Page 1

unicum február

Ha

d, ad

tovább!

elolv

sta

d

a

A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar havonta megjelenő lapja INGYENES


Impresszum KÖSZÖNTŐ

Üdvözlök minden kedves olvasót a 2013-as év első Unicumának oldalain. Az eddigiek alapján szokványos év elé nézünk. Vizsgák letudva, vagy legalábbis az időpontok elfogytak. Eljött a tárgyfelvétel és leállt az ETR. Valamint mivel sokan nem szeretik a hétfőt, idén tavaszi félév szerdán kezdődik. Mondjátok, hogy nem nekünk van a legjobb dékánunk a megyében! Vegyes érzelmekkel teli kötelességemet teljesítem most, ugyanis szerkesztőségünk néhány oszlopos tagja hagyja el az iskolánk körüli bárok és szórakozóhelyek vonzáskörzetét. Piszmán Dávid főszerkesztő úr és Dancs Tamás volt főszerkesztő-tördelő fejezik be nálunk újságírói tevékenységünk. Kettőjük párosa több éven keresztül dolgozott lelkesen, hogy a Pollackos hallgatók minden hónapban megkapják a lapok alján lévő egysoros viccadagjukat. Komolyabbra véve szót, ez úton szeretném megköszönni munkájukat és örökségüket, hogy egy kitanított csapatot hagytak hátra. Biztosítva ezzel egy közel 15 éves újság jövőjét. Továbbá az egész szerkesztőség nevében szeretnék köszönetet mondani Fritz Gergőnek és Papp Ádámnak akik színvonalas írásaikkal járultak hozzá lapunk hasábjaihoz. Sok sikert kívánunk mindannyiuknak az egyetem utáni élethez. Kovács Zoltán

Tartalom

Az Unicum a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar kari lapja. Főszerkesztő: Korrektúra: Tördelés: Borító: Munkatársak:

Kovács Zoltán Borbás Renáta Kósa Petra Menyhárt Lia Horvai Valér Székely Édua Szentgyörgyi Árpád Hajdu Illés Pataki Attila Pintér Noémi Zilahi Péter Fröhlich Balázs Soós Henrietta Nagy Blanka Eftimie Izabella Szolykó Dávid Leskó Richárd Fritz Gergő Pepich Mátyás

FÉLÉVBEOSZTÁS......................................................................................................................................3 HÖK....................................................................................................................................................................................4 DJKB........................................................................................................................................................5 HALGATÓI MUNKA AZ ENTERFLEXEN....................................................................................................6 PÁLYÁZAT.....................................................................................................................................................................7 HALLGATÓI TILTAKOZÁS.......................................................................................................................................8 HALLGATÓI MUNKA - KOHO......................................................................................................................10 LÉCRE FEL............................................................................................................................................................................12 KUPONKÁRTYA......................................................................................................................................13 BUSÓJÁRÁS.................................................................................................................14 TEA..............................................................................................16 TANULMÁNYI ÚT.........................................................................................................................................................20 MOBIL APP...........................................................................................................................................................................22 K Ö N Y V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 TÖBB MINT GYÁR....................................................................................................................................................24 FILM.....................................................................................26 ZENE.....................................................................................28 LOGIKA - BÁBEL.............................................................................................................................................................30 GA SZTRO.......................................................................................................32 PÁLYÁZATFIGYELŐ................................................................................................................33 S Z Í N H Á Z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 Felelős kiadó: PTE PMMIK HÖK Szerkesztőségi vezető: Greg András Szerkesztőség: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Telefon: 06 (72) 503-650 (3825) E-mail: unicum.karilap@gmail.com Nyomda: V-Tesa, Pécsvárad A szerkesztőség - el nem ítélhető módon – az újságban megjelent cikkekért és írásokért nem vállal felelősséget, amennyiben az sértené az emberek faji és vallási hovatartozását.


A PTE PMMIK 2012/2013-AS TANÉV II. FÉLÉVI IDŐBEOSZTÁSA TANULMÁNYI IDŐSZAK kezdete: 2013. február 06. vége: 2013. május 17. TAVASZI SZÜNET: kezdete: 2013. március 25. vége: 2013. április. 01. MUNKASZÜNETI ÉS PIHENŐNAPOK: • 2013. március 15. péntek • 2013. április 01. (Húsvét hétfő) • 2013. május 01. szerda • 2013. május 20. (Pünkösd hétfő) POLLACK EXPO: 2013. február 28. - március 01. (csütörtök-péntek) VIZSGAIDŐSZAK: kezdete: 2013. május 21. vége: 2013. június 21. VÉGZŐS HALLGATÓK Szakdolgozat/diploma munka tantárgy aláírásának megadása, vizsgalap kiállítása: 2013. május 24. Szakdolgozat beadása, záróvizsgára jelentkezés: 2013. június 07. Szakdolgozat/diploma munka bírálatának beérkezési határideje: 2013. június 14. Záróvizsga időszak: 2013. június 18. - 2013. június 27. [MSc, Ma képzéseket indító szakok első héten] Végzősök diplomaosztó ünnepélye • 2013. június 29. • 2013. július 06. TANULMÁNYI OSZTÁLY FOGADÓIDŐ Hétfő - csütörtök: de 8:00-11:00 du 12:30-15:30 Péntek:de 8:00-11:00 Szakok: • Környezetmérnök • Környezetvédelmi szakmérnök • Villamosmérnök • Létesítményenergetikai szakmérnök • Műszaki informatikai mérnökasszisztens • Villamosmérnök asszisztens FOGADÓIDŐ: • hétfő de 8:00-11:00 4. ablak • szerda de 8:00-11:00 / du 12:30-15:30 3. ablak Szakok: • Műszaki informatika

Fogadóidő: • hétfő de 8:00-11:00 / du 12:30-15:30 3. ablak • kedd 8:00-11:00 3. ablak Szakok: • Gépészmérnök • Ipari termék- és formatervező mérnök • Építettkörnyezetmérnök -asszisztens • Gépipari mérnökasszisztens • Minőségirányítási rendszermenedzser Fogadóidő: • csütörtök de 8:00-11:00 / du 12:3015:30 4. ablak • péntek de 8:00-11:00 4.ablak Szakok: • Építőmérnöki (alapképzés) nappali-le velező • Médiatechnológus asszisztens • Televízióműsor-gyártó szakasszisztens • Web-programozó Fogadóidő: • csütörtök de 8:00-11:00 / du 12:30-15:30 3.ablak • péntek 8:00-11:00 3. ablak Szakok: • Építész (egyetemi) • Építészmérnöki (alapképzés) nappali-levelező • Építész (osztatlan) • Építőművész (alapképzés) Fogadóidő: • kedd: de 8:00-11:00 / du 12:30-15:30 4. ablak • szerda: de 8:00-11:00 4. ablak Szakok: • Építőművész MA • Szerkezet-építőmérnök MSc • Szerkezettervező építészmérnök MSc • Tervező építészmérnök MSc • Településmérnök MSc • Tanár-mérnöktanár • DLA PHD Fogadóidő: • hétfő-kedd-csütörtök: de 8:00-11:00 / du 12:30-15:30 B025 • péntek: de 8:00-11:00 B025

Az életemet adnám érte, de ő azt akarja, hogy mosogassak is!

3


PTE-POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TISZTVISELŐI A 2013-AS ÉVBEN ELNÖK LESKÓ RICHÁRD lesko.richard@gmail.com 30/530-2952 TANULMÁNYI REFERENS FARKAS BALÁZS farkas0528@gmail.com 30/430-3937

NÉV EFTIMIE IZABELLA TÖRÖK CSABA MOLNÁR BALÁZS PETERDI JÁNOS VARGA TAMÁS GÓTH KRISZTINA JUHÁSZ NORBER TURI TAMÁS MÓCZA LEVENTE KISS RÓBERT

ÁLTALÁNOS ALELNÖK GREG ANDRÁS gregandras@gmail.com 30/640-3775

KULTURÁLIS REFERENS PAP ZOLTÁN pap.zoltan89@gmail.com 30/929-3637

SZAKCSOPORT Építész Építész Építőmérnök FSZ képzések Gépészmérnök Informatika Informatika DLA /Levelező képzések MSC képzések Villamosmérnök

TELEFONSZÁM 30/8155996 30/2540088 70/5829866 20/2598369 30/3001282 30/3666188 70/4577453 30/3872088 30/5236767 30/2977382

KÜLÜGYI REFERENS PEPICH MÁTYÁS pepich.matyas@gmail.com 30/773-24-71

EMAIL CÍM idza626@gmail.com csaba.torok91@gmail.com cucu.he@gmail.com peterdijanos23@gmail.com tomi092@freemail.hu goth.kriszti@gmail.com norbiboy@hotmail.com turi.tamas.tuki@gmail.com levente.mocza@gmail.com robertooo@freemail.hu

SZAKCSOPORTI SEGÉDLET ÉPÍTÉSZ • Építészmérnök Bsc • Építőművész BA • Építész osztatlan GÉPÉSZMÉRNÖK • Gépészmérnök Bsc • Ipari termék- és formatervező Bsc FSZ • Építettkörnyezetmérnök-asszisztens • Gépipari mérnökasszisztens • Médiatechnológus asszisztens • Műszaki informatikai mérnökasszisztens • Televízióműsor-gyártó szakasszisztens • Villamosmérnök-asszisztens • Web-programozó

4

ÉPÍTŐ • Építőmérnök Bsc

KÖRNYEZETMÉRNÖK • Környezetmérnök Bsc

VILLAMOSMÉRNÖK • Villamosmérnök Bsc

INFORMATIKA • Mérnök informatikus Bsc

LEVELEZŐ / DLA • Minden szak levelezős hallgatói • Doktori iskola hallgatói • Hulladékgazdálkodási szakmérnök • Létesítmény-energetikai szakmérnök • Minőségirányítási rendszermenedzser

MSC • Építőművész MA • Mérnökinformatikus Msc • Szerkezet-építőmérnök Msc • Szerkezettervező építészmérnök Msc • Tanár – Mérnöktanár MA • Településmérnök Msc • Tervező építészmérnök Msc


DJKB - SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS ALAPTÁMOGATÁS Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető. A pályázati kérelmet az erre rendszeresített adatlapon kell benyújtani. A pályázatokat a DJKB részére kell eljuttatni. A pályázatok elbírálását a DJKB az űrlapon feltüntetett egységes pontrendszer szerint végzi. [TJSZ. 20. § (6)-(7) bek.] A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 2013. FEBRUÁR 13. NAPJA Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki -államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész) ösztöndíjasként vesz részt, vagy -tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre; Alaptámogatás: Erre irányuló kérelem esetén (űrlapon a megfelelő négyzetben elhelyezett egymást metsző két vonal) alaptámogatásra jogosult hallgató, aki az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapkép-

zésben, terképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesít, és az első bejelentkezés alkalmával kérelmet nyújt be, továbbá - a következő feltételeknek megfelel: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / Halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte. PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTHETŐ A HTTP:// POLLACKHOK.HU/LETOLTESEK CÍMRŐL. A pályázatot kérjük a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. C-047 A pályázó által alá nem írt, késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni! Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

5


POLLACKOS

SZABADALOM AZ ENTERFLEX 2012-N!

Idén is nagy sikert aratott az EnterFlex innovációs és tehetségkutató verseny, melynek döntőjére 2012. november 23-án került sor. A Flextronics International Kft. vezetői örömére igen színes és sok témát felölelő versenynek lehettek tanúi a meghívott vendégek a különböző felsőoktatási intézményekből, minisztériumokból!

De mi is az az Enterflex? „Az elmúlt év hagyományához és sikeréhez kapcsolódóan idén is megrendezésre került a Flextronics International Kft. által, az EnterFlex felsőoktatási intézmények hallgatóinak kiírt verseny. Pályázni lehetett minden olyan innovatív elképzeléssel, amely az elektronikához, formatervezéshez, számítástechnikához, az informatikához, vagy az elektronikai gyártáshoz, gyártási ergonómiához, egészségesebb iparhoz, zöld energia az iparban témakörökhöz kapcsolódik, illetve a szabadon választott témák mellett az általuk előre, megadott projektekből is volt választható versenymunka.” A Pécsi Tudományegyetemet több csapat is sikeresen képviselte a versenyen, nem is beszélve Fröhlich Balázs első helyezéséről, aki a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar másodéves villamosmérnök hallgatója! Témája az Alternatív energiák/Energiaoptimalizálás volt, melyet egy igen reprezentatív és interaktív előadásban mutatott be a nagyérdemű előtt! Találmánya egy újfajta szélturbina-koncepció, mely mind a szélenergiát, mind az –ironikus módon- az üvegház-hatás által kel-

6

tett meleg levegő felhajtóerejét hasznosítja egy üvegpiramis formában! Ezen ötletét kötötte össze a vízbontással, melyet a helyszínen be is mutatott egy működőképes hidrogén üzemű modellautóval! Természetesen a díjazás sem maradt el: Az Euronics és a HP nem kevés elismeréssel honorálta a győzteseket! Mindezeken felül a Flextronics minden anyagi hátteret biztosít Fröhlich Balázsnak a szabadalmi költségek fedezésére, hiszen nem lehet kihangsúlyozni milyen fontos az ilyen innováció védelme a feltaláló számára! Leskó Richárd


Pályázat KEDVES POLLACKOS HALLGATÓK! NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK NEKTEK, HOGY MEGTERVEZZÉTEK A POLLACK HÖK ÚJ GRAFIKAI LOGÓJÁT! A BEKÜLDÖTT PÁLYAMUNKÁKNAK TARTALMAZNIA KELL A “POLLACK” ÉS “HÖK” SZAVAKAT. LEGYEN KREATÍV, FIATAL ÉS FRISS!

KÉRÜNK TITEKET, HOGY EMAIL-BEN KÜLDJÉTEK EL PÁLYÁZATAITOKAT MIN. 300 DPI FELBONTÁSBAN JPG, PDF VAGY TIF FORMÁTUMBAN! AKÁR TÖBB PÁLYÁZATOT IS VÁRUNK EGY SZEMÉLYTŐL! EMAIL CÍM: PTEPMMIKHOK@GMAIL.COM

DÍJAZÁS

A Pollack HÖK vezetősége egy professzionális grafikus segítségével kiválasztja az első 5 pályázatot, és magas pénzjutalomban részesíti! A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot vektoros formátumban (EPS, CDR vagy png) a pályázatot meghirdető birtokába adja. Díjkifizetés csak azt követően lehetséges. A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a benyújtott pályamű általa készített, eredeti munka. A PTE-PMMIK-HÖK nem vállal felelősséget az alkotói jogokkal kapcsolatos jogvitákban. A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a pályamű nem sérti harmadik fél jogait. Az alkotások nevezésével a pályázók továbbá kijelentik, hogy kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a PTEPMMIK-HÖK tevékenysége során nem kereskedelmi céllal időkorlát nélkül felhasználja a munkákat.

Az opera az, amikor egy fickót hátba szúrnak, és az nem vérzik, hanem énekel.

7


8


2008. április “A tandíjnak egyetlen dologhoz van köze: ahhoz,

hogy valakik elbénázták a magyar gazdaságot, elbénázták annak működtetését, és ennek árát akarják velünk megfizettetni.” jelenleg kormányon lévő miniszterelnök

meghatározni karácsonyig, azaz a következő öt napban. Giró-Szász András kormányszóvivő

2012. 12.20. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mégsem hirdeti meg a pontszámokat.

2011. 09.01. 2013. 01.11. 53 000 fő az államilag támogatott helyek száma a A kormány kész tárgyalni a röghöz kötés szabályainak felsőoktatásban.

2012. 09.01. 2012 szeptemberében induló képzésekben 27 150-

módosításáról. Az új feltételek áprilisig állhatnak össze. Balog Zoltán miniszert hajlandó módosításokról tárgyalni a 16 tisztán tandíjas szak ügyében is.

2012. 12.04. Az Emberi Erőforrások

szakon is, amelyeken eredetileg csak önköltséges formában lehetett volna tanulni.

en tanulhattak állami támogatással, további 15 550 diák részösztöndíjat kapott. Minisztériumának javaslata szerint 2013-ban 10 480-an teljes ösztöndíjas, 46 330-an pedig részösztöndíjas hallgató kezdheti meg tanulmányait a felsőoktatásban.

2012. 12.07. Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, közölte felelősek tanítványaikért, és nemcsak az osztálytermekben, hanem azon túl is, ezért nem nézhetik tétlenül, hogy „egy egész nemzedék jövőjét tegyék zárójelbe rövidlátó, káros pénzügyi intézkedésekkel”.

2012. 12.07. Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének nyilatkozata szerint, a szegénység nem befolyásoló tényező a tanulásban, viszont a gonosz szülők csak úgy kedvtelésből akadályozzák a diákokat a tanulásban.

2013. 01.17. Lesznek államilag finanszírozott helyek azon a tizenhat 2013. 01.23. A kormány az első helyen jelentkezők 10-20 százalékának ígér ingyenes helyet a korábban fizetőssé tett 16 szakon, a magas ponthatárok miatt valószínűleg ennél jóval kevesebben tanulhatnak.

2013. 01.28. Az Országos Felsőoktatási Egyeztetési Fórum Budapesti Corvinus Egyetemen tanácskozott a felsőoktatás aktuális kérdéseiről, ahol a következő álláspontra jutottak:

2012. 12.10. Hallgatók foglalják el a szegedi kormányhivatalt, hogy

- Továbbra is egyetértünk a rendszeres egyeztetések fontosságában, és ismét kinyilvánítjuk, hogy a fórum keretein belül együtt kívánunk működni. - Bár az idei évre vonatkozóan követeléseink egy része teljesült, továbbra is elengedhetetlennek tartjuk a felsőoktatás átfogó, tényeken és szakmaiságon alapuló megújítását. Ezért elutasítjuk a kormányzat teljes sikerről szóló kommunikációját, és megerősítjük, hogy ragaszkodunk a hallgatók 6 pontjában megfogalmazott célokhoz. - Határozottan elítéljük a felsőoktatás szakpolitikai kérdéseiben megnyilvánuló szereplők egyéni és szervezeti szintű lejáratására irányuló törekvéseket.

kifejezzék tiltakozásuk. Magyarázatot követelnek „a felsőoktatást romba döntő intézkedésekre”.

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

2012. 12.11. 11 milliárd forint elvonást iktatnak törvénybe a felsőoktatásból. 2011-ben 189 milliárd forint volt az egyetemek és főiskolák költségvetési támogatása, 2012-ben már csak 158 milliárd. A 2013. évi büdzsében eredetileg 134,6 milliárd szerepelt, most ezt vis�szavágtak 123,5 milliárdra.

2012. 12.12. Egyetemisták, szülők és középiskolások is tüntettek a tandíj ellen a Műegyetem aulájában. A beszédek után több ezer tüntető indult el az Erzsébet-hídon át a Nemzetgazdasági Minisztérium elé.

2012. 12.19. Az állam által finanszírozott hallgatók száma nem lehet kevesebb 55 ezernél, és a ponthatárokat így kell

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

FELSŐOKTATÁSI DOLGOZÓ SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE

OKTATÓI HÁLÓZAT HALLGATÓI HÁLÓZAT KÖZÉPISKOLAI HÁLÓZAT

9


PMMIK-s hallgatók forgatták a Creative Pécs! kampányvideókat

A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter (DDKIK) már 3 éve részt vesz a Creative Cities elnevezésű, Európai Unió által támogatott projektben, melynek célja támogatni a Közép-Európai városok kreatív gazdasági potenciáljainak fejlesztését és promócióját. Az elmúlt év utolsó hónapjaiban a projekt részeként a DDKIK belefogott a Creative Pécs! elnevezésű kampány lebonyolításába, mely két fő részből áll. Egyik részét képzi egy rendhagyó fotópályázat, amelyre a beérkezett fotók QR kódok segítségével kerültek népszerűsítésre, a város több pontján. Másik része egy kampány videó sorozat, amely keretében 10 kisfilm készült híres pécsi személyek bevonásával. Egyik részét képzi egy rendhagyó fotópályázat, amelyre a beérkezett fotók QR kódok segítségével kerültek népszerűsítésre, a város több pontján. Másik része egy kampány videó sorozat, amely keretében 10 kisfilm készült híres pécsi személyek bevonásával. A KAMPÁNYBAN RÉSZTVEVŐ ELISMERT SZEMÉLYEK: Füsti Molnár Éva (színésznő) Stenczer Béla (színész) Lipics Zsolt (színész) Frank Adél (divattervező) Marczi Gábor (Pécsi Kesztyű) Pinczehelyi András (festőművész) Bodó Márton (DJ, művész) Dr. Tarrósy István (Afrika-kutató) Vivat Bacchus énekegyüttes Kulturális LABOR Szociális Szövetkezet Enoteca Corso Bogányi Tibor (karmester) Bubreg Balázs (designer)

10 10

A videók forgatása októberben kezdődött és december elejéig tartott. A város különböző helyszínein vették fel az interjúkat, majd megkezdődött az utómunka. Az elkészült nyersanyagokból 1,5-2 perces kisfilmek készültek, melyek a www.creativepecs.hu weboldalon, valamint a kampány koncepciójához illeszkedve a város több éttermében, vendéglátó egységében QR kódos asztali alátéteken lesznek láthatóak. A kampányvideók készítésében résztvevő hallgatók: Bárdos Bertalan Gruber Márk Szabó Dániel Futó Tamás Füstös Anna Kovács Zoltán

Soós Henrietta Sári Szilveszter Szolykó Dávid Tarr Csaba Veszely Dániel Kürtös Zoltán

Kiss Anikó

Ki pénzét elissza azt a munka tartja fönnt, ezért van az hogy Az élet szomorú, de legalább a fizetésünk nevetséges. a józanság öl butit és nyomorba dönt. (Rejtő)


Amikor egészséges életmódra gondolok, egyből a sport ugrik be. Most, így a téli szezonban mi másról írhatnék, mint a síelésről! Ez az egyik legnépszerűbb téli sport ma már hazánkban is. Aki csak teheti, az első hóesés után megcélozza a havas lejtőket, itt Magyarországon, vagy külföldön. Habár veszélyes sport, mégis egészséges és fantasztikus időtöltés. Mindenünket megmozgatja, edzésben tart, ami nagyon fontos a betegségek megelőzésében, az ellenálló-képességünk erősítésében. Tisztítja a tüdőt, növeli a kapacitását. Ráadásul csapatépítő, összekovácsoló is, hiszen ilyenkor együtt vannak a barátok, lehet bulizni, kikapcsolódni. A friss levegőn és gyönyörű tájakon száguldozhatunk, ezt a felemelő érzést már sokan megtapasztalhattunk. Felejthetetlen élményben lehet része annak, aki csak egyszer is kipróbálja ezt a sportot. Utána vágyni fog rá újra és újra. Összeségében a lelkünkre is pozitív hatással van. Azonban ahogy már említettem,

12

LÉCRE FEL!

az egyik legveszélyesebb sport. Az élvezetes és balesetmentes síeléshez elengedhetetlen a jó kondíció. Ezért komoly figyelmet kell szentelnünk testünk felkészítésére, mielőtt elindulnánk léccel a talpunkon. Jó, ha feltérképezzük a testünket, még jóval a vakációnk előtt, hogy később ne ronthassa el semmi a csodálatos élményeket. S miért is fontos ez? A válasz egyszerű, számos izom összehangolt működése vesz részt a síelésben. Mint például a térdfeszítő-, és hajlító izmok, a combközelítő-, és távolító izmok, a lábszárfeszítő-, és hajlító izmok, a megfelelő testtartásért felelős farizomzat, csípőizomzat, valamint a has-, és hátizomzat és természetesen a karfeszítő-, és hajlító izomzat. Ezért fontos, hogy ezeket erősítsük, még síelés előtt. Hatékony segítséget nyújthat számunkra előtte a rendszeres futás, bringázás vagy esetleg az úszás. Ha a futást választjuk, mint legegyszerűbb megoldást, akkor figyelembe kell vennünk a sípálya te-

repviszonyait is. Ennek megfelelően először lejtőn lefelé fussunk, majd a légzés helyre állása után, hegynek felfelé. Síelés közben az is előfordulhat, hogy fázunk. Az alkohol biztosan segít, de csak a kis mennyiségű fogyasztása lazítja el azokat az összeszorult véredényeket, amelyek a végtagok vérellátásáért és a hő fenntartásáért felelősek. Mivel innen vonja el a szervezet a hőt, az alkohol rövid időn belül melegérzetet biztosít. De nem árt az óvatosság, ha nagy a hideg, a test könnyen kihűlhet, ha a végtagokból nem tud elegendő hőt elvonni, lassítja az anyagcserét! Fogyasszunk zsíros ételeket (sajtot, vajat, stb… ), a szervezet úgyis elégeti hőtermelés közben. Ha mindezeket figyelembe vesszük és tudatosan vigyázunk magunkra, felejthetetlen élményben lesz részünk és csak a szépre kell emlékeznünk, nem pedig a megkeserítő pillanatokra. Tehát Barátaim! Lécre fel!!! Székely Édua

A filmtörténelem legvulgárisabb szereplője R2-D2. Minden mondatát kisípolták.


KEDVEZMÉNYES SPORTOLÁS A POLLACK HALLGATÓINAK

Február 6.-tól kezdődően nappali tagozatos PMMIK hallgatók számára ingyenes felvehető a Szolgáltató Irodán a Pécsi Kuponkártya, mellyel kedvezményesen vehetők igénybe különböző sportszolgáltatások a városban. Na de nézzük meg először mi is a Kuponkártya.

Az együttműködésnek köszönhetően a PMMIK hallgatók a Kuponkártya weboldalán (www. pecsikuponkartya.hu) történő regisztrációt követően 30 PTE Sport kuponpontot kapnak az egyenlegükre, amit PTE Sport kuponok lehívására használhatnak fel.

A Pécsi Kuponkártyán keresztül kedvezményesen juthattok be rengeteg helyre a városban, például sportlétesítményekbe, éttermekbe, fodrászhoz stb. Ehhez nincs másra szükség, mint vásárolni egy Pécsi Kuponkártyát, és beregisztrálni a weboldalukra. Regisztráció után máris megkapjuk kuponpontjainkat, amiket kuponokra lehet beváltani. Ha megtetszik egy kupon, nincs más dolgunk, mint lehívni azt a felhasználói fiókunkba, és kártyánk (valamint PTE Sport kuponok esetén a diákigazolványunk) felmutatásával már fel is használhatjuk azt akár azonnal.

1 darab PTE Sport kupon lehívása 1 kuponpontba kerül, így 30-szor van lehetőség kedvezményesen sportolni egy hónapban. A PTE Sport kuponok az oldalon megkülönböztetett színnel vannak megjelölve, így könnyen megtalálhatók. Minden hónap elején a kuponpontok újra feltöltődnek 30-ra.

A Pécsi Kuponkártya, mint látható egy egyszerű és gyors módja az olcsóbb kikapcsolódásnak, sportolásnak, hisz akár mobiltelefonon keresztül lehívhatok a kuponok bárhol, csak internet szükséges hozzá. A A Hallgatói Önkormányzat és a Pécsi Kuponkártya szolgáltatók folyamatosan bővülnek, és egyébként is: együttműködésének köszönhetően februártól a nap- a PTE Sport ingyenes, miért ne élnél vele? Aki pedig palis pollackos hallgatok ingyenesen felvehetik saját más jellegű kuponokat is kipróbálna, megtalálja a részleteket a weboldalon. Jó sportolást mindenkinek! kártyájukat.

Egy mérnökkel vitatkozni olyan, mint egy disznóval hemperegni a sárban. Két óra elteltével rájössz, hogy ő ezt élvezi.

13 13


BUSÓJÁRÁS - MOHÁCS

MOHÁCS NEVE MÁRA SZOROSAN ÖSSZEFONÓDOTT FARSANGI NÉPSZOKÁSÁVAL, A BUSÓJÁRÁSSAL. ILYENKOR A KÖRNYÉK LAKÓI IJESZTŐI MASZKOKAT ÉS BUNDÁT HÚZNAK MAGUKRA, MAJD HATALMAS RICSAJJAL VONULNAK VÉGIG A VÁROSON. ELŰZVE A TELET ÉS A HIDEGET, ILLETVE NAPJAINKBAN MÁR A TURISTÁKAT IS. A legenda szerint, a török megszállás alatt a Mohácsi-szigeti mocsarasba menekült sokácok zavarták el így a városban fosztogató hordákat. A rabságot és bujkálást megelégelve, rémisztő álarcokat faragtak, amit állatvérrel kentek be. Birkabundát húztak és nadrágjukat szalmával tömték ki, hogy nagyobbnak, erősebbnek látszódjanak. Fegyverekkel és különböző zajkeltő eszközökkel, úgy mint kereplővel, marhakolomppal felszerelkezve éjszaka áteveztek a Dunán. Az ijesztő lények láttán és hallatán az álmukból riadt, mélyen babonás törökök fejvesztve menekültek Mohácsról. Az igazság azonban kevésbé izgalmas történet. A sokác népszokás a Balkánról betelepült népek magukkal hozott hagyománya, ami Mohácson formálódott tovább és nyerte el mai formáját. A búsójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Legnagyobb mulatsága farsang vasárnap van. Azonban aki jobb szereti a kevésbé zsúfolt rendezvényeket, annak a kedden rendezett felvonulás és koporsóégetés nyújthat nagyobb élményt.

14

A google olyan, mint a nők... Be sem fejezted a mondatot, már találgat.


FEBRUÁR 7-12

PROGRAM: FEBRUÁR 07. (CSÜTÖRTÖK) Kisfarsang (gyerekek farsangja) FEBRUÁR 08. (PÉNTEK) 19.00 a Kossuth Filmszínházban „Oj gajdasu - Az egykori Mohács zenéje” FEBRUÁR 09. (szombat) 10.00-18.00 óráig a Síp utcában „Veselja sa Busamaša” - Vígasság a busókkal 13.00 a Botos busócsoport busólakodalmas menete 16.00 a Széchenyi téren a Búso Club koszorúzása és játéka FEBRUÁR 10. – Farsangvasárnap 10.00 a Kossuth Filmszínházban nemzetiségi néptáncműsor 12.30 a Sokac-révnél busók csónakos átkelése kb. 14.20 a Kóló térről a Széchenyi térre busófelvonulás 15.30 a Széchenyi téren busóavatás, busócsoportok bemutatói 17.10 a Széchenyi téren máglyagyújtás - busók körtánca FEBRUÁR 11. (HÉTFŐ) 13.00 a Sokac-körből indulva a busók házalása FEBRUÁR 12. – Húshagyókedd 15.00 busócsoportok felvonulása a Széchenyi térre 17.30: a Széchenyi téren máglyagyújtás – koporsóégetés Kovács Zoltán

Az alkohol nem oldja meg a problémákat- bár a tej sem.

15 15


A LÉLEK ITALA, Valamikor régen, a hóval koronázott vidéken dideregve estem be egy győztes hógolyócsata után otthonom ajtaján. Anyám, átfagyva látván engemet, tett fel forrni vizet és míg én átöltöztem kész is lett a lélek itala. A kandalló tüze mellett lassan kevergettem a bögrémben sötédedő teát és az szép lassan égette le türelmetlen ajkaimat. Manapság már felejthetőbb pillanatokban is szívesen szürcsöli ezt a világ bármely polgára mert mint köztudott, ez a második legfogyasztottabb nedű a víz után, de tudjuk is, hogy miként kerülhetett kezünkbe és hogy kinek is köszönhetjük mindezt. A legendák egyike szerint i.e. 2737-ben élt Shen Nong császár kinek neve jelentése az Isteni Földműves volt, az aki elrendelte hogy a vizet melyet fogyasztásra szánnak előtte fel kell forralni, amit persze ő maga is betartott. Így történhetett, hogy egy nap mikor a szabad ég alatt forralta saját vizét egy közeli Camellia fáról belehullott annak levele, nem is igazán foglalkozott vele mindaddig, míg meg nem látta a fogyasztásra szánt víz színét, és nem érezte kellemes illatát; majd gondolt egyet és megkóstolta. Miután frissebbnek és energikusabbnak érezte magát, kezdte el ezt rendszeresen fogyasztani. Az ital maga oly nagyrabecsült volt, hogy eleinte csak a császár és annak udvara fogyaszthatta, egészen a Tang Dinasztia idejéig és nagyságát jól tükrözi még, hogy a császár a győztes hadvezérének jutalomként is csupán egy csésze teát adott át. Egy másik legenda szerint a bölcs szerzetes Bodhidharma, kínai nevén Ta- Mo i.e. 500 körül Kínába érkezett, hogy terjessze Isten igéjét. Állandóan imádkozott és amikor már negyedik esztendeje nem hunyta le szemét, egy alkalommal elvesztette uralmát teste felett, szemeit lehunyta, majd amikor felébredt és ráébredt, hogy mit is cselekedett levágta mindkét szemhéját melyet a földre hajított. Kicsit később ezekből nőtt ki a teacserje és így került e gyógynövény a világunkra. Igaz, a tea elsőnek egy buddhista szerzetes által

került japánba és kezdte el hódító útját. Majd csak onnan a XVI. században került át Portugál hajósok által Európában ahol elsősorban a Hollandok, Ororszok, Franciák és Angolok lettek nagy fogyasztói. Olyannyira, hogy az angoloknál kialakult az 5 órai tea fogalma és hagyománnyá nőtte ki magát, illik tudni azt is, hogy az 5 órai tea manapság már kevésbé kötött, hisz szoktak fogyasztani tea helyett gyömbért, almabort és sört is. Ezzel egy időben európai behozatal is annyira nagyszabásúvá vált, hogy a kínaiak nem tudtak többet termelni exportra és azt is csak ezüstért vagy zenélő dobozért voltak hajlandóak átadni, így kerülhetett sor arra, hogy az angolok 1826-ban elkezdték kialakítani az első ültetvényeket Indiában (igaz a hollandoknak ekkor már volt ültetvényük Tajvanon bár kevésbé jelentős). A manapság megszokott filter kialakulása is érdekes történet hisz az elbeszélés szerint a New York-i Thomas Sulliven ötlete, aki híres amerikai teaimportőr volt. Igazából ötletről nem is beszélhetünk, hiszen nem tudatosan jött rá erre a kényelmes megoldásra. Történt ugyanis, hogy Sulliven úr új teafüvet küldött ajándékba potenciális vevőinek, üzlettársainak, és ismerőseinek, a teát pedig selyemzacskóba csomagolva küldte útjára. Úgy gondolta, hogy az emberek kiöntik majd a teamintát a kannába, és leforrazzák ahogy szokták, de nem tették. Igencsak meglepődött, mikor meg-tudta, hogy tasakkal együtt lógatták be a forróvízbe a teát. A csomagoló anyagnak talán nagyobb sikere volt, mint a teának. Olyannyira, hogy mélységes csalódást okozott a következő szállítmány, amelyben már hagyományos módon érkezett a tea és panaszt tettek. Így hát kezdetét vette a manapság már megszokott és mégis egyszerű rituálé, melyet a legtöbb ember szeret, hisz ízvilágának változatossága és jótékony hatásainak sokasága biztosítja számukra mindazt az élvezetet, melyet csak kívánni lehet egy hideg téli éjjelen.

Hajdu Illés

16


VAGY CSAK TEA "Az a baj az Interneten terjedő idézetekkel, hogy nem tudod róluk megállapítani, valódiak-e."-Petőfi Sándor

17


Pécsi Nemzeti Színház kedvezményes jegyvásárlás A PMMIK HÖK LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT A HALLGATÓSÁG SZÁMÁRA,

HOGY A PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ BIZONYOS ELŐADÁSAIRA KEDVEZMÉNYES ÁRON VEHESSENEK BELÉPŐJEGYET. A FEBRUÁRI KEDVEZMÉNYES ELŐADÁSOK: FEBRUÁR 24. VASÁRNAP, 17:00 - BLACK COMEDY Jegyvásárlási határidő: 2013. február 15. - 12:00 FEBRUÁR 26. KEDD, 19:00 - JÁNOS VITÉZ Jegyvásárlási határidő: 2013. február 18. - 15:00

18

A JEGYEK ÁRA BÁRMELY ELŐADÁSRA: 1000 HUF Szeretettel várunk mindenkit. POLLACK HÖK

Haverommal ittasan hazafelé...leül az út közepére és megszólal: - Toljál haza!


Az Apple megvette a Viagra gyárat. A kék tabletta neve a továbbiakban iFel.

19


Márkushegyi BÁNYALÁTOGATÁS 2012

Pollack Edition ™

2012. NOVEMBER 18. 04:30 – EGY KISBUSZ ROBOG A HAJNALI HIDEGBEN PÉCSVÁRAD IRÁNYÁBA. RAJTA HÚSZ ÁLMOS POLLACKOS HALLGATÓ, AKIK EGY NAGY NAP ELÉ NÉZNEK. A SÖTÉTBEN UGYAN NEM LÁTNI, DE TŐLÜK PÁR KILOMÉTERRE NÉMA CSEND VESZI KÖRÜL A PÉCSI BÁNYÁSZAT EGYKORI LEGENDÁS HELYÉT, AZ ISTVÁN-AKNÁT. AHOL HAJDAN TÖBB EZER EMBER DOLGOZOTT, MÁRA CSAK A PUSZTULÁSRA ÍTÉLT ÉPÜLETEK MARADTAK MEMENTÓKÉNT, MINT SZERTE AZ ORSZÁGBAN MINDENHOL. Reggel nyolc előtt pár perccel, a busz megérkezik Magyarország utolsó mélyművelésű szénbányájába, a Márkushegyi Bányaüzembe. Az oroszlányi szénmedencében található bányában eocén korú barnaszenet termelnek ki, mely az Oroszlányi Erőmű alapanyag-ellátását biztosítja. Barátságosan fogadnak minket, felkísérnek egy terembe, ahol fél órás oktatás keretében elmagyarázzák, mit lehet és mit nem, illetve hogyan kell cselekedni, ha gond lenne. Ezt követően kiadják a ruházatot, majd megkezdődik az átöltözés. Mókás dolog egyetemistaként belebújni a bányász öltözékbe, ám az izgalom szülte feszültség már érezhető a levegőben: hamarosan több száz métert ereszkedünk. Felvesszük a lámpákat és az önmentő

20

készüléket, megkapjuk a kesztyűket és védőszemüvegeket, majd egy utolsó eligazítás, és beszállunk a kasba. Felspanolt pillanatok ezek nekünk, másoknak több évtizedes napi rutin, ahogy hevesen csengő hang jelzi az indulást, melyet követően 7 méter/sec sebességgel robogunk a mélybe. Meglehetősen könnyed érkezés követ kezik, majd kitárul előttünk a bányászat mindeddig ismeretlen világa, 270 métermélyen a föld alatt. Rövid séta és néhány légzáró zsi lipkapu után egy szállítószalaghoz érkezünk. Üresen áll. Nem is a szénnek van, hanem embereket szállítanak rajta. Viccesen hat, egészen addig, amíg el nem indul, ekkor már megérti az ember, miért kell odafigyelni a megannyi apró részletre, amit az oktatáson mondtak el. Néhány átszállást követően körülbelül

450 méteres mélységbe érünk, ahol az aktív kitermelés éppen pihenő helyét tekinthetjük meg. Mellettünk villamos gépek, óriási szerszámosládák, függesztett I szelvények, és rengeteg olyan tárgy, melyhez hasonlókat eddig csak páran láttak. Körülöttünk a gépeket karbantartó dolgozók, akikkel a mi kísérőink baráti hangon váltanak pár szót, majd továbbállunk egy másik vágatba. Korábban már halottam: „a bányában nincs maga, ott csak te van” – és tényleg, a már bőven negyvenes éveikben járó bányászok is elvárják, hogy tegezzük őket. Persze az efféle lazaság nem mindenhol megengedett, kísérőink óvó tekintetei folyamatosan vigyázzák lépteinket, hisz a bánya veszélyes üzem, csak ésszel, megfontoltan lehet cselekedni. Ennek tükrében a biztonságos, és en-

Egy anyának húsz évig tart, míg férfit farag a fiából, aztán egy másik nő húsz perc alatt hülyét csinál belőle.


gedélyezett útvonalon haladhatunk, ahol nincs kellő biztosítás, az számunkra zárt terület. A három órás túra végénél járunk, ezt érezzük is, mikor visszafelé utazunk a 2,8m/s sebességű szalagon. Még pár száz méter, és megérkezünk az egyik legkedveltebb elemhez, a személyszállításra rendszeresített kashoz. A felszínre érkezést csizmamosás, majd fotózás követi, aztán pedig fel az öltözőbe, tusolás, ruhák leadása, és hazaindulás. Közben az alsó szinten már gyülekeznek a bányászok, két órakor műszakváltás, munkában megfáradt társaik helyét ők veszik át. Vidáman néznek ránk, mi pedig tisztelettel tekintünk vissza rájuk és munkájukra.

A LÁTOGATÁS NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE DR. HAVELDA TAMÁS ÉS VICSAI JÁNOS ÖNZETLEN SEGÍTSÉGE, ILLETVE A POLLACK HÖK TÁMOGATÁSA NÉLKÜL. KÖSZÖNJÜK! KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI KÍSÉRŐINKET, AKIK MINDVÉGIG A CSAPAT ÉPSÉGÉT VIGYÁZTÁK, ÉS SZAKMAI ISMERETEINKET MÉLYÍTETTÉK! ALÁBB NÉHÁNY RÉSZTVEVŐ RÖVID GONDOLATA: Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, Magyarország egyetlen mélyművelésű bányájába, aki teheti látogasson el, egy örök élmény marad. – NORBI Mindenképpen hasznos, tanulságos

és nem mindennapi kirándulás volt. Egy olyan élmény, melynek folyamán betekintést nyerhettünk a bányászat világába megismerkedhettünk a mélyművelésű bányászat technológiájával, mely egyszerre alkalmazza a modern vívmányokat és a már bevált eszközöket egyaránt. Saját bőrünkön éreztük, hogy milyen az, amikor edzett a vágat egyik oldalán keskeny helyeken keresztülbújva közelítjük meg a fejtési területet, ahol edzett acél szörnyetegek tartják a felettünk lévő 500 méter vastagságú kőzetréteget, míg a másik oldalán a szén kifejtésének fázisai zajlanak. – TOMI Azt gondolom a néni szavai mindent elárultak, mikor útnak indított minket a bányába: „Menjetek le és látni fogjátok, hogy érdemes tanulni.” Ennek ellenére jó élmény volt, érdekes és tanulságos. Ha tehetném, visszamennék. – JÚLIA Bennem az ágyékmasszázs és a hullámvasutazás vegyes érzései keveredtek a 800, illetve 1300 m hosszú szállító szalagokon való szállítás során :D – GYURI Másik világ, másik társadalom, az embert megmozgató, és felkavaró érzések! A bajtársiasság, a férfiasság , a kemény, és piszkos meló világa. Azt hiszem bennem minden kisgyerek álma vált valóra ma, a csúszás-mászással, a futószalaggal, a monumentális gépekkel. Életre szóló élmény, amit ha teheti egy férfi, nézzen meg! (És külön főhajtás a hölgyek előtt!;)) Betekintést nyertünk az egykori dübörgő szocializmus ékkövé

be, csak sajnos az idő vasfoga megtette a hatását... Szomorú és megdöbbentő volt látni, hogy mekkora ásványanyag tartalékaink, szaktudásunk van, ami talán az enyészet útján kering... Köszönjük a szervezést, a lehetőséget, azt hogy ennyivel közelebb kerülhettünk a hazánk, Magyarország egyik rejtett, földalatti világába! - ÁDI „Nem jó csámpás után menetelni...” - látnak el minket jó tanáccsal az indulásnál. Először nem értjük az intő szavakat, majd a vágatjáratban tapasztaljuk, hogy a felvert szénpor az utolsó embereket szinte feledésbe meríti. Csak a felkiáltó mondat hallatszik mögülünk: „EMELD A LÁBAD!!” Levonható a konzekvencia: néha érdemes elsőnek lenni. Összefoglalva: egy vidámpark 500m mélyen, ahol az emberek számíthatnak egymásra. – DÁNIEL Nagyon jó hangulatú kiránduláson vehettünk részt, ami összehozta a pollackos társaságot. Jó volt egy nap az iskola gondjait elhagyni. Köszönöm az élményt a szervező(k)nek, és jó szerencsét! -ZAKK Érdekes és közel nem mindennapi élmény volt a Márkushegyi Bányaüzemben tett látogatás. A mélyben töltött 3 órás „séta” kellőképpen lefárasztott mindenkit. Elképesztő, hogy velünk szemben a bányászok nap mint nap ennek többszörösét töltik ott kemény munkával; minden elismerésem nekik. Köszönöm a lehetőséget, remélem lesz még hasonló kezdeményezés :) – DIA Pepich Mátyás

Az egyetlen, amit kérek, egy esély, hogy megbizonyosodhassak arról: a pénz nem boldogít.

21


A most bemutatásra kerülő játék tökéletesen tükrözi a kreativitás és a mérnöki munka 100%-os együttműködését. Lássuk milyen az Angry Birds következő része...

ruhájába öltöznek és aStith nagyvezérrel a Dark Side-on kűzdenek ellenünk. Újdonságként végigjátszhatjuk a már jól ismert Star Wars: A Birodalom visszavág történetét! Ezen felül a madarak is új képességeket kaptak, illetve a pályákon is fellelhető egy-két meglepő újdonság… Az utóbbit nem árulom el, legyen meglepetés! A madarak új képességeiről röviden csak annyit, hogy most már az összesnek van képessége. Ahogyan azt a képekről is lehet látni a ”piros mérges”, Luke szerepében pompázik és kapott egy lézerkardot, amit használni is tud! Hogy hogyan? Irány az alkalmazásbolt és győződjetek meg róla!

A másik app amit, bemutatnék egy igen hasznos applikáció! Gondolom sokszor voltatok egy-két nagyobb party után, úgy hogy még aznaposan vagy másnaposan nem mentetek be jó esetben 1-2 órára, minek következtében bajban vagytok félév végén vagy számonkéréskor, mert mondjuk, nem tudtok egy képletet. Ekkor bevált módszer az évfolyamból keresni valakit, aki nem vett részt ezen a party-n, ami miatt neki megvan a szükséges információ jegyzet formájában. Hát vége azoknak az időknek, amikor másolgatni kell a jegyzeteket, ugyanis ez a kis program pár másodperc alatt lefénymásolja neked! Azért en nél kicsit többet is tud persze mert nagyon sok

jó tulajdonsága van ezen kívül is. Például saját magad, tudod beállítani a fényviszonyokat, miután beolvastad a jegyzetet ezáltal még szebb, és olvashatóbb dokumentumot tudsz létrehozni. Mégis a legjobb tulajdonsága hogy pdf formátumban menti le a beolvasott anyagot! Hova tovább egyazon anyagokat össze tudod fűzni ezáltal egy e-book-ot tudsz létrehozni például egy anyagból. De ha szívesen segítenél másokon is a kincset érő információval egyből meg tudod osztani társaiddal valamely közösségi oldalon! Szerintem nem is kell tovább ragoznom az előnyeit, íme Android és iTunes elérése:

MOBIL APP

Nem gondoltuk volna, hogy Angry Birds lehet még ”mérgesebb” és jobb, de mégis. Volt egy kis baki a tervezők részéről, mégpedig a Bad Biggies játékkal, hiszen ki akarna a már jól meg szokott ellenséges malacokkal lenni!? Ezen játék ellenben tökéletesen ötvözi az újdonságot és a sokak által méltán kedvelt Angry Birds Space-t! Több újdonsággal is kecsegtet a játék, mivel a malacok már nem csak várnak a kivégzésükre, hanem interaktívan mozognak és meg is lőnek minket. A több újdonság alatt azt is értjük, hogy elkezdtek történetekre ráhúzni a repülő ”félnótásokat”. A jelenlegi kiadásban ro hamosztagosok

Fröhlich Balázs

22


Kenedy meghalt. Vagy mégsem? El lehet-e törölni a múltat, hogy kedvünk szerint formálhassuk a jelent? Stephen King legújabb szerzeményében ennek semmi akadálya. Jake Epping egy időalagúton keresztül vis�szamegy az 1958-as évekbe, hogy meg nem történtté tegye a tragédiát. Viszont az időalagútnak van egy különleges hatása: csak addig érvényesek a megváltoztatott dolgok, amíg valaki más is nyit egy alagutat. Ekkor minden visszaáll a régi ke kerékvágás-

ba az elnököt megint lelövik, kivéve ha újból megakadályozzák. Jakenek a támadás időpontjáig öt évet kell eltöltenie a múltban. Beilleszkedik a virágzó amerikai társadalomba, tanári állást kap, beleszeret egy lányba, de óvatosnak kell lennie hiszen, minden lépésével megváltoztathatja az általa ismert jövőt. Mint azt már megszokhattuk az írótól, ismét sikerült egy fantasztikus regényt letennie az asztalra, bebizonyította, hogy még nem felejtett el írni.

J.K.ROWLING - ÁTMENETI ÜRESEDÉS A Harry Potter sorozat írónője ezúttal egy sok helyen durva szövegű, kemény társadalomkritikával teli krimivel lepte meg a felnőtt olvasókat. A történet központjában egy szép, konzervatív kisváros áll, ami elszántan küzd a közelében terjeszkedő, koszos, zajos nagyváros lakótelepe ellen. Egy szokványos reggelen váratlanul a kisváros egyik tanácsosát holtan találják, helyére új tagot kell választani. Három férfi lépne a helyébe, egyik az apját tenné boldoggá, másik az előző tanácsos nyomdokaiba lépne, harmadik pedig csak egy újabb lehetőséget lát egy kis pluszpénz beszerzésére. A városban

megkezdődik a hatalmi játszma! Eközben végigkísérhetjük az emberek tragikus mindennapjait, az ellentéteket a politikában, az emberek között, sőt még a családon belül is apa-fia, férj-feleség között is. Betekintést nyerhetünk a családi titkokba, mert hogy rejtegetni való, az akad bőven. Rowling egy saját mikrotársadalmat hozott létre, ezen keresztül ismerhetjük meg a brit munkásosztály problémáit, a politikai hatalmi harcokat, és fontos társadalmi problémákat. Rowling krimije hatalmas sikert aratott, már a megjelenés első napján több mint egymillió példány fogyott belőle, ráadásul a BBC már el is kezdett sorozatot forgatni belőle.

STEPHEN CHBOSKY - EGY KÜLÖNC SRÁC FELJEGYZÉSEI Az Egy különc srác feljegyzéseiben egy furcsa, magányos, tizenöt éves fiú mindennapjait ismerhetjük meg. Charlie most kezdi a középiskolát, kívülállónak érzi magát, nincsenek barátai, tudja, hogy nem ő lesz a „menő srác” a suliban. Elhatározza, hogy leveleket kezd írni egy idegennek, amin keresztül igazi valójában ismerhetjük meg ezt a cseppet sem átlagos fiút. Végigkísérhetjük a felnőtté válás nehézségein, láthatjuk hogyan gyorsulnak fel körülötte a dolgok, hogyan szerez barátokat, hogyan próbál több-kevesebb sikerrel beilleszkedni, hogyan ismerkedik meg a bulizással, drogokkal, és hogyan viseli a családi drámákat. A könyv remekül adja át

az érzéseket, tabu nélkül ír mindenről, arról, hogy milyen tizenhat évesnek lenni, amikor semmi sem lehetetlen, minden megoldható, minden elérhető. Az olvasó egyik pillanatban még le akar keverni egy pofont Charlie-nak, a másikban pedig már vele együtt sír. Tökéletesen mutatja be mind az adott korosztály életérzését, mind az igazi világot, hogy nem minden történet végződik happy end-del. „Ellentmondásos módon egyszerre tiltott könyv és kötelező olvasmány az amerikai középiskolákban. Ez a regény ugyanazt jelenti a 21. századi tinédzsereknek, mint amit a „Zabhegyező” jelentett a szüleik generációinak.”

könyvajánló

STEPHEN KING – 11/22/63

Pintér Noémi

Ha ma nulla fok van, és holnap kétszer olyan hideg várható, hány fok lesz holnap?

23


Több Mint

Gyár! A kifejezés alapján gondolhatnánk Willi Wonoka megahiperszuper csokigyárára is, de nem, ez teljesen más. Más, mert ez a Pécsi Bőrgyár régi épületremekéről szól. A B2 innovációs hallgatói csoport 2012 decemberében ismét a campuson kívülre lépett és egy újabb aktivitással vetette észre magát a Pécsi Bőrgyár területén. Aktív közreműködésével, segítségével szerveződött meg ez a nemes esemény, amely sok munkát és energiát kivett a csapat tagjaiból. De a végeredmény megérte. A projekt megkezdése előtt több ízben kilátogattunk a gyárba, megismertük történetét, és hogy milyen hatalmas munka zajlott itt működésének fénykorában. Hisz itt valaha bőrök tonnái kerültek feldolgozásra nap mint nap! És most minden üres… Feladatunknak éreztük, hogy megint megtöltsük a teret élettel, ha csak egy napra is. A csapat nagyon sokat gondolkozott, hogy mivel is lehetne megmozgatni az embereket, mit kellene alkotni; létrehozni a gyár 250. évfordulójára, ami nem mindennapi. Az előkészületek alatt lelkesen, összefogva valósítottuk meg apránként a rendezvény puzzle darabjait. Amikor a gyár megnyitotta kapuit a nyílvánosság előtt izgatottan vártuk az emberek reakcióit. A bevezető útra kihelyezett hordókban tűz égett, és a munkagépek hangjaira emlékezető zene igazi gyár hangulatott kölcsönzött az eseménynek. Az épületek falait Soltész Peti fényfestéssel tette még izgalmasabbá. Az est folyamán többek között beszédet mondott dr. Vass Mária, Várnagy Valéria, Gunszt Dóra és dr. Hübner Mátyás professor emiritus is. A bőrgyár történetéről készült tablókon végig követhető volt a gyár élete, így mindenki elképzelhette, hogy mekkora nyüzsgés volt itt az 1970-es években. A rendezvényen részt vettek a gyár egykori dolgozói is, akiknek a kihelyezett fotók rengeteg emléket jutattak az eszükbe. Közös élmények, kirándulások,

24

bálok, kiállítások, világesemények... Idén is megkértük az iskolákat, hogy segítsenek színesebbé tenni a programot, így rengeteg gyerekmunka is gazdagította a kiállítást. A nagy mozaik képekkel Makovecz Imre munkásságára emlékeztek a nagyobbak, a kisebbek pedig a gyár jövőbeni életét álmodták meg és vetették papírra. Mialatt az emberek körbejárták a kiállítást a Pécsi Bőrgyár dolgozóival készített interjú videóját vetítettűk a falra. A kisfilm bemutatta, hogy az emberek mennyire szerették ezt a helyet, sokan második otthonukként tekintettek rá. A gyár épületben kialakított installáció egy fát szimbolizált, amely a gyár múltját, jelenét és jövőjét allegorizálta. Az interaktív kiállítással megpróbáltuk ezt összekötni, hogy együtt tegyünk a gyár jővőjéért. A sziluettek a gyárban kialakítható elképzeléseket, lehetőségeket jelképezték, amik a falakon vibráltak több száz leddel és írásvetítőkkel megvilágítva. A levelek akasztgatása közben, ami a meghívó volt egyben, úgy éreztem sikerült megállítani az időt, ha csak egy kis időre is, visszamentünk a múltba, mégis a jövőbe tekinteni, hisz a gyár megint megtelt élettel és vidámsággal. A volt dolgozók is lelkesen és mosollyal az arcukon helyezték el a leveleket a fán, gondolatban a régi emlékek ezreivel. Miután a hordók tüze leégett és a vendégek is hazamentek mindenkinek elégedetten kacsintott társára, megcsináltuk. Alkottunk valamit ami elgondolkodtat, és emléket hagy mindenkiben. De ugyanakkor mindenkiben ott volt a kérdés, mi lesz ezzel az épülettel? Erre a választ reményeink szerint egy terv formájában az idei PEN-en láthatjátok! Így búcsúztattuk el a Bőrgyárat annak 250. évfordulóján. „...MÉGIS AZT GONDOLOM SIKERTÖRTÉNET A PÉCSI BŐRGYÁRÉ!” /TARR GYÖRGY/ Eftimie Izabella

Két bagoly ül a fán. Megszólal az egyik: -Hú! mire a másik: -Basszus, mit ijesztgetsz?!


igazi férfiak nem pazarolják a hormonjaikat. MiAz a különbség ET és a férfiak között?hajnövesztésre Hogy ET legalább haza telefonál..

25 25


AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ A SZEXRŐL

AMIT MÉG MINDIG TUDNI AKARSZ A SZEXRŐL A cím alapján azt feltételezhetnénk, újabb szexuális baleseteket, „amerikai pités” poénokat felvonultató tinivígjáték érkezett a filmgyártás fellegvárából, ez a történet azonban pont azokat az 50 feletti reményvesztett, de még romantikára vágyó közönséget szólítja meg, akik már jó ideje mellőzni kényszerültek a hollywoodi filmek célcsoportjából. A történet középpontjában álló idősödő karakterekkel persze nem csak az 50 felettiek tudnak azonosulni, hanem mindenki, aki valaha ellaposodott kapcsolatát felrázta volna egy kis izgalommal A hatvanas éveit taposó Kay (Maryl

Streep) megelégelve a férjével lakótársakként folytatott házaséletet, befizet egy kisvárosi párterápiára. Az agyturkálást kezdetben élből elutasító Arnold (Tommy Lee Jones) nagy nehezen beadja a derekát, így ketten együtt újra elindulnak a testi-lelki egymásra találás rögös útján, amit a párterapeuta (Steven Caroll) által javasolt egyszerű(nek tűnő) házi feladatok, egymás testét felfedezendő szexjátékok, örömteli sikerek és fájdalmas kudarcok kereszteznek. David Frankel (Az ördög prádát visel; Marley meg én) legújabb romantikus vígjátéka nem csak a méltatlanul nyagolt témákat feszegető alapszituá-

ció miatt jelent üdítő újdonságot az amerikai romkom-ok piacán, hanem a profi színészeknek köszönhető kitűnően megformált karakterek miatt is, hiszen az Oscar-díjas Maryl Streep hűen alakítja a kétségbeesett háziasszony, míg Tommy Lee Jones a cinikus, mogorva férj szerepét. David Frankel mozija az ütős poénok mellett pedig amerikai vígjátékokra nem jellemzően mélyenszántó problémákat is felvonultat, mint a házasélet ügyes-bajos dolgainak szőnyeg alá söprése, vagy az elhidegülés-egymásra találás problematikája, így garantáltan minden korosztály örömét lelheti a férfi-nő kapcsolatok örök rejtélyeit boncolgató két órában.

TÖRVÉNYTISZTELŐ POLGÁR Manapság nehéz olyan thrillerre bukkanni, mely elejétől a végéig képes kiszámíthatatlan fordulatokkal gazdagítani a cselekményt, és megőrizni a néző kezdeti feszültségét, izgalmát. F. Gary Gray, az Olasz meló rendezőjének végre sikerült fordulatos, nem várt fejleményekkel tarkított krimit alkotnia, mely morális, erkölcsi kérdéseket is feszeget társadalomkritikába bújtatva. A Gerard Butler által hitelesen alakított főszereplő, Clyde Shelton egy félresikerült betörés során, brutális módon elveszti lányát és feleségét, az igazságszolgáltatás rendszere azonban még a félig vigasztaló elégtételt sem adja meg a megözvegyült családapának, hiszen védőügyvédje (Jamie Foxx) bizonyíték hiányában vádalkut köt a valódi gyilkossal, hogy az röpke öt év múltán szabadulhasson is. Clyde nem nyugszik bele az igazságszolgál

tatás igazságtalanságába ezért tíz évvel később ő maga fogja el és végzi ki brutálisan családja gyilkosát, hogy börtönbe kerülhessen, és onnan is folytathassa bosszúvággyal teljes elégtételét az elhibádzott rendszer felett. A kezdetben joggal felháborodott családapa elégtétele a rendszert szolgálók mészárlásába csap át, a jó-rossz közötti határvonal elvékonyodik és hirtelen már nem tudjuk, hogy a sikerrátát az igazságnál előrébb helyező ügyész vagy a rendszer változtatását követelő megözvegyült férfi oldalán állunk, ahogyan azt sem, hogy a főhős által végrehajtott mészárlás gyilkosságok értelmetlen sorozata vagy csupán kényszerű áldozat a rendszer reformálása érdekében. Ha morális tanulságot vagy maradandó filmélményt nem is, de egyet biztosan garantál F. Gary Gray mozija: két órán át tartó izgalmat és jó thrillerhez méltó nem várt fordulatokat.


Pí Patel élete korántsem átlagos, amennyiben a legtisztább vizű francia uszodáról elnevezett, egy állatkertet üzemeltető indiai családban felnevelkedett, hindu, keresztény és moszlim vallást is gyakorló kisfiú élete nevezhető különlegesnek. A történet első részében a semmiben sem hétköznapi Pí gyermekkorát ismerhetjük meg, aztán amikor már azt gondolnánk, csupán egy bibliai tanulságtételekkel és mesei fordulatokkal teletűzdelt, világvallások közötti spirituális önkereséssel állunk szemben, elkezdődik a jó kalandfilmekhez méltó igazi izgalom. Főhősünk családja állatkertestül Kanadába kényszerül, hajójuk azonban elsüllyed a Csendes-óceán kellős közepén, az egyetlen túlélő pedig Pí, pár állatkerti szökevénnyel, köztük Richard Parkerrel, a 220 kilós rettegett bengáli tigrissel. Itt kezdődik csak igazán Pí hihetetlen

kalandja a 227 napon át tartó túlélésről, az Indiában szerzett fizikai és spirituális tapasztalatok felhasználásáról, valamint a hit eddigi legnehezebb próbájáról, hogy istenei és önmaga keresése során megmenekülhessen az éhhalál, az egy mentőcsónakon osztozó kiéheztetett tigris és a Csendes-óceán mozgalmas élővilágának fojtogató fogságából. A többszörös díjnyertes Ang Lee (Túl a barátságon; Értelem és érzelem) három Golden Globeés 11 Oscar-díjra jelölt kalandfilm-adaptációja Yann Martell azonos című regénye után egy újabb varázslatos utazásra szólít minket, ami az Avataréval vetekedő vizuális világ festői kompozícióinak kiemeléséhez ezúttal joggal aknázza ki a 3D technológia legújabb lehetőségeit, és kicsiktől nagyokig mindenkit elgondolkodtat a vallás, a hit és az élet kisebb-nagyobb, de örök kérdéseiről.

FRANKENWEENIE – EBCSONT BEFORR Érdemes volt várni Tim Burton legújabb agyszüleményére, a Frankenweenie c. Oscar-díjra jelölt animációs filmjében ugyanis minden megtalálható, ami a rémisztően zseniális rendező sajátja: részletesen kidolgozott karakterábrázolások, az érzelmeket hűen és komikusan tükröző animálás, kitűnően megálmodott fekete-fehér látványvilág, a különc főhős érvényesülése a konzervatív városlakók felett, és természetesen a horror, valamint a vígjáték műfaj elegyítése klasszikus bábanimációba csomagolva. Tim Burton az idei Oscarra egy 1984-ben a Walt Disney-nek készített azonos című kisfilmjének feldolgozásával készült, melyben az alapszituáció megegyezik a csaknem 30 éves horrormesével: Victor, a tudományok iránt érdeklődő kisfiú elveszti egyetlen barátját, Sparky nevű kiskutyáját, ezért a tudományhoz fordul kedvence visszaszerzéséért.

Villámcsapásból nyert elektromossággal újjáéleszti Sparky-t, amikor azonban a kisvárosban híre megy a kiskutya feltámadásának, kitör a pánik, és akkor kezdődnek csak igazán a bonyodalmak. A különc, bájosan furcsa stílust képviselő rendező számos régebbi filmjeire vonatkozó utalást rejt a rémmesébe, ezzel kicsit össze is foglalva saját életművét. Az ezer közül is felismerhető „Tim Burton-ös” fekete-fehér látványvilág és a karakterek komikus ábrázolása a Halott menyasszonyt, míg a Hollywoodra utaló New Holland nevű kisváros az Ollókezű Edward giccsnegyedét idézi. A Frankenweenie egy egész életmű összefoglalásaként méltán lehetne Tim Burton befejező alkotása, bár reményeink szerint az örök meg nem értett író-festő-rajzoló zseni még számos különleges agymenéssel fogja elkápráztatni a Tim Burtonrajongókat és utálókat egyaránt. Soós Henrietta

filmajánló

PÍ ÉLETE


SHELL BEACH –THIS IS DESOLATION Tehetséges zenészek, igényességre való törekvés, ritkán hallott hatások és egy jó énekhang: lehet, hogy soknak tűnik, lehet, hogy kevésnek, de nagyjából en�nyi kell ahhoz, hogy egy valóban kiemelkedő anyag megszülessen. 2007-ben ezek mind adottak voltak a Shell Beach első lemeze kapcsán, az Acronycal pedig egy itthon valóban különleges anyag lett, még akkor is, ha bőven maradt tere fejlődésre a budapesti csapatnak. Öt évet kellett várni a folytatásra, az eltelt idő pedig azt a nem kis lehetőséget hordozta magában, hogy végbemehetett az a dalírói fejlődés, mely be tudja váltani az Acronycal által ígérteket.

zeneajánló

A This Is Desolation pedig egy olyan album lett, amilyenre mindennél jobban szüksége volt már a hazai színtérnek, ennek pedig egyáltalán nem az az oka, hogy ez egy remek lemez. Nagyon jó kiadványok szerencsére évről évre jelennek meg itthon, viszont úgy általában elmondható, hogy hiába van meg a minőség és az átütő dalok, a kritikusok mániája, a különlegesség szinte mindig hiányzik. Így aztán a This Is Desolation sikere minimum két területen érvényesül: az egyik, és a hallgatói szempontból fontosabb eredmény az, hogy a lemez kiváló dalokkal van tele,

28

Totik Zoltán hangja hatalmas fejlődésen ment át, és legyen szó akár lassabb, akár súlyosabb dalokról, minden dallam megragad, minden váltás tökéletesen sül el, és minden perc vibrál az ötletektől. Van az a gondolat, hogy „próbálj olyan ember lenni, mint amilyennek a kutyád gondol”. Ugyanennek a zenére és zeneiparra átültetett változata valahogy úgy szól, hogy legyél olyan jó, mint amilyennek a menedzsered, a kiadód, vagy a promóanyagod mond. Ez a Shell Beach-nek maradéktalanul sikerült. 5/5

30Y - SZENTIMENTÁLÉ

A 30Y szerencséjére azonban nem csak egy trükköt ismer: hosszú évek óta létezik az együttesnek egy másik arca, melyet azonban csak speciális koncerteken láthatott a közönség. Ezek a csendes, akusztikus, bensőséges hangvételű Szentimentálé koncertek, melyek élesen szembeállíthatók a rockos alapprodukcióval, és melyeken azért az évek során össze-

gyűlt egy sereg dal, amit eddig nem rögzített a zenekar. Most, a megfelelő pillanatban tehát azonnal bevethető lett a Szentimentálé: Beck Zoltánék végre fel vették az évek óta játszott dalokat, melyek közül volt, ami a stúdióban új ruhát is kapott, és kicsit megváltozott a közönség által ismert változathoz képest. Az első benyomásom az volt, hogy - én nem láttam egy Szentimentálé koncertet sem - ezek a dalok legalább olyan jól állnak az együttesnek, mint a „rendes” rockdalok. Sőt ha a Városember „zúzós” számaira gondolok, azoknál helyenként már azt éreztem, hogy leginkább az illendőség kedvéért kerültek oda. Itt viszont nincsenek üresjáratok, töltelékszámok, hanem dalok, amelyeknek mind megvan a saját történetük, és ez még úgy is igaz, hogy azért elég egyenetlen az album. Fontos, hogy nem akusztikus gitáros, lassú balladák hallhatók csak a lemezen, hanem mind stílusban, mind tempóban változatos az anyag, nem is beszélve a hangszerelésről, melyek néha még az Eels érettebb dalaira is emlékeztetnek, ami kétségtelenül jó dolog. Sőt, ha lehet ilyet mondani, a hangszeres részek sokszor legalább olyan fontos alkotóelemei a számoknak, mint Beck Zoltán még mindig megosztó éneke, és nem csak dísznek vannak ott. 4/5

A földrengéses területen lakó emberek tovább élnek, ugyanis sokkal többet mozognak..


CRYSTAL CASTEL - III Ethan Kath és Alice Glass duója négy évvel ezelőtt szép sikereket ért el bemutatkozó lemezével, amin volt minden, bágyadt dreampoptól kezdve videójátékhangokat használó chiptune-on át zajos dance punkig. A kritikusok nagyon szerették és legkülönfélébb zenei ízlésű hallgatókat is megfogta. Aztán 2010-ben a szimplán megint csak Crystal Castlesnévre keresztelt albumon ugyanezt hozták, hasonló sikereket elérve. Ismét két év telt el az előző megjelenés óta, adná is magát, hogy ugyanazt érik el ugyanazzal.

De most finomítottak a jól bevált recepten, kicsit érettebben dolgoztak. A Crystal Castles harmadik, (III ) című lemeze olyan, mintha kihagyták volna a tölteléknek való, hasztalan számokat; ráadásul a megmaradó jobbak is többnyire komolyan átgondolt popslágerek: kissé komor hangulatú gótikus klubdalok, melyekben igencsak erősen érezhető a witch house-hatás. Ez áthatja a (III) hangulatát: ad neki valami komolyságot, már kevésbé játékos és tinglitangli; inkább egy elcseszett világ popzenéje. Alice Glass pedig már nem egy zaklatott ribanc; a korábbiakhoz képest sokkal erősebbek az énekdallamok. Már a második albumon is érezhető volt, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a vokálra, de itt van ahol maga Alice és a hangjával való játék viszi el az egész

szerzeményt: olykor egészen lágyan bújik a hallgató fülébe. Elsőre talán nem sokban különbözik elődeitől, de hallgatásról hallgatásra többet tud adni és az apróbb részletek, a dallamok még jobban feltűnnek. Így, hogy kevesebb a zaj, sokkal élvezhetőbb a Crystal Castles. Velem sikerült elhitetniük, hogy érettebbek lettek, pedig talán csak hagyták, hogy dalírás közben a hangulatok magukkal ragadják a munkafolyamatot, és felvételkor ezt a leghatásosabban adják vissza. Akármit is változtattak, csak előnyükre vált. Korábban nem igazán csíptem Alice-ék zenéjét, de ezzel teljesen megvettek: simán összehozták az év egyik legfrankóbb poplemezét. 4/5 Fritz Gergő

29


JÁTÉKOS TÖRTÉNELEM

(BÁBEL TORONY) Először is minden kedves olvasónak boldog és „nyugodt” szorgalmi időszakot kívánok! Remélem mindenkinek sikerültek a vizsgái! Akik tavaly is olvasták a cikkeimet, azoknak köszönöm a figyelmet, szeretném, ha idén is el tudnálak titeket kalauzolni egy-két perc erejéig egy olyan világba, ahol egy kis nyugalom van (azaz iskolamentes ). Ismét jelentkezem következő irásommal, ami ismételten egy magyar találmányról fog szólni. Ez a játék a Bábel torony nevet viseli. Történet: Szerintem a Bábel tornyának történetét nem kell annyira részleteznem, hiszen nincs ember, aki nem ismerné. Röviden mégis ismertetem az emberek (Noé utódai) mind egy nyelven beszéltek, eltervezték, hogy egy égig érő tornyot építenek. Maga a torony az emberi gőg és nagyravágyás szimbóluma volt. Ezt az Úr nem nézte jó szemmel, így összekeverte a nyelveket. Senki nem értette a másikat. Ezzel az Úr elérte azt, hogy az emberek szétszéledjenek a Földön, valamint abbahagyják a város, illetve a torony építését. A játék: Nem kell félreérteni, aki ki tudja rakni nem nagyravágyó, gőgös, de még csak nem is változik meg az anyanyelve. Az eredeti Bábel toronyban a golyókat színátmenetesen kell összerakni. Ennek voltak további változatai. Egy sorban egyszínű golyókkal, amelyeknél van egy-egy lyuk, az eredetiben nincs. Van egy pont, ahol egy golyót be tudunk nyomni. A játék alján látható egy kis jelölés, illetve ezzel átellenben

egy másik. Ha benyomjuk ezt a golyót, a következőt fölé tudjuk húzni, így fent keletkezett egy lyuk, amit ki fogunk használni az összerakáskor. Így változtatható a golyók sorrendje, ezután már csak a megfelelő helyre kell tekerni őket. A golyók színei: kék, zöld, sárga, piros, barna, fekete. Számuk 36. Fajtái: Mint az összes logikai játéknak, ennek is több fajtája van. A klasszikus 6 színes változat, amelyet már fentebb említettem. Van, amely összesen 4 színű, (piros, kék, fekete, sárga). Ennek a lényege is ugyanaz, mint nagyobb „testvérének”. Megtalálható kulcstartó, illetve nagyobb méretekben. Többféle borítása is van: fekete és fehér. Találkoztam olyannal, amely foszforeszkált, de még olyannal is, ami világít ha bekapcsolják. A minap rátaláltam egy eddig számomra is ismeretlen fajtára, ami annyiban különbözik az eredetitől, hogy nem golyókat, hanem lapokat kell sorrendbe rakni. Egyik különleges fajtája a Magyar Karika, melynek lényege ugyanaz, mint a Bábelé, csak nem tornyot kell forgatni, hanem két egymást metsző körben kell a színeket kirakni. A Magyar Karika szintén négy színből áll és 1982-ben kezdték forgalmazni, így kicsivel fiatalabb, mint a Bűvös Kocka. Érdekességek: Mondanom sem kell, hogy a játék Rubik Ernő nevéhez fűződik, habár megalkotója nem ő volt, hanem Papp Endre, aki az 1980-as években adta ki találmányát. Jelentőségteljes posztot foglal el az otthonokban. Játékboltokban már nem lehet hozzájutni, kizárólag a neten érhető el.


Ezen a Bábel tornyon kívül volt még egy játék, amit így neveztek, ennek a másik, talán közismertebb neve a Jenga. Érdekes, hogy ezt a játékot még szüleink használták gyerekkorukba, viszont nem lehet róla semmilyen kirakási rekordot, vagy rekordkísérletet találni. Ez azért is meglepő, mert a Rubik Kocka mellett ez volt a legkeresettebb logikai játék szüleink gyerekkorában. A Bábel, külföldön is híres volt, még egy képregényt is találtam, amiben szerepelt. Lezárásképp ajánlom nektek ezeket a játékokat a következő vizsgaidőszakra agyserkentőnek, hogy mire eljönnek a kritikus percek, ne csak a koffein és a taurin működjön a fejünkben, járjon a kerék magától! A Bábelben az a jó, hogy nem kell hozzá különösebb tanulgatás, utánanézés, mint a Kockához, egy kis gondolkodás elég hozzá. Hasznos játékot kívánok mindenkinek! Pataki Attila

Ha csótányok lennénk, szeretném, ha mind az 56383278 gyerekem tőled lenne.... és hidd el, most nem a sör beszél belőlem!

31


Hagyományos

kenyérlángos HOZZÁVALÓK: ½ kg finomliszt 2 dkg élesztő 1 csipet cukor ½ evőkanál só 2,5 – 3 dl víz 1 gázos tepsi

FELTÉT: 20 dkg húsos szalonna 2 db lilahagyma (mérettől függően) 2-3 gerezd fokhagyma (mérettől függően, ízlés szerint) 20 dkg sajt 1 nagy kupa tejföl

Egyik nagy kedvencem a kenyérlángos. Kiadós, ízes és elkészítését tekintve egyszerű. A hétvégén is erre éheztem rá, így hát megcsináltam. Ajánlom minden főzni szeretőnek, aki nem fél a kalóriáktól. A feltétek változatossága számba vehetetlen, fantáziánk és pénztárcánk szab csak határokat. Kiváló ebédnek, vacsorának is hidegen, reggelinek sem utolsó (feltéve, ha marad és nem jönnek át a finom illatra a szomszédból potyázni). ELKÉSZÍTÉS: 1.Az élesztőt 1,5 dl langyos vízben egy csipet cukorral felfuttatjuk ( kb 10-15 perc). 2.A lisztet és a sót elkeverjük, majd kis mélyedést csinálunk a közepébe és beleöntjük az élesztős vizet, valamit a maradék langyos vizet. 3.Meggyúrjuk a tésztát – akkor jó, ha nem ragad és viszonylag lágy. Kinyújtjuk 1 cm vastagra és a tepsibe tesszük, majd

20-30 percig kelni hagyjuk meleg helyen. 4.A sütőt előmelegítjük, majd a kelesztés után a tésztát elősütjük 5 percig. 5.A szalonnát felcsíkozzuk, a hagymát felszeleteljük, a sajtot lereszeljük, a fokhagymát pedig belereszeljük a tejfölbe, amit aztán ízlés szerint sózunk-borsozunk. 6.Kivesszük, megkenjük a fokhagymás tejföllel , rászórjuk a felcsíkozott szalonnát és lilahagymát, valamint a lereszelt sajtot.

gasztro

5 perces

32

HOZZÁVALÓK 2 tojás 1 cs sütőpor 4 evőkanál kakaó 2 kispohár tejföl 2 kis tejfölös pohár cukor ízlés szerint rum és darált dió

süti

A HOZZÁVALÓKAT JÓL ÖSSZEKEVERJÜK, ZSÍROZOTT, LISZTEZETT TEPSIBEN ELŐMELEGÍTETT SÜTŐBEN TŰPRÓBÁIG SÜTJÜK, KÖZEPES LÁNGON. Nagy Blanka


MAGYAR JÉGKORONG Szövetség karikatúra pályázat BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013.03. 18. PÁLYÁZAT TÍPUSA: grafikai pályázat HELYSZÍN: Magyarország ÖSSZDÍJAZÁS: 200 000 HUF LEÍRÁS: A Magyar Jégkorong Szövetség – a Jégkorong Divízió I/A Világbajnokság házigazdája -, nemzetközi karikatúra pályázatot hirdet a jégkorong sport népszerűsítésére. Minden alkotótól maximum 3 db eredeti pályamunkát várnak A/4-es vagy A/3-as formátumban, technikai megkötöttség nélkül. Számítógépes programmal rajzolt vagy színezett munkák nyomatát is elfogadják, a művész eredeti aláírásával és a nyomat számának jelölésével. INFO: www.icehockey.hu/

UNITECH MÉRNÖKVERSENY 2013

á pályázatfigyelo

SZUBJEKTÍV történelem fotópályázat BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013.03.03. PÁLYÁZAT TÍPUSA: országos fotó pályázat HELYSZÍN: Magyarország ÖSSZDÍJAZÁS: kiállítási lehetőség LEÍRÁS: A kortárs fotográfiát és vizuális művészeti ágakat fókuszba állító RANDOM kiállítás sorozat 2013-ban is meghirdeti csoportos kiállításra invitáló pályázati felhívását. A RANDOM hagyományos fotográfiai munkákat, digitális média és videó projekteket is bemutató tárlatának 2013. április 9. és 30. között a Design Terminál ad otthont, mely egyúttal a kezdeményezés szakmai partnere is lesz. Az idei kiírás fókuszában a „Szubjektív történelem” áll. INFO: www.facebook.com/RANDOM.EXHIBITION

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013.02.13. PÁLYÁZAT TÍPUSA: mérnökverseny HELYSZÍN: Törökszentmiklós ÖSSZDÍJAZÁS: értékes tárgynyeremények LEÍRÁS: Az UniTech mérnökverseny 2013-ban új koncepcióval állít kihívást a tehetséges mérnökhallgatóknak. Amiért érdemes jelentkezned: Barátaiddal, csapatmunkában dolgozva élhetitek át a gépfejlesztés mérnöki folyamatát, ezáltal fejleszthetitek képességeiteket és tudásotokat. Mindezt a CLAAS hazai fejlesztőmérnökeinek szeme előtt, akik keresik a tehetséges kollégákat. INFO: www.unitechverseny.hu/

VIDEÓKLIP PÁLYÁZAT 2013

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013.03.01. PÁLYÁZAT TÍPUSA: videó pályázat HELYSZÍN: Magyarország ÖSSZDÍJAZÁS: A zsűri által kiválasztott nyertes zenei alkotást az artNova 2013-ban leforgatja, magára vállalva a filmes stáb teljes költségét a szervezéstől a megvalósításig. LEÍRÁS: Az artNova Művészetkedvelők Egyesülete (Bácskossuthfalva) Videóklip pályázatot hírdet zenekarok, zenészek, előadók részére, azzal a céllal, hogy elősegítsék az alkotók közötti együttműködést, valamint a zenei tehetségek felkutatását és támogatását. Egyetemi zenekarok, hajrá! INFO: www.artnovastudios.com

Zilahi Péter

- Hogy találod meg a nagy Ő-t? - Shift+ő.

33


A PÉCSI HARMADIK SZÍNHÁZ

2013. FEBRUÁRI ELŐADÁSAI

Február 5., kedd 19.00: Február 6., szerda 19.30: Február 7., csütörtök 19.30: Február 12., kedd 19.00: Február 13., szerda 19.00: Február 14., csütörtök 14.30: Február 20., szerda 13.30: Február 21., csütörtök 19.00: Február 24., vasárnap 10.00: Február 24., vasárnap 11.00: Február 24., vasárnap 19.00: Február 25., hétfő 15.00: Február 26., kedd 15.00: Február 26., kedd 19.00: Február 27., szerda 19.00: Február 28., csütörtök 13.30:

IBUSÁR-MEGÁLLÓHELY HAKNI-SOKK HAKNI-SOKK ALT DUETT ALT DUETT CSIPKERÓZSIKA ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYÓRA PRAH CSALÁDI DÉLELŐTT – Lépegetős babakoncert CSALÁDI DÉLELŐTT – Hipi-hop, itt vagyok! DÚDOLD VELEM! – Gergely Róbert önálló estje CSIPKERÓZSIKA CSIPKERÓZSIKA DALLAMVARÁZS – Schrämpf Mária és Fischer Norbert zenés estje E KOR NEKÜNK SZÜLŐNK ÉS MEGÖLŐNK ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYÓRA

BŐVEBB INFORMÁCIÓK: WWW.PECSIHARMADIKSZINHAZ.HU NYERJ SZÍNHÁZJEGYET! OLD MEG A REJTVÉNYT ÉS NYERJ KÉT JEGYET AZ ÁLTALAD VÁLASZTOTT ELŐADÁSRA. KÜLD EL A MEGOLDÁS LEGFELSŐ SORÁT E-MAILBEN AZ UNICUM.KARILAP@GMAIL.COM-RA! BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 10. SORSOLÁS: FEBRUÁR 11.

34

- Jean, mászik a ribizli? - Nem, uram. -Akkor megint katicabogarat ettem.


UNICUM 2013 Február  

A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar havonta megjelenő lapja

Advertisement