Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Publicacions Universitat Rovira i Virgili

Tarragona, Spain

Publicacions URV és el segell editorial de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona. Aquest segell va ser creat l’any 2005 amb l’objectiu d’editar i distribuir, a travès de diverses col·leccions, obres universitàries de caràcter institucional, docent, investigador i divulgatiu.

D’aleshores ençà hem editat un nombre significatiu de publicacions que són una bona mostra de l’activitat que es realitza a la nostra universitat. Amb aquest web volem apropar-vos les nostres publicacions, on no només fem visibles els resultats de la recerca universitària sinó que hi fomentem la cultura i hi posem el coneixement al servei de la societat.

www.publicacions.urv.cat/