 42,5

E,L

0.45

CBIII

-

2 340

2 808

C25/30

XF2-3

S1

22

Cl 0,4

S

CEM I 42,5

E,L

0.5

KSC I

1 220

1 464

C8/10

-

22

-

-

CEM II 42,5

-

II

-

KSC II

1 200

1 440

C5/6

-

22

-

-

CEM II 42,5

-

II

-

SC I

1 120

1 344

C3/4

-

22

-

-

CEM II 42,5

-

II

-

SC II

1 090

1 308

C1,5/2,0

-

22

-

-

CEM II 42,5

-

II

-

-

1 520

1 824

-

-

22

-

-

CEM II 42,5

-

-

-

označení

CBI cementobetonové kryty ČSN EN 13 877-1

směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1

vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2

směsi stmelené cementem CBGM5)

mezerovitý beton MCB

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs

cena Kč/m3

max. v/c

označení dle původních již neplatných norem ČSN 73 6124 a 73 6125

příměs-druh4)

bez DPH

dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

5) - dle ČSN 73 6124-1 Provádění a kontrola shody konstrukčních vrstev pozemních komunikací se může vyskytnout označení - SC - metoda přípravy a zrání zkušebního vzorku je v souladu s článkem 6.5.1 ČSN EN 14227-1 - obsah cementu ve směsi je minimálně dle požadavků tabulky ČSN EN 14227-1 a je stanoven zkouškami tak, aby výrobek splnil požadavek na pevnostní třídu - vlhkost směsi je stanovena v souladu s požadavky článku 6.3 ČSN EN 14227-1 - objemová hmotnost směsi je dána složením a je určena zkouškou dle ČSN EN 13286-2

Katalog – cementové potěry MC

s DPH

stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

cement

přísada-typ3)

příměs-typ4)

oblast použití

bez DPH

dle technické normy ČB MC 01 – 2006

MC 10

1 700

2 040

C1

4

CEM II 32,5

-

II

MC 10

1 730

2 076

S3

4

CEM II 32,5

P

II

MC 12,5

1 740

2 088

C1

4

CEM II 32,5

-

II

MC 12,5

1 780

2 136

S3

4

CEM II 32,5

P

II

MC 15

1 800

2 160

C1

4

CEM II 32,5

-

II

MC 15

1 850

2 220

S3

4

CEM II 32,5

P

-

MC 20

1 890

2 268

C1

4

CEM II 32,5

-

II

MC 20

1 950

2 340

S3

4

CEM II 32,5

P

-

MC 25

1 930

2 316

C1

4

CEM II 32,5

-

II

MC 25

2 000

2 400

S3

4

CEM I 42,5

P

-

MC 30

2 080

2 496

C1

4

CEM II 32,5

-

-

2 160

2 592

S3

4

CEM I 42,5

P

-

název/ pevnostní třída

podkladní a vyrovnávací vrstvy

MC 30 Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý

Českomoravský beton, a.s.

cena Kč/m3

3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Ceníkový list 2012/05 platí od: 1. 4. 2012


Katalog produktů – Ceník 2012 Katalog litých směsí – Anhyment® & Poriment® & Cemflow® cena Kč/t litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/m3 s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

objemová hmotnost v kg/m3

druh směsi

bez DPH bez DPH

oblast použití

potěr pro podlahové vytápění potěr pro roznášecí vrstvu

Anhyment AE 20

Anhydritový litý potěr

2 649*

4 900

5 880

>4

2 100

Anhyment AE 25

Anhydritový litý potěr

2 757*

5 100

6 120

>5

2 100

Anhyment AE 30

Anhydritový litý potěr

2 859*

5 290

6 348

>5

2 100

Anhyment FE 20

Alfa sádrový litý potěr

2 805*

5 190

6 228

>4

2 100

Anhyment FE 30

Alfa sádrový litý potěr

2 968*

5 490

6 588

>5

2 100

objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m3

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85 Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

název

cena Kč/m3 bez DPH

s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

druh směsi

oblast použití

Poriment P 400

Cementová litá pěna s polystyrenem

1 900

2 088

0,4

400

Poriment W 600

Cementová litá pěna tenkovrstvá

2 590

2 988

1,2

600

Poriment PS 500

Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon

2 100

2 148

0,5

500

Poriment WS 700

Cementová litá pěna sklon

2 790

3 228

2,0

700

vyrovnávací vrstvy výplně hluchých míst

spádové vrstvy plochých střech

Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 10 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

Českomoravský beton, a.s.

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Ceníkový list 2012/06 platí od: 1. 4. 2012


Katalog produktů – Ceník 2012 cena Kč/t litý cementový potěr

název

s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

objemová hmotnost v kg/m3

druh směsi

bez DPH bez DPH

oblast použití

potěr pro podlahové vytápění potěr pro roznášecí vrstvu připojený potěr potěr do vlhkého prostředí

cena Kč/m3

Cemflow CF 20

Cementový litý potěr

2 697*

4 990

5 988

>4

2 100

Cemflow CF 25

Cementový litý potěr

2 784*

5 150

6 180

>5

2 100

Cemflow CF 30

Cementový litý potěr

2 892*

5 350

6 420

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85 Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

Ceníková cena šnekového čerpadla Značkový produkt

ANHYMENT®

CEMFLOW®

PORIMENT®

Estrich Boy

Putzmeister

Aeronicer

Přeprava na stavbu a zpět

15 Kč/km

15 Kč/km

15 Kč/km

Doba čerpadla na stavbě

250 Kč/15 min

350 Kč/15 min

350 Kč/15 min

Přečerpané m3

50 Kč/m3

50 Kč/m3

50 Kč/m3

Pronájem hadic, průměr 50 mm

30 Kč/bm

30 Kč/bm

30 Kč/bm

Typ čerpadla

Pozn.: Uvedené ceny jsou bez DPH S obchodním zástupcem je možné domluvit paušální cenu čerpadla na den. Dle požadavků zákazníka jsou naši pracovníci připraveni proškolit zpracování a ukládání materiálů s vystavením certifikace.

Katalog čerstvých maltových směsí – Malmix® cena Kč/m3

MALMIX malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi

oblast použití

bez DPH

s DPH

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 990

2 388

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

2 190

2 628

10

36

vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Českomoravský beton, a.s.

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Ceníkový list 2012/07 platí od: 1. 4. 2012


Katalog produktů – Ceník 2012 Cena dopravy Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón doprava betonu dle zón

do 4 m3 cena bez DPH

nad 4 m3 s DPH/m3

cena bez DPH/m3

s DPH/m3

I

540

648

135

162

2

880

1 056

220

264

3

1 260

1 512

315

378

4

1 640

1 968

410

492

5

2 020

2 424

505

606

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB - viz mapa K dopravě bude účtován poplatek za mýtné dle platného zákona v případě užití takto zpoplatněné komunikace.

Pronájem čerpadel betonu

Modul pružnosti

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz samostatný ceník.

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1, článek 6.3.3 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

kód

Zvláštní služby a příplatky název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Noční příplatek (práce od 16 - 6 hod.)

60

72

Kč/m³

2

Práce v sobotu

90

108

Kč/m³

3

Práce v neděli a ve svátek

90

108

Kč/m³

4

Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.

90

108

Kč/m³

5

Recyklace betonu

500

600

Kč/m³

6

Laboratoř (MP28dní)

500

600

Kč/vzorek

7

Použití CEM I 42,5 R

120

144

Kč/m³

Vykládka na stavbě

8

Kamenivo do 8 mm

50

60

Kč/m³

9

Kamenivo do 16 mm

50

60

Kč/m³

První čtvrthodina je v ceně betonu; druhá započatá čtvrthodina je za 100 Kč (bez DPH); třetí započatá čtvrthodina je za 300 Kč (bez DPH); čtvrtá započatá čtvrthodina je za 600 Kč (bez DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 300 Kč (bez DPH).

Vykládka betonu Do 60 min

600 Kč bez DPH (720 Kč s DPH)

zdarma

300 Kč bez DPH (360 Kč s DPH)

100 Kč bez DPH (120 Kč s DPH)

Do 45 min

Českomoravský beton, a.s.

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Do 15 min

Ceníkový list 2012/08 platí od: 1. 4. 2012

Do 30 min


Katalog produktĹŻ – CenĂ­k 2012 Na spoluprĂĄci s vĂĄmi se těťí vĹĄichni zamÄ›stnanci ÄŒeskomoravskĂŠho betonu. Pokyny pro kupujĂ­cĂ­ho (specifikĂĄtora): PoĹžadavek je tĹ™eba upĹ™esnit přímo s mĂ­chaÄ?em (disponentem) nebo vedoucĂ­m provozu do 12 hodin dne pĹ™edchĂĄzejĂ­cĂ­ho dodĂĄvce. ÄŒerpadla a vÄ›tĹĄĂ­ dodĂĄvky objednĂĄvejte s dostateÄ?nĂ˝m pĹ™edstihem – viz VOPP.

n poĹžadovanĂ˝

druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeĹˆ vlivu prostĹ™edĂ­, konzistence, velikost kameniva, ostatnĂ­ vlastnosti, pokud jsou poĹžadovĂĄny, n zpĹŻsob uklĂĄdĂĄnĂ­ smÄ›si: m3/hod., dĂŠlka vyklĂĄdky, pouĹžitĂ­ Ä?erpadla, bĂĄdie atd., n urÄ?enĂ­ zpĹŻsobu dopravy: pĹ™epravnĂ­ prostĹ™edek, trasa, stav komunikace, velikost, výťka a celkovĂĄ hmotnost dopravnĂ­ho prostĹ™edku.

PĹ™i dennĂ­m upĹ™esnÄ›nĂ­ dodĂĄvky kupujĂ­cĂ­ uvede: n jmĂŠno kupujĂ­cĂ­ho a osoby, kterĂĄ objednĂĄvĂĄ, n mĂ­sto a termĂ­n dodĂĄnĂ­ betonu: stavba, datum a Ä?as,

Â?  

† 

Â? 

Â? 

 Â?  ­ €

   

  

‚  

Â?  

ƒ  

„Â…Â…  

 

  

 

  

      

 

 ‹

  

 

­‡

­• † 

� ‡  

— €˜

€ 

 

­ˆ

‰‹ 

ƒ‡ „ … 

�‡ˆ „…

‰ €

Š˜

Π 

Š  „

Â?  

   

  

† 

 

‘’ € 

Â… 

„‹ ” 

 ­

 „ 

– 

„€‹ ‰Â’‡

 Â? 

ÄŒeskomoravskĂ˝ beton, a.s.

„ ‰…‡

Â?‡  „ 

™ Â?

  „

ƒ‡

 € Œ‰ ‡

„‹ ­€…ÂŽ › ‡

‹ �‡ ‡ Œ‹‰‡

” ‡‡ ƒ™ ‡

œ Œ 

”…

­‡‡ ‹

‡ „ � ­‡

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

­• 

�‹

•‡ ‡‘

 

š ‡

 …Ž

‰ ‡

„•

” ‡

�‡™  ” 

 

Ž“

­

�‡ˆ …

š’ 

Â? • 

� ‡

‰ … 

� ‡

—‰ÂŽ– ‡

„ —‡‹

�’ ‹

”Â…   

ÂŒ ™ ”

  ” ™ 

ÂŒ‡ Â?Â… ”

™

‹ ” 

Â…

— … 

­€ ‹

— ‡

Â?

” ‹

” 

Š ‹ ” 

­ 

‹‰

­‡

Â?‡ Â…

š 

Œˆ‰‡„‹ ­‡

… �‡ˆ …

š

 Â?

 ”‹  — 

 

  ‹

ƒ‡

„Ž‘

ŠŽ‹ �‡ Œ ‡ˆ ‰‹‹ ‡‡

„ ‡

CenĂ­kovĂ˝ list 2012/09 platĂ­ od: 1. 4. 2012 Ž‡

�‡ˆ  ˆ 


Všeobecné obchodní a platební podmínky 1./ Úvodní ustanovení 1.1./ Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen VOPP ČMB) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku a určují část obsahu smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. 1.2./ Předmětem smluvního vztahu je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo k němu a závazek kupujícího zaplatit za to prodávajícímu kupní cenu. 1.3./ Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOPP ČMB. 2./ Smluvní vztahy Smluvním vztahem se rozumí kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která vzniká : 2.1./ Uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím 2.2./ Převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího 2.3./ Převzetím objednávky a dodáním objednaného zboží 3./ Předmět plnění 3.1./ Předmětem plnění je zejména zboží, kterým se rozumí čerstvý beton, (transportbeton), cementové malty nebo jiné směsi obsahující pojivo (cement, anhydrit apod.) vyráběné v souladu s platnými ČSN či jinými platnými technickými předpisy (stavebně technické osvědčení apod.). Odkaz na konkrétní technický předpis bude vždy specifikován v kupní smlouvě nebo v ceníku či nabídkovém listu. 3.2./ Předmětem plnění může být rovněž doprava, případně zajištění dopravy zboží z betonárny prodávajícího na místo určené kupujícím, včetně případného čerpání zboží, nebo jeho zajištění v místě plnění. 3.3./ Prodávající je připraven poskytnout kupujícímu i další služby spojené s dodávkami zboží. 3.4./ Seznam a přehled zboží a služeb poskytovaných prodávajícím je uveden v platných cenících či nabídkových listech prodávajícího. Jiný předmět plnění může být smluvně dohodnut. 3.5. Předmět plnění, jímž se rozumí výše uvedené zboží a/nebo související služby bude dále označován společně též jen jako „zboží“. 4. Uplatnění požadavku kupujícím 4.1./ Kupující je povinen při uzavírání kupní smlouvy jednoznačně definovat a specifikovat požadovaný předmět plnění co do druhu a množství a požadovaného termínu plnění. 4.2./ Kupující je povinen při objednávání jednotlivých konkrétních dodávek upřesnit zejména požadovaný druh a množství „zboží“ , místo a čas plnění dodávky, způsob dopravy a údaj o tom, zda kupující požaduje poskytnutí i jiných souvisejících služeb (např. čerpání betonu, laboratoř apod.). 4.3./ Kupující je povinen prodávajícímu označit osoby, které jsou za něho oprávněny „zboží“ v místě plnění přebírat. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou vždy k tíži kupujícího. V pochybnostech se vždy bude mít za to, že osoba objednávající a přejímající „zboží“ a toto za kupujícího potvrzující, byla osobou k tomu oprávněnou a zmocněnou. 4.4./ Kupující uplatňuje u prodávajícího požadavky na provedení konkrétních dodávek „zboží“ obvykle v časovém předstihu dvou pracovních dnů přede dnem požadované dodávky. 4.5./ Požaduje-li kupující dodání zboží včetně zajištění čerpání čerpadlem, musí u prodávajícího takový požadavek uplatnit vždy alespoň dva pracovní dny předem, a to zásadně písemně. 4.6./ Požadavky na podmínky, za nichž mají být dodávky „zboží“ provedeny, upřesňuje kupující nejlépe písemně prostřednictvím k tomu oprávněných osob přímo na betonárně prodávajícího, a to buď u vedoucího provozu nebo u dispečera (míchače). 5. Provádění dodávek 5.1./ Provádění dodávek se uskutečňuje na základě smlouvy a v souladu s konkrétními požadavky (objednávkami) kupujícího potvrzenými prodávajícím. 5.2./ Konkrétní dodávky se provádějí požadovaným „zbožím“ v kvalitě, v množství, v čase a na místo plnění určené kupujícím po potvrzení ze strany prodávajícího. 5.3./ Místem plnění dodávky se rozumí: - obvykle stavba realizovaná kupujícím, tj. v případě zboží, jehož přepravu realizuje nebo zajišťuje prodávající na místo přejímky (vykládky) zboží určené kupujícím. - betonárna prodávajícího, tj. při přepravě zboží zajišťované kupujícím. Kupující je povinen určit místo plnění zcela jasně, přesně a určitě. 5.4./ Plánované dodávky, tj. dodávky na základě požadavků (objednávek) kupujícího uplatněných v souladu s odst. 4.4 a 4.5 VOPP ČMB, mají vždy zásadně přednost před dodávkami neplánovanými. Neplánované dodávky budou uskutečněny podle volné kapacity prodávajícího. 5.5./ Dodávky „zboží“ mimo stanovenou obvyklou pracovní dobu prodávajícího je možné uskutečnit pouze po předchozí dohodě. 5.6./ Ke každé jednotlivé dodávce „zboží“ prodávající vystaví dodací list (nebo jiný obdobný doklad o dodání zboží, např. výkaz) (dále jen „dodací list“), který obsahuje nejméně označení prodávajícího a kupujícího, druh a množství dodávaného „zboží“ , datum uskutečnění dodávky, čas příjezdu mixu na místo plnění, čas odjezdu mixu z místa plnění a údaje dle normy či předpisu, v souladu s nímž se zboží dodává ( viz. odst. 3.1 VOPP ČMB.). 5.7./ Prodávající je povinen předat kupujícímu minimálně jeden výtisk potvrzeného dodacího listu. 5.8./ Kupující je povinen v místě plnění dodávky zajistit převzetí dodávky a potvrzení řádné a včasné dodávky „zboží“ podpisem oprávněné osoby (viz. odst. 4.3 VOPP ČMB) na dodacím listě. Potvrzením dodacího listu, nebude-li obsahovat výhrady kupujícího, se má za to, že dodávka byla provedena řádně a včas v souladu se smlouvou. 5.9./ Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu „zboží“ jeho dodáním na místo plnění určené dle potvrzeného požadavku. Dokladem o předání a převzetí „zboží“ je potvrzený dodací list. Předáním „zboží“ kupujícímu na něho přechází nebezpečí škody na „zboží“. 6./ Zrušení dodávky 6.1./ Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou dodávku nejpozději: - u „zboží“ jehož dodávka je zajišťována středisky Značkových produktů nebo Anhyfloor společnosti Českomoravský beton,a.s., nejpozději do 15 hod. dne předcházejícímu dni dodávky. - u ostatního „zboží“do okamžiku zahájení výroby „zboží“. 6.2./ Zruší-li kupující dodávku „zboží“ po zahájení výroby „zboží“, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s výrobou, dopravou a likvidací zboží, které již bylo pro kupujícího vyrobeno nebo mu bylo dokonce dopraveno a nebylo kupujícím odebráno. Kupující je dále v tomto případě povi-

Českomoravský beton, a.s.

nen nahradit prodávajícímu veškeré další s tím vzniklé náklady a nahradit mu veškerou škodu, která mu vznikla. Pokud mělo být součástí zrušené dodávky i čerpání, je kupující povinen prodávajícímu nahradit i veškeré náklady, které prodávající vynaložil z důvodu pozdního zrušení čerpání (méně jak 24 hod. před termínem realizace bez SO/NE) a veškeré náklady spojené se zbytečným výjezdem čerpadla. 7./ Další podmínky a skutečnosti související s prováděním dodávek 7.1./ Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jím pověření zajištěním provedení dodávek „zboží“ jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího. 7.2./ Přepravník zboží zajišťovaný kupujícím musí být přistaven k nakládce vždy se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (beze zbytků zboží, výplachové vody či jiných nečistot). V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout dodat kupujícímu zboží podle smlouvy, zároveň je kupující povinen nahradit náklady spojené s výrobou a likvidací zboží již vyrobeného. V případě, že kupující bude trvat na dodávce zboží znečištěným přepravníkem, bude tato skutečnost zaznamenána na dodacím listě, prodávající v tomto případě neodpovídá za žádnou škodu, která by v důsledku takového plnění dodávky vznikla. 7.3./ Řidič přepravníku zboží je povinen seznámit se s dopravním a provozním řádem betonárny a postupem pro dopravu zboží a řídit se jimi. 7.4./ Řidiči prodávajícího či řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni prodávajícího jakkoliv a k čemukoliv zavazovat. 7.5./ Řidič ze své vůle nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence zboží během jízdy a na stavbě (úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na reklamaci výrobku). 7.6./ Úpravu konzistence zboží může nařídit, pokud to není nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího a to na odpovědnost kupujícího. Oprávněným pracovníkem se pro tyto účely rozumí zejména stavbyvedoucí nebo mistr na stavbě. Pokyn k úpravě konzistence zboží je vždy kupující povinen vyznačit v dodacím listu. 7.7./ Kupující, který si sám zajišťuje přepravu zboží, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru zboží. Řidič je povinen tuto plnou moc při odběru zboží předložit prodávajícímu. 7.8./ Povinností kupujícího je zajištění stavebního povolení i záborů veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce „zboží“. 7.9./ Je-li jako místo plnění (přejímky) sjednána stavba realizovaná kupujícím, kupující plně zodpovídá za podmínky pro plynulou dopravu „zboží“, jeho vykládku a uložení a za tím účelem je povinen zajistit: - průkazné seznámení prodávajícího s předepsanými příjezdovými dopravními trasami včetně vjezdů na stavbu, - bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečnou nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa vykládky, - bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění dopravních prostředků a čerpadel v místě vykládky, - místo pro očištění přepravního prostředku nebo jeho nástavby po ukončení vykládky „zboží“, - potřebné provedení uzávěr silnic a chodníků, - pro přejímku a vykládku zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. V případě neplnění zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví ze strany kupujícího může prodávající odmítnout dodávku „zboží“ a uplatňovat náhradu nákladů a škod vzniklých z důvodu takto nerealizované dodávky. - povolení k vjezdu dopravních prostředků, je-li toho třeba např. při dopravních omezeních, - přítomnost svého zaměstnance či jiného pověřeného pracovníka s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je odpovědný za převzetí „zboží“ jeho staveništní dopravu, ukládání a ošetřování. 7.10./ Kupující odpovídá za: - potřebné očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací při výjezdu ze stavby, - očištění komunikací, budov, pozemků, vodních ploch a vodotečí. Dojde-li k takovému znečištění, očištění zajistí na svůj náklad a odpovědnost kupující, - řádnou a včasnou přejímku „zboží“ tak, aby nadměrně dlouhou přejímkou nedošlo k znehodnocení „zboží“ 7.11./ Kupující nebo jím pověřená osoba je při přejímce „zboží“ povinna ověřit, zda jsou údaje na dodacím listu v souladu s potvrzeným požadavkem a skutečným stavem dodávky a zkontroluje ihned při přejímce vizuálně kontrolovatelné vlastnosti zboží (množství, konzistenci, homogenitu, max. velikost použitého zrna kameniva atd.). Takto jím potvrzené dodací listy se považují za nesporné. 7.12./ BEZPEČNOST OSOB a) společnost identifikovala nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí (dále jen speciálních vozidel) a stanovila ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření). b) zákazník souhlasí s tím, že písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních má k dispozici na webových stránkách www.heidelbergcement.cz a na požádání i v tištěné formě, na kterékoliv betonárně společnosti. c) s riziky a ochrannými opatřeními je povinen zákazník prokazatelně seznámit své zaměstnance a další osoby, které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedeny před zahájením práce speciálního motorového vozidla v místě poskytnutí služby. d) pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je zákazník povinen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8./ Kvalita, záruky, odpovědnost za vady a za škody 8.1./ Kvalita dodávek „zboží“ musí odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Kvalita „zboží“ je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací.

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Ceníkový list 2012/10 platí od: 1. 4. 2012


Všeobecné obchodní a platební podmínky 8.2./ Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je prodávajícím vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a platným nařízením vlády. 8.3./ V případě zboží předepsaného složení, vyrobeného prodávajícím dle přesného zadání kupujícího a podle jeho receptury (zákaznická receptura), odpovídá prodávající pouze za složení čerstvého zboží, nikoliv za jeho výsledné vlastnosti. 8.4./ Prodávající zajišťuje kontrolu shody a kvality zboží na betonárně v souladu s ustanoveními příslušných technických specifikací a KZP betonárny. Kontrolu na stavbě si zajišťuje kupující. Vzorky sloužící ke kontrole shody musí být prokazatelně odebrány, ošetřovány a zkoušeny v souladu s platnými ustanoveními příslušných ČSN nebo jiných technických předpisů. 8.5./ Odpovědnost prodávajícího za vady a práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Prodávající neodpovídá za kvalitu „zboží“ a zprostí se odpovědnosti za vady „zboží“ také tehdy, jestliže: - kupující nezajistí v místě odběru „zboží“ bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (zejména betonu) v souladu s příslušnými platnými technickými normami, - kupující nesprávně manipuluje se zbožím při jeho ukládání či zpracování, - jestliže kupující nebo třetí osoba zasáhne do složení dodaného zboží např. přidáním vody, přísad, příměsí, apod., - bylo zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury, - kupujícím bylo objednáno (specifikováno) zboží (beton, malty apod.) v rozporu s podmínkami pro jeho užití, - prodávající nezajišťuje přepravu zboží na místo jeho bezprostředního uložení, - dojde v místě uložení ke smísení dodávek zboží od různých dodavatelů nebo různé kvality nebo různého složení, 8.6./ Zprávy o výsledcích kontrol shody prováděných prodávajícím jsou uloženy na betonárně prodávajícího a jsou k dispozici u vedoucího provozu. Prodávající na základě vyžádání kupujícího předá výsledky kontroly shody kupujícímu, a to po plném finančním vyrovnání za dodané „zboží“. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od příslušných specifikací a KZP prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat ve smlouvě. 8.7./ Vady „zboží“ je kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatit písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. O oznámených vadách bude sepsán zápis, přičemž v každém zápisu o vadě bude uvedena specifikace uplatněné vady, datum vyhotovení zápisu, vyjádření prodávajícího a podpisy osob oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat. Zápis o vadách bude součástí dokumentace ohledně reklamace vad. 8.8./ Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobky jím dodávané obsahují cement a jsou z tohoto důvodu klasifikovány, ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění, v čerstvém stavu jako dráždivé látky. Na výrobky byly vydány, v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb.v platném znění, bezpečnostní listy. Kupující je povinen seznámit všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku s výrobky prodávajícího, s touto skutečností a zajišťovat a sledovat dodržování příslušných bezpečnostních pravidel. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 8.9./ Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů mimo schválený zkušební a kontrolní plán betonárny, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno. 9./ Ceny a platební podmínky 9.1./ Veškeré ceny za dodávky „zboží“ jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, sjednávány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou jako cena „zboží“ platné ceny, uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího platném v den realizace dodávky „zboží“. Ke kupní ceně prodávající vždy účtuje DPH. 9.2./ Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta sleva z ceny uvedené v ceníku, platí takto sjednaná sleva pouze v případě dodržení platebních podmínek ze strany kupujícího. V případě prodlení kupujícího s placením, vzniká prodávajícímu právo doúčtovat poskytnutou slevu z kupní ceny. 9.3./ Dodávky „zboží“ hrazené jinak než hotovostní platbou při převzetí „zboží“ je prodávající oprávněn účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. 9.4./ Dnem splatnosti se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 9.5./ V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je prodávající oprávněn rovněž požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje prvním dnem po dni splatnosti. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky na náhradu škody. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky. 9.6./ Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť i jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn: - požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti, - požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu (viz. odst. 9.2 VOPP ČMB), - zastavit veškeré další dodávky „zboží“ do doby splnění dluhu, - odstoupit od smlouvy s účinky ke dni, v němž je odstoupení doručeno kupujícímu. 9.7./ Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny dodávky „zboží“ hotovostní platbou v okamžiku přejímky „zboží“ kupujícím nebo ještě před dodáním „zboží“ formou zálohové platby až do výše ceny za plnění celé dodávky. 9.8./ Pokud kupující převezme „zboží“a neuplatní-li nároky z vad „zboží“ nebo neuplatní-li tyto nároky řádně a/nebo včas anebo nebudou-li tyto nároky uznány prodávajícím jako oprávněné, je povinností kupujícího faktury za převzaté dodávky (to je za dodávky zboží, dopravní výkony, výkony a nájemné strojů, zařízení a další provedené služby) ve sjednaném termínu zaplatit v rozsahu celé vyúčtované kupní ceny. 9.9./ Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktur vystavovaných prodávajícím. Faktury vystaví prodávající s náležitostmi řádného účetního a daňového dokladu. 9.10./ Pro stanovení množství dodaného „zboží“, které musí být fakturováno, budou vzata v úvahu pouze množství uvedená na dodacím listu. Případně uplatňované rozdíly v množství dodaného „zboží“ musí

Českomoravský beton, a.s.

být neprodleně oznámeny, doloženy a řešeny s prodávajícím nejpozději v den dodávky, jinak k tomu při fakturaci nebude přihlíženo. 9.11./ Konstatuje se, že v kupní smlouvě lze sjednat tzv. kredit, jímž se rozumí objem „zboží“odebraný kupujícím, vyjádřený celkovou výší kupní ceny odebraného „zboží“ bez ohledu na to, zda již byla fakturována, nastala její splatnost či nikoliv s tím, že v případě jeho vyčerpání (tj. v případě, kdy kupní cena odebraného „zboží“ bez ohledu na její vyfakturování či splatnost převýší sjednaný kredit), není prodávající povinen dodávat kupujícímu další „zboží“ do okamžiku, kdy kupující na kupní cenu zaplatí tolik, že celková částka nezaplacené kupní ceny za odebrané „zboží“ klesne pod sjednaný limit (kredit) uvedený v KS. Konstatuje se dále, že prodávající není v žádném případě povinen, v závislosti na jeho vlastním uvážení, dodávat kupujícímu „zboží“ v rozsahu, v němž by cena dodaného zboží převýšila kredit sjednaný v kupní smlouvě. V případě vyčerpání kreditu, tedy při odběru „zboží“ v rozsahu, kdy se cena odebraného „zboží“ bude rovnat nebo převýší ve smlouvě sjednaný kredit, je prodávající oprávněn pozastavit svá další plnění a přerušit dodávky „zboží“. 9.12./ Konstatuje se, vstoupí-li kupující do likvidace, nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávky „zboží“ anebo požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti anebo požadovat poskytnutí zajištění svých pohledávek vůči kupujícímu v souvislosti s dodávkami zboží. 10./ Reklamační řízení 10.1./ Vady zřejmé při přejímce: - nesrovnalosti a vady spočívající v množství dodaného „zboží“nebo jiné zřejmé vady dodávky (konzistence, složení zboží, velikost použitého zrna kameniva apod.) je kupující povinen reklamovat ihned při přejímce, - reklamace se uplatňuje neprodleně písemnou formou, kterou může být i záznam na dotčeném dodacím listu, - v záznamu se vždy uvede místo a čas uložení reklamovaného „zboží“ a čitelně napsané jméno a podpis zástupce kupujícího, který uplatňuje reklamaci. 10.2./ V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného „zboží“ a reklamované vlastnosti. Obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být přizván technolog prodávajícího. 10.3./ Pro rozhodování o kvalitě dodávky jsou rozhodující výsledky kontroly a zkoušek kvality zboží provedené prodávajícím na betonárně dle odst. 8.4 VOPP ČMB. Při přetrvávajících pochybnostech ze strany kupujícího je možné objednat dodatečné zkoušky vlastností dodaného zboží, a to nejprve průkazem v laboratoři akreditované zkušebny (namíchání a testování reklamované receptury). Dále je možné provést za přítomnosti k tomu oprávněných osob za kupujícího a prodávajícího kontrolní nedestruktivní zkoušky (např. Schmidt) v souladu se stanovenými postupy včetně interpretace dle platných norem 10.4./ Pro řešení sporných otázek kvality dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami a není-li smluvně stanoveno jinak, platí, že pro posouzení a rozhodnutí sporu je příslušná akreditovaná zkušebna, na které se obě strany dohodnou. V případě, že reklamace bude na základě výsledků akreditované zkušebny uznána za neoprávněnou, nese náklady na práce této zkušebny kupující. 11./ Rozhodčí doložka 11.1./ Účastníci Smlouvy si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Účastníci se svobodně na základě své vlastní vůle dohodli, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 12./ Závěrečná ustanovení 12.1./ Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje a veškeré další údaje byly prodávajícím zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu pro účely jednání o tomto a jiném smluvním vztahu s kupujícím, plnění kupní smlouvy, nabízení obchodu a služeb, oprávněné zveřejňování osobních údajů, ochranu práv prodávajícího a předávání identifikačních údajů o kupujícím, jako je jméno, příjmení, obchodní firma, název, adresa apod., členům skupiny Českomoravský beton (dále jen člen ČMB). Kupující výslovně souhlasí s tím, že bude-li prodávajícímu cokoliv na základě kupní smlouvy dlužit, je prodávající oprávněn předat takový údaj ostatním členům ČMB, nebo subjektům, které pro členy ČMB budou zajišťovat inkasní služby spojené s vymáháním dluhu kupujícího. Na písemnou žádost kupujícího bude kupujícímu seznam těchto členů ČMB poskytnut. Kupující výslovně souhlasí se zpracováváním identifikačních údajů a údajů o zakázce externím dodavatelem těchto služeb pro prodávajícího. 12.2./ Kupní smlouva se uzavírá podle ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a obchodním zákoníkem se také práva a povinnosti stran, založené kupní smlouvou a s ní související, řídí. 12.3./ Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Měnit kupní smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke smlouvě. 12.4./ Účastníci prohlašují, že kupní smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a bez nátlaku, a že její obsah odpovídá jejich svobodné a pravé vůli. Na důkaz toho ji také podepisují. 12.5./ Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky a ceník prodávajícího, platný v den uzavření kupní smlouvy. 12.6./ V případě dodávek „zboží“ se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí těmito VOPP ČMB 12.7./ V případě, že spolu s dodávkou zboží budou kupujícímu poskytovány i služby spočívající v dopravě a/nebo čerpání zboží, řídí se práva a povinnosti stran souvisejících s poskytováním těchto služeb kromě těchto VOPP ČMB také všeobecnými a platebními podmínkami dodavatelů těchto služeb. Budou-li služby čerpání a/nebo dopravy betonových směsí zajišťovat společnosti Českomoravský beton,a.s., středisko dopravy nebo středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. anebo TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., řídí se poskytované služby VOPP čerpání a doprava, které v takovém případě tvoří přílohu a nedílnou součást kupní smlouvy. 12.8./ V případě jakéhokoliv rozporu mezi VOPP ČMB a VOPP čerpání a doprava, mají přednost a uplatní se ustanovení obsažená ve VOPP ČMB.

Wolkerova 440, 358 01 Kraslice E-mail: kraslice@cmbeton.cz

Ceníkový list 2012/11 platí od: 1. 4. 2012

kraslice_e12.pdf  
kraslice_e12.pdf