Page 35

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Premis Consell Social a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS http://wwwa.urv.cat/ogovern/consellsocial/premis.html Per segona vegada es va convocar el Premi a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica del PAS, que té com a finalitat identificar i reconèixer les iniciatives conjuntes del PAS per millorar, mitjançant procediments innovadors, l’exercici de la gestió i l’administració universitària, a més de les tasques de suport, assistència i assessorament dels processos necessaris per assolir els objectius de la Universitat. El premi està dotat amb 5.000 euros, que s’hauran de destinar a activitats o mitjans relacionats amb el projecte o avantprojecte guardonat. El treball premiat va ser el següent: “Sistema de gestió de cita prèvia” Autors: Josepa Gallofré Pujol, Xavier López Vilar i Luis Miguel Sanz Gutiérrez

Foto 8. Lliurament del Premi Consell Social a la gestió del PAS

35

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Memòria del Consell Social de la URV 2011  

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Advertisement