Page 1

nieuwsbrief 2011-1:Layout 2 4-9-2012 16:08 Pagina 1

nieuwsbrief vrienden

TAPTOE GRONINGEN www.taptoe-groningen.nl

jaargang 11 | september 2011

Korps Vrijwillige Brandweer GroĂ&#x;en Linden - Duitsland

Een Een evenement evenement met met landelijke landelijke allure allure -- spectaculair spectaculair in in muziek, muziek, show show en en kleur kleur


TAPTOE GRONINGEN 2010

nieuwsbrief 2011-1:Layout 2 4-9-2012 16:08 Pagina 2

muzikaal ook


nieuwsbrief 2011-1:Layout 2 4-9-2012 16:08 Pagina 3

21e Taptoe Groningen: draaiboek is weer gereed!! Beste Muziekvrienden, Na twintig jaar hebben wij vorig jaar afscheid genomen van een drietal bestuursleden, voorzitter Henk Graafhuis, secretaris Jan de Boer en trouw en bovenal actief bestuurslid Klaas Dobma. Hoe nu verder? Dat viel nog niet mee. Na een kort overleg met de nog resterende bestuursleden waren wij het er al snel over eens dat uitbreiding van het bestuur toch gewenst was. Onder onze vaste vrijwilligers hebben wij een viertal actieve mensen bereid gevonden om, samen met ons de organisatie van Taptoe Groningen op zich te nemen. Via stemming op internet kon men zijn of haar stem uitbrengen op de best georganiseerde Taptoe van Nederland. Met enige trots kunnen wij u melden dat wij een 4e plaats hebben behaald. Uiteraard gaan wij dit jaar voor een eerste plaats en hopen dat er komend jaar nog meer stemmen zullen worden uitgebracht. Via onze website, www.taptoe-groningen.nl houden wij u hiervan op de hoogte. Vanaf het begin hebben wij onze schouders eronder gezet, het ene na het andere idee werd geboren. In het afgelopen jaar is er veel veranderd binnen de organisatie. Misschien niet allemaal even zichtbaar voor u, misschien ook niet even zinvol volgens u, maar voor ons waren deze veranderingen nodig en zinvol. Dat deze veranderingen de uitvoering van de deelnemende korpsen ten goede gaat komen op de komende taptoe staat buiten kijf. De muziekcommissie is al vroeg in de weer gegaan om de mooiste korpsen bereid te vinden om een optreden bij ons te gaan verzorgen. Dit heeft weer geresulteerd in een lijst van top-korpsen zoals u verderop in deze nieuwsbrief zult lezen. Korpsen uit de top tien van Nederland zullen in Groningen hun mooiste shows laten zien en horen. Maar ook drie regio korpsen zullen samen met Dutch Pipes and drums uit Tilburg een prachtig stuk ten gehore brengen. Niet alleen Nederland is vertegenwoordigt deze avond. Vanuit Linden in Duitsland zal Musikcorps Großen Linden een geweldige show ten gehore brengen. Een woord van dank komt de vrijwilligers van de Taptoe Groningen zeker toe. In hun soms schaarse vrije tijd is men druk in de weer om er weer iets moois van te maken. Iets te regelen via zijn of haar werkgever. Wij kunnen u garanderen, een aantal leden gaat hierin behoorlijk ver. Maar laten we eerlijk zijn, zonder sponsoren is het ook onmogelijk een dergelijke avond te organiseren voor u. Volgens ons is het gelukt om er weer iets moois van te maken en spreken wij de hoop uit dat u weer gaat genieten van een prachtige avond. Wij kunnen u verzekeren, dat is gelukt! Wij zien u graag op zaterdag 12 november bij de 21e uitvoering van Taptoe Groningen... Bestuur “Stichting Taptoe Groningen”


nieuwsbrief 2011-1:Layout 2 4-9-2012 16:08 Pagina 4

Dutch Pipes and Drums Tilburg

Chr. Drum- en Showfanfare

DVS Katwijk

De Dutch Pipes and Drums uit Tilburg is opgericht in 1953 als jeugddoedelzakband ‘De Scotjes’. De band was destijds bij iedereen in Nederland bekend van radio en televisie; o.a. de eerste experimentele opnamen voor de kleuren TV, het optreden in de eerste kleuren TV-show van Nederland in 1957, de Mounties-show en de Rudi Carell-show.

De marchingband van DVS behoort tot de absolute top in de amateurmuziekwereld. Onder leiding van zijn huidige dirigent, Rob Balfoort, is DVS in de loop der jaren gegroeid tot het muzikale visitekaartje van Katwijk. DVS is befaamd om zijn aparte sound, die ontstaat door de balans tussen de individuele klankkleuren, welke samensmelten in een eenheid van geluid. Het brede mars- en polka-repertoire, de strakke marsorde en spectaculaire shows maken DVS tot een graag geziene gast op taptoes en parades in binnen- en buitenland.

De band is lid van de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands en tevens van the Royal Scottish Pipe Band Association. Daarnaast onderhoudt de vereniging een hechte band met de Schotse veteranen, The Scottish Veterans Housing Association Limited in Edinburgh. Maar uitermate trots is de band op haar officiële status van pipeband van de wereldwijde Clan Donald-organisatie. De benoeming als officiële clanband van de tak geschiedde door the chief van de clan, Macdonald of Clanranald. Deze clanchief The Captain of Clan Ranald is tevens beschermheer van Dutch Pipes and Drums.

Vele gouden successen zijn behaald op het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade. Hoogtepunt was het behalen van de titel WMC-Kampioen Mars met het daarbij behorende vaandel en de gouden trofee in 2009. In datzelfde jaar werd tevens de derde plaats behaald in de eindrangschikking bij de showwedstrijden.

Gekleed in rijkversierde uniformen met de traditionele kilt in de ruit van “MacDonald of Clanranald” zijn zij een graag geziene gast op taptoes in binnen- en buitenland.

Het veelzijdige DVS heeft, naast optredens in eigen land, opgetreden in Denemarken, Luxemburg, Noorwegen, Zwitserland en Canada, waar DVS twee keer te gast was op The Royal Nova Scotia International Tattoo: de grootste indoortaptoe ter wereld met jaarlijks 75.000 toeschouwers.

Plezier bij het uitdragen van de Schotse cultuur door de pipers en drummers van deze band is een belangrijk item. Daarnaast beschikt de band over een eigen Highland Dancing Group die zowel de traditionele zwaarddans als moderne choreografieën tijdens optredens presenteert. Deze Tilburgse Dutch Pipes and Drums neemt u tijdens hun uitvoeringen mee naar de typisch Schotse sferen. U waant zich werkelijk in de Schotse hooglanden!!

Vanwege zijn bijzondere verdiensten ontving DVS bij het 50-jarig bestaan de Koninklijke Erepenning. Onder de bijnaam ‘De groene jagers’, te danken aan het uniform wat vrijwel identiek is aan het officiersuniform van het Garderegiment Jagers uit Limburg, staat DVS garant voor een boeiend muzikaal en visueel spektakel.


nieuwsbrief 2011-1:Layout 2 4-9-2012 16:08 Pagina 5

Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr

Show- en Drumfanfare

Großen-Linden

M.E.T.R.O.

Duitsland

Scheveningen

Het "Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr Großen-Linden" werd in 1953 door leden van de plaatselijke brandweer opgericht als "fanfarenzug". Het behalen van de nodige successen in de regio moedigde de muzikanten aan om al in 1962 naar Nederland af te reizen voor deelname aan het Wereld Muziek Concours Kerkrade in het Rodastadion in die voormalige mijnwerkersstad. Niet alleen het behalen van een mooie 1e prijs, een gouden medaille, werkte stimulerend op de muzikale prestaties maar ook de vele nieuwe indrukken die werden opgedaan werden door het korps vertaald naar nieuwe impulsen.

Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O. Scheveningen werd opgericht op 1 februari 1954 als Tamboer-, Trompetter- en Pijperkorps. M.E.T.R.O. staat voor “Met Eensgezindheid Tot Representatieve Ontspanning”.

De samenstelling van het instrumentarium bestaat anno 2011 uit: slagwerk en percussie, trombones, trompetten, baritons, sousafoons, piccolo’s en dwarsfluiten, alt-, tenoren baritonsaxofoons.

Om het jaar geeft het Musikcorps in Großen-Linden een nieuwjaarsconcert voor de eigen bevolking, waarbij naast marsen en filmmuziek ook rock, pop en Latijns Amerikaanse nummers ten gehore worden gebracht. Voor alles is het Musikcorps Großen-Linden toch een mars- en showband, die haar muziek op straten en sportvelden in beweging en choreografie omzet. Het jeugdmuziekkorps omvat tegenwoordig ongeveer 30 muzikanten in de leeftijd van 8–20 jaar. Dit korps kan worden gezien als opleidings element voor de vereniging, zodat ook in de toekomst voldoende goede muzikanten beschikbaar zijn. Deze jonge leden worden individueel en ook binnen het orkest vertrouwd gemaakt met het gelijktijdig musiceren en marcheren. Het “Musikcorps” is een mars- en showband die door een combinatie van muziek, mars en choreografie het publiek enthousiast maakt. Het corps bestaat uit 40 muzikanten die een grote diversiteit aan brass – muziek ten gehore kunnen brengen, zowel in concert-, mars- of show vorm.

De Show- en Drumfanfare is onderdeel van Muziekvereniging M.E.T.R.O. die verder bestaat uit een Jeugdafdeling en Stageband. Professionele instructeurs en 52 enthousiaste leden zijn steeds aan het werk om M.E.T.R.O. op het hoogste niveau mee te laten draaien. Dat dit zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit de vele optredens in binnen- en buitenland bij taptoes, defilés, bloemencorso’s, optochten, concertuitvoeringen en vele andere evenementen. In de afgelopen jaren, uitkomend in de hoogste divisie, werden er bij bondsconcoursen en het Wereld Muziek Concours, vele eerste prijzen behaald. Tijdens het concours in Enschede werd op 4 oktober 2008 bij de marswedstrijden de magische grens behaald van 90,22 punten. Goed voor een 1e prijs met onderscheiding (rood, wit, blauwe wimpel). In 2009 werd, tijdens het WMC te Kerkrade, deelgenomen aan de marswedstrijden in de World Division. Vol trots keerden de leden van Show- en Drumfanfare M.E.T.R.O. richting Scheveningen met 90 punten op zak. Een kroon op het vele werk. Vanaf april 2011 brengt M.E.T.R.O. een compleet nieuwe show, dat het thema “De Zee” heeft meegekregen.


nieuwsbrief 2011-1:Layout 2 4-9-2012 16:08 Pagina 6

Schitterende arrangementen van onze algemeen instructeur Bram van Velde en een flitsende choreografie van onze show- en exercitie instructeur René Keulers staan borg voor een perfect showoptreden. Vele composities, betrekking hebbend op de zee, zijn in de nieuwe show verwerkt. Het korps staat o.l.v. tambour-maître Sander van Ingen.

Show- en Drumfanfare

Rijnmondband Schiedam De Rijnmondband (RMB) is opgericht in 1929 als trommelen fluitclub “Harmonie”. In 1967 werd de naam gewijzigd in Rijnmondband. Het orkest bestaat uit 45 amateurmuzikanten.

Oranje IJsselmuiden Oranje werd mei 1960 opgericht een drumband, al snel volgden de eerste blaasinstrumenten wat uiteindelijk een jachthoornorkest met majorettepeloton opleverde. Thans al weer jaren een drumfanfare, enkel koperblazers, nee ook weer niet helemaal, fluit, picolo en saxofoon maken het verschil, vooral muzikaal.

De RMB heeft sinds 1970 ononderbroken deelgenomen aan alle edities van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Tijdens de editie van het WMC van 2009 werden, zowel bij de mars- al bij de showwedstrijden opnieuw prachtige scores behaald. Bij de showwedstrijden eindigde de RMB op een mooie vijfde plaats van de internationale rangschikking, bij de marswedstrijden werd de zevende plaats bezet.

De vijftig gepasseerd en nog jong, flexibel gedreven genoeg om alles uit de kast te halen, daardoor is Oranje in de loop der jaren uitgegroeid tot dit prachtige orkest, die al uw evenementen graag van een muzikaal tintje voorziet. Niet zomaar een orkest, op de 4 laatste WMC deelnames werd telkenmale goud behaald bij de marswedstrijden. Inmiddels ook veel bewondering voor hun huidige showuitvoeringen, waar met laaiend enthousiasme The sound of Simon and Garfunkel ten gehore wordt gebracht. U herkent ze echt, die jaren zestig krakers en de choreografie spat van de mat. Ook internationaal doet Oranje het goed, onlangs waren ze nog te bewonderen bij de 24 uurs van LeMans.

De RMB is een traditioneel Engels georiënteerd orkest, met flitsende en speelse show. De band schakelt op schijnbaar eenvoudige wijze over van een statige marchingband naar de sound van een swingende bigband. De vereniging is ook constant op zoek naar vernieuwing. Zo werd in februari 2010 deelgenomen aan de theaterproductie “Bo & Beest”. Een avondvullend programma met acteurs, zang en dans, muzikaal begeleid door de Rijnmondband. Na de voorstellingen in een uitverkocht theater werd de vereniging bedolven onder lovende kritieken. In 2011 presenteert de Rijnmondband een compleet nieuwe show, getiteld “Chess, the game of strategy”, met hoogstaande muziek, soms ingewikkelde choreografie en showelementen die nog nooit vertoond zijn op de Nederlandse taptoevelden.


nieuwsbrief 2011-1:Layout 2 4-9-2012 16:08 Pagina 7

Regio orkest Muziekgezelschap Triton Muziekver. Euphonia - Muziekver. Boréas

Voor elke instrumentengroep verzorgt een gespecialiseerde docent de opleiding. Alle leerlingen worden opgeleid voor een erkend diploma. De examens worden afgenomen door het KNFM.

Muziekgezelschap Triton en muziekvereniging Euphonia zijn twee nauw samenwerkende fanfarekorpsen. Triton is van oorsprong een Winsumer vereniging maar verhuisde ruim een jaar geleden naar Warffum, de thuisbasis van Euphonia. Triton is opgericht in 1888 en hoopt in 2013 het 125-jarig jubileum te vieren. Euphonia is iets jonger, opgericht in 1897 maar toch ook al 114 jaar jong.

Naast de fanfare en het jeugdorkest, onder leiding van Harman van der Lei, beschikt Boréas over een malletband en staat onder leiding van Klaas Boer.

Ölietappers Het repertoire is divers en varieert van marsmuziek tot het Surinaamse Klinkend Kaseko en filmmuziek van The Pirates of the Carribean. Ook zijn de muzikanten in staat om een vrolijke noot te spelen met gouwe ouwe hits als het Slavenkoor van Nabucco en opzwepende walsmuziek van Johan Strauss.

In 1990 zag het dweilorkest het levenslicht, wat als een grap begon groeide uit tot een veel gevraagd orkest in binnenen buitenland. De muzikanten komen niet alleen uit Schoonebeek maar ook uit de regio Emmen. De Ölietappers moeten het hebben van korte, snelle, flitsende en meestal keihard gespeelde optredens (“wat ‘n lawaai”).

De optredens die het gezamenlijke orkest geeft zijn net zo divers als de muziekkeuze. Naast de vaste donateurconcerten wordt onder andere ook opgetreden tijdens het internationale dansfestival Op Roakeldais in Warffum, waarbij het korps vijf dagen achtereen acte de présence geeft. Het orkest staat sinds twee jaar onder leiding van dirigent Abel Zuidema.

Muziekvereniging Boréas Binnen de muziekvereniging neemt de fanfare een prominente plaats in. Op de lessenaar staat zowel popmuziek als ook (licht) klassieke werken. Ook een stevige mars ontbreekt natuurlijk niet. Hoogtepunten zijn wel de Jaarlijkse uitvoering in februari en het Zomeravondconcert. Tijdens dit concert wordt een muzikaal toneelstuk opgevoerd door leden van het jeugdorkest. Muziekvereniging Boréas verzorgt haar eigen muziekopleiding en heeft hiervoor 4 docenten aangetrokken.

De Ölietappers zijn uitgegroeid tot een zeer geziene gast op tal van evenementen. “De Tappers” hebben zichzelf in “bescherming” genomen door slechts twee keer per maand een optreden te verzorgen. Ze traden in Duitsland op en wel in de steden Lengerich en Bramsche, terwijl in eigen huis tal van evenementen werden bezocht, waarvan Bemmel de meeste indruk maakte. De Ölietappers waren hier voor de derde keer aanwezig.


nieuwsbrief 2011-1:Layout 2 4-9-2012 16:08 Pagina 8

BEZOEK NU DE NIEUWE WEBSITE VAN TAPTOE GRONINGEN WWW.TAPTOE-GRONINGEN.NL Een evenement met landelijke allure - spectaculair in muziek, show en kleur

Via onderstaande bon kunt u kaarten bestellen voor de Taptoe Groningen. Wilt u gebruik maken van deze aanbieding, verzoeken wij u deze bon voor 24 oktober 2011 ingevuld te retourneren aan “Taptoe Groningen”, Crouwelstraat 9, 9731 MG Groningen. U kunt ook uw kaarten bestellen via www.taptoe-groningen.nl Ondergetekende zorgt dat het totaalbedrag voor 28 oktober 2011, onder vermelding van uw naam, is overgemaakt op Bankrekeningnr.: 113951221 t.n.v. Stichting Taptoe Groningen. De bestelde kaarten worden u toegezonden nadat wij de betaling hebben ontvangen.

BESTELBONBESTELBONBESTELBONBESTELBONBESTELBONBESTELBONBESTELBON

BESTELBON Taptoe Groningen - 12 november 2011 Ondergetekende bestelt:

...... vriendenkaart(en) (maximaal 2) ...... extra kaarten

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Plaats:

E-mail:

Datum:

Handtekening:

á ೼ 13,– ೼ á ೼ 15,– ೼ Verzendkosten ೼ Totaal ೼

1,00

nieuwsbrief 2011  

Nieuwsbrief Taptoe Groningen

nieuwsbrief 2011  

Nieuwsbrief Taptoe Groningen

Advertisement