Page 1


Babsen Nieuws Provincie Groningen jaargang 7 november 2010

Wat staat er in?

Voorwoord

pag. Voorwoord

1

Het vernieuwde bestuur

2

De vernieuwde redactie

2

Verslag najaarsactiviteit 21 oktober 2010

3

Nieuws over de website

4

Boekbespreking

5

In het nieuws.. uit de pers

6

Even voorstellen

7

Wie is wie en wie doet wat

8

Omringd door prachtige herfstkleuren en nagejaagd door regenachtige wolkenpartijen arriveerde een record aantal babsen voor onze jaarlijkse activiteitendag op 21 oktober. Een springlevende vereniging, mogen we wel vaststellen. Dit jaar waren we uitgenodigd door de gemeente Haren, die haar 850 jarig bestaan op allerlei manieren viert. We mochten de dag doorbrengen op het mooie Hortus terrein, waar we feestelijke onthaald werden in het Chinese theehuis met een speciaal daarvoor gemaakt, toepasselijk gebakje: smullen dus.

Het bestuur hoopt dat u (weer) heeft genoten van deze dag, zowel van de inhoudelijke bijdragen als de ontspannende verkenningen in de kassen en de tuinen. Het zou fijn zijn als de vernieuwde Babsenkrant en de vernieuwde website ook mogen rekenen op uw zinvolle bijdragen, als onderdelen van onze kerngezonde vereniging. We hopen u allen weer te ontmoeten op de voorjaarsbijeenkomst!

Babsen nieuws november 2010

1


Nieuw Bestuurslid

Het vernieuwde bestuur

Sinds 2001 mag ik op de prachtige Fraeylemaborg in Slochteren als Tijdens de voorjaarsvergadering op 23 maart Babs jongere of oudere in de Coendersborg namen Nettie Woltjer, 1e mensen trouwen secretaris, en Swan Sytsema, algemeen of als partner bestuurslid, afscheid. Gelukkig meldden zich registreren. Het is elke twee nieuwe kandidaten: Eiske Rutgers en keer weer een feest Jelske Kleefsman-van der Wal. In de om, in deze bijna bestuursvergadering is besloten dat Freddy sprookjesachtige entourage, stellen met een Rietema-Wouda zal doorschuiven naar de klein of groot gezelschap te ontvangen. Soms post van 1e secretaris en dat Eiske Rutgers wordt de toegangsbrug opgeluisterd door het zich als 2e secretaris zal inzetten. Jelske Kleefsman-van der Wal zal als bestuurs- volledige brandweercorps, dan weer staat een klas kinderen bellen te blazen. Het blijft me lid met algemene portefeuille functioneren. Al snel wordt echter duidelijk dat er zich nog geen verbazen dat de ontmoetingen met mensen zo nieuwe redactie voor het Babsen nieuws heeft intensief en boeiend zijn. Al met al reden aangemeld. Gezien de redactionele ervaringen genoeg om dit werk zo lang mogelijk te blijven zal Jelske voorlopig de coördinatie van de krant doen. Jelske Kleefsman-van der Wal op zich nemen. De overige bestuursleden blijven op hun post. (Zie overzicht pagina 8). Nieuw bestuurslid Mijn naam is Eiske Rutgers, al 22 jaar heel gelukkig getrouwd met Henry en moeder van twee zonen. Sinds een aantal jaren ben ik met ontzettend veel plezier Babs in de Gemeenten Winsum en Bedum. Het voltrekken van huwelijken en geregisteerd partnerschappen was iets dat eigenlijk altijd op mijn verlanglijstje stond, al vanaf de dag dat ik zelf in het huwelijk trad. Dat deze wens ooit in vervulling zou gaan had ik niet verwacht, maar ik had geluk. Ik geniet iedere keer weer van het voorgesprek met het paar, het schrijven van de toespraak, en uiteraard van de huwelijksvoltrekking. Extra leuk vind ik het wanneer we op een bijzondere locatie zijn, en/of wanneer er 'live' gezongen en muziek gespeeld wordt. In de Gemeente Winsum mag sinds kort op iedere locatie getrouwd worden, dus ook thuis, in de tuin of waar dan ook. Ik ben heel benieuwd tot wat voor originele locaties dit de komende jaren zal leiden. Maar er is ook nog een leven naast het Babs zijn: van maart tot en met oktober zijn we ieder vrij uur op onze zeilboot in Friesland te vinden.

De vernieuwde redactie

Jolien Berendsen-Prins was de enige persoon die zich tijdens de voorjaarsvergadering heeft aangemeld als nieuw redactielid van het Babsen Nieuws. Voorlopig zal Jolien samen met Jelske de redactie vormen. Dit is een tijdelijke oplossing om de krant weer op te starten. We kunnen echter nog wel meer mensen gebruiken die ons helpen om de krant te vullen en te maken. Belangstellenden: meld je aan! Zoals u ziet is het Babsen Nieuws van uiterlijk veranderd met een aantrekkelijke buitenkant. Ook de binnenkant willen we enigszins vernieuwen: de kopjes zijn veranderd, de lay-out wordt aangepast en de rubrieken veranderen soms van naam. Zo hebben we de rubriek: “Achter het werk” omgedoopt tot “ Even voorstellen”. In deze rubriek wordt elke keer een collega Babs gevraagd iets over zichzelf te vertellen. Deze keer is dat Jolien. Als het mogelijk is zullen we nieuwe boeken

Babsen nieuws november 2010

2


bespreken. Tenminste als er boeken zijn verschenen die voor ons als Babsen interessant genoeg zijn om over te verhalen. Daarnaast proberen we Nieuws uit kranten en tijdschriften bij te houden en door te geven. We houden ons zeer aanbevolen voor wetenswaardigheden van jullie allen. Als we de krant aantrekkelijk willen maken kan dat alleen als er door meerdere leden kopij wordt ingestuurd. Dat kan over veel onderwerpen gaan: wat je hebt meegemaakt, nieuwe regels in je gemeente, ludieke voorvallen, professionele discussiepunten: graag insturen! En nieuwe redactieleden zijn bijzonder welkom!!!

Najaarsactiviteit 21 oktober 2010 Haren door Jac. W. Boeré

Marian van den Berghe en Grietje Gringhuis met een boeket bloemen voor de bewezen verdiensten, met name de werkzaamheden voor wat betreft het Babsen Nieuws in de afgelopen jaren. Ondertussen was de burgemeester van Haren, de heer Mark Boumans gearriveerd,compleet met burgemeesters ambtsketen. Op een vlotte en aardige wijze heette hij iedereen namens de gemeente Haren welkom en complimenteerde de aanwezigen met de mooie kleding. De burgemeester onderstreepte nog eens het belang en de verantwoordelijkheid van de Babs voor het goed laten verlopen van de ceremonie door te verwijzen naar de wettelijke regeling van de functie van Babs. “De meeste tranen bij bruidsparen vloeien immers voort uit de wijze waarop de Babs zijn/haar taak vervult”, aldus de burgemeester. De heer Boumans benadrukte de ‘zuinige’ beloningsstructuur van de Babs in relatie tot de te verrichten werkzaamheden en stelde daarom vast dat een trouwambtenaar ook een zekere roeping zal moeten hebben om dit ambt met passie te vervullen. “Het is immers best lastig als een bruidspaar geen verhaal heeft te vertellen , maar wel prijs stelt op een uur durende ceremonie”.

Uit eigen ervaring is veel te leren. De burgemeester voltrok als nieuwkomer het (foto: Freddy Rietema) huwelijk van een vriend en kende nog niet alle handelingen die verricht moesten worden. Zo liet Regenbuien en harde wind. De weergoden hij wel de akte in enkelvoud tekenen, maar waren ons niet gunstig gezind. De tuinen van verzuimde de tweede ook te laten tekenen. de Hortus waren nat, te nat om het programma Op het gemeentehuis werd men, na de stukken ’s middags buiten voort te zetten. in ontvangst te hebben genomen, wat nerveus en ontstond er een probleem, aangezien het Maar vanaf 10.00 uur begonnen de Provinciale bruidspaar op vakantie was gegaan. De Babsen binnen te druppelen. Het aantal consequentie was dat de burgemeester kriskras deelnemende Babsen overtrof die van vorige door het land moest rijden om de akte nog te jaren en dat geeft een goede motivatie om ook laten voorzien van de ontbrekende vereiste de activiteiten voor volgend jaar met handtekeningen. enthousiasme vorm te geven. Daarom sloot hij af met de wens dat de Er ontstond al direct een gemoedelijke sfeer vereniging nog veel zal blijven betekenen voor de met uitwisseling van de laatste nieuwtjes en/of provinciale Babsen. (hernieuwde) kennismaking met collega Babsen. Met koffie en gebak werd iedereen verwelkomd De ochtend werd vervolgd met een optreden van in het theehuis “Het Kreunen van de Draak” in de verhalenveteller Guillaume Pool, die ons met de Chinese tuin. Haren, de gemeente waar we taal en lichaamstaal wist te boeien met verhalen dit jaar, mede in het kader van haar 850 jarig over ontmoetingen tussen mensen en het bestaan, te gast waren. ontstaan van relaties die uiteindelijk kunnen Om 10.30 uur werd de dag geopend door onze uitmonden in een huwelijk. voorzitster Carla Timmerman. Zij verblijdde Een ontmoeting, een eerste ontmoeting tussen Babsen nieuws november 2010

3


mensen in het algemeen, is volgens hem een echt mysterie. Er is vaak nog niets tussen hen gezegd of gebeurd: slechts de waarneming alleen, start als het ware spannende en ontspannende processen. Guillaume zong ook een Surinaams liedje voor en met ons: Mi boto de na Mirjankondre Mi pari de na Dawme Dawme Dawme mi pari de na Dawme Een letterlijke vertaling: Mijn boot is op de plantage Mirjam Mijn parel (pagaai) is in Dahomey Dahomey Dahomey mijn parel is in Dahomey De strekking van deze (slavernij) klaagzang is: Mijn hart is aan de andere kant van het water Mijn lichaam is aan deze kant Dahomey Dahomey hoe krijg ik ze weer bij elkaar

Vervolgens werd het woord gegund aan de heer Mannus Boswijk van Burgerzaken te Haren. Hij liep in verband met tijdgebrek in zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de Burgerlijke Stand, die voor 1810 slechts werd bijgehouden door Kerkelijke registraties en in geval van overlijden bij de administratie van de begraafplaatsen. In 1811 krijgen we Code Civil en moet iedereen een geslachtsnaam hebben. De Nederlandse Burgerlijke Stand bestaat dus bijna 200 jaar! De registratie wordt in de jaren daarna verbeterd tot en met de toevoeging van de partnerschapsregistratie in 1998. Een intensieve discussie begon toen het ging over naamgeving en het gebruik van namen. Een onderwerp dat zeker nog eens binnen de vereniging aan de orde zal komen. Na de lunch, met Chinese hapjes en aangevuld met Bami en/of rijst /nasi, werden we meegevoerd door de kassen naar een ander gebouw. Daar werden we verrast door een luchtig en ‘to the point’ verhaal van de heer Hein Bekenkamp, over geschiedenis en ontstaan van Haren en naburige plaatsen in de loop van de 850 jaar dat de gemeente bestaat of in ieder geval genoemd wordt. Door de heer Jan Kappenburg, directeur van de Hortus , werd een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de Hortus. Er moet nog veel werk worden verzet om te groeien van een wetenschappelijk instituut naar een publiekstrekker in januari 2012. Jan Niemeijer vertelde tijdens de thee over de ontwikkeling van onze website. Een website is tegenwoordig niet meer weg te denken en

voorziet in een behoefte aan informatie over onze specifieke taken als trouwambtenaar. Een website blijft echter alleen aantrekkelijk als die bijgehouden wordt en aangevuld met nieuws. Daarom roept hij ons op vooral anekdotes, verhaaltjes, gedichtjes, teksten in het gastenboek in te sturen. Het bestuur onderstreept deze oproep van harte en zal zelf ook daaraan actief bijdragen. Het was een plezierige dag die gemoedelijk verliep. Uiteraard zijn er verbeterpunten te noemen. Maar de bijna 70 deelnemers aan deze dag laten zien dat onze vereniging bloeit en in een behoefte voorziet. Het bestuur gaat over tot het evalueren van deze plezierige dag en hoopt dat ook de volgende keer weer veel meer babsen aanwezig zijn.

Nieuws over de website Nieuwe Webmaster Mijn naam is Jan Niemeijer. Ik ben 55 jaar oud en al 33 jaar gelukkig getrouwd met José NiemeijerHommes, die al 20 jaar Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand is in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Al sinds de komst van de computer in de jaren 80 van de vorige eeuw , ben ik geïnteresseerd in de techniek en de mogelijkheden van dit apparaat: digitale fotografie en het bewerken van foto’s, het gebruik van een webcam en het bewerken van de gemaakte films, het downloaden van muziek en films. In korte tijd werden dit mijn belangrijkste hobby’s. Op het moment dat internet en het “wereld wijde web” zijn intrede deden was ik er meteen bij om alles hierover aan de weet te komen. Ik ben al jaren lid van Folk- & Shantykoor Westerstörm uit Westerbroek. Op het moment, dat dit koor een eigen site wilde om zich aan de hele wereld te presenteren, werd ik gevraagd die site onder mijn hoede te nemen. Niet lang daarna werd ik door een ander koor gevraagd of ik ook de webmaster van dat koor wilde worden. Vervolgens kwam een plaatselijk bedrijf met dezelfde vraag. En zo rolde ik van het een in het ander. Op het moment dat echtgenote José kwam vragen of ik een site voor de Vereniging van Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand in de Provincie Groningen wilde maken, waarvan José al enige jaren lid is, vond ik dat

Babsen nieuws november 2010

4


een leuke uitdaging. Met veel plezier heb ik, samen met José de site opgezet. José zorgde voor de inhoud en ik voor de technische zaken die er bij een site komen kijken.

het voorgesprek altijd de vraag stelt: ” Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan die partner van je?”. Daar krijgt hij ook altijd bijzondere antwoorden op. Het boek is 200 pagina's dik en is ingedeeld in veel korte hoofdstukken en wordt afgesloten met een portret van een (B)Abs. Veel foto's Vernieuwde site omlijsten de tekst. Informatie wordt afgewisseld Sinds de zomer heeft de site een nieuwe naam met veel persoonlijke ervaringen. Aan het eind gekregen, die naar ik hoop voor de Babsen van het boek komt de Drentse Vereniging aan maar juist ook voor belangstellenden bod en wordt het nut van het delen van gemakkelijker te vinden is: ervaringen op Babsendagen aanbevolen. Het www.trouwenindeprovinciegroningen.nl boek sluit af met het beroemde gedicht “ Hebt Op de site heb ik een link naar alle gemeenten elkander lief” van Kahlil Gibran, Libanees dichter, in de provincie gemaakt. Ook staan alle uitgaven filosoof en kunstenaar. Een boek om regelmatig van het Babsennieuws op de site. door te bladeren en ideeën op te doen. We leven in een digitale wereld. Alles gaat vandaag de dag via de pc: berichtgeving per “En wat is daarop uw antwoord?” door Trenke e-mail, informatie over een vakantie of een Riksten-Unsworth, uitgave Leonon Media, 2010. concert en bankzaken. Het versturen van Prijs: 9.95 euro. informatie via de post is duur en achterhaald. Denk maar aan de printkosten, de kosten van papier, de enveloppen en de portokosten. Het versturen van informatie over de vereniging, het Babsennieuws etc. kan snel en simpel via de pc. Daarvoor is het belangrijk de e-mail adressen van alle leden te hebben. Mijn vraag aan jullie is dan ook: geef alsjeblieft je e-mail adres door. En voor degenen die nog niet met naam en foto op de site vermeld staan: Wil je de informatie naar mij sturen? Natuurlijk is de website niet van mij alleen of enkel van de vereniging maar van alle leden. Trenke presenteert het eerste exemplaar van haar Om een website leuk en informatief te maken boek aan Jacques d'Ancona op 4 september 2010 en te houden is het nodig om van iedereen informatie te krijgen. Mocht je vragen en opmerkingen over de site Trenke Riksten-Unsworth is moeder van drie hebben, en dat geldt ook voor bijdragen: laat het jonge kinderen en psychologe. me weten op In haar profiel op de website van de gemeente janniemeijer@home.nl Groningen staat: ''De functie van bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand combineert mijn twee grootste passies: interesse in mensen en schrijven.'' Boekbespreking Trenke heeft een cursus columns-schrijven gedaan en daar werd haar het idee aan de hand gedaan om over haar werk als trouwambtenaar “Wat is daarop uw Antwoord?” Verhalen en te schrijven. Eerst heeft zij juridisch uitgezocht ervaringen van Absen en Babsen, door Jan van hoe het in elkaar zat i.v.m. de privacy van de Dorp en Elma Oosthoek, uitgave Stichting bruidsparen en ook bij de gemeente gevraagd Flagen, Vlaardingen, 2010. Prijs: 34,95 euro. hoe men daar tegenover stond. Voor alle zekerheid heeft ze de details geanonimiseerd om Het boek opent met een dubbel voorwoord door herkenbaarheid te voorkomen. De meeste Tjerk Bruinsma en Job Cohen, burgemeester echtparen heeft ze toch ook om toestemming van Vlaardingen resp. Amsterdam. De eerste gevraagd. beschouwd het boek als een eerbetoon aan alle Haar boek bevat een aantal sprekende trouwambtenaren. Job Cohen onthult dat hij bij Babsen nieuws november 2010

5


voorbeelden van bijzondere huwelijkssluitingen, sommige verhalen zijn lichtelijk absurd en uitzonderlijk, andere zijn herkenbaar. Zelf schrijft Trenke: “ Toen ik bij Bedum solliciteerde als trouwambtenaar werkte ik al in die functie in Groningen. Over mijn belevenissen bij die erebaan heb ik columns geschreven die ik heb aangeboden bij uitgevers. Er is een uitgever die de trouw-columns wil uitgeven! Op 4 september dit jaar is de officiële boekpresentatie in boekhandel Selexyz in Groningen. Ik had 45 columns op het moment dat ik de uitgever benaderde. Inmiddels zijn het er ruim 60 die in de bundel komen. Heel misschien komt er een column in over een stel dat ik getrouwd heb in de gemeente Bedum maar dat is nog niet zeker. Het stel weet hier uiteraard van en gaat ermee akkoord. Alle andere columns gaan over mijn eigen belevenissen en over stellen in Groningen”. Meer over de bundel staat op de website: www.trenke.nl

In het nieuws...uit de pers...

anders hoeft het niet. De echtelieden vragen zich af: hoe was het toen ik alleen was ? Wat voegt de relatie toe aan mijn geluk? Dat alternatief was er vroeger niet” stelt Jan Latten..... .....Gemeente Delfzijl moet bezuinigen, evenals veel andere gemeenten, door lagere uitkeringen uit het gemeentefonds, volgens het Dagblad van 13 oktober . Delfzijl gaat de 'gratis' huwelijken in het vervolg door een Abs laten voltrekken, in plaats van een Babs daarvoor 70 euro te betalen..... ....”Trouwen maakt dik “ vertelt het dagblad in de rubriek Zijlijn op 24 maart van dit jaar. “ach ik ben al bezet, denkt menig mens, en daar gaan de saucijzenbroodjes, de loempia's en de slagroomsoesjes. Een paar kilootjes meer maken niet meer uit want geen mens hoeft het hoofd nog op hol gebracht te worden, zo is de gedachte. Wetenschappers hebben na onderzoek vastgesteld dat getrouwde mensen minder bewegen, minder sporten en slechter in hun vel zitten. Ook eten ze vaker ongezonde kant-en-klaar maaltijden en hebben minder seks waardoor ze minder calorieën verbranden. Ons devies? Trouw niet, ook niet na uw veertigste....

.....Op donderdag 21 oktober meldt het Dagblad van het Noorden dat het eerste twitterhuwelijk is gesloten. Onder toeziend oog van tientallen aanwezigen in 'real-life' en honderden virtuele belangstellenden werd in Zeist in Kasteel 't Kerkenbosch het eerste twitterhuwelijk gesloten. René Hoksbergen vroeg zijn Jannetta Dorsman eerder dit jaar via een bericht op Twitter ten huwelijk en daarmee was de eerste zogenoemde ' twedding' een feit....

....Inwoners van de gemeente Winsum mogen vanaf juni 2010 hun eigen woning of tuin (laten) aanwijzen als eenmalige trouwlocatie. Omdat de vraag naar een zelfgekozen trouwlocatie groeit, heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om flexibel om te gaan met aanwijzing van trouwlocaties binnen de gemeente grenzen. Voorwaarde is dat de ruimte zich goed leent voor een 'waardige' huwelijksvoltrekking (regionieuws juni 2010)....

....Partner is voor permanent geluk, anders hoeft het niet... kopt het Dagblad van het Noorden op 21 oktober. Jan Latten, hoogleraar demografie van de Universiteit van Amsterdam, betoogt dat huwelijken minder lang stand houden omdat de echtelieden over het algemeen kritischer zijn geworden. Uit de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat huwelijken de laatste jaren eerder stranden. Emancipatie, eerst een tijdje alleen wonen en daarna samenwonen zorgen voor echtelieden meer eisen van hun partner en het huwelijkse leven. “Partners zijn minder bereid zich in de relatie aan te passen” aldus Latten. “Een partner heb je om permanent gelukkig te zijn,

....Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren staat in 2011 in het teken van het burgerlijk huwelijk. Niet alleen bestaat het burgerlijk huwelijk volgend jaar 200 jaar, daarnaast is de borg al ruim 35 jaar huwelijks locatie (Dagblad van het Noorden 17 juni 2010). Conservator Henny Harten werkt aan een cultuurhistorische tentoonstelling met kunstwerken en objecten die met het burgerlijk huwelijk van doen hebben. Vanzelfsprekend is daarbij speciale aandacht voor Groninger tradities. Van Harten vraagt het publiek bruidsjurken ter beschikking te stellen die ooit op de borg zijn gedragen, dus van 1975 tot 2011. Graag met een mooi verhaal erbij:en ze leefden nog lang en gelukkig.......

Babsen nieuws november 2010

6


Even voorstellen: Jolien Berendsen-Prins een mooie trouwlocatie te hebben. In Noordlaren In welke gemeente ben je Babs? In de gemeente Haren, bestaande uit de dorpen is het middeleeuwse kerkje een mogelijke trouwlocatie. In Haren is er keus genoeg: de Haren, Noordlaren, Glimmen en Onnen. Buitensocieteit, de Dickensroom, het Chinese theehuis en straks het nieuwe gemeentehuis. Sinds wanneer ben je trouwambtenaar? Door de bezuinigingen komt er w.s. meer Sinds juni 2009. concurrentie als mensen van buiten Haren straks eenmalig trouwambtenaar mogen zijn. Hoe ben je trouwambtenaar geworden? Al meer dan 25 jaar geleden ontmoette ik hier in het dorp een leeftijdsgenote die het net was Wat doe je zoal naast het babsenwerk? Ik moeder nog over onze jongste (pleeg)dochter geworden. Het leek me heel leuk om van 15 die nog op school zit. Onze oudste trouwambtenaar te zijn. Echter met een dochter woont en werkt in het westen. Onze drie kinderrijk gezin en een ''gewone'' baan zag zoons wonen allemaal in Groningen. Wij hebben ik daar geen kans toe. Een paar jaar geleden 2 kleindochters van twee en zes. Sinds kort ook hoorde ik van iemand dat hij i.v.m. zijn leeftijd een kleinzoon. Geregeld ga ik naar Den Haag, stopte met dit werk. Daarop heb ik een open sollicitatiebrief geschreven en na een jaar werd waar mijn man zijn werk en sociale leven heeft. Ik leid een bijbelkring voor senioren in De Dilgt. ik tot mijn vreugde aangenomen. Verder ben ik vrijwilligster voor de Dorpskerk in Haren, en coĂśrdineer de collecte week voor de Wat vind je leuk aan het werk? Nierstichting. Mijn grote hobby is onderzoek doen Dat ik op een heel indringende manier kennis maak met een wereld die de mijne niet is. Mijn naar de herkomst van kinderliedjes. Ook geef ik af en toe een lezing over ''de majoor Lodewijk horizon verbreedt zich. Ik vind het ontroerend Thomson en de eerste, bijna vergeten Nederhoe mensen zich voor me openstellen en mij landse vredesmissie naar AlbaniĂŤ 1913-'14''. deelgenoot maken van hun leven en hun Hierover heb ik ook een reizende tentoonstelling. familieomstandigheden. Het is een Daarnaast golf ik, werk graag in onze grote tuin verrijking van mijn eigen leven! en hou van concert bezoek. Wat was je grappigste moment in de Wat is je favoriete stad/land? trouwzaal? Amsterdam/Nederland en zomers: Vlieland. Bij een openlucht trouwerij in Bedum liep er opeens een klein meisje op een drafje naar de Voor welk televisieprogramma blijf je thuis? vijver. Dat zag ik vanuit mijn ooghoeken en ik Voor geen enkel TV programma. Het werkelijke rende er, enigszins gehinderd door mijn lange leven is al zo vol en boeiend genoeg. toga, als de bliksem achteraan en kon haar gelukkig nog net vastgrijpen bij de oever. En Welk boek heb je het laatst gelezen? vervolgde nog na-hijgend mijn toespraak. Ik ben bezig met ''Overvloed en Onbehagen'' van Simon Schama. Wat was je leukste huwelijksvoltrekking? Als ik eerlijk ben, vind ik bijna alle huwelijken, Met wie zou je een dagje willen ruilen? hoe divers ook, leuk. Maar om er een uit te lichten: er was eens een bruidspaar dat aangaf Eigenlijk voel ik die behoefte niet, blijkbaar ben ik een ludieke bruiloft te willen. Hij was werkzaam heel content met mijn eigen leven! in de muziekwereld, zij in de theaterwereld. Het huwelijk vond plaats in het kerkje in Noordlaren. Wat is je grootste onhebbelijkheid? Daar heb ik het hele gezelschap ''Sint Martinus Dat ik graag gelijk wil hebben en krijgen, als ik Bisschop, roem van alle landen...'' laten zingen, ergens van overtuigd ben. aangezien de bruidegom Martin heette. Waar word je gelukkig van? Wat zou je willen veranderen aan het werk? In de tuin werken, vooral lekker gaten graven en struiken aanplanten. Maar vooral: als ik mijn Het lijkt het me aantrekkelijk voor bruidsparen (bijna) complete familie om me heen heb! Glimmen en Onnen om in hun eigen dorp ook Babsen nieuws november 2010

7


WIE IS WIE... WIE DOET WAT... IS WAAR BEREIKBAAR... Bestuur voorzitter

Carla Timmerman-Houwen 050-3061636 carla@px.nl

secretariaat

Eiske Rutgers-Dijkstra 050-5711814 eiske40@hotmail.com

vice-voorzitter

Jac. Boeré 050-5423060 jw.boeredeelman@home.nl

bestuurslid

Yvonne Nederveen-Carati 0598-421677 yemnederveen@gmail.com

penningmeester

Henk Graafhuis 050-5258101 hgraafhuis@tele2.nl

bestuurslid

Jelske Kleefsman-van der Wal 0598-422937 wal002@zonnet.nl

secretariaat

Freddy Rietema-Wouda 06-22567345 rietema@xs4all.nl

Redactie Jelske Kleefsman-van der Wal 0598-422937 wal002@zonnet.nl inclusief fotografie Jolien Berendsen-Prins 050-5348522 jolien.berendsen.prins@planet.nl

Webmaster Jan Niemeijer 06-43906530 janniemeijer@home.nl www.trouwenindeprovinciegroningen.nl

Bank Rabobank Groningen, nummer 1485 73 088 Vereniging Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand Provincie Groningen.

(foto Jac Boeré)

Copij

Gevonden

Na de voorjaarsbijeenkomst zal er weer een Babsen Nieuws verschijnen. U kunt allen copij aanleveren in de vorm van gedichten, leuke ervaringen, weetjes etc. Graag uiterlijk op 30 maart 2011 inleveren bij de redactie.

In de Hortus te Haren werd op 21 oktober een sjaal gevonden: grijs, fleece, met de tekst “bobteam Glas”. De sjaal ligt bij de redactie (Jelske).

Babsen nieuws november 2010

8


Babsennieuws 2010  

Verenigingsblad Babsen Groningen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you