Page 1

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ The Vietnamese Eucharistic Youth Society in the U.S.A.


Mục Lục (Table of Contents) Lá Thư Tổng Tuyên Úy Letter from the General Chaplain

3 4

Lá Thư Chủ Tịch Phong Trào Letter from the President

5 6

Bài Suy Niệm—Lối Vào Sa Mạc Cha Đominicô Nguyễn Trọng Hiếu

7-9

Tin Tức Trung Ương (National News) Thông Báo Niên Liễm (Membership Dues Announcement) Thông Báo Scholarship (Scholarship Announcement)

10 11 12

Super Huynh Trưởng Get To Know Chia Sẻ: Huynh Trưởng, người là ai?

13 14 15-16

Tin Tức Các Miền (Regional News)

17-22

Activity Corner Vườn Cầu Nguyện

23-24 25

Hình Trang Ðầu (Cover Art) This month’s cover art was designed by: Hiệp Sĩ Nguyễn Bảo Ngọc Đoàn: Phêrô Phaolô Miền: Đông Nam Orlando, Florida

The next issues’ theme is the Eucharist (Thánh Thể). Please send your cover art submission to tntt.htl@gmail.com. Only original art will be eligible. You could win a fabulous prize if your design is chosen. Please include on the cover design the header for Phong Trào (like you see on this cover) and the issue number (40) along with the theme for the issue. Good luck!


Tổng Tuyên Úy Kính thưa:

Quý Cha Tuyên Úy Quý Trợ Úy, Trợ Tá, Phụ Huynh Quý Trưởng và Đoàn Sinh các cấp,

Trước tiên, tôi xin gửi lời chào thăm và chúc mừng Lễ Phục Sinh đến tất cả quý Cha, quý Vị, quý Trưởng và quý Đoàn Sinh các cấp. Chúng ta đang sống những ngày đầy ân sủng và niềm vui của Mùa Phục sinh 2011 này. Chắc chắn để có được niềm vui và ơn phúc làn của đại lễ Chúa Phục Sinh này chúng ta đều chân nhận khầu hiệu mà Chúa Giêsu đã thực hiện: Qua đau khổ đến vinh quang. Ngay từ đầu Mùa Chay, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắc nhớ chúng ta: Bầu khí Muà Chay giúp chúng ta tái khám phá ra ơn lòng tin đã lãnh nhận qua bí tích Rửa Tội và thúc đẩy chúng ta tiến đền với bí tích Hoà Giải, đặt để sự hoán cải của chúng ta dưới dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa. Phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Kitô Giêsu qua sự chết và sống lại của Ngài đã chuộc lại chúng ta từ thân phận nô lệ của tội lỗi, ngõ hầu cho những ai tin vào Ngài thì được ơn cứu độ. Các Tông đồ đã minh chứng ơn công chính hoá bởi đức tin và điều này được tỏ ra bằng những hoa quả của ơn công chính hoá, và nguồn mạch cũng như nền tảng của ơn công chính hoá là sự chết và sống lại của Đức Kitô Giêsu. Như vậy chúng ta cùng tuyên xưng: Nhờ Đức Tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa (Rm 5:1). Như vậy Mùa Chay được coi như thời gian để trở thành Kitô hữu, không phải chỉ kéo dài một lúc, nhưng đòi hỏi một lộ trình hoán cải và canh tân dài. Các tín hữu đã được rửa tội cũng hiệp nhất với họ trong việc chuẩn bị này, bằng cách làm sống dậy kỷ niệm lãnh nhận bí tích rửa tội của mình và canh tân sự kết hợp với Chúa Kitô trong việc cử hành lễ Phục Sinh. Trước khi ngừng bút, tôi kính xin Quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy, Trợ Tá, Phụ Huynh, Quý Trưởng và Đoàn Sinh các cấp hãy tích cực quảng bá, yểm trợ và cầu nguyện cho các Đại Hội của Thế Giới, cách riêng Đại Hội Nghiã Sĩ kỳ III này, đồng thời tôi cũng nguyện cầu Chúa Giêsu Thánh Thể, vị Huynh Trưởng tối cao của Phong Trào luôn tiếp tục hướng dẫn, thánh hóa và chúc lành cho chúng ta luôn mãi.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể Viết tại Atlanta, ngày 20 tháng 4 năm 2011 Tổng Tuyên Úy Phong Trào TNTT/VN/HK

Lm. Phanxicô Xavier Trần Quốc Tuấn


Dearest:

Chaplains Chaplain Assistants (Clergy and Layperson), Parents Youth Leaders and Youth Members of all Ranks

First, I would like to extend my Easter greetings to all Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson), Youth Leaders, and Youth members of all levels. We are living in days full of grace and joy of this Easter season of 2011. Definitely, to receive the joy and gifts of the Solemnity of Easter, we must recognize and receive the saying that Jesus made in truth: Through suffering to glory. From the beginning of Lent, Pope Benedict XVI reminded us: the climate of Lent helps us to rediscover our faith we received through the Sacrament of Baptism, motivating us to move forward and come to the Sacrament of Reconciliation, and then through conversion under the love and mercy of God. Emanating from God’s love and mercy, Jesus Christ, through death and resurrection redeemed us from the slavery of sin, so that those who believe in Him shall be saved. The Apostles were witnesses of righteousness as a result of their faith, and this came to be by the graces of the fruits of righteousness, and the source of grace, as well as the foundation of righteousness is the death and resurrection of Jesus Christ. So together, let us confess: being justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ (Rm 5:1). As a result, Lent is regarded as a time to become Christians, becoming one not only for a while, but requiring a roadmap for the long-term transformation and renewal. The faithful who have already received baptism unite with those preparing themselves to become Christians by preparing themselves, by reviving memories of their Sacrament of Baptism and renewing their association with / christ in the celebration of Easter. Before I conclude, I respectfully ask that all Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson), Youth Leaders, and Youth members of all levels continue to actively promote, support, and pray for the World Youth Day, at the same time, I pray that our Eucharistic Jesus, the Ultimate Role Model YouthLeader of our organization, continues to guide, sanctify, and bless us always.

In Christ, Atlanta, Georgia, April 20th, 2011 General Chaplain of the VEYS/USA

Linh Mục Phanxicô Trần Quốc Tuấn


Chủ Tịch Trung Ương Trưởng Giuse Đào Văn Đức Xin kính chào quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi thân mến. Trước hết, con xin gởi lời chào bình an trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đến tất cả mọi người. Quý thành viên trong Phong Trào quý mến, ý nghĩ của lễ Phục Sinh có thể được hiểu thêm qua một khía cạnh khác, khía cạnh của hy vọng. Khi nghĩ đến ngày đại lễ Phục Sinh, chúng ta không thể nào quên được cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Vì yêu chúng ta và để cứu chuộc chúng ta, Ngài đã rời khỏi ngôi vị là Thiên Chúa để xuống thế làm người, Ngài phải bị hành hạ, đánh đập, khổ cực, sỉ nhục và bị sử chết trên thập giá. Cuối cùng, Ngài đã chiến thắng cái chết để mang lại hy vọng qua sự sống mới cho loài người. Trong thông điệp “Được Cứu Rỗi Trong Niềm Hy Vọng” của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Đức Thánh Cha nhấn nhấn mạnh chủ đề con người luôn luôn cần Thiên Chúa, nếu không có Thiên Chúa chúng ta sẽ không có hy vọng. Vì thế, trong cuộc sống là Thiếu Nhi Thánh Thể của mỗi người chúng ta, dù bối rối hoặc dù căng thẳng cách mấy trước những thử thách và cám dỗ của đời, nếu chúng ta không hiệp nhất với Chúa Giêsu qua việc sống ngày Thánh Thể, chúng ta sẽ mất đi niềm hy vọng. Trong tâm tình ấy, mỗi người chúng ta nên xét lại cuộc sống của mình và thử hỏi mình có thật lòng sống lại cuộc sống mới với Chúa Kitô hay không? Chúng ta cũng nên áp dụng những gì mình học được trong Phong Trào để cùng sống lại cuộc sống mới, nhất là sống ngày Thánh Thể, điểm độc đáo nhất của Phong Trào. Chúng ta cũng nên noi gương Đức Thánh Cha Gioan XXIII sống kết hiệp với Chúa Giêsu và Mẹ Maria qua những lời nguyện tắt và siêng năng đọc những sách thiêng liêng để tu luyện những nhân đức của mình. Nhân dịp mừng lễ Phục Sinh, con xin mến chúc quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi hưởng một mùa phục sinh đầy an bình và nhiều ơn lành của Chúa Kitô.

TM. Ban Chấp Hành Trung Ương

Giuse Đào Văn Đức Chủ Tịch BCH PTTNTT/VN/HK


Dearest Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson), Youth-Leader Trainers, Youth Leaders, and Youth members. First and foremost, I would like to extend my utmost sincere greetings of peace to everyone in the love of Jesus Christ. Most endearing members of the VEYS, the essence of Easter can also be perceived and viewed through another perspective, a perspective of hope. When we think of the Solemnity of Easter, we cannot forget about the passion of Christ. Out of His love and for our salvation, He left the throne of God to become man; He was tortured, beaten, mistreated, humiliated, and crucified on the cross. He overcame death to bring hope and salvation to man. In Pope Benedict XVI’s encyclical “Spe Salvi”, meaning “Saved in Hope”, the Holy Father underscored the importance of human always and forever needing God to be in our lives. For without God, we will not have hope. As we live our life as a Eucharistic Youth, despite all the challenges and temptations we face in our life, if we are not in unity with Jesus through Living the Eucharistic Day, we will assuredly lose hope. With that thought, each of us should reflect on how we live our lives and make efforts to examine whether or not we are truly living a new resurrected life with Christ? We should practice what we have learned within the VEYS to live that new life, primarily, Living the Eucharistic Day, which is the most unique and essential characteristic of our Organization. We should also emulate Pope John Paul XXIII’s effort to unite with Jesus and Mary through short prayers and diligent readings of sacred books to cultivate our virtues. In this holy season of Easter, I would like to wish all Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson), Youth-Leader Trainers, Youth Leaders, and Youth members, a blessed Easter filled with peace, love, happiness, and grace from our Lord Jesus Christ.

On behalf of the National Executive Committee,

Joseph Duc Van Dao President


Cha Đominicô Nguyễn Trọng Hiếu Tuyên Úy Nghiên Huấn Ngành Thiếu

Oh wow, cảnh vật đẹp quá! Ra khỏi thành phố, không còn mùi khói xe, không còn sự ồn ào, chen chút nữa. Mở cửa sổ xe ra, ngữi mùi gió trong lành của thiên nhiên, thật thoãi mái. Cây cỏ hai bên đường cũng dường như muốn vươn tay chào đón, thật vui tươi. Rồi đi ngang qua những dãy núi thật cao, thật hùng vĩ và cũng thật huyền bí, tưởng chừng như trong lòng núi còn chứa đựng bao nhiêu kho tàng và bí mật của thiên nhiên và của vũ trụ. Càng đi xa, cảnh vật càng thay đổi. Sau những dãy núi là những sa mạc bao la thăm thẳm với những bãi cát mênh mông rộng lớn. Nhưng thật lạ, cả sa mạc rộng lớn như vậy mà dường như không hề có một tiếng động gì. Tất cả thật yên tĩnh một cách kỳ lạ! Xin chào quý khách, và xin mời vào hướng này. Phòng của quý khách ở cuối hành lang, số 13. Số 13!...???...! Trong các khách sạn bình thường, không chỗ nào có phòng số 13. Sao ở đây...? Dạ, điều đó tôi không biết tại sao. Nhưng dù sao đi nữa, ở đây không phải là khách sạn ạ. Chúng tôi chỉ có một số phòng để cho người qua đường dừng chân nghỉ ngơi. Mong là quý khách không ngại nghỉ ngơi ở đây. À à, dạ, dạ, không sao ạ. Cám ơn thầy rất nhiều. Tôi chỉ tò mò thắc mắc thôi ạ. Ở đây chúng tôi có hai bữa cơm trong ngày. Bữa đầu vào lúc giữa sáng, và bữa ăn cuối vào lúc giữa chiều. Nếu quý khách không ngại, thì mời quý khách đến dùng cơm với chúng tôi. Dạ, cám ơn thầy nhiều.

Phòng của quý khách đây rồi ạ. Nếu quý khách có cần gì thì cho chúng tôi biết nha. Mở cửa phòng, Hưng nôn nao vội vã bước vào. Chưa kịp để đồ đạc xuống, Hưng sửng sờ ngước mắt nhìn. Bốn vách tường trống rỗng, một bức tranh cũng không có. Một cái giường gỗ nhỏ ở góc phòng. Bên góc khi vừa đủ chỗ cho một bộ bàn ghế nhỏ. Không điện thoại, không có máy vi tính, chỉ có cây đèn dầu nhỏ trên bàn. Tự nhiên trong lòng bỗng nỗi lên một cảm giác lành lạnh mặc dù thời tiết sa mạc đang 105 độ H! Ngồi xuống giường, Hưng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, giữa cảnh vật của sa mạc hoang vắng, không một bóng người, không một tiếng động nào. Quá yên lặng đến nỗi Hưng có thể được tiếng đập của tim mình. Đến giữa chiều, Hưng mon men đến nhà bếp xem thử đã đến giờ ăn chưa? May quá, các thầy đang soạn bàn, chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Từ sáng đến giờ, chưa có một hạt cơm lót dạ. Bụng đói cồn cào, tưởng chừng như có thể ăn 3 dĩa cơm sường mới thõa mãn cơn đói tàn khốc này. Các thầy không ai nói chuyện với ai cả. Lẵng lặng từng người cầm dĩa đến quầy đồ ăn để cho thầy phục vụ xới cơm. Hưng cũng lặng lẽ cầm dĩa đi theo sau. Bữa cơm chiều mà Hưng mong đợi cả mấy tiếng đồng hồ rồi, chỉ là một phần cơm nhỏ và một ít rau xào với đậu hũ! Cơm đậu hũ xào với rau, Hưng chưa bao giờ ăn như vậy cả, nhưng thấy cũng ngon miệng. Chắc là vì đói quá nên bây giờ món gì cũng thấy ngon. Sau bữa cơm, Hưng đi lang thang vào sa mạc, mong tìm được một điều gì đó thú vị. Nhưng đi mãi đi hoài, mà chẳng thấy gì. Ngoài bãi cát ra, chỉ thấy những cồn sõi đá và lưa thưa một vài cây xương rồng khô khan và


đầy gai nhọn. Chán quá, Hưng định quay về phòng, nhưng chợt nghỉ nếu có về phòng, cũng chẳng có gì để vui. Hưng ngồi xuống trên tảng đá nhỏ, thẫn thờ suy tư. Không hiểu sao mình lại khờ khạo muốn đi vào sa mạc này. Nếu như giờ này còn ở nhà, thì thoãi mái lắm thôi. Ti vi, vi tính, điện thoại, chán cái này thì có cái khác để chơi. Phở, hủ tiếu, sushi, spaghetti, muốn ăn gì cũng được. Tại sao lại vào sa mạc này để ôm cái bụng đói cồn cào giữa nơi hoang vắng cô lạnh này??? Phải rồi, mình muốn vào sa mạc để tìm giải thoát cho những áp lực của công việc, những nhức đầu của cuộc sống, những tranh đua, ganh tị, giành giật của người đời, những giận hờn trách móc của những người thân? Phải rồi, mình muốn trốn tránh tất cả? Mình muốn được giải thoát tất cả? Nhưng ở giữa sa mạc trống trãi này, làm sao mình có thể nào tìm được một sự giải thoát nào đây? Chúa nói cho con biết đi Chúa? Con phải làm sao đây? Chẳng phải Chúa nói với con là Chúa sẽ dẫn con vào sa mạc để giải thoát hết những bận rộn của trần thế và đưa con về miền Đất Hứa? Vậy tại sao, con không tìm được một giải thoát nào ở sa mạc khô cằn này? Ừa, phải rồi đó, con biết bây giờ con đang phàn nàn như dân Do Thái ngày xưa, mới vượt qua biển Đỏ và vừa bước vào sa mạc đã than thở tại sao Chúa lại dẫn họ vào sa mạc? Thà rằng, ở lại đất Ai cập, dù có làm tôi mọi cho trần thế, ít nhất còn có nhà cửa, có cơm ăn, có những thú vui, nhộn nhịp? Phải rồi, Vương quốc Ai cập là vương quốc văn minh và giàu có nhất thế gian này. Dù có làm nô lệ cho họ cũng sướng hơn sự tự do nơi sa mạc khô cằn, trống vắng này? Tự do, đúng thật là được tự do đó, nhưng con có thấy được giải thoát nào đâu? Làm sao mà giải thoát được khi cái bụng con lúc nào cũng cồn cào, rên rĩ trong đói khát?! À mà Chúa ạ, ngày xưa Chúa cũng vào sa mạc, Chúa cũng đói bụng lắm, nhưng tại sao Chúa không dùng quyền năng của mình làm phép lạ biến đá thành bánh mà ăn? Chẳng phải là Chúa có thể biến ra nhiều bánh cho cả năm ngàn người ăn, vậy chẳng lẽ Chúa không biến bánh cho mình ăn được sao? Ừa, mà tại sao Chúa lại kỳ lạ vậy? Thấy người ta theo Chúa cả ngày mệt mõi, trời đã xế chiều rồi, Chúa tội nghiệp sợ người ta đói bụng, nên có năm cái bánh và hai con cá để ăn chiều, Chúa cũng mang cho họ ăn. A, con hiểu rồi Chúa ơi! Chúa làm

phép lạ vì Chúa tội nghiệp người ta, vì Chúa thương người ta, nên Chúa cho họ luôn cả năm cái bánh và hai con cá. Trong khi đó các môn đệ lại lo lắng, vì khi cho họ ăn rồi thì mấy thầy trò còn gì để ăn? Vậy là khi trong sa mạc Chúa không biến đá thành bánh và khi Chúa biến bánh ra nhiều có một điều giống nhau là: Chúa không bao giờ sợ phải trãi qua những cơn đói khát của thể xác mình. Bởi vì một khi lòng Chúa vẫn tràn đầy tình thương của Chúa Cha và khi tim Chúa ngập trần tình yêu cho nhân loại thì đã đủ cảm thấy no thoã trong tâm hồn của mình rồi. “Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Và Lời của Thiên Chúa tất cả đều nói về tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Phải rồi, đối với Chúa, ăn uống không phải chỉ để thoã mãn cho sự đói khát của cơ thể trần tục này, mà ăn uống là để no thoã tâm hồn mình với những yêu thương của đồng loại. Chính vì vậy mà Chúa cũng đã dùng bữa ăn cuối cùng của đời mình để giải thích thêm về thức ăn của tâm hồn. “Đây là Bánh trường sinh, đây là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ không chết đời đời”. Vì bánh này là bánh tình yêu, tình yêu bẻ ra để chia sẽ, để cho đi, có khi cho đi cả mạng sống mình. Bánh tình yêu này là bánh của hy sinh để phục vụ. Dù phục vụ trong sự thấp hèn khi rữa chân cho người khác, vẫn yêu thương trong khiêm nhượng. Bánh tình yêu này là bánh của lòng cậy trông và tin tưởng. Tin tưởng vào sự trở về của nhân loại, dù có bị phản bội, dù có bị chối bỏ, dù có phải bị nộp trong tay quân dữ, Thiên Chúa vẫn có thể mang loài người trở về với tình thương của Ngài. Và dù chén này quá đắng cay, dù roi đòn quá tàn nhẫn, dù mão gãi quá sĩ nhục, dù thập tự quá nặng nề, dù cô đơn quá kinh hãi, tưởng chừng như cả Chúa Cha cũng bỏi rơi mình, lòng cậy trông vẫn bền vững trong tình yêu của Thiên Chúa. Quả thật là một tình yêu bao la, yêu đến nỗi có thể tha thứ cho kẻ làm hại mình. Một tình yêu trọn vẹn, dù đã không nỡ để Abraham hiến dâng đứa con duy nhất của mình làm lễ tế cho Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa lại hy sinh người Con duy nhất của mình làm Lễ Hiến Dâng cho nhân loại. Chiều chịu nạn, sao


buồn thê lương quá. Lòng Chúa Cha sao buồn quá đỗi, đến nỗi trời đất cũng trở nên tối tăm, u ám. Còn sự hy sinh nào đau đớn bằng sự hy sinh chính người con duy nhất của mình? Trong đền thờ người đời dâng bao nhiêu lễ vật, nhưng có đáng gì đâu so với mạng sống của người con yêu dấu của Ngài. Hãy xé đi những tấm màn che đậy của trần thế. Làm sao có tấm màn nào có thể che đậy nỗi khổ đau của Cha khi thấy con mình trần truồng chết trong đau đớn, tang thương như vậy. Tất cả chỉ vì tình yêu, một tình yêu cho đi và hy sinh trọn vẹn, dù phải mất đi tất cả. Con hiểu rồi, Chúa ạ! “Sự sống” của con người không chỉ dựa trên những miếng bánh man-na ăn cho qua ngày. “Đường” đi của cuộc đời không dựa theo những lối bước đam mê chóng tàn của xác thịt. Ý nghĩa “thật sự” của cuộc đời con người không dựa vào những thoã mãn phù vân của trần thế. “Ngày xưa cha ông đã ăn man-na, và đã chết.” Chết trong những đói khát của ích kỷ và giả dối. Chết trong những dục vọng của tham lam và ganh tị. Chết trong những héo mòn của yếu đuối và sa đọa. Chết bởi vì con người chỉ muốn Thiên Chúa “tuân theo” những đòi hỏi thấp hèn, nông cạn và tội lỗi của con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương loài người vô cùng tận. Như một người cha nhân từ, và một người mẹ bao dung, Thiên Chúa không thể nào bỏ rơi con cái mình, dù họ đã chối bỏ tình yêu của Ngài, đã gạt đi sự quan tâm của Ngài, đã chà đạp lên tấm lòng nhân ái của Ngài. Quả thật “không có gì có thể tách rời tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người.” Không Có gì có thể ngăn cản lòng độ lượng của trái tim bao dung của Ngài muốn ôm ấp những đứa con ngây dại trong vòng tay yêu thương của mình. Vì hèn yếu, con người đã đòi hỏi được thoả mãn cho những đói khác của xác thịt, để rồi những của ăn thối hư của trần tục làm héo gầy đi thân xác hư vô của con người. Vì yêu thương con người, Chúa đã dâng hiến chính xác thịt và máu đào của mình để làm nên Thánh Thể Tình Yêu, nuôi dưỡng tâm hồn của con người. Vì khờ dại, con người đã ích kỷ chọn riêng quyền lợi cho bản thân mình, để rồi sự ích kỷ đó dẫn đến sự chết trên trần gian. Vì yêu thương, Chúa đã chấp nhận hy sinh quyền tối cao của mình, hạ mình xuống làm người để mang lấy sự chết đó, để rồi qua sự Phục Sinh, Chúa mang con người trở về với sự sống vĩnh cửu của hạnh phúc thiên đàng. Hưng đã bỏ trốn ánh sáng của thành thị, ồn ào của phố xá để vào sa mạc tìm đường giải thoát cho lòng mình. Nhưng lối vào sa mạc không như Hưng tưởng tượng. Trong sự thinh lặng của sa mạc, Hưng lại phải đối diện với những tiếng động ồn ào nhất của ích kỷ và cám dỗ của lòng mình. Giữa sự trống vắng của sa mạc, Hưng phải đối diện với những ảo tưởng mông lung nhất của khát vọng và tham lam của tâm trí mình. Nhưng cũng giữa sa mạc này, Hưng mới nhận ra sự bảo bọc yêu thương của Chúa. Giữa những hoang mang lạc lối của tâm hồn, Hưng mới tìm về con Đường chính thật của cuộc đời. Lối vào sa mạc thật khó khăn quá, nhưng chỉ có qua sa mạc, con người mới về Miền Đất Hứa, nơi mà sữa ngọt của yêu thương lúc nào cũng dạt dào, hoa quả của an vui lúc nào cũng nở thắm, và bình an của Phục Sinh sẽ là Thiên Đàng vĩnh phúc cho những người con yêu dấu của Thiên Chúa từ nhân. Bước trở lại căn phòng giữa sa mạc hoang vắng, Hưng không còn cảm thấy bị cơn đói đoạ đày mình nữa, bởi vì trong tâm hồn đã được no thoã trong tấm bánh Tình Yêu Thánh Thể. Căn phòng vẫn trống trụi, lặng yên, nhưng tâm hồn Hưng không còn cảm thấy cô đơn, trống vắng nữa, bởi vì hình ảnh Chúa đã hiện rõ trong tim mình.


Tin Tức từ Trung Ương Tin Sa Mạc Mã Số

Tên Sa Mạc

Thời Gian

Địa Điểm

Đơn Vị

SMT

CI 0157

Damas 9

Jun 3-5, 2011

Cấp 1 Goshen, MA

MĐB

Đinh Ngọc Nga

CI 0156 CI 0159 CI 0161

Xuất Hành 22 Dấn Thân 11 Lửa Hồng 5

Jul 29-31, 2011 Aug 12-14, 2011 Sept 4-6, 2011

LĐNS MTr MTB

Phạm Đình Minh Trung Hoàng Công Thái Dương Đinh Ngọc Nga

2A 0116 2A 0115 2A 0114

Lửa Thiêng 37 Tin Yêu 9 Vươn Lên 30

Jul 22-24, 2011 Aug 12-14, 2011 Sept 2-4, 2011

MTN MTr MN

Đinh Ngọc Nga Phạm Đình Minh Trung Đặng Ánh Tuyết

2N 0112 2N 0114

Damas 10 Damas 1

Jun 3-5, 2011 Sept 2-4, 2011

MĐB MTB

Đinh Ngọc Nga Phạm Đình Minh Trung

Trung Ương Trung Ương

Đào Văn Đức Đinh Ngọc Nga

Trung Ương Trung Ương

Nguyễn Đình Mạnh Trường Nguyễn Đình Mạnh Trường

MTr

Cù Gia Văn

3LD 0001 Tibêria I 3LD 0002 Tibêria II

Jun 9-13, 2011 Jun 15-19, 2011

SC 009 TC 005

Sơ Cấp Trung Cấp

Aug 16-21, 2011 Aug 16-21, 2011

TT 0034

Samaritanô 34

Aug 12-14, 2011

Silverado, CA Wichita, KS Seattle, WA Cấp 2 Ấu Orange County, CA Wichita, KS Houston, TX Cấp 2 Nghĩa Goshen, MA Seattle, WA Cấp 3 Lãnh Đạo Fort Worth, Texas Franklin, Wisconsin HLV Escondido, CA Escondido, CA Trợ Tá Wichita, KS


PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO Kính Gửi:

Quý Cha Tuyên Uý, Quý Trợ Úy, Quý Trợ Tá Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành các Miền/Liên Đoàn/Đoàn Quý Huấn Luyện Viên, Huynh Trưởng các cấp, và các em Thiếu Nhi Thánh Thể

Trích Yếu:

Niên Liễm (Nội Quy, 60.1)

Kính thưa quý thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ: Trước nhất, Ban Chấp Hành Trung Ương xin gởi lời chào an bình đến với quý vị trong dịp lễ Phục Sinh năm nay. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể đổ tràn đầy hồng ân của Ngài trên quý vị để đền đáp những hy sinh cao thượng và những đóng góp quảng đại mà quý vị đã dành một cách đặc biệt cho Phong Trào. Kế tiếp, chiếu theo Nội Quy điều 60.1 liên quan đến việc đóng góp NIÊN LIỄM, các thành viên Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ phải đóng niên liễm hàng năm được ấn định tối thiểu là 12 USD. Số tiền đóng niên liễm được chia như sau: Các Đoàn (ở nơi có Liên Đoàn): $9.00 cho Đoàn (tối thiểu) $1.00 cho Liên Đoàn $1.00 cho Miền $1.00 cho Trung Ương

Các Đoàn Biệt Lập: $10.00 cho Đoàn (tối thiểu) $1.00 cho Miền $1.00 cho Trung Ương

Ban Chấp Hành Trung Ương hết lòng biết ơn và tri ân các Đoàn, Liên Đoàn, Miền đã đóng góp liên tục trong những năm qua, nhờ đó mà các chương trình hoạt động quan trọng của Phong Trào đã và đang được thực hiện tốt đẹp. Để tiếp tục hoàn tất trách nhiệm là một thành viên trong Phong Trào, Ban Chấp Hành Trung Ương tha thiết kêu mời quý vị đóng góp cho năm nay, 2011. Hạn chót là ngày 1 tháng 6, năm 2011. Xin vui lòng gởi niên liễm về Văn Phòng Trung Ương tại: NIÊN LIỄM, 2011 The Vietnamese Eucharistic Youth Society 7711 Garden Blvd, Garden Grove, CA 92841. Check payable to: Vietnamese Eucharistic Youth Society Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta đang thực hiện. Kiến thị, West Covina, ngày 23/04/2011

Lm. Francis Xavier Trần Quốc Tuấn Tổng Tuyên Úy, PT/TNTT/VN/HK

Giuse Đào Văn Đức Chủ Tịch, BCH TU


THE VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY IN THE U.S.A. NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE

Youth-Leader of the Year Scholarship-2011 The Vietnamese Eucharistic Youth Society (VEYS) is proud to announce a $1000.00 scholarship to one role model Youth-Leader who exemplifies exceptional leadership abilities at his/her local Chapter through the practical integration of PRAYERS, THE HOLY EUCHARIST, ACTS of SACRIFICE, and APOSTOLIC SERVICES in his/her works with youths. With the support of this scholarship, the recipient can devote additional time to pursue an activity, project, spiritual retreat, training camp, or a national conference of interest that will enable the growth and development in leadership aptitude. All interested and qualified Youth-Leaders are encouraged to apply. Eligibility: Applicant must be a U.S. resident, an active VEYS member for the past year, and is a certified Eucharistic YouthLeader in good standing at the time of application submission. Only ONE award or scholarship can be won through the VEYS each year. Members of the National Executive Committee may not apply. How to Apply: *Submit a cover page with your Saint name, full name, name of your Region, name of your local Chapter, contact phone number, and a valid email address. *Submit a clear copy of your driver’s license or a government issued photo identification. *Submit a verification letter of “good standing” and “1 year of active VEYS involvement” with signatures from the Chapter’s President and Chaplain. *Submit a copy of the official Eucharistic Youth-Leader certification *Type and submit an essay (no more than 2000 words; English or Vietnamese) stating why you think you deserve this Youth-Leader of the Year Scholarship-2011. Special emphasis should be placed on; 1) How are you a role model in your local Chapter; 2) How have you integrated prayers, the Holy Eucharist, acts of sacrifice, and apostolic services in your works with the youths; and 3) How has your local Chapter thrived towards the VEYS’ mission as a result of your leadership and direct involvement. *Submit three letters of recommendations from individuals who can speak to your morality and leadership qualities (one has to be from a Eucharistic Youth-Leader or Chaplain; letters cannot be from family members; contact information from each recommender must be on the letter). SCAN ALL REQUIRED DOCUMENTS AND SEND TO TNTT.Scholarship.Committee@gmail.com DEADLINE: AUGUST 1ST, 2011 by MIDNIGHT PACIFIC STANDARD TIME Scholarship winner will be announced on the “Back to School/Fall Season” issue of Hướng Tâm Lên in September, 2011 Selection Criteria: *Overall presentation of self, leadership abilities, morality, and the integration of prayers, the Holy Eucharist, acts of sacrifice, and apostolic services in works with youths. *Recommendation letters Process: All applications will be reviewed and filtered in a standardized selection process by the TNTT Scholarship Committee. Top 10 applications will go though a voting process to identify the top two applications. The top two applications will go through another voting process to identify the winner. The selected scholarship winner will be notified by mail and the award will be paid directly to the recipient. The National Executive Committee will ensure that the selection process is free of biases. Contact Information: For all inquiries, please contact TNTT.Scholarship.Committee@gmail.com


Recognizing leaders who have excelled above and beyond their role and responsibility as a HT in serving God through youths. The individuals featured in this section work alongside you, and are nominated by you! See details below for how to nominate someone. I have known Anh Đăng since 2001; when I became a dự trưởng in đoàn Kitô Vua Denver, Miền Tây. At this time, our đoàn faced a huge obstacle as we’ve just lost support from our Tuyên Úy anh Cha Chánh Xứ. While a few veterans HT quit due to hardship, while others were bleak in spirit, Anh Đăng obediently followed his calling and became our đoàn Trưởng. In this unique way, he led our đoàn to become the strongest đoàn in our 30 years history and laid the foundation of a healthy đoàn culture that still thrive in the mist of the Rockies Mountains today. During the time he served as our leader, he instilled the ideas of sacrifice, innovation, self-improvement, understanding, and determination in everyone while maintaining a spirited, holy, and exciting atmosphere. He showed us sacrifice by example, encouraged innovation via training and creating new programs with lasting impacts, encouraged everyone at all level in đoàn to selfthăng tiến via workshops, camps, and retreats. He exhibited a seemingly unlimited reservoir of patient that overwhelmed everyone to understand each other in our service as HT. And his determination helped pulled us through large scales projects (ĐHNS II, Ngành Camps, ĐTĐP Saturdays, Weekly Chầu Sessions, etc.) that instilled the same character in those of us who worked with him closely. To create a spirited HT atmosphere, he encouraged bonding events, especially our weekly Eucharistic Adorations. This brought our spirit higher than any house parties or skiing trips in the past. Lastly, TNTT was exciting for many of us younger HT and DT because we would show up every Sunday empowered in the culture that firmly believes anything can happen because we, as a team, are capable of it.

Anh Đăng was nominated by Trưởng Phanxicô Xaviê Thành Xuân Phi Hùng from Đoàn Kitô Vua, Miền Tây Denver, Colorado Anh Đăng (front)

SUPER HUYNH TRƯỞNG SEARCH: If you know of any HT who has excelled above and beyond the role and responsibility as a HT in serving God through the Youths, please send a picture and a description of the “super” HT to tntt.htl@gmail.com. Selected SUPER HT will feature in the next HTL issue.


Want to be featured in an upcoming edition? Just respond to the same questions as you see in these profiles and email your responses and a photo of yourself in TNTT uniform, and you may be in our next edition! Email us at: tntt.htl@gmail.com.

Đoàn: Chúa Hài Đồng Miền: Tây Bắc (Northwestern Region) Chức Vụ: Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn MTB Thời Gian Sinh Hoạt trong TNTT: 12 years Thân Nhân trong TNTT: My newphew Tr. Khoa TNTT đã giúp chị/anh bằng cách nào: To become a better person in society and a faithful Christian

Tr. Phaolô Nguyễn Thanh Phụng

Đoàn: Đoàn Thánh Tâm Miền: Tây Bắc (Northwestern Region) Chức Vụ: Phó Chủ Tịch Quản Trị MTB; Ngành Trưởng Ngành Hiệp Sĩ Thời Gian Sinh Hoạt trong TNTT: 4.5 years Thân Nhân trong TNTT: Cousins: Thanh (NS), Danh (NS), Bảo (AN) TNTT đã giúp chị/anh bằng cách nào: TNTT has made my life more meaningful.

Tr. Maria Nguyễn Thị Thái Vân

Chị/Anh nhiệt tình về TNTT vì... I get the opportunity to help children grow closer to God.

Chị/Anh nhiệt tình về TNTT vì... I have the opportunity to help build the church and society of tomorrow. Also, it's a joy to learn and work with all TNTT members. Câu Kinh Thánh Thích Nhất: "Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người." (Eph 1:4). Bài hát TNTT Thích Nhất: There are so many, I'll go with "Đền Trên Cao".

Câu Kinh Thánh Thích Nhất: "Love is patient, love is kind. It is not jealous, love is not pompous, it is not inflated, it is not rude, it does not seek its own interests, it is not quicktempered, it does not brood over injury, it does not rejoice over wrongdoing but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails." (1 Corinthians 13:4-8) Bài hát TNTT Thích Nhất: "Gần nhau, trao cho nhau..."


Huynh trưởng, người là ai? Ngày Mồng Bốn Tết Tân Mão (Feb 6, 2011), anh Phêrô Đinh Văn Ngọc cùng gia đình đi nghỉ tết tại bãi biển Mũi Né, Việt Nam. Cùng đi với gia đình anh còn có anh Tuấn là em vợ của anh Ngọc. Trong khi đang tắm biển, thình lình anh Tuấn thấy một thanh niên đưa tay tỏ dấu hiệu bị chìm. Đứng rất gần người bị nạn, anh Tuấn đã bơi ra để cứu nạn nhân. Thật không may, do cơn nước xoáy, anh Tuấn đã bị dòng nước cuốn. Nghe tiếng kêu cứu trước cảnh hai người bị nạn, anh Ngọc nhanh nhẹn tiến vào vùng nước xoáy để cứu anh Tuấn và nạn nhân kia, nhưng do dòng nước quá mạnh, anh Ngọc cũng bị cuốn. Ngay tức thì, người cậu trong gia đình cũng tiến ra để cứu anh Ngọc, nhưng dòng nước cũng nhận chìm người cậu này. Nghe tiếng kêu cứu, một chiếc ca-nô tiến ra cứu những nạn nhân này; chiếc ca-nô cũng bị lật úp, cuối cùng người cậu được cứu, còn anh Ngọc, anh Tuấn, và nạn nhân kia đã ra đi để lại bao thương nhớ xót xa cho gia đình, người thân, và bạn hữu. **

• •

Phêrô Đinh Văn Ngọc là ai? Đinh Văn Ngọc là một người Huynh Trưởng đầy nhiệt tình, vui tính, hòa đồng và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Anh Ngọc tham gia hội Giúp Lễ Quảng Biên, nhóm Ơn gọi Xaviô, ban Phụng Vụ, Thực tập I, II, III, và chính thức gia nhập Gia đình Huynh Trưởng Quảng Biên năm 1992. Anh lập gia đình với chị Nguyệt Anh, cũng là thành viên gia đình Huynh Trưởng Quảng Biên và đã có hai con; Cháu út mới 18 tháng tuổi. Sự hy sinh của anh Ngọc và anh Tuấn (Châu) nói lên điều gì cho những người còn sống, đặc biệt cho những Huynh Trưởng chúng ta? Tinh thần Phanxicô Khó Khăn, bổn mạng của GĐHTQB, đã bùng lên rõ nơi con người Đinh Văn Ngọc. “Chính lúc hiến thân là lúc được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.” Nếu anh Ngọc chỉ đứng nhìn thôi, nại lý do này nọ (vợ con- và thực sự anh có quyền nại như thế), không ra cứu nạn nhân, thì giờ đây anh vẫn sống,…nhưng nếu anh còn sống, anh sẽ nghĩ gì? Anh có hối hận không? Anh có hổ thẹn với lương tâm mình không?... Cũng như người lính tinh nhuệ, anh Ngọc được đào luyện 37 năm để chỉ được dùng có một phút – một phút quyết định hoàn thành giá trị ý nghĩa của người Huynh Trưởng: Sống – chết cho người khác. Từng cuộc họp, từng giờ sinh hoạt giáo lý, từng buổi tập hát, từng lớp học giáo lý, và đặc biệt những lần cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể mà anh đã được đào luyện, được hun đúc trong chiếc nôi đức tin đã giúp anh quên đi chính con người anh trong giây phút quyết định ấy. Cái thấm của Đạo là chỗ đó, cái thấm của Máu và Mình của Đức Kitô là chỗ đó; nó âm thầm, ẩn dấu, nhưng vào thời điểm quyết định, chứng nhân hy sinh cho người khác được trổi lên và sáng ngời.


Sự ra đi của anh Ngọc cũng nhắc chúng ta rằng, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, không phân biệt tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh. Cái chết của anh Ngọc làm tôi hối hận, xấu hổ vì tôi đã khước từ một câu hỏi đơn giản của anh Ngọc trên Facebook. Dinh Van Ngoc December 17, 2010 at 12:05am Report “Dear Viet, Lau quá rồi không có tin tức gì của anh Dũng, Việt cho mình xin số điện thoai và email/nick của anh Dũng nhé. con trai của anh Dũng, Ngọc đở đầu. Hy vọng gia đình anh Dũng vẫn tốt đẹp. Vu Viet December 20, 2010 at 10:52am Ngoc than, Chuc mung Giang Sinh. Gia dinh binh an khong? Hai dua con thay lon qua. DT anh Dung Dinh Van Ngoc December 21, 2010 at 3:58am Report Chuc giang sinh vui ve! Anh Dung o My hay Japan? Thay so 81 dau! Neu o My thi them 1 dung ko? Vậy mà tôi im luôn, không trả lời; để đến hôm nay muốn trả lời thì anh Ngọc cũng đã biết rồi. Cuộc đời là thế đó! Những điều xem chừng như rất bình thường với chính mình, chúng có thể trở nên giá trị và ý nghĩa đối với người khác. Đều tôi coi thường bên này, nó có thể sẽ rất giá trị cho người khác ở bên kia. Điều tôi không làm hôm nay, nó có thể là sự hối tiếc bất an cho ngày mai, nhất là trong mối quan hệ, tha thứ, hòa giải,…Chỉ để ý đến ngày tháng anh Ngọc chat với tôi mới thấy con người đầy nhiệt tình và quí tình bạn hữu của anh. Và đúng vậy, với tính cách ấy, không lạ gì anh Ngọc đã xông xáo hăng hái ra cứu người bị nạn bất chấp tất cả. Sự ra đi đột ngột của anh Ngọc cũng nhắc chúng ta, nếu bạn đang nợ ai một email, một cú điện thoại, một cánh thư, một lời xin lỗi, một lời mong được thứ tha, một khao khát được làm hòa… bạn hãy thực hiện ngay hôm nay đi, đừng chần chừ vì những lớp võ mình mặc bên ngoài (bằng cấp, công việc, bận rộn, địa vị, địa lý, cái tôi) sẽ qua đi. Hãy cẩn thận, những thứ đó có thể giúp bạn vươn lên đỉnh cao trong xã hội, nhưng ở trên đó, chỉ có một mình bạn đứng lẻ loi, đơn chiếc. Bạn thân, nếu hôm nay tôi biết hối hận vì sự lơ đãng trả lời câu hỏi của anh Ngọc thì với tính cách rất Huynh Trưởng của anh, anh sẽ còn ray rứt hơn nếu anh không ra tay cứu vớt nạn nhân hôm ấy. Chính vì không muốn ray rứt và lảng quên tiếng kêu cứu của nạn nhân, nên hôm nay anh đã nghĩ yên ngàn thu trong lòng Huynh Trưởng Tối Cao.

Trước giờ tiễn biệt bạn Phêrô Đinh Văn Ngọc, HTQB. Vũ Việt - Br. Huynh Quảng


“Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần”.... The 13 Charters (Đoàn) of Northeastern Region have been called to join the movement of The Spiritual Bouquet, or Bó Hoa Thiêng, because of its importance in our Phong Trào Thiếu Nhi. In order to encourage the movement it has been manifested in the form of a competition. Even though it is Tôma Thiện-NY's first time joining the Bó Hoa Thiêng movement, I am grateful for having a Đoàn with kids who will joyfully partake in the activity. Although the Spiritual Bouquet is a "competition for a prize" in their eyes, in the end the true competition lies in the challenge they present to themselves to grow in holiness. Holiness is not just the passive presence of God in an individual but a human life filled with God; an imitation of the Most Beautiful Light. Initially, the Spiritual Bouquet may feel like a check list, however if we make it into a habit, it can transform our lives. It can definitely be a challenging task to juggle our daily physical needs as well as making the time for our spiritual needs. Furthermore, the tasks that are outlined in the Spiritual Bouquet may seem tedious; however, the commitment and the devotion that we put into doing the Spiritual Bouquet will open our inner eyes to acknowledging God's presence. For this reason, we are constantly reminded of why our Phong Trào strives to make Jesus in the Eucharist our Idol and the way to our spiritual life. He is the perfect example and role model for how to live our everyday life! Every Đoàn shares hardships when it comes to full participation in the Spiritual Bouquet. Some certain Đoàn will finish the task and others have not yet found the drive to do so. That is when we as Huynh Trưởng in the Đoàn have to step up and set a good example for them! =]. Every tally that we mark down on the chart is evidence of our will to strive towards holiness. The very first tally indicates our desire of advancing towards Jesus; it is the beginning of a prayerful and reflective life. So the encouragement for everyone to strive towards this goal can be something very powerful! It has been a great experience for me, as a Huynh Trưởng, to be participating in the Spiritual Bouquet with the youths because in doing so, we become one another’s moral and spiritual support. The Đoàn Sinh like the idea of competing with their Huynh Trưởng and also feel proud of themselves for conquering the challenge to include God in their everyday lives =]. In addition, it is rewarding for me to see that the kids are starting off on the right track in their spiritual life. By living a Eucharistic Day in our Spiritual Bouquet, we can all imitate the lives that Jesus, Mary & Joseph lived; a simple, yet meaningful life filled with God. It is important that we acknowledge that we cannot hope for God to be in our lives if we do not first desire to be close to Him. Hopefully this “competition” becomes an instrument, rather than an obstacle, in spreading this contagious holiness throughout our entire region and others. Tr. Maria Nguyễn Kim Anh TMT-NY


Miền Trung thường không có những chương trình sinh hoạt miền vào những tháng mùa đông. Để tạo thêm tình thân hữu giữa các Huynh Trưởng và Trợ Tá, miền Trung đã tổ chức những ngày tĩnh tâm theo vùng do sự hướng dẫn của cha Tuyên Úy miền, cha Giuse Phạm Ngọc Thi, SCJ. Miền cũng được sự cộng tác đắc lực của sơ Trợ Úy Maria Nguyễn Hồng, OSB.Các trưởng đã học hỏi lẫn nhau qua những trờ chơi sinh hoạt, skits, và giờ chầu Thánh Thể. Tinh thần của các trưởng rất cao khi có cơ hội để đến với nhau để chia sẽ đời sống tâm linh và để rồi ra đi để phục vụ. Checkout videos of some of the activities at these retreats: http://mientrungtntt.org/videos


Trong những tháng đầu năm vừa qua, Miền Tây Nam cũng có những sinh hoạt rất là nhộn nhịp từ Miền, đến Liên Đoàn và cho tới các Đoàn. Ngày 27 tháng 3 vừa qua Miền đã tổ chức một cuộc họp Hội Đồng Lãnh Đạo Miền để thông báo các chương trình sinh hoạt chung của Miền trong những tháng tới do ban thường vụ đã soạn ra. Hiện nay ban thường vụ Miền đang chuẩn bị lo cho trại huấn luyện huynh trưởng cấp 2 ngành Ấu Nhi vào tháng 7 tới đây và đồng thời cũng sẽ có trại huấn luyện Trợ Tá Samaritano cùng với trại cấp 2. Thông báo và đơn sẽ được gởi đến quý trưởng trong những ngày gần đây. Về phía các Liên Đoàn thì Liên Đoàn Nguồn Sống hiện nay đang có tổ chức chương trình Chầu Thánh Thể hàng tuần cho các Huynh Trưởng. Chương trình này được các đoàn trong Liên Đoàn thay phiên nhau tổ chức mỗi tuần. Liên Đoàn Ra Khơi vừa mới tổ chức thành công trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp 1 Về Đất Hứa XXVII. Trại này đúng ra là được tổ chức vào ngày 25-27 tháng 2 nhưng vì thời tiết không thuận tiện nên đã phải hoãn lại cho đến cuối tuần ngày 1-3 tháng 4 vừa qua. Liên Đoàn San Diego cũng có tổ chức những ngày Ấu Nhi Day, Thiếu Nhi Day và Nghĩa Sĩ Camp cho các em từ các ngành. Ấu Nhi Day được tổ chức vào ngày 23 tháng 10 tại San Diego Zoo. Thiếu Nhi Day tổ chức vào ngày 2 tháng 4 tại Mission Bay/Belmont Park. Trại cho các em Nghĩa Sĩ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 tại Lake Jennings, CA. Các Đoàn trong Miền trong những tháng vừa qua đa số cũng đều tổ chức trại đoàn cho các em đoàn sinh. Đặc biệt là Đoàn Anê Thành thuộc Liên Đoàn Nguồn Sống đã ăn mừng kỷ niệm 15 năm thành lập đoàn với Thánh Lễ và chương trình văn nghệ vui nhộn sau Thánh Lễ. Đó là sơ lược về những sinh hoạt của Miền Tây Nam trong những tháng vừa qua. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn chúc lành cho những sinh hoạt của Miền được thành công trong những ngày tháng tới.


Miền Đông Nam đã bắt đầu mùa Chay với Sa Mạc Rạng Đông 31, Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I, và Sa Mạc Samaritano 33, Huấn Luyện Trợ Tá. Miền Đông Nam xin cám ơn Cha Bình, Anh Đức, Anh Dương và Chị Mai là những người đã không quản ngại đường sá xa sôi để về Florida miền nắng ấm và Huấn Luyện cho các em. Các sa mạc sinh sẽ không quên lời các Anh Chị dặn: TNTT love SNTT.

Đoàn Lê Bảo Tịnh mừng Lễ Bổn Mạng lần thứ 25 với chủ đề “Call to Discipleship”.

Đoàn Thánh Giuse mừng Lễ Bổng Mạng lần thứ 17 và đã tổ chức Tĩnh Tâm mùa Chay

Đoàn Tôma Thiện tổ chức Trại Đoàn và theo như tình báo từ anh Đoàn Trưởng, trại đã tụ họp “140 em, 60 Tro Ta and HT. One crazy hectic weekend, but a wonderful blessing to see the kids stopping by for Adoration during their breaks.”


Sa Mạc Xuất Hành 41 & 42

“My most memorable moment at Sa Mac was the lua thieng skits. “There were many creative and interesting skits despite the short preparation time.” “I think the most memorable moments were the skits, God Jam, and Anh Duong's "Manna Ly" dance” “The group gathering with our mentor and all the farting that was going on when I was trying to sleep” “The final test before the closing ceremony.” “The Hanh Trinh Duc Tin game throughout the camp and the way the hlv trained us physically, mentally and Spiritually! I like that all HLVs are one good team. They supported and helped each others” “The whole camp was memorable to me. I remember each day as it went by.” “The camp was one of the most exciting activity I’ve been to.” “The Camp as a whole was the most memorable. “The most memorable moment was the celebration and when my team got Co Danh Du the last moment.” “My most memorable moment was spending the 3 days with my teammates and learning and having fun with them was great.”

• • •

• • • • • • •

My favorite workshop was the one when we had to learn many songs while completing irrelevant tasks. I don’t know if this counts as a workshop but it was helpful and fun.” Hành Trình Đức Tin, Trạm Dân Do Thái Bị Áp Bức My favorite workshops were Chi Nga's workshop about being a good HT and what it meant to be an HT and Anh TA's and Chi Hieu's workshop about Lua Thieng. I liked Chi Nga's because it explained out the different things that we needed to know since we were going to be Huynh Truongs. It also pointed out things for you to reflect on too. I liked Anh TA's and Chi Hieu's because it broke down. The Lua Thieng Thanh The and it was new information to me. We also had a lot of games during that khoa, so that made it even more interesting. Overall, I liked all the khoa's and learned something new from all of them. The game Chi Nga came up with with the chips, drink, and candy. I thought it was very clever. They were all good and informative. I liked the workshop on how to motivate cac em. The bang reo and songs.I was weak in this area and did not have confidence in myself to do it. Now i can. I like the lesson about phong trao and how anh Minh made it fun and easy to remember without lecturing to us.


Cheer/Chant CHALLENGE!! Create a BRAND NEW cheer/chant about the Eucharist and send in your description, meaning, and instruction to implement your cheer/chant. Remember to include a song and movements. Selected cheer/ chant will be featured in the next newsletter and will WIN a TNTT WHISTLE with CORD. Deadline June 1, 2011. Send to tntt.htl@gmail.com.

Last month’s question: Giesu Kito nghĩa là gì? What is the meaning of “Jesus Christ”? Answer: The Anointed One Unfortunately none of the answers received was correct. Please try again! This month’s question: Which two sacraments were instituted at the Last Supper? First correct response will be featured in the next issue.

Send to tntt.htl@gmail.com.

Word Scramble Directions: Read the story below and then try to figure out the scrambled words on the right. A man named Joseph from Arimathea went to Pilate and asked for the body of Jesus. Joseph, a rich man, was a disciple of Jesus. He took the body of Jesus down from the cross. He wrapped it in a linen cloth and put it in his own new tomb, or burying place. Pilate, the ruler, put guards at the tomb because some men were afraid Jesus' disciples would steal his body from the grave and then say that he had been raised from the dead. Early Sunday morning some women went to the tomb. They brought some spices that they had prepared to put on the body of Jesus. There was a great earthquake, and an angel came and rolled back the stone from in front of the tomb. Then the angel sat on the big stone. The angel said to the women, "Don't be afraid, Jesus is not here. He has risen, as he said he would. Come and see where he lay." The angel told them to tell this to the disciples. As they were leaving, Jesus met them. He said, "Tell my brothers to go to Galilee and there they will see me." They did see him and he ate with them. Two men were going to the village of Emmaus. Jesus started walking along with them and talking to them. Later when they were ready to eat, Jesus gave thanks and broke the bread. Instantly they recognized him. They went to find the Eleven to tell them what had happened. How happy they were! Jesus was alive again!

eJsus

iecsildps

fairad

redab

nktsah

nsrei

nomwe

btom

gelan

vilae

zocrenidge


Hiệp Sĩ Ca Songwriting Contest The Knight of Eucharist Division is proud to have kept pace with the social and cultural changes of the day in an attempt to reach out to young adults. As such, the Division’s Chaplain is calling all songwriters throughout the VEYS to compete in the Knight of Eucharist songwriting contest to identify a new Division’s theme song that reflect today’s youths. The lyric of the song must be in Vietnamese and must speak to the Knight of Eucharist’s mission to unite with the Eucharist, the universal Church, Vietnam, and youths of today’s world. It must also highlight the 4 maxims of Knight of Eucharist lives by, that is, charity, unity, fraternity, and service. Selected song entry will take home a $100.00 cash prize and an undeniably fashionable TNTTJacket. Please submit the song lyric with music notes along with a link to a youtube recording of the song to tntt.htl@gmail.com by June 1st, 2011.


Pope’s Intentions: April 2011 General Intention: That the Church may offer new generations, through the believable proclamation of the Gospel, ever-new reasons of life and hope. Missionary Intention: That missionaries, with the proclamation of the Gospel and their witness of life, may bring Christ to all those who do not yet know Him.

May 2011 General Intention: That those who work in the media may always respect truth, solidarity and the dignity of each person. Missionary Intention: That the Lord may grant the Church in China the capacity to persevere in fidelity to the Gospel and to grow in unity.

Chia Buồn Xin cầu cho linh hồn Anton Đỗ Quang Anh là thân phụ của HLV Anton Đỗ Quang Thăng & HLV Dương Diễm Lệ vừa qua đời, Miền Tây Nam. Xin cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Nhiệt là hiền mẫu của HLV Đỗ Quang Hiển vừa tạ thế, Miền Nam.

Xin chúc mừng Lễ Tân Hôn đến với Tr. Maria Pherô Hoàng Như Yến và Tr. Gioan Maria Phan Nguyễn Quang Thạch Tony thuộc Đoàn St. Martin, Miền Tây Xin chúc mừng gia đình HLV Nguyễn Hữu Long Biên và HLV Mỹ Linh vừa chào đón một thành viên mới trong gia đình, Joshua Nguyen, Miền Nam/Tây. Xin chúc mừng gia đình HLV Hồ Yên Thành và HLV Nam Trân vừa chào đón một thành viên mới trong gia đình, Melody Hồ, Miền Tây.

Huong Tam Len 39 - Mung Phuc Sinh  

This issue include: - Letters from the General Chaplain & President - National News - Training Camp Schedule - Regional News - Get to Know H...

Advertisement