Page 1


Voorwoord redactie

Het is eind november en voor Grietje en mij ligt weer de uitdaging om van een flinke stapel papieren, foto’s, krantenknipsels, brieven en emails een nieuwe BabsenNieuws bij u op de deurmat te laten glijden. De regen, hagel en natte sneeuwbuien teisteren mijn tuin terwijl het daglicht langzaam overgaat in ‘twijduustern’. Het BabsenNieuws komt er weer! Leuke en interessante artikelen worden in steeds grotere mate door u allen aangeleverd, ga zo door, overwin uw schroom en stuur kopij naar de redactie (zie achterzijde krant). Hoe meer papier op ons bureau, hoe gelukkiger wij zijn. Het jaar 2008 loopt ten einde, ook dit jaar zijn er door ons babsen weer veel bruidsparen d.m.v. hun jawoord aan elkaar verbonden. Aan het aantal relaties dat het niet gaat redden denken we maar even niet. Grietje en ik wensen u veel leesplezier, genoeg inspiratie bij het maken van de huwelijkstoespraken en fijne feestdagen in goede gezondheid. Tot ziens in 2009, de redactie

Voor de najaarsbijeenkomst waren we dit jaar te gast bij de gemeenten Delfzijl en Appingedam. Carla opende de bijeenkomst nadat iedereen voorzien was koffie en taart, waarna een historische terugblik werd gegeven over de afgelopen 5 jaren. Een lustrum dat we met elkaar op deze dag vierden. De heer Boertjens – loco burgermeester van Delfzijl – nam ons mee naar een dynamisch Delfzijl dat volop in beweging is. Vele projecten worden aangepakt, zoals een vernieuwing van het woningenbestand. Na een korte wandeling werden we verwelkomd op het kantoor van Groningen Seaports. De voormalige havenmeester – de heer Wessel v.d. Kooy – vertelde vol enthousiasme over de plannen, de werken in uitvoer, de commercialiteit die met accountmanagers ingezet wordt om beide havens tot volle bloei te brengen. Met een gesimuleerde rondvlucht over Delfzijl en de Eemshaven werd een boeiend bezoek afgesloten om vervolgens te lunchen in restaurant de Boegschroef. In een informele sfeer en in aanwezigheid van de heer Boertjens werden vele wetenswaardigheden uitgewisseld. Het was plezierig om weer eens te merken hoe betrokken we zijn bij ons ambt. Er moest al weer enige haast getoond worden om de dag te vervolgen als gast van de gemeente Appingedam. De groep splitste zich in tweeën voor een vaartocht en een stadswandeling onder leiding van een gids. Appingedam verlaten zonder de hangende keukens gezien te hebben, is niet mogelijk. We hebben genoten van deze stad met zijn rijke historie. Na een gloedvol betoog namens het gemeentebestuur in het oude raadhuis werd deze uitstekend geslaagde dag afgesloten in de Oude Rechtbank met koffie en … natuurlijk heerlijke taartjes. We mogen vaststellen dat onze vereniging met ca. 60 deelnemers op deze dag springlevend is.

Verslag najaarsbijeenkomst 2008 (door Jac Boeré)

Het was op 30 oktober jl. nog rustig op straat toen om 9.00 uur de grote deuren van het gemeentehuis te Delfzijl werden geopend en de boden een lange rode loper uitrolden. Een feestelijk schouwspel, maar dit keer niet voor een bruidspaar, maar voor de leden van de Provinciale Vereniging van Buitengewone ambtenaren in de provincie Groningen.

BabsenNieuws

december 2008


geschiedenis van onze vereniging (door Swan Sytsema)

I

k neem u even mee terug naar ons ontstaan. Het was tijdens een verjaardag, dat ik regelmatig een collega Babs uit Drenthe tegenkwam. Het zal een jaar of zeven geleden zijn. In geuren en kleuren vertelde ze dan over hun Drentse vereniging voor Trouwambtenaren. U kunt het geloven of niet, ik begon jaloers te worden. Ik informeerde toch maar eens hier in Delfzijl bij ons toenmalige Hoofd burgerzaken, of dit in Groningen ook te realiseren zou zijn. Hij ging ermee naar het Hoofdenoverleg en de reactie was: als jullie iets willen, zul je het zelf moeten organiseren! Klare taal. Zo eenvoudig was het niet, want waar begin je. Of dit er iets mee te maken heeft gehad weet ik niet, maar na verloop van tijd, waren er drie diensthoofden die wel wilden helpen om een 1e aanzet te geven: de heer Evenhuis uit Slochteren, de heer Schuur uit Veendam en de heer Metz uit Pekela. En zo kwam het dat een aantal mensen werden benaderd om in een werkgroep plaats te nemen. Het was Willemien Wierenga uit Groningen die het initiatief nam, samen met Rita Beuker uit Bedum, Henny Stokroos uit Veendam en ik uit Delfzijl. Ook circuleerde toen al de naam van Jac Boeré. De eerste gezamenlijke bijeenkomst vond plaats in Slochteren, het was september 2002. Er werd o.a. besloten een themamiddag voor alle buitengewoon ABS- ers in de provincie Groningen te organiseren. Alleen, hoe bekostig je zoiets? Er werd door de heren burgerzaken voorgesteld om 100 euro per gemeente beschikbaar te stellen, om zo die middag en eventuele vervolgactiviteiten van te betalen. De heer Schuur wierp zich op als penningmeester. Als locatie kozen we voor Hotel van der Valk te Zuidbroek. Er werd een brief opgesteld, om de belangstelling van de ABS te peilen, met de vraag: of zij hun kennis up to date willen houden en hun creativiteit willen delen met collega’s. De opkomst was enorm, ongeveer 100 mensen en uit een gehouden enquête bleek dat 73% de wens te kennen gaf zich te willen verenigen. Inmiddels hadden we ook contact opgenomen met het bestuur van Drenthe. De dames Haverman en Houkes waren bereid ons van advies te dienen. Tijdens de volgende bijeenkomst in Zuidbroek, maart 2003 gaven zij een impressie van hun vereniging. Ook werden er die middag meegebrachte gedichten en spreuken verzameld om ze te laten bundelen. De voorbereidingscommissie deelde daarna mee dat ruim 90 mensen lid willen worden van de nog op te richten Groninger Vereniging.

BabsenNieuws

Vanuit dat grote enthousiasme gaat de commissie door! De drie heren blijven ons nog even steunen en twee leden van de voorbereidingscommissie geven aan door te willen gaan. Willemien Wierenga en Henny Stokroos worden bedankt voor hun grote inzet. Dan worden er mensen gebeld die zich via de enquête hadden opgegeven voor een bestuursfunctie. Het bestuur komt er als volgt uit te zien: voorzitter Carla Timmerman vice voorzitter Jac Boeré Netty Woltjer 1e secretaris 2e secretaris Marian van den Berghe penningmeester Rita Beuker met als leden Yvonne Nederveen Swan Sytsema Vanaf dat moment vergaderen we bij onze voorzitter thuis. Een hele groep maar er moest ook nog veel gebeuren. De kamer van Koophandel werd gebeld om informatie. Er werd een notaris benaderd. De statuten en huishoudelijk reglement namen we in grote lijnen over van Drenthe. 15 september 2003 was het zover, de handtekeningen werden gezet en onze vereniging is een feit. De eerste ledenvergaderingen vinden plaats in het paviljoen van het Stadspark. Ook willen we graag een contactorgaan en de redactie komt in handen van Marian van den Berghe en Grietje Gringhuis. In het voorjaar van 2006 tellen we 126 leden. We gaan met onze tijd mee, datzelfde jaar verschijnt onze website o.l.v. Marie José Niemeijer. Onze penningmeester Rita Beuker verlaat het bestuur, ze heeft goed op de centjes gepast en we verwelkomen Henk Graafhuis (2e man) Vanaf 2007 vinden de ledenvergaderingen plaats in de Coendersborg. Inmiddels zijn we een informatieve en educatieve vereniging van ongeveer 150 leden, waar voldoende ruimte is voor gezelligheid en contacten kunnen worden gelegd. Dat voorjaar namen we op de ledenvergadering na veel dank afscheid van onze 2e secretaris Marian van den Berghe. Netty Woltjer neemt waar in afwachting van een nieuwe secretaris. Dit was in vogelvlucht een terugblik hoe het een en ander is gegroeid tot de actieve groep Buitengewoon ABS- ers die elkaar 2 keer per jaar ontmoeten. Terugkijkend naar de laatste vergadering van de voorbereidingscommissie in Slochteren, is onze vereniging 9 maanden later een feit. Met andere woorden: er volgde een voorspoedige zwangerschap en op 15 september 2003 werd er een gezonde baby geboren. Het werd een meisje en we noemen haar BABS. Ze was meer dan welkom. Haar 1e verjaardag vierden we samen op de Fraeylemaborg te Slochteren.

december 2008


Toen ze 2 werd gingen we naar de grote stad: Groningen. Op haar 3e verjaardag namen we haar mee naar het Klooster in Ter Apel. Vorig jaar trouwden haar ouders in Grootegast. Vandaag vieren we haar 5e verjaardag in Delfzijl en Appingedam. We hopen dat onze Babs heel voorspoedig en gelukkig zal opgroeien. Onlangs 14 dagen geleden, trof ik weer mijn inmiddels Drentse ex collega. Ja op die verjaardag. Nu vertel ik vol trots over onze Groningse vereniging.

bruidspaar knielt, zet de bruidegom zijn knie op die van de bruid als teken dat hij van plan is om haar “onder de knie” te houden. De bruid zet als antwoord vervolgens haar voet op die van haar echtgenoot als teken dat zij zich niet onder de “voet”laat lopen.

Knijpen En nog zo’n gemene: de Egyptische bruid krijgt te maken met een wel heel apart ritueel. Zij wordt op haar trouwdag door alle vrouwen geknepen om zo geluk en fortuin af te dwingen.

Kousenband Bruids ABC

Informeel Voor de een betekent informeel iets anders dan voor de ander. Informeel zit tussen huiselijk en formeel in, maar dan moet je huiselijk en informeel goed kunnen definiëren. Formeel is met strikte omgangsvormen, huiselijk betekent in kleine kring. Wil je dat je gasten informeel gekleed zijn, geef dan duidelijk aan wat je daaronder verstaat.

Jas Mannen helpen een vrouw in haar jas. Het is een poosje uit de mode geweest om dat te doen. Maar deze hoffelijkheid wordt nu weer gewaardeerd. Ook vrouwen kunnen een man in zijn jas helpen maar dat gebeurt slecht in vriendschappelijke relaties. Tip: Als je een jas aantrekt niet te veel wapperen met mouwen, ceintuurs en jaspanden. Zeker in kleine of volle locaties kun je daarmee iemand anders letterlijk voor het hoofd stoten.

Het dragen van een kousenband is een heel charmante traditie. In de kousenband moet dan wel op de een of andere manier de kleur blauw verwerkt zijn, want blauw is de kleur van het (bruids)geluk. Aan het eind van de huwelijksdag, als de bruid haar boeket tussen haar vriendinnen heeft geworpen, gooit de bruidegom de kousenband van zijn bruid tussen zijn vrienden die nog vrijgezel zijn. Volgens de overlevering zouden degenen die het boeket en de kousenband vangen de volgende bruid en bruidegom zijn. Waarbij zij overigens niet noodzakelijkerwijs met elkaar hoeven trouwen.

Kroon De Finse bruid draagt een gouden kroon. Na de bruiloft vormen de vrijgezelle gasten een cirkel rond de bruid, die voor die gelegenheid wordt geblinddoekt. Zij dansen vervolgens rond de bruid in en soort stoelendans en wachten tot zij haar kroon op een van hun hoofden plaatst. Volgens de traditie is namelijk diegene die door de bruid wordt gekroond de volgende die zal gaan trouwen.

Klokgelui Een traditioneel Brits huwelijk wordt aangekondigd door middel van klokgelui in de kerk. Als bruid en bruidegom de kerk binnenkomen, worden de klokken geluid om de kwade geesten af te weren. De klokken luiden weer als het kersverse paar de kerk verlaat.

Knielen De volgende traditie komt uit Duitsland, maar wordt ook daar gelukkig niet meer door veel mensen in stand gehouden: na de ceremonie, als het BabsenNieuws

december 2008


Babsen aan de waterkant door Adri v/d Veen

Als een ring met diamant Toongezet in gouden rand Klaren wij als ambtenaren Trouw rond regels van de wet. Vanuit liefde voor het leven Staan wij eventjes vooraan Vragend naar het kleine jawoord Van de twee die samengaan

Karst Jan v.d. Veen en Lauwerdina Helmus, Nanne Zuidema en Stiena Helmus, Eric Martini en Annelies Helmus

Als een poort - een oude haven Van het water, naar het land; Als Delfzijl met de verhalen Aan de stille waterkant; Als de straatjes van het stadje Van het mooi Appingedam Van de grachten die herleven Voor wie vaarde en wie kwam.

Vader Auke benaderde mij, Adri v.d. Veen, of ik mee wilde werken aan de invulling. Voor hem en zijn vrouw maakte ik ooit hun bruidsboeket. Hij adviseerde zijn dochters dan ook het bloemwerk door mij te laten verzorgen. Aldus geschiedde. Tegelijkertijd mocht ik als tweede ambtenaar samen met Auke de ceremonie gestalte geven.

’s Was uiteindelijk maar een dagje Wij, we vaarden even mee, Door de tijd van twee gemeenten Levend in de wereldzee. En als ambtenaren van 1 dagje ”ja”rond trouw in het bestaan Hebben we vandaag weer echt genoten Van ontmoeting in het gaan. En genietend van het leven Heffen we hierbij het glas Op een dagje spelevaren Op hoe mooi het wel niet was. Trouw aan heden en verleden Varen we voldaan vooruit Inspirerend door ontmoeten Op naar bruidegom en bruid.

Auke Helmus en Adri v.d. Veen

De echtparen wisten niet, dat vaker Auke en ik stiekem samenwerkten aan deze bijzondere huwelijksvoltrekking. Uiteindelijk: in een bomvolle kerk met drie echtparen, twee ceremoniemeesters, twee fotografen, TV- Noord en twee ambtenaren van de burgerlijke stand, trouwden zes gelukkige mensen. Auke en ik, hoe kan het ook anders, zongen een mooi lied en de hele kerk galmde het refrein mee. Het werd een dag om nooit te vergeten.

Collega trouwt 3 zussen door A. v.d. Veen SPROOKJESHUWELIJK van het jaar………

A

‘ ls jullie samen op één dag gaan trouwen, dan betaal ik het feest!’ Zo sprak Auke Helmus, hoofd burgerzaken van de gemeente Grootegast, zijn drie dochters aan die al drie al een tijdje samenwoonden. En wat gebeurde? Alle drie de paren kozen er voor om op 20 juni 2008 gezamenlijk door vader Auke in de echt te worden verbonden. In de St. Vituskerk van Doezum voltrekt zich dit sprookje.

BabsenNieuws

december 2008


Een bijzonder huwelijk

Ongetwijfeld hebben een aantal van U dit ook meegemaakt, je eigen kind trouwen. Ik had nooit kunnen denken, dat het zo bijzonder zou zijn. Natuurlijk is het zo wie zo al leuk als er een kind trouwt. Onze zoon woont in de gemeente Epe. Toen Martijn en Hedwig besloten te trouwen afgelopen mei, had ik dan ook verwacht dat ze dat in Epe zouden doen. Ze vroegen mij om het te doen in het kloosterkerkje in Thesinge, een mooie trouwlocatie in de Gemeente Ten Boer. Voorzichtig stelde ik nog voor om in Epe te trouwen, want daar is kasteel de Cannenburgh één van de trouwlocaties. Bovendien kon ik dan, als moeder van de bruidegom, achteroverleunen en hoefde ik me nergens druk om te maken. Maar nee, ze waren vast besloten, de huwelijksvoltrekking wilden ze graag door mij laten doen. Toen ik begon als babs in 1986 was Martijn 10 jaar en bij de eerste huwelijken was hij mijn publiek om te oefenen. Ook wist hij dat ik altijd de ouders bel om leuke informatie over de jeugd van het bruidspaar. Uiteraard heb ik net als met alle bruidsparen vooraf met hen van gedachten gewisseld hoe ze het wilden hebben. Aan informatie geen gebrek. Sinds ik babs ben riepen wij thuis bij alle bijzondere gebeurtenissen al, dat onthouden wij voor als je nog eens gaat trouwen. Gelukkig kennen wij Hedwigs ouders ook goed, dus ook van die kant voldoende informatie. Tijden van tevoren vroegen diverse mensen me al of ik ook zenuwachtig was. Nee helemaal niet, al dacht ik wel: de enige die tijdens de huwelijksvoltrekking zenuwachtig is ben ik. Tot en met de voorbereiding was ik ook niet nerveus. Maar toen ik achter het bruidspaar aan naar binnen liep, met de mooie muziek van het strijkkwartet van het studentenorkest Mira, dacht ik wel als dit maar lukt.

met onze gasten ‘s morgens om half acht buiten te ontbijten en ‘s avonds om 12 uur zaten we bij de Piloersemaborg nog steeds buiten. Ook dat draagt bij tot een heel mooie dag. De locatie in Thesinge is werkelijk schitterend. Dat is niet in de laatste plaats dank zij de beheerder de heer Huisman. Hij helpt het bruidspaar op een voortreffelijke manier met leuke ideeën voor het versieren van het kerkje. Koffie en thee schenken voor de gasten voor aanvang, omdat velen van ver kwamen en na afloop champagne met iets lekkers in de schaduw van de prachtige bomen rond het kerkje. Toen wij afgelopen najaar in Leek een petit four kregen bij de thee, heb ik meteen gekeken waar die vandaan kwam. Uiteraard van Timmerman. Het idee kwam bij me op om dit voor Hedwig en Martijn te laten maken en dan met de letters H en M en een paar ringen. Dat was een groot succes. Al met al was dit een van de hoogtepunten als babs. Bijna alle huwelijken die ik gesloten heb, waren leuk om te doen. Maar deze spant de kroon. Gerdy van Putten, babs in de gemeente Ten Boer

Vraag en Antwoord rubriek vraag: welke babs geeft aan het bruidspaar ‘cadeautjes’ mee en wat zijn dat voor presentjes? antwoord 1

Coby Westerhof-Palmbergen  Coby geeft in de eerste plaats haar felicitaties mee. Daarnaast geeft ze het door haar voorgedragen gedicht of passend (vertaald) voorgelezen lied mee aan het bruidspaar. Dit alles op mooi papier en in een bijzonder lettertype in een bijpassende enveloppe. Op verzoek van het bruidspaar geeft zij dan ook de speech mee. Afhankelijk van hun rol geeft zij aan aanwezige kinderen soms een kleinigheidje. antwoord 2 Hans M. de Vries, secretaris van onze Drentse zustervereniging, geeft persoonlijk nooit cadeautjes. Wel geeft hij het paar zijn tekstuele huwelijkstoespraak mee, zodat zij die later op een rustig moment kunnen nalezen.

Als je dan eenmaal begonnen bent, is dat over. Het is zo leuk om mensen die je door en door kent te trouwen. Om een bijdrage te mogen leveren aan zo’n bijzondere dag. Ik kijk er met enorm veel plezier op terug, net zoals het bruidspaar. Het was een stralende dag, terwijl in de rest van Nederland fikse buien vielen, was het bij ons droog. We zaten BabsenNieuws

volgende vraag: waarom krijgen we als redactie toch zo weinig reactie van onze collega babsen? antwoorden naar babsprovinciegroningen@orange.nl

december 2008


traauwdag brocht schoonvoader ons der noar tou. Twiel dat vraauw noar t hoeske tou laip docht pa dat e mie nog eefkes veurlichten mos. Dou wie dinsdoagsoavends weer thoeskwammen, ston mien aigen pa mie aal op te wachten. Of ik noar t Knoal bellen wol, hai haar n boan veur mie regeld. En dij bemuierghaid is tot zien dood bleven, ook aal was ik traauwd. Aanderdoags gaf ik as ainegste solsitant aal proefles op OranjeNasauschoul op t Knoal. Dat schut je zo’n daag aalmoal nog weer deur kop. Vanmirreg eerst griepprik hoalen, din noar Stad tou en kieken of we nog aargens n hapke eten kinnen. Noatied op tied op ber, mörn is der weer een daag.

Van onze webmaster José Niemeijer Ik wil héél graag persoonlijke en/of gemeentelijke gegevens van jullie ontvangen voor het z.g. smoelenboek, inclusief foto ’s van ambtenaar in functie/toga en diverse trouwlocaties. kijk ook eens op

www.babsprovinciegroningen.nl

Voor u gelezen TRAAUWDAG (van Fré Schreiber)

Op 30 oktober 38 joar traauwd! Wie liggen smörns nog even te doekedoeken. Binnen van plan soavends mit zien baaid aargens te eten. Dat doun we aal 38 joar. Eerst mit zien baaid, loater mit kiender, van pankoukhoes tot pizzarestaurant. Aal 38 joar traauwd en doar komt din nog aacht joar verkeren bie. Wie zatten baaid op Bavinck-ulo ien Stad, ik 17, ’t wichtje 14 joar. Dat was een aander tied, tied van Rouvoet dij nog zo wil. Nait hokken, gain seks veur ’t traauwen en zukswat verboden meer. Veur aiweg zunde was ‘t aalmoal! Wat n baangmoakerij aiglieks en woarom? Op vekaanzie mit femilie noar Schier mog je mit zien baaid nooit noar ’s strand tou. Baang waren ze dat je wat oetvraten, wat ’n stiekem gedou aalmoal! Ons traauwdag was n daag vol storm Doadelk aal, dou ‘k allinneg mit sjefeur ien ol keunekelke auto van keunegin Juliana(huur: 40 gulden) aankwam, ston broed ien deur en haile sleep waaide heur over kop.En din krieg je aal dij tousproaken over ’t huwelksbootje doar t ook ien stórmen kin.. Achterof kin k rusteg zeggen weer liggen en wie hebben t overleefd. Vrouw haar n traauwjurk kocht veur 375 gulden en ik haar n pak van swaalfkesjas, streepkesboksem en hoge houd huurd bie Melles noast t CJMV-gebaauw aan Törfsingel ien Stad veur 25 gulden. Receptie en eterij was bie Koos Kerstholt. Ik heb reken nog: ales mit nkander 850 gulden. Onder t eten dee mien femilie stukjes op riem, mit neudege steken onder wotter. Schoonfemilie was dou nog nait zo kreatief en dij hillen t bie t ol Grunnger abc en Van der Steen “met zijn derde been”. ‘Huwelksraais’ging noar Zeegse tou. Vraauw heur boas haar doar n zummerhoeske en doar moggen wie drij doag ien. Endelk allinneg, mog je doun wat je wollen. Aan t end van dat t ter om weg goan het. Mor storm ging aaltied

BabsenNieuws

P.S. ’t Is op n Törks drijgangenmenu oetlopen veur 16 euro viefteg de man/vraauw. Mit wat drinkerij der bie totoal; 45 euro. Dat paast mie net. Wat t aalmoal was? Mor t smouk heerlek en t was gezelleg en laifdevol krekt as aal dij 38 moal doarveur.

nieuwe toga’s voor alle babsen uit de gemeente Slochteren

GEMEENTEZORGPOLIS voor Babsen en leden vrijwillig brandweer In een brief van 24 oktober jl. laat IZA zorgverzekeraar weten dat het ook voor Babsen mogelijk is geworden om tegen aantrekkelijke premies een zorgverzekering te sluiten, de zgn. IZA gemeentezorgpolis. Informatie kunt u verkrijgen op website www.iza.nl/gemeenten Ook de telefoonnummers worden vermeld. Medio november 2008 zal IZA de premies bekend maken.

december 2008


BabsenNieuws

december 2008


ACHTER HET WERK

Mina Bolt-de Boer

In welke gemeente ben je Babs?

gemeente Eemsmond

Sinds wanneer ben je trouwambtenaar?

1990

Wat vind je leuk aan het werk?

Na het gesprek met het bruidspaar, waar zij alles hebben mogen zeggen over het verloop in de trouwzaal, zal ik mijn best doen om er ‘n feestelijke en vrolijke plechtigheid van te maken. Voor elk bruidspaar ontsteek ik een rode kaars, die ze met een standertje mee naar huis krijgen.

Wat was je grappigste moment in de trouwzaal?

Toen een overgelukkige bruid ná haar 2e huwelijksvoltrekking mij om de hals vloog, bedankte en zei dat ze mij een lieve vrouw vond.

Wat was je leukste huwelijksvoltrekking?

Een bruidspaar, dat vroeger een korte tijd verkering hadden, elkaar uit het oog verloren hadden door de oorlogstijd en elkaar eens belden nadat ze allebei hun partner hadden moeten missen. Zij kregen weer een relatie en op 71-jarige leeftijd weer helemaal verliefd aan hun 2e huwelijk begonnen.

Wat zou je willen veranderen?

Geen veranderingen.

Wat doe je zoal naast het babsenwerk?

Soms toespraken bij crematies/begrafenissen houden; af en toe optreden met Grunneger humor voor vrouwengroepen; kerst- en paasmiddagen invullen en verhalen lezen op ouderenmiddagen van de kerk.

Wat is je favoriete stad/land?

Heb ik niet.

Voor welk televisieprogramma blijf je thuis?

geen

Welk boek(en) heb je het laatst gelezen?

‘Ik blijf thuis’ van Stella Braam; ‘Hagelwit’ van Josine van Dalsum en lees nu: ‘Eindeloos bewustzijn’ van Pim v. Lommel

Naar welke film ben je het laatst geweest?

Ik ga nooit naar de film.

Met wie zou je graag een dagje willen ruilen?

Met niemand.

Wat is je grootste onhebbelijkheid?

Volgens mijn echtgenoot vertel ik te breedsprakig!

Waar word je gelukkig van?

Af en toe een compliment krijgen doet me goed en geeft me moed om nog door te gaan op mijn leeftijd (72 jaar)

Wat vind je van het BabsenNieuws?

Belangrijk en goed. Ik lees ze nauwkeurig en bewaar ze.

BabsenNieuws

december 2008


BESTUUR voorzitter

Carla Timmerman Albert Hahnlaan 6 9744 HS Groningen 050-3061636

vice-voorzitter

Jac BoerĂŠ De Brink 41 9723 AM Groningen 050-5423060

penningmeester

Henk Graafhuis C. Pothuisstraat 48 9728 MJ Groningen 050-5258101

1e secretaris

Nettie Woltjer Kersenlaan 6 9919 KE Loppersum

2e secretaris

vacature

bestuurslid

Yvonne Nederveen Hoofdweg 71 9621 AD Slochteren 0598-421677

bestuurslid

Swan Sytsema Grote Belt 23 9933 GE Delfzijl 0596-612270

bank

Fortisbank 84.83.919.85

contributie

27,50 euro per jaar

COLOFON redactie

Grietje Gringhuis Rosa Caninalaan 16 9674 ED Winschoten 0597-420471 Marian van den Berghe Slochter AE 7 9618 PD Woudbloem 0598-416369

vormgeving mail webmaster

BabsenNieuws

Marian van den Berghe babsprovinciegroningen@orange.nl JosĂŠ Niemeijer

december 2008


Babsennieuws 2008  

Vereniginsblad Vereniging Babsen Provincie Groningen

Advertisement