Page 1

Sunday,1stJul y2012

s u mme r I NPURSUI TOFGOD,DI SCOVERI NG PURPOSE&MAXI MI SI NG POTENTI AL

Sha r e y our Tes t i mony Hav ey ouex per i enc eds omet hi ngNEW t hi smont h? Pl eas el etusk nowbyus i ngt het es t i monyf or ms att heFr ontofHousedesk Oremai l t est i moni es@j esushouse. or g. uk

Pr ayerMeet i ngf or 11+and13+exams Pl easespeakt o Fr ontofHouse f ormor edet ai l s

Summer f es t2012 br oc hur e c omi ngs oon. . .

Geti nv ol v edt hi ss ummer !

Coupl esBal l Sat ur day18t hAugus t2012 E a r l ybi r dt i c k et £25perc oupl e( unt i l 22ndofJ ul y ) F r om 1s tofAugus t-£30perc oupl e F ormor ei nf or mt i onc ont a c tI dowuAk a nbi 02084388285 t i ght k not s @j es us hous e. or g. uk

Di scounted SAVETHEDATE! ES, LADI ESTHERS' Womens Conf er enc e2012 20t hand21s tJ ul y @J es usHous e

Fol l ow uson

Gardeni ng

•HEDGESTRI MMED? •FL OWERBEDSWEEDED? •PATI OJ ETWASHI NG? •GRASSMOWED?

CONT ACTCHARLESON 07949436725

Regi s t r at i oni sopenf oral l c l as s es . L evel 1-Bas i c sofChr i s t i ani t y L evel 2-Fundament al sofChr i s t i ani t y L evel 3-L es s onsi nDi s c i pl es hi p

SHORES T r a v el , Cul t ur ea ndAr c hi t ec t ur e J oi nt hePr a y erf orPa r l i a ment on3rdJ ul y6-9pm F ormor ei nf or ma t i onv i s i t www. j es us hous e. or g. uk / gr oups / s hor es

Cont act :

112Br entTer r ace London NW21LT Chur chOf f i ce:02084388285

Jesus House Weekly Bulletin 01/07/2012  

Weekly news and events for Jesus House